Sunteți pe pagina 1din 7

CHESTIONAR STUDIU ANALIZĂ DE NEVOI PENTRU FUNDAMENTAREA PROIECTULUI

Informații furnizate de reprezentantul legal al unității de învățământ


1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Denumire ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA
Cod Fiscal 28665691
Județ TULCEA
Localitate CIUCUROVA
Adresă Str. Principală nr. 168
Mediu Rural Urban
E-mail scoalaciucurova@yahoo.com
Telefon 0751044616
Website
Unități arondate DA NU
Unitate arondată 1 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MARE
Unitate arondată 2
Unitate arondată 3
IBAN
Cont bancar
Banca și sucursală TREZORERIA BABADAG

2. REPREZENTANT LEGAL
Nume Prenume COSTACHE MARIANA
Funcție DIRECTOR
CNP
CI Serie și Număr
CI Dată emitere ZZ.LL.AAA
CI Emitent
CI Adresă domiciliu Loc. Ciucurova, jud. Tulcea, str. Principală
E-mail mariana_costache07@yahoo.com
Telefon 0744615739

3. ÎMPUTERNICIT MYSMIS
Nume Prenume
Funcție
CNP
CI Serie și Număr
CI Dată emitere ZZ.LL.AAA
CI Emitent
CI Adresă domiciliu
E-mail
Telefon

4. EXPERIENȚĂ ANTERIOARĂ ÎN IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ


Titlu proiect 1
Nr. și dată contract .......... / ZZ.LL.AAA
Dată începere proiect ZZ.LL.AAA
Dată finalizare proiect ZZ.LL.AAA
Rol (Solicitant/Partener)
Valoare totală proiect (toți partenerii)
Valoare totală eligibilă (toți partenerii)
Valoare eligibilă gestionată de unitate
Valoare nerambursabilă unitate
Rambursare efectivă unitate
Entitatea finanțatoare
Moneda (lei/euro)
Curs de schimb euro (dacă este cazul)
Dată curs de schimb ZZ.LL.AAA
Obiective proiect
Activități proiect
Rezultate proiect

Titlu proiect 2
Nr. și dată contract .......... / ZZ.LL.AAA
Dată începere proiect ZZ.LL.AAA
Dată finalizare proiect ZZ.LL.AAA
Rol (Solicitant/Partener)
Valoare totală proiect (toți partenerii)
Valoare totală eligibilă (toți partenerii)
Valoare eligibilă gestionată de unitate
Valoare nerambursabilă unitate
Rambursare efectivă unitate
Entitatea finanțatoare
Moneda (lei/euro)
Curs de schimb euro (dacă este cazul)
Dată curs de schimb ZZ.LL.AAA
Obiective proiect
Activități proiect
Rezultate proiect
..............................................................................................................................................................
Notă: Se vor introduce informații despre toate proiectele relevante.

5. EXERCIȚII FINANCIARE
2020 2019 2018 2017
Număr mediu de salariați
Venituri totale conform bilanț depus (lei)
6. INFORMAȚII DESPRE ELEVI

SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DIN CARE: ELEVI APARȚINÂND GRUPURILOR VULNERABILE


Remigrați (crescuți
Provin din
Provin din Prezintă Cel puțin un în străinătate care Nivel de
Ciclu școlar TOTAL ELEVI Locuiesc în Provin din familii care Școlarizați la
familii dizabilități părinte este au revenit în țară În stare de educație scăzut
Rromi zone rurale familii trăiesc din Instituționalizați domiciliu /
mono- sau nevoi plecat în afara și au fost înscriși în detenție al părinților
izolate sărace beneficii spital
parentale speciale localității învățământul de - sub 8 clase
sociale
masă)
Clasa 0 22 14 20
Clasa 1 16 8
Ciclu
Clasa 2 18 10
Primar
Clasa 3 23 13
Clasa 4 16 9 25
Clasa 5 17 10

Ciclu Clasa 6 18 10
Gimnazial Clasa 7 12 6
Clasa 8 19 11

SITUAȚIA ȘCOLARĂ A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DIN CARE: ELEVI AFLAȚI ÎN RISC EDUCAȚIONAL


Ciclu școlar TOTAL ELEVI
Rezultate școlare slabe Situație școlară neîncheiată Corigenți Repetenți Absenteism Abandon școlar
Clasa 0 16
Clasa 1 18
Ciclu Primar Clasa 2 25
Clasa 3 16
Clasa 4 14
Clasa 5 19 4 1
Clasa 6 14 5 1
Ciclu Gimnazial
Clasa 7 21 3 1
Clasa 8 14 7

Nr. elevi care au frecventat școala


Nr. elevi care învață în clase/grupe Nr. cazuri de discriminare în perioada Nr. cazuri de bullying în perioada
SOCIALIZARE DEFICITARĂ, SEGREGARE, preponderent în sistem online în
segregate în perioada 2020-2021 2020-2021 2020-2021
DISCRIMINARE, BULLYING perioada 2020-2021
157 0 0 0
7. INFORMAȚII DESPRE NEVOILE ELEVILOR
Categorie elevi 2021 2020 2019
Elevi ciclu primar 100 89 92
Elevi ciclu gimnazial 68 65 64
Categorie elevi vizată pentru selectarea în GT (grupul țintă al proiectului) 2022
Elevi ciclu primar vizați pentru selectarea în GT (grup țintă al proiectului)
Elevi ciclu gimnazial vizați pentru GT (grup țintă al proiectului)

Ce activități non-formale tip outdoor (în afara sălii de clasă) propun elevii din ciclul primar spre a fi
derulate?
 ...   Joc si mișcare (jocuri diverse, fotbal, baschet, curse competitionale -  role, biciclete,)
 ·       Atelier abilități practice ( decupaje, cusături, impletituri, obiecte din materiale
reciclabile, etc )
 ·       Excursii – istoria locală
 ·       Schimb de experiență între cele trei școli partenere- vizite de lucru ale copiilor

Ce activități non-formale tip outdoor (în afara sălii de clasă) propun elevii din ciclul gimnazial spre
a fi derulate?
 ... Atelier de mediu ( teorie- protejarea mediului, practică- gradina școlii – spațiu verde  )
 Excursii in padurea Ciucurova
 Apicultura

 ·       Atelier de teatru și muzică ( adaptare pentru diverse momente istorice, locale,
culturale, etc.)
 ·       Tabără/ Excursie  în Delta Dunării.
 Activiti sportive
Ce activități non-formale tip outdoor (în afara sălii de clasă) propun părinții elevilor spre a fi
derulate?
 ...
 ...        Educatie financiara/ antreprenoriala
 ·       Atelier de teatru și muzică
 ·       Abilitati practice
 ·       Educatie pentru mediu

8. INFORMAȚII DESPRE NEVOILE PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE SPRIJIN
Categorie personal angajat 2021 2020 2019
Personal didactic angajat 17 17 18
Personal de sprijin angajat 1 0 0
Personal auxiliar angajat 2 2 2
Categorie personal vizat pentru selectarea în GT (grup țintă al proiectului) 2022
Personal didactic vizat pentru selectarea în GT (grupul țintă al proiectului)
Personal de sprijin vizat pentru selectarea în GT (grupul țintă al proiectului)
Ce cursuri de formare continuă relevante pentru domeniul educației non-formale își dorește
personalul didactic din unitatea de învățământ să urmeze?
Educația nonformală într-o școală altfel
Curs de perfecționare în pedagogia experientială și în educația outdoor
Ce cursuri de formare continuă relevante pentru domeniul educației non-formale își dorește
personalul de sprijin din unitatea de învățământ să urmeze?
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
Ce activități non-formale tip outdoor pentru elevi propune personalul didactic și personalul de
sprijin spre a fi derulate?
 Atelier de mediu ( teorie- protejarea mediului, practică- gradina școlii – spațiu verde  )
 Excursii in padurea Ciucurova
 Apicultura

 ·       Atelier de teatru și muzică ( adaptare pentru diverse momente istorice, locale,
culturale, etc.)
 ·       Tabără/ Excursie  în Delta Dunării.
9. INFORMAȚII DESPRE NEVOILE PRIVIND DOTAREA UNUI SPAȚIU PENTRU ACTIVITĂȚI NON-
FORMALE

Pentru fiecare unitate de învățământ implicată în proiect (cu personalitate juridică sau fără
personalitate juridică) se poate amenaja/dota un spațiu pentru derularea activităților non-formale
tip outdoor în limita a maxim 10% din valoarea cheltuielilor directe.

Amenajare / dotare spațiu activități non-formale outdoor nr. 1


Preț unitar estimat Preț total estimat
Denumire echipament / mobilier Cantitate
cu TVA inclus (lei) cu TVA inclus (lei)
TOTAL

Amenajare / dotare spațiu activități non-formale outdoor nr. 2


Preț unitar estimat Preț total estimat
Denumire echipament / mobilier Cantitate
cu TVA inclus (lei) cu TVA inclus (lei)

TOTAL
Amenajare / dotare spațiu activități non-formale outdoor nr. 3
Preț unitar estimat Preț total estimat
Denumire echipament / mobilier Cantitate
cu TVA inclus (lei) cu TVA inclus (lei)

TOTAL
10. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE
Ce alte informații relevante doriți să precizați referitor la unitatea de învățământ, nevoile elevilor
și nevoile personalului didactic și de sprijin care să contribuie la dezvoltarea unui proiect pentru
reducerea părăsirii timpurii a școlii de către elevi și îmbunătățirea competențelor personalului
didactic în contextul apelului de proiecte POCU - Educație non-formală în sistem outdoor?

..............................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și