Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

10
10
7
x
3

HOTRREA
privind aprobarea modificrii i completrii Anexei nr.1 la H.C.L. Periam nr.100/18.12.2014 privind
stabilirea impozitelor i taxelor locale n Comuna Periam ncepnd cu anul 2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.04.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nr.2795/15.04.2015 ntocmit de doamna Dumitra
Lorendana inspector I asistent agricol n cadrul Primriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.2776/15.04.2015 ntocmit de
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare EconomicoSocial, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.100/18.12.2014 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale n
Comuna Periam, ncepnd cu anul 2015;
- prevederile H.C.L. Periam nr.49/26.06.2013 privind aprobarea modificrii organigramei
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, respectiv nfiinarea transportului public autoritatea de autorizare n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism;
- prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor
din sectorul agricol;
- prevederile O.A.P. nr.1846/2014 privind punerea n aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor din sectorul
agricol ;
- prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile art.61 din O.A.P. nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.5, ale art.7 i ale art.23 alin.3 pct.3.8. lit.e din O.A.P. nr. 272/2007 pentru
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de
transport public local de persoane;
- prevederile art.248 lit.d, ale art.266, ale art.268 alin.4 i ale art.283 din Titlul IX-impozitele i
taxele locale al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale i alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile ncepnd cu anul fiscal 2010;
1

- prevederile art.16 alin.2 i art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele i
taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile ncepnd cu anul 2013;
- prevederile O.G. nr.30/2011 pentru modificarea i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.27, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c i art.115 din Legea nr.
215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. ncepnd cu data de 01.05.2015, se aprob modificarea i completarea Anexei nr.1 la
H.C.L. Periam nr.73/20.12.2014, n sensul nlocuirii unei taxe (tax care nu se mai poate aplica i
percepe ca urmare a abrogrii H.G. nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de
productor), precum i a introducerii unor noi taxe, dup cum urmeaz:
la Capitolul V din Anexa nr.1 la H.C.L.Periam nr.100/18.12.2014: nlocuirea taxei
pentru eliberarea certificatului de productor cu taxa pentru eliberarea atestatului de
productor, n conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.145/2014 i stabilirea
cuantumului acestei taxe la suma de 30 lei/atestat de productor;
la Capitolul X din Anexa nr.1 la H.C.L.Periam nr.100/18.12.2014: introducerea unori
noi taxe, dup cum urmeaz:

tax pentru vizarea semestrial a atestatului de productor i stabilirea


cuantumului acestei taxe la suma de 20 lei/viz;
tax pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol i stabilirea cuantumului acestei taxe la suma de 15
lei/carnet de comercializare;
tax pentru eliberarea i vizarea autorizaiei de transport i stabilirea
cuantumului acestei taxe la suma de 150 lei/autorizaie;
tax pentru eliberarea i vizarea copiilor conforme ale autorizaiei de
transport i stabilirea cuantumului acestei taxe la suma de 150 lei/buc.;
tax pentru utilizarea aceleiai autorizaii n cazul nlocuirii
autoturismului i stabilirea cuantumului acestei taxe la suma de 100 lei/buc.;
tax pentru eliberarea duplicatului autorizaiei de transport sau a copiei
conforme i stabilirea cuantumului acestei taxe la suma de 100 lei/buc.;
tax pentru modificarea autorizaiei de transport sau a copiei conforme a
acesteia i stabilirea cuantumului acestei taxe la suma de 50 lei/buc.

Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam, Compartimentul Agricol i Protecia mediului, Compartimentul Financiarcontabil, impozite i taxe, precum i Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i
Transport Public din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
2

L.S.

Consiliului Local Periam;


Compartimentului Agricol, Protecia mediului;
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
La dosarul edinei;
Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE
DEDE
EDIN,
PREEDINTELE
EDIN,

CPU
AN IONEL
.

_______________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 44 din 30.04.2015


3