Sunteți pe pagina 1din 672

Constantin Anghelache

ROMNIA 2014
Starea economic pe calea redresrii

Redactor: Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE


Coperta: Adriana POPESCU

Revizie text: Daniela MARINESCU


Tehnoredactare computerizat: Nicoleta BOBOCEA
Conf. univ. dr. Alexandru MANOLE
Lector univ. dr. Mdlina Gabriela ANGHEL

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


ANGHELACHE, CONSTANTIN
Romnia 2014: starea economic pe calea redresrii / Constantin
Anghelache. Bucureti : Editura Economic, 2014
ISBN 978-973-709-725-5
338(498)

Constantin Anghelache

ROMNIA 2014
Starea economic pe calea redresrii

ISBN 978-973-709-725-5

Copyright Editura Economic, 2014

Autorul este responsabil de clarificarea dreptului de utilizare


a informaiilor cuprinse n lucrare.

CUPRINS

Prefa .................................................................................... 21
Preface .................................................................................... 27
Introducere ............................................................................ 33
Introductory chapter. The economic situation of
Romania by the middle of 2014 ........................................... 57
1.1. The major macroeconomic evolutions ............................. 58
1.2. The Gross Domestic Product evolution ........................... 61
1.3. The GDP alteration factors by categories of
resources.................................................................................. 64
1.4. The GDP evolution by categories of utilizations ............. 66
1.5. The achievement of the Gross Domestic Product
by ownership forms ................................................................. 68
1.6. Direct foreign investments ............................................... 70
1.7. The inflation (consumer prices) evolution ....................... 71
1.8. The industrial production indices ..................................... 75
1.9. The production indices in agriculture .............................. 79
1.10. Investments in constructions .......................................... 83
1.11. Production of services .................................................... 86
1.12. The international trade ................................................... 89
1.13. The population and the labor force market .................. 100
Capitolul 1. Starea economic a Romniei la
mijlocul anului 2014 ............................................................ 113
1.1. Principalele evoluii macroeconomice ........................... 114
1.2. Evoluia Produsului Intern Brut ..................................... 117
1.3. Factorii de modificare a Produsului Intern Brut
pe categorii de resurse ........................................................... 120

Constantin ANGHELACHE

1.4. Evoluia Produsului Intern Brut pe categorii de


utilizri .................................................................................. 122
1.5. Realizarea PIB pe forme de proprietate ........................ 124
1.6. Investiii strine directe .................................................. 125
1.7. Evoluia inflaiei (preurile de consum) ......................... 126
1.8. Indicii produciei industriale .......................................... 130
1.9. Indicii produciei din agricultur.................................... 133
1.10. Investiiile n construcii............................................... 137
1.11. Producia de servicii ..................................................... 140
1.12. Comerul internaional ................................................. 142
1.13. Populaia i piaa forei de munc ................................ 153
Capitolul 2. Evoluia social-economic a Romniei
n perioada 1997-2000 ......................................................... 165
(Social-economic evolution of Romania during the period
1997-2000)
2.1. Situaia social-economic general ................................ 165
(General social-economic situation)
2.2. Situaia economic a Romniei la sfritul anului
2000....................................................................................... 177
(Economic situation of Romania at the end of 2000)
2.3. Principalele efecte ale programului social-economic
pentru anul 2000.................................................................... 181
(Effects of the governing program for the year 2000)
Capitolul 3. Evoluia social-economic n perioada
2001-2004 ............................................................................. 195
(Economical evolution during the period 2001-2004)
3.1. Msuri viznd depirea perioadelor de iarn i
pregtirea campaniilor agricole de primvar ....................... 197
(Preoccupation to overcome winter periods and preparation
of spring agricultural campaign)

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

3.2. Preocupri pentru relansarea economic........................ 200


(Preoccupations for economic re-launch)
3.2.1. Reechilibrare macroeconomic ............................... 201
(Macroeconomic re-equlibrium)
3.2.2. Msuri de politic monetar i de control al
cursului de schimb ............................................................ 203
(Measures of monetary policy and for the control of the
exchange rate)
3.2.3. Sprijinirea mediului de afaceri ................................ 204
(Support for the business environment)
3.2.4. Agricultura necesit surse i timp ........................... 205
(The agriculture needs sources and time)
3.2.5. Msuri viznd dezvoltarea construciei de
locuine .............................................................................. 207
(Measures aimed at developing construction of dwellings)
3.2.6. Nevoia dezvoltrii infrastructurii i modernizrii
transporturilor.................................................................... 208
(The need to develop infrastructure and modernize transport
3.2.7. Prioriti privind mbuntirea comunicaiilor i
tehnologiei informaiei ...................................................... 209
(Priorities regarding the improvement of communications
and information technology)
3.2.8. Programe pentru reabilitarea turismului ................. 210
(Programs for re-habilitation of tourism)
3.2.9. Utilizarea raional a apelor .................................... 210
(Rational usage of waters)
3.2.10. Protecia mediului nconjurtor ............................. 211
(Protection of the surrounding environment)
3.2.11. ntreprinderile mici i mijlocii o prioritate............ 213
(Small and Medium Enterprises - a priority)
3.2.12. Continuarea procesului de privatizare................... 215
(The continuation of the privatization process)

Constantin ANGHELACHE

3.2.13. Sectorul bancar i de asigurri decizii


cu marj ridicat de risc .................................................... 216
(Banking and insurance sector - high risk margin decisions)
3.2.14. Atragerea investiiilor strine prioritate
vital .................................................................................. 217
(Attracting foreign investments - vital priority)
3.2.15. Relansarea activitii de comer ............................ 218
(Re-launching trade activity)
3.3. Msuri privind combaterea srciei i a omajului
binom al economiei de pia ............................................. 219
(Measures for fighting poverty and unemployment - binome
of the market economy)
3.4. Asistena social, starea de sntate a populaiei
i protecia copilului .............................................................. 220
(Social assistance, population health and child protection)
3.5. Programe n domeniul educaiei, cercetrii
i culturii ............................................................................... 222
(Programs in education, research and culture)
3.6. Consolidarea statului de drept i accelerarea reformei
n justiie................................................................................ 226
(Consolidate the law state and acceleration of reform
in the judicial field)
3.7. Aprarea naional, ordinea public i
sigurana ceteanului prioriti naionale .......................... 227
(National defense, public order and citizen's safety
- national priorities)
3.8. Msuri privind reforma administraiei publice
centrale i locale .................................................................... 228
(Measures regarding the reform of central and local public
administration)
3.9. Armonizarea relaiilor interetnice .................................. 229
(Harmonization of inter-ethnical relations)

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

3.10. Msuri de consolidare a imaginii Romniei


pe plan extern ........................................................................ 230
(Measures to consolidate Romania's image on the external
plan)
Capitolul 4. Evoluia economic a Romniei n
perioada 2000-2014 ............................................................. 233
(Economical evolution of Romania during the period
2000-2014)
4.1. Evoluia Produsului Intern Brut ..................................... 234
(Evolution of the Gross Domestic Product)
4.2. Investiiile strine directe ............................................... 240
(Direct foreign investments)
4.3. Evoluia preurilor de consum ........................................ 242
(Evolution of the consumption prices)
4.4. Evoluia industriei i a preurilor de producie............... 245
(Evolution of industry and production prices)
4.5. Evoluia agriculturii ....................................................... 246
(Evolution of agriculture)
4.6. Investiiile i construciile .............................................. 247
(Investments and constructions)
4.7. Serviciile ........................................................................ 250
(Services)
4.8. Comerul exterior ........................................................... 251
(Foreign trade)
4.9. Alte aspecte privind evoluia n perioada
2000-2014 ............................................................................. 256
(Other aspects regarding evolution during the period 20002014)

10

Constantin ANGHELACHE

Capitolul 5. Evoluia economic a rii n perioada


1990 - 2014 ........................................................................... 257
(Economic evolution of our country during the period 19902014)
5.1. Cadrul legislativ al reformei .......................................... 257
(Legal framework of the reform)
5.2. Evoluia economic n perioada 1990-2014................... 264
(Economic evolution during the period 1990-2014)
5.3. Reforma i privatizarea n agricultur ............................ 267
(Reform and privatization in agriculture)
5.4. Reforma i privatizarea n industrie ............................... 278
(Reform and privatization in industry)
5.5. Privatizarea n turism i servicii ..................................... 291
(Privatization in tourism and services)
Capitolul 6. Evoluia Produsului Intern Brut ................. 301
(Evolution of the Gross Domestic Product)
6.1. Evoluii comparative ale indicatorului PIB .................... 301
(Comparative evolutions of the GDP)
6.2. Nivelul Produsului Intern Brut n 2012 - 2013 .............. 303
(GDP level in 2012-2013)
6.3. Produsul Intern Brut are un trend oscilant
n 2009-2013 ......................................................................... 304
(GDP has an oscillatory trend in 2009-2013)
Capitolul 7. Producia industrial stabilizat
la un nivel redus .................................................................. 313
(Industrial production stabilized at a low level)
7.1. Aspecte generale ............................................................ 313
(General aspects)
7.2. Evoluia industriei n perioada 2001-2014 ..................... 316
(Industry evolution during the period 2001-2014)

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

11

7.3. Evoluia industriei n 2010-2014.................................... 318


(Industry evolution in 2010-2014)
7.4. Producia industrial pentru export ................................ 320
(Industrial production for export)
7.5. Producia industrial a nregistrat evoluii
sinuoase ................................................................................. 326
(Industrial production recorded sinuous evolutions)
Capitolul 8. Evoluia activitii din agricultur ............... 329
(Evolution of activity in agriculture)
8.1. Prezentare general ........................................................ 329
(General presentation)
8.2. Evoluia produciei din sectorul vegetal......................... 332
(Evolution of the production in the vegetal sector)
8.3. Evoluia poduciei din sectorul zootehnic ...................... 334
(Evolution of the production in the zootechnical sector)
8.4. Evoluie sinuoas n agricultur ..................................... 335
(Sinuous evolutions in agriculture)
8.5. Prghii neutilizate sau scpate de sub control ................ 337
(Unused or out-of-control leverages)
8.6. Unele direcii prioritare de aciune................................. 342
(Some prioritary action directions)
Capitolul 9. Activitatea n domeniile construciilor
i transporturilor ................................................................. 345
(Activity in the construction and transportation fields)
9.1. Aspecte generale ............................................................ 345
(General aspects)
9.2. Rezultatele din domeniul construciilor ......................... 346
(Results in the constructions field)
9.3. Evoluia activitii n transporturi .................................. 354
(Evolution of activity in transportation)

12

Constantin ANGHELACHE

Capitolul 10. Evoluia produciei de bunuri


i servicii pentru populaie ................................................. 357
(Evolution of the production of goods and services
for the population)
10.1. Aspecte generale .......................................................... 357
(General aspects)
10.2. Serviciile turistice n Romnia ..................................... 362
(Tourism services in Romania)
10.2.1. Aspecte generale ................................................... 362
(General aspects)
10.2.2. Programe speciale pentru dezvoltarea
turismului .......................................................................... 371
(Special programs for the development of tourism)
10.3. Serviciile pentru populaie ........................................... 375
(Services for population)
10.4. Producerea i comercializarea bunurilor ...................... 382
(Production and trade of goods)
10.5. Servicii informatice pentru populaie ........................... 385
(IT services for population)
Capitolul 11. Indicele preurilor de consum
al populaiei s-a temperat .................................................. 389
(The populations'consumption price index has tempered)
11.1. Consideraii generale.................................................... 389
(General considerations
11.2. Indicele preurilor de consum pentru
produsele alimentare ............................................................. 393
(Consumption price index for food goods)
11.3. Indicele preurilor de consum
la produse nealimentare ........................................................ 394
(Consumption price index for non-food goods)
11.4. Indicele preului de consum al serviciilor .................... 394
(Consumption price index for services)

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

13

11.5. Ctigul salarial mediu nominal ................................... 394


(Nominal average salary gain)
Capitolul 12. Evoluia comerului internaional ............. 399
(Evolution of the international trade)
12.1. Cadrul general .............................................................. 399
(General framework)
12.2. Evoluia general a exporturilor-importurilor .............. 402
(General evolution of exports-imports)
12.3. Exporturile n 2014 ...................................................... 406
(Exports in 2014)
12.4. Importurile n 2014 ...................................................... 407
(Imports in 2014)
12.5. Structura geografic a importurilor
i exporturilor ........................................................................ 409
(Geographical structure of imports and exports)
Capitolul 13. Investiiile de capital n Romnia .............. 415
(Capital investments in Romania)
13.1. Cadrul general .............................................................. 415
(General framework)
13.2. Detalii privind evoluia investiiilor ............................. 416
(Details regarding the evolution of investments)
13.3. Evoluii cu efect asupra investiiilor ............................ 419
(Evolutions with effect on investments)
13.4. Investiiile de capital strin .......................................... 423
(Foreign capital investments)
13.5. Investiiile de capital autohton ..................................... 428
(Indigenous capital investments)
13.6. Perspectiva investiiilor ................................................ 430
(Perspective of investments)

14

Constantin ANGHELACHE

Capitolul 14. Evoluia pieei financiare nebancar......... 433


(Evolution of non-banking financial market)
14.1. Piaa de asigurri i evoluia acesteia ........................... 433
(Insurance market and its evolution)
14.1.1. Aspecte generale ................................................... 433
(General aspects)
14.1.2. Evoluia capitalului social al societilor
de asigurare ....................................................................... 434
(Evolution of the social capital of insurance companies)
14.1.3. Evoluia primelor brute subscrise ......................... 437
(Evolution of the gross subscribed premiums)
14.1.5. Evoluia asigurrilor de locuine ........................... 443
(Evolution of home insurance)
14.2 Evoluia pieei de capital a Romniei ........................... 445
(Evolution of the Romanian capital market)
14.2.1. Principalele aspecte privind piaa de capital ......... 445
(Main aspects regarding the capital market)
14.2.2. Bursa de Valori Bucureti ..................................... 447
(Bucharest Stock Exchange)
14.2.3. Aspecte principale privind evoluia
pieei RASDAQ ................................................................ 454
(General aspects regarding the evolution of the
RASDAQ market)
14.2.4. Perspective privind dezvoltarea
pieei de capital ................................................................. 456
(Perspectives regarding the development of the capital market)
14.3. Evoluia sistemului de pensii private din Romnia ...... 457
(Evolution of the private pensions system in Romania)
14.3.1. Tendine specifice n evoluia sistemului
de pensii ............................................................................ 457
(Specific trends in the evolution of the pensions system)
14.3.2. Investiiile fondurilor de pensii private ................. 461
(Investments of private pension funds)

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

15

14.3.4. Evoluia contribuiilor brute .................................. 465


(Evolution of gross contributions)
Capitolul 15. Evoluia resurselor umane .......................... 475
(Evolution of human resources)
15.1. Caracteristici generale .................................................. 475
(General characteristics)
15.2. Gradul de instruire a populaiei .................................... 476
(Training degree of the population)
15.3. Gradul de utilizare a timpului de lucru ........................ 477
(Use of working time degree)
15.4. Activiti atipice ........................................................... 479
(Atypical activities)
15.5. Activiti secundare...................................................... 480
(Secondary activities)
15.6. Populaia inactiv ......................................................... 481
(Inactive population)
15.7. Populaia descurajat.................................................... 481
(Discouraged population)
15.8. Distribuia populaiei active pe regiuni ........................ 482
(Distribution of active population by regions)
Capitolul 16. omajul fenomen n alert ....................... 487
(Unemployment - phenomenon in alert)
16.1. Evoluii i tendine ....................................................... 487
(Evolutions and trends)
16.2. Structura omajului ...................................................... 489
(Structure of unemployment)
16.3. Evoluia omajului n profil teritorial........................... 492
(Unemployment evolution in territorial profile)
16.4. Perspective pentru perioada urmtoare ........................ 493
(Perspectives for the next period)

16

Constantin ANGHELACHE

Capitolul 17. Situaia pensionarilor rmne dificil....... 495


(The situation of pensioners remains difficult)
17.1. Evoluia categoriei pensionari ...................................... 495
(Evolution of the pensioners category)
17.2. Evoluia nivelului pensiilor .......................................... 497
(Evolution of the level of pensions)
17.3. Pensionarii din sistemul asigurrilor sociale de stat .... 500
(Pensioners from the state social security system)
17.4. Evoluia pensiei suplimentare ...................................... 501
(Evolution of supplementary pension)
17.5. Pensiile n profil teritorial ............................................ 501
(Pensions in territorial profile)
Capitolul 18. Nivelul de trai al populaiei ........................ 505
(Living standard of the population)
18.1. Aspecte generale privind populaia .............................. 505
(General aspects regarding population)
18.2. Veniturile populaiei .................................................... 508
(Populations' incomes)
18.3. Evolutia cheltuielilor populaiei ................................... 516
(Evolution of populations'expenses)
18.4. Evoluia balanei venituri-cheltuieli ............................. 525
(Evolution of the income-expenses balance)
Capitolul 19. Evoluia monetar, plasamentele,
resursele i execuia bugetar ............................................ 527
(Monetary evolution, placements, resources and
budgetary execution)
19.1. Evoluia monetar, plasamente i resurse .................... 527
(Monetary evolution, placements and resources)
19.2. Situaia execuiei bugetare ........................................... 530
(Situation of the budgetary execution)

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

17

19.3. Execuia bugetelor de stat i locale .............................. 533


(Execution of state and local budgets)
19.4. Datoria public ............................................................. 539
(Public debt)
Capitolul 20. Ratingul bazat pe riscul de ar ................. 543
(Rating based on country risk)
20.1. Consideraii generale.................................................... 543
(General considerations)
20.2. Riscurile ce se pot manifesta ........................................ 545
(Risks that can occur)
20.3. Clasificarea statelor lumii ............................................ 547
(Classification of world states)
20.4. Metodologie i criterii de evaluare a riscului ............... 548
(Methodology and criteria for risk valuation)
20.5. Ageniile de rating........................................................ 550
(Rating agencies)
20.6. Firme de rating ............................................................. 554
(Rating companies)
20.7. Publicaii de rating ....................................................... 555
(Rating publications)
20.8. Ratingul Romniei ....................................................... 556
(Romania's Rating)
20.9. Evoluia ratingului Romniei ....................................... 562
(Evolution of Romania's rating)
Capitolul 21. Romnia are nevoie de integrare
european eficient ............................................................ 567
(Romania needs an efficient integration in Europe)
21.1. Unele dificulti ale Romniei n absorbia
Fondurilor Structurale i de Coeziune .................................. 567
(Some difficulties of Romania in the absorption
of Structural and Cohesion Funds)

18

Constantin ANGHELACHE

21.2 Finanarea agriculturii, dezvoltrii rurale


i pescuitului ......................................................................... 572
(Financing agriculture, rural development and fishing)
21.3 Elemente privind politica de coeziune a UE
n perioada 2014-2020 .......................................................... 575
(Elements regarding the cohesion policy of the EU during
the period 2014-2020)
21.4. Romnia pe drumul integrrii europene....................... 585
(Romania on the road of European integration)
21.5. Obligaii i consecine ce decurg din calitatea
de membru UE ...................................................................... 594
(Obligations and consequences derived from the quality
of EU member)
21.6. Politici n domeniul rural ............................................. 607
(Policies in rural area)
21.7. Politici privind agricultura i industria......................... 612
Policies regarding agriculture and industry)
21.8. Dispoziiile acquis-ului Schengen dup aderare .......... 619
(Dispositions of Schengen acquis subsequent to adhesion)
21.9. Prevederi cu aplicare permanent ................................ 627
(Provisions with permanent application)
21.10. Politica Uniunii Europene n domeniul
concurenei ............................................................................ 645
(European Union policy in the field of competition)
21.11. Politici ale Uniunii Europene
n domeniul agriculturii ......................................................... 648
(European Union policy in the field of agriculture)
21.12. Politici n domeniul transporturilor ............................ 650
(Policies in the field of transportation)
21.13. Politicile Uniunii Europene privind impozitarea ....... 653
(European Union policies regarding taxation)

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

19

21.14. Politicile Uniunii Europene n domeniul


energiei i mediului ............................................................... 656
(European Union policies in the field of energy
and environment)
21.15. Politici privind controlul calitii apelor .................... 658
(Policies regarding the control of water quality)
21.16. Politici privind managementul general
al deeurilor ........................................................................... 661
(Policies regarding the general management of waste)
21.17. Politici n domeniul polurii industriale, controlului
i managementului riscului ................................................... 664
(Policies in the field of industrial pollution, risk
management and control)
Bibliografie selectiv ........................................................... 671

Prefa

Lucrarea Romnia starea economic lansat n anul 1998


i are geneza n dorina autorului, de a aterne pe hrtie i a
imortaliza gndirea proprie cu privire la evoluia social-economic a
rii noastre. S-au scurs 16 ani, concretizai n 16 volume n care prin
analiz bazat pe datele oficiale reale i capacitatea de interpretare,
am aternut pe hrtie numai ceea ce am considerat c este
semnificativ i relevant cu privire la evoluia social-economic a
Romniei. Drumul nu a fost uor, de multe ori, m-a bntuit gndul c
ar fi bine s fie ultimul volum adus pe pia. tiu c lucrarea a fost
primit pe pia n cei aisprezece ani de pn acum, cu interes.
Mediul academic, de cercetare sau alte persoane, cu nalt pregtire
economic, mi-au transmis gnduri bune, acestea fiind ncurajatoare
i vinovatede faptul c nu am oprit munca, concretizat, an de an,
ntr-un nou volum. Acum apare volumul cu numrul aptesprezece,
adus la zi, dup mult trud i chibzuin.
Prin competena Bibliotecii Naional a Romniei, lucrrile
publicate pn n prezent se afl n biblioteci de renume mondial,
majoritatea asociate marilor universiti ale lumii. Dau numai cteva
exemple, din cele, n care aceste volume au fost primite, sper cu
interes: Bayerische Staatsbibliothek Munchen Germania, Harvard
College Library SUA, Stanford University Library SUA, Cornell
University Library Ithaca USA, Indiana University
Bloomington SUA, The British Library London Marea
Britanie, University of Chicago Library Chicago SUA,
University of Pittsburgh SUA, Hathitrust Digital Library Ann
Arbor SUA, Bibliotheque et Archives Nationales du Quebec
Montreal Canada, University of Oxford Oxford Marea Britanie,
University of Illinois Urbana SUA, Library of Congress
Washington SUA, sau University of California Los Angeles
SUA.

22

Constantin ANGHELACHE

De asemenea, un numr important de exemplare din aceast


lucrare, ce apare anual, st la dispoziia strinilor aflai oficial n
Romnia sau al unor instituii internaionale care, probabil, pe lng
punctele de vedere exprimate de autoritile romne cu privire la
situaia economic i social a rii noastre la un moment dat, se
apleac i asupra punctului de vedere exprimat de o persoan, zic eu,
autorizat din acest domeniu. Am ajuns la a aptesprezecea apariie
n care am ncercat s desluesc aspectele eseniale ce fac obiectul
studiului ntr-un context de mare turbulen pentru Romnia.
Afirm aceasta, gndindu-m n primul rnd la mersul greu al rii
prin devastatoarea criz. Precum venirea iernii, recesiunea
economic ce a ncolit nc din anul 2006, ne-a gsit, ca ntotdeauna
nepregtii. i nici nu avea cum s fie altfel atta timp ct din 1990 i
pn astzi, n proporii diferite, cei ce au asigurat managementul
macroeconomic naional au acionat, la nceput cred fr tiin, apoi
din orientri partizane care s-au concretizat, iar n cele din urm, a
aprecia, fr discernmnt i spirit naional.
n treact, dei ar aprea ca o repetare, numai cteva exemple,
validate de nemilosul timp, ne edific pe deplin asupra aprecierii.
Astfel, n 1990, prin scoaterea prilor sociale deinute de salariaii
din vechiul regim din sfera investiiilor (producia) i aducerea
pentru consum, a declanat procesul inflaionist (este lesne de ce i
apreciez c nu se impune s fac aici o pledoarie, tema fiind abordat
n acest volum). Este adevrat c i n vechiul sistem superetatizat,
inflaia aciona n mod mascat (pasiv), dar n 1990 s-a declanat un
fenomen care a ofilit fr posibilitate de revenire ntreaga
economie naional. Cu acei bani se putea face i altceva, de pild s
se nceap, fie i limitat, primul pas pe linia privatizrii, adic
transformarea prilor sociale n aciuni reale. Nu s-a vrut, nu s-a
putut sau s-a urmrit doar populismul i amgirea bietului romn. A
urmat al doilea fenomen nociv i pentru o economie i societate
aezat, dar pentru Romnia care pescuia n ape tulburi i adnci i
anume declanarea omajului. n mod cert, economia Romniei avea
un omaj latent dar acesta nu trebuia scos n strad ci absorbit cu
pricepere. Cum? Prin a folosi resursele naturale, financiare i umane
ale rii, adic cei trei factori determinani n dezvoltarea economic,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

23

prin proces de reconversie primar a forei de munc i, s zicem,


declanarea unui amplu proces de dezvoltare a infrastructurii
naionale, care st i astzi pe ultimul loc din Europa. Ce ne lipsea
atunci cnd toate materiile i materialele se aflau nc n proprietatea
statului i era necesar doar ca disponibilizaii din minerit i alte
sectoare s fie transferai la Regia Naional a Drumurilor? Un
asemenea pas nseamn scparea de sub efectul negativ al
omajului, scutirea de finanare a unui flagel social agresiv,
meninerea a numeroase ntreprinderi pe atunci, societi comerciale
i Regii Autonome acum (ciment, bitum, asfalt, produse lemnoase,
fier beton, maini i utilaje de profil i multe altele), ntr-un ritm
susinut de activitate, cu efect n eficiena economico-financiar n
toate cazurile. Dup 25 de ani, astzi Romnia ar fi avut o
infrastructur rutier fr cusur, dorit i utilizat de ntreaga Europ.
Acum cei ce se ndreapt ctre Estul Europei se cam codesc s
foloseasc traseul de drumuri fr poduri romnesc. i astzi un
program naional care s cuprind msuri proactive de dezvoltare a
infrastructurii este nc o soluie salvatoare. Marii economiti
consider c ntr-o perioad de criz ca cea de acum, rile mai slab
dezvoltate, cum este Romnia, pot valorifica situaia pentru a iei din
starea precar a unor domenii. n acest volum vei gsi exerciiul unei
asemenea strategii. Dar se pare c ne cantonm n a dezvolta
infrastructura numai prin absorbia de fonduri europene (capital la
care proiectele antamate sunt nesemnificative i pe aceast cale se
pierd drepturile pe care calitatea de membru al Uniunii Europene l
ofer) i la preuri incredibile i greu de ntlnit prin alt ar
european. A urmat decretarea industriei romneti ca o grmad de
fiare vechi. Ce a urmat? Grmada de fiare vechi a i ruginit i prin
procesul de privatizare, mai bine zis de nstrinare la orice pre
nechibzuit (poate aductor de comisioane n puine buzunare) s-a
evaporat toat industria, fr a se fi pus ceva construit n loc. Au
disprut toate ntreprinderile romneti la preuri de nimic. S-au dus
pe apa smbetei marile ntreprinderi (Camioane Braov, Tractorul
Braov, Semntoarea, Timpuri Noi, 23August, combinatele
siderurgice, combinatele petrochimice, Rulmentul Braov, fabricile
de mobil etc) iar altele, cum este cazul OLTCHIM, se afl n

24

Constantin ANGHELACHE

dificultate i acum ne uitm c, la masa cooperrii europene, nu


avem cu ce participa deoarece nu ne-a mai rmas o ct de mic
specializare.
n domeniul turismului s-a practicat degradarea prin
concesiune i nu vnzarea real de aciuni. Ulterior, un anume
ministru, a pclit o ar ntreag cu prtii, telescaune, sli de sport i
gondole care nu nlocuiesc frumuseea peisajului natural ce trebuia
conservat i dezvoltat. Delta Dunrii a ajuns i ea de plns pentru cei
ce i-au cunoscut adevrata valoare de patrimoniu naional.
Agricultura, n toat structura i complexitatea sa, a devenit o mare
povar pentru ranul (acum fermierul romn pauper). S-a distrus
sistemele naionale de irigaii i cultur prin asolamente, iar
chimizarea i mecanizarea se fac ntmpltor. Ne-am ntors la
plugul tras de boi i ne uitm numai spre cer cu rugciunea n gnd
la Cel de Sus. Acesta mai i d dar nu bag nimnui n sn. Anul
2014 este cel care va face iarna foarte grea pentru locuitorii satelor.
Dei a fost un an agricol bun, costurile tot nu se pot recupera i, de
aceea, srcia se aterne i mai stranic. Pdurile au fost defriate i
exploatate nemilos. S-au distrus sute de mii de hecatre mpdurite,
care nemaifiind au ntors clima pe dos i nc ne mai ntrebm de ce
oare? Abia acum ies la iveal msurile frdelegi care au devastat
potenialul economic al rii. Toate acestea au efect asupra nivelului
de trai, al calitii vieii populaiei din Romnia. ntreaga evoluie
social-economic ne reliefeaz o cdere fr puterea de a fi oprit.
Acum, filozofm cu ali termeni (datorie public, datorie extern,
arierate, taxe i impozite, accesarea fondurilor europene, rectificri
bugetare) toate puse n schema de subzisten fr capacitate de
dezvoltare. S fim serioi i mcar sinceri s nelegem c cei ce ne
ademenesc, pe unii, nu se gndesc dect la interesele lor nu i la
binefacere pentru tot romnul. Secretul st tot n resursele naionale,
cte au mai ramas, n conservarea avuiei naionale i n capacitatea
creatoare a romnilor. Este primul pilon care d ncredere, fie i ntro evoluie cu pai mruni. Atenie la cele cteva resurse naionale,
aparent nesemnificative, dar de o valoare uria n realitate, care au
mai rmas. Scpai-le din ghearele celor ce le vor privatizate
(vndute) pe nimic, pentru interese meschine, individuale sau de

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

25

grup, precum ntreaga industrie i bogiile naionale ale Romniei.


Ne uitm, ascultm, contemplm i, deoarece nu nelegem nimic,
rmnem doar stupefiai cu ntrebri ce vor rmne venic retorice.
Am expus cteva considerente, pentru a se nelege ce se gsete n
acest al aisprezecelea volum. Toate cele de mai sus izvorsc chiar
aa, dar n mod gradat pentru a nu-l nfiora pe cititor, din datele
supuse analizei. Volumele de pn acum, n conexiunea lor, exprim
evoluia continu, bun sau rea, a economiei rii noastre. Chiar dac
acum este tratat cu o atenie mai redus, mai ales de cei ce se pot
identifica a fi fptuitorii nerealizrilor, cu timpul aceste studii vor
fi de mare interes nu numai n New York, Munchen, Londra,
Quebec, Oxford, Illinois, Chicago, Harvard, Stanford, Pittsburgh etc,
ci i n Romnia, cnd se va dori a se nelege ce s-a ntmplat de
alunecm n mod continuu ntr-o vale fr albie. Iat ce am gndit c
ar fi util s pun n aceast prefa, nu pentru a strni un interes
suplimentar, ci pentru a prefigura ce rezult din analiza bazat pe
date certe. Cei care vor identifica n cuprinsul crii o structurare i
pe tronsoane de timp vor nelege c, fr a m exprima explicit, i
las cititorului puterea de a mpri responsabilitile n mod diferit,
tuturor celor ce au asigurat managementul economiei naionale. Am
ndrznit s pun n faa cititorului aceast prefa plecnd de la faptul
c se mplinesc aisprezece ani de studiu i munc, n care m-am ferit
s fac etichetri dar nu am ocolit adevrul, de cele mai multe ori,
crud al evoluiei Romniei. Nu cu timiditate, ci cu atenie, am
sugerat ceea ce trebuia sau trebuie fcut pentru a ntoarce cursul
devastator al evoluiei social-economice. Cred c cele aptesprezece
volume, inclusiv acesta, pe care le-am produs i dat pe pia, vor fi
prob atunci cnd istoria, dac altcineva nu se ncumet, va judeca
de ce am evoluat astfel i de ce am ajuns aici!
Cititorii, singurii beneficiari i analiti ai scrierilor mele, pot
emite orice ipotez, oricare dintre acestea fiind folositoare pentru
continuarea ciclului de studii n viitor.
15 noiembrie 2014
Autorul

Preface

Romania the economic situation is a work launched in


1998 and has its genesis in the authors desire, to lay on the paper
and immortalize his own thinking concerning the social and
economic evolution of our country. There are 16 years that
elapsed, materialized in 16 volumes in which, through analysis
based on real official data and the capacity to interpret the facts, I
have write down whatever I thought as being significant and
relevant as regards the Romania social and economic evolution
only. The way proved to be not easy at all, so that there were
many times when I was haunted by the thought that maybe it
would have been better to consider a certain volume as the last
one launched on the market. I know that this work has been
acknowledged on the market over the sixteen years so far, with
interest. The academic and research area, or other people, highly
trained in economics, have sent their good thoughts, that were
encouraging and guilty of the fact that I havent stoped
working, summarizeed, year after year, in a new volume. Now
appears the volume with the number seventeen, brought up to
date, after much hard work and discretion.
By the competence of the National Library of Romania, the
works published up to date are to be found in libraries of
worldwide fame, most of them associated to the big universities
of the world. Here I take the liberty of giving few examples only,
out of those where these volumes have been received, I hope with
interest: Bayerische Staatsbibliothek Munchen Germany,
Harvard College Library USA, Stanford University Library
USA, Cornell University Library Ithaca USA, Indiana
University Bloomington USA, The British Library London
Great Britain, University of Chicago Library Chicago USA,
University of Pittsburgh USA, Hathitrust Digital Library Ann
Arbor USA, Bibliotheque et Archives Nationales du Quebec
Montreal Canada, University of Oxford Oxford Great

28

Constantin ANGHELACHE

Britain, University of Illinois Urbana USA, Library of


Congress Washington USA, or University of California Los
Angeles USA.
Meantime, a significant number of copies of this work,
which appears yearly, is kept at the disposal of the foreigners
officially assigned in Romania or at the disposal of certain
international institutions that, probably, besides the points of view
expressed by the Romanian authorities as regards the social and
economic situation of our country at a certain moment, would
consider as well the point of view expressed, I say, by an
authorized person in the field. I reached the seventeenth edition,
where I tried to perceive the essential aspects of the research
object, in the context of a great turbulence for Romania. I assert
this thinking, first, at the clumsy course of the country through
the devastating crisis. Similar to the winter arrival, the economic
recession that arouse since the year 2006, found us, as always,
unprepared. It actually could not be otherwise, as much as from
1990 up to date, at different proportions, those entrusted with the
national macroeconomic management have acted I think without
knowledge, at the beginning, and, then partisan orientations put in
practice, if I may say, without discernment and national spirit.
In passing by, even if it may seem like a repetition, a few
examples only, which, acknowledged by the pitiless time, are
enlightening us on the allegation. Thus, in 1990, by taking the
social parts held by the employees in the previous regime out of
the investment (production) sphere and bringing them into the
consumption, the inflationist process has been launched (easily to
see why and I consider that it is no place for a pleading, as the
theme is approached by this volume). It is true that the inflation
acted in the old super-nationalized regime as well, in a hidden
(passive) manner but in 1990 we are talking about a launching of
a phenomenon that faded the entire national economy, without
no way to come back. That money could have been used for
doing something else, for instance, beginning, either limited, the
first step on the privatization process, namely transforming the
social parts in real equities. This was not wanted, not possible

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

or there was only the populism and the delusion of the poor
Romanian, which counted. The second phenomenon, noxious for
an economy and society well established as well, not to mention
Romania, which was fishing in troubled and deep waters,
followed, namely the launching of the unemployment. Certainly,
Romania had a dormant unemployment but this one should not
have been drawn out in the street but absorbed with ability.
How? By using the natural, financial and human resources of the
country, namely the three determinant factors of the economic
development, by a process of primary reconversion of the labor
force and, lets say, by launching of an ample process of
developing the national infrastructure that yet today occupies the
last place in Europe. What were we missing by the time when all
the raw resources and materials belonged still to the state
ownership and it was only necessary that discharger labor force
from the mining and other sectors is transferred to the National
Roads Administration? Such a step means the salvation from
the negative effect of the unemployment, exemption from the
financing an aggressive social scourge, maintaining a large
number of enterprises then, commercial companies and
Autonomous Administrations now (cement, bitumen, asphalt,
wooden products, reinforcing iron, machinery and equipments of
profile and many others), with a sustained rhythm of activity and
effects in the economic and financial efficiency in all the
situations.
After 25 years, Romania would have today a perfect road
infrastructure, as desired and utilized by the entire Europe.
Presently, those driving towards the East Europe are somehow
reluctant to use the Romanian roads without bridges direction.
Still today, a national program including pro-active steps for the
infrastructure development is yet a saving solution. The great
economists consider that during a period of crisis, as it is
presently the case, the less developed countries such as Romania
is, can valorize the situation in order to get out from the
precarious situation of certain fields. But it seems that we keep on
sticking with the development of the infrastructure through the

29

30

Constantin ANGHELACHE

absorption of European funds only (chapter where the approached


projects are insignificant and therefore the rights offered by the
quality of European Union member are lost) and at prices
incredible and hardly to meet in other European country.
It has been established that the Romanian industry is a
cluster of scrap What followed? The cluster of scrap gets rusty
and through the privatization process, better said the process of
transferring at any unreasonable price (perhaps bearing
commissions to the benefit of a number of pockets) the whole
industry evaporated without being replaced with something else.
All the Romanian enterprises have disappeared against prices of
nothing. Lost are the huge enterprises (Camioane Braov,
Tractorul Braov, Semntoarea, Timpuri Noi, 23August, the
metallurgical and petrochemical aggregated works, furniture
works etc.), and others like OLTCHIM are in difficulty and
now we see that, at the table of the European co-operation, we
have nothing to participate with since we lost the smallest
specialization whatsoever.
In the tourism field, instead of a real sale of equities, the
degradation through means of concession applied. Later on, a
certain minister played a whole country the trick of tracks, telechairs, sport halls and gondolas that do not replace the beauty of
the natural landscape, which should have been preserved and
developed. The Danube Delta became a vale of tears for those
who knew its real value as national patrimony. The agriculture,
with its entire structure and complexity, became a hard burden for
the farmer (presently the Romanian pauperized farmer). The
irrigations system has been destroyed, and the culture through
crop rotations, and the chemification and mechanization is
randomly applied. We went back to the plough drawn by ox
and keep on looking up to the sky with prayers in mind to the
Lord Almighty. It is true that he uses to give but certainly does
not cram in. The year 2014 is the one that will make a difficult
winter for the villages inhabitants. Even if it has been a god
agricultural year, the costs cant be recovered, and thats why, the
poverty is growing more and more pregnant. The forests have

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

been cleared up and pitiless exploited. Hundreds of thousands


hectares of forests have been destroyed that turned the clime
upside down while we keep on asking ourselves, why? Nouw
come into view the great unlawful deeds that devastated the
countrys forestry potential. All these facts have an impact on the
live standard and the life quality of The Romania population. The
entire social and economic evolution is underlining a collapse
impossible to stop.
Nowadays we keep on philosophizing in other terms
(public debt, foreign debt, arrears, taxes and duties, accessing
European funds, budgetary rectifications) all of them placed into
the subsistence scheme, without development capacity.
Lets be serious and at least sincere to understand that those
who tempt some of us are not considering the advantages for
every Romanian people but their own interests. The secret keeps
on consisting of the national resources, as much as they remained,
of the preservation of the national wealth and of the creative
capability of the Romanians. This is the first pillar giving trust,
even if within a small steps evolution.
A particular attention should be paid to the few national
resources, apparently insignificant, but of a huge value in fact,
which remained. Save them from the claws of those looking for
their privatization (sale) for nothing, for the benefit of mean,
individual or groups interests, similar to what happened to the
entire industry and the national wealth of Romania.
We listen, hear, beheld and, because we do not understand
anything, we are astonished with questions that will remain
forever rhetoric.
I have submitted a number of reasons in order to let it be
understood what the reader should expect to find out within this
sixteenth volume. All above subjects are arising likewise from the
analyzed data but gradually, in order not to frighten the reader.
The works published so far are expressing by their
connection, the continuous good or bad evolution of our country
economy. Even if now there is a lesser attention paid to them,
mainly by those who can be identified as the makers of the

31

Constantin ANGHELACHE

32

failures, in time, these studies will be of great interest, not only


in New York, Munchen, London, Quebec, Oxford, Illinois,
Chicago, Harvard, Stanford, Pittsburgh etc, but in Romania as
well, by the time people will want to understand what happened
actually to make us slip continuously into a valley without
bottom. This is what I thought as being useful to emphasize by
this introduction with the purpose not to incite an additional
interest but to prefigure the outcomes of an analysis based on
doubtless data. Those who will identify in the book content a
certain structure as well as time sequences will understand that,
without an explicit statement, I leave the reader the power to
share responsibilities in a different way, with all of those who
have been empowered with the management of the national
economy. I dared to submit this introduction to the reader,
starting from the fact that there are sixteen years of research and
work that passed, during which I avoided to put labels however
without ignoring the, mostly cruel, truth of the evolution in
Romania.
Not with timidity but with attention and concern, I have
suggested what should have been or must be done in order to turn
the devastating course of the social and economic evolution.
I do believe that the seventeen volumes, including this one,
which I produced and put on the market, will be an evidence
when the history, if nobody else dares, will judge why we have
evaluate this way and why we reached this situation!
The readers, the only beneficiaries and analysts of my
works, may issue any hypothesis, anyone being useful for the
continuation of the studies cycle in the future.
The author
November 15th, 2014

Introducere

Romnia 2014. Starea economic pe calea redresrii este


a aptesprezecea apariie editorial anual, n seria publicat de
Editura Economic ncepnd cu anul 1998. Lucrarea analizeaz
evoluia situaiei economice a Romniei pn n iunie 2014, care s-a
depreciat pe fondul adncirii i mai ales a efectelor crizei
economico-financiare pe plan mondial, eu efecte devastatoare i n
ara noastr. Am sugerat foarte clar, nc din 2006, iminenta
atingere violent a economiei Romniei de efectele crizei mondiale,
neexistnd nici o posibilitate de evitare i nici mcar de diminuare.
Din nefericire pentru starea economiei romneti, criza s-a suprapus
pe o situaie intern particular de instabilitate politic i moral,
care a bulversat ntreaga evoluie social-economic. Din anul 2008,
cnd au aprut primii germeni de intrare a Romniei n recesiune
economic, am ncercat, fr succes, s identific un plan de msuri
anticriz, am urmrit s cuantific efectele programelor de
guvernare, bazate pe msuri pro-active, dar nu m-am dumirit, ci am
devenit i mai sceptic n ceea ce privete posibilitatea de identificare
a unei strategii romneti de stopare a efectelor foarte violente ale
crizei i de ieire din acest marasm, care macin fr pauze
economia Romniei, una i aa marcat de adncirea
dezechilibrelor macroeconomice. Dup alegerile din decembrie
2012 identificm un program incipient care pare realist i care
poate fi transpus n pratic. Aceast apreciere avea n vedere costul
unei campanii prezideniale fr precedent, n care, pentru
atingerea scopului urmrit, s-au legiferat, fr fundament
economico-financiar, creteri de pensii i salarii, oprindu-se
aproape total investiiile. Aceast nou stare de lucruri a bulversat
scena politic i a propulsat stilul de guvernare fr program i
ajustare bugetar dup interese mrunte i nu dup nevoia de a
stopa, pe ct posibil, efectele crizei. Perioada 2009-2012 a avut ca
trstur principal, n strategia economico-financiar, confuzia
aparent suprapus intereselor ascunse de grup. Personal, nu
am ncetat s militez pentru nevoia de a adopta msuri proactive,

34

Constantin ANGHELACHE

care cu siguran, ne vor scoate din criz sau mcar vor atenua
efectele dezastruoase ale crizei globale. n ultimele volume ale
lucrrii, publicate n 2012 i 2013, chiar am simulat un numr de
msuri proactive, ncercnd, pe analiza prognozat, s reliefez unele
efecte economico-sociale pentru Romnia. Pentru a da cursivitate i
a asigura o mai rapid corelare a evoluiei social-economice a
Romniei n timp, voi relua i n acest studiu unele aspecte pe care
le apreciez a fi de importan pentru viitorul rii. Strategia intern
actual este supervizat de organismele financiare care urmresc
respectarea acordurilor convenite. Am reinut, din cele expuse n
mod repetat, de ctre reprezentanii Fondului Monetar Internaional
c Romnia are de rezolvat dou probleme, calitativ-cantitative.
Astfel, este vorba de infrastructura de calitate, implicnd aici tot
ceea ce intr n aceast categorie. De asemenea, calitatea forei de
munc, cea care trebuie s devin competitiv pe plan european i
mai larg, internaional, trebuie s fie o prioritate absolut. Cele
dou elemente, n evoluie cantitativ-calitativ, ar avea ca efect
accesarea fondurilor europene, pe care le-am ignorat un timp din
incapacitate de aciune sau din lips de chibzuin la perspectiva
real de a atrage investiii strine directe. Reprezentantul FMI i,
aa gndesc i ali reprezentani strini cu valene i cunotine
economico-financiare, a mai semnalat c legislaia din Romnia nu
este coerent i stabil i pe acest fond exist reinere din partea
marilor investitori strini. Am relatat aceste aspecte pentru a ne
clarifica asupra faptului c, problemele Romniei sunt cunoscute i
se discut la nivelurile care trebuie s fie responsabile i pe acest
fond apare i mai mare nedumerirea cu privire la lipsa de msuri
energice, care s-au manifestat n perioada pn n 2012. Nu numai
eu, ci i ali analiti economici de talie mondial apreciaz c
perioada de criz economico-financiar actual ar fi putut s fie
folosit de rile cu un nivel de dezvoltare mai redus, deci i
Romnia, pentru a-i rezolva o serie de aspecte de dezvoltare. Aa
de pild, la costuri reduse, cu accesare de fonduri europene i cu
antreprenoriat strin, dobndit prin licitaii publice internaionale,
am fi reuit foarte mult n infrastructura rutier, de exemplu.
Privatizarea, n orice condiii, a ntreprinderilor i serviciilor de stat

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

35

a nsemnat pgubirea statului i nu eficientizarea domeniilor n


cauz. n aceast ordine de idei sunt multe de spus i cititorul va
gsi referine consistente n aceast lucrare. Cartea va arta sec
derapajele Romniei i nu va urmri s stabileasc motivele, ci va fi
un semnal de alarm perpetuu, n sperana c va detepta i
sensibiliza pe cei care poart rspunderea fa de situaia n care sa ajuns. Fr convingere ferm, bazat pe starea intern dar
argumentnd prin dezvoltarea crizei n rile unde s-a declanat, pot
afirma c Romnia va mai sta sub efectul profund al crizei, dup
care poate ncepe o uoar inversare a trendului evoluiei. Aceasta
va depinde i de ncheierea execuiei bugetare pe 2013, coerena
proieciei bugetare pentru 2014-2015 i mai ales aducerea puterilor
statului n albia corelaional necesar i benefic. Pe acest fond,
innd seama i de o serie de msuri ntprerinse n 2012-2013,
majoritate cu efect social, pot afirma c Romnia s-a angajat pe o
cale sigur de redresare economic.
n volumul anterior am prognozat posibilitatea pentru 2012,
creznd c un minimum de msuri pro-active, care s conduc i la
obinerea de venituri (crearea de locuri de munc, colectare
veniturilor, combaterea corupiei, aducerea unui procent ridicat al
economiei nevzute la suprafa), se vor lua. Nu am intuit c
practica ce se va statornici va fi bisturiulpentru chirurgia
neestetic a economiei (am n vedere bugetul consolidat). Cele
cteva msuri reparatorii ntreprinse dup mai 2012, dei nu sunt
suficiente i solide, dau perspectiva unor evoluii n uoar cretere
n anii ce vin.
Romnia va avea nevoie de nc civa ani pentru a ajunge, n
termeni reali, la nivelul i rezultatele economice obinute n
decembrie 2007. O analiz pe aceast tem este uor de efectuat,
lund n calcul reducerea creterii economice, an de an, dup 2007,
nregistrnd n iunie 2013 aproape cca. -16% (termeni nominali) i
alte -12/-13%, reduceri n termeni reali, dup deflatare. Aadar, i
pe un fond de temperare a cderii economice i meninere a
echilibrelor macroeconomice, nsntoirea nu se va realiza numai
prin inversarea trendului, ci i prin aplicarea unei strategii
viguroase, care s cuprind msuri complexe i de substan.

36

Constantin ANGHELACHE

n aprecierea de mai sus nu am luat n calcul i efectele


deosebit de grave, ce se pot revrsa asupra situaiei financiareconomice, ca urmare a evoluiilor din Uniunea European, n
special n rile din zona euro, sau pe plan mai larg, mondial.
Grecia, Italia, Portugalia, Spania, Irlanda au mari dificulti
financiare, care, nestpnite, pot genera efecte grave asupra
monedei euro. Fiind n vecintatea sau n uniunea cu rile
menionate, trebuie s manifestm atenia cuvenit riscurilor de a
intra n vrtejul nemilos al efectelor crizei economico-financiare.
Uoara stabilizare a economiilor din rile menionate poate
constitui momentul trecerii la relansarea treptat a economiei
rilor comunitare.
Lucrarea consfinete o munc asidu, de aptesprezece ani a
autorului, care a rmas ferm i credincios spiritului de a se limita la
analiza macroeconomic complex, indicnd fr rezerve paii
ezitani n procesul post-aderare, care i-a permis s spun de ce, i
de multe ori, cum ar trebui procedat pentru a iei din fundtura n
care ne-a adus guvernarea fr obiective certe n perioad de criz
de pn n 2012 i a fi, mcar n perspectiv, un pic mai bine
pentru noi toi.
Cartea apare la peste atee ani distan dup consfinirea
aderrii la Uniunea European i evideniaz modul neconvingtor
n care Romnia a valorificat elementele pozitive pe care le ofer
noua poziie de ar comunitar, dar i dificultile pe care le va
ntmpina pentru a trece de hiul alinierii i aplicrii n practic a
noilor standarde.
Accesarea fondurilor comunitare nerambursabile s-a fcut
ntr-un procent extrem de redus. n acest context, dac vom compara
contribuia Romniei la formarea fondurilor comunitare europene
cu sumele totale accesate de ara noastr, vom ajunge la nedoritul
paradox constatnd c suntem ar contributoare i nu
beneficiar. n anul 2014 se prefigureaz accesarea fondurilor
comunitare n proporie de peste 25-30%, ceea ce nseamn un plus
semnificativ fa de perioadele anterioare, dar nc puin din ceea ce
ni s-a alocat.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

37

mprumuturile realizate n 2010 de la Fondul Monetar


Internaional, Banca Mondial i Uniunea European nefiind
direcionate ctre investiii i stimularea relansrii economice vor
reprezenta o constrngere pentru Romnia. Din 2012, a nceput i
rambursarea cotelor din mprumut convenite cu creditorii i efectele
se vor resimi.
Evoluia oscilant a PIB n perioada 2010-2013, deficitul
bugetar alarmant, galopul ratei inflaiei, omajului, scderea
personalului
angajat,
meninerea
numrului
numrului
pensionarilor la cote ridicate, sporirea datoriei externe, deficitul
balanei schimburilor comerciale externe, colectarea deficitar a
veniturilor bugetare, virulena economiei neobservate, iat tot
attea explicaiipentru erodarea nivelului de trai i de argumente
pentru un program concret de redresare economic. n 2014 un
buchet de msuri cu caracter social, au fost operate i implementate,
fiind un element stimulator pentru perioada urmtoare.
Toate aceste aspecte sunt abordate i evideniate prin cifre
ntre coperile acestei lucrri.
Ediiile anterioare au inclus un amplu capitol, acum ajustat,
dedicat cerinelor aderrii i, apoi, ale programului de integrare,
subliniind nc de atunci c drumul va fi dificil i anevoios.
Rmnem cu ochii pe ceea ce se va ntmpla i vom compara ceea
ce se realizeaz efectiv cu ceea ce autorul a prezis cu muli ani n
urm.
Apariia acestei noi lucrri este influenat i de neclaritatea
politic ce caracterizeaz situaia intern din Romnia. Nu trebuie
s fi un prea fin profet pentru a sugera c va fi o perioad de mari
chinuri din care, cu greu, se vor nate realizri certe, rmnnd s
ne ameim cu iluzii....
Lucrarea de fa i propune - i, personal, cred c reuete
s fac o analiz detaliat complet, dar i sectorial, a evoluiei
economice n perioada ianuarie 2013 - iunie 2014 i n comparaie
cu alte perioade de timp semnificative, fr a emite aprecieri
categorice, acestea rmnnd la latitudinea i libertatea de
interpretare a cititorului.

38

Constantin ANGHELACHE

Acest al aptesprezecelea volum nu putea s nu fac analiza


comparat, tridimensional, respectiv: n primul rnd, situaia
economico-social actual comparativ cu cea a defunctului sistem;
analiza i interpretarea datelor pe ntregul interval de timp, din
1990 pn n prezent; aprecierea rezultatelor din perioada ianuarie
2013- iunie 2014.
Mai nti, am ncercat s rspund la o ntrebare, care nu este
deloc retoric, i anume: de ce, n acest volum, am analizat o
perioad mai larg de timp?
Rspunsul este complex dar, sintetizat, ar fi dat de:
starea de instabilitate politic dinamic, ce a
caracterizat ntreaga perioad analizat, dat de certitudinea de
majoritate parlamentar a coaliiei de la guvernare, fond pe care
este greu de identificat o msur reuit a opoziiei;
imposibilitatea identificrii unui program complex de
msuri anticriz pe termen scurt, mediu i lung care s cuprind
msuri pro-active, pe care givernele care s-au succedat s le
promoveze n continuare
dificultatea i imposibilitatea de clarificare a efectelor
crizei financiare, sugerat nc din anul 2006 (vezi volumele
anterioare) asupra complexului european, n general, i a Romniei
n mod particular;
lipsa de argumente n a explica contradicia dintre
rezultatele economice bune obinute n 2007-2008, cnd SUA se
confrunta deja cu efectele crizei economico-financiare i dezastrul n
care s-a czut dup ianuarie 2009 i pn n 2014 (din 2013 s-a
declanat un trend de nviorare). Nu putem explica aceast situaie
numai prin funcionarea economiei de pia n perioada de criz ,
atta timp ct SUA au
readus n discuie rolul statului
intervenionist (m refer la naionalizarea n domeniul bancar
pentru a frna, cel puin, criza financiar) i au explicat pericolul
creterii masei monetare.
Pornind de la aceast analiz, autorul a dorit s desprind
i s sugereze tendina de evoluie viitoare a sistemului socialeconomic din Romnia.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

39

n capitolele lucrrii, m-am aplecat asupra analizei punnd n


antitez, pe de o parte, rezultatele din domeniul activitii economice
i sociale practice, comparativ cu perioadele anterioare dar i, pe de
alt parte, analizei comparative a rezultatelor n domeniul legislativ,
n ceea ce privete armonizarea i punerea ulterioar n practic a
legislaiei rii noastre. La acest punct, cred c nu este nici o
exagerare dac voi opinia c rolul puterii legislative s-a redus la
limite periculoase. Pe acest fond s-a spulberat credibilitatea, mai
ales extern, cu efect negativ asupra capitalurilor strine care,
neavnd culoare i miros ci numai criterii de profitabilitate,
ocolesc Romnia.
Cititorul va putea gsi n aceast carte o abunden de date
care, abstractiznd uneori tonul sau adjectivarea unora dintre
aprecieri, se vor constitui ntr-un bun ndrumar pentru a nelege
cum a evoluat economia Romniei n ntregul su (sau principalele
domenii n parte), din 1990 pn astzi.
Mi-am propus i cred c, mcar parial, am reuit ca
datele pe care le-am utilizat au fost corect analizate i interpretate
iar concluziile ce se desprind s aib semnificaia lor rece, care
deriv din coninutul real.
Poate c atunci cnd lucrarea va fi n mna celor care doresc
s obin un anume rspuns la ntrebrile globale sau dintr-un
anumit domeniu, unii indicatori s fi suferit uoare modificri n
procesul de definitivare a acestora, ca urmare a activitii
desfurat de Institutul Naional de Statistic.
Precizez c micile abateri, ntr-un sens sau altul, ale unor
indicatori nu vor fi eseniale n ceea ce privete concluziile care s-au
desprins sau la care s-ar putea ajunge.
Graba de a pune mpreun datele, unele uor incomplete dar
cu coninut de informaie precis, acum cnd cititorului avizat i va
fi oricum mai dificil s le acceseze, este determinat de convingerea
c este mai bine ca aceste date, care conduc la aceleai concluzii,
s fie disponibile acum dect mai trziu, cnd vor fi suficient de
complete dar, n egal msur, suficient de bine cunoscute,
frmntate i deja cu semnificaia de date istorice.

40

Constantin ANGHELACHE

ncerc, prin aceste precizri, s evideniez nu neaprat


valoarea lucrrii ci, mai ales, dorina autorului de a sintetiza din
datele care au existat n momentul analizei i de a interpreta, pe un
tronson suficient de lung de timp, modul n care au evoluat anumii
indicatori, i pe aceast baz a realitilor din Romnia.
Cred c acelora care vor interpreta aceste date le va fi mai
uor dac n prealabil au citit sau studiat i precedentele
cincisprezece ediii ale lucrrii sau a unora dintre acestea. Spun
aceasta deoarece n dezbaterea pe care o propune autorul a cutat,
pe de o parte, s adune datele pe care le-a considerat reprezentative
pentru 2013 i 2014 i, n comparaie cu anii anteriori, concomitent
cu eforul de a urmri simplificarea, pe ct posibil, a acestora aa
nct lucrarea s devin accesibil unui numr larg de persoane.
Lucrarea este structurat pe 21 capitole (la aceste capitole se
adaug o sintez n limba englez), din care sper s rezulte i
trendul evoluiei economice viitoare pentru c, pur i simplu, acesta
nu exist cuprinse ntr-un program. Primul capitol se axeaz pe
analiza modului n care au fost atacate i, n principiu, soluionate,
prioritile din programul de guvernare pentru perioada 2013-2014,
pe fondul evoluiilor pe care le-a imprimat criza economicofinanciar.
n capitolul al doilea se prezint evoluia economiei naionale
n perioada cuprins ntre ianuarie 1997 i noiembrie 2000,
evideniind ceea ce, dup opinia autorului, reprezint elemente
definitorii ale evoluiei complexe i sectoriale nregistrat ntr-o alt
perioad de instabilitate politic, ara fiind guvernat de trei
premieri.
Capitolul al treilea sintetizeaz rezultatele obinute n
perioada 2001-2004, una distinct i, poate, cu rol de a ndemna la
puin meditaie pentru toi acei care s-au succedat la guvernarea
rii.
n capitolul al patrulea am analizat datele nregistrate de
Romnia n perioada 2000-2014, deci pe un segment de timp mai
lung, n care factorul politic a fost diferit i instig la opinii, puncte
de vedere bazate pe date comparative. Nu am urmrit ca analiza pe

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

41

acest interval de timp s conduc la responsabilizri, dar dac


aceasta va fi tentaia cititorilor, au posibilitatea s o fac.
Capitolul al cincilea prezint, n mod complex, aspectele ce
caracterizeaz starea economic a Romniei n cei aproape
douzeci i cinci de ani de pia liber.
Urmeaz capitole de analiz a evoluiei principalelor domenii
ale economiei naionale, pe care autorul le-a considerat eseniale n
evoluia macroeconomic, cum ar fi: industria, agricultura,
comerul exterior, construciile, transporturile, serviciile, turismul
etc. De asemenea au fost analizate situaia social, piaa financiar,
sistemul bancar, n capitole privind omajul, fora de munc,
pensionarea etc.
Alte capitole ale acestei analize evideniaz o serie de aspecte
cu privire la Produsul Intern Brut, rating-ul Romniei sau
potenialul uman al rii, cu accent pe analiza situaiei unor
categorii cum sunt pensionarii i omerii.
n aceste capitole se adncete analiza privind evoluia n toi
cei peste 25 de ani, cu accent pe ceea ce s-a petrecut n perioada
2012-2014. Am considerat c o astfel de prezentare structurat, pe
elementele sale eseniale este indispensabil pentru c ofer
posibilitatea unor analize i interpretri complexe.
Finalul lucrrii conine, n loc de anexe, un amplu capitol (pe
nelesul tuturor), privind programul post-aderare, ajustat la stadiul
de derulare n anul 2014.
Introducerea nu i-a propus s prezinte o evaluare exhaustiv
a ceea ce s-a avut n vedere i a ceea ce a rezultat.
Cititorul va avea curiozitatea i poate plcerea de a descoperi
n carte elemente eseniale pe care uneori le-a bnuit, poate le-a
cunoscut, dar pe care le ntlnete acum exprimate, sper, mai clar.
Cred n cifrele furnizate de Institutul Naional de
Statistic,(cruia i mulumesc, pe aceast cale, pentru amplul
material de care am beneficiat), care mi-au permis s trag o serie de
concluzii pariale i apoi globale, mergnd ntr-o analiz pe etape i
sugernd, de cele mai multe ori prin prisma propriei viziuni, cum ar
fi trebuit s se procedeze pentru ca Romnia s nu se afle totui, la

42

Constantin ANGHELACHE

mijlocul anului 2012, n situaia pe care o simim i trim i acum,


chiar dac semnele redresrii se fac simite.
M gndesc serios la faptul c intervalul 2008-2012 a fost
unul de convulsii majore, influenate negativ i de factorul politic,
aflat n perpetu instabilitate, cu toate consecinele ce decurg din
aceasta.
Analiznd datele macroeconomice pentru anul 2012,
contemplm efecte i mai devastatoare ale crizei financiare
asupra Romniei, pe fondul incapacitii managementului
guvernamental de a controla i lua msuri de stabilizare
macroeconomic.(A fost anul n care la guvernare s-au perindat trei
echipe guvernamentale, ultima neputnd beneficia i de necesara
coabitare).
Efectele crizei financiare asupra Romniei au lsat urme
adnci, care vor putea fi eliminate numai printr-un program
economico-social complex, obiectiv i subordonat intereselor
Romniei. Ar fi multe de spus despre coninutul acestei lucrri, pe
care o supun examenului cititorului care, n mod cert, va gsi lucruri
interesante, va fi de acord cu anumite puncte de vedere sau va fi n
dezacord cu unele opinii exprimate de autor. Toate au susinere n
modul de analiz i le voi mulumi tuturor acelora care vor
considera necesar i posibil s sesizeze, editurii i autorului, aspecte
cu care nu sunt de acord, precum i sugestii, astfel nct ediiile
viitoare, cci vor mai urma, s aib un coninut ct mai obiectiv i
aproape de realitate.
Lucrarea se adreseaz specialitilor din Romnia sau din alte
ri, n care i-a gsit deja loc n biblioteci de renume mondial, dar
i politicienilor autohtoni sau de la Bruxelles, care pot gsi date i
aprecieri de natur a-i ajuta la analize mai profunde, pe segmente
de activitate, pe specificul preocuprilor lor.
Studiul este util n primul rnd studenilor, masteranzilor i
doctoranzilor de la Academia de Studii Economice sau de la alte
instituii i faculti cu profil economic din nvmntul superior de
stat sau privat, specialitilor i cercettorilor mediului de afaceri
intern i internaional i, de ce nu, politicienilor care pot descoperi
n aceast carte efectul eforturilor depuse de ei n acest timp.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

43

Studenii, masteranzii sau doctoranzii vor putea constata c dasclul


lor nu se limiteaz doar la a expune de la catedr ci i asum
rspunderea n a analiza i interpreta datele din care se desprinde
situaia social-economic i trendul de evoluie a Romniei n
perioada urmtoare.
Dac multe aprecieri nu sunt pozitive, precizez c acestea aa
au rezultat din datele pe care le-am avut la dispoziie, autorul
evitnd orice omisiune sau sterilizare a datelor.
Cititorul este cel care va evalua, va putea comenta i, mai
ales, va avea argumente practice pentru a aciona n consecin.
Acest al aptesprezecelea volum al lucrrii Romnia 2014.
Starea economic pe calea redresrii a fost realizat sub egida
Asociaei Generale a Economitilor din Romnia i a Societii
Romne de Statistic, organizaii profesionale de prestigiu din
Romnia.

Autorul
Bucureti,15 Noiembrie 2014

Introductory chapter

Romania 2014 Economical situation on the recovery path


is the 17th annual editorial issue, out of the series being the
Economic Publishing House, starting back in 1998. The work
analyzes the evolution of the economical situation of Romania until
June 2014, which has depreciated on the background of deepening
and furthermore because of the effects of the economical-financial
crisis on global plan, with devastating effects in our country too. I
have suggested, very clearly, even since the 2006 issue, the
imminence of the violent touch of the Romanian economy by the
effects of the global economic crisis, without the existence of any
possibility of avoidance or diminish. Unfortunately for the status of
the Romanian economy, the crisis was superimposed on a particular
internal political situation (political and moral instability), that
turned upside-down the entire social and economical evolution. As
from the year 2008, when the first signs of Romanias entry into the
economic recession occurred, I have tried, without success, to
identify a plan of anti-crisis measures, I have attempted to quantify
the effects of the government programs based on pro-active steps,
but instead of getting enlightened I have become more skeptic
skeptical in respect of the possibility to identify a Romanian strategy
meant to stop the very violent effects of the crisis and to allow the
way out of this decay, which grinds, without pauses, the Romanian
economy, already morally fatigued by the macro-economical disequilibrium. After the elections of December 2012, we identify a
early almost realistic program that can be put into practice. This
appreciation took into account the cost of a presidential campaign
without precedent, during which, to achieve the desired purpose,
growths in retirement allowances and salaries were made lawful,
without economic-financial base, while investments were almost
100% cancelled. This new state of affairs has shaken the political
scene and fuelled the style of governing without programme and
budgetary adjustment depending on small interests not on the

46

Constantin ANGHELACHE

need to stop, as much as possible, the crisis effects. The main feature
of the period 2009-2012, within the economic and financial strategy,
was the seeming confusion superposed to the hidden group
interests. To give fluency and ensure a faster correlation of socioeconomic evolution of Romania in time, I'll resume and in the
sixteenth volume of some aspects that we appreciate to be of
importance for the future of the country.Personally, I have never
ceased to militate for the need to take proactive measures, that
certainly will draw us away from the crisis or at least will attenuate
the devastating effects of the global crisis. In the last volumes of this
book, published in 2012 and 2013, I have even simulated a number
of proactive measures, trying, by forecast analysis, to outline some
social-economical effects for Romania. To provide fluency and
ensure a faster correlation of the social-economic evolution of
Romania in time, I shall reopen in this study too some aspects that I
consider to be of importance for the future of our country. The
actual internal strategy is supervised by the financial organisms that
monitor the compliance with the agreements. I have retained, from
those exposed repeatedly by the representatives of the International
Monetary Fund, that Romania has to solve two quantitativequalitative issues. It means the quality infrastructure, including here
anything that falls under that category. Also, the quality of the labor
force, that must become competitive on European and global plan,
must be an absolute priority. The two elements, in quantitativequalitative evolution, would lead to the access to European funds,
that we have ignored for some time because of incapacity of
action or because lack of thinking currently at the real perspective to
attract direct foreign investments. The IMF representative, and
likewise think other foreign representatives, with valences and
knowledge in economics or finance, has also signaled that Romanian
law is not coherent and stable, and, on this background, there is a
certain retention of the foreign investors. I have presented these
aspects, to clarify on the fact that Romanias problems are known
and discussed at the levels that must be responsible, and on this
background, further perplexity appears concerning the lack of strong
measures, which have manifested during the period until 2012. Not

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

47

only I, but also other world-renowned economists appreciate that


the present economic-financial crisis period should be used by the
countries with a lower development level, including Romania, to
solve a series of development issues.. This way, at reduced costs, by
accessing European funds and foreign entrepreneurship, achieved by
international auctions, we would have succeeded a lot in road
infrastructure. The privatization, under any conditions, of the state
enterprises and administrations meant the sacking of the state and
not the efficiency of the respective domains. In this respect, more are
to be said, and the reader will find sufficient references within the
book. The book will show blank the Romanian deviations and will
not attempt to establish the reasons, but will be a continuous alarm
signal, that will weak and sensitize the ones that carry the
responsibility to the situation that has been reached. Without a
strong conviction, based on the internal status (maybe only the
serenity that we have surpassed the electoral steamroller) but
arguing through the development of the crisis in its countries of
origin, I can state that Romania will remain under the deep effect of
the crisis, after that the a slight inversion of the evolution trend may
begin. This will depend also on the closure of the budgetary
execution for 2013, the coherence of the budgetary forecast for
2014-2015 and mostly on process of bringing together the state
powers within the framework of the necessary and worthwhile
correlation. On this background, by taking into account a series of
measures undertaken in 2012-2013, most having social effect, I can
state that Romania entered on a sure path towards economic
recovery.
Within the previous volume I have forecasted the possibility
for 2012, believing that a minimum of pro-active steps, meant to lead
to incomes acquiring as well (generating new jobs, collecting
income, fighting the corruption, letting a high percentage of the unseen economy be brought up to daylight) would be taken over. I
failed to intuit that the practice to be established would actually
consist of the scalpel for the non-aesthetic surgery of the
economy (I mean here the consolidated budget). The few social
reparatory measures attempted since May 2012, even if they are not

48

Constantin ANGHELACHE

solid enough, give the perspective of developments in slight increase


in the years to come.
Romania will need several years to reach, in real terms, at the
economic level and results achieved in December 2007. An analysis
on this idea is easy to make, by taking into account the reduction of
economic growth, year by year, after 2007, recording in June 2013
some -16% (in nominal terms) and other -12/-13% decreases in real
terms, after de-inflation. Thus, and on a moderation background of
the economic downfall and maintenance of the macro-economical
equilibrium, the recovery will not be realized only by reversing the
trend, but also by applying a vigorous strategy that includes complex
substantiate measures.
In the appreciation above, I have not considered the especially
serious effects that can flow on the financial-economic situation,
following the evolutions of the European Union, especially of the
euro zone countries, or on wider, global, plan. Greece, Italy,
Portugal, Spain, Ireland, have serious financial difficulties, that, if
not properly handled, can generate serious effects on the euro. Being
in the neighborhood or in union with the mentioned countries,
proper attention should be given to the risks to enter in the swirling
of the financial-economic crisis effects.
The slight stabilization of economies in countries mentioned
above can form the moment of passage towards the step-by-step
relaunch of economies in communitary countries
This book consecrates an assiduous work over seventeen
years, carried out by the author, who kept on remaining firm and
faithful to the spirit of focusing his attention within the limits of a
complex macroeconomic analysis, pointing out, without any reserve
whatsoever, the hesitating steps taken in the post-adhesion
process, which allowed him to tell why and, most of the times, how,
things should develop in order to get out of the blind lane where a
governing without doubtless targets during a crisis period until 2012
brought us, and make things a little bit better for all of us, as
expectation as least.
This book is published at a moment which marks over seven
years from the consecration of the adhesion to the European Union

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

49

and underlines the unconvincing way in which Romania valorized


certain positive elements granted by the new position, as a
communitarian country, as well as the difficulties to face in order to
overpass the welter of the lining up with and enforcing the new
standards.
Getting access to the communitarian non-refunding funds has
been achieved at an extremely low level. Under the circumstances, if
we shall compare the Romania contribution to the forming of the
European communitarian funds with the total amount of the sums
being accessed by our country, we shall face the undesired paradox
consisting on the fact that we are a contributing country instead of
being a beneficiary one. In the year 2014 is forecasted access of
Community funds for over than 25-30 percents, which means a
significant plus from previous periods, but still little of what has
been allocated to us.
The loans contracted in 2010 with the International Monetary
Fund, the World Bank and the European Union, which have not been
directed to investment and dynamizing the economy re-launch,
would become a stress for Romania. From 2012 onwards, also
started the reimbursement of the loan quotas, agreed upon with the
creditors and the effects will be felt.
The oscillatory evolution of the GDP in 2011-2013, the
alarming budgetary deficit, the inflation rate gallop, the
unemployment, the diminished number of the employed persons, the
persistence of the number of retired persons at a high quota, the
accumulation of a foreign debt, the foreign trade balance deficit, the
adverse collection of the budgetary income, the virulence of the unseen economy, all these are so many explanations for the erosion
of the life standard as well as basic arguments for a concrete
program aiming the economic revival. In 2014, a package of
measures with social character were approved and implemented,
being a stimulatory element for the next period.
All these aspects are approached and underlined by figures
between the covers of this book.
The previous editions included an ample chapter, now
adjusted, dedicated to the requirements implied by both the adhesion

50

Constantin ANGHELACHE

and the further integration process, emphasizing since that time the
fact that the route to follow will be difficult, hard. We have to keep
on watching what is going to happen in order to be in the position to
compare what will actually be achieved with the authors predictions
made many years ago.
The issue of this new work is influenced also by the political
ambiguity which characterize the internal situation in Romania. It is
not required to be a subtle prophet to suggest that there is a period
of great pains to follow, from which there are hardly doubtless
achievements to get birth, so that we have to keep on doublecrossing ourselves with illusions....
This work undertakes and, Id take the liberty of
considering that it hit the target to achieve a detailed analysis,
comprehensive and by sectors meantime, of the economic
development during the period January 2013 June 2014, but in
comparison with other significant periods as well, without targeting
categorical assessments, which are the privilege of the interpretation
liberty of the reader.
It is compulsory that this seventeenth volume proceeds to a
comparative, tri-dimensional analysis, i.e.: first, the present
economic and social situation by comparison with the late system;
second, the analysis and interpretation of the date all over the period
since 1990 up to date; third, the evaluation of the results acquired
during the period January 2013 June 2014.
First of all, I have tried to answer a question which is not at
all rhetoric, namely: why, did I analyze, in this volume, a larger
period of time?
The answer to this question proves to be quite complex but as
a synthesis, it should consist of the following points:
the situation of the dynamic political instability
which characterized the entire analyzed period,
given by the certain parliament majority of the
governing coalition, background that makes hard to
identify any successful measure of the opposition;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

51

The impossibility to identify a complex program of


anti-crisis measures on short, medium and long
term, including pro-active steps as well, which
governs that succeeded each other are to
subsequently promote them;
The difficulty and impossibility to clarify the effects
of the financial crisis, suggested already back in
2006 (see the previous volumes) on the European
complex, in general terms, as well as on Romania,
particularly;
The lack of arguments to explain the contradiction
between the good economic outcomes being
achieved in 2007-2008 period, when the USA was
already facing some effects of the economicfinancial crisis and the disaster occurred after
January 2009 until 2012 (from 2013, a revigorating
trend has started). This situation cannot be
explained by the functioning of the market economy
in time of crisis only if considering that the USA
are bringing back in discussion the role played by
the interventionist State (I am referring here to the
process of nationalization in the banking domain,
meant to put a break, at least, to the financial crisis)
and explained the danger of monetary growth.
Based on such an analysis, the author wished to identify and
to suggest the trend of the future development of the socio-economic
system from Romania.
Within the chapters of the book, I have insisted on the analysis
pointing out the antithesis between the actual results in the field of
the economic and social activity, on one hand, and those recorded
for the previous periods, on the other hand, along with the
comparative analysis of the results as recorded in the field of the
legislation in respect of the harmonization process but also in
respect of enforcing the legislation in our country.

52

Constantin ANGHELACHE

At this point, I do believe that there is no exaggeration to


conclude that the role of the legislative power has been reduced to
risky limits. Considering this background, the credibility, mainly the
external one, has been ruined, inducing a negative effect on the
foreign capitals which, lacking color and smell but aiming
rewarding criteria only, are actually avoiding Romania.
The reader will find in this issue a series of data, that, by
sometimes abstracting the tone or putting adjectives on some
ascertainments, will transform in a good manual for the
understanding of the evolution of the Romanian economy, as a whole
(or its principal domains), from 1990 until today.
I have proposed, and I hope that I have succeeded, at least to
a certain extent a correct analysis of the data taken into account
and a fair interpretation, so that the subsequent conclusions, along
with their cold significance, are in line with the real content of the
respective data.
It is quite possible that, by the time this book will be available
to those wishing to find out an answer to global or sequential
questions, some of the indicators are already slightly altered in the
process of finalizing them, by the activity run by the National
Institute of Statistics.
I underline the fact that the slight deviations, in a way or
another, which might be recorded in connection with some indicators
will definitely not be significant in the context of the conclusions
already set up or to be set up.
The rush to put together all the data available now, even if
some of them are a little bit incomplete despite the fact that their
content goes as precise information now, is generated by the firm
belief that it is by far better to handle now such data, bringing us to
the same conclusions, than to handle them later on when, even if
complete enough, the same date would be of common knowledge,
largely debated and bearing the significance of historical data.
By emphasizing these aspects, Im trying to underline not
necessary the intrinsic value of this work but mainly the deep wish of
the author to achieve, a comprehensive synthesis out of the data that
were available date at the moment of analysis, as well as an

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

53

adequate interpretation on the way certain indicators did develop,


over a large enough period of time, that is, and on this basis of the
realities of Romania.
I believe that those who read the previous fifteen editions of
this book, or some of them, find it easier to interpret these data now
or some of these.
I feel like pointing out this aspect since, by the debate being
implied by this book, the author tried, on one hand, to gather both
within the content and the appendix to the book, all the data which
he considered as being representative for 2013 and 2014 and, by
comparison with the previous years, while, on the other hand,
focusing the efforts on getting, as much as possible, a simplified form
of these data so that this work becomes accessible to a number of
individuals, as large as ever possible.
The structure of the books involves 21 chapters (a synthesis
translated in English is added to those chapters), which, I hope,
should emphasize as well the trend of the forthcoming economic
evolutions, since purely and simply, it does not exist within a
coherent program of measures. The first chapter is focusing on the
analysis of the way the main priorities for the period 2013-2014, out
of the government program have been approached and, in principle,
sorted out, on the background of the evolutions put into effect by the
economical and financial crisis.
In the second chapter we are presenting the development
recorded by the national economy within the period starting in
January 1997 / ending November 2000, pointing out those elements
which, in the authors opinion, are the defining features of the
complex and sequential development as recorded during another
period of political instability, when the country has been run by
three Premiers.
The third chapter is a synthesis of the actual results achieved
during period 2001-2004, a distinct one, perhaps playing the role of
stimulus to a bit of consideration for all those who alternated to the
country governing.
In chapter four I proceeded to the analysis of the data
recorded by Romania during the period 2000-2014, respectively over

54

Constantin ANGHELACHE

a longer segment of time characterized by different political factor


prompting to opinions, points of view based on comparative data. I
have not followed that the analysis on this time interval to lead
towards responsibilities, but if the readers are tempted, they have the
possibility to do it.
The fifth chapter is presenting, in a complex manner, the
aspects which are characterizing the economic situation of
Romania during the over twenty-five years of free market.
Then, there are the chapters of the analysis covering the
development of the main branches (sectors) of the national economy,
being considered by the author as essential for the macroeconomic
evolution, such as industry, agriculture, foreign trade,
constructions, transports, services and tourism financial market, the
banking system etc. Also, there are analyzed the social situation, in
chapters regarding the unemployment, labor force, retirement etc.
Other chapters of this analysis underline a number of aspects
connected to the Gross Domestic Product, the rating granted to
Romania or the human potential of our country, marking with
accents the analysis of the situation for certain social categories
such as the retired persons and the unemployed persons.
These chapters make a deeper analysis regarding the
evolution all over the twenty-five years, emphasizing the
developments recorded within the period 2013-2014.
I considered that such a presentation, as a structure of the
defining elements is compulsory as it offers the possibility to analyze
and complex data interpretations.
The final part of this work includes, instead of appendices, a
large chapter concerning the post-adhesion program, hopefully
understandable for everybody, adjusted to the level of development
in 2014.
The Introduction is not meant to present a comprehensive
evaluation on what has been intended against what has been
achieved.
The Reader will have the curiosity and maybe the pleasure to
discover within this book, those defining elements which sometimes

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

55

he presumed, maybe even knew but which he meets now more


clearly stated out, I hope.
I do believe in the figures provided by the National Institute of
Statistics (and I take this opportunity to convey to its whole team my
thanks for the material they kindly put at my disposal), which figures
allowed me to come out with series of conclusions, firstly partial
and then global, going forward within a step by step analysis and
suggesting , most of the time through a personal light , the way
things should have been done so that, at the midle of 2012, Romania
does not face the circumstances that we feel and live now, even if the
signs of recovery are beginning to occur.
I do seriously consider the fact that the period 2008-2013 has
been a period of major convulsions, negatively influenced by the
political factor also, a factor being in continuous instability with all
the consequences arising out of this context.
Analyzing the macroeconomic data for 2012, we contemplate
the even more disastrous effects of the financial crisis on
Romania, on the background of the incapacity of the government
management to control and take measures for the macro-economical
stabilization (it was the year when three government teams came at
the helm, the last being unable to benefit from the necessary
cohabitation) .
The effects of the financial crisis on Romania left deep traces
that would be eliminated only through a complex economic-social
program, objective and subordinated to the interests of Romania.
There would be much more to say in respect of the content of
this book, which I submit to the readers examination with the hope
that he will certainly find out interesting aspects, he will agree with
certain points of view or he will disagree with some of the authors
opinions.
All of them have a proper support granted by the way of
approaching the analysis and I shall be thankful to everybody
considering as necessary and possible to draw up the attention,
either to the author or to the publishing house, on the aspects not
agreed upon or to suggest improvements, enabling the next editions,
yet to come, to have a more objective and close to reality context.

Constantin ANGHELACHE

56

This book is addressed, in the first row, to the specialists, from


Romania or other countries, in which can be already found in worldrenown libraries, but also to the politicians, indigenous or from
Brussels, who may find out here a lot of data and estimations meant
to help them to more profound analysis, by segments of activities, by
factors, by their specific fields of interest,
Meantime, the study may be useful first of all, for the students,
Master students or Ph.D. students of the Academy of Economic
Studies or to those attending the classes of other institutions and
faculties of the kind of economic profile, out of the private high
educational system, specialists and researchers, domestic and
international business environments, international organizations,
and, why not, to politicians who can discover in this book the
effects of their efforts made across time. The students, Master and
PhD students, will be able to ascertain that their teacher does not
limits himself to expose from the chair, but also assumes
responsibilities in analyzing and interpreting the data from which he
can outline the social-economic situation and the evolution of
Romania in the following period.
If there are many conclusions far away from being positive, I
feel like underlining that this is the way they came out of the
available data considered for the analysis, the author avoids any
omission or data sterilization.
The Reader is the one who will evaluate, will be in the position
to comment and, mainly, will have the practical arguments to act
accordingly.
This seventeenth volume, Romania 2014. Economical
situation on the recovery path was released under the aegis of the
General Asociation of Romanian Economists and of the Romanian
Society of Statistics, prestigious professional organizations in
Romania.
The Author
Bucharest, November 15th, 2014

The economic situation of Romania by the


middle of 2014

In 2014, Romania tries to cope with the effects triggered by


the economic-financial crisis, which either as develipong
phenomenon or as a new wave, will be prolongued with effects in the
next years. The presence of Romania within the European Union is
underlining the fact that an adequate program of steps meant to
secure a unitary framework is required in order to facilitate the
implementation in practice of the post-adhesion actions, mainly the
absorption of the communitarian funds put at the disposal of
Romania. But our country is holding a bi-factorial major problem,
synthesized in programs and projects of substance and, mainly, in its
incapacity of co-financing. Under the circumstances, we may
recognize ourselves as contributing-country to the European Union.
The outcomes recorded for 2010-2014 should be analyzed
through the angle of the fact that the outburst of the financial and
economic crisis, during the spring of the year 2007 in the USA and in
2008 in Europe also, including Romania as well within the last part
of the year 2008, has generated a number of global and individual
negative effects, of different intensity degree from country to country
and, meantime, approaches in respect of over-climbing the crisis,
both of global character and at national level. Coming later to us, or
being too deeply psychologically stimulated, in 2009-2012, the crisis
has produced economical-financial effects, beyond imagination.
After the moment when the international organisms,
governments, business environment, economic analysts, mass-media
representatives, actually the entire social spectrum have been taken
by surprise and confronted with confusion and uncertainty over a
period found themselves over a relatively long period of time
characterized by the fact that the crisis effects climbed over and put
pressures on all the economic and social life zones so that, although
the end of 2012 and the evolution in 2013 indicates a discouraging

58

Constantin ANGHELACHE

perspective for 2013-2015. On this background, until May 2012,


only austerity programs were applied. The preoccupations of the
present government to repair some of the austerity measures are
affected by the lack of financial resources.

1.1. The major macroeconomic evolutions


The indicator the most synthetic for Romania, concerning the
outcomes recorded in 2010, is given by the Gross Domestic Product
which counted for 513,640.8 million of lei, expressed in the current
prices of the year 2010. In 2011, the increase of GDP was some 1.1%
as against 2010, which, adjusted at the level of 2011, reveals a value
of 519,290.8 million lei. The year 2012 emphasized an increase of
GDP by 0.6% as against 2011 and by 4.9% as against the same year,
deflated data, reaching the level of 596,681.5 million lei, definitive
data. In 2013, based on semi-definitive data, there is an annual
increase by 3.5% of GDP as against 2012. In absolute figures, the
value of GDP was 617,565.4 lei, non-deflated data. In the first
semester of 2014, the evolution of GDP stalled, if considering the
current non-revised data, as there is a sensible increase following
deflation. The macroeconomic results indicators have recorded a
negative evolution over the period January 2009 - January 2012 as a
result of the effects of the economic and financial extended crisis, the
lack of efficiency of the government activity and lack of a coherent
anti-crisis program, based on pro-active steps.
The GDP recorded decreases of during the period 2010-2012.
Meantime, the inflation target could not be hit, the direct foreign
investment diminished. In the first six months of 2014, the foreign
debt increased, the domestic public debt multiplied, the foreign
payments balance is recording a cumulated deficit, the population
income stalled,
some national economy branches recorded
stagnations, the consolidated budget became volatile due to reduced
certain incomes as a result of an adverse or unconcerned collection
etc. Since 2013, the situation recovered, as there is a better collection
of incomes to the consolidated budget. GDP/capita, calculated on the

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

59

basis of the purchasing power parity counted in 2013 for 10,759 units
standard purchasing parity (the monetary unit of reference at the
level of the European Union, as conventional currency which
excludes the influences of the differences between the national
prices).
Growth rates of GDP in volume (based on seasonally adjusted
data)

: Data not available.


(1) Percentage change compared with the same quarter of the previous year
calculated from non-seasonally adjusted data.
(2) Percentage change compared with the same quarter of the previous year
calculated from working-day adjusted data.
(3) Growth rates are calculated using the trend component.
(4) All growth rates based on ESA2010 methodology.
Note: The seasonal adjustment does not include a working-day correction for
Ireland, Portugal, Romania and Slovakia.
Data source: Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/8/84/Growth_rates_of_
GDP_in_volume_%28based_on_seasonally_adjusted_data%29_2014Q2.png,
retrieved 10.11.2014

60

Constantin ANGHELACHE

Out of the data analysis we see, first of all, that for almost all
the cases, the quarter to quarter evolution is a relatively positive one,
both in respect of the comparison with the previous quarter and as
against the corresponding quarter of the previous year, emphasizing
an increase at the level of EU28. This development is indicating the
coming out of the recession for EU. The second part of the table,
comparison with the corresponding period of the previous year, is
also showing a positive evolution, namely the constant diminishing
of the decrease (for all three quarters) comparatively with the
corresponding quarters of the year 2012.
We can notice that a series of 7 countries have recorded
reduced, insignificant growths. The rest of the countries, including
Romania as well, are still facing in 2013 the effects of the crisis
triggered by recession. In 2012, the growth rhythms tempered, and
make way for the interpretation of the crisis effects comeback, in the
second wave. The problem of the Euro union, triggered by the
situation in Greece, Italy, Spain, Portugal and Ireland, stirring many
analyses that lead towards pessimistic perspectives.
If considering the European context, from the point of view of
the recession phenomenon the situation is showing that there is only
one country, i.e. Poland, managed to stay out of this condition,
recording subsequent increases. Other 14 EU member countries,
among which Germany (the engine of the European economy) with a
noticeable increase in 2013-2014 too have recorded increases. Some
of them, such as France, Holland, Slovakia, Denmark, have recorded
consolidated increases during the two quarters, which forecasts a
positive evolution expected at the level of the entire year 2014.
Other countries, such as Belgium, Spain, Hungary, have
marked labile comings out at least for one of the two quarters, which
denotes a certain uncertainty for the end of 2013, the recession being
any time possible. The situation occurring in this respect implies
certain discussions which, briefly, may resume to the following basic
aspects:
The imports decreased comparatively to the previous year.
The imports kept on being profitable since, even if sometime an

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

61

appreciation of the national currency against Euro and USD has been
recorded, the wholesale and retail prices were not adjusted by
cutting-off, the companies considering that they are a gained position
which is not advisable to give up;
On the other side, the exports increased during the period
2012 - 2014, because this fluctuation of the exchange rate against the
two currencies of the foreign exchange panel of reference did
stimulate the domestic production for export, this becoming much
more profitable at export, the situation will maintain on the same
trend in the following period;
Normally, one country deficit, including the Romania one,
is not alarming to the extent it makes part of a program of external
loans, directed by projects, which do not harm the national wealth;
In the context of the imports propensity towards the
consumer goods, the situation can be evaluated as a negative one.

1.2. The Gross Domestic Product evolution


As to the GDP evolution comparatively with the
corresponding periods of the year 2009, in the case of Romania it is
resulting, first of all, that the decrease of -1.3 compared to 2009 was
reasonable. In 2012, an increase of GDP by some 1.1% was
recorded.
GDP recorded in 2010 a value of 522,561.1 million lei,
reaching 578,551.9 million lei in 2011, and 596,681.5 million lei,
definitive, deflated data, in 2012.
The GDP value in 2013 increased by 3.5%, reaching 617,565.4
million lei, in the context of the crisis which, on both internal and
international plan, continued to affect the economic evolution.
Quarterly GDP evolution in the year 2013
Relative data

Trim.I
102.1

2013 (%)
Trim.II
Trim.III
101.8
104.3

Trim.IV
105.0

Data source: National Institute of Statistics, press release no. 243/08.10.2014

62

Constantin ANGHELACHE

Over the period 2001-2008 GDP progressed in leaps, recording


positive evolutions. Starting in 2009, under the influence of the
economic-financial crisis, the decrease of the economic growth
triggered.
The GDP evolution over the period 2001- 2014*
(The corresponding period of the previous year = 100)

*)
provisional data, estimate for 2014
Data source: National Institute of Statistics, press release no. 243/08.10.2014

By comparing the Romania GDP increase level in 2012 with


some other countries out of the European Union, we shall see that it
counts as almost the lowest.
The analysis will get a more significant outline if we follow
the way in which the GDP developed in 2013 and the first two
quarters of 2014.
Thus, in Q1 2014 GDP grew by 3.9% as gross series (3,7%
adjusted series) and in the second trimester grew by 1,2% gross
series (1.5 adjusted series) as against the corresponding quarter of the
previous year.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

63

Evolution of quarterly Gross Domestic Product, 2012-2014


- in % against the corresponding period of the previous year Period
Qtr.
Qtr.
Qtr.
Year
Qtr. I
II
III
IV
Indicator
Gross series

Seasonally
adjusted series

2012
2013
2014
2012
2013

100.1
102.1
103.9
100.3
102.1

102.0
101.4
101.2
102.1
101.8

99.4
104.2
99.4
104.3

100.8
105.4
100.6
105.0

Year
100.6
103.5
-

103.7
101.5
2014
Data source: National Institute of Statistics, Press release no. 244/08.10.2014

Data source: National Institute of Statistics, Press release no. 244/08.10.2014

For the first semester of 2014, the volume of GDP, in current


prices, was 327,126.2 million lei.

64

Constantin ANGHELACHE

1.3. The GDP alteration factors by categories of resources


In 2013, as in the six months of 2014, the GDP has been
achieved on the account of the activity carried out in the frame of the
main branches of the national economy.
The contribution differed from the point of view of the gross
added value recorded at the level of each branch. The net tax on
product brought in the first semester of 2014 a positive contribution,
representing some 13.2% out of the GDP, services activity contributed
with 3.1%, constructions remained at the same level. Industry
increased by 0.7%.
Also, in 2014 the contribution of the agriculture, forestry and
fish breeding was reduced, and during the first six months of 2014
they represented 3% of the GDP.
Contributions to the GDP evolution, by categories of resources
2014 / 2013 (first semester)

Data source: National Institute of Statistics, Press release no. 243/08.10.2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

65

In 2014, on the first six months, the same trends persisted,


with the mention that agriculture marked a slight recoil.
The activities carried out by services, industry, constructions
and the net taxes on product, together, brought in a decisive
contribution to the GDP decrease, which means a negative feature
for the Romanian economy which, although restructured gave up a
number of industrial sub-branches committing itself on the way of
developing the services production, constructions and so on, but
failing to cope with the effects of the crisis, correlated also with the
non-existence of an appropriate governing plan, set at the beginning
of the phenomenon.
Contribution of the main categories of resources to GDP increase
during the first six months of 2014 (%)
Indicator
Gross Domestic Product
Agriculture, forestry and fish breeding.
Industry, including energy
Constructions
Trade, cars and household appliances repairs; hotels and
restaurants, telecommunications
Financial, real estate, renting and services to companies activities
Other services activities
Total gross added value
Net taxes on product

Data source:
243/08.10.2014

National

Institute

of

Statistics,

Sem. I
1,2
-0,3
0,7
-0,3
-0,5
0,3
0,1
0,3
0,9

Press

release

no.

For the first half of the year 2014, there is slight increase to be
noted for the economy evolution.
The agriculture kept on maintaining within normal parameters
of influence, recording a constant evolution.
Relevant as regards the GDP forming by categories of resources
(as alteration factors) is also the structural evolution during the period
2003-2014 which is described by the following table.

Constantin ANGHELACHE

66

Weight of the main categories of resources to the GDP forming (%)


Indicator
Agriculture, hunting,
forestry, fishing and fish
breeding.
Industry, including energy
Constructions
Trade, cars and household
appliances repairs; hotels
and restaurants,
telecommunications
Financial, real estate, renting
and services to companies
activities
Other services activities
Net taxes on product

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
11,6 12,6 8,4

7,8

5,8

6,7

6,3

6,0

7,3

4,7

4,8

3,0

24,7 24,9 24,8 24,5 24,3 22,9 23,8 26,4 25,0 25,2 25,1 32,5
5,7 5,9 6,5 7,4 9,1 10,6 9,8 7,3 7,2 7,3 7,4 4,8
20,3 20,6 21,7 22,2 22,7 21,9 21,2 20,9 21,2 20,9 21,0 15,6

12,3 12,3 13,2 13,3 13,7 14,0 15,1 16,2 14,1 14,0 13,2 16,9

14,3 13,0 13,7 13,1 13,0 13,0 13,8 12,0 12,8 12,8 12,7 14,0
11,1 10,7 11,7 11,7 11,4 10,9 10,0 11,2 12,4 13,9 10,8 13,2

*) provisional, estimate data


Data source: National Institute of Statistics, Press release no. 243/08.10.2014

The weight of the main categories of resources in the formation


of GDP in the first half of 2014 reveals that industry keeps on the first
place, having a slight trend of increase as against the corresponding
period of the previous year.

1.4. The GDP evolution by categories of utilizations


From the point of view of the utilizations in the GDP forming
during the year 2013, there have contributed: the stocks variation, the
net export, the gross forming of fixed capital, the final collective
consumption of the public administration, the final individual
consumption of the households.
When analyzing the data available for 2013, we have to
consider as starting point the actual situation being recorded by our
country during this year.
Thus, for instance, the stocks variations recorded a lower
contribution, while the net export, namely the difference between
exports and imports, recorded a more reduced effect, following the
reduction of the deficit of the foreign trade balance.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

67

Under such circumstances, we find out that, from the point of


view of the utilizations, the GDP formation has been achieved by the
contribution of the following factors: gross forming of the fixed capital,
final individual consumption of households with a decrease of -0.4%,
which implies the following conclusions:
From the point of view of utilizations, positive influences
on the GDP achievement have been recorded by the final collective
consumption of the public administration, stocks variation and net
exports;
Negative influences on the GDP forming have been recorded
by the by the final individual consumption of households, and the
gross forming of fixed capital.
The analysis of the influence factors of the GDP forming by
categories of utilizations may be emphasized by the analysis of
rhythm at which, the categories of utilizations considered for the
GDP achievement have influenced this achievement in 2014
comparatively with 2013. Thus, the individual consumption of
households and the collective consumption of the public
administration, together, have been reduced. A more marked
decrease, has been recorded by the net export. Another negative
effect has been recorded by the rhythm of increasing of the gross
forming of fixed capital.
The GDP evolution during 2014 follows line of going on the
recovery road from the process of recession. During the first six
months of the year 2013, the un-accounted negative effects of the
year 2010-2013 have been taken over and then continued with a
slight increase, maintained in 2013and during the first six months of
the year 2014.
Thus, the GDP has not yet reached the level recorded in 2009;
most of the branches recorded negative contributions, which implies
the entrance into a macroeconomic managerial mess; the structure by
branches and utilizations has been negative. In 2012, GDP grew by
1.1% as against 2011 and follows an oscillatory course in 2013,
recording, during the first six months of the year an increase of 1.8%
as against the same period of the previous year.

Constantin ANGHELACHE

68

The weight of the main categories of utilizations in GDP


Indicator
Actual
individual
consumption
of
the
households
Actual
collective
consumption of
the public
administration
Capital gross
forming
Stocks
variations
Net export

Year
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013 2014*

75,7 77,5

78,5

77,9

75,3

74,0

72,7 72,6 72,4

72,7

73,7

74,0

9,8

7,9

8,3

7,7

7,6

7,7

8,2

7,3

7,1

6,1

8,8

21,5 21,8

23,7

25,6

30,2

31,9

25,6 22,5 22,3

22,2

20,0

19,0

0,6

1,8

-0,3

0,9

0,8

-0,6

-0,6

3,5

3,9

4,1

3,5

1,1

-7,6

-9,0

-10,2 -12,1 -13,9 -13,0 -5,9

-5,7

-5,9

-5,7

-3,3

-0,5

7,1

*) estimate data
Data source: National Institute of Statistics

The survey on the economic evolution, considering the


modifications of the GDP in the European Union countries, emphasizes
the extremely critical situation existing on the European and, at a larger
extent, international plan.

1.5. The achievement of the Gross Domestic Product by


ownership forms
Out of the performed analysis, it results that for the period
2009-2014, the private sector contributed with 72.4%-76.9% to the
GDP forming. The weight of the private sector, still low, has been
generated mainly by the gross added value in the agriculture. Such an
influence is a normal one if to consider that the agriculture has to
face negative natural conditions.
If comparing the weight of the private sector in the GDP
achievement with the figures recorded for the previous periods, we
find out that this weight is superior to all the periods being analyzed
as from the year 2000, even as from the year 1990, up to date.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

69

In 2010-2014, for which we are actually performing a complete


analysis, we find that the weight of the private sector in the gross added
value increased as for the constructions field.
What is really important is the fact that the weight of the private
sector in the achievement of the gross added value by branches of the
national economy and, eventually, to the GDP forming, kept on
maintaining at a high level.
Gross Domestic Product
weight of the private sector in 2001 2014
- in % -

90
75,4 75,9 76,9
80
71,5 69,9 69,8 70,2 73,2 72,4 72,8 73,5
68,0 69,4 67,7
70
60
50
40
30
20
10
0
200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4*

*1)

Semi-final data. **) Estimate data.


Data source: National Institute of Statistics, Statistical Bulletin no. 7/2014

It is obvious that the privatization of other administrations or


extending the privatization at the level of branches already privatized
will have the targeted effect.
Here we have to underline the fact that such an analysis is not
always pertinent since there will be and remain sectors of activity
absolutely important for the national economy for which the state must
keep its attributes of sole owner.

Constantin ANGHELACHE

70

1.6. Direct foreign investments


The period 2013-June 2014 was one when a series of sectors
of activity kept on getting privatized while those already privatized
kept on increasing their patrimony (capitals) by attracting new
autochthonous and foreign investments which, from the point of
view of the effects on the national economy structure is an important
aspect to consider.
Under the circumstances, according to the data provided by
the National Office of the Commerce Register, it is resulting that in
2010 the total value of the direct foreign investment in Romania
reached the level of 3,914 and for 2011, it had the value of
3,329,432.4 thousand euro, in 2012 it was 2,856,416.6, in 2013 it
was 2,355,803 thousand euro and 1,761,585 in the first seven months
of 2014.
Foreign direct investment in commercial companies

million euro-

3984
4899*)
2435

2417

3329
2856

2389

2356

2555
1761

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014*

*)

data on seven months


Data source: National Institute of Statistics.

By the end of 2010, the direct investment of the Romanian


residents abroad counted for 1,675 million euro, the contribution

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

71

reaching 1,937 million euro in 2013, this being the contribution


evaluated by the documentary system available in the country.
Out of this amount, 68.5% have represented capital shares and
31.8% intra-group credits.

1.7. The inflation (consumer prices) evolution


An important element to consider when evaluating the
economic evolution of a country over a period of time consists of the
way the consumer prices developed, both on an overall basis and by
groups of goods and services, as well as of the dual comparison with
the planned, forecasted target and the outcomes of the previous year.
In the context of the steady concern as regards the adjustment
of the system of the income collecting, based on the unique quota of
taxation, as well as bringing the Fiscal Code to the level of
correlative terms, in line with the actual situation of the country, in
2010-2013 there are a number of events occurring and worth to be
outlined.
First of all, the discussions between the Romanian
Government and the I.M.F., have been finalized and the installments
out of the granted credit were allocated. Practically, all of them, over
20 billion euro, were integrally transferred.
There have been a number of elements which the I.M.F.,
intransigent and willing to see a market economy in action, did not
agree with. Thus, for instance, there have been many concerns in
respect of how to convince the I.M.F. to agree with a higher deficit
of GDP or to keep on accepting the situation of having certain
subsidies at the level of the national economy.
The second essential phenomenon of the years 2010-2013 is
given by the divergent evolution between the consumer price index, as
an overall and in structure, in comparison with the evolution and
appreciation of the national currency, the new leu, against the two
currencies which are forming the foreign exchange basket,
respectively Euro and USD.

72

Constantin ANGHELACHE

Since a couple of years, as a consequence of the policy run by


the National Bank of Romania, which undertook the responsibility
of targeting and fixing the inflation at certain levels, the foreign
exchange evolution of the national currency followed a trajectory
which, from a economic and financial point of view, proved to be a
positive one but, meantime, generated a negative effect on the
Romanian exports, or for those working abroad and those living in
the country, being meantime non-conform with the actual
economical situation of the country.
We can outline two contradictory evolutions which we could
identify from this point of view. On the one side, the increase of the
consumption propensity of the population and, hence, the imperative
requirement for steps meant to stop this tendency.
Thus, at a first stage, the interests for the population deposits
have been reduced after which, in order to improve the attractiveness
of saving, they have been increased again aiming a sole purpose,
respectively tempering the population propensity to consumption.
The austerity steps being taken have stopped, in a natural way,
the population consumption with immediate effect on the economic
growth and deterioration of the standard of life.
The revival measures of salaries and pensions, but also other
social attempts, did not succeeded to improve, upon expectations, the
incomes and subsequently the quality of life.
On the other hand, in its concern as to targeting the inflation,
the National Bank aimed to implement and control, permanently, the
evolution of the foreign exchange rate, consequently the position of
the national currency against the two foreign currencies euro and
dollar.
Another typical element is given by the steady concern of the
Executive and, mainly, of the National Bank, to observe the goals
declared as regards the inflation targeting.
Despite all steps being taken targeting slipped out of an actual
control, lining up outside the forecasts, from 2010 until June 2012.
After 2013, a reverse trend of inflation evolution begins, kept under
control. Among the non-foodstuffs recording a high average increase
there are the natural gas, the thermo energy, tobacco and cigarettes,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

73

electric energy, water sewage sanitation, hygiene and cosmetics,


postal services, inter-urban transport.
Price increase in July 2014
percents
Indicators

Total
Foodstuff *)
Non-foodstuff
Services

Increase of consumption prices in


July 2014,
against:
June 2014
December 2013
-0,1

1,1

-0,3
0,0
0,4

-0,2
2,1
1,3

Average increase of
consumption prices during
the period
1.I- 31.VII.
1.I- 31.VII.
2013
2014
0,2
0,2
0,0
0,5
0,3

0,0
0,3
0,2

*) Including drinks.
Data source: National Institute of Statistics, Statistical Bulletin no. 7/2014

Another possible analysis on the increase of the consumer


price index might take into consideration the influences of the
administrated prices which recorded an average increase of over
2,9%.
Consumption price indexes, 2001-2014
- December previous year= 100 135
-%
130

130,3

125
120
115
110
105

117,8
114,1
109,3
108,6
104,9

106,6

109

107,9
104,7

104,2 105,33104,5

20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*

100

*)

Provisional data.
Data source: National Institute of Statistics

101,7

Constantin ANGHELACHE

74

A comparative survey on the annual average inflation in the


EU member countries during the period 2010-2014 shows that, along
with Hungary, Romania was recording a high level of the inflation
annual average level.
If proceeding to a careful analysis, we should note also that
there are only three-four groups of goods which recorded a particular
increase and generated the impossibility of hitting the forecasted
target. Thus, for instance, the consumer taxes (taxes on vice),
respectively the excises on alcohol and tobacco products, as well as
luxury goods or products such as natural gas or thermo-energy, have
been extremely high, having a major influence on the rhythm of
increase of the consumer price index (inflation).
The annual average rate of inflation at the EU level,
in 2013*
measured on the harmonized indices basis (IAPC)
6,0
%
<=2

>2 - <=4

5,0

>4

4,2

4,0
3,0
2,0

1,4

1,0
0,0

Ire
la
n
La d
Po tv ia
rtu
Es gal
t
C
ze Sl oni
c h ov a
R aki
ep a
u
H bl ic
o
G l lan
er d
m
an
S y
pa
Li in
tu
a
Be ni a
lg
iu
m
M
al
Fr ta
an
ce
It
Au aly
s
C tri a
yp
Fi rus
nl
an
E d
D U-2
en 7
m
Sl ar
ov k
en
Lu Bul ia
xe ga
m ria
bo
G Sw urg
re e
at de
Br n
it
G ai n
re
e
Po c e
R l an
om d
Hu ania
ng
ar
y

-1,0
-2,0
-3,0

*)
Provisional data
Data source Eurostat, calculations INS

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

75

At this point, there are a lot of other comments to be done but


for a synthetic picture of the consumer price index we are holding
present analysis only.

1.8. The industrial production indices


In 2010-2014 the industrial production indices are reflecting a
slight increase as comparatively to the similar periods of the previous
year, being largely influenced by the restructuring of the extractive
sector, as well as by the decrease recorded at the level of the lohn
production, which generated a slower rhythm of development at the
level of the manufacturing industry.
The rhythms of increase in the industrial field diminished and
were different so that as against the increase recorded by the
manufacturing industry, the decreases recorded by the extractive
industry and the electric and thermo-energy, gas and water sector
should be underlined; however, there have been increases for certain
categories, such as the industry of durable goods, recording an
increase of the industry of capital goods with, the industry of current
usage goods with increase.
The fact that these other activities or branches had small
weights within the total industrial activity from our country is to be
noted. However, there are several other branches which recorded
diminished indices, such as: textile production, clothes, shoes and
leather articles production, rubber and plastics products, production of
building materials and other non-metallic minerals and production of
equipments and machinery.
The first three categories, i.e. textile production, clothes, shoes
and leather articles carried out their activity in the form of lohn
production and recorded a tempering rhythm which might generate
effects during the periods to come as well.
On an overall basis, the industry kept on remaining on a
positive position, meaning that it recorded a slight increase of the
contribution to the GDP achievement in 2013 and 2014.

76

Constantin ANGHELACHE

The privatization process could lead within the forthcoming


periods to new decreases, both for the rhythm and the volume of the
production of certain branches, but also of the total contribution
which the industry might bring to the GDP achievement, by the
obtained gross added value.
The labor productivity by an employee in the industrial field
followed a slow increase trend over the period 2010-2014.
In the first seven months of 2014, the resources of prime
energy increased.
The evolution of the industrial production represents the
sectors which have positively marked the evolution process during
the period 2009-2014.
This characteristic is specific to the manufacturing industry
which, by the over-helming weight hold in the total industry
production generated the same trajectory to the entire industrial
production. This is significant, despite the fact that the production of
electric and thermo energy, is following a practically opposite trend
while the trend of the extractive industry is recording a flat evolution.
The data show a fluctuating evolution of the production
volume, compared to previous periods. The decrease is stronger in
the extractive industry as well, the manufacturing industry and
electric and thermo energy, recording decreases.
The decreases have been stronger at the level of the large
industrial groups, structured upon the goods destination. Here we
have to mention the marked decrease of the production of capital
goods and by almost a quarter for the production of intermediary
goods. The decreases recorded by the import and the export of
intermediary goods are going to jeopardize this sector production
which is already a confirmed fact by the recorded decreases.
The biggest decreases being recorded during the first seven
months of 2013, comparatively with the corresponding months of the
previous year are shown up by the metallurgical industry
A similar trend of a significant magnitude is stated out in the
case of the production of auto-vehicles for road transportation from a
relatively slight reduction in October to a marked decrease
December.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

77

A similar trend of a significant magnitude is stated out in the


case of the production of auto-vehicles for road transportation from a
relatively slight reduction in October to a marked decrease
December.
In July 2013, the prices of the industrial production increased
by 1.03% as comparatively to the corresponding month of the
previous year, on an overall basis.
The industrial production is one of the few sectors which are
marking a certain recovery at the EU level and that of the EU
member states. The evolution of the Romania industrial production is
also included in this allegation.
Certainly, the positive evolution at the EU level is marked by
the evolution of the industrial production in Germany, France, Italy
and other countries, among which Ireland, Hungary, Denmark,
Holland, with a relatively smaller weight.
For 2013 and 2014, Romania recorded increases of the
industrial production computed as seasonally adjusted series, atrend
which was maintained in the first seven months of 2013 also.
If considering the distribution by large groups, the increase of
the industrial production in Romania has been more marked for the
group of the capital goods industry and significantly lower for the
group of the current usage goods.
From the point of view of the industrial production increase
recorded by Romania in 2013 and 2014, it can be seen that the
production has been significantly higher as against the corresponding
period of the previous year. During the first seven months of 2014,
overall, industry recorded a growth by 3.9%.
It is worthy to note that the increase recorded by Romania in
September 2010 is higher comparatively with all the other European
states which, most of them, excepting Poland, Slovenia and Holland,
recorded decreases, in same cases quite significant.
The situation keeps on being more or less the same in January
2011, comparatively with 2010 when the increase recorded by
Romania is exceeded by Poland and Czech Republic only. In 2012,
2013 and 2014 the industry followed a growing trend.

78

Constantin ANGHELACHE

However, these increases by groups have been counterweighted the decreases recorded by the groups of current usage
goods and durable goods.
The indices of the industrial production, in 2010-2014
comparatively with 2009 and 2008, are showing, both on the overall
and for the extractive and manufacturing industries branches, for all
quarters as far as the first one is concerned.
The indices for the first half of 2014 have manifested increases
in all months.
The manufacturing industry, electric energy, gas and water, as
major sections, on one side and the capital goods industry, the
intermediary goods industry and the power industry on the other
side, with important increases are responsible for the mentioned
increases at the industry level.
The industrial production indices, as adjusted series, are also
indicating a positive trend, although is circumscribed within increase
levels relatively modest as to the overall industry, but nevertheless
significant for the sub-branch electric and thermo energy, gas and
water and, respectively, the capital goods industry.
The value indices of the new orders marked decreases in 2009,
2010, 2011 and 2012, and during the period 2013-2014 the trend
reversed.
In 2014 comparatively with 2013, the situation changed in
respect of the new orders within the manufacturing industry from
Romania, mainly in the situation of the manufacturing industry
working on orders basis.
Significant increases have been recorded in the case of orders
value index for the manufacturing of chemical substances and
products group, metallurgical industry, and manufacturing of road
conveyance auto-vehicles, out of which absolutely remarkable was
the increase recorded for the external market, as a consequence of the
well known evolution of the Dacia cars exports to west-European
countries, mainly to Germany.
The actual supplies of goods established on the basis of the
turnover indices are reflecting an uncertainty tendency as regards the

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

79

producers capability to capitalize the achieved production, on one


hand and the payment difficulties of the buyers, on the other hand.
The labor productivity increased yearly over the period 2002
July 2014, simultaneously with the decrease of the occupied
population, so during the first seven months of 2014, the productivity
of labor grew by 3.1% per total industry.

1.9. The production indices in agriculture


As well known, Romania is one of countries of the most
pronounced agrarian profile from the European Union.
Unfortunately, this character does not mean implicitly neither a
corresponding contribution of the agriculture to the GDP forming, as
already mentioned previously, nor a high level of efficiency as
productivity level resulting both out of the comparison of this sector
with other sectors of our economy and, mainly, with the yields for
various cultures and animal species recorded by the other European
countries.
The same situation, if not even more underlined, is stated out
when considering the yields for potatoes and rape, as well as for sunflower, although the last one is not a significant culture for the other
EU member states.
Extremely significant are the statistics regarding the
agricultural potential of the greatest agricultural producers from the
EU, among which Romania is placed as well, considered from the
point of view of the place and weight held within the total EU, as
cultivated surfaces and production.
Thus, for wheat, Romania is holding the 4th place from the
point of view of the cultivated surface, with a weight of 8% in total,
accounting together with France, Germany and Poland, almost 50%
of the total cultivated surface of the total EU.
But as far as the wheat production is concerned, Romania is
holding the 7th place only, by three places lower that in the case of
the surface, respectively with a weight of 3.7% of the total
production of wheat of the EU. Together with France, Germany,

Constantin ANGHELACHE

80

Great Britain, Poland, Italy and Denmark, the weight in the


production counts for over 75%.
The corn production is by far more interesting, as Romania
holds as surface, the 1st place with a weight of over a quarter
(27.4%) in the total surface cultivated by the EU member states.
From the point of view of the corn production, we are holding
nd
the 2 place only, after France, with 13.8%, whereof a gap as against
the weight of over 50% in the cultivated surface. In 2013 and 2014,
we record two different moments. In 2013 we achieved harvests,
maybe the highest after 2000, while in 2014 the harvests have
recorded low levels, due to the meteo factor.
Animal effectives recorded by certain EU states, in 2013
- thousand heads Country
Romania
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Holland
Poland
Portugal
Great Britain
Spain
Sweden
Hungary

Bovines
2479.0
2026.3
2538.3
547.9
1355.6
1621.0
19199.3
12897.2
675.0
5934.7
6446.7
3998.0
5590.2
1396.1
9984.0
6000.9
1482.0
700.0

Porcines
5439.0
3137.0
6207.6
729.8
1913.7
12873.0
14552.0
26604.4
1073.0
1604.6
9157.1
12108.0
14252.5
2332.6
4610.0
25286.8
1615.8
3247.0

Sheeps + Goats
9375.0
412.9
1761.1
199.8
8846.2
2071.7
13795.0
3430.7
8973.6
1506.0
342.8
3385.1
21033.0
22475.5
540.5
1026.0

Data source: Eurostat, processed with current data regarding Romania,


for 2013

A similar situation is stated out in respect of the animal


effectives. Contrary to the situation in the past, when Romania
counted among the first countries from Europe from the point of
view of the effectives of bovines, porcine, ovine and goats, presently,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

81

with its 2 million five hundred thousand bovine heads, Romania is


slightly outrun by Belgium and in a significant manner, by France,
Germany, Great Britain, Italy, Spain, Ireland, Poland and Holland.
As to the porcine effectives, Romania is holding the 9th place
only, after Germany, Spain and France.
We manage to maintain ourselves on the 4th position of the top
for ovine and goats only, after Spain, Great Britain and Greece.
The evolution of the agricultural branch in 2014 comparatively
with 2013, is showing a slight increase, as a result of the increase of
the same value recorded by the vegetal production, a little lower
increase of the animal production and an increase of 2.7% of the
agricultural services which, however, are not holding a significant
weight.
The weight of the vegetal production in 2014, counting for
53.5%, is noticeably lower than the average of the years 2006
2011. The fact that the weight of the animal production is however
low, as comparatively with the potential of our country in this
respect, has to be emphasized.
On the other hand, splitting the land into small parcels and
lack of any crop rotation whatsoever, lack of a proper quality seed as
a general feature, are the factors counting as determinants for both
the poor crops and their poor quality.
Out of the approximately 4 million of exploitations (4.3
million in 2005 and 3.87 million in 2013), over 98% are representing
exploitations characterized, according to the EU standards, as small
and very small.
They are utilizing, as ownership or other forms, over 60% of
the agricultural surface of the country, with a production estimated as
average per exploitation to less than 8 ESU. For those who, maybe,
are not familiar with, I recall that ESU represents a unit o stable
economic size at European level, through a relatively complex
process of estimating the value of different agricultural products
(both vegetal and animal), namely an ESU equals to 1200 euro.

Constantin ANGHELACHE

82

The evolution of the agricultural branch production until June


2013
(the average of the years 2002-2005 = 100)
%
30

Agricultural
production
Vegetal produ ction

20

Animal production

10
0
-10
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-20
-30

Data source: Statistical researches


*) Provisional data MADR

Counting for a very low number, of 0.1% only, the large


agricultural exploitations of over 40 ESU per unit, generally
agricultural exploitations with legal personality, are holding and
utilizing over a quarter of the agricultural surface.
The average economic size of an agricultural exploitation in
Romania levels up to approximate 1 ESU which, from this point of
view, is placing us behind all the other member states, this implying
also the structure resulting out of grouping the agricultural
exploitations in accordance with their size (see the following tables).
The typology of the Romanian agricultural exploitation shows
the number of the agricultural exploitations specialized for field
cultures and mixed cultures is prevailing, as they are amounting 3637% in the frame of the generic term of the vegetal production, as
well as the 40% specialized in the animal breeding.
Another feature of the Romanian agricultural exploitations is
given by carrying on combined activities of vegetal culture and
animal breeding, their weight counting for about 20%.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

83

1.10. Investments in constructions


When analyzing the outcomes achieved by Romania in 2010
June 2014, we find out that on an overall basis, the investment
recorded a decrease as against the previous year, out of which the
investment for equipments and conveyance means recorded the
biggest reduction.
Indices of investments made in the
national economy in 2009-2014
Indicator
Investments - total

Out of total, on structure


elements
- new constructions

- machineries (total)

- other expenses *)

Yrs. In % against the corresponding period of the previous year


Qtr.I
Qtr.II
Qtr.III
Qtr.IV
2009
2010
2011
2012
2013
2014

102.7
72.0
96.3
119.3
99.0
91.01)

70.3
93.0
93.5
117.6
99.0
90.92)

69.4
82.9
115.6
115.0
89.2

60.1
94.7
122.1
105.0
84.6

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014

106.6
70.6
93.4
119.5
85.3
91.91)
95.0
69.9
96.2
118.7
113.8
84.91)
121.6
82.2
103.4
107.5
98.7
121.81)

91.4
83.2
91.5
115.8
84.0
92.52)
46.7
103.1
95.4
124.8
113.2
83.92)
95.7
109.7
83.9
94.6
104.7
122.82)

81.4
77.9
104.3
106.7
97.7

77.4
89.0
114.5
93.3
92.5

56.3
83.8
135.9
127.1
76.8

42.9
99.6
135.4
115.9
69.7

51.4
95.4
109.6
102.6
102.4

73.0
93.3
112.6
112.2
106.3

* There are included expenditure for geological and drilling works, vineyards, trees,
afforestations, buying of animals, purchase of items of household inventory of
fixed assets nature etc, at the end of each reported quarter.
1)
Revised data 2) Provisional data
Data source: National Institute of Statistics, Statistical Bulletin no. 7/2014

Constantin ANGHELACHE

84

From the point of view of their destination, the investment


directed to the industrial sector in 2012 and even 2013 (seven months)
meant mainly the replacement of the old equipments, the increase of the
production capacity, technologies modernization, environment
protection, labor protection and investments to other sectors. This means
that through the imports the completion of the capital goods has been
achieved, insuring thus the addition, by capitalization, of the companies
assets.
We used to characterize the constructions as being the most
dynamic sector of the economy, a natural conclusion arising out of a
thundering evolution followed by a downfall started in January 2009
and maintained in 2010- 2013. The analyzed data are pointing out
evolutions of approximately the same tendencies, in respect of both
the works categories (new constructions, capital repairs and current
repairs), underlining the fact the overall dynamics is outrun by the
new constructions, the types of constructions (residential buildings,
non-residential, engineering constructions) where, similar to the
previous years, a single type of constructions, i.e., residential
buildings, is prevalently giving the production dimension.
Investments made in the national economy
on structural elements in 2013
9,30%

45,60%

45,10%

Mac hineries

New c ons tructions

Data source: National Institute of Statistics.

Other

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

85

After comparison with January 2009, there is a slight decrease,


accentuated then in 2010-2012, as an effect of the economicfinancial crisis. Since 2013, a slight recovery begins in the
constructions sector.
Here to note the decrease during 2009, and then in 2009 and
2010, 2011 and 2012, was recorded due to the decrease of both the
private and public funds.
In 2010 and 2011 less authorizations for residential buildings
constructions have been released, as against the corresponding
semester of the previous year.
The investment in the national economy decreased by almost 8
percent in 2012 as comparatively with 2011, this decrease being
recorded after a more pronounced decrease during the 2011, which
counted for 72% only as against the year 2009. Thus in 2012, the
overall investment recorded a decrease of about 20.2%.
The biggest decrease of the semester has been recorded for the
new constructions works, as well as by transport means and
equipments.
This situation has been reflected also by certain shifting which
occurred as regards the investment structure by branches. In 20132014, a slight recovery of constructions is recorded, especially in the
private sector.
Investments made in the national economy on property forms
and structural elements in 2013
27,9%

72,1%

Private property

Public property

Data source: National Institute of Statistics.

Constantin ANGHELACHE

86

A significant decrease has been recorded mainly as to the


other branches of the national economy, excepting those shown by
the following two diagrams, which, by its dimension, has annihilated
the increase, some of them quite surprising, such as: construction
branch.
It is to be noted that, along with other branches which, as
mentioned above, have recorded a significant decrease of the
investment weight in 2013 comparatively with 2010.

1.11. Production of services


Comparatively to the previous year (2008), during the period
2009-2014, the indices of the market services supplied to the
population, as well as the indices of the retail trade have recorded a
decrease.
This decrease is generated by the domestic demand (an
element of the GDP utilization), which recorded an underlined
decrease generated by the income reduction.
Meantime, the services reached a signifncant weight in the
GDP, out of which the retail trade only recorded a substantial
increase.
The services contribution to the GDP achievement by the
gross added value achieved in the frame of this sector means a
positive development which, at this stage of the integration, means a
lot for Romania.
Out of the analysis of the structure of the carried out services
activities, we note the fact that the retail trade recorded diminished
rhythm of increase.
Although the activity of sales by correspondence and virtual
shops get developed and permanent, this type of trade recorded a low
trend.
The dynamics of the services carried out to the population has
been supported mainly by the activity of hotels and restaurants,
which recorded no increase.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

87

Briefly, 2013 is a significant year as far as the production of


services is concerned, by the following major guide marks:
The increase of the weight services hold as for the
GDP achievement ;
The structural balancing of the services carried out to
the population;

Differentiated decreases, for certain fields as


already mentioned, quite significant, of the
production of services spread on various zones,
reflecting in fact the cynical effects of the economic
crisis;
The employment of a large number of persons in
activities of carried out services, which tendency
should mark a similar evolution during the
forthcoming period;
Maintaining the quality of the services carried out to
the population;
Diminishing of the hotel activity;
Exceeding a high weight of the contribution which
the production of services brings to the GDP
achievement (for a number of developed countries
such as Sweden, Switzerland etc., the carried out
services contribute with over 70% to the GDP
achievement);
There has been a development of the financial and
banking services as well as of capital market service,
including thus a series of employees.
Another aspect concerning the analysis in the field of the
production of services in our country is given by the volume of the
turnover figure achieved by the wholesale and retail trade of autovehicles, the retail trade with fuel etc. As comparatively the year 2010
in 2011 this field of activity recorded a significant decrease, continued
in 2012.

88

Constantin ANGHELACHE

Here we have another element which denoted a negative


evolution of the activity run in the field of the production of services
in our country.
Generally speaking, the turnover figure decreased for all
sectors of activity, as a consequence of the alarming cut off of the
population income. After 2013, a slow trend of increase can be
observed.
As for the international tourism, in 2012 and 2013 the number
of foreign visitors coming in Romania decreased as comparatively to
the previous year. Basically, the persons having friendship or kinship
connections in Romania kept on visiting them. In this respect, the
most numerous visits have been paid by citizen from Germany,
United States, Israel, France, Republic of Moldova as well as from
other countries where there is a significant number of Romanian
natives.
During the year we are analyzing, the departures of the
Romanian visitors abroad decreased as comparatively with 2009.
The negative rhythm of departures has accentuated in 2011, 2012
and 2013, with a slight increasing course in 2014.
As it was to anticipate, we find out a decrease of the
possibilities which the persons from Romania are disposing of as to
travel abroad, although the provisions regarding the free circulation
of persons within the territory of other states of the community
entered into force.
In 2010-2013, over 81.7% of the trips abroad have been
achieved by personal auto conveyance means, as tourism visits and
trips abroad.
The volume indices of the trade turnover decreased, following
the general economic tendency.
The dynamics recorded over the year as far as retail is
concerned shows a down warding trend with a significant decrease as
since November 2009 until 2013 (data for the whole year).

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

89

1.12. The international trade


After the increases recorded for each month during the year
2008 comparatively with the corresponding month of 2007, as far as
the international exchanges in 2009 and until 2012 are concerned,
they are recording a pronounced return, as percentage difference and,
as the passage form the positive to the negative growth, for both
import and export. After 2013, a revival of export is experienced.
If considering the export, certain groups of goods recorded
increases (for instance, the conveyance vehicles), while in the import
case there is the group of chemicals and plastics which increased.
The majority of the groups of goods recorded decreases, the
most affected being the metallurgical products and mineral products
in terms of export, as well as the conveyance vehicles and mineral
products in terms of import.
From the point of view of the way the imports and the exports
have been achieved by the three groups (defined, depending on the
processing level, as after active processing, for passive processing) ,
the structure has been as follows:
As to export: final exports 49.2%; exports after active
processing 49.3% and exports for passive processing 1.5%;
As to import: final imports 74.2%; imports for active
processing 23% and imports after passive processing 2.8%.
Here there is a first comment to make, respectively, the final
imports exceeded the final exports by almost 25%, while the exports
for active processing, namely the processing performed abroad,
involving the employment of foreign labor force, have been more
than double as comparatively to the active processing, namely the
imports achieved with the purpose of continuing the processing in
the country in order to export them afterwards. These two elements
are usually encountered in the case of countries of low level of
development.
From the point of view of the weight of the main groups of
goods out of the combined Classified List, in the overall export
operations for active processing, the main weights went to: clothes
articles made out of knitted and crocheted, textile materials,

90

Constantin ANGHELACHE

mechanical equipments and machinery, electric apparatus for


recording and reproducing sound and images, shoes and similar items,
conveyance means and materials, metallurgical products.
These two elements are usually encountered in the case of
countries of low level of development.
From the point of view of the weight of the main groups of
goods out of the combined Classified List, in the overall export
operations for active processing, the main weights went to: clothes
articles made out of knitted and crocheted, textile materials,
mechanical equipments and machinery, electric apparatus for
recording and reproducing sound and images, shoes and similar items,
conveyance means and materials, metallurgical products.
On an overall basis, we can appreciate that the foreign trade
activity did develop negatively from the point of view of the volume but
negatively as well as considering the two components, import and
export.
The decrease of the exports and imports has been stimulated
also by the slight appreciation of the national currency. On this
ground, the positive element of the appreciation (volatility)of leu
implies a negative effect on the exports. Many of the exporters either
tempered their activities, or recorded modest gains to the best, if not
pure losses.
Along with the effects of the economic and financial crisis,
another element which generated a slower rhythm of evolution of the
exports and imports, consists of the fact that the process of
privatization and restructuring involved the closing-up of a number
of companies or autonomous State supervised administrations, as
well as of the fact that the quality of the manufactured products was
not in the position to meet the foreign customers requirements.
The main aspect apart the export structure by major categories
of goods (capital, intermediary and consumption goods) is
represented by the fact that the massive reduction of the exchange of
intermediary goods, mainly as far as the import are concerned was of
the nature to diminish the productive capacity of the industry and
other activities as well, during the last months of the year 2008,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

91

jeopardizing meantime the perspective of the economic activities for


the months to come.
FOB exports, CIF imports and foreign trade operation balance
during 2013 2014

Data source: National Institute of Statistics, Statistical Bulletin no. 7/2014

From the point of view of the dynamics of the trade with the
partner countries, to note for both import and export, the decreases
recorded for almost all the cases, some of them quite significant.
In the structure by countries, the biggest deficits have been
recorded with Hungary, China, Kazakhstan, Austria, Germany,
Russian Federation, contrary to 2008, when the hierarchy of the
countries of the biggest deficits for Romania included Germany,
Russian Federation, Kazakhstan, Austria and China.
However, to note the diminishing of the deficit with Germany,
by about 37%, due to the increase of the cars export, which generated
the transformation of the significant deficit in 2011.

92

Constantin ANGHELACHE

Meantime, the deficit with the Russian Federation has been


reduced as a result of the decrease recorded by the import of natural
gas and crude oil from this country during this entire period.
The deficit recorded with China increased as a consequence of
the imports increases for telephone devices for the mobile telephony
and other kind of networks, this country holding presently the second
place within the hierarchy of the countries of the highest deficits for
Romania.
To note also the decrease of the surplus recorded with
Bulgaria as a result of the diminishing of the exports of mineral oil
products to this country.
Positive sold have been recorded mainly with: Serbia,
Norway, Republic of Moldova, Egypt, United Arab Emirates,
Lebanon, Georgia, Iraq, United Kingdom, Syrian Arab Republic.
The first characteristic consists of the fact that the evolution of
exports and imports recorded during 2013 as comparatively with
2012, leave apart some small exceptions such as Ireland, Malta,
Finland and United Kingdom for exports, respectively Estonia,
Ireland, Latvia and Malta for imports, has marked positive trends
although, of course, differing from country to country.
The second characteristic is given by the fact that for both
export and import, all the countries have recorded negative
developments which, I'd say, evidenced a given particularity implied
by an increased magnitude, close to 15 and almost 30%, even over
this value in the import case, such as for instance, Romania,
Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, respectively Finland.
At last, the third characteristic is marked by the fact that the
outrun of the exports decrease by the imports diminishing led
implicitly to the decrease of the trade deficit.
Thus, we are meeting two hypostasis: those countries which
increased their trade deficit in 2013 as comparatively with the year
2009: Ireland, Belgium, Denmark, Czech Republic and Hungary and
countries where the surplus is maintained, although at a relatively
lower level. This is the case of Germany, Holland, Sweden and
Finland.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

93

With a diminishing deficit of almost 14%, Romania is joining


the countries having recorded the biggest deficit reductions.
Within the structure by countries, the largest deficits in 2013
have been recorded with Hungary, China, Kazakhstan, Germany,
Austria, Russian Federation, contrary to the year 2010 when the
hierarchy of the countries with which Romania recorded the biggest
trade deficits included countries such as Germany, Russian
Federation, Hungary, Kazakhstan, China and Austria.
The diminishing of the deficit with Germany is also
noticeable, being due to the increase of the exports of cars and autovehicles for goods transportation.
Meantime, the deficit with the Russian Federation has been
reduced, as a consequence of the diminished imports of gas and
crude oil from this country.
The global economic crisis showed itself critically in the
foreign trade field, each month in 2012 recording decreases of the
Romanian export as comparatively with the corresponding months of
the year 2009, which confirmed the tendencies occurring previously,
starting with 2008. In 2013, there was observed the come back to a
more intense rhythm of international exchanges.
The higher dynamics of the exports in comparison with the
imports have generated a decrease of the trade deficit of Romania.
As the submitted statistics are showing, the exports dynamics
have overrun the imports dynamics in 2013 too.
The evolution of the number of exporters and importers during
the period 2006 20142 is evidencing both the effect of the adhesion
of Romania to the European Union, since January 2007 on,
consisting of a significant increase of their number.
To note that out of about 22000 exporters, 756 exporters
(recording annual exports of over 5 million euro) are covering almost
76% of the exports volume of the year 2013.
As to the importers, out of about 68350 importers, 1100
importers (recording annual imports of over 5 million euro) are
covering almost 70% of the imports volume of the year 2013.

94

Constantin ANGHELACHE

Evolution of the exporters and importers number during period


2006-2014

Data source: National Institute of Statistics, Statistical Bulletin no. 7/2014.

Taking into consideration the economic crisis effects on the


Romania, on the basis of estimated data, I have analyzed the
international commerce of goods and services for the first seven
months of the year 2014 as well. The available data at this moment
are indicating the fact that the export dynamics in 2011 is by one
percentage point higher than the import dynamics.
The estimates for the first seven months of the year 2014 are
showing that the exports of agro-alimentary products (including
beverage and tobacco) have recorded an increase of about 4% while
the imports have recorded a decrease of about 1.9%. Approximately
13% of the total commercial deficit of Romania during the first six
months from 2013 is due to the foodstuff trade.
To note that the weight of the exports and imports of agroalimentary products (including beverage and tobacco) in the total
exports, respectively imports, has decreased during the first six
months of 2014 by about 0.9% in the exports case and by about 2.0%
in the case of imports.
The main commercial partners from the European Union for
the exports of agro-alimentary products, beverage and tobacco are

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

95

the following: Italy (2% of the total export of agro-alimentary


products, beverage and tobacco), Bulgaria (11%), Hungary (8%),
Greece, Germany, Spain and Holland (with 5% each).
Romania main partner countries for export in 2013

Data source: National Institute of Statistics.

The exits of agro-alimentary products towards the European


Union countries held a value weight of about 72% while the entries
of agro-alimentary products from the European Union countries held
a weight of over 25%.
In the case of the imports of agro-alimentary products imports,
beverage and tobacco the main commercial partners from the
European Union are the following: Hungary (18% of the total
imports of agro-alimentary products, beverage and tobacco),
Germany (12%), Bulgaria (8%), Holland (7%), Italy and Poland
(with 6% each).
When analyzing the structure by partner countries for
Romania exports and imports, according to the situation being
available at the level of 2013, it can be easily stated out that the
biggest weights as for the export are held by: Germany, holding a
weight of about 18.6% (the top of the products being exported to this
country comprising plug sets for sparking plugs, wires, cables,

96

Constantin ANGHELACHE

conductors, auto parts and accessories, cars, ships); Italy (over


12.8%, foot-ware, cigarettes, phones, clothing, cars); France (7.5%,
cars, auto parts and accessories, plug sets for sparking plugs, phones,
cables, conductors, tires, bearings, furniture); Turkey (6.2%, raw iron
residues, iron and steel, rolled plates, oil products, phones, cars, cars
parts and accessories); Hungary (5.6%, wires, cables, conductors, oil
products, tires, pumps, refined sun-flower oils, mobile phones
devices, electronic components).
Romania main partner countries for import in 2013

Data source: National Institute of Statistics.

The biggest weight in the top of the partner countries to import


is held, similar to the exports case, by: Germany with 17.1% (where
from Romania is importing mainly cars, cars parts and accessories,
drugs, wires, cables,) and Italy with 11.3% (leather, foot-ware parts,
rolled plates, oil products, circuits), followed by Hungary, holding a
weight of 8.7% of the total imports (drugs, wires, cables, mobile
phone devices, electronic), France holding over 5.8% (auto-vehicles
parts, drugs, turbojets, pumps, superchargers).
But, in the case of the imports we have to notice the important
partner countries from the extra-communitarian space, such as China
(phones, accumulators and batteries, transformers, foot-ware, electric
circuits), holding 4.6%.
During the period 1.I-31.VII 2014, important weights in the
structure of exports and imports are held by the following groups of

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

97

products: cars and transportation machineries (43,0% export and


35,1% import) and other manufactured products (33,1% export and
respectively 31,0% for import).
Structure of international trade on groups of products
during the period 1.I-31.VII 2014

Data source: National Institute of Statistics, press release no. 216 from

September 9, 2014

In July 2014, according to the preliminary estimation of the


National Institute of Statistics, FOB exports amounted for 21056.9
million lei (4776.9 million euro), while CIF imports recorded
23352,1 million lei (5297,2 million euro).
Compared to July 2013, exports rose with 5.6% at values
expressed in lei (6,6% values in euro), and imports grew by 4.0% as
values in lei (4,8% values in euro).
Compared to June 2014, exports of July 2014 grew by 12.7%
both as values in lei and values in euro, and imports grew by 10.6%,
values in lei (10,5% as values in euro).
The deficit of the trade balance (FOB/CIF) was, in July
2014, 2014 de 2295.2 million lei (520.3 million euro), lower by
232.7 million lei (52.7 million euro) than the level recorded in July
2013.

Constantin ANGHELACHE

98

Exports (FOB), Imports (CIF) and FOB/CIF balance


during the period January 2008 July 2014
6000

5000

Importuri CIF
4000

M ilio a ne E u ro

Deficit FOB/CIF
3000

2000

Exporturi FOB
1000

ia n .0 8
fe b .0 8
m a r.0 8
a p r .0 8
m a i.0 8
iu n .0 8
iu l.0 8
a u g .0 8
s e p .0 8
o c t.0 8
n o v .0 8
d e c .0 8
ia n .0 9
fe b .0 9
m a r.0 9
a p r .0 9
m a i.0 9
iu n .0 9
iu l.0 9
a u g .0 9
s e p .0 9
o c t.0 9
n o v .0 9
d e c .0 9
ia n .1 0
fe b .1 0
m a r.1 0
a p r .1 0
m a i.1 0
iu n .1 0
iu l.1 0
a u g .1 0
s e p .1 0
o c t.1 0
n o v .1 0
d e c .1 0
ia n .1 1
fe b .1 1
m a r.1 1
a p r .1 1
m a i.1 1
iu n .1 1
iu l.1 1
a u g .1 1
s e p .1 1
o c t.1 1
n o v .1 1
d e c .1 1
ia n .1 2
fe b .1 2
m a r.1 2
a p r .1 2
m a i.1 2
iu n .1 2
iu l.1 2
a u g .1 2
s e p .1 2
o c t.1 2
n o v .1 2
d e c .1 2
ia n .1 3
fe b .1 3
m a r.1 3
a p r .1 3
m a i.1 3
iu n .1 3
iu l.1 3
a u g .1 3
s e p .1 3
o c t.1 3
n o v .1 3
d e c .1 3
ia n .1 4
fe b .1 4
m a r.1 4
a p r .1 4
m a i.1 4
iu n .1 4
iu l.1 4

Medie mobila 12 luni - Exporturi-FOB

Medie mobila 12 luni - Importuri-CIF

Data source: National Institute of Statistics, press release no. 216 from

September 9, 2014

The FOB exports realized during the period 1.I-31.VII 2014


were 135138.6 million lei (30299.3 million euro), and CIF imports
amounted 150063.6 million lei (33655.4 million euro).
Compared to the period 1.I-31.VII 2013, both exports and
imports grew by 8,9% as values in lei (7,5% for values in euro).
The commercial deficit FOB-CIF during the period 1.I-31.VII
2014 was 14925.0 million (3356.1 million euro), greater with 1265.6
million lei (248,4 million euro) than the one recorded for the period
1.I-31.VII 2013.
The values of Intra-UE28 exchange of goods during the period
1.I-31.VII 2014 was 96622.2 million lei (21687.5 million euro) for
deliveries and 113090.4 million lei (25386.6 million euro) for inputs,
that is 71.6% of total export and 75.4% of total import.
The value of Extra-UE28 goods exchange during the period
1.I-31.VII 2014 was 38516.4 million lei (8611.8 million euro) for
export and 36973.2 million lei (8268.8 million euro) for import,
representing 28,4% of total export and 24,6% of total import.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

Weight of exports (FOB) and imports (CIF), intra-UE28


and extra-UE28 in Romanias total international trade,
during the period January 2008 July 2014

Data source: National Institute of Statistics, press


release no. 216 from September 9, 2014

99

100

Constantin ANGHELACHE

1.13. The population and the labor force market


The occupied population includes all persons both
employees and freelancers who develop a productive activity
within the production limits of the European Accounts System.
The evolution of occupied population, by trimesters, in 20082013, followed an ascending course. The occupied population was
some 9.5 million people.
Employees represent all the persons working mainly on the
basis of a formal or informal contract, for other resident institutional
entity, in exchange for wages or some equivalent pay. The number of
employees, shows a level oscillating between 6.4 million in quarter II
2009 and 6.6 million in trimester III 2009, 6.5 million in trimester III
2010, 5.9 millions in trimester II 2011, reaching the level of 6.1
millions in trimester I 2012.
The process of reduction of the number of employees
continued, reacing the level of 4.328 million in December 2013.
From this date on, it can be observed the increase, in a slow rhythm
however, of the number of employees, that reaches the level of 4.43
million in July 2014.
This number differs significantly form the one of employees
that is currently operated with. It includes the number of employees
determined in compliance with the accounts, that take into
consideration, both data sources used to determine the cost of labor
force occupation, such as the Survey on labor force in households
(AMIGO); the Inquiry regarding the cost of labor force (S3); Annual
structural survey in enterprises (ASA); and also administrative data
sources (information provided by the Ministry of Foreign Affairs,
Ministry of Labor, Family and Equality of Chances, Ministry of
Interior and Administrative Reform etc.); accounting situations of
commercial companies.
I state that the number of employees includes those working in
the hidden economy, established according the computation
methodology.
Another category is represented by the independent workers
(freelancers), they being the sole owners or co-owners of the entities

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

101

without judicial personality they work in. In this category, can also
be included: family workers, non-paid and home workers that
manufacture for market; workers that exert, both individually and
collectively, productive activities regarding exclusively the final
consumption or formation of capital on their own account.
The occupied population, according to the SEC methodology,
is the sole indicator that indicates the human potential of the
occupied labor force that can be used to determine the social
productivity of labor as a ratio between the GDP and the occupied
population.
The evolution of the productivity of labor is, within the series,
fluctuant enough, from positive elevated levels, to constant decreases
starting quarter I 2009 until quarter I 2010, to record a comeback to a
positive trend, of 1.6% in quarter II 2010 against the previous year,
of 1.9% in quarter III 2010 against quarter III 2009. In 2013 and
during the six months of 2014, the productivity have not manifested
significant oscillations, but recorded a still low level.
Real hourly productivity marks, in principle, the same
evolution as the real productivity per occupied person.
In the analysis of the occupied population, it can be observed
the percent evolution of the structure occupied regarding the great
employees categories and individual entrepreneurs.
In this context, according to the European Account System
edition 1995 also, the employees hold a weight of some 70% out of
the occupied population.
On activity branches, the greatest weight is held by
agriculture, with 27.6%, followed by industry, with 22.5% and
transports with 21%.
The indicator occupied population of Romania compared to
other countries proves a concerning discrepancy in negative way and
where I think the attention of decisional factors must be focused.
In 2014, Romania, with a rate of occupation of 61.8%, was
among the countries with values below EU28 average (for which, the
value of the indicator was 64.5%).

102

Constantin ANGHELACHE

The greatest values of the occupation ratio in 2011 were


recorded in: Netherlands (76.3%), Denmark (74.1%), Sweden
(72.9%), Austria (71,4%) and Germany (71.0%).
In most EU28 member states, the occupation ratio in 2014
was increasing, excepting four member states, in which case slight
declines were observed (between 0.1 and 0.4 percent points):
Portugal, Lithuania, Luxembourg and Belgium. At the level of EU28
the increase against the previous quarter was +0.7 p.p.
Against the same period of 2009 the occupation ratio was in
decline in most European states. At the level of EU28 the decrease
was -0.5 p.p. The exceptions are 6 member states, for which the
occupation ratio remained at the same level or increased slightly (at
most 1.0 p.p.) among these, Romania.
In 2014, in Romania, the weight of employees in total
occupied working age population was 66.1% - one of the most
reduced in Europe (the next-to-the-last place, after Greece). In the
same time, the weight of non-employees in agriculture (mainly
employees on their own and family non-paid workers) was 26.2% the greatest in Europe.
The increase of occupation in 2014 against the previous
periods occurred on the background of transition towards agriculture,
phenomenon visible from:
Reduction of employees weight;
The increase of the weight of non-employees in
agriculture.
In 2014, the occupation ratio of the working-age population
was 60.5%; increasing by +0.2 p.p. against the end of 2013.
Regarded through the prism of distribution by development regions,
the smallest occupation ratio was recorded in the Center region
(53.2%) and the greatest in the North East region (65.3%).
Occupation rates greater than the national average (60.1%)
were recorded only in two regions where the agricultural sector is
significant North-East (65.3%) and South (63.2%), and also in
Bucharest Ilfov (62.8%) where labor force is drawn into the services
sector. The highest growths, established by chain indexes, were

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

103

recorded in the North East region and South Muntenia, and the
highest decreases were emphasized in Bucharest Ilfov and SouthWest Oltenia.
Territorial disparities of the occupation ratio (%)

Data source: National Institute of Statistics.

Information regarding the budget sector must be carefully


analyzed, because the data refer to the statistics from economic
activities (aggregated on homogenous activity) according to CAEN
Rev.2.: pubic administration, education, respectively health and
social assistance (including private education some 2%,
respectively some 4.5% for health and social assistance), excluding
the armed forces and assimilated personnel (MApN, SRI, MAI etc.).
These statistics do not take into account the financing form,
their purpose being to provide information on economic activities,
according to CAEN Rev.2.

104

Constantin ANGHELACHE

The budgetary sector was characterized, during the period


2010 - 2014 by continuous decreases of the number of employees.
The most accentuate declines were recorded in 2010 and during the
first nine months of 2011.
Also, declines in the effective of employees recorded in the
pubic administration units can be found in the secondary activities
developed by these entities: cultural, sport, and recreational
activities, landscape design and services for buildings, agriculture,
water supply, sanitation, waste management, de-contamination,
constructions, transport and storage, production and supply of
electrical and thermal energy, gases, hot water and air conditioning,
lease and sub-lease of real estate goods etc.
As for the evolution of average monthly salary gains during
the period 2009 - 2014, they were characterized, mainly, by declines
from one month to another, excepting the months when annual and
occasional premiums were granted, according to the national law,
sums from other funds. After 2013, there was re-ruled the increase of
salaries, which have been decreased when foreign contracts were
drawn.
Compared to the previous year, in 2013, the vacant work
places ratio decreased in health and social assistance (by 0.20 p.p.),
public administration (by 0.11 p.p.), and in education it increased (by
0.12 p.p.).
The evolution of the vacant work places ratio was more
accentuated in health and social assistance (by 2.53 p.p.), followed
by public administration (0.67 p.p.), and for education the ratio kept
unchanged.
In 2011, little more that 10% of the total vacant work places
were recorded in each of the activities: public administration (2.7
thousand vacant places), respectively health and social assistance
(2.4 thousand vacant places), while in education the demand for
work places was of some one thousand. Comparatively against the
previous periods, in health and social assistance, the most significant
decrease of number of vacant places recorded: by 7.8 thousand
vacant places, representing more than two-thirds (67.5%) of the
number of vacant places that diminished within a year in the whole

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

105

economy, respectively with 0.8 thousand vacant places against the


previous trimester.
In public administration, in 2010-2014, the number of vacant
work places decreased. In education, a slight increase of the demand
for work places recorded, as against the previous year, following the
start of the new school year.
Among the European countries, the evolutions against 2010
are divergent: as the decrease trend is observed in 12 countries,
increase in 12 while in 3 countries the weight of administration
employees remained constant against the same period of the previous
year.
Evolution of the unemployment ratio
8.0

7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0

4.0

6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1P
2P
3P
4P
5P
6P

4.5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Provisional data
Data source: Data source: National Institute of Statistics, press release no.
181 of July 31st 2014

The number of unemployed people, in July 2014, was 700,000


persons, by 39,000 lower than in June 2013.
In June 2014, the rate of unemploymnent in seasonally
adjusted series was estimated at 7.1%, in decrease 0.2 percentage
points as against the previous mont hand by 0.3 percentage points as
againts the level for June 2013.

Constantin ANGHELACHE

106

The information corresponding to the financing form are


managed by the Ministry if Finance, according to the provisions of
OUG no. 48/2005, with subsequent completions and modifications.
In the basis of this ordnance, the main credit orders for the pubic
institutions financed from the state budget, social security budget,
special funds budget and of the autonomous public institutions
integrally financed from own revenues, submit, monthly, to the
Ministry of Pubic Finances, for the previous month, situations
regarding the monitor of the number of posts and personnel
expenses, for their own apparatus and for public institutions in their
subordination, co-ordination or authority, regardless the financing
mode.
The number of unemployed people (age 15-74 years),
estimated for June 2014 is 700 thousand persons, decrease both from
the previous month (718 thousand persons) and from the same month
of the previous year (739 thousand persons).
Number of unemployed people during June 2012 June 2014
775000

persons

750000
725000
700000
675000
650000
625000
600000
6

10 11 12

2012

2013

10 11 12 1P 2P 3P 4P 5P 6P
2014

Provisional data

Data source: National Institute of Statistics, press release no. 181 of July

31st 2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

107

By sexes, the unemployment ratio for men is by 1.3


percentage points higher than the one for women (the values being
7.7% for men and 6.4% for women).
For adult persons (25-74 years), unemployment ratio was
5.7% ofr June 2014 (6.3% for men and 4.9% for women).
Unemployment rate on sexes (%)

Total
15-74 yrs
25-74 yrs
Men
15-74 yrs
25-74 yrs
Women
15-74 yrs
25-74 yrs

Total
15-74 yrs
25-74 yrs
Men
15-74 yrs
25-74 yrs
Women
15-74 yrs
25-74 yrs
P

Jun.

Jul.

Aug.

2013
Sept. Oct.

Nov.

Dec.

7,4
6,0

7,3
5,9

7,3
5,9

7,3
5,9

7,4
5,9

7,4
5,9

7,3
5,9

8,0
6,5

7,8
6,4

7,9
6,4

7,9
6,4

8,0
6,5

8,0
6,5

7,9
6,5

6,6
5,2

6,6
5,2

6,6
5,3

6,6
5,2

6,6
5,1

6,6
5,2

6,5
5,1

Jan. P

Feb. P

2014
Mar. P
Apr. P

May P

Jun.P

7,3
5,8

7,2
5,7

7,2
5,7

7,1
5,6

7,3
5,8

7,1
5,7

7,8
6,4

7,7
6,2

7,8
6,3

7,7
6,2

7,9
6,4

7,7
6,3

6,5
5,1

6,6
5,1

6,4
4,9

6,3
4,8

6,5
5,0

6,4
4,9

Provisional data

Data source: National Institute of Statistics, press release no. 181 of July

31st 2014

108

Constantin ANGHELACHE

The number of unemployed people aged 25-74 years


represents 74.3% of the total number of unemployed estimated for
June 2014.
The salary gain, both in nominal and real terms, increasedin
2014 from the previous periods. In July 2014, the average gross
monhly salary was 2,378 lei.
Average gross earnings in July 2014

Except armed forces and similar (The Ministry of National Defence, The Ministry of Internal Affairs,
The Romanian Intelligence Service etc.).

Data source: National Institute of Statistics. Monthly Statistical Bulletin no.


7/2014, p. 121

On activities of the national economy, the maximum values of


the net average salary gain are in the financial brokerage (with
percentage between 115 146% above economy average).
At the opposite pole, with the lowest net average salary gain,
are placed the hotels and restaurants activities (with percentage
between 41 43% below economy average). To be noted that both
sections hold similar percentage as numbers of employees at the
level of the national economy (some 2-3% each).
In 2014, compared to the previous year, the net average salary
gain had a slightly decreasing trend, for most economic activities

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

109

(excepting those pertaining to the budgetary, hotels and restaurants,


real estate transactions and shows, cultural and recreational sectors).
In 2014, the average net salary gain realized on various
activities of the national economy has recorded, both increases and
decreases, in almost equal measure. So, in the economic sector, slight
increases were recorded, the greatest being in the activity of
production and supply of electrical and thermal energy, gases, hot
water and air conditioning (+1.8%). At the opposite pole, with the
most significant decrease of the net average salary gain, was the
extractive industry (-18.9%, because of the premiums granted for
oilers day in the previous month).
By main activity of economy, in industry

Data source: National Institute of Statistics. Monthly Statistical Bulletin no.


7/2014, p. 121

In the public property units (fully state-owned or state-owned


majority), the average net salary gain has the highest values. The
lowest average net salary gains are recorded in the privately-owned
entities (privately-owned majority, fully private, fully foreign), that
hold the majority weight of the number of employees (some 63%).

Constantin ANGHELACHE

110

The number of pensioners with pensions above 1000 lei represented,


at the analyzed moment, just the fifth part (21.1%) of the total social
security pensioners. The average number of social security
pensioners had a descending quarterly evolution, from 2002 until
2012.
Average number and average monthly pension of
pensioners and social support beneficiaries
years

Average number of pensioners


- thousandsTrim.
I

1)

Trim.
II

Trim
III

Trim.
IV

Average pension
Lei/month
Trim.
I

Trim.
II

Trim
III

Trim.
IV

Trim. I
2014
against
Trim. I
2012

Pensioners -total
(l+ll+lll)*)

2013
2014

5433
5375

5413
5357

5401

5393

795
844

807
846

808

811

100,2

1.1.

Social
insurance
pensioners
- total
of which:
- state social
insurance
pensioners
- Social insurance
pensioners from
the former
agriculturists
system
- Social insurance
pensioners from
the evidence of
the
State
Secretary
for
Cults
- Social insurance
pensioners from
the evidence of
the
Advocates
Insurance House
1.2.
Beneficiari
es of
pensiontype social
support -**)

2013
2014

5426
5370

5407
5352

5395

5387

796
845

808
847

809

811

100,2

2013
2014

4683
4680

4679
4677

4679

4684
845

800
845

812

812

811

100,0

2013
2014

584
532

570
518

557

545

323
342

328
342

328

329

100,0

2013
2014

2
2

2
2

599
611

598
618

593

589

101,1

2013
2014

2
2

2
2

1906
1990

1986
1984

1990

1993

99,7

2013
2014

1
1

1
1

200
211

203
210

203

202

99,5

1.3. I.O.V.R.
Pensioners

2013
2014

6
4

5
4

235
234

234
233

234

234

99,6

including taxes and social health contributions related to retirement income


(O.U.G. no.87/2000 and OUG no.107/2010).,
*)
Including people retired from the Ministry of National Defense, Ministry of
Interior, Romanian Intelligence Service. **) Paid from the Social Insurance Fund.
Data source: National Institute of Statistics. Monthly Statistical Bulletin no. 7/2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

111

In quarter II 2012, the number of social security pensioners


has followed an ascending trend, reaching 5531 thousand persons.
As for the state social security pensioners, after being on a
continuous ascending trend, since quarter II 2007 (4641 thousand
persons), since quarter III 2010, recorded a decrease, to 4759
thousand persons, in 2011 and 4720 thousand persons in quarter I,
2012.
In 2011, comparative to the corresponding quarter of the
previous year, the social security pensioners had the possibility to
spend averagely with only 26 lei (+3.6%) additional.
In 2012, the index of the real pension decreased as against the
previous year (96.0% from 118.1%); subsequently, the purchasing
power of the social security pension declined. In quarter I, 2012, the
average pension was 766 lei/month.
In the analyzed period, some 3/4 of the total departments have
recorded a greater number of pensioners compared to the employees.
In the top of this group, there are Giurgiu and Teleorman where the
report pensioners/employees was almost 2 (1.9) pensioners for one
employee.
The Bucharest municipality was at the opposite pole,
recording the lowest value of the report (0.6).
The departments in which the ratio is 1 to 1 represents a tenth
from the total.
According to the provisional results of the Survey on Family
Budgets realized by NIS in 2010, the average monthly total revenues
for a household were 2257 lei, a value relatively constant during
2007-2012. The structure of the money incomes of households
reveals the same trend as the total revenues.
In 2011, the average total revenues for an urban household
were by 32.3% higher.

Capitolul 1

Starea economic a Romniei


la mijlocul anului 2014
n anul 2014, Romnia ncearc s fac fa efectelor degajate
de criza economico-financiar, care fie ca val n dezvoltare sau un
nou val, se va prelungi cu efecte n anii urmtori.
Prezena Romniei n Uniunea European evideniaz faptul
c se resimte nevoia unui program de msuri care s asigure un cadru
unitar i care s faciliteze transpunerea n practic a msurilor postaderare, mai ales absorbia fondurilor comunitare puse la dispoziia
Romniei. ara noastr are ns o problem major bifactorial
sintetizat n programe i proiecte de substan i mai ales n
incapacitatea de cofinanare. n acest context ne putem recunoate
drept ar contributoare la Uniunea European.
Rezultatele din 2010-2014 trebuie analizate prin prisma
faptului c declanarea crizei financiare i economice, n primvara
anului 2007 n SUA, n anul 2008 n Europa, cuprinznd n partea
final a anului 2008 i Romnia, a determinat o serie de efecte
negative globale i individuale, cu grad de intensitate diferit de la
ar la ar, ct i abordri de surmontare a crizei, deopotriv cu
caracter global, ct i n plan naional. Venind ceva mai trziu la noi
sau fiind prea adnc stimulat psihologic, n 2009-2012, criza a
produs efecte economico-financiare negative inimaginabile.
Dup ce organismele internaionale, guvernele, cercurile de
afaceri, analitii economici, reprezentanii mass-mediei, practic
ntregul spectru societal, au fost surprini i aflai n momente de
derut i incertitudini pe parcursul unei perioade relativ ndelungate
n care efectele crizei au escaladat i s-au exercitat n toate zonele
vieii economice i sociale, anul 2012 i evoluia din 2013 indic o
perspectiv pentru 2013-2015 descurajant. Pe acest fond s-au

114

Constantin ANGHELACHE

aplicat, pn n mai 2012 doar programe de austeritate.


Preocuprile guvernului actual de a repara cte ceva din msurile de
austeritate sunt afectate de lipsa surselor financiare.

1.1. Principalele evoluii macroeconomice


Indicatorul cel mai sintetic al Romniei, privind rezultatele
obinute n anul 2010, l reprezint Produsul Intern Brut, care a fost
de 513.640,8 milioane lei, exprimat n preuri curente ale anului
2010. n 2011, creterea PIB a fost de 1,1% fa de 2010, ceea ce,
ajustat la nivelul anului 2011, reliefeaz o valoare de 519.290,8
milioane lei. Anul 2012 a evideniat o cretere de 0,6 fa de 2011 i
de 4,9%, fa de acelai an, date deflatate, a PIB, ajungnd la
596.681,5 milioane lei, date definitive.
n anul 2013, pe baza datelor semidefinitive, rezult o cretere
anual de 3,5% a PIB fa de anul 2012. n cifre absolute, valoarea
PIB n 2013 a fost de 617.565,4 milioane lei, date nedeflatate.
n primul semestru al anului 2014, evoluia PIB a stagnat,
lund n considerare datele curente nerevizuite, exostnd totui o
cretere sensibil n urma deflatrii. Indicatorii macroeconomici de
rezultate au nregistrat o evoluie negativ n perioada ianuarie 2009 ianuarie 2012 ca urmare a efectelor crizei economico-financiare,
ineficienei activitii guvernamentale i lipsei unui program coerent
anti-criz, bazat pe msuri pro-active.
PIB-ul a nregistrat o reducere n perioada 2010 - 2012. n
acelai timp, inta de inflaie nu a putut fi atins, iar investiiile
strine directe s-au redus. n primele ase luni ale anului 2014, a
crescut datoria extern, a sporit datoria public intern, balana de
pli externe nregistreaz deficit cumulat, veniturile populaiei au
stagnat, unele ramuri ale economiei naionale au nregistrat stagnri,
bugetul consolidat a devenit volatil datorit veniturilor certe reduse,
rezultat al unei colectri deficitare sau dezinteresate etc. Din anul
2013, situaia s-a redresat, existnd i o mai bun colectare a
veniturilor la bugetul consolidat

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

115

PIB/locuitor calculat pe baza paritii puterii de cumprare a


fost n 2013 de 10.759 uniti paritate de cumprare standard
(unitatea monetar de referin la nivelul Uniunii Europene, ca valut
convenional ce exclude influenele diferitelor preuri naionale).
Din studiul datelor constatm, n primul rnd, c, aproape n
toate cazurile, evoluia trimestru de trimestru, att sub aspectul
comparrii cu trimestrul anterior, ct i n raport cu trimestrul
corespunztor din anul precedent, este una relativ pozitiv,
evideniind o cretere la nivelul UE 28.
Acest fapt a consemnat ieirea din recesiune pe ansamblu UE.
Partea a doua a tabelului, comparaie cu perioada corespunztoare
din anul anterior, arat i ea o evoluie pozitiv n sensul diminurii
constante a descreterii (n toate dou trimestre) n raport cu
trimestrele corespunztoare din 2012.
Observm c o serie de 7 ri au nregistrat creteri reduse,
nesemnificative.
Restul rilor, ntre care i Romnia, s-au confruntat i n 2013
cu efectele crizelor declanate de recesiune. n anul 2012, ritmurile
de cretere s-au temperat i las loc interpretrii reapariiei efectelor
crizei, n valul al doilea. Problema meninerii euro, declanat de
situaia din Grecia, Italia, Spania, Portugalia i Irlanda, stimulnd
multe analize ce conduc la perspective pesimiste.
Privit n context european, situaia din punct de vedere al
fenomenului recesiunii arat c o singur ar, Polonia, nu a intrat n
aceast stare, nregistrnd creteri consecutive.
Alte 14 ri membre ale UE, ntre care Germania (motorul
economiei europene) are i n 2013-2014 o cretere notabil. Unele
dintre acestea, precum: Frana, Olanda, Suedia, Marea Britanie,
Slovacia, Danemarca au nregistrat creteri consolidate n cele dou
trimestre, prefigurnd o evoluie pozitiv ateptat la nivelul
ntregului an 2014.
Altele, precum: Belgia, Spania, Ungaria, au marcat creteri
labile cel puin ntr-unul din dou trimestre, fapt ce denot o anumit
incertitudine pentru finalul anului 2013, fiind posibil alunecarea n
recesiune.

Constantin ANGHELACHE

116

Ratele cretere a PIB


- date ajustate sezonier -

: Datele nu sunt disponibile


(1) modificri procentuale fa de acelai trimestru din anul precedent, calculate din
date ne-ajustate sezonie.
(2) modificri procentuale fa de acelai trimestru din anul anterior, calculate pe
baz de date ajustate.
(3) ratele de cretere sunt calculate utiliznd component de trend.
(4) toate ratele de cretere se bazeaz pe metodologia ESA2010.
Not: ajustrile sezoniere nu includ corecia pentru Irlanda, Portugalia, Romnia i
Slovacia.
Sursa de date: Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/8/84/Growth_rates_of_
GDP_in_volume_%28based_on_seasonally_adjusted_data%29_2014Q2.png,
accesat n data de 10.11.2014

Situaia creat impune unele discuii, dar, rezumativ, acestea sar limita la:
importurile au sczut fa de anul precedent. Importurile au
rmas rentabile deoarece, chiar dac uneori s-a nregistrat o apreciere
a monedei naionale fa de euro i USD preurile angro i en detail,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

117

nu s-au ajustat prin reduceri, societile comerciale considernd c


este un bun ctigat la care nu este cazul s renune;
pe de alt parte, exporturile au crescut n perioada 2012 2014, ntruct aceast fluctuaie a cursului de schimb fa de cele
dou valute din coul valutar de referin a stimulat producia intern
pentru export, aceasta devenind mai rentabil la export, situaia se va
menine pe acelai trend i n perioada urmtoare.
n mod normal, deficitul unei ri, inclusiv al Romnei, nu
este alarmant n msura n care face parte dintr-un program de
mprumuturi externe, dirijate pe proiecte, care s nu afecteze avuia
naional;
n contextul n care importurile au avut o nclinaie spre
bunurile de larg consum, situaia poate fi tratat ca negativ.

1.2. Evoluia Produsului Intern Brut


Referitor la evoluia PIB fa de perioadele corespunztoare
din 2009, n primul rnd, n cazul Romniei, rezult c, scderea cu
1,3% a fost rezonabil. n 2012, s-a nregistrat o cretere a PIB de
1,1%. PIB-ul a nregistrat n 2010 o valoare de 522.561,1 milioane
lei, ajungnd la 578.551,9 milioane lei n 2011 i 596.681,5 milioane
lei, date definitive, deflatate, n 2012. Valoarea PIB n 2013 a crescut
cu 3,5%, ajungnd la 617.565,4 milioane lei n contextul n care pe plan
intern i internaional criza a continuat s afecteze creterea economic.
Evoluia PIB trimestrial n anul 2013
Date relative

Trim.I
102,1

2013 (%)
Trim.II
Trim.III
101,8
104,3

Trim.IV
105,0

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Comunicat de pres nr.


243/08.10.2014

n perioada 2001-2008, evoluia PIB s-a realizat n salturi, avnd


evoluii pozitive. ncepnd cu anul 2009, sub efectul crizei economicofinanciare, s-a declanat scderea creterii economice.

118

Constantin ANGHELACHE

Comparnd nivelul de cretere a PIB al Romniei n 2012 cu


unele ri din Uniunea European, vom vedea c acesta a fost aproape
cel mai sczut. Analiza va cpta un contur mult mai semnificativ
dac vom urmri i modul n care a evoluat PIB n primele dou
trimestre din 2014.
Evoluia PIB n perioada 2001- 2014
(perioada corespunztoare din anul precedent = 100)

* date provizorii, estimate pentru 2014


Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Comunicat de pres nr.
243/08.10.2014

Astfel, n trimestrul 1 2014 PIB a crescut cu 3,9%, serie brut


(3,7% serie ajustat), iar n trimestrul doi a crescut cu 1,2 serie brut
(1,5 serie ajustat) fa de trimestrul corespunztor din anul
precedent.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

119

Evoluia Produsului intern brut trimestrial


- n % fa de perioada corespunztoare din anul precedent Perioada
Trim. Trim.
Trim.
Anul
Trim. I
Indicator
II
III
IV
100,1
102,0
99,4
100,8
2012
Serie brut
102,1
101,4
104,2
105,4
2013
103,9
101,2
2014
100,3
102,1
99,4
100,6
2012
Serie ajustat
102,1
101,8
104,3
105,0
2013
sezonier

An
100,6
103,5
-

103,7
101,5
2014
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Comunicat de pres nr.
244/08.10.2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Comunicat de pres nr.


244/08.10.2014

Pe totalul semestrului I al anului 2014, volumul PIB, n preuri


curente, a fost de 327.126,2 milioane lei.

120

Constantin ANGHELACHE

1.3. Factorii de modificare a Produsului Intern Brut pe


categorii de resurse
n anul 2013, ca i n primele ase luni ale anului 2014, PIB sa realizat pe seama activitii desfurate n principalele ramuri ale
economiei naionale. Contribuia a fost diferit din punctul de vedere
al valorii adugate brute ce s-a realizat la nivelul fiecrei ramuri.
Impozitele nete pe produs i-au adus n semestrul 1 2014 o contribuie
pozitiv, reprezentnd 13,2% din PIB, activitatea serviciilor a
contribuit cu 3,1% la PIB, construciile au stagnat. Industria a avut o
cretere de 0,7%.
Tot n 2014, agricultura, silvicultura i piscicultura au avut o
contribuie redus iar n primele ase luni ale anului 2014 au
reprezentat 3% din PIB.
Contribuii la modificarea PIB, pe categorii de resurse
2014 / 2013 (primul semestru)

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicatul de pres nr.


243/08.10.2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

121

n anul 2014, pe primele ase luni s-au meninut aceleai


tendine cu precizarea c agricultura a marcat un uor recul.
Contribuia principalelor categorii de resurse la creterea PIB n
primele ase luni ale anului 2014
Indicatorul
Produsul intern brut
Agricultur, vnat, pescuit i piscicultur
Industrie, inclusiv energie
Construcii
Comer;repararea automobilelor i articolelor
casnice; hoteluri i restaurante; telecomunicaii
Activiti financiare; imobiliare, nchirieri i servicii
pentru ntreprinderi
Alte activiti de servicii
Total valoare adugat brut
Impozite nete pe produs

Sem. I
1,2
-0,3
0,7
-0,3
-0,5
0,3
0,1
0,3
0,9

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic,


comunicatul de pres nr. 243/08.10.2014

n semestrul I al anului 2014 constatm o cretere uoar a


economiei. Agricultura se menine n parametri normali de influen,
cu o evoluie constant. Relevant n ceea ce privete formarea PIB pe
categorii de resurse (ca factori de modificare) este i evoluia structural
n perioada 2003-2012, prezentat n tabelul urmtor.
Ponderea principalelor categorii de resurse la formarea PIB (%)
Indicatorul
Agricultura, vnat i
silvicultur; pescuit i
piscicultur
Industrie, inclusiv energie
Construcii
Comer; repararea
automobilelor i articolelor
casnice; hoteluri i
restaurante; transporturi i
telecomunicaii
Activiti financiare;
imobiliare, nchirieri i
servicii pentru ntreprinderi
Alte activiti de servicii
Impozite nete pe produs

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
11,6 12,6 8,4 7,8 5,8 6,7 6,3 6,0 7,3 4,7 4,8 3,0

24,7 24,9 24,8 24,5 24,3 22,9 23,8 26,4 25,0 25,2 25,1 32,5
5,7 5,9 6,5 7,4 9,1 10,6 9,8 7,3 7,2 7,3 7,4 4,8
20,3 20,6 21,7 22,2 22,7 21,9 21,2 20,9 21,2 20,9 21,0 15,6

12,3 12,3 13,2 13,3 13,7 14,0 15,1 16,2 14,1 14,0 13,2 16,9

14,3 13,0 13,7 13,1 13,0 13,0 13,8 12,0 12,8 12,8 12,7 14,0
11,1 10,7 11,7 11,7 11,4 10,9 10,0 11,2 12,4 13,9 10,8 13,2

*) data provizorii, estimate.


Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicatul de pres nr.
243/08.10.2014

122

Constantin ANGHELACHE

Activitile din servicii, industrie, construcii i impozitele nete


pe produs mpreun, au avut o contribuie decisiv la scderea PIB,
ceea ce nseamn un fapt negativ pentru economia Romniei care
dei s-a restructurat, a renunat la o serie de subramuri ale industriei,
angajndu-se pe fgaul dezvoltrii produciei serviciilor, al
construciilor .a.m.d., nu a reuit s fac fa efectelor crizei,
corelate i cu inexistena unui plan de guvernare anticriz adecvat,
stabilit la declanarea fenomenului.
Ponderea principalelor categorii de resurse la formarea PIB n
prima jumtate a anului 2014, arat c industria se menine pe primul
loc, avnd o uoar tendin de cretere fa de perioada
corespunztoare a anului precedent.

1.4. Evoluia Produsului Intern Brut pe categorii


de utilizri
Din punct de vedere al utilizrilor, la formarea PIB n anul 2012
i-au adus contribuia: variaia stocurilor, exportul net, formarea brut
de capital fix, consumul final colectiv al administraiei publice,
consumul final individual al gospodriilor populaiei.
n analiza datelor pe anul 2012 trebuie s pornim de la situaia
concret pe care a nregistrat-o ara noastr n acest an.
Aa, de pild, variaia stocurilor a avut o contribuie final mai
redus, iar exportul net, adic diferena dintre exporturi i importuri, a
avut un efect mai redus, ca urmare a reducerii deficitului balanei
comerului internaional.
n aceste condiii constatm c la formarea PIB din punct de
vedere al utilizrilor, au contribuit formarea brut de capital fix,
consumul individual al gospodriilor populaiei, cu o reducere de -0,4%,
ceea ce conduce la urmtoarele concluzii:
influenele pozitive la realizarea PIB din punct de vedere al
utilizrilor au avut-o consumul final colectiv al administraiei
publice, variaia stocurilor i exportul net;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

123

au avut o influen negativ la formarea PIB consumul


individual efectiv al gospodriilor i formarea brut de capital fix.
Analiza factorilor de influen ai formrii PIB pe categorii de
utilizri poate fi reliefat i prin analiza ritmului n care au influenat
n 2014 fa de 2013 categoriile de utilizri luate n calcul la
realizarea PIB.
Astfel, consumul individual al gospodriilor populaiei i
consumul colectiv al administraiei publice, mpreun, s-au redus. O
scdere mai accentuat s-a nregistrat la exportul net.
Un efect negativ l-a avut ritmul n care a crescut formarea
brut de capital fix.
Evoluia PIB n 2014 se nscrie pe linia parcurgerii drumului
de revenire din procesul de recesiune. n primele ase luni ale anului
2011 s-au preluat toate efectele negative necontabilizate 2010 2012, apoi s-a continuat cu o uoar revenire, n 2013 i n primele
ase luni ale anului 2014.
Ponderea n PIB a principalelor categorii de utilizri
Indicatorul

Anul
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013 2014*

Consumul
individual efectiv
al gospodriilor
Consumul
colectiv efectiv al
administraiei
publice
Formarea brut
de capital
Variaia stocurilor

75,7 77,5

78,5

77,9

75,3

74,0

72,7 72,6 72,4

72,7

73,7

74,0

9,8

7,9

8,3

7,7

7,6

7,7

8,2

7,3

7,1

6,1

8,8

21,5 21,8

23,7

25,6

30,2

31,9

25,6 22,5 22,3

22,2

20,0

19,0

0,6

1,8

-0,3

0,9

0,8

-0,6

-0,6

3,5

3,9

4,1

3,5

1,1

Exportul net

-7,6

-9,0

-10,2 -12,1 -13,9 -13,0 -5,9

-5,7

-5,9

-5,7

-3,3

-0,5

7,1

*) data provizorii, estimate.


Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicatul de pres nr.
243/08.10.2014

Astfel, PIB-ul nu a ajuns nc la nivelul nregistrat n 2009;


majoritatea ramurilor au avut contribuii negative ceea ce presupune

124

Constantin ANGHELACHE

intrarea n degringolad managerial macroeconomic; structura pe


ramuri i utilizri a fost negativ. n 2012 PIB a crescut cu 1,1% fa
de 2011 i urmeaz un curs oscilant n 2013, nregistrnd pe primele
ase luni ale anului o cretere de 1,8% fa de aceeai perioad a
anului precedent. Contribuia la creterea PIB pe categorii de utilizri
arat evoluia pe fondul crizei i este evideniat n tabelul ce urmeaz.
Studiul evoluiei economice, prin luarea n consideraie a modificrii
PIB n rile Uniunii Europene, relev situaia deosebit de grav
existent pe plan european i, mai larg, mondial.

1.5. Realizarea PIB pe forme de proprietate


Din analiza efectuat rezult c n perioada 2009-2013, sectorul
privat a contribuit cu 72,4%-76,9% la formarea PIB. Ponderea, nc
redus, a sectorului privat a fost determinant, n special prin valoarea
adugat brut din agricultur. Este normal aceast influen deoarece
agricultura s-a confruntat cu unele condiii naturale negative.
ntr-o comparaie cu perioadele anterioare se constat c
aceast pondere a sectorului privat la realizarea PIB este superioar
tuturor celorlalte perioade anualizate din 2000, i chiar din 1990 pn
la zi. n perioada 2010-2014, pentru care efectum analiza complet de
fond, s-a constatat creterea ponderii sectorului privat n valoarea
adugat brut din construcii.
Important este c ponderea sectorului privat la realizarea valorii
adugate brute pe ramuri ale economiei naionale i, n final, la formarea
PIB s-a meninut la un nivel ridicat.
Este evident c privatizarea regii, ori extinderea privatizrii n
ramurile deja privatizate va avea efectul scontat.
Trebuie fcut remarca referitoare la faptul c nu ntotdeauna o
astfel de analiz este pertinent deoarece vor fi, i vor rmne, sectoare
de activitate absolut importante pentru economia naional la care
statul trebuie s i menin atributul de proprietar.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

125

Produsul Intern Brut


ponderea sectorului privat n 2001 2014

*)

Date semidefinitive. Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

1.6. Investiii strine directe


Perioada 2013 iunie 2014 a fost una n care o serie de
sectoare de activitate au continuat s se privatizeze, cele deja
privatizate au continuat s-i sporeasc patrimoniul (capitalurile),
prin atragerea de noi investiii autohtone i strine, aspect demn de
luat n considerare din punct de vedere al efectelor asupra structurii
economiei naionale.
n aceste condiii, conform datelor furnizate de Oficil Naional
al Registrului Comerului, rezult c n 2010 valoarea total a
investiiei strine directe n Romnia a fost de 3.914 milioane euro,
n 2011 a fost de 3.329.432,4 mii euro, n 2012 de 2.856.416 mii
euro, n 2013 a fost de 2.355.803 mii euro, i de 1.761.585 mii euro
n primele apte luni ale anului 2014.
La sfritul anului 2010, investiia direct a rezidenilor
romni n strintate a fost de 1.675 milioane euro, ntribuia sporind
pn la 1.937 milioane euro n 2013, aceasta fiind o contribuie ce a
putut fi msurat prin sistemul de documentare existent n ar.

Constantin ANGHELACHE

126

Investiiile strine directe n societi comerciale


- milioane Euro-

*)
date pe apte luni
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Din suma de mai sus, 68,5% au reprezentat participaii la


capital i 31,8% credite intragroup.

1.7. Evoluia inflaiei (preurile de consum)


Un element important n aprecierea evoluiei economice a unei
ri ntr-o perioad de timp este cel privind modul n care au evoluat
preurile de consum, pe total, precum i pe grupe de mrfuri i
servicii, dar i prin comparaia dual cu inta planificat, prognozat
i rezultatele anului precedent.
n contextul n care au existat preocupri pentru ajustarea
sistemului de colectare a veniturilor, bazat pe cota unic de
impozitare, precum i de aducere a Codului Fiscal la termeni
corelativi cu situaia concret din ar, n 2010-2013 s-au produs o
serie de evenimente ce merit a fi subliniate.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

127

n primul rnd, discuiile dintre Guvernul Romniei i FMI sau concretizat i s-a transferat creditul acordat. Practic acestea, peste
20 miliarde euro s-au transferat integral n 2011. Au existat cteva
elemente cu care FMI, intransigent i doritor s vad o economie de
pia n aciune, nu a fost de acord. Aa, de pild, au fost multe
preocupri pentru a determina FMI s accepte un deficit mai mare
din PIB, sau de a accepta nc situaia de a se face unele
subvenionri la nivelul economiei naionale.
Al doilea fenomen esenial n 2010-2013 a fost evoluia
divergent ntre indicele preului de consum pe total i pe structur,
comparativ cu evoluia i aprecierea monedei naionale, n raport cu
cele dou valute ce constituie coul valutar, euro i USD.
De civa ani ncoace, ca urmare a politicii Bncii Naionale a
Romniei, care i-a asumat rspunderea de a inti inflaia la anumite
cote, evoluia cursului de schimb al monedei naionale a urmat o
traiectorie pozitiv din punct de vedere economico-financiar, dar cu
efect negativ asupra exporturilor romneti sau pentru cei care
lucreaz n strintate i i duc traiul n ar, fiind neconform cu
situaia economic propriu-zis.
Pe acest fond, n 2010-2013 ntlnim i perioade cu o uoar
apreciere a monedei naionale, n contrast cu creterea ratei inflaiei,
pe total i n structura pe produse i servicii.
Putem desprinde dou evoluii contradictorii. Pe de o parte,
creterea nclinaiei spre consum a populaiei i, de aici, imperativul
de a se lua msuri de stopare a acesteia. Astfel, s-au redus, ntr-o
prim faz dobnzile la depozitele populaiei dup care, pentru a
crete atractivitatea spre economii, acestea au fost din nou majorate
cu un singur scop: acela de a tempera dorina de consum a populaiei.
Msurile de austeritate ntreprinse au stopat consumul populaiei, cu
efect imediat asupra degradrii calitii vieii. Msurile de redresare a
salariilor i pensiilor, precum i altele de natur social nu au avut
darul s amelioreze, dup ateptri, veniturile i, pe cale de
consecin a calitii vieii.
Pe de alt parte, n preocuparea de intire a inflaiei, Banca
Naional a cutat s implementeze i controleze, n mod permanent

Constantin ANGHELACHE

128

evoluia cursului de schimb, deci a poziiei monedei naionale fa de


cele dou valute euro i dolar.
Creterea preurilor n luna iulie 2014
procente
Indicatori

Creterea preurilor de consum n


luna iulie 2014,
fa de:
iunie 2014
decembrie 2013
-0,1

1,1

-0,3
0,0
0,4

-0,2
2,1
1,3

Creterea medie lunar a


preurilor de consum n
perioada
1.I- 31.VII.
1.I- 31.VII.
2013
2014
0,2
0,2

Total
Mrfuri alimentare*)
Mrfuri nealimentare
Servicii

0,0
0,5
0,3

0,0
0,3
0,2

*) Inclusiv buturi.
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Un element specific a fost preocuparea permanent a


executivului, dar mai ales a Bncii Naionale, de a respecta
obiectivele declarate cu privire la intirea inflaiei. Cu toate msurile
luate, intirea a fost scpat de sub controlul propriu-zis, fiind din
2010 i pn n iunie 2012 n afara previziunilor. Dup 2013 ncepe
un curs de inversare a evoluiei inflaiei, inut sub control. Dintre
mrfurile nealimentare, o cretere medie ridicat au nregistrat
gazele, energia termic, tutun, igri, energie electric i ap canal
salubritate, igien i cosmetic, servicii potale, transport
interurban. O alt posibilitate de analiz asupra creterii indicelui
preurilor de consum ar fi considerarea influenelor preurilor
administrate care, n medie, au nregistrat creteri de peste 2,9%. i
aici ar fi de observat, dac am face o analiz atent, c numai treipatru grupe de produse au avut o cretere deosebit i au determinat
imposibilitatea atingerii intei planificate.
Aa, de pild, taxele de consum (pe viciu), respectivele
accizele la produsele din alcool, tutun, dar i la bunurile de lux,
produse cum sunt gazele naturale sau energia termic au fost
deosebit de mari, cu influen major asupra ritmului de cretere a
indicelui preurilor de consum (inflaie).

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

129

Indicii preurilor de consum n perioada 2001-2014


- Decembrie an anterior = 100 135
-%
130

130,3

125
120
115
110

117,8
114,1
109,3
108,6
104,9

105

106,6

109

107,9

104,2 105,33104,5

104,7

101,7

20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*

100

*) Date estimate.
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Un studiu comparativ al evoluiei ratei medii anuale a inflaiei


n rile Uniunii Europene n perioada 2010-2014 arat c alturi de
Ungaria, Romnia nregistra un nivel ridicat al ratei inflaiei medii
anuale.
Rata medie anual a inflaiei la nivelul UE n 2013*,
- msurat pe baza indicilor armonizai (IAPC)
6,0
%
5,0

<=2

>2 - <=4

>4

4,2

4,0
3,0
2,0

1,4

1,0
0,0

Irl
an
d
Po La a
rtu tvia
g
E ali
R
ep S sto a
ub lo ni a
lic va
a cia
C
O eh
G lan a
er d
m a
a
Sp ni a
Li ani
tu a
an
Be ia
lg
M ia
a
Fr l ta
an
t
It a
Au ali a
st
ri a
Fi Cip
nl ru
an
Da E da
ne U-2
m 7
Sl ar c
ov a
B
Lu u enia
xe l ga
m ria
b
M
ar S our
ea u g
Br edia
ita
G nie
r
Po ecia
R l on
om ia
U ani
ng a
ar
ia

-1,0
-2,0
-3,0

*datele sunt provizorii


Sursa de date: Eurostat, calcule INS

Constantin ANGHELACHE

130

Ar fi multe de spus n aceast direcie, dar pentru o imagine


sintetic asupra indicelui preurilor de consum rmnem pe aceast
analiz.

1.8. Indicii produciei industriale


Indicii produciei industriale n 2010-2014 reflect o uoar
cretere fa de perioadele similare din anul precedent, fiind
influenai de restructurarea sectorului extractiv, precum i de
scderea produciei n lohn care a determinat nregistrarea unui ritm
mai lent n industria prelucrtoare.
Ritmurile de cretere n domeniul industriei s-au diminuat i
au fost diferite, astfel nct, fa de o cretere nregistrat de industria
prelucrtoare, se impune sublinierea scderii nregistrate de industria
extractiv i de sectorul energie electric i termic, gaze i ap,
nregistrndu-se totui creteri la unele categorii, cum este industria
bunurilor de folosin ndelungat, industria bunurilor de capital,
industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de uz curent.
De reinut c aceste alte activiti sau ramuri au avut ponderi
mici n totalul activitii industriale din ara noastr.
Reduceri au nregistrat o serie de ramuri, cum sunt: producia de
textile, articole de mbrcminte, pielrie i nclminte, produse din
cauciuc i mase plastice, fabricarea materialelor de construcii i alte
produse din minerale nemetalice i maini i echipamente.
Primele trei categorii, produse textile, articole de
mbrcminte i pielrie i nclminte i-au desfurat producia n
lohn, nregistrndu-se un ritm de temperare, care va putea s aib
efecte i n perioadele viitoare.
Industria, n ansamblu, a rmas pe o poziie pozitiv, n sensul
c a avut o uoar cretere a contribuiei la realizarea PIB n 2013 i
2014.
Procesul de privatizare va putea s conduc, n perioadele
urmtoare, la noi scderi, att a ritmului i volumului produciei unor
ramuri, ct i a contribuiei totale pe care o poate avea industria la
realizarea PIB, prin valoarea adugat brut realizat.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

131

Productivitatea muncii pe un salariat n industrie a urmat un


curs ascendent lent n perioada 2010-2014.
n primele apte luni ale anului 2014, resursele de energie
primar au crescut.
Evoluia produciei industriale reprezint sectorul ce a marcat
pozitiv procesul de evoluie din perioada 2009-2014.
Aceast caracteristic este specific industriei prelucrtoare
care, prin ponderea covritoare n producia total industrie, a
determinat aceeai traiectorie a ntregii producii industriale. Aceasta,
cu toate c producia de energie electric i termic urmeaz un trend
practic opus iar cel al industriei extractive nregistreaz o evoluie
plan.
Datele indic o evoluie fluctuant a volumului produciei fa
de perioadele anterioare. Diminuarea este mai pronunat n industria
extractiv, industria prelucrtoare i energia electric i termic, unde
s-au nregistrat scderi.
Scderile au fost mai pronunate la nivelul marilor grupe
industriale structurate dup
destinaia produselor. Menionez
descreterea accentuat a produciei bunurilor de capital i cu
aproape un sfert a produciei de bunuri intermediare. Descreterile la
import i la export nregistrate la bunurile intermediare vor afecta
producia din acest sector, ceea ce deja se confirm prin descreterile
nregistrate.
Cele mai mari scderi nregistrate n primele apte luni ale
anului 2014, fa de lunile corespunztoare ale anului precedent se
constat la industria metalurgic.
Un trend similar se constat i n cazul produciei de
autovehicule de transport rutier, de la o reducere relativ mic n
octombrie ajungndu-se la o descretere pronunat n decembrie.
n luna iulie 2014, preurile produciei industriale au crescut
fa de luna corespunztoare a anului precedent cu 1,03% pe total.
Producia industrial este unul dintre puinele sectoare care
marcheaz o oarecare revigorare la nivelul UE i a multora dintre
statele membre UE. n aceast aseriune se nscrie i evoluia
produciei industriale a Romniei.

132

Constantin ANGHELACHE

Evoluia pozitiv la nivelul UE este marcat de evoluia


produciei industriale din Germania, Frana, Italia i alte ri, printre
care Irlanda, Ungaria, Danemarca, Olanda.
Romnia a avut n 2013 i 2014 creteri ale produciei
industriale determinate ca serie ajustat sezonier, trend meninut i n
primele apte luni ale anului 2014.
Privit i sub aspectul distribuiei pe marile grupe, creterea
produciei industriale n Romnia, a fost mai accentuat la grupa
industria bunurilor de capital i sensibil mai sczut la grupa
industriei bunurilor de uz curent.
Din punct de vedere al creterii produciei industriale
nregistrat n Romnia n 2013 i 2014, se constat c producia a
fost semnificativ mai mare, comparativ cu perioada corespunztoare
din anul precedent. n primele apte luni ale anului 2014, pe total,
industria a nregistrat o cretere de 3,9%.
Este de reinut creterea din septembrie 2010 nregistrat de
Romnia, mai mare comparativ cu toate celelalte state europene n
majoritatea lor, cu excepia Poloniei, Sloveniei i Olandei,
nregistrnd scderi, n unele cazuri, de factur semnificativ.
Situaia rmne aproape aceeai n ianuarie 2011 comparativ
cu 2010 cnd creterea nregistrat de Romnia este depit doar de
Polonia i Republica Ceh. n 2012, 2013 i 2014, industria a urmat
un curs de uoar cretere.
Totui, acestor creteri pe grupe, le-au fost contrapuse
diminuri la grupa bunurilor de uz curent i bunurilor de folosin
ndelungat.
Indicii produciei industriale, n 2010-2014 comparativ cu
2009 i 2008, prezint pe total si pe ramurile industriei extractive i
industriei prelucrtoare, descreteri n ceea ce o privete pe prima
ramur n toate trimestrele.
Indicii pentru prima jumtate a anului 2014 au manifestat
creteri n toate lunile.
Industria prelucrtoare, energia electric i termic, gaze si
ap, ca seciuni majore pe de o parte, i industria bunurilor de
capital, industria bunurilor intermediare i industria energetic, cu
creteri importante, sunt responsabile de creterile amintite la nivelul

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

133

industriei, pe de alt parte. Indicii produciei industriale ca serie


ajustat arat, de asemenea, un trend pozitiv, cu toate c el se
circumscrie n cote de creteri relativ modeste la nivelul industriei i,
unele totui semnificative, pentru subramura energie electric i
termica, gaze si apa, respectiv, a industriei bunurilor de capital.
Indicii valorici ai comenzilor noi au marcat descreteri n
2009, 2010, 2011 i 2012, iar n perioada 2013-2014, cursul s-a
inversat. n 2014 fa de 2013, situaia s-a schimbat n ceea ce
privete evoluia comenzilor noi din industria prelucrtoare din
Romnia, mai ales, n cazurile industriei prelucrtoare care lucreaz
pe baz de comenzi. Creteri importante s-au nregistrat n cazul
indicelui valoric al comenzilor la grupa fabricarea substanelor i a
produselor chimice, industriei metalurgice i fabricarea
autovehiculelor de transport rutier, din care, de-a dreptul
remarcabil, creterea nregistrat pentru piaa extern, urmare
cunoscutei evoluii a exportului de automobile Dacia, n ri vest
europene, preponderent n Germania.
Livrrile efective de produse determinate pe baza indicilor
cifrei de afaceri reflect o tendin de nesiguran n ceea ce privete
capacitatea productorului de a valorifica producia realizat, pe de o
parte, i dificultile de plat a achizitorilor, pe de alt parte.
Productivitatea muncii a crescut n perioada 2002- iulie 2014,
an de an, concomitent cu reducerea populaiei ocupate, astfel n
primele apte luni din 2014, productivitatea muncii a sporit cu 3,1%
pe total industrie.

1.9. Indicii produciei din agricultur


Dup cum se tie, Romnia este una dintre rile cu cel mai
pronunat caracter agrar dintre rile Uniunii Europene.
Din pcate, acest lucru nu nseamn implicit un aport
corespunztor al agriculturii la formarea PIB, fapt pe care l-am
menionat, deja, anterior, i nici, cu att mai mult, un grad ridicat de
eficien, ca nivel de productivitate deopotriv rezultat din
compararea sectorului cu alte sectoare din economia noastr, ct i,

134

Constantin ANGHELACHE

mai ales, cu randamentele la diverse culturi i specii de animale


nregistrate n restul rilor europene. Aceeai situaie, dac nu chiar
mai accentuat, o regsim i la randamentele la cartofi i rapi, i la
floarea soarelui, ultima ns nefiind o cultur semnificativa n
celelalte state membre UE. Deosebit de semnificative sunt datele cu
privire la potenialul agricol a celor mai mari productori agricoli din
UE, n care se ncadreaz, desigur, i Romnia, privite prin prisma
locului i ponderii ocupate n total UE din punct de vedre al
suprafeelor cultivate i al produciei.
Astfel, la gru, Romnia ocup din punct de vedere al
suprafeei, locul 4 cu o pondere de 8,5% n total, nsumnd mpreuna
cu Frana, Germania i Polonia aproape 50% din totalul suprafeei
cultivate din totalul UE.
La producia de gru, ns, Romnia ocupa doar locul 7, cu trei
locuri mai jos dect la suprafa, respectiv, cu o pondere de 3,7% n
total producie de gru a UE. mpreun cu Frana, Germania, Marea
Britanie, Polonia, Italia i Danemarca, ponderea n producie ajunge
la peste 75%. Mai interesant se prezint cultura porumbului,
Romnia ocupnd ca suprafa locul I cu o pondere de peste un sfert
(27,4%) n totalul suprafeei cultivate de statele membre ale UE.
Din punct de vedere al produciei de porumb, ne situm ns
pe locul II, dup Frana, cu 13,8%, cu un ecart, deci, faa de ponderea
n suprafaa cultivat de peste 50%. n 2013 i 2014 nregistrm
dou momente diferite. n 2011 am obinut recolte, poate cele mai
ridicate de dup 2000, n timp ce nn 2012 recoltele au nregistrat
nivele sczute record, datorit factorului meteorologic.
O situaie similar se constat i n ceea ce privete efectivul
de animale. De unde n trecut Romnia se detaa printre primele ri
n Europa din punct de vedere al efectivelor de bovine, porcine,
ovine i caprine, astzi, la numrul de bovine de circa 2 milioane
cinci sute de mii de capete, Romnia este depit cu puin de Belgia
i n mod semnificativ de Frana, Germania, Marea Britanie, Italia,
Spania, Irlanda, Polonia i Olanda. La efectivele de porcine,
Romnia ocup doar locul 9 dup Germania, Spania, Frana. Doar la
ovine i caprine ne meninem n top, pe locul 4, dup Spania, Marea
Britanie i Grecia. Evoluia ramurii agricole n 2014 comparativ cu

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

135

2013 exprim o uoar cretere, urmare unei sporiri n aceeai


valoare a produciei vegetale, cu puin mai mic a produciei animale
i cu 2,7% a serviciilor agricole, care, ns, nu dein o pondere
nsemnat.
Efectivele de animale, n unele state UE, n 2013
(mii capete)
ara
Romnia
Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Danemarca
Frana
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Marea Britanie
Spania
Suedia
Ungaria

Bovine
2479,0
2026,3
2538,3
547,9
1355,6
1621,0
19199,3
12897,2
675,0
5934,7
6446,7
3998,0
5590,2
1396,1
9984,0
6000,9
1482,0
700,0

Porcine
5439,0
3137,0
6207,6
729,8
1913,7
12873,0
14552,0
26604,4
1073,0
1604,6
9157,1
12108,0
14252,5
2332,6
4610,0
25286,8
1615,8
3247,0

Ovine + Caprine
9375,0
412,9
1761,1
199,8
8846,2
2071,7
13795,0
3430,7
8973,6
1506,0
342,8
3385,1
21033,0
22475,5
540,5
1026,0

Sursa de date: Eurostat, prelucrate cu date cunoscute privind


Romnia, pentru iunie 2013

Ponderea produciei vegetale de 53,5% n 2014 este sensibil


mai mic dect media anilor 2006 2010. Este demn de relevat
faptul c ponderea produciei animale este sczut fa de potenialul
rii noastre n aceast privin. Lotizarea i lipsa oricror
asolamente, a seminelor de calitate n toate cazurile, au fost cele
care au determinat att recolte sczute, ct i o calitate deficitar.
Din cele aproximativ 4 milioane de exploataii (4,3 milioane n
2005 i 3,87 milioane n 2013), peste 98% reprezint exploataii
caracterizate, potrivit standardelor UE, ca fiind mici i foarte mici.
Acestea utilizeaz, n proprietate sau n alte forme, cu puin peste
60% din suprafaa agricol a rii, avnd o producie evaluat n

Constantin ANGHELACHE

136

medie pe exploataie, la mai puin de 8 ESU. Pentru cei care, poate,


nu sunt familiarizai, amintesc c ESU reprezint o unitate de
dimensiune economic stabil la nivel european printr-un proces
relativ complex de estimare a valorii diferitelor produse agricole
(vegetale i animale), respectiv un ESU este echivalat la 1200 euro.
Cu un numr foarte sczut, de doar 0,1%, exploataiile
agricole mari de peste 40 ESU pe unitate, n general exploataii
agricole cu personalitate juridic, dein i utilizeaz peste un sfert din
suprafaa agricol.
Evoluia produciei ramurii agricole pn n iunie 2013*
(media anilor 2002-2005 = 100)
%
30

Producia ramurii
agricole
Producia vegetal

20

Producia animal

10
0
-10
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-20
-30

Sursa de date: Cercetri statistice


*) Date provizorii MADR

Dimensiunea economic medie a unei exploataii agricole n


Romnia se situeaz la aproximativ 1 ESU, ceea ce ne plaseaz, din
acest punct de vedere, n urma tuturor celorlalte state membre,
aceasta implicnd i structura ce rezult din gruparea exploataiilor
agricole dup dimensiune (vezi tabelele urmtoare). Tipologia
exploataiei agricole romneti arat o prevalen a numrului
exploataiilor agricole specializate n culturi de cmp i n culturi
mixte, nsumnd 36-37% n cadrul termenului generic al produciei
vegetale, respectiv 40% specializate n creterea animalelor. O alt

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

137

caracteristic a exploataiei agricole romneti este reprezentat de


desfurarea activitii combinate de cultur vegetal i cretere a
animalelor, ponderea lor situndu-se n jur de 20%.

1.10. Investiiile n construcii


Analiznd rezultatele obinute de Romnia n perioada 2010iunie 2014 constatm c pe total investiiile au nregistrat o scdere
fa de anul precedent, dintre care investiiile pentru utilaje i
mijloace de transport s-au redus cel mai mult.
Indicii investiiilor realizate n economia naional, 2009-20114
Indicatorul
Investiii - total

Anii

n % fa de perioada corespunztoare din anul precedent


trim.I
trim.II
trim.III
trim.IV

2009
2010
2011
2012
2013
2014

102,7
72,0
96,3
119,3
99,0
91,01)

70,3
93,0
93,5
117,6
99,0
90,92)

69,4
82,9
115,6
115,0
89,2

60,1
94,7
122,1
105,0
84,6

106,6
70,6
93,4
119,5
85,3
91,91)
95,0
69,9
96,2
118,7
113,8
84,91)
121,6
82,2
103,4
107,5
98,7
121,81)

91,4
83,2
91,5
115,8
84,0
92,52)
46,7
103,1
95,4
124,8
113,2
83,92)
95,7
109,7
83,9
94,6
104,7
122,82)

81,4
77,9
104,3
106,7
97,7

77,4
89,0
114,5
93,3
92,5

56,3
83,8
135,9
127,1
76,8

42,9
99,6
135,4
115,9
69,7

51,4
95,4
109,6
102,6
102,4

73,0
93,3
112,6
112,2
106,3

din total, pe elemente de structur:


- construcii noi
2009

- utilaje (total)

- alte cheltuieli *P)P

2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014

* Sunt cuprinse cheltuielile efectuate pentru lucrri geologice i de foraj, plantaii de


vii, pomi, mpduriri, cumprri de animale, achiziionarea obiectelor de inventar
gospodresc de natura mijloacelor fixe etc., la sfritul fiecrui trimestru raportat.
1)
Date rectificate 2) Date provizorii
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Constantin ANGHELACHE

138

Pe destinaii, investiiile din industrie n anul 2012 i chiar n


2013 (apte luni) au nsemnat nlocuirea de utilaje vechi, creterea
capacitii de producie, modernizarea de tehnologii, protecia mediului,
protecia muncii i investiii n alte domenii. Aceasta nseamn c prin
importurile de bunuri de capital s-a realizat completarea bunurilor de
capital i s-a asigurat sporirea, prin capitalizare, a activelor
societilor comerciale. La toate cele trei elemente ale investiiilor
(lucrri de construcii noi, utilaje i mijloace de transport i alte
cheltuieli) trendurile sunt similare celui nregistrat pe total, cu
observaia c lucrrile de construcii l-au devansat totui, n toate
perioadele, pe cel aferent utilajelor i mijloacelor de transport.
Investiiile realizate n economia naional
pe elemente de structur n 2013
9,30%

45,60%

45,10%

Utilaje

Constr. Noi

Alte

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Ne obinuisem s caracterizm construciile ca sectorul cel


mai dinamic al economiei, concluzie fireasc n urma unei evoluii
de-a dreptul fulminante, urmat de o cdere nceput n ianuarie
2009 i continuat apoi n 2010 - 2013. Datele analizate scot n
eviden evoluii cu aproximativ aceeai tendin, att n ceea ce
privete categoriile de lucrri (construcii noi, reparaii capitale i
reparaii curente), cu meniunea c dinamica pe total este dat de
devansarea acesteia de construciile noi, ct i pe tipuri de construcii
(cldiri rezideniale, nerezideniale, construcii inginereti) unde, ca

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

139

i n anii anteriori, un tip de construcii, cldirile rezideniale, d


prevalent dimensiunea produciei. Dup ianuarie 2009, se
nregistreaz o uoar scdere, accentuat apoi n 2010-2012, ca
efect al crizei economico-financiare. Din 2013 ncepe o uoar
redresare a construciilor.
Menionez scderea n 2009, i apoi n 2010, 2011 i 2012 a
numrului locuinelor terminate, s-a nregistrat datorit reducerii, att
a fondurilor private, ct i a fondurilor publice. n 2010 i 2011 s-au
eliberat mai puine autorizaii de construire pentru cldiri
rezideniale, fa de semestrul II din anul precedent. Investiiile n
economia naional au sczut cu aproape 8 procente n 2012 fa de
2011, aceast scdere nregistrndu-se dup o reducere i mai
accentuat n 2011 care atinsese doar 72% fa de 2009. n acest fel,
n 2012 s-a nregistrat o diminuare a investiiilor pe total. n anii
2013-2014 se observ o uoar redresare a construciilor, mai ales n
sectorul privat.
Investiiile realizate n economia naional pe forme
de proprietate i pe elemente de structur n 2013

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Cea mai mare descretere pe semestru s-a nregistrat la


lucrrile de construcii noi, dar i la utilaje i la mijloace de transport.
Aceast stare de lucruri s-a repercutat i n unele mutaii ce au avut
loc n ceea ce privete structura pe ramuri a investiiilor.
O scdere important a ponderii s-a nregistrat n special la
alte ramuri ale economiei naionale, exceptndu-le pe cele
menionate, care prin dimensiune a anihilat creterile, unele
surprinztoare n ramura construcii.

Constantin ANGHELACHE

140

Este de reinut c alturi de alte ramuri, care, aa cum


aminteam, au nregistrat o scdere important a ponderii investiiilor
n 2013 fa de 2010.

1.11. Producia de servicii


n perioada 2009-2014, comparativ cu anul anterior (2008), s-a
nregistrat o scdere a indicilor serviciilor de pia prestate populaiei
precum i a indicilor comerului cu amnuntul.
Aceast scdere este determinat de cererea intern (element
al utilizrii PIB), care a nregistrat o scdere accentuat, determinat
de scderea veniturilor.
De asemenea, serviciile au atins o pondere ridicat n PIB, din
care numai comerul cu amnuntul a nregistrat un trend lent.
Contribuia serviciilor la realizarea PIB prin valoarea adugat
brut realizat n acest sector de activitate este un lucru pozitiv, care
pentru Romnia, n acest stadiu al integrrii n Uniunea European,
nseamn foarte mult.
n analiza structurii activitilor de prestri servicii reinem c
activitatea de comer cu amnuntul a nregistrat ritmuri reduse. Dei
s-a dezvoltat i permanentizat vnzarea prin coresponden i
magazine virtuale, acest tip de comercializare a nregistrat o scdere
de 2,9% fa de 2009. Scderea a continuat i n 2011 i 2012.
Dinamica serviciilor pentru populaie a fost susinut n
special de activitatea hotelier i a restaurantelor, care nu a
nregistrat cretere.
Pe scurt, n domeniul produciei de servicii, anul 2013
reprezint un an semnificativ prin urmtoarele coordonate:
creterea ponderii pe care serviciile o dein n realizarea
PIB;
echilibrarea structural a serviciilor prestate populaiei;
reduceri difereniate, dar n unele domenii, aa cum am
amintit anterior, semnificative ale produciei n diferite zone ale
acestora, care reflect efectele cinice ale crizei economice;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

141

ocuparea unui numr nsemnat de persoane n activitile de


prestri servicii, domeniu n care i n perioada urmtoare trebuie s
se realizeze aceleai evoluii;
meninerea calitativ a serviciilor prestate populaiei;
scderea activitii hoteliere;
depirea unei ponderi de ridicate a contribuiei produciei
de servicii la realizarea PIB (n unele ri dezvoltate, Suedia, Elveia
etc., prestrile de servicii sunt de peste 70% n realizarea PIB);
s-a dezvoltat prestarea de servicii financiar-bancare i ale
pieei de capital n care sunt cuprinse o serie de salariai.
Un alt aspect privind analiza activitii n domeniul produciei
de servicii n ara noastr l reprezint volumul cifrei de afaceri pentru
comerul cu ridicata i cu amnuntul al autovehiculelor, al comerului
cu amnuntul al carburanilor etc. n anul 2011 fa de anul 2010, n
acest domeniu de activitate s-a nregistrat o scdere semnificativ,
continuat i n 2012. Iat deci un alt element care denota o evoluie
negativ a activitii n domeniul produciei serviciilor din ara
noastr. Cifra de afaceri n general a sczut n toate sectoarele, ca
efect al reducerii veniturilor populaiei. Dup 2013 se cunoate un
uor trend de cretere.
n domeniul turismului internaional, n 2012, 2013 i 2014, a
sczut numrul vizitatorilor strini n ara noastr fa de anul
anterior. n principal, s-a meninut vizita persoanelor care au relaii
de rudenie sau prietenie cu persoane din ara noastr. n acest
domeniu, cele mai multe vizite s-au efectuat din Germania, Statele
Unite, Israel, Frana, Republica Moldova i din alte ri n care exist
un numr nsemnat de persoane de origine romn. n anul pe care l
analizm, rezult c plecrile vizitatorilor romni n strintate au
sczut fa de 2009. Ritmul negativ al plecrilor s-a accentuat n
2011, 2012 i 2013, cunoscnd un uor curs cresctor n 2014.
Dup cum era de anticipat, se constat o scdere a
posibilitilor persoanelor din Romnia de a cltori n strintate,
dei au intrat n vigoare prevederile privind libera circulaie a
persoanelor n teritoriul altor state comunitare. n anul 2010-2013,
peste 81,7% din cltoriile n strintate s-au realizat cu mijloace de

Constantin ANGHELACHE

142

transport auto proprii, sub forma vizitelor i a cltoriilor pentru


interes turistic n strintate. Indicii de volum ai cifrei de afaceri din
comer au sczut, urmnd tendina economic general. Dinamica
nregistrat n comerul cu amnuntul pe parcursul anului arat un
trend descendent cu o reducere accentuat ncepnd din noiembrie
2009 i pn n 2013 (date pe ntregul an).

1.12. Comerul internaional


Dup creterile nregistrate n fiecare lun n cursul anului
2008 fa de luna corespunztoare din 2007 n ceea ce privete
schimburile internaionale din 2009 i pn n 2012, se nregistreaz
un recul pronunat ca diferen procentual i trecerea de la creterea
pozitiv la cea negativ, att la import ct i la export. Dup 2013 se
remarc o nviorare a importurilor.
La export, la unele grupe de bunuri s-au obinut creteri (la
mijloace de transport) iar la import a crescut ponderea grupei
produse chimice i mase plastice. Majoritatea grupelor de bunuri au
cunoscut scderi, cele mai afectate fiind produsele metalurgice i
produsele minerale la export, precum i mijloacele de transport i
produsele minerale la import. Din punctul de vedere al modului n
care s-au realizat importurile i exporturile pe cele trei grupe
(definitive, dup prelucrare activ, pentru prelucrare pasiv),
structura a fost urmtoarea:
pentru export: exporturi definitive 49,2%; exporturi dup
prelucrare activ 49,3% i exporturi pentru prelucrare pasiv
1,5%;
pentru import: importuri definitive 74,2%; importuri
pentru prelucrare activ 23% i importuri dup prelucrare pasiv
2,8%.
Se impune un prim comentariu, respectiv, importurile
definitive au depit exporturile definitive, cu aproape 25% iar
exporturile pentru prelucrare activ, deci prelucrare n exterior,
folosind for de munc strin, au fost mai mult dect duble

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

143

comparativ cu prelucrrile active, adic importurile realizate pentru a


fi continuat prelucrarea n ar n vederea exportului ulterior.
Aceste dou elemente se ntlnesc, de regul, la rile cu un
nivel sczut de dezvoltare. Din punctul de vedere al ponderii
principalelor grupe de mrfuri din Nomenclatorul combinat n totalul
operaiunilor de export pentru prelucrare activ, reinem c ponderea
esenial au avut-o: articole de mbrcminte confecionate din esturi
tricotate sau croetate, materii textile, maini i dispozitive mecanice,
aparate electrice de nregistrat i reprodus sunet i imagini,
nclminte i articole similare, mijloace i materiale de transport,
produse metalurgice.
Exporturile FOB, importurile CIF i soldul operaiunilor de comer
internaional n perioada 2013 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

n total activitate de comer exterior, putem aprecia c aceasta a


evoluat negativ din punctul de vedere al volumului, precum i al celor
dou elemente, import i export.
Reducerea exporturilor i a importurilor, a fost stimulat i de
uoara apreciere a monedei naionale. Pe acest fond, elementul

144

Constantin ANGHELACHE

pozitiv al aprecierii (instabilitii) leului are efect negativ asupra


exporturilor. Muli dintre exportatori, fie i-au temperat activitile,
fie au nregistrat, dac nu pierderi, cel mult ctiguri modeste.
Pe lng efectele crizei economico-financiare, un alt element
care a determinat evoluia exporturilor i importurilor ntr-un ritm
mai lent dect al importurilor, este acela c procesul de privatizare i
restructurare a determinat nchiderea unor societi comerciale sau
regii autonome sau calitatea produselor realizate nu a fost n msur
s satisfac exigenele beneficiarilor externi.
Principalul aspect, dincolo de structura exportului i
importului pe categorii majore de bunuri (de capital, intermediare i
de consum) l reprezint faptul c reducerea masiv a schimburilor
de bunuri intermediare, cu precdere a importurilor, a fost de natur
s diminueze capacitatea productiv a industriei, dar i a altor
activiti, i s afecteze n perspectiv activitile economice din
lunile urmtoare.
Din punct de vedere al dinamicii comerului cu rile
partenere, att la import ct i la export, se remarc aproape n toate
cazurile scderi, n unele cazuri importante.
n structura pe ri, cele mai mari deficite au fost nregistrate
cu Ungaria, China, Kazahstan, Austria, Germania, Federaia Rus.
Este totui de semnalat, reducerea cu circa 37% a deficitului
cu Germania, datorit creterii exportului de autoturisme, ceea ce a
determinat transformarea deficitului semnificativ n 2011.
Deficitul cu Federaia Rus s-a redus ca urmare a scderii
importurilor de iei i gaz natural din aceast ar n toat aceast
perioad.
Deficitul cu China a crescut ca urmare a creterii importurilor
de aparate telefonice pentru telefonia mobila i pentru alte reele, fr
fir, aceast tar plasndu-se acum pe locul 2 n ierarhia rilor cu care
Romnia are cele mai mari deficite.
Se remarc reducerea excedentului cu Bulgaria ca urmare a
reducerii exporturilor de produse petroliere ctre aceast ar.
Solduri pozitive s-au nregistrat n principal cu: Serbia,
Norvegia, Republica Moldova, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Liban,
Gruzia, Irak, Regatul Unit, Republica Arab Sirian.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

145

Referitor la exporturile i importurile realizate de statele UE n


perioada 2007-2013, se constat cel puin trei caracteristici comune.
Prima caracteristic este c evoluia n 2013 fa de 2012 a
exporturilor i a importurilor, cu mici excepii, Irlanda, Malta,
Finlanda i Regatul Unit, la export, respectiv, Estonia, Irlanda,
Letonia i Malta, la import, a marcat trenduri pozitive, desigur,
difereniat de la ar la ar.
A doua caracteristic, c, att la export ct i la import, n toate
rile, s-au nregistrat evoluii negative i, a spune, cu un specific dat
de o magnitudine crescut plasat n intervalul 15-30% i chiar peste
aceast valoare n cazul importului, aici putnd nominaliza, alturi de
Romnia, Bulgaria, Estonia, Letonia, respectiv Finlanda.
n sfrit, a treia caracteristic este marcat prin faptul c
devansarea scderii exporturilor de diminuarea importurilor a condus
implicit la reducerea deficitului comercial.
Astfel, ntlnim dou ipostaze: state care i-au mrit
excedentul comercial n 2013 comparativ cu anul 2009: Irlanda,
Belgia, Danemarca, Rep. Ceh i Ungaria; i ri n care excedentul,
dei se menine n continuare la un nivel relativ mai redus. Este cazul
Germaniei, Olandei, Suediei i Finlandei.
Cu o reducere cu aproape 14% a deficitului, Romnia se
nscrie printre rile cu cele mai mari reduceri ale deficitului.
n structura pe ri, cele mai mari deficite n anul 2013 au fost
nregistrate cu Ungaria, China, Kazahstan, Germania, Austria,
Federaia Rus, spre deosebire de anul 2011 cnd ierarhia rilor cu
care Romnia nregistra cele mai mari deficite cuprindea Germania,
Federaia Rus, Ungaria, Kazahstan, China, Austria.
Notabil este reducerea deficitului cu Germania datorit
creterii exporturilor de autoturisme i autovehicule pentru
transportul mrfurilor.
De asemenea, deficitul cu Federaia Rus s-a redus ca urmare
a scderii importurilor de iei i gaz natural din aceast ar.
Criza economic global s-a manifestat acut n domeniul
comerului exterior, n fiecare lun din 2011 nregistrndu-se scderi
ale exporturilor romneti comparativ cu lunile corespunztoare din
anul 2012, care au confirmat tendinele manifestate anterior,

146

Constantin ANGHELACHE

ncepnd cu 2008. Din 2013, s-a remarcat revenirea la un ritm mai


accelerat al schimburilor internaionale.
Dinamicile superioare ale exporturilor comparativ cu
importurile au determinat o scdere a deficitului comercial al
Romniei.
Dup cum arat informaiile prezentate dinamica exporturilor
a devansat dinamica importurilor i n 2013.
Evoluia numrului de exportatori i importatori n perioada
2006 2014, perioad care surprinde att efectul aderrii Romniei
la Uniunea European, la 1 ianuarie 2007, s-a caracterizat printr-o
cretere semnificativa a numrului acestora.
Evoluia numrului de exportatori si importatori in perioada
2006-2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Este de remarcat faptul c din circa 22.000 de exportatori, 756


de exportatori (cu exporturi anuale de peste 5 milioane de euro)
acoper aproape 76% din volumul exporturilor anului 2013.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

147

n cazul importurilor, din circa 68.450 importatori, 1.100


importatori (cu importuri anuale de peste 5 milioane de euro) acoper
aproape 70% din volumul importurilor anului 2013.
Avnd n vederea efectele crizei economice asupra Romniei,
pe baza datelor estimate am efectuat analiza comerului internaional
de bunuri i pentru primele apte luni ale anului 2014.
Datele existente n acest moment indic faptul c dinamica
exporturilor n 2011 este superioar dinamicii importurilor cu un
punct procentual.
Estimrile pe primele ase luni ale anului 2014 arat c
exporturile de produse agroalimentare (inclusiv buturi i tutun) au
nregistrat o cretere de circa 4% n timp ce importurile au nregistrat
o scdere cu circa 1,9%.
Aproximativ 13% din deficitul comercial total al Romniei n
primele ase luni din anul 2013 se datoreaz comerului cu produse
alimentare.
De remarcat c ponderea exporturilor i importurilor de
produse agroalimentare (inclusiv buturi i tutun) n total exporturi
respectiv importuri a sczut n primele ase luni din 2014 cu circa
0,9% n cazul exporturilor i 2,0% n cazul importurilor.
Expedierile de produse agroalimentare c tre rile Uniunii
Europene au avut o pondere valoric de circa 69% iar introducerile
de produse agroalimentare din statele membre UE au deinut o
pondere de cca. 29,7.
Principalii parteneri comerciali din Uniunea European pentru
exporturile de produse agroalimentare, buturi i tutun sunt: Italia
(2% din total export produse agroalimentare, buturi i tutun),
Bulgaria (11%), Ungaria (8%), Grecia, Germania, Spania i Olanda
(cu cte 5% fiecare).
n cazul importurilor de produse agroalimentare, buturi i
tutun, principalii parteneri comerciali din Uniunea European sunt:
Ungaria (18% din total import produse agroalimentare, buturi i
tutun), Germania (12%), Bulgaria (8%), Olanda (7%), Italia i
Polonia (cu cte 6% fiecare).

148

Constantin ANGHELACHE

Principalele ri partenere ale Romniei n 2013


export

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic.

Analiznd structura pe ri partenere a exporturilor i


importurilor Romniei, dup situaia disponibil la nivelul anului
2013 se poate constata c ponderile cele mai mari le au la export:
Germania, cu o pondere de circa 18,6% (n topul produselor
exportate n aceast ar fiind seturi de fie pentru bujii, fire, cabluri,
conductori, pri i accesorii auto, autoturisme, nave); Italia (peste
12,8%, nclminte, igri, telefoane, mbrcminte, autoturisme);
Frana (7,5%, autoturisme, pri i accesorii auto, seturi de fie
pentru bujii, telefoane, cabluri, conductori, anvelope, rulmeni,
mobil); Turcia (6,2%, deeuri de font, fier i oel, produse
laminate, produse petroliere, telefoane, autoturisme, pri i accesorii
autoturisme), Ungaria (5,6%, fire, cabluri, conductori, produse
petroliere, anvelope, pompe, uleiuri rafinate de floarea soarelui,
aparate de telefonie fr fir, componente electronice).
n topul rilor partenere la import, ponderea cea mai mare o
dein, ca i n cazul exporturilor, Germania cu 17,1% (de unde

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

149

Romnia import n principal autoturisme, pri i accesorii auto,


medicamente, fire, cabluri, conductori) i Italia cu 11,3% (piei, pri
de nclminte, produse laminate, produse petroliere, circuite),
urmate de Ungaria, cu o pondere de 8,7% n total importuri
(medicamente, fire, cabluri, conductori, aparate de telefonie fr fir,
componente electronice), Frana cu peste 5,8% (pri de
autovehicule, medicamente, turboreactoare, pompe, compresoare).
Principalele ri partenere ale Romniei n 2013
import

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic.

n cazul importurilor apar i ri partenere importante din


spaiul extracomunitar, cum ar fi China (telefoane, acumulatori i
baterii, transformatoare, nclminte, circuite electrice) cu 4,6%.
n perioada 1.I-31.VII 2014, ponderi importante n structura
exporturilor i importurilor sunt deinute de grupele de produse:
maini i echipamente de transport (43,0% la export i 35,1% la
import) i alte produse manufacturate (33,1% la export i respectiv
31,0% la import).

Constantin ANGHELACHE

150

Structura comerului internaional pe grupe de produse,


n perioada 1.I-31.VII 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicat de pres nr. 216 din

9 septembrie 2014

n luna iulie 2014, conform estimrilor preliminare ale


Institutului Naional de Statistic, exporturile FOB au nsumat
21056,9 milioane lei (4776,9 milioane euro), iar importurile CIF au
nsumat 23352,1 milioane lei (5297,2 milioane euro).
Comparativ cu luna iulie 2013, exporturile au crescut cu 5,6%
la valori exprimate n lei (6,6% la valori exprimate n euro), iar
importurile au crescut cu 4,0% la valori exprimate n lei (4,8% la
valori exprimate n euro).
Fa de luna iunie 2014, exporturile din luna iulie 2014 au
crescut cu 12,7% att la valori exprimate n lei ct i la valori
exprimate n euro, iar importurile au crescut cu 10,6% la valori
exprimate n lei (10,5% la valori exprimate n euro).
Deficitul balanei comerciale (FOB/CIF) a fost n luna iulie
2014 de 2295,2 milioane lei (520,3 milioane euro), mai mic cu 232,7
milioane lei (52,7 milioane euro) dect cel nregistrat n luna iulie
2013.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

151

Exporturile (FOB), Importurile (CIF) i soldul FOB/CIF


n perioada ianuarie 2008 iulie 2014
6000

5000

Importuri CIF
4000

Milioane Euro

Deficit FOB/CIF
3000

2000

Exporturi FOB
1000

ian.08
feb.08
mar.08
apr.08
mai.08
iun.08
iul.08
aug.08
sep.08
oct.08
nov.08
dec.08
ian.09
feb.09
mar.09
apr.09
mai.09
iun.09
iul.09
aug.09
sep.09
oct.09
nov.09
dec.09
ian.10
feb.10
mar.10
apr.10
mai.10
iun.10
iul.10
aug.10
sep.10
oct.10
nov.10
dec.10
ian.11
feb.11
mar.11
apr.11
mai.11
iun.11
iul.11
aug.11
sep.11
oct.11
nov.11
dec.11
ian.12
feb.12
mar.12
apr.12
mai.12
iun.12
iul.12
aug.12
sep.12
oct.12
nov.12
dec.12
ian.13
feb.13
mar.13
apr.13
mai.13
iun.13
iul.13
aug.13
sep.13
oct.13
nov.13
dec.13
ian.14
feb.14
mar.14
apr.14
mai.14
iun.14
iul.14

Medie mobila 12 luni - Exporturi-FOB

Medie mobila 12 luni - Importuri-CIF

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicat de pres nr. 216 din

9 septembrie 2014

Exporturile FOB realizate n perioada 1.I-31.VII 2014 au fost


de 135138,6 milioane lei (30299,3 milioane euro), iar importurile
CIF au fost de 150063,6 milioane lei (33655,4 milioane euro).
Comparativ cu perioada 1.I-31.VII 2013, att exporturile ct i
importurile au crescut cu 8,9% la valori exprimate n lei (7,5% la
valori exprimate n euro).
Deficitul comercial FOB-CIF n perioada 1.I-31.VII 2014 a
fost de 14925,0 milioane lei (3356,1 milioane euro), mai mare cu
1265,6 milioane lei (248,4 milioane euro) dect cel nregistrat n
perioada 1.I-31.VII 2013.
Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28)
n perioada 1.I-31.VII 2014 a fost de 96622,2 milioane lei (21687,5
milioane euro) la expedieri i de 113090,4 milioane lei (25386,6
milioane euro) la introduceri, reprezentnd 71,6% din total exporturi
i 75,4% din total importuri.
Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (ExtraUE28) n perioada 1.I-31.VII 2014 a fost de 38516,4 milioane lei
(8611,8 milioane euro) la exporturi i de 36973,2 milioane lei

Constantin ANGHELACHE

152

(8268,8 milioane euro) la importuri, reprezentnd 28,4% din total


exporturi i 24,6% din total importuri.

Ponderea exporturilor (FOB) i importurilor (CIF) intraUE28 i extra-UE28 n comerul internaional total al
Romniei, n perioada ianuarie 2008 iulie 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicat de pres

nr. 216 din 9 septembrie 2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

153

1.13. Populaia i piaa forei de munc


Populaia ocupat cuprinde toate persoanele att salariai ct
i lucrtori pe cont propriu care exercit o activitate productiv n
cadrul limitelor produciei din Sistemul European de Conturi.
Evoluia numrului populaiei ocupate pe trimestre, n
perioada 2008 2013 a urmat un curs oscilant. Populaia ocupat a
fost de 9,5 milioane de persoane. Salariaii reprezint toate
persoanele care muncesc cu titlu principal, pe baza unui contract
formal sau informal, pentru o alt unitate instituional rezident, n
schimbul unui salariu sau a unei remuneraii echivalente. Numrul
salariailor arat un nivel oscilnd ntre 6,4 milioane n trimestrul I
2009 i 6,6 milioane n trimestrul III 2009, 6,5 milioane n trimestrul
II 2010, 5,9 milioane trimestrul II 2011, ajungnd la 6,1 n trimestrul
I 2012. Procesul de reducere a numrului de salariai a continuat,
ajungnd la 4,328 milioane n decembrie 2013. De la aceast dat se
remarc sporirea, n ritm totui lent, a numrului de salariai, care
ajunge la 4,443 milioane n iulie 2014.
Acest numr difer semnificativ de cel al salariailor cu care
se opereaz n mod curent. El cuprinde totalul salariailor determinai
conform conturilor, n cadrul crora sunt luate n calcul, att sursele
de date utilizate pentru determinarea ocuprii forei de munc,
precum Ancheta asupra forei de munc n gospodrii (AMIGO);
Ancheta privind costul forei de munc (S3); Ancheta structural
anual n ntreprinderi (ASA); ct si surse de date administrative
(informaii provenind de la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Muncii, Familiei i Egalitii de anse, Ministerul Internelor i
Reformei Administrative etc.); situaii financiar-contabile ale
societilor financiare.
Precizez c n numrul salariailor sunt inclui i cei ce
lucreaz n economia neobservat, stabilii conform metodologiei de
calcul.
O alt categorie o reprezint lucrtorii independeni (pe cont
propriu), acetia fiind persoanele care sunt singurii proprietari sau
coproprietari de entiti fr personalitate juridic, n care muncesc.
Din aceast categorie mai pot face parte: lucrtorii familiali

154

Constantin ANGHELACHE

neremunerai i lucrtorii la domiciliu care produc pentru pia,


lucrtorii care exercit, att individual ct i colectiv, activiti de
producie cu privire exclusiv la consumul final sau formarea de
capital pe cont propriu.
Populaia ocupat conform metodologiei SEC este singurul
indicator ce indic potenialul uman al forei de munc ocupate ce
poate fi utilizat la determinarea productivitii sociale a muncii ca
raport ntre PIB i populaia ocupat.
Evoluia productivitii muncii este, n cadrul acestei serii,
destul de fluctuant, de la niveluri pozitive ridicate la reduceri
constante ncepnd cu trimestrul I 2009 pn n trimestrul I 2010,
pentru ca s nregistreze o revenire la o tendin pozitiv, de 1,6% n
trimestrul II 2010 fa de anul precedent, de 1,9% n trimestrul III
2010 fa de trimestrul III 2009. n 2013 i n primele ase luni din
2014 productivitatea nu a manifestat oscilaii deosebite, dar a
nregistrat un nivel nc redus.
Productivitatea real pe or marcheaz n principiu aceeai
evoluie ca i productivitatea reala pe persoana ocupat.
n analiza populaiei ocupate se remarc evoluia procentual
a structurii ocupate n ceea ce privete categoriile mari de salariai i
ntreprinztori individuali. n acest context, conform i Sistemului
European de Conturi ediia 1995, salariaii dein o pondere de cca.
70% din populaia ocupat.
Pe ramuri de activitate, cea mai mare pondere o deine
agricultura cu 27,6%, urmat de industrie cu 22,5% i transporturi cu
21%. Indicatorul populaia ocupat din Romnia comparativ cu alte
ri vdete o discrepan n sens negativ ngrijortoare i unde cred
c trebuie concentrat atenia factorilor decizionali.
n 2014, Romnia, cu o rat de ocupare de 61,8% - se situa
printre rile cu valori sub media UE28 (pentru care valoarea
indicatorului a fost de 64,5%). Valorile cele mai mari ale ratei de
ocupare, n 2011 s-au nregistrat n: Olanda (76,3%), Danemarca
(74,1%), Suedia (72,9%), Austria (71,4%) i Germania (71,0%).
n majoritatea Statele Membre UE28, rata de ocupare n 2014
a fost n cretere cu excepia a 4 State Membre n cazul crora s-au
nregistrat scderi uoare (ntre 0,1 si 0,4 puncte procentuale):

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

155

Portugalia, Lituania, Luxembourg i Belgia. La nivelul UE 28


creterea fa de trimestrul precedent a fost de +0,7 p.p. Fa de
aceeai perioad a anului 2009 rata de ocupare a fost n scdere n
majoritatea statelor europene. La nivelul UE 28 scderea a fost de 0,5 p.p. Excepie fac 6 State Membre pentru care rata de ocupare a
rmas la acelai nivel sau a crescut uor (cel mult 1,0 p.p.) - printre
acestea i Romnia.
n 2014, n Romnia, ponderea salariailor n totalul populaiei
ocupate n vrst de munc a fost de 66,1% - una dintre cele mai
reduse din Europa (penultimul loc, dup Grecia). n acelai timp,
ponderea non-salariailor din agricultur (n principal lucrtori pe
cont propriu i lucrtori familiali neremunerai) a fost de 26,2% cea mai mare din Europa.
Creterea ocuprii n 2014 fa de perioadele precedente s-a
produs pe fondul deplasrii spre agricultur, fenomen vizibil din:
reducerea ponderii salariailor;
creterea ponderii non-salariailor din agricultur.
n 2014, rata de ocupare a populaiei n vrst de munc a fost
de 60,5%; n cretere cu +0,2 p.p. fa de sfritul anului 2013.
Dispariti teritoriale ale ratei de ocupare (%)

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

156

Constantin ANGHELACHE

Privit prin prisma distribuiei pe regiuni de dezvoltare, cea mai


mic rat de ocupare s-a nregistrat n regiunea Centru (53,2%) iar
cea mai mare n regiunea Nord Est (65,3%). Rate de ocupare mai
mari dect media pe ar (60,1%) s-au nregistrat numai n dou
regiuni unde sectorul agricol este semnificativ - Nord Est (65,3%) i
Sud Muntenia (63,2%), precum i n Bucureti Ilfov (62,8%) unde
fora de munc este absorbit de sectorul serviciilor. Cele mai mari
creteri, stabilite prin indici cu baz n lan, s-au nregistrat n
regiunile Nord Est i Sud Muntenia, iar cele mai mari scderi s-au
evideniat n Bucureti Ilfov i SV Oltenia.
Informaiile referitoare la sectorul bugetar trebuie analizate
cu atenie, deoarece datele se refer la statisticile din activitile
economice (agregate dup activitatea omogen) conform CAEN
Rev.2. de: administraie public, nvmnt, respectiv sntate i
asisten social (inclusiv sector privat pentru nvmnt - cca.2%,
respectiv cca. 4,5% pentru sntate i asisten social), exclusiv
forele armate i personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.).
Aceste statistici nu in cont de forma de finanare, scopul lor
fiind cel de furnizare de informaii pe activiti economice conform
CAEN Rev.2.
Sectorul bugetar s-a caracterizat n perioada 2010 - 2014 prin
scderi continue ale efectivului de salariai. Cele mai accentuate
scderi s-au nregistrat n anul 2010 i primele nou luni ale anului
2011.
De asemenea, scderi ale efectivului salariailor nregistrate n
unitile administraiei publice locale, se regsesc i n activitile cu
caracter secundar desfurate de acestea, de tipul: activiti
culturale, sportive i recreative, peisagistic i servicii pentru cldiri,
agricultur, distribuia apei, salubritate, gestionarea deeurilor,
activiti de decontaminare, construcii, transport i depozitare,
producere i furnizare de energie electric i termic, gaze, ap cald
i aer condiionat, nchiriere i sub-nchiriere a bunurilor imobiliare
etc.
n ceea ce privete evoluia ctigurilor salariale medii lunare
nete n perioada 2009 - 2014, acestea s-au caracterizat, n principal,
prin scderi de la o lun la alta, cu excepia lunilor n care s-au

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

157

acordat, conform legislaiei naionale, premii anuale i premii


ocazionale, sume din alte fonduri. Dup 2013 s-a revenit la
majorarea salariilor, care fuseser diminuate cu prilejul contractrii
creditelor externe.
Urmare aplicrii prevederilor legale (Legea 118/2010 privind
unele msuri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar), de
reducere cu 25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din
sectorul bugetar, n trimestrul III 2010 s-au nregistrat cele mai
sczute valori ale ctigului salarial mediu net din ultimii ani, astfel:
administraia public 1404 lei, nvmnt 1063 lei i sntate i
asisten social 1036 lei.
n luna octombrie 2010, n toate activitile sectorului bugetar,
s-au nregistrat creteri salariale, datorate plii premiilor ocazionale
(inclusiv a primelor de vacan), a sumelor din alte fonduri (inclusiv
pentru perioadele anterioare), a cumulului de funcii aferente
personalului didactic, precum i a plii orelor suplimentar lucrate n
unele uniti sanitare. De asemenea, creterea ctigului salarial a
fost influenat i de disponibilizrile de personal cu salarii mici din
acest sector.
Comparativ cu anul precedent, n 2013, rata locurilor de
munc vacante a sczut n sntate i asisten social (cu 0,20
puncte procentuale), n administraia public (cu 0,11 puncte
procentuale), iar n nvmnt a nregistrat o cretere (cu 0,12 puncte
procentuale).
Scderea ratei locurilor de munc vacante a fost mai
accentuat n sntate i asisten social (cu 2,53 puncte
procentuale), urmat de administraia public (cu 0,67 puncte
procentuale), iar n nvmnt rata locurilor de munc vacante a
rmas neschimbat (0,26%).
n 2011, puin peste 10% din totalul locurilor de munc
vacante s-au nregistrat n fiecare din activitile: administraie
public (2,7 mii locuri vacante), respectiv sntate i asisten social
(2,4 mii locuri vacante), n timp ce n nvmnt cererea de locuri de
munc a fost de circa o mie.
Comparativ cu perioadele anterioare, n sntate i asisten
social s-a nregistrat cea mai semnificativ diminuare a numrului

Constantin ANGHELACHE

158

de locuri de munc vacante: cu 7,8 mii locuri vacante, reprezentnd


mai mult de dou treimi (67,5%) din numrul locurilor de munc
vacante care s-a diminuat ntr-un an de zile n ntreaga economie,
respectiv cu 0,8 mii locuri vacante fa de trimestrul precedent.
n administraia public, n 2010-2014, numrul locurilor de
munc vacante a sczut cu 0,7 mii.
n nvmnt s-a nregistrat o uoar cretere a cererii de for
de munc fa de anul precedent, urmare nceperii noului an colar.
ntre rile Europei, evoluiile fa de 2010 sunt divergente:
astfel tendina de reducere se observ n 12 ri, cretere n 12 ri n
timp ce n 3 ri ponderea salariailor din administraie a rmas
constant comparativ cu aceeai perioad a anului precedent.
Informaiile corespunztoare formei de finanare sunt
gestionate de Ministerul Finanelor Publice, n conformitate cu
prevederile OUG nr. 48/2005, cu completrile i modificrile
ulterioare.
Evoluia ratei omajului
8.0

7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0

4.0

6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1P
2P
3P
4P
5P
6P

4.5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Date provizorii

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicat de pres 181 din

31 iulie 2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

159

n temeiul acestei ordonane, ordonatorii principali de credite


ai instituiilor publice finanate din bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale i ai
instituiilor publice autonome finanate integral din venituri proprii,
depun lunar la Ministerul Finanelor Publice, pentru luna anterioar,
situaiile privind monitorizarea numrului de posturi i a cheltuielilor
de personal, pentru aparatul propriu i pentru instituiile publice
aflate n subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora,
indiferent de modul de finanare.
Numrul omerilor n iulie 2014 era de 700.000 de persoane,
cu 39.000 mai mult dect n iunie 2013.
n luna iunie 2014, rata omajului n form ajustat sezonier a
fost estimat la 7,1%, aflndu-se n scdere cu 0,2 puncte
procentuale fa de luna anterioar i cu 0,3 puncte procentuale fa
de nivelul nregistrat n luna iunie 2013.
Numrul omerilor (n vrst de 15-74 ani), estimat pentru
luna iunie din anul curent este de 700 mii persoane, n scdere att
fa de luna precedent (718 mii persoane) ct i fa de aceeai lun
din anul precedent (739 mii persoane).
Numrul de omeri n perioada iunie 2012 iunie 2014
775000

persoane

750000
725000
700000
675000
650000
625000
600000
6

9
2012

10 11 12

2013

10 11 12 1P 2P 3P 4P 5P 6P
2014

Date provizorii

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicat de pres 181 din 31

iulie 2014

Constantin ANGHELACHE

160

Pe sexe, rata omajului pentru brbai o depete cu 1,3


puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 7,7%
n cazul persoanelor de sex masculin i 6,4% n cazul celor de sex
feminin).
Rata omajului pe sexe (%)

Total
15-74 ani
25-74 ani
Masculin
15-74 ani
25-74 ani
Feminin
15-74 ani
25-74 ani

Total
15-74 ani
25-74 ani
Masculin
15-74 ani
25-74 ani
Feminin
15-74 ani
25-74 ani
P

Iun.

Iul.

Aug.

2013
Sept. Oct.

Nov.

Dec.

7,4
6,0

7,3
5,9

7,3
5,9

7,3
5,9

7,4
5,9

7,4
5,9

7,3
5,9

8,0
6,5

7,8
6,4

7,9
6,4

7,9
6,4

8,0
6,5

8,0
6,5

7,9
6,5

6,6
5,2

6,6
5,2

6,6
5,3

6,6
5,2

6,6
5,1

6,6
5,2

6,5
5,1

Ian. P

Feb. P

2014
Mar. P
Apr. P

Mai P

Iun.P

7,3
5,8

7,2
5,7

7,2
5,7

7,1
5,6

7,3
5,8

7,1
5,7

7,8
6,4

7,7
6,2

7,8
6,3

7,7
6,2

7,9
6,4

7,7
6,3

6,5
5,1

6,6
5,1

6,4
4,9

6,3
4,8

6,5
5,0

6,4
4,9

Date provizorii

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, comunicat de pres 181 din 31

iulie 2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

161

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata omajului a fost


estimat la 5,7% pentru luna iunie 2014 (6,3% n cazul brbailor i
4,9% n cel al femeilor).
Numrul omerilor n vrst de 25-74 ani reprezint 74,3%
din numrul total al omerilor estimat pentru luna iunie 2014.
Indicele ctigului salarial real urmeaz ndeaproape evoluia
indicelui ctigului salarial mediu nominal net, aa cum rezult i din
graficul ce evideniaz tendinele nregistrate n ultimii doi ani.
Fenomenul se explic prin diminuarea ratei de cretere a inflaiei, de
care se ine seama la determinarea ctigului salarial real.
n cursul anului se nregistreaz fluctuaii ale ctigului
salarial determinate, n principal, de acordarea primelor ocazionale
(al 13-lea salariu, prime de vacan, prime de srbtori acordate n
lunile martie/aprilie, respectiv decembrie). Acestea influeneaz
creterile sau scderile n funcie de perioada n care sunt acordate,
conducnd, n cele din urm, la estomparea fluctuaiilor ctigului
salarial lunar la nivelul ntregului an.
Ctigul salarial, att n termeni nominali ct i reali, a crescut
n anul 2011, fa de perioadele anterioare. n iulie 2014, salariul
mediu brut lunar a fost de 2.378 lei.
Ctigurile salariale medii brute n luna iulie 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul


Statistic Lunar nr. 7/2014

162

Constantin ANGHELACHE

Pe principalele activiti ale economiei


n industrie

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul


Statistic Lunar nr. 7/2014

Pe activiti ale economiei naionale, valorile maxime ale


ctigului salarial mediu net le dein activitile de intermedieri
financiare (cu procente cuprinse ntre 115 146% peste media pe
economie). La polul opus, cu cele mai sczute ctiguri salariale
medii nete se situeaz activitile de hoteluri i restaurante (cu
procente cuprinse ntre 41 43% sub media pe economie). De
menionat faptul c, ambele seciuni dein ponderi apropiate ca
numr de salariai la nivelul economiei naionale (cca. 2-3% fiecare).
n 2014, comparativ cu anul precedent, ctigul salarial mediu
net a avut o tendin de uoar cretere n majoritatea activitilor
economice (cu excepia celor aparinnd sectorului bugetar, a
hotelurilor i restaurantelor, a tranzaciilor imobiliare i a celor de
spectacole, culturale i recreative). n 2014, ctigul salarial mediu
net realizat n diferite activiti ale economiei naionale a nregistrat,
att creteri, ct i scderi n aproape egal msur. Astfel, n
sectorul economic, s-au nregistrat uoare creteri, cea mai mare fiind
n activitatea de producie i furnizare de energie electric i termic,
gaze, ap cald i aer condiionat (+1,8%). La polul opus, cu cea mai
semnificativ diminuare a ctigului salarial mediu net, s-a situat

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

163

industria extractiv (-18,9%, urmare acordrii de prime pentru ziua


petrolistului n luna precedent). n unitile proprietate public
(integral de stat i majoritar de stat), ctigul salarial mediu net are
cele mai ridicate valori. Cele mai sczute ctiguri salariale medii
nete se nregistreaz n unitile proprietate privat (majoritar privat,
integral privat, integral strin), care dein i ponderea majoritar a
numrului de salariai (cca. 63%). Numrul pensionarilor cu pensii
mai mari de 1000 lei a reprezentat, la momentul analizat, doar o
cincime (21,1%) din totalul pensionarilor de asigurri sociale de stat.
Numrul mediu al pensionarilor de asigurri sociale a avut o evoluie
trimestrial descendent din anul 2002 pn n 2014.
n trimestrul II 2014, numrul pensionarilor de asigurri
sociale s-a nscris n continuare pe un trend descendent ajungnd la
5537 mii persoane.
n ceea ce privete numrul pensionarilor de asigurri sociale
de stat, dup ce s-a nscris pe un trend continuu ascendent, ncepnd
din tr. II 2007 (4641 mii persoane), din tr. II 2010, a nregistrat o
scdere, ajungnd la 4759 mii persoane n 2011 i 4720 mii persoane
n Trim. I 2012 i n 2013. n 2011, comparativ cu trimestrul
corespunztor al anului precedent, pensionarii de asigurri sociale de
stat au avut posibilitatea s cheltuie n medie cu doar 26 lei (+3,6%)
n plus. n 2012, indicele pensiei reale a sczut fa de anul precedent
(96,0% fa de 118,1%); prin urmare, puterea de cumprare a pensiei
de asigurri sociale de stat a slbit. n trimestrul I 2012 pensia medie
pe total a fost de 766 lei/lun. n perioada analizat, aproximativ 3/4
din totalul judeelor au nregistrat un numr mai mare de pensionari
comparativ cu cel al salariailor. n topul acestei grupe se afl
judeele Giurgiu i Teleorman n care raportul pensionari/salariai a
fost de aproape 2 (1,9) pensionari la un salariat. Municipiul Bucureti
s-a aflat la polul opus, nregistrnd cea mai sczut valoare a
raportului (0,6). Judeele n care raportul este de 1 la 1 reprezint o
zecime din totalul judeelor. Potrivit rezultatelor provizorii ale
Anchetei Bugetelor de Familie realizate de INS pentru 2010,
veniturile totale medii lunare pe o gospodrie au fost de 2231 lei,
valoare relativ constant de-a lungul perioadei 2007-2012, cu scderi
din punct de vedere al valorii reale (deflatate).

Constantin ANGHELACHE

164

Numrul mediu ipensia medie lunar a pensionarilor i


beneficiarilor de ajutor social
Anii

Numr mediu pensionari - mii Trim. I

Trim III

Pensia medie1)
Lei lunar
Trim. I

Trim. II

Trim III

5401

Trim.
IV
5393

795
844

807
846

808

Trim.
IV
811

Trim. II 2014
n % fa de
trim. I 2014

Pensionari -total
(l+ll+lll)*)

2013
2014

5433
5375

Trim.
II
5413
5357

1.1.
Pension
ari de asigurri
sociale - total
din care:
- pensionari de
asigurri sociale
de stat
- pensionari de
asigurri sociale
provenii din
fostul sistem
pentru agricultori
- pensionari de
asigurri sociale
din
evidenta
Secretariatului de
Stat pentru Culte
- pensionari de
asigurri sociale
din
evidena
Casei
de
Asigurri
a
Avocailor
1.2.
Benefici
ari
de
ajutor
social
tip
pensie**)
III.Pensionari
I.O.V.R.

2013
2014

5426
5370

5407
5352

5395

5387

796
845

808
847

809

811

100,2

2013
2014

4683
4680

4679
4677

4679

4684
845

800
845

812

812

811

100,0

2013
2014

584
532

570
518

557

545

323
342

328
342

328

329

100,0

2013
2014

2
2

2
2

599
611

598
618

593

589

101,1

2013
2014

2
2

2
2

1906
1990

1986
1984

1990

1993

99,7

2013
2014

1
1

1
1

200
211

203
210

203

202

99,5

2013
2014

6
4

5
4

235
234

234
233

234

234

99,6

100,2

1)

Inclusiv impozitul i contribuiile sociale de sntate aferente veniturilor din pensii


(O.U.G. nr.87/2000 i OUG nr.107/2010).
*)
Inclusiv pensionarii din Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor
Interne, Serviciul Romn de Informaii.
**)
Pltit din fondul de asigurri sociale.
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic. Buletin statistic lunar nr. 7/2014, pg.
133

Structura veniturilor bneti ale gospodriilor atest aceleai


tendine ca i n cazul veniturilor totale. n 2014, veniturile totale
medii pe o gospodrie din mediul urban au fost cu 29,3% mai mari
dect ale gospodriilor din mediul rural.

Capitolul 2

Evoluia social-economic a Romniei n


perioada 1997-2000
2.1. Situaia social-economic general
n noiembrie 1996, ca urmare a scrutinului electoral, la
guvernarea rii s-a instalat un guvern de coaliie format din Convenia
Democrat Romn, Uniunea Social-Democrat i UDMR.
n acel moment, toi cei care au votat pentru aceste formaiuni
politice, i nu numai ei, au gndit c n Romnia s-au realizat dou
lucruri eseniale:
a) n primul rnd, un guvern minoritar al PDSR, susinut de
alte trei formaiuni politice, respectiv PRM, PUNR i
PSM, a organizat alegerile i a predat guvernarea unei alte
coaliii, aspect care trebuie s se nscrie, fr doar i poate,
n contextul democratizrii vieii social-politice din ara
noastr;
b) n al doilea rnd, avnd n vedere situaia grea n care
economia Romniei se afla n acel moment, respectiv
trimestrul IV al anului 1996, toi am gndit c o astfel de
alternan la guvernare va deveni, n mod cert, un lucru
pozitiv, n sensul c aceia care au stat patru ani n opoziie
au gndit suficient de clar unde au fost erorile,
neajunsurile sau greelile svrite de echipa aflat
la guvernare, condus de premierul Nicolae Vcroiu, i,
n acest context, au avut timp suficient, pe lng interveniile i presiunile parlamentare, s gndeasc un program
de guvernare, oricum, mai aproape de realitile din
Romnia.

166

Constantin ANGHELACHE

Cu aceste gnduri s-a pornit la drum, cu sperana declarat sau


nedeclarat a tuturor c vom fi martorii unui reviriment economic, cu
consecine clare asupra nivelului de trai al populaiei.
Pe acest fond, se atepta ca n domeniul economic s fie
ntreprinse msuri urgente, toat suflarea gndind c aceast coaliie
guvernamental va fi mult mai reformist dect cea pe care o
nlocuise n noiembrie 1996.
De asemenea, lumea gndea c vor avea loc o reform i o
privatizare ntr-un ritm mai alert, dttoare de sperana c, dac
reforma impune unele sacrificii, aceasta va fi scurtat la maximum i
va avea efecte ct mai restrnse asupra populaiei.
n alt ordine de idei, chiar dac nimeni nu a anticipat ofertele
glumee ale candidatului CDR la funcia de preedinte n campania
electoral din 1996, cum c va aduce n ar fabuloase investiii i
credite de peste 60 miliarde de dolari, toat lumea gndea c, n
aceast direcie, plecnd de la elementul esenial c rotaia guvernamental se produsese n condiii mai mult dect normale,
investitorii strini i cei romni vor fi atrai n perspectiva participrii
la investiii, sub form de participare la capitalul social, retehnologizare sau a procesului de privatizare a marilor ntreprinderi.
Aceasta ar fi avut un efect cu totul deosebit asupra economiei
romneti, n sensul c, n modul cel mai clar, n acest stadiu
Romnia avea nevoie acut de investiii.
i aceste investiii au un potenial net superior creditelor externe, pentru c acioneaz n mod benefic pentru economia
Romniei i, n acelai timp, sunt avantajoase cel puin pentru
urmtoarele considerente:

cei care se vor ncumeta s investeasc vor avea, n mod


cert, un studiu propriu n baza cruia i propun termene
i obiective;

investiiile masive de capital creeaz noi locuri de munc,


ceea ce nseamn absorbia unei pri din populaia ce va
fi disponibilizat i, mai ales, din rndul celei care se afl
deja n stare de omaj;

desfacerea produselor pe piaa extern va fi mult uurat,


ctigarea pieelor externe va fi mult mai facil, ca efect

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

167

al faptului c aceia care vor investi se vor gndi cu


necesitate la piaa unde vor putea s valorifice rezultatele
acestor investiii;
introducerea unui management adecvat, fiind clar c toi
vor nelege c acolo unde investesc trebuie s i
administreze i trebuie s aplice metode moderne i alte
perspective de profitabilitate;
creterea veniturilor populaiei ce va fi atras n aceste
sfere de activitate are la baz investiii interne i externe,
pentru a fi asigurat;
relaxarea presiunii asupra bugetului asigurrilor sociale, n
sensul c se creeaz premise ca o parte semnificativ a
populaiei, care n prezent beneficiaz de ajutoare sociale,
s se ncadreze n munc i, n felul acesta, va fi mai uor
pentru cei care sunt chemai s construiasc bugetul
asigurrilor sociale, chiar bugetul de stat, i s gseasc
veniturile care vor avea o distribuie mai extins;
crearea unor surse suplimentare pentru bugetul de stat i
bugetul asigurrilor sociale de stat, prin dezvoltarea
afacerilor, precum i prin sporirea numrului de salariai
cu venituri mari;
declanarea constituirii unei structuri economice naionale, complementar sau cel puin n concordan cu
nevoile de integrare european; se are n vedere mai ales
faptul c investitorii strini vor veni n ara noastr doar
cu acele activiti care au perspectiv de afaceri i care
sunt determinante pe piaa european i, pe plan mai larg,
pe cea internaional;
mbuntirea pregtirii profesionale a personalului angajat;
aceste investiii de capital strin nu se constituie ntr-o
povar pentru Guvernul Romniei, deoarece problema
rambursrii acestora nu se pune nici un moment;
problema restructurrii economice, n concordan cu
cerinele i nevoile actuale, este asigurat.

Constantin ANGHELACHE

168

slbirea presiunii asupra monedei naionale, care se va


putea stabiliza n raport cu valutele liber convertibile,
prin msuri economice solide;

reducerea dobnzilor bancare la creditele acordate, ceea


ce va determina sporirea rolului bncilor la procesul de
investiii, producie i comercializare.
Iat deci avantaje care izvorau din contextul ateptrilor cum
c instalarea la guvernare a acestei coaliii va crea perspectiva ca
imensa sum de 60 miliarde de dolari SUA s intre n ar.
n acelai timp, problema major care trebuia pus ntr-o
asemenea perspectiv era aceea de a se reconsidera politica fiscal
vizavi de investitorii strini, pentru c investiiile sub forma banilor
nu au nici grani i nici miros; ele merg acolo unde exist condiii de
profitabilitate, iar legislaia rii respective garanteaz, pe termen lung,
sigurana i securitatea lor.
Cu acest crez, poate, i cu anticipaie, au plecat la drum cei
care au crezut atunci c momentul unei schimbri era necesar i c
noul arc guvernamental se va pune pe treab n aceast perspectiv.
Fr a glumi, mai trebuie s am n vedere c s-a decretat atunci
i existena unui numr suficient de mare de specialiti, care au o
gndire liberal i care pot s se implice n programele de dezvoltare
economic i social a Romniei, fr teama de a grei imediat.
Situaia prea credibil, n sensul c, dup patru ani sau ase
ani de opoziie, aceti politicieni s-au maturizat, i-au creat un
standard de politicieni i puteau contribui, prin ceea ce gndeau i
trebuiau, apoi, s fac, la stoparea declinului economiei romneti i
la relansarea acesteia.
Numai c acest arc guvernamental nou a adus pe tapetul
politicii romneti o idee care a fost total dezastruoas, i anume
teoria algoritmului.
A durat mult aplicarea teoriei mpririi locurilor n noul
guvern, s-a gsit i un pstor al acestuia, n persoana lui Victor
Ciorbea, numai c lucrurile au un miros greu de acceptat, nc de la
nceput, n sensul c Victor Ciorbea, primar general al Capitalei,
trece n funcia de premier fr a se retrage de la portofoliul de
primar general, crend deja ambiguitate.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

169

Oricum, nu este cazul s analizm performana unuia dintre


cei trei prim-minitri care s-au succedat de-a lungul celor patru ani,
deoarece, n mod corect, nici o etap nu poate fi asimilat unor
rezultate semnificative n perioada respectiv.
Erorile s-au inut lan, iar lipsa de maturitate i de profunzime
a fost mai mult dect dezgusttoare.
Aa, de pild, domeniul privatizrii, cruia n campania
electoral din 1996 i s-a acordat cea mai mare atenie, a fost sucit i
nvrtit n toate felurile, a fost condus pe baz de ordonane,
ordonane de urgen i tot felul de acte juridice care, n cele din
urm, nu au avut efectul scontat, fiind evident c am avut de-a face
cu o privatizare on the spot, iar sumele ncasate au mers direct n
consum, astfel c, la sfritul mandatului, adic n anul 2000, cei ce
au pstorit, sub form de executiv, economia Romniei chiar nu
s-au putut luda cu nici o realizare, n nici un domeniu.
Poate c ar fi de fcut o parantez i de precizat faptul c, n
ultima parte, guvernul a fcut eforturi pentru a menine, ct de ct,
perspectiva de echilibru pentru economia naional, dar, prin unele
msuri aplicate n ultimele trei luni ale anului 2000, a ipotecat,
practic, i a ndatorat viitoarea guvernare prin tot felul de ordonane,
tot felul de execuii bugetare, care nu au avut nici o coordonare cu
veniturile i celelalte msuri care se impuneau a fi luate n momentul
diverselor rectificri ale bugetului de stat.
Mai mult dect att, de-a lungul celor patru ani, un guvern
condus de un premier sau altul a luat msuri de neneles privind
suspendarea unor acte normative care prevedeau nlesniri pentru
investitorii strini i romni, aa nct, n mod constant,
s-a nregistrat o scdere a participrii investitorilor, mai ales strini,
la societile comerciale din ara noastr.
Cele cteva privatizri mai mari care s-au organizat vor
rmne sub tirul criticilor, situaie din care transpare cu uurin
ideea c nu au fost prea bine i n interesul romnesc efectuate.
Oricum, s-a vzut c premierul Adrian Nstase, cnd a ajuns la
guvernare, nu a stat pe gnduri i a suspendat imediat o serie de
ordonane i ordonane de urgen, mai ales cele care au fost adoptate
n fug.

170

Constantin ANGHELACHE

Dar s vedem cteva dintre consecinele actului de guvernare


din aceti cinci ani (1997-2000).
Avnd n vedere aspectele mai sus menionate, se poate
constata c este greu de vorbit despre consecine pozitive, ci, n mod
cert, numai despre aspecte negative, care sunt eseniale pentru a
vedea cu ce a plecat la drum echipa guvernamental, stabilit prin
alegerile din 26 noiembrie 2000.
Pe scurt, sintetizm aceste consecine astfel:
a) Desfurarea haotic a reformei economice i sociale, lipsit
de o concepie coerent, fr a se stabili cu claritate
interesele strategice ale dezvoltrii n scopul creterii
economice a rii, al reducerii decalajelor economice dintre
Romnia i statele vest-europene, n perspectiva integrrii n
Uniunea European, a fost evident. Desigur, prioritatea
absolut a oricrui parlament al Romniei este aceea de
aderare la Uniunea European, pe baza unei strategii de
dezvoltare economic pe termen mediu, care trebuie s fie
aprobat de toate forele politice din ar. n acest domeniu,
acest program, sau strategie, de dezvoltare a fost ntocmit,
dar mai mult ca urmare a presiunilor Comisiei Europene, i
depus ca document de perspectiv;
b) Criza noastr economic, pentru c Romnia a fost i cred c
va fi mereu n criz, mai greu va fi cnd se va declana criza
economico-financiar mondial, ce ne va afecta, de altfel, i
pe noi, s-a agravat, conducnd la falimentarea unui numr de
ageni economici privai, majoritatea (peste 500.000) fiind
ntreprinderi mici i mijlocii.
n acelai timp, s-a accentuat dezorganizarea agriculturii, iar
despre capitalul autohton, ca urmare a faptului c nu au existat nici
un fel de nlesniri fiscale, nu a mai putut fi vorba n termeni concrei.
Politica promovat de guvernul coaliiei CDR era n
contradicie cu nsi noiunea de reform.
Romnia a nregistrat o rat negativ de cretere, n perioada
1997-2000, care s-a concretizat ntr-un regres economic de circa
13%, Romnia devenind astfel o ar clasat pe ultimul loc n grupul
rilor central i est-europene.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

171

n aceste condiii, aplicarea prevederilor referitoare la ritmurile


de cretere din Strategia naional de dezvoltare economic a
Romniei pe termen mediu nu s-a putut ndeplini n primul an,
evideniindu-se regresul nregistrat n perioada n care ara a fost
administrat astfel, care va avea consecine certe i asupra
programelor de dezvoltare n etapa urmtoare;
a) S-au manifestat multe ingerine administrative n mecanismele de funcionare a economiei de pia, prin politizarea
excesiv a interveniei statului n economie i, mai mult
dect att, a aprut cu claritate faptul c nu existau prioriti
temeinic fundamentate n restructurarea ramurilor productive
ale economiei naionale;
b) n procesul de privatizare s-a nregistrat desfurarea
sistematic de aciuni la limita legii, multe putnd fi
apreciate ca ilegale, de nstrinare a capitalului de stat ctre
diveri investitori care s-au implicat n procesul de
privatizare.
Aceast politic a fost duntoare n ceea ce privete avuia
naional a Romniei, deoarece, de regul, s-au practicat preuri de
ofert mult mai mici dect cele de circulaie pe pia, ofertele au fost
selectate i luate n considerare n funcie de interesele clientelei
politice i, n acelai timp, au fost evitate formele transparente, cum
ar fi licitaiile i controlul postprivatizare.
Mai mult dect att, n ciuda faptului c existau suficient de
multe acte normative privind rapoarte fa de activitatea FPS,
teoretic, nu putem vorbi de un control sistematic asupra acestei
instituii, deosebit de important n procesul de privatizare care s-a
desfurat n perioada 1997-2000.
Climatul economic nefavorabil a fost complementat de o
legislaie instabil i necoordonat, care a permis extinderea
corupiei de toate gradele, context n care majoritatea investitorilor
strini s-au ndeprtat de ara noastr.
Adevraii investitori strini nu au mai fost interesai de
procesul de privatizare din Romnia, deoarece nu au avut ncredere
n legislaia care a suferit, de la o zi la alta, modificri contradictorii,
de-a dreptul periculoase, iar pe de alt parte, reforma fiscal, despre

172

Constantin ANGHELACHE

care a vorbit ministrul finanelor, s-a redus, n cele din urm, la un


singur punct, i anume acela al fixrii impozitului pe profitul obinut
din activitatea de export la 5%.
Dar, paradoxal, aceast msur a fost nsoit de o sumedenie
de alte msuri drastice de fiscalitate, care au determinat ca peste
500.000 de societi comerciale s ncheie anul 2000 fr profit.
n acest context, este de evideniat faptul c, n perioada
preelectoral, caracterul ilegal i duntor interesului naional al
activitii FPS s-a agravat i mai mult, n acest sens putnd vorbi
chiar de o tent de jaf asupra economiei naionale, exemplificat n
urmtoarele cteva aspecte:
au fost sprijinite de ctre guvern aciuni cu tent frauduloas, prin adoptarea unor acte normative pentru
scutirea sau reducerea debitelor curente i a majorrilor
de ntrziere, pe care unele societi supuse privatizrii le
aveau ctre statul romn;
n alte cazuri, s-au acceptat reealonri de datorii, pe care
guvernul le-a acordat societilor economice conduse de
persoane care aparineau clientelei politice;
agricultura romneasc i interesele rnimii au fost
serios afectate prin renunarea la facilitile i sprijinul
statului acordate productorilor agricoli, aceasta fiind n
contradicie chiar i cu politica de subvenii practicat de
rile dezvoltate;
mai trebuie menionat i faptul c au fost practicate
politici vamale care au dezavantajat i descurajat productorul agricol, precum i pe cei din industria
autohton;
rolul capitalului autohton a fost neglijat n consolidarea
economic a Romniei, lipsa de interes i deteriorarea condiiilor n care au funcionat ntreprinderile mici i mijlocii,
mai ales prin anularea unor faciliti fiscale pentru
stimularea i dezvoltarea acestui sector, au condus, practic,
la instituirea unui regim discriminatoriu.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

173

n aceste condiii, investitorii romni au fost practic nlturai


din competiie, de pe piaa intern a capitalului.
S-au practicat i promovat politici fiscale defectuoase, care au
fost nestimulative pentru producie i investiii. Ca o consecin
imediat a acestor msuri, fr fundament i gndire economic, s-a
prbuit grav nivelul de trai al populaiei, srcia atingnd cote
alarmante.
Nu a existat o politic coerent i eficient n domeniul social,
aceasta fiind n contradicie cu preocuprile rilor din jurul nostru i
chiar cu programul de dezvoltare pe termen mediu, pe care Romnia
l-a prezentat la Uniunea European.
Ideea absorbiei persoanelor aflate n omaj nu a funcionat, ci,
dimpotriv, printr-o serie de ordonane s-au disponibilizat masiv mii
de salariai, care au beneficiat, n mod neeficient pentru economia
romneasc, de un numr de salarii cu care acetia nu
au putut s nceap nici o activitate pe cont propriu, aa cum se
anticipa, dup care au czut n zona omajului.
La capitolul protecie social, n ciuda sprijinului primit de la
organismele europene, n cadrul programelor de conversie
profesional, nu putem vorbi de activiti majore cu rezultate
concrete.
n aceste condiii, situaia a devenit din ce n ce mai alarmant,
iar efortul celor angajai, circa 4,5 milioane de salariai, este enorm
pentru sprijinirea sau hrnirea restului populaiei rii, care era de
aproximativ 17,5 milioane de persoane.
Condiiile de via s-au degradat continuu, majoritatea
populaiei, indiferent de profesie, trind cea mai dramatic scdere a
nivelului de trai din ultimii unsprezece ani, dup 1990.
Are loc o scdere a salariului real de la 74,4% n decembrie
1996, la 56,8% n luna noiembrie 2000, fa de noiembrie 1990.
Pe acest fond, puterea de cumprare a populaiei a sczut
dramatic, ajungnd ca ponderea populaiei aflate n srcie s
reprezinte 43% din total.
n sistemul de sntate s-a produs o degradare constant dup
implementarea unor acte normative n care medicamentele pentru
populaia de vrsta a treia, subvenionate i, mai rar, gratuite, au aprut a

174

Constantin ANGHELACHE

fi mai mult teoretice, dei n sistemul practicat de fosta coaliie s-a


afirmat c sntatea omului are o semnificaie strategic, dar, cu toate
acestea, aciunile guvernamentale s-au limitat doar la adoptarea unor
msuri de pseudoreform, ca s nu mai vorbim de cele antireform, care
au reuit s demonstreze c, n punctele eseniale, practic, s-a degradat
tot ceea ce obinuse Romnia pn n noiembrie 1996.
n ceea ce privete investiia din surse bugetare, s-a constatat
c totul a fost concentrat pe conservarea, i nu pe continuarea i
finalizarea obiectivelor de investiii ncepute i aflate n diferite faze
de realizare.
n mod concret, n perioada 1997-2000 au fost iniiate puine
investiii, iar cele aflate n derulare au avut o evoluie cu totul
ntmpltoare i necoordonat.
Romnia resimte o i mai mare criz a locuinelor. S-a ncercat
ceva, oarecum fantastic: s-a adoptat o lege care, prin prevederile sale,
nu poate aduce nimic concret tinerei generaii, prin aceea c
presupusul credit ipotecar nu poate funciona n Romnia, n
contextul n care sistemul bancar gfie i este puin curtat, n
condiiile n care dobnzile la creditele acordate de bnci au fost
cuprinse ntre 40-50%, n toat perioada avut n vedere.
Iat c o idee absolut strlucitoare s-a vzut implementat pe
hrtie, a fost urmat de un sistem birocratic de nscrieri, nregistrri
i alte formaliti de acest gen, s-a mai constituit un aparat bugetar, sau fcut cheltuieli, dar efectele nu au mai aprut sub nici o form.
S-a diminuat dramatic accesul tineretului la treptele superioare de instrucie, deoarece ministerul nvmntului, prin reforma
pe care a vizat-o n domeniul educaiei, a afectat grav criteriile de
calitate i perspectiva pentru tnra generaie. Va mai trece timp
pn cnd o lege de restructurare a nvmntului n interes general
naional va fi adoptat. M tem c eroziunea sistemului va fi att de
mare nct vom descoperi analfabei cu studii superioare.
Pe acest fond, n loc s se dezvolte un sistem concurenial
sntos, ntre sistemul de nvmnt de stat i cel privat, prin
apariia acestei forme de nvmnt deschis la distan s-au produs
efecte negative sintetizate astfel:

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

175

a crescut tentaia nscrierii candidailor la nvmntul


deschis la distan;
a sczut interesul pentru instituiile de nvmnt superior privat, deoarece concurena candidailor interesai s-a
diminuat;
s-a dezvoltat spirala creterii cheltuielilor pentru colarizare, astfel c, att n ceea ce privete nvmntul
deschis la distan, ct i celelalte forme de educaie,
asistm la o afectare continu;
liceele i chiar colile generale lucreaz n multe cazuri
dup manuale alternative insuficient de bine gndite i
structurate, iar cei care urmeaz n coli de pregtire
profesional pentru diferite meserii nu au condiii
concrete pentru a desfura activitatea practic, absolut
necesar n astfel de profesii.
Iat numai cteva aspecte din care rezult c nvmntul,
educaia sunt n mare suferin.
Despre cercetare, de fapt, nu mai putem vorbi aproape nimic,
deoarece aceasta nici nu a intrat n mod concret n programele de
guvernare ale fostei echipe.
Neacordarea fondurilor necesare pentru dezvoltarea cercetrii
tiinifice a pus n pericol existena centrelor de cercetare existente, care
s-au consolidat n ara noastr de-a lungul multor decenii.
Muli dintre cei mai valoroi cercettori i specialiti romni sau vzut pui n situaia de a pleca n exterior, putnd vorbi acum de
un exod de specialiti romni care lucreaz n alte spaii geografice,
dei efortul, mai mic sau mai mare, de pregtire a lor
s-a fcut n aceast ar.
ntlnim situaii n care persoane bine pregtite, pentru c
coala romneasc, profilul intelectual al ceteanului romn se
situeaz la un nivel calitativ ridicat, au plecat nc din perioada
liceului sau a facultii la studii n strintate, de unde nu s-au mai
ntors.
Nu punem n discuie prin aceasta libertatea de micare a
individului, dar efectiv aa stau lucrurile n acest domeniu.

176

Constantin ANGHELACHE

n domeniul aprrii i siguranei naionale, n cei patru ani


analizai, s-au realizat lucruri nesemnificative. Am trit cu aceeai
structur n domeniul siguranei naionale, dar, mai grav, am ntlnit
implicarea unor elemente din cadrul acestei instituii n tot felul de
afaceri, deseori necurate, aa nct chiar prestigiul poate s scad.
n domeniul aprrii naionale, s-au urmat programele stabilite
cu organismele NATO, dar, aa dup cum cunoatem, perspectiva a
rmas mult n urm fiind revitalizat de echipa guvernamental de
dup 2000.
n ceea ce privete cultura, aceasta a fost afectat
de lipsa de interes pentru susinerea unor instituii de cultur de
importan naional, precum i de meninerea unor publicaii ale
acestora, care n trecut erau de mare prestigiu.
Teoria pieei libere este, n primul rnd, o teorie care trebuie
coordonat i corelat cu situaia economic concret, existent n
ara noastr.
Trebuie s avem n vedere faptul c n acest domeniu se
nregistreaz una dintre cele mai mari dezamgiri ale ceteanului.
Desigur, televiziunea a nlocuit multe programe, dar nu poate s nu
deranjeze faptul c artiti deosebii ai rii triesc astzi n condiii
dificile, c fondurile pentru desfurarea actului de cultur sunt,
practic, inexistente, iar despre privatizare n acest domeniu nu se
poate vorbi cu uurin nici n Marea Britanie sau Frana, cu att mai
puin n Romnia, care abia i trage sufletul n procesul de rearanjare
a situaiei existente.
Pe trmul justiiei se poate vorbi de o oarecare reform,
dar clientela politic a jucat un rol decisiv n actul de justiie. n
majoritatea completelor de judecat ntlnim zeci de dosare,
de cazuri de aciuni judecate ntr-un complet cu un singur judector,
dar finalitatea, de cele mai multe ori, vine n contradicie cu
coninutul real al obiectului aciunilor civile, ca s nu mai vorbim de
cele penale.
Pe acest fond, fenomenul de corupie, cel care a fost avansat n
avangard de ctre fostul preedinte al rii n cadrul campaniei
electorale din 1996, nu a fost stvilit.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

177

i aa, zi de zi, mass-media ne umple cmpul imaginativ cu


zeci i sute de cazuri, care nu au nimic de-a face cu fenomenul extins
la scar naional, care a dezvoltat piaa neagr i subteran, aa nct
i specialitilor le este greu s mai analizeze care este nivelul concret
de evoluie a economiei n acest context.

2.2. Situaia economic a Romniei la sfritul anului 2000


n acest subcapitol voi prezenta unele dintre cele mai importante consecine, din pcate, negative care au grevat economia rii
noastre i situaia social, ca urmare a politicilor promovate de cele
trei guverne succesive, instaurate dup alegerile din noiembrie 1996.
Este uor de constatat c starea economic a Romniei s-a
deteriorat, n multe sectoare de activitate s-a ajuns la un nivel destul
de grav, putnd vorbi chiar despre nivelul minim de supravieuire i
suportabilitate.
n mod sintetic, starea economic a Romniei la sfritul
anului 2000 poate fi caracterizat astfel:
a) Existena unui sistem instituional slab structurat, ca urmare
a incertitudinii dreptului de proprietate, multe active
mobiliare, aflate n planul privatizrii, fiind nc n
patrimoniul public, iar multe bunuri sunt supuse unor
presiuni financiare;
b) Construcia instituional prezenta o serie de carene, fiind
deficitar pentru a asigura funcionarea i operaionalitatea
mecanismului de pia, din cauza ineficienei i a
inexistenei unui cadru juridic-normativ adecvat;
c) S-au desfurat, nc ntr-o proporie considerabil,
activiti economice de profil informal al societii;
d) Intervenia, de cele mai multe ori discreionar, a autoritilor publice a fost supus intereselor politice conjuncturale i nu unor programe de dezvoltare;
e) Muli ageni economici cu capital majoritar de stat, sau
chiar privat, au urmrit cu deosebire conservarea locurilor

178

Constantin ANGHELACHE

de munc i creterea salariilor, fr corespondent n


creterea produciei pe seama eficienei i productivitii.
De fapt, acesta a fost un element de ineficien, care s-a
manifestat de-a lungul celor patru ani, dar i nainte de aceast
perioad, n care aezrile salariale nu s-au fcut ntotdeauna pe baza
elementului de eficien economic i social. Sintetiznd, putem
evidenia:
o serie de ageni economici privai, urmrind maximizarea profiturilor, au atins asemenea niveluri prin majorarea preurilor, pornind de la faptul c ntre cererea i
oferta existente pe piaa Romniei exist un serios
decalaj, determinat, n primul rnd, de incapacitatea
economiei de a produce produsele i a presta serviciile
necesare populaiei;
performanele reale au devenit reduse, majoritatea agenilor economici cu capital privat sau de stat nregistrnd
scderi, fapt pentru care foarte muli au intrat n stare de
inactivitate sau n cea de faliment;
s-au depreciat drastic capitalul fix i fora de munc, ceea
ce a condus la limitarea investiiilor, context n care
deciziile pe termen mediu i lung sunt imposibil de luat;
sume importante disponibile nu-i gseau plasament n
economia real, n timp ce aceasta era serios decapitalizat. Cu alte cuvinte, din cauza lipsei de perspective
i a inexistenei facilitilor fiscale, nu exista o nclinaie
pentru investiii i desfurarea de activiti productive;
s-a dezvoltat economia subteran i lipsea o demarcaie
precis ntre aceasta i economia real, aspect care a
produs chiar confuzii n calculul unor indicatori
economici;
fora de munc s-a deprofesionalizat att prin inactivitate,
dar mai ales din cauza lipsei unor programe de
reconversie profesional;
numrul pensionarilor era foarte ridicat, iar posibilitatea
de acoperire a nevoilor acestora a devenit incert, n

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

179

contextul n care mai existau doar circa 4,5 milioane de


salariai;
fora de atracie pentru investitorii autohtoni i strini era
foarte redus, n primul rnd din cauza unei fiscaliti
exagerate, care era elementul esenial de constituire a
veniturilor la bugetul statului;
n domeniul locuinelor, activitatea a fost stagnant i
timp de patru ani nu s-a gsit nici o soluie mcar pentru
conservarea, dac nu pentru terminarea sistemelor de
blocuri ncepute nainte de 1990;
sistemul bancar a ajuns la un grad alarmant de ineficien
pentru investitorii romni, dar i pentru persoanele fizice.
n aceti patru ani, mai multe bnci (Albina, Columna,
BIR, Bankcoop, Bancorex) s-au alturat procesului
falimentar demarat de Creditbank i Banca Dacia-Felix,
antrennd nesiguran i genernd rezerve fa de
atragerea sau de apelarea la credite;
n Romnia, practic, nu se putea vorbi n acel moment de
funcionarea sistemului de atragere a surselor pentru
investiii din sistemul bancar, din cauza dobnzilor foarte
ridicate;
omajul nu a cobort n aceast perioad sub 9,5%,
existnd ns o ptur i mai larg a populaiei care nu era
cuprins n nici o sfer de activitate;
n activitatea administraiei centrale i locale nu a existat
coeren, ntruct schimbrile succesive la guvernare ale
celor trei premieri, precum i algoritmul instituit au reprezentat o frn enorm pentru cei care i-au desfurat
activitatea n aceste domenii;
ca urmare a acestui sistem, este limpede c n multe
posturi din administraia central i local au lucrat, i
nc mai lucreaz, persoane care nu au pregtirea
adecvat i, mai ales, nu au experiena necesar unor
astfel de activiti;

Constantin ANGHELACHE

180

activitatea de comer exterior a fost nviorat doar de


msura fiscal privind reducerea la 5% la impozitul pe
profitul realizat din exporturi, dar aceast realizare a fost
diminuat prin practicarea unor importuri superioare, de
cele mai multe ori pentru consum i nu pentru investiii,
aa c deficitul balanei de comer exterior a crescut n
toi aceti patru ani, fiind n 2000 de peste dou miliarde
de dolari SUA;
datoria public extern i intern, ca urmare a activitii
guvernului din perioada 1997-2000, era de circa 10
miliarde USD, din care, 6,4 miliarde USD datorie public
extern i peste 74 miliarde de lei datorie intern, adic circa
3,6 miliarde USD (am considerat aceast datorie intern la
un curs mediu de schimb, existent pe piaa interbancar
romneasc de schimb, n anul 2000);
ineficiena activitii industriale, precum i n domeniul
construciilor, agriculturii etc. a condus la obinerea de
performane economice reduse, concretizat n nivelul
deosebit de sczut al indicatorilor ce reliefeaz aceast
evoluie.
Aa, de pild, n anul 2000 s-au nregistrat cele mai sczute
producii medii de cereale i plante tehnice la hectar, precum i
produciile cele mai reduse n sectorul animalier.
Iat deci cteva considerente care reliefeaz o stare destul de
ngrijortoare a economiei naionale, la sfritul anului 2000.
Cu toate acestea, mi-am propus o analiz mai profund a strii
economiei i a rezultatelor obinute n procesul de reform i
privatizare, din 1990 pn la zi.
De aceea, principalele sectoare de activitate ale economiei
naionale vor fi analizate n mod mai detaliat, n capitole separate, pe
baz de serii de date cronologice constituite pe ntreaga perioad,
ncercnd ca, prin mijloace de analiz, s pun n eviden modul n
care a evoluat economia Romniei n perioada considerat.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

181

2.3. Principalele efecte ale programului social-economic


pentru anul 2000
n lucrarea Romnia 2000 Starea economic, pe care am
publicat-o n martie 2000, la capitolul Perspective, pentru anul
respectiv, menionam c important ar fi ca programul de guvernare,
pe o perioad de un singur an, s conduc la unele rezultate pozitive,
pornind de la faptul c premierul fusese instalat ca independent,
tehnocrat.
Mai subliniam c ar fi posibile unele rezultate ct de ct
pozitive, n contextul n care era vorba doar de un program de un
an, n care misiunea principal era s asigure continuitatea,
ncercarea de redresare i de trecere la creterea economic, precum
i de pregtire a alegerilor locale i generale.
Atrgeam ns atenia c algoritmul existent atunci va conduce
la ideea c premierul va fi nconjurat de trei adjunci i c fiecare
va ine mori la scaunul i principiul partidului su, ceea ce va
face dificil pentru premier s poat continua pe o linie care s
conduc la rezultate.
Din pcate, aceast ultim previziune s-a adeverit ntru totul,
n sensul c premierul a fost ncorsetat i marcat de o serie de
disensiuni n plan politic, avnd un sprijin din ce n ce mai mic n
susinerea programului su de guvernare.
S ne amintim doar demisia fostului ministru al aprrii, Victor
Babiuc, care a determinat o ntreag avalan de critici i contracritici,
c premierul a fost atunci pus la col i a trebuit s atepte o decizie a
PD privind nlocuirea lui Babiuc, desigur, dup o lupt crncen cu
Palatul Cotroceni, de unde Emil Constantinescu solicita ca Victor
Babiuc s rmn la guvernare.
Apoi, trebuie s subliniem eroarea primului-ministru de a
accepta s candideze pentru funcia de preedinte, care, practic, din
luna septembrie 2000, l-a pus n imposibilitatea de a soluiona rapid
problemele cu care se confrunta Romnia, de pe poziia de premier,
fiind nclinat s fac unele compromisuri cu efecte n 2001, pentru ai putea susine candidatura i pentru a putea sprijini formaiunea
politic ce l-a chemat s o reprezinte n campania electoral.

182

Constantin ANGHELACHE

Una peste alta, anul 2000 a fost un an n care nu s-au ndeplinit


integral aspiraiile premierului, nici chiar cele ale coaliiei de la
guvernare i, cu att mai mult, cele ale maselor largi care gndeau
totui n repetarea isprvii guvernului Stolojan, din anii 1991-1992.
Dar, bine este, pentru a nu putea fi acuzai de poziii partizane,
s vedem ce s-a ales din programul respectiv, la sfritul mandatului
de un an.
Dei am subliniat i n lucrarea Romnia 2000 - Starea
economic, acum precizez c programul foarte amplu nu a avut
acoperire n msuri concrete i, de aceea, rezultatele au fost greu de
cuantificat i de luat n considerare.
La instalarea sa, premierul aprecia c guvernarea sa va fi
subordonat conceptului bazat pe: ...integrarea n Uniunea
European, care poate asigura continuarea previzibil a finanrii
externe i un criteriu de seriozitate i credibilitate a unui program de
guvernare care trebuie s fie destinat finalizrii reformei i
dezvoltrii unei creteri economice sntoase.
Mai departe, se sublinia c programele din 1990 i pn la
instalarea sa nu dduser i nu alimentaser o activitate de
privatizare, de reform susinut i continu i, de aceea, gsea c
este locul ca n scurtul timp pe care l avea la dispoziie s caute s
redreseze ceea ce se poate.
n acest context, se meniona c echilibrele macroeconomice
trebuie stabilizate, iar n programul de guvernare se preciza i faptul
c Romnia a intrat ntr-un nou tip istoric, deoarece invitarea la o
negociere de aderare la Uniunea European permite apelul la o astfel
de dezvoltare instituional.
Dac este s lum punctual conceptele-opiuni fundamentale,
constatm c, n 2000, Romnia a btut pasul pe loc n ceea ce
privete integrarea n Uniunea European.
n ceea ce privete criteriul seriozitii i credibilitii,
programul a fost, n cele din urm, dezavuat de toi cei care au avut
ceva de spus la un moment dat i au fcut-o, aa cum li s-a ntmplat
s gseasc la ndemn.
Se vorbea n program c Uniunea European, Banca Mondial
i FMI vor putea s acorde un sprijin n eforturile Romniei de a se

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

183

ndrepta i de a ntreprinde pai care s o apropie de cerinele aderrii


la Uniunea European.
Trebuie vzut faptul c aceast apreciere este doar o
declaraie, ntruct, dimpotriv, organismele internaionale menionate, constatnd c Romnia nu face nici un progres n redresarea
cadrului n baza cruia s se obin progrese pentru aderarea la
Uniunea European, au amnat, stopat i tergiversat orice perspectiv
de sprijin acordat rii noastre.
Rmnea de vzut, n perioada urmtoare, dac viitorul guvern
a nvat suficient din aceste declamaii i va trece concret la msuri
care s asigure progresul n domeniul privatizrii, al ndeplinirii
condiiilor cerute de Uniunea European, Banca Mondial i FMI,
aa nct s obin susinerea necesar pentru promovarea
programului su.
n program se preciza c ... principala misiune a ntregului
guvern trebuie s fie repunerea economiei romneti pe drumul cel
bun, spre o direcie clar, acceptat de toate forele politice, att de la
guvernare, ct i din opoziie.
i aceasta viza, n primul rnd, integrarea euroatlantic, n care
se zicea c ... vor trebui respectate cu strictee noile condiii impuse
de organismele internaionale, aa nct Romnia s fac pai n
aceast direcie.
Din pcate, aceast principal misiune nu s-a realizat, i
Romnia nu a fcut paii necesari pe drumul cel bun, dei se afla,
nc din 1999, pe fundul prpastiei, rtcind nc pe crri ce nu
puteau s o duc spre acest liman.
S-a vorbit despre nevoia de a impune un control care s
conduc la reducerea deficitului fiscal i a balanei de pli externe,
dar, n cele din urm, i acest obiectiv a fost parial ratat, ntruct
echilibrul nu s-a realizat.
n ceea ce privete balana de pli externe, aceasta a rmas o
constrngere n continuare i, n felul acesta, alturi de mai multele
boli de care suferea economia Romniei, a continuat s persiste i
aceasta.
Coordonatele despre care am amintit au pus economia
romneasc ntr-un proces dificil i anevoios de evoluie, n sensul

184

Constantin ANGHELACHE

c, pe de o parte, constrngerile au continuat, iar rezultatele nu s-au


concretizat.
Ceea ce premierul susinea la nceputul anului 2000, n sensul
c ...avantajul acestui guvern, care acioneaz pe termen scurt, este
acela c primul-ministru, neavnd o culoare politic, s-ar preocupa
mai mult de gndirea unui program ajustabil de evoluie a economiei
rii, rezult c nu s-a ndeplinit, deoarece premierul de atunci a
comis trei mari i grave erori.
n primul rnd, a czut prad unui program prea amplu i
sofisticat, fr putere de acoperire n forele proprii; n al doilea rnd,
nu a avut susinerea politic necesar i, n al treilea rnd i, de fapt,
cel mai clar i dureros, faptul c s-a implicat n campania electoral,
context n care activitatea guvernamental a devenit o anex la
campania desfurat de CDR.
O alt idee este aceea c programul de guvernare a fost un
program multidimensional, care nu a putut s acopere n msuri
concrete, prin care s transpun n rezultate ntreaga gam de
probleme cu care se confrunta Romnia n plan economico-social.
n mod cert, n Romnia, anul 2000 a fost anul unor dificulti
care s-au agravat i n anul de cotitur, pe care credeam c o s-l
parcurgem.
Atunci spuneam c acest caracter, de cotitur, poate fi
analizat dup urmtoarele dou criterii:
a) n primul rnd, stoparea cderii produciei, concomitent
cu reducerea substanial a inflaiei i reluarea creterii
economice;
b) n al doilea rnd, dup realizarea redresrii
macrostabilitii n domeniul economic cu situaia
economiei reale, prin accentul pus pe indicatorii care
reflect raportul ntre productivitate i nivelul de trai.
Din pcate, din analiza rezultatelor nregistrate n anul 2000
constatm c stoparea cderii produciei nu s-a putut realiza,
rezultatele din agricultur fiind exemplul cel mai cinic n aceast
direcie, iar dorina de corelare a macrostabilitii situaiei economiei
reale nu a gsit nici o soluie sau, poate, nici mcar nu a fost n
ntregime abordat.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

185

Pe plan extern, Romnia avea n vedere s se sincronizeze cu


lumea euroatlantic, context n care rezultatele reformei trebuiau s
fie vizibile i s asigure apropierea de standardele de bunstare
cunoscute n Occident.
Din pcate, i n aceast tentativ, guvernul acelei perioade a
obinut rezultate minime, care nu pot fi interpretate ca rezultate ale
msurilor ntreprinse, ci, mai degrab, micile progrese nregistrate au
avut la baz evoluia normal a lucrurilor.
Romnia i propunea ca n anul 2000 s valorifice rezultatele
majore care decurgeau din strategiile Uniunii Europene privind
sprijinirea rilor candidate la acest proces de integrare.
Dar, n final, s-a vzut n situaia de a fi fost pus de o parte,
cel puin n corelaia direct cu Bulgaria, care a trecut, i la acest
capitol, uor naintea noastr.
Pe plan intern, guvernul i propunea stoparea srciei
populaiei, nscrierea pe o curb ascendent a dezvoltrii durabile,
crearea unor instituii publice eficiente, care s fie n slujba
ceteanului, prin legiferarea statutului funcionarului public,
rspunderea pentru cheltuirea banului public, ntreprinderea de
msuri viznd dezvoltarea clasei mijlocii (a IMM-urilor) i sporirea
msurilor de combatere a corupiei.
Iat deci cteva obiective pe care guvernul le-a declarat, dar,
din pcate, nu s-au obinut rezultate notabile, pentru nici una dintre
direciile vizate, de natur s confere Romniei un certificat de bun
conduit n procesul de negociere cu organismele europene i
internaionale.
Guvernul i-a asumat responsabilitatea pentru demararea
procesului de aderare la Uniunea European i pentru ntreprinderea
de msuri care s conduc la continuarea finanrii externe.
Ambele puncte de sprijin n legtur cu care i-a asumat
rspunderea s-au soldat, practic, cu eecuri.
Este dificil acum de spus care au fost motivele eseniale, dar
ceea ce afirmam la nceputul acestui capitol rmne valabil, i
anume, lupta din coaliia aflat la guvernare a fost factorul care a
decimat i a compromis majoritatea iniiativelor premierului din anul
2000.

186

Constantin ANGHELACHE

Fondurile Uniunii Europene pentru sprijinirea procesului de


aderare nu au putut fi nici mcar consumate, n primul rnd din
cauza lipsei de programe care ar fi trebuit s stea la baza deschiderii
respectivelor finanri i cheltuieli de fonduri.
Guvernul a dat dovad de o slab capacitate de aciune,
deoarece preconizata mbuntire a structurilor organizatorice nu s-a
realizat, iar selectarea i evaluarea activitii funcionarilor publici,
reorientarea activitii guvernului ctre nevoile generale au rmas
doar puncte de program, fr s fie trecute n planul activitii
practice.
Birocraia a rmas aceeai, iar activitatea clientelar a luat o i
mai mare amploare, ceea ce a dus, ctre sfritul anului 2000, nu la
comiterea de erori grosolane n procesul de privatizare, ci chiar la
fraude care pot fi uor descoperite.
Actul de guvernare trebuia s se asigure, n interiorul coaliiei,
prin armonizarea unor idei comune, susinute de partidele
componente.
Guvernul a fcut unele promisiuni, specifice gndirii noastre
politice, i, fr s-i dea seama c, deoarece timpul era foarte scurt,
iar exigenele analizei efectelor guvernrii vor fi rapid i uor de
analizat, s-a angrenat n aceast direcie, probabil sprijinit de
subcapitolele programului de guvernare prezentat de formaiunile din
arcul politic de conducere din etapa respectiv.
La momentul respectiv, se declara c Romnia nu are timp de
pierdut i, de aceea, guvernul va comprima timpul dezvoltrii, care
trebuie s se concretizeze n msuri urmate de efecte economicosociale imediate.
Iat o apreciere extraordinar, din punctul de vedere al
coninutului, dar care, la finele anului 2000, nu s-a vzut n nici un
fel acoperit de elemente pozitive.
n ceea ce privete nivelul omajului, programul meniona c
... guvernul va face totul pentru reconversia forei de munc, prin
diminuarea trecerii n omaj din procesul de privatizare i reform,
aa nct o proporie ct mai mic din populaia rii s fie n aceast
suferin.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

187

Dar, din pcate, rata omajului a rmas la cifre cuprinse ntre


11-13%, iar numrul salariailor s-a redus la 4,45 milioane.
n schimb, a crescut numrul pensionarilor, iar n ceea ce
privete problemele legate de inflaie i ali indicatori propui, toi au
fost depii, fiind poate chiar posibil s fie mult mai mari dect
cifrele scoase pe pia.
n finalul unui subcapitol al lucrrii Romnia 2001, dup
unsprezece ani de tranziie, n care m axam pe analiza pn la
sfritul anului 2000, menionam c ... dac guvernul va avea capabilitatea s analizeze n mod permanent situaia economic i social
din ar, va putea s obin unele rezultate care s aib soliditatea
necesar n anul 2000, cu perspective pentru anul 2001.
Din pcate, guvernul ori nu a fcut aceste analize, ori le-a fcut
dup criterii partinice, ntruct rezultatele au rmas dezastruoase.
n ceea ce privete obiectivul numrul unu, i anume reducerea
inflaiei i reluarea creterii economice, guvernul i propunea ...
reducerea progresiv a subveniei ncruciate la energie, restructurarea n minerit i transporturile feroviare, nceperea privatizrii
bncilor cu capital de stat, dezvoltarea pieei financiare prin
extinderea tranzaciilor i cu terenurile agricole, intrarea n aplicare a
sistemului asigurrilor de sntate.
Iat deci msuri care realmente trebuiau s fie puse n practic,
dar care, n cele din urm, au rmas doar pete incolore pe hrtie.
n primul rnd, inflaia anului 2000 a depit 42,9%, deci cu
15,9% mai mult dect se angajase guvernul.
n procesul de restructurare n minerit i transportul feroviar,
totul s-a fcut haotic.
n ceea ce privete privatizarea bncilor cu capital de stat,
lucrurile s-au tergiversat, iar anul 2000 este martorul cderii Bncii
Internaionale a Religiilor, a Bncii Turco-Romne i al accelerrii
procesului de faliment al altor bnci aflate n suferin de mai mult
timp.
Piaa financiar a fost zguduit de o serie de fenomene negative, iar n ceea ce privete piaa de capital, a izbucnit scandalul FNI,
care este i acum de actualitate.

188

Constantin ANGHELACHE

Asigurrile sociale de sntate nu au cunoscut evoluia care


trebuia, rmnnd, pe ici, pe colo, pete care pot fi interpretate c ar
face cte ceva, dar care, n cele din urm, rmn nerezolvate.
Reine atenia faptul c nc din analiza programului de
guvernare, efectuat la nceputul anului 2000, precizam c, dei
... dezvoltarea economic cu atingerea unui nivel de sub 27% n
domeniul inflaiei va fi de natur s dea mai mult stabilitate i
perspectiv economiei romneti, acest obiectiv va fi greu de atins,
deoarece situaia economic nu este nc pus la punct.
n ceea ce privete reluarea creterii economice, guvernul i
propusese s acioneze n trei direcii, i anume: reformarea politicii
fiscale, dimensionarea corect a politicii veniturilor i strategia
precis n politica monetar.
Iat, aadar, trei direcii concrete care, n cele din urm, s-au
concretizat n msuri fr efecte concludente.
Reforma politicii fiscale s-a redus, n cele din urm, la o
msur care vizeaz mai mult politica economic, aceea de a reduce
impozitul pe profitul realizat din activitatea de export la 5%.
n rest, fiscalitatea s-a dezvoltat i atrn greu pe umerii
tuturor celor care au intenia de a face cte ceva.
Dimensionarea corect a politicii veniturilor a rmas doar un
deziderat, n sensul c nsui bugetul a trebuit s sufere trei rectificri
oficiale i alte cteva pe sub mn, ducnd, practic, aproape la
dublarea cheltuielilor, fr gsirea veniturilor necesare din activitatea
real.
n ceea ce privete politica monetar, n afar de faptul c a
fost lansat pe pia bancnota de 500.000 lei, deci efect al inflaiei, n
rest, nu s-a ntmplat nimic deosebit, iar leul a continuat s se
zvrcoleasc n faa puterii valutelor liber convertibile.
Aceasta a condus, n cele din urm, la obinerea unor rezultate
mai slabe dect ne-am fi putut imagina.
Rolul AVAB, care a acionat n anul 2000, ntre declin i
euforie, s-a limitat la a obine cte ceva din ceea ce s-a numit
ncercarea de recuperare i valorificare a garaniilor bancare. Chiar i
fr date precise, un bun-sim elementar ne oblig s vedem c
aceast activitate s-a desfurat, practic, prin trecerea creditelor

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

189

neperformante, a garaniilor la credite de la bnci la AVAB, care, n


cele din urm, le-a vndut, sub form de rscumprare de cele mai
multe ori, tot datornicilor care au ieit pe pia cu alte i alte firmecpu.
O analiz n acest domeniu ar fi mult mai logic i ar conduce
la ideea c a fost vorba de o politic nefundamentat, iar AVAB ar
trebui analizat ca atare, pentru a constata eficiena activitii
desfurate.
S-au luat unele msuri, cum ar fi reducerea (generalizarea) TVA
la 19%, care ns au avut menirea de a crea un suport campaniei
electorale, mai consistent, dup gndirea celor interesai.
n programul de guvernare se vorbea despre msuri, dar multe
dintre acestea nu au fost puse n practic.
Aadar, la capitolul relansare economic, probabil acum se va
invoca tot motenirea simultan, dar elementul de baz este de fapt
incapacitatea guvernului de a aciona.
n ceea ce privete programul de reform fiscal, tratat cu
atenie, guvernul preciznd chiar c ... zona cea mai dificil a
strategiei politice macroeconomice rmne n domeniul fiscal,
constatm c msurile preconizate, respectiv renunarea la acordarea,
fr discernmnt, de scutiri i excepii pentru agenii economici,
reducerea taxelor, fundamentat pe calcule minuioase, nu numai c
nu au fost puse n practic, ci, dimpotriv, astfel de fenomene s-au
exacerbat i au devenit apanajul ministrului de finane i al altor
corifei, ceea ce a determinat agravarea i mai accentuat a situaiei
economice.
n ceea ce privete deficitul bugetar consolidat, se urmrea
meninerea acestuia sub limita de 3% din PIB. n cele din urm,
deficitul s-a cifrat la 4% din PIB.
n respectivul program se arta c un maximum de 3% al
deficitului bugetar poate fi finanat n condiii neinflaioniste i, de
aici, reforma fiscal trebuie s conduc la relaxarea relaiilor de
impozitare, trebuia simplificat construcia bugetului, se impunea
revizuirea legislaiei referitoare la modul de reinere i distribuire a
impozitelor locale, trebuiau s fie eliminate, pe ct posibil, scutirile i
excepiile de la plata impozitelor, politica veniturilor trebuia s vizeze

190

Constantin ANGHELACHE

meninerea puterii de cumprare a salariului personalului bugetar, iar


n cazul societilor cu capital majoritar de stat, s se treac la o
structur a salariilor n funcie de productivitatea muncii.
Iat, din nou, msuri care ar fi trebuit s fie ntreprinse n
planul reformei fiscale, dar care, n cele din urm, au rmas departe
de nzuinele guvernului i ateptrile populaiei.
n acest plan trebuie subliniat ns c s-a trecut de la impozitul
pe profit de 38% la cel de 25% i la acordarea de faciliti pentru
exportatori, dar nu i pentru investitori.
Sistemul de accizare a fost oarecum constant, neaducnd acele
creteri de care ne temeam.
Guvernul i propusese, n programul su, s ntreprind
reforme n economia real i s asigure ameliorarea funcionrii
instituiilor pieei.
Aa, de pild, se urmrea continuarea liberalizrii, numai c
aceasta nu a mai funcionat n contextul n care ntregul complex de
msuri nu a avut aceeai direcie vectorial.
Ct privete continuarea privatizrii, putem sublinia, fr nici
o team de a grei, c anul 2000 a fost anul cel mai dezastruos, dac
nu cumva penibil, n ceea ce privete procesul de privatizare.
S-au produs prea multe frdelegi i alunecri pe lng
lege, nct, probabil, i guvernului i va fi greu s ajung acolo unde
ar dori.
Dei lucrurile sunt evidente, hiurile i nclceala n care ele
s-au produs depesc orice imaginaie, aa nct nici nu merit s mai
evalum modul n care msurile preconizate s-au transpus n
practic.
n program se propunea s se acioneze pentru consolidarea
pieelor financiare.
Aici se avea n vedere urgentarea adoptrii legislaiei privind
pieele de capital, n direcia experienei oferite de Uniunea European.
Despre disciplina financiar, care trebuia respectat, putem
preciza astzi c exist mii de cazuri n care agenii economici sunt
n cercetri penale pentru utilizarea de cecuri fr acoperire, iar
despre dezvoltarea pieei secundare a titlurilor de stat nu se poate

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

191

constata dect c aceasta s-a desfurat ntr-un mod voit i urmrit


doar de guvern.
n program se preciza c ... sunt necesare introducerea i respectarea unei ferme discipline bancare, care s se constituie
ntr-un simbol al perspectivei investiionale, n care bncile, pe baz
de proiecte, s poat oferi surse de finanare certe acelora care se
angreneaz ntr-un proces concret de dezvoltare a investiiilor, ca
element esenial al stabilizrii i creterii economice.
Iat ce frumos spus, teoretic, dar netranspus nc n practica
bancar! Dimpotriv, sistemul bancar s-a ubrezit i mai mult,
operaiunile de investiii nu au mai fost fcute prin apelarea la
sistemul bancar romnesc, iar tranzaciile bancare s-au cantonat, cel
mult, ntr-o activitate comisionar, pentru clienii care aveau
conturi deschise, iar n planul pieei de capital, la implicarea n
operaiuni speculative.
Guvernul i mai propunea i simplificarea procedurii falimentului. Probabil c avea n vedere ca AVAB s joace un rol
esenial n domeniu. Dar nici unul dintre cele dou obiective nu a
fost atins.
Ambiios, programul prevedea mbuntirea structurii pieei,
impunerea i creterea funcionrii pieelor n agricultur.
Despre pia, n general, nu mai avem ce discuta, atta timp
ct neregulile aprute i-au determinat pe investitorii strini s fie
circumspeci i s nu ptrund pe piaa romneasc de capital, iar n
ceea ce privete impunerea regulilor pieei libere, atta timp ct
disciplina financiar a fost n suferin, aceste reguli au fost departe
de a se materializa.
Impunerea i funcionarea pieelor n agricultur au rmas fr
acoperire, agricultura continund s-i trag ncet, ncet, necazurile,
fr a putea vorbi despre o reuit.
Sigur, aici trebuie s vedem c i rezultatele dezastruoase
s-ar fi putut s conduc la aceast ncetinire, dac nu cumva la
nerealizarea obiectivelor propuse.
n acest domeniu, se vorbea despre formarea unei piee
veritabile a pmntului, privatizarea societilor comerciale agricole,
crearea cadrului n care s se poat realiza o asociere corect a

192

Constantin ANGHELACHE

micilor productori i meninerea unor preuri rezonabile pentru


produsele i medicamentele necesare sectorului zootehnic.
Toate aceste direcii n care se dorea a se aciona nu s-au
concretizat, rezultatele fiind slabe.
n planul politicilor sociale, dorina de eliminare a srciei a
euat, deoarece s-a propus prea mult i s-a realizat prea puin.
Iat, de pild, n program se vorbea despre msuri, cum sunt
adoptarea i implementarea unui nou Cod al muncii, aplicarea unei noi
legi privind stimularea ocuprii forei de munc, elaborarea Planului
naional pentru ocuparea forei de munc, implementarea Legii
inspeciei muncii, crearea condiiilor de aplicare a proiectului legii
privind asigurarea la accidente de munc i boli profesionale,
reglementarea sistemului de salarizare pentru funcionarii publici,
implementarea sistemului public de pensii i alte drepturi, toate fiind
realizate ntr-un anumit grad, dar cu mari greuti.
n ceea ce privete situaia pensionarilor, capitol la care se vorbea
despre promovarea i implementarea componentei de administrare
privat a fondului naional de pensii, implementarea Legii privind
asistena social a persoanelor vrstnice, nfiinarea Consiliului Naional
al Persoanelor Vrstnice, punerea n practic a Legii voluntariatului i
aplicarea reglementrilor cu privire la utilizarea Fondului Naional de
Solidaritate..., toate au fost abandonate sau greu de pus n practic, ceva
ntmplndu-se doar n ultimele zile sau ultimele luni ale anului 2000,
cnd, n scop populist, s-au luat unele msuri fr discernmnt privind
creterea pensiilor.
n ceea ce privete atragerea de finanri strine, acesta este
capitolul cel mai dezastruos, deoarece lipsa unei stabiliti legislative, crearea stabilitii macroeconomice i simplificarea practicilor
i procedurilor administrative care, dimpotriv, au fost i mai mult
ngreunate, au determinat organismele internaionale i, de aici,
cercurile bancare externe s nu acorde sprijin Romniei.
Iat deci un program de guvernare care la analiza, sumar
chiar, de la sfritul mandatului indic un fiasco, ceea ce pune n
discuie, pe de o parte, puterea de prospectare i analiz futurologic
a guvernului, precum i credina i corectitudinea cu care s-a
guvernat n anul 2000. Oricum, anul 2000 se nscrie ca unul dintre

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

193

cei mai pgubitori ani din perioada postdecembrist, care a avut


consecine ce au fost identificate i eradicate, pentru ca Romnia s
nu se cantoneze ntr-un sistem n care factorul motenire atrn
greu pe umerii poporului romn.
A fost nevoie de cutezana guvernului, care a lucrat n paralel,
dnd la o parte nereuitele guvernrii anterioare, concomitent cu
transpunerea n practic a principalelor msuri din spun acum i a
vrea ca viaa s-mi infirme spusele prea stufosul su program de
guvernare, prezentat la 28 decembrie 2000.

Capitolul 3

Evoluia social-economic
n perioada 2001-2004
n acest capitol i urmtoarele trei, voi ncerca efectuarea de
analize secveniale, pe perioade de timp, din mai multe motive
apreciate de autor a fi utile pentru ca cititorul s i fac o imagine
mai clar cu privire la evoluia social economic a Romniei din
1990 la zi.
Astfel, evoluiile pe anumite perioade dau semnificaie
strategiei economice a executivului aflat atunci n exerciiu.
De asemenea, evoluia indicatorilor macroeconomici
sugereaz i ei efectul msurilor ntreprinse de executiv sau mcar
ndeamn la o analiz factorial pentru c descoper cauzele (interne
i externe) care au determinat nivelurile respective.
La data de 28 decembrie 2000, a fost nvestit pentru un mandat
de patru ani guvernul monocolor PSD, avnd ca prim-ministru pe
Adrian Nstase.
Programul de guvernare pentru perioada 2001-2004 cuprindea
ansamblul de aciuni i msuri care vizau punerea n aplicare a
ofertei electorale a PSD de la alegerile parlamentare i prezideniale
din noiembrie 2000. M voi referi pe larg la acesta deoarece a fost
singurul program articulat al unei echipe managerial guvernamentale, iar perioada 2001 - 2004 a fost cea mai eficient din
ntreaga evoluie a economiei dup 1990. n alt ordine de idei, a fost
i singura perioad cu reyultate, n care echipa guvernamental a
rmas de aceeai monoculoare, cu un singur premier.
Elaborarea programului de guvernare s-a realizat pornind de la
analiza situaiei economice, sociale i politice din Romnia, innd
seama de contextul european i mondial n care acest program urma
s fie transpus n realitate.

196

Constantin ANGHELACHE

S-a avut n vedere stabilirea obiectivelor i strategiilor guvernamentale n concordan cu cerinele integrrii europene i nordatlantice.
Guvernul propunea o viziune nou asupra activitii executivului, bazat pe o serie de soluii novatoare care au luat n
considerare sugestii i recomandri ale Uniunii Europene, precum i
cerine ale FMI i Bncii Mondiale.
Se punea problema existenei unui echilibru ntre prioritile
economiei de pia i cele ale proteciei i solidaritii sociale, acesta
fiind elementul fundamental n programul de guvernare.
n programul de guvernare se meniona c un principiu
fundamental de conduit al guvernului este respectarea separaiei
puterilor n stat i acordarea rolului firesc, de for legislativ,
parlamentului.
n mod normal, acesta trebuia i trebuie s fie, principiul
fundamental de conduit al oricrui guvern, deoarece numai aceasta
poate asigura stabilitate i coeren cadrului legislativ, oferind, n
acelai timp, transparen i credibilitate deciziilor luate.
Programul de guvernare al acestei perioade, singurul articulate
pn n acest moment, a avut ca prioriti:
realizarea unei creteri economice, msurat prin creterea
medie anual cu circa 5% a PIB, bazat pe o contribuie
echilibrat a cererii interne i externe, n condiiile
redresrii raportului dintre export i import;
mbuntirea corelaiei consum economisire investiii;
meninerea deficitului de cont curent al balanei de pli n
limite suportabile;
devansarea creterii sectorului extractiv i de producere a
energiei de ctre industria prelucrtoare;
revitalizarea sectorului zootehnic;
reducerea semnificativ a inflaiei, care a ajuns n 2004 la
o singur cifr (9,3%);
mbuntirea utilizrii resurselor de munc i reducerea
omajului;
diminuarea deficitului bugetar;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

197

creterea salariului real i a pensiei reale;


urgentarea procesului de negociere pe toate capitolele, n
vederea pregtirii procesului de preaderare i apoi aderare
la Uniunea European n 2007;
continuarea negocierilor cu FMI pentru ncheierea unui
acord stand-by.
Rezultatele nregistrate n cei patru ani de guvernare PSD,
bazate pe prioritile stabilite pe ntreaga perioad, sunt sintetizate n
indicatorii de rezultate.
Prin eforturi conjugate, se reuete creterea real i durabil a
Produsului Intern Brut, care are ca efect mbuntirea semnificativ
i generalizat a standardului de via al populaiei din Romnia.
Guvernul i-a propus refacerea legalitii i ordinii publice,
obiectiv care a dobndit caracter de urgen n vederea asigurrii
proteciei drepturilor i siguranei ncrederii n actul de justiie, n
mecanismele de impunere a ceteanului.
Politica guvernului a urmrit interesul naional, n ideea de a
crea coeziunea forelor politice democratice, indiferent de doctrina
acestora i de locul pe care l ocup n parlament.
Romnia a ntmpinat o serie de dificulti care nu au putut fi
eradicate i, de aceea, s-au impus pentru ca programul s fie
implementat i pus n practic.
Acestea au fost, n mare, condiiile concrete, obiectivele i
prioritile pe care guvernul i le-a propus.

3.1. Msuri viznd depirea perioadelor


de iarn i pregtirea campaniilor agricole de
primvar
Programele de guvernare au cuprins, aciuni pentru depirea
perioadei de iarn i pregtirea campaniei agricole de primvar. n
inventarierea situaiei existente la momentele respective, s-a plecat
de la premisa c principalele, i cele mai grave, dou dificulti cu
care se confrunta Romnia erau cele legate de msurile care trebuia

198

Constantin ANGHELACHE

s fie ntreprinse pentru depirea perioadei de iarn, precum i


situaia din agricultur.
Analiza produciei de energie electric i termic arta o
diminuare considerabil a stocurilor de crbune energetic, ceea ce
fcea ca producia de energie electric i termic s se realizeze cu
mare dificultate.
Crbunele energetic a fost asigurat de fiecare dat pentru
ntreaga iarn, i aceasta ntr-un stoc optim. Politica de restructurare
minier creeaz totui dificulti n privina realizrii stocului de
crbune necesar ntregii perioade previzibile de iarn.
Creditele rambursabile angajate pentru aceast activitate
acopereau pe deplin nevoia de cheltuieli care s asigure o funcionare
corespunztoare pentru perioadele urmtoare.
Necesarul de combustibil s-a acoperit n cadrul unui program
defalcat pe luni, innd seama de structura nevoilor de combustibili,
de crbune, gaze naturale i pcur, aa nct aceast perioad a fost
depit relativ uor.
Situaia surselor de ap necesar funcionrii hidrocentralelor
i irigaiilor a fost critic, n condiiile n care rezervele acopereau
maximum 37-40% din nevoile i capacitile lacurilor de acumulare.
n acest context, s-a pus problema raionalizrii nu numai a
consumului de combustibil, ci i a consumului de ap, n toat
structura consumatorilor, de la agenii economici la persoane fizice,
fr a afecta consumul populaiei i fr a induce creteri
suplimentare deosebite ale costurilor.
Ca efect al politicii duse de guvernele anterioare, al
dezinteresului cu care a fost tratat activitatea acestui sector
important pentru economia Romniei, suprafee imense au rmas
nelucrate sau lucrate necorespunztor, context n care s-a redus
suprafaa total apt de a fi cultivat n condiii agrotehnice
corespunztoare, iar, n perspectiv, au aprut mari dificulti n ceea
ce privea posibilitatea relansrii agriculturii.
Pentru asigurarea efecturii, n perioade optime i n condiii
agrotehnice corespunztoare, a lucrrilor agricole din primvar,
Guvernul a ntreprins constant msuri, cum sunt:

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

199

pentru culturile agricole nsmnate toamna s-a verificat


n teritoriu starea de vegetaie a suprafeelor de gru i orz
i, acolo unde nu exista perspectiva ca acestea s conduc
la o recolt ct de ct convenabil, suprafeele au fost arate
i rensmnate cu culturi de primvar;
evaluarea cantitilor de semine din categorii biologice
superioare, necesare pentru nfiinarea culturilor de
primvar;
inventarierea suprafeelor de teren arabil care mai erau de
arat;
s-a verificat situaia amenajrilor pentru irigat, urmat de
intensificarea lucrrilor de reparaii, pentru punerea
acestora n funciune, astfel ca n 2004 o suprafa de
minimum 1,5 milioane de hectare s fie irigat;
a urmrit starea de vegetaie a culturilor i ntreprinderea
msurilor de prevenire i combatere a bolilor.
Pentru realizarea lucrrilor agricole de primvar, Guvernul a
luat urmtoarele msuri:
a acordat sprijin financiar direct productorilor agricoli,
pentru plantaiile de vii i pomi fructiferi i serele de
plante legumicole;
a asigurat, pentru campania agricol de primvar, credite
destinate productorilor agricoli;
a susinut de la bugetul de stat o cot din contravaloarea
seminelor cu valoare biologic ridicat;
cresctorii de animale au fost sprijinii prin acoperirea unei
pri din costul animalelor de producie i reproducie;
s-au realizat lucrri de mpdurire i reabilitare ecologic
pe terenurile de pe care s-a recoltat masa lemnoas, cu o
suprafa de peste 9.500 hectare.
Aceste msuri au fost minimale, nesemnificative, pentru
totalul suprafeei agricole din ara noastr, iar acest program trebuie
reconsiderat i dezvoltat n anii urmtori, dac se vrea ca agricultura
s reajung la nivelul de la care a czut.

200

Constantin ANGHELACHE

3.2. Preocupri pentru relansarea economic


Programul de guvernare a pornit de la faptul c, pentru
integrarea n structurile euro-atlantice i n Uniunea European,
Romnia trebuia s ia n considerare scenariul restructurat din
Strategia naional de dezvoltare economic a Romniei pe termen
mediu, ce a fost transmis n luna martie 2000 organismelor UE,
considerat de partidele semnatare ca o platform comun de aciune
a tuturor forelor politice i sociale, pentru promovarea interesului
naional, propirea rii i asigurarea bunstrii cetenilor si, n
contextul unei largi deschideri internaionale.
n aceast direcie, eseniale au fost o serie de elemente. n
primul rnd, a fost strategia de guvernare pentru perioada
2001-2004 n Strategia naional de dezvoltare economic pe termen
mediu. Guvernul a pornit de la urmtoarele opiuni:
a) Asigurarea creterii economice, bazat pe sporirea ratei
investiiilor de capital naional i atragerea de resurse
externe, concretizat n creterea PIB n medie cu peste
5%;
b) Realizarea macrostabilizrii consolidate, prin asigurarea
de progrese n cadrul reformei structurale i disciplinei
financiare;
c) mbuntirea substanial a mediului de afaceri, prin
dezvoltarea competiiei de pia; calmarea inflaiei i
aducerea acesteia, n 2004, la o singur cifr prin msuri
economice; recapitalizarea societilor comerciale; continuarea procesului de liberalizare a preului i stoparea
inflaiei speculative; extinderea i diversificarea instrumentelor bancare, reducerea dobnzii reale i ntrirea
disciplinei financiare;
d) n domeniul investiiilor s-a realizat monitorizarea
riscurilor instituiilor financiar-monetare, care au asigurat
ntr-o msur mai mare: stimularea atragerii de investiii
de capital romnesc i strin; creterea fluxului de capital
strin; implicarea mai activ a statului n investiii de
capital; reorganizarea cadrului real al parametrilor

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

201

proiectai; stabilirea unui program naional de cercetare;


dezvoltarea capacitii de absorbie a inovrii n mediul
economic; armonizarea legislaiei i reglementrilor din
domeniul economic cu cele din Uniunea European;
formarea pieei muncii i intrarea n vigoare a noului Cod
al muncii; mbuntirea sistemului instituiilor de
pregtire profesional; dezvoltarea sistemului de pregtire
pentru mbuntirea calitii i culturii manageriale n
economie;
e) Promovarea de politici compatibile cu mecanismele
Uniunii Europene, respectiv armonizarea legislaiei
generale.
3.2.1. Reechilibrare macroeconomic
La nivel macroeconomic, accentul a fost pus pe perfecionarea
politicii financiare, cu cele dou laturi ale sale, fiscal i bugetar,
prin stimularea creterii ofertei interne de bunuri i servicii i
restructurarea cererii agregate din economie, prin reducerea acesteia
n unele sectoare i sporirea n domeniile investiiilor i exporturilor.
Pentru a asigura reducerea inflaiei, s-au promovat politici
financiare selective pentru stimularea sectoarelor cu potenial de
competitivitate, intern i extern, i s-a dezvoltat interesul
investitorilor strini de a ptrunde pe piaa romneasc.
Guvernul i Banca Naional a Romniei au promovat un
dialog permanent cu instituiile financiare internaionale (FMI,
BIRD, UE, BERD, BEI) pentru stabilirea unui parteneriat real i a
unui climat de ncredere, care au asigurat posibiliti reale de
finanare.
n domeniul politicii fiscale, s-au redus contribuiile la unele
fonduri speciale. Exist nc unele aspecte fiscale ce sunt sau mcar
pot fi criticabile, dar acestea nu sunt semnificative pentru evoluia
general. n aceast direcie, guvernul a avut n vedere urmtoarele:
scutirea de la plata taxelor vamale i a TVA pentru
importul de utilaje, echipamente, materii prime i materiale

Constantin ANGHELACHE

202

destinate
modernizrii
ntreprinderilor
mici
i mijlocii;
reducerea impozitului pe profit pentru societile
comerciale din sectoarele industriale de larg impact asupra
dezvoltrii procesului de industrializare a materiilor prime
autohtone;
revizuirea tranelor i a cotelor de impozitare a veniturilor
bneti ale populaiei;
acordarea unor deduceri personale la impozitul pe venitul
global al populaiei;
scutirea de la plata impozitului agricol pentru proprieti
de teren arabil sau echivalent teren arabil pn la 10
hectare;
diferenierea impozitelor pltite de populaie pentru cldirile i terenurile aferente acestora;
revizuirea sistemului de accize. n acest domeniu sunt nc
serioase lacune, care cred c vor fi soluionate. Astfel, la
unele produse, cum este cafeaua, se practic accize, dei n
Uniunea European acestea nu exist. S sperm c, n
procesul de armonizare a legislaiei romne cu cea
european, acest aspect va fi soluionat corespunztor;
reorganizarea sistemului jocurilor de noroc i alocarea
integral a profitului companiilor de stat, n scopul
finanrii construirii de locuine i sli de sport pentru
tineret;
mbuntirea legislaiei, a organizrii i stimulrii aparatului fiscal, la nivel central i local;
reconsiderarea acordrii, n mod arbitrar, de scutiri i
reduceri la plata impozitelor i taxelor;
ntrirea disciplinei financiare, prin stimularea achitrii la
timp i n cuantum legal a obligaiilor bugetare ale
agenilor economici, precum i prin sancionarea contribuabililor ru-platnici;
creterea transparenei i solicitudinii administraiei fiscale
fa de contribuabili.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

203

n domeniul politicii bugetare, guvernul s-a axat pe creterea


transparenei i eficienei cheltuielilor bugetare, att ca efect al
alocrii resurselor publice pe baz de proiecte i programe, ct i prin
stabilirea unui sistem de prioriti n cadrul acestora.
Politica de achiziii publice a contribuit la stimularea ofertei
interne de bunuri i servicii, aspect care s-a realizat prin acordarea de
subvenii pentru stimularea agriculturii; acordarea de sprijin
ntreprinderilor mici i mijlocii, pe baza fondului de garantare;
reducerea cheltuielilor publice, prin stabilirea de norme privind
cheltuielile de personal, materiale i pentru dotrile instituiilor
publice centrale i locale; sprijinirea dezvoltrii economice a unor
judee (localiti) cu o situaie mai grea i restructurarea datoriei
publice interne pentru reducerea serviciului aferent acesteia.
3.2.2. Msuri de politic monetar i de control al cursului de
schimb
Printre obiectivele fundamentale pe care i le-a propus
Guvernul se numr i politica monetar, care ar trebui s conduc la
susinerea creterii economiei, pe fondul reducerii inflaiei la 9,3%,
n anul 2004.
Cursul de schimb al monedei naionale a continuat s fie
determinat de raportul cerere ofert de pe piaa valutar, pe baza
unui co valutar care cuprindea 60% euro i 40% dolari SUA i apoi
75% euro i 25% dolari SUA. n dinamica acestuia s-a nregistrat o
depreciere care s-a situat sub nivelul ratei anuale a inflaiei (9,3%
fa de 14,1%, ct a fost rata inflaiei n 2003).
Creterea credibilitii externe s-a realizat prin sporirea rezervei
valutare a statului. De asemenea, s-au mai avut n vedere: diversificarea
instrumentelor politicii monetare i compatibilizarea lor cu evoluia
economiei de pia; poziionarea BNR n situaia de creditor net al
sistemului bancar; revitalizarea creditului intern, destinat economiei
reale; modernizarea i ntrirea sistemului juridic i instituional
pentru activitatea de reglementare prudenial i supraveghere
bancar; activizarea pieei de capital prin msuri de stimulare a
investiiilor; ntrirea i modernizarea supravegherii pieei de capital

Constantin ANGHELACHE

204

i a asigurrilor. Ca aspect surprinztor, mai ales n condiiile


aducerii inflaiei la o cretere de 9,3% n 2004 i a denominrii leului
n iulie 2005, a fost scoaterea pe piaa monetar a bancnotei de un
milion de lei. Aceast msur poate da natere i la interpretarea c
aceast nou bancnot, ce schimb cupiura, a fost cerut de o
inflaie mai mare dect cea declarat oficial n ultimii ani.
3.2.3. Sprijinirea mediului de afaceri
mbuntirea mediului de afaceri a constituit un element
esenial al politicii guvernului i aceasta s-a realizat, n principal,
prin: continuarea restructurrii i modernizrii industriei i a
sectorului energetic; globalizarea pieelor i concentrarea
capitalurilor spre activiti la nivel internaional i accelerarea
schimbrilor n activitatea industriei, determinat de progresul
tehnologic i impactul informaiei.
Principalele ci prin care s-a realizat, pe termen mediu,
preponderena proprietii private n industrie au fost: continuarea
procesului de privatizare a societilor comerciale din industrie;
finalizarea privatizrii societilor comerciale prevzute n Programul
PSAL; ntrirea disciplinei legislative n domeniul concurenei;
dezvoltarea accelerat a serviciilor industriale; atragerea de investiii
strine n industrie; intensificarea procesului de restructurare;
reconsiderarea drepturilor acionarilor minoritari n societile
comerciale; creterea posibilitilor de verificare a potenialului
ntreprinderilor mici i mijlocii; sprijinirea ntreprinderilor noucreate, mai ales a celor mici.
n procesul de restructurare i privatizare a industriei s-a
asigurat trecerea la societatea informaional prin promovarea
utilizrii tehnologiilor informaiilor i comunicaiilor n industrie;
realizarea unei infrastructuri naionale a informaiei i dezvoltarea
industriei de echipamente i de programe specifice tehnologiei
informaiilor i comunicaiilor.
S-a adoptat un cadru legislativ pentru atragerea investiiilor
strine n acest domeniu, care a vizat: introducerea principiului
meritului; accesul terilor la magistralele de transport al energiei

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

205

electrice i la conductele magistrale de transport gaze naturale;


evitarea monopolizrii reelelor i conductelor.
n cadrul industriei de aprare s-au continuat preocuprile pe
linia reorganizrii, restructurrii i modernizrii n cadrul unei
companii naionale, ce cuprinde uniti de cercetare, de producie i
de desfacere pentru tehnica de lupt i materialele cu destinaie
militar. Aceast activitate s-a realizat prin retehnologizarea i redimensionarea capacitilor de producie, conversia unor capaciti de
producie pentru scopuri civile, dezvoltarea cooperrii internaionale
n acest domeniu, bazat pe cercetare i dezvoltare n producie.
n toate activitile privind aceast privatizare i restructurare
s-a avut n vedere criteriul de echivalen al pieei, precum i
elementele de eficien naional i sectorial, ce au satisfcut
activitile respective.
3.2.4. Agricultura necesit surse i timp
Printre obiectivele fundamentale ale programului n acest
domeniu, s-au situat stoparea declinului i redresarea treptat a
condiiilor de relansare a agriculturii.
Romnia a avut un potenial natural, economic i uman cu
totul deosebit, care a asigurat securitatea alimentaiei populaiei i a
creat disponibiliti pentru schimburile economice internaionale, dar
aceasta numai n cadrul unei politici unitare.
Procesul de privatizare prin aplicarea defectuoas a Legii
nr. 18/1990, imperfect, la rndul su, a avut ca efecte dezorganizarea i
mpingerea agriculturii Romniei cu multe zeci de ani n urm.
Agricultura rmne o ramur prioritar a economiei naionale.
n programul de guvernare, pentru nceperea unui proces de
reabilitare a agriculturii, s-au avut n vedere: finalizarea reformei
funciare; continuarea procesului de privatizare a societilor cu
capital de stat; verificarea legalitii privatizrilor anterioare;
creterea cantitativ i calitativ a produciei agricole, vegetale i
animale; atingerea parametrilor minimali de performan n domeniul
agroalimentar; dezvoltarea i consolidarea sectorului privat; dotarea
tehnic a agriculturii i asigurarea sprijinului pentru productorii

206

Constantin ANGHELACHE

agricoli; dezvoltarea pieei concureniale, reale i stabile; promovarea


unui amplu program de dezvoltare n toate zonele rii; crearea unei
piee comerciale i financiare rurale i implementarea proiectelor din
Programul SAPARD i a altor programe cu finanare extern.
Programul privind agricultura a fost structurat pe etape.
n cadrul acestor etape s-au avut n vedere: susinerea de ctre
stat a campaniei de primvar; susinerea tuturor formelor de
exploataie agricol; sprijinirea organizrii i exploatrii agricole
performante; stimularea organizrii i consolidrii asociaiilor
profesionale ale cultivatorilor de cereale i plante tehnice,
cresctorilor de animale, a formelor asociative de procesare i
valorificare a produselor agricole, prin stabilirea politicilor i
strategiilor pe filiere de produs, meninerea unui echilibru de pia,
dezvoltarea i perfecionarea reelei pieelor de gros; crearea cadrului
favorabil cercetrii tiinifice; aplicarea programelor de mbuntire
a strii de sntate a animalelor.
Pentru irigarea unei suprafee de circa un milion de hectare n
2002 i de circa dou milioane hectare n 2003-2004, s-au luat
msuri de lansare a programului de reabilitare a sistemului de
irigaii; stabilirea unui pre unitar; efectuarea de servicii complete
privind aplicarea udrilor i achiziionarea de echipamente de irigat
pentru circa un milion de hectare.
Au fost efectuate lucrri de desecare, de combatere a eroziunii
solului i au fost refcute pri din digurile de la Dunre i rurile
interioare, pentru prevenirea inundaiilor.
Referitor la industria alimentar, s-au avut n vedere msuri de
modernizare, viznd accelerarea procesului de privatizare a
societilor cu capital majoritar de stat; realizarea concordanei ntre
capacitile industriei alimentare i oferta produciei vegetale i
animale; integrarea activitilor pe filiere de produs pentru pine,
zahr, ulei, lapte, carne de porc, carne de pasre etc.; susinerea
investiiilor, n scopul creterii performanelor tehnologice;
intensificarea i eficientizarea controlului calitii i stimularea
diversificrii sortimentelor de produse alimentare.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

207

n programul de guvernare s-a acordat o importan sporit


dezvoltrii silviculturii. S-a avut n vedere faptul c pdurea
constituie un patrimoniu naional care trebuie conservat i protejat.
n Romnia, suprafaa fondului forestier reprezint 26,7% din
suprafaa teritoriului, cu mult sub nivelul mediu european. n
consecin, s-au avut n vedere pstrarea integritii suprafeelor
pdurilor; conservarea i gestionarea durabil a pdurilor i a
vegetaiei forestiere; continuarea reformei de fond funciar, prin
creterea ritmului retrocedrii pdurilor ctre fotii proprietari;
perfecionarea structurilor instituionale; extinderea suprafeelor
mpdurite; asigurarea strii de sntate a pdurilor; gestionarea
durabil a fondului cinegetic naional; intensificarea procesului de
trecere a silviculturii la economia de pia; integrarea fondului silvic
romnesc n structurile forestiere europene; promovarea susinut a
educaiei silvice; sporirea gradului de accesibilitate a fondului
forestier i creterea ritmului privatizrii unor obiective i activiti
din silvicultur.
3.2.5. Msuri viznd dezvoltarea construciei
de locuine
n Romnia, n ultimii aisprezece ani, s-a degradat simitor
situaia construciilor publice i, mai ales, situaia construciilor de
locuine.
Dezvoltarea durabil a teritoriului naional i relansarea
activitii n domeniul construciilor, mai ales n cel al locuinelor, n
condiii de eficien economic i ecologic, pe fondul armonizrii
cadrului legislativ impus de procesul de integrare european, s-au
fcut cu respectarea unor principii:
ncurajarea construciilor i mbuntirea condiiilor de
locuit;
perfecionarea reglementrilor tehnice de proiectare,
execuie i utilizare a construciilor;
reabilitarea fondului de locuine existent;
mbuntirea vieii la sate;

Constantin ANGHELACHE

208

ncurajarea i stimularea de construcii social-culturale.


n cadrul programului s-a evideniat importana ce trebuia
acordat relansrii i ncurajrii construciilor i mbuntirii
condiiilor de locuit din ara noastr.
Strategia naional a locuinei a avut n vedere trei aspecte,
mbuntirea relaiei ntre costul de pia al locuinei i venitul
familial; accesul la o locuin decent al celor exclui din
coordonatele pieei libere i facilitarea procesului investiional privat
n domeniul construciei de locuine prin utilizarea creditului
ipotecar.
n programul de guvernmnt s-au avut n vedere: asigurarea
nevoilor de locuire n funcie de veniturile pe familie; ncurajarea
schimburilor de proprietate.
Important a fost faptul c, n cadrul acestui program, s-a avut
n vedere perfecionarea reglementrilor tehnice de proiectare,
execuie i utilizare, aa nct au crescut sigurana i confortul
ceteanului.
O alt problem a fost cea a reabilitrii fondului de locuine
existent, prin acordarea de faciliti financiare pentru cei care a
trebuit s-i mbunteasc sigurana locuinelor n care stau.
n domeniul construciilor de locuine, s-au acordat faciliti,
utilizndu-se, pe scar larg, sistemul de credit ipotecar.
3.2.6. Nevoia dezvoltrii infrastructurii
i modernizrii transporturilor
Evoluia transporturilor s-a fcut pornind de la sistemul internodal n trafic, de la zonele care existau, precum i de la
modernizarea punctelor de trecere prin coridoarele europene.
n acest cadru, s-au avut n vedere direcii de realizare
i punere n practic a programului n domeniul infrastructurii i
transporturilor, cu accent pe reabilitarea, modernizarea i dezvoltarea
infrastructurilor de transport; consolidarea programelor de transport
rutier, ce viza simplificarea sistemului de taxe pentru transportatorii
rutieri; programe de transport fluvial i pe ci navigabile interioare;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

209

programe de transport maritim ce au avut n vedere reabilitarea


Portului Constana i continuarea lucrrilor la digurile de nord i de
sud; programe de transport aerian, prin care se putea realiza
eficientizarea transportului aerian; pactul de stabilitate, prin care s-a
urmrit crearea unui sector feroviar mai competitiv; dezvoltarea i
modernizarea mijloacelor i instalaiilor de transport n vederea
mbuntirii calitii serviciilor, siguranei circulaiei i securitii
transportului. n aceast direcie, s-au avut n vedere urmtoarele:
adaptarea programului de aliniere a sistemului naional de transport
la sistemul european; program de aliniere a sistemului naional de
transport pe Dunre la sistemul internaional prin modernizarea
sistemelor de navigaie pe Dunre; stimularea, ncurajarea,
consolidarea i liberalizarea pieei interne pentru transport feroviar n
sistem concurenial.
3.2.7. Prioriti privind mbuntirea comunicaiilor i
tehnologiei informaiei
Obiectivul strategic al programului de guvernare, n domeniul
comunicaiilor i tehnologiei informaiei, a fost crearea premiselor
implementrii societii informaionale, prin relansarea procesului de
privatizare, liberalizare i dezvoltare a sectoarelor respective.
Pentru atingerea acestui deziderat, guvernul a acionat cu
precdere pentru promovarea i susinerea unei piee deschise i
concureniale de servicii de comunicaii i informatic; micorarea i
eliminarea decalajului legislativ fa de comunitatea european i
mondial; dezvoltarea platformelor i tehnologiilor interne; accesul
ceteanului la informaie i libertatea de exprimare, la serviciile de
comunicaii, la serviciile universale de pot i telecomunicaii;
integrarea ceteanului n societatea informaional;libera circulaie a
informaiei i ntocmirea i derularea programelor de asisten financiar.
Pentru realizarea obiectivelor strategice de mai sus, n cadrul
programului de guvernare s-au realizat urmtoarele:
reforma instituional i legislativ, prin nfiinarea
autoritii naionale de reglementare n comunicaii;

Constantin ANGHELACHE

210

asigurarea cadrului legislativ i organizatoric pentru liberalizarea serviciilor i telecomunicaiilor;


implementarea strategiilor de dezvoltare a comunicaiilor;
implementarea societii informaionale ca baz de cretere
economic.

3.2.8. Programe pentru reabilitarea turismului


Programul Guvernului a definit turismul ca obiectiv strategic
al programului de guvernare n acest domeniu, relansarea rapid i
durabil, acordnd o atenie special locului turismului n cadrul
economiei naionale, astfel nct acesta s devin sector prioritar n
aciunea concertat a organismelor legislative, guvernamentale i ale
administraiei publice locale.
Principalele aciuni n acest domeniu au fost:
definitivarea procesului de privatizare n turism;
pentru ncheierea procesului de privatizare s-a asigurat:
preluarea de ctre Ministerul Transporturilor, Locuinei i
Turismului a deciziei efecturii privatizrii; simplificarea
procedurilor de privatizare; retragerea statului din
societile n care este acionar nesemnificativ; finalizarea
proceselor de privatizare iniiate deja.
armonizarea cu legislaia european n domeniu;
dezvoltarea i modernizarea bazei turistice;
promovarea proiectelor i prognozelor de dezvoltare i
modernizare a bazelor turistice;
promovarea potenialului turistic naional;
dezvoltarea turismului rural.
3.2.9. Utilizarea raional a apelor
Ultimii ani au evideniat faptul c nici o resurs natural nu
este infinit.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

211

Lovitura cea mai grea a fost dat de efectele secetei prelungite,


care n anumii ani a dus la reducerea resurselor de ap din ara
noastr.
Anterior, acestui sector i se prevedeau, mai mult formal, unele
sarcini, fr ca cineva s ptrund n esena fenomenului.
Aciunile din ultimii patru ani pentru acest domeniu au avut ca
efecte asigurarea unor resurse de ap de mai bun calitate pentru
populaie i a necesarului pentru activitatea economic, cu deosebire
pentru industrie, agricultur, modernizarea sistemului de avertizare i
alarmare pentru populaie pentru situaii de risc, declanarea unui
proces investiional pentru executarea lucrrilor de aprare mpotriva
inundaiilor i fenomenelor meteorologice periculoase.
Pentru atingerea acestor deziderate, s-au ntreprins msuri
privind gospodrirea raional a apelor de suprafa i subterane;
ameliorarea calitii apelor rurilor; realizarea de lucrri pentru
canalizare i montarea de staii de epurare a apelor uzate; realizarea
lucrrilor de alimentare cu ap a unor localiti; continuarea
lucrrilor de regularizare, acumulare i amenajare a principalelor
bazine hidrografice; reabilitarea i protejarea mai bun a litoralului
romnesc al Mrii Negre; refacerea i conservarea litoralului i a
lacurilor cu caliti terapeutice i aprarea mpotriva inundaiilor i a
fenomenelor meteorologice periculoase.
Programul de msuri pentru protecia i dezvoltarea n
domeniul gospodririi apelor a prevzut msuri de stabilire a unor
noi surse de ap.
De asemenea, s-au avut n vedere msuri de raionalizare a
consumului de ap, sens n care consumul industrial s-a bazat pe
surse proprii de exploatare a apei, prin fntni forate la mari
adncimi, atragerea de surse de ap epurate din Marea Neagr,
Dunre sau alte zone eseniale.
3.2.10. Protecia mediului nconjurtor
Programul de dezvoltare economic a unei ri nu poate fi
disociat de nevoia proteciei mediului nconjurtor.

212

Constantin ANGHELACHE

De fapt, evoluiile climatice din ara noastr, din ultimii ani, au


avut la baz tocmai efectul polurii mediului nconjurtor, ca urmare
a inexistenei unor programe speciale de protecie.
n toate documentele de privatizare a marilor ntreprinderi
romneti s-au prevzut clauze speciale privind protecia mediului
nconjurtor, dar, n mod cert, dac acestea ar fi fost analizate, s-ar fi
constatat c n nici 10% dintre cazuri nu s-a ntmplat ceva
semnificativ.
Problema mediului nconjurtor pe care programul guvernamental o considera prioritate naional a concentrat eforturi
pentru:
protecia i conservarea naturii, diversificarea biologic i
utilizarea durabil a componentelor acesteia;
dezvoltarea i buna administrare a reelei naionale de arii
i zone protejate;
aprarea mpotriva calamitilor naturale i a accidentelor;
protecia ecosistemului Dunre Delt Marea Neagr;
ecologizarea agriculturii, prin folosirea raional a
potenialului agricol;
aplicarea ferm a legislaiei de mediu i adaptarea sistemului de norme, standarde i reglementri compatibile cu
exigenele Uniunii Europene;
descentralizarea sistemului instituional, introducerea i
utilizarea instrumentelor economice pentru protecia
mediului;
evaluarea capitalului natural al Romniei n acord cu
diversitatea i vulnerabilitatea actual a acestuia;
iniierea msurilor de refacere a capitalului natural n
zonele deteriorate;
realizarea programului naional de amenajare i exploatare
a solurilor;
asigurarea instrumentelor financiare necesare;
consolidarea capacitilor instituionale i stabilirea competenelor necesare realizrii unui parteneriat ntre

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

213

instituiile de mediu din Romnia i cele din Uniunea


European;
adaptarea cadrului juridic i instituional pentru facilitarea
i stimularea dialogului ntre autoriti i societatea civil
asupra strategiilor, politicilor, programelor i deciziilor
privind mediul i dezvoltarea socioeconomic a rii.
S-a prevzut obligativitatea pentru toi agenii economici de a
respecta un program de protecie a mediului, de a crea fonduri pentru
reabilitarea unor zone n care mediul a fost pus n pericol, precum i
pentru conlucrarea mai activ a Romniei cu alte ri i organisme
internaionale de profil, pentru a asigura programe i msuri rapide
de reabilitare, din punctul de vedere al mediului nconjurtor, a unor
zone care s-au aflat n proces de degradare. S-a avut n vedere, n
primul rnd, situaia Deltei Dunrii i a faunei din munii i dealurile
carpatice, care au fost n suferin i pentru care nu s-au luat msuri.
3.2.11. ntreprinderile mici i mijlocii o prioritate
S-a subliniat faptul c ntreprinderile mici i mijlocii i
cooperaia reprezint o prghie hotrtoare pentru dezvoltarea
economiei de pia. n aceast direcie, guvernul i-a fixat, ca
obiectiv principal, activitatea de sprijinire a valorificrii potenialului
IMM-urilor i al sectorului cooperatist, pentru a contribui la creterea
economic durabil, crearea unor noi locuri de munc, sprijinirea
inovrii i a progresului tehnic i tehnologic, creterea
competitivitii economiei naionale, dezvoltarea clasei de mijloc,
cea care asigur stabilitatea economic i social a unei ri.
n aceast viziune, s-a acionat pentru:
crearea de noi locuri de munc;
sporirea ponderii IMM-urilor i a cooperaiei la crearea PIB;
creterea exporturilor din sectorul IMM i al cooperaiei;
atragerea de fonduri pentru sprijinirea ntreprinztorilor
privai mici i mijlocii.
Dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii s-a realizat prin:

Constantin ANGHELACHE

214

punerea n aplicare a Legii privind stimularea ntreprinztorilor privai;


simplificarea cadrului legislativ/administrativ, creterea
stabilitii acestora, diminuarea birocraiei i a corupiei;
susinerea organizaiilor i reprezentarea nivelurilor n
consonan cu numrul acestora;
adoptarea de reglementri privind ntreprinderile mici i
mijlocii n conformitate cu practicile existente pe plan
internaional;
reguli de nregistrare a garaniilor mbuntite drept cadru
instituional;
mbuntirea accesului IMM-urilor la finanare, prin
acordarea de sprijin financiar i de asisten pentru
dezvoltarea sistemelor moderne de finanare;
dezvoltarea de proiecte i aciuni specifice pentru aceste
IMM-uri;
asisten pentru managementul noilor ntreprinderi;
asigurarea i gestionarea resurselor financiare oferite de
Uniunea European;
sporirea participrii IMM-urilor romneti la programe
comunitare;
mbuntirea ofertei de servicii pentru IMM-uri;
accesul prioritar al IMM-urilor la achiziiile publice de
bunuri materiale, lucrri i servicii;
susinerea ofertei de spaii i faciliti de producie;
identificarea prioritilor de dezvoltare i alocare eficient
a resurselor, pe baz de programe de dezvoltare.
De asemenea, s-au prevzut aciuni viznd susinerea sistemului prin sprijinirea realizrii recomandrilor ONU privind locul i
rolul micrii cooperatiste n societatea romneasc; promovarea
unor programe guvernamentale de sprijinire a cooperaiei; asigurarea
cadrului legislativ favorabil dezvoltrii sistemelor cooperatiste din
domeniile: agricultur, producie, servicii, comer, construcii,
forestier, pescuit etc.; s-au gsit noi forme instituionalizate, prin
care s-a realizat consultarea ntre reprezentanii micrii cooperatiste

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

215

i structurile legislative ale statului; instituionalizarea unor relaii de


parteneriat ntre IMM-uri i cooperaie i facilitarea participrii
unitilor cooperaiei la programe de interes comunitar.
Aceste msuri au vizat perspectiva reconsiderrii activitii n
domeniul cooperaiei, care, n afara Legii nr. 109 i a ctorva alte acte
normative, nu a primit pn n prezent nici un fel de susinere.
3.2.12. Continuarea procesului de privatizare
S-a acordat atenie continurii privatizrii, prin care transferul
de proprietate s-a regsit n recapitalizare, modernizare i investiii.
Accentul a fost pus pe:
a) Transferul de proprietate n sectorul privat n condiii de
transparen i corectitudine, utilizarea unui complex
de metode de privatizare, majorri de capital n societile
comerciale cu importan deosebit, elaborarea unor
contracte de privatizare cu clauze care s asigure modernizarea, dezvoltarea, eficientizarea, urgentarea privatizrii
societilor aflate n curs de lichidare, continuarea
procesului de privatizare a sectorului bancar, desfurarea
procesului de privatizare a institutelor de cercetare,
aplicarea de programe complexe de privatizare, cu
asisten financiar internaional, elaborarea de programe
specifice de privatizare pentru societile comerciale
situate n zone de impact social major, identificarea
spaiilor industriale nefolosite;
b) Administrarea societilor comerciale la care statul este
acionar, revizuirea criteriilor de performan, stabilirea
unor criterii de urmrire i raportare periodic, analiza
activitii societilor comerciale, stabilirea, prin acte
normative, de rspundere material, civil i penal, dup
caz, pentru consiliile de administraie i directorii
respectivi;
c) Urmrirea activitii societilor n perioada postprivatizare prin elaborarea unor contracte de privatizare clare,

216

Constantin ANGHELACHE

cu clauze precise i termene de efectuare a investiiilor, cu


precizarea surselor; alegerea i selectarea riguroas a
investitorilor strini din societile comerciale de
importan major; urmrirea performanelor societilor
comerciale private i a modului de respectare a clauzelor
contractuale; prevederea de sanciuni care s previn
proasta gestiune postprivatizare; includerea de clauze care
s permit reconsiderarea procesului de privatizare.
Finanarea programelor de modernizare i retehnologizare
a societilor economice prin: alocarea de pn la 60% din
sumele ncasate pentru finanarea investiiilor, modernizrilor, urmrirea strict a respectrii sumelor alocate n
acest scop, raportarea trimestrial, de ctre consiliul de
administraie, a modului n care sunt utilizate sumele n
cauz, exercitarea, de ctre Ministerul Finanelor Publice,
a controlului asupra modului de utilizare a sumelor n
cauz;
d) Elucidarea situaiei unor privatizri anterioare i
intervenia n cazurile n care s-au constatat nereguli.
3.2.13. Sectorul bancar i de asigurri decizii cu marj ridicat
de risc
Este bine cunoscut faptul c, n orice economie, proiectele de
investiii trebuie urmate, sau concomitent nsoite, de programe
privind finanarea. Este logic c, ntr-o ar n care se dezvolt
economia de pia, n care se dorete crearea sectorului privat,
trebuie s se utilizeze din plin prghiile pe care le ofer sistemul
bancar.
Salba de falimente ale unor bnci (Columna, Albina, Bankcoop,
Creditbank, Dacia Felix, BANCOREX, Banca Internaional a
Religiilor, BRS, BID) a creat o stare de oc.
Pentru realizarea disciplinei financiare reale n economie s-a
urmrit mbuntirea activitii de supraveghere bancar din partea
BNR.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

217

Astfel, s-a privatizat, n condiii avantajoase i de transparen,


Banca Agricol. De asemenea, s-a restructurat i nviorat CEC-ul i
s-au vndut 25% din totalul aciunilor Bncii Comerciale Romne.
Finalizarea privatizrii BCR prin vnzarea restului de aciuni (8%
ctre propriii angajai) se va ncheia, conform programului stabilit,
n 2006.
Cu toate acestea, datorit unor dificulti n privatizarea
PETROM, guvernul a intensificat procesul de privatizare a BCR
chiar n anul 2004.
Activitatea bancar i de asigurri a devenit mai credibil, prin
msuri ce au vizat capitalizarea, acordarea de stimulente ctre
asigurai, a contribuit la privatizarea eficient i transparent i a
devenit una dintre acele instituii care a asigurat finanarea
activitilor economice pe obiective sau programe.
3.2.14. Atragerea investiiilor strine prioritate vital
Creterea volumului de investiii strine n Romnia impune
asigurarea unui climat care s ncurajeze investiiile.
Pentru corectarea
deficienelor manifestate, guvernul a
acionat pentru promovarea Romniei ca destinaie pentru investitorii
strini i acordarea de asisten profesional n etapa de declanare a
afacerii.
Programul de guvernare a cuprins aciuni ce au vizat:
revederea i definirea clar a domeniilor strategice pentru atragerea
de investiii strine; elaborarea de propuneri pentru nlturarea
obstacolelor ntmpinate de investitorii strini n Romnia; inventarierea proiectelor de investiii strine; organizarea activitii de
promovare a atragerii de investiii strine; extinderea bazei de
informaii pe Internet; reluarea relaiilor cu instituiile financiare;
organizarea participrii la programe internaionale; trecerea la
realizarea unor programe de nfrire twinning cu instituii
specializate.
Au fost ntreprinse msuri ce au vizat: stabilirea unui
portofoliu de proiecte de investiii prioritare; stabilirea unui
mecanism permanent de colectare a proiectelor de investiii;

Constantin ANGHELACHE

218

realizarea unei reele naionale de colaborare ntre sectorul public i


privat; asigurarea unei participri efective a reprezentanilor
sectorului privat la stabilirea obiectivelor atragerii investiiilor
strine; asigurarea unui mecanism de monitorizare a fluxurilor de
investiii strine, conform practicilor OECD; elaborarea unui cod de
atragere a investiiilor.
3.2.15. Relansarea activitii de comer
n planul dezvoltrii activitilor de comer, s-au ntreprins
msuri viznd, pe de o parte, activitatea de comer exterior i
cooperare economic internaional, dar i activitatea de comer
interior.
n domeniul comerului exterior, obiectivele prioritare au
urmrit:
angajarea activ a Romniei n cadrul proceselor regionale
i multilaterale, de modelare a sistemului comercial
internaional;
asigurarea unui cadru legislativ unitar, accesibil i
predictibil;
dezvoltarea capacitii informaionale moderne;
sprijinirea accesului pe piee externe;
utilizarea de instrumente moderne pentru promovarea
exporturilor;
susinerea participrii la trguri, expoziii etc.;
reducerea birocraiei i regndirea rolului Eximbank;
simplificarea documentaiilor i corelarea taxelor;
consultarea sistematic cu sistemul privat, organizaiile
profesionale i patronale n elaborarea strategiei de
stimulare a exporturilor;
elaborarea strategiei de atragere a investiiilor strine de
tehnologie i know-how;
realizarea echilibrului balanei comerciale;
continuarea negocierilor comerciale multilaterale, n cadrul
Organizaiei Mondiale a Comerului;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

219

accelerarea ritmului negocierilor cu partenerii care au


relaii prefereniale cu Uniunea European.
Dei s-au avut n vedere msuri de impulsionare a activitii
generale de comer exterior (import i export), din pcate, n ultimii
ani, importurile au crescut ntr-un ritm alarmant, nregistrndu-se
mari deficite ale balanei comerciale.
n domeniul comerului interior, au fost prevzute cinci
msuri, privind:
armonizarea legislaiei cu normele i reglementrile
europene n materie;
organizarea pieei pentru diverse produse, n special n
domeniul agricol;
crearea unui sistem naional al pieelor de gros i
elaborarea legislaiei de conectare a acestora la centre de
colectare a produselor agricole;
lrgirea cooperrii cu celelalte instituii cu atribuii n
domeniul concurenei i proteciei consumatorilor;
pregtirea condiiilor legislative pentru utilizarea comerului electronic.

3.3. Msuri privind combaterea srciei i a omajului


binom al economiei de pia
Programul Guvernului a stipulat c n politica social trebuie
pornit de la nevoia unei schimbri radicale n ceea ce privete
abordarea srciei.
n aceast direcie s-a avut n vedere crearea condiiilor
minime pentru ca toi cetenii s poat participa la viaa social, s
aib asigurate garanii colective i legislative care, toate la un loc, s
conduc la creterea responsabilitii individului n societate i, n
acelai timp, a gradului de securitate de care s beneficieze
ceteanul.
Modelul social promovat s-a bazat pe colaborare i solidaritate. Msurile sunt sintetizate n patru direcii de aciune:

220

Constantin ANGHELACHE

a) Crearea pieei muncii prin: trecerea la optimizarea planurilor de nvmnt, cu precdere a nvmntului
vocaional; elaborarea unor programe de reconversie
profesional; intensificarea activitii de diversificare a
serviciilor de informare, consiliere, mediere i calificare,
n cadrul Ageniei Naionale de Ocupare i Formare
Profesional;
b) Promovarea unei politici salariale realiste care s asigure
stoparea degradrii calitii vieii;
c) Perfecionarea sistemului de asigurri sociale;
d) mbuntirea condiiilor de munc, aprobarea Legii
privind asigurarea pentru accidente de munc i boli
profesionale, care prevede introducerea n acest sistem de
asigurare a tuturor angajailor cu contract individual de
munc. S-a realizat o ameliorare a situaiei categoriilor
sociale cel mai defavorizate. Punerea n practic a
venitului minim garantat a determinat ns reconsiderarea
situaiei sociale reale a multor persoane.

3.4. Asistena social, starea de sntate a populaiei i


protecia copilului
Familia s-a aflat n centrul preocuprilor de natur social. n
aceast viziune, familia a beneficiat de dou tipuri de prestaii
sociale, respectiv alocaii pentru subzisten i alocaii pentru
dezvoltarea familial.
Alocaiile pentru subzisten au urmrit reducerea srciei,
aplicarea principiului trecerii de la programe universale, la cele clar
orientate ctre pturile nevoiae. Alocaia pentru dezvoltare familial
a fost o sum rambursabil, care s-a acordat familiilor n care media
de vrst a soilor este de maximum 30 de ani.
Programul a abordat i perspectiva mbuntirii sistemului de
sntate a populaiei, care, dup cincisprezece ani, este nesatisfctor.
Un prim grup de msuri a vizat ocrotirea sntii i a cuprins:

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

221

dezvoltarea unor servicii medicale integrate;


gestionarea alocrii bugetare pentru sntate;
gestionarea programelor de sntate de importan naional;
reglementarea sectorului de sntate public i privat;
realizarea cercetrii privind politica sanitar;
crearea unui sistem unitar de finanare a activitii
medicale;
dezvoltarea i consolidarea aciunii de privatizare a
activitii medicale i farmaceutice;
definirea rolului Colegiului Medicilor din Romnia, al
Colegiului Farmacitilor i al Colegiului Asistenilor
Medicali;
elaborarea Statutului medicului, farmacistului, cadrelor
auxiliare i al raportorilor acestora n societate;
elaborarea, de ctre Ministerul Sntii, Ministerul
Industriei i Resurselor, a unui program complex, bazat pe
principii actuale de producie;
atragerea personalului medical, superior i mediu, n zone
izolate sau defavorizate, prin oferirea unor faciliti;
promovarea unei noi metode de compensare a medicamentelor;
acordarea gratuit de lapte praf din producia intern
pentru copiii n vrst de la zero pn la un an;
reorganizarea, pe principiul competenei i al eficienei, a
asistenei medicale ambulatorii i de specialitate;
renovarea, modernizarea i dotarea cu aparatur a
spitalelor reprezentative;
nfiinarea de spitale, centre medico-sociale pentru persoane srace;
asigurarea de asisten medical gratuit elevilor i
studenilor.
Statul a acordat familiei avantaje prin msurile ce au fost
adoptate, cum sunt crearea unei reele de oficii pentru asistena

222

Constantin ANGHELACHE

familial; efectuarea de campanii de informare a prinilor asupra


modului de abordare a principalelor evenimente ce survin n viaa de
familie; crearea condiiilor de comunicare ntre familie i serviciile
comunitare; identificarea familiilor aflate n faza de risc i a acordat
asistena necesar.
S-au ntreprins msuri pentru consolidarea familiei prin
informarea i contientizarea patronilor, angajailor, sindicatelor i
funcionarilor publici cu responsabiliti privind aplicarea legislaiei
muncii; adoptarea Planului naional de aciune pentru egalitatea
anselor pentru brbai i femei; aplicarea principiului egalitii de
tratament ntre brbai i femei la angajare i nfiinarea Ageniei
Naionale pentru Egalitatea de anse ntre cele dou sexe.
Un alt aspect esenial n cadrul mbuntirii strii de sntate
a populaiei l-a constituit strategia pentru protecia copilului.
Pentru ndeplinirea acestui deziderat, s-a transpus n practic
un plan de msuri, cuprinznd promovarea unui program naional de
educaie public privind responsabilitatea i rolul familiei;
introducerea unui capitol bugetar privind sntatea copiilor;
implementarea unui program n valoare de 27 milioane de euro,
autorizat de Grupul de nivel nalt al donatorilor internaionali i
finanat de Comisia European; asigurarea, din bugetul de stat, a
unor sume pentru audit, precum i pentru alte programe de bunstare
a copiilor; armonizarea unui sistem legislativ privind protecia
drepturilor copiilor; reformarea justiiei n vederea crerii unui sistem
de protecie a copilului; intensificarea msurilor pentru combaterea
crimei organizate, cu referire special la traficul de copii i
reanalizarea de fond a regimului adopiilor internaionale.

3.5. Programe n domeniul educaiei, cercetrii i culturii


Educaia este o prioritate naional. Programul guvernamental sa bazat pe strategia de dezvoltare, pe fora creatoare a intelectualitii,
care a avut de jucat un rol esenial n tranziia spre un nou model de
societate.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

223

Sistemul de nvmnt se bucur de atenie n cadrul


programului de dezvoltare pe termen lung. n aceast direcie s-a
acionat pentru consolidarea rolului colii; asimilarea limbajului
informatic; asigurarea condiiilor pentru nvarea a dou limbi de
circulaie internaional; asimilarea temeinic a limbajelor artistice i
aprofundarea studiului limbii, a studiului istoriei i civilizaiei romneti.
S-au pregtit condiiile pentru implementarea ultimei etape a
reformei nvmntului general i, mai ales, a celui superior, n
concordan cu sistemul existent n rile Uniunii Europene i cu
Declaraia de la Bologna.
S-au fcut progrese pe linia recunoaterii i asigurrii
compatibilitii diplomelor elaborate de instituiile de nvmnt
superior din Romnia cu cele din rile Uniunii Europene.
Programul de guvernare n domeniul nvmntului s-a
concentrat asupra urmtorilor factori: educaia de baz pentru toi;
capacitatea de autoperfecionare a sistemului educaional; nvmntul superior i cercetarea tiinific; educaia permanent ntr-o
societate educaional.
Pentru realizarea educaiei de baz pentru toi au fost luate
msuri de adaptare i introducere a unor programe viznd educaia
pentru persoane cu handicap; persoanele excluse din viaa social
normal;
prevenirea
abandonului
colar;
generalizarea
nvmntului precolar; crearea celei de-a doua anse pentru
persoane cu instruire incomplet; susinerea limbilor i culturilor
minoritare; dezvoltarea zonelor defavorizate i reinseria pentru
persoanele marginalizate sau excluse social.
Educaia permanent i constituirea societii educaionale
s-au realizat prin stabilirea cadrului legislativ pentru definirea
educaiei permanente, diversificarea i extinderea ofertei de educaie
permanent, includerea educaiei i formrii ca o component
necesar n toate programele de dezvoltare, coordonarea instituional n procesul educaional, coordonarea programelor de finanare extern.

224

Constantin ANGHELACHE

nvmntul i reconversia forei de munc au suferit foarte


mult datorit, n primul rnd, renunrii practice la activitatea de
cercetare tiinific.
Din pcate, n ntregul proces de reform a nvmntului din
ara noastr nu s-a avut n vedere i nu s-au realizat lucruri deosebite
pe linia cercetrii tiinifice.
S-a acionat pentru restructurarea sistemului naional al
cercetrii tiinifice; adaptarea sistemului naional de cercetare
tiinific i dezvoltare tehnologic la cerinele procesului de integrare n Uniunea European; dotarea i informatizarea
laboratoarelor; promovarea unor proiecte de colaborare i de creare a
unor centre de cercetare tiinific; dezvoltarea activitii de
cercetare-dezvoltare n plan regional i asigurarea interfeei dintre
cercetare i industrie, la nivel naional i regional.
Un alt element esenial l-a reprezentat trecerea efectiv la
sistemul cercetrii-dezvoltrii ca o structur operaional de tip
european. Acesta a nsemnat c, n planul cercetrii, s-au aplicat
msuri ce au vizat perfecionarea managementului instituional i, n
acest sens, s-a avut n vedere sporirea eficienei activitii de
cercetare-dezvoltare prin obinerea de rezultate de interes pentru
beneficiarii din economie i societate; corelarea tematicilor de
cercetare cu strategia sectorial pe termen mediu i lung; promovarea
parteneriatului ntre cercettori i beneficiari; sprijinirea aplicrii
rezultatelor obinute la beneficiari; dezvoltarea infrastructurii de
cercetare-dezvoltare; intensificarea activitii de dezvoltare a
infrastructurii de inovare i instituirea de bonificaii pentru instituiile
care deruleaz teme finanate de Uniunea European.
Conform programului, schimbrile care au avut loc n
domeniul activitii de cercetare au vizat schimbarea mentalitii
referitoare la cercetare; restructurarea, n continuare, a sistemului
tiinei i tehnologiei; definirea coerent a domeniilor prioritare ale
cercetrii tiinifice; atragerea i meninerea, n activitatea de
cercetare-dezvoltare, a tineretului cu performane profesionale deosebite i legiferarea statutului cercettorului i a activitii de cercetaredezvoltare.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

225

Acest program de cercetare-dezvoltare structurat a condus la


dezvoltarea capacitii de generare de cunotine tiinifice i
tehnologice; creterea capacitii de dezvoltare a cunotinelor tiinifice i tehnologice; dezvoltarea posibilitilor de utilizare a
cunotinelor tiinifice i tehnologice i fundamentarea posibilitii
de cercetare-dezvoltare i inovare la nivelul firmelor.
n domeniul culturii, s-a pornit de la faptul c o reform real
trebuie s recunoasc, n valorile i bunurile care aparin motenirii
culturale, calitatea de surse fundamentale ale cunoaterii trecutului i
prezentului nostru, precum i de componente ale culturii naionale i
universale.
Astfel, s-au
avut n vedere protecia i restaurarea
monumentelor istorice, a site-urilor i ansamblurilor arheologice de
importan naional i european; promovarea unei strategii privind
cultura scris i lectura public; revigorarea, pe ct posibil, a
institutelor de spectacol, teatru, muzic i coregrafie; protejarea
culturii minoritilor naionale; comunicarea public i relaiile
statului cu societatea civil i cu ceteanul.
n domeniul tineretului, s-a vizat: sporirea participrii tinerilor
la viaa economic; valorificarea potenialului creativ al tineretului;
acordarea de anse egale tuturor tinerilor pe parcursul ntregului
proces educaional; sprijinirea sistemelor de educaie i instruire
pentru tineret; crearea condiiilor care s asigure sporirea participrii
tinerilor la viaa economic; atragerea tinerilor la viaa public;
stimularea formrii de comportamente prosociale i reducerea
delincvenei n rndurile tineretului; stimularea asociativitii;
protecia social a tinerilor; sprijinirea participrii tineretului la
activitatea internaional de tineret; reorganizarea consiliului naional
al tineretului; iniierea unui instrument de integrare a serviciilor
publice n domeniul tineretului; recunoaterea deplin a rolului i
importanei tineretului n societate.

226

Constantin ANGHELACHE

3.6. Consolidarea statului de drept i accelerarea reformei


n justiie
La finalul legislaturii 1997-2000, mecanismul de guvernare s-a
caracterizat prin deteriorarea sistemului politic i instituional al
statului de drept, prin instabilitate legislativ, care au condus la
slbirea rolului i autoritii statului.
Pornind de la aceast realitate, guvernul a avut ca obiective
reabilitarea societii democratice i a statului de drept; refacerea
autoritii statului i a legitimitii actului de guvernare; redarea
ncrederii ceteanului n stat; reechilibrarea raportului ntre puterile
statului i adoptarea unei legislaii care s reprezinte n mod real
interesele naionale.
Reforma i obiectivele n domeniul justiiei au fost sintetizate
i au continuat asigurnd stabilitate legislativ; simplificare i
coeren n reglementrile juridice; predictibilitate a politicii
legislative; armonizare a legislaiei naionale cu legislaia Uniunii
Europene; celeritate a actului de justiie; onestitate i profesionalism n
realizarea actului de justiie; garantare a executrii hotrrilor
judectoreti; depolitizare a ntregului sistem judiciar i revedere a
acelor reglementri care au ndeprtat justiia de cetate.
Adoptarea legislaiei s-a fcut n acord cu situaia economic
i social din ar, cu exigenele legislaiei internaionale i ale
Uniunii Europene n vederea apropierii de aceasta. n aceast
direcie, s-au realizat elaborarea i adoptarea Codului penal i a
Codului de procedur penal; elaborarea i adoptarea Codului fiscal,
a Codului de procedur fiscal, a Codului rutier i a Codului muncii;
crearea unor instane specializate pentru soluionarea proceselor cu
minori, a proceselor comerciale, fiscale, administrative sau de
munc; mbuntirea dotrilor materiale ale instanelor i
parchetelor; mbuntirea pregtirii magistrailor; nlturarea
birocraiei, a corupiei, a arbitrariului i abuzului; asigurarea activitii de
protecie anticorupie; creterea rolului naltei Curii de Casaie i
Justiiei; rolul Parchetului i al procurorilor a fost reconsiderat i ntrit;
lrgirea componenei Consiliului Superior al Magistraturii; ntrirea

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

227

prestigiului Institutului Naional al Magistraturii; prevenirea i


controlul criminalitii.
Cu privire la criminalitate i corupie, s-a acionat pentru
reglementarea riguroas a rspunderii ce revine procurorilor i organelor
Ministerului Administraiei i Internelor; simplificarea i sporirea
eficienei structurilor departamentelor din ministere; creterea
eficienei cooperrii ntre Ministerul Public, Ministerul Administraiei
i Internelor, Ministerul Justiiei i instanele de judecat; nfiinarea
Parchetului Naional Anticorupie i instituirea unei comisii
parlamentare privind combaterea criminalitii organizate i a
corupiei.
Pentru diminuarea i eradicarea fenomenelor de evaziune
fiscal, de contraband, de splare a banilor i, implicit, a economiei
subterane, s-au luat msuri ce au vizat completarea i nsprirea
legislaiei actuale; introducerea de reglementri precise privind
stabilirea competenelor fiecrei instituii; stimularea concurenei
loiale i asigurarea transparenei achiziiilor publice; obligativitatea
nfiinrii n fiecare instituie din administraia public a unui singur
oficiu de primire a solicitrilor cetenilor; restructurarea sistemului
i a procedurilor vamale i ntrirea rolului instituiilor publice cu
atribuii n mecanismul statului de drept.

3.7. Aprarea naional, ordinea public i sigurana


ceteanului prioriti naionale
n programul de guvernare au fost stabilite obiective majore
ale aprrii naionale, sintetizate n deblocarea intern a ministerului
i reasigurarea unei comunicri eficiente a conducerii acestuia cu
celelalte structuri ale organismului militar; restaurarea credibilitii
conducerii i relansarea procesului de reducere a efectivelor
existente; mbuntirea managementului efortului de integrare euroatlantic i ndeplinirea obligaiilor asumate de Romnia pe plan
internaional, n zonele de conflict, prin participarea efectiv cu fore
tehnico-militare i umane.

228

Constantin ANGHELACHE

Ca obiectiv strategic, armata romn a constituit o capacitate


operativ la nivelul impus de cerinele programului NATO, la care a
aderat, concomitent cu asigurarea capacitii de a participa la
prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor i aprarea colectiv n
plan regional.
n planul ajustrii forelor armate, s-au avut n vedere
mbuntirea ct mai rapid a condiiilor de pregtire i de via
pentru militari i familiile acestora; pregtirea armatei romne pentru
integrarea n NATO; respectarea obligaiilor militare internaionale i
restructurarea sistemului de ordine public.
Principalele realizri privind ordinea public s-au localizat n:
reconstrucia sistemului instituional de ordine public; unificarea
structurilor poliiei de ordine public cu cele ale poliiei rutiere din
municipii i orae; impunerea unui comportament modern i eficient
de munc al lucrtorului din Ministerul Administraiei i Internelor;
eficientizarea colaborrii cu autoritile din sistemul de aprare,
siguran naional i justiie, precum i cu societatea civil;
continuarea i dezvoltarea relaiilor cu instituiile similare din
strintate; perfecionarea legislaiei specifice, prin nsprirea prevederilor legale privind corupia, fenomenele de evaziune fiscal,
contraband i splare a banilor; armonizarea legislaiei privind
activitatea Ministerului Administraiei i Internelor cu reglementrile
internaionale; comunitatea serviciilor de informaii i de protecie a
informaiilor.
Guvernul a avut n vedere asigurarea proteciei reale a drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, instituirea unui
sistem riguros de acces la informaii i valorificare a acestora n folosul
rii, definitivarea legii comunitii serviciilor de informaii i
elaborarea, aplicarea reglementrilor privind protecia informaiei,
statutul lucrtorilor din domeniul informaiilor i protecia lor.

3.8. Msuri privind reforma administraiei publice centrale


i locale
Reforma administraiei publice centrale i locale s-a axat pe:
schimbarea de fond a raportului dintre administraie i cetean prin:

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

229

realizarea unui serviciu public n folosul exclusiv al ceteanului;


creterea rigurozitii n motivarea i promovarea rspunsurilor;
eliminarea blocajelor birocratice din administraia central i local;
lrgirea i consolidarea cadrului de participare a societii civile la
procesul decizional; mbuntirea cadrului de funcionare a
democraiei participative; asigurarea transparenei actelor
administrative.
De asemenea, s-au realizat descentralizarea serviciilor publice i
consolidarea autonomiei locale, administrative i financiare.
S-a urmrit depolitizarea structurilor administraiei publice i
eliminarea clientelismului politic prin: respectarea Legii privind
statutul funcionarului public; promovarea n funcii publice pe
criterii de performan i moralitate; gestionarea coerent i corect a
carierei funcionarului public; crearea unui sistem performant,
naional i regional, de pregtire a funcionarilor publici.
S-a acionat i pentru stoparea birocraiei administraiei publice
prin: simplificarea procedurilor de emitere a vizelor, extinderea utilizrii
n administraia public a echipamentelor i tehnologiilor informatice,
raionalizarea circuitului documentelor i a procedurilor administrative,
stabilirea unor termene precise de soluionare a cererilor.

3.9. Armonizarea relaiilor interetnice


Aa cum se prevede n noua Constituie adoptat n 2003 prin
referendum naional, Romnia este un stat unitar, n cadrul cruia
locuiesc i alte minoriti naionale. Protecia minoritilor naionale
s-a concretizat prin asigurarea posibilitilor pentru manifestarea
liber i deplin a tuturor minoritilor, a respectrii drepturilor
omului n conformitate cu angajamentele Romniei de integrare
european i euro-atlantic.
n acest sens, Guvernul a acionat n urmtoarele direcii
continuarea i dezvoltarea iniiativelor instituionale i legislative;
asigurarea dreptului de a-i pstra i dezvolta liber exprimat
identitatea etnic, pentru orice cetean romn aparinnd
minoritilor naionale; dezvoltarea diversitii culturale n folosul

230

Constantin ANGHELACHE

ntregii societi; obiectivele specifice de susinere a dezvoltrii


multiculturale au fost realizate prin: asigurarea unui cadru comunitar
favorabil continurii dezvoltrii fiecrui model cultural specific;
dezvoltarea unui model de transfer ctre majoritate a valorilor
culturale ale minoritilor; gestionarea diversitii tensiunilor i a
distorsiunilor ce pot aprea; lrgirea cadrului existent al nvmntului i al componentelor media n limbile minoritilor.

3.10. Msuri de consolidare a imaginii Romniei pe plan


extern
O atenie nsemnat a fost acordat obiectivelor de politic
general, cilor i mijloacelor de ndeplinire a obiectivelor politicii
externe a Romniei.
n cadrul obiectivelor pe care Romnia le-a avut pe plan
extern, o atenie deosebit s-a acordat msurilor privind dezvoltarea
relaiilor de bun vecintate i de cooperare regional cu rile din
zon; dezvoltarea relaiilor bilaterale, ndeosebi cu rile cu care
Romnia mprtete aceleai valori i interese; dinamizarea
diplomaiei multilaterale n cadrul ONU i al ageniilor sale
specializate; sprijinirea dialogului i a cooperrii cu instituiile
financiare internaionale; susinerea activ a intereselor cetenilor
romni i a conaionalilor din afara granielor i ncurajarea relaiilor
lor cu ara; ntrirea capacitii Romniei de a face fa ameninrilor
neconvenionale la adresa securitii i promovarea imaginii, culturii,
spiritualitii i tiinei romneti n lume.
n cadrul programelor de pregtire a aderrii, Romnia a avut
n vedere cooperarea cu NATO i cu membrii Alianei; participarea
la parteneriatul pentru pace i la Consiliul Permanent Euro-Atlantic
i ndeplinirea obligaiilor i angajamentelor internaionale n
domeniul neproliferrii i controlului armamentelor, precum i al
exporturilor de produse strategice i al tehnologiei cu dubl utilizare.
Romnia a rmas ferm pe poziia de a dezvolta relaii
bilaterale cu toate statele lumii i a urmrit extinderea relaiilor
politice, economice i culturale cu statele membre ale Uniunii

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

231

Europene; consolidarea parteneriatului strategic cu SUA; stimularea


relaiilor economice i politice cu toate statele G8 i G24;
dezvoltarea relaiilor speciale ale Romniei cu Republica Moldova;
dezvoltarea relaiilor cu Ungaria, Ucraina, Bulgaria i Iugoslavia;
dezvoltarea relaiilor de bun vecintate cu statele din Europa de
Sud-Est; cooperarea cu membrii Uniunii Europene din zona de sudest (Turcia i Grecia); coordonarea aciunilor i promovarea
intereselor comune cu statele candidate la integrarea euro-atlantic;
relansarea relaiilor cu Federaia Rus; intensificarea relaiilor cu RP
Chinez, Israel i rile arabe; dezvoltarea relaiilor, n domenii de
interes comun, cu Sfntul Scaun; aprofundarea relaiilor cu Georgia,
Armenia, Azerbaidjan, statele din Asia Central, din America Latin,
Asia-Pacific, Australia, Indonezia, Malaysia i Noua Zeeland, Africa de
Sud, Nigeria i ali parteneri ai Romniei din Africa.
Pe linia cooperrii n combaterea ameninrilor neconvenionale la adresa securitii, s-a acionat pentru ntrirea capacitii de
aprare a Romniei; sprijinirea accesului Romniei la beneficiile
globalizrii; acordarea ateniei corespunztoare canalizrii de resurse
i cunotine spre ntrirea capacitii interne i ntrirea cooperrii
regionale i internaionale; cooperarea pentru asigurarea luptei
mpotriva corupiei i participarea Romniei la activitile
Organizaiei Internaionale a Emigraiei, Interpol, Europol,
Consiliului Europei, OECD, ONU.
Romnia a participat la forme de cooperare multilateral i a
continuat s-i armonizeze interesele privind integrarea n structurile
europene i euro-atlantice. n aceast direcie s-a urmrit obinerea
sprijinului statelor membre ONU pentru candidatura Romniei la un
post n Consiliul de Securitate; continuarea participrii active a
Romniei la formele i structurile regionale de cooperare; implicarea
activ n activitile Consiliului Europei i ale mecanismelor
acestuia; aprofundarea cooperrii n cadrul procesului de cooperare
n Europa de Sud-Est; reluarea navigaiei pe Dunre; participarea la
aciunile desfurate n cadrul micrii francofone i promovarea
relaiilor comunitilor romneti din afara granielor.
Guvernul i-a propus s acioneze pentru sprijinirea pstrrii
identitii culturale din statele vecine prin: alocarea de fonduri pentru

232

Constantin ANGHELACHE

susinerea colilor, instituiilor de cult, culturale, pentru burse de studiu,


de care au putut beneficia membrii comunitilor romneti din statele
vecine, stimularea i activizarea legturilor economice cu reprezentanii
gruprilor romneti din afara rii; strngerea legturilor cu ara ale
comunitilor romneti din afara rii.

Capitolul 4

Evoluia economic a Romniei


n perioada 2000-2014
n primul capitol al acestei lucrri am analizat rezultatele
nregistrate de ara noastr n perioada ianuarie 2011-iunie 2012, cu
uoare sublinieri asupra unor aspecte specifice care au putut avea
influen asupra evoluiei social-economice. S-au desprins o serie de
aspecte care au fost specifice acestui interval de timp din mai multe
puncte de vedere.
Mi s-a prut important s fac o analiz la zi, ncepnd cu anul
2000, deoarece acesta a fost ultimul al guvernrii CDR, i sfrind n
anul 2012, incluznd deci rezultatele perioadelor de guvernare PSD
(parteneriatul PSD PD-L pentru Romnia), apoi a alianei D.A., a
guvernului minoritar PNL i activitatea guvernrii premierului Boc,
aezat n jurul PDL i a celorlalte echipe guvernamentale care au
urmat.
n 2012 s-a declanat caruselul guvernelor succesive. A venit
echipa lui Mihai Rzvan Ungureanu care a rezistat foarte puin i a
disprut, lsnd locul echipei USL. A urmat o var fr precedent n
care s-a ajuns la reinstalarea unui preedinte fr susinere intern
dar cu alt sprijin! S-ar putea ca, peste un timp, s putem analiza i
costul pentru Romnia al sprijinului extern. S fim cu ochii pe ceea
ce se va mica n privatizarea ultimelor resurse naturale ale rii!
Apoi, prin moiune de cenzur s-a instalat guvernul Ponta unu, dup
care alegerile generale au consfinit o victorie fr precedent a USL,
asigurnd continuarea conducerii efective a rii. Din pcate pentru
starea de echilibru politic din Romnia, PNL a lansat i finalizat
ruperea USL. n aceste condiii s-au creat noi bariere pe calea punerii
n practic a coabitrii. Rezultatul a fost apariia de dificulti pentru
punerea n practic a programului de guvernare. De asemenea, s-a

Constantin ANGHELACHE

234

deteriorat imaginea rii pe plan extern, cu efect imediat, n reducerea


volumului investiiilor strine directe care s-au diminuat, Romnia
neoferind garanii pentru investitori.
n al treilea capitol am analizat evoluia situaiei economice a
Romniei n perioada 2001-2004, pornind de la faptul c aceast
perioad a avut ca numitor comun strategia unui guvern construit pe
un partid monocolor care, n mod normal, a avut posibilitatea de a-i
impune programele de dezvoltare n strns concordan cu cerinele
aderrii la Uniunea European.
De aceea, am prezentat mai larg msurile cuprinse n
programul de guvernare al perioadei.
Din acest punct de vedere, autorul nu i propune s fac
aprecieri, ci numai s prezinte datele, aa cum au fost ele, lsnd
cititorilor posibilitatea s-i pun ntrebri i, dac citesc ntreaga
lucrare, s gseasc i rspunsuri aproape la fiecare problem, de ce
a fost aa i nu altfel.

4.1. Evoluia Produsului Intern Brut


Indicatorul de rezultate cel mai sintetic al evoluiei unei
economii naionale l reprezint Produsul Intern Brut. Acesta i
PIB/locuitor sunt indicatorii care dau substan n legtur cu
evoluia economic a rii ntr-o perioad dat.
Analiznd seria de date 2000-2013, constatm c ritmurile de
cretere a PIB au pornit, n anul 2000, de la o rat de cretere de
2,1% apoi, n intervalul 2001-2003, au nregistrat creteri de peste
5%, respectiv 5,7% n 2001, 5,1% n 2002, 5,2% n 2003.
Anul 2004 a fost un an de vrf al ntregii economii romneti
n perioada ncepnd cu anul 1990, nregistrndu-se o cretere de
8,4% a PIB. n perioada 2005 prima parte a anului 2008, s-au
nregistrat ritmuri substaniale de cretere a PIB, dei pe plan
internaional, nc din 2007-2008 se declanase semnalul, justificat
de evoluia rilor dezvoltate (SUA, Marea Britanie, Spania, Frana,
Canada, Germania etc.), pe care Romnia le-a ignorat...dei chiar
autorul spunea nc din volumul Romnia 2006 ... c economia

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

235

naional este n faa unei crize economico-financiare ce se va


declana fr nici un dubiu.... Trimestrul patru al anului 2008 ne-a
pus n faa primei evoluii negative a PIB, aspect ce s-a accentuat
serios n 2009, an n care scderea PIB se anticipeaz a se situa n
jurul a opt puncte procentuale.
Aceste niveluri nregistrate pn la sfritul anului 2008 sunt
net superioare ritmurilor nregistrate de majoritatea din cele 27 de
ri din Uniunea European, de rile dezvoltate, ca i de rile care
au aderat ulterior la Uniunea European.
Anul 2005 indic o rat de cretere de 4,1% care, pe fond, este
afectat de unele evenimente nedorite survenite n anul respectiv
(aici am n vedere inundaiile deosebite, efectele acestora asupra
agriculturii i, pe fond, contribuia sczut a agriculturii la realizarea
PIB din ara noastr).
n anul 2006, PIB a nregistrat o rat de cretere de 7,7%, iar n
2007 de 6,0%. Anul 2008, cu specificaie pentru trimestrul patru,
cnd se nregistreaz prima scdere, confirm tendina de evoluie
economic pozitiv a Romniei.
Probabil c, analiznd aceast serie de date pe apte ani, ritmul
mediu de cretere a economiei romneti, n condiii medii normale,
se situeaz n preajma a 5%. Anul 2008 a marcat o ultim cretere,
fiind, alturi de creterea 2007-2006, de 7,7%, cele mai semnificative
din ntreaga evoluie a Romniei. n anul 2009, s-a remarcat brutal
efectul crizei concretizat ntr-o scdere a PIB-ului de. Trendul a
continuat i n 2010, cnd am nregistrat, fa de 2009, o scdere de 1,3%. n anul 2011, consemnm o inversare a trendului ratei de
cretere a PIB, acesta fiind cu cca. -0,8%. n primele ase luni ale
anului 2012 consemnm scderea n trimestrul unu, cu uoare
creteri n trimestrul doi. n anul 2012 s-a nregistrat o cretere de
cca. 0,6% fa de anul 2011.n anul 2013 creterea a fost de 3,5%
(date provizorii).
n intervalul de timp analizat, PIB a evoluat n mod echilibrat,
cu tendina de cretere a aportului (ponderii) serviciilor la realizarea
acestui indicator i de scdere a industriei, prin restructurarereorganizare, cu efecte diferite, de la o perioad la alta, ale
agriculturii care a nregistrat ritmuri de cretere difereniate.

236

Constantin ANGHELACHE

Problema agriculturii, a evoluiei acesteia, trebuie dimensionat n


dou sensuri: pe de o parte, este vorba de contribuia cantitativ a
recoltelor i produciilor realizate, iar pe de alt parte, de factorul
calitativ care, n condiiile climatice nefavorabile, nu constituie
suportul de care are nevoie economia, pentru a se dezvolta n
consecin.
Sunt multe de spus despre evoluia PIB n aceast perioad,
dar las cititorilor s gseasc date suplimentare la Capitolul
Produsul Intern Brut, care intr n partea structural a acestei cri.
n legtur cu factorii de influen asupra creterii PIB n acest
interval de timp, considerm c impozitele pe produs au avut o
influen aproximativ constant, serviciile au avut creterea cea mai
puternic fa de anul anterior, fiind n 2006 de 3,6%, n 2007 de
3,5% i n 2008 de 2,6% din sporul PIB realizat, construciile au
urmat un curs ascendent de-a lungul ntregii perioade, n sensul c
prin investirea de capital privat, prin dezvoltarea infrastructurii etc., a
crescut aportul acestui sector la realizarea PIB, industria a avut un
efect oarecum stagnant, iar din punct de vedere al agriculturii,
aceasta a avut contribuie diferit, pozitiv n anii 2001, 2003, 2004
i 2006 nregistrnd o producie negativ i determinnd o reducere
cu 1,7% a PIB n 2005 i 1,3% n 2007, i pozitiv, de 1,2%, n 2008.
n perioada 2009-2011, cu excepia serviciilor financiare i
industriei n 2010, au nregistrat scderi. n anul 2012 s-a inversat
trendul creterii economice, iar n 2013 nregistrm o cretere
semnificativ.
Astfel, n 2009, agricultura a sczut cu -4,3%, industria cu 1,4%, construciile cu -13,3%, comerul interior cu -10,4%, serviciile
financiare cu -4,9%, alte servicii cu -0,4%, valoarea adugat brut
cu -6,4% i impozitele cu -12,6%.
Anul 2010 evideniaz o uoar redresare a modificrii
influenei factorilor de cretere ai PIB. Astfel, agricultura a
nregistrat o scdere de -0,8%, industria a crescut cu 5,1%,
construciile au sczut cu -10,7%, comerul interior a sczut cu -5%,
serviciile financiare au crescut cu 0,8%, alte activiti de servicii au
sczut cu -2,8%, valoarea adugat brut a sczut cu -1,1%, iar
impozitele nete pe produs au sczut cu -2,5%. n anul 2011 s-a

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

237

meninut un trend oscilant, iar n 2012 i 2013 s-a realizat o cretere


a influenei factorilor asupra creterii economice, adic PIB.
Ramurile economiei naionale care au contribuit la aceasta au
avut o evoluie oarecum similar, n sensul c valoarea adugat
brut realizat n ramurile economiei naionale a crescut de la o
perioad la alta, determinnd o pondere mai ridicat la formarea PIB
i la creterea acestuia, exceptnd agricultura, care a prezentat o
evoluie sinuoas. Agricultura poate c nici n perioadele urmtoare
nu va fi n msur s contribuie la realizarea unei contribuii
adecvate.
Din punct de vedere al utilizrilor, observm c formarea brut
de capital, consumul final colectiv al administraiei publice,
consumul final individual al gospodriilor populaiei dein ponderea
cea mai mare la formarea PIB, de-a lungul perioadei accentundu-se
efectul negativ al activitii de come exterior care, prin exporturile
nete comparate algebric cu importurile, din 2000 pn n 2008, au
avut contribuii negative la realizarea PIB Aa de pild, n anul 2006,
PIB a fost afectat de excedentul importurilor, de 10,31 miliarde euro,
n 2007 de 21,9508 miliarde euro i n 2008 de 24,8922 milioane
euro. Pe total, activitatea de comer exterior a avut un efect negativ,
punctul maxim fiind atins n anul 2008. n 2009, 2010, 2011 i 2012,
comerul pe total a fost oarecum constant. S-a nregistrat ns
sporirea mai accentuat a importurilor, meninndu-se un sold
deficitar al balanei de comer exterior. Aa de pild, n 2011
exportul net de bunuri i servicii a sczut cu 29,781 miliarde lei. n
2012 evoluia s-a ameliorat, iar n 2013 a marcat un salt semnificativ.
i n analiza dup utilizri, n anii 2009-2011 nregistrm
reducerea indicilor de modificare a factorilor (categoriilor) de
realizare a PIB. Astfel, n anul 2009 s-au nregistrat urmtoarele
scderi: consumul final efectiv -7,8%, consumul final efectiv al
gospodriilor populaiei -8,7%, cheltuiala pentru consumul final al
gospodriilor populaiei -10,5%, formarea brut de capital -13,1%,
exportul de bunuri i servicii -5,3%, importul de bunuri i servicii
20,9%.
n anul 2011, s-au nregistrat scderi ale indicilor principalelor
utilizri ale PIB, cheltuiala pentru consumul final al instituiilor fr

Constantin ANGHELACHE

238

scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei a sczut cu -0,9%


iar cheltuiala pentru consumul final al administraiei publice cu 3,6%. n acelai an au nregistrat creteri utilizrile din export de
bunuri i servicii 8,8%. n 2012 procesul s-a stabilizat, existnd
uoare creteri, care s-au accentuat n 2013.
Situaia devine i mai alarmant, cel puin ca tendin,
deoarece prin evoluia i aprecierea monedei naionale, exporturile
sunt tot mai reduse, existnd perspective reduse ca acestea s
creasc i s conduc la echilibrarea balanei comerciale externe.
Variaia creterii PIB

*)

Date semidefinitive. **) Date provizorii.


Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Din punctul de vedere al participrii sectoarelor ca form de


proprietate la realizarea PIB, perioada 2000-2012 semnific, cu unele
mici oscilaii, creterea aportului sectorului privat la formarea PIB
Dac n anul 2000, sectorul privat contribuia cu 65,6% la realizarea
PIB, acest indicator are tendine de uoar cretere n anii 2001-2003,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

239

ajungnd n 2004 la o pondere de 72,2% din PIB care s-a realizat n


sectorul privat. Anul 2005 prezint o mic oscilaie, de 1,8%, i
aceasta deoarece valoarea adugat brut realizat n agricultur a
sczut de la 97,8% n 2004, la 95,5% n anul 2005, adic
aproximativ nivelul de 2% pe care l-am menionat. Ponderea
sectorului privat la realizarea PIB s-a diminuat uor, fiind n 2006
(69,8%), n 2007 de 70,2% i n 2008 de 71.4%. n perioada 20092012, ponderea sectorului privat la realizarea PIB s-a meninut
constant cu uoare modificri n jurul valorii de 70%.
Fr a investiga prea mult lucrurile, acest fapt este semnificativ
n sensul c explic modalitatea prin care economia de pia devine
funcional, se nsntoete, n contextul n care sectorul privat
ncepe s fie dominant.
PIB ponderea sectorului privat

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Constantin ANGHELACHE

240

4.2. Investiiile strine directe


O problem esenial a economiilor n tranziie, care i vor
consolida prezena pe pia, o constituie atragerea de capital strin.
Din 1990 i pn n prezent, cu mici excepii, ritmul de
participare a capitalului strin la investiiile directe din ara noastr, a
fost pozitiv. Acesta a fost influenat de existena unei piee de
investiii n ara noastr, de restructurarea industriei, de dezvoltarea
produciei de servicii multiple n ara noastr, de atractivitatea
cadrului legislativ, care s dea garanii investitorilor strini i multe
altele. Poate comparativ cu alte ri, situaia din ara noastr nu se
prezint la un nivel total deosebit de stimulativ sau deosebit de
semnificativ. A spune c elementul esenial n aceast temperare a
unor investitori strini a fost acela c legislaia nu a fost suficient de
clar i de ncurajatoare pentru toi cei care doreau s vin i s
investeasc. Aceasta este o trstur specific ntregii perioade de
dup 1990 i pn n prezent. n anul 2008-2009 investiiile strine n
Romnia au sczut n mod deosebit, mai ales datorit modului n care
criza afecteaz economia rii noastre i nencrederii investitorilor n
programul anticriz al executivului. Anii 2010-2013 au devenit
nesemnificativi la acest capitol. Cifrele sunt modeste i se refer, mai
ales, la completri sau majorri de capital, impuse de efectele crizei.
Ce s mai zice de retragerea, n 2011, a capitalului deinut de Nokia?
Un factor favorizant al creterii investiiilor strine directe n
ara noastr pn n 2008 a fost reprezentat de privatizarea unor
sectoare ale economiei naionale, atragerea de capital strin la
societi comerciale deja create i crearea de noi societi comerciale
cu capital strin (aprecierea nu este valabil i pentru 2009-2012).
Anii n care capitalul strin a nregistrat creteri mai mari sunt
cei n care sectoare importante ale economiei naionale au fost
privatizate. Rmne de vzut dac n procesul de analiz a eficienei
tuturor acestor privatizri cu capital strin s-a urmat calea normal
privind protejarea interesului naional i obinerea maximului de
profitabilitate din realizarea acestor privatizri.
n contextul mai sus menionat, ncepnd cu anul 2000,
nregistrm o tendin concret de cretere, de la o perioad la alta, a

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

241

investiiilor strine directe, cea mai semnificativ perioad, cu


rezultate deosebite, fiind perioada 2000-2007, n care investiiile
totale cumulate au crescut de la 7,482 miliarde euro n 2002, la 9,661
miliarde euro n 2003, la 15,039 miliarde euro n 2004, ajungnd la
cifra de 20,134 miliarde euro n 2005 i apoi la 30,8911 miliarde
EURO n 2006 (n 2007 a fost de 28,350 miliarde EURO). Iat deci o
evoluie ascendent, care a mers ntr-un ritm accelerat pn n 2008,
pe fondul n care sectoare deosebite ale economiei Romniei au fost
privatizate.
Aa, de pild, n 2004, a fost privatizat SN PETROM, n
2005, BCR i am dat aceste dou exemple notabile dar, alturi de ele,
exist o sumedenie de alte sectoare care au intrat n piaa privatizrii
n aceeai perioad. Anul 2008 i mai ales perioada ncepnd cu 2009
evideniaz un trend negativ al investiiilor strine directe n
Romnia, cnd au sczut de la 9,085 miliarde euro la numai 3,513
miliarde n 2009, 3,044 miliarde n 2010, i la 2,850 miliarde euro n
anul 2011.n 2012 volumul investiiilor strine directe a ajuns la
2856,4 milioane euro, iar n 2013 la 2355,8 milioane euro.
Investiii strine directe (ISD)
- milioane euro -

*)

Date pe ase luni.


Sursa de date: BNR.

Constantin ANGHELACHE

242

Investiiile care s-au realizat n Romnia au fost orientate cu


precdere spre sectorul de intermedieri financiare i asigurri, care a
deinut n medie ntre 72-80%, n timp ce investiiile n ntreprinderi
nefinanciare s-au situat la nivelul de cca. 23%.
Putem trage concluzia c n aceast structur reprezint prea
puin investiiile strine directe n activitatea de producie, cea care
este vital i trebuie s se consolideze n perspectiva aderrii i, apoi,
a integrrii n Uniunea European. Oricum, aceast evoluie este un
fapt pozitiv.

4.3. Evoluia preurilor de consum


Un element esenial n analiza stabilitii economice este
reprezentat de evoluia preurilor de consum n cadrul unei economii
naionale.
n anul 2000, aceasta a avut un ritm foarte ridicat i obiectivul
guvernelor care s-au succedat n perioada respectiv a fost
reprezentat de ntreprinderea de msuri care s asigure stabilitate i
evoluie influenat de msurile economice viznd preurile de
consum.
n acest sens, complexul de msuri macroeconomice avut n
vedere de fiecare executiv a vizat cu precdere realizarea unei inflaii
care s conduc la relansarea ntregii activiti economice.
De pild, n anul 2001, rata de cretere a ratei inflaiei (a
preurilor de consum al populaiei) fa de anul 2000, a fost de
30,3%. Ca urmare a politicilor macroeconomice i a evoluiei
generale, de ansamblu, a economiei naionale, n 2002 rata inflaiei a
ajuns la 17,8%, n 2003 la 14,1%, n 2004 la 9,3%, iar n 2005 la
8,6% i 4,9% n 2006. Anul 2007, primul de dup aderare, a fost
destul de dificil, primul n care rata de cretere a inflaiei a nceput
creterea, ajungnd la 6,6% fa de 2006, n 2008 la 6,3% fa de
2007. ncepnd cu anul 2009, pn n 2011, rata inflaiei a oscilat n
jurul a 4,5 puncte procentuale anual. n anul 2012, dup datele
consemnate n septembrie, s-a nregistrat o rat a inflaiei de 5,33%.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

243

n 2013 rata inflaiei a fost de 104,5%. n iulie 2014, rata inflaiei a


fost de 101,7%.
Desigur, cea mai mare pondere n reducerea ratei inflaiei, de la
o perioad la alta, revine strategiei macroeconomice de evoluie, dar,
n anumite mprejurri, reducerea inflaiei s-a bazat i pe efectul unor
msuri administrative, dispuse de executiv.
n mod normal, s-a obinut o evoluie apropiat de economia i
strategia vizat n evoluia preurilor de consum i aceasta s-a reflectat n
puterea dat de comparaia ritmurilor de cretere a diverilor indici
(PIB, nivelul salariilor, ocuparea forei de munc etc.).
Pentru o perioad, pn n 2003, analiza preurilor de consum a
fost relevant i prin prisma comparrii acestora cu evoluia ratei de
schimb a monedei naionale, leul. Inflaia nu putea s aib dect un
efect de reducere a cursului de schimb, respectiv de depreciere a
monedei naionale.
Prin msuri complexe, economice i cele administrate de
Banca Naional, ncepnd cu anul 2001, evoluia preurilor de
consum ca form de msurare a inflaiei, a urmat un curs oarecum
previzibil.
Reine atenia faptul c dup denominarea leului, n anul 2004,
se produce o separare total ntre evoluia indicelui preurilor de
consum i evoluia cursului de schimb al monedei naionale.
n acest context, avem n vedere faptul c leul romnesc, ca o
msur necesar i vital pentru a eficientiza procesul de
denominare, a urmat un curs de apreciere i, n acest fel, s-a realizat
rectigarea ncrederii populaiei n moneda naional, au disprut
treptat efectele speculative ale schimbului valutar i ale preocuprilor
celor care deineau valut (euro sau USD) etc.
Aceast evoluie privind consolidarea leului romnesc este
benefic pentru mersul postdenominare a monedei naionale.
De partea cealalt, inflaia a continuat s fie determinat de
evoluia preurilor administrate, cele care sunt necesar a fi meninute
i dup aderarea la Uniunea European.
Dac am face o analiz a evoluiei preurilor de consum n
ntreaga perioad, vom constata c preurile administrate, cu efect

Constantin ANGHELACHE

244

sporit n ultima perioad de timp, au avut o influen major asupra


evoluiei inflaiei.
Celelalte preuri pe pia, ale produselor alimentare,
nealimentare i serviciilor, teoretic au fost rezonabile, fiind
determinate de condiiile de pia liber, dar i de raportul dintre
ofert i resursele financiare existente la populaie.
Cnd vorbim despre resursele financiare existente la populaie,
avem n vedere, n principal resursele controlate, deoarece, n funcie
de metodele utilizate pentru estimarea rezervelor valutare (euro,
USD i celelalte valute) de pe piaa necontrolat, se poate conchide
c acestea sunt destul de mari.
n context, putem preciza c n perioada 2009-2012, inflaia a
depit permanent nivelul prognozat i este de anticipat c i n
perioada urmtoare nevoia de administrare a preurilor la o serie de
produse care intr n gama celor pentru care trebuie s ne aliniem la
nivelul de pe piaa european s aib, totui, un efect negativ.
Indicii preurilor de consum n perioada 2001-2014
- Decembrie an anterior = 100 135
-%
130

130,3

125
120
115
110
105

117,8
114,1
109,3
108,6
104,9

106,6

109

107,9
104,7

104,2 105,33104,5

20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*

100

*) Date estimate.
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

101,7

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

245

n consecin, probabil c evoluia inflaiei va fi uor


superioar nivelurilor prognozate. n acelai sens, ne putem atepta la
o evoluie i dup aderarea la Uniunea European, cnd anumite
politici general europene pot s aib efect de cretere a unor preuri.

4.4. Evoluia industriei i a preurilor de producie


Industria a reprezentat i reprezint o ramur de baz a
economiei naionale. Ea a avut un ritm de cretere oarecum constant,
n sensul c procesul de restructurare n industria extractiv, n cea de
prelucrare i n domeniul producerii energiei electrice a urmat acelai
curs.
Industria s-a restructurat, au disprut o serie de ntreprinderi
energofage, mari consumatoare de materii prime, materiale i energie
i profitabilitate redus. n acelai timp, au fost abandonate sau
nchise societi comerciale de stat i regii autonome care nu aveau
perspectiv, dat fiind concurena n piaa liber a Uniunii
Europene, de dup aderare. Pe acest fond putem vorbi de o cretere
a eficienei sectoarelor care nc i desfoar activitatea n
industrie, fenomen nsoit de creterea omajului, ntruct producia
de servicii i dezvoltarea IMM nu au putut asigura absorbia forei de
munc disponibilizat n ramura industriei din economia naional.
A continuat s creasc ponderea unor ramuri, cum sunt:
producia alimentar de buturi, prelucrarea lemnului i a produselor
din lemn, poligrafie, reproducerea pe supori a nregistrrilor,
prelucrarea ieiului, cocsificarea crbunelui i tratarea
combustibililor nucleari, construcia de mijloace de transport rutier,
mobilier i alte activiti industriale, care au devenit domenii n care
o serie de societi comerciale au urmat programul modern de
realizare, dispun de tehnologie la zi (s nu-i spunem avansat) i
lucreaz cu o productivitate corespunztoare pentru economia rii
noastre. Preurile produciei industriale au urmat un curs moderat.
Romnia a desfurat o ntreag activitate de producie n lohn
n domeniul confeciilor, produselor textile, articolelor de
mbrcminte, pielrie etc., care ns i-a dovedit lipsa de eficien i,

Constantin ANGHELACHE

246

n mod normal, treptat, aceast activitate a nceput s-i reduc


ponderea n cadrul activitii macroeconomice. Poate c aici ar fi de
discutat, ca un element negativ, faptul c industria romneasc nu
este pregtit suficient astzi pentru a impune n concernul Uniunii
Europene, de dup aderare, un numr de produse care s poarte
marca Made in Romania.
De fapt, conform Acordului i a Protocoalelor semnate cu rile
membre ale Uniunii Europene, este de anticipat c n anii urmtori o
serie de activiti industriale vor trebui s fie modernizate, n caz
contrar existnd riscul ca acestea s fie sistate.
n acest cadru al analizei, ar trebui subliniat faptul c economia
Romniei trebuie s creasc n mod clar, prin impunerea pe piaa
european a unor bunuri care s poarte pecetea rezultatelor pe care
este n msur s le dobndeasc.

4.5. Evoluia agriculturii


Agricultura Romniei, sectorul vegetal i sectorul animalier, a
evoluat n mod oscilant, n funcie de condiiile naturale
(meteorologice). Aceasta deoarece prin Legea nr. 18 suprafaa
arabil a rii a fost frmiat, a zice acum c fr discernmnt, i
din aceast cauz exist puine posibiliti de lucrare efectiv a
terenurilor agricole.
S-a continuat degradarea calitativ a produciei agricole n ara
noastr, ca urmare a utilizrii n ritm neconvingtor a ngrmintelor
chimice, erbicidelor, insecticidelor, fungicidelor etc., dar i a lucrrii
ntregii suprafee agricole poteniale dup metode agrotehnice
clasice. Alte elemente negative constatate de-a lungul ntregii
perioade sunt date de faptul c agricultura Romniei a urmat un
proces netiinific, plecnd de la gradul de lotizare neadecvat (numai
suprafeele de peste 200 hectare pot fi lucrate n condiii
convenabile), dispariia societilor specializate n mecanizarea
agriculturii i dificultile de a lucra mecanizat suprafee mici i, nu
n ultimul rnd, reducerea irigaiilor care asigurau condiii uniforme
pe ntreaga perioad a anului i, mai mult dect att, dispariia

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

247

utilizrii asolamentelor. Din acest punct de vedere, producia


agricol de bunuri i servicii agricole, producia vegetal i producia
animal au urmat cursuri oarecum sinuoase. Produciile agricole de
bunuri i servicii n producia vegetal au urmat cursuri pozitive ntrun anume fel. Exist un singur element pozitiv n aceast evoluie, n
sensul c prin modul natural de desfurare a activitilor agricole,
am asigurat, voit sau nevoit, un proces de ecologizare a produciei
agricole, care poate fi pozitiv n perspectiva lurii de msuri care s
conduc la posibilitatea utilizrii metodelor agrotehnice avansate.
Producia vegetal a nregistrat evoluii diferite, cu creteri de
la o perioad la alta, influenate ns de efectele condiiilor naturale.
n anul 2005, cnd 622.000 hectare au fost afectate de
inundaii, produciile au sczut la toate categoriile, fiind mai mici
dect n anul 2004. i n 2006-2011 suprafee mari de teren au fost
scoase din circuitul productiv datorit inundaiilor. Anul 2012 a fost
unul dificil din punct de vedere al condiiilor meteorologice,
exprimate n final n rezultate care au atins cel mai redus nivel de
dup 1990. n 2013 producia agricol vegetal ca i creterea
animalelor au nregistrat creteri semnificative. Trebuie s precizm
c Romnia are nevoie i trebuie s fac unele eforturi, pentru a
putea s asigure un ritm ascendent evoluiei agriculturii care, vrem
sau nu vrem, trebuie s rmn, datorit i condiiilor naturale, o
ramur important a economiei naionale. De asemenea, efectivele de
animale, cele trei categorii principale, bovine, porcine, ovine, au
urmat un curs oarecum stabil, cu creteri n ultimii doi ani, n special
la porcine i ovine, care asigur, cred, o parte din condiiile cerute
pentru desfurarea economiei romneti.

4.6. Investiiile i construciile


Din anul 2000 i pn n 2008, investiiile au urmat un curs
ascendent, nregistrndu-se creteri de peste 9% de la un an la altul.
Din anul 2009, investiiile i producia au marcat un curs descendent,
cu scderi foarte mari n 2010, 2011, 2012 i chiar 2013.

Constantin ANGHELACHE

248

Aa, de pild, n anul 2001 s-a nregistrat o cretere de 9% n


domeniul investiiilor i construciilor, iar n anii urmtori pn n
2008 acest ritm de cretere a fost aproximativ similar. Dup 2009,
asistm la reduceri foarte mari. i din punct de vedere al numrului
de locuine, constatm o cretere a acestuia, n sensul c de la un an
la altul, n cifre absolute, acest numr a sporit pn n 2008, duc
care s-a instaurat declinul investiiilor. Anul 2006 reprezint un an n
care, prin locuinele pentru sinistrai, sporul a fost net superior anilor
anteriori. Acelai ritm se nregistreaz i n ceea ce privete
realizarea de construcii inginereti, cldiri rezideniale, locuine n
curs de execuie etc., la care creterile sunt constante, dar sigure.
Investiiile au provenit, n cea mai mare parte, din fondurile
integral private, un rol nsemnat avndu-l, n ultimii doi ani,
posibilitatea construciilor civile, inclusiv de locuine pe baz de
credite, care s-au acordat mai uor, i care, prin acest credit ipotecar,
poate s nsemne un avantaj n perioadele ce vor urma. S-au fcut
investiii i n ceea ce privete realizarea de construcii noi, cumprarea
de utilaje i mijloace de transport ori repararea i modernizarea
actualelor mijloace fixe care exist deja.
Evoluia lucrrilor de construcii 2001-2012
(anul precedent = 100)
Evoluia lucrrilor de construcii
anul precedent =100

200

150
109,0 110,0 109,8 109,2 109,8

119,3

183,7

128,2 126,0
104,3 105,8 104,9 105,4

100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*)
Date provizorii.
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

249

Din punct de vedere al structurii pe destinaii a investiiilor


din industrie, acestea s-au direcionat ctre nlocuirea de utilaje
vechi, creterea capacitii de producie, modernizarea de
tehnologii, protecia mediului, protecia muncii i alte sectoare care
au necesitat investiii.
Desigur, investiiile pentru protecia mediului i modernizarea tehnologiilor vor trebui s sporeasc, aa cum i pentru
protecia muncii trebuie implementate prevederile Codului muncii
i, mai ales, cerinele ce rezult din documentele de aderare.
Desigur c agenii economici i-au canalizat eforturile mai
mult spre creterea capacitilor de producie i nlocuirea utilajelor
vechi, dar, din punct de vedere al armonizrii la cerinele Uniunii
Europene, vor trebui alocate sume importante, mai ales pentru
protecia mediului i protecia muncii.
Dintr-un studiu preliminar, rezult c n contractele de
privatizare a unor societi i regii autonome, planurile i obligaiile
de investiii n domeniul protejrii mediului nu sunt n concordan
cu cele convenite.

Investiii Construcii
(procente fa de anul precedent)

16,70
36,95

10,97

33,97

Industrie
Agricultura

16,70

Constructii
Alte

Comert-servicii

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Constantin ANGHELACHE

250

Din acest punct de vedere, mediul este afectat i consecinele


sale asupra strii generale, naturale, vor avea efecte deosebite.
Rmne de vzut modul n care se realizeaz transpunerea n practic
a ntregului program privind protecia mediului, stabilit de actuala
echip de guvernare.
Trebuie vzut c i importurile de bunuri de capital au fost
axate pe aceste elemente de structur a investiiilor i c acestea au
reprezentat cam 16,97% din total importuri, ceea ce este un lucru
pozitiv.

4.7. Serviciile
Un element important n ajustarea economiei naionale n
funcie de cerinele aderrii noastre la Uniunea European l
reprezint dezvoltarea serviciilor.
Din acest punct de vedere, constatm c din anul 2000 pn la
31 decembrie 2008, att indicii comerului cu amnuntul, ct i
indicii serviciilor de pia prestate populaiei au urmat un ritm de
cretere susinut. Dup data de 1 ianuarie 2009, indicii serviciilor de
pia prestate populaiei au sczut substanial, ajungnd n 2011 la
valori deosebit de reduse. Anul 2012 a nregistrat indicatori de valori
apropiate celor din 2011. n 2013 constatm, n continuare, o
creetere.
Aa, de pild, indicii serviciilor de pia prestate populaiei au
crescut cu 12,4% n anul 2000 fa de anul anterior, au nregistrat o
scdere n anul 2001 de 5,6% dup care, n mod constant, au
nregistrat ritmuri de cretere pozitive, respectiv 7,7% n 2002,
11,2% n 2003, 23,7% n 2004 ,18,6% n 2005, 13,6% n 2006, 3,7%
n 2007, 1,2 n 2008, 0,2 n 2009, 13,7 n 2010, 0,9 n 2011 i 1,3 n
2013.
Din punct de vedere al comerului cu amnuntul, anul 2000 a
nregistrat un recul, de 7%, comparativ cu anul precedent dup care
ns acesta a crescut n mod permanent, ajungnd la 109,9% n 2001,
107,7% n 2002, 111,2% n 2003, 112,8% n 2004, 117,6% n 2005,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

251

123,9% n 2006, 117,8% n 2007, 17,3 n 2008. n anii 2009, 2010,


2011 i 2012 comerul cu amnuntul a nregistrat scderi, cifrele ce
atest creteri semnificative nregistrndu-se n lunile n care au fost
srbtori religioase, Patele (n februarie-aprilie) sau Crciunul (n
luna decembrie). Pentru anul 2013 se constat o cretere a activitii
de comer cu amnuntul.
Din punct de vedere al ponderii n cifre absolute, serviciile au
crescut de la o perioad la alta, reprezentnd perspectiva evoluiei,
aa cum este necesar s fie pentru o economie echilibrat.

4.8. Comerul exterior


Comerul exterior reprezint posibilitatea participrii unei ri
la cooperarea, bazat pe specializare, pe activitatea economic i pe
investiii.
n cadrul unei economii libere, importurile i exporturile se
dezvolt n funcie de necesitile economiei naionale. Cu toate
acestea, soldul dintre exporturile FOB i importurile CIF reprezint
un element important pe care trebuie s-l avem n vedere n analiza
creterii economice.
Din motive diverse, importurile au crescut mai rapid dect
exporturile. Vznd structura importurilor, dintre care aproximativ
20% reprezint importuri de bunuri de capital necesare armonizrii
industriei i celorlalte ramuri ale economiei naionale, putem trage o
prim concluzie pozitiv. Dar, dac avem n vedere faptul c s-au
importat i bunuri care au nlocuit producia de bunuri interne,
specifice economiei romneti sau dac vom vedea c s-au importat
bunuri de larg consum fr semnificaie deosebit, vom putea aprecia
c trebuiau, i vor trebui ntreprinse msuri care s duc la
echilibrarea raportului dintre importuri i exporturi.
De fapt, indicele privind acoperirea importurilor prin exporturi
este subunitar n toi aceti apte ani la care se refer analiza, ceea ce
nseamn un fenomen negativ. Exporturile au fost n cretere de la o
perioad la alta, dar, n ultimii doi ani, uor descurajate de aprecierea

252

Constantin ANGHELACHE

excesiv a monedei naionale, care a avut efecte negative asupra


rezultatelor obinute de exportatori.
Totodat, la capitolul exporturi, economia romneasc s-a
sedimentat, uor-uor, i a nceput s reprezinte i s arate c un
numr de produse prind contur n a se permanentiza pe piaa
european i chiar internaional, ca fiind necesare i purtnd semnul
de origine relevant c Romnia le poate asigura.
Exporturile FOB, importurile CIF i soldul operaiunilor de comer
internaional n perioada 2013 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Datele de care dispunem evideniaz c exporturile n condiia


FOB au crescut de la 11,27 miliarde euro n anul 2000, la 29,40
miliarde euro n 2007 i la 33,6% n 2008. n toi ceilali ani cuprini
n acest interval creterile sunt susinute de la o perioad la alta. Anul
2009 a nregistrat o scdere, att a exporturilor ct i a importurilor,
meninndu-se un deficit al balanei de comer exterior de -9,7
miliarde euro. Anul 2010 a nsemnat o cretere, la export i import,
cu un sold debitor (deficit) de -7,75 miliarde euro. Pentru 2011

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

253

deficitul a fost de peste 8 miliarde euro, acelai nivel s-a nregistrat i


n anul 2012. n 2013 deficitul activitii de comer exterior s-a
redus, iar n 2014 s-a nregistrat cel mai mare volum al activitii de
comer internaional. Din punct de vedere al exporturilor, putem
aprecia c n toate perioadele i datorit att creterii preurilor pe
piaa extern, ct i a volumului de activiti sau bunuri exportate,
s-au nregistrat progrese.
Importurile au crescut ns ntr-un ritm mult mai nalt. Astfel,
n anul 2001, importurile s-au cifrat la 14,2 miliarde euro, n 2002 la
17,4 miliarde euro, n 2003 la 21,2 miliarde euro, n 2004 la 26,4
miliarde euro, n 2005 la 32,57 miliarde euro, n 2006 la 40,75
miliarde euro, ajungnd n 2007 la 50,99 miliarde euro i 56,43
miliarde euro n 2008. Importurile s-au mai temperat n 2009-2013,
dar tot au depit exporturile, nregistrndu-se deficite anuale de cca.
8 miliarde euro. Pe acest fond, soldul balanei de comer exterior a
nregistrat deficite care au fost de 2,96 miliarde euro n 2000, 4,66
miliarde euro n 2001, de 5,59 miliarde euro n 2003, de 7,35
miliarde euro n 2004, de 10,31 miliarde euro n 2005, de 14,9
miliarde euro n 2006, de 21,19 miliarde euro, i de 22,53 miliarde
euro n 2008, cel mai nalt nivel de pn n prezent. n 2008-2013
deficitele s-au atenuat.
Un element interesant l reprezint structura importurilor i
exporturilor pe principalele bunuri sau grupe de mrfuri. Astfel, la
importuri, mainile i dispozitivele mecanice, aparatele electronice,
aparatele de nregistrat i reprodus sunet i imagini, deci elemente de
vrf ale industriei au reprezentat 22,6%, aspect pozitiv ntr-o
oarecare msur, innd seama de potenialul economiei romneti.
De asemenea, mijloacele i materialele de transport au reprezentat n
toate perioadele circa 15%, iar produsele metalurgice, 8,8%.
Este important de reinut faptul c au fost i alte produse, cum
sunt mbrcminte, tricotaje, materii textile, nclminte i articole
similare sau produse ale industriei chimice i conexe, la care
importurile au fost mari i, dup opinia mea, nejustificate, innd
seama de potenialul, chiar i n tranziie, pe care l avea economia
romneasc.

254

Constantin ANGHELACHE

La exporturi, reinem c n ntreaga perioad un numr de ase


grupe de produse au reprezentat ponderile majoritare. Astfel, articole
de mbrcminte, esturi, tricotaje, materii textile au reprezentat
18,3% din total exporturi, dar volumul activitii a fost mult mai
mare, numai c aceast activitate s-a realizat n lohn. Spre sfritul
perioadei, activitatea n lohn a devenit uor nerentabil i, n acest
context, ponderea acestei ramuri de activitate n totalul exporturilor a
fost uor redus.
Romnia a exportat, n toat aceast perioad, maini
i dispozitive mecanice, aparate electrice, aparate de nregistrat i
reprodus sunet i imagini, ceea ce compenseaz ntr-o oarecare
msur importurile pentru aceste grupe. Reine atenia nivelul
calitativ al acestei grupe de importuri-exporturi, n sensul c volumul
cantitativ al exporturilor a fost net superior, iar preurile mult mai
reduse dect la importuri. La import avem n vedere faptul c pe
primul loc s-a situat crbunele cocsificabil i unele minereuri care sau folosit n industria metalurgic. Mijloacele de transport au
nregistrat i ele peste 10% n fiecare an, reducndu-se ns
exporturile de locomotive diesel, vagoane, material rulant i altele. i
aceasta, n contextul n care cca. 15% n medie, n fiecare an, s-au
localizat n importurile realizate de ara noastr. Produsele industriei
chimice au sczut n mod simitor.
Un alt element interesant n analiza activitii de comer
exterior l reprezint gruparea importurilor i exporturilor pe cele trei
situaii, adic: importuri-exporturi definitive, importuri exporturiexporturi dup prelucrare activ, importuri-importuri pentru
prelucrare pasiv.
Din acest punct de vedere constatm c la exporturi cele
definitive, adic exporturi cu produse realizate integral n ara
noastr, utiliznd factorii de producie romneti, adic for de
munc, resurse capital, au fost de cca. 59% din total exporturi.
Aceasta este de fapt zona n care Romnia a lucrat n lohn i,
din punct de vedere valoric, ponderea este important numai c
valoarea mijloacelor fixe, de multe ori, a materiilor prime i materialelor
utilizate a aparinut partenerului/clientului extern, iar exportul pentru
prelucrare pasiv a fost practic neglijabil, pn la 3%.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

255

Situaia st cu totul invers din punct de vedere al structurii


importurilor, n sensul c importurile definitive au fost, n medie
peste 74% n ntreag aceast perioad, iar cele pentru prelucrare
activ, adic importuri realizate pentru export, au reprezentat doar
21%. i, din nou, importurile pentru prelucrare pasiv au nregistrat
sub 1%.
Comparnd cele trei poziii de importuri i exporturi
constatm i din acest punct de vedere efectul negativ sau structura
necorespunztoare pentru economia naional a produciei. Iat, de
pild, importurile definitive au devansat n medie, n fiecare an,
exporturile definitive, iar la capitolul importuri-exporturi dup
prelucrare sau pentru prelucrare activ, importurile au fost doar
jumtate din exporturile realizate cu materialul clientului. Aici se
pune problema ca n perioada urmtoare s se desfoare cu atenie,
chiar dac societile comerciale sunt cele care apreciaz importana
i forma pe care o utilizeaz la importuri i exporturi.
Un alt element esenial l reprezint ponderea principalelor
grupe de mrfuri din Nomenclatorul combinat n totalul operaiunilor
de export dup prelucrare activ. Din totalul prelucrrii active, de
46,7%, 34,9% erau articole de mbrcminte confecionate din
esturi tricotate, croetate sau materii textile. 21,7% au fost maini i
dispozitive mecanice, aparate electrice de nregistrat i reprodus
sunetul sau imaginea, care au fost utilizate pentru prelucrarea activ
a produselor pieelor. nclmintea i articolele similare au
reprezentat 11,4% din produsele exportate dup prelucrare activ,
mijloacele i materialele de transport 10,1%, iar produsele
metalurgice 5,2%.
i din acest punct de vedere putem aprecia starea oarecum
negativ a activitii din acest domeniu.
n tabelele urmtoare se prezint, n mod comparat, situaia
balanei energetice i deficitul balanei comerciale, din care, cititorul
poate trage o serie de concluzii, privind dependena economiei
naionale de schimburile comerciale externe.

256

Constantin ANGHELACHE

4.9. Alte aspecte privind evoluia n perioada 2000-2014


Analiza activitii economico-sociale nregistrat de ara
noastr n aceast perioad poate fi ntregit prin extindere la
evoluia omajului, situaia pensionarilor, ocuparea forei de munc,
execuia bugetar etc., dar ntruct n capitolele de interior fiecare
dintre acestea i va gsi o larg analiz, n acest capitol m limitez
la a puncta doar cteva aspecte. n mare msur, evoluiile acestor
mrimi au fost clare, n funcie de politicile macroeconomice avute
n vedere de fiecare guvern n parte.omajul a oscilat n limite
normale, de 7%,cca. 4% n 2011 i 7,3% n 2012, puterea de
absorbie a economiei fiind limitat. n 2013 i mai ales n 2014
capacitatea de absorbie s-a dublat fa de 2011. Dup 2008, pe
fondul crizei economice actuale, omajul manifest o tendin de
cretere. n ceea ce privete execuia bugetar a bugetului consolidat,
reine atenia faptul c la nivelul bugetelor locale, de regul, s-au
nregistrat mici excedente, iar bugetul asigurrilor i bugetul central
au nregistrat deficite.Ocuparea forei de munc poate fi interpretat
uor diferit, n sensul c un numr important de persoane din
Romnia au plecat la lucru n strintate, n felul acesta afectndu-se
realismul pe care l presupune rata real a omajului.
Nivelul salariului mediu i brut a cunoscut creteri de la o
perioad la alta, uor afectate n perioada 2000-2001, cnd rata
inflaiei a fost foarte mare fa de ritmul de cretere a salariului i,
oarecum, stabilizat n intervalul 2004-2005, cnd creterile au fost
apropiate de rata inflaiei, ceea ce a avut ca efect meninerea unui
nivel aproximativ constant al creterilor salariale. n 2007 i 2008
creterile salariale au fost peste rata inflaiei. n 2009 i mai ales n
2010, salariile au fost reduse, iar n domeniul bugetar au sczut, ca
urmare a punerii n aplicare a legii privind salarizarea unitar a
bugetarilor.
Numrul de pensionari s-a meninut la o cifr ridicat, de peste
5,45 milioane persoane, n raport cu cel al salariailor, iar pensiile i
ajutoarele de omaj au fost reduse n funcie de posibilitile pe care
le-a avut bugetul asigurrilor de stat, bugetul consolidat n totalitatea
lui.

Capitolul 5

Evoluia economic a rii


n perioada 1990 - 2014
5.1. Cadrul legislativ al reformei
Acestui capitol i acord o mare atenie i l consider a fi de
sintez scurt cu privire la tot ceea ce s-a ntmplat din 1990 i
pn n prezent cu majoritatea domeniilor de activitate socialeconomic din Romnia. Cei ce nu au avut posibilitatea sau timpul
necesar pentru a citi volumele anterioare, au prilejul unei puneri n
tem cu privire la ceea ce s-a ntmplat n Romnia, n peste
douzeci i trei de ani de profunde prefaceri, toate acestea sunt
aprecieri trecute prin viziunea autorului.
Dup evenimentele din decembrie 1989, era limpede pentru
oricine c n Romnia se va produce o cotitur n ceea ce privete
schimbarea sistemului social-economic, i anume trecerea de la
economia etatizat, la economia supus evoluiei dat de legile pieei
libere.
n acest context, trebuie avut n vedere c, pn la nceputul
anului 1990, ntreaga economie romneasc era planificat (etatizat)
i evolua, nu mai are importan ct de eficient, ntr-un sistem unitar
de legturi funcionale (de multe ori, numai aparent), existente ntre
toate activitile, la nivel naional.
n acelai timp, se impune i considerarea faptului c, pn n
anul 1990, Romnia nu a cunoscut fenomenul de omaj explicit, dei
acesta era cuprins, ntr-o form latent, n fora de munc angajat n
toate sectoarele economiei naionale. Acum este dificil de cuantificat
ct de important sau nu, era definirea unui loc de munc, o locuin

258

Constantin ANGHELACHE

cu chirie i alte condiii minime de via. Nu este numai nostalgic s


consideri c un minim de condiii sociale trebuie garantate, mai ales
acum n condiii de criz fr precedent.
Din aceast abordare a decurs marea eroare, aceea de a
considera potenialul uman, n spe populaia activ, utilizat n
proporie de 100%, cadru care sugera premisa c Romnia va putea
s treac uor la o nou structur, s realizeze trecerea la economia
de pia, prin simpla adoptare de prevederi legale adecvate pieei
libere.
Nu s-a cunoscut sau nu s-a luat n considerare faptul c n
economia oricrei ri, maximum 25-35% din populaia total este
cuprins activ i desfoar activiti productoare de valoare noucreat (de valoare adugat).
n alt ordine de idei, s-a cutat sfrmarea corelaiilor
considerate a fi anacronice, care existau ntre ramurile economiei
naionale, gsindu-se de cuviin c eficiena economic trebuie s se
dezvolte numai pe baza liberei concurene, n cadrul unei piee libere,
guvernat de legea valorii, de legea cererii i ofertei i de alte legi
specifice economiei de pia.
n aceste condiii, s-a crezut, probabil, c populaia rii va
putea utiliza n activiti individuale resursele de care dispune
Romnia i, n felul acesta, se va putea realiza o trecere lipsit de
convulsii sau, cel mult, urmat de unele efecte social-economice
care puteau fi controlate, la economia de pia.
Un aspect a fost ns omis chiar din start, i anume acela c,
exceptnd probabil tot cteva mii de persoane certate cu legea, care
aveau n acea perioad unele resurse proprii, cea mai mare parte a
populaiei era lipsit de resurse cu care s poat desfura activiti
economice de liber iniiativ.
n acest cadru, anul 1990 a fost un an n care, de fapt, nu
putem vorbi de nici o reform, de nici o activitate concret, deoarece
n aceast perioad s-au pregtit i adoptat doar cteva legi, care
puneau la ndemna celor interesai posibilitatea de a-i crea societi
comerciale.
n acel an special, 1990, au fost adoptate i cteva decretelege, cum sunt Decretul-lege nr. 54 privind ntreprinderile mici,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

259

Decretul-lege nr. 96 privind funcionarea societilor cu capital mixt


i Decretul-lege nr. 122 privind funcionarea n ara noastr a
reprezentanelor societilor comerciale strine.
Aadar, despre anul 1990 putem vorbi ca despre un an n care
s-a urmrit, cu prioritate, crearea cadrului de a se organiza
Constituanta, i apoi alegerile pentru urmtoarea perioad de doi ani,
perioad n care s se reglementeze o serie de aspecte pentru trecerea
la adoptarea Constituiei Romniei, prin referendum naional,
precum i a unor legi care s paveze drumul spre statuarea unui
proces continuu i sigur (s-i spunem astfel) de reform care, n
termenii cei mai serioi, trebuia s se materializeze n schimbarea
naturii proprietii sau, cu alte cuvinte, n procesul de privatizare.
n anul 1991 ncep s apar acte legislative privind evaluarea
economic i financiar a unitilor economice, finanarea unor
servicii de consultan, nfiinarea comisiilor speciale pentru avizarea
proiectului Legii privatizrii .a.m.d., toate acestea fiind documente
prin care s-a pregtit privatizarea n Romnia, n formele pe care, deacum, le cunoatem (multe sunt i acum apreciate a fi fost
neconforme cu condiiile i specificitile Romniei).
Esenial este faptul c, ncepnd din 1991 i pn la sfritul
anului 2000, s-au adoptat 301 acte legislative viznd privatizarea n
toate sectoarele economice ale rii noastre.
Este interesant de studiat, pe perioadele distincte pe care le
putem identifica n evoluia Romniei, din 1991 i pn n 2012, cum
s-a manifestat acest cadru de adoptare a actelor juridice privind
privatizarea n ara noastr (am n vedere c i n prezent, fie sub
influena angajamentelor convenite cu organismele financiare
internaionale, fie ca strategie de introducere a managementului
privat sau privatizarea ultimelor sectoare economice).
Trebuie vzut c n primii doi ani, respectiv 1991 i 1992, au
fost adoptate 28 de acte normative, ultimul fiind Norma
nr. 1/1992, privind procedura standard de privatizare a societilor
comerciale mici, prin vnzarea de aciuni.
n aceast perioad, identificm faptul c guvernul ales pentru
o perioad de doi ani s-a strduit, sub conducerea a doi prim-minitri,
i n mare msur a reuit, s adopte unele acte normative

260

Constantin ANGHELACHE

importante, cum ar fi cele privind constituirea Ageniei Romne de


Dezvoltare, organizarea i reorganizarea Ageniei Romne pentru
Privatizarea i Dezvoltarea ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Normele
metodologice privind vnzarea aciunilor societilor comerciale
care se privatizeaz nainte de organizarea Fondurilor Proprietii
Private i a Fondului Proprietii de Stat, msuri privind asigurarea
conducerii Fondului Proprietii de Stat, adoptarea statutului-cadru al
Fondurilor Proprietii Private etc., acte normative n baza crora s-a
reuit o, hai s-i spunem, organizare a economiei romneti pentru
declanarea procesului de privatizare n adevratul sens al
cuvntului.
Reine atenia faptul c, n toat aceast perioad de timp, s-au
emis doar hotrri de guvern i numai cteva legi privind organizarea
i funcionarea instituiilor din domeniul privatizrii, distribuirea
certificatelor de proprietate .a., documente care, n termenii cei mai
coreci, trebuie apreciate ca documente pregtitoare, emannd de la
guvernul existent n acea perioad, fr a se abuza de ordonane i de
alte acte de reglementare, din care s rezulte o anumit stare de
neclaritate privind procesul de privatizare.
ncepnd cu anul 1993 sau, mai bine zis, dup alegerile din
1992 i pn la sfritul anului 1996, activitatea de privatizare a fost
condus pe baza actelor juridice aprobate de guvern pn
n momentul respectiv, precum i pe baza altor acte normative, n
numr de 78, dintre care multe s-au referit la Fondul Proprietii de
Stat
i Fondul Proprietii Private, viznd arondri, numiri
de consilii de administraie etc., existnd totui i un numr de documente, cum ar fi: Programul de privatizare al Fondului Proprietii de
Stat pentru anii 1994, 1995, 1996; o serie de documente privind
urgentarea privatizrii; privatizarea prin metoda MEBO care a dus la
privatizri ce nu ar sta nici una n picioare, dac ne-am raporta la
piaa adevrat sau la mintea de pe urm a romnului, adic cea de
acum etc., viznd procesul n sine.
Un lucru esenial este acela c n toat aceast perioad au fost
adoptate doar trei ordonane, restul activitii de legiferare fiind
desfurat prin sistemul hotrrilor de guvern i al ctorva legi care

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

261

s-au referit la mai buna funcionare a sistemului de privatizare n ara


noastr.
Dup anul 1996, nc din prima parte a anului 1997,
constatm o avalan de 195 de acte normative, dintre care 48 de
ordonane i ordonane de urgen, n baza crora s-a ncercat
intensificare procesului de privatizare.
n termeni generali, putem constata c, mai ales n cei patru
ani (1997-2000), s-a abuzat de conducerea reformei i privatizrii
prin ordonane de urgen i ordonane ale guvernului, prin care
s-a modificat coninutul legilor, coninutul unor ordonane la
ordonane, aa nct aceti ani au reprezentat, n modul cel mai
evident, un pas napoi n ceea ce privete derularea corect a
procesului de privatizare i constituirea unui cadru de continuitate n
acest domeniu.
n condiiile Romniei, probabil c ar fi fost mult mai eficient
s se aib n vedere faptul c, ntr-o perioad de tranziie, ar fi fost
necesar existena unei economii mixte de pia n cadrul creia, n
mod treptat i n condiii pregtite din punct de vedere faptic i
legislativ, s se realizeze trecerea de active, de societi comerciale
din proprietatea statului n proprietatea privat. Privatizarea trebuia
s aib n vedere i crearea pe baze corecte a unor privatizai romni.
Pe de alt parte, acest proces trebuia conjugat cu un proces
susinut de creare de noi locuri de munc, prin care s se echilibreze
piaa forei de munc, afectat de disponibilizrile inevitabile n
procesul de restructurare-privatizare, fie prin conversia forei de
munc, fie prin deschiderea de noi activiti, finanate de stat sau de
agenii economici privai n dezvoltare, astfel nct fenomenul
omajului s fi putut fi controlat i, pe ct posibil, temperat.
Acum la o analiz atent a efectelor procesului de privatizare
am constata c economia Romniei, n special resursele au fost
instrinate i nu privatizate. Acest proces, aflat spre final, continu
prin privatizarea pe baz de redeven a ultimelor resurse naionale
exploatabile. Este vorba de fapt de nstrinarea fr avantaj pentru
economia Romniei a pri importante din avuia naional.
Mai trebuie avut n vedere i faptul c ntreprinderile mici i
mijlocii nu constituie un scop n sine, ci reprezint o etap

262

Constantin ANGHELACHE

intermediar n dezvoltarea economiei de pia, prin intermediul


acestora putndu-se dezvolta activiti utile pentru societate, crea
locuri de munc i absorbi fora de munc disponibilizat, fiind uor
de anticipat c ntr-un proces normal de evoluie a acestora se
constituie ptura de mijloc a societii romneti n devenire.
Din pcate, spre sfritul anului 2000, procesul de reform s-a
identificat cu privatizarea cu orice pre, iar aceasta s-a concretizat n
vnzarea de active care au intrat la bugetul statului, au fost consumate i,
pe lng aspectele discutabile n legtur cu aceast activitate, a aprut,
din ce n ce mai clar, i faptul c sumele consumate nu au putut constitui
o surs de retehnologizare pentru ntreprinderile mici i mijlocii sau
pentru unitile privatizate, multe dintre acestea rmnnd agate, ca
nite pietre de moar, de gtul noilor structuri de putere, rezultate dup
alegerile din 26 noiembrie 2000.
n consecin, stufoasa i destul de haotica legislaie
aferent procesului de reform, restructurare i privatizare n
economia romneasc, a crei rezultant practic, respectiv
consecinele mai mult dect negative asupra potenialului economic
i uman al rii, eecurile i scandalurile de rsunet, criticile aduse de
nii investitorii strini, precum i stingerea progresiv a interesului
acestora pentru a investi ntr-un astfel de climat, este mai mult dect
evident pentru toat lumea, trebuia grabnic asanat, corelat i
transformat ntr-un instrument legislativ i juridic clar, ferm,
echilibrat i stabil.
n prima etap, s-a avut n vedere reducerea numrului de acte
normative privind procesul de reform i privatizare a economiei
romneti la un pachet rezonabil de legi curate de orice echivocuri
i flexibiliti duntoare. S-a urmrit stoparea declinului
economiei romneti i nsntoirea climatului de afaceri n ara
noastr.
n perioada 2001-2004 s-au adoptat unele msuri viznd
accelerarea privatizrii, n general, sau n unele domenii sensibile ale
economiei naionale. Astfel, s-au adoptat: HG nr. 1006/4.10.2001 cu
privire la strategia guvernului privind accelerarea reformei n
administraia public; HG nr. 965/2001 privind aprobarea politicii industriale a Romniei i a planului de aciune; HG nr. 213/2002 privind

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

263

aprobarea strategiei de restructurare a industriei siderurgice pentru


perioada 2002-2008.
n data de 28 martie 2002, parlamentul a adoptat Legea
nr. 137 privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii.
Aceast lege reglementa strategia de privatizare n anul 2002 i
urmtorii, aducnd la un numitor comun legislaia referitoare la acest
domeniu.
i, nu n ultimul rnd, multe dintre aceste acte juridice au avut
caracter administrativ sau procedural privind derularea procesului de
privatizare. Ulterior, procesul de privatizare i, o dat cu acesta, cel
al elaborrii de acte normative, a fost grbit, aprnd lacune sau
posibiliti de interpretare.
n intervalul 2001-2008, s-au emis prea de multe acte
normative cu privire la privatizarea i restructurarea societilor
comerciale. Multe dintre aceste acte normative, n principal, hotrri
i ordonane, au fost impuse de nevoia de a corecta acte juridice
anterioare ce se dovedeau a fi n discordan cu situaia real din
economie. Pe de alt parte, procesul de negociere i armonizare a
legislaiei romne cu cea European au impus adoptarea sau
modificarea unor acte normative n domeniul privatizrii. Perioada
2009-2013, n care privatizarea este practic rezolvat, majoritatea
programelor de interes naional au fost i nc mai sunt (sper nu
pentru prea mult timp) soluionate prin supremaia ordonanelor i a
asumrii rspunderii. Chiar dac procesul de legiferare s-a transferat
de la legislativ la executiv, sub deviza urgenei i implic tot mai
des Curtea Constituional a Romniei, este lesne de neles c legile
ce apar n acest cadru nu au coeren i efect benefic, ci menin la
masa deciziei grupuri i mai ales persoane, cu o vizibil orientare
clientelar. Nu sunt profet, dar cred c, dac noi nu vrem, ne va cere
cineva (vezi FMI, de exemplu) imperativ s revenim la legislaia
european pentru a ne putea valorifica poziia de stat membru. S
nu fie prea trziu!
n anul 2011, delegaia FMI a cerut imperativ Guvernului
Romniei s introduc managementul privat n cele mai importante
regii i ntreprinderi cu capital de stat, concomitent cu privatizarea cu
capital privat autohton sau strin. Se au n vedere societi din

264

Constantin ANGHELACHE

domeniul energiei, transportului de mrfuri pe cale ferat (CFR


marf) mineritului i altele. Se fac presiuni pentru punerea n practic
a exploatrilor de minereuri rare i preioase, statul romn urmnd a
ncasa doar redevene de 4%, ceea ce va nsemna spolierea unor
valori uriae, care vor iei din ar.

5.2. Evoluia economic n perioada 1990-2014


Anul 1990, pentru c despre ultimele zile ale anului 1989 nu
putem vorbi, n contextul analizei situaiei economice a Romniei, ca
fcnd parte din perioada de tranziie (reform), marcheaz pentru
toi nceputul unei idei, i anume aceea c n ara noastr, prin
schimbarea sistemului politic, se vor produce i o restructurare i o
pregtire a sistemului economico-social pentru a trece la
economia de pia.
Potenialul era enorm, n sensul c nimeni nu avea nici un fel
de regret fa de defuncta societate socialist-comunist care, de
acum, nu mai exista.
Toat lumea i punea sperana n lansarea unui program care,
dac ar fi corespuns numai platformei-program lansate n decembrie
1989, ca idei generale, tot ar fi nsemnat foarte mult pentru
ceteanul romn obinuit cu tcerea, ndemnat s suporte multe,
obinuit cu ideea economisirii personale i la nivel social, obinuit cu
coloana vertebral uor sau mai mult arcuit .a.m.d.
Aici se nate ideea c luciditate prea mult nu a fost, n sensul
c, dup o astfel de perioad, ntreaga populaie a rii a spus un nu
hotrt fostei societi, a trecut la dezavuarea n bloc a tuturor celor
care, pn atunci, se mai aflaser printr-un fotoliu de conducere
administrativ, de producie, desfacere, de orice fel.
A fost, dac vrei, un moment de refulare, un moment de mare
ncrctur plin de sperane pentru omul de rnd. De fapt, din punct
de vedere economic, anul 1990 nici nu poate fi luat n discuie,
deoarece, n primele trei luni ale acelui an, am avut de-a face cu o
hruial permanent, am avut de-a face cu o chestiune astzi

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

265

blamabil, atunci uor de apreciat, aceea a constituirii i apoi a


consolidrii de partide politice i formaiuni care s conduc ara.
A fost un an n care noile fore aprute pe firmamentul politic al
Romniei nu erau consolidate, n care lupta se ducea pe toate cile i n
care situaia economic era uor de catalogat drept motenire, fr
ca s se aplece cineva, n modul cel mai clar cu putin, asupra
rosturilor pe care trebuia s le impunem economiei romneti, pentru
ca aceasta s nu ajung n anul 2000 la parametri de contraperforman
inimaginabili la momentul respectiv.
Anul 1990 a fost un an n care s-au ntmplat de toate, dar n
care partidele i partiduleele politice (pentru c astzi nu mai putem
numi partid politic o formaiune avnd atia membri ct o scar de
bloc, adic 250 de persoane) au luptat, fiecare n parte, n stnga i n
dreapta, pentru a-i crea o platform pentru, vom constata mai trziu,
realizarea intereselor proprii.
Toate acestea au fcut ca pentru nceputul, s-i zicem,
reformei, anul 1990 s fie un an dezastruos, s fie o perioad
sumbr, cu mari consecine pentru evoluia ulterioar a ntregii viei
economice i sociale romneti.
Dac bine ne amintim, n anul 1990, economia i viaa socialpolitic a Romniei au fost dominate de populism. i acum situaia
este tot cam aceiai, dei au mai rmas puine puncte atractive de
privatizat. Se pare c, sub justificri aparent pertinente, se ncearc
nstrinarea pe sume i avantaje derizorii a ultimelor resurse i
societi comerciale de interes naional.
S-au luat msuri fr nici un fel de acoperire n coninut
economic, msuri care au grbit apariia fenomenelor negative ale
economiei de pia i nicidecum a prghiilor care pot sta la baza
construirii unei economii de pia.
Aa, de pild, pentru a atrage poporul de partea celor care s-au
nscunat la conducere, s-a trecut imediat la aciune i s-a comis prima
mare greeal, cu consecine grave pentru evoluia ulterioar a
economiei romneti. Este vorba de faptul c acele pri sociale,
acumulate la nivelul economiei naionale, n valoare de aproximativ 38
miliarde de lei, care nsemnau, atunci, 4,75 miliarde de dolari,
s-au transferat rapid din sfera produciei n sfera circulaiei, adic

266

Constantin ANGHELACHE

s-au restituit tuturor prile sociale deinute, reprezentnd, pentru


majoritatea, circa 10.000 lei, adic patru-cinci salarii lunare la
vremea aceea.
Aceste sume au fost restituite, n loc ca ele s constituie
embrionul primar al nceperii privatizrii n Romnia.
n acest context, s-a ntmplat, inevitabil i previzibil de altfel,
ca aceste sume s vin n sfera circulaiei, adic s mbogeasc
doar cu valori financiare buzunarele celor muli, fr ca pe piaa
romneasc s existe acel volum de mrfuri, alimentare i
nealimentare, care s poat fi procurate de acetia.
Pe acest fond, s-a mai adugat, obligatoriu pentru toat
lumea, i al 13-lea salariu, care a ngroat, pentru moment, veniturile
populaiei i, mai mult dect att, s-a pltit nemunca, n sensul c
lunile ianuarie, februarie i chiar martie 1990 au fost luni n care
toat lumea a fcut politic primitiv, toat lumea a analizat
motenirea dezastruoas, a analizat sistemul deficitar n care a
funcionat economia Romniei pn n anul 1989.
S-a vorbit despre sistemul centralizat, despre ghinionul de a
avea o agricultur irigat i foarte bine pus la punct n ceea ce
privete comasarea solelor etc.
i, mai mult dect att, s-a dat cu biciul n oricine a fost pe
undeva, prin vreo conducere, considerndu-se c sunt oameni care
aparin trecutului, sunt oameni care au pus n practic sistemul
socialist-comunist.
n felul acesta, cu o parte nsemnat din masa monetar trecnd din producie n sfera circulaiei, pe fondul lipsei de producie
i al unor stocuri de produse nesolicitate de populaie, au aprut
primii germeni ai inflaiei, dezastruoas pentru o economie ca a
Romniei, nepus la punct n raport cu rigorile pieei libere, ceea ce
se manifest i astzi ca elementul cel mai negativ, consecina cea
mai dezastruoas asupra evoluiei economiei rii noastre
n decursul acestor ani, douzeci i trei la numr, care sunt muli din
punctul de vedere al lipsei de performan, dar puini din punctul de
vedere al rezultatelor, care sunt zero, dup opinia autorizat a mai
multora.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

267

Iat deci o prim mare mutaie, care a condus la nsprirea


condiiilor i platformei de pe care Romnia i-a asumat economia de
pia.

5.3. Reforma i privatizarea n agricultur


O alt msur, cu aceleai consecine negative, a fost i cea
referitoare la frmiarea terenurilor agricole.
ntr-o prim faz, s-a vorbit cu mult emfaz despre recoltele
mincinoase, despre raportrile incorecte, ceea ce a determinat o
instigare fr precedent a populaiei rurale.
Desigur, setea de proprietate a oricrui individ, inclusiv a
cetenilor romni, este fr margini. Proprietatea privat este
elementul sacru al intrrii n relaii de pia liber, al stimulrii i
determinrii individului s produc, s se preocupe n mod
contiincios de aranjarea lucrurilor n aa fel nct proprietatea pe
care o are, cci despre aceasta este vorba, s fie una profitabil n
interes individual, cu repercusiuni pozitive asupra interesului
general.
Ce nseamn aceasta? nseamn produse ieftine, nseamn
ieirea pe pia cu o ofert mare, la o cerere care uneori s fie sub
ofert i, astfel, legile pieei libere, legea valorii adevrate s intre n
funciune i s ajusteze preurile la nivelul valorii reale de consum al
populaiei, aa nct, n acest fel, s fie satisfcute nevoile de consum
ale ntregii populaii.
Dar, tot din raiuni populiste, s-a trecut atunci la frmiarea
terenurilor agricole, la oferirea unor cadouri de o jumtate de
hectar de teren fotilor proprietari (ideea nu ar fi fost rea dac se
limita doar la att), fr ns ca s se gndeasc cineva la alte
elemente, i anume:
dac populaia avea n acel moment rezerve financiare
pentru a-i putea lucra chiar i aceast minuscul suprafa
de teren;

Constantin ANGHELACHE

268

dac populaia mai avea acces la mecanizarea, irigarea,


fertilizarea etc. suprafeelor de teren pe care le-a primit sub
form de mproprietrire parial i imediat;
i, mai mult dect att, dac n mediul rural mai exista acea
for de munc despre care se vorbete la istorie i care a
fcut ca, multe decenii, Romnia s fie catalogat drept o
ar eminamente agrar.
Iat deci c prin aceast msur s-a dat un semnal, poate nu
dorit n acest sens, al unui proces greu de stvilit ulterior, prin care
toi cei care mai locuiau sau nu n mediul rural au fost chemai la
prduirea sectorului agricol.
Aa se face c suprafeele de teren date n proprietate imediat,
dei mici la nceput, au dus la distrugerea solelor pregtite pentru
cultivare prin asolamente, prin aplicarea unor metode agrotehnice
avansate, romnii nelegnd atunci c teza veche, din societatea
socialist, conform creia proprietatea este a ntregului popor, a
trecut s fie gndit individual, de fiecare, n forma s iau ce pot i
dac se poate ct mai mult, din proprietatea ntregului popor, care s
treac n proprietatea individual.
n acest context, sistemul de irigaii a fost distrus. Un sistem
de irigaii naional, care a fost construit, pe baz de proiect, cu banii
Bncii Mondiale, un sistem de irigaii care, chiar dac nu ducea
produciile agricole la nivelul exagerat din unele raportri, conferea o
supremaie n ceea ce privete acoperirea nevoilor de consum ale
populaiei Romniei cu produse agricole indigene i, mai mult dect
att, oferea n fiecare an un surplus pentru export, cu o gam larg de
produse.
Romnia a lipsit foarte rar de pe piaa cerealier, fiind
cunoscut ca un exportator important pentru gru, orz i alte cereale
pioase. Romnia intra n mod permanent la jocul de burs al
cerealelor, din care se aduceau mari sume pentru economia naional.
ara noastr devenise exportatoare de sfecl de zahr i de
zahr rafinat din sfecl, lund, n schimb, din Cuba sau alte
ri, zahr din trestie de zahr care, prin rafinarea n fabricile din

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

269

ar, i mrea valoarea, Romnia contnd i la acest produs drept o


ar exportatoare.
n acelai timp, din Romnia se exporta carne, mrturie n
acest sens fiind combinatul de la Timioara, care producea i exporta,
sub form de carcas sau specialiti, zeci de mii de tone de carne de
porc sau de vit, n rile cele mai sofisticate din punctul de vedere al
exigenelor alimentare, pe msura dezvoltrii lor industriale.
S nu uitm c existau cresctorii specializate n sectorul
ovinelor, Romnia fiind n mod permanent un exportator de
berbecui i carne tranat de oaie, n rile arabe n primul rnd,
de unde se obineau, n barter, produse de mare valoare, cum ar fi, de
exemplu, iei din Irak, Iran, Libia sau alte materii prime, cum ar fi
bumbacul, necesare industriei romneti.
Romnia mai era cunoscut i ca exportator de fructe i
legume, acestea ajungnd pe multe piee vest-europene, fiind
componente active la capitolul venituri pentru balana de comer
exterior a rii, respectiv la crearea excedentelor acesteia.
Totodat, nici viticultura nu rmnea n urm, i cantiti
nsemnate din vinurile Romniei erau exportate pn i pe cele mai
exigente piee, cum sunt Marea Britanie, Frana sau rile din
Europa Central.
Iat deci cum, sintetiznd, aceste valori extraordinare, nscute
din strbunul i mnosul pmnt romnesc, care, bine lucrat, irigat i
pus la punct sub aspect agrotehnic, rspltea pe msur eforturile
depuse, au trecut rapid ntr-un larg proces de devastare, ca s nu
spunem de-a dreptul devalizare.
Am ntlnit n mediul rural situaii incredibile: persoane care,
din conductele folosite n sistemul de irigaii, i-au construit garduri
sau alte acareturi prin gospodrie.
Toate acestea au fost posibile pe fondul lipsei de discernmnt, al haosului instalat n cadrul economiei i al dorinei
furibunde i nelimitate a ceteanului care, n acele momente, a trit
iraionalul avnt al trecerii de la tot ce era al tuturor la tot ceea
ce trebuia s fie numai al su.
Aa se face c anul 1990 este anul n care ncepe declinul
agriculturii romneti pe toate planurile: al produciei vegetale n

270

Constantin ANGHELACHE

general, al pomiculturii, horticulturii, viticulturii i creterii


animalelor.
n aceste condiii, incipiente n felul lor, s-a pus imediat
tampila unei politici agricole pguboase, dei subneleas,
conform creia agricultura urma s depind n viitor numai de
condiiile naturale. Condiiile naturale sunt extraordinare pentru
Romnia, numai c ele, prin mintea pe care Domnul a dat-o omului,
trebuie s fie mbuntite i, pe ct posibil, controlate i ajustate
astfel nct, n orice perioad, indiferent ct de critic sub aspectul
condiiilor naturale, s se creeze posibilitatea ca agricultura s-i
desfoare mersul n condiii ct mai apropiate de optim pentru
recolte.
Dar nu a fost aa, iar aceast prim msur a avut ca efecte:
distrugerea sistemului de irigaii al Romniei;
trecerea ntr-un proces ireversibil de distrugere a sistemului de mecanizare a agriculturii romneti;
punerea n mare dificultate a ntreprinderilor industriale
productoare de ngrminte, pesticide, insecticide
necesare agriculturii, producia agricol necoordonat
neputnd s absoarb, pe piaa intern, producia acestora;
renunarea treptat, aproape pn la eliminare, la aplicarea
irigaiilor pentru culturile de toate felurile;
distragerea ntr-un ritm rapid a fostelor CAP, fr discernmnt i fr nici o protejare sau conservare a eptelului
care exista n cadrul acestora, a atelajelor care existau aici,
a utilajelor i mainilor agricole de care dispuneau acestea,
ca s nu mai vorbim i de imobilele i activele mobile care
au fost pur i simplu distruse.
Iat, pe scurt, cum agricultura a intrat ntr-un vrtej distructiv
din care nu a mai putut iei, iar acum, continum s ne uitm n sus i
Domnul poate rde amar spunnd: Eu v-am dat libertatea, dar voi
nu ai fcut cu ea ce trebuie, ci v-ai luptat ca s v desfiinai unul pe
altul. Acum, ai ajuns n pragul dezndejdii, pentru c, pe aria
acestor ani, v dai seama ce bun ar fi fost sistemul naional de
irigaii, ce bun ar fi fost sistemul de mecanizare a agriculturii, ce bun

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

271

ar fi fost sistemul de rotaie a culturilor, ce bun era sistemul de


desecri i ameliorri funciare, ce bun era sistemul de chimizare a
agriculturii i ce bun era pentru voi piaa extern, atta timp ct ai
fi avut surplus de astfel de produse!
Dar toate acestea au fost ignorate n toi cei aproape douzeci
i unu de ani, care se numesc anii de reform i care au condus, n
cele din urm, la o ngrmdire de idei fr nici o perspectiv de a
iei la iveal un progrmel ct de mic, structurat pe msuri i pe
etape.
Anul 2012 a fost cel mai crunt pentru economia Romniei.
Recoltele aproape toate, ale anului, au fost compromise de secet.
Cheltuielile efectuate nu se mai pot recupera. Gospodriile rneti
sunt n pragul dezndejdii, prin aceea c i-au epuizat aproape toate
resursele financiare i nu dispun nici mcar de hrana ce o dobndeau
n propria ograd. Anul 2013 a fost, alternativ, unul favorabil
agriculturii. n 2014 agricultura a avut de suferit din cauza condiiilor
meteorologice, dar producia a fost totui rezonabil.
i apoi, tot n agricultur, pentru ca lucrurile s fie foarte clare,
s-a gndit o lege a fondului funciar, Legea nr. 18/1991, lege care a
venit i a distrus n totalitate agricultura romneasc.
Pe acest fond, s-a nceput n 1991, se continu i astzi, se va
mai continua muli ani de aici ncolo, o lupt tenace a celor care
doresc restituiri de la strmoii strmoilor lor, de suprafee enorme
din punctul de vedere al puterii de lucru i de stpnire a
agrotehnicii, de zeci de hectare de pduri care vor fi restituite dup
ce vor fi defriate .a.m.d., aspect care va conduce la o ncierare
extraordinar a populaiei rurale din Romnia, fr nicio perspectiv de a se nelege c aceast ar are nevoie totui de agricultur.
Legea nr.18, precum i msurile care au precedat-o i au
succedat-o, viznd aa-zisa reform n agricultur, este deficitar din
multe puncte de vedere.
Aa, de pild, ea a dus la restituirea terenurilor de regul pe
amplasamentele lor anterioare, ceea ce a condus la distrugerea
oricror amenajri care mai puteau fi reconstituite. Urmeaz, se pare,
o ajustare a Legii proprietii private din agricultur i pe acest fond

272

Constantin ANGHELACHE

al deposedrilor i mproprietririlor, cuplate cu un ir nesfrit de


procese.
n acelai timp, nu s-a inut seama de gradul de fertilitate a
solului i, pe lng formele n care a fost acceptat punerea
n aplicare a Legii fondului funciar, s-au creat mari dezechilibre ntre
cei ndreptii i cei nendreptii la a obine asemenea suprafee
agricole.
Nu s-a inut seama de potenialul lor economic i nu s-a
elaborat imediat o lege a arendrii terenurilor agricole, precum i
multe alte legi care puteau s stvileasc lupta oarb dintre cetenii
Romniei n competiia lor de a distruge ceea ce exist n domeniul
agricol.
Acum s-a revenit la ideea necesitii de asociere n agricultur,
din pcate, prea trziu. Oricum, bine c s-a regndit aceast
necesitate, larg recunoscut pe plan mondial, de optimizare a solelor
sub aspectul mrimii lor n vederea unei exploatri eficiente a
potenialului agricol.
Aa se face c suprafeele, ntr-un fel, au revenit fotilor
proprietari sau descendenilor acestora, dar nu au mai revenit n
circuitul agricol existent anterior i nu au fcut ceea ce ar fi trebuit s
fie fcut pentru ca producia agricol a Romniei s fie conservat,
fie i pentru o perioad limitat de timp, la nivelurile i structurile de
producie existente.
Acum pot sintetiza, fr teama de a fi criticat, fie i prin
apostrofarea n urma rzboiului muli viteji se-arat (dei de muli
ani militez n aceast direcie printr-o serie de articole i volumele
anterioare care stau mrturie c aa am gndit i aa stau lucrurile!),
modul n care ar fi trebuit s se procedeze n ara noastr. i iat
cum:
este clar c populaia Romniei a ieit n decembrie 1989
n strad din cauza condiiilor grele de via cu care se
confrunta;
este la fel de clar c, dac nu la toat populaia, la un
procent ridicat al acesteia, struia dorina de proprietate i
aceasta era mult mai puternic n mediul rural, acolo unde

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

273

peste 50% din populaia rii avusese, direct sau indirect,


proprietatea sa rural;
dar, n acel context, n care lucrurile erau foarte tulburi, ar
fi fost normal ca aceia care au pus mna pe friele, i aa
puin deplasate de la traiectoria normal de evoluie, de
conducere a Romniei s fi gndit altfel un program de
mproprietrire a ranilor i a tuturor celor care au fost
proprietari funciari, program care s cuprind urmtoarele
msuri:
suprafeele de teren, astfel cum existau n 1990, se
conserv pentru o perioad de cinci sau zece ani n
structura lor, pentru a asigura, n continuare, cultivarea pe
asolamente i a produce n structur de producii, att ct
trebuie Romniei pentru a-i asigura nevoile de consum i
a garanta excedentul necesar exporturilor aductoare de
valut forte n ar;
sistemul de irigaii, care i aa era constituit ntr-o
structur aparte, devine societate sau regie autonom de
stat, care este obligatoriu s funcioneze, statul subvenionnd irigaiile pentru toate suprafeele pretabile la
irigare. Nimeni nu putea s participe la dezintegrarea,
dezafectarea sau distrugerea sistemelor de irigaii, fiind
necesar a se impune msuri coercitive i punitive drastice
pentru toi aceia care ar fi procedat la msuri de distrugere
a sistemului de irigaii din Romnia;
toi cetenii Romniei, foti proprietari funciari sau
descendenii acestora, se mproprietresc imediat, pe baza
documentelor din care rezult intrarea lor n fostele
ntovriri sau CAP, cu suprafaa exact pe care au aduso i care rezulta din evidenele fiecrei astfel de uniti
agricole. La fel trebuia procedat i n cazul celor crora li
se luase pmntul prin comasri n IAS. Ei sunt
proprietarii terenurilor n devlmie i sunt beneficiarii
rezultatelor, n proporia dat de suprafaa adus, mai puin
cheltuielile efectuate pentru realizarea culturilor. n acest

274

Constantin ANGHELACHE

context, populaia care participa la lucrrile agricole urma


s fie retribuit n natur, suplimentar fa de cei care, n
calitate de proprietari, i aveau drepturile asigurate. Cei
mai muli ar fi fost n situaia de a-i exercita dubla
calitate, de proprietari ai unor suprafee certe i beneficiari
ai plii muncii desfurate;

culturile sunt n continuare realizate prin sistemul de


mecanizare existent, utilizndu-se mijloacele de mecanizare a agriculturii care existau la fiecare unitate de
producie, precum i prin oferirea acestor lucrri de ctre
fostele uniti de mecanizare a agriculturii, care erau nc
de stat, dar care ar fi trebuit s fie imediat transformate n
societi comerciale agricole specializate. n cea mai mare
parte, aceste lucrri ar fi trebuit oferite n mod
subvenionat, pentru a nu apsa prea mult pe umerii
acelora care deveneau acum proprietari;

sistemul de chimizare i fertilizare a culturilor i a solului ar


fi trebuit s se aplice n continuare, utilizndu-se preuri
reduse, n cea mai mare parte subvenionate de stat sau pltite
n natur, n condiiile n care alt soluie nu exista;

produciile astfel obinute, n condiiile de mai sus, se repartizau proprietarilor, urmnd ca acetia s opteze pentru
comercializarea pe cont propriu a surplusului de producie
sau pentru comercializarea n sistem global pe pia intern,
dar mai ales la export, cu revenirea valorilor de interes pentru
populaia proprietar a unor astfel de suprafee.
n felul acesta, se crea posibilitatea ca s-i revin ceteanului
romn, treptat, o parte, exprimat financiar, din valorile care au fost
create cu zeci de ani nainte, dar de pe urma crora el nu a beneficiat.
Ar fi fost astfel posibil consolidarea financiar, care ar fi dus la
acumulri i economii pentru proprietarii funciari, crora, dup o
perioad de cinci-zece ani, li se putea da posibilitatea de a iei din
devlmie cu terenurile proprii n trei situaii:
prin meninerea unor suprafee de minimum 200 de hectare, care puteau s provin din aplicarea Legii arendei;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

275

prin asociaii agricole ntre cei care doreau;


pur i simplu, prin luarea spre prelucrare pe baz de concesiune a unor suprafee de teren, de ctre cei care puteau
face acest lucru.
Acest termen trebuia s fie ealonat pe o perioad de
maximum zece ani, astfel nct n structura culturilor s nu se
produc lucruri ngrozitoare, aa cum s-a ntmplat, iar n cei zece
ani viitorii proprietari funciari s devin mai bogai prin acumulri,
s ajung n situaia de a-i cumpra propriile mijloace de mecanizare a lucrrilor, de a putea asigura fertilizarea i irigarea solurilor,
de a putea trece la culturi individuale, conform experienei acumulate
n cei zece ani, astfel nct nimic ru s nu se ntmple.
Mai mult dect att, era necesar ca aceia care nu puteau s-i
lucreze terenul sau aveau suprafee prea mici s le poat vinde sau da
n arend n condiii avantajoase pentru ambii participani, respectiv
vnztor cumprtor sau proprietar funciar arenda;
Din punctul de vedere al sistemului de producie ngrminte,
insecticide, ierbicide, fungicide etc. necesare agriculturii, precum i
de maini i utilaje agricole, era necesar s se creeze imediat creditul
agricol, cu o perioad de graie de minimum cinci ani i cu alocarea
unei cote de subvenionare din partea statului, cu nghearea
dobnzilor la nivelul momentului contractrii, astfel nct
ntreprinderile respective s-i poat dezvolta nestingherit activitatea,
agricultura s nu sufere de pe urma neutilizrii acestor produse
necesare obinerii i creterii produciilor agricole, iar pe viitorul
proprietar agricol s nu-l umileasc lipsa de resurse,
s nu i se strecoare n contiin spaima zilei de mine, care s l
conduc, n cele din urm, la abandonarea terenurilor agricole.
Aceste idei ar fi fost valabile nu numai n domeniul culturilor
vegetale mari, dar i n sistemul viticulturii, legumiculturii i
pomiculturii, n care trebuia procedat n acelai fel, concomitent cu
adoptarea unei legislaii care s impun conservarea resurselor din
aceste domenii, prin msuri coercitive i prohibitive deosebite pentru cei
ce ar fi gndit n sensul distrugerii patrimoniului n aceste sectoare.

276

Constantin ANGHELACHE

n sectorul creterii animalelor, este de la sine neles c


fermele zootehnice, care aparineau fiecrei CAP, trebuiau s fie
restructurate, i nu scoase la mezat fiind, practic, distruse.
Aceasta este principala cauz pentru care nu s-a mai putut, sub
nici o form, stabiliza sistemul zootehnic din ara noastr.
Au disprut medicamentele, a disprut tratamentul preventiv i
s-au dezvoltat toate cile prin care produciile din sectorul zootehnic
s fie tratate n cele mai ciudate feluri i s constituie chiar un pericol
pentru sntatea populaiei.
Iat cum, n domeniul agricol, ar fi existat posibiliti de
msuri care, implementate, ar fi avut ca efect meninerea acelorai
performane, obinerea unor venituri suplimentare, aducerea de
valut necesar la nivel naional pentru echilibrarea balanei de pli
externe i sporirea rezervelor valutare ale rii, dar care, din pcate,
au fost ignorate.
n felul acesta ar fi crescut i nivelul rezervelor individuale ale
populaiei, s-ar fi dezvoltat agricultori sau proprietari agricoli care ar
fi cptat fora economic necesar i acum, dup creterea valorii
sau a bogiei individuale a unora dintre ei, s-ar fi putut menine n
continuare utilizarea n termeni adecvai a sistemului de irigaii, a
sistemului de mecanizare i chimizare i a tuturor celorlalte
instrumente de mbuntiri funciare.
Nu s-a procedat astfel i, iat, dup anul 2001, ne-a venit
mintea la cap i vorbim despre un program etapizat de dezvoltare a
sistemului de irigaii. Mai mult, FMI i Banca Mondial se i ofer s
ne crediteze reconstruirea unui sistem naional de irigaii. Ei fac acest
gest, dar probabil c rd n sinea lor, dup cum i noi ar trebui s
rdem, amar ns.
Dar nu a fost s fie aa, pentru c n cei aisprezece ani, pe
lng Legea nr. 18/1991 legea fondului funciar, i celelalte acte
normative de punere n aplicare, pe lng Legea Lupu, adoptat
abia n anul 2000, nimic nu a fost ndreptat n mod coerent i
programat, aa nct agricultura Romniei s rmn un sector
esenial pentru ntreaga structur economic, capabil s contribuie la
realizarea Produsului Intern Brut prin valoarea adugat brut creat,
i s asigure alimentaia, nu raional, ci normal, a populaiei

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

277

acestei ri, s creeze i s asigure rezervele pentru exportul de


produse i, nu n cele din urm, s confere linitea necesar ntregii
populaii.
n ceea ce privete sectorul forestier, aici lucrurile sunt mult
mai avansate. Sub formele cele mai agresive, n baza Legii nr. 18 a
fondului funciar, o serie de suprafee mpdurite ale rii au fost trecute
n proprietate privat, au fost defriate fr mil, iar pe parcurs s-a lucrat
n mod haotic i susinut, dup interese partinice i vinovate, le-a spune,
la promulgarea unei legi care s susin acest proces distructiv n
detrimentul echilibrului ecologic al Romniei.
Nenumratele fenomene cu caracter de catastrof (alunecri de
teren, inundaii succesive, poate chiar i aria din vara trecut) pot
i trebuie s fie puse i pe seama distrugerii echilibrului ecologic din
ara noastr de ctre acest sistem barbar, prin care suprafeele
mpdurite au fost defriate fr nici un plan ct de ct raional, fr
a fi nlocuite cu noi plantaii i urmeaz s fie distruse n continuare
pe aceleai baze.
Iat cum, n general, n domeniul agriculturii s-au ntreprins
insignifiant de puine lucruri, iar cele care au fost fcute pctuiesc
fie prin lipsa de gndire n ceea ce privete consecinele ce decurg,
fie prin automatismul cu care au fost aplicate, cu singurul scop de a
asigura mproprietrirea rapid a unor persoane i, prin aceasta,
exploatarea neraional a unor valori extraordinare de ctre cei care
au fost n msur s culeag caimacul unor legi cu proast
structur i cu dezastruoase consecine. Accesarea fondurilor
europene n domeniul rural se realizeaz haotic i fr efectul dorit.
Terenul agricol este nelucrat, iar productivitatea a sczut foarte mult.
Nu se reuete prezentarea de proiecte pe baza crora s se acceseze
fonduri europene nerambursabile. Este un domeniu n care se impune
intensificarea eforturilor. Acum, la final de an 2013 se poate constata
c a disprut entuziasmul fermierilor mici sau mari. Ei se tem de
venirea iernii ca de cium. Subveniile agricole se dau, dar nu exist
garania c vor fi i eficiente din cauza condiiilor meteorologice.

Constantin ANGHELACHE

278

5.4. Reforma i privatizarea n industrie


Despre industrie nu mai putem vorbi prea mult acum, pentru
c aceasta a fost din start catalogat drept o grmad de fier vechi.
n 1990, industria Romniei se caracteriza prin gradul ridicat
de integrare. C era bine sau nu, nici acum, i nici atunci, nu este
cazul s se poarte o dezbatere prea adnc, unilateral, pe aceast
tem.
Cert este c industria Romniei producea pentru nevoile
interne i export, este adevrat, cu nite consumuri prea ridicate, care
fceau ca unele ramuri s devin ineficiente, dar care, n cele din
urm, asigurau, n condiiile date, produciile necesare renceperii i
continurii ciclului de producie n ara noastr.
Ulterior, au aprut rapid, n 1990-1991, dou legi care s-au
referit cu precdere la industrie. Acestea sunt Legea nr. 15/1990,
privind transformarea ntreprinderilor romneti n regii autonome i
societi comerciale, i Legea nr. 31/1990, modificat i adugit de
mai multe ori, privind constituirea societilor comerciale.
Cele dou legi, constatm acum i puteam prevedea nc de la
nceput, nu au avut efectul scontat n ceea ce privete restructurarea
economiei romneti, dezvoltarea societilor comerciale i
ncurajarea dezvoltrii capitalului autohton.
Aceasta, deoarece, n primul rnd, Legea nr. 15 nu face dect
s schimbe umbrela, respectiv denumirea unitilor industriale. i
mai face ceva: instituie consiliile de administraie, prin care au fost
ndeprtai de la conducerea unitilor industriale oameni realmente
capabili, n locul crora au fost numite (sau alese), nu are importan
cum, persoane cu un discutabil nivel de pregtire profesional, cu
lips de experien n ceea ce privete actul de conducere sau
managementul activitii industriale i cu tare de comportament, a
cror preocupare primordial pare s fi fost aceea de a substitui
statul, dar n avantaj individual, propriu.
Att tiina conducerii, ct i experiena practic demonstreaz
c n domeniul conducerii i administrrii trebuie, n primul rnd, o
bun pregtire teoretic, dublat, fr nici un dubiu, de o practic i o

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

279

capacitate de nelegere a procesului de conducere n toat


complexitatea sa.
Din pcate, prin aceast lege, fr a fi restructurate i
reorganizate, mari ntreprinderi industriale, sectoare ntregi au intrat,
aproape invariabil, pe mna incompetenei i oportunismului, la voia
msurilor galopante i de multe ori contradictorii, adoptate de pe o zi
pe alta, n funcie de nevoia de a salva cte ceva, ajungnd s aduc
industria Romniei n stare de faliment aproape general.
n ceea ce privete Legea nr. 31/1990, cu toate modificrile de
pn acum, aceasta a avut din start prevederi discriminatorii,
antiromneti.
Aa, de pild, prevederile referitoare la nivelul de faciliti
acordate societilor romneti, constituite fie n baza Decretului-lege
nr. 54/1990, fie n baza Legii nr. 31/1990 sau a Legii
nr. 12/1990 privind facilitile acordate societilor romneti, au pus
n dreptul investitorului romn o scutire de plat a impozitelor ctre
bugetul statului de numai ase luni, dar au fcut ceva dezastruos: au
considerat c, acolo unde exist participare de capital strin, aceast
scutire trebuie s fie de doi ani, fr a meniona mcar un nivel
minimal de participare a acestui capital strin.
n condiiile unei birocraii care nu era estompat i care, din
pcate, n zilele noastre a fost chiar excesiv dezvoltat, este lesne de
neles c pentru un ntreprinztor individual aceste prevederi i
ddeau, aproape integral, doar dreptul de a-i nregistra societatea,
de a ncepe s se familiarizeze cu rostul unor activiti, ca s nu mai
vorbim de posibilitatea de a trece la desfurarea
propriu-zis a unor activiti concrete. n felul acesta, el i vede
imediat epuizat termenul de graie ce i s-a acordat prin lege, plecnd
la drum cu jugul la gt, fr perspectiva de a se orienta i de a se
susine pe calea cea dreapt.
n ceea ce privete participarea de capital strin, prin
prevederile neconforme cu realitatea, prevzute n Legea nr. 31, s-a
dat curs la dou dezvoltri deosebit de dubioase i periculoase pentru
economia Romniei.
n primul rnd, i nu trebuie s ne sfiim astzi s spunem
adevrul n fa, au fost adui n ar, n chip de investitori strini, o

280

Constantin ANGHELACHE

parte din cei plecai, mai demult sau mai recent, din Romnia,
pripii pe undeva, persoane care i-au gsit cu uurin n buzunare
cele cteva zeci sau sute de dolari cu care au participat la capitalul
societilor comerciale, obinnd, n cei doi ani de graie, fr nici un
fel de judecat, tot ce se putea obine din aceast ar. Ei au obinut
valori imense, pe care le-au scos din ar n trufia de a fi investitori i
n
dispreul
ceteanului
romn
fr
posibiliti
de investire i discriminat, prin nsui coninutul legii, n ceea ce
privete ansa de capitalizare.
n al doilea rnd, au ptruns n ar investitorii strini dubioi,
contingentul cel mai semnificativ fiind cel al cetenilor arabi, care
nu s-au mulumit numai cu facilitile de doi ani de scutire de
impozite, ci au trecut la crearea fantomelor fr sfrit, devaliznd
pe aceast cale bugetul, bncile, agenii economici romni, persoane
fizice i tot ce putea veni n ntmpinarea acestei practici, la care au
fost ndemnai s adere toi cei care au avut lipsa de obraz (cci nu se
pune problema de cutezan) s aterizeze pe pmnt romnesc cu
umbrela n mn i o borset cu civa dolari. Acum, dup douzeci
i trei de ani, de economie de pia, am cobort pe pmnt i ne
propunem s rediscutm toate dosarele NUP; din ultimii zece ani,
punnd n discuie hotrri deja luate, dar care astzi nu mai dau
satisfacie (cui?). Oricum, capitalul strin nu va fi ncurajat s se
aeze n Romnia, iar aprecieri generale, mafia general (de
exemplu) pot deranja sau chiar determina reacii ostile rii noastre.
Iat deci elementul numrul unu care a contribuit, n dubl
msur, la distrugerea capitalului romnesc, nencurajarea apariiei i
consolidrii acestuia, la devalizarea economiei romneti. Acum, la
sfritul anului 2013 trebuie s spunem rspicat c economia
Romniei s-a ntlnit cu criza financiar mondial, slbit,
decapitalizat i tot mai datoare pe termen mediu i lung. Bine nu va
fi dar trebuie s ne meninem cumptul i capacitatea de a spera.
Legile succesive privind privatizarea sau reforma n domeniul
industrial sunt legi care trebuie analizate ntr-un alt fel.
Au existat dou direcii, ambele pgubitoare i lipsite de
perspectiv pentru ceteanul romn.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

281

Prima a fost cea care a promovat privatizarea n sistem


MEBO, prin care, pe baza certificatelor de proprietate acordate
tuturor cetenilor rii, n mod gratuit, s-au produs acumulri
imense care, n sistemul MEBO, au dat posibilitatea celor puini, dar
bine plasai n poziia de a ti cum s procedeze, s agoniseasc
ntreprinderile mici i productive pe care le avea Romnia, contra
unor valori modice. Acum, ca i atunci, ne dm seama c legislaia
privind privatizarea n sistemul MEBO a fost defectuoas sau poate
aa s-a dorit, i ridic semne de ntrebare i nencredere privind
procedura aplicat.
Apoi, a aprut sistemul taloanelor de un milion de lei, prin
care milionarii rii au ajuns sracii i trepduii acestei ri.
Aceste certificate de proprietate au fost plasate, aparent dup voia
individului, au intrat ntr-un circuit fr valoare i s-au acumulat n
ceea ce mai era al statului, adic marile ntreprinderi, acum societi
comerciale productoare de pierderi i de acumulri de datorii.
Astfel, oamenii au depus acest talon undeva, uitnd c l mai au, i
primind acum, n anul 2014, nimic sau civa lei, n cazurile cele mai
fericite, care le ajung pentru cumprarea de chibrituri s aprind
lumnri pentru pomana guvernamental ce a fost fcut n acest
domeniu, dar pentru alii, puini la numr.
Iat o latur a reformei n domeniul industriei n care
ceteanul nu a avut nimic concret de ctigat, iar cei muli, prin a
cror munc n timp s-a creat patrimoniul de privatizat, stau i se
ntreab i astzi ce-ar fi fost dac aceste dou forme de privatizare
prin fondurile proprietii private s-ar fi fcut din start i fr mult
discuie, prin acordarea imediat de aciuni, la valoarea contabil i
de patrimoniu existent n 1990, fiecruia, pentru prile sociale
deinute la locul unde erau pltite aceste pri sociale.
Probabil c se estompa nc de atunci mizeria procesului
MEBO, se estompa degringolada cuponiadei, a taloanelor i a
celorlalte sisteme care au costat ara milioane de dolari pentru a le
realiza i au produs aproape nimic pentru cei care au intrat n
posesia lor.
Ar fi fost un nceput de proces de privatizare real i realist,
prin care nu se ddea fru liber inflaiei prin acumularea de

282

Constantin ANGHELACHE

disponibiliti financiare suplimentare, rmneau resursele necesare


produciei stabilite pn n 1989 i se creau premisele creterii
ofertei, nu doar a cererii, pe pia, evitndu-se astfel inflaia
galopant cu care ne-am confruntat ulterior.
Dar atunci nu s-a vrut aa. S-a vrut un sistem care s aduc
fiecare ntreprindere, important pentru structura economiei naionale, la nivel de pitici, pentru a putea fi, ulterior, oferit i
investitorilor strini pentru sumele ridicole care au fost pltite.
Aceste sume au intrat n sfera consumului, din cauza lipsei de
resurse, i acum ne uitm cum investitorii strini, cei mari de aceast
dat, valorific n mod galant aceste proprieti pe care
le-au dobndit n Romnia, la preuri mult mai mari i mai serioase
dect cele pltite la intrarea n proprietate.
n domeniul industriei mai putem vorbi de o categorie de
oameni, romni de aceast dat, care ntre timp au devenit mari
industriai, mari proprietari, n ara noastr. Cred ns c aproape n
nici un caz, prin analiza lucrurilor n profunzimea lor, nu putem s nu
descoperim i o alt culoare a afacerii.
Aceste afaceri s-au dezvoltat pe dou ci: pe principiul
impertinenei celor care s-au avntat n a dobndi proprieti,
utiliznd din plin, fr nici o reinere, interpretarea n avantajul lor a
legii, care a fost gunoas i incomplet, tocmai pentru a sprijini
astfel de evoluii, ori prin conlucrare, mergnd mn-n mn cu cei
care s-au aflat n scaunele i n poziiile de decizie.
Acelai lucru l putem afirma fr teama de a grei, i n
legtur cu rezultatele concrete obinute n lupta cu corupia mai
veche sau mai nou. Se vehiculeaz dosare i nume de persoane, dar
practic nu se ntmpl, nc, nimic. Ba da, ntmplrile se localizeaz
numai la adversarii politici.
Aa se face c n nici un dosar al mult vehiculatei idei de lupt
mpotriva corupiei, pentru ale crei descoperire i distrugere
s-au angajat ultimele guverne de culoare portocalie, nu s-a ntmplat
nimic, dar absolut nimic, pentru c toi cei care acum sunt marii
miliardari ai Romniei au spatele asigurat i linitea bine pus la
punct, datorit modului abil n care au lucrat i ale crui efecte se vd
astzi.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

283

Jenant este i situaia celor care acum sunt de mare calibru,


au credite imense, dar nu li se mai poate ntmpla nimic ru.
ifonat este situaia, dar trebuie s o spunem clar c majoritatea dintre cei care au condus ara n aceti douzeci i patru de ani nu
s-au gndit la principiul asumrii rspunderii politice pentru a pune n
practic o idee sau alta, ci s-au antrenat n goana furibund de a ajunge
ntr-un scaun de conducere, pentru a-i rezolva pentru ei nii i cei din
anturaj, situaia financiar-material pentru toat viaa.
Aa se face c acum vorbim despre piaa paralel, care a fost
stimulat chiar de legile privatizrii i legile privind dezvoltarea
societilor comerciale romneti, care nu au fost favorabile sub nici
o form dezvoltrii activitii corecte, coerente, ci favorabile
interesului individual, dar n detrimentul interesului general al
societii romneti.
Dimpotriv, au fost stimulate anarhia, activitatea dubioas i
gndirea lipsit de scrupule de a gsi cile pe care legea nu le sancioneaz i de a trece la desfurarea unor activiti n consecin.
S ne aducem aminte c, prin anii 1992-1994, nou-nfiripatele
organe de control ale Ministerului Finanelor Publice desfurau ceva
activitate i au cutat s pun stavil practicilor nereale, incorecte i
alturi de lege. Dar, pe msur ce lucrurile au evoluat, aceste
instituii de control ale statului au devenit nite enigmatice, s le
spunem aa, direcii, structurate i restructurate, de la caz la caz,
pentru a produce efectul ameelii i a le determina s nu mai
acioneze pentru punerea economiei n perimetrul legii.
Aa se face c depistm, de la o zi la alta, mari fraude
produse de micii buticari, de unde nevoia desfiinrii acestora, cu
chiocurile i buticurile lor, a tuturor activitilor celor mici i
muli, dar fr nici o putere de a reaciona, i apoi stm la taifas i
vedem cum cei mari i miliardari (din pcate, Dumnezeu i-a pus n
aceast postur tot pe cei cu o discutabil pregtire profesional
pentru indiferent ce domeniu) i etaleaz infatuarea zmbitoare i
satisfcut, vorbind despre marile realizri pe care le-au dobndit.
Ce greu este s are plugul pe bulevarde! Oricum, avem de-a
face cu mari ciorditori de milioane de dolari, adic cu cei care au

284

Constantin ANGHELACHE

ceva n comun cu piaa a doua (nu tiu cum s i spun!, neagr, gris,
ascuns, nenregistrat sau neevideniat).
Nu avem, la nivelul economiei naionale, prea multe ramuri,
subramuri sau activiti pe produs, din industrie, despre care s
spunem c este un domeniu de referin, n care ne putem specializa
n continuare pentru a putea s aderm ulterior la ceea ce este
esenial, cooperarea economic i tehnico-tiinific internaional.
n domeniul industriei s-au produs privatizri pe valori
derizorii, n baza primului, sistemul (MEBO) i a altor acte
normative, n toate acele domenii care erau profitabile, i au rmas
pe seama statului toate acele ramuri pgubitoare, toate acele ramuri
care au apsat greu pe umerii Romniei i apas n continuare.
Practic, acestea ar trebui distruse prin dezinteres, dar este greu
de procedat astfel, nct ar deveni limpede pentru oricine faptul c o
astfel de msur care s-ar impune acum n lips de alte perspective ar
duce la crearea unei Romnii a omajului deplin i, de aceea, exist
tot felul de ngduine n plan fiscal, acordate de guvern celor care
nu pltesc, exist tot felul de scoateri din producie pe baz de
ordonane care ofer celor ce nu muncesc salarii compensatorii,
exist alte msuri care nu au nici un fel de perspectiv i nici o
legtur cu posibilitatea de a se gndi o minim meninere a ctorva
ramuri industriale, n care Romnia a fost totui specializat i de
care mai poate beneficia i n viitor, care ar trebui s rmn n via
i ar putea produce.
S-a concluzionat c i din aceste ruine tot se poate agonisi cte
ceva pentru doar civa protipendai. Aa c se va merge pn la
capt pentru a aterne umilina asupra poporului romn!
Acum putem s punem doar ntrebri retorice, pentru c cei
vinovai sunt foarte muli i de aceea msurile care s-ar lua nu ar mai
putea intra n nici un conglomerat fr seisme sociale i la nivel
naional.
Dar ne putem ntreba cum este posibil c un cineva, care a
fost simplu cetean romn, i care s presupunem c nu a fost un
escroc n perioada comunist, a putut deveni proprietar al mai
multor combinate, indiferent de domeniul de activitate, care, evaluate
n mod corect, nseamn i astzi mii de miliarde patrimoniu i

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

285

capital la valoare de contabilitate, ajunse astfel n mna unei singure


persoane.
Au ajuns prin ngemnarea incompetenei i a interesului
individual, al mitei naionale, care a intrat n funciune i care a dus
la distrugerea oricrei raiuni.
Programul viznd industria trebuia s fi fost cu totul altfel.
Acesta ar fi trebuit s prevad (chiar dac acum ideile rmn
cantonate n planul teoriei friznd utopia, aceste msuri au valoare de
rechizitoriu pentru cei ce nu le-au nfptuit!) urmtoarele:
sistemul ntreprinderilor industriale aparinea n continuare
statului, care nc subvenioneaz activitatea i este
singurul proprietar;
prile sociale se transformau imediat n aciuni care se
transmiteau, acolo unde au fost pltite, celor care au fost
deintori de pri sociale. n felul acesta, se crea primul
element esenial, i anume, cel al economiei mixte, n care
aproape toate ntreprinderile mici, mijlocii sau mari se
transformau, din punctul de vedere al formei de
proprietate, avnd proprietar majoritar, sau poate nu, statul
i avnd drept proprietari individuali, pe baz de aciuni,
muli ceteni ai rii, nc din anul 1990;
activitatea urma s se desfoare pe baza programelor
existente, cu desfacerea produselor pe piaa intern i
extern;
proprietarii, i n primul rnd statul ca deintor majoritar,
lansau un program de retehnologizare a ramurilor de
interes pentru economia naional, prin eforturi de la
buget, prin eforturi proprii ale acionarilor i prin atragerea
de capital strin, n baza cruia societile comerciale pot
coopera i oferi aciuni celor care vin la retehnologizare;
se reduceau treptat activitile n acele ntreprinderi
industriale care nu erau performante i care, datorit
costurilor foarte ridicate, nu aveau perspectiv nici pentru
piaa intern, nici, cu att mai puin, pentru piaa extern;

Constantin ANGHELACHE

286

se restrngeau activitile n aceste societi comerciale,


prin procedeul asimilrii treptate a altor activiti
industriale sau de alt natur, prin conversie profesional a
salariailor care urmeaz s fie disponibilizai, prin crearea
altor locuri de munc, n special n domeniul infrastructurii
(care este i acum la pmnt) i, n cele din urm, prin
lichidarea, dar pe calea nlocuirii activitii cu o alta n
cadrul acelor societi industriale neprofitabile i fr
perspectiv pentru economia Romniei;
se impuneau standardele europene pentru producia
industrial, aa nct s se asigure criteriul calitativ al
integrrii economice a Romniei pe piaa european;
se aciona pentru sporirea calificrii personalului din
aceste societi i specializarea acestora, n baza eforturilor
proprii sau n cooperare cu alte societi, pentru a putea
produce la nivelul calitativ cerut de piaa intern, de cea
extern i, nu n ultim instan, de nivelul de civilizaie la
care tindem s ajungem;
se milita pentru eliminarea cu desvrire a stocurilor i
producerea numai pentru consum i comercializare pe
piaa intern i extern;
se ofereau credite cu perioad de graie de patru-cinci ani,
pentru toi acei proprietari, ntre care se gseau i toi
cetenii Romniei cu drept de munc, sau pensionarii,
pentru retehnologizarea prin fore proprii a ntreprinderilor, pentru schimbarea profilului de activitate,
pentru prospectarea pieei interne i externe i pentru toate
celelalte nevoi de a ridica producia industrial a Romniei
la nivelul cerut;
se mbuntea managementul prin organizarea Institutului
Naional de Management Industrial din ara noastr, n
cadrul cruia s se verifice cunotinele deja existente, s
se fac predare i specializare, cu atragere de specialiti
romni i strini loiali i pricepui n acest domeniu i
ocuparea funciilor de conducere numai pe baz de concurs

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

287

real, de ctre cei care dobndesc o pregtire adecvat i


dovedesc abilitatea practic de a putea face fa noilor
deziderate ale economiei de pia romneti;
se eliminau, n acest fel, toate acele activiti industriale
care nu erau rentabile, care nu erau pe specificul resurselor
romneti, nu erau la nivelul cunotinelor dobndite n
Romnia .a.m.d. Concomitent, se ncepea trecerea la
munca de calitate, prin dezvoltarea altor sectoare
industriale, cum ar fi microelectronica, care s asigure
locuri de munc, salarizare decent i perspectiva deinerii
unor poziii importante pe piaa european i
internaional;
ieirea din CAER trebuia s se realizeze concomitent cu
preluarea tuturor drepturilor i obligaiilor de care
dispunea Romnia n acel moment n relaiile cu rile
membre, prin acorduri bilaterale i contracte pe termene
scurt, mediu i lung, aa nct, n perioada de tranziie ce
se impunea, producia i, mai ales, stocurile existente s
poat fi desfcute lent, dar sigur, pe aceste piee care, i
ele, erau oarecum la unison cu calitatea i condiiile de
producie din Romnia. Ieirea din CAER (Consiliul de
Ajutor Economic Reciproc) trebuia s fie fcut concomitent cu stabilirea exact a drepturilor pe care le avea
Romnia i, mai ales, a valorilor care trebuiau s fie
repartizate, n contextul n care s-a renunat la acest sistem
(acum umblm pe la Moscova, Kiev i alte capitale ale
unor ri membre n fostul CAER, n ncercarea de a mai
reface cte ceva);
susinerea i nerenunarea rapid la nici un proiect de
cooperare tehnico-tiinific n care Romnia era angrenat
pn n 1990 i sprijinirea de ctre stat a acestor obiective.
Ulterior, numai dup analize privind eficiena acestor
obiective, trebuiau s se menin acele domenii n care
Romnia era specializat, renunndu-se treptat, dar dup
terminarea obiectivelor aflate n derulare, la acelea n

288

Constantin ANGHELACHE

cadrul crora Romnia era n pierdere din punctul de


vedere al calitii realizate prin producie sau la care
Romnia nu dobndea ceea ce i-ar fi dorit.
n aceste condiii, industria Romniei era reformat i restructurat n mod sistematic, fr producerea acestui nivel de faliment
naional, cu verificarea pe piaa extern a domeniilor n care Romnia
putea i trebuia s rmn specializat i, mai apoi, prin trecerea de la o
economie centralizat (integrat) la o economie descentralizat treptat,
care, prin punerea n locul giganilor a societilor de producie i
comercializare romneti, create dup criteriile pieei libere, dup
criteriile ce se puteau avea n vedere n acele condiii, s asigure o
integrare eficient n structurile europene.
Din pcate, s-a procedat altfel i numai spaima unui omaj la
scar naional a mai inut n via, n prima faz, unele societi
comerciale gigant, cum ar fi Uzina de Autocamioane Braov, Uzina de
Tractoare Braov, Combinatul siderurgic Hunedoara, ARO Cmpulung,
combinatele din industria chimic i petrochimic .a.m.d. n cele din
urm unele acestea s-au privatizat spre falimentare, iar restul i
cnt, n continuare, prohodul.
Toate au ajuns la un stadiu de degradare fr precedent, toate
au o valoare teoretic foarte mare, dar, din punctul de vedere al
pieei, au ajuns la valori derizorii i la imposibilitatea de a fi preluate,
chiar i n aceste condiii, ntruct este greu de imaginat c cineva
poate s asigure sursele financiare n acest domeniu n care trebuie
mii de miliarde pentru nceperea sau meninerea, fie i parial, a
ciclului de producie.
Acesta a fost un mod dezastruos, n care s-a mers doar teoretic
pe o legislaie privind reforma n domeniul industriei, pe crearea
unor instituii care, n cele din urm, s-au dovedit a nu fi avut efectul
scontat, respectiv Fondul Proprietii de Stat, Fondurile Proprietii
Private, SIF-urile create ulterior, .a.m.d., toate acionnd numai
teoretic i n marasmul nvrtirii unor lei, dintre care muli s-au scurs
ctre buzunare proprii, fr a avea chintesen n ceea ce se ntmpl
cu gigantica industrie romneasc, desigur, nu bun, centralizat, dar
oarecum armonizat la unele nevoi ale rilor din jurul nostru, care

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

289

astfel s-a transformat ntr-o industrie pitic, lovit de faliment i


ncovoiat de lipsa de perspective.
Iat deci o trstur extraordinar a reformei din ara
noastr, care a adus industria la nivel de nceput al industrializrii n
orice ar care se respect, fr nici o perspectiv cert i fr nici un
fel de evoluie care s dea esena dorit celor care s-au zbuciumat
att de mult n a gsi forme de reform i tranziie ctre economia de
pia, nespecifice economiei romneti, i care, pe parcurs, au vzut
ceea ce era esenial pentru ei, respectiv formele de mbogire a celor
care s-au ocupat de asemenea activiti.
Este logic i corect s te ntrebi astzi cum de este posibil ca un
demnitar cu un salariu foarte uor de introdus n limitele controlului s
fie att de prosper, chiar att de bogat? Singura explicaie ce se poate
gsi nu poate fi dect aceea c formele de privatizare n cadrul reformei
din ara noastr au fost elementele care i-au determinat pe cei care s-au
ocupat, fr nici un control, de aceste activiti s ngroae bine numai
propriile buzunare (conturi de prin paradisuri fiscale!).
Deci reforma n domeniul industriei, prin formele pe care le-am
menionat i prin actele normative care au fost promovate de o echip
guvernamental sau alta, de un parlament sau altul, nu a avut, aparent,
alt scop dect acela de a aduce n discuie posibilitatea ca industria
romneasc s fie devalizat i nu restructurat, dup interesul
clientelar al celor care s-au aflat la conducerea rii.
Ar mai fi multe de spus despre reforma n domeniul industriei,
dar aceste elemente, succint prezentate, i ideile despre cum ar fi
trebuit restructurat o asemenea industrie romneasc sunt, cred,
suficiente pentru a aduce la lumin imaginea nfiortoare a drumului
parcurs de industria romneasc din 1990 pn n anul 2013 adic, de
fapt, n 24 ani de faceri i prefaceri. Anii 2009-2013 au nsemnat
cderi ale economiei i, n acest context i a industriei, care are anse
foarte reduse de redresare. n 2014-2015 se prefigureaz unele
creteri care s asigure redresarea economiei.
Industria romneasc mai produce astzi circa 40% din ct
realiza n 1989 i a asigurat un export de maximum 15-20% din ct
realiza n 1989.

290

Constantin ANGHELACHE

Industria romneasc a produs, pn n 2000, n medie circa


450.000 de omeri/an i trecerea prin acest purgatoriu, al omajului,
a unui milion de foti salariai. Acum, rata omajului s-a mai atenuat
prin aceea c s-a epurat deja economia, sau deoarece cei care ies din
perioada de ajutor de omaj nu mai sunt considerai n aceast
categorie, ci sunt doar neocupai.
Totodat, nu a fcut nici o reorientare a obiectului de activitate
al vreunei ntreprinderi romneti, n mod organizat, nu a fcut nici o
reciclare sau reconversie a forei de munc i mult mai puin a fcut
pentru creterea capacitii profesionale a salariailor romni din
domeniul industrial.
Un studiu n domeniul forei de munc ne arat c n ultimii
cinci ani, aproape 30% din cei care nu mai au loc de munc astzi, au
trecut prin cel puin cinci locuri de munc.
Iat un navetism al forei de munc, impus de sistemul
dezorganizat de reform n domeniul industriei i, mai mult dect
att, de lipsa de preocupare a acestor instituii ale statului care s-au
creat pentru urmrirea profesional i de alt natur a forei de
munc din ara noastr.
n aceste condiii, reforma n domeniul industriei nu a putut s
aduc dect pierderi eseniale pe plan naional, o contribuie
nesemnificativ a industriei, nu ca structur fa de celelalte ramuri
ale economiei naionale, care i ele au sczut ca potenial, ci din
punctul de vedere al potenialului iniial avut la formarea Produsului
Intern Brut.
Aadar, industria Romniei a devenit una frmiat, necoordonat sub nici o form i fr perspective reale de integrare, prin
specializare, n domeniul cooperrii economice i industriale
internaionale.
Multe ntreprinderi de interes naional au trecut neobservate n
domeniul privat, altele chiar n mna unor aa-zii investitori strini,
fr nici o garanie c acetia urmeaz un program adecvat de
retehnologizare, de restructurare a ntreprinderilor i, mai ales, de
asigurare a continuitii n producie, n comercializare, n
meninerea i expansiunea pieelor de desfacere i n stimularea
acestor ageni economici, cu capital autohton sau strin, s se

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

291

integreze n marea producie european sau internaional, cu ctig


pentru ntreaga economie.

5.5. Privatizarea n turism i servicii


Este normal ca ntr-o perioad n care economia unei ri este
supus reformei, trecerii la economia de pia liber, pe fondul
reducerii unor activiti industriale, agricole i de alt natur, s
capete acel impuls necesar n sfera serviciilor de calitate care s
urmreasc:
absorbirea forei de munc disponibilizate, prin conversia
acesteia ctre activitile din domeniul serviciilor i
turismului, n special;
obinerea de valoare adugat brut n sfera acestor servicii
i a turismului, care s contribuie la formarea PIB;
dezvoltarea obiectivelor, din punct de vedere material, ale
industriei turismului i prestrilor de servicii ctre
populaie, ale modernizrii acestora i crerii condiiilor
unei caliti superioare n domeniul amintit;
mbuntirea condiiilor de conducere a acestor ageni
economici specializai n domeniul serviciilor;
controlul preurilor n acest sector de activitate;
oferirea acelor servicii, ntr-o gam sortimental difereniat, care s satisfac cerinele, de la nivelul cel mai de
jos, pn la un nivel ridicat de pretenii .a.m.d.
Pentru a satisface aceste deziderate, este clar c fostele ntreprinderi, cu activitate n acest domeniu, erau cele mai pretabile spre a fi
privatizate rapid, pe baze reale, crendu-se astfel un sector privat solid
care, apoi, s fie stimulat pentru a produce i a asigura angajare de for de
munc i obinerea de venituri pentru o mare parte a populaiei.
Ar fi fost normal ca sectorului prestri servicii s i se acorde
atenia maxim, deoarece investiiile n acest sector sunt
de mic anvergur i deci posibil de realizat n practic de o serie de
persoane fizice care dispuneau de resurse sau puteau obine unele
faciliti bancare.

292

Constantin ANGHELACHE

Din pcate, acestui sector de activitate nu i s-a acordat atenia


cuvenit i, chiar n procesul de privatizare pe baza Legii nr. 31/1990,
cu modificrile ulterioare, cei mai muli s-au nregistrat cu societi
comerciale cu rspundere limitat, o form greit aleas, care a
determinat mari dificulti pentru toi cei care au intrat n acest fel n
sectorul privat.
De ce? Pentru c formularistica i nevoile de eviden ntr-o
astfel de societate sunt mult mai numeroase i ridic probleme
deosebite pentru aceti ntreprinztori care nu ntotdeauna au
pregtirea i, uneori, nici capacitatea de a putea gestiona i conduce
astfel de afaceri.
n domeniul turismului, partea cea mai important a sferei
serviciilor din ara noastr, trebuie subliniat c s-a procedat n mod
cu totul eronat.
n acest sens, s-a folosit pe scar larg locaia de gestiune, care a
pus marile complexe hoteliere la dispoziia unor persoane fizice, pentru
exploatare, fr ns a se realiza i un transfer de proprietate, aa cum ar
trebui n cadrul unui proces de privatizare real.
n acest mod, s-au nscut o sumedenie de posibiliti,
valorificate de unii, cum ar fi consolidarea unor condiii de locaie,
dezvoltarea de asocieri, realizarea de nchirieri la preuri constant
stabilite, fr modificarea lor n funcie de rata inflaiei sau cursul de
schimb al monedei naionale etc.
Iar pentru cei mai muli a rmas doar varianta exploatrii,
chibzuit sau nu, pe o perioad de timp, fr s se pun n discuie
posibilitatea privatizrii propriu-zise.
n aceste condiii, salba de mari hoteluri din Poiana Braov i alte
staiuni de munte, precum i spaiile hoteliere de pe litoralul Mrii Negre
au fost n aa fel exploatate n cadrul acestui sistem de locaie de
gestiune, nct au fost aduse la valori evaluabile destul de sczute,
context n care procesul de privatizare ca atare nu a adus valorile
scontate de FPS (APAPS) i bugetul rii, muli dintre cei care au
condus acest proces de degradare a potenialului nostru turistic putnd s
cumpere, apoi, respectivele active pe valori de nimic.
Negativ este i faptul c n domeniul turismului a aprut i
s-a dezvoltat o reea care, din punctul de vedere al preurilor,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

293

rivalizeaz cu cele externe, dar din punctul de vedere al dotrilor i


calitii serviciilor, s-a ndeprtat din ce n ce mai mult de ceea ce
ofer piaa extern similar.
Cred c n cadrul procesului de transformare a prilor sociale
n aciuni o mare parte din capacitile turistice ale rii ar
fi putut intra, nc de la nceput, ntr-un proces de privatizare i
ar fi stimulat interesul deintorilor de aciuni pentru a menine
standardul acestora la un nivel ct mai ridicat. Acum s-a ajuns
n situaia n care, att pe litoralul romnesc, ct i n staiunile
de munte, cu greu se mai pot gsi hoteluri nregistrate la categoria de
patru sau cinci stele.
n mod cu totul greu de explicat a evoluat Delta Dunrii
romneti care, nu cu muli ani n urm, strnea interesul i
preocuparea cineatilor i ale documentaritilor de a imortaliza
minunile din frumosul i unicul ecosistem care este Delta Dunrii.
Acum, flora i fauna din aceast zon sunt destul de afectate,
n special din pricina lipsei unor msuri concrete de ntreinere i
conservare; apele din Delt s-au poluat constant, iar interesul
turitilor a sczut.
Oricum, Delta Dunrii nu mai este paradisul de odinioar,
trebuind s existe mult ngrijorare pentru situaia i, mai ales,
viitorul acestui ecosistem cu valoare internaional recunoscut.
Nivelul de dezvoltare i chiar de civilizaie a unei ri este dat
de nivelul de dezvoltare a sferei serviciilor pentru populaie, precum
i de ponderea cu care acest domeniu de activitate contribuie la
formarea PIB.
n sistemul produciei materiale practicat n Romnia nainte
de 1989, serviciile erau considerate productive numai n msura n
care acestea erau o prelungire a activitii de producie. Celelalte
servicii, dei foarte utile nevoilor populaiei, erau categorisite drept
activiti neproductive i, de aceea, n cele mai multe mprejurri, nu
li se acorda importana cuvenit.
n economia european, care practic sistemul de eviden al
conturilor naionale, serviciile sunt considerate o ramur important a
economiei naionale, deoarece, pe lng satisfacerea nevoilor
materiale ale populaiei, asigur continuarea sau completarea acestor

294

Constantin ANGHELACHE

nevoi, contribuie la recrearea i petrecerea timpului liber, meninnd


astfel echilibrul biologic indispensabil ntreinerii unei stri de
sntate fizic i mental corespunztoare a populaiei, concurnd n
acelai timp i la desfurarea unor activiti particulare, cu
consecine pozitive n ceea ce privete gradul de ocupare a forei de
munc.
n multe ri, apreciate ca exponente ale unui nalt grad de
dezvoltare i civilizaie, cum sunt Suedia, Norvegia, Germania,
Frana, Anglia, Olanda, Belgia, Elveia, ca s nu menionm dect
cteva dintre acestea, serviciile de calitate oferite populaiei
contribuie n mod substanial la formarea Produsului Intern Brut.
Pornind de la aceste aprecieri generale, se impune s observm
modul n care a evoluat, n Romnia, activitatea de prestri servicii
pentru populaie, deci i turismul, n ultimii aisprezece ani.
n aceast direcie, precizez c n anul 1990 exista o baz
material creat pentru a fi valorificat superior, care se impunea a fi
privatizat i mbuntit calitativ din punctul de vedere al dotrilor,
conceptului de prestri de servicii n sine i, mai ales,
al managementului serviciilor.
Numai n acest fel se putea crea premisa de a asigura i oferi
servicii calitativ superioare, adaptate la nevoile reale ale populaiei.
Realizarea unui sector privat de prestri servicii ctre
populaie, cu susinerea prin msuri adecvate a tendinelor de
diversificare i mbuntire a calitii acestora, ar fi trebuit s
constituie o preocupare a autoritilor din ara noastr, n cadrul
programelor elaborate n contextul strategiei de reform i
restructurare a economiei naionale, avnd n vedere faptul c acest
sector dispunea deja de o baz material semnificativ, fr a mai
impune deci un efort investiional sau de capital deosebit.
Din pcate, metodele prin care s-a neles s se acioneze
(locaiile de gestiune, privatizarea prin sistemul MEBO, msurile tardive
i improprii de aplicare a marii privatizri, lipsa unei strategii unitare n
privatizarea acestui sector, ceea ce a condus la blocaje din cauza
scandalurilor i contestaiilor generate de diversele conflicte de interese,
privatizarea prin vnzare direct ntr-un moment n care aceste obiective
turistice i de prestri servicii au atins un grad avansat de degradare

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

295

etc.), nensoite de msuri de ncurajare i stimulare a operatorilor din


sectorul serviciilor, nu numai c nu au produs rezultatele scontate, dar,
pe fondul declinului economic general, au fcut posibil att degradarea fizic a bazei materiale existente, ct i descalificarea, sub
aspectul calitii i varietii, a serviciilor prestate.
Iat deci c n acest proces de reform, privatizare i
restructurare a serviciilor, sectorul teriar este rmas n urm, dup
cum demonstreaz i ponderea societilor cu capital privat la
formarea cifrei de afaceri din acest sector care, n anul 2013, (79%).
Nivelul la care aceste servicii se ofer populaiei este
important i prin aceea c, pe lng raportul dintre cerere i ofert, n
aceste servicii trebuie s-i gseasc un rol important, ca form de
exprimare, i nivelul preurilor practicate.
Din pcate, trebuie s precizm c, n sistemul turistic i al
prestrilor de servicii ctre populaie, preurile din Romnia au ajuns
la nivelul celor europene, fiind uneori chiar peste acestea, iar
calitatea serviciilor a sczut an de an, din cauza lipsei fondurilor
pentru efectuarea de reparaii generale sau curente i, mai ales,
de investiii reale n vederea crerii de noi capacitii hoteliere, de
alimentaie public .a.m.d.
Sub acest aspect, este semnificativ de analizat modul n care
aceste servicii au fost oferite populaiei i n raport cu veniturile reale
de care dispune aceasta la un moment dat, cu calitatea lor, precum i
prin compararea nivelului preurilor din ara noastr cu cel al
preurilor din alte ri.
Cnd facem aceste comparaii ne referim la date exprimate n
cifre reale, pentru a estompa efectul pe care l are creterea preurilor
sub impactul ratei inflaiei.
Semnalez, de asemenea, reculul nregistrat n tot acest interval
de douzei i trei de ani n nivelul cifrei de afaceri, n special din
activitile agenilor de turism i de asisten turistic, unde scderile
au fost perpetue, de la un an la altul.
Am revenit la practicile de dinainte de 1990. Atunci ne luptam
cu toii s instalm clandestin antene t.v. pentru a urmri
programele bulgreti. Acum, datorit strii jalnice n care se afl
reeaua de turism din ara noastr ( mai ales salba de staiuni de la

296

Constantin ANGHELACHE

Marea Neagr), i preurile fr acoperire n servicii de calitate, muli


conceteni i petrec concediile pe litoralul din Bulgaria. Nou
nedreptate i umilin pentru poprul romn.
Pe anumite segmente de timp nregistrm i unele creteri
n ceea ce privete nivelul cifrei de afaceri realizate n activitatea de
turism i prestri servicii ctre populaie, dar acestea sunt
nesemnificative n contextul n care, pe ansamblul curbei evolutive,
din 1990 i pn n prezent, la termenul final nregistrm o scdere
accentuat.
Pe ansamblul, cifra de afaceri a serviciilor prestate populaiei a
sczut n mod continuu. Cele mai mari scderi s-au nregistrat n
unele activiti, care au cptat caracter de lux n Romnia n sectorul
de servicii, iar n activitatea de turism scderea a fost determinat de
mrirea preurilor, care a condus la accesul a tot mai puine persoane
la petrecerea timpului liber n aceast modalitate.
Referindu-ne la activitatea turistic, trebuie s menionm c
n cei aisprezece ani, din 1990 pn n prezent, gradul de rennoire a
capacitilor de cazare i a locurilor n cabane sau alte amenajri
turistice a fost nesemnificativ.
n acelai timp, gradul de mbuntire a spaiilor de cazare
existente la un moment dat a fost ca i inexistent, n contextul n care
lucrrile n acest scop au nregistrat un nivel foarte sczut.
Este negativ i faptul c n cea mai mare parte, prin structura
lor, serviciile au nregistrat o serie de deficiene n ceea ce privete
varietatea i calitatea lor. Aceste neajunsuri sunt i mai mari dac am
lua n considerare c nivelul mediu nregistrat, deci supus analizei,
este exprimat uneori n termeni nominali, inflaia fiind un factor
devastator i cu efecte radicale n ceea ce privete profitabilitatea
real nregistrat de agenii economici cu activitate particular n
domeniul prestrilor de servicii. n aceste condiii, este lesne de
neles c nivelul serviciilor prestate a nregistrat, per total, o scdere
n ultimii ani.
Dac am ncerca s comparm nivelul preurilor practicate de
agenii de turism i asisten turistic, precum i tarifele la anumite
hoteluri i restaurante, vom constata c nivelul acestora este apropiat,
dac nu cumva mai mare, de preurile practicate ntr-o serie de ri

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

297

occidentale, n care serviciile se situeaz la un nivel calitativ superior


n comparaie cu cele similare din Romnia.
Aa, de pild, n prezent, nu mai exist nici un fel de diferen
ntre preurile la o serie de produse sau tarife pentru servicii turistice
practicate n Romnia i cele practicate la mari hoteluri i restaurante
din rile vest-europene.
Mergnd pe strzile Capitalei i intrnd n unele hoteluri, de
lux este adevrat, cu nivel de clasificare de trei, patru sau cinci stele,
constai uimit c o noapte de cazare cost 150-300 de euro.
Comparai aceast cifr cu nivelul de aproximativ 200 Euro lunar al
salariului minim pe economie i vei avea n fa dezastrul n care se
afl ara noastr.
Prin urmare, o persoan cu un salariu minim pe economie ar
trebui s munceasc o lun pentru a putea sta o singur noapte cazat
la un hotel de lux din Bucureti, i acesta poate fi Intercontinental,
Sofitel, Crown Plazza, Bucureti i altele.
Exist, desigur, tentaia de a spune c pentru romni sunt alte
tarife, s le numim prefereniale, dar care, oricum, nghit cteva
salarii lunare ale persoanelor cu nivel minim de retribuire.
Iat deci, printr-o singur cifr, o oglindire a dezastrului i a
strii psihologice pe care o creeaz structura de suprafa a calitii i
costurilor activitii turistice din ara noastr.
Diferen exist i n ceea ce privete calitatea serviciilor din
acest sector, deoarece, n cele mai multe cazuri, alinierea la
standardele europene s-a fcut mai cert la nivelul preurilor, fr a se
lucra efectiv la calitatea serviciilor astfel evaluate.
Nivelul redus la care se realizeaz cifra de afaceri n sectorul
turistic i de prestri servicii este o consecin a calitii
necorespunztoare i a costului ridicat al acestora, dar principala
cauz a restrngerii progresive a cererii populaiei pentru aceste
servicii rezid, n primul rnd, n lipsa resurselor financiare existente
la populaie.
n ultimii ani s-au mai ntreprins doar msuri izolate de
mbuntire i dezvoltare a bazei tehnico-materiale din acest sector.
i este firesc ca acest lucru s fi cptat o amploare deosebit, atta
timp ct foarte multe dintre capacitile hoteliere sunt nc n locaie

298

Constantin ANGHELACHE

de gestiune i, explicabil, nimeni nu este interesat s efectueze


investiii la acest capitol, nici pentru stat, nici pentru altcineva cu
perspective de a deveni proprietar.
Cred c s-a ajuns aici pentru c au existat la nceput reineri n
ceea ce privete privatizarea spaiilor hoteliere sau a obiectivelor
turistice, iar apoi, cnd anumite preuri au fost consolidate pe o
perioad lung de timp, locaiile de gestiune i nchirierile nu au
putut fi stopate i s-a mers n continuare, fr nici un privilegiu sau
rentabilitate pentru proprietarul real al respectivelor obiective
turistice.
Ulterior, cnd aceste obiective au nceput s dea vdite semne
de oboseal, s-a pus problema vnzrii lor, deoarece mijloace
financiare nu exist, iar aceste privatizri de ultim or s-au realizat,
sau i-au propus s se realizeze, sub formele cele mai diversificate
numai n favoarea unui segment restrns de beneficiari, cei care
aveau avantajul de a fi cu un pas n faa celorlali care ar fi dorit s
participe la privatizare.
Un caz particular l ridic i utilizarea licitaiilor, prin care
acest mecanism de pia a fost aplicat n funcie de nevoi i interese,
dar, de fiecare dat, n urma procesului de privatizare prin acest
procedeu, rezultatele pentru stat, fostul proprietar, sunt i au rmas
minime.
De aceea, procesul de privatizare nu a adus impulsul ateptat,
iar sistemul de nchiriere a spaiilor hoteliere nu a avut efectul
scontat.
n ceea ce privete dezvoltarea componentei n vog, agroturismul, trebuie subliniat c i n aceast direcie s-a fcut extrem
de puin n ara noastr. Aceasta pentru c a crea spaii de cazare n
acest sistem implic fonduri de cteva sute de milioane de lei. n
contextul n care sistemul bancar este puternic afectat, era i a rmas
n continuare foarte dificil ca cineva, dornic s dezvolte activiti n
cadrul segmentului de agroturism, s reueasc acest lucru numai
prin folosirea resurselor financiare proprii care, practic, nu exist.
Iat de ce n 2009-2013 s-au impus msuri de conservare i nu
de dezvoltare a bazei turistice de care dispune Romnia.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

299

Ministerul Turismului i-a luat inima n dini i a trecut ferm


la privatizarea hotelurilor i a altor baze turistice. Romnul poate
spune c niciodat nu este prea trziu sau, dimpotriv, c
respiraia artificial la un decedat este inutil, n aprecierea
vastului program de privatizare din turism, declanat n 2001 i
continuat apoi pn n prezent. Se vor gsi, cu certitudine, multe
puncte negre n acest proces de privatizare. Ceea ce s-a ncasat din
trecerea n proprietatea privat s-ar putea s nu mai aib o
semnificaie deosebit dac noii proprietari, indiferent ce sunt,
persoane fizice sau juridice, vor face eforturi pentru a reface baza
turistic i, pe aceast cale, de a relansa, la costuri acceptabile pentru
clientul romn, serviciile turistice i de alimentaie public.
De asemenea, trebuie accentuat ideea c pentru dezvoltarea
agroturismului, cel care poate s aduc venituri unui numr
semnificativ de mare din populaia rii, poate s absoarb for de
munc disponibilizat i poate degreva bugetul de stat de plata unor
ajutoare sau salarii etc., ar fi nevoie s se pun n practic sistemul de
credit ipotecar real, cel care poate s asigure celor interesai o
perspectiv de finanare n condiii accesibile.
n acest capitol am fcut o incursiune menit a evidenia
rezultatul tranziiei n principalele domenii (ramuri) ale economiei
naionale.
Extinderea analizei la oricare dintre celelalte sectoare de
activitate (construcii mai puin cel al construciei de locuine n
sectorul privat - , transporturi, sistemul bancar etc.) va conduce la
aceleai concluzii. Situaia nregistrat de fiecare sector important al
economiei naionale, face obiectul capitolelor urmtoare.

*
* *

300

Constantin ANGHELACHE

Ar fi de sintetizat, mcar n cteva fraze, evoluia situaiei


social-economice i financiare a Romniei, pe fondul apariiei i
adncirii crizei mondiale, din 2007 i pn n prezent.
n Romnia s-au vzut cu ochiul liber efectele politicii de
campanie electoral din 2012 care, n mod cert, a avut i va avea
efecte negative, uor de cuantificat acum.
Am n vedere, n primul rnd, dificultatea de a construi un
buget consolidat pentru anul 2014, n contextul schimbrii a trei
guverne ntr-un an i al adoptrii de msuri contradictorii fr
coeren i continuitate fr precedent n Romnia, i aceasta pe
fondul unei diminuri severe a creterii economice, n 2009-2012
(pentru 2013, constatm o cretere semnificativ de 3,5%).
Criza financiar, despre care tot propovduiesc, nc de la
apariia primilor embrioni n 2006 (a sistemului bancar, pieei
financiare i de capital etc.), declanat n SUA, continuat i
generalizat, la nceput n Europa de Vest i Asia, atenioneaz
asupra unor efecte negative, la nceput indirect i acum n plin
aciune destructiv, i asupra situaiei economice i sociale din ara
noastr.
De aceea, trebuie s menionez faptul c cele dou tendine
(politica de campanie din Romnia i adncirea efectelor crizei
financiare mondiale) nu sunt corelate i pot determina evoluii
dramatice n viitor. Deie Domnul s fi greit eu n aceste aprecieri, pe
care le tot repet din 2006 i pn n prezent.

Capitolul 6

Evoluia Produsului Intern Brut


6.1. Evoluii comparative ale indicatorului PIB
Produsul Intern Brut este calculat de toate rile i el reprezint, sub form sintetizat, evoluia cantitativ i calitativ nregistrat de o ar ntr-o perioad de timp dat.
Dac am compara acest indicator obinut de ara noastr n
ultimii ani cu cel realizat de rile europene, situaia ar fi clar
negativ, ara noastr situndu-se pe unul dintre ultimele locuri, dar
s-ar gsi o explicaie prin decalajul existent n nivelul de dezvoltare
social-economic.
Situaia nu este ns diferit nici n cazul n care comparm
nivelul PIB realizat de Romnia cu acelai indicator obinut de ri
din centrul i estul Europei, care au pit pe drumul tranziiei o dat
cu ara noastr. n acest context, comparaiile sunt cu mult mai
edificatoare deoarece evideniaz anumite evoluii care s-au produs
n condiii aproximativ similare i care, n situaia scderii accentuate
a acestui indicator n ara noastr, ne oblig s cutm cauzele reale
ale unei astfel de evoluii.
Din acest punct de vedere, apreciez c cea mai obiectiv este
comparaia indicatorului PIB realizat de ara noastr cu nivelurile
aceluiai indicator nregistrate de Cipru, Estonia, Letonia, Lituania,
Cehia, Polonia, Ungaria, Republica Slovenia, Republica Slovac i
Bulgaria. Constatm c, ncepnd cu anul 1990 i pn n anul 1995,
aceti indicatori au nregistrat evoluii difereniate n aceste ri, n
majoritatea producndu-se o tendin de scdere, naintea macrostabilizrii. Din anul 1995 i pn la sfritul anului 1999, acest proces
de reducere substanial a PIB a continuat mai ales n Romnia, ara
care rmnea singura dintre cele mai sus menionate n situaia de a
avea un indicator PIB sczut. Dup anul 2000, Produsul Intern Brut a
nregistrat un proces de cretere. Este semnificativ faptul c n 2007

302

Constantin ANGHELACHE

PIB a fost cu 6,0% mai mare dect n 2006, dar n cifre absolute este
nc departe de potenialul de care dispune Romnia. n anul 2005,
Produsul Intern Brut a fost n cifre absolute i preuri curente de
287,1863 miliarde lei, adic peste 100 miliarde de dolari la cursul de
2,85 lei/$ la 31.12.2005. n anul 2006 PIB a nregistrat nivelul de
342,2 miliarde lei, adic cca. 142,7 miliarde dolari SUA la cursul de
2,40 lei/USD, ceea ce reprezint o cretere cu 7,7% fa de anul
2005. n anul 2007, Produsul Intern Brut a fost n cifre absolute i
preuri curente de 404.708,8 milioane lei, adic peste 169,4 miliarde
de dolari la cursul de 2,4564 lei/$ la 31.12.2007, ceea ce reprezint o
cretere de 6,1% fa de anul precedent. n anul 2008, PIB a ajuns la
514.654 milioane lei. Comparativ cu 2007, PIB a crescut n 2008 cu
7,1%. n anul 2009, pe fondul lipsei de programe proactive, a
bugetelor electorale din 2008 i 2009 i sub efectul devastator al
crizei, PIB a sczut la 491.273,7 lei, nregistrnd o scdere, n date
deflatate, de -7,1%. n 2010 PIB a ajuns la 522.561,1 milioane lei, iar
n 2011 a fost de 578.551,9, (salariile nregistrate nu sunt deflatate
fiind exprimate n preurile curente ale fiecrei perioade). n 2012,
valoarea nedeflatat a PIB a fost de 587.494,4 milioane lei. n 2013,
valoarea n preuri curente a PIB a fost de 608.056,7 milioane lei,
adic cu 3,5% mai mare dect n 2012. Din 1995 pn n prezent, n
Ungaria, ar cu care ne putem compara, s-a nregistrat o tendin
fluctuant de cretere a PIB cuprins ntre 1,3% n 1996, 4,6% n
1997, 5,1% n 1998, 5,9% n 1999, 7,7% n 2000 i 3,5% n 2002,
3,7% n 2003, 2,1% n 2004, 4,1% n 2005, 3,9% n 2006, 3.7% n
2007, de 0,5% n 2008, de 1,1% n 2009 i -1,6% n 2010. n anul
2010, PIB a sczut cu -1,0%, fiind de 522.561,1 milioane de lei. n
2011 s-a nregistrat o uoar cretere de 2,5%, la o valoare de
556.708,4 milioane lei, valoare definitiv. Cresterea in 2013 fata de
2012 a fost de 3,5%.
Ungaria i Polonia sunt ri care, dei s-au confruntat i ele cu
o serie de dificulti de-a lungul timpului, au trecut la o mbuntire
a activitii care le-a permis o cretere cantitativ a indicatorului PIB.
n ara noastr, dac n anul 1996 acest indicator manifesta o
cretere de 3,9% fa de anul 1995, n perioada urmtoare a anului
1997 s-a manifestat o scdere de 6,6%, n anul 1998 o scdere de

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

303

7,3%, iar n 1999, o scdere de 3,2%. Din anul 2000, PIB a


nregistrat o evoluie constant ascendent, crescnd cu 3% n 2001
cu 5,3% cu 4,8% n 2002, cu 4,9% n 2003, cu 8,4% n 2004, cu 4,1
n 2005, cu 7,7% n 2006, cu 6,0% n 2007 i cu 7,1 n 2008.
calculul este efectuat fa de anul precedent. n 2009 a nceput
adevratul recul, nregistrndu-se o reducere de -7,1%, fa de anul
anterior. Procentul de scdere a PIB a continuat i n 2010, cnd PIB
s-a redus cu -1,6%, iar pentru 2011, PIB-ul a crescut cu 2,5%. n
2012, de asemenea, a fost o uoar cretere (1,1%), iar n 2013 s-a
nregistrat o cretere comparabil, de 3,5%.
Evoluia PIB n perioada 2001- 2014
(perioada corespunztoare din anul precedent = 100)

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletin Statistic nr. 7/2014

6.2. Nivelul Produsului Intern Brut n 2012 - 2013


PIB, principalul indicator de caracterizare a evoluiei
economiei naionale, a nregistrat n 2010 o scdere cu -1,6% fa de
anul 2009 i o cretere de 2,5% n 2011 fa de 2010. n 2012, PIB a
crescut cu 1,1% fa de 2011, iar pentru anul 2013, creterea este de
3,5%, adica 608.056,7 milioane lei.

304

Constantin ANGHELACHE

Din punctul de vedere al cifrelor absolute privind realizarea


PIB, pe categorii de resurse i utilizri, putem meniona c agricultura, silvicultura i piscicultura au avut o contribuie redus,
industria i construciile au sczut n ritm moderat, iar serviciile i
producia aferent serviciilor bancare au nregistrat o rat negativ.
Analiza structurii PIB pe resurse i utilizri a fost prezentat i
analizat, pe larg, n capitolul unu, nemaifiind oportun reluarea i n
acest capitol.
O apreciere trebuie fcut i n legtur cu situaia stocurilor
care evideniaz faptul c o bun parte a consumurilor din economie
a fost alimentat prin stocuri acumulate n perioadele precedente i
c, n general, se produce pe stoc, ntruct circuitul economic de
producie desfacere consum este strangulat fie din lipsa
veniturilor i a surselor financiare existente n economie, fie, uneori,
de calitatea precar a unor produse, aa nct, pentru a evita omajul
i a-i obine indicatorii pe baza crora se face salarizarea, n multe
ntreprinderi cu capital de stat sau majoritar de stat se produce orice,
indiferent de situaia final a acestui ce produs. S sperm c vor fi
efectuate, la nivelul factorilor de decizie, analize realiste care s
evidenieze aceste deprecieri ale indicatorilor macroeconomici, i
prin aceasta, deprecierea evoluiei economiei Romniei. Fr o astfel
de analiz, este cert c s-ar nregistra stagnri ale principalilor
indicatori macroeconomici.

6.3. Produsul Intern Brut are un trend oscilant


n 2009-2013
Analiza evoluiei social-economice din ara noastr nu se
poate efectua dect pe baza studiului unor date care s acopere i s
evidenieze, la nivel macroeconomic, stadiul de dezvoltare a rii,
concretizat n evoluia PIB. Analiza individual a evoluiei acestui
indicator, dei este de natur s evidenieze situaia macroeconomic
pe care o parcurge Romnia, nu este suficient de elocvent, putnd
exista preri i puncte de vedere care s conduc la concluzia c,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

305

poate, condiiile concrete de la noi sunt particulare, or, analiza


urmrete identificarea cu orice pre numai a aspectelor negative.
Creterea Produsului intern brut
n % fa de semestrul I din anul precedent
PIB real
125

PIB deflatat
120

115

110

105

100

95

90
2002 2003 2 004 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic,


Buletin Statistic nr. 7/2014

De aceea, vom efectua o analiz comparat a modului n care a


evoluat acest indicator, PIB, n perioada 2001-2013 i pe perioada
1997-2000, fundamentat pe indici cu baza n lan (compararea
nivelului anului curent cu anul precedent) i ntr-un context care ni se
potrivete, cel al rilor central i est-europene.
Evoluia contribuiei principalelor categorii de resurse la
modificarea PIB, n sem. I al anilor 2003-2013
5
4

3,8
3,2

3,3

3,4

3,7

3,2

2,6

2
1
0
-1

1,9

1,8
1,1
0,7
0,3
0,2

2003

1
0,4
0,3

2004

1,1
0,9

1,3
0,9

0,2
-0,3

2005

2,2
1,7

1,6
1,1

0,2

0,1

-0,4

2006

2007

0,9
0,6
0,1

0,8
-0,3
2009-0,6

2008

-0,3
2010-0,7

2011

-1,4
-1,9

-2
-2,4
-2,9

-3
-4

-2,6

-4

-5
Agricutura, silv., pisc., expl. forest

Industrie

Construcii

Servicii

Impozite nete pe produs

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletin Statistic nr. 7/2014

306

Constantin ANGHELACHE

Aceast posibilitate de analiz este mult mai edificatoare fa


de o analiz solitar, care ar putea fi afectat de interpretarea c
poate este insuficient de relevant datorit unor condiii interne sau
fa de o comparare exhaustiv cu toate rile europene care ar fi, de
asemenea, generatoare de interpretri, cum c o serie de ri din
Europa au condiii sociale, economice etc. total diferite de cele din
ara noastr.
Singura cale de analiz concret a acestor elemente privind
evoluia PIB este un studiu comparat al evoluiei n Romnia i celelalte
ri central i est-europene, cum sunt Cehia, Ungaria, Polonia, Slovenia,
Slovacia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia i Cipru.
Aceste zece ri constituie, alturi de Romnia, nucleul statelor
central i est-europene care au pit pe acelai drum n condiii
aproximativ similare.
Nu se include n aceast analiz situaia statelor europene ce
au rezultat din dezintegrarea fostei URSS i nici integral pe cele care
au rezultat din dezmembrarea fostei RSFI.
De asemenea, Albania, care n momentul de fa nu raporteaz
date eseniale i precise n legtur cu dezvoltarea social-economic,
nu poate fi luat n discuie.
Acest element aprea ca esenial n analizele efectuate de
economiti, care porneau de la faptul c o astfel de macrostabilizare,
pe fondul unei schimbri i n contextul credibilitii propuselor
programe electorale, va fi dttoare de sperane.
Comparativ cu Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovacia i
Republica Ceh, Romnia a nregistrat n perioada 2001-2013 o
oarecare cretere medie anual a ratei de evoluie a PIB, dei n
2009-2011 s-a manifestat scderea sub impactul crizei i a
ineficienei programului de guvernare.
Ajungem la concluzia c, din punctul de vedere al nivelului
economic, Romnia se afla ntr-o situaie bun pn n 2008, fiind
alarmant cderea din 2009-2010 i ritmul nesemnificativ din 20112012. Anul 2013 arat o nviorare, cu o cretere de 3,5%.
Modul n care a evoluat PIB din 2005 pn n prezent este
concludent, n contextul n care acest indicator cuprinde i sfera
serviciilor, deci sfera tuturor activitilor din cadrul economiei

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

307

naionale. nseamn c s-au realizat acele transferuri de activiti de


la un sector de activitate la altul, ceea ce este de natur s stimuleze
consolidarea economiei de pia, dar numai n msura n care se va
intensifica preocuparea de a investi n sectoare economice specifice
Romaniei, acceptate cantitativ-calitativ i nivel al costurilor de pia
intern i internaional. Deficiena programelor anticriz din 20092012 const tocmai n lipsa de msuri anticriz proactive ce ar fi
avut, cu certitudine, efecte pozitive. Anul 2013 a marcat un
reviriment bazat pe o politic mai realist de alocare a resurselor.
Pentru a justifica aceast apreciere i pentru c, dei am semnalat i
n 2011 nevoia unor astfel de msuri, nu s-a ntreprins nici o msur
concludent, redau n continuare, n mod succint, cteva asemenea
msuri ce au stat i nc mai stau la ndemna guvernanilor din
Romnia.
1. Impozitarea dreptului de proprietate pe fondul arabil (agricol)
i forestier cu o sum de circa 400 lei/an, pltibil n 4 trane
de cte 100 lei/trimestru. Impozitul pe proprietatea fondului
agricol/forestier n cuantumul menionat este teoretic
(exemplificativ) acesta urmnd a fi stabilit n funcie de
impozitul practicat n prezent i corelat cu subvenia
comunitar. n urma unei astfel de msuri se vor realiza:
a) ncasarea anual a unei sume de circa 7 8 miliarde lei;
b) determinarea proprietarilor de terenuri agricole/forestiere
s treac la exploatarea raional a acestora;
c) determinarea celor fr posibiliti financiare i
cunotine agrotehnice s arendeze proprietile
agricole/forestiere;
d) determinarea proprietarilor agricoli s decid vnzarea
acestor proprieti;
e) n situaiile prevzute la punctele c i d se va asigura
refacerea lotizrii suprafeelor agricole care pot fi apoi
exploatate prin metode agrotehnice superioare
(mecanizare, chimizare, combatere duntori, fertilizare,
irigare, asolamente etc) deoarece numai prin lotizri de
la circa 200 hectare n sus se pot aplica metodele agri
tehnice precizate.

308

Constantin ANGHELACHE

2. Pentru refacerea eptelului trebuie ncurajai proprietarii de


animale s se implice mai activ, iar pentru aceasta se impun:
a) subvenii active numai pentru cei care au un anumit
numr de animale pe fiecare specie;
b) scutirea de impozit pe proprietatea animalelor sau
practicarea de impozite modice;
c) sprijinirea proprietarilor pentru a implementa msurile
din directivele europene, privitoare la acest sector;
d) impulsionarea dezvoltrii industriei de prelucrare a
produselor agro-alimentare;
e) sprijinirea proprietarilor agricoli prin acordarea de
asisten de specialitate n vederea iniierii de proiecte n
vederea accesrii fondurilor comunitare cuprinse n
programul de dezvoltare rural.
3. Scutirea de impozit pe profitul realizat din exportul de bunuri
i servicii, msur care ar avea ca efecte:
a) repatrierea sumelor n valut ncasate din export;
b) dezvoltarea exporturilor directe de mrfuri i servicii i
renunarea la operaiunile speculative de export (export
n tranzit, export pe baz de comision, export pentru
reexport din alt ar etc);
c) creterea exporturilor intracomunitare i internaionale
de produse i servicii romneti cu efect imediat asupra
dezvoltrii produciei pentru export.
4. ncurajarea investiiilor strine directe prin urmtoarele:
a) reducerea plafoanelor (investiia propriu zis) pn
chiar la 1 milion Euro, cu condiia de a se localiza n
domenii de interes i ocupare de for de munc, pentru
care se acord faciliti (scutirea de impozit pe profitul
realizat pentru o perioad n cazul investiiilor n
domeniul productiv, scutirea de impozite pentru export,
reducerea unor contribuii pentru fora de munc ocupat
din omaj etc);
b) simplificarea procedurilor de autorizare a unor astfel de
investiii;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

309

c) elaborarea unui cadru legislativ suplu i de durat,


deoarece desele schimbri n acest domeniu legislativ
estompeaz entuziasmul investitorilor strini.
5. Iniierea de proiecte majore n domeniul infrastructurii n
vederea atragerii de investitori strini i accesrii fondurilor
comunitare. Astfel, n domeniul transporturilor s-ar putea
iniia un proiect naional pentru dezvoltarea i modernizarea
infrastructurii utiliznd facilitile oferite de acordurile cu
Fondul Monetar Internaional, Banca Mondial i Banca
European pentru Reconstrucie i Dezvoltare n vederea
obinerii unor credite n condiii mai avantajoase. Pentru
realizarea unui asemenea proiect s-ar impune urmtoare
msuri:
a) proiectarea sistemului de infrastructur naional
(autostrzi, poduri, overflay-uri etc), s presupunem de
circa 1500 km;
b) lotizarea geografic a acestei reele n pachete de circa
150 200 km;
c) antecalculaie specific fiecrui lot astfel stabilit;
d) pregtirea caietelor de sarcini pentru fiecare lot (ce
devine un proiect), cu urmtoarele elemente importante:
- participarea intern i internaional la licitaiile ce
se vor organiza;
- prezentarea de garanii bancare solide;
- garantarea unui termen de execuie de maximum doi
ani;
- asigurarea finanrii iniiale de ctre ctigtorul
fiecrei licitaii;
- recuperarea fondurilor investite n fiecare caz, n
cota i limitele prevzute n normele europene din
fondurile comunitare;
- asigurarea cofinanrii de Guvernul romn prin
eventuale credite interne/externe sau acorduri cu
ctigtorii licitaiilor de rambursare a sumelor
datorate ctre acetia n condiii de creditare (cnd sa angajat mprumutul de peste 20 miliarde euro de la

310

Constantin ANGHELACHE

FMI, Banca Mondial i Uniunea European pentru


investiii i dezvoltare, aceasta trebuia s fie
destinaia sumelor primite, i nu plata de salarii i
pensii!);
- recuperarea cheltuielilor efectuate de investitori prin
exploatarea pe o perioad ce se poate calcula a
reelelor construite.
Avantajele unui asemenea proiect ar consta n:
a) atragerea de fonduri strine, comunitare i necomunitare;
b) absorbia de for de munc, n special din rndul
omajului, ceea ce determin reducerea ratei omajului i
a fondurilor pentru ajutorul de omaj;
c) revitalizarea unor societi comerciale de producie din
domeniul realizrii de materiale necesare acestor
proiecte de infrastructur (ciment, bitum, cherestea, fier
beton etc);
d) sporirea bazei de impozitare ca urmare a ocuprii de
locuri de munc i alimentarea astfel a bugetelor i
fondurilor speciale cu venituri suplimentare;
e) mbuntirea substanial a infrastructurii i reelei de
transport romneti.
Toate aceste proiecte trebuie organizate numai prin licitaii
internaionale pentru a atrage, cu precdere, societi de
construcii specializate din ri cu bogat experien (Frana,
Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia etc.), n contextul
n care acestea au puine proiecte n rile lor. Astfel de
proiecte asigur valorificarea avantajelor pe care le ofer
fondurile comunitare i conduce la revitalizarea sistemului
bancar romnesc. Dup modelul simplificat prezentat mai
sus se pot iniia i altele similare n domenii n care Romnia
are expertiz i care sunt de interes cel puin european.
6. Relansarea activitii n domeniul construciilor de locuine i
industriale prin:
a) practicarea unei cote de TVA reduse, poate chiar zero,
pentru asemenea proiecte;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

311

b) scutirea pentru o perioad de timp de la plata impozitului


pentru profitul realizat din aceste proiecte;
c) practicarea n mod avantajos a creditului ipotecar.
7. Impulsionarea direciilor regionale pentru iniierea de proiecte
ce pot accesa fonduri comunitare nerambursabile (asigurarea
cotelor de cofinanare, acordarea de asisten de specialitate
etc.).
8. Alte msuri privind aplicarea de impozite i taxe difereniate
cu scopul de a proteja persoanele cu venituri mici/situaii
precare i a ncasa venituri progresive de la persoanele cu
stare economic/financiar bun.
Cele mai sus prezentate nu se constituie ntr-un program
articulat, ci reprezint doar o sugestie ce poate fi avut n vedere
pentru a se ncerca, mcar, ieirea din criz. Nu cred c n ntreaga
cavalcad de dezbateri, dintr-o parte sau alta a eichierului politic,
din ultimii doi ani, s-a auzit ceva concret din toate sugestiile de
msuri de mai sus. S-a limitat totul la bisturiu, adic a tiadin
dreapta i nu tia din stnga. Avem nevoie de o gndire naional
neafectat, adic de un grup de tehnocrai, care s nu fie inhibat i
s spun sincer unde ne-au dus anii electorali 2008-2009, i apoi
2012-2013 care, au fost pcatele i mai ales ct mai trebuie s
raportm msurile de austeritate i care este programul concret de
stpnire/ieire din criz. Este nevoie de o privire retroactiv lucid,
pentru ca anul 2014 sa continue saltul realizat in 2013.
Anul 2012, a fost unul greu de analizat i interpretat mai ales
ca urmare a faptului c s-au succedat trei guverne are nu au avut
coeren i continuitate n programele aplicate. Ultimul guvern, zis
de dreapta, a ncercat s crpeasc o oarecare strategie afectat ns
de angajamente anterioare, restriciile impuse prin programul FMI,
deturnri de fonduri i multe altele. La sfritul anului 2012 situaia
s-a mbuntit. Anul agricol 2012 a fost slab iar 2013 a marcat un
reviriment. Fondurile europene au fost accesate n mic msur sau,
cele accesate nu s-au utilizat n mod corespunztor. Turismul a
nregistrat un curs nesatisfctor. Investiiile autohtone s-au redus
sau au fost utilizate neeficient ca s nu folosesc alt expresie, iar cele
strine practic au disprut. n aceste condiii evoluia a devenit

312

Constantin ANGHELACHE

haotic. S-au redus salariile, a crescut rata omajului, rata inflaiei a


crescut, s-au redus numrul locurilor de munc, toate cu efect
negativ n nivelul de trai al populaiei, deci a calitii vieii. De fapt,
n volumele anterioare (este reluat i n acesta), am prezentat foarte
clar c greelile s-au declanat imediat dup decembrie 1989, cnd,
n mod nesbuit, s-au declanat inflaia i omajul, cu efectele lor
devastatoare asupra economiei i s-a refuzat trecerea la primul pas,
de privatizare corect, pe baza prilor sociale existente chiar i n
economia superetatizat.
De-a lungul celor saptesprezece ani (volume scrise dac este
mai edificator) am tras o sumedenie de semnale, bazate pe analiza
cifrelor reale nregistrate n evoluia economic, dar, nimic, la nivel
absolut, nu a fost luat mcar n discuie. Nu ced c sunt singurul care
am efectuat asemenea analize. Au mai fost i alii ale cror mrturii
scrise rmn mrturii istorice pentru alte generaii.

Capitolul 7

Producia industrial stabilizat la un nivel


redus
7.1. Aspecte generale
n structura economiei naionale, industria ocup un loc
important, fiind sursa principal de realizare a Produsului Intern Brut
i a venitului naional. Pe ansamblul economiei naionale, se poate
discuta despre existena, nc, a unor societi comerciale i regii
autonome a cror activitate trebuie s se restrng sau s nceteze,
indiferent de consecinele economice i sociale care pot s decurg
dintr-o asemenea msur.
Este adevrat c industria romneasc a fost conceput ca un
sistem integrat, n care ramurile au devenit, n virtutea principiilor de
comand, interdependente n funcionarea lor. Oricum, chiar dac se
dorea, Romnia nu putea s-i dezvolte o economie autarhic, fiind
obligat s se integreze n sistemul de cooperare i specializare
economic internaional.
Participarea la diviziunea internaional a muncii presu-pune,
n primul rnd, specializare bazat pe resursele proprii i nivelul
tehnologic folosit, n msur s asigure realizarea de produse la
parametrii calitativi acceptai de segmentul de pia considerat. Este
clar c producia trebuie s se realizeze la cerinele pieei internaionale, fiind nvechit gndirea de a avea producie pentru export
i producie pentru piaa intern. Situaia industriei romneti este
cunoscut i, de aceea, nu voi insista pe aceast linie.
Trecerea la economia de pia impunea declanarea, cu maxim urgen, a procesului de restructurare i privatizare. Aceast
activitate trebuie fcut chibzuit, pe baz de programe i prin crearea
condiiilor de meninere a unor prghii care s asigure funcionarea

314

Constantin ANGHELACHE

unor uniti n corelaie, pn cnd se creeaz cadrul desfurrii de


activiti independente ale societilor i regiilor autonome.
Ideea de privatizare i restructurare este corect, dar procesul
de realizare trebuie conceput n concordan cu realitile concrete
din ara noastr. n acest context, este necesar s se sublinieze c n
1990 i n anii urmtori Romnia s-a confruntat cu lipsa capitalului
autohton. De aceea ar fi fost necesar ca, n perspectiva declanrii
procesului de privatizare, s se gndeasc un cadru legislativ
favorabil apariiei i consolidrii capitalului romnesc. Or, Legea nr.
31/1990, corelat cu Legea nr. 35/1991, a creat faciliti numai
micilor investitori strini, fr a-i ncuraja i stimula pe
ntreprinztorii romni sau pe cei strini cu potenial remarcabil.
Romnii care s-au angajat totui n acest proces s-au dovedit a fi ori
temerari, ori buni exploatatori ai cadrului legislativ n vigoare.
Dac n anul 2000 nu s-a ntmplat nimic semnificativ n ceea
ce privete privatizarea, de cele mai multe ori aceasta reducndu-se
la simpla vnzare de active, la preuri discutabile, iar sumele
rezultate fiind consumate prin execuia bugetului de stat, n 20012008 s-a acionat pentru accelerarea acestui proces.
Pn n anul 2000, dar i dup aceea, toate privatizrile au fost
cu cntec, din cauza abaterii de la cadrul legal.
Executivul format de noua coaliie a extins analiza la perioada
ultimilor zece ani i chiar mai mult. Angajamentul de a lupta i a
ncerca s strpeasc corupia seamn, cel puin n momentul n care
atern aceste rnduri, cu cea mai teribil vendet politic existent n
Romnia de dup 1990, comparabil poate numai cu ceea ce se
ntmpla n anii dictaturii comuniste. Corupia a devenit o
expresie pe care foarte muli nu tiu s o defineasc, dar o folosesc
pentru a cura, fr menajamente, terenul de oponeni.
Revenind la perioada analizat, precizez c pe fondul dorinei
de restructurare i privatizare a societilor comerciale cu capital de
stat i a regiilor autonome, s-au promovat, dac nu cu rea-credin,
cel puin din ignoran, metode care au fost legiferate i au condus la
rezultate dezastruoase.
Astfel, metoda MEBO a avut ca efect trecerea n proprietatea
privat, de cele mai multe ori contra unor sume simbolice, a multor

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

315

societi comerciale mici i mijlocii care erau cele mai profitabile.


Apoi, marea privatizare (cuponiada) a avut i ea efect zero, puini
fiind aceia care pot afirma astzi c au devenit coproprietari sau c
au vreun avantaj financiar. Aceast metod de privatizare a dus la
crearea marilor coloi (a se citi SIF-uri), acaparai prin cele mai
diabolice procedee n doar cteva perechi de mini (vezi lupta pentru
cota de deinere, care ar putea facilita ntoarcerea acestor investiii
financiare n mna unu numr limitat de persoane). Dac cei care
sunt proprietari ai nesemnificativelor cupoane, dar numrai la milioane,
ar dori s-i valorifice calitatea de mici acionari, SIF-urile ar deveni un
nou FNI de dimensiune naional.
n aceste condiii, industria, i aa bolnav, a intrat practic n
com, ajungndu-se la formule radicale de privatizare, concretizate
n formula preului de un euro. Pentru cei care nu au investigat
acest fenomen pot fi relevante dou aspecte, i anume:
ciclul de producie nu se poate relua fr mijloace circulante, care, n cazul coloilor industriali, se ridic la zeci
sau sute de miliarde de lei. Deci, indiferent de preul
privatizrii, vor exista puini investitori interesai n a
prelua o asemenea societate comercial/regie autonom.
Aceasta cu att mai mult, cu ct sistemul bancar din
Romnia, aflat n proces alarmant de decapitalizare, nu
poate fi sursa creditrii cu sumele necesare relurii i
continurii ciclului de producie;
gradul de uzur fizic i moral a utilajelor industriale
este foarte avansat, impunndu-se msuri radicale de
retehnologizare. n plus, marile ntreprinderi (societi
comerciale) cu capital de stat au datorii care nu pot fi
pltite dect de viitorii proprietari.
n aceste condiii, se poate vorbi, n cazul unor societi
comerciale, de existena unor preuri negative.
Desigur, aceast situaie creeaz i posibilitatea unor abordri
speculative, dar de aici i pn la varianta de a cumpra societi sau
mijloace fixe ale acestora, pentru a fi vndute la fier vechi i a

316

Constantin ANGHELACHE

utiliza terenurile i construciile aferente n alte scopuri, calea este


mai lung i ar merita o analiz aprofundat.
Din anul 1990 asistm la un proces de scdere a produciei
industriale, chiar dac de la un an la altul putem consemna i uoare
creteri, cu toate consecinele ce decurg din aceasta (venituri reale
reduse pentru bugetul de stat, nghearea salariilor, concedieri i
disponibilizri masive, degradarea utilajelor industriale etc.).
Procesul de retehnologizare nu este prezent i activ, pe ct ar fi
necesar, n industrie, iar restructurarea/privatizarea n marea industrie
nu s-a concretizat n dezvoltarea de capaciti de producie eficiente
n domeniile de interes pentru economia rii noastre.
Complicat i greu de neles, din punct de vedere economic, a
fost i strategia n baza creia sumele, de cele mai multe ori modice,
ncasate n procesul de privatizare s-au constituit n venituri pentru
acoperirea cheltuielilor n cadrul bugetului de stat. n acest mod, nu a
mai rmas nimic pentru retehnologizare, protecia mediului etc.

7.2. Evoluia industriei n perioada 2001-2014


Datele statistice privind situaia nregistrat n industrie pn
n iunie 2014, publicate de Institutul Naional de Statistic, ofer un
tablou nc discutabil pentru perioada previzibil urmtoare.
Dac, n 2000, producia industrial a marcat o uoar cretere
fa de anul 1999 (realizat pe fondul ajungerii, practic, la fundul
sacului), dup 2001, putem aprecia c s-a declanat un proces de
redresare, fracturat ns ncepnd cu trimestrul IV 2008, cnd ncep
s fie resimite efectele crizei economico-financiare.
Aceast evoluie s-a manifestat n toate ramurile, cu precdere
n cea a energiei electrice i termice.
Comparnd producia industrial realizat n 2013 cu cea
nregistrat n anul anterior, constatm o cretere n volum absolut, care
pe msur ce avansam n timp devine semnificativ. La 31 august 2014,
producia industrial a nregistrat o cretere de 23,1% fa de decembrie
2010.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

317

Sursa: Comunicat de pres nr. 241/07.10.201


Rezultate uor pozitive au nregistrat unele ramuri ale industriei
prelucrtoare, respectiv: produse din tutun, mijloace de transport rutier,
mijloace de transport neincluse n cele rutiere, prelucrarea lemnului i
produselor din lemn; celuloz i hrtie i produse din hrtie; substane i
produse chimice; produse din cauciuc i mase plastice, fabricarea
materialelor de construcii; construcii metalice i alte produse din
metale; maini i aparate electrice, produse textile, echipamente pentru
radio, televiziune i comunicaii.
Scderi s-au mai nregistrat n unele ramuri, cele mai semnificative fiind: articole de mbrcminte, maini i aparate electrice, edituri,
poligrafie i reproducerea pe supori a nregistrrilor, prelucrarea
ieiului, cocsificarea crbunelui i tratarea combustibililor nucleari,
pielrie i nclminte.
n raport cu tendinele prefigurate la nceputul anului, creterea
s-a manifestat n industria prelucrtoare, iar n cadrul acesteia, n
ramurile productoare de bunuri de folosin curent.
Referitor la valoarea stocurilor de produse finite din industrie,
nregistrat la 31.12.2011, constatm c aceasta era la nivelul de
19,75% din resursele lunii decembrie, meninndu-se n aceeai
proporie n 2012 (19,30%) i n 2013 (19,05%).
Cifra de afaceri total a ntreprinderilor cu activitate principal
de industrie a crescut mai lent, avnd aceleai salturi, fiind cu 4,7%

Constantin ANGHELACHE

318

mai mare n iunie 2013 fa de iunie 2012 si de 23,1% in august 2014


fata de decembrie 2010.
n industria prelucrtoare, a crescut volumul cifrei de afaceri la
prelucrarea ieiului, alimentar i buturi, substane i produse
chimice, construcii metalice i produse din metal, maini i aparate
electrice, mijloace de transport rutier etc.
n perioada analizat, n raport cu anul precedent, consumul
final de energie electric n economie a fost constant, per total, n
economie, iluminat public i consum al populaiei.
Datele prezentate i analizate scot n eviden faptul c, pe
ansamblu, producia industrial nregistreaz creteri. Valorile indicatorilor produciei industriale, calculai pe baza indicatorilor cu baza
n lan sunt rezonabile, dac avem n vedere c economia romneasc
se afl nc n proces de restructurare/privatizare i este afectat de
perioada de criz economic, pe fondul crizei economice generale ce
se nregistreaz pe plan mondial.
Analiza seriei de date pentru toi cei douzeci i trei de ani evideniaz o uoar reabilitare a produciei industriale i a potenialului
industriei Romniei de a produce, la nivelul calitativ i structurat pe
produse necesare n economia european.
Exist, unele premise de redresare a activitii industriale, mai
ales n sectorul privat.
Problema este complex i de aceea se impune a fi analizat cu
maxim urgen n ideea de a gsi soluii privind stabilizarea acelor
ramuri ale industriei care sunt de interes naional i se pot avea n
vedere pentru piaa european.

7.3. Evoluia industriei n 2010-2014


Producia industrial a cunoscut n 2010-2014 un proces
sinuos de evoluie. n ntregul an 2013 producia industrial, pe total,
a crescut cu 11,3%, n comparaie cu anul 2009. Analiza datelor
nregistrate n 2013 n evoluia indicelui produciei industriale,
comparativ cu 2010, pe structura industrie extractiv, industria
prelucrtoare i energie electric, termic, gaze i ap, pune n

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

319

eviden o cretere difereniat. Astfel, n 2013, ntregul an, cu


excepia lunilor martie, iulie, august i octombrie, indicii produciei
industriale au nregistrat uoare creteri. n domeniul industriei
prelucrtoare, s-au realizat, n general, creteri ale produciei.
Producia de energie electric i termic, gaze i ap a nregistrat
scderi dar din 2013 cresteri. n 2013 i semestrul 1 2014 s-a inversat
trendul i au aprut sporuri de producie n multe subramuri ale
industriei.
Analiza indicilor produciei industriale dup structura pe
marile grupe industriale, n general, a avut o evoluie pozitiv, cele
mai dinamice fiind industria bunurilor de capital, industria bunurilor
de folosin ndelungat i industria bunurilor de uz curent. Analiza
mai sus prezentat s-a efectuat pe seria de date ajustat n funcie de
numrul de zile lucrtoare. La aceleai concluzii se ajunge i pe baza
analizei seriei de date brute.
Evoluia produciei industriale, msurat prin indicii de
dinamic nregistrai pe parcursul anului, calculai pe baz de indici
cu baza n lan fa de luna precedent, reliefeaz creteri uniforme,
pstrnd aceleai caracteristici prezentate n analiza fa de luna
corespunztoare a anului precedent. Aceast tendin s-a evideniat
pn n 2008, dup care scderile au fost dramatice la unele produse,
existnd doar uoare creteri pasagere n domenii care sunt
semnificative pentru piaa european.
Un alt element important ce rezult din analiza seriilor de date
brute, calculate fa de luna corespunztoare din anul precedent, sau
fa de luna anterioar. Productivitatea muncii n industrie care a
nregistrat n iunie 2012 o scdere de -3,9% fa de iunie 2011,
datorit scderii productivitii muncii n industria prelucrtoare cu 5,6%, n aceiai termeni comparabili. n 2014, pe primele ase luni,
productivitatea muncii a crescut cu 6,1% fa de anul 2012, perioada
comparabil.
Din punctul de vedere al cifrei de afaceri, evoluia a fost
conform cu indicii produciei industriale, att pe total, ct i n
structur pe grupele tradiionale.

Constantin ANGHELACHE

320

n anul 2012-2014 s-a reuit ca indicele preurilor produciei


industriale pe total (pia intern i pia extern) s fie meninut la
un nivel controlabil. Aceast evoluie a fost conform cu modificarea
indicelui preurilor de consum pe total economie naional.
n ceea ce privete evoluia resurselor de energie primar,
constatm o evoluie echilibrat att la producia intern, ct i la cea
din import.
n primele ase luni ale anului 2014 evoluia produciei
industriale a fost pozitiv, rspunznd mai bine cerinelor pieei
interne i internaionale. De reinut c prezena produselor industriale
romneti pe pieele externe a fost mai redus, mai ales la cele cu
grad de fabricaie complex.

7.4. Producia industrial pentru export


n anii 2011, 2012, 2013 i primele ase luni ale anului 2014,
producia realizat n acest domeniu, mai ales cea destinat
exportului, dei a cunoscut o uoar cretere fa de toate perioadele
anterioare, este nc foarte redus fa de situaia nregistrat n 1989
i n anii imediat urmtori. Ca o consecin a acestei involuii, exporturile de produse industriale, mai ales cele cu un nalt grad de prelucrare, au fost nc reduse, aceasta fiind una dintre cauzele care au
condus la nregistrarea unui mare deficit al balanei de comer
exterior.
n structura exporturilor, trei din cele zece seciuni de bunuri
din Clasificarea Standard de Comer Internaional (CSCI Rev. 4)
dein mpreun 75,5% din totalul exporturilor, dup cum urmeaz:
maini i echipamente de transport (31,3%), produse prelucrate,
clasificate n principal dup materia prim (19,5%) i articole
manufacturate diverse (16,8%).
n structura importurilor, patru din cele zece seciuni de bunuri
din Clasificarea Standard de Comer Internaional (CSCI Rev. 4)
dein mpreun 80,4% din totalul importurilor, dup cum urmeaz:
maini i echipamente de transport (35,3%), produse prelucrate,
clasificate n principal dup materia prim (21,8%), produse chimice

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

321

i produse conexe nespecificate n alt parte (13,2%) i combustibili


minerali, lubrifiani i materiale conexe (10,1%). n perioada 20112014 s-a nregistrat un trend similar. In 2013 si prima parte a anului
2014 s-au importat mai ales mrfuri necesare pentru producie i
investiii.
Deficitul comercial n anul 2010 a fost de 39805,4 milioane lei
(9460,2 milioane euro) n preuri FOB/CIF, cu 2020,9 milioane lei
(408,8 milioane euro) mai mic dect n anul 2009. n 2011 soldul s-a
meninut tot deficitar, lun de lun. n 2012 i mai ales n 2013 si
primul semestru al anului 2014, soldul balanei de pli externe
(Export FOB / Import CIF) s-a diminuat.
Romnia trebuie s participe la diviziunea internaional a
muncii, att prin exporturi, ct i prin importuri. De asemenea,
Romnia trebuie s-i gseasc loc ntr-o serie de cooperri ce se
realizeaz pe plan internaional.
Este clar deci c producia trebuie s se realizeze la nivelul
cerinelor pieei europene i, mai larg, internaionale, fiind necesar s
dispar, pentru totdeauna, gndirea producie pentru intern i
producie pentru export.
Consolidarea economiei de pia i intrarea n Uniunea
European trebuie s stimuleze producia de calitate. Unele probleme
apar i n domeniul industriei n care, pe de o parte, marea industrie
care a fost construit, n multe cazuri, dup alte criterii dect cele
economice se afl n situaia de a avea utilaje deja nvechite, iar pe de
alt parte, de a lucra i a produce n condiii nu tocmai compatibile
cu cerinele pieei externe.
Privatizarea i restructurarea au aprut deci ca o nevoie acut
de reaezare a economiei romneti, mai ales a industriei, pe criterii
care s conduc la producii pentru nevoile interne i export, i, mai
ales, s vizeze perspectiva realizrii unor producii corespunztor
dimensionate cantitativ i competitiv din punct de vedere calitativ i
al preurilor.
Cu toate acestea, trebuie s observm c procesul de privatizare
n cadrul reformei generale a economiei romneti nu a produs pn n
prezent nici un obiectiv industrial care s poat constitui acum o
premis i s confere o perspectiv pentru dezvoltarea de viitor.

322

Constantin ANGHELACHE

Pe de alt parte, ca urmare a folosirii i, mai ales, a nefolosirii,


utilajele de care dispun marile ntreprinderi din ara noastr s-au uzat
n mod accentuat din punct de vedere fizic i moral, procesele de
modernizare i retehnologizare (ce constituie o component major a
reformei economice) devenind n timp, cu puine excepii, din pcate,
simple deziderate surclasate de alte componente conceptuale ale
reformei.
Pe acest fond, dublat de carenele procesului de privatizare i
creterea ponderii componentei lichidare a procesului de restructurare, fr ca, n locul industriei restructurate, s se pun altceva, au
aprut o serie de consecine sociale constnd n disponibilizri,
trecere n omaj cu sau fr compensri etc., antrennd inevitabile
convulsii sociale.
Este cunoscut faptul c un obiectiv industrial, chiar i n cazul
n care proiectul de realizare a acestuia este foarte temeinic i
tiinific stabilit, dureaz ntre trei, ase-apte ani.
n acest context, n 2009-2014, un numr important de uniti
economice cu producie industrial fie i-au redus activitatea, fie au
fost privatizate prin vnzare ctre investitori strini i, n unele
cazuri, chiar ctre investitori romni.
Dar nu putem spune c n cei peste douzeci de ani, din 1990
pn n prezent, s-a demarat mcar un proiect major care s vizeze
construirea unei ntreprinderi sau a unei societi comerciale n
domeniul industrial de vrf.
Este uor de neles de ce investitorii romni au recurs la
reducerea capacitilor de producie i au trecut la nfiinarea unor
ntreprinderi mici, care, dei sunt productoare i sunt eficiente, sunt
limitate la resursele i potenialul economic de care dispune
respectivul agent economic.
Aceasta ntruct n Romnia este imposibil de discutat despre
realizarea unui obiectiv economic industrial pe baz de credite.
Dobnzile ce se practic n continuare i care au evoluat n
mod permanent n jurul unor valori ridicate nu dau posibilitatea, nici
mcar celor cuteztori, s apeleze la astfel de mprumuturi pentru a
putea materializa un asemenea proiect.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

323

De aceea, este total de neneles de ce creditele externe obinute de Romnia, nu au fost finalizate prin proiecte, pierzndu-se
astfel o posibilitate unic de a se realiza fie i un nceput de relansare
a echilibrrii, restructurrii i dimensionrii economiei romneti, a
produciei industriale, n funcie de posibilitile, de nevoile rii
noastre i de pieele accesibile pentru Romnia n primul rnd a celei
europene.
Mai exist un element, tot att de delicat, i anume c, n mod
permanent, se vorbete fie de ncetarea activitii la unele mari
societi comerciale de stat sau regii autonome, fie de divizarea
acestora n centre de profit, toate ns fiind neeficiente n cele din
urm.
Programul de reform i restructurare, mai ales n domeniul
industriei, nu se poate face la voia ntmplrii.
Pentru acest sector, sunt necesare programe care, innd seama
de durata n care se poate realiza un obiectiv industrial, ar trebui s
fie cu viziune pe termen mediu i lung i s prevad:
sursele pe care s se sprijine proiectul respectiv;
faciliti fiscale pentru investitori n acest domeniu;
practicarea unor dobnzi simbolice, dac se poate spune
aa, pentru a se putea asigura finalizarea proiectului;
acordarea de asisten tehnic de specialitate, n cazurile
care impun acest lucru;
acordarea de garanii guvernamentale n cazul n care se
fac importuri de completare sau importuri de tehnologie.
Aceste condiii, care trebuie create investitorilor romni sau
strini, sunt necesare n contextul n care se dorete, i trebuie s se
doreasc, iniierea unor proiecte care s fie n avantajul investitorilor,
n primul rnd, dar i n avantajul economiei naionale.
O alt problem delicat o constituie faptul c, probabil, de-a
lungul timpului, n acest proces de restructurare, o serie de mari
ntreprinderi din sectorul industrial s-au transformat, devenind simple
hale, deoarece utilajele sunt demult depite.

324

Constantin ANGHELACHE

Pe de alt parte, este de subliniat faptul c de-a lungul timpului, n funcie de aa-zisele condiii concrete din ara noastr,
s-a practicat o serie ntreag de metode de privatizare.
Desigur, aceste metode i-au atins scopul prin aceea c
ntreprinderi mici i mijlocii care erau foarte profitabile au trecut n
mna unor persoane, devenind private.
Nu mai este de discutat acum dac preul pltit a fost cel real,
dac aceast ncurajare a participrii salariailor la privatizare a
fost benefic, dar un lucru este demn de subliniat, i anume: dup
fiecare privatizare mai serioas, invariabil, a urmat un proces sau o
anchet, ceea ce dovedete c nici cei care le-au fcut nu au avut i
nu au cugetul mpcat c s-a procedat cel mai corect.
n aceste condiii, s-au fcut prea muli pai greii pe linia
reformei i n special a privatizrii. De pild, constatm c sute de
mii de spaii comerciale din ntreaga ar au ajuns, practic, ntr-un
avansat proces de degradare, deoarece nu s-a procedat, aa cum era
normal, la privatizarea prin vnzare, dei este tiut faptul c
proprietatea privat este elementul de cpti n dezvoltarea oricrei
iniiative pe piaa liber.
n acest fel, din cauza concesionrilor, nchirierilor pe perioade diferite i uneori la preuri deosebite, cei care le-au folosit
le-au exploatat numai, fr a se gndi c acestea trebuie ntreinute,
mbuntite, dezvoltate .a.m.d.
De aceea, cred c procesul declarativ prin care s-a hotrt
trecerea la vnzare a tuturor acestor spaii trebuie s se realizeze de
ndat i s se accepte plata n mai multe rate.
Ar fi multe de spus n legtur cu acest proces de privatizare,
mai ales n ceea ce privete industria. Este de anticipat ca, n viitor,
ca urmare a msurilor ce se vor lua, producia industrial, mai ales
cea exprimat n uniti fizice, dei lent, s creasc.
Aceasta nu va fi o problem n condiiile n care, concomitent
cu aceast situaie, s-ar pune bazele pentru dezvoltarea activitii n
anumite sectoare care s devin solide i reprezentative pentru
Romnia.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

325

Pe acest fond, numai proiectele i programele detaliate, riguros


ntocmite i cu anse de reuit, pot s constituie elementele de
nceput ale acestui proces.
Pe de alt parte, este de datoria executivului, a ministerelor
coordonatoare, s analizeze n detaliu situaia produciei i serviciilor
din ara noastr, astfel nct s identifice acele sectoare care pot
realiza producie pentru export i s se stabileasc nentrziat
mijloace de stimulare a realizrii acestor exporturi.
Desigur, nu vrem s revenim la unele practici dinainte de anul
1989, cum ar fi cea a leilor-valut la cursuri diferite, dar, pentru a
relansa exportul de produse industriale, a asigura disponibilitile
financiar-valutare, pentru echilibrarea balanei de comer exterior,
cred c este de dorit s se stimuleze exportul aa nct, chiar dac
anumite subvenii pentru export se vor face pe plan intern n lei, vor
fi de natur s conduc la o aezare a poziiei monedei naionale fa
de restul valutelor i s conduc, n acelai timp, la stabilizarea unui
nivel al costului de cumprare al dolarului sau valutei liber
convertibile pentru ara noastr.
n cazul n care astfel de msuri nu vor fi ntreprinse, ne vom
confrunta i n perioadele urmtoare cu deficite ale balanei de
comer exterior, cu creterea datoriei externe care trebuie rambursat
n anii urmtori, cu creteri nesemnificative n valoare real a
Produsului Intern Brut i cu ndeprtarea tot mai mare a Romniei de
la procesul efectiv de ieite din criz.
Un program anticriz, bazat pe msuri de stimulare a
produciei industriale i a exportului este unul care trebuie gndit
multidimensional, bine articulat i care s aib n vedere eliberarea
tuturor elementelor ce pot contribui la meninerea, la un nivel
rezonabil, a activitii economice care s constituie punctul de
plecare a unei creteri economice n perspectiv imediat.
Aceast analiz efectuat dup patru ani de la aderarea
Romniei la Uniunea European are acum importan, deoarece
avem de pltit contribuia la bugetul european i vom putea accesa
din fondurile alocate numai n msura n care exist proiecte concrete
de interes i pentru Uniunea European.

326

Constantin ANGHELACHE

7.5. Producia industrial a nregistrat evoluii sinuoase


Datele publicate de Institutul Naional de Statistic la sfritul
lunii august 2014 evideniaz un proces de evoluie sinuoas a
produciei industriale.
Cauzele care au condus la scderea produciei industriale sunt
uor de enumerat i, n principiu, ar fi urmtoarele:
nceperea descentralizrii fr nici un program concret de
dezvoltare a fiecrei ramuri;
ruperea relaiilor cu CAER, prin destrmarea acestui organism
n care Romnia exporta o serie de produse industriale care, din
punctul de vedere al condiiilor tehnice, fceau fa nevoilor
rilor membre;
reducerea, pn la desfiinare, a relaiilor n domeniul cooperrii
i exportului de produse industriale ale Romniei cu rile din
lumea a treia, n special Africa, Asia i America Latin;
lipsa oricrui sprijin acordat industriei, lsat la voia ntmplrii,
fr nici un program de finanare, refinanare sau
retehnologizare;
ruperea legturilor, stabilite ntr-un interval de peste patru
decenii, ntre ramurile productoare pe orizontal, coordonate
pe vertical;
ncercarea privatizrii principalelor ntreprinderi industriale,
care ns s-a fcut haotic, fr nici un program adecvat;
imposibilitatea obinerii de credite bancare pe baza crora aceste
ntreprinderi s-i poat dezvolta un program de producie;
declinul, pn la stopare, al tuturor investiiilor centralizate,
inclusiv al celor menite s menin mcar nivelul de dezvoltare
existent;
ieirea Romniei de pe pieele externe, chiar i n domenii n
care era recunoscut drept principala exportatoare (producia de
utilaj petrolier, tractoare, maini i utilaje, ngrminte chimice,
produse siderurgice, petrochimice, clorosodice, confecii i
tricotaje etc.);

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

327

lipsa oricrei coordonri n domeniul produciei industriale la


intern;
privatizarea haotic nu a condus la nfiinarea altor societi care
s preia sarcinile de producie ale fostelor ntreprinderi de stat;
scderea dramatic a calitii produciei la ntreprinderile de stat
i dimensionarea societilor comerciale care s-au nfiinat fr a
fi capabile de realizarea unei caliti pentru export;
degradarea fr precedent a potenialului (tehnologie, instalaii)
care, n ultimii zece ani, nu a beneficiat de nici un fel de asisten
tehnic, procese de mbuntire etc;
efectele dezastruoase ale crizei economico-financiare n contextul
n care nu s-au ntreprins i msuri de stabilizare i cretere a
produciei industriale prin investiii i accesri de fonduri europene.
Noi cunoatem aceste cauze care au condus la transformarea
industriei romneti ntr-o grmad de fiare vechi, aa cum a i
pronosticat un distins politician la nceputul anilor 90.
S vedem n aceast apreciere de atunci c aa s-a dorit sau
lucrurile au evoluat haotic?!?
Important este de rspuns c n nici o perioad de guvernare de
pn n 2000 nu a existat un program concret care s se refere la
tehnologizare, la meninerea capacitii de producie n industrie la
un nivel ct de ct acceptabil.
Dac avem n vedere ponderea sczut a produselor industriale
n livrrile la export, concluzia ce se impune, fr drept de tgad,
este aceea c industria Romniei continu s se zvrcoleasc ntr-o
stare din care va iei cu greu n perioada urmtoare.
Ea s-ar putea stabiliza la un nivel de nedezvoltare, avnd n
vedere ponderea redus pe care o mai reprezint industria, prin
producia pe care o realizeaz n prezent fa de ceea ce realiza n
anul 1989.
Desigur, aceste alegaii pot fi adevrate, dar, pentru a produce
ceea ce trebuie s se vnd sau s se exporte, ar trebui ca nivelul
calitativ s fie cel acceptat, Romnia s i selecioneze un numr de
domenii ale produciei industriale n care s mai produc i s
exporte i, n final, s existe surse accesibile pentru cei care doresc s

328

Constantin ANGHELACHE

dezvolte aceast industrie, posibilitatea acestora de a apela la credite


pentru investiii i producie.
Acest fapt ar putea fi interpretat ca un semnal de alarm fals
sau ca depind cadrul de analiz, n contextul n care se vorbete tot
mai des de necesitatea de a produce numai ceea ce se poate vinde sau
exporta.
Mai presus de acestea, trebuia ca dup ce procesul de
privatizare, n linii mari s-a terminat s avem n vedere ca fiscalitatea
s fie de natur a-i ndemna pe investitorii strini i autohtoni s-i
utilizeze resursele financiare de care dispun pentru dezvoltarea de
activiti industriale care, s fie competitive din punctul de vedere
calitativ i al preurilor.
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de
Nord la Bucureti, referindu-se la situaia economic din Romnia, a
lansat o formul cu semnificaie magic: SET, adic siguran,
eficien i transparen. Se evidenia, clar, ideea c numai prin
legiferare fr echivoc, garanii i transparen, investiiile strine pe
baz de proiect pot fi eficiente i atrase n Romnia. Or anii 2009 2012 au evideniat tocmai contrariul, nregistrndu-se niveluri foarte
reduse ale investiiilor strine directe. Fr un plan strategic de
dezvoltare a industriei, putnd vorbi de a doua industrializare a
Romniei dup abandonarea fiarelor vechi deinute n 1990
(afirmaia total nepotrivit i instigatoare la distrugere aparine
primului premier al Romniei, de dup 1989), nu putem vorbi de
redresarea competitiv a mcar unor ramuri ale industriei romneti.
n prezent, la Bruxelles se discut despre relansarea industriei
competitive europene, sub deviza Europa are nevoie de industrie,
industria are nevoie de Europa, s ncercm s nu rmnem n afara
acestui proiect european i s aplicm sloganul Romnia are nevoie
de industrie dac dorete ca Europa s aib nevoie i de Romnia.
Aceasta trebuie s se realizeze pe baze competitive care s asigure
specializarea rii noastre, aceasta fiind singura cale de a intra n
colaborarea intereuropean i a ramne ca un partener
potenial/necesar.

Capitolul 8

Evoluia activitii din agricultur


8.1. Prezentare general
Pentru Romnia, agricultura a reprezentat ntotdeauna o
ramur principal a economiei naionale, cu o pondere nsemnat la
producerea venitului naional i a Produsului Intern Brut.
Odinioar, ara noastr era considerat grnarul Europei, i
aceasta att n virtutea cantitii de cereale (n spe gru) produse
anual, ct i a calitii produciei realizate.
Chiar i n perioada dezvoltrii coloilor industriali despre
care nu este cazul s insist n acest material , agricultura, n ciuda
practicii produciilor record, a continuat s se afle, n termeni reali,
n centrul ateniei factorilor de rspundere.
Producia agricol a reprezentat ntotdeauna o rezerv important, care, prin valorificare la export, a adus sume considerabile n
valuta liber convertibil, contribuind astfel la echilibrarea att a
balanei comerciale, ct i a celei de pli externe.
Att prin suprafaa sa agricol, de circa 14.746,4 mii hectare, ct
i prin calitatea solului i a celorlalte condiii pedoclimatice, Romnia
se situeaz pe un loc de frunte n Europa.
nainte de 1990, n zonele cu teren agricol, mai ales arabil,
exista i funciona un sistem de irigaii bine articulat, de care nu
dispuneau multe ri a cror economie avea un pronunat caracter
agricol.
n plus, pentru a se asigura un cadru adecvat al realizrii n
condiii de siguran a unor producii agricole constant bune,
industria romneasc productoare de maini, unelte, ngrminte,
pesticide, insecticide etc. cptase o dezvoltare corespunztoare.

330

Constantin ANGHELACHE

n acest fel, agricultura dispunea de condiiile necesare


naturale i de nzestrare/organizare de profil pentru a nregistra o
evoluie pozitiv.
Se cunoate c, n numeroase ocazii, agricultura a beneficiat i
de sprijin guvernamental (subvenii, credite foarte avantajoase,
compensarea sau chiar anularea unora dintre datoriile sale), care a
asigurat o linite optim pentru Romnia.
Singura latur a agriculturii care nu era n consonan cu toate
condiiile de care am amintit mai sus era cea a proprietii agricole.
Dup decembrie 1989, n Romnia se creeaz cadrul care
impune corelarea tuturor laturilor unei economii n tranziie
spre piaa liber. ncepnd cu acest moment deci, evoluia spre
economia de pia liber n cadrul unui proces tranzitoriu impunea cu
necesitate primatul, de jure i de facto, al proprietii private,
inclusiv n agricultur.
Acest proces nu trebuia ns realizat oricum. Din pcate, n
procesul de nlocuire a vechilor forme de proprietate nu s-a luat nici
o msur de protecie pentru sistemele naionale, suficient de
moderne, existente n agricultur, n ambele sectoare, vegetal i
animal.
Dimpotriv, s-a mers, indiferent de cauze i motivaii, pe
principiul pmnt dorii, pmnt luai, pmnt mncai, care, acum,
i arat roadele dezastruoase.
Desigur, prin adoptarea Legii nr. 18/1991 (Legea fondului
funciar), completat ulterior cu Legea nr. 1/2000 (Legea Lupu)
care s-a creat cadrul legislativ care a permis restituirea terenurilor
ctre fotii proprietari i descendenii acestora. Dar obiectivul major
al acestei legi a rmas doar un deziderat, atta timp ct nu
s-au luat i alte msuri legislative de natur s faciliteze noilor
proprietari accesul la resursele necesare desfurrii unei activiti
agricole cel puin normale.
Din aceast cauz, agricultorii romni au rmas doar cu
satisfacia moral de a fi redevenit proprietari, ns cu marea
insatisfacie de a nu putea exploata terenurile, astfel nct s-i poat
recupera cel puin cheltuielile de producie efectuate.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

331

n acest context, producia agricol, cea vegetal i cea


animal au sczut. Pe de alt parte, terenurile, frmiate n loturi
individuale, au fost lucrate neglijent sau superficial, dup posibilitile ranilor, nregistrndu-se un pronunat proces de degradare
a acestora.
Precizez n context c, n condiiile n care, sub efectul Legii
nr. 18/1991, a intrat orice fel de categorie de terenuri, acelea care
erau supuse unui proces de mbuntire i ameliorare funciar
(combaterea alunecrilor, a eroziunii, desecri, mpduriri, protecie
fa de factori naturali, ameliorarea solurilor neproductive sau slab
productive etc.), ne mai beneficiind de respectivele programe, au
continuat s se degradeze, ajungndu-se, n unele cazuri, la situaii
greu de recuperat.
Mai mult dect att, sunt foarte multe cazurile n care terenuri
fertile au rmas nelucrate, degradndu-se din punct de vedere
calitativ, din cauza lipsei mijloacelor tehnice i a resurselor la nivelul
agricultorilor individuali.
Cu alte cuvinte, constatm c din 1990 a nceput un proces de
degradare a activitii agricole, att din punctul de vedere al
suprafeei totale n exploatare, aflat n proces de scdere, ct mai
ales din punctul de vedere al calitii, cu reflectare imediat n
produciile obinute, tot mai reduse i departe de parametrii calitativi
normali.
Aceste efecte sunt determinate de frmiarea suprafeelor
agricole, dispariia posibilitilor de utilizare a asolamentelor, reducerea,
pn la desfiinare, a Agromec-urilor, distrugerea bazei tehnicomateriale necesare mecanizrii, irigrii i chimizrii agriculturii pe scar
larg, concomitent cu practicarea unor preuri deosebit de ridicate la
mijloacele de producie agricol, material semincer, ngrminte,
inaccesibile practic marii majoriti a proprietarilor agricoli individuali.
Acum, dup aproape nousprezece ani de nechibzuin i
activitate haotic, se impune luarea de msuri rapide de protejare i
revigorare a agriculturii, n condiiile n care, pe ansamblu, economia
naional se afl ntr-o profund criz.
Subliniez c evoluia economiei romneti este afectat i de
criza general n care se afl n prezent economia SUA i a rilor

332

Constantin ANGHELACHE

europene (SUA se pare c, dup rzboiul din Irak, reuise s


depeasc punctul critic al crizei mondiale), n primul rnd a celor
din jurul nostru, dar care se manifest, de asemenea, i pe plan
mondial.
Este de neneles politica practicat n prezent n domeniul
agricol, atta timp ct o serie de ri cu economie industrializat
dezvoltat nu renun la meninerea unei agriculturi moderne, de
nalt productivitate.
De exemplu, n Elveia, dei n marea lor majoritate produsele
agricole se import, populaia este ncurajat i sprijinit financiar s
cultive cereale i s menin la un nivel corespunztor plantaii
pomicole i de vi-de-vie. i n rile comunitare se practic aceeai
strategie de a menine producia agricol, vegetal i animal la un
nivel ridicat.
n Romnia, suprafaa arabil a sczut n an de an, reducnduse n 2014 cu peste 6.025 hectare, iar plantaiile pomiviticole s-au
diminuat cu peste 9.314 hectare, comparativ cu 1997 (an n care a
nceput reducerea suprafeelor arabile i pomiviticole).
Cauza acestei situaii, departe de potenialul agricol oferit de
ara noastr, se regsete n faptul c proprietarii individuali de
terenuri agricole, fie nedispunnd de mijloacele tehnice i financiare
necesare, fie dezamgii de lipsa sprijinului primit, au cultivat
suprafee mai mici cu gru, secar, orz, orzoaic, mazre pentru
boabe, sfecl de zahr i plante de nutre. Recoltele din 2013 au fost
cele mai mari din ultimii 22 de ani, fiind ajutate de condiiile
climatice bune, dar calitatea s-a depreciat n mod continuu deoarece
nu se mai aplic riguros agrotehnica modern. Anul 2013 a marcat o
contribuie semnificativ a agriculturii la realizarea PIB.

8.2. Evoluia produciei din sectorul vegetal


n anul 2011, comparativ cu anul 2010, producia vegetal la
cereale boabe a crescut sub influena situaiei climatice pozitive. n
ultimii ani productivitatea din sectorul vegetal a sczut, excepie
fcnd anul 2011. n 2012 producia pe total a sczut sub impactul

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

333

negativ al secetei. n 2013 s-a nregistrat un reviriment substanial ca


urmare al unui an agricol foarte bun, iar in 2014 datele arata un trend
constant.
Scderea are la baz, n primul rnd, scderea suprafeelor
cultivate, la toate categoriile de cereale. Ca urmare fie a inundaiilor,
fie a imposibilitii efecturii irigaiilor (graba cu care a fost distrus
sistemul naional de irigaii i spune acum cuvntul), s-a ajuns la
obinerea unor recolte medii la hectar sub rodnicia solurilor din ara
noastr. Eficiena n agricultur a fost mai bun, dar cu toate acestea
au fost rare cazurile cnd s-au acoperit cheltuielile agricole cu
sumele ncasate din valorificarea produciei obinute.
Structura valorii produciei ramurii agricole n 2014
2,90%
30,80%

66,30%

Producia vegetal

Producia animal

Servicii agricole

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Structura suprafeei arabile n anul 2014


12,80%

87,20%

Supraf aa cultivat

Supraf aa rmas nensmnat

Sursa de date: MAPDR

Teritorial, conform datelor publicate de Institutul Naional de


Statistic, rezult c scderi ale suprafeelor cultivate cu cereale de
toamn n anul 2009/2010 s-au nregistrat n judee cum sunt
Constana, Timi, Tulcea, Giurgiu, Teleorman, Brila, Dolj, cu
condiii foarte bune pentru agricultur. Precizez c datele prezentate

Constantin ANGHELACHE

334

se refer numai la scderile nregistrate la culturile de gru i secar.


Creterile suprafeelor cultivate cu alte plante nu au acoperit
scderile prezentate, ceea ce conduce la concluzia c au rmas
importante suprafee de teren agricol nelucrate.
Producia medie realizat la cereale pioase i rapi, n anii
2002-2013
- mii tone Cultura
Gru, secar i
triticale
Orz de toamn
Orzoaic de
toamn
Orzoaic de
primvar
Ovz
Rapi pentru
ulei

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

4464,1 2515,9 7968,4 7483,8 5633,2 3146,8 7313,2 5287,1 5975,1 5862,0 4877,2 5914,1
663,9

236,2

783,4

579,6

337,1

231,9

577,1

569,2

571,3 759,0 498,1 763,2

183,0

48,8

205,8

123,6

103,7

106,6

230,9

254,6

260,5 310,2 201,9 312,4

313,5

255,9

478,6

376,0

332,2

192,9

401,4

320,8

371,4 155,1 170,6 370,2

327,4

323,1

447,1

377,5

346,9

251,6

382,0

267,7

260,7

35,9

8,1

98,7

147,6

175,1

361,5

673,0

573,5

623,4 748,6 146,5 657,3

81,0 176,0 265,3

Sursa de date: MAPDR

Pentru a evidenia evoluia activitii agricole din Romnia n


anul 2013 este suficient s mai subliniem faptul c n octombrie 2014
se realizaser 69,7% din totalul arturilor preconizate. n sectorul
agricol privat, aceste arturi s-au efectuat n proporie de 81,5% din
suprafaa total.

8.3. Evoluia poduciei din sectorul zootehnic


Efectivele de animale au nregistrat scderi n sectorul bovine
i porcine, ajungnd n 2011 la 2,435 milioane bovine, respectiv
5,691 milioane porcine, dar creteri n sectorul ovine i caprine, unde
s-au nregistrat 10,155 milioane capete. Anii 2012, 2013 i 2014 nu
au evidenia mutaii spectaculoase n evoluia eptelului.
n 2014, sectorul privat deine 98,6% din efectivele de ovine i
caprine, 97,1%, din efectivele de bovine i 89,2% din cel de porcine.
Situaia este nesatisfctoare, dac avem n vedere faptul c, la
nivelul gospodriilor populaiei care dein practic ponderea n

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

335

sectorul zootehnic, efectivele rmn la un nivel sczut la toate


speciile de animale.
Pentru a avea o imagine mai realist asupra nivelului
sectorului, mai precizez c n perioada decembrie i chiar ianuarie
nivelul sacrificrilor, la toate categoriile de animale, a fost superior
anilor anteriori.
Din cauza posibilitilor de furajare necorespunztoare, n
sectorul zootehnic s-au nregistrat n anul 2013 producii medii att
n sectorul de stat, ct i n cel privat, sub nivelurile cunoscute n
deceniile 8 i 9 ale secolului XX.
Ca urmare a acestei evoluii i a produciilor medii foarte
reduse, producia animalier total a sczut de la an la an, ajungnduse ca i n 2011 s se nregistreze producii mici. Pentru 2013 i 2014
(primele opt luni) se inregistreaza un trend crescator.
Chiar dac s-au emis mai multe ipoteze, poate de domeniul
fabulaiei, persist totui ideea referitoare la cum de a ajuns
Romnia o insul epidemiologic n oceanul rilor vecine linitite i
respectate. Rspunsul l vom afla mai trziu, dar n mod cert va fi
unul ameitor.

8.4. Evoluie sinuoas n agricultur


Datele mai sus prezentate evideniaz un tablou sumbru al
evoluiei agriculturii din ara noastr. Este evident faptul c, pe
fondul actualei crize economice, recoltele ce se obin nu pot acoperi
nivelul cheltuielilor de producie. Efectul imediat al acestei situaii va
fi reducerea suprafeelor agricole cultivate i a efectivelor de
animale. n aceste condiii, Romnia, ar cu un mare potenial
agricol, este dependent de importuri la produsele agricole de baz.
Subveniile funcioneaz anapoda, iar dup intrarea n Uniunea
European la 1 ianuarie 2007, agricultura va beneficia de sprijin
numai pentru producia medie din ultimii cinci ani preaderare,
adic aproape 30-35% din capacitatea de altdat a produciei
agricole. Poate fi pozitiv doar faptul c vom avea agricultur
ecologic, aa cum se cere n documentele de aderare.

336

Constantin ANGHELACHE

Dac a devenit evident faptul c exist suficient de multe


interese externe, de natur cel puin economic, ce acioneaz n
sensul prbuirii agriculturii romneti, consider c nu aceeai
poziie trebuie adoptat i de autoritile din ara noastr.
Dimpotriv, pornind de la postulatul c agricultura trebuie s rmn
una dintre ramurile de baz ale produciei materiale, se impun msuri
urgente de stopare a declinului, de salvare i revigorare a acesteia,
obiectiv care nu poate fi sub nici o form atins prin aplicarea n
continuare a unor msuri similare, date fiind rezultatele nregistrate
ca urmare a privatizrii de dragul privatizrii i lipsei unor
programe reale i substaniale de sprijinire a acestui sector. Am n
vedere, n acest sens, marea preocupare manifestat mai ales n
perioada 1999-2000, pe linia lichidrii fostelor IAS, n fapt,
ultimele nuclee ce mai puteau produce n condiii agrotehnice, ct de
ct rezonabile, n contextul unei politici economice adecvate
sectorului agricol, viznd salvarea i revigorarea real a acestuia.
n aceste condiii, pentru agricultura romneasc nu modificarea Legii nr. 18/1991, n sensul mririi suprafeelor cu care se pot
mproprietri anumite persoane, este prioritar, ntruct, att timp ct
pmntul va rmne nelucrat, deinerea titlului de proprietate asupra
terenului agricol de ctre o persoan sau alta nu mai are nici o
relevan sub aspect economic.
Prioritare ar fi acele msuri care, conducnd la o relansare
real a economiei romneti n ansamblu, s permit manifestarea
normal a legitilor economiei de pia i, n primul rnd,
manifestarea unui raport corect ntre cerere i ofert. Numai ntr-un
astfel de context, msurile specifice de stimulare i dezvoltare a
sectorului agricol ar conduce la obinerea de rezultate remuneratorii
care, alturi de iubirea ancestral pentru pmnt, s motiveze
productorul agricol i s consolideze importana vital a acestui
sector n ansamblul economiei naionale.
Desigur, astfel de msuri reale de relansare economic sunt
totalmente strine de lipsa de coninut economic a unor fenomene,
fetiizate prin jocul indicatorilor i indicilor statistici.
De exemplu, rata inflaiei este uneori artificial redus i pentru
faptul c sursele financiare ale populaiei sunt extrem de reduse. De

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

337

aceea, preurile principalelor produse ce stau la baza calculului


indicelui preului de consum al populaiei nu s-au modificat n
funcie de raportul cerere ofert, ci n funcie de raportul ofert
surse financiare disponibile la populaie. Evident, n acest al doilea
binom sursele financiare fiind foarte reduse i cerinele normale de
trai ale populaiei neputnd fi satisfcute pe deplin, cererea de
consum redus, n consecin a determinat meninerea nivelului
unor preuri i, n unele cazuri, chiar o uoar reducere a acestora.
n sectorul agricol, edificator n acest sens a fost preul grului
realizat pe pia n anul 2005-2014 care, dei s-a situat sub nivelul
cheltuielilor de producie ale agricultorilor, care se vd constrni s
reduc suprafeele cultivate sau s nstrineze terenurile aflate n
proprietate la preuri de nimic, a fost deosebit de mare pentru
productorii
din
industria
morritului
i
panificaiei.
S-a recurs la importuri de gru la preuri speculative, ceea ce a
afectat piaa intern, determinnd creterea preurilor. n prezent
exist ntrzieri n definitivarea proiectelor i msurilor cerute de
Uniunea European pentru ca agricultorii romni s primeasc
sprijinul financiar n domeniul produciei agricole. De asemenea, o
serie de msuri cerute n realizarea produciei agricole tradiionale nu
vor fi ndeplinite i de aceea acest sector va scdea cantitativ.
Concluzionnd, putem aprecia c agricultura, una dintre
principalele ramuri ale economiei naionale, aceea care, cu nu prea
muli ani n urm, contribuia la realizarea exporturilor romneti, a
ajuns n anul 2010 la un nivel foarte sczut. Anul 2013 i chiar 2014,
cnd nu s-au mai repetat condiiile meteorologice, a nregistrat o
reabilitare a agriculturii, ca suprafa lucrat, subvenii acordate i
recolte realizate.

8.5. Prghii neutilizate sau scpate de sub control


n ara ce realiza recolte care, chiar dac nu erau record, erau
constant bune, agricultura a ajuns acum la performane foarte
slabe. Facem aceast incursiune, dei dup intrarea n Uniunea
European datele sunt altele, pentru a constata c la aceast situaie

338

Constantin ANGHELACHE

s-a ajuns din cauza neglijrii agriculturii n cei douzeci i trei de ani
de dup 1990.
n acest domeniu de activitate nu se mai poate vorbi despre
realizarea unor producii n condiii, cel puin, medii. Lipsete, cu
desvrire, n cea mai mare parte a rii, posibilitatea utilizrii
irigaiilor. S-a diminuat la maximum administrarea ngrmintelor
chimice, a insecticidelor i pesticidelor. Lucrrile agricole se
desfoar cu mare greutate, deoarece, pe de o parte, lipsesc mainile
i uneltele agricole, chiar i cele normale, ca s nu mai vorbim de
cele perfecionate, iar pe de alt parte, suprafeele agricole s-au
frmiat foarte mult.
Era de ateptat ca, n urma numeroaselor semnale care s-au
exprimat, s se treac nentrziat la luarea unor msuri de natur s
stabilizeze situaia i s creeze perspectiva dezvoltrii viitoare a
agriculturii.
Agricultura continu ns s se confrunte cu mari rmneri n
urm, din toate punctele de vedere. Dac anii 2011 i 2013 au fost de
excepie pentru agricultur, din punctul de vedere al condiiilor
climatice, seceta prelungit din perioada iulie-octombrie a fcut ca
suprafaa cultivat cu cereale pioase de toamn s fie foarte mic,
iar prelucrarea terenului prin arturi s fie cea mai mic din ultimii
zece ani.
n aceste condiii, era greu de anticipat c n primvara anului
2012, cu o dotare modest, nu s-a putut recupera rmnerea n urm
nregistrat la culturile de cmp, deocamdat cele de toamn, cu
rezultate slabe. Iat efectul practic al distrugerii n perioada 19901992 a sistemului naional de irigaii i odat cu acesta a capacitii
de fertilizare, chimizare i mecanizare a agriculturii.
Demn de semnalat este i faptul c din cauza blbielilor n
ceea ce privete subvenionarea prelurii i depozitrii grului i a
altor cereale de la populaie, n prezent, cea mai mare cantitate din
recolta anului 2011 a rmas la micii productori (despre recolta din
2012, n condiiile precare ce au condus la recolte reduse i slabe din
punct de vedere calitativ nici nu merit s ne ocupm prea mult). n
2013 s-a obinut o recolt superioar, care a suferit la capitolul
calitate, dar s-a depozitat i asigur rezervele de care Romnia are

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

339

nevoie. Aceiasi tendinta a existat i in anul 2014. Aceast situaie a


fost agravat i de faptul c depozitarea cerealelor la acetia se face
n condiii necorespunztoare, context n care au aprut duntori de
depozit, care vor afecta calitatea.
Esenial este i faptul c i n perioada 2007-2014
nsmnarea cu cereale de toamn s-a efectuat, n cea mai mare
parte, cu smn neselecionat i, mai ales, netratat mpotriva
duntorilor de cmp. La acest capitol trebuie amintit i faptul c
prin proasta organizare a agriculturii s-au accesat numai n mic
msur fondurile pentru agricultur puse la dispoziie de Uniunea
European.
Situaia este dificil dac avem n vedere recoltele realizate i
mai ales condiiile agrotehnice. Este clar c subvenionarea
agriculturii nu a produs efectele dorite, fiind i mai dificil s accesm
fonduri europene.
Din cauza modului n care au fost alocate subveniile, a fost
dificil pentru micii productori s gseasc sursele financiare
necesare n vederea realizrii de culturi dup criterii i metode
agrotehnice normale.
Desigur, mai sunt multe de adugat, dar apreciez c
problemele sus-menionate sunt semnale suficiente pentru guvern,
care trebuie s aib n vedere pregtirea condiiilor pentru recoltele
anilor viitori.
Mai clar, o astfel de analiz trebuie s aib n vedere i
urmtoarele aspecte:
soiurile au degenerat foarte mult, deoarece nu s-a mai
utilizat material semincer selecionat;
neexistnd subvenii, problema aplicrii ngrmintelor,
insecticidelor, fungicidelor este n suferin;
achiziionarea recoltei de la productori s-a fcut greu n
lipsa fondurilor centralizate, cel puin pentru rezerva de
stat.
Se pune problema ca n perioada ce ne desparte de campania
agricol de toamn s se inventarieze situaia la zi din agricultur i

340

Constantin ANGHELACHE

s se ntreprind msurile necesare viznd asigurarea, n continuare,


a condiiilor necesare pentru anul agricol 2014-2015.
n condiii asemntoare s-a desfurat activitatea n ultimii 25
de ani i n domeniul pomiculturii i viticulturii.
O serie de plantaii pomicole i viticole au degenerat din cauza
ntreinerii necorespunztoare. De asemenea, gradul de mbtrnire a
acestor plantaii este suficient de mare, cu efecte dure n perioada
urmtoare, n contextul n care nu s-au mai realizat plantaii noi. Pe
de alt parte, nivelul de ntreinere i ngrijire a plantaiilor a fost
deficitar, situaie n care multe dintre acestea au fost scoase din
producie, iar cele care au rmas produc n mod aleatoriu, n funcie
de minima ngrijire care se acord.
De aceea, se pune problema revizuirii la nivel naional a
situaiei plantaiilor pomi-viticole, concomitent cu gndirea acelor
msuri care s asigure cel puin conservarea acestora la nivelul
existent i, n perspectiv, s prevad msuri de nlocuire a acestor
plantaii cu altele noi.
n ceea ce privete dotarea agriculturii, trebuie subliniat faptul
c, an de an, mainile i utilajele existente au mbtrnit din punct
de vedere fizic i moral, fr perspectiva nlocuirii lor. Astfel,
mainile i utilajele agricole au trecut de la agromec-uri la persoane
fizice sau, la nivelul agromec-urilor, au ajuns ntr-o stare fizic ce le
face greu de utilizat.
La capitolul tractoare, combine i alte maini agricole, situaia
este asemntoare, uzinele Tractorul Braov i Semntoarea
Bucureti uniti specializate n producerea de utilaje agricole iau nchis porile din cauza imposibilitii de a produce i a desface
ritmic i eficient.
Se impune, n continuare, luarea unor msuri att de finanare a
activitii de producie a acestor societi, ct i de sprijinire a
productorilor individuali, asociaiilor i societilor agricole n
vederea achiziionrii, pe baz de credite ieftine sau pe baz de
leasing, a unor utilaje noi.
Fr asemenea msuri, n perspectiv, se ntrevede creterea
procentului populaiei rii care nu va mai consuma pine din reeaua
comercial, fiind nevoit s-i produc singur acest aliment. Sau, de

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

341

ce nu, s consumm acest produs al hranei zilnice din import, care n


mod clar este departe de criteriile ecologice.
Situaia nu este diferit nici n ceea ce privete sectorul
produciei animaliere. Lichidarea complexurilor zootehnice animaliere a condus la scderea produciei de carne. Pe de alt parte, lipsa
de subvenii pentru cresctorii romni de animale a condus la situaia
nefireasc de a se consuma o gam larg de astfel de produse din
import, pe fondul neglijrii complete a acestui sector din ara noastr.
i n perioada 1990-2013, Romnia s-a confruntat cu un
proces de scdere continu a efectivelor la unele specii de animale.
Acest fenomen a continuat, astfel nct efectivele de animale au
sczut att n sectorul public i mixt, ct i n cel privat.
Dac avem n vedere situaiile deosebite cu care se confrunt
cresctorii de animale, este greu de imaginat c n anul 2014 se pot
nregistra schimbri pozitive deosebite, mai ales n condiiile ce
trebuie respectate dup aderarea la Uniunea European.
De aceea, este important ca n acest domeniu s se acorde
atenie condiiilor de reproducie, de cretere i de ngrijire a
animalelor.
Frecvent, au loc mbolnviri la animale, uneori avnd caracter
de epidemie i, n cazul n care nu se vor ntreprinde msuri de
subvenionare a tratamentelor, acest domeniu de activitate poate fi
crunt lovit de efectul acestui fenomen. O atenie sporit trebuie
acordat modului n care societile comerciale specializate n
prelucrarea produselor agroalimentare de natur animalier, deoarece
acestea au fost obligate, ca din 2014 s se alinieze integral
standardelor sanitar-veterinare impuse de Uniunea European. Se
pare c un procent nsemnat dintre acestea se vor lichida, deoarece
nu au avut posibiliti de aliniere la aceste cerine comunitare. Este
de dorit ca romnii s neleag faptul c aderarea la Uniunea
European nseamn i costuri, a ndrzni s le numesc uriae
pentru ara noastr. Am n vedere situaia general, nu numai
aspectul semnalat mai sus.

Constantin ANGHELACHE

342

8.6. Unele direcii prioritare de aciune


n cele prezentate pn acum nu am dorit s fac un necrolog al
agriculturii romneti, ci am evideniat tabloul real al acestei ramuri
a economiei naionale, cu sperana c aceia de care depinde evoluia
viitoare a acesteia vor lua, nentrziat, msurile ce se impun.
Printre acestea, unele deja n derulare, sugerez i urmtoarele:
finalizarea urgent a agenilor pentru subvenionarea
agriculturii;
constituirea fondurilor necesare creditului agricol din
care s se direcioneze exclusiv pentru producia din
aceast ramur, care s fie acordat productorilor agricoli
cu dobnd mic i perioad de graie rezonabil (unuldoi ani);
vnzarea pe credit cu dobnd subvenionat sau n
leasing a tractoarelor i a altor maini i utilaje agricole;
preluarea de ctre stat a produciilor agricole de la rani
i efectuarea de pli anticipate pentru acestea;
ncurajarea i subvenionarea produciei agricole pentru
export;
vnzarea pe credit sau n compensaie a ngrmintelor
chimice, insecticidelor, erbicidelor, pesticidelor i fungicidelor i influenarea ranilor s le aplice n mod corespunztor;
constituirea i sprijinirea dezvoltrii suprafeelor (loturilor) de teren de circa 50-200 de hectare, ce pot fi lucrate
n condiii eficiente;
crearea de centre care s acorde asisten de specialitate
gratuit sau ieftin proprietarilor agricoli;
meninerea, dezvoltarea i dotarea corespunztoare a unor
societi comerciale rurale, de tipul Agromec, care pot s
efectueze lucrrile agricole la tarife controlabile;
luarea unor msuri de mbuntire a dotrii cu maini i
utilaje agricole a societilor specializate i a asociaiilor
agricole;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

343

oferirea de condiii avantajoase (subvenionarea) pentru


procurarea de material semincer i de reproducie de
calitate, care s conduc la stoparea degradrii soiurilor
de plante i a raselor de animale;
introducerea sistemului de tratament la animale, gratuit
sau cel puin subvenionat;
pregtirea condiiilor pentru subvenionarea produciei
agricole n domeniul culturii plantelor i creterii animalelor, astfel nct s se asigure o minim profitabilitate
pentru productorii agricoli;
crearea condiiilor pentru regenerarea plantaiilor pomicole i viticole, astfel nct s se stopeze procesul de
degenerare accelerat a acestora;
nu n ultimul rnd, reconsiderarea politicilor de mbuntiri funciare, ameliorare a solului i protecie a mediului, cu adoptarea de programe de urgen adecvate, viznd
att refacerea sistemelor de irigaii naionale i locale, ct
i stoparea proceselor de degradare a solului sub diferite
forme;
regenerarea activitii din sectorul animalier i de prelucrare a produselor agroalimentare n strns concordan
cu cerinele cuprinse n programul de aderare la Uniunea
European.
Desigur, cele de mai sus sunt numai cteva direcii n care
trebuie s se acioneze energic pe baza programului guvernamental
de sprijinire a redresrii i dezvoltrii agriculturii din Romnia,
pentru a se preveni un dezastru naional, nainte ca actualul trend s
devin ireversibil.
n acest capitol m-am referit numai la principalele activiti
din agricultur (cultura plantelor de cmp i creterea animalelor),
fr a ptrunde prea adnc i n ceea ce se ntmpl n pomicultur,
viticultur, legumicultur etc.
Concluzia este ns una singur: n toate aceste sectoare nc
mai domnesc haosul, dezndejdea i pericolul degenerrii pn la
anihilare sau reducerea la un nivel nesemnificativ al acestora.

344

Constantin ANGHELACHE

i n ceea ce privete silvicultura, situaia este aceeai, dac nu


chiar mai grav, pe termen lung.
S-au defriat, fr discernmnt, imense suprafee de pduri, n
timp ce plantrile noi sunt sporadice. Legea Lupu este un pericol
pentru pdure, fiind posibil ca, dup sub efectul crizei, s se fac noi
defriri iraionale, cu efect imediat asupra echilibrului ecologic din
ara noastr.
Pe fondul adncirii crizei economico financiare mondiale i
europene, cu efecte adnci n economia Romniei, se impune ca
agriculturii s i se acorde prioritate, mai ales prin utilizarea eficient
a finanrii europene nerambursabile pentru mediul rural.

Capitolul 9

Activitatea n domeniile construciilor i


transporturilor
9.1. Aspecte generale
n condiiile economiei romneti, aflat n tranziie ctre
economia de pia, construciile i transportul continu s ocupe un
loc semnificativ pe ansamblul economiei naionale.
Avnd n vedere procesul pe care l traverseaz economia n
ara noastr n prezent, este normal ca ponderea acestor activiti,
mai ales n domeniul construciilor, s se deplaseze n sfera
sectorului privat i al populaiei. n aceste condiii, sectorul de stat ia restrns activitatea n construcii, ceea ce are ca efect i reducerea
contribuiei acestei ramuri la realizarea PIB.
Un element negativ n activitile de construcii i transporturi
l reprezint faptul c investiiile n aceste domenii s-au diminuat, de
la un an la altul, pn n 2000, iar n perioada 2001-iulie 2014 au
avut o evoluie oscilant.
n perioada 2010-iunie 2013 scderea investiiilor a fost
pronunat, n trimestrele II (70,3%), III (69,4%), IV (60,1%) din
2010 fiind la nivelele prezentate, fa de 2009, trimestre comparabile.
i n 2011 i 2012 s-au confirmat reducerile fa de trimestrele
comparabile din anii precedeni. Dup a doua jumtate a anului 2013
se constat o nviorare a activitii n acest domeniu.
n ceea ce privete activitatea n construcii, este de semnalat
c investiii ncepute nainte de anul 1990 nu au fost continuate i
nici nu au fost valorificate integral prin scoaterea la privatizare.

346

Constantin ANGHELACHE

De aceea, n multe cazuri, valoarea practic a lucrrilor deja


executate s-a diminuat, iar procesul de continuare a acestora a impus,
de cele mai multe ori, lucrri suplimentare ce au condus la creterea
costurilor de producie.
Lucrrile de construcii preluate de societile comerciale cu
capital privat au fost unele puse n conservare, iar acolo unde s-a
continuat activitatea ritmul a fost lent.
Toate acestea s-au petrecut pe fondul unei acute lipse de
locuine pentru populaie. Cele mai multe dintre aceste blocuri,
nainte de 1990, s-au privatizat n condiii curioase, neexistnd o
politic prea clar n domeniu.
S sperm c guvernul va face ceva concret, astfel nct
acestui sector de activitate s i se acorde importana cuvenit.
Desigur, n ultimii ani (2001-2014), s-a lansat programul de
construcii de locuine pentru populaie, dar acestea, realizate prin
credit ipotecar, nu sunt accesibile tocmai acelora care au mare nevoie
(cuplurile tinere, salariaii cu venituri modeste etc.).
Dac anul 2008 a reprezentat un bum al investiiilor, mai ales
private, n construcii, criza, declanat brutal, a lovit cel mai puternic
acest sector.
Creditele ipotecare, sursa principal de finanare, a condus la
creterea preului construciilor (locuinelor) i paradoxal,
imposibilitatea vnzrii la nivelul costurilor.

9.2. Rezultatele din domeniul construciilor


n perioada de dup anul 1990, aceast activitate s-a realizat, ntrun proces treptat, de ctre societile comerciale cu capital privat.
n ntreaga perioad, din 1990 i pn n prezent, s-a realizat o
compensare a reducerii volumului de lucrri de ctre stat, prin ritmul
susinut n care populaia a realizat construcii.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

347

Indicii investiiilor realizate i ai lucrrilor de construcii


Trimestrul corespunztor din anul precedent=100

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Din datele publicate de Institutul Naional de Statistic se


constat c, n anul 2013, valoarea lucrrilor de construcii a crescut, n
cifre reale, fa de perioada corespunztoare a anului precedent.
Investiiile realizate n economia naional
pe elemente de structur n perioada 1.I-30.VI.2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic,


Buletinul Statistic nr. 7/2014

Lucrrile de investiii efectuate n 2011 au manifestat scderi


fa de 2010. Scderile au fost de -6,5% n trimestrul I, -3,7% n
trimestrul II. n 2012-2013 s-a evideniat o tendin de reducerea
tuturor cheltuielilor.

Constantin ANGHELACHE

348

Indicii investiiilor realizate n economia naional pe elemente


de structur
Indicatorul
Investiii - total

Anii
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

din total, pe elemente de


structur:
- construcii noi

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

n % fa de perioada corespunztoare din anul precedent


trim.I
trim.II
trim.III
trim.IV

134,3
102,7
72,0
96,3
119,3
99,0
91,01)

130,2
70,3
93,0
93,5
117,6
96,4
90,92)

123,2
69,4
82,9

102,3
60,1
94,7

115,6
115,0
89,2

122,1
105,0
84,6

132,5
134,8
127,8
107,3
106,6
91,4
81,4
77,4
70,6
83,2
77,9
89,0
93,4
91,5
104,3
114,5
119,5
115,8
106,7
93,3
85,3
84,0
97,7
92,5
91,91)
92,52)
- utilaje (total)
134,7
123,9
114,4
103,6
95,0
46,7
56,3
42,9
96,2
95,4
135,9
135,4
96,2
95,4
135,9
135,4
118,7
124,8
127,1
115,9
113,8
113,2
76,8
69,7
84,91)
83,92)
- alte cheltuieli * )
146,7
149,9
136,3
78,9
121,6
95,7
51,4
73,0
82,2
109,7
95,4
93,3
103,4
83,9
109,6
112,6
107,5
94,6
102,6
111,2
98,7
104,7
102,4
106,3
121,81)
120,82)
* Sunt cuprinse cheltuielile efectuate pentru lucrri geologice i de foraj, plantaii de
vii, pomi, mpduriri, cumprri de animale, achiziionarea obiectelor de inventar
gospodaresc de natura mijloacelor fixe etc., la sfritul fiecrui trimestru raportat.
1)
Date rectificate
2)
Date provizorii
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014
P

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

349

n perioada analizat, investiiile pentru utilaje i construcii au


fost superioare. Investiiile agenilor economici cu capital privat i ale
populaiei au reprezentat n 2014, 69,8% din total (vezi graficul
urmtor).
Investiiile realizate n economia naional pe forme
de proprietate i pe elemente de structur n 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Lucrrile totale de construcii pe elemente de structur i pe


tipuri de construcii au cunoscut o dinamic oscilant. Ritmuri
accelerate de cretere s-au nregistrat i la lucrrile de construcii noi,
lucrrile de reparaii capitale i lucrrile de ntreinere i reparaii
curente. Datele sunt prezentate n tabelul urmtor.
n perioada 2010-iunie 2012 s-a nregistrat un ritm negativ de
realizare a investiiilor i lucrrilor de construcii n toat perioada
analizat. n 2013 i 2014 s-a remarcat un proces de redresare a
investiiilor.

Sursa: Comunicat de pres nr. 192/08..08.2014, Insitutul Naional de


Statistic

Constantin ANGHELACHE

350

Locuinele realizate din subvenii bugetare au continuat s


dein o pondere infim i au nregistrat o reducere, comparativ cu
aceleai perioade anterioare.

Sursa: Comunicat de pres nr. 192/08..08.2014, Insitutul Naional de


Statistic

Evoluia lucrrilor de construcii 2001-2014


140

128,2 129,6

130
120

119,3
109,0 110,0 109,8 109,2 109,8

110
100

91,7

80

95,8

82,3 82,7

90
75,3

70
60

20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13

50

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic


Buletinul Statistic nr. 7/2014

n luna iunie 2014, volumul lucrrilor de construcii (serie


brut) a crescut, fa de luna mai 2014, cu 11,5%, cretere
evideniat astfel: lucrrile de ntreinere i reparaii curente cu
19,5%, lucrrile de reparaii capitale cu 11,7% i lucrrile de

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

351

construcii noi cu 8,3%. Pe obiecte de construcii, construciile


inginere ti au crescut cu 23,5%. Scderi s-au nregistrat la cldirile
rezideniale cu 4,0% i la cldirile nerezideniale cu 1,1%.
Volumul lucrrilor de construcii,serie ajustat n funcie de
numrul de zile lucrtoare i de sezonalitate, n luna iunie 2014,
comparativ cu luna mai 2014, a nregistrat o scdere cu 2,6%.
Pe elemente de structur s-au nregistrat scderi la lucrrile
de construcii noi i la lucrrile de ntreinere i reparaii curente cu
5,2%, respectiv cu 3,6%. Lucrrile de reparaii capital au crescut cu
0,3%.
Pe obiecte de construcii, volumul lucrrilor de construcii a
sczut la cldirile nerezideniale i la cldirile rezideniale cu 16,9%,
respectiv cu 14,5%. Construciile inginereti au crescut cu 5,0%.
Fa de luna corespunztoare a anului precedent, ca serie
brut, volumul lucrrilor de construcii a sczut cu 13,0%. Pe
elemente de structur au avut loc scderi astfel: lucrrile de
construcii noi cu 13,8%, lucrrile de reparaii capitale cu 13,3% i la
lucrrile de ntreinere i reparaii curente cu 10,9%.
Pe obiecte de construcii, au sczut cldirile nerezideniale
cu 25,9% i construciile inginereti cu 20,6%. La cldirile
rezideniale, volumul lucrrilor de construcii a crescut cu 81,1%.
Volumul lucrrilor de construcii, serie ajustat n funcie de
numrul de zile lucrtoare i de sezonalitate, n luna iunie 2014,
comparativ cu luna iunie 2013, a sczut cu 11,5%. Pe elemente de
structur s-au nregistrat scderi astfel: lucrrile de reparaii capitale
cu 14,3%, lucrrile de construcii noi cu 13,7% i la lucrrile de
ntreinere i reparaii curente cu 10,6%.
Pe obiecte de construcii, volumul lucrrilor de construcii a
sczut la construciile inginereti i la cldirile nerezideniale cu
21,8% fiecare i a crescut la cldirile rezideniale cu 91,5%.
n semestrul I 2014, comparativ cu semestrul I 2013,
volumul lucrrilor de construcii, serie brut, a sczut cu 10,2%. Pe
elemente de structur s-au nregistrat scderi astfel: lucrrile de
reparaii capitale cu 18,4%, lucrrile de ntreinere i reparaii curente
cu 12,0% i la lucrrile de construcii noi cu 7,7%.

Constantin ANGHELACHE

352

Pe obiecte de construcii, volumul lucrrilor de construcii, la


construciile inginereti, a sczut cu 25,4%. La cldirile rezideniale
i la cldirile nerezideniale, volumul lucrrilor de construcii a
crescut cu 49,6%, respectiv cu 5,5%.
n semestrul I2014, comparativ cu semestrul I 2013, volumul
lucrrilor de construcii, serie ajustat n funcie de numrul de zile
lucrtoare i de sezonalitate, a sczut cu 9,4%, scdere evideniat
astfel: lucrrile de reparaii capitale cu 18,9%, lucrrile de ntreinere
i reparaii curente cu 11,0% i la lucrrile de construcii noi cu
8,0%.
Pe obiecte de construcii au sczut construciile inginereti
cu 26,7%. Cldirile rezideniale i cldirile nerezideniale au crescut
cu 41,2%, respectiv cu 6,6%.
Efortul investiional n sectorul construciei de locuine din
fonduri private a fost susinut n proporie ridicat de ageni privai sau
de populaie, prin construcii n regie proprie. Majoritatea locuinelor
construite i terminate de populaie n regie proprie se localizeaz n
mediul rural.
Indicii investiiilor realizate i ai lucrrilor de construcii
trimestrul corespunztor din anul precedent = 100
140

120

119,5
119,3

117,6
115,8

115
106,7

105
100,3

100

95,8

93,3
85,3

81,4

80

60

40

20

0
Trim I 2012

Trim II 2012

Trim III 2012


Investiii

Trim IV 2012

Trim I* 2013

Trim II** 2013

Construcii

Date rectificate
Date provizorii
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, , Buletinul Statistic nr.
7/2014

**

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

353

Unele judee Bacu, Cluj, Ilfov, Suceava, Iai, Vrancea i


municipiul Bucureti au obinut rezultate mai bune. Exist ns i
unele judee (Cara-Severin, Giurgiu sau Alba) cu rezultate mai
modeste.
Din datele prezentate rezult c n anul 2012 a continuat s
scad, ca efect al crizei, numrul de construcii realizate n sectorul
privat, precum i cel al populaiei. Structura construciilor pe ramuri
ale economiei naionale n 2012 i 2013 sunt prezentate n graficele
urmtoare.
Structura investiiilor pe ramuri
ale economiei naionale (%) n 2012 i 2013
Alte ramuri; 7,3

Agricultura; 4,4

Industrie; 36,8

Comer/servicii; 37,1

Construcii; 14,4

Alte ramuri; 10,7

Agricultura; 4,7

Industrie; 33,5

Com er/servicii; 34

Construcii; 17,1

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Constantin ANGHELACHE

354

Pe msura intensificrii procesului de privatizare, este de


ateptat ca activitatea de construcii s se realizeze n cea mai mare
parte n sectorul privat i de ctre populaie prin posibiliti proprii.
Este necesar fundamentarea i punerea n aplicare a unui
program care s vizeze sprijinirea investiiilor din domeniul
construciilor, n special al realizrii de locuine. n aceast direcie,
acordarea de credite cu dobnd redus, mbuntirea condiiilor
creditului ipotecar, consolidarea societilor de construcii i alte
forme de sprijin trebuie s-i gseasc locul n cadrul unui program
de perspectiv care s prevad soluionarea accelerat a nevoii de
locuine pentru populaie. Din pcate, programul Prima cas nu
vine n sprijinul celor interesai, deoarece evoluia social i mai ales
economic va fi negativ i reprezint un risc real pentru populaia ce
se afl n nevoie.

9.3. Evoluia activitii n transporturi


Activitatea de transporturi n Romnia a continuat s se
desfoare de ctre instituiile specializate n domeniul transportului
feroviar, rutier, fluvial i aerian.
Transportul de cltori i de mrfuri s-a desfurat pe cele
dou componente ale sale, respectiv transportul intern i transportul
internaional. Din datele publicate la sfritul anului 2012 de
Institutul Naional de Statistic, rezult foarte clar c la toate tipurile
de transport, att pentru mrfuri, ct i pentru cltori, n perioada
2000-2013 s-a nregistrat un proces oscilatoriu, cu scderi foarte
mari. Fa de anul 2008, (ca an de referin la declanarea crizei i n
Romnia) n anul supus analizei (2012), rezultatele au fost diferite,
att pentru total, ct i pe tipuri de trafic de transport.
Fluctuaiile au la baz, n primul rnd, scderea produciei de
mrfuri, a importurilor i a exporturilor, att n ceea ce privete
scderea n transport, ct i pierderea interesului populaiei pentru
efectuarea de cltorii interne i internaionale. Este de apreciat c
acestea au avut loc n contextul n care costurile pentru toate tipurile

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

355

de transporturi s-au majorat n mod constant, iar veniturile populaiei


n termeni reali au rmas modeste.
n 2012, transportul rutier judeean, interjudeean i
internaional de pasageri a fost de 67.840.000 persoane/trimestru I.
Indicatorul pasageri-kilometri a fost, n 2012, la nivelul de
4.078 milioane pasageri-kilometri. Transportul feroviar i cel rutier
au continuat s dein ponderea pentru transportul de pasageri din
ara noastr. i la transportul fluvial, se manifest o tendin de scdere
a acestor indicatori. n privina transportului aerian, datele au
manifestat o tendin oscilant, existnd perioade n care a sczut,
precum i perioade n care acest indicator s-a majorat.
Aceeai situaie s-a remarcat i n ceea ce privete transportul
de mrfuri, n care ponderea a deinut-o transportul feroviar. Toi
indicatorii au manifestat o tendin de scdere de la o perioad la
alta, i aceasta din cauza meninerii activitii economice la un nivel
redus. Transportul de mrfuri a avut acelai curs n 2009, cu serioase
accente de scdere n 2010 i 2011. Transportul portuar de mrfuri a
urmat o tendin de scdere, datele sintetice relevnd o evoluie
fluctuant n 2010 i 2011. ]n 2012 s-a remarcat o uoar nviorare
fr rezultate concludente.
Cu privire la traficul de pasageri i mrfuri realizat de pe
aeroporturile romneti, se constat uoare creteri ale majoritii
indicatorilor n anul 2010 fa de 2009 i 2011 fa de 2010. n 2012
situaia a fost neconcludent. Un alt aspect pe care doresc s-l pun n
eviden este faptul c transportul de mrfuri rutier s-a dezvoltat n
sectorul privat, concomitent cu scderea acestei activiti desfurate
anterior n uniti cu capital de stat. Gradul de nnoire a parcului de
transport, la toate categoriile, a fost n general mai lent, din cauza lipsei
fondurilor, precum i ca urmare a scderii treptate a activitii de
transport mrfuri i cltori.
Pe acest fond, s-a perturbat i activitatea unitilor industriale
care produceau mijloace de transport pentru economia romneasc.
Din acest punct de vedere, apar ca necesare unele msuri de
stabilizare a dotrii activitii de transport, n contextul mai larg al
investiiilor proprii sau atrase, m refer la capitalul autohton sau
strin, n cadrul economiei naionale.

Capitolul 10

Evoluia produciei de bunuri


i servicii pentru populaie
10.1. Aspecte generale
n anul 2013, Produsul Intern Brut a crescut cu 3,5% fa de
2012.
Dei, n perioada 1990-1996 s-a nregistrat un declin al
creterii produciei industriale (de bunuri de consum industriale i
neindustriale), treptat, dup aceast perioad, a nceput o revitalizare
a creterii produciei bunurilor din sectorul industrial. ncepnd cu
anul 2009 s-au manifestat mult mai puternic efectele crizei
economice, scderea produciei de bunuri i servicii.
Structura produciei industriale, evideniaz c bunurile
necesare consumului populaiei, dar i activitii economice, au avut
o structur n proces de ajustare, determinat de situaia concret a
economiei, de nevoile economiei romneti, dar i de potenialul
economic al populaiei i agenilor economici, la un moment dat.
Producia de bunuri a fost i rezultatul raportului dintre ofert
i cerere, guvernat de legea pieei libere, care a impus dezvoltarea
produciei unor bunuri sau eliminarea altora. Treptat, producia de
bunuri industriale i neindustriale a fost supus concurenei pieei
libere europene, context n care o serie de produse au devenit
nerentabile i, n ciuda resurselor limitate ale populaiei, au fost
nlocuite cu produse din import.
Concomitent, producia de bunuri din Romnia, n perioada de
dup 1990 i pn n prezent, a fost supus consecinelor izvorte din
procesul de privatizare.
Pe aceast cale au disprut unele sectoare de producie care nu
erau rentabile din punctul de vedere al costurilor sau al calitii i,

358

Constantin ANGHELACHE

treptat, au aprut sectoare de activitate n care Romnia a dezvoltat


un sistem reprezentativ n conformitate cu piaa liber.
Ne-am referit doar la industrie, dar aceeai situaie s-a petrecut
i n construcii. Construciile-gigant realizate de stat (ntreprinderi
cu capacitate de producie deosebit de mare sau sistem de locuine
generale practicat n sistemul etatizat) au desfurat activitatea
preluat de sectorul privat.
Agricultura i activitile de pescuit au jucat un rol oscilant
deoarece, pe de o parte, au depins din ce n ce mai mult de factorul
natural, datorit imposibilitii de a folosi sistemul de irigaii existent
sau pe cel de mecanizare a lucrrilor agricole, dar i deoarece
reforma agrar (privatizarea) a dus la o frmiare prea accentuat a
suprafeelor agricole.
Trebuie, de asemenea, menionat c perioada 2001-2008
s-a caracterizat prin creterea produciei pe seama reducerii
consumului intermediar. Dup anul 2009, cnd s-au resimit efectele
crizei, producia de bunuri pentru consum s-a diminuat, fond pe care
au crescut preurile. Este semnificativ faptul c partea cea mai mare a
consumului intermediar s-a nregistrat n sectorul industrial i c
aceast reducere s-a bazat, n primul rnd, pe continuarea procesului
de restructurare i ncercarea de eficientizare a sectorului industrial.
n domeniul serviciilor, n special al acelora care sunt oferite
populaiei, evoluia a fost constant pozitiv pe seama sporirii
veniturilor populaiei, precum i a mai bunei funcionri a pieei.
S-a mbuntit structura sectorului de servicii, crescnd mai
rapid acelea care au fost solicitate i care au rspuns nevoilor
populaiei. n cadrul acestora includem serviciile de turism care,
mpreun cu activitile comerciale, au contribuit cu 3,92% la
formarea PIB. Creteri semnificative s-au nregistrat i n domeniul
de telecomunicaii, semnificative fiind n aceast direcie
restructurarea pieei, accesul pe piaa internaional, precum i
modernizarea sub toate aspectele a activitii produciei de servicii.
Un element esenial al analizei produciei de bunuri i servicii, att
ctre populaie, ct i ctre ceilali ageni economici, l reprezint faptul c
a crescut ponderea sectorului privat. Prin msurile ntreprinse de-a lungul

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

359

timpului, dar, n special, dup 2001, au fost ncurajate activitile


desfurate de societile cu capital privat.
Astfel, anumite bunuri au fost produse numai n sectorul
privat, iar acesta a rspuns mai bine calitii i cererii de produse
diversificate din partea populaiei.
Dezvoltarea sectorului privat a avut ca efect o mai bun
armonizare a ofertei de pia, existnd un proces de reglare a
produciei diferitelor categorii de bunuri, eliminndu-se n acest fel
produciile supra-stoc n unele sectoare i deficienele care s-au
manifestat n alte sectoare de activitate. Ponderea sectorului privat n
producerea de bunuri i servicii a crescut an de an, ajungnd de la
16,4%, ct era n 1990, la 89,7% n 2008, 90,2% n 2009, 92% n
2010 i (estimativ) 93,5% n 2011, 93,8 n 2012, 93,7 n 2013 i
93,8% n iulie 2014.
Comparativ ns cu unele ri din aceeai zon geografic,
central i est-european, care au condiii asemntoare de pia cu
Romnia, trebuie s subliniem c dei s-au recuperat unele rmneri
n urm i c trebuie fcute eforturi pentru ca att producia de bunuri
pentru nevoile imediate i de folosin ndelungat s creasc, ct i
diversificarea serviciilor care trebuie s aib o mai mare pondere n
realizarea Produsului Intern Brut.
Sectorul privat i-a mrit contribuia la realizarea Produsului Intern
Brut pe seama faptului c n agricultur 98,1% este sector privat, n
industrie 60,2%, n construcii 87,2%, iar n domeniul serviciilor 93,5%.
Acest procent s-a mbuntit permanent n perioada 2001-2013.
Investiiile care s-au efectuat n sectorul privat au fost n anul
2001 cu 50% mai mari dect n anul precedent, n anul 2002 au
crescut cu 10%, cifre asemntoare s-au nregistrat i n perioada
2003-2008, unde sporirea investiiilor, n domeniul privat, a fost de
circa 9,1% anual. Din 2009 s-a declanat procesul efect-criz
concretizat n scderea investiiilor n toate domeniile, deci i n cel
al produciei de bunuri i servicii.
ntreprinderile mici i mijlocii au cunoscut o perioad de
cdere/lichidare dup 2008. n ultimii trei ani (2010-2013), mai mult
de jumtate din aceste societi comerciale s-au lichidat (au

360

Constantin ANGHELACHE

falimentat) sau au trecut n inactivitate datorit efectelor crizei i ale


lipsei de sprijin pe plan intern.
Trebuie s constatm c, din valoarea total a Produsului
Intern Brut realizat n Romnia n anul 2000, 65,5% era realizat de
ntreprinderile mici i mijlocii, n 2008 ponderea a ajuns la 68,1%,
dup care n 2009-2014 s-a nregistrat un curs cresctor.
Sectorul ntreprinderilor mici i mijlocii acoper, ca numr,
aproape 97,1% din totalul ntreprinderilor. Exist n continuare
ntreprinderi foarte mari de stat, dar care nu contribuie la realizarea
Produsului Intern Brut i a celorlali indicatori macroeconomici sau a
indicatorilor privind bunurile de consum. Aceast situaie s-ar putea
mbunti numai n procesul definitivrii privatizrii transparente,
eventual prin cotarea la burs.
n politicile economice din ultimii douzeci i unu de ani s-a
urmrit ncurajarea i dezvoltarea investiiilor pe care le fac
ntreprinderile mici i mijlocii.
n domeniul produciei de bunuri i servicii, n ultimi ani s-a
acionat cu prioritate pentru:
accelerarea procesului de restructurare a societilor comerciale i a regiilor autonome, de modernizare i cretere a
productivitii muncii agenilor economici, de reorientare a
acestora ctre activitile profitabile ale pieei, precum i cu
nchiderea i diminuarea activitii acelora care nu mai sunt
atractive pentru pia sau care produc pierderi importante;
procesul de investiii a fost direcionat ctre acele sectoare
care prezint interes din partea statului, dar i a acelora ale
cror produse sunt cerute pe pia de consumatori;
stimularea creterii produciei de bunuri prin susinerea i
reorganizarea acelora de stat concomitent cu dezvoltarea
investiiilor n sectorul privat, care are un impact deosebit
n cadrul economiei. Producia de bunuri a fost sprijinit i
n direcia creterii calitii acesteia, aa nct o parte din
bunurile i serviciile care au fost produse s fie exportate;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

361

restructurarea programelor privind producia de bunuri


i servicii n concordan cu cerinele Uniunii Europene
i ale Bncii Mondiale;
elaborarea i implementarea unor strategii care, n subsectoarele productoare de bunuri i servicii pentru populaie
i agenii economici, s constituie un stimulent prin
calitatea produselor realizate, atractivitatea acestora pe
pia i prin gradul ridicat de tehnologizare;
acionarea, n continuare, pentru dezvoltarea i modernizarea sectorului naional energetic, a sistemului naional
de telecomunicaii, precum i n ceea ce privete
dezvoltarea sistemului i a serviciilor informatice;
continuarea procesului de aliniere a produciei de bunuri i
servicii din ara noastr la standarde europene, la cerinele
acestora, dup aderarea la Uniunea European (s sperm
c n perioada imediat urmtoare va fi definitivat i un
program de msuri post-aderare).
n perioada urmtoare, activitatea productoare de bunuri din
ara noastr este axat pe o structur conform cu nevoile populaiei,
asigurndu-se accesul la acestea.
n primul rnd, se are n vedere modificarea structurii i
aducerea acesteia la un nivel concordant cu cerinele de consum ale
populaiei i ale agenilor economici, n condiii de criz i post-criz
cnd se pun probleme de revigorare a economiei.
Domeniile cele mai importante ale industriei prelucrtoare au
cunoscut scderi n ultimii ani i lor trebuie s li se acorde atenie n
perioada urmtoare.
Aa, de pild, se impune mbuntirea calitii produciei n
domeniul textilelor i confeciilor, nclmintei i produselor din
piele, mobil, produse casnice, echipamente electronice etc., toate
acestea putndu-se realiza numai prin modernizarea industriei i
lrgirea accesului populaiei pe pia.

Constantin ANGHELACHE

362

10.2. Serviciile turistice n Romnia


10.2.1. Aspecte generale
Varietatea reliefului rii, numrul mare de monumente istorice i
mai ales semnificaia lor istoric, concomitent cu existena unor staiuni
montane, unele cu profil balnear sau pentru practicarea sportului,
constituie elemente ale dezvoltrii turismului intern i internaional.
Varietatea reliefului, n special zona montan (zona alpin din
munii Rodna, Bucegi, Fgra, Parng, Retezat), un numr
important de fenomene naturale sau carstice cum ar fi trectorile de
la Bicaz, peterile Scrioara, Ialomicioara, Topolnia, precum i
rezervele naturale care exist n Delta Dunrii i pe coasta Mrii
Negre constituie puncte de atracie.
Aspectul cultural constnd n tradiiile de etnografie i folclor,
precum i spturile arheologice (Constana, Samizegetusa etc.),
existena unor monumente din Evul Mediu (mnstirile Neam,
Suceava, Sucevia etc.) reprezint un alt element care a determinat
dezvoltarea turismului i practicarea acestuia.
Zona Mrii Negre, una dintre cele mai importante zone
turistice din Romnia, ofer condiii speciale pentru petrecerea
concediilor sau pentru tratament balneoclimateric.
Pe o lungime de circa 70 km pe malul Mrii Negre se ntind o
serie de staiuni (Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costineti,
Techirghiol, Cap Aurora, Mangalia, Neptun, Jupiter, Venus, Olimp etc.)
cu hoteluri moderne, sate de vacan, faciliti pentru practicarea
minigolfului, terenuri de tenis, de bowling, precum i cazinouri,
restaurante, baruri sau utiliti pentru practicarea sportului.
n zona turistic a Mrii Negre se adun anual, ncepnd din
2000, peste un milion de turiti.
Delta Dunrii, zon turistic i rezervaie natural, reprezint
un alt punct de atracie pentru cei care doresc s-i petreac o parte a
concediului n Romnia.
n nordul Bucovinei, judeul Suceava (cu oraul Suceava, capitala Moldovei din sec. XIV-XVI), rmne un monument de atracie
prin cele cinci mnstiri (aflate n jude) care sunt pe lista UNESCO

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

363

i care fac parte din patrimoniul mondial. Aici vom ntlni Voroneul
(construit n anul 1488), Arbore (construit n 1503), Humor
(construit n 1530), Moldovia (construit n 1532) i Sucevia
(construit n perioada 1582-1600).
n zona central a Moldovei, zona municipalitii Piatra
Neam, impresioneaz Cheile Bicazului i frumuseile de pe valea
rului Bistria, reprezentate prin vestigii istorice cum sunt: Fortreaa
Neam sau mnstirile Agapia, Vratec etc.
Valea Prahovei, ca i a Timiului sunt atractive pentru
doritorul de odihn, fiind nconjurate de munii Bucegi, Baicului,
Piatra Mare i situate relativ aproape de Bucureti (120-150 km).
Pe Valea Prahovei exist o salb ntreag de staiuni, cum
sunt: Sinaia, Buteni, Azuga ori Predeal.
Braovul i Poiana sa reprezint o alt zon de atracie prin
faptul c aici se pot practica sportul, escaladarea munilor,
vntoarea i exist multe alte posibiliti turistice.
Zona de nord a Olteniei este una foarte cunoscut din punct de
vedere turistic, specifice fiind staiunile balneoclimaterice: Bile
Cciulata, Climneti, Olneti, Govora i altele.
Aceast zon este faimoas i prin arhitectur, folclor i, mai
ales, prin monumentele istorice cum sunt mnstirile: Cozia,
Tismana, Horezu.
Mai spre nord, munii Apuseni ofer o panoram superb prin
reprezentativele peteri: Pojarul Politei, Urilor, Scrioara i, de
asemenea, existena unor lacuri termale, glaciare, unice n felul lor n
sud-estul Europei.
Mai la nord, zona turistic a Maramureului este bogat din
punct de vedere etnografic, folcloric. Aici vom ntlni faimoasele
biserici i mnstiri din lemn i vom admira costumele i specificul
cntecului local.
Din cele cteva aspecte mai sus prezentate, rezult c turismul
reprezint unul dintre elementele eseniale ale bogiilor naturale,
fiind un domeniu de activitate cruia trebuie s i se acorde o atenie
sporit.
Privatizarea n acest domeniu a nceput mai greu, dar, n
ultimii ani, acest proces s-a accelerat, exercitndu-se influene i

364

Constantin ANGHELACHE

adoptndu-se msuri care s conduc la dezvoltarea turismului, n


general, pentru specificul romnesc, dar, mai ales, ca punct de
atracie pentru turismul internaional.
n aceleai timp, a cptat amploare dezvoltarea de noi centre
turistice, centre-pilot care au primit sprijin financiar din partea
administraiei locale i care au atras o serie de investitori strini.
Recent asistm la o ncetinire a dezvoltrii centrelor agroturistice.
Sosirile nregistrate n structurile de primire turistic n anul
2014 au nregistrat o cretere cu 1,8% fa de cele din anul 2013.
Sosirile turitilor romni n structurile de primire turistic cu
funciuni de cazare n anul 2012 au reprezentat 75,4% din numrul
total de sosiri, n timp ce turitii strini au reprezentat 21,1% din
numrul total de sosiri.
Sosirile n hoteluri dein n anul 2013 o pondere de 75,1% din
totalul sosirilor n structurile de primire turistic cu funciuni de
cazare. Fa de anul 2012, sosirile n hoteluri n anul 2013, sunt n
cretere.
nnoptrile turitilor romni n structurile de primire turistic
cu funciuni de cazare n anul 2013 au reprezentat 82,4% din
numrul total de nnoptri, n timp ce nnoptrile turitilor strini au
reprezentat 15,4%.
Indicele de utilizare net a locurilor de cazare n anul 2013 a
fost cuprins ntre 19,9% (luna decembrie) i 40,7% (luna august).
Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare n anul 2013 s-au
nregistrat la spaii de cazare pe nave (37,7% n luna iunie) i la
hoteluri (46,9% n luna august).
Sosirile vizitatorilor strini n Romnia nregistrate la punctele
de frontier, au fost n anul 2013 n cretere cu 0,9% fa de anul
2012. Majoritatea vizitatorilor strini provine din ri situate n
Europa (92,9%). Din statele Uniunii Europene s-au nregistrat 59,1%
din totalul sosirilor vizitatorilor strini n Romnia. Dintre statele
Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au nregistrat din Ungaria ,
Bulgaria, Germania i Italia.
Plecrile vizitatorilor romni n strintate, nregistrate la
punctele de frontier, n anul 2013 au fost n uoar cretere,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

365

comparativ cu anul 2012. Mijloacele de transport rutier au fost cele


mai utilizate de vizitatorii romni pentru plecrile n strintate
(74,5% din numrul total de plecri).
n 2010-2014, turismul s-a caracterizat, n principal, prin:
ncetinirea procesului de privatizare a turismului;
n domeniul serviciilor turistice s-a temperat traficul de turiti
din rile Uniunii Europene. Astfel, n 2013, turismul din rile
est-europene n Romnia a stagnat. n anul 2010, au intrat n
Romnia, n medie lunar, peste 640.000 de vizitatori strini;
dezvoltarea programelor turistice care au oferit o gam
larg de servicii i produse, n special prin practicarea unor
programe atractive pentru turitii romni i strini;
procesul de reabilitare a plajei Mrii Negre i mbuntirea
condiiilor de superschi n Carpai a fost modest. n cadrul
acestor programe s-a ncercat modernizarea staiunii
Mamaia;
n ceea ce privete turismul la Marea Neagr, acesta a
sczut n 2009 i 2010 comparativ cu 2008. Circa 10.000
de turiti strini au participat la Programul Croazier pe
Dunre; ncepnd cu 2011, 2012 i 2013 numrul acestor
strini a crescut;
n sezoanele turistice de iarn s-a nregistrat un numr
constant de turiti;
reducerea numrului de turiti a avut la baz situaia
financiar dificil a populaiei, dei condiiile s-au meninut
atractive.
Evoluia turismului internaional, dup mijloacele de transport
folosite i originea vizitatorilor este prezentat n tabelele urmtoare.
Din anul 2001, Romnia a practicat, prin oferirea de servicii
turistice, un mod agresiv de prezentare a produselor turistice, care a
determinat atragerea unui numr nsemnat de vizitatori.
n perioada 2002-2013 Romnia a participat, n medie, la 70
de trguri i expoziii internaionale anuale, n Europa, n Orientul
Mijlociu, n America de Nord i Japonia.

366

Constantin ANGHELACHE

Cu aceste prilejuri, peste 237 de companii turistice romneti


au fost prezente, au expus i au negociat contracte de turism internaional, contribuind astfel la prezentarea mai activ a frumuseilor
Romniei, atrgnd un numr nsemnat de turiti.
Peste 4,1 milioane de vizitatori s-au prezentat la standurile
Romniei cu ocazia acestor trguri i expoziii internaionale.
Prezena romneasc la aceste activiti a fost apreciat pe
plan internaional, obinndu-se i unele medalii cum ar fi: Werve
Grand Prix pentru Delta Dunrii i Golden Web Haward, din
partea unor asociaii internaionale.
A sczut numrul de companii de turism pe pia, reducnduse posibilitile pentru cei care doresc practicarea turismului.
Dei s-a acordat o atenie creterii laturii sociale a turismului,
evoluia a rmas negativ datorit efectelor crizei, care s-au
manifestat foarte brutal n 2009-2013 n Romnia.
S-au iniiat programe cum ar fi: Litoralul romnesc pentru
oricine, O sptmn de recuperare n staiune i altele, care ns
nu au atras un numr important de turiti, conform anticiprilor.
Numeroi pensionari i studeni au beneficiat de aceste
programe speciale.
Educaia n domeniul turismului, dei a fost mai bine ajustat,
deoarece nu au existat fondurile necesare, nu a avut efectul scontat.
Relaiile internaionale n domeniul turismului s-au dezvoltat
n cadrul relaiilor cu unele organizaii turistice internaionale, cum
sunt: World Turism Organization, The Asociations for Turism
Protection, The Danube River etc.
n cadrul acestor organizaii s-au abordat i s-au dezbtut
aspecte privind dezvoltarea turismului, cum sunt turismul ecologic i
dezvoltarea turismului rural.
S-au fcut schimburi i s-au purtat discuii cu autoritile
turistice din Republica Moldova, Republica Ceh, Slovacia, Ucraina,
Turkmenistan, Uzbekistan, Serbia, Iordania, Egipt, Israel, Turcia,
Ungaria, Polonia, republicile baltice etc., ncercndu-se o baz mai
bun de cooperare n vederea dezvoltrii turismului i pentru realizarea
de schimburi ntre ageniile de turism din aceste ri.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

367

n 2002-2014, s-au legiferat unele aspecte n legtur cu atestarea


staiunilor turistice, asigurarea asistenei medicale, prevenirea
accidentelor n zonele turistice etc. S-a creat un cadru clar n legtur cu
companiile turistice i protecia mpotriva zgomotului i polurii.
Legea turismului i Legea privind aprobarea programului
Superschi n Carpai au fost momente importante i au condus la
protejarea i dezvoltarea turismului n Romnia.
n luna iunie 2014, comparativ cu luna corespunztoare din
anul precedent sosirile n structurile de primire turistic cu funciuni
de cazare, au nregistrat creteri cu 1,8 % iar nnoptarile au sczut cu
2,0 %.
Comparativ cu luna iunie 2013, n luna iunie 2014 la punctele
de frontier s-a nregistrat o cretere att la sosirile vizitatorilor strini
cu 1,7% ct i la plecrile n strintate ale vizitatorilor romni cu
1,4%.
n semestrul I 2014, comparativ cu perioada corespunztoare
din anul precedent, att sosirile ct i nnoptrile n structurile de
primire turistic cu funciuni de cazare, au nregistrat creteri cu 5,1
% respectiv cu 6,4 %.

Sursa: Comunicat de pres nr. 182/01.08.2014, Institutul Naional de


Statistic

Sosirile nregistrate n structurile de primire turistic n luna


iunie 2014 au nsumat 808,3 mii, n cretere cu 1,8% fa de cele din
luna iunie 2013.

368

Constantin ANGHELACHE

Din numrul total de sosiri, sosirile turitilor romni n


structurile de primire turistic cu funciuni de cazare au reprezentat
n luna iunie 2014 74,6%, n timp ce turitii strini au reprezentat
25,4% , ponderi apropiate de cele din luna iunie 2013.
n ceea ce privete sosirile turitilor strini n structurile de
primire turistic, cea mai mare pondere au deinut-o cei din Europa (
75,3% din total turiti strini), iar din acetia 86,3% au fost din rile
aparinnd Uniunii Europene.
Sosirile n hoteluri dein n luna iunie 2014 o pondere de
75,9% din totalul sosirilor n structurile de primire turistic cu
funciuni de cazare. Fa de luna iunie 2013, sosirile n hoteluri n
luna iunie 2014 sunt n cretere cu 1,5%.
nnoptrile nregistrate n structurile de primire turistic n
luna iunie 2014 au nsumat 2017,8 mii, n scdere cu 2,0% fa de
cele din luna iunie 2013. Din numrul total de nnoptri, nnoptrile
turi tilor romni n structurile de primire turistic cu funciuni de
cazare au reprezentat n luna iunie 2014 79,9%, n timp ce
nnoptrile turitilor strini au reprezentat 20,1%. n ceea ce privete
nnoptrile turitilor strini n structurile de primire turistic, cea mai
mare pondere au deinut-o cei din Europa (74,1% din total turiti
strini), iar din acetia 86,1% au fost din rile aparinnd Uniunii
Europene.
Durata medie a ederii n luna iunie 2014 a fost de 2,7 zile la
turitii romni, i de 2,0 la turitii strini. Indicele de utilizare net a
locurilor de cazare n luna iunie 2014 a fost de 26,6% pe total
structuri de cazare turistic, n cretere cu 1,2 puncte procentuale fa
de luna iunie 2013. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare
n luna iunie 2014 s-au nregistrat la hoteluri (33,0%), vile turistice i
csue turistice ( cate 19,9%), hosteluri (18,8 %) i moteluri (16,3%).
Sosirile vizitatorilor strini n Romnia, nregistrate la
punctele de frontier, au fost n luna iunie 2014 de 836,4 mii, n
cretere cu (1,7%) fa de luna iunie 2013. Majoritatea vizitatorilor
strini provine din ri situate n Europa (91,6%). Din totalul sosirilor
vizitatorilor strini n Romnia, 54,6% provin din statele Uniunii
Europene . Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

369

nregistrat din Ungaria (32,2%), Bulgaria (22,1%), Germania


(10,1%), Italia (6,8%), Polonia (5,9%) i Austria (3,8%).

370

Constantin ANGHELACHE

Plecrile vizitatorilor romni n strintate, nregistrate la


punctele de frontier, au fost n luna iunie 2014 de 1043,3 mii, n
cretere cu 1,4% comparativ cu luna iunie 2013. Mijloacele de
transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii romni pentru
plecrile n strintate, reprezentnd 76,5% din numrul total de
plecri.
Sosirile nregistrate n structurile de primire turistic n
semestrul I 2014 au nsumat 3513,9 mii, n cretere cu 5,1% fa de
cele din semestrul I 2013. Din numrul total de sosiri, sosirile
turitilor romni n structurile de primire turistic cu funciuni de
cazare au reprezentat n semestrul I 2014 76,1%, n timp ce turitii
strini au reprezentat 23,9%, ponderi apropiate de cele din semestrul
I 2013. n ceea ce privete sosirile turitilor strini n structurile de
primare turistic, cea mai mare pondere au deinut-o cei din Europa
(77,7% din total turiti strini), iar din acetia 85,4% au fost din rile
aparinnd Uniunii Europene. Sosirile n hoteluri dein n semestrul I
2014 o pondere de 75,6% din totalul sosirilor n structurile de primire
turistic cu funciuni de cazare. Fa de semestrul I 2013, sosirile n
hoteluri n semestrul I 2014 sunt n cretere cu 5,6%.
nnoptrile nregistrate n structurile de primire turistic n
semestrul I 2014 au nsumat 7577,0 mii, n cretere cu 6,4% fade
cele din semestrul I 2013. Din numrul total de nnoptri, 78,2 %
reprezint nnoptrile turitilor romni n structurile de primire
turistic cu funciuni de cazare n semestrul I 2014, n timp ce
nnoptrile turitilor strini au reprezentat 21,8%. n ceea ce privete
nnoptrile turitilor strini n structurile de primire turistic, cea mai
mare pondere au deinut-o cei din Europa (76,1% din total turiti
strini), iar din acetia 84,5% au fost din rile aparinnd Uniunii
Europene.
Durata medie a ederii n semestrul I 2014 a fost de 2,2 zile
la turitii romni, iar la turitii strini a fost de 2,0 zile.
Indicele de utilizare net a locurilor de cazare n semestrul I
2014 a fost de 21,4% pe total structuri de cazare turistic, n cretere
cu 1,1 puncte procentuale fa de semestrul I 2013. Indici mai mari
de utilizare a locurilor de cazare n semestrul I 2014 s-au nregistrat

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

371

la hoteluri (26,9%), la vile turistice ( 14,6%) i la pensiuni turistice


(13,6%) .
Sosirile vizitatorilor strini n Romnia, nregistrate la
punctele de frontier, au fost n semestrul I 2014 de 3574,6 mii, n
cretere cu 3,4% fade semestrul I 2013. Majoritatea vizitatorilor
strini provine din ri situate n Europa (92,5%).Din totalul sosirilor
vizitatorilor strini n Romnia 62,3% provin din statele Uniunii
Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au
nregistrat din Ungaria (30,8%), Bulgaria ( 24,6%), Germania (
9,4%), Italia ( 7,5%), Polonia (4,8%) i Austria (4,3%).
Plecrile vizitatorilor romni n strintate, nregistrate la
punctele de frontier, au fost n semestrul I 2014 de 5613,1 mii, n
cretere cu 5,4%, comparativ cu semestrul I 2013. Mijloacele de
transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii romni pentru
plecrile n strintate, reprezentnd 74,1% din numrul total de
plecri.
10.2.2. Programe speciale pentru dezvoltarea turismului
n domeniul serviciilor turistice, n 2009-2014, a continuat
utilizarea unor serii de programe care au avut urmrit sporirea
numrului de vizitatori i, pe aceast cale, a ncasrilor din domeniul
activitii turistice.
ntre programele demarate n 2009-2014 i care vor fi
continuate i n perioada urmtoare, amintim:
programul de dezvoltare a turismului naional Super-schi
n Carpai.
n cadrul acestui program se au n vedere dezvoltarea i
modernizarea staiunilor pentru practicarea schiului, ca i mbuntirea i aducerea la standarde europene a unor staiuni deja
existente, precum i creterea gradului de securitate a turitilor.
Efectele acestui program au fost: diversificarea turismului,
sporirea calitii staiunilor turistice din zona montan i creterea
numrului de turiti strini care ne-au vizitat.
programul Croazier pe Dunre. n cadrul acestui
program s-au urmrit mbuntirea structurii i dezvoltarea unor

372

Constantin ANGHELACHE

docuri pentru brci i vaporae care au fost un punct de atracie


pentru turitii strini. n 2003-2014 au continuat lucrrile de
modernizare pentru eliminarea polurii, nlturarea efectelor unor
nave sau macarale abandonate, aa nct s se poat vorbi de o
dezvoltare a turismului n aceast zon. S-au creat zone de agrement
pe malul Dunrii, n special la Oltenia i Giurgiu, unde un numr
important de bucureteni, dar i ceteni din alte zone ale rii i-au
petrecut timpul liber. Ca efect al msurilor ntreprinse, anual, peste
33.000 de turiti au vizitat aceste staiuni de pe malul Dunrii,
veniturile din aceste activitii au crescut ncasrile, existnd
perspective suplimentare de dezvoltare n perioada urmtoare;
Romnia ara vinurilor este un program n care s-a urmrit
valorificarea atraciei pe care o au zonele viticole i mai ales vinurile
romneti bine cunoscute de turiti, n special de cei strini, care au
vizitat o serie de staiuni specifice. Ageniile de turism au acordat o
atenie deosebit prezentrii, ntr-un mod profesional, i lansrii unor
oferte care au fost atractive i bine primite de turitii strini. Aceste
servicii vor fi transpuse n practic i, n mod cert, vor avea ca efect
sporirea numrului de vizitatori, mai ales strini, interesai n a cunoate
aceast rezerv i potenialul vinurilor romneti. Au avut loc activiti
de promovare, realizate de Ministerul Turismului n cadrul unor trguri
i expoziii, n cadrul crora au fost lansate brouri i materiale
documentare. De asemenea, la aceste trguri au participat agenii i
firme turistice din ara noastr, care au promovat, n mod activ, vinurile
romneti n strintate, organiznd activiti apreciate de turitii strini;
programul Vacane n mediul rural. Acest program are n
vedere dezvoltarea turismului rural concomitent cu prezentarea acestuia
n vederea atragerii de vizitatori din ar, n special, dar i din
strintate. S-au diversificat programele care au prevzut servicii n zona
rural, acordndu-se o atenie special programelor pentru tineret. Ca
rezultat al acestui program, a crescut procentul turismului rural sau
agroindustrial care n ultimii trei ani a cunoscut o dinamic sporit.
Serviciile turistice n aceste zone i n cadrul acestui program au
beneficiat de preuri avantajoase i de ghizi care au prezentat o serie de
aspecte specifice zonei rurale romneti. n acelai timp, turitii romni

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

373

i strini au avut posibilitatea s cunoasc tradiiile arhitecturale i


modul n care s-a dezvoltat satul romnesc;
programul Steagul albastru. Acest program a fost
introdus n Romnia ca un simbol al recunoaterii internaionale a
calitii staiunilor romneti de pe malul Mrii Negre. n anul 2005,
au fost realizate programe n cinci staiuni ce au cuprins salba de la
Mamaia i Neptun pn la staiunea Olimp. n acest program s-a
implicat i organizaia nonguvernamental Fundaia pentru educaia
mediului;
programul Q a fost introdus ca un simbol al calitii, aa
cum se practic n Spania, Frana, Elveia, fiind solicitat de turiti.
Acest program va asigura dezvoltarea calitii turismului. n concordan cu acest program, se vor elibera standarde naionale pentru serviciile hoteliere, care vor fi aprobate prin decizii guvernamentale i
va fi o campanie n care vor fi implicai agenii comerciali i de
turism. Ca rezultat al acestui program, s-a dezvoltat contiina
turitilor i au crescut calitatea i imaginea pe termen lung pe care o au
societile romneti;
programul de reabilitare a cazinourilor existente. n cadrul
acestui program s-au reintegrat n domeniul turistic o serie de staiuni
cu un pitoresc arhitectural deosebit. Printre acestea s-au situat Sinaia,
Constana, Slnic Moldova, Vatra Dornei, Herculane, care au fost
integrate n lanul internaional de cazinouri. Ca rezultat al acestui
program, a crescut clientela, care a determinat un numr important de
vizitatori ce au apreciat condiiile existente i au contribuit, prin
ncasri, la obinerea unor venituri importante;
programul pentru turitii cu venituri mici. S-a dezvoltat un
program social, acesta fiind, n special, pentru pensionari i turiti
care au venituri mici;
programul Dracula Parc. Acest program, interpretat ca
unul cu specific romnesc, a fost cuprins n cadrul programelor
organizate pentru turiti. ncepnd cu anul 2000, s-a pus problema
stabilirii unui parc Dracula, care, n ciuda unor elemente mai
delicate, reprezint un pas nainte. Ca efect al programului Dracula

374

Constantin ANGHELACHE

Parc, turiti strini au vizitat locurile istorice care se presupune a fi


fost locuite (vizitate) de Dracula;
schimbarea sistemului de taxare n hoteluri i restaurante
pentru persoanele cu venituri reduse. Avnd n vedere valoarea
redus a contribuiei statului la dezvoltarea staiunilor turistice, precum
i preocuparea de a combate evaziunea fiscal, un nou sistem de taxare
va fi elaborat de Ministerul Turismului n colaborare cu Ministerul
Finanelor Publice i acesta se va referi la unitile turistice nonprofit. Ca
efect, a crescut i vor crete veniturile la bugetul statului prin aceea c se
vor ncasa taxe adiionale. n acest domeniu se ateapt ieirea la
suprafa a ntregii activiti;
Romnia simplu-surprinztoare. Acest program este unul
promoional i se adreseaz pieei turistice, conducnd la
diversificarea i creterea, pe scar ridicat, a posibilitilor de
cunoatere, devenind o ofert specific i foarte atractiv pentru
turiti din Germania, Olanda, Austria sau rile scandinave.
Pornind de la faptul c ri cu care suntem n competiie
turistic au alocat sume importante la bugetul promoional (Bulgaria
10 milioane de euro, Polonia 11 milioane de euro, Ungaria 28
milioane de euro, Turcia 76 milioane de euro), s-a avut n vedere
desfurarea unei campanii publicitare agresive att pe plan intern,
ct i internaional. Televiziunea, ca principal mijloc media, a
participat la prezentarea unor aspecte turistice. Din pcate, n ultimii
trei ani promovarea turistic extern a fost neeficient deoarece s-a
axat pe aspecte nesemnificative i de interes redus pentru potenialii
turiti strini. Sumele, destul de mari cheltuite pentru promovarea
turismului nu i-au atins scopul propus, aducerea de turiti strini
care s se afle la o a doua sau a treia vizit n Romnia
n domeniul serviciilor turistice, s-a acionat pentru includerea
Romniei n cadrul ghidului Euro Travel Guide, aceasta beneficiind
de 48 de pagini n care se arat structura staiunilor turistice, istoricul
acestora, turismul rural, gastronomia, vinurile i informaii hoteliere.
Acest ghid este distribuit n peste 40 de ri, fiind citit de cca. cinci
milioane de persoane. Este publicat n trei limbi de circulaie

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

375

internaional (englez, francez i german) i are o prezentare


grafic deosebit.
n anul 2013, cu ocazia participrii la trguri internaionale, s-au
editat peste 197.000 de brouri cu 9.113 de titluri, s-au difuzat CD-uri,
filme publicitare etc., toate acestea contribuind la o mai bun
propagand i prezentare a serviciilor turistice romneti.
programul Info-turism. n fiecare capital de jude, staiune
sau zon turistic internaional s-au difuzat informaii turistice care
au putut fi la ndemna vizitatorilor rii noastre. n felul acesta a
crescut gradul de cunoatere a frumuseilor rii noastre.

10.3. Serviciile pentru populaie


Nivelul de dezvoltare i de civilizaie a unei ri este dat i de
dezvoltarea sferei serviciilor oferite populaiei, precum i de ponderea
cu care acestea particip la formarea Produsului Intern Brut.
n sistemul produciei materiale practicat n ara noastr nainte de
anul 1989, serviciile erau considerate productive numai n msura n
care acestea erau o prelungire a activitii de producie. n rest, celelalte
servicii, dei foarte utile nevoilor populaiei, erau considerate activiti
neproductive i, de aceea, n cele mai multe mprejurri, nu li se acorda
importana necesar. Aceasta era i o modalitate de a ncuraja
practicarea unor rate nalte ale acumulrii.
n economia occidental, care practic sistemul conturilor
naionale, serviciile sunt considerate o ramur foarte important a
economiei naionale, deoarece, pe lng satisfacerea nevoilor materiale
ale populaiei, asigur continuarea sau completarea acestor nevoi,
contribuie la recreerea i petrecerea timpului liber, meninnd astfel
echilibrul biologic indispensabil unei stri de sntate fizic i mental
la nivelul populaiei, concurnd, n acelai timp, i la desfurarea unor
activiti particulare, cu consecine pozitive n ceea ce privete gradul
de ocupare a forei de munc.
ntr-o serie de ri, apreciate ca exponente ale unui nalt grad
de dezvoltare i civilizaie, aa cum sunt Norvegia, Suedia,
Germania, Frana, Anglia etc., serviciile oferite populaiei contribuie
n mod substanial la formarea PIB.

Constantin ANGHELACHE

376

Numrul ntreprinderilor cu activitate principal de servicii


de pia prestate n principal pentru populaie i cifra
de afaceri a acestora
Anul
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Servicii de pia
prestate n
18.769 18.795 19.016 19.815 19.904
20.100 20.400 20.390
principal pentru
populaie total
Cifra de afaceri
(fr TVA)
miliarde lei
14.809 15.549 16.311 17.112 17.315 17.615 17.900 18.100
(preuri
comparabile
1998)

2009

2010

2011

2012

2013

19.150

18.930

18.715

18.659

18.715

17.300

17.120

17.060

17.010

17.100

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Pornind de la aceste aprecieri, se impune s observm modul


n care a evoluat, n Romnia, activitatea de prestare de servicii ctre
populaie n ultimii aisprezece ani.
n aceast direcie subliniez c n anul 1990 exista o baz
material creat, care, pentru a fi valorificat superior, se impunea s
fie privatizat, s fie mbuntit calitativ, din punctul de vedere al
dotrilor, al conceptului de prestri de servicii n sine i
managementului n servicii. Numai n felul acesta se putea crea
premisa de a asigura i oferi servicii calitative, adaptate la nevoile
reale ale populaiei.
Numrul ntreprinderilor cu activitate principal de servicii de
pia prestate n principal pentru populaie
20390

20600
19016

20100

20400

19904
19815

19600
19016

19100
18769

18795

19150
18930
18715 18659 18715

18600
18100
17600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

377

Cifra de afaceri (fr TVA) pentru ntreprinderile cu activitate


principal de servicii de pia prestate n principal pentru
populaie miliarde lei comparabili
20000
16311

15000

14809

18100 17910
17615 17900
17120 17315
17120 17060 17010 17100

15549

10000

5000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr.


7/2014

Realizarea unui sistem privat de prestri de servicii ctre


populaie, cu susinerea prin msuri adecvate a tendinei de
diversificare i mbuntire a calitii, ar fi trebuit s constituie o
preocupare a autoritilor din ara noastr n cadrul programelor
elaborate n contextul strategiei de reform i restructurare a
economiei naionale, avnd n vedere faptul c acest sector dispunea
deja de o baz material semnificativ, neimpunnd deci un efort
investiional sau de capital deosebit.
Din pcate, metodele iniiale prin care s-a neles s se
acioneze (locaiile de gestiune, privatizarea MEBO, msurile tardive
i improprii de aplicare a marii privatizri, lipsa unei strategii unitare
n privatizarea acestui sector, ce a condus la blocaje ca urmare a
scandalurilor i contestaiilor generate de diversele conflicte de
interese etc.), nensoite de msuri adecvate de ncurajare i stimulare
a operatorilor economici n sectorul serviciilor, nu numai c nu au
produs rezultatele scontate, dar, pe fondul declinului economic
general, au fcut posibile att degradarea fizic a bazei materiale

378

Constantin ANGHELACHE

existente, ct i descalificarea, sub aspectul calitii i varietii, a


serviciilor prestate. n consecin, i acest proces de reform,
privatizare i restructurare n serviciul teriar a rmas n urm, cel
puin pn n anul 2000, dup cum ilustreaz i ponderea redus a
societilor cu capital privat la formarea cifrei de afaceri a acestui
sector.
Nivelul la care aceste servicii se ofer populaiei este
important, deoarece, pe lng raportul dintre cerere i ofert, n
aceste servicii trebuie s i gseasc un rol important, ca form de
exprimare, nivelul preurilor practicate. Analiza detaliat a evoluiei
volumului cifrei de afaceri pentru servicii prestate populaiei n anii
2001-2013 este edificatoare n ceea ce privete tendina.
Sub acest aspect, este semnificativ de analizat modul n care
aceste servicii au fost oferite populaiei i prin raportare la nivelul
veniturilor reale de care dispune populaia la un moment dat, la
calitatea serviciilor, precum i prin compararea nivelului preurilor
din ara noastr cu preurile din alte ri.
Astfel, din activitatea de servicii de pia prestate populaiei n
2011, a rezultat o cifr de afaceri cu 4,1% mai mare dect cea
obinut n 2010. n 2012 cifra de afaceri a sczut n ianuarie cu 22,4%, i cu -2,4% n aprilie. n martie 2012 s-a nregistrat o cretere
de 11,7% fa de luna precedent.
Pe ansamblul perioadei 2010-2014, cifra de afaceri a
serviciilor prestate populaiei a cunoscut un curs oscilant.
Serviciile de asisten medical, cultur etc. s-au redus, dei
calitatea lor s-a mbuntit.
Este negativ faptul c, n cea mai mare parte, n structura lor,
serviciile au nregistrat scderi importante
Serviciile de transport, pot i telecomunicaii au cunoscut,
exceptnd perioadele 1990-1992 i 2009-2012, o evoluie sinuoas.
Astfel, valoarea acestor servicii a crescut, valoric n cifre
comparabile 1990, de la 22,393 miliarde de lei ct era n 1990, la
13.490,35 miliarde RON n 2008. Dup data de 1 ianuarie 2009 s-a
evideniat un permanent recul al valorii acestor servicii, justificate de
efectul crizei, mai ales n perioada 2010-2012. n anii 2013 i prima

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

379

jumtate a anului 2014 se constat o uoar redresare a activitii n


domeniul serviciilor.
Valoarea serviciilor de transport, pot i telecomunicaii
milioane lei preuri comparabile 1990
Anul

1990

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Total 22.383 84.340 106.774 96.672 112.863 129.375 131.614 133.410 135.410 131.115 130.214 129.325 128.975 128.995

* Date extrapolate
Sursa de date: Anuarele Statistice ale Romniei, 1996 , 2002, 2005, 2006, 2008,
2009,2010, 2011 i 2012, Buletinele Statistice ale Institutului Naional de Statistic
2005-2014.

Dac am ncerca s comparm nivelul preurilor practicate de


agenii de turism i asisten turistic, precum i tarifele de la
anumite hoteluri i restaurante, vom constata c nivelul acestora este
foarte apropiat, dac nu, n unele cazuri, chiar mai mare dect
preurile practicate ntr-o serie de ri occidentale n care serviciile se
situeaz ns la un nivel calitativ superior n comparaie cu cele
oferite de Romnia.
n prezent, nu mai este nici o diferen ntre preurile la o serie
de produse (luai, dac vrei, buturile de orice fel) sau tarifele pentru
prestrile de servicii turistice practicate n Romnia i cele practicate
de mari hoteluri i restaurante din rile vest-europene. Desigur, cei
care lucreaz n aceste domenii pot invoca faptul c restrngerea
cererii populaiei pentru anumite servicii i oblig, pentru a-i
menine un nivel, fie i minim, de rentabilitate, s-i sporeasc
preurile. Nivelul redus la care se realizeaz cifra de afaceri n
sectorul de prestri servicii este o consecin a calitii i costului
ridicat al acestora, dar principala cauz a restrngerii progresive a
cererii populaiei pentru aceste servicii rezid, n primul rnd, n lipsa
resurselor financiare existente la populaie.
S-au ntreprins msuri de privatizare i mbuntire a dotrii
spaiilor hoteliere. Procesul de privatizare nu a adus impulsul
ateptat, iar sistemul de nchiriere a spaiilor hoteliere nu a avut
efectul scontat. De asemenea, s-au ntreprins msuri efective pentru
dezvoltarea agroturismului. Se ntreprind n continuare msuri pentru
a fi conservat i dezvoltat baza de turism de care dispune Romnia.

Constantin ANGHELACHE

380

Numrul ntreprinderilor cu activitate principal de servicii


de pia, prestat n principal pentru ageni economici, i cifra
de afaceri
2002

Anul
Servicii de pia
prestate n principal
pentru ageni
economici total
Cifra de afaceri
(fr TVA), n
miliarde lei (preuri
comparabile 1998)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

22.911 23.147

23.714

23.906 24.100 24.400 24.700 24.514 24.010

23.475

23714

23735

69.153 71.314

73.120

75.175 76.175 75.515 76.055 75.800 74.340

73.914

74159

74213

* datele sunt provizorii pentru ase luni i estimate pentru semestrul doi.
Sursa de date: Anuarele Statistice ale Romniei 2002, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 i Buletinele Statistice ale Institutului Naional de Statistic
2005-2014.

Totodat, se dezvolt i anumite servicii care s poat concura


i s se adreseze populaiei cu venituri reduse. Avem n vedere
turismul agroindustrial, turismul particular, alte activiti prestatoare
de servicii care s poat fi oferite populaiei.
Numrul ntreprinderilor cu activitate principal de servicii de
pia prestate n principal pentru ageni economici
30000
25000

23147
22700 22911

24400 24700 24514 24010


23714 23906 24100

23175

23714 23735

20000
16826
14064

15000
12281

10000
5000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

381

Prin aceast orientare i va gsi locul o parte din fora de


munc disponibilizat n procesul de finalizare a privatizrii marii
industrii.
n analiza produciei de bunuri i servicii un loc important l
ocup i acele servicii prestate de ntreprinderi cu acest obiect de
activitate pentru agenii economici.
Datele privind evoluia acestei activiti economice n perioada
2001-2013 evideniaz att creterea numrului de astfel de
ntreprinderi specializate, ct i a cifrei de afaceri realizate (vezi
tabelul i graficele urmtoare).
Cifra de afaceri (fr TVA) a ntreprinderilor cu activitate
principal de servicii de pia prestate n principal pentru ageni
economici
90000
80000
69153

70000

71314

73120

75175 76175 76515 76025 75800 74310 73914 74150 74213

63039

60000
50000
37548

40000
30000
20528

20000
11735

10000

19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

Constantin ANGHELACHE

382

10.4. Producerea i comercializarea bunurilor


Perioada 2009-2013 a marcat, n termeni generali, scderea
produciei de bunuri de consum, bazat i pe reducerea puterii de
cumprare a populaiei.
Dei la unele grupe de produse volumul vnzrilor ctre
populaie a fost, n 2012, mai mic dect n aceeai perioad a anilor
precedeni, aceasta nu s-a datorat raportului cerere ofert ce se
manifest pe piaa liber, ci mai degrab creterii preurilor la
categoriile de produse respective (de fapt a efectelor crizei). Aceeai
tendin s-a manifestat i n semestrul I 2013. Dac, n anul 1990,
valoarea total a acestor servicii a fost de 82,49 milioane lei, n anul
1993 s-a redus la numai 2,5152 milioane lei. Dup aceast dat
consumul a crescut, iar 2005 a fost un an de vrf datorit
generalizrii creditului de consum.
Perioada 1994-1996 marcheaz un uor avnt, care s-a
deteriorat din nou n 1997-1998. n anul 2001, valoarea serviciilor
comerciale prestate pentru populaie era de 3,04 milioane lei
(preurile anului 1998). Este adevrat c anul 1990 a fost unul de
avnt, specific de ieire de sub regimul totalitar, dar decalajul nc
existent este enorm de mare. Pn n anul 2008 constatm creterea
valoric a serviciilor prestate pentru populaie, dup care n 2009,
2010 i mai ales n 2011, acestea se reduc simitor. n 2012 s-a
nregistrat o nou scdere a valorii serviciilor, tendin manifestat,
dar ntr-un ritm mai redus i n 2013.
Servicii comerciale prestate n principal pentru populaie
milioane RON preuri comparabile 1990
Anul

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2010

2012

2013

Total

8.244

4.405

3.417

3.620

2.731

3.202

3.637

4.039

4.331

4.710

4.723

4.750

4.127

4.051

4.152

Sursa de date: Anuarele Statistice ale Romniei, 1996 , 2002, 2005, 2006, 2008,
2009,2010, 2011 i 2012, Buletinele Statistice ale Institutului Naional de Statistic
2005-2014.

De asemenea, trebuie avut n vedere i faptul c ritmurile sczute


de modificare a vnzrilor au la baz niveluri ce s-au redus anual din
1990 i pn n prezent. Fac excepie datele comparative care se refer la

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

383

categorii de mrfuri (produse) care nu au existat pe pia la un moment


dat, avnd deci caracter de noutate, sau se aflau n cantiti mult mai
mici dect cererea efectiv pentru astfel de produse.
Pe de alt parte, meninerea unui raport echilibrat al vnzrilor
(consumului) la unele produse este numai aparent, deoarece, din
cauza nivelului redus al veniturilor, s-a manifestat o tendin
selectiv n aprovizionarea de pe pia, n sensul c s-a renunat la
unele produse sau s-a diminuat volumul cumprrilor, de la nivelul
nevoilor la cel al posibilitilor.
Valoarea serviciilor comerciale prestate, n principal, pentru
populaie (milioane lei)
9.000
8.244

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000

5.514
4710472347504630
4331
4127401540234152
4.039
3.865
3.637
3.620
3.417
3.419
3.220
2.947
2.7382.731
2.515

4.405

2.000
1.000

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic

n astfel de condiii, i volumul vnzrilor de mrfuri cu


amnuntul a fost influenat de veniturile reale ale populaiei.
Precizez c aceste cifre sunt inferioare ritmurilor nregistrate
de inflaie n aceeai perioad de timp.
Creterea cifrei de afaceri, realizat la produsele nealimentare, se
datoreaz ns vnzrilor de produse farmaceutice i medicale, produse

384

Constantin ANGHELACHE

cosmetice i de toalet, n timp ce vnzrile de mobil, articole de


iluminat, aparate electrice, articole de fierrie i vopsitorie au sczut.
n anul 2013, comparativ cu anul 2012, volumul cifrei de afaceri
a ntreprinderilor cu activitate principal de comer cu amnuntul cu
excepia autovehiculelor i motocicletelor a nregistrat o uoar cretere.
Comercializarea produselor prin intermediul caselor de comenzi
sau prin internet, sistem preferat de segmentul de populaie cu venituri
mari i cu puin timp la dispoziie, a nregistrat o cretere de 7,4%.
Volumul cifrei de afaceri pentru comerul cu amnuntul al
carburanilor pentru autovehicule a crescut cu 9,8% n octombrie 2011,
dup care a sczut, aproape lun de lun, pn n iunie 2012. Dup iunie
2012, s-a inversat trendul evoluiei, meninndu-se i n primele apte
luni ale anului 2014.
Volumul cifrei de afaceri a ntreprinderilor cu activitate principal
de comer cu ridicata i cu amnuntul, ntreinerea i repararea
autovehiculelor i a motocicletelor, a nregistrat n anul 2014, o cretere
de 0,4% comparativ cu anul 2013.
Serviciile de pia prestate populaiei n anul 2011, comparativ cu
anul 2010 au nregistrat o cretere nesemnificativ.
Cifra de afaceri pentru comerul cu ridicata, n termeni nominali,
n 2014 a crescut cu 1,1% comparativ cu anul 2010, perioad
comparabil.
Serviciile de pia prestate n special ntreprinderilor au nregistrat
n 2014 o cifr de afaceri, n termeni nominali, mai mare cu 2,1%
comparativ cu cea nregistrat n anul 2010.
n luna decembrie 2013, volumul cifrei de afaceri a
ntreprinderilor cu activitate principal de comer cu amnuntul cu
excepia comerului cu autovehicule i motociclete a crescut cu 7,5%
comparativ cu luna precedent datorit creterilor nregistrate la
vnzarea produselor alimentare i la vnzarea produselor nealimentare.
Volumul cifrei de afaceri a ntreprinderilor cu activitate principal
de comer cu ridicata i cu amnuntul al autovehiculelor i
motocicletelor; ntreinerea i repararea acestora, a fost mai mic, n luna
decembrie 2013, cu 7% fa de nivelul lunii precedente.
Scderi s-au nregistrat la comerul cu piese i accesorii pentru
autovehicule, la comerul cu motociclete, piese i accesorii aferente;

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

385

ntreinerea i repararea motocicletelor, la comerul cu autovehicule (3,8%), la ntreinerea i repararea autovehiculelor .


Activitatea de servicii de pia prestate populaiei n luna
decembrie 2010 a nregistrat o cretere de 0,4% comparativ cu luna
precedent.
La comerul cu ridicata, n luna decembrie 2013, indicele valoric
al cifrei de afaceri a crescut cu 2,1% fa de luna precedent.
n luna decembrie 2013 la serviciile prestate n special
ntreprinderilor, s-a nregistrat o cifr de afaceri, n termeni nominali,
mai mare cu 2,0% comparativ cu luna precedent.
n anul 2013, cifra de afaceri a societilor comerciale cu
activitate principal de comer cu amnuntul a fost mai mare, n
termeni reali, n medie cu 9,1% fa de 2011. Scderi n termeni reali
s-au nregistrat att pentru vnzrile de mrfuri alimentare, ct i
pentru cele nealimentare. La produsele nealimentare s-au nregistrat
scderi, n special la textile, mbrcminte, nclminte i articole
din piele, la mobil, articole de iluminat, aparate electrice, articole de
fierrie i vopsitorie.
Aa dup cum rezult din datele publicate de Institutul
Naional de Statistic, volumul total al cifrei de afaceri rezultat din
comercializarea, ntreinerea i repararea autovehiculelor a urmat un
curs negativ, influenat de caracterul sezonier, cu reduceri importante
n tot cursul anului.
n anul 2013, agenii economici cu capital privat au contribuit
cu 90,8%, la realizarea volumului cifrei de afaceri totale aferente
sectorului de comer cu amnuntul (cu excepia autovehiculelor i a
motocicletelor) i cu 77,5% la cea a comerului cu autovehicule i
combustibili. Aceeai situaie s-a nregistrat i n primele opt luni ale
anului 2013.

10.5. Servicii informatice pentru populaie


Tehnologia n domeniul informaticii a permis un larg acces la
informarea cetenilor, aceasta fiind o trstur caracteristic a
situaiei existente. Serviciile informaticii sunt folosite pe scar larg

386

Constantin ANGHELACHE

n toate activitile i reprezint un nou stadiu al dezvoltrii umane,


care conduce spre modul superior de via n cadrul societii
informatice. Din punct de vedere tehnologic, aceast explozie care sa produs n ultimii ani are conexiune cu trei sectoare de activitate, i
anume: tehnologia n domeniul informaticii, tehnologia comunicaiei
i producia de soft/hard care s asigure nivelul nalt al comunicrii.
Societatea informatic este faza spre care tinde omenirea n
prezent, o latur esenial a existenei, creia trebuie s i se acorde
atenie i care trebuie s fie circumspect pregtit n programul de
dezvoltare economic. Dezvoltarea serviciilor informatice reprezint o
condiie de seam a integrrii Romniei n structurile euroatlantice.
Aceast industrie a cunoscut o larg dezvoltare n perioada
1997-2013. n acest interval de timp s-a dezvoltat producia de
computere, s-a mbuntit sistemul de transmitere a datelor i s-au
mbuntit echipamentele de telecomunicaii. De asemenea, serviciile de software au avut o cretere semnificativ, n perioada 20022013 fiind n 2012 cu 0,8% mai mare dect n 2012.
Producia de hard a cunoscut i ea o dezvoltare sinuoas. n
primul rnd, dup 1989, a nregistrat un oarecare colaps din cauza
sistemului nvechit i a lipsei de tehnologie de vrf. n acest
domeniu, dup 1990, s-a pus accentul pe dezvoltarea unei producii
de calitate care s asigure un proces eficient de dezvoltare a acestei
activiti. n ara noastr, mai mult de 50% dintre sistemele
hardware utilizate n fabricarea computerelor i a echipamentelor
pentru transmisii de nalt performan se realizeaz n Romnia.
Aceasta acoper circa 55% din piaa intern, iar cele peste 256 de
companii care dispun de certificate pentru acest tip de activitate au
produs aproximativ 60.000 de PC-uri fiecare.
Industria de software a marcat, n schimb, o dezvoltare
deosebit, n prezent existnd un numr nsemnat de societi
comerciale care au activitate de soft declarat.
Numrul de specialiti din Romnia este n continu cretere att
datorit dezvoltrii pieei interne, ct i datorit nclinaiei i pregtirii
tinerilor. Industria de soft a nregistrat o cretere excepional n primul
rnd datorit marilor companii care folosesc munc de nalt calificare
din Romnia, specializat n dezvoltarea soft.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

387

Trebuie s precizm c numeroi specialiti din acest domeniu au


emigrat i sunt recunoscui n acest domeniu de activitate n o serie de ri
dezvoltate din punct de vedere informatic i mai ales economic.
Exist un segment semnificativ al ocupaiilor n care fora de
munc romneasc ofer specialiti de nalt calificare care fac fa
activitilor de cercetare i implementare a celor mai competitive
sisteme i producii tehnologice de nalt complexitate.
Serviciul internet a cunoscut o amploare deosebit n ultimii
ase ani, dar cu precdere n perioada 2007-2014. Numrul
persoanelor cu acces la internet era n anul 2009 de 3,16 milioane,
adic peste 15% din populaia rii, nregistrnd uoare creteri i n
2010-2014.
Implementarea i dezvoltarea liniilor electronice dintre organizaiile guvernamentale i ceteni sau mediul de afaceri constituie, de
asemenea, una dintre direciile importante n care i pune amprenta
societatea informatic i n Romnia.
Acesta este un proiect guvernamental care a fost stabilit n
2001 de Ministerul Romn al Comunicaiilor i Tehnologiei
Informaiei. Obiectivele acestui sistem sunt: gsirea unui loc de
munc virtual pentru cei interesai, posibilitatea de a cerceta o serie
de aspecte n beneficiul individual i, mai ales, de utilizare a
tehnologiei informaticii n zona cercetrii resurselor umane.
n perioada 2001-2014 a fost adoptat un larg cadru legislativ care
prevede liberalizarea i ncurajarea dezvoltrii societii informatice,
utilizarea serviciilor care s rspund mai bine nevoilor populaiei. n
acest domeniu, piaa serviciilor IT este organizat, iar datele sunt
transmise prin serviciile Internet, sistemul electronic i IT.
n perspectiva dezvoltrii acestui gen de servicii, cadrul
legislativ adoptat n perioada 2001-2002 s-a referit cu precdere la
Legea nr. 445 din 2001 privind semntura electronic, aceasta fiind
una dintre noutile care asigur, prin sistemul de transmitere a
semnturii, realizarea de operaiuni i de tranzacii imediat. De
asemenea, n anul 2002 a fost adoptat Legea nr. 365, privind
comerul electronic, lege care prevede perspectiva dezvoltrii
tranzaciilor comerciale n concordan cu legislaia european.

388

Constantin ANGHELACHE

Legea nr. 677 din 2001, privind date referitoare la personal i


micarea liber a datelor, asigur condiiile specifice, care acord o
nalt protecie aspectelor private ale persoanelor n concordan cu
Directiva european nr. 25/46/CE.
La 30 ianuarie 2002 a fost adoptat Ordonana nr. 24 privind
sistemul de pli electronice n sistemul local de taxe i impozite. n
concordan cu prevederile acestei ordonane, autoritile publice
locale au obligaia s asigure implementarea sistemului electronic
pentru pli n numerar pentru taxele locale i impozite n orice ora
i municipalitate.
La 24 ianuarie 2002 s-a adoptat Ordonana nr. 20 privind
utilizarea sistemului electronic pentru realizarea achiziiilor publice,
care, ulterior, la 9 iulie, a fost aprobat prin Legea nr. 468. Ordonana
i apoi legea au stabilit principiile i cadrul general n care s fie
utilizate, procesul on-line pentru realizarea achiziiilor i a contractelor
publice, dar i pentru reglementarea i asigurarea transparenei n
domeniul activitii publice prin utilizarea mijloacelor electronice.
Ulterior legislaia s-a adaptat cerinelor pieei i directivelor Uniunii
Europene.
Iat i n acest domeniu unele dintre realizrile i mai ales
tendinele care se manifest n economia romneasc pe linia asigurrii
de servicii de nalt calificare att pentru populaie, ct i pentru agenii
economici.

Capitolul 11

Indicele preurilor
de consum al populaiei s-a temperat
11.1. Consideraii generale
Inflaia, sau deprecierea, se calculeaz n ara noastr pe baza
preurilor de consum al populaiei, iar rata de modificare a acestui
indicator se stabilete prin compararea n timp a modificrii acestor
preuri. Acest indice al preurilor de consum trebuie s realizeze o
sintez a evoluiei ntre dou perioade a preurilor tuturor bunurilor i
serviciilor care intr n consumul populaiei.
Practic, este imposibil s fie observate i nregistrate preurile la
toate produsele i serviciile consumate de populaie ntr-o perioad de
timp dat.
De aceea, pentru urmrirea i nregistrarea acestor date statistice
se utilizeaz un eantion de bunuri i servicii care trebuie s fie
reprezentativ, prin structura consumului i a preurilor, astfel nct
rezultatele obinute s poat fi extinse la ntreaga populaie, cu o marj
de eroare ct mai redus.
n analiza acestui indice se impune s fie avute n vedere
urmtoarele aspecte, care au influen asupra evoluiei acestuia de la o
perioad la alta:
populaia nu se poate proteja mpotriva creterii puternice a preurilor, n general, sau la unele categorii de
preuri i servicii. De aceea, calea cea mai simpl
rmne reducerea, uneori substituirea cu alte produse
sau chiar scoaterea din consum a acestor categorii de
produse;
preurile unor produse i servicii consumate de
populaie nu evolueaz pe piaa romneasc n funcie

390

Constantin ANGHELACHE

de raportul dintre cerere i ofert, vnzrile fiind


dirijate, cu precdere, de nivelul veniturilor de care
dispune populaia la un moment dat. Or, aceste venituri
sunt, relativ, din ce n ce mai mici, n comparaie cu
ritmul de cretere a preurilor i nevoile normale de
consum ale populaiei. n aceste situaii, productorii i
diminueaz marja de risc sau nghea, pentru anumite
perioade, preurile unor produse, ceea ce are ca efect
obinerea unui indice redus al inflaiei, departe de
realitatea economic;
produsele noi care apar nu au grad de comparaie
perfect, cu perioade anterioare, influennd n felul
acesta nivelul indicelui inflaiei;
influen asupra indicelui inflaiei au i anumite produse sau servicii care n perioada curent nu mai sunt
produse (comercializate). De regul, astfel de produse,
care dispar de pe pia n condiii normale, sunt nlocuite de altele, ceea ce conduce la diminuarea influenei
lor asupra indicelui inflaiei.
n termeni generali, indicele preurilor de consum al populaiei
depinde de:
natura bunurilor i serviciilor pentru care se consider
preurile;
categoriile de populaie pentru care se consider
cumprturile (consumul);
natura preurilor;
limita de satisfacere a nevoilor de consum ale
populaiei prin cumprarea de produse i servicii;
influena nivelului veniturilor populaiei asupra satisfacerii nevoilor de consum prin cumprarea de produse
i servicii.
Evoluia indicilor preurilor de consum al populaiei n
perioada decembrie 2009 iulie 2014 este prezentat n graficul
urmtor:

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

391

Evoluia indicilor preurilor de consum al populaiei


n perioada iulie 2013 - iulie 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Evoluia indicilor preurilor de consum i a indicilor ctigurilor


salariale
medii nete n perioada iulie 2013 - iulie 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Constantin ANGHELACHE

392

Pe baza datelor publicate de Institutul Naional de Statistic, n


Buletinul nr. 7/2014, rata inflaiei, pe total i elemente de structur,
este prezentat n tabelul urmtor:
Creterea preurilor n luna iulie 2014
procente
Indicatori

Total
Mrfuri alimentare*)
Mrfuri nealimentare
Servicii

Creterea preurilor de
consum n luna iulie 2014,
fa de:
decembrie
iulie 2013
2013
1,1
1,0
-0,2
-1,9
2,1
2,5
1,3
2,8

Creterea medie lunar a


preurilor de consum n
perioada:
1.I1.I31.VII.2013 31.VII.2014
0,2
0,2
0,0
0,0
0,5
0,3
0,2
0,3

*) Inclusiv buturi.
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Indicii preurilor de consum n perioada 2001-2014


- Decembrie an anterior = 100 135
-%130

130,3

125
117,8

120
114,1

115
110

109,3
108,6
104,9

105

106,6

109

107,9
104,7

104,2

105,33104,5
101,7

20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*

100

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul statistic nr. 7/2014

Rata anual a inflaiei n iulie 2014 a fost de cca. 1,7%, fa de


iunie 2013.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

393

Evoluia preurilor de consum pe grupe de mrfuri i servicii


(%)
103

105,5

103,9

101

102
Mrfuri alimentare

103

104
Servicii

105

106

Mrfuri nealimentare

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr.


7/2013

11.2. Indicele preurilor de consum pentru produsele


alimentare
Fa de iulie 2013, n iulie 2014, la mrfurile alimentare se
nregistreaz o cretere de preuri cu 1,01%, ceea ce nseamn o
cretere medie lunar semnificativ a preurilor.
La mrfurile alimentare, creteri semnificative s-au nregistrat
n luna decembrie 2013, fa de luna iulie acelai an, la legume i
conserve din legume, cartofi, fructe i conserve din fructe i zahr.
n iulie 2014, s-au consumat cu precdere urmtoarele
categorii de mrfuri alimentare: produse de morrit i panificaie,
pine, carne, preparate din carne i conserve din carne, carne de
procine, lapte i produse lactate, ou, cacao i cafea, buturi alcoolice
i alte produse alimentare.
Scderi, n luna iulie 2014, fa de luna iulie a anului 2013 sau nregistrat la consunul de: carne de bovine, pete i conserve din

Constantin ANGHELACHE

394

pete, lapte, brnz i zahr. La celelalte produse s-a nregistrat o


stagnare a consumului produselor alimentare.

11.3. Indicele preurilor de consum la produse


nealimentare
La mrfurile nealimentare, n iulie 2014, fa de iulie 2013 s-a
nregistrat o scdere de 0,98% a preutilor de consum. La nivelul
iulie 2014 s-a constat o stagnare a preturilor la produsele
nealimentare, comparativ cu luna iulie a anului precedent. S-a
nregistrat o uoar cretere la preturile de consum pentru: produse
cultural sportive, autoturisme, accesorii i piese de schimb auto, velo
i alte mrfuri nealimentare, n iulie 2014, fa de iulie 2013. De
asemenea, asistm la o scdere a preurilor la combustibili, energie
electric i gaze, n iulie 2014.

11.4. Indicele preului de consum al serviciilor


Indicele preului de consum al serviciilor a nregistrat o n luna
iulie 2014 o cretere de 1% fa de luna iulie 2013.
n iulie 2014 s-au nregistrat creteri de preuri comparativ cu
luna iulie 2013 la serviciile de pot i telecomunicaii, ct i la
nivelul altor servicii. Asistm totdat la scderea preurilor cu 0,98%
la serviciile de apa, canal, salubritate, n timp la celelalte categorii de
servicii preurile stagneaz.

11.5. Ctigul salarial mediu nominal


n analiza efectului inflaiei asupra nivelului de trai trebuie luate
n calcul i ctigurile medii ale populaiei n perioada analizat. Astfel,
ctigul salarial mediu nominal brut pe economie, n iulie 2013, a fost de
2.259 lei.
Salariul brut n industrie a fost n luna iulie 2013 de 2.326 lei,
cu niveluri mai ridicate n industria extractiv i energie electric,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

395

termic, ap, gaze. n industria prelucrtoare salariile s-au situat sub


media pe total industrie.
Raportul dintre indicele ctigului mediu nominal net i
indicele preurilor de consum, n luna iulie 2013, a fost de 104,3%,
fa de luna precedent, 103,2% fa de luna corespunztoare a
anului precedent i de 124,8%, comparativ cu luna octombrie 1990.

Ctigurile salariale medii brute n luna iulie 2014


pe principalele activiti ale economiei

*) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., S.R.I., M.A.I., etc.).


Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Inflaia continu s joace un rol diferit n aprecierea raportului


dintre indicele ctigului salarial mediu nominal net i indicele
preurilor de consum.
Este dificil de tras o concluzie cu privire la evoluia inflaiei n
perioada urmtoare. La prima vedere, nivelul ratei inflaiei din 2012
i primele apte luni din 2013 conduce la concluzia c situaia socialeconomic din Romnia se afl ntr-un moment mai dificil dect n
perioada 2000-2010, dar pe un trend de stabilizare. Pentru anul 2014
se estimeaz o rat a inflaiei anuale de cca. .%, pe care o

396

Constantin ANGHELACHE

apreciez a fi realist comparativ cu veniturile foarte mici ale


populaiei.
Se pot face unele comentarii i n legtur cu nivelul real al
acestui indicator nregistrat n anul 2012, deoarece se calculeaz
dup o metodologie concret n care produsele alimentare, nealimentare i serviciile particip cu o pondere constant la construirea
indicelui preului de consum al populaiei.
Din acest punct de vedere, putem aprecia c, ntr-o structur
organizat, dup criterii mai apropiate de situaia real, i ntr-o
conjunctur n care resursele de venituri ale populaiei ar fi fost mai
mari, probabil c indicele de preuri, mai ales la mrfurile alimentare,
ar fi fost diferit, n contextul n care i n anul 2012 anumii
productori i comerciani au fost nevoii s-i diminueze la
maximum marja de profitabilitate n ideea de a-i putea desface
produsele i de a nu le ine n stoc, fiind nu puine i cazurile n care
aceste mrfuri au fost vndute chiar sub valoarea lor real de pia.
Ctigurile salariale medii brute n luna iulie 2014, pe principalele
activiti ale economiei (industrie)

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Mai trebuie subliniat i faptul c, din pcate, n Romnia se


menine o activitate subteran care produce sau ofer unele

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

397

produse i servicii populaiei la niveluri de preuri reduse i care,


chiar dac nu ntotdeauna au o calitate corespunztoare, reprezint un
element de tentaie pentru consumatori, care apeleaz la consumul
acestora din motive financiare (n sens de economisire).
Astfel, chiar dac n indicele preului de consum al populaiei
plata unor servicii va fi reflectat numai procentual, creterea acestor
preuri, sub form de taxe i impozite pe care populaia le va plti n
anul 2009 pentru proprieti, case, terenuri, mijloace auto etc.,
conduce deja la dificultatea nregistrrii unui astfel de indice pentru
acest an.
Pe de alt parte, este de dorit ca pentru populaie s se
ntrevad unele msuri de protecie social, astfel nct creterea
indicelui inflaiei s nu afecteze prea profund, prin pauperizare,
situaia populaiei din ara noastr. Reforma trebuie, desigur, continuat, trebuie accelerat, dar un minimum de msuri de protecie
trebuie asigurat pentru populaie.
Salturi incredibile ale salariului mediu brut i net pe economie
s-au realizat n anii 2008 i 2009, acestea, ns, neputnd fi pltite n
2010 i 2011, deoarece jumtate nu au avut fundament real. Acest
trend a fost dictat de interese electorale fr acoperire n oferta pieei
i capacitii economice. Acum suntem la grania scandalului mascat
purtat ntre putere i opoziie sub medierea FMI. n realitate, cu
grade diferite de responsabilitate, vinovaii sunt toi cei care au
guvernat, cum au putut, n perioada 01.09.2009-30.05.2012. dar o
analiz pe aceast tem nu face obiectul acestei lucrri. Este doar o
punere n tem, pentru a ne tempera iluzia fals de mai bine n
2012. Anul 2012 a marcat pentru prima dat n Romnia
succesiunea a trei guverne, diferite i din punct de vedere doctrinar i
strategie. Dup alegerile din 9 decembrie 2012 situaia a devenit
stabil i s-a nceput o oarecare stabilizare. Oricum am lua-o, pn n
martie 2013, cnd expir un an de la plecarea lui Boc, avem tot un
an n care ne-au salutat (atta pot eu s scriu n aceast analiz) patru
echipe de guvernare. Efectul economico-social se vede, iar
perspectivele pot s fie i mai rele dac nu se ntmpl una din cele
trei variante: acceptarea coabitrii pe strategii de dezvoltare
economico-social a Romniei i nu doctrinar; plecarea

398

Constantin ANGHELACHE

preedintelui; determinarea preedintelui fie s se rezume la


atribuiile sale, fie s plecei nu n ultimul rnd,
Romnia trebuie s i rectige vocea sa de ar european fr
ingerine din afar. Din anul 2013 se prevede un nou start care s-a
accentuat pozitiv n 2014. Se va constata c rezultatele, cel puin cele
sociale, vor fi pe msur.

Capitolul 12

Evoluia comerului internaional


12.1. Cadrul general
Pe ansamblul economiei naionale, activitatea de comer
exterior, i n primul rnd exportul, reprezint un element calitativ de
apreciere a evoluiei activitii economice n general.
Epoca contemporan, cu tendinele manifestate spre globalizare, cu doctrinele i politicile viznd instaurarea unei noi ordini
economice i politice internaionale, este de departe epoca n care
diviziunea internaional a muncii i specializarea n producie au
creat o astfel de polarizare la nivel mondial, nct nu numai o
dezvoltare autarhic, dar chiar i o participare limitat la circuitul
economic internaional sunt de neconceput pentru definirea strii de
sntate a unei economii naionale. Schimburile comerciale
internaionale, comerul exterior cu bunuri sau comerul invizibil
sunt factori determinani n asigurarea dezvoltrii echilibrate a
economiei, n crearea de Produs Intern Brut i venit naional, n
definirea balanei de pli externe a oricrei ri. Din pcate, perioada
1997-2007 a marcat pentru Romnia o deteriorare continu, am putea
spune deosebit, a activitii de comer exterior. n perioada 2008-2013,
pe fondul scderii, s-a nregistrat o tendin oscilant a importurilor i
soldului negativ al balanei de comer exterior. Simpla menionare a
gradului de acoperire a importurilor prin exporturi, cuprins ntre 48,19%
n decembrie 2007 i 67,4% n decembrie 2009 n relaia FOB/FOB, sau
a deficitului FOB/CIF ridicat, nregistrat de balana comercial n 2009
se constituie n dovezi concludente n sprijinul afirmaiei de mai sus. n
anii 2010 i 20011 constatm o reducere mai accelerat a importurilor i
creterea exporturilor, mrindu-se astfel la 81,25% gradul de acoperire
a importurilor prin exporturi. Totodat s-a temperat (redus) i soldul
debitor al balanei de comer exterior, fiind de 9 miliarde euro n 2010 i
de 7,75 miliarde euro n 2010.

Constantin ANGHELACHE

400

Comerul internaional cu bunuri


2013

Indicatorul
iun

iul

aug

sep

2014

oct

nov

dec

Ian2)

feb2)

mar2)

apr2)

mai2)

Iun3)

1I-30.VI 3)

- milioane leiExporturi
FOB
INTRA
UE
EXTRA
UE
Importuri
CIF
INTRA
UE
EXTRA
UE
Sold
FOB/CIF
INTRA
UE
EXTRA
UE

17857,9

12726,6

19934,7

13984,7

16942,6

11213,2

19860,3

13459,9

20945,6

14812,7

20098,0

14454,6

17189,7

10983,1

17749,0

13046,0

19542,4

13586,9

20128,8

14193,4

18698,3

13181,5

19286,1

18676,6

114081,2

13843,7

13862,4

81713,9

5131,3

5950,0

5729,4

6400,4

6132,9

5643,4

6206,6

4703,0

5955,5

5935,4

5516,8

5442,4

4814,2

32367,3

19522,6

22462,6

19831,0

21718,2

23806,1

21841,5

19401,9

18889,2

20947,8

22598,3

21516,3

21633,2

21116,2

126701,0

15077,5

16405,7

14718,6

16517,6

17947,0

16627,0

14003,2

14220,1

15501,8

17334,6

16128,4

16335,3

16457,1

95977,3

4445,1

6056,9

5112,4

5200,6

5859,1

5214,5

5398,7

4669,1

5446,0

5263,7

5387,9

5297,9

4659,1

30723,7

-1664,7

-2527,9

-2888,4

-1857,9

-2860,5

-1743,5

-2212,2

-1140,2

-1405,4

-2469,5

-2818,0

-2347,1

-2439,6

-12619,8

-2350,9

-2421,0

-3505,4

-3057,7

-3134,3

-2172,4

-3020,1

-1174,1

-1914,9

-3141,2

-2946,9

-2491,6

-2594,7

-14263,4

686,2

-106,9

617,0

1199,8

273,8

428,9

807,9

33,9

509,5

671,7

128,9

144,5

155,1

1643,6

- milioane euro Exporturi


FOB
INTRA
UE
EXTRA
UE
Importuri
CIF
INTRA
UE

4023,6

4482,4

3829,1

4454,3

4702,0

4523,7

3857,1

3936,0

4340,3

4480,4

4180,2

4346,5

4238,9

25522,3

2843,0

3159,9

2528,2

3016,1

3331,5

3252,0

2460,8

2885,0

3025,7

3158,9

2954,2

3128,9

3154,1

18306,8

1180,6

1322,5

1300,9

1438,2

1370,5

1271,7

1396,3

1051,0

1314,6

1321,5

1226,0

1217,6

1084,8

7215,5

4390,6

5055,4

4478,8

4870,1

5346,0

4915,5

4352,0

4188,2

4654,7

5029,7

4812,1

4877,1

4794,0

28355,8

3368,1

3706,9

3318,5

3701,3

4036,5

3740,7

3137,4

3144,8

3452,1

3858,0

3614,6

3692,0

3744,4

21505,9

EXTRA
UE
Sold
FOB/CIF
INTRA
UE
EXTRA
UE

1022,5

1348,5

1160,3

1168,8

1309,5

1174,8

1214,6

1043,4

1202,6

1171,7

1197,5

1185,1

1049,6

6849,9

-367,0

-573,0

-649,7

-415,8

-644,0

-391,8

-494,9

-252,2

-314,4

-549,3

-631,9

-530,6

-555,1

-2833,5

-525,1

-547,0

-790,3

-685,2

-705,0

-488,7

-676,6

-259,8

-426,4

-699,1

-660,4

-563,1

-590,3

-3199,1

158,1

-26,0

140,6

269,4

61,0

96,9

181,7

7,6

112,0

149,8

28,5

32,5

35,2

365,6

Exporturi
FOB
INTRA UE
EXTRA UE
Importuri CIF
INTRA UE
EXTRA UE

107,1

118,1

109,3

116,1

- n % fa de luna corespunztoare din anut precedent4)112,0


107,6
122,5
106,3
112,1

111,8

102,3

108,1

105,4

106,3

120,1

109,1

109,9

110,1

109,7

119,5

109,5

110,5

111,0

102,0

111,8

110,9

109,1
93,5

113,6
111,2

109,6
99,2

131,8
104,2

117,0
100,7

102,7
106,2

128,1
108,1

98,4
104,7

115,9
114,0

114,0
109,9

102,8
102,6

99,6
108,1

91,9
109,2

97,3

106,4

104,9

105,4

100,6

107,5

111,3

104,9

110,7

108,6

97,2

106,5

111,2

82,9

127,0

85,7

100,7

114,5

123,4

113,5

102,7

105,9

107,7

107,9

108,8

110,1

108,1

108,1

107,6

104,9

107,0

107,3

107,6

107,9

108,0

108,8

109,5

110,0

110,3

108,2

108,9

109,2

108,6
97,2

109,3
99,2

109,4
99,2

111,9
99,8

112,4
99,9

111,4
100,5

112,8
101,0

98,4
104,7

107,4
109,4

109,7
109,6

107,9
107,7

106,1
107,8

103,7
108,0

102,2

102,8

103,1

103,3

103,0

103,4

104,0

104,9

107,9

108,1

105,1

105,4

106,3

83,6

89,1

88,6

89,9

91,1

92,1

92,8

103,9

114,2

114,3

116,5

115,9

113,7

Exporturi
FOB
INTRA UE
EXTRA UE
Importuri
CIF
INTRA UE
EXTRA UE
1)

101,1
102,0
100,6
103,9
124,9
cumulat n % fa de perioada cumulat din anul precedent4)109,2
109,0
110,0
106,3
109,2

2)

Date provizorii; Date revizuite


Date estimate; 4) Calculate din valori exprimate in euro.
Not: Comerul INTRA UE include expedierile/introducerile de bunuri ctre/din statele membre ale Uniunii
Europene. Comerul EXTRA UE include exporturile/importurile de bunuri ctre/din statele nemembre ale
Uniunii Europene.
3)

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

401

n 2013, constatm o uoar reducere a importurilor i o cretere


mai accentuat a exporturilor, cu efect n diminuarea soldului balanei
de comer exterior.
Dei, tot negativ (deficit), evoluia exprim o tendin de
apropiere spre normalitate. n primele ase luni ale anului 2014, soldul
balanei de comer exterior per total a fost de 2833,5 milioane euro,
din care cu rile comunitare a fost de 3199,1 milioane euro, iar soldul
extracomunitar a marcat un excedent de 365,6 milioane euro.
Fcnd o paralel ntre acest indicator i totalul investiiilor
efectuate n Romnia pn n 2013, este lesne de neles c s-au spulberat
o parte din investiiile de capital strin sub form de aport la constituirea
de societi comerciale nou-aprute n Romnia pn n prezent.
Este un fapt demonstrat c investitorii strini au participat la
formarea de capital social pentru noile societi comerciale numai cu
subscriere, uneori unele vrsminte fiind nc n curs de realizare, iar
de cele mai multe ori, sub form de participare n natur, cu utilaje,
documentaie, reete etc., a cror valoare de expertizare poate fi,
fr teama de a grei prea mult, sub semnul unei anumite relativiti.
Nu se poate omite, din pcate, nici consecina, sub aspectul
realitii efortului investiional al capitalului strin, a formulelor
revoluionare aplicate n ultimii ani, n special n contextul marii
privatizri, de tipul privatizrii prin preluarea de creane sau
privatizarea pe un euro, de exemplu.
Cum a fost posibil s se ajung la o astfel de situaie a
comerului exterior al Romniei este lesne de explicat.
n primul rnd, a fost neglijat agricultura care, practic, nu mai
produce nimic pentru export.
n al doilea rnd, n procesul macrostabilizrii, desfurat pn
acum n dou etape, s-au gtuit de fapt societile comerciale care
aveau posibilitatea s produc pentru export.
Acestea ori stagneaz, ori au fost nchise, ori sunt pe cale s
intre ntr-una dintre cele dou categorii.
Pe de alt parte, legislaia intern nu a fost absolut deloc
atractiv pentru marii investitori de capital n ara noastr, context n
care banii-capital, care nu au nici miros i nici grani, au fost
direcionai spre alte piee.

402

Constantin ANGHELACHE

Este logic ca toi cei care dispun de resurse financiare care s


fie investite au procedat, din punctul lor de vedere, foarte corect,
ajungnd, n baza studiilor de fezabilitate i a analizei variantelor de
investiie, la concluzia c n Romnia exist un mare risc pentru a se
proceda la investiii majore.
O alt explicaie rezid n hiatusul, uneori cu determinri
subiective, dar de cele mai multe ori administrative, manifestat n
cadrul diviziunii sociale a muncii la nivelul activitii de comer exterior,
n sensul unei separri ntre productorii pentru export i firmele
(societi comerciale) de trading, capabile s realizeze exportul,
ajungndu-se la situaia n care societile comerciale foarte specializate,
capabile s desfoare orice activitate de comer exterior, s nu aib
acces la producia destinat pieei externe.
Pe de alt parte, s-au cristalizat societi comerciale de producie
care, dei nu dispun de experiena necesar, specific activitii de
comer exterior, se ambiioneaz s-i deruleze, deocamdat, singure
astfel de operaiuni de import sau export, dar prin metode i mijloace
care se ndeprteaz mult de cerinele acestei activiti i situaia real a
pieei, ceea ce, de multe ori, antreneaz efecte financiare finale
dezastruoase.
Analiza activitii de comer exterior, pe total, dar i pe
importuri/exporturi, din punctul de vedere al formei de proprietate,
scoate n eviden nivelul oscilant al gradului de acoperire a
importurilor prin exporturi n sectorul privat, care a continuat s
dein n continuare ponderi importante n totalul acestei activiti.

12.2. Evoluia general a exporturilor-importurilor


n anul 2000, se poate vorbi de o nviorare a exporturilor, ca
urmare a singurei msuri fiscale pozitive luate de guvernul Isrescu,
respectiv reducerea la 5% a impozitului pe profitul realizat din
activitatea de export.
Trebuie s se sublinieze c aceast activitate a rmas, n
continuare, pe un fga neconcludent.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

403

Conform prevederilor Legii Codului fiscal, aceast facilitate a


disprut n perioada urmtoare.
Deficitul balanei de comer exterior, de 2.553,2 milioane euro
n 2012, este cauzat de nivelul redus al exporturilor comparativ cu
cel al importurilor, influenat i de aprecierea excesiv a monedei
naionale (n relaia cu cele dou valute de referin, respectiv dolarul
SUA i euro.
Din datele puse la dispoziia Institutului Naional de Statistic de
ctre Centrul Romn de Comer Exterior din Ministerul Finanelor i
Economiei, se constat c n cursul perioadei 2010-2014 s-a nregistrat o
uoar reducere a activitii de comer exterior.
Exporturile FOB, importurile CIF i soldul operaiunilor de comer
internaional n perioada iunie 2013 - iunie 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Cauzele care pot fi invocate n legtur cu aceast situaie pot


fi mai multe. Dintre acestea, merit a fi menionate urmtoarele:
procesul de descentralizare a activitii industriale, n
special a celei productoare pentru export, n contextul
n care strategia privatizrii marilor societi comerciale
cu capital de stat se schimb de la o perioad la alta. n

Constantin ANGHELACHE

404

aceast situaie nu s-a putut asigura acea alternativ


stabil i flexibil a sistemului macroeconomic, care s
permit implementarea noilor structuri concomitent cu
salvgardarea a ceea ce era realmente pozitiv la nivelul
bazei de producie a vechiului sistem centralizat (sub
aspectul capacitilor tehnice, tehnologice, de creativitate i al poziiei de pia). Pe acest fond, constatm
att o decapitalizare constant a acestor societi comerciale i regii autonome, scderea puterii de a produce i,
mai ales, de a produce la nivelul calitativ care s le
permit accesul pe pieele externe, ct i imposibilitatea
de a se asigura continuitatea procesului de producie
integrat, context n care problema adaptrii permanente
la cerinele pieei nici nu se mai poate pune;
pe de alt parte, trebuie s avem n vedere faptul c, din
cauza lipsei surselor financiare, chiar i la nivelul
societilor i regiilor autonome cu producie cerut la
export, producia nu a avut continuitate;
un alt element important n legtur cu evoluia exportului l constituie cursul controlat prin msuri administrative, fr acoperire economic, al leului fa de
valutele externe, n special fa de dolar i celelalte
valute liber convertibile. Acest fapt a avut ca efect
scumpirea produciei interne i imposibilitatea ajustrii
preurilor de export la nivelul celor cerute pe plan
extern;
creterea exagerat a preurilor de cost interne;
nchiderea sau ieirea din activitatea de producie a unor
societi comerciale care produceau pentru export.
Dezintegrarea economic antreneaz, ca efect, destabilizarea raporturilor, att pe vertical, ct i pe orizontal,
i imposibilitatea unor societi comerciale de a mai
nchide ciclul de producie;
managementul asigurat a fost determinat, de cele mai
multe ori, de factori aleatorii care nu au nici o tangen

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

405

cu principiile de baz ale managementului, astfel nct,


n absena unor programe concrete de producie i
marketing, nu s-au obinut nici cantitatea i nici
calitatea necesare pentru export;
capitalizarea deficitar a societilor, practic un adevrat
proces de ruinare prin decapitalizare, ce a fcut ca mai
mult de jumtate din societile comerciale romneti s
nu dispun de mijloacele financiare necesare;
aprecierea monedei naionale n relaia de schimb cu
dolarul SUA i euro.
Nu este de neglijat nici impactul pe care l-au avut politicile de
liberalizare a comerului exterior, absolut indispensabile n cadrul
strategiei de restructurare i reformare a economiei romneti i
inevitabil n contextul angajamentelor asumate de Romnia n cadrul
negocierilor cu organismele financiare internaionale sau cu o serie
de structuri comerciale regionale, dar care, n absena unor msuri
corespunztoare i coerente de ncurajare i susinere a produciei
pentru export, similare celor practicate de majoritatea rilor
partenere, nu au fost de natur a produce efectele benefice presupuse
de un climat concurenial real, ci, dimpotriv, au accentuat
dificultile cu care se confrunt productorii romni la export,
concurena devenind, n unele cazuri i nu puine de-a dreptul
neloial.
Pe de alt parte, se constat c, sub egida generoas a economiei de pia i a liberalismului n relaiile comerciale internaionale,
activitatea de comer exterior s-a desfurat, att la export, ct i la
import, fr nici o strategie sau condiionare care s in seama de
interesul naional.
Din aceste motive, la care se poate aduga i criza economic
i financiar tot mai evident i recunoscut ca atare la nivelul pieei
mondiale, exporturile romneti au fost devansate de importuri, astfel
nct, la unele categorii de produse, s-au nregistrat pierderi
nsemnate.

Constantin ANGHELACHE

406

12.3. Exporturile n 2014


n perioada 1 ianuarie 30 iunie 2013, exporturile au totalizat
104.128,9 milioane lei, din care 73.379,0 milioane lei intracomunitar
i 30.749,9 milioane lei extracomunitar.
Sub aspect structural, peste 68,4% din totalul exporturilor au
fost reprezentate de trei seciuni de mrfuri (bunuri de consum,
aprovizionri industriale i bunuri de capital).
rile dezvoltate au continuat s dein o pondere ridicat n
exporturi, din care rile Uniunii Europene au acoperit 74,01%.
Principalii parteneri comerciali, cu care s-a derulat cea mai
mare parte a exporturilor n perioada analizat, au fost: Germania,
Italia, Ungaria, Frana, i Turcia.
Aceste exemple demonstreaz c n acele domenii de activitate
n care, nu cu mult timp n urm, Romnia era un exportator
important pe pieele externe, dei s-a redus dramatic producia, iar n
situaia n care exporturile s-au blocat, s-au nregistrat stocuri
nsemnate de produse care, din cauza lipsei de fonduri, nu s-au putut
valorifica nici pe piaa intern, existena unei politici fiscale
adecvate, chiar dac nesprijinit de o politic financiar i de credit
adecvat, are un impact benefic n relansarea produciei i asigurarea
unor condiii rezonabile de competitivitate a produselor romneti pe
piaa extern.
De aceea, se impune cu necesitate, vital am putea spune, s
nu se ignore realitatea anilor precedeni, care a demonstrat c ntre
reducerea volumului produciei i reducerea volumului de export
raportul de cauzalitate a fost inversat n unele domenii reprezentative
pentru potenialul economic al Romniei (chimie i petrochimie,
siderurgie, industrie textil, industrie alimentar i agricultur), n
sensul c deteriorarea condiiilor pe piaa extern (scderea cererii,
meninerea unor preuri de monopol ridicate la materiile prime de baz,
concomitent cu scderea, viznd dumping-ul, a preurilor pentru
produsele finite rezultate din acestea, practicat, n principal, de
aceleai ri ce dein o poziie semnificativ, dac nu determinant, la
livrrile respectivelor materii prime, reorientarea, din considerente
att economice, ct i politice, a partenerilor externi spre alte surse

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

407

de aprovizionare etc.) a condus la depirea considerabil a


exportului de import, ceea ce a devenit o cauz suplimentar, alturi
de lipsa unor politici economice de macrostabilizare adecvate, a
scderii nivelului produciei, mergnd pn la oprirea efectiv a
acesteia, chiar dac respectivele societi comerciale de producie
dispun de condiii acceptabile, manageriale, organizatorice i
financiare, pentru desfurarea unei activiti pozitive i continue.

12.4. Importurile n 2014


n 2013, importurile au nsumat 115.342,4 milioane lei, din
care 88.579,0 milioane lei intracomunitar i 26.745,4 milioane lei
extracomunitar, n condiia CIF.
Structura pe mrfuri a importurilor evideniaz o pondere
ridicat deinut de maini i dispozitive mecanice, maini, aparate i
echipamente electrice, aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul
i imaginile, materii textile i articole din acestea, produse minerale,
produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe i produse
metalurgice.
Dinamica acestor seciuni de mrfuri evideniaz unele creteri
semnificative, iar n cadrul acestora se detaeaz grupe de mrfuri cu
ponderi (att n cadrul seciunii, ct i n totalul importurilor) i
dinamici substaniale.
Importurile de maini i dispozitive mecanice, maini, aparate
i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau de reprodus
sunetul i imaginile au crescut fa de anul 2012. Produsele
importate, din capitolul de mrfuri Aprovizionri industriale, au
avut o pondere de 29,4% n total importuri.
Capitolul de mrfuri Maini, aparate i echipamente electrice,
aparate de nregistrat i reprodus sunetul i imagini TV a avut o
pondere ridicat n total seciune i n total importuri.
Din rile Uniunii Europene au provenit 76,52% din total
importuri, acestea nregistrnd o cretere comparativ cu anii anteriori.

408

Constantin ANGHELACHE

n ierarhia rilor partenere, ponderi semnificative dein: Italia,


Germania, Frana, Ungaria, China, Turcia, Federaia Rus i
Kazahstan.
Principala cauz se regsete n dezechilibrele concureniale
menionate mai sus.
Aceeai situaie se menine i la alte categorii de produse pe
care, cu puin timp n urm, Romnia le producea i chiar le exporta,
n prezent devenind importatoare pentru respectivele produse.
Fie din nevoi interne reale, fie datorit situaiei conjuncturale
create, importurile s-au axat n anul 2013 pe cheltuirea valutei pentru
aducerea n ar de produse cum sunt: carne i produse din carne,
lapte i unt, brnzeturi, gru, fin, soia boabe, ulei din floareasoarelui, margarin, zahr, chiar i produse de brutrie, patiserie i
biscuii, produse nu numai cu o bun reprezentare la nivelul industriei
romneti, dar pe care, n majoritatea lor, Romnia le exporta n mod
tradiional.
Aceste importuri masive s-au realizat n condiiile n care
politica agrar a continuat s fie ca i inexistent, sub aspectul
susinerii i ncurajrii acestui sector de importan vital, care este
agricultura, context n care recoltele i produciile agricole, din ce n
ce mai precare, au continuat s constituie un subiect amar pentru
productorii agricoli romni, sub aspectul valorificrii pe piaa
intern.
Paradoxul const n aceea c, n timp ce datele statistice
evideniaz creteri majore ale importurilor de uleiuri i grsimi
vegetale i animale sau carne i produse din carne, floarea-soarelui i
uleiul brut se export cu generozitate, iar fabricile de ulei fac
periodic subiectul predilect al presei la capitolul crize, pe cnd
uniti ntregi din sectorul zootehnic sau industria alimentar sunt
lichidate, mpreun cu efectivele de animale, pe considerente de
ineficien.
La alte produse, pe marginea importului asupra cruia se fac
attea comentarii negative, cum sunt igrile i produsele din tutun,
alcoolul etc., datele publicate de Institutul Naional de Statistic sunt
nesemnificative.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

409

Concomitent i, din pcate, n mod inevitabil, exporturile


realizate de Romnia la multe grupe de produse cu pondere mare la
import au devenit nesemnificative.
Aceasta demonstreaz dou evoluii evidente: pe de o parte,
prbuirea produciei interne, iar pe de alt parte, nevoia de a
completa necesarul de astfel de produse pentru piaa intern, din
import.
Nimeni nu dorete investiii cu orice pre, n orice domeniu,
dar cel puin n domenii cum ar fi agricultura, att sectorul vegetal,
ct i cel animal, este de presupus c, beneficiind de condiii
pedoclimatice favorabile, de o nzestrare tehnico-material perfectibil i de o experien semnificativ (ancestral, am putea spune,
dac lum n considerare teza, cnd blamat, cnd titlu de glorie
Romnia ar eminamente agricol), att n domeniul cercetrii
fundamentale i aplicative, ct i n cel al practicii agricole n sine, ar
fi fost la ndemna oricui, animat de o dorin real i dispunnd de
potenial investiional corespunztor, s revigoreze acest sector, cu
toate consecinele decurgnd n favoarea celorlalte sectoare ale vieii
economico-sociale, inclusiv n planul activitii de comer exterior.
Pe de alt parte, dei este incontestabil faptul c o pia este
solid atunci cnd poate oferi att produse indigene, ct i produse
din import, trebuie s avem n vedere c, pentru Romnia, care nu
dispune de resurse financiare, se impune o gestionare corespunztoare a economiei mixte, n sensul c, acolo unde statul este nc
acionar principal, s se obin produse competitive, de natur a
echilibra oferta n raport cu cererea.

12.5. Structura geografic a importurilor i exporturilor


Un alt element negativ care s-a nregistrat n activitatea de
comer exterior l reprezint i faptul c perioada 1998-2013 s-a
caracterizat i prin restrngerea ariei geografice n care Romnia i-a
desfurat schimburile comerciale.
Se remarc din nou acelai grup de ri, Italia, Germania,
Frana, Turcia i Marea Britanie, care dein o pondere ridicat din
totalul exporturilor realizate de Romnia n 2008-2013.

410

Constantin ANGHELACHE

O ierarhie similar evideniaz ponderea deosebit pe care


continu s o dein Germania, Italia, Federaia Rus, Frana i
Ungaria la importurile Romniei, realizate n perioada analizat.
Este pozitiv faptul c majoritatea rilor menionate sunt ri
industrializate, importante n structura activitii economice internaionale, dar este negativ faptul c au fost abandonate sau neglijate piee
care erau mult mai recomandate pentru exporturile romneti.
n aceast direcie, se poate preciza faptul c, dei activitatea
CAER a ncetat, potenialul tradiional uria pe care l reprezentau
pieele rilor foste membre CAER ar fi trebuit exploatat corespunztor, fiind necesar ca anumite exporturi, acceptate n condiiile
calitative n care nc se mai produce n Romnia, s fie direcionate
ctre aceste piee.
Dezvoltrii relaiilor n plan bilateral cu fotii parteneri CAER
i s-a acordat o mai mic atenie, n condiiile n care prioritile n
politica extern au vizat integrarea economic n structurile vesteuropene. Aceast situaie, coroborat cu consecinele faptului c
relaiile economice, comerciale i financiare stabilite prin structurile
desfiinate nu numai c nu au fost nlocuite cu alte mecanisme
specifice economiilor de pia n formare ale acestor ri, ci au fost
lsate s evolueze aleatoriu, la voia hazardului i a diverselor
fenomene negative specifice perioadei de tranziie, fiind n
consecin susceptibile de deteriorare constant, a condus, n primul
rnd, la reducerea exporturilor i debalansarea activitii comerciale
externe n favoarea importurilor realizate de pe aceste piee
(ilustrative n acest sens fiind importurile cu peste 29,7% superioare
exporturilor nregistrate n relaiile cu rile CEFTA, n majoritatea
lor ex-CAER).
Acelai fenomen de regres i chiar de stagnare s-a nregistrat i
n cadrul fluxurilor comerciale tradiionale ale Romniei cu ri din
Asia (n special China), America Latin, Africa i lumea arab.
n condiiile mai sus menionate, referitoare la realizarea
exporturilor i importurilor, este de subliniat faptul c, n anul 2013,
deficitul comercial FOB/CIF al balanei comerciale externe a fost
mai redus.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

411

Principalele ri fa de care balana comercial a fost


excedentar n perioada analizat sunt: Turcia, Bulgaria, Republica
Moldova, Marea Britanie i Portugalia, n timp ce deficite
semnificative se nregistreaz n schimburile comerciale cu Federaia
Rus, Germania, Ungaria, China, Frana, Italia.
Indicii cursului de schimb mediu lunar (lei/EURO) i ai
preurilor de consum
n perioada iulie 2013 - iulie 2014

Sursa de date: Institutul Naional de Statistic, Buletinul Statistic nr. 7/2014

Din punct de vedere structural, excedente se nregistreaz, n


principal, pentru articole de mbrcminte, altele dect cele tricotate sau
croetate, font, fier i oel, nclminte i pri ale acesteia, costume
sau compleuri pentru brbai, lemn i articole din lemn, uleiuri petroliere
i uleiuri obinute din minereuri bituminoase, articole i accesorii de
mbrcminte, tricotate sau croetate, mobil, aparate de iluminat i alte
articole similare, aluminiu i articole din aluminiu.
Potrivit datelor comunicate de Banca Naional a Romniei,
cursul de schimb al monedei naionale n raport cu euro la
31.07.2013 a fost 4,4048 lei/euro.

412

Constantin ANGHELACHE

Sintetiznd datele prezentate, se pot trage concluzii alarmante


privind evoluia i perspectivele activitii de comer exterior a
Romniei:
n primul rnd, scderea exporturilor la produse pentru care
Romnia era o prezen activ, uneori chiar o for, pe piaa
extern, cuplat cu importuri deosebite, realizate tocmai n
acele segmente de pia i produse n care ara noastr era
exportatoare;
n al doilea rnd, se remarc ponderea foarte mare la export
a produselor din grupa materii prime sau produse cu grad
sczut de prelucrare, reducerea pn la anulare a produselor
cu nalt grad de prelucrare i, concomitent, afluxul la
import de produse aparinnd tuturor grupelor de mrfuri
(de la materii prime indispensabile, pn la produse
agricole, alimentare i industriale ntr-o palet sortimental
foarte larg).
Cauzele care au condus la aceast situaie sunt multiple, ele
regsindu-se ns n modul n care s-a conceput reforma economic
i s-au aplicat diversele programe de restructurare n aceast perioad
de tranziie. Aceste cauze, menionate deja mai sus, se pot sintetiza n
dou coordonate majore:
n primul rnd, industria nu este pregtit pentru a
produce sistematic i continuu marf care este cerut la
export. Societile comerciale, indiferent de forma de
proprietate, nu au nici o garanie pentru a produce marf
de export, att din punctul de vedere al resurselor, ct i
din acela al pieelor externe;
un alt impediment rezid n absena oricrui program de
subvenionare a produciei pentru export sau a unor
faciliti specifice, care ar putea urma exemple bine
cunoscute, aplicate nu numai de statele cu potenial
economic comparabil, angrenate n procese de tranziie i
restructurare similare, ci i de state care, prin prisma altor
criterii (cadru democratic, dezvoltare economic, nivel de

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

413

trai, eficien a activitii economico-sociale etc.), se


constituie n modele de referin des enunate.
La acestea ar mai trebui adugat faptul c practicarea unor
dobnzi ridicate la creditele pentru producie n general, inclusiv pentru
producia de export, uzura fizic (chiar deteriorarea) i moral a
tehnologiei existente, prin nefolosire sau folosire nechibzuit, existena,
n continuare, a unei piee subterane care tinde s se dezvolte din cauza
unor msuri administrative sunt tot attea fenomene ce impieteaz
asupra redresrii activitii de comer exterior, n special asupra
exportului i produciei pentru export i, n consecin, asupra anselor
de echilibrare a acestei activiti.
Pentru anul 2014 pe fondul previzibil de relativ cretere a
cursului euro/leu, exporturile vor fi uor influenate pozitiv.
Deoarece nu se ntrevede o evoluie spectaculoas a activitii de
export, apreciez c se impune luarea de msuri care s vizeze:
sprijinirea produciei de calitate;
constituirea de subvenii reale pentru unele activiti de
export;
diminuarea importurilor, nu prin msuri administrative, ci prin
echilibrarea cererii de produse cu cele realizate n ar;
alinierea calitii i preurilor la nivelul celor solicitate pe piaa
extern;
mbuntirea cooperrii ntre firmele de comer exterior i
productori;
lrgirea ariei geografice pe care s se realizeze exporturile;
sprijinirea productorilor interni prin credite avantajoase i
alte faciliti i stimulente, astfel nct s se relanseze
condiiile de a produce pentru export;
ajustarea cadrului legislativ la cerinele actuale, pentru a
atrage masiv capital strin.
Desigur, acestea sunt cteva idei care ar trebui avute n vedere,
dar, dac nu se va aciona urgent n acest sens, continuarea activitii
de comer exterior de aceeai manier ca n anii anteriori va conduce la
consecine negative n care soldul balanei de comer exterior se va
menine perpetuu negativ.

414

Constantin ANGHELACHE

Efectele crizei ne pot ajuta s sporim exporturile, concomitent


cu reducerea importurilor, fond pe care balana comercial de comer
exterior s se reduc. Nu ar fi nici un efort dac s-ar elimina
impozitul pe profitul obinut din activitatea de comer exterior.
Efectul sigur ar fi repatrierea integral a valutei obinut din export.

Capitolul 13

Investiiile de capital n Romnia


13.1. Cadrul general
Rezultatele economico-sociale nregistrate de Romnia la
finele anului 2011 evideniaz o cdere fr precedent.
Unitatea indicatorilor pe baza crora se poate evalua, cantitativ
i calitativ, evoluia economic marcheaz un trend ascendent fa de
perioadele anterioare.
Rezervele valutare ale Bncii Naionale au nregistrat o uoar
cretere, fiind rezonabile la sfritul anului 2011, prin atragerea unei
cantiti de valut existent la populaie.
Un calcul simplu conduce la concluzia c, n prezent, se mai
afl la populaie, nedepus n conturi bancare, suma de circa optnou miliarde de dolari SUA.
n condiiile n care exporturile nu se vor menine la un nivel
ridicat, pstrndu-i trendul manifestat n cursul anului 2011, iar
soldul balanei comerciale va continua s rmn deficitar i nu se
vor ntreprinde msuri atractive care s conduc la atragerea n
conturi bancare a valutei existente la populaie, realizarea rambursrilor scadente n anul 2012 i n anii urmtori va fi ceva mai dificil,
iar noi mprumuturi sau reealonarea plilor ajunse la scaden, chiar
dac nu vor fi greu de obinut, vor greva eforturile de implementare a
msurilor preconizate n programul de guvernare.
Aceast ultim msur (obinerea de noi credite sau reealonarea celor scadente) va depinde de modul n care Romnia va
aciona n procesul de integrare n Uniunea European va depinde
att accesarea fondurilor europene ct i atragerea de investiii
strine directe, precum i de relaiile Romniei cu Fondul Monetar
Internaional i cu Banca Mondial, relaii care sunt concretizate n
acordurile de mprumut.

Constantin ANGHELACHE

416

Spre ilustrarea celor de mai sus, subliniez c din 1990 i pn


n prezent s-a nregistrat constant un deficit al balanei de comer
exterior.
n circumstanele prezentate, nu exist, practic, prea multe
msuri salvatoare. Printre acestea: atragerea investiiilor de capital
strin n Romnia ar fi una de dorit, dar nesigurana evoluiei
economiei romneti i lipsa unui cadru legislativ coerent nu
stimuleaz investitorii strini.
n ceea ce privete redresarea economic pe calea investiiilor
de capital, am menionat atragerea investiiilor de capital strin,
deoarece despre perspectiva creterii importante a capitalului real
autohton este mai dificil de crezut c va fi soluia optim.
n situaia n care s-a ajuns, nici societile private care apar
consolidate nu vor mai putea s se lanseze n procesul de privatizare
din cauza lipsei de surse financiare. Nu se poate recurge nici la
credite n scop de investire sub form de capital, nu numai datorit
prevederilor legale, ci i datorit dobnzilor ridicate practicate de
bncile comerciale.
n acest context, atragerea de capital i de investiii autohtone
i strine este o cale de evoluie real n orice situaie economic, att
n Romnia, ct i n lume, i n Europa n special.
Este lesne de neles c investiiile strine majore ar avea ca
efecte: nlocuirea mprumuturilor la care trebuie s recurg Romnia;
retehnologizarea societilor i regiilor autonome; introducerea unui
nou model de management; asigurarea calificrii i specializrii
personalului; folosirea segmentelor de pia externe proprii ale celor
ce investesc, eliminndu-se astfel concurena extern; ridicarea
calitii produciei i, nu n ultimul rnd, descentralizarea activitii i
dezvoltarea economiei de pia.

13.2. Detalii privind evoluia investiiilor


Dup cum este cunoscut, rennoirea fondurilor fixe, perfecionarea acestora, dezvoltarea de noi capaciti de producie dotate la
nivelul cerinelor tehnologice pe plan internaional reprezint

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

417

prioriti pentru orice economie care dorete s se menin n


echilibru i s se nscrie ntr-un proces constant de dezvoltare la nivel
macro.
n ri cum este Romnia, care s-a aflat n proces de tranziie
ctre economia de pia, nevoia atragerii de investiii n domenii care
sunt pretabile a se dezvolta este o necesitate obiectiv.
Romnia, ca i celelalte ri est-europene, a motenit o
dezvoltare industrial integrat n care capacitile de producie
lucrau interdependent i asigurau, la un nivel calitativ mai mult sau
mai puin corespunztor, produsele necesare pieei interne i un
surplus pentru exporturi pe piee care acceptau calitatea produselor
respective.
Din anul 1990, a nceput un amplu proces de transformare a
economiei romneti dintr-una super-etatizat ntr-o economie de
pia. Ideea apare nu numai benefic, ci vital pentru asigurarea unei
noi relansri a industriei din Romnia.
De la aceste intenii, pn la modalitile concrete prin care sa ncercat realizarea n practic a reformei economice i privatizrii
este o cale ceva mai lung.
Ne amintim c n anul 1990 s-au emis dou ipoteze care, abordate n asocierea lor, dau o imagine global asupra nivelului economiei romneti din acea perioad, constituindu-se, totodat, n teze
ale strategiilor de reform, restructurare i privatizare elaborate
ulterior.
Pe de o parte, s-a vorbit despre agricultura produciilor
record i cu multe alte aspecte criticabile, fcndu-se marele pariu
cu agricultura.
La douzeci i trei de ani dup lansarea acestui pariu, se poate
constata, cu mare dezamgire i ngrijorare crescnd, faptul c acest
pariu a fost nu abandonat, ci practic spulberat de o realitate care face
ca agricultura s fi regresat, din toate punctele de vedere (dotare,
agrotehnici, rezultate etc.), pn la un stadiu comparabil, eventual, cu
cel interbelic.
Pe de alt parte, despre industrie s-a afirmat axiomatic cum c
ar fi o grmad de fiare vechi, rod al unei concepii
megalomanice.

418

Constantin ANGHELACHE

Acum constatm c aceste fiare vechi sunt i teribil de


ruginite, fr ca n locul lor s se fi implementat ceva deosebit, n
spiritul tehnicii sfritului de mileniu.
Un aspect important, ce ar fi trebuit avut n vedere de cei care
au preluat destinele economiei naionale, l constituia necesitatea de a
se continua, termina i da n exploatare investiiile aflate n curs de
realizare la acea dat.
Din pcate, n multe astfel de cazuri, lucrrile au fost ntrerupte, amnate sau sistate, inducnd mari pierderi att ntreprinderilor implicate, ct i economiei n ansamblu.
Pe acest fond, evoluia investiiilor a fost diferit fa de alte
sectoare ale economiei naionale.
Astfel, ntr-o prim etap dup 1990, s-a remarcat o scdere
drastic a fondurilor de investiii repartizate centralizat, germenii
capitalului privat neputnd suplini golul lsat de ntreruperea
activitilor i nealocarea de noi sume de la bugetul de stat n acest
domeniu.
Aa se face c, n primii trei-patru ani dup 1990, s-a
evideniat alocarea de fonduri pentru unele modernizri, capitalul
privat axndu-se pe investiii n domeniul retehnologizrii (n special
prin importuri de utilaje i alte mijloace fixe n general) sau
construirea de capaciti de producie sau desfacere de mrime
redus.
Desigur, aceasta este o caracteristic a economiei de pia, dar
n acest mod s-au irosit multe resurse n cadrul proiectelor de
investiii n curs de realizare.
ntr-o a doua etap, se constat c resursele create n procesul
privatizrii au fost direcionate ctre investiii, proces ce ar fi putut fi
mai susinut n condiiile unei legislaii fiscale mai stimulative.
Pe acest fond, volumul investiiilor, chiar i n condiiile de
criz economic puternic, intern i internaional, s-a meninut la
un nivel constant, cu uoare creteri de la o perioad la alta, pn n
2008, cnd s-au declanat efectele crizei.
Specific este faptul c fondurile pentru investiii au fost
direcionate ctre importuri de utilaje, neglijndu-se capacitatea

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

419

industriei romneti de a deveni, prin retehnologizare, competitiv la


nivelul pieei externe.
n aceste condiii, relansarea industriei romneti, a economiei
n general, n contextul legitilor i cerinelor economiei de pia, nu
numai c rmne un deziderat, dar se constat c nivelul de
degradare, att a marii industrii, ct i a celorlalte sectoare de
activitate, se accentueaz, acest proces cptnd un trend ireversibil.
Se remarc att trendul, ct i ponderea superioare ale investiiilor
pentru mijloace fixe, comparativ cu cele alocate construciilor.
Principalele investiii realizate n perioada analizat au fost direcionate ctre industria prelucrtoare, industria electric i termic,
agricultur i sectorul teriar (comer, pot i telecomunicaii,
administraie public).
Investiiile din sectorul public, a cror principal destinaie o
constituie lucrrile de infrastructur, au fost orientate cu precdere
spre domeniile de interes naional: energie electric, industria
extractiv, industria prelucrtoare, dar i n domeniul potei i
telecomunicaiilor.
Se remarc ritmul de cretere n programe de interes european
i ponderea accentuat a investiiilor pentru utilaje. Investiiile din
sectorul privat, i ele n cretere, au fost orientate cu precdere spre
achiziionarea de utilaje de transport, mai ales din import. n acest
sector, investiiile au fost direcionate cu precdere n sfera teriar,
n special n domeniul comerului.

13.3. Evoluii cu efect asupra investiiilor


Un exemplu extrem de semnificativ n acest sens l-ar putea
constitui obiectivul programatic, de mare acuitate i actualitate,
cruia i-au fost subsumate de ctre clasa politic eforturi, demersuri
i decizii de sacrificiu, respectiv aderarea Romniei la structurile
economice i politice vest-europene, respectiv la Uniunea European
i la NATO.
n contextul noii situaii geopolitice i economice din Europa,
aderarea la aceste structuri a reprezentat, chiar abstracie fcnd de

420

Constantin ANGHELACHE

tema, oricum hiperbolizat, a reintegrrii Romniei n Europa, un


deziderat cu profunde determinri obiective, de natur economic i
politic, la fel de important i de mult dorit de oricare dintre romni.
Modalitatea de abordare a problemei aderrii, de ctre
Romnia, pe de o parte, i de ctre cele dou structuri, pe de alt
parte, a fost ns diferit.
Este lesne de neles c att NATO, ct i Uniunea European
au acceptat n anturajul lor o ar Romnia care s aib stabilitate
economic, s dispun de o infrastructur bine pus la punct i, de
asemenea, s aib o linite social i politic intern verificat i
garantat, acestea fiind criterii de performan clar enunate, valabile
pentru toate fostele ri candidate.
Aceste criterii induc cu necesitate un raport de cauzalitate, n
sensul c ndeplinirea lor conduce la aderare, care, la rndul su, a
devenit o premis pentru o i mai bun stabilitate din punct de vedere
economic, politic i social, pe fondul creia s fie posibile noi
dezvoltri ale structurii, suprastructurii i infrastructurii rii.
Consider c a fost greit opinia celor care au crezut c integrarea Romniei n Uniunea European i n NATO este un fel de
panaceu pentru toate problemele i numai n al doilea rnd s-au gndit
la dezvoltarea infrastructurii i a celorlalte activiti macroeconomice.
S sintetizm situaia creat dup anul 1990 pn n prezent n
felul urmtor: procesul de restructurare economic nu putea s nu
aib, indubitabil, ca o prim consecin, apariia i creterea
omajului. De aici, probleme noi pentru Romnia, care nu era
obinuit s foloseasc, oficial, cuvntul omaj. n paralel, s-a creat
embrionul inflaiei, al cderii monedei naionale, al evidenierii
pregnante a calitii precare a unor produse romneti al cror acces
pe pieele europene a devenit tot mai greu, iar declinul economic
general a devenit inevitabil.
n acest context, strategia de a fora, numai pe cale politic,
ptrunderea n Uniunea European i n NATO a fost singura
opiune. Oricum, astzi Romnia este n NATO i de la
1 ianuarie 2007 i n Uniunea European. Cu toate acestea, intuind i
ceea ce va urma celor dou aderri, mai ales n contextul politicii

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

421

promovate de noul preedinte al Romniei, o retrospectiv a spaiului


de douzeci i trei de ani parcurs are sens, fie i numai pentru arhiv.
Cred c era mai fertil dac se pornea de la faptul c fora de
munc disponibilizat, devenit ntre timp ptura omerilor, putea fi
utilizat cu eficien sporit n realizarea cel puin a unuia dintre
criteriile de aderare, respectiv dezvoltarea infrastructurii n ara
noastr.
Statul, ca proprietar al unor activiti industriale, cum ar fi:
producia cimentului, a bitumului i a altor produse necesare
dezvoltrii oselelor, drumurilor etc., inclusiv a utilajelor necesare, ar
fi putut cu maxim uurin, imediat dup 1990, s treac la
utilizarea forei de munc disponibilizate i s perfecioneze acest
element al infrastructurii.
Ce s-ar fi ntmplat?
n primul rnd, o serie de societi comerciale sau regii
autonome, care fie s-au privatizat pe sume discutabile, fie au intrat n
dificulti de producie i de resurse financiare, ar fi devenit foarte
profitabile prin exploatarea i valorificarea la intern a unor mari
cantiti de produse. Astfel, cel puin fabricile de ciment din Fieni,
Hoghiz, Medgidia i altele ar fi realizat activiti cu o mare
profitabilitate, ceea ce ar fi fost de natur s creeze, prin profiturile
obinute, surse de venit la bugetul de stat.
Pe de alt parte, utilizarea forei de munc disponibilizate
pentru construirea acestor elemente de infrastructur ar fi degrevat
bugetul asigurrilor sociale de stat de plata unor importante sume,
sub form de ajutor de omaj sau indemnizaii i alte sume care se
ofer populaiei scoase din cmpul muncii.
Desigur, n felul acesta, ar fi devenit mai uor digerabil i
trecerea unui numr nsemnat de persoane din sfera activitii
productive, a mineritului etc., care, pe msura trecerii timpului, nu
mai sunt eficiente, n activitatea de dezvoltare a infrastructurii,
printr-un proces util i eficient de conversie a forei de munc.
n aceste condiii, ar fi fost simplu ca Romnia s beneficieze
de o infrastructur deosebit, s aib absorbit marea parte a
omajului creat i astfel s se confrunte cu mai puine probleme
socio-economice.

422

Constantin ANGHELACHE

ntr-o astfel de situaie, ar fi fost lesne de presupus c Uniunea


European i mai ales NATO, interesate s fie prezente n zon, ar fi
apreciat c Romnia are o infrastructur demn de invidiat i ar fi
gndit foarte rapid c este nevoie s atrag Romnia n constelaia
rilor membre UE i NATO, aa nct s se creeze condiiile de
legtur cu Republica Moldova, Ucraina, Turcia i zona asiatic.
Dar aceste evoluii nu s-au nregistrat, fiind, probabil, mai
eficient de privatizat sectoare importante ale produciei de ciment,
ale produciei de bitum .a., pe sume care oricnd pot fi rediscutate,
crend astfel mari dificulti refacerii infrastructurii n ara noastr.
Din aceast cauz, am fost lsai mai la urm.
Este uor de presupus, n context, c rile din Uniunea
European au gndit n ali termeni acceptarea Romniei n
structurile uniunii, avansnd de multe ori o posibil amnare a lurii
unei decizii pozitive.
La nivelurile de decizie ale Uniunii Europene, aderarea
Romniei s-a pus n termeni particulari. Grupurile respective de ri
i-au dat seama c intrarea Romniei va necesita eforturi financiare
substaniale din partea acestora pentru a moderniza fie i numai
elementele de infrastructur, iar Romnia nu este pregtit s
acceseze asemenea fonduri.
Nimeni nu consider c privatizarea infrastructurii este un
lucru ru. Ru este faptul c, din 1990 pn n prezent, infrastructura
nici nu a fost privatizat, dar nici nu a fost modernizat prin
utilizarea resurselor interne de care ara noastr dispunea din belug.
Revenind la problema de fond, a reformei i privatizrii n
Romnia, nici nu este greu de vzut c n toate rile, dar mai ales n
cele care au fost i ele n proces de tranziie ctre economia de pia,
meninerea unei economii mixte este o necesitate.
De aceea, privatizarea unor sectoare de activitate trebuie s se
fac numai n momentul n care s-au creat condiiile ca acest proces
s se fac n mod eficient i profitabil pentru sistemul
macroeconomic.
Din pcate, mari ntreprinderi, unele productoare pentru
export, au fost n mod lent, dar ireversibil, lsate n paragin, avnd
n prezent mari datorii la bugetul de stat, la bugetul asigurrilor

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

423

sociale i ctre alte regii autonome. Altele au fost privatizate n mare


grab, cu participarea limitat a unor investitori strini, fr o
competiie deosebit, aa nct sumele ncasate nu sunt la nivelul pe
care l-ar fi cerut performanele acestor societi sau regii autonome,
fr a mai meniona privatizrile ratate din cauza lipsei de bonitate a
unor investitori insuficient verificai (ai putea aprecia faptul c
procesul de degradare a unor ntreprinderi a fost rezultatul unor
intenii pentru a le aduce sub valoarea zero i apoi privatiza n
proprietatea cui trebuie).
Este uor de dat exemple, cum ar fi: IMGB, DACIA,
ROMCIM, ROMTELECOM, dramaticul TEPRO, privatizrile
combinatelor siderurgice Reia, Galai, Hunedoara vedem acum ce
rezerv evoluia acestor privatizri , ca s nu mai vorbim despre o
serie de fabrici productoare de ngrminte chimice a cror
privatizare nu a nsemnat saltul calitativ pentru realizarea unor
producii deosebite i redresarea respectivelor societi, ci lichidarea
acestora. Multe privatizri au fost, n cele din urm veritabile
exerciii imobiliare. Acum, pentru a scpa de traumele crizei,
ncercm, la indicaia FMI, s introducem managementul privat sau
s privatizm rapid i ultimele regii (ntreprinderi) de stat (energie,
ci ferate, minerit etc.).
Apreciem n acest context c nc nu este trziu pentru a se
ntreprinde msurile necesare de sporire a atractivitii pentru cei
interesai i cu disponibiliti financiare de a participa la procesul de
privatizare sau de a investi, mpreun cu parteneri din ara noastr,
sume care s asigure echilibrarea i, mai ales, perspectiva relansrii
unor activiti prin investiii interne i/sau externe.

13.4. Investiiile de capital strin


Am menionat mai sus, ca soluie vital pentru stoparea
declinului economic i consolidarea procesului de redresare,
atragerea de investiii de capital strin n condiiile n care despre
perspectiva creterii capitalului autohton real nu se poate vorbi prea
mult.

424

Constantin ANGHELACHE

Realizarea de investiii de capital autohton pe seama unor


credite bancare nu poate fi luat n considerare, att datorit
prevederilor legale n vigoare, ct i datorit nivelului ridicat al
dobnzilor practicate i, de ce nu, datorit nsei crizei ce se
contureaz tot mai evident i la nivelul sistemului bancar.
n acest context, atragerea de capital i de investiii strine este
singura cale de evoluie real n orice situaie economic, att n
Romnia, ct i n lume, n general, i n Europa n special.
Din pcate, i n acest domeniu s-a fcut prea puin, iar n
multe cazuri cnd s-a ntreprins ceva s-a realizat tocmai contrariul.
Legislaia intern i politica fiscal au fost cele dou mari
obstacole n calea ptrunderii capitalului strin pe piaa romneasc.
Dup ce lucrurile s-au aranjat oarecum i o serie de investitori strini
i-au manifestat dorina de a plasa investiii n Romnia, a explodat o
nou bomb. n dorina de echilibrare bugetar, nu spun de
rectificare, pentru a aduce venituri suplimentare s-a recurs la calea
simpl a aritmeticii. Adic s-a adugat cte ceva la accize, s-a
introdus TVA la unele tranzacii etc., fr s se fac o analiz
temeinic i s se ncerce o simulare, pentru a se vedea efectul
msurilor ntreprinse. Concluzia amar va fi:
investitorii i mai iau un moment prelungit de analiz i
ncearc s fac anticipaii;
msurile nu au efectul scontat, dimpotriv, s-a redus
consumul, n consecin, s-a diminuat exportul, iar posibilii
investitori s-au rzgndit;
veniturile la bugetul de stat vin din fiscalitate exagerat i
nu din veniturile economice concrete;
imaginea extern este afectat, iar anticipaiile noastre se
ndeprteaz;
noua calitate a Romniei de membr a Uniunii Europene
schimb oarecum datele problemei dar rmne tot n
sarcina noastr s pregtim temeinic proiectele pe baza
crora s se poate accesa fondurile de care dispunem.
Este mai clar ca oricnd c pentru Romnia nevoia de capital
este vital, n contextul n care cel strin, din motive foarte variate,

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

425

dar i din cauza unei legislaii nu tocmai adecvate, manifest mare


reinere n a ptrunde masiv pe piaa romneasc.
Investiiile strine directe n 2009, datorit impactului negativ
al crizei, au fost de numai 3.512.610,5 mii euro, fiind n 2010 de
3.914.440,6 mii euro, 3.329.432,4 mii euro n 2011 i 2.856.416,6
mii euro n 2012. n primele apte luni ale anului 2013, investiia
strin de capital n Romnia a fost de 1.066.398, 4 milioane euro.
nmatriculri de societi comerciale cu participare strin
la capitalul social subscris, n perioada 1991-iulie 2013

TOTAL
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.I.31.VII.2
013

nmatriculri de
societi
comerciale
numr structur
-%177252
100,0
5499
3,1%
11765
6,6%
10583
6,0%
11053
6,2%
3400
1,9%
3630
2,1%
5251
3,0%
8801
5,0%
7383
4,2%
8567
4,8%
7175
4,0%
7518
4,2%
6609
3,7%
10167
5,7%
11719
6,6%
12823
7,2%
15720
8,9%
12264
6,9%
6801
3,8%
6302
3,6%
6377
3,5%
6385
3,4%
4120

2,2

Valoarea capitalului social total subscris exprimat n:


moned naional
valut
structur
structur
mii dolari SUA
mii EURO
-%-%102326875,9
100,0
42491380,9
100,0
31561096,4
258165,5
0,3%
1058260,8
2,5%
813949,1
65153,0
0,1%
573271,2
1,3%
440925,0
92793,2
0,1%
417844,8
1,0%
321380,5
230535,9
0,2%
881673,3
2,1%
678128,9
67893,9
0,1%
237717,0
0,6%
182837,3
229256,3
0,2%
573594,2
1,3%
441173,4
232229,8
0,2%
359912,8
0,8%
276822,8
728612,4
0,7%
755475,3
1,8%
581065,2
1214843,7
1,2%
944365,3
2,2%
726347,7
1870247,9
1,8%
839143,8
2,0%
645417,8
4820820,8
4,7%
1540810,8
3,6%
1185096,9
3541822,9
3,5%
1078746,2
2,5%
829705,2
4441402,8
4,3%
1288885,0
3,0%
991331,1
9040577,5
8,8%
3032218,4
7,1%
2332195,9
7173157,1
7,0%
3149681,6
7,4%
2422541,4
6646972,3
6,5%
3127314,7
7,4%
2434143,7
7737574,3
7,6%
3314196,5
7,8%
2389392,1
15034925,7
14,7%
5924852,8
13,9%
3984432,8
15303310,6
15,0%
4817293,2
11,3%
3512610,5
17430494,7
17,0%
5144560,8
12,1%
3914440,6
10190486,1
9,1
4659785,0
10,3
3329432,4
12704688,6
10,3
3678762,1
7,5
2856416,6

mii lei (RON)

4687864,6

3,8

1395890,5

2,9

1066398,4

structur
-%100,0
2,6%
1,4%
1,1%
2,1%
0,6%
1,4%
0,9%
1,8%
2,3%
2,1%
3,8%
2,6%
3,1%
7,4%
7,7%
7,7%
7,6%
12,6%
11,1%
12,4%
9,9
7,9
2,9

Not: Coloana 1 reprezint numrul de nmatriculri din perioada respectiv,


Datele privind capitalul social subscris cuprind subscrierile de capital la
nmatricularea de societi comerciale din perioada de referin la care s-au
adugat majorrile de capital i s-a sczut capitalul social subscris de societile
comerciale radiate din Registrul Comerului, n perioada de referin.
Sursa de date: Institutul Naional de Statistic i ONRC, , Buletinul Statistic nr.
7/2013

426

Constantin ANGHELACHE

Investiia direct a rezidenilor romni n strintate a sczut n


2011 fa de 2010.
De aceea, este greu de imaginat de ce n 2009-2012 nu s-au
ntreprins i alte msuri pe linia stimulrii investitorilor strini, n
condiiile n care situaia social i politic a constituit o barier n
plus n calea celor care ar fi cutezat s investeasc n ara noastr.
Nu trebuie s existe reineri n sensul legiferrii stimulentelor
pentru atragerea capitalului strin i ncurajarea capitalului autohton,
deoarece tot ce se investete n Romnia prin societi comerciale
romneti, indiferent de proveniena capitalului subscris, constituie
avuie naional.
S-a restrns foarte mult sfera rilor din care s-a investit n
Romnia.
n ntreaga perioad de dup decembrie 1989 i pn n
prezent s-au investit 36.402.939,4 mii euro, care nu nseamn prea
mult n contextul n care aceste participri nu reprezint, de fapt,
vrsminte n valut, ci participaiuni sub form de subscrieri de
capital i, de cele mai multe ori, capital n natur.
Anul 2012 a evideniat faptul c investiiile de capital strin
sub forma participrii la nregistrarea de noi societi comerciale au
evoluat lent sau sunt de amploarea picturii ntr-un ocean.
Astfel, este surprinztoare reinerea unor ri tradiionale, cum
ar fi SUA, care au investit doar puin n societi din Romnia.
Din zona vecinilor, n afara Ungariei, Turciei i Moldovei i
cele cu participri firave, celelalte ri sunt practic absente.
Dac pentru rile est- i central-europene, confruntate cu
problemele proprii ale tranziiei pe care o parcurg ele nsele, se poate
gsi o explicaie logic a fenomenului, pentru ri cum ar fi Grecia,
unde s-au dus flota i sistemul de comunicaii romneti, o pondere
redus n totalul investiiilor strine de capital n toi aceti ani este
de natur s ridice unele semne de ntrebare.
ntre acestea se detaeaz grupul rilor arabe, care, dei dein
o pondere mare sub aspectul numrului de societi comerciale
nregistrate, n nume propriu mai ales, totalizeaz mpreun sub 3%
din totalul capitalului strin investit. Acest fapt explic i o serie de

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

427

fenomene negative (evaziune, fuga banilor n exterior, desfurarea


de activiti neeseniale i aparent nerentabile etc.).
Dac am compara deficitul balanei comerciale, respectiv
devansarea exporturilor de ctre importuri, cu investiiile totale sub
form de capitaluri n societi comerciale, este uor de vzut c,
printr-o activitate nechibzuit, neechilibrat, peste 90% din totalul
investiiilor s-au dus pe apa smbetei, prin practicarea unui comer
exterior total dezechilibrat.
Situaia este interesant i dac vom lua n discuie modul n
care s-au nmatriculat societile comerciale nou-nfiinate n 20102012, n profil teritorial, n Romnia.
Vom constata c ntr-o serie de judee, cum sunt Tulcea,
Vaslui, Bacu, Gorj, Buzu, Teleorman i altele, aceste investiii, sub
form de capital social subscris n valut la constituirea unei noi
societi, lipsesc sau se situeaz la un nivel foarte sczut din totalul
unor astfel de investiii.
Exist i unele excepii, cum ar fi municipiul Bucureti,
judeele Ilfov, Prahova, Timi, Cluj, Braov, Constana, care se
nscriu cu participri semnificative la formarea capitalului prin
subscriere i vrsare de aciuni sau pri sociale n valut, dar situaia
este total necorespunztoare n contextul general prezentat.
Nu este de neglijat nici aspectul c marii investitori
provenind din rile dezvoltate sunt, de multe ori, ceteni romni
stabilii n respectivele ri. Apropierea, pe aceast cale, de ara
natal, indiferent de motivaiile acestora, este n sine ludabil i
demn de a fi ncurajat, ns, n raport cu coninutul i obiectivele
unor investiii strine de capital n Romnia, rezultatele sunt departe
de a produce efectele sperate.
De asemenea, este de semnalat faptul c, prin astfel de investiii,
Romnia nu a putut s gseasc o surs care s asigure cel puin
meninerea, dac nu revitalizarea dezvoltrii sale industriale.
Dac am compara nivelul investiiilor de capital strin prin
participare la constituirea de societi comerciale n ara noastr cu
celelalte ri est- sau central-europene, vom constata c Romnia se
situeaz n coada unui astfel de clasament.

Constantin ANGHELACHE

428

Aceasta este o nou dovad c trebuie s se pun n mod


riguros problema modului n care este rearanjat i redirecionat
aceast activitate.

13.5. Investiiile de capital autohton


Am vorbit pn n prezent de modul n care s-au efectuat
investiiile de capital strin n ara noastr. Aceasta nu nseamn c
trebuie neglijat atragerea de investiii autohtone. Dei capitalului
romnesc trebuia s i se acorde o atenie sporit, de fapt, investirea
de capital autohton a fost frnat, din cauza lipsei de mijloace
financiare, de imposibilitatea participrii unor persoane fizice sau
juridice romne la unele proiecte, fie independent, fie n colaborare
cu societi comerciale externe. Din pcate, fie din populism, fie din
nepricepere, nc din anul 1990 s-a pit cu stngul n acest domeniu.
Aa, de pild, vestitele pri sociale (circa 38 miliarde de lei la
nivelul anului 1990, adic circa cinci miliarde de dolari SUA) au
trecut automat din sfera produciei (ca surs de finanare) n sfera
consumului. Aceast trecere s-a realizat pe fondul lipsei de activiti
productive i stocuri de produse necesare populaiei, ceea ce a avut un
dublu efect negativ: n primul rnd, s-au diminuat fondurile pentru
dezvoltare, iar n al doilea rnd, s-a creat un surplus de mas monetar,
fr acoperire n produse i servicii la nivelul preurilor anului 1990.
Prile sociale existente n anul 1990 ar fi trebuit transformate
n aciuni, constituind astfel embrionul privatizrii n Romnia.
Concomitent, n felul acesta, nu se ddea semnalul inflaiei n ara
noastr prin dezechilibrarea raportului ntre volumul redus de
produse i servicii, pe de o parte, i masa monetar deosebit de mare
de care a dispus populaia pe termen scurt, la momentul respectiv, pe
de alt parte.
Pe fondul unei astfel de situaii, legislaia referitoare la
societile comerciale, dei pozitiv n esena ei, nu a putut dect s
creeze cadrul afirmrii liberei iniiative i a mecanismelor economiei
de pia, care ns, n absena unui capital autohton real i consistent,
nu au putut genera dezvoltri de anvergur.

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

429

Meninerea pe o perioad ndelungat a unei structuri mixte a


economiei prin coexistena sectorului privat n formare, reprezentat
cvasi-exclusiv de ntreprinderile mici i mijlocii, cu un sector de stat
sau mixt la nivelul marilor uniti economice, supus, la rndul su,
unor succesive i anevoioase formule de privatizare, nu a fost de
natur s confere, pe ansamblul economiei naionale, acel trend
pozitiv presupus de procesul reformei. Dimpotriv, pe msura
trecerii timpului i sub impactul unor msuri de politic economic i
mai ales fiscal, marile uniti economice au fost decapitalizate i
devalorizate, astfel nct privatizarea lor a devenit, indiferent de
metoda preconizat, dificil de realizat sau, n cel mai bun caz,
realizabil n condiii derizorii.
Concomitent, sectorul privat, reprezentat de ntreprinderile
mici i mijlocii, confruntat, la rndul su, cu aceleai msuri, a
nregistrat, dup perioada iniial de efervescen, acelai proces de
decapitalizare i regres. Ilustrativ n ceea ce privete acest fenomen
este contribuia adus de sectorul privat la bugetul de stat i bugetul
asigurrilor sociale de stat, aport care n anul 2012 a fost de peste
61,3%, iar n primele apte luni ale anului 2013 de circa 61,7%.
n procesul privatizrii nici nu poate fi pus problema apelrii
la credite masive, att timp ct moneda naional este scump,
dobnzile real pozitive practicate de bncile comerciale sunt foarte
mari, iar investiiile nu pot aduce venituri dect ntr-o perioad
viitoare. Este de neles deci de ce chiar i cei cu mare dorin i
pricepere de a participa la procesul de privatizare i estompeaz
ambiiile i gndurile, vznd pericolul ce se afl ntr-o astfel de
perspectiv.
De aceea, este de maxim importan ca i acum, n ceasul
ultim, ca procesul de privatizare, de reform i restructurare economic s plece de la analiza real a situaiei existente pe piaa de
capital din ara noastr, caracterizat prin lipsa de atractivitate pentru
capitalul strin ce se dorete a fi investit n Romnia, precum i prin
lipsa de mijloace financiare cu care se confrunt agenii economici
din ara noastr. Pe termen lung, este neeficient ca sumele ce rezult
din procesul de privatizare s fie utilizate ca venituri la bugetul
statului, n loc s fie concentrate n fonduri care s asigure

Constantin ANGHELACHE

430

retehnologizarea i pregtirea unor societi comerciale i regii


autonome pentru privatizare.
Desigur, este mult mai uor s se procedeze n acest fel, dar
exist pericolul ca ara noastr s fie sectuit i mai mult de resurse
financiare apte de a fi utilizate n procesul privatizrii. Ar mai fi de
menionat i faptul c, practic, toate marile privatizri au mari
volume n lucru, incluse sau deschise, la Parchet. Nu mai vorbesc de
unele dosare care s-au nchis prin sfnta prescriere a faptelor.
O serie de aspecte semnificative privind investiiile de capital
strin i autohton au fost abordate pe larg n capitolul unu, fiind de
prisos s repetm i aici aceste elemente.

13.6. Perspectiva investiiilor


n aceast lucrare ce va vedea lumina tiparului n noiembrie
2013, m rezerv la a analiza ce a fost pn n aceste moment i mai
puin de ceea ce va fi. Voi acorda atenie, mai ales, aspectelor ce
depind tradiional de noi. Aadar, n contextul evoluiilor nregistrate
n perioada 2000-2012, exist temerea c va fi nc dificil de redresat
corabia n deriv, numit economia naional. De fapt, investiiile
strine vor depinde de perspectiva ca noul guvern s aibe un
program anticriz, de redresare a economiei naionale, iar cele
interne de resursele existente, scutirea de impozit a profitului
reinvestit etc. n perspectiva imediat, exist pericolul s se consume
i micile rezerve financiare care mai exist, s creasc datoria
public, reducerea i degradarea, pe termen lung, a unor componente
ale avuiei naionale, astfel nct restructurarea n continuare a
economiei naionale s devin i mai dificil, dac nu imposibil.
De aceea, n actuala stare de criz, se impune conceperea i
aplicarea unui sistem de sprijinire a sectorului privat, n spe a
ntreprinderilor mici i mijlocii.
n aceast direcie, se impune luarea unor msuri, cum sunt:
mbuntirea legislaiei n domeniul atragerii investiiilor de
capital strin, care s ofere faciliti deosebite i garanii
guvernamentale pentru cei care vin cu proiecte majore, de

ROMNIA 2014. Starea economic pe calea redresrii

431

interes pentru economia naional a Romniei, iar sumele vizate


a fi investite s fie de ordinul milioanelor de dolari;
n al doilea rnd, trebuie avut n vedere ca privatizarea unor
elemente de infrastructur sau chiar a unor societi comerciale
care, chiar dac sunt n dificultate financiar, reprezint, prin
asigurarea surselor de finanare, un potenial de producie n
viitor, s fie pregtit i s se creeze condiiile u