Sunteți pe pagina 1din 2
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Balog Miaradona Erzsebet Adresă(e) Str. M. Eminescu, nr.mirutzidona@gmail.com Naţionalitate( - tăţi) romana Data naşterii 24.09.1988 Sex feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada 01.10.2013-30.03.2014 Funcţia sau postul ocupat Rela ț ionist public principal Activităţi şi responsabilităţi principale conceperea strategiei de rela ții publice, implementarea strategiei, împreună cu o echipă de 8 oameni, menținerea relației cu presa, conceperea comunicatelor de presă, a discursurilor și menținerea imaginii Numele şi adresa angajatorului pozitive a Galei Balurilor Gala Balurilor Baia Mare 01.01.2013-prezent Tipul activităţii sa u sectorul de activitate Perioada baluri, divertisment Funcţia sau postul ocupat coordonator judetean Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentant legal, responsabil cu relatiile publice, responsabil organizare, responsabil publicitate, responsabil foundraising Numele şi adresa angajatorului Let’s do it, Româ nia! Tipul activităţii sa u sectorul de activitate ONG Perioada 17.10.2011-prezent Funcţia sau postul ocupat Pre ș edinte Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentant legal, manager, responsabil cu relatiile publice Numele şi adresa angajatorului Nature’s Guardian, Str . M. Eminescu, nr. 43, Baia Sprie, Maramures Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG Perioada 01.10.2010-01.02.2012 Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa anga jatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agent publicitar Gasirea clientiilor S.C. Elsyline S.R.L. advertising Educaţie şi formare Perioada 01.10.2010- 26.06.2012 Calificarea / diploma obţinută Comunicare manageriala si resurse umane (masterat) " id="pdf-obj-0-3" src="pdf-obj-0-3.jpg">
 

Curriculum vitae Europass

 

Informaţii personale

Nume / Prenume

Balog Miaradona Erzsebet

 

Adresă(e)

Str. M. Eminescu, nr. 43, Baia Sprie, Maramures

Telefon(oane)

0746.88.26.93

Fax(uri)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

romana

 

Data naşterii

24.09.1988

Sex

feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 01.10.2013-30.03.2014

Funcţia sau postul ocupat

Relaționist public principal

Activităţi

şi responsabilităţi

principale conceperea strategiei de relații publice, implementarea strategiei, împreună cu o echipă de 8 oameni, menținerea relației cu presa, conceperea comunicatelor de presă, a discursurilor și menținerea imaginii

Numele şi adresa angajatorului

pozitive a Galei Balurilor Gala Balurilor Baia Mare

01.01.2013-prezent

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada

baluri, divertisment

Funcţia sau postul ocupat

coordonator judetean

Activităţi

şi responsabilităţi

principale

Reprezentant legal, responsabil cu relatiile publice, responsabil organizare, responsabil publicitate, responsabil foundraising

Numele şi adresa angajatorului

Let’s do it, România!

Tipul activităţii

sau sectorul de activitate

ONG

Perioada

17.10.2011-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Președinte

Activităţi

şi responsabilităţi

principale

Reprezentant legal, manager, responsabil cu relatiile publice

Numele şi adresa angajatorului

Nature’s Guardian, Str. M. Eminescu, nr. 43, Baia Sprie, Maramures

Tipul activităţii

sau sectorul de activitate

ONG

 

Perioada

01.10.2010-01.02.2012

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Agent publicitar Gasirea clientiilor S.C. Elsyline S.R.L. advertising

Educaţie şi formare

 

Perioada

01.10.2010- 26.06.2012

Calificarea / diploma obţinută

Comunicare manageriala si resurse umane (masterat)

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei

de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei

de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)

engleza

franceza

italiana

spaniola

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini

organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare

a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe

Comunicare organizationala, lidership, negociere in afaceri, sanatate organizationala, relații publice

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad

01.10.2007-15.06.2010

Comunicare si relatii publice Cunostinte de comunicare, jurnalism, relatii publice

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad, filiala Baia Mare

maghiara, româna

 

Înţelegere

   

Vorbire

   

Scriere

 

Ascultare

 

Citire

 

Participare la

 

Discurs oral

Exprimare scrisă

   

conversaţie

 

C2

 

C2

 

C2

 

C2

 

C2

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

A1

 

A1

 

A1

 

A1

 

A1

 

Spirit de echipa, abliltati de integrare in orice comunitati, abilități de comunicare și persuansiune

Bun motivator, comunicator, organizator. Lucrez bine in echipa, socializez usor.

Abilitati medii de utilizare a suitei, Adobe Photoshop, Quark Xpress, abilitatii avansate de utilizare a suitei Microsoft Office

nu

În timpul facultății și a masteratului, am conceput, împreună cu colegii de la Clubul Tinerilor Comunicatori actualele imagini ale Spitalului Județean „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare și a SC Vital, unde am și implementat manualul de identitate conceput, am realizat standarde de comunicate de presă și de comunicare publică, imagine și prezentare.

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010