Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 10
Pentru:
7
mpotriv:
x
Abineri:
3

HOTRREA
privind aprobarea efecturii unui mprumut din excedentul bugetului local al Comunei Periam
pe anul 2014

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.04.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.3043/22.04.2015 naintat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
primriei i avizat de domnul Dumitra Cornel primarul Comunei Periam, prin care se propune
consiliului local aprobarea unui mprumut din excedentul bugetului local al Comunei Periam pe anul
2014;
- prevederile art.58 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile art.12 alin.10 din Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a i ale art.45 alin.2 lit.a din Legea
nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob efectuarea unui mprumut din excedentul bugetului local al Comunei Periam pe
anul 2014 n sum de 85.500 lei, mprumut necesar pentru acoperirea golurilor temporare de cas din
seciunea de funcionare pe sursa de finanare din venituri proprii.
Art.2. mprumutul va fi restituit pn la finele anului 2015, n funcie de sumele ncasate la
veniturile proprii.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
1

Consiliului Local Periam;


D.G.R.F.P. Timioara;
Trezoreriei Snnicolau Mare;
Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
La dosarul edinei;
Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? CPUAN IONEL

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.48 din 30.04.2015