Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007-2013
Investete n oameni!

Raport de Activitate
Luna decembrie 2014
Codul proiectului: 142167
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Beneficiar /

Partener: Inspectoratul Scolar Judetean Constanta

Numele i prenumele expertului: Stan Angelica


Poziia n cadrul proiectului: EXPERT PE TERMEN SCURT FURNIZARE FORMARE ADS
Nr. i tipul contractului: contract prestri servicii nr ____________________
Categorie:

Expert termen lung /

Expert termen scurt

1.Prezentare succint a activitii prestate n perioada de raportare


Nr.
crt

Nr./titlul
activitii
conform cererii
de finanare

Responsabiliti i sarcini
conform contractului / fiei
postului

A5

Organizarea i
desfurarea
programului A
doua ans

Cunoaterea specificului
proiectului (organizare,
resurse implicate,
metodologie de implementare
etc.)
Participa la nregistrarea
solicitarilor pentru participarea
la cursurile ADS;
Participa la verificarea
documentele personale ale
solicitantilor
Participa la verificarea
corectitudinii completarii
documentelor de grup tinta
specifice proiectului;
realizeaz evaluarea initiala a
candidatilor in vederea
planificarii adecvate si
individualizate a activitatilor
educative;
realizeaza planificarea

Activitate prestat

Derularea activiti
de predare-nvare
la programul ADS la
Scoala Gimnaziala
Ciucurova ADS
invatamant primar
nivel III inferior
In luna decembrie
2014, la Limba si
literatura romana
am predat doua
unitatii de
invatare:Texte cu
talc, Obiceiuri.
La Matematica am
predat Impartirea
numerelor
naturale .
La Limba engleza

Rezultat
e
obinute
/
material
e
elaborat
e/
livrabile

Ex
de
livrabile
Planifica
ri
calendar
istice pe
disciplin
e
Condica
de
prezenta
lunara/gr
upa

am predat unitatea
de invatare Towns

AXA PRIORITAR 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.2. Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
1

Nr. ore
lucrate

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Investete n oameni!

curriculara conform
metodologiei ADS respectnd
posibilitile de participare ale
cursanilor, precum i nivelul
de achiziii intelectuale.
Elaborarea si actualizarea
programelor de pregtire
pentru materia de specialitate
predata, conform
metodologiei ADS;
deruleaz activitile
instructiv-educative conform
planului cadru, planificrilor si
orarului;
identificarea si valorificarea
posibilitilor de nvare si
nelegere a beneficiarilor;
particip la derularea de
activiti complementare ADS
conform planificrii realizate
de ctre tutori;
facilitarea procesului de
cunoatere, nelegere,
nsuire i respectare a
regulilor sociale;
apreciere cantitativa si
calitativa a rezultatelor
beneficiarilor;
realizeaz evaluarea finala a
cursantilor, emiterea de
certificate si adeverinte de
absolvire.
Participarea la edinele de
proiect
la
solicitarea
Managerului de proiect sau a
coordonatorului de proiect
Semnalarea
tuturor
problemelor
aprute
n
desfurarea activitii i
elaborare de propuneri de
mbuntire
ntocmirea fiei de pontaj
lunar i a raportului de
activitate precum i a altor
documente
solicitate
n
vederea atingerii obiectivelor
i indicatorilor proiectului

La Consiliere si
orientare am
predat unitatea de
invatare Succesul
invatarii .
La TIC am predat
Rularea in executie
a unei aplicatii.
La Cultura Civica
am predat unitatea
Raporturile
noastre cu
lucrurile si fiintele
si Raporturile
noastre cu ceilalti
oameni.
La Cunoasterea
mediului am
predat unitatea de
invatare APA.
La Educatia
pentru sanatate
am predat Igiena
personala si
Activitate de
odihna.
La Educatia
financiara am
predat unitatea de
invatare Moneda
nationala a altor
tari.

Total nr. de ore lucrate

AXA PRIORITAR 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.2. Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
2

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Investete n oameni!

2.Detalierea activitilor realizate i a rezultatelor ob inute


A53 Limba si literatura romana
Primul capitol Texte cu talc contine:
Textul narativ
Personajele textului narativ
Delimitarea pe fragmente a unui text narativ
Textul in versuri
Strofa / versuri
Evaluare
Total: 8 ore

A doua unitate de invatare contine:


Anul nou Lectura explicativa
Casatoria
Cuvantul-forma si sens
Scrierea functionala-invitatia si felicitarea
Total: 6 ore
Matematica
Unitatea de invatare, Impartirea numerelor naturale, contine:
Operatia de impartire
Impartirea exacta la 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9
Impartirea la 10 si 100
Recapitulare
Proba de evaluare
Dezvoltare si ameliorare
LimbaEngleza
Unitatea de invatare Towns contine:
1. Around the town:
- To recognize different
- Buildings in towns and their functions
- To give and follow directions
- Prepositions of place
- Next to, near, in front of, behind, between, on the left, on the right
2. Means of transport
- To recognize and describe different means of transport
- To talk about what means of transport people use
- Adjectives
- Expensive
- Confortable ,fast, slow, cheap, eco-friendly
3. Shops
- To identify variouss goods and shops
AXA PRIORITAR 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.2. Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
3

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Investete n oameni!

Quantifiers
Kilo, litro, pack, some, a lot of

Total: 6 ore
Consiliere si orientare
Unitatea de invatare Succesul invatarii contine:
-

Utilizarea TIC in invatare


Tehnici de invatare eficiente
Parintii si copiii invata impreuna
Motivatia pentru invatare:eu scoala comunitate

Total: 3 ore
TIC
Unitatea de ivatare Rularea in executie a unei aplicatii contine:
- Pictogramele programelor Word, Paint, si din bara cu instrumente a acestor programe.
Pornirea/oprirea programelor:
- Programe :Paint, Games, Calculator, Notepad, deschiderea unor fisiere din computer si
din Internet
Pornirea / oprirea programelor Word, Paint sau a unui fisier
Total: 3 ore

Cultura Civica
Primul capitol Raporturile noastre cu lucrurile si fiintele contine
- atitudini fata de animale si plante: grija, brutalitate, compasiune,
iubire, respect , frica
Total: 1 ora
Al doilea capitol Raporturile noastre cu ceilalti oameni contine:

1)Relatii dintre oameni in cadrul grupului:

de rudenie
de prietenie
de colaborare si de competitie
de autoritate (conducatorul grupului, supunerea, invidia, revolta, admiterea, respingerea
din/de catre grup)

Total: 2 ore

Cunoasterea mediului
Unitatea de invatare Apa contine:

Proprietatile apei
Importanta apei in viata plantelor si a animalelor
Protejarea surselor de apa
Starile de agregare ale apei;Fenomene ale naturii:ploaia, ninsoarea, ceata, curcubeul;
Energia apei;Circulatia apei in natura;Oceanul planetar;
AXA PRIORITAR 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.2. Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
4

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Investete n oameni!

Total: 3 ore

Educatia pentru sanatate


Primul capitol Igiena personala contine:
-parazitozele frecvente la copiii. Bolile transmise de animale
-descrierea unor situatii de imbolnavire a organismului din cauza unor animale purtatoare de
virusi
Controlul stomatologic periodic.
Total 2 ore
Al doilea capitol Activitate si odihna contine:
-rolul educatiei fizice si sportive in dezvoltarea armonioasa a organismului
-exercitii de identificare a aspectelor fizice si comportamentale ale unui om sanatos.
Total 1 ora
Educatia financiara
Unitatea de invatare Moneda nationala a altor tari contine:
-Valuta /Casa de schimb valutar
-Monedele etalon: dolarul american, euro
-Recapitulare /Evaluare
Total 3 ore

3.ntrzieri / probleme ntmpinate n realizarea sarcinilor specifice


Nu este cazul
4.Anexe
Fisa de pontaj pentru luna Octombrie 2014
Planificari calendaristicc
Condica de prezenta

Subsemnatul declar pe propria rspundere, sub sanciunea Codului penal privind falsul n declaraii,
c orele prestate i pltite din acest proiect sunt conforme cu realitatea i nu au fost decontate din alt
surs de finanare.
Nume si prenume Stan Angelica

Data 10.11.2014

Avizat,
Popescu Raducu / Gologan Laura

AXA PRIORITAR 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.2. Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
5

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Investete n oameni!

Data: 14.11.2014

AXA PRIORITAR 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.2. Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
6