Sunteți pe pagina 1din 4

TEHNICI DE INTERVENȚIE ÎN

ASISTENȚA SOCIALĂ

Prezentați și analizați situația unei persoane aflate în dificultate utilizând


următoarele tehnici de lucru în asistența socială: genograma, ecoharta și tabelul
câmpului de forțe.
Genograma sau arborele familial descrie tipurile de relații și evenimentele care s-au
desfășurat de-a lungul generațiilor. O prezentare de caz de câteva pagini poate fi condensată
într-o genogramă.
Genograma se completează de către asistentul social împreună cu familie iar citirea ei
pe mai multe generații, poate conduce la sesizarea anumitor evenimente care se repetă în
familia respectivă.
Ecoharta precizează locul unei persoane sau a familiei sale în contextul social. Citirea
ecohartei ne poate dezvălui relațiile dintre membrii familiei, interacțiunea familiei cu rudele și
vecinii, accesul copiilor la educație, relația cu instituțiile statului.
Tabelul de forțe presupune identificarea forțelor care contribuie la revolvarea unei
probleme sociale a unui singur client sau a unei familii.
Etapele de culegere a datelor care ajută clientul să-și canalizeze efortul pentru
identificarea forțelor generatoare de schimbare sunt: stabilirea obiectivelor, identificarea
factorilor care deternmină schimbarea, analiza forțelor in termeni de influență, identificarea
actorilor sociali capabili să influențeze trecerea de la un nivel scăzut la unul ridicat, selectarea
strategiei de schimbare în vederea atingerii obiectivelor.
A. Mădălin este un băiat în vârsta de 15 ani, elev al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu
din Buhuși ce prezintă risc de abandon școlar și a deveni copil al străzii. În prezent locuiește
acasă, menține legătura cu familia, noaptea doarme acasă. Familia locuiește într-o casă de
chirpici formată din două camere și un hol, insuficiente pentru cei 7 membrii a familiei. Nu
sunt racordați la rețeaua de apă, canalizare și gaz dar sunt conectați la rețeaua de curent
electric. În casă exista mobilier saracacios în stare avansată de uzura iar spațiul pentru a putea
invața este inexistent. Situația financiară a familie este foarte dificilă, mama nu lucrează iar
tatăl lucrează cu ziua la pădurea din preajma locuinței, singurul venit sigur sunt alocațiile și
ajutorul social. Starea de sănătate este bună nu suferă de boli cronice, fumează și consumă
alcool, muncește cu ziua pentru a-și lua țigări, alcool și hrană.
Mama sa în vârstă de 31 ani, a abandonat școala în clasa aIVa, trăiește în concubinaj
de la vârsta de 15 ani cu tatăl copilului în vârstă de 34 ani, necalificat, a urmat opt clase

1
primare. Ambii parinți sunt sănătoși și au împreună 5 copii dintre care unul este diagnosticat
cu Sindrom Down.

GENOGRAMA

Bunic Bunică Bunic Bunică


60 ani 55 ani 56 ani 49 ani

Mama Unchi Mătușă


Unchi Unchi Tatăl
30 33 29
21 30 34

Văr
6
Mădălin Frate Soră Soră Soră
15 14 12 9 9

60 Bărbat 60 ani Bărbat decedat


Separare

56 Femeie 56 ani Căsătorie


Divorţ

Gemeni

Situația școlara nu este nici pe departe una bună, absentează frecvent, prezintă risc de
abandon școlar și are o atitudine negativă față de școală. În puținul timp pe care îl petrece la
școală nu se implică în activitățile școlare, lucrează greoi, cu multe greșeli, iar cu colegii și
profesorii nu se întelege foarte bine. Toți ceilalti copii ai familiei frecventează cursurile
școlare.

2
Relația copilului cu familia nu este una de dorit, nu se întelege cu nici unul dintre
părinți, doar cu bunicul din partea tatălui discută uneori iar cu tatăl său are conflicte violente
frecvent. Cauza certurilor între el și părinți se datorează dificultăților financiare și
absenteismul școlar.

ECOHARTA

Biserică Familia
lărgită Părinți

Școală Frați

Mădălin
Serviciu social 15 Vecini

Doctor Bunici
Prieteni

Relație solidă
Persoana care se implică
Relația tranzitorie
Relația tensionată

Pentru a remedia situația în care se afla copilul, trebuie identificate nevoile acestuia,
care sunt: fizice ( nevoia de hrană, de îmbrăcăminte,rechizite, spatiu pt a învăța), socio
afective ( armonie cu cei din jur, un cadru familial primitor, lipsa certurilor), nevoi imediate
( consiliere) dar și alegerea eficientă a canalelor prin care se poate activa forțele generatoare
de schimbare.

3
Tabelul câmpului de forțe

(+) Puncte tari (-) Puncte slabe

 Menținerea legăturii cu familia;  Conflictele din familie;


 Relația cu bunicul său;  Lipsa veniturilor familiare
 Relația cu vecinii;  Faptul ca fumează și consumă alcool
 Relația cu frații;  Absenteismul școlar
 Prezența locuinței conectată la curent  Atitudinea față de școală
electric;  Anturajul cu prietenii
 Neincetarea frecventării cursurilor  Lipsa pe timpul zilei și uneori pe
școlare. timpul nopții de acasă;
 Nevoia de a munci;
 Existența în familie (mama) de
abandon școlar

S-ar putea să vă placă și