Sunteți pe pagina 1din 37

E FF E KTIV cor p 4 s er t are c u ro t i l e

495 RON

E FF E KTIV cor p 4 s er t are c u ro t i l e 495RON Furnir de m e st ea n, l ăc ui t . SUMMERA dosare suspendate - se nd separat (în imaginea de jos). Lat44×A66, H58cm.

M ul t m ai m ul t e o p iuni . M ai jo s s un t doar c â t e v a din m odelele de m â nere p en t ru EFFEKTIV. O v ezi și m ai m ul t e la m agazin!

E

FF E KTIV

B ITNIK m âner 9,9RON/ set 2 buc. Aluminiu.

L190×A25mm.

KOSING mâner 5RON/ set 6 buc. O el măt ui t . L128×A35 mm . VÄRDE mâner 17,5RON/ set 2 buc. Ni c hela t . L128×A33 mm .

L ă i m Ad â n c i m Î n ă l i m e ( cm )

B a ză m e t a l ic ă ro t i l e G a ză m e t a l ic ă ro t i l e Gri

B a ză m e t a l ic ă p icio a r e G a ză m e t a l ic ă p icioare Gri

85×50×14

135RON

85×50×14

95RON

B a ză m e t a l ic ă p icioare B a ză m e t a l ic ă p icio a r Al u Alu m iniu

P l in tă Furnir de fag l in Furnir de fag

Furnir de m e st ea n

Negru-

m aro

85×43×14

135RON

85×43×14

115RON

115RON

115RON

C or p a d i iona l in f erior C or p a d i ion a l in f e Furnir de fag Furnir Furnir de fag Furnir de m e st ea n

85×43×40

130RON

130RON

Negru- m aro 130RON

n 85 × 43 × 4 0 1 30RON 1 30RON N egru - m ar

EFFEKTIV ansamblu mobilier birou 3030RON Pre ul in c lude 3 c or p uri 2 s er t are și 3 c or p uri s u s p enda t e c u fron t uri din furnir de m e st ea n / roșu în c hi s . L a t 255×A50, H174cm. Mânerele și spoturile se nd separat. RP E N p o l i ă 35RON /bu c Vezi pag. 220.

C or p a d i ion a l, în a lt 85 × 43

C or p a d i iona l, îna lt

85×43×80

Furnir de fag

220RON

Furnir de m e st ea n

220RON

Negru- m aro 220RON

Uș i in f e rio a r e , 2 bu c 4 0×

i in f erioare , 2 bu c

438

Alb

75RON

Furnir de fag

95RON

 

Furnir de m e st ea n

95RON

Negru- m aro 95RON

Bej

135RON

R o ș u închis

135RON

Aluminiu/st i c l ă

165RON

Uș i în a lt e , 2 bu c 4 0× 7 8

i îna lt e , 2 bu c

478

Alb

125RON

Furnir de fag

155RON

Furnir de m e st ea n

155RON

Negru- m aro 155RON

Bej

195RON

R o ș u în c hi s

195RON

Alu m iniu/st i c l ă

265RON

195 RON Al u m iniu / st i c l ă 2 6 5 RON

195 RON Al u m iniu / st i c l ă 2 6 5 RON

195 RON Al u m iniu / st i c l ă 2 6 5 RON

Fron t r ul a t

Alu m

iniu

85×39

245RON

85

155RON

Fron t ca d r u d o s are Furnir de fag Furnir de m e st ea n

Negru- m aro 55RON

85

C a d r u d o s are

55RON

55RON

S e r t a r er t ar

85

315RON

85×40

65RON

65RON

Negru- m aro 65RON

r ă f ron t

s e t de 2 bu c

Fron t s er t ar, s e t 2 bu c F ron t s e r t a r , s e t 2 bu Furnir Furnir de fag Me st ea n m a s iv

2 bu c Furnir de fag M e st ea că n m a s i

R o ș u în c hi s

95RON

C or p susp en d a t

85×342

Furnir de fag

155RON

Furnir de m e st ea n

155RON

Negru- m aro 155RON

GALANT b iro u ri Furnir de m e st ea n l ăc ui t /

o el măt ui t B iro u 445RON L160×la t 80, H62– 92 cm . B iro u 375RON L120×la t 60, H62–92 cm .

GALANT b iro u c u ro t i l e c u d i sp o z i t iv d e bl ocare 650RON In c lude bla t SU MM E R A ș i p oli ă gli s an tă t a st a t ur ă . Furnir de m e st ea n l ăc ui t /o el măt ui t . L169×la t 80, H62–92 cm .

GALANT b iro u

700 RON

GALANT b iro u co l d rea pt a 700RON Furnir de fag l ăc ui t ș i le m n m a s i v de fag /o el măt ui t . L160×la t120, H62–84 cm .

GALANT

Birouri c u bla t uri din furnir l ăc ui t ș i p i c ioare din o el l ăc ui t . Î n ă l i m e reglabil ă . L ă i m Ad â n c i m e n ă l i m e ( cm )

Negru - m ar o 380RON egru- m aro 380RON

Picior în A Furnir de fag Furnir de m e st ea n

120×60×62–92

380RON

380RON

Negru - m ar o 4 30RON egru- m aro 430RON

Picior în T Furnir de fag

Furnir de m e st ea n

120×60×62–92

430RON

430RON

Negru - m ar o 445 RON egru- m aro 445RON

Picior în A Furnir de fag

Furnir de m e st ea n

160×80×62–92

445RON

445RON

Negru - m ar o 495 RON egru- m aro 495RON

Picior în T Furnir de fag

Furnir de m e st ea n

160×80×62–84

495RON

495RON

de m e st ea că n 160× 8 0×62– 84 495 RON 495 RON G

GALANT birou 445RON Furnir de m e st ea n, l ăc ui t /o el măt ui t .

L160×la t 80, H62–92 cm . KARSTEN

Hu p olie st er. L a t7 3×A108 cm . Ș ezu t H40–52 cm . Hu K ung s v i k

ro ș u /negru . A NT I F ON I l a mpă d e b iro u 6 9,9 RON Vezi

DOK UME NT co ș d e gu noi 12 ,9RON An t i c orozi v, o el măt ui t . Ø30 cm , H35 cm . Argin t iu .

scaun rotativ c u ro t i l e 356RON

p ag . 267.

Negru - m ar o 595 RON egru- m aro 595RON

Picior în T Furnir de fag Furnir de m e st ea n

Negru- m aro 700RON

700RON

700RON

160×120×62–84

Picior în A Furnir de fag Furnir de m e st ea n

160×120×62–92

595RON

595RON

de m e st ea că n 160×120×62–92 595 RON 595 RON Picior în A Furnir

de m e st ea că n 160×120×62–92 595 RON 595 RON Picior în A Furnir
de m e st ea că n 160×120×62–92 595 RON 595 RON Picior în A Furnir

Picior în A Furnir de fag

Furnir de m e st ea n

Negru- m aro 850RON

Picior în T Furnir de fag

925RON

925RON

Negru- m aro 925RON

160×200×62–84

850RON

850RON

160×200×62–92

Furnir de m e st ea n

Picior în A

200×200×62–92

Furnir de fag

1035RON

Furnir de m e st ea n

1035RON

Negru- m aro 1035RON

st ea că n 1 03 5 RON N egru - m ar o 1 03

Picior în T

200×200×62–84

Furnir de fag

1110RON

Furnir de m e st ea n

1110RON

Negru- m aro 1110RON

Picioare

60–90

Picior în A argintiu 30RON/buc

Pi c i o r î n T argin t iu icior în T argintiu

60–82

85RON/buc

c P i c i o r î n T argin t iu 60– 8 2

SUMME RA

t a st a tu r ă Argintie

p o l i ă gl i s an tă p en t r u

35RON

SUMMERA suport unitate PC

Gri închis

55RON

Î I

ADUCEM

PRODUSUL

ACASĂ

L A

U N P R E C O N V E N A B I L .

151

1

+

2

=

3

1. VIKA MANNE blat masă 90RON/buc Ø110cm. Grosime 2.8cm. Alb. 2. VIKA INGE picior 40RON/buc Al u mi n i u m ătu i t . H7 0cm. 3. VIKA MANNE/VIKA INGE masă 250RON Ø110cm. Verde.

VIKA GRUVAN/VIKA ARTUR masă

465 RON

6. VIKA GRUVAN/VIKA ARTUR masă 465RON S t icl ă sec u riz a . Picio a re c u poli ă di n lem n m a siv de plop. L14 0 × l a t7 0 , H7 8.2100.2cm.

7

8

7. VIKA AMON/VIKA CURRY masă 125RON Aspec t de mes t e a c ăn /o el m ătu i t . L120 × l a t 6 0 , H7 3 . 4 cm.

VIKA AMON/VIKA CURRY masă

90 RON

10

10. VIKA AMON/VIKA CURRY masă 90RON M DF/o el m ătu i t . L100 × l a t 6 0 , H7 3 . 4 cm. Alb. JULES scaun rotativ 189RON Ș e z ut di n lem n de f a g , l ă c u i t . L a t 5 A 5 6 cm. Ș e z ut H 41 –5 3 cm. Ne g r u .

152

IKEA

PENTRU

BIROU

sau

4

sau

5

4. VIKA MANNE/VIKA CURRY masă 170RON F orm ă de a l ună , picio a re di n o el m ătu i t . L150 × l a t7 5 , H7 2.8cm. Ro ș u î n c h is /a rgi nt i u . 5. VIKA MANNE/VIKA KAJ masă 250RON F orm ă ov a l ă , picio a re di n o el m ătu i t . L120 × l a t7 5 , H 6 2.8 92.8cm. Alb /a rgi nt i u .

Construiește- i propria masă VIKA din sutele de posibilită i.

1. Alege un blat de masă. 2. Adaugă modelul de picioare care î i place cel mai mult sau un suport cu poli ă. 3. Bucură-te de alegerea ta.

9

8. VIKA L AURI/VIKA INGE masă 485RON S t icl ă sec u riz a /a l u mi n i u m ătu i t . L15 7 × l a t7 8 , H7 3 cm. 9. VIKA GLASHOLM/VIKA LILLEBY masă 275RON S t icl ă / lem n m a siv de plop. L150 × l a t 80 , H 43 cm.

11

11. VIKA AMON/VIKA ANNEFORS masă 385RON O el m ătu i t . L a t 200 × A 6 0 , H7 3 . 4 cm. Alb.

ALEX corp sertare cu rotile 335RON/buc L a t 67 × A 4 8 , H 6 5 cm. Alb. JULES scaun rotativ 189RON Ș e z ut di n f u r n ir de

mes t e a c ăn , l ă c u i t . L a t 5 A 5 6 cm. Ș e z ut H 41 –5 3 cm. VIKA BLECKET/VIKA ARTUR masă 465RON PAL mel a mi n a t /s t icl ă sec u ri z a . S u por t c u poli ă di n lem n m a siv de plop. L150 × l a t7 5 , H74 . 4 9 7. 4 cm. Alb. KNODD găleată cu capac 65RON O el g a lv a n iz a t . Ø 4 0 , H 52cm. PERNILLA material textil 19,9RON/m 100% b u mb a c. L a t150cm. Modele a sor t a t e. STRIPA

poli ă

L 7 9 × A9cm. LIDEN etajeră 95RON Lem n soli d d e p lo p , l ă c u i t . L a t 120 × A 2 4, H 120cm .

15RON/buc

Lem n solid de plop.

MII

DE

IDEI

ȘI

VIKA BLECKET/VIKA ARTUR masă

465 RON

SOLU II

PENTRU

C A S A

TA

L A

M A G A Z INU L

L u mi n a c a re t rece pri n p a n o u l de s t icl ă es t e fo a r t e ut il ă d a c ă l u crezi c u pl a nu ri s a u sc h i e.

IKEA .

IKEA

PENTRU

BIROU

153

VIKA AMON/VIKA ANNEFORS birou

385 RON

TRAKTOR scaun rotativ

89 RON

IVAR d ulap mo d ular 575RON P re ul inclu d e : 14 poli e, 3 laterale, 1 sus inere în cruce. L emn masi v d e pin. L at17 2 × A 30, H 22 6cm. FOTO lustr ă 35RON/buc A luminiu l ă cuit. M a x 75 W. Ø 3 8 cm. VIKA AMON/VIKA ANNEFORS mas ă 385RON L2 00×lat60, H 7 3.4cm. A lb. SNILLE scaun rotativ 95RON Ș e z ut d in plastic. A lb. TERTIAL lamp ă d e birou 29,9RON O el l ă cuit. M a x 60 W. A ba j ur Ø17cm. TRAKTOR scaun rotativ 89RON Ș e z ut plastic. R o ș u. IKEA P S fi ș et metalic 165RON O el m ă tuit. L at3 7 × A 40, H104cm. R o ș u.

154

IKEA

PENTRU

BIROU

1. MIKAEL birou cu rotile 129RON PAL melaminat. Lat77 ×A 5 0, H 76cm. Ne g ru-maro/alb SKRUVSTA fotoliu rotativ 435RON Hus ă piele ecolo g ic ă . Lat48×A4 5 cm. Ș e z ut H4755 cm. Hus ă Idhult. Ne g ru.

2. ERIK corp 2 sertare cu rotile 225RON Î ncuietoare ș i lac ă t incluse. O el m ă tuit. L at41× A 5 0, H 57cm. Ver d e.

1

2

3

4

HANNES birou cu corp suplimentar

155 RON

Nu- i ajunge spa iul? Maximizează-l folosind poli e, sertare și corpuri cu rotile pe care le po i ascunde sub birou atunci când nu le folosești.

3. HANNES birou cu corp suplimentar 155RON P o i transforma corpul suplimentar într-un birou pentru cei mici. PAL melaminat. L at90× A 60, H143cm. A lb. SNILLE scaun rotativ 95RON Ș e z ut plastic. A lb. ANDY corp sertare cu rotile 85RON O el m ă tuit. Lat3 7 ×A3 7, H 5 9cm. Ar g intiu.

4. Gama MIKAEL Ne g ru-maro/alb. Corp sertare cu rotile 175RON Lat37×A50, H70cm. Mobil ă stu d io pentru col 475RON PAL melaminat. Lat12A120, H166cm. ANTIFONI lampă birou 69,9RON Ve z i pag. 267. TRAKTOR scaun rotativ 89RON Ș e z ut din plastic. Ne g ru.

TU

FACI

CUMPĂRĂTURI,

COPIII

TĂI

SE

JOACĂ.

TOAT Ă

L U M EA

S E

S I M TE

BINE

L A

IKEA !

IKEA

PENTRU

BIROU

155

1 2 3 1. VERKSAM scaun rotativ 475RON Husă 100% lână. Lat48× A 51cm. Șezut

1

2

3

1. VERKSAM scaun rotativ 475RON Husă 100% lână. Lat48× A 51cm. Șezut H39–51cm. Husă U ltuna, gri închis. 2.KARSTEN scaun rotativ cu rotile 365RON Husă po liester. D esigner : Henri k P reutz. Lat7 A108cm. Șezut H40–5 2 cm. Husă K ungs v i k , r u, al b astru, r o z, negru. 3. ALLAK scaun rotativ 295RON Șezut d in p iele /p iele ec o l o gică. Lat 6 A6 0cm. Șezut H43–54cm. N egru.

4. KLÄPPE scaun rotativ cu rotile 119 0 RON P entru uz intensi v. Șezut a j usta b il în f unc ie d e greutate. S p ătar ra b ata b il ș i cu înăl ime regla b ilă, c o n f eră un su po rt l o m b ar op tim. M ânerele cu înăl ime regla b ilă. Lat 80× A 80cm. Șezut H40–5 2 cm.

6

7

4

b ilă. Lat 80× A 80cm. Șezut H40–5 2 cm. 6 7 4 8 G a

8

G a m a JUL ES 6 . Scaun 12 9 RON Lat54× A 53cm. Șezut H4 6 cm. A l b/argintiu. 7. Scaun rotativ 189RON/buc Lat5 6 × A 5 6 cm. Șezut H41–53cm. N egru /argintiu. M esteacăn /argintiu. 8. Junior scaun birou 140RON Lat50× A 50cm. Șezut H4 2 –50cm. A l b/argintiu.

5 SNILLE scaun rotativ

5. ALEXANDER scaun 135RON/buc Șezut d in f urnir d e mesteacăn lăcuit. Lat51× A 53, H84cm. Șezut H44cm. C ul o ri d is po ni b ile : mesteacăn ș i r oș u.

95 RON

9

a c ă n ș i r o ș u . 9 5 RON 9 1

10

11

12

9. SNILLE scaun rotativ 95RON Șezut d in p lastic. Lat 67 × A67cm. Șezut H39–51cm. R o z. 10. SKRUVSTA 435RON scaun rotativ Șezut d in p iele ec o l o gică. Lat48× A 45cm. Șezut H47–55cm. Husă Id hult, negru. 11. JERRIK scaun rotativ cu rotile 1050RON B ra e incluse. Husă lână /po liester. Lat7 A 7 0cm. Șezut H39–51cm. Husă U lle v i, r u. 12. NOMINELL scaun rotativ cu rotile 450RON B ra e incluse. Husă K ungs v i k po liester/ b um b ac. Lat45× A 54cm. Șezut H41–51cm. R u /negru.

156

IKEA

PENTRU

BIROU

ANDY corp sertare cu rotile

85 RON /buc

S ertare p entru hârtie A 4. O el mătuit. Lat3 7 × A 3 7, H59cm. D is po ni b il p e r u închis sau argintiu

Cheltuiești mai pu in, te bucuri de mai mult.

TOATE PRE URILE SUNT VALABILE PÂNĂ LA 31 AUGUST 2007

158

HENRIKSDAL scaun bar

255 RON

De ce mai ai nevoie pentru afacerea ta?

Ai nevoie de solu ii de depozitare? De modalită i ingenioase de a- i pune în valoare spa iul și produsele? De un mobilier care să te ajute să î i întâmpini clien ii sau care să dea o notă personală spa iului în care lucrezi? La magazinul IKEA vei găsi o gamă largă de produse, la pre uri accesibile și pe care po i să le ridici chiar astăzi.

1

2

PAGINA STÂNGĂ: T O TU L P EN T R U RES TA U RAN TU L TĂU. F AK TUM/ N UM ER Ä R bar 19 6 9RON / î n im a gi n e Chiuveta si

robinetul sunt incluse în pre . Blat din lemn masiv de mesteacăn. L2,20×lat80 cm. HENRIKSDAL scaun bar 255RON / buc H usă din bumbac 100 % , deta ș abilă. P icioare din lemn masiv de mesteacăn, lăcuit. Lat 4 A 51, H102cm. Ș e z ut H74 cm.

1. P REZEN TARE AT RAC T IV Ă.

S T OL M EN ansa m blu d e poz i tar e. Ansa m blu sn g a 1390RON

L2 45 × A 210, H 33 0 Ansa m b l u d r e a pt a 770 RON Ve z i pa g . 113

pentru g hidul de cumpărare STO L MEN . ARILD taburet 850RON H usă piele. Lat 77 × A6 2, H45 cm. A lb.

2. MULT MAI MULT DEC Â T O B I B LIO T EC Ă.

B ILLY b i b l i ot e c ă cu e x t e ns ie î n ă l ime

corpuri bibliotecă lat 4 A 28, H 202cm, 1 corp bibliotecă lat80× A 28, H 202cm, 3 ra f turi cu e x tensie ș i accesorii col . F urnir de mesteacăn lăcuit. Ve z i pa g . 5 9 pentru g hidul de cumpărare B I LLY. P entru mobila pentru copii, ve z i pa g .13 0 141.

112 6 RON / buc I nclude 3

D acă vrei, te putem a j uta cu transportul ș i asamblarea ! Cere mai multe detalii la ma g a z inul IKEA .

T RANS P OR T. P utem aran j a pentru tine livrarea la u ș ă. Ve z i pa g . 2 77.

ASA M B LARE . D acă vrei, putem aran j a ca o echipă de pro f esioni ș ti să î i asamble z e mobila. Ve z i pa g . 2 77 pentru mai multe in f orma ii.

z e mobila. V e z i pa g . 2 77 pentru mai multe in

ș i pentru afacerea ta

159

160

IKEA PS ELLAN balansoar 135RON Composit din fibră de lemn. Lat48×A66, H81cm. Negru. Designer: Chris Martin.

IKEA PS ELLAN balansoar

135 RON

O idee și un clic!

Iată o idee

face cu ușurin ă singur?

de ce să plătești pe cineva să facă ceea ce po i

Pentru noi e foarte logic. Acesta este de fapt motivul

pentru care proiectăm mobila așa încât să î i fie foarte ușor să o transpor i și să o asamblezi singur. Poate acest lucru necesită un mic efort, dar gândește-te că vei economisi bani

și te vei bucura de ea în aceeași zi în care o cumperi.

Designerii noștri caută permanent noi modalită i de a face asamblarea să fie și mai ușoară - spre exemplu, acest scaun vine într-un pachet plat, în 6 bucă i pe care le po i asambla cu un simplu clic, fără șuruburi sau șurubelni e.

O modalitate de a economisi care are succes de mai bine de

50 de ani! Și nu e nevoie decât de un clic!

161

162

SUFRAGERIE

Sufragerie

Mesele importante în familie necesită multă organizare. Ca să te asiguri că toată lumea se simte bine, ai nevoie în primul rând de o masă mare, la care să încapă multe scaune. Multe din mesele noastre sunt foarte practice pentru că au sertare încastrate și extensii, iar scaunele sunt pliante sau se pot stivui atunci când nu le folosești, economisind spa iul.

MESE

DELICIOASE

LA

PRE URI

BUNE!

V I N O

S Ă

IEI

iul. MESE DELICIOASE LA PRE URI BUNE! V I N O S Ă IEI FORSA masă

FORSA masă 890RON 8 locuri. Furnir de frasin/lemn masiv de mesteacăn. L150×lat150, H74cm. FRITZ scaun 275RON/buc Furnir de frasin. P icioare cromate, ș e z ut din p iele. Lat 6A51, H8 3 cm. Ș e z ut H45cm. Gama IKEA 365+ P or elan feldspat. Al b . Bol 7,9RON/buc Ø16, H8cm. Farfurie 19,9RON/buc Ø32cm. REGOLIT abajur 6,9RON Hârtie de ore z . Ø 6 0cm. Alb. LIDEN etajeră 95RON/buc Lemn masiv de p lo p . Lat12A24, H120cm. FAKT UM ansamblu d e p o z itare cu u ș i R U BRIK negre U ș i din sticlă securi z ată ș i aluminiu. Mânere incluse. Parte inferioară 1295RON Pa r t e s u p eri o