Sunteți pe pagina 1din 7

PETRE ALEXANDRESCU

ZALMOXIS

CERCETARILE LUI MIRCEA ELIADE

Religia este unul dintre fenomenele cele mai origina le ale viei i spi rituale geto -dace. Scriitorii greci i latini i deosebeau pe gei i pe daci
de 'celelalte t ribur,i traeice, i chiar de alte neam uri ale Europei prin
parlicularitile credinelor religioase i - a aduga - prin fora acestor
credine.

Totui infor m aiile transmise din a ntichitate nu lumineaz decit unele


aspecte ale acestor credine; acelea care au atras mai mu lt atenia lumii
greco-romane. Aceste date sint mai pu i n numeroase dect cele cu privire
la tracii din Sud, mai aproape de civilizaia greac, poote i din punctul
de vedere al credinelor religioase. Moi mu lt chior decit atit: informaiile
ajunse la noi prin fil i er greac sau roman sint aproximative, dac nu
chiar deformate, ca rezultat al insufi~ien te i cunoa teri i a inadecvatei
nelegeri a fenomenelor interpretate. Aa se fa ce c cercetrile asupra
religiei geta-dace, dei incepute de mult vreme, nu au ajuns la un
consens, nici chiar in ceea ce privete structura acestor credine. Una
dintre fi]urile cele mai controverse ale religiei geto-dace este aceea a
lui Za lmoxis.
In monumentala sa lucrare Get i ca, Vasile Prvan ddea, acum
mai bine de jumtate de vea c, o ampl exegez a religiei strmoilor
notrii. Investigaia sa era, pentru aceea dat, cea mai ptrunztoare ncercare de descifrare a mrturiilor antice, depind prin lrgimea orizon tului pe cel e ale unor i lu t rii naintai strini, ca - de pi l d - aceea o
marelui lingvist de la Viena , W. Tomaschek, a cunoscutul ui filolog german
i p rtiete n al lui N ietzsche, Erwin Rohde, sau a istoriculu i i arheologului
bulgar G. Kaarov. Vasi le Prvan o abordat ns problema relig iei getoda ce dintr-un punct de vedere "spiritualist stoic" - cum observa Lucian
Blaga: "Religia geto-daeilor echi va leaz n interpretarea lui Vasile Prvan cu un fel de pro i ecie sub i ectiv a unui suflet preocupat de cele moi
sublime prob le me". Prvan vedea o deosebire structural a religiei getodace n raport cu aceea o t racilor din Sud. Acetia din urm prsiser

52

P. ALEXANDRESCU

structura indo-european originar a cred inelor lor de caracter ceresc


(uranian), otunci cnd, ajungind n contact cu civilizaia mediteraneean,
au acceptat strvechi culte ale fecunditii de caracter "chthonian" (de
la cuvintu l Jrec chth6n "pmint ") . de ' ar igi n preindo-eurapean. Vasile
Prvan credea de asemenea c, spre deosebire de tracii din Sud. geii
nu erau po!liteiti, ci "henoteiti": "Ca zeu atotcuprinztor al cerului,
Zal moxis, ca i Zeus, este stpnul fulgerului ... Nu cu noatem la gei nici
zei locali i nici zeie, ca la traci. Nu exist decit un singur zeu",
Dup 01 d o ilea rzboi mondial. invatul clujan 1. 1. Russu a publica t
un amplu studiu, inchinat exclusiv religiei geto-dacilor. 1. 1. Russu aeaz
discuia in cadrul ei firesc: "Fiin d traci i indo-europeni, geii aveau
ace la i sistem (in linii mari) politeist i ant ropom orfic. Acesta este rezultatul dobindit prin criterii comparative i genera l istorice, pe care nu-I infirm, ci il ntrete materialul documentar".

Recent Mircea Eliade a nchinat un studiu special lu i Zalmoxis.


Rezultatele cercet rii sale, snt de un interes ie it din comun . in cele
ce urmeaz voi incerca s prez int citeva dintre pro blemele cele mai interesa nte puse de acest studiu.
Nu este in intenia mea de a prezenta cititoril or personalitatea lui
Mircea Eliade, ca istoric i ca fil ozo f al rel igiilor. Opera sa vast, nceput
n ar nainte de rzboi, cu o serie de cursuri la Uni versitatea din Bucureti, a continuat n strintate, n special in Statele Unite, unde Mirceo
EiiCJde. incepind d in 1956. este profesor la Universitatea din Chicago. n
prefaa la ultima sa l ucrare, monum enta la Istorie o credinelor i ideilor
religioase (Histoire des croyances et des idees religieuses. Paris. Payot).
din core au aprut volum ele intii i doi (1976. 1978). Eliad e ii dezvluie
vastu l orizont al i nteresului su: "Consider c orice cercetare istoric
implic o anumit famil iaritate cu. istoria uni ve rsal; in consecin, cea
moi riguroas "speciali zare" nu dispenseaz pe nvat de obliga i a de a
situa cercetrile sale n perspectiva istoriei uni versale ... Este vo rba de fapt
de a nu pierde din vede re profunda i in d ivizibila unitate a spiri tului uman."
na in te de o releva unele d i ntre aspectele noi ale problemei Zalmo:t:is puse in ev i den de studiul lui Mircea Elia de, s facem o scurt sum
a cunotinelor noastre despre aceast figur a re ligiei geto -dace.
Zalmoxis era divinita tea principal a geilor. Izvoarele antice indic
acest zeu ca pe cel mai important din religia lor. ntr-un pasaj din Hero dat se gsete chiar afirmaia c ge ii "credeau c nu e xis t alt zeu dec t
al lor", ceea ce i-a fcut pe unii cercettori, dar mai ales pe di l etani, s
vorbeasc de un "monoteism geto-dacic". Dar, aa cum s-a observat de
mull vreme, mrturia Printelui Istoriei se insereaz ntre a ltele referitoare la c redinele politeiste a le u no r populaii tracice sau netracicS', adoratori, ca ~i geii, oi unor zei consid erai ca singurii in raport cu alte
d i v init i de grad inferior.
Elementul caracteristic al cul t ului lui Zalmoxis este credina in nemu ri re , 'credin proprie unor cuite numite "de mintuire". Asemenea culte
erau cultivate de un cerc restrns de "iniiai", care, prin ceremonii desf-

ZALMOXIS

CERCU ARILE LUI MIRCEA ELIADE

53

urate dup un anumit ritual - adesea rmas secret - intreineau fervoa rea mi5 t ic a credincioilor, precum i ndejdea ntr-o ex i sten dup
moa rte. Cei ma i vechi autori greci ne info r meaz asupra caracterului
"iniiatic" a l cultului lui lalmaxis.
Ca i alte diviniti, lalmcxis avea o "hagiografie" (a dic o biog ra f ie
mi t ic). fe elementele ei se spriji neau ceremo niile de cu lt. Mesajul zeului se fcea cunoscut, prin intermediul unui "scenariu" religios ca - de
pild - in misteri ile medievale (termenul "scenariu" este int rodus de M. Eliad e). I at partea din legenda lui lalmox is care sttea la baza unui asemenea "scenariu", aa cum ne este ea relatat de ctre H erodot: Za lm ox;s "a poruncit s i se cldeasc o locu i n subpmntean . Cind locuina
a fost gata, el a disprut d in mijlocul traci lor, coborind in adincu l incp e
rilor subterane, unde sttu ascuns vreme de trei ani. racii fur cup rin i de
jale i i l plinser ca pe un mort. In al patrulea an, el le -a apru t iar i "
(IV 95) Dispariia i renaterea zeului dup un interval de timp au fost
comparate de ctre cercettorii istoriei religiilor cu anumite culte legate
de diviniti a le vegetai ei i fecunditii, din religil e airental ~i greac.
Asemenea divi n iti coborau sub pmnt toamna pentru a - i face din nou
apariia primvara. simboliznd pieirea i renaterea vegetaiei i a naturii.
Citeva elemente din legenda lui Zalmoxis, locui n a subpmintean din
textul citat mai sus petera din muntele Kogaionon amintit de Strabo,
cobo rirea sub pmnt a zeulu i i "renaterea" sa, snt tot atitea ind ici a le
caracteru lui lui chthanian.
Cuitul lui Zalmoxis comporta a doctrin cu privire la viaa de dincala
de mormint (eschatolagic), simbolizat i de mi.t ul amintit mai sus, al
"morii " i "in vierii" zeului. Aceast doctrin a lsat o puternic impresie
in lumea antic. G eii au primit epitetul de athanatizontes, creiat de Herodot pentru a - i caracteriza. Verbul athanatizein n seam n "a face nemuri to r". Sensul acestei "imortalizri" nu este foarte clar, dar ar putea fi
apropiat de ideea de "imortalizare" din poemele hamerice, lIiada i Od i seia, unde anum i i eroi ajung. prin mijloace miraculoase, ntr-un fe l de
paradis (Insulele celor Fericii, Cimpiile Elizee etc.), unde continuau s
duc o existen dup moarte. H erodot relateaz c celor ini ia i li se
promitea, att lor cit i urmailor lor, c "nu vor muri , ci vor merg e ntr-un
lor:: anume, unde vo r tri ven ic i vor avea parte de toate buntile"
(IV 95). Aceas t doctrin pare destul de elementar ~ i este greu de a
recunoate in mrtur iil e pe care le avem la ndemn, aa cum au ncercat unii nva i , premizele unor credine spiritualiste, fundamentate pe
ideea binomului trup-suflet.
I nc i nsal ubil pare s fie problema esenei acestei diviniti. Nu
avem nc date suficiente pe ntru a putea stab ili dac Za lmoxis era o divinitate chtho nian sau uranian. Ea are o im portan fundamental pen tru ca racte rizarea religi ei geto-d ace. O se ri e de cercet ri. in ultima vreme
in specia l praf. 1. 1. Russu, au cutat indicii n numele nsui al acestui
zeu. Astfel , considerind f orma lam o/xis ca cea original, 1. 1. Russu a
apropia t prima parte a acesteia, la ma /- , d e numele divinitii traco-greceti Seme /e, ze i a pmintului, i de acela al zeului vechi- lit uanian al p-

P. ALEXANDRESCU

54

rnintului Zeme/uks. La baza acestor num e ar sta cuvintul comun indo-eu ropean +g'hem-fol, din radica lu l primar +g'hem- "pmint". Este de semnalat totui apariia antroponimicului lalmodeg;k05 ntr-o inscripie 3reac
de la Histria din sec. III .e.n., care ar pleda pentru forma la;mox;s.
Este ns meritul lui Vasile Prvan de a ~i otras atenia asupra unor
elemente uraniene ale cultului lui lalmoxis. Herodot povestete despre
un ritual al geilor care dezvluie aceast la~u r a cultului su. "Cind
tun i fulger (geii) trag cu sgeile in spre cer i amenin zeul, deoarece cred c (acolo sus) nu este alt zeu decit al lor" (IV 94). Dac geii
urmreau prin acest gest s amenine chiar pe zeu, sau dac. mai degrab, "se solidarizau cu el, trimind alturea cu trznetele lui sgeile
lor" (cum interpreteaz tot Vasi le Prvan). nu poate fi precizat din 1extul
acesta, plin de neclariti. Apare ns aici una dintre atribuiile lui Zal moxis - dac de el este vorba - i anume aceea de divinitate a cerului.
In aceast direcie 1rebuie poate cutat soluia spinoasei probleme
a esenei lui Zalmoxis. EI pare s fi avut o-tit atribuii de zeitate o pmin
ului" puse in relief de l egenda ascunderii sale sub pmnt, dor i a
cerului, aa cum indic unele ritualuri. Ca principal divinitate a geilor
el a putut cumula atribuii diverse.
In relatrile antice, Zolmoxis es te nfiat ca un personaj real, un
fel de reformator care a "revelat" o doctrin eschato l ogic i a ntemeiat
un cult de iniiere. EI figureaz ca un personaj uman, cu o existen
istoric, in vremea filozofului Pitagora, deci n a doua jumtate a veacu
lui a l VI-lea .e. n. Biografia sa. care cuprinde - aa cum s-a artat elementele unui "scenariu" mitic-religios, este nc rcat i cu date nara tive. innd de mediul grec -colonial, de unde Herodot i-a cules informaiile.

"Salmoxis - povestete istoricul grec - a fost sclav la Samos i anume al lui Pitagora. fiul lui Mnesarchos. Dup aceea, ajungind liber. strnse
bogii mari. i dup ce se mbogi se ntoarse n ara lui " (IV 95). Aceast anecdot, in care nu credea nici Herodot nsui, are un vdit carac ter explicativ. Izbii de anumite asemnri dintre doctrina lui Zalmoxis i
aceea a lui Pitagoro. inform atorii lui Herodot cutau s-i explice ideile
religioase pe care le regseau la gei, ca de pild anumite aspecte, r
mase nou necunoscu te, ale credinei n nemurire (amintind poate unele
elemente ale doctrinei metempsihozei) sau caracterul iniiatic al cultului.
Studiul lui Mircea El iade, aprut n volumul De la lalmox;5 la Ghengi5-han (De lalmox;5
Gheng;5-Khan , Paris Payot 1970). reprezint o
contribuie hotritoare la nelegerea cultului lui Zalmoxis, prin situarea
problematici in orizontul "universalului". Cunoaterea fenomenologi e i
.,sacrului" sub aspectele sale genera l umane. pe de o parte, i a nenumratelor sale transformri de - a lungul istoriei civilizaiilor, pe de alta,
i-au permis marelui nvat s scoat n valoare, din puintatea izvoarelor de care dispunem, o serie de indidi preioase. Vom analiza n cele
ce urmeaz dou din problemele noi adogate de Mircea Eliade la dosarul lalmoxis.

ZALMOXIS

CERCETARILE LUI MIRCEA ElIADE


AMANISMUL I

55

CULTUL LUI ZALMOXIS

intr-un studiu celebru publicat in 1935, etnograful elveian Karl Meuli


a ana lizat relatrile lui Herodot cu privIre la religi a i la obiceiurile scitice, stabilind pe baza un or comparaii cu etnografic unor populaii actuale din Nordul Asiei, in special din Siberia, caracterul "a manie" al
civiiizoiei se iti ce. Dup cum este cunoscut, o bun parte dintre populaiile septentrionale, d in Scandinavia pn in Siberia. triau, pn in pragul secolului nost ru in cadrul unei civilizaii de tip "amanic". amanu!
paat", fi defin it ca o persoan instab il " djn punct de vedere psihic, care
ajunge
capete un ascendent puternic asupra comunitii tribale, ca
vrji to r. vraci, profet i preot, putind deveni chiar conductorul comunitii. Prin tehnici i ritualuri complicate, inind atit de magie cit i de
religie, amonul i poate provoca starea de extaz.
asemenea stare,
el se consider posedat de spirite strine, crezind c sufletul su pr
sete trupul pentru a cltori n voie n inuturi st rine i chiar in "lumea
spiritelar".
K. Meuli a artat n mod convingtor c in urma contactului dintre
colonitii greci i populaiile nord-pontice, o serie de elemente amanice
au ptruns i n lum ea greac; povestiri despre vraci - vrj itori, prezictori,
pe care grecii nii ii puneau in legtur cu Nordul Pontic. Influene venite pe aceiai cale ar fi atins chiar anumite sectoare ale 'jindir!i greceti . Legendele despre Pitagora i Empedacle, i ideia insi de suflet
s-au format sub aciunea acestei influene.
Caracterul a mani c al civiliza iei scitice este unul dintre trsturile
fundamentale pentru inelegerea acesteia. Arheologii incep s identifice
printre obiectele scitice, pn acum neexplicate ca funcie, piese din "recuizita" amanilor (aa, de pild, capetele de baldachin, in fapt sceptre
amanice) . Existena unei zone amanice in vecintatea lumii geto-dace
a avut sau nu o nriurire asupra religiei strmoilor notri! ? Iat una dintre i ntrebrile la care rspunde Mircea Eliade, in legtur cu cultul lui
Zalmoxis.

sa

rn

In cartea sa amanismul i tehnicile arhaice ale extazului (Le chama nisme et les techniques archaiques de /'e xtase, Paris Payot, 1975, ed. 2),
Mircea Eliade a realizat o expunere complet asupra amanism ului ,
in totalitatea lui, situind acest fenomen in perspectiva istoriei generale
a religiilar. M. Eliade adun a mas considerabil de documente privind
diverse tipuri de amanism, siberian, nord - american, indonezian etc., supunindu-Ie ' unui examen din punctul de vedere al tehnicilor exstazului, al
sirnboiismului i al mitologi ei. Aceast lucrare este una dintre cercetri l e
fundamentale cu pr.ivire la religiile primitive. Cu aceast ocazie, M. Eliade
i precizeaz poziia n discuia cu privire la elementele amanice in
cultul lui Za lmoxis.

P. ALfXANDRESCU

56

Dup cum se tie. o serie de invai, ca W. K. C. Guthrie, E. R. Dodds


sau W. Bu rkert, au apropiat figura lui Zalmoxis de personajele legendare
cu trsturi amanice, intrate in literatura greac prin re la t ril e lui Herodot (de ex. Abaris, Aristeas din Proconnes, Hermotimos din C1azamene).
Potri vit acelorai cercettori, "tehn ica' extazu lui, coborirea in locuina
subpmntean, prezicerile, dispariia i reapar i ie din hagiografic lui
Zalmoxis ar fi trsturile unei morfologii aman ic e.
M. Eliade definete ins destul de clar cara cterel e a manismul u i, o
crui ini ie re comporta o desfacere a corpului amanului i o "rei noi re"
a organelor i a visce rel or sale, nainte de actul morii i renateri i rituale
i al cltoriilor extatice. Concluzia sa este decisiv" "Elementele cele
moi caracteristice ale cultului lui Zalmoxis (incperea in care ii primea
pe credincioi, banchetul, ascunderea sa n incperea subteran i rea~
pariia dupa patru ani, "imortalizarea" sufletului i nvtura despre o
existen fericit intr-a alt lume) apropie pe Zalmoxis nu de aman i ci
de Mistere (adic de cultele misterice greceti)".
Mircea Eliade nu conchide ins asupra absenei ideilor i practicelor
amanice la ]eto-daci - i aceasta este o direcie de cercetare ce se
anun fructoas. Dimpotriv, ele sint sugerate de unele mrturii literare ontice. Din acest unghi de vedere, capt neles i o serie de reprezentri artistice, figurate pe obiecte de podoab getice (armuri d e
parad, vas e rituale, piese de harnaament etc.), aparinnd unora dintre
inventarele mormintelor cpeteniilor tribale din veacul 01 IV-lea i.e .n.,
idee sugerat aoum aproape jumtate de secol de ctre A. Alf61di pentru
arta se iti c.

ZALMOXIS

CARACTERUL SACRU AL

REGALITII GETO-DACE

Mircea El iade o scos in relief unele date ale mitologiei lui Zalmoxis
care arunc lumini neateptate asupra caracteru lu i regalitii la geto- daci.
Astfel, hag iagrafia lui Zalmoxis o deven it, dup Herodot, un loc comun, repelat de muli scriitori, pn ctre sfritul antichitii. O parte
dintre datele acesteia au intrat in substana relatrii pe care, citeva secole dup Herodot, o face geograful Strabo. Povestirea sa reflect sch imbrile pe trecute n gindirea greac i sporirea considerabil a orizontului
ei etnografic. Povestirea are aceiai st ructur anecdotic, fixat de Heradot, avnd ca temei povestea stagiului lui Zalmoxis la Pitagora, ca sclav
i invcel.

Exist ns i O serie de elemente noi in relatarea lui Strabo, care


indic o tradiie istoric diferit. Aceste elemente marcheaz evoluia pe
care cultul lui Zolmoxis a parcurs-o in perioada post-herodoteic, sau
moi precis ntre Dromichaites i Burebista. Este meritul lui Mircea Eliade
de a fi alras atenia asupra lor, subliniind importana lo r istoric. Astfel,
dup ce istorisete inceputul biografiei lui Zalmaxis, Strabo scrie urm
toarele : "I ntorcndu-se n ara sa, e l s-a bucurat de o mare trecere la
conductori i la popor, desluindu-Ie acestora semnele cereti. h ce le

ZALMOXIS

CERCETARILE LUI MIRCEA ELIADE

57

d in urm, I~a convins pe re]e s-I fac prta la domn ie, spunn du -i c
este i n stare s -i vesteasc voina zeilo r. Mai n ti i Zalmoxis a devenit preotu l zeului celui mai venerat al lor, ia r dup aceea o fost socotit el nsui zeu ... Regele lucra in ine legere cu el. fiindc ved ea c oa menii sint
ma i supui fa de el decit inainte, ca fa de unul care le d porunci
dup ndemnu l zeilor. Acest obicei a d i nuit pn in vremea noastr;
d up datin, mereu se gsea un astfel de om care ajungea sfetnicul re gelui, ia r la gei acest am era numit zeu " (VII 3, 5).
Din aceast interesant pagin, elementul nou este importa na pe
care marele preot o capt in cultul lui Zalm o xis. Putem presupune c
aceasta $ - 0 pet recut cindva dup epoca in care Heradat, ctre mijlocul
veaculu i ai V- lea i.e.n., i aduna info rm aiile . Elem entele noi au fost
introduse in "scenar.iu l" religios-m itic. Este vorba de identificarea din t re
Zalmoxis i preotul su, care era zeificat probabil sub acel a nume cu
zeul, devenind el nsui Zalmoxis. Acest rit ua l , care - potri vit l ui Strabo s-a repetat i cu ma rele preot al lui Bu rebista, D ece neu , a cptat un temei in cult prin introducerea i n hagiografia lui Zamolxis a unor elemente
su plimentare. Astfel, datorit virtui lor sale magice i profeti ce, Zalmoxis a
fost asociat la domnie. Fiind mare preot i profet. Za l moxis S-a retras in
petera d in muntele Kogaionon, unde nu pri mea d ecit pe rege i pe
servito ri i si, fiind apoi ze ificat. n felul acesta transformarea lui Zalmoxis
din mare preot in zeu rep rezi nt prima dintr-o serie de divizri ale preo ilo r, ce vor re peta de f iecare dat eveniment ul mi ti c primord ial.
Confuzia dintre plan ul uman i cel divin acion a nu numai asupra
persoanei marel ui preot, ci i asupra aceleia a regel ui. intr-unul din dialog urile sale, Platon il prezint , prin gura unui trac, pe Zalmo xis drept
" regele nostru care este zeu". M. Eliade observ in aceast privin: "Trad iia este alestat i la alte triburi tracice : Resos, rege i preot, era adorat ca 'zeu de ctre ini 'iaii in misterele sale. Se pot discerne aici trei
expresi i princi pale ale unu i sistem religios, ale crui rdcini coboar
probabil in pre istoria indo-eu ropeenilor : 1) id entificarea, om olo]area sau
confuzia dintre zeu , rege i marele pre ot; 2) tendina de "diviniza re" a
regilor; 3) importana marelui p reot, a crui autori ta te, in principiu in ferioar aceleia a regelui, se dovedete uneori ma i mare",
Caracterul puternic sacralizat al regalit ii, special n perioad a
lui Burebisto, este unul di ntre e lementele caracteristic e ale civilizaiei
geto-dace. Aceasta explic poa te de ce, odat cu dispa,iia regelui, o
parte din regatul s u a fost preluat de ctre marele preot Deceneu, dup
core urmaul aces tuia, C omosicus, avea s cum u leze atit puterea politic,
cit i fun c ia sacerdotol .