Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SPONSORIZARE

__ / __.__.2013
ntre:
__________________
cu
sediul
n
Bucureti,
________________________,
nregistrat
la
Registrul
Comerului
cu
nr.
_________________, cod unic de nregistrare _______________, legal reprezentat prin
____________, n calitate de Sponsor,
i
Natures Guardian, cu sediul social n Baia Sprie, str. Mihai Eminescu, nr. 43, CIF 29403834, cont
RO18RZBR0000060014335117, deschis la Raiffesen Bank, agenia Iza, reprezentat de Balog
Miradona, n calitate de preedinte, numit mai departe ca BENEFICIAR:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract l constituie sponsorizarea echipei de proiect Lets Do It,
Romania! cu ridicarea deeurilor stranse n ziua de curenie, n vederea utilizrii acestora n
proiectul a crui descriere succint se gsete n Anexa 1 a prezentului Contract.
Lets Do it Romania (denumit in cele ce urmeaza "Proiectul") este un proiect coordonat si
sustinut de catre Asociatia Viitorul in Zori avand ca scop curatenia tarii de deseuri intr-o
singura zi.
Obiectivul Proiectului este acela de curatare a teritoriului Romaniei de deseurile aruncate
necorespunator in ecosistemele naturale.
Toate contractele de sponsorizare, donatiile precum si toate celelalte contracte de furnizare
fonduri, incheiate/primite pentru desfasurarea Proiectului se vor incheia de catre Asociatia
Viitorul in Zori iar sumele urmeaza a fi virate numai in contul Asociatiei Viitorul in Zori.
II.

VALOAREA CONTRACTULUI

1. Valoarea contractului si a bunurilor este de [.] RON, (platibili in maxim 15 de zile


de la data semnarii prezentului contract).
2. Sponsorul declara ca bunurile care fac obiectul sponsorizarii sunt evaluate conform
reglementarilor in vigoare.
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii i este valabil pn la data de
______________.

IV.

OBLIGATIILE PRILOR
Pagina 1 din 3

A. Sponsorul se oblig:

s sponsorizaze echipa de proiect cu ridicarea deeurilor stranse n ziua de


curenie
s notifice Beneficiarul privind orice modificri pot aprea i s atepte acordul
acestuia

B. Beneficiarul se oblig:

s desemneze o persoan de contact pe perioada derulrii prezentului acord


s utilizeze produsele provenite de la Sponsor numai n scopul menionat la Capitolul I
al prezentului contract
s informeze Sponsorul privind apariia unor modificri n planul iniial i s atepte
confirmarea acestuia.
V.
Date de contact:
Natures Guardian

Nume:
Adres:
Tel.:
Fax:
Email:

VI.

Sponsor:

Miradona Balog
Baia Sprie, str. Mihai Eminescu, nr.
43
+40746882693
mirutzidona@gmail.com

Nume:
Adres:

---------------

Tel.:
Fax:
Email:

---------------------

FORA MAJOR

1. Nici una din pri nu va fi rspunztoare pentru neexecutarea la termen i/sau n mod
corespunztor, total sau parial, a oricreia din obligaiile care i incumb n baza
prezentului acord de parteneriat, dac neexecutarea obligaiei respective a fost
cauzat de un eveniment imprevizibil la data ncheierii contractului i ale crei
consecine sunt de nenlturat sau extrem de costisitoare pentru partea care l invoc.
Sunt considerate asemenea evenimente: rzboiul, calamitile naturale, temperaturi
extrem de ridicate sau de sczute, grevele, restriciile legale i orice alt eveniment
care este n afara controlului prii care l invoc.
2. Partea care invoc evenimentul mai sus menionat este obligat s aduc la
cunotina celeilalte pri, imediat i in mod complet, producerea acestuia i s ia
masurile care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor respectivului
eveniment.
VII.

Confidenialitate

1. Nici una dintre pri nu are dreptul, fr acordul n scris al celeilalte pri, s
foloseasc informaiile i documentele obinute sau la care are acces n timpul
executrii acestui Contract, altfel dect pentru ndeplinirea obligaiilor sale
contractuale. Prile convin s menin confideniale tot timpul dup data ncheierii
acestui contract i pe o perioad de 2 (ani) dup ncetarea acestuia indiferent de
Pagina 2 din 3

cauz, i s nu dezvluie, raporteze, fac publice, direct sau indirect, s nu transfere


sau s foloseasc n scopuri personale sau ale terilor, informaii confideniale
primite sau obinute ca rezultat al ncheierii sau executrii acestui contract, sau
furnizate de ctre sau n numele unei pri.
2. Obligaiile stipulate la punctul 1 nu se aplic n cazul unei informaii care:
(a)
la data ncheierii acestui contract face parte din domeniul public;
(b)
devine parte din domeniul public ulterior ncheierii prezentului
contract, altfel dect ca rezultat al nclcrii acestuia;
(c)
este cerut a fi dezvluit de ctre o autoritate public competent.
VIII. Legea aplicabila si instanta competenta
1. Prezentul contract va fi interpretat si guvernat sub toate aspectele in conformitate cu
legea romana.
2. Orice disputa si orice proces, actiune sau procedura care ar putea decurge din sau in
legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Orice disputa si orice
proces, actiune sau procedura care ar putea decurge din sau in legatura cu prezentul
contract, care nu s-a putut rezolva pe cale amiabila, se va solutiona de catre instanta
romana competenta.
.
Prezentul acord a fost ncheiat astazi, _______/2013, n dou (2) exemplare, cte unul pentru
fiecare parte contractant.

Sponsor,
________________

Beneficiar,
Natures Guardian

________________

Miradona Balog

________________

_________________________

Pagina 3 din 3