Sunteți pe pagina 1din 3

Simbol

A
P
R
C
V
Q

Denumire
Aria seciunii de calcul
Perimetrul udat al seciunii de calcul
Raza hidraulic
Coeficientul lui Chezy
Viteza
Debit

U.M.
[Mp]
[Ml]
[M]
[M/s]
[M3/s]

Formula de calcul

R = A/P
C = 1/n RY
V=cRi
Q = V*A

Determinarea caracteristicilor de curgere a apelor


Profil transversal nr. 1
CT=93.46
Seciune
Nivel
95.66
96.50
97.50
98.50
99.50
100.53

neamenajat
A(m2)
22.23
121.94
299.74
481.04
678.31
881.74

P(m)
36.62
188.25
218.49
238.80
254.48
272.64

I=0.00567%
R
0.60
0.64
1.37
2.01
2.66
3.23

C
23.08
23.27
26.29
27.95
29.23
30.15

V(m/s)
1.35
1.40
2.31
2.98
3.58
4.06

Q(m3/s)
30.10
170.71
694.77
1433.49
2428.34
3579.86

V(m/s)
0.91
1.44
1.65
2.49
3.15
3.85
4.10

Q(m3/s)
4.95
37.15
201.56
700.87
1429.78
2424.19
3081.26

Profil transversal nr.2


CT=93.60

Seciune
Nivel
94.50
95.50
96.50
97.50
98.50
99.50
100.14

neamenajat
A(m2)
P(m)
5.40
15.90
25.80
38.25
122.10
147.75
281.20
183.40
452.75
206.25
629.20
211.90
750.45
229.80

I=0.00567%

R
0.33
0.67
0.82
1.53
2.19
2.96
3.26

C
20.93
23.44
24.21
26.76
28.34
29.74
30.20

Profil transversal nr.3


CT=95.48

I=0.00567%

Profil transversal nr.4


CT= 95.30

Seciune
Nivel
96.50
97.50
98.50
99.50
100.21

Seciune
Nivel
96.50
97.50
98.50
99.50
100.21

neamenajat
A(m2)
P(m)
61.20
103.60
105.50
120
302.75
163.45
463.75
186.95
533.15
196.50

neamenajat
A(m2)
56.80
184.90
347.90
525.55
653.30

P(m)
121.65
146.00
181.00
194.65
204.10

I=0.00567%

R
0.59
0.87
1.85
2.48
2.71

R
0.46
1.28
1.92
2.69
3.20

V(m/s)

Q(m3/s)

22.98

1.33

81.39

24.49
27.59

1.72
2.82

182.41
856.04

28.91

3.42

1590.09

29.32

3.63

1939.46

C
22.07
26.00
27.75
29.28
30.11

V(m/s)
1.12
2.21
2.89
3.61
4.05

Q(m3/s)
63.61
409.54
1005.43
1897.23
2649.65

Profil transversal nr.5


CT= 94.02

Seciune
Nivel
95.00
96.00
97.00
98.00
100.20
100.25

neamenajat
A(m2)
8.00
99.25
337.8
422.15
591.50
811.55

P(m)
19.65
159.95
175.80
188.80
200.10
222.05

I=0.00567%

R
0.40
0.62
1.92
2.23
2.95
3.65

V(m/s)

Q(m3/s)

21.65

1.04

8.32

23.16
27.75

1.37
2.89

136.35
978.57

28.43

3.20

1351.59

29.73

3.84

2276.94

30.76

4.42

3593.66

Profil transversal nr.6


CT= 94.38

Seciune
Nivel
95.29
96.29
97.29
98.29
99.29
100.02

neamenajat
A(m2)
11.40
129.90
311.25
499.85
701.30
856.00

P(m)
26.95
177.60
193.60
211.50
227.90
239.70

I=0.00567%

R
0.42
0.73
1.60
2.36
3.07
3.57

V(m/s)

Q(m3/s)

21.78

1.06

12.16

23.78

1.53

198.92

26.97

2.57

801.55

28.68

3.32

1659.97

29.92

3.95

2772.17

30.64

4.36

3732.99