Sunteți pe pagina 1din 15

Inspectoratul colar al

Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: PEDAGOG
ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________

Autoevaluare/
Evaluare

Activiti de
perfecionar
e, completri
de studii

0
Punctaj

1
5 pct.

Contribuii
la
dezvoltarea
de relaii
parteneriale
cu familiile
elevilor din
internat
2
10 pct.

Participarea
la solicit
ISMB sau IS
terit. n
diverse
comisii

Realizarea
de sarcini
suplim.,
consemnate
ca extinderi
de sarcini, n
fia postului

3
15 pct.

4
15 pct.

Contribuii
n org.
derularea
activ. educ.
la niv. de
coala n
parteneriat
local
5
15 pct.

Atragerea de
fonduri
extrabugetare

Creterea
prestigiului
unitii
datorat
activ. pedag.
colar

Realiz. de
banci de
date privind
elevii din
internet

Lider
sindicat

6
5 pct.

7
5 pct.

8
10 pct.

9
Max. 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare

NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1
Se vor acorda 5 puncte pentru cursuri de perfecionare / completri de studii.
Col.2
Se va anexa adeverin din partea conducerii colii
Col.3
Se acorda 5 pct. pentru particip. ntr-o comisie (max. 15 pct.).Se vor anexa copii dup deciziile n care persoanele au fost nominalizate.
Col.4
Se vor puncte 3 puncte/activitate suplimentara maximum 15 puncte, adeverin din partea colii
Col.5
Se acord 3 pct./activ. (max. 15 pct.). Se vor anexa documente care s ateste activitatea/parteneriatul, avizate de conducerea unitii
Col.6
Se vor anexa documente justificative, avizate de conducerea colii
Col.7
Se va anexa adeverin din partea conducerii colii
Col.8
Se va anexa adeverin din partea conducerii unitii colare
Col.9
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel national 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Total

10

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: SECRETAR EF/SECRETAR


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________

Autoevaluare/
Evaluare

Certificat
inspector
resurse
umane

Calitatea
nregistrrii i
pstrrii
documentelor
colare (acte
studii, registre
matricole), dosare
personale
2

Punctaj

10 pct.

10 pct.

Completare
studii
(finalizate)

Activitate
n calitate
de
formator

Activitate
desfurat n
cadrul unor comisii
constituite prin
decizia IS teritorial
sau decizia ISMB

Realiz. de
act. de
parten. cu
comunit.
locala

Atragerea de
fonduri extra
- bugetare

10 pct.

10 pct.

5 pct.

15 pct.

10 pct.

10 pct.

Participare
a la
activiti de
perfecionar
e

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate dc organizatorul activitii
Col.1
Se va anexa copie dup certificat
Col.2
Se vor depune copii xerox dup procesul/procesele-verbal(e) care atest rezultatul pozitiv al controlului/controalelor efectuate
Col.3
Se va anexa copie dup adeverin/adeverine
Col.4
Se vor acorda 10 puncte pentru finalizarea studiilor n intervalul 1septembrie 2009 31.08.2014
Col.5
Se va anexa copie dup adeverin
Col.6
Se acorda 3 pct. pentru particip. ntr-o comisie (max. 15 puncte). Se anexeaz copii dup deciziile n care persoanele au fost nominalizate.
Col.7
Se vor anexa documente care s ateste parteneriatul i adeverin de participare din partea conducerii unitii
Col.8
Se vor anexa documente care sa dovedeasc atragerea de fonduri
Col.9
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Lider
sindicat

9
Maxim 20
pct.

Total

10

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: TEHNICIAN/LABORANT
ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________

Autoevaluare/
Evaluare

Activiti de
perfecionare,
completri de
studii

Activitate
desfurat
n cadrul
unor comisii
constit. prin
decizia IS
2

Punctaj

Max. 10 pct.

5*n (max15)

Activ.
suplim. n
afara fiei
postului

Realiz. de act.
de parten. cu
comunit. local

Atragerea de
fonduri
extrabugetare

Participare ca
membru n
echipe de
proiecte derulate

Abiliti
operare/
program
calculator

30 pct.

5 pct.

5 pct.

10 pct.

5 pct.

Lider
sindicat

8
Maxim 20
pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1
Se vor acorda 5 puncte pentru cursuri de perfecionare/completri de studii.
Col.2
Se acorda 5 pct. pentru particip. ntr-o comisie (max. 15 pct.).Se vor anexa copii dup deciziile n care persoanele au fost nominalizate.
Col.3
Se vor puncta:
-participarea n comisii tehnice constituite la nivelul colii cu 2 pct./comisie, maxim 10 puncte
-participarea la activiti practice, educative pentru formarea de abiliti tehnice/antreprenoriale cu 2 puncte/activit., maxim 20 puncte
Col.4
Se vor anexa documente doveditoare
Col.5
Se vor anexa documente doveditoare din care s reias atragerea de fonduri
Col.6
Se va anexa copie dup proiect din care sa rezulte faptul c persoana a fost n echipa de proiect
Col.7
Se vor anexa documente doveditoare din care s reias participarea la cursuri
Col.8
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Total

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: INFORMATICIAN
ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
Autoevaluare/
Evaluare

Activiti de
perfecionare,
completri de
studii

Activitate
desfurat n
calitate de
formator

Participarea la
solicit. ISMB n
diverse comisii

0
Punctaj

1
10 pct.

2
20 pct.

3
30 pct.

Realizarea de
activiti de
parteneriat cu
comunitatea
local
4
5 pct.

Contribuii la
dezvoltarea
laboratoarelor de
informatica

Asig. Service
reea calc.

Lider sindicat

Total

5
5 pct.

6
10 pct.

7
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1
Col.2
Col.3
Col.4
Col.5
Col.6
Col.7

Se vor acorda 5 puncte pentru cursuri de perfecionare i 5 puncte pentru completri de studii in perioada evaluata
Se vor acorda 10 pct. pentru calit. de formator dovedit prin adev./certificat i 10 pct. max. pentru activit. derulate n aceast calitate (2pct./activit.)
Se acorda cu 5 pct. part. ntr-o comisie se vor acorda maxim 30 puncte .Se vor anexa copii dup deciziile n care persoanele au fost nominalizate.
Se vor anexa documente care sa ateste parteneriatul
Se va anexa adeverina din partea conducerii unitii, cu documente justificative
Se va anexa adeverina din partea conducerii unitii, cu documente justificative
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an,. la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
_______________________________________ _____
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: ADMINISTRATOR FINANCIAR


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
Autoevaluare/
Evaluare

Rezultatele controalelor efectuate de


curtea de conturi, ISMB, Primarii

0
Punctaj

1
30 pct.

Participarea la
activiti de
perfecionare n
domeniul contabilitii
2
15 pct.

Calitatea de
membru n
organismele
profesionale
3
10 pct.

Realizarea de
activiti i sarcini
suplimentare
postului
4
15 pct.

Activitate n calitate
de formator

Activitate lider
sindicat

5
10 pct.

6
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare

NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1
Se solicita adev. din partea cond.unit. cu nr. controalelor efect. i rezult. acestora alturi de copie proces verbal control (audit), conform cu originalul
semnat de directorul instituiei. Din adeverin va rezulta controalelor financiare derulate n perioada septembrie 2009 31 august 2014
Curte Conturi 10 pct.
I.S.M.B. 8 pct.
Primrie 8 pct.
Alte instituii de control 4 pct.
Col.2
Se solicita adev. eliberaii n perioada septembrie 2009 31 august 2014
Col.3
Se puncteaz EXPERT CONTABIL, CONSULTANT FINANCIAR, AUDITOR, EXPERT JUDICIAR
Col.4
15 puncte:
- Proiecte cu finanare din fonduri externe: P.O.S.D.R.U., etc. 5 pct.
- comisie de casare, inventariere, recepie altele dect cele prevzute n fia postului unitii 5 pct.
- membri n comisii de control etc. 5 pct.
Col.5
2 puncte / activitate maxim 10 puncte
Col.6
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an,. la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Total
7

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
Autoevaluare/
Evaluare
0
Punctaj

Contribuii la evitarea
prejudiciilor aduse de
elevi
1
20 pct.

Cursuri absolvite
n ultimii 4 ani

Contribuii la respectarea
normelor de protecie a muncii

2
20 pct.

3
10 pct.

Activiti suplim. la
solicit. cond. unitii
de nv.
4
10 pct.

Asigurarea strii de
igien i curenie a
elevilor
5
20 pct.

Activitate de
lider sindicat
6
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1
Col.2
Col.3
Col.4
Col.5
Col.6

Se acorda 5 puncte/an, maxim 20 puncte.


Se anexeaz adeverin emisa de director i copie dup PV n urma controalelor efect. de instit. abilitate (Poliie, SANEPID, I.S.M.B. )
Se acorda 10 puncte/an, maxim 20 puncte.
Se anexeaz adeverin emisa de director i copie dup PV n urma controalelor efectuate de instituiile abilitate
Se anexeaz adeverin emisa de conducere pentru alte activiti
Se acorda 5 puncte/an, maximum 20 de puncte. Se anexeaz adeverin din partea unitii
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Total
7

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: MODEL VIU


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
Autoevaluare/
Evaluare

Certificare
calificare

0
Punctaj

1
20 pct.

Caliti fizice
anatomice armonice
expresive
2
15 pct.

Repere anatomice
vizibile osoase
3
15 pct.

inuta n pozare n
poziie nemicata (50
min.)
4
15 pct.

Tipologie umana accentuata a


modelului pentru studiu desen,
studiu culoare, studiu volum
5
15 pct.

Lider sindicat

Total

6
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1
Col.5
Col.6

Se anexeaz copie dup certificare


Portret: portret compoziional cu mini; figura ntreaga;
Se acorda 15 puncte pentru o aplicaie; 10 puncte pentru 2 aplicaii; 15 puncte pentru toate cele 3 aplicaii
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: INFIRMIER
ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
Autoevaluare/
Evaluare

Asigurarea strii de
igiena n slile de
clasa/dormitoare

Asigurarea
strii de igiena
i curenie a
elevilor

0
Punctaj

1
20 pct.

2
20 pct.

Ajutor acordat
copiilor fr
deprinderi de
autoservire
(splat, mbrcat)
3
5 pct.

Responsabilit. fata de
gestiunea ncredinata

Implicarea n asig.
unei inute vestim.
coresp. elevilor

Promptitudine i
seriozitate n
rezolvarea sarcinilor
ncredinate

Activitate de
lider sindicat

4
10 pct.

5
5 pct.

6
20 pct.

7
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Se anexeaz adeverin din partea colii cu documente justificative
Se acord 4 puncte/an, maximum 20 de puncte.
Se anexeaz adeverin din partea conducerii colii nsoita de PV ncheiat n urma controalelor efectuate de organele abilitate
Se anexeaz adeverin din partea conducerii colii
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

Col.3 si Col.5
Col.1, 2, 6
Col.4
Col.7

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Total

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: INSTRUCTOR EDUCAIE EXTRACOLARA


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
Autoevaluare/
Evaluare

Activitii
extracolare

0
Punctaj

1
20 pct.

Realiz. programelor de transp. n


tabere, excursii expediii i alte
act. specifice
2
20 pct.

Calificri n
domeniu
3
15 pct.

Sisteme de
operare
calculator
4
10 pct.

Cursuri
perfecionare,
completri de studii
5
10 pct.

Atragere
fonduri
extrabug.
6
5 pct.

Lider sindicat

Total

7
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.3
Col.4
Col.5
Col.6
Col.7
Col.8
Col.9

Se acorda 4 puncte/an, maxim 20 puncte.


Se acorda 4 puncte/an, maxim 20 puncte.
Se anexeaz copii dup documente doveditoare
Se anexeaz copii dup documente doveditoare
Se vor acorda 5 puncte pentru cursuri de perfecionare i 5 puncte pentru completri de studii.
Se vor anexa documente care sa ateste atragerea de fonduri
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: MEDIC
ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________

Promptitudine i
eficienta n
intervenia
medicala i de
urgenta
1

Punctaj

5 pct.

Autoevaluare/
Evaluare

Procentul elevilor
precolarilor care au
benef. de vaccinri i
masuri de prevenire a
reaciilor adverse
3

20 pct.

10 pct.

Nr. fie
medicale
completate

Implicarea n
dotarea
cabinetului
medical

Atragerea de
resurse
extrabugetare

Efectuarea de
anchete alim.
pt. asig. unei
alimentaii
echilibrate
5

15 pct.

10 pct.

10 pct.

10 pct

Act. Educative
de prevenire a
bolilor infectocontagioase

Lider
sindicat

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii

Col.8.Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

8
Maxim
20 pct.

Total

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: ASISTENT MEDICAL


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________

Autoevaluare/
Evaluare

Cursuri de
perfecionare
absolvite

Verificarea
strii de
sntate a
copiilor

Modul de aplicare
a tratamentului
stab. de medic

Efectuarea vaccinrilor i
analizelor periodice

0
Punctaj

1
10 pct.

2
20 pct.

3
10 pct.

4
20 pct.

Cunotine
privind
acordarea
primului ajutor
copiilor i
personajului
5
10 pct.

Controlul i
respectarea
regulilor de
curenie i
igiena

Lider sindicat

Total

6
10 pct.

7
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare clin partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.7.Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: ASISTENT SOCIAL


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
Autoevaluare/
Evaluare
0
Punctaj

Nr. de
anchete
sociale
realizate
1
20 pct.

Organizare de
activiti n
grupuri
2
15 pct.

Nr. cazuri
consiliere/
asistenta n
familie
3
20 pct.

Activiti de
perfecionare,
completri de
studii
4
10 pct.

Colaborare
cu
comunitatea
locala
5
5 pct.

Colaborare cu
instituii de
nvmnt

Baza de date lucru cu


produse soft
specializate

Activitate de
lider sindicat

6
5 pct.

7
5 pct.

8
Maxim 20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate dc organizatorul activitii
Col.1
Col.2
Col.3
Col.4
Col.5
Col6
Col.7
Col.8

Se vor acorda 4 puncte/ancheta, maxim 20 de puncte


Se vor acorda 3 puncte/activitate, maxim 15 de puncte
Se vor acorda 5 puncte/caz, maxim 20 de puncte
Se vor acorda 5 puncte pentru cursuri de perfecionare i 5 puncte pentru completri de studii
Se vor anexa documente care sa ateste parteneriatul
Se vor anexa documente care sa ateste colaborarea
Se va anexa adeverin din partea conducerii unitii colare
Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an,. la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Total
9

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU


ANUL 2015

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________

Rezultatul
controalelor din
ultimii 4 ani ISMB,
Primarii, PCI, PSM,
Poliie, DSP, DSV
1

Punctaj

25 pct.

Autoevaluare/
Evaluare

Nr. de imobile n administrare


>1 sau numr de ncperi >25

Completare studii
Conform legii nr.1

Activitate n
calitate de
formator

Asumarea responsabilitilor
altele dect cele din fia
postului

Activitate
lider
sindicat

10 pct.

10 pct.

15 pct.

20 pct.

6
Maxim
20 pct.

Autoevaluare
Evaluare
NOTA
Calificativul Foarte bine este condiie obligatorie la nscrierea in vederea acordrii gradaiei de merit.
Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente doveditoare din partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1
pe baza de adeverine eliberate de conducerea unitii colare n care sa se menioneze nr. de controale efectuate i rezultatele lor. Se anexeaz
copii dup procesele verbale. Se acorda cte 5 pct. max/an.
Col.2
pe baz de adeverina eliberata de conducerea unitii colare n care sa se menioneze nr. de imobile din administrare/incaperi
Col.3
Se puncteaz 5 puncte pentru facultate i cu 5 puncte pentru completare studii postuniversitar
Col.4
Se puncteaza 3 pct./activitate
Col.5
pe baza de adeverin eliberata de conducerea unitii colare pentru:
- atragere fonduri / sponsorizri 5 pct; - activiti semiinternat / internat / grupe program prelungit i sptmnal 5 pct.
- alte activiti 5 pct.
Col.6 Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an, la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel naional 7 puncte/an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________

Total

Autoevaluare

Evaluare
Atestat bibliotecar /arhivist
Masterat / doctorat
Organizator cerc pedagogic

Prezentare materiale cerc pedag.

Particip. cerc pedag.

Implementarea programului de
informatizare a bibliotecii / abiliti
de operare pe calculator
Particip. La simpozioane, colocvii,
mese rotunde
Organizarea de manifestri culturalliterare la nivelul colii, contribuii la
realizarea revistelor colare
Organizarea /participarea la activiti
de parteneriat cu comunitatea locala
Activitate publicistic n specialitate
Num r de fie raportat la numrul
total al elevilor din coal
Numr de volume n custodie
Recuperarea material, prin
contravaloare, a crilor pierdute,
casri
Responsabili zonali/ Bibliotecari
metoditi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2 pct.
5 pct.
1 pct./cerc
max. 5 pct
Vezi nota*
max. 5 pct

Vezi nota*
max. 5 pct

5 pct./ 5 pct

max. 5 pct.

1 pct./an
max. 5 pct
1 pct./an
max. 5 pct
max. 4 pct.

max. 4 pct.

max. 4 pct.

max. 4 pct.
Vezi nota/ 1
pct/an / max.
5 pct
1 pct./activ.
max. 7 pct
Max. 20
puncte*

Activiti n cadrul programului de


reform din perspectiv bibliotecarului
colar
Activitii complexe cu rol
instructiv-educativ
mbogirea fondului de
carte
Responsabilitii
de ordin metodic

Lider sindicat la nivel de coal, la


nivel de sector, la nivel de municipiu

Preg.
profesional,
perfecionare

Activitate de formator

Studii superioare

5 pct.

Uniti de competen / Indicatori de


performan

Punctaj

Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

FUNCIA: BIBLIOTECAR

Numele i prenumele: _________________________________


Unitatea colar: _____________________________________
ANUL 2015

Activitate
sindicala

Total
punctaj

18

NOTA
Calificativul F. bine , dovedit prin adeverin emis de unitatea colar, este condiie obligatorie la nscrierea n vederea acordrii gradaiei de merit. Toate genurile de activiti vor fi confirmate de documente
doveditoare clin partea colii, copii xerox i avizate de organizatorul activitii
Col.1, 2, 3, 4 Se vor anexa copii xerox dup actul/actele ce atest nivelul de calificare.
Col.5 Se vor acorda 1 punct pentru fiecare prezentare de material n cadrul cercurilor
Col.6 Se va acorda cte 1 pct. pentru fiecare participare la activitatea de cerc.
Col.7 Pentru implementarea prog. de informatizare a bibliotecii se vor acorda 5 pct.(se anexeaz adeverin din partea colii). Pentru abiliti de operare pe calculator se vor acorda 5 pct. (se anexeaz copie xerox dup
curs de atestare absolvit)
Col.8 Se vor acorda cte 0,5 pct. pt. fiecare participare cu lucrare de la nivelul sectorului, 1 pct. la nivel municipal, 2 pct. la nivel naional
Col.10 Se va anexa adeverin din partea conducerii unitii colare
Col.12 Se vor anexa documente care s ateste parteneriatul i calitatea de organizator/participant n derularea proiectului
Col.11 Se va acorda cte 1 pct. pentru fiecare articol publicat.
Col.12 Pana la 10% - 1 punct, pana la 15% - 2 puncte, 20%- 3 puncte si 25% - 4 puncte
Col.13 Pn la 10.000 2 pct, 10.001-20.000 3 pct, peste 20.000 4 pct
Col.14 Cte 1 pct. pe an cu anexarea documentelor justificative
Col.17 Se vor anexa documente justificative. La nivel de unitate colar 4 puncte/an, la nivel de sector 5 puncte/an. la nivel de municipiu 6 puncte/an, la nivel national 7 puncte / an.

EVALUATORI:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REPREZENTANI SINDICALI:
FSE Spiru Haret:____________________________________________
____________________________________________
FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________