Sunteți pe pagina 1din 51

I.

Contractul de societate

Art. 1881 alin.l din Codul civil defineste contractul de societate. Noutile fa de art.
1491 din vechiul Cod civil sunt:
introducerea categoriilor de aporturi (preluate din legislaia comercial) admise la constituirea societii:
aporturi bneti, n bunuri, n cunotine specifice sau prestaii (n munc). Aceste categorii se regseau n
vechea reglementare n art. 1503 (n bunuri), art. 1504 (n bani) i n art. 1505 (n munc); ideea este reluat ca
norma imperativ n art.1882 alin. 3;
n afar de scopul de a mpri beneficiile Codul civil adaug, ca alternativa, scopul asociatilor de a se folosi
de economia ce ar putea rezulta;
n alin. 2 al art. 1881 se stipuleaz cota de participare la pierderile societii i anume, n lipsa oricror
precizri n contractul de societate se va presupune c fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor
proportional cu participarea la distributia beneficiului.
n reglementarea anterioar, potrivit art. 1511 se preciza c n lipsa oricror precizri, participarea fiecruia
la ctig sau la pierdere va fi proporional cu suma adus ca aport (deci pentru aportul n bani sau n bunuri), pe
cnd n cazul aportului n munc (n industrie), participarea era apreciat n funcie de valoarea cea mai mic a
aportului n numerar adus de fiecare dintre asociai. Observm c noul regim juridic oblig la evaluarea
aportului, oricare ar fi categoria acestuia (deci i a celui in munca), pentru ca participarea la pierderi sa fie
echitabila, indiferent de natura bunului aportat.
apare n alin.3 a art. 1881 posibilitatea ca societatea sa aiba sau personalitate juridic. Precizarea este
foarte important pentru c doctrina juridic de specialitate dedicase sute de pagini teoriei privind lipsa
personalitii juridice a societilor civile fa de cele comerciale (ca o dobnd chiar de la nmatriculare).
Situaia n practic s-a modificat fata de anul 1865, iar Codul civil actual reflect aceast realitate;

ntre condiiile de valabilitate ale contractului de societate se enumera:

a) posibilitatea ca asociatul s fie persoan fizic sau juridic. Reglementarea anterioar nu rezolv acest
aspect;
o
suit
de
dispoziii
conduceau
la
interpretarea
c
numai
persoanele
fizice pot fi asociai (de ex. art. 1523 se enumera la pct.3 ca o cauz de ncetare a
societii moartea unui asociat sau art. 1526 ce reglementa clauza de continuitate cu
succesorii);
a) situaia unui so ce aporteaz un bun comun (a se vedea nr. 1 Concepte / instituie nou introduse);
b) obiectul societii trebuie s fie determinat, licit i n acord cu ordinea public i bunele moravuri (reluarea
prevederilor art. 1492 din anteriorul Cod civil);
c) obligativitatea fiecrui asociat de a aporta fie bani, bunuri, fie prestaie sau cunotine specifice (a se vedea
i art. 1881 alin.l.)
n ceea ce privete regimul aporturilor, Codul civil statueaz:
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunului aportat se face potrivit art. 1883 alin.l astfel:
cnd societatea are personalitate juridic, bunul trece n patrimoniul acesteia;
cnd societatea nu are personalitate juridic proprie, aportul devine coproprietatea asociailor.
Excepia: bunul aportat ramane in proprietatea asociatului aportator si trece in folosinta comuna a asociatilor
doar daca prin contract s-a prevazut in mod expres acest lucru. Aceasta exceptie este preluata din reglementarea
data societatilor comerciale prin Legea 31/1990, respectiv prin art. 65 alin 1 (prescurtat L.S.C.)
c)
cand bunul aportat este un bun imobil sau un drept real imobiliar (de exemplu un drept de ipoteca)
contractul de societate trebuie sa imbrace forma autentica; expresie a principiului simetriei juridice (art. 1881
alin 2);
1

d)
transferul dreptului de proprietate trebuie sa respecte formele de publicitate prevazute de lege, dupa cum
bunul aportat este mobil/imobil, corporal/incorporal. Momentul dobandirii personalitatii juridice pentru
societatea constituita este si momentul transferului dreptului de proprietate de la asociatul aportator, chiar daca
formalitatile de inregistrare in registrele cerute de lege s-au realizat anterior (conf. art. 1883 alin. 3)
in ce priveste forma de redactare a contractului de societate, conform art. 1884 Cod Civil:
e)
se cere forma scrisa, ad probationem, adica, daca prin lege nu se cere altfel, forma scrisa este ceruta
doar ca dovada a contractului (alin. 1);
f)
se cere forma scris, ad validitatem doar n cazul constituirii unei societi ce are personalitate juridic;
n acest caz: forma scris trebuie s conin obligatoriu clauze privind asociaii, aporturile, forma juridic,
obiectul, denumirea i sediul. Nerespectarea acestor condiii atrage ca sanciure nulitate absolut a societii
constituite (conf. art. 1884 alin. 2).
n ceea ce privete durata societii distingem conf. art. 1885 Cod civil ntre societati:
j) cu durat limitat, cnd nsui contractul conine dispoziii n acest sens. Constatm o reluare a coninutului
art. 1502 Cod Civil;
k) cu durat nelimitat (nedeterminat) cnd n contract nu se precizeaz nimic n legtur cu durata. Fa de
dispozitiile art. 1502 alin.l observm c n Codul civil nu se mai precizeaz nimic n legtur cu limitarea
duratei la durata vieii asociailor. Fa de reglementarea, anterioar chiar.cand obiectul de activitate dureaz un
timp determinat contractul de societate trebuie sa precizeze expres durata societii;
1) durata poate fi prelungit nainte de expirarea acesteia (conf. art. 1885 alin. 2); dispozitia este o reluare a
continutului art. 1524 din fostul Cod Civil.
In ce priveste raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori, distingem doua situatii,
conform art. 1886 din noul Cod civil, astfel:
m) o raspundere solidara a asociatilor fondatori si a primilor administratori pentru prejudiciul cauzat prin
nerespectarea unei conditii de forma a contractului de societate, a vreunei formalitati de constituire sau chiar
pentru dobandirea personalitatii juridice (alin.1).
Caracterul solidar al raspunderii este preluat din comercial, observam ca regimul juridic al raspunderii,
promovat de Codul civil, este mult mai sever decat cel prevazut de Codul civil anterior, care in art. 1529 stipula
expres ca raspunderea la societatile civile nu este solidara (spre deosebire de societatile comerciale unde
solidaritatea se prezuma) decat cand este stipulata in mod expres.
n) in cazul efectuarii unor modificari ale contractului de societate raspunderea solidara revine
administratorilor cu drept de reprezentare, fiind vorba de administratorii in functie la data modificarii sau in
functie la data la care trebuia sa se indeplineasca formalitatile referitoare la modificarea contractului (alin. 2);
Dispozitiile art. 1886 din Codul civil sunt preluate din LSC (art. 53 alin. 1) si instituie un regim de raspundere
derogator de la regulile din dreptul civil, asa cum era reglementat de Codul Civil anterior.
regimul juridic bunurilor este detaliat pe parcursul art. 1896 1899 din Codul civil astfel:
A)
pentru aportul de bunuri, altele decat cele fungibile, aportarea se face prin transferul drepturilor asupra
acestor bunuri si prin predarea lor efectiva in stare de functionare potrivit destinatiei sociale (art. 1896 alin. 1);
Acest articol continua reglementarea anterioara data prin art. 1503 alin. 1 vechiul Cod Civil care
prevedea ca fiecare asociat este considerat un debitor al societatii pentru tot ceea ce a promis a pune in comun,
cu dispozitiile art. 16 alin. 2 din LSC care prevede ca aporturile in natura sunt varsate prin transferarea
drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.
Pentru a diferentia intre aportarea cu titlu de proprietate si aportarea folosintei, redactorii Codului civil
folosesc formula conform careia asociatul aporteaza proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun raspunde
pentru efectuarea aportului intocmai ca un vanzator fata de cumparator, iar asociatul care aporteaza folosinta
raspunde ca un locator fata de locatar (art. 1896 alin. 2 din Codul civil).
Consideram ca aceste prevederi sunt o actualizare a art. 1503 alin. 2 si art. 1509 din Codul Civil anterior
(mai putin reglementarea riscului pieririi bunului, detaliat in Codul Civil anterior in alin 1 si 2 ale art. 1509)
B) pentru aportul in bunuri fungibile sau consumptibile nu este admis dect cu titlu
de
proprietate
(nu
pot
fi
aduse
cu
titlul
de
folosin),
devenind
proprietatea
asociailor, chiar dac n contractul de societate nu s-a stipulat aceasta n mod
expres.
2

Aceste reguli constituie o combinaie ntre dispoziiile art. 1509 (alin.l i 2) ale vechiul Cod civil i cele
din art. 65 alin. 1 din LSC (potrivit cruia: In lips de stipulaie contrar, bunurile constituite ca aport n
societate devin proprietatea acesteia din momentul nmatriculrii ei n registrul comerului").
C) pentru aportul de bunuri incorporate regulile sunt ntlnite de art. 1897 Cod civil, astfel:
a) cnd e vorba de o crean asociatul ce aduce un astfel de aport rspunde pentru existena creanei n
momentul aportului i ncasarea acesteia la scaden, fiind obligat s acopere cuantumul acesteia, dobanda
legal care ncepe s curg de la scaden i orice alte daune ce ar rezulta, dac creana nu se ncaseaz n tot sau
n parte (alin.l).
Aceste dispoziii sunt o sintez a reglementrilor cuprinse n art. 1504 alin.l, 1506, 1507 i 1508 din Codul civil
anterior, dar i a art. 16 alin. 3 coroborat cu art. 84 din LSC.
b) cand e vorba de o aportare de actiuni sau parti sociale emise de o alta societate, asociatul aportator
raspunde pentru efectuarea aportului ca un vanzator fata de cumparator (alin. 2). Observam ca acestui tip de
aport ii corespund regulile instituite de art. 1896 alin. 1 Cod civil, ca bunuri fungibile, dar si cele ale art. 1896
alin. 2 Cod civil, pentru ca se transmite chiar dreptul de proprietate;
c) cand se aporteaza cambii sau alte titluri de credit se revine la raspunderea specifica unor creante asa
cum era reglementata de alin. 1 al art. 1897 (alin. 3 al aceluiasi articol);
D) pentru aportul in numerar asociatul aportator datoreaza in caz de neexecutare: suma la care s-a obligat,
dobanda legala de la scadenta si orice alte daune care ar rezulta, fiind de drept pus in iontarziere (art. 1898 din
Codul civil). Aceste dispozitii constituie punerea in practica a cumulului dobanzii cu despagubirile, acceptat ca
exceptie in dreptul civil in cazul intarzierii asociatului, dar si de LSC in art. 65 alin. 2 si 84 alin. 2;
E) cand aportul este in prestatii sau cunostinte specifice regulile sunt instituite de art. 1899 din Codul civil
astfel:
a) aportul este datorat in mod continuu, atata timp cat asociatul care s-a obligat la aceasta este membru
al societatii, iar asociatul este tinut fata de societate pentru toate castigurile realizate din activitatile care fac
obiectul aportului (alin. 1). Aceste dispozitii corespund art. 1505 in Codul Civil anterior.
b) spre deosebire atat de fostul Cod Civil, cat si de reglementarea speciala data de LSC, Codul civil
actual enumera modalitatile prin care se poate realiza aportul in industrie si anume: prin desfasurarea de catre
asociatul care s-a obligat a unor activitati concrete si prin punerea la dispozitia sociatatii a unor informatii,
pentru realizarea obiectului acesteia, in modalitatile si conditiile stabilite prin contractul de societate (alin. 2).
c) sanctiunea pentru neexecutarea aportului in prestatii sau cunostinte specifice este ca societatea are
dreptul la o actiune in excludere a asociatului, cu daune interese, daca e cazul (alin. 3).
Dispozitiile alin. 2 si 3 ale art. 1899 Cod civil sunt novatoare, nici reglementarea civila anterioara, nici cea
comerciala speciala nu contineau detalieri ale notiunii de aport in industrie si nici privind sanctiunea pentru
neexecutarea lui.
in ce priveste participarea la profit si pierderi, Codul civil contine dispozitii noi in art. 1902, astfel:
spre deosebire de art. 1511 din Codul Civil anterior care prevedea ca atunci cand prin contract nu se
determina partea de castig sau de pierdere a fiecarui asociat, atunci aceea parte va fi proportionala cu suma pusa
incomun de fiecare, conform art. 1902 alin. 1 Cod civil actual participarea la profitul societatii implica si
contributia la pierderile societatii; conditiile participarii sunt cele stabilite de contractul de societate, de insusi
Codul civil sau de legi sociale aplicabile, dupa caz;
Observam doua schimbari in conceptia redactorilor Proiectului, si anume: pe de o parte participarea
asociatilor nu mai este legata nemijlocit de suma de bani cu care a contribuit fiecare, iar pe de alta parte, nu se
mai mentioneaza proportionalitatea intre participare la capitalul social si contributia la pierderi, asociatii fiind
liberi sa stabileasca alte proportii (aceasta dispozitie trebuie coroborata si cu art. 1894 alin. 3); totusi, in lipsa
oricaror precizari,partea fiecarui asociat la profituri si pierderi este proportionala cu aportul sau la capitalul
social, daca nu s-a convenit altfel (art. 1902 alin. 2).
in acord cu fostul Cod, Codul civil actual prevede in art. 1902 alin. 2 ca partea la profituri si pierderi a
asociatului al carui aport const in prestatii sau cunostiinte specifice este egala cu cea a asociatului care a
contribuit cu aportul cel mai mic, daca nu s-a convenit altfel (similar exista dispozitia din art. 1511 alin. 2 din
Codul civil anterior).
3

principiul proportionalitatii este intarit de Codul civil si prin art. 1902 alin. 3, potrivit caruia, cand contractul
stabileste numai partea de castig, aceeasi proportie are loc si cat priveste pierderile;
spre deosebire de Codul civil anterior care stipula o sanctiune extrem de grava pentru contractul de societate
ce continea o clauza leonina (fie in sensul pozitiv in care unui singur asociat ii revenea totalitatea castigurilor,
fie in sensul negativ, in care se stipula ca unul sau mai multi asociati sa fie scutiti de a participa la pierdere
conform art. 1513 alin. 1 si 2), Codul civil prevede o sanctiune ce nu afecteaza contractul, ci doar cluaza
leonina. Astfel, conform art. 1902 alin. 5 orice clauza prin care un asociat este exclus de la impartirea
beneficiilor sau de la participare la pierderi este considerata nescrisa.
Codul civil actual, spre deosebire de Codul civil anterior prevede o exceptie, in cazul aportului in munca;
astfel, conform art. 1902 alin. 6, prin exceptie de la art. 1881 alin. 2, asociatul al carui aport consta in prestatii
sau cunostinte specifice este scutit, in masura corespunzatoare acestui aport, de a participa la pierderi, daca
aceasta scutire a fost prevazuta in mod expres in contractul de societate;
o situatie reglementata anterior in Codul civil este reluata in actualul Cod, dar cu un continut nou. Astfel,
daca in reglementarea art. 1506 alin. 2 Cod civil anterior, cand o persoana datora o suma de bani, atat unui
asociat cat si societatii al carei asociat este, numai cand in chitanta ce dovedea plata se mentiona expres ca plata
s-a facut in contul societatii creditorul asociat nu mai putea emite nicio pretentie (chiar daca plata i s-a facut lui
personal), in conceptia noului Cod civil, in cazul in care un debitor comun plateste o parte din datoriile sale fata
de societate si fata de asociat avand aceeasi scadenta, asociatul in mainile caruia s-a facut plata va aloca suma
primita stingerii creantei sale si creantei societare, proportional cu raportul dintre acestea (art. 1906).
Consideram ca deosebirea dintre reglementarea data de actualul Cod si cea anterioara consta in aceea ca
noua reglementare nu mai protejeaza cu precadere interesele societatii in concursul privind distributia platii
datoriilor debitorului comun, ata societatea cat si creditorul personal sunt considerati egali. Nu se mai acorda
preferinta societatii creditoare, asa acum se intampla anterior cand, potrivit art. 1506 alin. 1, chiar cand in
chitanta se prevedea expres ca plata s-a facut pentru asociatul-creditor, prezumtia era ca plata s-a facut si pentru
societatea-creditoare si cota trebuie calculata proportional pentru ambele credite. Aceasta situatie era intarita si
de alin. 2 al aceluiasi articol.
in ce priveste cheltuielile facute de un asociat pentru societate Codul civil reia unele reguli din fostul Cod.
Astfel:
asociatul are dreptul la rambursarea cheluielilor pe care le-a facut pentru societate si de a fi indemnizat
pentru oblogatiile sau pierderile pe care le-a asumat sau suferit actionand de buna-credinta (art. 1907 alin. 1 din
Codul civil, care reia dispozitiile art. 1510 din Codul civil anterior);
asociatul nu poate compensa cheltuielile si pierderile prevazute la alineatul anterior cu datoriile sale fata
de societate si nici paguba cauzata societatii din culpa sa cu jaloanele ce i-a adus prin diferite operatiuni (art.
1907 alin. 2 din Codul civil ce reia continutul art. 1508 din Codul civil anterior)
regula potrivit careia este interzisa compensarea intre datoria unui tert fata de societate si creanta
acestuia asupra unui asociat, ce se regaseste in art. 1907 alin. 3 din Codul civil, este o reluare, dar formulta mai
explicit, a art. 1507 din Codul civil anterior;
reguli vechi intr-o forma de redactare noua se regasesc si in art. 1908 din Codul civil. Astfel:
un asociat isi poate asocia o terta persoana la drepturile sale sociale fara consimtamantul celorlalti
asociati care trebuie dat in conditiile dispozitiilor art. 1902. Aceste reguli intalnite de art. 1908 alin. 1 reiau
reglementarea art. 1519 din Codul civil anterior, care insa nu continea trimitere expresa la articolele ce privesc
conditii in care consimtamantul asociatilor este valabil pentru transmiterea partilor de interese;
numirea administratorilor este o institutie reglementata de Codul civil, care preprezinta de asemnea unele
modificari fata de reglementarea anterioara. Astfel:
dispozitiile alin. 1 din art. 1913, conform carora numirea administratorilor, modul de organizare a
acestora, limitele mandatului, precum si orice alt aspect legat de administrarea societatii se stabilesc prin
contract sau prin acte separate, constituie o combinare intre art. 1514 alin. 1 si 1517 pct 1 din Codul civil
anterior;
dispozitiile din alin. 2 al art. 1913, potrivit carora administratrii pot fi asociati sau neasociati, persoane
fizice sau juridice, romane sau straine, sunt preluari ale reglementarii legii comerciale speciale, respectiv ale art.
153 13 alin 1 si 2 din LSC;
4

dispozitiile cuprinse in alin. 3 si 4 din art. 1913 din Proiect sunt reluari actualizate ale art. 1517 pct 1 din
Codul civil. Astfel:
conform alin. 3 din art. 1913 Daca prin contract nu se dispune altfel, societatea este administrata de
asociati, care au mandat reciproc de a administra unul pentru altul in interesul societatii. Operatiunea facuta de
oricare dintre ei este valabila si pentru partea celorlalti chiar fara a le fi luat consimtamantu in prealabil;
iar conform alin. 4 din art. 1913 Oricare dintre ei se pot opune, in scris, operatiunii mai inainte ca ea sa
fie incheiata .
Observm c fa de reglementarea anterioar, Codul civil impune c form pe care trebuie s o mbrace
opoziia este forma scris. Codul civil anterior nu fcea nicio precizare privind acest aspect.

o reglementare nou introdus de Codul civil n vederea protejrii intereselor terilor este cea coninut
de alin. 5 a art. 1913, conform creia Opoziia nu produce ns efecte fa de terii de bun credin". Codul
civil nu coninea expres aceast meniune, dar conform principiului relativitii efectelor actelor juridice,
acestea produc efecte numai ntre pri, nu i fa de teri.

o reluare, dar cu terminologia actual, a dispoziiilor Codului civil (respectiv ale art. 1514 alin. 2) o
reprezint i art. 1914 din Codul civil, Astfel:
administratorul, n absena opoziiei asociailor, poate face orice act de administrare n interesul societii
(alin. 1);
administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, dac nu se prevede altfel n
contractul de societate (alin. 2);
clauzele care limiteaz puterile de administrare conferite de lege nu sunt opozabile fa de terii de bun
credin (alin. 3). Aceast dispoziie trebuie neleas n conexiune cu art. 1913 alin. 5 de mai nainte;

o combinaie ntre reglementrile cuprinse n legea comercial special respectiv ale art. 72 i 73 din
LSC, cu dispoziiile vechiului Cod, conine art. 1915 din Codul civil, privind rspunderea administratorilor:
administratorii rspund personal fa de societate pentru prejudiciile aduse prin nclcarea legii, a
mandatului su prin culp n administrarea societii (alin.l). Aceste reguli se puteau regsi n art. 1514 alin. 1 i
2 dar coroborat cu art. 1508 Cod civil anterior;

modul de lucru n cazul pluralitii de administratorii este reglementat de art. 1516 din Codul civil care
sintetizeaz dispoziiile art. 1515 i 1516 din Codul civil anterior, similare i celor din art. 76 LSC. Astfel:
Cnd sunt mai muli administratori, fr ca prin mputernicire s se determine puterile fiecruia sau s fie
obligate s lucreze mpreun, fiecare poate administra singur n interesul societii, cu bun credin. Dac
mputernicirea stipuleaz s lucreze mpreun, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare far
ceilali, chiar dac acetia ar fi n imposibilitate de a aciona".

n ceea ce privete drepturile asociailor care nu sunt administratori: Codul civil conine reluarea
unor dispoziii din fostul Cod n art. 1918:
conf. alin.l, actele de administrare a societii i cele de dispoziie asupra bunurilor acesteia sunt interzise
asociailor care nu au calitatea de administrator, sub sanciunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta.
Drepturile terilor de bun credin nu sunt afectate. Aceste reguli reprezint o reformulare a art. 1518 i 1517
pct. 4 Cod civil anterior;

n ceea ce privete obligaiile fa de creditorii sociali, Codul civil, n art. 1920 alin.l, reia soluia din art.
1521 Cod civil anterior, i anume c n executarea obligaiilor fa de creditorii societii, fiecare asociat
rspunde cu propriile sale bunuri proporional cu aportul su la patrimoniul social, numai n cazul n care
creditorul social nu a putut fi ndestulat din bunurile comune ale asociailor;

prelund dispoziiile art. 1523 din vechiul Cod privind cazurile de ncetare a societii, respectiv
punctele 3-5, Codul civil actual altur i alte cazuri. Astfel, conf. art. 1925, pierderea calitii de asociat are loc
prin cesiunea prilor de societate, executarea silit a acestora, falimentul, punerea sub interdicie
judectoreasc, retragerea i excluderea din societate. Observm c apar ca situaii noi, cum ar fi cele legate de
cesionarea prilor sociale (benevol sau forat) i cazurile privind retragerea sau excluderea. Acestea
corespund unor situaii din practic pe care legiuitorul civil nu le avea n vedere n vechiul Codul civil.

retragerea unui asociat este reglementat de art. 1926 i art. 1927


din Codul civil Astfel:
asociatul unei societi cu durata nedeterminat sau al crei contract prevede dreptul de retragere, se
poate retrage din societate notificnd societatea cu un preaviz rezonabil, dac este de bun credin i retragerea
5

sa n acel moment nu produce o pagub iminent societii, conf. art. 1926. Acest articol preia dispoziiile art.
1927 din Codul civil anterior i art. 1928 care arat cnd retragerea nu se consider a fi fcut cu bun credin;
pentru retragerea din societate cu durata determinat art. 1927 alin.l reia dispoziiile art. 1529 ale
fostului Cod civil. Astfel: asociatul unei societi cu durat determinat sau avnd un obiect care nu se poate
nfptui dect ntr-un anumit timp se poate retrage pentru motive temeinice, cu acordul majoritii celorlali
asociai, dac prin contract nu se prevede altfel.
Spre deosebire de art. 1529 din Codul civil anterior care stipula c aprecierea temeiniciei motivelor
retragerii poate fi facuta numai de instan, Codul civil prevede posibilitatea retragerii prin acordul majoritii
asociailor rmai, ceea ce faciliteaz retragerea asociailor.
Conf. art. 1927 alin. 2, dac acordul nu este ntrunit, asociatul se poate adresa instanei, care hotrnd
asupra retragerii, va aprecia legitimitatea i temeinicia motivelor, oportunitatea retragerii n raport cu
mprejurrile i buna credin a prilor. n toate cazurile, asociatul este nevoit s acopere daunele ce ar putea
rezulta din retragerea sa.

cazurile de ncetare a societii reglementate de Codul civil sunt mai numeroase dect cele din Codul
civil anterior. Ca urmare, conf. art. 1930 alin. 1, sub rezerva unor dispoziii legale speciale, contractul nceteaz
i societatea se dizolv prin:
a)
realizarea obiectului societii sau imposibilitatea nendoielnic a realizrii acestuia; dispoziiile reiau
coninutul pct. 2 din art. 1524 Cod civil anterior;
b)
consimmntul asociailor; acesta nu era prevzut expres de Codul civil, dar corespundea regulii
mutuo consensu - mutuo dissensu";
c)
hotrrea instanei; pentru motive legitime i temeinice, Codul civil nu prevedea aceast condiie, ci
interdicia sau nesolvabilitatea unui asociat (pct. 4 din art. 1523) care se pronunau de ctre instanele
judectoreti;
d)
mplinirea duratei societii, cu excepia cazului n care se aplic dispoziiile art. 1931 (e vorba de
prorogarea tacit);
e)
nulitatea societii;
f)
alte cauze stipulate n contractul de societate.
Dei decesul unuia din asociai nu se mai regsete ca o cauz distinct n Codul civil (aa cum se
regsea n vechiul art. 1523 pct. 3), o vom regsi n art. 1938 din Codul civil.
dispoziie nou este coninut n alin. 2 al art. 1930, conform cruia societatea care intr n dizolvare se
lichideaz;
fa de vechiile dispoziii ale art. 1524 din fostul Cod, potrivit crora prorogarea societii trebuia probat
prin aceleai mijloace prin care putea fi probat actul constitutiv, Codul civil identific situaiile n care are loc
prorogarea tacit, i anume: dac societatea continu s execute operaiile sale, iar asociaia continu s iniieze
operaiuni intrnd n obiectul de activitate i s se comporte ca asociai. Tot conform art. 1931 din Codul civil,
prorogarea opereaz pe durata de un an, continund din an n an, de la data expirrii duratei societii, dac sunt
ndeplinite aceleai condiii.
n cazul pieirii bunurilor, Codul civil actual, n art. 1937 reia cele dou situaii privind bunul aportat: fie un
titlu de proprietate, fie cu titlu de folosin, reglementate de art. 1525 Cod civil. Deosebirea fa de Codul civil
anterior este c n reglementare, pieirea bunului adus ca aport nu conduce automat la ncetarea societii; ca
modalitate de salvare a societii este prevzut cazul n care societatea poate continua i far asociatul care a
subscris acel bun. Astfel:
- cnd unul dintre asociai a promis s pun n comun proprietatea sau folosina unui bun care a pierit ori s-a
pierdut nainte ca aportul s fi fost fcut, societatea nceteaz fa de toi asociaii, afar de cazul n care
societatea poate continua i far asociatul care a subscris bunul ce a pierit ori s-a pierdut (art. 1937 alin.l);
- societatea nceteaz, de asemenea, n toate cazurile, prin pieirea bunului, dac a fost pus n comun numai
folosina acestuia, iar proprietatea a rmas asociatului, afar de cazul n care societatea poate continua i far
asociatul care a subscris bunul ce a pierit.
art. 1938 din Codul civil enumer i alte cazuri de ncetare a societii, separat de cele prevzute de art.
1930. In reglementarea civil numai una dintre situaiile prevzute constituie o noutate, i anume cea care
privete ncetarea calitii de subiect de drept a unui asociat cu calitatea de persoan juridic. Pentru c actualul
6

Cod civil reglementeaz posibilitatea ca asociatul s fie persoan fizic sau juridic (conf. art. 1882 alin.l),
apare logic i ca pierderea calitii de persoan juridic s fie o cauz de ncetare a societtii. Celelalte cauze de
incetare se regsesc i n art. 1923 Cod civil. Astfel, conf. art. 1938 din Codul civil, n cazul n care contractul
nu prevede altfel, societatea nceteaz i prin:
9.2.1. decesul ori punerea sub interdicie a uneia dintre persoanele fizice asociate (corespunde art. 1523 pct. 3
din Codul civil anterior);
9.2.2. ncetarea calitii de subiect de drept a uneia dintre persoanele fizice asociate;
9.2.3. falimentul unui asociat (corespunde art. 1523 pct. 4 din Codul civil anterior).
art. 1526 din Codul civil anterior se regsete n art. 1939 din Codul civil, i anume: n contractul de
societate se poate stipula ca la decesul unui asociat, societatea s continue de drept cu motenitorii acestuia;
corespunde i clauzei de continuitate cu succesorii reglementat de LSC pentru societile de persoane i la
SRL.
dispoziiile art. 1526 din Codul civil, privind drepturile motenitorilor n cadrul societii sunt reluate de
art. 1940 din Codul civil, i anume: dac s-a stipulat c, n cazurile prevzute de art. 1938, de mai sus, societatea
va continua ntre asociaii rmai, asociatul ori dup caz, motenitorul su nu are drept dect la partea sa ori a
autorului su, dup situaia societii, la data cnd evenimentul s-a produs. El nu particip la drepturi i nu este
inut de obligaiile ulterioare dect n msura n care acestea sunt urmarea necesar a operaiilor fcute naintea
acestui eveniment.
o reluare a dispoziiilor art. 1881 alin. 2 din Codul civil, privind participarea la distribuia beneficiului i la
pierderi, se regsete n art. 1947 din Codul civil. Proporionalitatea participrii la beneficii i pierderi era
reglementat n art. 1511 Cod civil anterior. Forma n care o gsim n Codul civil actual este urmtoarea: dac
activul net este nendestultor pentru napoierea n ntregime a aporturilor i pentru plata obligaiilor sociale,
pierderea se suport de asociai potrivit cu contribuia acestora stabilit prin contract. Aadar, spre deosebire de
art. 1881 alin. 2 care prevedea modul de mprire a beneficiilor, art. 1947 reglementeaz suportarea pasivului (a
pierderilor).
tot o reglementare preluat din Codul civil, dar de data aceasta din art. 1530, o reprezint art. 1948 din actualul
Codu care dispune c mpreala n natur a bunurilor societii se face potrivit regulilor privitoare la mpreala
bunurilor proprietate comun. Observm c, spre deosebire de despozitiile anterioare, care dispuneau c
mprirea dintre asociai se va face dup regulile motenirii, n care comunitatea de bunuri s-a nscut avnd ca
temei gradul de rudenie, Codul civil nu restrnge sfera de aplicare la un anumit mod de natere a comunitii de
bunuri.

II. SOCIETI COMERCIALE


Societatea comercial poate fi definit drept o grupare de persoane constituit pe baza unui act constitutiv i
beneficiind de personalitate juridic, n care societarii se neleg s pun n comun anumite bunuri, pentru
exercitarea unor fapte de comer, n scopul realizrii i mpririi beneficiilor rezultate.
Avem trei componente principale care ar trebui s fie reunite cumulativ pentru existena societii:
- un contract, denumit i pact societar.
- constituirea unui fond comun, alctuit din aporturi ale membrilor.
- scopul asociailor de a realiza ctiguri i de a le mpri ntre ei.
ntre societatea civil i cea comercial exist asemnri i deosebiri.
Referitor la asemnri ambele au aceeai esen, reprezentnd o grupare de persoane i de bunuri (capitaluri) cu
scop lucrativ. Asociaii urmresc realizarea i mprirea beneficiilor.
7

i societatea civil i cea comercial iau natere printr-un contract de societate, elementele eseniale ale
contractului de societate civil fiind aceleai cu cele ale contractului de societate comercial.
O alt asemnare este aceea c i societatea comercial i societatea civil au personalitate juridic.
Referitor la deosebiri, prima este aceea a obiectului sau naturii operaiilor realizate de societate.
O societate este considerat ca fiind comercial cnd are ca obiect efectuarea unor operaiuni considerate de
Codul comercial ca fiind fapte de comer.
Atunci cnd societatea are ca obiect realizarea unor activiti care nu sunt fapte de comer, ea este o societate
civil.
Acele persoane care exercit profesiuni liberale (medici, avocai, profesori, arhiteci, contabili etc.) nu se pot
asocia cnd obiectul activitii l constituie exercitarea profesiunii respective (liberale) dect sub forma de
societi civile.
Ultima deosebire se refer la condiiile de constituire, funcionare i dizolvare.
Societatea comercial se poate constitui n 5 forme (n nume colectiv, n comandit simpl, n comandit pe
aciuni, pe aciuni i cu rspundere limitat).

Contractul de societate
Art. 1881 alin.l din Codul civil defineste contractul de societate. Noutile fa de art.
1491 din vechiul Cod civil sunt:
introducerea categoriilor de aporturi (preluate din legislaia comercial) admise la constituirea societii:
aporturi bneti, n bunuri, n cunotine specifice sau prestaii (n munc). Aceste categorii se regseau n
vechea reglementare n art. 1503 (n bunuri), art. 1504 (n bani) i n art. 1505 (n munc); ideea este reluat ca
norma imperativ n art.1882 alin. 3;
n afar de scopul de a mpri beneficiile Codul civil adaug, ca alternativa, scopul asociatilor de a se folosi
de economia ce ar putea rezulta;
n alin. 2 al art. 1881 se stipuleaz cota de participare la pierderile societii i anume, n lipsa oricror
precizri n contractul de societate se va presupune c fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor
proportional cu participarea la distributia beneficiului.
n reglementarea anterioar, potrivit art. 1511 se preciza c n lipsa oricror precizri, participarea fiecruia
la ctig sau la pierdere va fi proporional cu suma adus ca aport (deci pentru aportul n bani sau n bunuri), pe
cnd n cazul aportului n munc (n industrie), participarea era apreciat n funcie de valoarea cea mai mic a
aportului n numerar adus de fiecare dintre asociai. Observm c noul regim juridic oblig la evaluarea
aportului, oricare ar fi categoria acestuia (deci i a celui in munca), pentru ca participarea la pierderi sa fie
echitabila, indiferent de natura bunului aportat.
apare n alin.3 a art. 1881 posibilitatea ca societatea sa aiba sau personalitate juridic. Precizarea este
foarte important pentru c doctrina juridic de specialitate dedicase sute de pagini teoriei privind lipsa
personalitii juridice a societilor civile fa de cele comerciale (ca o dobnd chiar de la nmatriculare).
Situaia n practic s-a modificat fata de anul 1865, iar Codul civil actual reflect aceast realitate;

ntre condiiile de valabilitate ale contractului de societate se enumera:

g) posibilitatea ca asociatul s fie persoan fizic sau juridic. Reglementarea anterioar nu rezolv acest
aspect;
o
suit
de
dispoziii
conduceau
la
interpretarea
c
numai
persoanele
fizice pot fi asociai (de ex. art. 1523 se enumera la pct.3 ca o cauz de ncetare a
societii moartea unui asociat sau art. 1526 ce reglementa clauza de continuitate cu
succesorii);
h) situaia unui so ce aporteaz un bun comun (a se vedea nr. 1 Concepte / instituie nou introduse);
8

i) obiectul societii trebuie s fie determinat, licit i n acord cu ordinea public i bunele moravuri (reluarea
prevederilor art. 1492 din anteriorul Cod civil);
j) obligativitatea fiecrui asociat de a aporta fie bani, bunuri, fie prestaie sau cunotine specifice (a se vedea
i art. 1881 alin.l.)
n ceea ce privete regimul aporturilor, Codul civil statueaz:
k) transferul dreptului de proprietate asupra bunului aportat se face potrivit art. 1883 alin.l astfel:
cnd societatea are personalitate juridic, bunul trece n patrimoniul acesteia;
cnd societatea nu are personalitate juridic proprie, aportul devine coproprietatea asociailor.
Excepia: bunul aportat ramane in proprietatea asociatului aportator si trece in folosinta comuna a asociatilor
doar daca prin contract s-a prevazut in mod expres acest lucru. Aceasta exceptie este preluata din reglementarea
data societatilor comerciale prin Legea 31/1990, respectiv prin art. 65 alin 1 (prescurtat L.S.C.)
l)
cand bunul aportat este un bun imobil sau un drept real imobiliar (de exemplu un drept de ipoteca)
contractul de societate trebuie sa imbrace forma autentica; expresie a principiului simetriei juridice (art. 1881
alin 2);
m)
transferul dreptului de proprietate trebuie sa respecte formele de publicitate prevazute de lege, dupa cum
bunul aportat este mobil/imobil, corporal/incorporal. Momentul dobandirii personalitatii juridice pentru
societatea constituita este si momentul transferului dreptului de proprietate de la asociatul aportator, chiar daca
formalitatile de inregistrare in registrele cerute de lege s-au realizat anterior (conf. art. 1883 alin. 3)
in ce priveste forma de redactare a contractului de societate, conform art. 1884 Cod Civil:
n)
se cere forma scrisa, ad probationem, adica, daca prin lege nu se cere altfel, forma scrisa este ceruta
doar ca dovada a contractului (alin. 1);
o)
se cere forma scris, ad validitatem doar n cazul constituirii unei societi ce are personalitate juridic;
n acest caz: forma scris trebuie s conin obligatoriu clauze privind asociaii, aporturile, forma juridic,
obiectul, denumirea i sediul. Nerespectarea acestor condiii atrage ca sanciure nulitate absolut a societii
constituite (conf. art. 1884 alin. 2).
n ceea ce privete durata societii distingem conf. art. 1885 Cod civil ntre societati:
j) cu durat limitat, cnd nsui contractul conine dispoziii n acest sens. Constatm o reluare a coninutului
art. 1502 Cod Civil;
k) cu durat nelimitat (nedeterminat) cnd n contract nu se precizeaz nimic n legtur cu durata. Fa de
dispozitiile art. 1502 alin.l observm c n Codul civil nu se mai precizeaz nimic n legtur cu limitarea
duratei la durata vieii asociailor. Fa de reglementarea, anterioar chiar.cand obiectul de activitate dureaz un
timp determinat contractul de societate trebuie sa precizeze expres durata societii;
1) durata poate fi prelungit nainte de expirarea acesteia (conf. art. 1885 alin. 2); dispozitia este o reluare a
continutului art. 1524 din fostul Cod Civil.
In ce priveste raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori, distingem doua situatii,
conform art. 1886 din noul Cod civil, astfel:
m) o raspundere solidara a asociatilor fondatori si a primilor administratori pentru prejudiciul cauzat prin
nerespectarea unei conditii de forma a contractului de societate, a vreunei formalitati de constituire sau chiar
pentru dobandirea personalitatii juridice (alin.1).
Caracterul solidar al raspunderii este preluat din comercial, observam ca regimul juridic al raspunderii,
promovat de Codul civil, este mult mai sever decat cel prevazut de Codul civil anterior, care in art. 1529 stipula
expres ca raspunderea la societatile civile nu este solidara (spre deosebire de societatile comerciale unde
solidaritatea se prezuma) decat cand este stipulata in mod expres.
n) in cazul efectuarii unor modificari ale contractului de societate raspunderea solidara revine
administratorilor cu drept de reprezentare, fiind vorba de administratorii in functie la data modificarii sau in
functie la data la care trebuia sa se indeplineasca formalitatile referitoare la modificarea contractului (alin. 2);
Dispozitiile art. 1886 din Codul civil sunt preluate din LSC (art. 53 alin. 1) si instituie un regim de raspundere
derogator de la regulile din dreptul civil, asa cum era reglementat de Codul Civil anterior.
regimul juridic bunurilor este detaliat pe parcursul art. 1896 1899 din Codul civil astfel:
9

B)
pentru aportul de bunuri, altele decat cele fungibile, aportarea se face prin transferul drepturilor asupra
acestor bunuri si prin predarea lor efectiva in stare de functionare potrivit destinatiei sociale (art. 1896 alin. 1);
Acest articol continua reglementarea anterioara data prin art. 1503 alin. 1 vechiul Cod Civil care
prevedea ca fiecare asociat este considerat un debitor al societatii pentru tot ceea ce a promis a pune in comun,
cu dispozitiile art. 16 alin. 2 din LSC care prevede ca aporturile in natura sunt varsate prin transferarea
drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.
Pentru a diferentia intre aportarea cu titlu de proprietate si aportarea folosintei, redactorii Codului civil
folosesc formula conform careia asociatul aporteaza proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun raspunde
pentru efectuarea aportului intocmai ca un vanzator fata de cumparator, iar asociatul care aporteaza folosinta
raspunde ca un locator fata de locatar (art. 1896 alin. 2 din Codul civil).
Consideram ca aceste prevederi sunt o actualizare a art. 1503 alin. 2 si art. 1509 din Codul Civil anterior
(mai putin reglementarea riscului pieririi bunului, detaliat in Codul Civil anterior in alin 1 si 2 ale art. 1509)
B) pentru aportul in bunuri fungibile sau consumptibile nu este admis dect cu titlu
de
proprietate
(nu
pot
fi
aduse
cu
titlul
de
folosin),
devenind
proprietatea
asociailor, chiar dac n contractul de societate nu s-a stipulat aceasta n mod
expres.
Aceste reguli constituie o combinaie ntre dispoziiile art. 1509 (alin.l i 2) ale vechiul Cod civil i cele
din art. 65 alin. 1 din LSC (potrivit cruia: In lips de stipulaie contrar, bunurile constituite ca aport n
societate devin proprietatea acesteia din momentul nmatriculrii ei n registrul comerului").
C) pentru aportul de bunuri incorporate regulile sunt ntlnite de art. 1897 Cod civil, astfel:
a) cnd e vorba de o crean asociatul ce aduce un astfel de aport rspunde pentru existena creanei n
momentul aportului i ncasarea acesteia la scaden, fiind obligat s acopere cuantumul acesteia, dobanda
legal care ncepe s curg de la scaden i orice alte daune ce ar rezulta, dac creana nu se ncaseaz n tot sau
n parte (alin.l).
Aceste dispoziii sunt o sintez a reglementrilor cuprinse n art. 1504 alin.l, 1506, 1507 i 1508 din Codul civil
anterior, dar i a art. 16 alin. 3 coroborat cu art. 84 din LSC.
b) cand e vorba de o aportare de actiuni sau parti sociale emise de o alta societate, asociatul aportator
raspunde pentru efectuarea aportului ca un vanzator fata de cumparator (alin. 2). Observam ca acestui tip de
aport ii corespund regulile instituite de art. 1896 alin. 1 Cod civil, ca bunuri fungibile, dar si cele ale art. 1896
alin. 2 Cod civil, pentru ca se transmite chiar dreptul de proprietate;
c) cand se aporteaza cambii sau alte titluri de credit se revine la raspunderea specifica unor creante asa
cum era reglementata de alin. 1 al art. 1897 (alin. 3 al aceluiasi articol);
D) pentru aportul in numerar asociatul aportator datoreaza in caz de neexecutare: suma la care s-a obligat,
dobanda legala de la scadenta si orice alte daune care ar rezulta, fiind de drept pus in iontarziere (art. 1898 din
Codul civil). Aceste dispozitii constituie punerea in practica a cumulului dobanzii cu despagubirile, acceptat ca
exceptie in dreptul civil in cazul intarzierii asociatului, dar si de LSC in art. 65 alin. 2 si 84 alin. 2;
E) cand aportul este in prestatii sau cunostinte specifice regulile sunt instituite de art. 1899 din Codul civil
astfel:
a) aportul este datorat in mod continuu, atata timp cat asociatul care s-a obligat la aceasta este membru
al societatii, iar asociatul este tinut fata de societate pentru toate castigurile realizate din activitatile care fac
obiectul aportului (alin. 1). Aceste dispozitii corespund art. 1505 in Codul Civil anterior.
b) spre deosebire atat de fostul Cod Civil, cat si de reglementarea speciala data de LSC, Codul civil
actual enumera modalitatile prin care se poate realiza aportul in industrie si anume: prin desfasurarea de catre
asociatul care s-a obligat a unor activitati concrete si prin punerea la dispozitia sociatatii a unor informatii,
pentru realizarea obiectului acesteia, in modalitatile si conditiile stabilite prin contractul de societate (alin. 2).
c) sanctiunea pentru neexecutarea aportului in prestatii sau cunostinte specifice este ca societatea are
dreptul la o actiune in excludere a asociatului, cu daune interese, daca e cazul (alin. 3).
Dispozitiile alin. 2 si 3 ale art. 1899 Cod civil sunt novatoare, nici reglementarea civila anterioara, nici cea
comerciala speciala nu contineau detalieri ale notiunii de aport in industrie si nici privind sanctiunea pentru
neexecutarea lui.
in ce priveste participarea la profit si pierderi, Codul civil contine dispozitii noi in art. 1902, astfel:
10

spre deosebire de art. 1511 din Codul Civil anterior care prevedea ca atunci cand prin contract nu se
determina partea de castig sau de pierdere a fiecarui asociat, atunci aceea parte va fi proportionala cu suma pusa
incomun de fiecare, conform art. 1902 alin. 1 Cod civil actual participarea la profitul societatii implica si
contributia la pierderile societatii; conditiile participarii sunt cele stabilite de contractul de societate, de insusi
Codul civil sau de legi sociale aplicabile, dupa caz;
Observam doua schimbari in conceptia redactorilor Proiectului, si anume: pe de o parte participarea
asociatilor nu mai este legata nemijlocit de suma de bani cu care a contribuit fiecare, iar pe de alta parte, nu se
mai mentioneaza proportionalitatea intre participare la capitalul social si contributia la pierderi, asociatii fiind
liberi sa stabileasca alte proportii (aceasta dispozitie trebuie coroborata si cu art. 1894 alin. 3); totusi, in lipsa
oricaror precizari,partea fiecarui asociat la profituri si pierderi este proportionala cu aportul sau la capitalul
social, daca nu s-a convenit altfel (art. 1902 alin. 2).
in acord cu fostul Cod, Codul civil actual prevede in art. 1902 alin. 2 ca partea la profituri si pierderi a
asociatului al carui aport const in prestatii sau cunostiinte specifice este egala cu cea a asociatului care a
contribuit cu aportul cel mai mic, daca nu s-a convenit altfel (similar exista dispozitia din art. 1511 alin. 2 din
Codul civil anterior).
principiul proportionalitatii este intarit de Codul civil si prin art. 1902 alin. 3, potrivit caruia, cand contractul
stabileste numai partea de castig, aceeasi proportie are loc si cat priveste pierderile;
spre deosebire de Codul civil anterior care stipula o sanctiune extrem de grava pentru contractul de societate
ce continea o clauza leonina (fie in sensul pozitiv in care unui singur asociat ii revenea totalitatea castigurilor,
fie in sensul negativ, in care se stipula ca unul sau mai multi asociati sa fie scutiti de a participa la pierdere
conform art. 1513 alin. 1 si 2), Codul civil prevede o sanctiune ce nu afecteaza contractul, ci doar cluaza
leonina. Astfel, conform art. 1902 alin. 5 orice clauza prin care un asociat este exclus de la impartirea
beneficiilor sau de la participare la pierderi este considerata nescrisa.
Codul civil actual, spre deosebire de Codul civil anterior prevede o exceptie, in cazul aportului in munca;
astfel, conform art. 1902 alin. 6, prin exceptie de la art. 1881 alin. 2, asociatul al carui aport consta in prestatii
sau cunostinte specifice este scutit, in masura corespunzatoare acestui aport, de a participa la pierderi, daca
aceasta scutire a fost prevazuta in mod expres in contractul de societate;
o situatie reglementata anterior in Codul civil este reluata in actualul Cod, dar cu un continut nou. Astfel,
daca in reglementarea art. 1506 alin. 2 Cod civil anterior, cand o persoana datora o suma de bani, atat unui
asociat cat si societatii al carei asociat este, numai cand in chitanta ce dovedea plata se mentiona expres ca plata
s-a facut in contul societatii creditorul asociat nu mai putea emite nicio pretentie (chiar daca plata i s-a facut lui
personal), in conceptia noului Cod civil, in cazul in care un debitor comun plateste o parte din datoriile sale fata
de societate si fata de asociat avand aceeasi scadenta, asociatul in mainile caruia s-a facut plata va aloca suma
primita stingerii creantei sale si creantei societare, proportional cu raportul dintre acestea (art. 1906).
Consideram ca deosebirea dintre reglementarea data de actualul Cod si cea anterioara consta in aceea ca
noua reglementare nu mai protejeaza cu precadere interesele societatii in concursul privind distributia platii
datoriilor debitorului comun, ata societatea cat si creditorul personal sunt considerati egali. Nu se mai acorda
preferinta societatii creditoare, asa acum se intampla anterior cand, potrivit art. 1506 alin. 1, chiar cand in
chitanta se prevedea expres ca plata s-a facut pentru asociatul-creditor, prezumtia era ca plata s-a facut si pentru
societatea-creditoare si cota trebuie calculata proportional pentru ambele credite. Aceasta situatie era intarita si
de alin. 2 al aceluiasi articol.
in ce priveste cheltuielile facute de un asociat pentru societate Codul civil reia unele reguli din fostul Cod.
Astfel:
asociatul are dreptul la rambursarea cheluielilor pe care le-a facut pentru societate si de a fi indemnizat
pentru oblogatiile sau pierderile pe care le-a asumat sau suferit actionand de buna-credinta (art. 1907 alin. 1 din
Codul civil, care reia dispozitiile art. 1510 din Codul civil anterior);
asociatul nu poate compensa cheltuielile si pierderile prevazute la alineatul anterior cu datoriile sale fata
de societate si nici paguba cauzata societatii din culpa sa cu jaloanele ce i-a adus prin diferite operatiuni (art.
1907 alin. 2 din Codul civil ce reia continutul art. 1508 din Codul civil anterior)

11

regula potrivit careia este interzisa compensarea intre datoria unui tert fata de societate si creanta
acestuia asupra unui asociat, ce se regaseste in art. 1907 alin. 3 din Codul civil, este o reluare, dar formulta mai
explicit, a art. 1507 din Codul civil anterior;
reguli vechi intr-o forma de redactare noua se regasesc si in art. 1908 din Codul civil. Astfel:
un asociat isi poate asocia o terta persoana la drepturile sale sociale fara consimtamantul celorlalti
asociati care trebuie dat in conditiile dispozitiilor art. 1902. Aceste reguli intalnite de art. 1908 alin. 1 reiau
reglementarea art. 1519 din Codul civil anterior, care insa nu continea trimitere expresa la articolele ce privesc
conditii in care consimtamantul asociatilor este valabil pentru transmiterea partilor de interese;
numirea administratorilor este o institutie reglementata de Codul civil, care preprezinta de asemnea unele
modificari fata de reglementarea anterioara. Astfel:
dispozitiile alin. 1 din art. 1913, conform carora numirea administratorilor, modul de organizare a
acestora, limitele mandatului, precum si orice alt aspect legat de administrarea societatii se stabilesc prin
contract sau prin acte separate, constituie o combinare intre art. 1514 alin. 1 si 1517 pct 1 din Codul civil
anterior;
dispozitiile din alin. 2 al art. 1913, potrivit carora administratrii pot fi asociati sau neasociati, persoane
fizice sau juridice, romane sau straine, sunt preluari ale reglementarii legii comerciale speciale, respectiv ale art.
153 13 alin 1 si 2 din LSC;
dispozitiile cuprinse in alin. 3 si 4 din art. 1913 din Proiect sunt reluari actualizate ale art. 1517 pct 1 din
Codul civil. Astfel:
conform alin. 3 din art. 1913 Daca prin contract nu se dispune altfel, societatea este administrata de
asociati, care au mandat reciproc de a administra unul pentru altul in interesul societatii. Operatiunea facuta de
oricare dintre ei este valabila si pentru partea celorlalti chiar fara a le fi luat consimtamantu in prealabil;
iar conform alin. 4 din art. 1913 Oricare dintre ei se pot opune, in scris, operatiunii mai inainte ca ea sa
fie incheiata .
Observm c fa de reglementarea anterioar, Codul civil impune c form pe care trebuie s o mbrace
opoziia este forma scris. Codul civil anterior nu fcea nicio precizare privind acest aspect.

o reglementare nou introdus de Codul civil n vederea protejrii intereselor terilor este cea coninut
de alin. 5 a art. 1913, conform creia Opoziia nu produce ns efecte fa de terii de bun credin". Codul
civil nu coninea expres aceast meniune, dar conform principiului relativitii efectelor actelor juridice,
acestea produc efecte numai ntre pri, nu i fa de teri.

o reluare, dar cu terminologia actual, a dispoziiilor Codului civil (respectiv ale art. 1514 alin. 2) o
reprezint i art. 1914 din Codul civil, Astfel:
administratorul, n absena opoziiei asociailor, poate face orice act de administrare n interesul societii
(alin. 1);
administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, dac nu se prevede altfel n
contractul de societate (alin. 2);
clauzele care limiteaz puterile de administrare conferite de lege nu sunt opozabile fa de terii de bun
credin (alin. 3). Aceast dispoziie trebuie neleas n conexiune cu art. 1913 alin. 5 de mai nainte;

o combinaie ntre reglementrile cuprinse n legea comercial special respectiv ale art. 72 i 73 din
LSC, cu dispoziiile vechiului Cod, conine art. 1915 din Codul civil, privind rspunderea administratorilor:
administratorii rspund personal fa de societate pentru prejudiciile aduse prin nclcarea legii, a
mandatului su prin culp n administrarea societii (alin.l). Aceste reguli se puteau regsi n art. 1514 alin. 1 i
2 dar coroborat cu art. 1508 Cod civil anterior;

modul de lucru n cazul pluralitii de administratorii este reglementat de art. 1516 din Codul civil care
sintetizeaz dispoziiile art. 1515 i 1516 din Codul civil anterior, similare i celor din art. 76 LSC. Astfel:
Cnd sunt mai muli administratori, fr ca prin mputernicire s se determine puterile fiecruia sau s fie
obligate s lucreze mpreun, fiecare poate administra singur n interesul societii, cu bun credin. Dac
mputernicirea stipuleaz s lucreze mpreun, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare far
ceilali, chiar dac acetia ar fi n imposibilitate de a aciona".

n ceea ce privete drepturile asociailor care nu sunt administratori: Codul civil conine reluarea
unor dispoziii din fostul Cod n art. 1918:
12

conf. alin.l, actele de administrare a societii i cele de dispoziie asupra bunurilor acesteia sunt interzise
asociailor care nu au calitatea de administrator, sub sanciunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta.
Drepturile terilor de bun credin nu sunt afectate. Aceste reguli reprezint o reformulare a art. 1518 i 1517
pct. 4 Cod civil anterior;

n ceea ce privete obligaiile fa de creditorii sociali, Codul civil, n art. 1920 alin.l, reia soluia din art.
1521 Cod civil anterior, i anume c n executarea obligaiilor fa de creditorii societii, fiecare asociat
rspunde cu propriile sale bunuri proporional cu aportul su la patrimoniul social, numai n cazul n care
creditorul social nu a putut fi ndestulat din bunurile comune ale asociailor;

prelund dispoziiile art. 1523 din vechiul Cod privind cazurile de ncetare a societii, respectiv
punctele 3-5, Codul civil actual altur i alte cazuri. Astfel, conf. art. 1925, pierderea calitii de asociat are loc
prin cesiunea prilor de societate, executarea silit a acestora, falimentul, punerea sub interdicie
judectoreasc, retragerea i excluderea din societate. Observm c apar ca situaii noi, cum ar fi cele legate de
cesionarea prilor sociale (benevol sau forat) i cazurile privind retragerea sau excluderea. Acestea
corespund unor situaii din practic pe care legiuitorul civil nu le avea n vedere n vechiul Codul civil.

retragerea unui asociat este reglementat de art. 1926 i art. 1927


din Codul civil Astfel:
asociatul unei societi cu durata nedeterminat sau al crei contract prevede dreptul de retragere, se
poate retrage din societate notificnd societatea cu un preaviz rezonabil, dac este de bun credin i retragerea
sa n acel moment nu produce o pagub iminent societii, conf. art. 1926. Acest articol preia dispoziiile art.
1927 din Codul civil anterior i art. 1928 care arat cnd retragerea nu se consider a fi fcut cu bun credin;
pentru retragerea din societate cu durata determinat art. 1927 alin.l reia dispoziiile art. 1529 ale
fostului Cod civil. Astfel: asociatul unei societi cu durat determinat sau avnd un obiect care nu se poate
nfptui dect ntr-un anumit timp se poate retrage pentru motive temeinice, cu acordul majoritii celorlali
asociai, dac prin contract nu se prevede altfel.
Spre deosebire de art. 1529 din Codul civil anterior care stipula c aprecierea temeiniciei motivelor
retragerii poate fi facuta numai de instan, Codul civil prevede posibilitatea retragerii prin acordul majoritii
asociailor rmai, ceea ce faciliteaz retragerea asociailor.
Conf. art. 1927 alin. 2, dac acordul nu este ntrunit, asociatul se poate adresa instanei, care hotrnd
asupra retragerii, va aprecia legitimitatea i temeinicia motivelor, oportunitatea retragerii n raport cu
mprejurrile i buna credin a prilor. n toate cazurile, asociatul este nevoit s acopere daunele ce ar putea
rezulta din retragerea sa.

cazurile de ncetare a societii reglementate de Codul civil sunt mai numeroase dect cele din Codul
civil anterior. Ca urmare, conf. art. 1930 alin. 1, sub rezerva unor dispoziii legale speciale, contractul nceteaz
i societatea se dizolv prin:
b)
realizarea obiectului societii sau imposibilitatea nendoielnic a realizrii acestuia; dispoziiile reiau
coninutul pct. 2 din art. 1524 Cod civil anterior;
c)
consimmntul asociailor; acesta nu era prevzut expres de Codul civil, dar corespundea regulii
mutuo consensu - mutuo dissensu";
d)
hotrrea instanei; pentru motive legitime i temeinice, Codul civil nu prevedea aceast condiie, ci
interdicia sau nesolvabilitatea unui asociat (pct. 4 din art. 1523) care se pronunau de ctre instanele
judectoreti;
e)
mplinirea duratei societii, cu excepia cazului n care se aplic dispoziiile art. 1931 (e vorba de
prorogarea tacit);
f)
nulitatea societii;
g)
alte cauze stipulate n contractul de societate.
Dei decesul unuia din asociai nu se mai regsete ca o cauz distinct n Codul civil (aa cum se
regsea n vechiul art. 1523 pct. 3), o vom regsi n art. 1938 din Codul civil.
dispoziie nou este coninut n alin. 2 al art. 1930, conform cruia societatea care intr n dizolvare se
lichideaz;
fa de vechiile dispoziii ale art. 1524 din fostul Cod, potrivit crora prorogarea societii trebuia probat
prin aceleai mijloace prin care putea fi probat actul constitutiv, Codul civil identific situaiile n care are loc
prorogarea tacit, i anume: dac societatea continu s execute operaiile sale, iar asociaia continu s iniieze
13

operaiuni intrnd n obiectul de activitate i s se comporte ca asociai. Tot conform art. 1931 din Codul civil,
prorogarea opereaz pe durata de un an, continund din an n an, de la data expirrii duratei societii, dac sunt
ndeplinite aceleai condiii.
n cazul pieirii bunurilor, Codul civil actual, n art. 1937 reia cele dou situaii privind bunul aportat: fie un
titlu de proprietate, fie cu titlu de folosin, reglementate de art. 1525 Cod civil. Deosebirea fa de Codul civil
anterior este c n reglementare, pieirea bunului adus ca aport nu conduce automat la ncetarea societii; ca
modalitate de salvare a societii este prevzut cazul n care societatea poate continua i far asociatul care a
subscris acel bun. Astfel:
- cnd unul dintre asociai a promis s pun n comun proprietatea sau folosina unui bun care a pierit ori s-a
pierdut nainte ca aportul s fi fost fcut, societatea nceteaz fa de toi asociaii, afar de cazul n care
societatea poate continua i far asociatul care a subscris bunul ce a pierit ori s-a pierdut (art. 1937 alin.l);
- societatea nceteaz, de asemenea, n toate cazurile, prin pieirea bunului, dac a fost pus n comun numai
folosina acestuia, iar proprietatea a rmas asociatului, afar de cazul n care societatea poate continua i far
asociatul care a subscris bunul ce a pierit.
art. 1938 din Codul civil enumer i alte cazuri de ncetare a societii, separat de cele prevzute de art.
1930. In reglementarea civil numai una dintre situaiile prevzute constituie o noutate, i anume cea care
privete ncetarea calitii de subiect de drept a unui asociat cu calitatea de persoan juridic. Pentru c actualul
Cod civil reglementeaz posibilitatea ca asociatul s fie persoan fizic sau juridic (conf. art. 1882 alin.l),
apare logic i ca pierderea calitii de persoan juridic s fie o cauz de ncetare a societtii. Celelalte cauze de
incetare se regsesc i n art. 1923 Cod civil. Astfel, conf. art. 1938 din Codul civil, n cazul n care contractul
nu prevede altfel, societatea nceteaz i prin:
- decesul ori punerea sub interdicie a uneia dintre persoanele fizice asociate (corespunde art. 1523 pct. 3 din
Codul civil anterior);
- ncetarea calitii de subiect de drept a uneia dintre persoanele fizice asociate;
- falimentul unui asociat (corespunde art. 1523 pct. 4 din Codul civil anterior).
art. 1526 din Codul civil anterior se regsete n art. 1939 din Codul civil, i anume: n contractul de
societate se poate stipula ca la decesul unui asociat, societatea s continue de drept cu motenitorii acestuia;
corespunde i clauzei de continuitate cu succesorii reglementat de LSC pentru societile de persoane i la
SRL.
dispoziiile art. 1526 din Codul civil, privind drepturile motenitorilor n cadrul societii sunt reluate de
art. 1940 din Codul civil, i anume: dac s-a stipulat c, n cazurile prevzute de art. 1938, de mai sus, societatea
va continua ntre asociaii rmai, asociatul ori dup caz, motenitorul su nu are drept dect la partea sa ori a
autorului su, dup situaia societii, la data cnd evenimentul s-a produs. El nu particip la drepturi i nu este
inut de obligaiile ulterioare dect n msura n care acestea sunt urmarea necesar a operaiilor fcute naintea
acestui eveniment.
o reluare a dispoziiilor art. 1881 alin. 2 din Codul civil, privind participarea la distribuia beneficiului i la
pierderi, se regsete n art. 1947 din Codul civil. Proporionalitatea participrii la beneficii i pierderi era
reglementat n art. 1511 Cod civil anterior. Forma n care o gsim n Codul civil actual este urmtoarea: dac
activul net este nendestultor pentru napoierea n ntregime a aporturilor i pentru plata obligaiilor sociale,
pierderea se suport de asociai potrivit cu contribuia acestora stabilit prin contract. Aadar, spre deosebire de
art. 1881 alin. 2 care prevedea modul de mprire a beneficiilor, art. 1947 reglementeaz suportarea pasivului (a
pierderilor).
tot o reglementare preluat din Codul civil, dar de data aceasta din art. 1530, o reprezint art. 1948 din actualul
Codu care dispune c mpreala n natur a bunurilor societii se face potrivit regulilor privitoare la mpreala
bunurilor proprietate comun. Observm c, spre deosebire de despozitiile anterioare, care dispuneau c
mprirea dintre asociai se va face dup regulile motenirii, n care comunitatea de bunuri s-a nscut avnd ca
temei gradul de rudenie, Codul civil nu restrnge sfera de aplicare la un anumit mod de natere a comunitii de
bunuri
1. CLASIFICAREA SOCIETILOR COMERCIALE
14

Societi de persoane
Societile de persoane sunt caracterizate printr-un numr redus de membri, pentru c la baza asocierii st
cunoaterea reciproc, onestitatea, priceperea profesional, spiritul de iniiativ, contiinciozitatea, puterea de
munc, solvabilitatea, devotamentul fiecruia.
Societatea n nume colectiv este cea mai veche form de societate comercial.
- Rspunderea asociailor este nelimitat n sensul c, indiferent de contribuia fiecrui asociat la constituirea
societii comerciale (aport) fiecare rspunde pentru datoriile societii comerciale cu ntreaga avere personal,
nu n limita aportului. Rspunderea este i solidar, n sensul c, n caz de neplat a datoriilor sociale, oricare
dintre asociai poate fi obligat s plteasc ntreaga datorie (nu doar n limita aportului su).
Aceast rspundere este subsidiar pentru c societatea comercial are personalitate juridic proprie i trebuie
nti urmrit la plata propriilor datorii, iar n cazul n care nu poate plti creditorii societii se vor ndrepta
mpotriva asociailor. Dreptul asociailor de a cere cu prioritate urmrirea bunurilor din patrimoniul societii i
numai dup aceea, subsidiar, bunurile din patrimoniul unuia dintre asociai, corespunde beneficiului n
discuiune ce aparine asociailor, n acest sens asemnarea cu fidejusorii fiind relevant. Acest beneficiu
confer caracterul subsidiar al rspunderii.
- Capitalul social este mprit n pri de interes, care nu sunt negociabile i nu pot fi transmise, n principiu.
Transmiterea prilor de interes sau transmiterea lor n caz de deces al unui asociat opereaz numai dac n
actele constitutive se prevede, n mod expres, continuarea activitii cu motenitorii celui decedat sub forma
clauzei de continuitate cu succesorii. n reglementarea actual societile de persoane au obligaia s verse
integral capitalul social subscris chiar de la data constituirii.
- Nu este permis emiterea de aciuni sau obligaiuni, motiv pentru care asociaii nu sunt acionari.
- Nu pot fi atrai asociai pe baza subscripiei publice.
- Puterile majoritii societarilor sunt limitate, n sensul c, n afar de stipulaie contrar, majoritatea
asociaiilor nu poate decide s schimbe sau s modifice tipul de societate, contractul, obiectul activitii, pentru
c principiul de decizie este al unanimitii.
- Toi asociaii au dreptul de a administra societatea pe baza prezumiei (presupunerii) c i-au acordat reciproc
mandat n aceast privin (pot fi administratori asociaii sau tere persoane).
- Asociaii nu pot fi asociai i n alte societi concurente cu acelai obiect de activitate, nici s fac operaiuni
n contul lor sau al altora, n acelai fel de comer sau unul asemntor ; totui, asociaii pot ndeplini astfel de
activiti dac au consimmntul expres sau tacit al celorlali (se consider tacit consimmntul dat cnd
participarea la astfel de activiti a fost cunoscut de ceilali asociai i acetia nu au interzis continuarea lor).
- Fiecare asociat rspunde cu averea personal, care va trebui s o declarat la constituire.
- Sunt admise aporturi de bunuri n natur, dar i n creane.
- Controlul activitii economico-financiare se realizeaz de regul de ctre asociai, numirea cenzorilor fiind
facultativ.
- La societile de persoane, printre cauzele ce determin dizolvarea pot fi menionate retragerea, excluderea,
incapacitatea, falimentul sau moartea unui asociat, dac astfel colectivul se reduce la un singur membru, fr s
existe n actul constitutiv o clauz de continuitate cu succesorii sau o alt modalitate de a asigura pluralitatea de
membri.
Numrul minim de asociai la societile de persoane este de doi membri.
- n cazul societilor de persoane nu este obligatoriu un capital social minim la constituire.
- Firma cuprinde numele asociailor, sau cel puin a unuia din ei, cu meniunea i alii.
- Actul constitutiv este contractul de societate, nefiind necesar redactarea unui statut ; actul constitutiv este
obligatoriu a fi ncheiat n form autentic la societile de persoane.
- Acesta trebuie s cuprind date de identificare ale asociailor, care pot fi persoane fizice sau juridice, forma,
denumirea, sediul i dac este cazul emblema, obiectul de activitatea cu precizarea domeniului i a activitii
principale, capitalul social cu menionarea aportului fiecrui asociat, n numerar sau n natur, valoarea lui i
modul de evaluare, cine sunt asociaii ce reprezint societatea sau administratorii neasociai cu datele de
15

identificare i puterile ce li s-au conferit ; partea asociailor la beneficii i la pierderi ; sediile secundare, durata
societii i modul de dizolvare i lichidare.
- Fondatorii societii pot fi semnatarii actului constitutiv sau persoanele care au un rol determinant n
constituirea societii n schimb nu pot fi fondatori persoanele care sunt incapabile sau care au fost condamnate
pentru gestiune frauduloas, abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas,
dare sau luate de mit, pentru infraciunile prevzute de Legea nr. 656/2002 privind prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de
terorism, precum i pentru infraciunile prevzute de Legea 31/1990 republicat ;
Societatea n comandit simpl are dou categorii de asociai, comanditaii i comanditarii.
Comanditaii, la fel ca i asociaii societii n nume colectiv, rspund nelimitat, solidar i subsidiar pentru
ndeplinirea obligaiilor sociale. Toi comanditaii, unii dintre ei, sau doar unul, pot fi i administratorii societii
comerciale.
Comanditarii rspund numai n limita aportului lor la capitalul social. Drept urmare, ei nu pot ncheia operaiuni
n contul societii dect dac au mputernicire s administreze societatea, printr-o procur special.
Comanditarii devin automat comanditai n dou modaliti, atunci cnd fac acte de administrare extern (fr
mputernicire, moment din care rspund nelimitat i solidar fa de teri), sau cnd numele lor este trecut n
firma societii (de regul firma cuprinznd numele comanditailor, pentru c ei rspund cu ntreaga avere).
Toate celelalte caracteristici enumerate la societatea n nume colectiv sunt valabile i pentru
societatea n comandit simpl
1.2 Societi de capitaluri
- Societile de capitaluri se caracterizeaz printr-un numr mai mare de acionari, calitile personale ale
acionarilor fiind fr relevan ;
- Este preponderent elementul obiectiv, esenial fiind contribuia financiar a fiecrui acionar la capitalul
social.
- Fiind societi mari, capitalul minim necesar pentru constituirea valabil este de 90.000 lei, cu posibilitatea ca
Guvernul s poat modifica acest capital minim. Cel mult o dat la 2 ani, astfel nct acesta s reprezinte
echivalentul n lei a sumei de 25.000 Euro. Numrul acionarilor nu poate fi mai mic de doi, existnd un termen
de graie de 9 luni n care se poate reconstitui numrul minim de acionari ;
- Sunt constituite prin subscripie simultan sau prin subscripie public.
- Rspunderea acionarilor la societatea pe aciuni se limiteaz la aportul social.
- Capitalul social se mparte n aciuni care sunt negociabile i transmisibile. Fiind negociabile pot fi vndute pe
pieele financiare organizate, cnd sunt cotate la burse. n caz contrar, pot fi vndute pe pieele neorganizate.
- Administrarea societii se realizeaz conform principiului votului majoritii. Administratorii pot fi acionari
sau teri (neasociai), constituii de regul ntr-un consiliu de administraie. Acionarii neadministratori nu pot
conduce interesele societii comerciale.
- Acionarii pot fi comerciani sau necomerciani.
- Sunt admise aportul n numerar (lichiditi) i n natur (bunuri), nefiind permis aportul n creane i n
industrie.
- Controlul activitii este exercitat de ctre comisia de cenzori (minim trei i tot atia supleani) ;
- n firma societii pe aciuni nu este folosit numele acionarilor, ci o denumire proprie, fr legtur cu
numele acionarilor ;
- Decesul, incapacitatea sau falimentul acionarilor nu determin dizolvarea societii, ci scderea capitalului
social sau a numrului de acionari sub o anumit limit.
Trsturile societii n comandit pe aciuni sunt aceleai cu cele ale societii n comandit simpl.
Fiind ns o societate de capitaluri, preia caracteristicile societii pe aciuni.
1.3 Societi cu rspundere limitat
16

Fiind o form intermediar ntre societile de persoane i cele de capitaluri, societatea cu rspundere limitat
poate fi considerat ca societate de persoane cu elemente specifice societilor de capitaluri sau invers.
Ca asemnri cu societile de persoane pot fi menionate urmtoarele
- Numrul relativ mic de asociai, adic maxim 50 asociai;
- Diviziunile capitalului social, numite pri sociale, nu sunt, n principiu, transmisibile (ca excepie pot fi
transmise asociailor; de exemplu: clauza de continuitate cu succesorii sau chiar terilor, dar cu condiia obinerii
acordului a din capitalul social pentru cesiunea prilor sociale);
- Nu poate emite aciuni sau obligaiuni;
- Firma poate conine numele unuia sau mai multor asociai.
- n lipsa de cenzorilor sau a auditorilor financiari, fiecare dintre asociai, care nu are calitate de administrator,
poate exercita dreptul de control, asemntor dreptului ce-l au asociaii la societile n nume colectiv;
Exist i deosebiri fa de societile de persoane
- Rspunderea limitat a asociailor care atrage obligativitatea ndeplinirii condiiei unui capital minim,
respectiv 200 lei, divizat n pri sociale n valoare de cel puin 10 lei;
- Hotrrile asociailor se iau n Adunarea general, care decide, n lips de stipulaie contrar, prin votul
reprezentnd majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale (cnd obiectul l constituie modificarea
actului constitutiv, e necesar votul tuturor asociailor). Prin actul constitutiv se poate stabili ca votarea s se fac
i prin coresponden.
- Administrarea societii poate fi fcut de asociai sau de teri;
- Controlul gestiunii se face de ctre nii asociaii (ca la societile de persoane), dar, cnd numrul asociailor
depete cifra 15, este obligatorie numirea de cenzori;
- Nu sunt admise dect aporturile n natur i numerar i sunt interzise aporturile n creane i n industrie;
1.4 S.R.L.-ul unipersonal

n cazul S.R.L.-ului unipersonal actul constitutiv, reprezentnd voina unei singure persoane, mbrac forma
unui act juridic unilateral, respectiv statutul.
Fiind vorba de un singur asociat, acesta i asum prerogativele pe care Adunarea general a
asociailor le exercit n cazul societilor pluripersonale.
Cnd aportul asociatului este n bunuri mobile sau imobile i nu n numerar, este necesar expertiza
de specialitate a acestuia pentru a se asigura o evaluare obiectiv a bunurilor.
Unicul asociat poate fi i administrator, caz n care, dac a vrsat contribuiile la asigurrile sociale,
inclusiv pentru pensia suplimentar, poate beneficia de pensie de la asigurrile sociale. Asociatul unic poate fi
salariat cu excepia cazului cnd este i administrator unic sau membru al consiliului de administraie. Aadar,
calitatea de salariat a asociatului unic poate fi cumulat cu cea de administrator numai dac este o pluralitate de
administratori ai S.R.L.-ului i asociatul unic nu face parte din consiliul de administraie.
Dac extindem prevederile privind administrarea S.A. i la S.R.L. vom reine c numrul minim de
administratori este de 3 pentru societile comerciale care fac obiectul obligaiei legale de auditare, adic acele
societi ale cror situaii financiare intr sub incidena reglementrilor contabile armonizate cu directivele
europene i standardele internaionale de contabilitate.
S.R.L.-ul unipersonal poate fi neles ca treapt a evoluiei activitii comerciale, prin comparaie cu
activitatea comerciantului-persoan fizic. Deoarece comerciantul (persoan fizic) rspunde nelimitat pentru
obligaiile comerciale asumate, iar, pe de alt parte, n cadrul societilor comerciale se realizase deja trecerea
de la societi de persoane (cu rspunderea nelimitat a asociailor) la societile de capitaluri (cu rspunderea
limitat a asociailor), se punea logic ntrebarea de ce o singur persoan fizic n-ar putea rspunde doar n
limita aportului su la capitalul social. Rspunsul l-a constituit apariia S.R.L.-ului unipersonal, dar n care, prin
bunurile constituite ca aport la patrimoniul respectiv, societatea comercial dobndete personalitate juridic
proprie. Pentru c acest S.R.L. este unic i irepetabil, nelegem de ce Legea nr. 31/1990, modificat,
menioneaz expres c o persoan fizic sau o persoan juridic nu poate fi asociat unic dect ntr-o singur
17

societate cu rspundere limitat i c o societate cu rspundere limitat nu poate avea ca asociat unic o alt
societate cu rspundere limitat alctuit dintr-o singur persoan.
2. FUNCIONAREA SOCIETILOR COMERCIALE
Ca orice persoan juridic, societatea comercial nu are o existen organic i, deci, nici o voin
proprie, natural. De aceea, voina ei se manifest prin organele alese, respectiv organele de conducere, de
execuie i de control al gestiunii societii comerciale.
Voina societii comerciale este adus la ndeplinire prin actele juridice ale organului executiv (de
gerare a activitii, de gestiune) care este administratorul (gerantul) sau administratorii.
Controlul activitii administratorului se realizeaz de ctre asociai (n virtutea drepturilor de
informare, control i expertiz) sau, n anumite cazuri, de un organ specializat, auditorii financiari i cenzorii
societii.
n funcie de forma juridic a societii comerciale exist:
- la societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni exist toate cele trei categorii de organe de
conducere (respectiv Adunarea general a acionarilor), de execuie (administratorii organizai sub forma
consiliului de administraie, directori sau membrii directoratului i consiliu de supraveghere), de control
(respectiv cenzorii i auditorii financiari);
- la societile de persoane, respectiv: societatea n nume colectiv i n comandit simpl, datorit numrului
relativ mic de societari, nu este instituionalizat o adunare general propriu-zis; de asemenea, controlul
gestiunii societii se realizeaz de ctre asociai, nefiind necesari, de regul cenzorii i auditorii financiari.
- la societatea cu rspundere limitat exist cele trei organe enumerate la societatea pe aciuni, dar prezint
unele particulariti.
2.1 Adunarea general
Ca organism de deliberare, adunarea general este chemat s decid, att asupra unor probleme
obinuite pentru viaa societii, ct i asupra unor probleme deosebite, care vizeaz elemente fundamentale ale
societii comerciale.
Pornind de la acest criteriu distingem ntre adunri ordinare i extraordinare, iar n urma
modificrilor aduse Legii nr. 31/1990 republicat, i adunrile speciale. Legea reglementeaz adunarea ordinar
i extraordinar n cazul societii pe aciuni (cu varietatea adunrii constitutive n cazul constituirii prin
subscripie public), cu precizarea atribuiilor fiecreia i a condiiilor de cvorum i majoritate cerute pentru
adoptarea hotrrilor; pentru societatea cu rspundere limitat, dei legea nu distinge ntre adunrile ordinare i
extraordinare, stabilete condiii speciale de cvorum i majoritate.
Adunarea ordinar

Aceast adunarea se ntrunete cel puin o dat pe an, n cel mult 5 luni de la ncheierea exerciiului
financiar. Ea se ine la sediul societii i n localul indicat n convocare.
Adunarea ordinar poate s discute i s decid asupra oricrei probleme nscrise n ordinea de zi.
Potrivit legii, ea are urmtoarele competene:
- s discute, s aprobe sau s modifice bilanul contabil, dup ascultarea raportului consiliului de
administraie, directoratului, consiliului de supraveghere sau cenzorilor;
- s fixeze dividendul cuvenit asociailor (acionarilor);
- s aleag i s revoce membrii consiliului de administraie, respectiv ai consiliului de supraveghere i
cenzorii;
- s fixeze durata minim a contractului de audit financiar, s demit auditorul financiar, la societile
auditate;
- s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul n curs pentru membrii consiliilor (de administraie/ de
supraveghere) sau a cenzorilor, dac nu s-a stabilit prin actul constitutiv;
18

- s se pronune asupra gestiunii consiliului de administraie / de supraveghere;


- s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de activitate, pe exerciiul
financiar urmtor;
- s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau mai multor uniti ale societii.
n societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni, pentru validitatea deliberrilor adunrii
generale ordinare, la prima convocare este necesar prezena acionarilor care s reprezinte cel puin 1/ 4 din
numrul de drepturi de vot, iar hotrrile se iau de ctre acionarii care dein majoritatea absolut (adic
jumtate plus unu) din capitalul social reprezentat n adunare (dac actul constitutiv nu prevede altfel); dac
nu se realizeaz prezena cerut sau majoritatea necesar lurii hotrrii, adunarea se va ntruni, la o a doua
convocare, putnd s delibereze oricare ar fi partea de capital reprezentat de acionarii prezeni, iar
hotrrile se iau cu majoritatea celor prezeni.
Conform modificrilor aduse Legii 31/90 prin Legea 441/2006, au dreptul s cear introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi unul sau mai muli acionari reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5% din
capitalul social. Acelai procent sau chiar o cot mai mic, dac n actul constitutiv se prevede astfel, poate
cere consiliului de administraie / directoratului convocarea adunrii generale. Cnd consiliul de
administraie / directoratul nu convoac AGA, instana de la sediul societii va putea autoriza convocarea
AGA. Costurile convocrii i cheltuielile de judecat sunt suportate de societatea comercial.
2.2 Administrarea societii
Voina oricrei societi comerciale este exprimat de adunarea general, dar este adus la
ndeplinire prin organele de execuie, care realizeaz administrarea (gerarea) societii.
Conform Legii nr. 31/1990 republicat o societate comercial, indiferent de forma ei juridic poate
fi administrat de unul sau mai muli administratori. Pluralitatea de administratori nu este instituionalizat n
cazul societilor de persoane i a societii cu rspundere limitat, iar n cazul societilor de capitaluri este
organizat sub forma unor organe colegiale: consiliu de administraie i comitet de direcie.
n societatea n nume colectiv, gestiunea este asigurat de unul sau mai muli administratori, de regul ei nii
asociai; fiecare administrator avnd dreptul s reprezinte societatea (dac actul constitutiv nu prevede altfel).
n societatea n comandit simpl, administrarea se ncredineaz unuia sau mai multor asociai comanditai
(dac un comanditar ar face acte de administrare fr mputernicire, va deveni automat asociat comanditat,
rspunznd solidar i nelimitat pentru obligaiile sociale).
n societatea pe aciuni administrarea poate fi fcut de un administrator sau de mai muli; cnd sunt mai muli
se constituie un consiliu de administraie care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcie,
compus din membrii alei dintre administratori; preedintele consiliului de administraie este i director general
sau director al societii, conducnd i comitetul de direcie; consiliul de administraie poate angaja, pentru
executarea operaiilor societii, directori executivi, care sunt funcionari ai societii, nefcnd parte nici din
consiliul de administraie, nici din comitetul de direcie.
n societatea n comandit pe aciuni, administrarea societii este ncredinat unuia sau mai multor
comanditai.
n societatea cu rspundere limitat administrarea este realizat de unul sau mai muli administratori (asociai
sau teri).
Condiii pentru desemnarea administratorilor
- administratorii sunt numii temporar i sunt reeligibili; numrul lor fiind impar;
- primii administratori pot fi numii pe 2 ani, iar dac nu s-a prevzut durata mandatului, pentru cei ulteriori
mandatul este de maxim 4 ani;
- persoanele care nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentani ai societii;
- poate fi administrator o persoan fizic sau o persoan juridic, dar n acest ultim caz, persoana juridic va
desemna un reprezentant o persoan fizic; directorii la SA n sistemul unitar, respectiv membrii
directoratului, n sistemul dualist nu pot fi dect persoane fizice;
- administratorul va trebui s ncheie o asigurare de rspundere profesional. Dac activitatea sa va produce
prejudicii societii comerciale, aceasta se va putea despgubi din polia de asigurare.
19

2.3 Sistemul unitar de administrare a societilor comerciale


Prin sistem unitar de administrare urmeaz s nelegem c o societate comercial este administrat de
un consiliu de administraie, n cadrul cruia se face diferena ntre administratori cu funcii executive i
administratori cu funcii neexecutive.
Diferena dintre administratorii executivi i cei neexecutivi este formulat prin Legea 441/2006 conform
creia , cnd are loc o delegare a atribuiilor de conducere ctre directori, acetia vor ndeplini funciile
executive, urmnd ca majoritatea membrilor consiliului de administraie s fie format din administratori
neexecutivi (adic cei ce nu au fost numii directori).
Administratori
Numirea se face fie prin actul constitutiv, fie de ctre AGA ordinar.
Primii administratori sunt numii prin actul constitutiv, iar cei numii ulterior, prin AGA ordinar.
Candidaii pentru posturile de administrator sunt nominalizai de membrii ultimului consiliu de
administraie sau de ctre acionari.
n caz de vacan a unui fost administrator consiliul de administraie numete administratori provizorii
pn la convocarea AGA, dac actul constitutiv nu prevede altfel.
Dac administratorii nu convoac AGA, orice parte interesat se poate adresa instanei judectoreti
teritorial competente care s desemneze persoane nsrcinat cu convocarea AGA. Faptul c oricine poate apela
la ajutorul instanei este explicabil mai ales n ipoteza n care vacana postului determin scderea numrului de
administratori sub minimul legal.
Persoana care are atribuia de a convoca AGA poate fi unicul administrator (cnd vrea s renune la
mandat), cenzorii (n caz de deces sau imposibilitate fizic de exercitare a funciei de ctre administratorul
unic), sau cnd nu exist cenzori, oricare acionar ce se adreseaz instanei care-l poate desemna chiar pe acel
acionar sau pe altul n vederea convocrii AGA.
Poate fi administrator fie o persoan fizic, cu capacitate deplin de exerciiu, pentru c cel ce gereaz
afacerile altuia trebuie s depun maximum de diligen pentru bunul mers al societii comerciale, sau o
persoan juridic. n acest al doilea caz, conform Legii 441/2006, cnd o persoan juridic este numit
administrator sau membru al consiliului de administraie, trebuie s desemneze o persoan fizic, ca
reprezentant permanent. Actele persoanei fizice nu exonereaz de rspundere persoana juridic ce a desemnat-o,
cu alte cuvinte, rspund n mod solidar.
Administratorii pot fi acionari sau nu la societatea pe care o gereaz. Despre administratorul
independent i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a fi independent s-a realizat o prezentare n
seciunea anterioar, dedicat dispoziiilor comune.
Mandatul administratorilor poate varia ntre 2 ani (primii administratori) i maxim 4 ani (administratorii
ulteriori).
Administratorii sunt reeligibili, cnd prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Mandatul trebuie acceptat n mod expres de ctre administrator, iar ca noutate, o persoan fizic poate
exercita concomitent 5 mandate n societi pe aciuni cu sediul n Romnia. Persoana ce depete numrul de
mandate prevzut de lege, trebuie s demisioneze n termen de o lun de la data apariiei situaiei de
incompatibilitate, din ultima funcie obinut n ordinea cronologic a numirilor, fie c e vorba de calitatea de
administrator, membru al consiliului de administraie sau al consiliului de supraveghere. Ca efect va trebui s
restituie remuneraiile i beneficiile primite de la societatea comercial respectiv.
Important este de reinut faptul c deliberrile i deciziile la care a luat parte n exercitarea mandatului la
care trebuie s renune, rmn valabile, chiar dac apruse situaia de incompatibilitate.
Societatea comercial pe aciuni poate fi administrat de unul sau mai muli administratori, numrul lor trebuie
s fie impar.
n cazul pluralitii administratorii formeaz un consiliu de administraie.
Legea instituie obligativitatea numrului minim de 3 administratori pentru societile comerciale care
fac obiectul obligaiei legale de auditare. Sunt supuse acestei obligaii societile comerciale ale cror situaii
20

financiare intr sub incidena reglementrilor contabile armonizate cu directivele europene i standardele
internaionale de contabilitate.
Cnd un administrator are ntr-o anumit operaiune, fie direct, fie indirect, interese contrare intereselor
societii comerciale, trebuie s ntiineze despre aceast situaie pe ceilali administratori i pe cenzori sau
auditori interni, pentru a nu lua parte la nicio deliberare legat de acea operaiune.
Regimul juridic va fi identic n cazul n care ntr-o anumit operaiune sunt interesate soul/soia sa,
rudele sau afinii si pn la gradul IV inclusiv.
Interdicia nu funcioneaz, dac n actul constitutiv nu se prevede altfel, pentru ipotezele n care
obiectul votului l constituie fie oferirea spre subscriere ctre administratorul n cauz sau a persoanelor
considerate rudele lui, de aciuni sau obligaiuni ale societii, fie acordarea de ctre administratorul n cauz
sau rudele sale, a unui mprumut (sau constituirea unei garanii) n folosul societii comerciale.
Este interzis creditarea administratorilor de ctre societatea comercial cnd aceasta mbrac forma acordrii
de mprumuturi administratorilor; acordarea de avantaje financiare cu ocazia ncheierii de ctre administratori
cu societatea comercial a unor operaiuni de livrri de bunuri, prestri servicii sau executare de lucrri;
garantarea direct sau indirect a unor mprumuturi acordate administratorilor; garantarea direct sau indirect a
executrii unor obligaii personale ale administratorilor fa de teri; dobndirea cu titlu oneros, sau plii unei
creane ce are ca obiect un mprumut de care beneficiaz administratorii sau alt prestaie personal a acestora.
Interdicia se aplic i cnd operaiunile vizate sunt ncheiate n interesul soului/soiei, rudelor sau
afinilor pn la gradul IV ale administratorilor.
Acelai regim juridic de interdicie se aplic n cazul operaiunilor ce privesc o societate civil sau
comercial la care una din persoanele enumerate mai nainte este administrator, ori deine singur sau mpreun
cu una din persoanele din lista de mai sus, o cot de minim 20% din capitalul social subscris. Aadar, cnd
exist o relaie de afiliere i un procent de deineri ce depete 20%, se consider c de efectele operaiunii va
beneficia direct sau indirect administratorul societii comerciale, ca urmare a ndeplinirii criteriului controlului.
Sunt dou excepii n care nu se aplic interdicia (cnd operaiunile vizate nu depesc echivalentul n
lei al sumei de 5.000 Euro, sau cnd cnd condiiile n care se ncheie operaiunea nu sunt mai favorabile
administratorilor sau persoanelor apropiate lor, dect cele care, n mod obinuit, societatea le ofer terelor
persoane).
Sunt supuse sanciunii nulitii absolute, actele administratorului, ncheiate n nume propriu, prin care se
nstrineaz sau dobndesc bunuri ctre sau de la societatea comercial, a cror valoare depete procentul de
10% din valoarea activelor nete ale societii, dac nu exist aprobarea AGA extraordinar. Este vorba de 10%
din valoarea activelor nete raportate n situaia financiar a anului precedent sau din valoarea capitalului social
subscris (cnd o situaie financiar nu a fost nc prezentat i aprobat).
Aceste dispoziii sunt valabile i cnd este vorba de operaiuni de nchiriere sau leasing.
n general, cnd actul constitutiv nu dispune altfel, dobndirea sau nstrinarea de bunuri, n nume
propriu, de la sau ctre societatea comercial trebuie mai nti aprobate de AGA extraordinar, sub sanciunea
nulitii absolute.
Au fost abrogate dispoziiile Legii 31/1990 privind sistemul de garanii n cazul administratorilor, care n
reglementarea anterioar sugerau natura juridic de funcionar a administratorului. Conform Legii 441/2006
sistemul de garanie este nlocuit cu obligaia administratorului de a ncheia o asigurare de rspundere
profesional.
Acceptarea expres a mandatului de administrare, non-concurena, diligen i pruden, loialitatea,
confidenialitatea, independena, sunt obligaii ale administratorilor care au fost analizate n cadrul seciunii
privind dispoziiile comune.
Remuneraia administratorilor se stabilete prin act constitutiv sau prin hotrrea AGA. Aceeai este
competena i pentru fixarea limitelor generale ale tuturor remuneraiilor, inclusiv ale celor suplimentare, care
vom vedea, se acord membrilor consiliilor de administraie/ de supraveghere nsrcinai cu funcii speciale sau
ale directorilor/ membrilor directoratului.
Rspunderea este ntemeiat pe regulile mandatului comercial, ca act conex unor acte/fapte obiective de
comer.
21

Rspunderea administratorilor este solidar pentru realitatea vrsmintelor efectuate de asociai,


existena registrelor legale i corecta lor inere, exacta ndeplinire a hotrrilor AGA i cta ndeplinire a
ndatoririlor stabilite de lege i de actul constitutiv.
Creditorii societilor comerciale vor putea intenta aciune n rspundere mpotriva administratorilor
doar n caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea 85/2006 privind insolvena. Dac potrivit acestei
legi fapta administratorului se ncadreaz ntre fapte penale, acesta este deczut din dreptul de a mai deine
calitatea de administrator pe o perioad de 5 ani de la data rmnerii irevocabile a hotrrii de condamnare.
Administratorii rspund fa de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele altor persoane : directori
sau de personalul ncadrat, dac dauna s-a produs ca urmare a nendeplinirii obligaiei de supraveghere de ctre
administratori.
Rspunderea administratorilor este solidar cu predecesorii lor imediai dac, dei aveau cunotin de
neregulile acestora, nu le-au comunicat cenzorilor sau auditorilor.
Singura modalitatea de a nltura solidaritatea pasiv apare n ipoteza n care administratorul a cerut
consemnarea mpotrivirii lui, n registrul deciziilor consiliului de administraie, care s-a comunicat n scris i
cenzorilor sau auditorilor.
Aciunea n rspundere contra administratorilor, pentru daunele produse societii comerciale, aparine
adunrii generale, moment din care mandatul administratorilor nceteaz de drept.
Dac adunarea general nu introduce aciunea n rspundere, i nici nu d curs propunerii unuia sau mai
multor acionari de a iniia o astfel de aciune, au dreptul s introduc aciunea acionarii reprezentnd cel puin
5% din capitalul social, n nume propriu, dar n contul societii.
Consiliul de administraie
Numirea primilor membri ai consiliului de administraie la societile constituite prin subscripie
public, se face de adunarea constitutiv. Dei regula este cea a votului deschis n AGA, pentru alegerea
membrilor consiliului de administraie este obligatoriu votul secret.
Consiliul de administraie se ntrunete cel puin o dat la trei luni.
Comunicarea se face, de regul, de preedintele consiliului, dar e posibil i convocarea la cererea
motivat a cel puin 2 din membrii consiliului sau a directorului general.
Convocarea trebuie s fie fcut cu suficient timp nainte pentru ca administratorii s se informeze
despre ea. De aceea termenul de ntlnire se poate stabili prin decizie a consiliului. Convocarea va cuprinde :
data, locul de desfurare i ordinea de zi (se admite c n situaii de urgen se pot aborda i alte probleme
dect cele de la ordinea de zi).
La fiecare edin se redacteaz un proces-verbal cu numele participanilor, ordinea deliberrilor,
deciziile luate, numrul de voturi ntrunite i opiniile separate.
Pentru a fi valabil procesul-verbal trebuie semnat de preedintele de edin i nc cel puin un
administrator.
Pot participa la edina consiliului, fr drept de vot : cenzorii/auditorii, directorii (dac sunt i
administratori atunci au drept de vot).
Pentru validitatea deciziilor consiliului e necesar prezena a cel puin jumtate din numrul membrilor,
dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel, iar deciziile se iau cu votul majoritii membrilor prezeni (doar
pentru numirea sau revocarea preedintelui se cere votul majoritii membrilor consiliului, nu a celor prezeni).
Este posibil reprezentarea membrilor consiliului, dar un membru prezent nu poate reprezenta dect un
singur membru absent. Este posibil participarea la edinele consiliului i prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distan, dar numai dac, i n condiiile prevzute de actul constitutiv.
Consiliul cuprinde un numr impar de membrii pentru a uura procesul votului. n caz de paritate de
voturi, preedintele consiliului are votul decisiv (cu excepia cazului cnd acesta este i directorul societii n
acelai timp ; n orice situaie n care preedintele n funcie nu poate vota se va alege un preedinte de edin).
Dac exist paritate de voturi i preedintele nu poate beneficia de votul decisiv, propunerea se consider
respins, pentru nentrunirea voturilor.
Este posibil i votul unanim exprimat n scris, fr a mai fi necesar ntrunirea consiliului de
administraie, dac actul constitutiv prevede o astfel de posibilitate, justificat de urgena unor situaii i de
22

protejarea intereselor societii. Nu este admis aceast procedur pentru aprobarea situaiilor financiare anuale
sau a capitalului autorizat.
Cnd are loc delegarea de competen n favoarea unor directori, majoritatea membrilor consiliului va fi format
din administratori neexecutivi ; executivi fiind administratorii directori.
Prin actul constitutiv se poate prevedea ca unul sau mai muli administratori s fie independeni.
Preedintele consiliului poate fi ales de membrii consiliului, sau, dac actul constitutiv o prevede, numit
de AGA ordinar, aceeai AGA ce numete i consiliul.
El este numit pentru o perioad ce nu poate depi durata mandatului su de administrator (2, 4 ani).
Poate fi revocat oricnd, dar de ctre organismul care l-a ales (consiliu), sau l-a numit (AGA ordinar).
El coordoneaz activitatea consiliului i raporteaz AGA despre aceasta, veghind la buna funcionare a
organelor societii (de exemplu votul decisiv n caz de paritate).
Consiliul de administraie poate nsrcina un alt administrator cu ndeplinirea funciei de preedinte,
doar n caz de imposibilitate temporar n care s-ar afla preedintele ales/numit.
Una dintre cele mai importante atribuii ale consiliului este aceea de a supraveghea activitatea
directorilor. n acest sens, orice administrator poate solicita directorilor informaii ce se refer la conducerea
operativ a societii. Despre toate operaiunile ntreprinse, directorul are obligaia s informeze consiliul de
administraie, cu att mai mult cu ct revocarea directorilor poate fi decis oricnd de consiliu.
n cazul n care consiliul de administraie deleag directorilor atribuiile de conducere a societii,
puterea de a reprezenta societatea aparine directorului general. Consiliul de administraie pstreaz ns
atribuia de reprezentare a societii n raporturile cu directorii.
Consiliul de administraie nregistreaz la registrul comerului numele persoanelor mputernicite s
reprezinte societatea, menionnd dac ele acioneaz mpreun sau separat. Acestea depun la registrul
comerului specimene de semntur.
Consiliul de administraie are unele competene de baz, care nu pot fi delegate directorilor (stabilirea
direciilor principale de activitate i de dezvoltare ale societii, stabilirea sistemului contabil i de control
financiar i aprobarea planificrii financiare, numirea i revocarea directorilor i stabilirea remuneraiei lor,
supravegherea activitii directorilor, pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a acionarilor i
implementarea hotrrilor acesteia, consiliul de administraie, respectiv directoratul, e obligat ca n 15 zile de la
data aprobrii acestora, s depun la oficiul Registrului Comerului copii ale situaiilor financiare anuale
consolidate, precum i introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii, potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenei). De asemenea nu pot fi delegate directorilor atribuiile primite de ctre
consiliul de administraie din partea adunrii generale a acionarilor.
Consiliul de administraie reprezint societatea n raport cu terii i n justiie, n lipsa unei stipulaii
contrare n actul constitutiv, consiliul de administraie reprezint societatea prin preedintele su.
Prin actul constitutiv, preedintele i unul sau mai muli administratori pot fi mputernicii s reprezinte
societatea, acionnd mpreun sau separat. O astfel de clauz este opozabil terilor. Prin acordul lor unanim,
administratorii care reprezint societatea doar acionnd mpreun pot mputernici pe unul dintre ei s ncheie
anumite operaiuni sau tipuri de operaiuni.
Consiliul de administraie poate crea comitete consultative, formate din cel puin doi membrii ai
consiliului i nsrcinate cu desfurarea de investigaii i cu elaborarea de recomandri pentru consiliu n
domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor i personalului, sau
nominalizarea de candidai pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor nainta consiliului n mod
regulat rapoarte asupra activitii lor.
Cel puin un membru al fiecrui comitet trebuie s fie administrator neexecutiv independent. Comitetul
de audit i cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puin un membru al
comitetului de audit trebuie s dein experien n aplicarea principiilor contabile sau n audit financiar.
n cazul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul unei obligaii legale de
auditare financiar, crearea unui comitet de audit n cadrul consiliului de administraie este obligatorie.
Delegarea atribuiilor executive i de conducere ctre directori este facultativ (fiind posibil a fi
consemnat n actul constitutiv sau ca decizie a AGA) sau obligatorie (n cazul societilor a cror situaii
financiare anuale fac obiectul unei obligaii de auditare financiar).
23

Directorii
Consiliul de administraie poate delega conducerea societii unuia sau mai multor directori, numind pe
unul dintre ei director general.
Directorii pot fi numii dintre administratori sau din afara consiliului de administraie.
Dac prin actul constitutiv sau printr-o hotrre a adunrii generale a acionarilor se prevede acest lucru,
preedintele consiliului de administraie al societii poate fi numit i director general.
Director al societii pe aciuni este numai acea persoan creia i-au fost delegate atribuii de conducere
a societii. Orice alt persoan, indiferent de denumirea tehnic a postului ocupat n cadrul societii, este
exclus de la aplicarea normelor Legii nr. 31/1990 cu privire la directorii societii pe aciuni. Pot deine
calitatea de director numai persoanele fizice.
Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societii, n limitele
obiectului de activitate al societii i cu respectarea competenelor exclusive rezervate de lege sau de actul
constitutiv consiliului de administraie i adunrii generale a acionarilor.
Modul de organizare a activitii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a
consiliului de administraie.
Prin actul constitutiv, preedintele i unul sau mai muli administratori pot fi mputernicii s reprezinte
societatea, acionnd mpreun sau separat. O astfel de clauz este opozabil terilor.
Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezint societatea doar acionnd mpreun pot
mputernici pe unul dintre ei s ncheie anumite operaiuni sau tipuri de operaiuni.
n cazul n care consiliul de administraie deleag directorilor atribuiile de conducere a societii,
puterea de a reprezenta societatea aparine directorului general.
Consiliul de administraie pstreaz ns atribuia de reprezentare a societii n raporturile cu directorii.
Consiliul de administraie nregistreaz la registrul comerului numele persoanelor mputernicite s
reprezinte societatea, menionnd dac ele acioneaz mpreun sau separat. Acestea depun la registrul
comerului specimene de semntur.
Directorul general i/sau ali directori (dac acetia dein atribuii delegate din partea consiliului de
administraie) vor ncheia cu societatea un contract de administrare (management), contract ncheiat nu pentru
c sunt cumulate dou atribuii : de administrator i de director general/director, ci pentru c funcia de director
general/director implic delegarea unor atribuii din partea consiliul de administraie, care oblig la stabilirea
unor raporturi caracterizate de principiul revocabilitii.
n ceea ce privete revocarea, att n cazul administratorilor, ct i n cazul directorilor, aceasta trebuie s
se fac cu just cauz, n caz contrar existnd dreptul la daune interese.
Acest aspect reprezint o noutate deoarece n vechea reglementare, revocarea se putea face fr vreo
motivare.
n ceea ce privete rspunderea, dispoziiile Legii 441/2006 privind administratorii se aplic i
directorilor.
Remuneraia directorilor este stabilit de consiliul de administraie, n limitele stabilite de actul
constitutiv sau de AGA. Orice avantaje se pot acorda directorilor n aceleai condiii, dac se dovedesc a fi
justificate n raport cu ndatoririle specifice directorilor, dar i cu situaia economic a societii comerciale.
Remuneraia directorilor, obinut n temeiul contractului de mandat e asimilat, din punct de vedere
fiscal, cu veniturile din salarii i se nregistreaz ca atare.
Remuneraia este asimilat cu salariul i n aplicarea reglementrilor art. 5 din Legea 19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare. Aadar
n raportul dintre director i societatea comercial se nasc obligaiile i drepturile specifice, inclusiv dreptul de
asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, dar i drepturile i obligaiile specifice legislaiei
privind sistemul asigurrilor pentru omaj, i stimularea ocuprii forei de munc, i din legislaia privind
asigurrile de sntate.
Caracteristicile sistemului unitar sunt urmtoarele:
24

- separaie ntre funcia neexecutiv, de control (administrator neexecutiv) i cea executiv (directori)
separaie obligatorie, n cazul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul unei
obligaii legale de audit;
- consiliul de administraie are o serie de competene de baz care, pe de o parte, nu i pot fi retrase prin
actul constitutiv sau prin hotrre a adunrii generale a acionarilor i pe care, pe de alt parte, consiliul nu
le poate delega directorilor societii ;
- n cazul delegrii funciei executive ctre directori, administratorii neexecutivi constituie majoritatea
consiliului de administraie;
- noiunea de director (un concept nou) reprezint administratorul sau persoana din afara consiliului de
administraie creia i-au fost delegate din partea consiliului de administraie atribuii de conducere a
societii (noua lege nlocuiete comitetul de direcie organ colegial, cu reguli stricte, rigide de ntrunire i
luare a deciziei cu directorii activitate i rspundere individual, nu colegial);
- numr minim de administratori (n cazul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac
obiectul unei obligaii legate de auditare);
- prin actul constitutiv sau prin hotrre a adunrii generale a acionarilor se poate prevedea c unul sau mai
muli membri ai consiliului de administraie trebuie s fie independeni (legea prevede, cu titlu
exemplificativ, criterii de evaluare a independenei administratorilor);
- crearea de comitete consultative n cadrul consiliului de administraie (ex. Comitet de audit, comitet de
remuneraie) ; comitetul de audit include un administrator independent, aadar consiliul de administraie al
societilor pe aciuni obligate la auditare trebuie s aib i un administrator independent ;
- raporturile dintre societate i administratori (directori sau administratori neexecutivi) sunt guvernate de
regulile mandatului, neputndu-se ncheia pentru ndeplinirea acestui mandat un contract de munc ;
- microntreprinderile i ntreprinderile mici n sensul Legii 346/2006 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, pot deroga de la prevederile Legii 441/2006, respectiv de la
dispoziiile privind numrul minim de 3 administratori, revocarea preedintelui consiliului de administraie
sau delegarea obligatorie a unor atribuii ctre directori cnd exist obligaia legal de auditare financiar.
2.4 Sistemul dualist de administrare
Prin actul constitutiv al unei S.A. se poate meniona ca sistem de administrare: fie sistemul unitar
(analizat anterior), fie cel dualist. n acest ultim caz administrarea este realizat de un directorat i de un consiliu
de supraveghere.
Se pot aduce modificri sistemului de administrare, pe durata funcionrii societii comerciale doar pe
baza hotrrii AGA extraordinare.
n cazul n care societatea comercial opteaz pentru sistemul dualist de administrare, prevederile
privind cenzorii (conform Legii 31/1990) nu sunt aplicabile.
Directorat
Conform Legii 441/2006 conducerea societii revine n exclusivitate directoratului, ce ndeplinete
actele necesare i utile pentru realizarea obiectului de activitate al societii comerciale.
Activitatea sa se desfoar sub controlul consiliului de supraveghere.
Directoratul este cel ce reprezint societatea comercial n raport cu terii, dar i n justiie. Regula
funcionrii directoratului este c membrii directoratului reprezint societatea acionnd mpreun, dar, ca
excepie, cnd sunt toi membrii de acord, pot mputernici pe unul din ei s ncheie anumite operaiuni.
Cei ce fac parte din acest organism poart denumirea de membrii directoratului i nu de directori.
Dintre membrii directoratului cei mputernicii s reprezinte societatea vor fi nregistrai la Registrul
Comerului, unde-i depun i specimenul de semntur.
Desemnarea membrilor directoratului se face de ctre Consiliul de supraveghere, care numete dintre ei
unul, cu funcia de preedinte. Att membrii ct i preedintele nu pot fi dect persoane fizice.
Din punctul de vedere al numrului, cnd este un singur membru, acesta poart denumirea de director
general unic. Cnd sunt mai muli membri, numrul lor trebuie s fie impar.
Ca excepie, numrul minim este de 3, cnd societatea comercial are obligaia legal de auditare.
25

Durata mandatului este de maxim 4 ani.


Dac n actul constitutiv nu se prevede altfel, pentru validitatea deciziilor e necesar prezena a cel puin
jumtate din numrul membrilor directoratului, iar hotrrile se iau cu votul majoritii membrilor prezeni.
Reglementrile sunt identice cu cele prevzute pentru consiliul de administraie i n ceea ce privete
reprezentarea membrilor abseni, utilizarea mijloacelor de comunicare la distan, i votul decisiv n caz de
paritate.
Membrii directorului nu pot fi concomitent i membrii ai Consiliului de Supraveghere.
Revocarea membrilor directoratului poate fi decis tot de Consiliul de Supraveghere, sau, cnd actul
constitutiv prevede aceast posibilitate, chiar de ctre AGA ordinar.
Obligaiile administratorilor se aplic i membrilor directoratului, inclusiv rezolvarea cazului de vacan
a postului. Ca i membrii consiliului de administraie, membrii directoratului pot cere daune-interese n caz de
revocare fr just cauz.
Cel puin o dat la trei luni, directoratul prezint un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la
conducerea societii, la activitatea acestuia dar i la posibila sa evoluie.
Directoratul comunic n timp util consiliului de supraveghere orice informaie cu privire la
evenimentele ce ar putea avea o influen semnificativ asupra situaiei societii.
Consiliul de supraveghere poate solicita directoratului orice informaii pe care le consider necesare
pentru exercitarea atribuiilor sale de control i poate efectua verificri i investigaii corespunztoare; fiecare
membru al consiliului de supraveghere avnd acces la informaiile transmise consiliului.
Directoratul nainteaz consiliului de supraveghere situaiile financiare anuale i raportul su anual,
imediat dup elaborarea acestora.
Totodat, directoratul nainteaz consiliului de supraveghere propunerea sa detaliat cu privire la
distribuirea profitului rezultat din bilanul exerciiului financiar, pe care intenioneaz s o prezinte adunrii
generale.
Consiliul de supraveghere
Consiliul de supraveghere are ca atribuii principale exercitarea controlului permanent asupra conducerii
societii de ctre directorat, numirea i revocarea membrilor directoratului, verificarea conformitatii cu legea,
cu actul constitutiv i cu hotrrile adunrii generale a operaiunilor de conducere a societii, precum i
raportarea cel puin o dat pe an adunrii generale a acionarilor cu privire la activitatea de supraveghere
desfurat.
Pentru cazuri deosebite, consiliul poate convoca AGA.
Dei nu poate exercita atribuii de conducere (acestea aparin doar directoratului), se poate ntmpla ca
anumite tipuri de operaiuni s nu poate fi efectuate dect cu acordul consiliului de supraveghere, dac actul
constitutiv conine dispoziii n acest sens.
Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate de regul din membrii si (cel puin
2) cu rolul de a desfura investigaii i de a formula recomandri n domenii ca: auditul, remunerarea
conducerii, a consiliului i a personalului sau nominalizarea de candidai pentru funcii de conducere.
Preedintele directoratului poate fi numit membru n comitetul de nominalizarea creat de consiliul de
supraveghere, fr ca prin aceast s dobndeasc calitatea de membru n consiliu.
Cel puin un membru al fiecrui comitet creat facultativ trebuie s fie membru independent al consiliului
de supraveghere. Cel puin un membru al comitetului de audit trebuie s dein experien relevant n aplicarea
principiilor contabile sau n audit financiar.
n cazul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul unei obligaii legale de
auditare financiar, crearea unui comitet de audit n cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie.
Consiliul de supraveghere reprezint societatea comercial n raporturile acesteia cu directoratul, pe
care-l controleaz, i pe ai crei membrii i poate revoca.
Numirea membrilor consiliului se face fie prin actul constitutiv (primii membrii), fie de ctre AGA (cei
ulteriori). Revocarea lor este posibil oricnd, prin hotrre AGA, cnd se obine votul a cel puin 2/3 din
numrul voturilor acionarilor prezeni.
26

Numrul membrilor consiliului se stabilete prin act constitutiv, dar nu poate fi mai mic de 3 i nici mai
mare de 11. Unul din membrii este ales preedintele consiliului.
n cazul vacanei vreunui post de membru n consiliu, acesta din urm poate numi provizoriu un
membru, pn la ntrunirea AGA. Dispoziiile privind vacana postului, cuprinse n Legea 441/2006 pentru
consiliul de administraie sunt valabile i n cazul consiliului de supraveghere.
Pentru membrii consiliului de supraveghere exist un numr de restricii (nu pot fi concomitent membri
ai directoratului, nu pot fi salariai ai societii i obligatoriu s existe cel puin un membru independent, n
cazul societilor obligate la auditare).
Consiliul de supraveghere se ntrunete cel puin o dat la trei luni.
Preedintele convoac consiliul de supraveghere i prezideaz ntrunirea.
De asemenea, consiliul de supraveghere este convocat n orice moment la cererea motivat a cel puin
doi dintre membrii consiliului sau ai directoratului. Consiliul se va ntruni n cel mult 15 zile de la convocare.
Dac preedintele nu d curs cererii de convocare a consiliului, autorii cererii pot convoca ei nii
consiliul, stabilind ordinea de zi a edinei.
Membrii directoratului pot fi convocai la ntrunirile consiliului de supraveghere, dar nu au drept de vot.
La fiecare edin se va ntocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanilor, ordinea de zi,
ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi ntrunite i opiniile separate.
Procesul-verbal este semnat de ctre preedintele de edin i de ctre cel puin un alt membru prezent
al consiliului.
n ceea ce privete valabilitatea deciziilor, cvorumul cerut la deliberri, reprezentarea membrilor abseni,
utilizarea mijloacelor de comunicare la distan i votul decisiv n caz de paritate, se aplic reglementrile din
Legea 31/1990, modificat prin Legea 441/2006, privitoare la consiliul de administraie i directorat.
Dispoziiile comune privind drepturile i obligaiile administratorilor sunt valabile i pentru membrii
consiliului de supraveghere.
Controlul gestiunii societii comerciale. Cenzorii. Auditorii
Buna funcionare a unei societi comerciale implic asigurarea unui control desfurat n mod
riguros asupra activitii administratorilor.
Controlul activitii societilor pe aciuni poate fi privit pe dou paliere alternative (societi pe
aciuni care, fiind supuse obligaiei de auditare prin lege, nu pot opta ntre auditori sau cenzori, legea obligndule s apeleze la serviciile auditorilor financiari, care-i organizeaz activitatea potrivit normelor Camerei
Auditorilor Financiari din Romnia, precum i societi pe aciuni ale cror situaii financiare nu sunt supuse n
mod obligatoriu auditului financiar, caz n care, adunarea general a acionarilor poate opta ntre alegerea de
cenzori sau ncheierea de contracte cu auditorii financiari).
Fie c este vorba de auditori financiari a cror activitate este impus de lege, sau hotrt de
acionari, societatea comercial ce i-a organizat controlul prin aceast variant, va organiza auditul intern
potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia.
Obligativitatea organizrii controlului activitii administratorilor de ctre auditorii financiari este
instituit prin Legea 31/90 i pentru S.A.-urile care au ales sistemul dualist de administrare.
La S.R.L. numirea cenzorilor e obligatorie numai cnd numrul asociailor depete cifra de 15.
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cenzorii sunt urmtoarele:
- pot fi acionari sau neacionari, cu excepia cenzorilor contabili care pot fi i teri n raport cu societatea
comercial. Acetia i exercit profesia n mod individual sau n forme asociative;
- s fie alei de AGA n numr de 3 sau mai muli, dar ntotdeauna n numr impar, odat cu cenzorii se aleg tot
atia supleani care completeaz numrul cenzorilor n caz de deces, mpiedicare fizic sau legal, ncetarea sau
renunare la mandat a unui cenzor;
- s exercite personal mandatul care dureaz 3 ani, dup care cenzorii pot fi realei;
- n ciuda modificrii recente a Legii 31/90 care nu mai prevede expres aceast condiie, credem c trebuie
avut n vedere reglementarea anterioar, conform creia cel puin unul din cenzori trebuie s fie contabil
autorizat sau expert contabil;
27

- la societile cu capital majoritar de stat, unul din cenzori trebuie s fie reprezentant al Ministerului Economiei
i Finanelor;
- remuneraia lor este stabilit de AGA;
- este obligatorie nregistrarea la Registrul Comerului a cenzorilor sau auditorilor financiari, precum i a
oricror schimbri legate de acetia;
- nu pot fi cenzori, sau dac au fost alei decad din mandatul lor rudele sau afinii pn la gradul IV inclusiv sau
soia administratorilor, persoanele care primesc sub orice form, pentru alte funcii dect aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneraie de la administratori sau de la societatea comercial sau ai cror angajatori sunt n
raporturi contractuale sau se afl n concuren cu societatea comercial, persoanele crora le este interzis
funcia de membru al consiliului de administraie sau al consiliului de supraveghere i directoratului, adic
persoanele ce nu pot fi fondatori, persoanele care, pe durata exercitrii atribuiilor conferite de aceast calitate,
au atribuii de control n Ministerul Economiei i Finanelor sau al altor instituii publice, cu excepia situaiilor
prevzute expres de lege.
Obligaiile cenzorilor sunt urmtoarele:
- de a supraveghea gestiunea societii;
- de a verifica situaiile financiare i msura n care acestea sunt legal ntocmite i n concordan cu registrele;
- de a verifica dac registrele sunt regulat inute i dac evaluarea patrimoniului s-a fcut conform regulilor
stabilite pentru ntocmirea i prezentarea situailor financiare;
- pot cere de la administratori s le ofere informaii lunar;
- s pstreze secretul informaiilor obinute de la administratori sau acionari;
- ntinderea i efectele rspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. Revocarea lor poate fi
decis de AGA, dar cu votul cerut n adunarea extraordinar. AGA poate decide declanarea unei aciuni n
rspundere pentru daunele cauzate societii prin nclcarea ndatoririlor fa de societate.
Prin Hotrrea nr. 88/2007 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia sunt adoptate
normele de audit intern, aplicabile entitilor care sunt supuse auditului financiar.
Astfel, prin audit intern urmeaz s nelegem o activitate independent i obiectiv care d unei
entiti o asigurare n ceea ce privete gradul de control asupra operaiunilor, o ndrum pentru a-i mbunti
operaiunile i contribuie la adugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajut entitatea s i ating
obiectivele, evalund, printr-o abordare sistematic i metodic, procesele sale de management al riscurilor, de
control, i de guvernare a entitii i fcnd propuneri pentru a-i consolida eficacitatea.
Normele de audit intern cuprind, pe de o parte, standardele de audit intern, elaborate i publicate de
Institutul Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditore I.I.A.) i procedurile privind cadrul general de
desfurare a misiunilor de audit.
Potrivit reglementrilor n vigoare, activitatea de audit intern poate fi organizat fie ca un
compartiment distinct n cadrul entitii economice (societate comercial), fie ntr-o form externalizat,
(contracte de prestri servicii, cnd entitatea ncheie contract cu o societate comercial ce are ca obiect de
activitatea auditarea financiar).

III. CONTRACTE SPECIALE INTERNE


CONTRACTUL DE MANDAT
Mandatul este contractul prin care o parte, numit mandatar, se oblig s ncheie unul sau mai
multe acte juridice pe seama celeilalte pri numit mandant.
Mandatul comercial, fiind cu titlu oneros, nu poate fi revocat n mod unilateral.
cu reprezentare
- poate fi
fr reprezentare
aceasta nu de este esena mandatului, ci numai de natura lui.
general (pentru toate afacerile mandantului)
- poate fi
28

special (pentru o anumit afacere)


n cazul mandatului comercial se confer mandatarului o mai mare libertate de aciune i
independen, potrivit dinamicii activitii comerciale.
Condiii de validitate
Condiii de fond
Pentru a fi valabil ncheiat, contractul de mandat comercial trebuie s respecte condiiile prevzute
de articolul 1179 Cod civil: consimmntul, capacitatea prilor, obiectul contractului i cauza.
a) Consimmntul prilor
Fiind un contract consensual, contractul de mandat se consider perfectat n momentul acordului de
voin al mandatarului i mandantului.
Mandatul poate fi:
expres
tacit (acceptarea mandatului rezult din executarea lui).
b) Capacitatea prilor
Mandatul trebuie s aib capacitatea de a ncheia el nsui actele juridice care urmeaz s fie
ncheiate n numele su de ctre mandatar.
Mandatarul trebuie s aib capacitatea de exerciiu pentru a fi n msur s ncheie acte juridice
personal, n numele i pe seama altuia, fr ns ca legea s-i cear i calitatea de comerciant.
Ct privete calitatea voinei, buna sau reaua-credin la ncheierea actului juridic, modalitatea i
locul ncheierii actului juridic, se raporteaz la persoana reprezentantului mandatar i la ter.
c) Obiectul contractului
n articolul 374 din fostul Cod comercial se meniona c obiectul mandatului comercial este
tratarea de afaceri comerciale, deci obiectul contractului de mandat l constituiau faptele de comer.
n actuala reglementre, Codul civil nu mai face vreo distincie n acest sens, astfel c reglementarea
contractului de mandat include att mandatul n materia actelor de comer, ct i contractul de mandat n
general.
n afara condiiilor generale, comune tuturor contractelor (s fie determinat sau determinabil, s fie
posibil, licit, n circuitul civil etc.), n privina obiectului mandatului se impun urmtoarele precizri:
mandatul are ca obiect ncheierea de acte juridice de ctre mandatar; dac acesta ndeplinete i fapte
materiale, ele vor avea un caracter accesoriu (de exemplu: preluarea bunului care urmeaz a fi
vndut de ctre mandatar, n numele i pe seama mandantului);
actele juridice cu caracter strict personal (de exemplu, testamentul) sau alte declaraii strict personale
nu pot fi ncheiate prin mandatar.
d) Cauza (scopul) contractului de mandat
Cauza, ca element de validitate a contractului de mandat, trebuie s ndeplineasc acele condiii
comune tuturor acelor acte juridice: s fie real, licit, moral i s nu contravin regulilor de convieuire
social.
Forma contractului
Contractul de mandat se ncheie prin simplul acord de voin al prilor (solo consensu), avnd de
regul caracter consensual. Legea, respectiv Codul civil, nu impune o anumit form, deoarece, potrivit
articolului 2013 Cod civil, mandatul poate fi acordat n form scris, verbal sau poate fi chiar tacit.
n practic, mandatul este exteriorizat, de regul, printr-un nscris numit procur.
Procura are o dubl semnificaie:
Semnific operaiunea juridic numit negotium prin care o persoan mputernicete pe alt persoan
mandatar, procurator s ncheie unul sau mai multe acte juridice n numele i pe seama ei; din acest punct
de vedere procura este un act juridic unilateral care urmeaz a fi acceptat de ctre mandatar prin executarea
mputernicirii.
Semnific mijlocul juridic numit instrumentum care dovedete existena i, mai cu seam, coninutul
mandatului, categoriile de acte juridice care vor fi ncheiate i limitele puterii conferite mandatarului.
29

Procura poate fi dat sub forma:


nscrisului sub semntur privat;
nscrisului autentic.
Contractul de mandat poate fi incheiat si verbal, iar acceptarea mandatului poate rezulta si din executarea sa de
catre mandatar. Mandatul dat pentru incheierea unui act juridic supus unei anumite forme conform legii, trebuie
la randul lui sa respecte acea forma, cu exceptia cazului in care forma actului juridic este necesara doar pentru
opozabilitatea actului fata de terti, daca prin lege nu se prevede altfel.
Felurile mandatului
n funcie de ntinderea puterilor conferite mandatarului, mandatul poate fi:
general, n cazul n care mandatarul este mputernicit s ncheie orice acte juridice (de exemplu, actele de
administrare sau de conservare), cu excepia acelora pentru care legea impune existena unui mandat special
(procuratio omnium bonorum);
special, dac mandatarul este mputernicit s ncheie un anumit act juridic (procuratio unicus res) sau
anumite operaiuni determinate (de exemplu, actele de dispoziie ncheierea unei tranzacii, semnarea
actului constitutiv al unei societi comerciale, ipotecarea unui imobil).
n cazul n care mandatul este redactat n termeni generali (de exemplu: mandatul poate s
ndeplineasc acte juridice n numele i pe seama mandantului), el va fi valabil pentru actele de administrare
(de exemplu, ncheierea unui contract de nchiriere) i de conservare (de exemplu, ntocmirea unei notificri
adresate debitorului).
Dubla reprezentare
n aceast situaie mandatarul l reprezint att pe mandant, ct i pe tera persoan.
Obligaiile mandatarului
1. s execute mandatul n limitele primite. Art. 2017 din Codul civil prevede ca mandatarul se poate
abate de la instructiunile primite numai dac i este imposibil s l ncunotiineze pe mandant i se poate
prezuma c acesta ar fi aprobat abaterea dac ar fi cunoscut mprejurrile ce o justific. Mandatarul are
n acest caz obligaia ntiinrii imediate a mandantului despre abateri.
2. s execute nsrcinarea primit cu diligena unui bun comerciant, ca i cum ar fi afacerile sale.
Codul civil precizeaz n art. 2018 al. (1) c dac mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este inut s
execute mandatul cu diligena unui bun proprietar, iar dac mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul
este obligat s l ndeplineasc cu diligena pe care o manifest n propriile afaceri.
3. s arate terilor mputernicirea sa
4. s ncunotiineze fr ntrziere pe mandant despre executarea mandatului
5. s pstreze destinaia sumelor primite pe socoteala mandantului
6. este inut s plteasc dobnzi
7. s dea socoteal pentru gestiunea sa i s napoieze mandantului tot ceea ce a primit n temeiul
mputernicirii sale, chiar dac ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului
Obligaiile mandantului
1. s pun la dispoziia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului (articolul
20125 al. (1) din Codul civil
2. este inut de obligaia de plat a remuneraiei convenite
3. s restituie cheltuielile fcute de mandatar pentru executarea mandatului
Mandantul are obligaii i fa de terele persoane n baza actelor juridice ncheiate de mandatar n
limitele mputernicirii sale.
Rspunderea mandatarului fa de mandant n cazul substituirii unei tere persoane
Mandatarul va rspunde fa de mandant numai n urmtoarele cazuri:
a desemnat o alt persoan (substituit) pentru ndeplinirea mandatului fr s fi avut ncuviinarea
mandantului;
a desemnat o persoan incapabil (nedestoinic) a ncheia actele juridice cerute de mandat sau n stare de
insolvabilitate notorie (articolul 2023 al. (4) Cod civil stabilind c dac substituirea nu a fost autorizat de
mandant, mandatarul rspunde pentru actele persoanei pe care a substituit-o ca i cum le-ar fi ndeplinit el
nsui).
30

n aceast situaie mandatarul a avut dreptul de a se substitui, dar se face vinovat de alegerea
nepotrivit a persoanei care l substituie.
Exist pluralitate de mandatari ori de cte ori prin acelai mandat (mputernicire) au fost
desemnate mai multe persoane n aceast calitate; obligaiile acestora vor fi divizibile (conjuncte), cu excepia
cazului cnd n contract s-a prevzut solidaritatea acestora.
Privilegiul mandatarului
Mandatarul beneficiaz de un privilegiu special (drept de retenie) pentru tot ce i se datoreaz din
executarea mandatului (articolul 2029 din Codul civil, el avnd un drept de retenie asupra bunurilor primite cu
ocazia executrii mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.. Creanele mandatarului au prioritate fa de
oricare alte creane pe care le are fa de mandant. Pentru a exercita acest privilegiu (garanie), mandatarul
trebuie s notifice sumele datorate mandantului, cu somaia de a plti n 5 zile, cu precizarea c va trece la
vnzarea bunurilor. Mandantul poate face opoziie; dac termenele de formulare a opoziiei expir, mandatarul
poate trece la vnzarea bunurilor.
ncetarea contractului de mandat
Contractul de mandat comercial nceteaz prin ndeplinirea funciei sale juridice. Exist i situaii de
natur obiectiv sau subiectiv care duc la stingerea mandatului, respectiv:
revocarea mandatului n cazuri bine justificate, tiut fiind c mandatul comercial este, de regul, cu titlu
oneros.
Revocarea poate fi:
expres printr-o declaraie fcut n acest sens i care trebuie s fie notificat (comunicat) terelor persoane
care, de bun credin, ar putea ncheia acte juridice cu primul mandatar. n lipsa notificrii, terii se pot apra
invocnd aparena de drept n privina primului mandatar.
tacit, adic poate fi dedus din orice mprejurri care dovedesc voina mandantului de a revoca mandatul
ncredinat unei persoane; desemnarea unui nou mandatar pentru ndeplinirea aceleiai operaiuni nseamn,
tacit, revocarea mandatarului precedent.
n cazul n care mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate s-i solicite mandantului
despgubiri dac revocarea sa este intempestiv sau abuziv.
ndeplinirea termenului pentru care a fost ncheiat contractul;
renunarea mandatarului este cauz de stingere a mandatului civil;
moartea mandatarului sau a mandantului;
incapacitatea, interdicia, falimentul uneia din pri. Totui, cnd are ca obiect ncheierea unor acte
succesive cu caracter de continuitate, mandatul nu nceteaz dac aceast activitate este n curs de
desfurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunare al prilor ori al motenitorilor acestora.

Mandatul fara reprezentare. Contractul de interpunere


In practica este posibil ca mandatarul sa incheie acte juridice in nume propriu, dar, pe seama
mandantului. In acest caz, mandatul este fara reprezentare (art. 2039 din Codul civil), numit in doctrina contract
de "prete-nom" (imprumut de nume) sau contract de interpunere de persoane.
Mandatul fara reprezentare poate imbraca forma contractului de comision, de consignatie etc.
In doctrina de specialitate exista doua opinii cu privire la natura juridica a contractului de pretenom.
Intr-o opinie contractul de interpunere este un "mandat simulat un caz particular de simulatie prin interpunere
de persoane.
In alta opinie nu poate confunda contractul de prete-nom cu simulatia prin interpunere de persoane intrucat in
acest caz tertul contractant nu este complice la simulatie.
Indiferent de faptul ca terta persoana a cunoscut simulatia si a acceptat-o sau nu, conventia de pretenom este o simulatie prin interpunere de persoane, deosebirea consta in regimul juridic aplicabil.
Daca actul aparent a fost simulat si tertul a cunoscut acest lucru, el va avea calitatea de parte putand sa invoce
simulatia doar daca exista contrainscrisul (actul ascuns).
In cazul in care tertul cocontractant nu a cunoscut simulatia fiind de buna-credinta se va prevala
doar de actul aparent.
31

De regula, conventia de prete-nom nu este ilicita prin ea insasj, cu exceptia cazului cand se apeleaza
la aceasta operatiune juridica pentru a se ocoli unele dispozitii de ordin imperativ (de exemplu, mandantul nu
avea capacitatea de a incheia actul cu terta persoana).
Intre mandant (ocult) si mandatar se aplica regulile mandatului, iar fata de terti este obligat doar
mandatarul care actioneaza in nume propriu, conform art. 2040 din Codul civil.
CONTRACTUL DE COMISION
Comisionul este un mandatul care are ca obiect achiziionarea sau vnzarea de bunuri ori prestarea
de servicii pe seama comitentului i n numele comisionarului, care acioneaz cu titlu profesional, n schimbul
unei remuneraii numite comision (art. 2043 din Codul civil). Se constat aadar c, spre deosebire de
reglementarea anterioar din art. 405 Cod comercial, unde contractul de comision era definit numai n sfera
afacerilor comerciale, n prezenta reglementare, contractul de comision este definit ca specie a contractului de
mandat.
Contractul de comision, varietate a contractului de mandat, ca operaie de sine stttoare se
caracterizeaz prin faptul c intermediarul (comisionarul) are dou categorii de obligaii:
obligaii care izvorsc din relaiile cu terii;
obligaii fa de comitent.
n raporturile dintre comisionar i comitent se aplic regula mandatului. Dei de afacerea ncheiat
de comisionar profit comitentul, totui acesta din urm, neavnd raporturi contractuale cu terii, nu poate fi
obligat s execute ndatoririle asumate de comisionar.
Contractului de comision prezint urmtoarele caractere juridice: este un contract bilateral, cu titlu
oneros, el neputnd fi revocat pe cale unilateral.
Comisionarul este pltit pentru serviciile fcute comitentului cu o sum de bani, numit comision,
care se stabilete fie sub forma unei sume fixe, fie procentual, calculat la cifra de afaceri pe care o realizeaz
comisionarul n raportul cu terii (comisionarul beneficiaz, ca i mandatarul, de privilegiul special i de dreptul
de retenie asupra bunurilor comitentului pn la ncasarea sumelor de bani ce i se cuvin).
Efectele contractului de comision
Comisionarul este obligat s respecte dispoziiile date de comitent, n limita puterilor conferite
n articolul 2048 al (1) din Codul civil se prevede: Comisionarul are obligaia s respecte ntocmai
instruciunile exprese primite de la comitent.
La al. (2) al aceluiai articol se stabilesc totui unele condiii n care comisionarul se poate ndeprta
de la instruciunile comitentului i anume n cazul lipsei de timp pentru obinerea autorizaiei, a prezumiei
rezonabile c tiind condiiile schimbate, comitentul i-ar fi dat autorizarea i dac ndeprtarea de la
instruciuni nu schimb fundamental natur, scopul sau condiiile economice ale mputernicirii primite..
Oricum ns n aceste cazuri, comisionarul are obligaia s l ntiineze de ndat ce este posibil pe
comitent.
n afara acestor cazuri, orice operaie a comisionarului cu nerespectarea puterilor primite rmne n
sarcina sa.
Pentru ncheierea contractului ntre comisionar i teri nu se stabilesc raporturi juridice ntre
comitent i teri, astfel nct aciunile comisionarului ctre teri pot fi cedate comitentului. De regul,
comisionarul este rspunztor fa de comitent pentru ncheierea actelor juridice cu terii, nu i pentru
executarea lor, afar de convenie contrar.
n mod excepional n contractul de comision se poate stipula o obligaie de garanie a executrii
contractului din partea comisionarului sub forma clauzei star del credere sau ducroir (garania
solvabilitii). Prin aceast clauz comisionarul se oblig s rspund fa de comitent pentru ipoteza n care
terul refuz s-i plteasc obligaiile sau este insolvabil.
n schimbul garaniei executrii obligaiei, comisionarul are dreptul la o remuneraie deosebit, cu
comision special pentru garanii sau pentru credit, denumit provizion sau proviziune.
32

Ct privete natura juridic a clauzei star del credere, aceasta este obiectul unei controverse juridice
n doctrin. Fiind considerat clauz de asigurare pentru insolvabilitate, este considerat garanie de sine
stttoare sau cauiune.
Comisionarul nu poate face operaiuni de vnzare pe credit pe socoteala comitentului, fr autorizarea
acestuia.(art. 2047 din Codul civil)
Aceast regul se justific prin existena limitelor mputernicirii date. Comitentul trebuie s aib
sigurana ncheierii la termenul convenit sau convenabil, a tuturor afacerilor ncheiate cu o alt persoan pe
contul su.
Dac nesocotete aceast regul, riscurile de insolvabilitate ale terului vor fi suportate de
comisionar.
a) Momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra mrfurilor i obiectelor interesate
de transfer
n cazul n care comisionarul vinde mrfuri predate de comitent, comisionarul devine proprietar
asupra sumelor de bani ncasate de la ter i rmne obligat fa de comitent, ca orice debitor.
b) Comisionarul este obligat s dea socoteal comitentului asupra ndeplinirii mandatului
primit
Acesta trebuie s-l informeze pe comitent asupra tuturor mprejurrilor i operaiunilor de natur s
modifice mputernicirea primit.
c) Comisionarul este inut s-i ndeplineasc obligaiile cu bun-credin i diligena unui
profesionist
Comisionarul trebuie s depun o diligen sporit, cerut unui profesionist, acionnd cu buncredin.
Obligaiile comitentului
Comitentul are urmtoarele obligaii:
a) s plteasc comisionul cuvenit comisionarului;
Aceast obligaie curge din momentul n care comisionarul a ncheiat acte juridice cu teri, chiar
dac nu au fost executate nc obligaiile rezultate din actele juridice ncheiate.
b) s restituie cheltuielile fcute de comisionar cu ndeplinirea nsrcinrii primite;
n cazul n care comisionarul a efectuat anumite cheltuieli pentru ducerea la ndeplinire a
mandatului, comitentul trebuie s restituie aceste cheltuieli, pe baza unor dovezi, i s in evidena lor n
registrele contabile, separat pentru fiecare operaiune comercial.
ncetarea contractului de comision
Efectele contractului de comision nceteaz n urmtoarele cazuri:
revocarea mputernicirii de ctre comitent;
renunare la mputernicirea primit de ctre comisionar;
moartea comitentului sau comisionarului;
interdicia comitentului sau comisionarului;
insolvabilitatea sau falimentul prilor
n aplicarea acestor cazuri de ncetare a contractului de comision, trebuie s se in seama de
necesitatea asigurrii securitii raporturilor comerciale.
CONTRACTUL DE CONSIGNAIE
Contractul de consignaie este definit prin art. 2054 al (1) din Codul civil ca varietate a
contractului de comision care are ca obiect vnzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le-a predat
consignatarului n acest scop..
Aa cum rezult din dispoziiile citate, contractul de consignaie este o varietate a contractului de
comision, cuprinznd ns i elemente ale altor tipuri de contracte (de exemplu, ale vnzrii de mrfuri, ale
depozitului).
33

Pentru serviciul su, consignatarul are dreptul la o remuneraie sau numai la suprapreul obinut din
vnzare. Vnzarea se face ntotdeauna la un pre anticipat stabilit de consignant.
Consignatarul este obligat s remit consignantului suma de bani obinut ca pre al vnzrii sau s
restituie bunul n natur n cazul n care nu a fost vndut.
Contractul de consignaie are urmtoarele caractere juridice: este
un contract bilateral (sinalagmatic);
un contract cu titlu oneros;
un contract consensual.
Contractul de consignaie se ncheie n form scris; existena acestuia, precum i orice convenie
privitoare la modificarea, transformarea sau desfiinarea lui, se pot dovedi numai prin nscris (ad probationem)
art. 2055 din Codul civil.
Obligaiile consignantului
S predea consignatarului bunurile mobile care urmeaz s fie vndute
b) S restituie cheltuielile fcute de consignatar cu ocazia ndeplinirii nsrcinrii primite
Prin cheltuieli trebuie nelese sume de bani pentru conservarea, desfacerea, depozitarea bunului
predat n consignaie, afar de stipulaie contrar.
c) Este obligat la plata unei remuneraii
n schimbul serviciilor prestate, consignatarul are dreptul la remuneraie stabilit forfetar sau
procentual; dac nu s-a stabilit acest lucru, consignantul are dreptul la suprapreul ce se obine din vnzri.
Obligaiile consignatarului
a) S ia toate msurile necesare pentru pstrarea i conservarea bunurilor primite
n vederea identificrii bunurilor date n consignaie, acestea trebuie pstrate n ambalajele lor
originale i conservate intacte etichetele, mrcile i orice alte semne exterioare aa cum au fost aplicate de
consignant.
Consignatarul rspunde de orice lips, pierdere sau deteriorare provenite din culpa sa ori a agenilor
i prepuilor si.
b) S asigure bunurile ce i-au fost ncredinate la o societate acceptat de consignant
Asigurarea se va face pentru o valoare cel puin egal cu preul bunurilor prevzute n contract sau
n notele i facturile care nsoesc bunurile, acoperindu-se astfel toate riscurile.
c) S execute mandatul dat de consignant
d) S dea socoteal asupra ndeplinirii mandatului su
ncetarea contractului de consignaie
Contractul de consignaie nceteaz prin:
- revocarea de ctre consignant a mputernicirii;
- renunarea la mandat;
- insolvabilitatea sau falimentul prilor
a)

CONTRACTUL DE AGENIE
n practica comercial internaional, contractul de agenie se caracterizeaz prin flexibilitate
conceptual, ca i contract din categoria contractelor de intermediere de sorginte englez.
Definiie. Contractul de agenie este definit de art. 2072 din Codul civil ca fiind contractul prin care
comitentul l mputernicete n mod statornic pe agent, fie s negocieze afaceri pentru acesta, fie s negocieze i
s ncheie afaceri n numele i pe seama acestuia, contra unei remuneraii, n una sau n mai multe regiuni
determinate.
Agentul este un intermediar independent care acioneaz cu titlu profesional. El nu poate fi n acelai
timp prepusul comitentului.
Caractere juridice. Contractul de agent prezint urmtoarele caractere juridice: este un contract
sinalagmatic, oneros, consensual, intuitu personae, cu executare succesiv, are caracter comercial i comutativ.
34

Particularitile contractului. Agentul permanent este mputernicit n mod statornit s efectueze


anumite operaiuni juridice de natur comercial. Aceast trstur este de esena contractului, n absena
acesteia contractul dobndete natura juridic a contractului de mandat sau comision.
Agentul trebuie s fie un profesionist (art. 2072 al (2) din Codul civil), persoan fizic sau juridic, ce
acioneaz n calitate de intermediar independent. Agentul nu este prepusul comitentului, deci se afl ntr-o
poziie de egalitate juridic cu acesta.
mputernicirea agentului se poate exercita n una sau mai multe regiuni determinate, stabilite prin
contract. Agentul poate reprezenta n teritoriu i ali comiteni, dar nu concureni, i nu poate negocia/ncheia n
cont propriu sau a altor comiteni operaiuni de comer concurente, privind bunuri sau servicii similare
obiectului contractului de agenie.
Condiiile de validitate ale contractului
Condiii de fond. Capacitatea juridic cerut prilor este aceea de a ncheia acte de comer n mod
valabil. Nu poate avea statutul de agent comercial permanent persoana care:
are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice i atribuii de reprezentare ale acesteia (art.
2073 alin. 2 lit. a) din Codul civil);
este asociat sau acionar i este mputernicit legal s i reprezinte pe ceilali asociai sau acionari (art. 2073
alin. 2 lit. b) din Codul civil);
are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode n raport cu comitentul (art. 2073
alin. 2 lit. c) din Codul civil);
intermediaz n cadrul burselor de valori si pieelor reglementate de valori mobiliare, mrfuri i instrumente
financiare derivate (art. 2073 alin. 1 lit. a) din Codul civil);
persoanele care au calitatea de agent sau broker de asigurri i reasigurri (art. 2073 alin. 1 lit. b) din Codul
civil);
persoane care, n calitate de agent, presteaz un serviciu neremunerat (art. 2073 alin. 1 lit. c) din Codul
civil).
Condiii de form. Contractul de agent trebuie ncheiat n form scris, condiie cerut ad
probationem (art. 2027 din Codul civil).
Clauza de neconcuren, reglementat de art. 2075 din Codul civil, trebuie redactat n scris, sub
aciunea nulitii, fiind definit ca acea stipulaie contractual a crei efect const n restrngerea activitii
profesionale a agentului pe perioada contractului de agenie sau ulterior ncetrii sale, trebuie redactat n form
scris, sub sanciunea nulitii. Se aplic numai pentru regiunea geografic sau grupul de persoane la care se
refer contractul i doar peentru bunurile i serviciile n legtur cu care agentul este mputernicit.
Natura juridic a contractului de agent. Contractul de agent are o natur juridic complex,
agentul mbin comportamentul mandatarului cu reprezentarea (negociind i ncheind afaceri n numele i pe
seama comitentului), ct i pe cea a mandatarului fr reprezentare (negocierea afacerilor pentru comitent)
prezentnd elemente distincte i din contractul de comision.
Drept consecin, contractul de agent este un instrument de intermediere a afacerilor comerciale,
fcnd parte cert din familia contractelor de intermediere (mandat comercial, comision, consignaie).
Agentul are urmtoarele obligaii:
- s respecte n mod corespunztor instruciunile rezonabile primite de la comitent;
- s desfoare activitatea numai pe teritoriul prevzut n contract;
- s respecte prevederile clauzei de neconcuren;
- s asigure o eviden separat a operaiunilor i o depozitare distinct a mrfurilor aparinnd
fiecrui comitent;
- s ndeplineasc orice obligaie care i revine potrivit contractului;
- s acioneze cu bun-credin, ca un profesionist, i s comunice toate datele ctre comitent.
Obligaiile comitentului:
35

- s plteasc agentului remuneraia cuvenit. Aceasta trebuie s fie sub forma unei sume fixe sau
ntr-un comision, raportat la volumul sau valoarea operaiunilor sau ntr-o form combinat;
- s ndeplineasc orice obligaii care i revin potrivit contractului sau a dispoziiilor legale;
- trebuie s restituie toate cheltuielile fcute de agent cu ocazia contractului;
- s acioneze cu diligena unui bun profesionist, comunicnd toate informaiile necesare executrii
contractului de agent.

CONTRACTUL DE DEPOZIT
Conform art. 2103 din Codul civil, depozitul este un contract prin care depozitarul primete de la
deponent un bun mobil, cu obligaia de a-l pstra pentru o perioad de timp i de a-l restitui n natur. Cu alte
cuvinte, o persoan, numit deponent, ncredineaz unei alte persoane, numit depozitar, o marf cu obligaia
acestuia s o pstreze, s o conserve i s o restituie la cerere n schimbul unei sume de bani numit tax de
depozit.
Conform al (2) al aceluiai articol din Codul civil, remiterea bunului este o condiie pentru
ncheierea valabil a contractului de depozit, cu excepia cazului cnd depozitarul deine deja bunul cu alt titlu.
Dup cum rezult din aceast definiie, scopul principal urmrit prin ncheierea contractului este
pstrarea, conservarea n vederea restituirii lui n natur la cererea deponentului. Dac acest scop nu este
urmrit n principal, chiar dac depozitarul are i o asemenea obligaie, raporturile dintre pri nu mai pot fi
calificate raporturi de depozit, ci de vnzare-cumprare, antrepriz etc.
Caracterul de depozit are urmtoarele caractere juridice:
- este un contract real, el se consider perfectat n momentul remiterii materiale a mrfii date n
depozit;
- este cu titlu oneros, depozitarul fiind pltit pentru serviciile sale, prin taxa de depozit, calculat n
raport cu cantitatea de marf depozitat care ocup un anumit spaiu i de durata depozitului. Fiind
un contract cu titlu oneros al contractului, depozitul comercial se deosebete de cel civil care poate fi
i cu titlu gratuit. Sechestrul judiciar este de asemenea cu titlu oneros (art. 2143 Cod civil).
- este un contract sinalagmatic, el d natere la obligaii n sarcina ambelor pri. Prin ncheierea
acestui contract nu se transmite dreptul de proprietate.
- depozitul comercial este, de regul, voluntar, deponentul avnd posibilitatea s aleag pe depozitar.
Felurile contractului de depozit
Dac depozitarul este o ntreprindere specializat n primirea de mrfuri (n magazii generale,
antrepozite, docuri) expres autorizate i practicnd tarife oficiale, deponentul primete n schimbul mrfii
depuse trei nscrisuri: un certificat de depozit (recipisa), talonul i buletinul de gaj (warantul).
Toate nscrisurile au acelai coninut cuprinznd obligatoriu urmtoarele meniuni:
- denumirea i sediul depozitarului;
- numrul curent din registrul n care au fost nscrise mrfurile depozitate;
- data emiterii documentelor;
- numele i sediul deponentului;
- natura, cantitatea i valoarea mrfii depozitate;
- plata taxelor de import, dup caz, polia de asigurare;
- durata depozitului.
Certificatul de depozit (recipisa) i buletinul de gaj (warantul) sunt titluri de credit care ncorporeaz
marfa dat n depozit i care se remite deponentului. Ele pot fi titluri de credit la ordin sau la purttor,
negociabile mpreun sau separat. Astfel, deponentul poate vinde marfa depozitat girnd att recipisa de
depozit ct i warantul. El poate doar gaja marfa depozitat, girnd numai warantul rmnnd proprietarul
mrfii atta timp ct nu gireaz i recipisa de depozit (eventual altuia dect creditorului gajist). n acest caz
36

cumprtorului i revine obligaia de a lichida debitul vnztorului pentru a intra n posesia mrfii. Talonul
rmne n registrul administraiei depozitului dovedind existena contractului.
Obligaiile depozitarului
a) Depozitarul este obligat s pstreze marfa ca un bun proprietar
Dac depozitarul nu a pstrat marfa, pentru a rsturna prezumia de culp ce apas asupra lui, trebuie s
dovedeasc c a depus aceeai grij n pstrarea lucrului depozitat ca i n privina mrfurilor proprii i deci
cauza strin care a dus la pierderea, pieirea sau deteriorarea lucrului, nu-i este imputabil. De exemplu, dac
aceleai cauze (molii, umezeal, furt etc.) au pricinuit i deteriorarea sau dispariia propriilor mrfuri.
Prile pot stipula i o clauz de neresponsabilitate sau de atenuare a rspunderii. Depozitarul nu
rspunde ns niciodat de stricciunile provenite prin for major, afar de cazul cnd a fost pus n ntrziere
pentru restituirea bunului depozitat.
b) Depozitarul este obligat s restituie marfa la cererea deponentului
Depozitarul trebuie s restituie la cererea deponentului mrfurile n natur. Dac depozitarul refuz, fr
temei s restituie marfa, dei se afl n detenia sa, deponentul poate obine executarea n natur, potrivit
regulilor aplicabile obligaiei de a face.
n caz de moarte a depozitarului obligaia de restituire se transmite asupra motenitorilor.
Obligaiile deponentului
a) Deponentul este obligat s remit depozitarului marfa ambalat, etichetat n funcie de
natura acesteia;
b) Deponentul este obligat s achite depozitarului eventuale cheltuieli pentru pstrarea,
conservarea mrfii sau cnd acesta a suferit pagube pricinuite de marfa depozitat.
c) Deponentul este obligat s achite taxa de depozit, datorat conform contractului.
Dreptul de retenie a depozitarului i ncetarea contractului
Executarea obligaiilor depozitarului este garantat prin dreptul de retenie prevzut de lege, pe care
depozitarul l are asupra lucrului depozitat. Fiind vorba de un "debitum cum se iunctum", el poate refuza
restituirea lucrului pn la plata integral a sumelor la care are dreptul din cauza depozitului.
ncetarea contractului de depozit
Efectele contractului de depozit nceteaz n urmtoarele cazuri:
- ndeplinirea n avans;
- rezilierea unilateral a contractului;
- moartea;
- interdicia;
- insolvabilitatea ori falimentul prilor.
CONTRACTUL DE REPORT
Definiia contractului de report este cuprins n art. 1772 din Codul civil "contractul de report este
acela prin care reportatorul cumpr cu plata imediat titluri de credit i valori mobiliare circuland n comer
i se oblig, n acela timp, s revand reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeai specie, la o anumit
scaden, n schimbul unei sume determinate.
Contractul de report este un act juridic complex care cuprinde o dubl vnzare; o vnzare ce se execut
imediat, iar cea de-a doua este o vnzare cu termen i la un pre determinat.
n temeiul acestui contract, persoana deintoare de titluri denumit reportal, d n report titlurile unei
alte persoane denumit reportator n schimbul unui pre pltibil imediat. La un anumit termen reportatorul
revinde reportatului titluri de credit de aceeai specie (nu aceleai titluri pe care le-a dobndit) primind un pre
37

determinat. Reportatorul primete de la reportat o remuneraie denumit pre de report sau premiu. Diferena
ntre suma dat i cea ncasat de reportator poart denumirea de report.
Condiiile contractului de report
Pentru a se ncheia un contract de report trebuie s se ndeplineasc urmtoarele condiii:
- s existe un acord de voin ntre reportat i reportator;
- acordul de voin privind vnzarea i revnzarea s fie simultan;
- vnzarea i revnzarea s aib ca obiect titluri de credit care circul n comer.
Efectele juridice ale contractului de report
Aceste efecte privesc transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de credit i fructele civile ale
acestora.
Contractul de report este un contract translativ de proprietate, obiectul contractului de report se
transfer de la vnztor la cumprtor. n esen n privina transferului sunt aplicate dispoziiile dreptului
comun.
n cursul duratei contractului, titlurile de credit pot produce anumite fructe civile (dividende, dobnzi
etc.). Aceste fructe se cuvin reportatorului care culege fructele. Prile pot stabili ca fructele produse de titlurile
de credit s revin reportatului (art. 1773 din Codul civil).
ncetarea contractului de report
Contractul nceteaz ca urmare a producerii efectelor sale, la termenul stabilit de pri. Potrivit legii, la
mplinirea termenului prile pot s prelungeasc contractul cu obligaia de a se pstra condiiile iniiale (art.
1776 din Codul civil).
Conform art. 1776 din Codul civil, lichidarea reportului se va face inuntrul celei de a doua yi de lucru
ce urmeaz scadenei.
Contractul de report poate fi prorogat, rennoit sau supus deportului:
prorogarea este o operaiune juridic prin care se amn scadena revnzrii pe unul sau mai multe
termene (preul de revnzare rmne neschimbat);
rennoirea intervine la expirarea reportului i are ca obiect titluri care difer prin coninut sau specia
lor ori pe un alt pret, presupunnd o predare efectiv a titlurilor (este o novaiune prin schimbarea
obiectului contractului);
deportul este o operaiune invers reportului i intervine pentru satisfacerea nevoilor pe termen, de
credit ale unei persoane: operaia juridic privind deportul intervine pentru satisfacerea nevoilor unei
persoane de a realiza un anumit stoc de aciuni n vederea exercitrii dreptului de opiune la o nou
emisiune, ori pentru a obine majoritatea de voturi n adunarea general a acionarilor.

CONTRACTUL DE CONT CURENT


Conform art. 2171 din Codul civil, contractul de cont curent este definit ca fiind contractul prin care
prile, denumite curentiti, se oblig s nscrie ntr-un cont creanele decurgnd din remiteri reciproce,
considerndu-le neexigibile i indisponibile pn la nchiderea contului.
Contractul de cont curent, astfel cum a fost definit n literatura juridic, este contractul n temeiul cruia prile
se neleg ca, n loc s achite separat i imediat creanele lor reciproce, izvorte din prestaiile fcute de una
ctre cealalt, lichidarea s se fac la un anumit termen, prin achitarea soldului de ctre partea care va fi
debitoare. Pe parcursul derulrii contractului prile nu se desemneaz i nu se comport ca debitor sau creditor
exclusiv. ns, la nchiderea contului operaiunea final difereniaz pe creditor de debitor, fcnd ca cele dou
mase omogene de credit i debit s se compenseze i s dea natere soldului creditor. Prile care ncheie
38

contractul de cont curent poart denumirea de curentiti, iar prestaiile, remize sau remise. Prestaiile sunt acele
operaiuni prin care o parte pune la dispoziia celeilalte pri o valoare patrimonial de orice fel, urmnd ca
suma cuvenit transmitorului s fie depus n cont curent. Suma de bani trecut n cont i pierde
individualitatea, deoarece se contopete cu sumele nregistrate n cont, la activ sau pasiv, dup caz. Numai la
scaden prin adunarea separat a posturilor de la activ i de la pasiv, se va putea ti care dintre cele dou pri
este debitoare, i care, bineneles va trebui s achite soldul.
Conform art. 2172 alin. 1 din noul Cod civil, Creanele care nu pot face obiectul compensaiei nu pot
face obiectul unui cont curent i nu se vor nscrie n acesta sau, dac sunt nscrise, nscrierea se consider
nescris; conf. alin.2 n cazul contractului ncheiat ntre profesioniti, se vor nscrie n cont exclusiv creanele
derivnd din exerciiul activitilor profesionale, dac nu se prevede expres contrariul.
Efectele juridice ale contractului de cont curent
Contractul de cont curent produce anumite efecte juridice. Unele sunt considerate principale (eseniale),
iar altele secundare.
Efectele principale privesc transferul dreptului de proprietate, novaia, indivizibilitatea i compensaia
Ca efect principal va opera transmiterea dreptului de proprietate avnd valoarea respectiv ntre
transmitor i primitor.
Prin efectuarea operaiunilor n cont de creditare a transmitorului i respectiv de debitor a primitorului,
cu valoarea remis, primitorul devine titularul dreptului de proprietate asupra valorii n cauz.
Transferul dreptului de proprietate. Orice valoare remis de o parte contractual la cealalt, face s
opereze prin faptul nscrierii sale n contul curent, transferul dreptului de proprietate n favoarea
cocurentistului care a primit-o adic al acelui care a fcut nscrierea privind debitul su. ns, este posibil
s existe depuneri care s nu fi fost fcute cu scopul transferului dreptului de proprietate (de exemplu,
remise numai cu mandatul de ncasare). Dar, i n acest caz, n orice moment i concomitent se poate
restabili echilibrul valorii remise i primite.
n toate situaiile efectului translativ de proprietate a rimesei efectuate i corespunde n mod necesar i
stimulativ o constituire de credit n favoarea remitentului.
n ipoteza n care depunerile constau n titluri de credit, cambii, efecte de comer, cecuri etc., nscrierea
n cont curent i deci transmiterea dreptului de proprietate se face sub condiia rezolutorie a ncasrii
contravalorii titlului. Legea prezum c nscrierea este fcut sub rezerva ncasrii. Nendeplinirea condiiei,
adic neplata la scaden a cambiei sau a titlurilor de credit de ctre emitent sau alt subscriitor d locul la
aciune n justiie n vederea executrii silite a debitorului cambial sau a subscriitorului titlului de credit.

Novaiunea. Alt efect al contractului de cont este novaiunea adic, transformarea cauzei iniiale
a rimesei ntr-o cauz nou, contractual derivat din contractul de cont din contul curent.
Obligaia iniial se stinge i n locul ei se nasc obligaiile care izvorsc din contul curent (art. 2173 Cod
civil).
S presupunem c potrivit contractului iniial cel care a primit marfa datora preul. Acest pre a fost
trecut n cont ca o crean a celui care a transmis marfa aa nct obligaia iniial de plat a preului a fost
nlocuit cu o nou obligaie care apare n cont, sub form de credit i debit. Astfel, disprnd obligaia iniial
nseamn c, automat, se sting i accesoriile acesteia cum ar fi: gajul, ipoteca, privilegiile etc.
Dac obligaiile iniiale s-au nfiat sub forme diferite: vnzarea cumprarea, mandat, asigurare,
transport etc., acestea dobndesc o unic form, de simple credite i debite n contul curent.
Conform art. 2175 din Codul civil, dac un act sau o operaiune este nul, anulat, reziliat sau rezolvit,
nscrierea remiterilor efectuate n temeiul acestora este stornat.
Indivizibilitate. Sumele nscrise n cont pe baza prestaiilor fcute i pierd individualitatea, ele se
contopesc ntr-un tot indivizibil. Prin urmare, pn la data ncetrii contului, ntre pri nu exist nici
creane, nici datorii i nici una din pri nu poate formula vreo pretenie fa de cealalt parte.

39

Compensaia. Contractul de cont curent are ca efect i o compensaie (art. 2173 din Codul civil) deci,
datoriile reciproce ale prilor se sting pn la concurena debitului i creditului, urmnd a se plti
eventuala diferen.
Efectele secundare se refer la curgerea dobnzilor, dreptul la comision i alte cheltuieli.
Curgerea dobnzilor. Potrivit art. 2173 din Cod civil, pentru sumele trecute n cont, curg dobnzi n
favoarea celui creditat, de la data nscrierii fiecrei operaiuni pn la ncetarea contractului. Dobnzile se
socotesc pe zi, dac prile nu s-au neles altfel.
Dreptul la comision i alte cheltuieli. n temeiul art. 2174 din Cod Civil Drepturile la plata
comisioanelor i la restituirea cheltuielilor pentru operaiunile nscrise n cont sunt la rndul lor incluse n cont,
dac nu se prevede expres contrariul. Comisionul poate fi nu numai un rezultat al operaiunii bancare, ci poate
fi datorat i pentru alte operaiuni (pentru vnzare, mandat, transport etc.). Dac cel care primete prestaia
ndeplinete anumite servicii care n mod obinuit se pltesc, partea n cauz are dreptul s se crediteze cu suma
ce i s-ar fi cuvenit. De asemenea, partea care a fcut anumite cheltuieli pentru operaiunea trecut n cont, de
exemplu, cheltuieli de pot, vam etc., are dreptul s se crediteze n cont cu sumele respective.
Clauze privind ncheierea i ncetarea contului curent
ncheierea contului curent i lichidarea diferenei vor avea loc la termenele scadente stabilite prin
convenie sau la momentul ncetrii contractului (art. 2179 din Cod Civil). nchiderea contului curent poate
avea loc, n cursul executrii contractului, la nelegerea prilor. n ambele situaii se produce compensarea
maselor indivizibile de credit i debit i stabilirea unui sold final, creditor n favoarea unui curentist i debitor n
sarcina celuilalt. Art. 2179 alin.2 Codul civil Soldul creditor constituie o crean lichid i exigibil la care se
va calcula dobnda convenional de la data ncheierii contractului, dac nu este trecut ntr-un cont nou. Dac
soldul nu este trecut ntr-un cont nou, se va calcula, n lips de stipulaie contrar, dobnda legal, de la data
ncheierii contului.
ncetarea contului curent
Contractul de cont curent nceteaz:
pe cale convenional, cnd prile stabilesc un termen, potrivit art. 2183 din Codul Civil, alin.1, sau
dac nu s-a prevzut prin contract, dar s-a convenit ulterior, prin convenie separat ncheiat n form
scris (art. 2183 din Codul Civil). n cazul contractului pe durat nedeterminat, oricare din pri poate
declara ncetarea cu condiia s o ntiineze cealalt parte cu 15 zile nainte (art. 2183 alin.2 din Codul
civil);
ca efect al caracterului intuituu personae: n caz de incapacitate, insolvent sau moarte, cu condiia
respectrii termenului de 15 zile (art. 2183 alin.3 Codul Civil= Aceste dou cazuri desfiineaz
contractul de drept.
.

IVIII.
IV. CONTRACTE SPECIALE INTERNAIONALE
Contractul de comunicare de know-how
Know-how-ul reprezint o serie de cunotine tehnice, intelectuale, ndemnare n realizarea unei reele
tehnologice, a unor procedee.
Trsturile know-how-ului : n primul rnd, reprezint o noutate relativ, iar n al doilea rnd, este nebrevetat
(fie deoarece reprezint o etap n realizarea unei invenii, fie nu este brevetabil). Din aceste trsturi rezult i
specificitatea contractului de comunicare de know-how, i anume, acesta se ncheie ntre autorul know-how-ului
i beneficiar. Din prima trstur a know-how-ului (noutate relativ) rezult obligaia prilor de a-i comunica
reciproc pe durata contractului perfecionrile aduse. Din cea de doua trstur (nebrevetat) rezult clauza de
confidenialitate, beneficiarul fiind inut s pstreze secretul asupra know-how-ului att pe durata contractului,
ct i dup expirarea contractului, i chiar n cazul n care contractul nu s-a ncheiat, dar beneficiarul a luat
cunotin.
Obligaiile prilor
40

Obligaiile comunicantului
- s transmit beneficiarului know-how-ul i s-I asigure asisten tehnic
- s nu transmit know-how-ul concurenei
Obligaiile beneficiarului
- s-l plteasc pe comunicant
Plata se face n redevene asupra cifrei de afaceri realizate de beneficiar.
Prile pot alege legea aplicabil contractului, iar n cazul n care nu au ales-o, se aplic legea n vigoare la
sediul beneficiarului.
Contractul de consulting- engineering
Este vorba de un ansamblu de activiti cu caracter intelectual, ce are ca scop s asigure conceperea i realizarea
unei investiii la un cost sczut, ntr-un termen scurt i cu cel mai ridicat randament.
Acest proces prezint dou faze distincte:
- activitatea de consulting care nsoete proiectarea unei investiii. Beneficiarul este obligat s comunice
prestatorului toate datele, s-l familiarizeze pe acesta cu investiia. Prestatorul este obligat s pstreze
confidenialitatea i s-l sftuiasc pe beneficiar asupra elementelor investiiei
- activitatea de engineering care nsoete etapa de realizare a investiiei. Prestatorul urmrete n numele i n
contul beneficiarului modul n care executantul respect proiectul de investiie. Va participa n numele
beneficiarului la recepiile intermediare i la cea final, semnnd procesele-verbale. Pe de alt parte,
beneficiarul, va trebui s pstreze secretul asupra cunotinelor intelectuale i s-l plteasc pe prestator.
Modalitile de plat sunt: - pe unitate orar de timp
- cost la care se adaug onorariu
- procent asupra valorii finale a investiiei
Dac prile nu au ales legea aplicabil contractului, exist n practic mai multe soluii: o soluie mionritar,
conform creia, se aplic legea de la sediul prestatorului, cu respectarea normelor de aplicaiune necesar de la
locul investiiei, i o alt soluie, conform creia, se va aplica, ori legea n vigoare la sediul beneficiarului, cu
respectarea normelor de aplicaiune necesar de la locul investiiei, ori, legea n vigoare la locul investiiei.
Contractul de franchising
Acest contract se ncheie ntre doi comerciani- francisor i francisee prin care, n schimbul unei plai,
francisorul transmite francisee-ului dreptul de a folosi o marc de fabric, de comer sau de servicii.
Obligaiile prilor
Obligaiile francisorului
- s transmit dreptul de utilizare la mrcii aferente
- s comunice know-how-ul aferent
- s nu fac concuren franchisee-ului
s comunice franchisee-ului eventualele perfecionri ale know-how-ului
Obligaiile franchisee-ului
- s respecte indicaiile date de franchisor n utilizarea mrcii, deoarece trebuie s asigure bunul renume
comercial al mrfii
- s protejeze pe piaa respectiv marca, dar n profitul francisorului
- s respecte confidenialitatea i s comunice franchisorului eventualele perfecionri
- s nu fac concuren franchisorului
- s-l plteasc pe franchisor
Plata se compune dintr-o plat ferm, care se achit la ncheierea contractului i care are figura juridic a unei
taxe de intrare n sistemul francisorului, iar cealalt component este format din redevene asupra cifrei de
afaceri rezultate prin utlizarea acelei mrci.
Un franchisor poate avea pentru aceeai marc mai muli francisee-I, formndu-se astfel un lan, adugndu-se
la nivelul lanului obligaia dintre francisee-I s nu i fac concuren i s-i comunice perfecionrile knowhow-ului. Rezult astfel c se poate realiza la nivelul lanului un adevrat monopol al produsului, serviciului sau
lucrrii, din aceast cauz, contractele de franchising sunt supuse controlului autoritii concurenei.
41

Prile pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu au ales-o, se aplic legea n vigoare la sediul
francisorului cu respectarea normelor de aplicaiune necesar de la sediul francisee-ului.
Contractul internaional de leasing
Iniial, n forma sa clasic, contractul internaional de leasing, poart asupra unor instalaii complexe.
Actualmente, n forma sa recent se aplic i asupra bunurilor de folosin ndelungat.
Contractul internaional de leasing reprezint o cumprare n scop de nchiriere, insoit de o nchiriere n scop
de vnzare.
n cadrul contractului de leasing ntlnim trei parteneri:
vnztorul productor
finanatorul unitate de leasing (numit leasor)
utilizatorul (numit leasee)
Operaiile specifice contractului internaional de leasing
1) Vnzare-cumprare aceast operaie se realizeaz ntre vnztorul productor i leasor. Dintre
obligaiile vnztorului poate fi amintit aceea de a executa fa de societatea de leasing cumprtoare numai
obligaia de dare. Obligaia de facere se execut fa de leasee. Leesee-ul are fa de vnztor obligaia de plat
a preului. De asemenea, obligaia de preluare se execut de ctre leasee.
Plata se face n baza procesului-verbal semnat de vnztor i de leasee.
2) Mandatul prile participante la mandat sunt societatea de leasing (mandantul ) i leasee (mandatar).
Deosebirile fa de mandatul de drept comun: utilizatorul- mandatar nu primete indicaii de la
societatea de leasing, el ncheind operaia n numele i pe contul leasorului, dar n interesul su. Pe de alt parte,
parametrii vnzrii (tehnici) se negociaz direct de ctre leasee n interesul su.
Locaia se realizeaz ntre leasor (locator) i leasee (locatar).
Deosebiri fa de locaia de drept comun: leasorul are fa de leasee numai obligaia de a transmite folosina
instalaiei, posesia fiind transmis de vnztor. Celelalte obligaii se execut de leasor, i anume: s fac
reparaiile capitale i pe cele curente, s asigure instalaia la un asigurtor agreat de finanator i s plteasc
chiria. Dac nu pltete o rat, este obligat s restituie instalaia i pentru restul ratelor de chirie finanatorul
devine creditor chirografar.
4) Promisiunea unilateral de vnzare societatea de leasing este obligat s se conformeze opiunii leaseeului. Acesta poate la sfritul contractului s opteze ntre urmtoarele situaii:
- s continuie locaia pe o nou durat, cu rate mai mici
- s restituie instalaia i implicit, s rezilieze contractul
- s cumpere instalia la un pre rezidual
n cadrul contractului internaional de leasing, vnztorul este direct intersat. El produce instalaia n cauz, care
este greu vandabil cu plata dintr-o dat. Prin intermediul leasingului el este pltit la predarea instalaiei,
rezultnd faptul c i asum obligaia de conformitate particular, i anume, poate conveni cu leesee nu numai
s remedieze instalaia, dar chiar s o perfecioneze.
Leasorul poate fi o banc, o societate specializat sau o societate financiar.
Prin leasing se acord un mprumut pe termen lung leasee-ului. Banca, pentru acest mprumut cere o garanie.
Bunul ipotecat poate avea o valoare care s scad, sau poate fi ipotecat la mai muli creditori.
Leasingul este garantat cu dreptul de proprietate asupra instalaiei, urmnd ca n momentul ncheierii
contractului s se transmit i instalaia, leasee trebuind s aplice la vedere nsemne care s-l indice pe leasor ca
propietar. Dac leasee-ul intr n faliment, instalaia nu intr n masa falimentului.
Dac societatea de leasing nu este o banc, prin intermediul leasingului ea poate acorda un mprumut pe care, n
alte condiii nu l-ar fi putut acorda.
Leasee-ul apeleaz la leasing, fie pentru c are nchis piaa creditului, fie pentru introducerea rapid i mai uor
de suportat a tehnologiei de vrf. n momentul n care instalaia este depit de apariia unei instalaii mai
performante, ea se restituie leasorului.
Leasingul prezint dou forme:
- leasingul financiar n cadrul acestei forme, leasorul avanseaz sumele necesare, iar opiunea leasee-ului are
n vedere ori renoirea locaiei, ori cumprarea bunului.
42

- leasingul operaional n acest caz, leasorul poate fi chiar el productorul instalaiei, iar opiunea leasee-ului
const fie n cumprarea bunului la un pre rezidual, restituirea instalaiei, fie relocaiunea (opiune ntlnit mai
rar). n acest caz, leasorul este ntotdeauna o societate de leasing.
Prile la contract pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu au facut-o, exist dou opiuni:
una care este minoritar, i care const n dezmembrarea leasingului n operaiile componente i supunerea lor
legii pertinente
o alt soluie care este majoritar, conform creia contractul se supune legii n vigoare la sediul societii de
leasing cu respectarea normelor de aplicaiune necesar de la sediul leesee-ului.
Au fost asimilate tehnicii de leasing i alte operaii care presupun nchirierea, i anume contractul de reating i
contractul de time-sharing.
Contractul internaional de factoring
Acest contract este un contract de creditare pe termen scurt care se ncheie ntre factor, pe de o parte, i aderent,
pe de alt parte, prin care, n schimbul unui comision, factorul cumpr de la aderent creanele acestuia, toate,
sau numai o parte.
Factorul este o unitate financiar care dispune de mijloace de eviden contabil, i care va putea s ofere
aderentului consiliere asupra posibililor clieni. Fiind interesat ca clienii s fie solvabili, factorul ine
contabilitatea, i de aceea, n literatura economic factoringul este considerat ca un mijloc rapid de
implementare a tehnicilor moderne.
Obligaiile prilor
Obligaiile aderentului
- s transmit n propietatea factorului creanele agreate. O dat cu preluarea creanelor, factorul preia i riscul,
aderentul fiind obligat s garanteze factorului existena creanei i s nu fac nimic de natur a spori riscul
insolvabilitii debitorilor cedai. Aderentul va subroga pe factor n poziia sa fa de debitorul cedat, aceast
subrogare presupunnd meniunea subrogrii pe fiecare factur i notificarea n orice form , notificare pe care
trebuie s o fac aderentul c se poate libera pltind factorului
- s plteasc factorului comisionul
Obligaiile factorului
- s plteasc aderentului contravaloarea creanelor. O dat cu creanele preia i riscul, i de aceea, are dreptul s
verifice creanele i s le accepte doar pe unele dintre ele. Are dreptul s-i constituie din contravaloarea
creanelor i un provizion pe care s-l utilizeze dac unul dintre debitori este insolvabil sau poate s-l restituie.
Felurile factoringului
Factoringul este de dou feluri:
old line factoring (clasic) prin care factorul pltete aderentului n momentul prelurii creanelor
maturing factoring (la scaden) factorul pltete aderentului n momentul n care creanele devin exigibile
n cadrul contractului internaional de factoring se ntlnesc patru pri:
- aderentul care are sediul ntr-un anumit stat
- banca aderentului (numit i factor la export)
- clienii aderentului aflai n alt stat dect cel al aderentului
- banca clienilor (numit i factor la import). Aceasta face i plata creanelor.
Acest contract se caracterizeaz prin prezena clauzei de exclusivitate pe care aderentul trebuie s o asigure.
Prile pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu au facut-o, se aplic legea n vigoare la sediul bncii
clienilor aderentului .
Contractul internaional de publicitate comercial
Publicitatea se poate desfura:
- n mod direct, de ctre fiecare comerciant, n acest caz activitatea de publicitate nefind o activitate continu.
Presupune ca fiecare comerciant s-i constituie un serviciu propriu de publicitate, care nu poate fi utilizat n
continuu, rezultnd o imobilizare a mijloacelor financiare n activiti temporare;
- n mod indirect, n temeiul unui contract de publicitate.
43

Acest contract presupune mai multe etape, i anume:


n primul rnd, se ncheie contractul de publicitate, prile fiind anuntorul i agenia. Aceasta presupune ca
anuntorul s comunice ageniei datele n msur a familiariza agenia cu specificitatea produsului sau
serviciului. Agenia este obligat s pstreze secretul ,s elaboreze mai multe variante de strategie. n momentul
ncheierii contractului se alege i strategia.
Dup incheirea contractului, se realizeaz elementele de publicitate. Aceasta se face de ctre personalul angajat
al ageniei pe baz de subcontracte ncheiate de agenie pe numele i contul anuntorului cu diferii executani.
Executanii elaboreaz materiale de publicitate, i sunt obligai printr-o clauz de neconcuren. Anuntorul ,
prin agenie este obligat s plteasc pe executani i s protejeze la locul difuzrii materialului publicitar
drepturile de creaie intelectual a executanilor.
A treia etap const n difuzarea elementelor de publicitate. Aceasta se realizeaz pe baz de subcontracte
ncheiate de agenie pe contul anuntorului cu diferii supori. Suporii sunt obligai printr-o caluz de
neconcuren, iar agenia este obligat s-I plteasc pe supori.
Ultima etap const n testarea consumatorilor pentru a se vedea eficiena publicitii i pentru a corecta
strategia de publicitate.
Pentru aceast activitate exist reguli deontologice la nivelul asociaiilor de supori, i, de asemenea, exist i
norme de ordine public (de exemplu, nu se accept publicitatea pentru activiti care afecteaz bunele
moravuri, sau pentru explozivi, armament, droguri, produse care afecteaz viaa).
Prile la contract pot s aleag legea aplicabil acestuia, iar dac nu au ales-o, se aplic legea n vigoare la
sediul ageniei cu respectarea normelor de aplicaiune necesar de la locul de activitate la suporilor.
Plata ageniei se face ori prin sistemul cost la care se adaug onorariu, ori prin sistemul cost la care se adaug
redevene.
O form particular a contractului internaional de publicitate, l reprezint contractul comercial de
sponsorizare. Acest contract se ncheie ntre sponsor (care este un comerciant) i sponsorizat (care este
ntotdeauna o persoan fizic sau o persoan juridic care desfoar o activitate fr scop lucrativ, o activitate
de notoriatate).
n schimbul subvenionrii de ctre sponsor a activitii specifice profilului sponsorizatului, acesta se
oblig cu prilejul respectivelor activiti s promoveze imaginea sponsorului.
Obligaiile prilor
Obligaiile sponsorului
- s subvenioneze activ pe sponsorizat cu mijloace materiale, servicii sau bunuri materiale
- s nu condiioneze specificitatea activitii aponsorizatului
- s nu se amestece n activitatea sponsorizatului
Obligaiile sopnsorizatului
- s promoveze imaginea sponsorului cu prilejul activitilor sale
- s permit sponsorului s distribuie cu prilejul manifestrilor obiecte publicitare
- s respecte clauza de neconcuren n sensul s nu fac concomitent publicitate pentru firme concurente
sponsorului
Prile pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu au ales-o, contractul este supus legii n vigoare ;a
sediul sponsorului cu respectarea normelor de aplicaiune necesar de la locul de activitate al sponsorizatului. n
dreptul romn, privitor la contractul de publicitate, exiat o particularitate. Astfel, este menionat faptul c
sponsorul trebuie s fie o persoan juridic. Sponsorul poate s fie i o persoan fizic de notorietate, doar dac
este recunoscut de o persoan juridic de notorietate.
Contractul internaional de barter
Presupune un contract principal de import, n care exportatorul se oblig s accepte ca respectivul import s-I
fie pltit ntr-o marf precizat la ncheierea contractului, sau n mrfuri convenite pe o list cu parametrii
calitativi i de pre, alegerea urmnd s se fac la momentul plii.
n contractul de export este obligatoriu s se nscrie o clauz penal i contractul s fie nsoit de o scrisoare de
garanie bancar produs de exportator.
44

n contract se alege legea aplicabil fie contractul principal de import, fie dac nu s-a ales legea, forul de
jurisidicie va identifica legea dup acelai mecanism, exinznd-o la ntregul complex contractual.
Barterul este diferit de compensaii i de operaiile paralele. Compensaiile reprezint obligaiile bneti ntre
aceleai persoane care au succesiv calitatea de debitor i creditor, iar operaiile paralele reprezint contractele
care se ncheie ntre aceleai pri, de natur diferit, cu convenia ca la un anumit moment s se valorifice acele
obligaii i s se compenseze.
Contractul internaional de cooperare economic
Contractul internaional de cooperare economic se realizeaz la dou niveluri: la un nivel interstatal i la un
ntre comerciani aparinnd unor state diferite.
Modalitile de ncheiere a acestui contract sunt diferite. Astfel, n primul rnd, exist un cadru instituionalizat,
de tent permanent, reprezentat de organizaiile interguvernamentale. n al doilea rnd, se mai ncheie pe baza
unor acorduri bilaterale sau multilaterale prin care statele partenere i propun s organizeze n comun anumite
obiective industriale.
Aceste forme, indiferent de modalitatea de ncheiere, stabilesc principiile de realizare a obiectivelor precum i
drepturile i obligaiile statelor partenere, n special angajamentele de a asigura condiiile necesare
resortisanilor lor pentru a nfptui contractul de colaborare.
Formele cooperrii
cooperare instituionalizat prin societi comerciale cu participare strin se are n vedere obligatoriu un
aport n numerar sau n natur fcut de investitorul strin n ara de sediu a societii. Presupune o colaborare de
o oarecare durat (minim trei ani) i presupune participarea investitorului la riscul exploatrii, remunerarea lui
fiind legat de rezultatul economic al exploatrii organizate a aportului.
Cooperarea realizat strict pe baze contractuale presupune o investiie, dar remunerarea lui nu e legat de risc
i nu e condiionat de durat.
Domeniul n care se aplic aceast cooperare este domeniul economic (n producie, n comercializare).fiecare
dintre aceste sectoare cunoate forme variate de cooperare. Toate presupun ns transfer de tehnologie.
n domeniul cooperrii n producie - aceast cooperare const n realizarea n comun de ctre doi
parteneri, n statul unuia dintre ei, de investiii. Aceast form de cooperare poart denumirea de cooperare de
pay-back., aceasta prezentnd mai multe variante: constituirea n comun de obiective de investiii, modernizarea
de asemenea obiective, tehnologizarea i investirea fiind rambursate prin bunuri i servicii. O cot din
rambursare e asigurat de alte mrfuri provenind din ara gazd. Poate fi definit ca o modalitate nou de
investiie strin pentru c remunerarea investitorului e legat de producia obiectivului.
Contractarea de capacitate- una dintre pri pune la dispoziie capacitatea de producie, iar cealalt parte
aduce tehnologie, for de munc. Plata poate fi fcut n numerar sau n produse realizate de cel care
exploateaz capacitatea.
Contractarea de specialitate se prezint sub mai multe forme. Una dintre forme este atunci cnd partnerii
produc fiecare subansambluri, apoi fac schimb de subansambluri, i fiecare dintre ei produce produse finite.
Asigurarea surselor de aprovizionare cu materii prime: - unul dintre parteneri face investiii pentru descoperirea
de zcminte naturale n statul celuilalt partener, plata fcndu-se prin producte ale zcmntului.
Cooperarea n cercetarea tiinific presupune realizarea n uniti proprii de cercetare, fundamentarea i
schimbarea rezultatelor sau realizarea n comun n uniti comune de cercetare, ambii partenri avnd acces egal
la rezultat.
Cooperarea n comercializare aceast cooperare duce la profit prin diversificarea mrfurilor pe pia , prin
atragerea clientelei. Presupune schimburi ntre magazine sau comercializarea n comun n spaii comune de
mrfuri aparinnd ambilor parteneri.
Indiferent de domeniul de cooperare, de forma de cooperare, contractul de cooperare economic se ncheie sub
forma unui contract cadru (prile, obiectul, contribuiile fiecrei pri, modul n care se face plata) fiind
prestabilite.
Acest contract este nsoit ulterior de contracte adiacente ncheiate de fiecare partener cu terii, dar subsumate
atingerii obiectivului.
45

Nu exist norme uniforme ci exist doar contracte tip i ghiduri de contractare.


Prile aleg legea aplicabil contractului iar litigiile se soluioneaz pe calea arbitrajului n echitate. Dac prile
nu au ales legea, soluiile sunt variate, dar se confer preferin legii locului de realizare a obiectivului.
Contractul internaional de turism
Exist numeroase state ale cror venituri se realizeaz din turism i totui, contractul internaional de turism nu
este reglementat de nici un sistem de drept. S-a ncercat reglementarea lui prin analogie.
Acest contract se ncheie ntre turist, pe de o parte, i o agenie de turism, pe de alt parte, prin care, agenia de
turism, n schimbul unei pli, se oblig s pun la dispoziia turistului un voiaj sau i ofer sprijin asigurndu-I
agrementul.
Contractul internaional de turism este un act unilateral de comer, agenia de turism avnd calitatea de
comerciant. Cel mai adesea, turistul este o persoan fizic i poate fi i o persoan cu capacitate de exerciiu
limitat.
n practica unor instane s-a ncercat reducerea contractului de turism la contractul de mandat , agenia de
turism fiind considerat mandatara turistului. Aceast prere este greit, deoarece, agenia de turism vinde
turistului un singur voiaj preorganizat, ntocmai unei mrfi. Spre deosebire de mandatar, care este abilitat s
ncheie acte juridice pentru turist, agenia de turism svrete mai ales fapte materiale.
S-a ncercat, de asemenea, analogia cu contractul de antrepriz, deoarece, la fel ca antreprenorul, agenia de
turism, realizeaz un voiaj sau nu sejur. Se ignor ns faptul c antreprenorul are obligaii de rezultat, pe cnd
agenia de turism, obligaii de mijoace.
S-a mai ncercat o analogie cu contractul de transport, deoarece cele mai numeroase dintre contractele de turism
au n vedere realizarea unui voiaj. Dar n cazul contractului de transport, cruul, se oblig s-l deplaseze n
spaiu pe cltor, fiindu-I indifernt scopul de reconfortare. Chiar dac agenia de turism dispune de mijloace de
transport, aceast lucru l reprezint una dintre numeroasele prestaii turistice. Transportul presupus de contractul
de turism este subsumat scopului de reconfortare.
Din aceast cauz se impune o reglementare proprie. O asemenea reglementare s-a ncercat n 1972 prin
Convenia de la Bruxelles, care a avut loc sub auspicile Organizaiei Internaionale a Turismului. Prin aceast
Convenie s-a reglementat faptul c, contractul de turism este de dou feluri:
contract de intermediere de turism prin acesta, agenia de turism se oblig s ncheie sub subprestaiile
turistice n numele i n contul turistului, rspunznd numai pentru ncheirea acestor prestaii
contractul de organizare de turism agenia de turism subcontracteaz n nume propriu dar pe contul turistului,
iar rspunderea i aparine.
La contractul de turism particip trei pri:
turistul
agenia de intermediere de turism care se afl n ara turistului
agenia de organizare de turism, aflat n alt ar
Prile la contract pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu au ales-o se aplic legea n vigoare la
sediul ageniei de organizare de turism.
Contractul internaional de transport
Transportul internaional poate fi: naval, fluvial, aerian, feroviar, rutier.
n raport de numrul i categoria mijloacelor de transport care concur la realizarea unui contract de transport,
transportul poate fi:
- n trafic direct atunci cnd la realizarea transportului concur o singur categorie de mijloace de transport
- n trafic combinat la realizarea transportului concur mai multe categorii de mijloace de transport
n materia contractelor de transport exist norme uniforme.
Transportul maritim
Transportul maritim are ca punct de pornire contractul de navlosire.
46

Obligaiile prilor
Pentru acest tip de contract nu exist norme uniforme, obligaiile fiind de sorginte cutumiar.
Navlositorul are obligaia s angajeze echipaj, s-l plteasc, s-I asigure hrana. Trebuie s primeasc aprobarea
armatorului pentru numirea cpitanului i pentru eful slii de maini. De asemenea, trebuie s exploateze nava
la parametrii normali., iar pentru reparaiile efectuate n sala mainilor sau pentru modificri, trebuie s aib n
prealabil ncuviinarea armatorului.
Armatorul are n primul rnd o obligaie persoanl, i anume de a asigura buna stare tehnic a navei. Aceasta
presupune efectuarea la timp a reparaiilor capitale ale navei i dotarea cu documente necesare pentru navigaie.
Celelalte obligaii de aduc la ndeplinire prin cpitan: realizarea transportului pe ruta cea mai scurt; aducerea
navei la locul de ncrcare/decrcare.
Navlositorul este obligat s aduc marfa la locul de ncrcare.
Contractul de navlosire ridic probleme n ceea ce privete locul de ncrcare/descrcare i n ceea ce privesc
staliile.
Staliile reprezint timpul normal de ncrcare a navei, acest timp fiind stabilit prin contractul-tip sau prin
regulile portuare.
Contrastaliile reprezint timpul suplimentar necesar navlositorului s ncarce nava. Pentru aceasta navlositorul
pltete n plus navlosantului. Dac navlositorul ncarc marfa mai repede, armatorul trebuie s plteasc
navlositorului o sum corespunztoare. Pentru c aceast problem d natere la numeroase litigii, ntreaga
ctivitate de ncrcare a mrfii se consemneaz ntr-un document semnat de navlositor i de cpitan. Dac nu
exist timpul material necesar pentru redactarea lui, cpitanul, va ntocmi un proces-verbal semnat de el, i care
are valoare pn la proba contrar.
Contractul de navlosire este un contract tip.
Dac prile nu au ales legea aplicabil, exist dou soluii: ori contractul se supune legii n vigoare la
sediul armatorului, ori, se aplic legea n vigoare la locul ncheierii contractului. Numai dreptul italian cunoate
o excepie, contractul fiind supus legii pavilionului navei.
Contractul de navlosire sub conosament - are ca obiect transprortul cu nave de linie. Pentru acest tip de contract
exist norme uniforme.
Conosamentul este documentul de transport care se ntocmete la ncrcarea mrfii pe nav. Se
ntocmete pe documente tipizate, completndu-se sub controlul cpitanului. Se semneaz de ctre cpitan i
exist mai multe exemplare care se nmneaz expeditorului. Cpitanul pstreaz o copie, care nu are valoare
negociabil dar marfa se va elibera numai celui care prezint un conosament cu un coninut identic cu copia.
Conosamentul este de dou feluri:
conosamentul curat, cpitanul nefcnd observaii cu privire la starea mrfii, el fiind obligat s elibereze la
destinaie marfa n starea n care a primit-o
conosamentul cu rezerve cpitanul face observaii cu privire la starea aparent a mrfii
Transportul fluvial
Transportul fluvial se face cu nave de linie, pe Dunre. La Bratislava, n 1955, s-a ncheiat o convenie ntre
administratorii societilor de navigaie ale statelor riverane, adernd la aceast convenie societile din
Romnia, URSS, Bulgaria i Ungaria. n 1968 au aderat i administraiile de navigaie din Austria, Germania i
Yugoslavia, punndu-se la punct cu aceeai ocazie Condiiile generale de transport de mrfuri pe Dunre.
Pentru transportul de mrfuri pe Dunre este nevoie de dou tipuri de documente:
- scris de trsur fluvial, care aparine expeditorului mrfii
- conosamentul, care este ntocmit de cpitan i care are valoare negociabil
Pentru ca un contract de transport pe Dunre s fie supus condiiilor generale, trebuie s se fac o referire
expres. Obligaile prilor, calculul staliilor, contrastaliilor sunt cuprinse n aceste condiii generale.
Transportul aerian
Transportul aerian de mrfuri este reglementat de Convenia de la Varovia din1929 i de Convenia de la Haga
din 1955. Caracterul internaional al contractului de transport aerian este condiionat de faptul c locul de
47

ncrcare i locul de decrcare s fie pe teritoriile unor state diferite, sau dac locul de ncrcare/descrcare se
afl pe teritoriul aceluiai stat, aeronava survoleaz un stat ter n escal.
Caracteristic acestui contract este faptul c expeditorul nu trebuie s ncarce marfa pe nav, aceast
obligaie aparine societii de transport, pentru a se asigura sigurana zborului. Iar, pe de alt parte, pe
scrisoarea de trsur trebuie s se precizeze volumul mrfii.
Scrisoarea aerian de trsur se ntocmete n trei exemplare.Primul exemplar este semnat de expeditor
i cu ajutorul cruia probeaz predarea mrfii la transportator. Al doilea exemplar este semnat de expeditor i de
cru, i va rmne n posesia expeditorului. Iar cel de-al treilea exemplar este semnat i de destinatarul mrfii
i probeaz executarea contractului, acest exemplar rmnnd n posesia cruului.
Transportul feroviar
Este reglementat la nivelul statelor europene de Convenia CIM de la Berna din 1980, modificat n 1990 i
1995. Aceast convenie nu se aplic tuturor cilor ferate, ci numai celor enunate n anex, i, de asemenea, nu
este parte la acast Convenie Rusia, datorit ecartamentului diferit.
Contractul se ncheie prin scrisoare de trsur care cuprinde meniuni obligatorii ( expeditorul, destinaia,
cantitatea, natura i valoarea mrfii, starea aparent a mrfii) i facultative (timpii de transport, debursarea
cheltuielilor de transport, obligaiile suplimentare ale prilor).
Scrisoarea de trsur se ntocmete n cinci exemplare. Primul exemplar, numit matc, este pstrat n registrul
inut de administratorul staiei feroviare. Al doilea exemplar, numit unicat, nsoete marfa i este predat
destinatarului. Al treilea exemplar, numit duplicat, se nmneaz destinatarului i probeaz primirea mrfii. Al
patrulea exemplar, numit aviz, se comunic de la cru la destinatar. Iar ultimul exemplar, recipisa, este
semnat de destinatar i este pstrat de cru.
Cruul are obligaia s pzeasc marfa i s respecte ruta i viteza.
Expeditorul trebuie s produc toate documentele i trebuie s nsoeasc marfa n timpul transportului dac
sunt animale.
Transportul rutier
Este reglementat de Convenia CMR de la Geneva din 1956 renegociat n 1979 precum i de Convenia vamal
TIR de la Geneva din 1959, modificat n 1975.
Scrisoarea internaional de trsur auto este scrisoare tip.se ncheie n patru exemplare care sunt identice i
care cuprind meniuni obligatorii i meniuni facultative.
Dintre obligaiile cruului pot fi amintite:de a asigura conductorului auto hrana, cazrea, combustibilul,
precum i de a obine autorizaiile de transport.
Contractul internaional de asigurare
Asigurrile practicate n comerul internaional sunt facultative i constau n asigurri de mrfuri (CARGO),
asigurri ale corpului (CASCO), asigurrile creditelor pentru export, asigurrulie lucrrilor de montaj industrial.
Se practic i asugurrile de rspundere civil auto.
Datorit faptului c n comerul internaional valoarea bunurilor asigurate este foarte mare, se practic
reasigurrile asigurtorul se reasigur la un asigurtor mai puternic, iar obiectul asigurat n al doilea contract
de asigurare este suma asigurat n primul contract.
n materia asigurrilor CASCO, se ntlnesc o serie de asigurri multiple, acelai obiect fiind asigurat la mai
muli asigurtori, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
- indemnizaiile de asigurare nsumate s nu depeasc valoarea prejudiciului
-sumele asigurate nsumate s nu depeasc valoarea bunului
Asigurrile CARGO
Polia de asigurare n cazul acestor tipuri de asigurri este de mai multe feluri:
- poli de abonament- care se ncheie pentru cru
- poli flotant
- poli evaluat valoarea mrfurilor este stabilit la ncheierea contractului
48

- poli neevaluat valoarea mrfurilor este stabilit numai n momentul producerii prejudiciului
Asigurarea CARGO prezint urmtoarele forme:
- fr avarie particular n acest caz se are n vedere asigurarea numai pentru riscurile generale
- cu avarie particular marfa este asigurat pentru riscurile generale i pentru cele speciale
- toate riscurile marfa este asigurat pentru toate riscurile generale ct i pentru cele speciale, dar i pentru
combustia intern a mrfii
Asigurrile CASCO
Polia de asigurare este de mai multe feluri:
- poli de voiaj mijlocul de transport este asigurat pe durata unui voiaj, ntre puncte determinate pe o rut
determinat
- poli de timp miljocul de transport este asigurat pe un anumit interval de timp
- polia de port situaia n care mijlocul de transport este imobilizat
- polia de construcie atunci cnd mijlocul de transport se gsete ntr-o faz avansat de construcie
Asigurarea CASCO se ncheie n urmtoarele forme:
- cu rspundere pentru pierdere i avarii
- fr rspundere pentru pierdere i avarii, afar numai dac este vorba de explozie la bord sau incendiu
- numai pentru pierdere total mijlocul de transport este asigurat pentru ipoteza distrugerii totale sau cnd
cheltuielile de recuperare sunt mai mari dect valoarea navei.
Datorit valorii foarte mari a navelor se recurge la sistemul asigurrilor mutuale (P.N.I). Aceste asigurri
mutuale l protejeaz pe asigurtor, dezdunndu-l pe acesta pentru prejudiciile suportate. Se realizeaz la
nivelul cluburilor de asigurtori care nscriu n club ntreaga flot i cotizeaz cu o indemnizaie constant
nraport de tonajul nscris n club, i cu o indemnizaie variabil determinat procentual tot n raport de tonajul
nscris n club, dar raportat la prejudiciul pe care la un moment dat unul din membrii l-a suportat.
3) Asigurarea de rspundere civil
n 1951 sub auspicile Comitetului pentru transportatori s-a reuit s se ncheie ntre birourile naionale
de asigurri naionale o nelegere care punea n lucru cartea verde.
Pe baza ei se recunoate n ara vizitat efectul asigurrii de rspundere auto civil ncheiat n ara de
nmatriculare. n ara vizitat, biroul de asigurare va instrumenta cazul, va dezduna pe ter, va acorda asisten
asiguratului i va transmite ntreaga documentaie la asigurtorul din ara de nmatriculare de la care
recupereaz sumele i comisionul.
O dat cu acordurile bilaterale de transport auto, de regul, statele se angajeaz s fac din asigurarea de
rspundere civil o rspundere prin efectul legii i de asemenea, se angajeaz s recunoasc n ara vizitat
efectele extrateritoriale ale rspunderii.
n materia contractului internaional de asigurare nu exist reguli uniforme.
Prile pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu, n majoritatea cazurilor, contractul este supus
legii n vigoare la sediul debitorului prestaiei, adic sediul asigurtorului. Unele state, precum Rusia, supun
contractul legii n vigoare la locul ncheierii acestuia, dar n fapt, contractul se ncheie la sediul asigurtorului.
Exist o singur excepie, n dreptul american, conform cruia, n contractul de asigurare, partea aflat n
inferioritate este esiguratul, contractul fiind supus legii n vigoare la sediul asiguratului.
Contractul internaional de montaj industrial
Este contractul care se ncheie ntre doi comerciani, unul numit montator iar cellalt beneficiar, prin care
montatorul se oblig s realizeze pentru beneficiar montarea unei linii tehnologice.
Obligaiile prilor
Prestatorul
- s prezinte proiectul de execuie
- s furnizeze know-how-ul
- s asigure service-ul
s furnizeze specialiti, unelte i aparatur specializat
Beneficiarul
49

- s organizeze i s deschid antierul (s obin autorizaii, s asigure cile de for de munc, uneltele
obinuite)
- s aduc la locul montajului instalaia i materialele
- s obin autorizaiile pentru intrarea n ar a inventarului special
- s-l sprijine pe montator pentru obinerea spailor de cazare
- s-l plteasc pe montator. Plata se poate face i n rate, de regul cu plata unui avans de 20%, celelalte rate
pltindu-se pe baza recepiilor intermediare
Pentru acest contract nu exist norme uniforme. Prile pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu au
ales-o, majoritatea sistemelor de drept supun contractul legii de la sediul montatorului cu respectarea normelor
de aplicaiune necesar de la locul montajului.
O varietate a acestui contract l reprezint contractul de ef montaj n cazul acestui contract, montatorul
asigur beneficiarului un specialist care s supravegheze realizarea montajului cu mijloacele i fora de munc a
beneficiarului. De asemenea, presupune i asigurarea inventarului specializat de montaj.
Contractul internaional de service i aisten tehnic
Acest contract apare, ori ca prestaie accesorie grevat pe un contract complex de export sau de montaj, caz n
care preul este inclus n preul contractului principal i se ntinde numai pe perioada de garanie, ori, poate s
apar ca o prestaie de sine stttoare.
Obligaiile prilor
Prestatorul
- s asigure beneficiarului un stoc de piese de schimb
- s pun la dispoziia beneficiarului norme tehnice de utilizare, traduce n limba beneficiarului
- s pregteasc n ara sa sau a beneficiarului personalul manipulant al bunului
- s sprijine organizarea i funcionarea n ara beneficiarului a unor puncte de service
Beneficiarul
- s nu reexporte piesele de schimb sau pe cele uzate
- s-l plteasc pe prestator
- s aduc la cunotina manipulanilor normele tehnice de utilizare
Prile pot alege legea aplicabil contractului, iar dac nu au ales-o, se aplic legea n vigoare la sediul
prestatorului de service.
Contractul internaional de export complex
Obiectul acestui contract l constituie livrarea instalaiilor i al liniilor tehnologice. Obiectul material l
constituie instalaia complex, iar contractul de export complez presupune un numr mare de operaii juridice.
Modaliti de incheiere a contractului
Sub forma unui contract multiplu, beneficiarul ncheind cte un contract cu fiecare dintre subprestatori. Acest
mod de ncheiere prezint avantajul c fiscalitatea este mai redus.
Sub forma unui contract unic, beneficiarul ncheind contractul fie cu furnizorul fie cu constructorul, n raport de
preeminena obligaiilor acestora, fie cu consoriul realizat ntre beneficiar i constructor dac legislaia
naional permite acest lucru. Dezavantajul l constituie fiscalitatea ridicat.
n contract este prevzut o caluz de renegociere a preului.

50

51