Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - EDUCAȚIE SOCIALĂ

CLASA a VI-a
MODUL SĂPTĂMÂNA PERIOADA CONȚINUTURI COMPETENȚE

I S1 05.09 - 09.09.2022 Introducere. Obiectul Educației interculturale

S2 12.09. - 16.09.2022 1.1 ; 2.1


Ce este cultura?
S3 19.09. - 23.09.2022 Diversitatea culturală - caracteristică a societății contemporane. 1.1 ; 1.2 ; 3.1

S4 26.09 - 30.09.2022 Ce este identitatea personală? 1.1 ; 1.2 ; 3.1

S5 03.10 - 07.10.2022 Ce este identitatea culturală? 1.1 ; 1.2 ; 3.1

S6 10.10 - 14.10.2022 Ce este patrimoniul cultural? 1.1 , 1.2, 3.1

S7 17.10 - 21.10.2022 Evaluare.

II S8 31.10 - 04.11. 2022 Tradițiile și obiceiurile 1.2, 2.3, 3.1

S9 07.11 - 11.11. 2022 Conservarea și promovarea moștenirii culturale 1.2, 2.3, 3.1

S10 14.11 - 18.11. 2022 Ce este patriotismul? 1.1, 3.1

S11 21.11 - 25.11. 2022 Cum se manifestă patriotismul? 1.1, 3.1

S12 28.11 - 02.12. 2022 Ce este societatea multiculturală și interculturală? 1.1 ; 1.2 ; 3.1

S13 05.12 - 09.12. 2022 Educație interculturală. 1.3, 2.3, 3.1

S14 12.12 - 16.12. 2022 Principiile și valorile unei societăți interculturale 1.3, 2.3, 3.1

S15 19.12 - 22.12. 2022 Evaluare

III S16 09.01 - 13.01. 2023 Tratamentul egal al persoanelor și solidaritatea. Promovarea incluziunii sociale, a 1.1, 1.2, 3.1
dialogului intercultural
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - EDUCAȚIE SOCIALĂ
CLASA a VI-a
S17 16.01 - 20.01. 2023 Ce este intoleranța și cum se manifestă ea? 1.3, 2.2, 3.2

S18 23.01 - 27.01. 2023 Discriminarea și formele ei 1.3, 2.2, 3.2

S19 30.01 - 03.02. 2023 Manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate 1.3, 2.2, 3.2

S20 06.02 - 10.02. 2023 Marginalizarea. Excluderea. Izolarea 1.3, 2.2, 3.2

S21 13.02 -17.02. 2023 Evaluare

IV S22 27.02 - 03.03. 2023 SĂPTĂMÂNA VERDE


S23 06.03 - 10.03. 2023 Persoana și drepturile culturale 1.3, 2.3, 3.1

S24 13.03 - 17.03. 2023 Specificul comunicării interculturale 1.3, 2.2, 3.2

S25 20.03 - 24.03. 2023 Bariere în comunicarea interculturală 1.3, 2.2, 3.2

S26 27.03 - 31.03. 2023 Exerciții recapitulative

S27 03.04 - 06.04. 2023 Evaluare

V S28 19.04 - 21.04. 2023 Dialogul intercultural 1.3, 2.2, 3.2

S29 24.04 - 28.04. 2023 Reguli și principii pentru facilitarea comunicării interculturale 1.3, 2.2, 3.2

S30 02.05 - 05.05. 2023 Exerciții recapitulative

S31 08.05 - 12.05. 2023 Proiectul educațional 2.2, 3.2

S32 15.05 - 19.05. 2023 Proiectul educațional 2.2, 3.2

S33 22.05 - 26.05. 2023 ȘCOALA ALTFEL


S34 29.05 - 02.06. 2023 Proiectul educațional 2.2, 3.2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - EDUCAȚIE SOCIALĂ
CLASA a VI-a
S35 06.06 - 09.06. 2023 Recapitulare

S36 12.06 - 16.06. 2023 Evaluare finală