Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ADMITERE CREANTEI

Domnule Preedinte,
Subscrisa,....................., cu sediul social n: ....................................., nmatriculat n
registrul comerului sub nr. J....................., C.U.I. .........................., contul
bancar ........................................................... deschis la Banca ...................................
, prin reprezentant legal administrator ........................., n calitate de creditor,
formulez prezenta
Cerere de admitere a creanei noastre in suma de .................................. pe care
debitoarea...................................ne-o datoreaza, solicitandu-va admiterea cererii
noastre si sa dispuneti nscrierea la masa credal a debitoarei ( in tabelul
preliminar) ................................ cu suma de .............................., reprezentnd :
Motivele cererii sunt urmtoarele:
Motivele de fapt:
In fapt, intre subscrisa si debitoare au existat relatii comerciale:
- in baza contractului de prestari servicii nr................. si actele
aditionale .......................... la acelasi contract avand ca obiect punerea la dispozitia
debitoarei de catre subscrisa de personal ce a prestat activitati in folosul debitoarei.
Facem mentiunea ca ne-am indeplinit obligatiile contractuale asumate prin contractul
sus mentionat si in pofida demersurilor noastre de a ne recupera suma
de ......................... lei ( pretul contractului) debitoarea nu a fost in masura sa ne
efectueze platile nici pana la data promovarii prezentei cereri.
- in baza contractului de subantrepriza nr................................... si a actului aditional
nr.............la acelasi contract avand ca obiect realizarea de catre subscrisa a unor
lucrari de ....
Temeiul de drept: mi ntemeiez cererea pe dispoziiile art. 64,art.65 din Legea nr.
85/2006
Probe: n dovedirea cererii mele solicit sa-mi incuviintati proba cu inscrisuri
Depun prezenta in trei exemplare, unul pentru instanta , unul pentru adm. judiciar si
unul pentru debitoare
Anexez: urmtoarele nscrisuri: _________, chitan privind plata taxei judiciare de
timbru n valoare de...... lei, precum i timbrul judiciar de....... lei.
- factura nr......
.
Semntura,
___________
Domnului Preedinte al Tribunalului ____________