Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400591

Departamentul de Statistic, Previziuni, Matematic

Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

TEMATICA
pentru admiterea la STUDII DOCTORALE
Domeniul: CIBERNETIC I STATISTIC
1. Distribuii statistice
1.1.
Legi de probabilitate pentru variabile discrete
1.2.
Legi de probabilitate pentru variabile continue
1.3.
Familia distribuiilor exponeniale. Distributii mixte de probabilitate
1.4.
Estimarea parametrilor legilor de probabilitate. Teste neparametrice
1.5.
Utilizarea pachetelor din R destinate estimrii parametrilor distribuiilor.
2. Elemente de inferen statistic
2.1.
Proprieti finite respectiv asimtotice ale estimatorilor
2.2.
Teorema limita central. Legea numerelor mari
2.3.
Estimarea prin interval de ncredere
2.4.
Testarea ipotezelor statistice. Erori de tipul I respectiv II.
3. Modelul de regresie liniar
3.1.
Ipotezele Gauss-Markov. Proprietile estimatorilor OLS
3.2.
Elaborarea modelului liniar: specificare, estimare, testatea ipotezelor modelului
3.3.
Abordri metodologice utile n cazul invalidrii ipotezelor clasice
3.4.
Inferena n modele neliniare.
4. Econometria seriilor de timp
4.1.
Procese staionare, serii integrate
4.2.
Model autoregresiv integrat medie mobil
4.3.
Modelarea volatilitii: modele de tip GARCH, alte modele
4.4.
Modele pentru serii staionare. Testul Granger de cauzalitate
4.5.
Metodologii de cointegrare: Engle-Granger, Johanson, alte metode
4.6.
Utilizarea softului Eviews i a pachetelor din R.
5. Modelul liniar generalizat. Analiza datelor de supravieuire
5.1.
Ipotezele modelului liniar generalizat
5.2.
Elaborarea modelului: estimare, teste specifice
5.3.
Cazuri particulare: regresia Poisson, gamma, modele pentru variabile categoriale
5.4.
Estimatorul Kaplan-Meier. Teste de comparare a funciilor de supravieuire
5.5.
Modele parametrice, modelul Cox-hazard proporional.
5.6.
Utilizarea softului SPSS i a pachetelor din R.
Bibliografie

1. Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometrics: A Modern Approach. Mason, OH:


Thomson South-Western.
2. Davidson R., MacKinnon, J.G. (2004), Econometric Theory and Methods, Oxford University
Press.
3. Lazar D. (2011), Econometrie financiar, Casa Crii de tiin.
4. Buiga A. (2011), Statistica inferentiala. Aplicatii in SPSS, Ed. Todesco, Cluj-Napoca.
5. Dragos C. (2008), Bazele econometriei si modelrii econometrice, Ed. Mediamira, Cluj Napoca,
2008.
6. Harris R., Sollis R. (2003), Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons.
7. Dobson A.J. (2002), An Introduction to Generalized Linear Models, 2ed, Chapman and Hall,
2002.
8. Andrei T., Bourbonnais R. (2008), Econometrie, Editura Economic, Bucureti.
Conductor de doctorat
Prof. univ. dr. Dorina LAZAR