Sunteți pe pagina 1din 10

Tariful vamal

Concesiile vamale

Generalitati/ concepte
O Politica vamala este o

componenta a politicii comerciale a


unui stat, cuprinde totalitatea
dispozitiilor legale cu privire la
intrarea si iesirea in/ din tara a
marfurilor si care implica controlul cu
ocazia trecerii frontierei de stat a
marfurilor si mijloacelor de transport,
indeplinirea formalitatilor vamale si
plata taxelor vamale

Taxele vamale
O Reprezinta impozitele indirecte

percepute de catre stat asupra


marfurilor cu ocazia trecerii
granitelor vamale ale unei tari
O Reprezinta un instrument de politica
comerciala cu caracter fiscal

Tariful vamal
O Este un catalog care cuprinde

nomenclatorul produselor supuse


impunerii vamale si taxele vamale
percepute asupra fiecarui produs sau
grupa de produse in parte
O Ca regula generala in acest catalog
sunt cuprinse si produsele scutite de
impunere vamala la importul sau
exportul lor pe teritoriul vamal al tarii
respective

Tariful vamal
O Este un instrument de politica

comerciala admis de GATT cu


ajutorul caruia se protejeaza piata
interna de concurenta straina; se
pot negocia concesii tarifare, se pot
institui masuri de discriminare in
relatiile comerciale externe

Clasificarea marfurilor
in tarifele vamale
O dupa originea marfurilor animale,

vegetale, minerale;
O dupa gradul de prelucrare materii
prime, produse semifinite, produse
finite;
O combinatie a primelor doua forme

Efectul protectionist al
taxelor vamale
O Protectia nominalavizeaza

valoarea intregului produs supus


impunerii vamale si este exprimata
de taxele vamale inscrise in tarifele
vamale oficiale ale statelor, date
publicitatii
O Protectia efectiva vizeaza valoarea
nou creata si incorporata in produsul
supus impunerii vamale (manopera,
etc.).

Rata protectiei efective


O Se calculeaza dupa formula:

Te = 100 x (Tf x Vf - Tm x Vm)/ (Vf - Vm)


O Te - taxa vamala efectiva
O Tf - taxa vamala nominala perceputa asupra

produsului finit importat


O Tm - taxa vamala nominala perceputa asupra
materiei prime importate
O Vf - valoarea vamala a produsului finit
O Vm - valoarea vamala a materiei prime.

Tariful vamal de import


O este unul dintre cele mai importante

instrumente de politica comerciala,


actinand ca un instrument menit sa
sprijine procesele economice si
indeplineste mai multe functii

Tariful vamal de import


- functii
O este un instrument de politica

comerciala coinexat la economia


mondiala
O este un instrument de protectie la
nivelul a diferite ramuri sau sectoare
de importanta economica sau
strategica deosebita
O are o functie fiscala
O este un instrument de negociere bi
sau multilaterala