Sunteți pe pagina 1din 42

Avizat in C.P. din 07.09.

2016
Aprobat in C.A. din 07. 09.2016

REGULAMENT DE ORDINE
INTERIOAR

AN COLAR 2016 2017

1
Cuprins

DREPTURILE SALARIAILOR..........................................................................................................
3
CAPITOLUL I: PROBLEME GENERALE..........................................................................................
3
CAPITOLUL II: Prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite
drept discriminare bazata pe criteriul de sex........................................................................
5
CAPITOLUL III: Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste
accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare..............................................
6
CAPITOLUL IV: ATRIBUIILE SI RESPONSABILITILE COMISIILOR SI
COLECTIVELOR DE LUCRU:..........................................................................................................
7
CAPITOLUL V: EVALUARUAREA ANUAL A ACTIVITII PERSONALULUI
DIDACTIC I DIDACTIC AUXILIAR.................................................................................................
8
FIA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC.........................................................................
9
FISA CADRU A POSTULUI SECRETAR.......................................................................................
11
FISA CADRU A POSTULUI ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)............................
13

Fia cadru de autoevaluare/evaluare n vederea acordrii calificativului anual

pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar.............................................


19
FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE PENTRU FUNCIA DE SECRETAR
N NVMNTUL PREUNIVERSITAR.....................................................................................
23
FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE PENTRU FUNCIA DE
ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) N NVMNTUL
PREUNIVERSITAR..............................................................................................................................
26

CAPITOLUL VI: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PENTRU ELEVI......................


34

2
Regulamentul de ordine interioara conine prevederi privind organizarea si funcionarea
activitii colare in cadrul SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DUMBRAVA
ROIE in conformitate cu:

L.E.N.
Statutul personalului didactic cu modificarile in vigoare
Statutul elevilor
Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de invatamant preuniversitar / Ordinul
MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar
Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016

Contractul colectiv de munca


Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013

Prezentul Regulament de Ordine Interioara se aplica tuturor persoanelor ncadrate la


SCOALA GIMNAZIALA CIUCUROVA cat si elevilor.

Structura anului colar 2016-2017 : conform cu Anexa 1

DREPTURILE SALARIAILOR

Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic sunt cele prevzute n


documentele specifice : Codul Muncii (Legea nr.53/2003), Statutul Personalului Didactic, Contractul
Colectiv de Munc la nivel de ramur .

Personalul didactic are urmtoarele sarcini:

Sa realizeze norma de incadrare si celelalte sarcini ce decurg din fisa postului si sa rspund de
ndeplinirea lor fata de colectivul de conducere al scolii. Sa respecte cu strictee programul de lucru. Sa
aiba o inuta vestimentara corespunztoare.
Sa nu se prezinte la lucru sub influenta alcoolului; este interzis introducerea buturilor alcoolice
sau consumul acestora n incinta scolii.
Sa cunoasc, sa aplice si sa respecte normele de sntate si securitate n munca, a celor privind
prevenirea si stingerea incendiilor sau oricror alte situaii care ar pune n pericol viata, sntatea sau
integritatea corporala a elevilor si a celor ce isi desfoar activitatea n scoal, precum si cldirea si
instalaiile.
In incinta scolii sunt interzise: crearea si funcionarea oricror formaiuni politice, desfurarea de
activiti de organizare si propaganda politica, de prozeletism religios, orice forma de activitate care
incalca normele generale de moralitate si care primejduiesc sntatea fizica si psihica a elevilor.

CAPITOLUL I: PROBLEME GENERALE

1. Programul de desfurare a activitii in scoal:

- ciclul precolar: 8,00 - 13 (conform cu orarul fiecrei grupe);


- ciclul primar: 8,00 - 12,00;
- ciclul gimnazial: 13.00-19.00:
2. Cadrele didactice se vor prezenta la cursuri cu cel puin 10 minute inainte de nceperea acestora.
3. Elevii vor fi prezeni in curtea scolii cu 10 minute inainte de inceperea programului.
4. Intrarea elevilor n scoal se va face sub supravegherea inv. / prof. de serviciu.
5. Cadrele didactice isi desfoar activitatea conform orarului, respectarea acestuia fiind strict
obligatorie.
3
6. Se considera intarziere la ora timpul in care clasa ramane nesupravegheata dupa ce s-a sunat de
intrare.

7. In cazul unei ntrzieri mai mari de 5 minute, conducerea scolii va consemna in condica
ntrzierea si va dispune reinerea retribuiei pentru ora respectiva.

8. Cazurile de boala sau alte situaii ce determina neprezentarea la ore vor fi comunicate din timp la
secretariatul scolii pentru a putea fi asigurata suplinirea.
9. Concediile fara plata vor fi aprobate de ctre ISJ Tulcea numai in urma unei cereri scrise din partea
solicitantului.
10. Concediile medicale vor fi anunate si transmise in timp util secretariatului scolii .
11. Efectuarea serviciului pe scoal este obligatorie pentru toate cadrele didactice. In timpul
recreaiilor inv. / prof. de serviciu va supraveghea elevii atat pe culoare cat si n curtea scolii.

12. Este interzis accesul parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor in toate spatiile scolare in timpul
orelor de curs.Contactarea educatoarelor/invatatorilor/profesorilor se face doar in timpul pauzelor si
doar prin intermediul elevului de serviciu, respectiv profesorului de serviciu.
13. In pauza mare nvtorii si profesorii au obligaia de a scoate din clasa elevii, pentru evitarea
pagubelor materiale si a accidentrilor. In clasa vor ramane 2 elevi de serviciu care pregtesc clasa
pentru ora urmtoare. Pe timp nefavorabil elevii vor ramane in clase. Daca timpul este favorabil elevii
vor iesi n curtea scolii.Pachetul cu mancare, inclusiv cel din programul national Laptele si
cornul se vor consuma doar in clase sub supravegherea educatorului/invatatorului/profesorului
iar ambalajele ce vor rezulta se vor colecta doar in cosul de gunoi al clasei.
14. Elevii vor intra in clase numai dupa ce s-a sunat de intrare, sub supravegherea profesorului.
15. De pagubele materiale produse pe timpul pauzei, in slile de clasa, rspunde profesorul care nu a
scos elevii din clasa.
16. Elevii gasiti n clasa in timpul pauzei vor fi atenionai (sancionai).
17. Invtorii care doresc ca elevii sa ramana in clasa pe durata pauzei au obligaia de a-si
supraveghea elevii. In cazul unor accidente petrecute n clasa, pe durata pauzei, isi vor asuma
rspunderea.
18. Inv. / prof. de serviciu pe scoal are urmtoarele atribuii:
- coordoneaz echipa de serviciu formata din elevi;
- asigura securitatea documentelor colare (cataloage, condici);
- supravegheaz intrarea si ieirea elevilor din scoal;
- semnaleaz conducerii scolii neregulile constatate n timpul serviciului;
-raman cu
18. Invtorii au obligaia sa se asigure ca profesorii de limbi moderne, ed.fizic sau religie au intrat
n clasa. In cazul absentei profesorului, nvtorul va asigura supravegherea elevilor.Invtorul va
comunica conducerii colii absentei profesorului.
19. Cadrele didactice vor prezenta si dezbate cu elevii Regulamentul colar precum si Normele de
securitate si sntate a muncii si de evitare a unor accidente n timpul orelor, pauzelor sau activitilor
extrascolare.

20. Fiecare invatator, diriginte va rspunde de disciplina, curenia, inuta colectivului pe care il
conduce. De asemeni fiecare profesor, la ora sa, rspunde de disciplina, frecventa si punctualitatea
elevilor.

21. Uniforma colara pentru clasele pregatitoare-IV sunt obligatorii zilnic. Invtorii vor controla
zilnic inuta vestimentara a elevilor. Elevii cu o inuta vestimentara necorespunzatoare vor fi
atenionai.
22. Abaterile grave de la disciplina colara, situaia unor elevi problema vor fi anunate profesorului
coordonator pe structura, directorului scolii, responsabilului cu elevii (comisia pentru combaterea
violentei).
23. Se interzice trimiterea elevilor la cancelarie dupa condica sau cataloage.

4
24. Dupa ultima ora de curs a elevilor acetia vor fi condui de ctre cadrul didactic pana la ieirea din
scoal.
25. Cadrele didactice se vor adresa elevilor ntr-un limbaj decent, evitnd invectivele si etichetrile.
26. Este interzisa cu desvrire pedeapsa corporala in scoal.
27. Criticile la adresa personalului scolii, colegilor sau a conducerii scolii vor fi formulate si
prezentate cu respectul cuvenit in cadru organizat.
28. Nu este permisa pretinderea de sume de bani (orict de mici) elevilor.
29. Nu este permisa ieirea cadrului didactic de la ora dect in caz de fora majora.
30. Refuzul unor sarcini sau ndeplinirea necorespunzatoare a acestora de ctre cadrele didactice
atrage dupa sine diminuarea calificativului si a premierilor.
31. Invatatorul/profesorul ntocmete programul de recuperare a elevilor i l prezint spre aprobare
directorului colii.

32. Invatatorul/profesorul rspunde de instruirea suplimentara, n funcie de potenialul fiecrui elev i


de dificultile constatate pentru ameliorarea situaiei la invatatura
33. Invatatorul/Dirigintele realizeaz comanda anuala de manuale colare si o transmite
compartimentului administrativ
34. Invatatorul/Dirigintele tine evidenta stricta a manualelor
35. Educatorul/Invatatorul/profesorul rspunde de respectarea termenelor fixate
36. Documentele zilnice ale cadrului didactic : conform cu Anexa 2

CAPITOLUL II: Prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare


bazata pe criteriul de sex

1) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor
de munca de orice fel pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex;

2) emiterea de sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca
demnitatea personala a altor angajati, prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de
umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) si la
art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013

3) sa ii informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe
care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si
barbati in relatiile de munca;

4) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si


controlul respectarii legislatiei.

5) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care
dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:
a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru
ocuparea posturilor vacante;
b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de
serviciu; c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
d) stabilirea remuneratiei;
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala;
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare
si recalificare profesionala;
g) evaluarea performantelor profesionale
individuale; h) promovarea profesionala;
i) aplicarea masurilor disciplinare;
j) dreptul la aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de
acesta; k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in
vigoare.

5
6) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

7) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul
de maternitate constituie discriminare in sensul prezentei legi.

8) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, privind concediul
pentru cresterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare in sensul legii.

9) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:


a) salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate;
b) salariata/salariatul se afla in concediul pentru cresterea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv
3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
c) salariatul se afla in concediu paternal.

10) La incetarea concediului de maternitate, a concediului pentru cresterea copiilor in varsta de pana
la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati sau a concediului paternal, salariata/salariatul
are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca ori la un loc de munca echivalent, avand conditii
de munca echivalente, si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la
care ar fi avut dreptul in timpul absentei.

11)Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept
hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau ca efect:
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectata;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala,
remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala,
in cazul refuzului acestuia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

12) Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a
conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o
reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plangere, in conditiile prevazute la art. 30 alin. (2), la
instantele judecatoresti competente, in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi si dupa ce sentinta
judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura cu cauza.
Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator membrilor organizatiei sindicale, reprezentantilor
salariatilor sau oricarui alt salariat care au competenta ori pot sa acorde sprijin in rezolvarea situatiei la
locul de munca potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1).

CAPITOLUL III: Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la


educatie, la sanatate, la cultura si la informare

1) Este interzisa orice forma de discriminare bazata pe criteriul de sex in ceea ce priveste accesul
femeilor si barbatilor la toate nivelurile de instruire si de formare profesionala, la perfectionare si,
in general, la educatia continua.

2) Restrictionarea accesului unuia dintre sexe in institutii de invatamant publice sau private se face
pe criterii obiective, anuntate public, in conformitate cu prevederile legislatiei antidiscriminare.

3) Ministerul Educatiei Nationale asigura, prin mijloace specifice, instruirea, pregatirea si informarea
corespunzatoare a cadrelor didactice, la toate formele de invatamant, public si privat, pe tema
egalitatii de sanse pentru femei si barbati.

4) Ministerul Educatiei Nationale va promova, in mod direct sau prin intermediul organelor si
institutiilor specializate din subordine, recomandari privind realizarea cursurilor universitare,
instrumente de evaluare a manualelor scolare, programe scolare, ghiduri pentru aplicarea programelor
scolare care sa excluda aspectele de discriminare intre sexe, precum si modelele si stereotipurile
comportamentale negative in ceea ce privese rolul femeilor si al barbatilor in viata publica si
familiala.
6
5) Ministerul Educatiei Nationale in mod direct sau prin intermediul inspectoratelor scolare din
subordine, precum si unitatea noastra de invatamant monitorizeaza modul de respectare a
prinicpiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, in activitatea curenta .

6) Publicitatea care prejudiciaza dupa criteriul de sex respectul pentru demnitatea umana, aducand
atingere imaginii unei persoane in viata publica si/sau particulara, precum si a unor grupuri de
persoane este interzisa.

7) Este interzisa utilizarea in publicitate a situatiilor in care persoanele, indiferent de apartenenta la


un sex, sunt prezentate in atitudini degradante, umilitoare si cu caracter pornografic.

8) Scoala noastra asigura accesul la informatiile din sfera noastra de activitate, in limitele
legii, solicitantilor, femei sau barbati, fara discriminare.

10) Informatiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de sanse si de tratament intre femei
si barbati si nu vor contine, promova sau provoca nicio forma de discriminare bazata pe criteriul de
sex.

CAPITOLUL IV: ATRIBUIILE SI RESPONSABILITILE


COMISIILOR SI COLECTIVELOR DE LUCRU:

Conform Anexei 3

OBLIGAIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR I A PERSONALULUI


NEDIDACTIC

Disciplina muncii impune respectarea de ctre ntreg personalul didactic auxiliar i nedidactic
a urmtoarelor obligaii generale:
S ndeplineasc cu strictee ndatoririle de serviciu executnd la timp i n bune condiii
lucrrile ce i sunt atribuite n conformitate cu fia postului, s se conformeze ntocmai dispoziiilor
primite din partea efilor ierarhici i a organelor de conducere; S cunoasc i s respecte ntocmai
normele de protecia muncii, a normelor PSI i a normelor de aprare mpotriva dezastrelor naturale;
s aduc imediat la cunotina efului ierarhic orice neregul, abatere, defeciune sau greuti n munc,
precum i orice nclcare a normelor de protecia muncii i a normelor PSI ; ntiinarea se face verbal,
direct, telefonic, sau, dup caz, n scris (referat);
S respecte ntocmai programul de lucru stabilit i s utilizeze eficient timpul de lucru, s
anune n caz de mbolnvire, din prima zi la locul de munc; S se prezinte la serviciu n deplin
capacitate de munc, s-i ridice continuu nivelul profesional, s aib o atitudine demn i corect fa
de ceilali angajai.

PROGRAM DE FUNCIONARE :

1. DIRECTOR : Program cu publicul zilnic 13,00-14,00 ;


2. Secretariat: 8,00 - 16,00 cu o pauz de 15 minute pentru mas-program cu publicul : 12,00-
14,00;
3. Contabil: 12.00-16,00 cu o pauz de mas de 15 minute;
7
5. Personal nedidactic: conform cu Anexa si fisa postului .

CAPITOLUL V: EVALUARUAREA ANUAL A ACTIVITII PERSONALULUI


DIDACTIC I DIDACTIC AUXILIAR

(1) Evaluarea activitii personalului didactic i didactic auxiliar din unitile i instituiile de
nvmnt preuniversitar se realizeaz anual, pentru ntreaga activitate desfurat pe parcursul anului
colar, la nivelul unitii i dou componente:
a) autoevaluarea;
b) evaluarea potrivit fiei postului i a fiei de evaluare.

(2) Fiele cadru ale postului i fiele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic i
didactic auxiliar sunt prezentate in continuare:

(3) Fiele cadru ale postului pentru fiecare funcie didactic i didactic auxiliar se
operaionalizeaz/individualizeaz de ctre directorul i directorul adjunct al unit ii/institu iei de
nvmnt.

(4) Fia postului operaionalizat se aprob i se revizuiete anual de ctre consiliul de administra ie i
constituie anex la contractul individual de munc.

8
FIA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC

An scolar 2016-2017

n temeiul Legii educaiei naionale nr. 1 / 2011, n temeiul contractului individual de munc
nregistrat n Registrul de eviden a contractelor individuale de munc cu numrul.., se ncheie
astzi,..., prezenta fi a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire:
Incadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat
Numr de ore sarcini de serviciu: ..
Numr ore de predare: ....
Profesor diriginte la clasa: .........

Cerine:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..
- grad didactic.......................................................................................... .
Relaii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de nvmnt;
- de reprezentare a unitii colare la activitati/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII-ELEMENTE DE COMPETEN

1.1. Analizarea curriculumului colar.


1.2. Fundamentarea proiectrii didactice pe achiziiile anterioare ale elevilor.
1.3. Stabilirea strategiilor didactice
optime. 1.4.Elaborarea documentelor de
proiectare.
1.5. Proiectarea activitilor/experienelor de nvare care presupun utilizarea resurselor TIC .
1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactic
1.7. Proiectarea activitii extracurriculare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE CURRICULARE


2.1. Organizarea i dirijarea activitilor de predare-nvare.
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
2.3. Integrarea i utilizarea TIC.
2.4. Identificarea i valorificarea posibilitilor de nvare ale elevilor.
2.5. Asigurarea formrii competenelor specifice disciplinei.
2.6. Elaborarea propunerilor i a coninuturilor curriculumului la decizia colii (CD).

3. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE


3.1. Eficientizarea relaiei profesor familie
3.2. Organizarea, corrdonarea sau/i implementarea activitilor extracurriculare
3.3. Implicarea partenerilor educaionali-realizarea de parteneriate

4. EVALUAREA REZULTATELOR NVRII


4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.
4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.
4.3. Aprecierea cantitativ i calitativ a rezultatelor elevilor.
4.4 . Notarea, interpretarea i comunicarea rezultatelor evalurii

9
4.5. Coordonarea i completarea portofoliilor educaionale al elevilor

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


5.1. Organizarea, coordonarea i monitorizarea colectivelor de elevi.
5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care pred sau/i este diriginte.
5.3. Gestionarea situaiilor conflictuale n relaiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-
familie.
5.4. Tratarea difereniat a elevilor, n funcie de nevoile lor specifice.
5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecional n comunicare.

6. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE


6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
6.2. Participarea la activiti metodice/stagii de formare / cursuri de perfecionare / grade
didactice / manifestri tiinifice etc.
6.3. Aplicarea cunotinelor / abilitilor / competenelor dobndite.

7. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I PROMOVAREA IMAGINII


UNITII COLARE
7.1. Implicarea n realizarea ofertei educaionale.
7.2. Promovarea ofertei educaionale i a sistemului de valori al unitii de
nvmnt la nivelul comunitii locale..
7.3. Facilitarea procesului de cunoatere, nelegere, nsuire i respectare a regulilor
sociale
7.4. Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul instituiei i la
elaborarea i implementarea proiectului instituional.
7.5. Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.

In functie de nevoile specifice ale unitatii de nvmnt, salariatul este obligat s


ndeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, precum i normele, procedurile de sntate i
securitate a muncii, de PSI i ISU, n conditiile legii:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________

Atribuiile funciei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr i ale altor comisii


funcionale din coal sunt anexe ale prezentei fie (dac este cazul).

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup
sine scderea corespunztoare a calificativului i / sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor
legii.

Director, Lider de sindicat,


(nume, semntur, tampil) (nume,
semntur)

Semntura titularului de luare la cunotin:


.........................................

Data: ..................
10
FISA CADRU A POSTULUI SECRETAR

n temeiul Legii educaiei naionale nr. 1 / 2011, n temeiul contractului individual de munc
nregistrat n Registrul de eviden a contractelor individuale de munc cu numrul....., se ncheie
astzi,..........., prezenta fi a postului:
Numele i prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerine
:-
studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Relaii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de nvmnt;
- de reprezentare a unitii colare.
Domnul / Doamna ......................................................................... , posesor/posesoare a
Contractului Individual de Munc nregistrat la Registrul de eviden a contractelor individuale de
munc la nr.. ........................................................................... m oblig s respect
urmtoarele atribuii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentnd............... ore/sptmn,
corespunztoare unei pri din salariul de baz, stabilite la data de........................

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITILOR
1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii.
1.2.Implicarea n proiectarea activitii colii, la nivelul
compartimentului. 1.3. Realizarea planificrii calendaristice a
compartimentului. 1.4.Cunoaterea i aplicarea leagislaiei n vigoare.
1.5.Folosirea tehnologiei informatice n proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR
2.1.Organizarea documentelor oficiale.
2.2. Asigur ordonarea i arhivarea documentelor unitii.
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa uman a unitii (cadre didactice,
personal didactic auxiliar, personal nedidactic). nregistrarea i prelucrarea informatic
periodic a datelor n programele de salarizare i REVISAL.
2.4.ntocmirea i actualizarea documentelor de studii ale elevilor.
2.5. Alctuirea de proceduri.

3. COMUNICARE I RELAIONARE
3.1. Asigurarea fluxului informaional al compartimentului.
3.2.Raportarea periodic pentru conducerea instituiei.
3.3.Asigurarea transparenei deciziilor din
compartiment.
3.4. Evidena, gestionarea i arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea intefeei privind comunicarea cu beneficiarii direci i indireci.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I DEZVOLTARE PERSONAL


4.1.Nivelul i stadiul propriei pregtiri profesionale.
4.2.Formare profesionala i dezvoltare n carier.
4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de Inspectoratul colar.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I PROMOVAREA IMAGINII


COLII
5.1. Planificarea activitii compartimentului prin prisma dezvoltrii instituionale i
promovarea imaginii colii.

11
5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentanii comunitii locale privind activitatea
compartimentului.
5.3. ndeplinirea altor atribuii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul care pot
rezulta din necesitatea derulrii n bune condiii a atribuiilor aflate n sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sntate i securitate a muncii i de PSI i
ISU pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de nvmnt.

II. ALTE ATRIBUII.


n functie de nevoile specifice ale unitii de nvmnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, n conditiile legii:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor atrage dup
sine scderea corespunztoare a calificativului i / sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor
legii.

Director, Lider de sindicat,

Am luat la cunotin:

Data:

12
FISA CADRU A POSTULUI ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

n temeiul Legii educaiei naionale nr. 1 / 2011, temeiul contractului individual de


munc nregistrat n Registrul de eviden a contractelor individuale de munc cu numrul....., se
ncheie astzi,..........., prezenta fi a postului:
Numele i prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerine:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Relaii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de nvmnt;
- de reprezentare a unitii colare
Domnul / Doamna ......................................................................... , posesor/posesoare a
Contractului Individual de Munc nregistrat la Registrul de eviden a contractelor individuale de
munc la nr.. ........................................................................... m oblig s respect
urmtoarele atribuii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentnd............... ore/sptmn,
corespunztoare unei pri din salariul de baz, stabilite la data de........................

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITILOR

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii.


1.2.Implicarea n proiectarea activitii colii, la nivelul compartimentului-
bugetul. 1.3.Cunoaterea i aplicarea leagislaiei n vigoare.
1.4.Folosirea tehnologiei informatice n proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR
2.1.Organizarea activitii.
2.2.nregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor n programele de
contabilitate. 2.3.Monitorizarea activitii.
2.4.Consilierea /ndrumarea i controlul periodic al personalului care gestioneaz
valori materiale.
2.5. Alctuirea de proceduri.

3. COMUNICARE I RELAIONARE
3.1. Asigurarea fluxului informaional al compartimentului.
3.2.Raportarea periodic pentru conducerea instituiei.
3.3.Asigurarea transparenei deciziilor din
compartiment.
3.4. Evidena, gestionarea i arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea intefeei privind licitaiile sau ncredinrilor directe.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I DEZVOLTARE PERSONAL


4.1.Nivelul i stadiul propriei pregtiri
profesionale. 4.2.Formare profesional i
dezvoltare n carier.
4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.
4.4.Participarea permanent la instruirile organizate de Inspectoratul colar.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I PROMOVAREA IMAGINII


13
COLII
5.1. Planificarea bugetar din prisma dezvoltrii instituionale i promovarea imaginii
colii.
5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentanii comunitii locale privind activitatea
compartimentului.
5.3. ndeplinirea altor atribuii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul care pot
rezulta din necesitatea derulrii n bune condiii a atribuiilor aflate n sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii i de PSI i ISU
pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de nvmnt.

II. ALTE ATRIBUII.

n functie de nevoile specifice ale unitii de nvmnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte
sarcini repartizate de angajator, n conditiile legii:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor atrage dup
sine scderea corespunztoare a calificativului i / sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor
legii.

Director, Lider de sindicat,

Am luat la cunotin:
Data:

14
FIA CADRU A POSTULUI ADMINISTRATOR DE
PATRIMONIU

n temeiul Legii educaiei naionale nr. 1 / 2011, n temeiul contractului individual de


munc nregistrat n Registrul de eviden a contractelor individuale de munc cu numrul....., se
ncheie astzi,..........., prezenta fi a postului:
Numele i prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerine:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Relaii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de nvmnt;
- de reprezentare a unitii colare.

Domnul / Doamna ......................................................................... , posesor/posesoare a


Contractului Individual de Munc nregistrat la Registrul de eviden a contractelor individuale de
munc la nr.. ........................................................................... m oblig s respect
urmtoarele atribuii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentnd............... ore/sptmn,
corespunztoare unei pri din salariul de baz, stabilite la data de........................

ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII
1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activitii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificrii activitii de distribuire a materialelor i accesoriilor necesare
desfurrii activitii personalului din unitatea de nvmnt.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de ngrijire i paz din unitatea de
nvmnt.
1.4. Elaborarea tematicii i graficului de control ale activitii personalului din subordine.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR
2.1. Identificarea soluiilor optime, prin consultare cu conducerea unitii, pentru toate problemele
ce revin sectorului administrativ.
2.2. Organizarea i gestionarea bazei materiale a unitii de nvmnt.
2.3.Elaborarea documentaiei necesare, conform normelor n vigoare, pentru realizarea de achiziii
publice n vederea dezvoltrii bazei tehnico-materiale a unitii de nvmnt.
2.4. nregistrarea ntregului inventar mobil i imobil al unitii de nvmnt n registrul inventar
al acesteia i n evidenele contabile.
2.5. Asigurarea ndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaiei bunurilor ce aparin
unitii de nvmnt.
2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate n patrimoniul colii.

3. COMUNICARE I RELAIONARE
3.1. Asigurarea condiiilor de relaionare eficient cu ntregul personal al unitii de nvmnt.
3.2. Promovarea unui comportament asertiv n relaiile cu personalul unitii de nvmnt.
3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici i sociali.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor propri de dezvoltare.


4.2. Participarea la stagii de formare / cursuri de perfecionare.
15
4.3. Aplicarea n activitatea curent a cunotinelor / abilitilor / competenelor dobndite prin
formare continu/perfecionare.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I PROMOVAREA IMAGINII


UNITII COLARE
5.1.Promovarea sistemului de valori al unitii la nivelul comunitii.
5.2.Facilitarea procesului de cunoatere, nelegere, nsuire i respectare a regulilor sociale.
5.3.Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul instituiei i la elaborarea i
implementarea proiectului instituional.
5.4.Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.
5.5. Atragerea de sponsorizrii n vederea dezvoltrii bazei materiale a unitii.

In funcie de nevoile specifice ale unitii de nvmnt, salariatul este obligat s


ndeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum i normele, procedurile de sntate i
securitate a muncii, de PSI i ISU, n conditiile legii:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup
sine scderea corespunztoare a calificativului i / sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor
legii.

Director, Lider de sindicat,

Am luat la cunotin:

Data:

16
18
Fia cadru de autoevaluare/evaluare n vederea acordrii calificativului anual
pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar

Numele i prenumele cadrului didactic..


Specialitatea
Anul colar
Indicatori de Punctaj Punctaj Punctaj
Domenii performan Punctaj autoevaluare evaluare CA
ale evalurii Criterii de performan maxim comisie

1.1 Respectarea programei colare i a normelor de elaborare a


documentelor de proiectare.

1.2 Implicarea n activitile de proiectare a ofertei educaionale la


nivelul unitii.

1.3 Folosirea TIC n activitatea de proiectare.


1.4 Proiectarea unor activiti extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al
1.Proiectarea unitii.
activitii 15

19
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nvrii
i formarea competenelor specific.
2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nvmnt n
vederea optimizrii activitilor didactice-inclusiv resurse TIC.

2.3 Diseminarea, evaluarea i valorizarea activitilor realizate.


2.4 Organizarea i desfurarea activitilor extracurriculare, participarea la aciuni
de voluntariat.
2. Realizarea 2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n
activitilor vederea formrii/dezvoltrii competenei de ,,a nva s nvei
didactice 25
3.1 Asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor de evaluare i
a rezultatelor activitilor de evaluare.
3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea
rezultatelor.

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din


banca de instrumente de evaluare unic.
3.4 Promovarea autoevalurii i interevalurii.
3.6 Evaluarea satisfaciei beneficiarilor educaionali.
3.7 Coordonarea elaborrii portofoliului educaional ca element
3.Evaluarea
rezultatelor central al evalurii rezultatelor nvrii.
nvrii 20

20
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat ( reguli de conduit, atitudini,
ambient ) pentru desfuraea activitilor n conformitate cu
particularitile clasei de elevi.
4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea
situaiilor conflictuale.
4.3 Cunoaterea, consilierea i tratarea difereniat a elevilor.
4.
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic.
Managementul
clasei de elevi 15
5.1 Valorificarea competenelor tiinifice, didactice i metodice
dobndite prin participarea la programele de formare
continu/perfecionare.
5.2 Implicarea n organizarea activitilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional i dosarului
personal.
5.4 Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare n interiorul
i n afara unitii (cu elevii, personalul colii, echipa managerial i
cu beneficiarii din cadrul comunitii-familiile elevilor).
5.
Managementul 5.5 Manifestarea atitudinii morale i civice ( limbaj, inut, respect,
carierei i al comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale.
dezvoltrii
personale 10
6.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educaionale n vederea
6. Contribuia la
dezvoltrii instituionale.
dezvoltarea
instituional i
promovarea 6.2 Promovarea ofertei educaionale.
21
imaginii unitii 6.3 Promovarea imaginii colii n comunitate prin participarea i colare rezultatele
elevilor la olimpiade, concursuri, competiii, activiti
extracurriculare i extracolare.

6.4 Realizarea/participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a


violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar, familie i societate.

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii i de PSI


i ISU pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de nvmnt
precum i a sarcinilor suplimentare .
6.6 Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii la nivelul 15 organizaiei.

100

Data: Nume i prenume: Semnturi:


Cadru didactic evaluat:
Responsabil comisie:
Director:
Membrii CA:

22
FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE PENTRU FUNCIA DE SECRETAR N NVMNTUL
PREUNIVERSITAR

Fia postului
Numele i prenumele titularului
Perioada de evaluare
Rezultatul evalurii

Nr Domenii ale Criterii de performan Indicatori Punctaj Punctaj Punctaj Punct


crt evalurii maxim autoevaluare evaluare aj
compartiment evalua
re CA
1. 1. Proiectarea 1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii.
activitii 1.2.Implicarea n proiectarea activitii colii, la nivelul
compartimentului.
1.3.Realizarea planificrii calendaristice a compartimentului.
1.4.Cunoaterea i aplicarea legislaiei n vigoare.
1.5.Folosirea tehnologiei informatice n proiectare.

23
20
2. 2.Realizarea 2.1.Organizarea documentelor oficiale.
activitilor 2.2. Asigur ordonarea i arhivarea documentelor unitii.
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa uman a unitii
(cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic).
nregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor n
programele de salarizare i REVISAL.
2.4. ntocmirea i actualizarea documentelor de studii ale elevilor.
2.5. Alctuirea de proceduri.
30
3. 3.Comunicare i 3.1.Asigurarea fluxului informaional al compartimentului.
relaionare 3.2.Raportarea periodic pentru conducerea instituiei.
3.3.Asigurarea transparenei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidena, gestionarea i arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea intefeei privind comunicarea cu beneficiarii direci i
indireci.
20
4. 4.Managementul 4.1.Nivelul i stadiul propriei pregtiri profesionale.
carierei i dezvoltare 4.2.Formare profesional i dezvoltare n carier.
personal 4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de Inspectoratul
colar.
15
5. 5.Contribuia la 5.1. Planificarea activitii compartimentului prin prisma dezvoltrii
dezvoltarea instituionale i promovarea imaginii colii.
instituional i 5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentanii comunitii
promovarea imaginii locale privind activitatea compartimentului.
colii 5.3. ndeplinirea altor atribuii dispuse de eful ierarhic superior
i/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulrii n bune
condiii a atribuiilor aflate n sfera sa de responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sntate i securitate
a muncii i de PSI i ISU pentru toate tipurile de activiti desfurate
n cadrul unitii de nvmnt.
15
TOTAL 100

24
Data: Nume i prenume: Semnturi:
Cadru didactic auxiliar evaluat:
Responsabil compartiment:
Director:
Membrii CA:

25
FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE PENTRU FUNCIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR
(CONTABIL) N NVMNTUL PREUNIVERSITAR
Fia postului
N
u
m
e
l
e

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i

P
e
r
i
o
a
d
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

e
v
a
l
u

r
i
i

Nr Domenii ale Criterii de performan Indicatori Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj


crt evalurii maxim autoevaluare evaluare evaluare
compartiment CA
1. 1. Proiectarea 1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii.
activitii 1.2.Implicarea n proiectarea activitii colii, la nivelul compartimentului-
bugetul.
1.3.Cunoaterea i aplicarea legislaiei n vigoare.
1.4.Folosirea tehnologiei informatice n proiectare.
20
2. 2.Realizarea 2.1.Organizarea activitii.
activitilor 2.2.nregistrarea si prelucrarea informatic periodic a datelor n
programele de contabilitate.
2.3.Monitorizarea activitii.
2.4.Consilierea /ndrumarea i controlul periodic al personalului care
gestioneaz valori materiale.

26
2.5. Alctuirea de proceduri.
30
3. 3.Comunicare i 3.1. Asigurarea fluxului informaional al compartimentului.
relaionare 3.2.Raportarea periodic pentru conducerea instituiei.
3.3.Asigurarea transparenei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidena, gestionarea i arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea interfeei privind licitaiile sau ncredintrilor directe.
20
4. 4.Managementul 4.1. Nivelul i stadiul propriei pregtiri profesionale.
carierei i dezvoltare 4.2. Formare profesional i dezvoltare n carier.
personal 4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul
carierei.
4.4. Participarea permanent la instruirile organizate de Inspectoratul
colar.
15
5. 5.Contribuia la 5.1. Planificarea bugetar din prisma dezvoltrii instituionale i
dezvoltarea promovarea imaginii colii.
instituional i 5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentanii comunitii locale
promovarea imaginii privind activitatea compartimentului.
colii 5.3. ndeplinirea altor atribuii dispuse de eful ierarhic superior i/sau
directorul care pot rezulta din necesitatea derulrii n bune condiii a
atribuiilor aflate n sfera sa de responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii
i de PSI i ISU pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul
unitii de nvmnt.
15
TOTAL 100

Data: Nume i prenume: Semnturi:


Cadru didactic auxiliar evaluat:
Responsabil compartiment:
Director:
Membrii CA:

27
30

Numele si prenumele
Anul scolar
Domenii Indicatori de Punctaj Punctaj Punctaj evaluare Punctaj
Criterii de performan
ale evalurii performan maxim autoevaluare compartiment CA

1.1 Corelarea activitii cu programa colar i cu normele de elaborare a


documentelor de proiectare.

1.2 Implicarea n activitile de proiectare a ofertei educaionale la nivelul unitii.


1. Proiectarea
activitii 1.3 Folosirea TIC n activitatea de proiectare.

1.4 Proiectarea de activiti extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare


extrase din planul managerial al unitii.
20
2.1 Realizarea unor experimente didactice care asigur caracterul aplicativ al
2. Realizarea nvrii i formarea competenelor specific.
activitilor
didactice 2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nvmnt n vederea
optimizrii activitilor didactice inclusiv resurse TIC.

31
2.3 Participarea la activiti extracurriculare, precum i participarea la aciuni de
voluntariat.

30
3.1 Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu elevii.

3.2 Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu personalul colii.

3.3 Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu echipa managerial.


3.Comunicare i
relaionare 3.4 Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare n cadrul comunitii.

3.5 Relaionarea cu firmele productoare de resurse materiale necesare


laboratoarelor de specialitate i cu firmele care asigur service-ul dispozitivelor
din dotare.

20
4.1 Valorificarea competenelor tiinifice, dobndite prin participarea la programele
de formare/perfecionare

4.2 Implicarea n organizarea activitilor metodice la nivelul


4. Managementul
comisiei/catedrei/responsabil
carierei i al
dezvoltrii 4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului i dosarului personal
personale 4.4 Manifestarea atitudinii morale i civice ( limbaj, inut, respect, comportament),
respectarea i promovarea deontologiei profesionale.

15
5.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educaionale n vederea dezvoltrii
5.Contribuia la
dezvoltarea instituionale.
instituional i 5.2 Promovarea ofertei educaionale.
promovarea
imaginii unitii
colare 5.3 Realizarea/participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a
violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar.
32
5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii i de PSI i
ISU pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de nvmnt
precum i a sarcinilor suplimentare.

5.5 Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii la nivelul organizaiei.


15

TOTAL 100

Data: Nume i prenume: Semnturi:


Cadru didactic auxiliar evaluat:
Responsabil compartiment:
Director:
Membrii CA:

33
CAPITOLUL VI: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PENTRU
ELEVI
An colar 2016 2017

1. Elevii vor fi prezeni n curtea scolii cu 10 minute inainte de nceperea


programului si vor intra n scoal numai sub supravegherea cadrelor didactice.
2. Dupa ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat n clase si vor atepta
cadrul didactic n linite si pregtii pentru ora.
3. Se interzice elevilor sa ramana pe holuri dupa ce a sunat de intrare.
4. Intrzierea la ora va fi consemnata in catalog ca absenta nemotivata.

5. Absentele nemotivate (chiulurile) vor fi aduse la cunotina comisiei de


disciplina pe scoal si, de asemenea, prinilor. Chiulul va fi sancionat conform
regulamentelor n vigoare - discutarea
cazurilor n fata colectivului de elevi si a consiliului profesoral, scderea notei la
purtare, eliminare,
ntiinarea prinilor.
6. In timpul orelor elevii trebuie sa fie ateni, sa respecte cerinele fiecrui cadru
didactic, sa aiba un comportament demn, civilizat, respectuos. Orice manifestare
care perturba desfurarea orei va fi consemnata in caietul de observaii al clasei
si in registrul de observaii al comisiei de disciplina pe scoal. Abaterile repetate
de la disciplina orei vor fi sancionate conform regulamentului de ordine
interioara a scolii.

7. Elevii nu au voie s prseasc s ala de clasa n timpul orei, dect n cazuri


deosebite si numai cu aprobarea cadrului didactic.
8. Elevii au obligaia sa aiba o inuta decenta, ngrijit, sa foloseasc un
limbaj civilizat,
nejignitor.
9. Elevii trebuie sa manifeste respect fata de toate cadrele didactice, fata de
personalul auxiliar al scolii si fata de colegi.
10. Elevii de serviciu pe clasa vor asigura pstrarea cureniei clasei, aerisirea
slilor de curs si
vor rspunde in cazul producerii unor stricciuni. Vor rspunde, de asemenea, de
s ecuritatea clasei
n timpul orelor de sport si in cazurile in care elevii se deplaseaz n cabinete si
laboratoare.
11. Fiecare elev rspunde de curenie la banca sa.
12. Orice stricciune produsa in clasa, pe holuri, in toalete va fi remediata
sau pltit de cei
13. In cazul in care nu se afla cine este autorul unei stricciuni , toata
clasa va suporta
contravaloarea acesteia.

34
14. In pauze, se interzice elevilor sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa foloseasc
sala de clas ca loc
de joaca.
15. Se interzice elevilor trantirea si lovirea uilor cu piciorul. In timpul
pauzelor uile vor ramane
deschise.
16. Se interzice elevilor sa umble la instalaia de apa, sa distrug sau sa
deterioreze instalaiile
sanitare din WC-uri. Orice defeciune a acestora va fi adusa la cunotina
profesorilor de serviciu de
pe holuri, personalului auxiliar de serviciu.

17. Se interzice elevilor venirea la cancelarie si solicitarea unor cadre didactice.


Excepie fac cazurile deosebite: accidentri, mbolnviri, aducerea sau luarea
unor materiale didactice.
18. Vor fi aspru pedepsite urmtoarele fapte: fumatul in scoal sau in curte,
aducerea si consumul buturilor alcoolice, furturile, deposedarea de bani si de
alte obiecte a unor elevi. Asemenea acte vor fi aduse la cunotina Politiei.
19. In timpul pauzei elevii nu au voie sa prseasc curtea scolii.Vor avea
pachet adus de acas.
21. Se interzice elevilor sa urce in copaci sau pe scrile de acces pe acoperiul
sco lii, pe gardul scolii.
22. Dupa terminarea programului elevii vor parasi curtea scolii.

25. Se interzice folosirea telefoanelor mobile in scoala pe durata orelor de curs.


Daca se produce acest eveniment, acestea vor fi confiscate de catre profesor,
elevul posesor va inchide telefonul, isi recupereaza cartela SIM iar telefonul va
fi inmanat de catre profesorul in cauza dirigintelui elevului / clasei care il va
inmana doar unuia dintre parinti sau reprezentantului legal.
26. Se interzice fotografierea / filmarea scolii si / sau spatiilor scolare si
distribuirea in mediul social, virtual, etc. a acestor materiale media fara acordul
explicit al directorului.
27. Se interzice fumatul in scoala / spatii scolare. Orice elev prins savarsind
aceasta abatere isi va
anunta si aduce unul dintre parinti la scoala in ziua urmatoare .
Direct
or,

Prof.Costache
Mariana

35