Sunteți pe pagina 1din 4

Regiunea Bucuresti-Ilfov

1.POR- Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Chitila prin introducerera si


implementarea sistemului de supraveghere video
2.POSDRU-Cursantii de azi, calificatii de maine din industrie si servicii!
3.POAT-Sprijin pentru functionarea Ministerului Fondurilor Europene, inclusiv a Autoritatii de
Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica
4.POSCCE-Extinderea domeniului de activitate prin realizarea unei linii de productie confectii
metalice
5.POSMEDIU- Aria Naturala Protejata "Lacul snagov" - Management adecvat prin revizuire
Plan de management pe baza de studii stiintifice, Informare si Constientizare
6.PODCA-ACCES - Administratie in sprijinul cetateanului prin calitatea si eficienta serviciilor
Regiunea Centru
1.POR- Amenajarea de statii capat de linie pentru mijloacele de transport in comun
2.POSDRU- Mediul rural- oportunitate de dezvoltare a resurselor umane
3.POAT- Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de
DGRFP(Directia Generala a Finantelor Publice) Brasov pentru personalul implicat in
coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structural
4.POSMEDIU-Managementul durabil al ariilor protejate Dumbrava - Rotbav - Magura Codlei,
Padurea Bogatii si Padurea Bogata
5.POSCCE- Dezvoltarea activitatii si cresterea competitivitatii intreprinderii prin achizitia unei
linii de productie a mixturilor asfaltice
6.PODCA- Formarea continua si cresterea calificarii profesionale a resurselor umane pentru
imbunatatirea eficientei si eficacitatii organizationale a Serviciului de politie Comunitara al
Municipiului Sibiu
Regiunea N-E
1.POR- CONSOLIDARE SI RESTAURARE IMOBIL IN VEDEREA INFIINTARII
MUZEULUI MUNICIPAL IASI
2.POSDRU-Dezvoltarea capacitatii organizatiei de a sprijini cresterea nivelului de calificare al
angajatilor proprii prin acces si participare la formare profesionala continua

3.POAT-Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de DGRFP Iasi


pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul IS
4.POSMEDIU- Extinderea si reabiltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi,
Romania
5.POSCEE-Cresterea competitivitatii pe piata europeana prin retehnologizare
6.PODCA-Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului
cu functii de conducere din administratia publica
Regiunea N-V
1.POR-Dezvoltarea microintreprindetii prin achizitia de echipamente de analiza si diagnostic in
domeniul biologiei molecular
2.POSDRU- Calificarea ta un viitor mai sigur!
3.POAT- Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Cluj, in
perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structural
4.POSMEDIU- Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea TurdaCampia Turzii
5.POSCCE- Cresterea competitivitatii SC Mecanica Sighetu SA, prin achizitia de mijloace de
productie performante
6.PODCA- Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta
Regiunea Sud-Muntenia
1.POR- Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, reabilitarea si
modernizarea spatiilor publice urbane in zona "A" a zonei de actiune urbana din municipiul
Targoviste, judetul Dambovita
2.POSDRU- COMPETENT - Activitati inovatoare in vederea imbunatatirii accesului si
participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
3.POAT- Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de D.G.R.F.
Ploiesti pentru personalul implicat in coordonarea, managementului si controlul instrumentelor
structural
4.POSMEDIU- Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges

5.POSCCE- Modernizarea SC REAL TEST SRL prin cresterea utilizarii tehnologiei informatiei
si comunicatiilor
6.PODCA- Strategia pentru dezvoltare durabila a judetului Dambovita
Regiunea S-E
1.POR- Modernizarea si dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al
spitalului Panciu
2.POSDRU- INVATAREA ACTIVA- ESENTA CUNOASTERII !
3.POAT- Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Braila
pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structural
4.POSMEDIU- Siretul Verde - crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru
SPA Lunca Siretului Inferior si ariile protejate suprapuse
5. POSCCE- ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PRODUCTIA/
CONSTRUCTIA CASELOR DIN LEMN
6.PODCA- Eficientizarea serviciilor furnizate la nivel local prin implementarea sistemului de
management al calitatii la nivel Primariei municipiului Adjud
Regiunea S-V
1.POST- Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova
2.POR- Reabilitare, construire si extindere campus scolar Colegiul Mihai Viteazul, orasul
Bumbesti-Jiu, judetul Gorj
3.POSDRU- Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor
angajate
4.POSMEDIU- Masuri de management privind conservarea biodiversitatii si constientizarea
publica a ariei naturale protejate Cheile Oltetului
5.POSCCE- CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE
DURABILE
6.PODCA- Calitate in administratia publica locala
Regiunea Vest
1.POR- Achizitia unui utilaj performant pentru lucrari de foraj si teste necesare proiectarii
infrastructurilor la constructii civile industriale, drumuri, poduri si cai ferate, judetul Arad

2.POSDRU- Integrarea somerilor tineri si varstnici pe piata muncii din Judetul Hunedoara
(ISOTV)
3.POAT- Cresterea impactului utilizarii Fondurilor Strcutrale asupra calitatii vietii locuitorilor
din Regiunea Vest
4.POSMEDIU- Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in
judetul Timis
5.POSCCE-Performanta - prin dotarea societatii cu tehnica de calcul de ultima generatie
6.PODCA-Eficientizarea si reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judetul CarasSeverin