Sunteți pe pagina 1din 7

Cuprins

Cuvnt-nainte....................................................................................................................................11
Capitolul 1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei econmico-financiare
a ntreprinderii..........................................................................................................13
1.1. Necesitatea analizei econmico-financiare i utilizatorii rezultatelor
acesteia...................................................................................................................................14
1.1.1..................................................................................................... Fun
damentele i necesitatea analizei ca metod a cunoaterii......................................................14
1.1.2. Analiza economico-financiar, instrument esenial n procesul
de decizie i n alocarea resurselor.............................................................................17
1.1.3. Utilizatorii informaiilor furnizate de analiza economico-financiar.... 20
1.1.4..................................................................................................... Co
nflicte care apar ntre diveri utilizatori..................................................................................24
1 .2. Obiectivele i tipologia analizei econmico-financiare...........................................................25
1.2.1....................................................................................................Obi
ectivele analizei econmico-financiare................................................................................25
1.2.2....................................................................................................Tip
ologia analizei econmico-financiare..................................................................................26

1.3. .............................................................................................................................................Co
ninutul procesului de analiz economico-financiar......................................................................29
1.4. ..............................................................................................................................................Me
todologia analizei econmico-financiare........................................................................................31

1.4.1..................................................................................................... Me
tode ale analizei calitative......................................................................................................31
1.4.2..................................................................................................... Me
tode ale analizei cantitative....................................................................................................33
1.5. Sistemul de indicatori ai analizei econmico-financiare.........................................................42
Capitolul 2. Analiza activitii de producie i comercializare........................................................45
2.1. Sistemul de indicatori valorici utilizai n analiza activitii de producie
i comercializare a unui agent economic................................................................................46
2.1.1. Sistemul indicatorilor valorici utilizai pentru caracterizarea
activitii de producie i comercializare a productorului
industrial i corelaiile specifice.................................................................................47
2.1.2. Sistemul indicatorilor valorici utilizai pentru caracterizarea
activitii agentului economic cu activitate de comer
i corelaiile specifice................................................................................................58
2.2. Analiza cifrei de afaceri..........................................................................................................61
2.2.1. Indicatori utilizai n analiza cifrei de afaceri.............................................................62
2.2.2. Analiza dinamicii i structurii cifrei de afaceri..........................................................63
2.2.3. Analiza factorial a cifrei de afaceri..........................................................................76
2.2.1. Consecinele modificrii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economicofinanciari....................................................................................................................92
2.2.4. Analiza cotei de pia.................................................................................................93
2.3. Analiza valorii adugate.........................................................................................................95

2.3.1.Analiza dinamicii i structurii valorii adugate..........................................................97


2.3.2.Analiza factorial a valorii adugate........................................................................100
2.3.3. Analiza consecinelor modificrii valorii adugate
asupra performanelor econmico-financiare..................................................103
2.4. Analiza produciei fizice.................................................................................................105
2.4.1. ...............................................................................................................................Cons
ideraii generale................................................................................................................105
2.4.2. ...............................................................................................................................Anal
iza realizrii programului de producie.........................................................................105
2.4.3. ....................................................................................................................Cons
ecinele economice ale modificrii volumului fizic al produciei fabricate
asupra principalilor indicatori economico-financiari.....................................110
2.4.4. ................................................................................................................................Anal
iza structurii produciei fabricate...................................................................................113
2.4.5. Analiza corelaiei dintre coeficientul mediu de sortiment,
coeficientul mediu de structur i indicele mediu de realizare
a produciei...........................................................................................................118
2.4.6. Analiza calitii produciei..................................................................................119
2.5. Analiza marjei comerciale...............................................................................................128
Capitolul 3. Analiza potenialului intern al ntreprinderii.............................................................135
3.1. Analiza gestiunii potenialului uman.............................................................................136
3.1.1. Analiza realizrii din punct de vedere cantitativ a asigurrii
cu resurse umane...................................................................................................136
3.1.2. ................................................................................................................................Anal
iza structural a resurselor umane..................................................................................137
3.1.3. ................................................................................................................................Anal
iza dinamicii potenialului uman....................................................................................140
3.1.4. ................................................................................................................................Anal
iza mobilitii i stabilitii potenialului uman...........................................................141
3.1.2. ....................................................................................................................Anal
iza nivelului calificrii potenialului uman i a consecinelor econmicofinanciare ale acesteia..........................................................................................144
3.1.5. ................................................................................................................................Anal
iza utilizrii potenialului uman.....................................................................................149
3.2. Analiza gestiunii potenialului material........................................................................168
3.2.1. ................................................................................................................................Anal
iza gestiunii mijloacelor fixe..........................................................................................168
3.2.2. ................................................................................................................................Anal
iza stocurilor de materiale...............................................................................................181
Capitolul 4. Analiza cheltuielilor ntreprinderii.............................................................................217
4.1. Cheltuielile ntreprinderii - abordare conceptual, sistemic i practic
n formarea gndirii economice a specialitilor...........................................................218
4.2. .............................................................................................................................................Anal
iza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii............................................219

4.3. .............................................................................................................................................Anal
iza-diagnostic a cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri...................................................225
4.3.1. Analiza factorial a cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri
i a consecinelor modificrii lor asupra principalilor indicatori
economico-financiari ai firmei...........................................................................226
4.3.2. Analiza cheltuielilor variabile i fixe................................................................229
4.4. Analiza-diagnostic a cheltuielilor materiale.................................................................242
4.4.1. Analiza factorial a cheltuielilor cu materialele la 1.000 lei
cifr de afaceri .....................................................................................................243
4.4.2. Analiza cheltuielilor cu amortizarea..................................................................246
4.5. Analiza eficienei cheltuielilor cu personalul...............................................................252

4.5.1. ................................................................................................................................Anal
iza dinamicii i structurii cheltuielilor cu salariile......................................................252
4.5.2. ...............................................................................Analiza factorial a fondului de
salarii ;...............................................................................253
4.5.3. ................................................................................................................................Anal
iza eficienei cheltuielilor cu salariile...........................................................................256
4.5.4. Analiza corelaiei dintre dinamica salariului mediu
i cea a productivitii muncii............................................................................258
4.6. .............................................................................................................................................Anal
iza cheltuielilor cu dobnzile..................................................................................................259
4.7. .............................................................................................................................................Anal
iza costului pe produs...............................................................................................................263
4.7.1. Analiza costului pe produs prin intermediul principalelor categorii
de cheltuieli...........................................................................................................264
4.7.2. Particulariti privind analiza costului pe produs determinat
prin intermediul metodelor totale de calculaie a costurilor..........................266
4.7.3. Particulariti privind analiza costului pe produs determinat
prin intermediul metodelor pariale de calculaie a costurilor.......................281
4.7.4. ................................................................................................................................Anal
iza costului marginal........................................................................................................286
4.7.5. Analiza reflectrii costului pe produs n principalii indicatori
ai performanei economico-financiare a ntreprinderii..................................292
Capitolul 5. Analiza performanelor firmei pe baza rentabilitii
i a rezultatului global.............................................................................................299
5.1. .............................................................................................................................................Abor
dri conceptuale cu privire la performana financiar a firmei..........................................300
5.2. Situaia rezultatului global i contul de profit i pierdere surse de informaii pentru analiza performanelor ntreprinderii..............................301
5.3. Analiza structural a rezultatelor...................................................................................310
5.3.1. ................................................................................................................................Anal
iza structural a rezultatului global total......................................................................310
5.3.2. Analiza structural a rezultatului brut dup destinaia
cheltuielilor de exploatare..................................................................................314
5.3.3. Analiza structural a rezultatelor dup natura veniturilor
i cheltuielilor.......................................................................................................317
5.3.4. Analiza structural a soldurilor intermediare ale gestiunii

n variantele continental i anglo-saxon........................................................320

5.4. .....................................................................................................................................Anal
iza factorial a profitului operaional (a marjei brute fa de costul bunurilor vndute)
.............................................................................................................................................327
5.5. .............................................................................................................................................Anal
iza profitului aferent cifrei de afaceri....................................................................................333

5.5.1. ....................................................................................................................Anal
iza factorial a profitului aferent cifrei de afaceri pe total ntreprindere.....334

5.5.2. ................................................................................................................................Anal
iza factorial a profitului pe produs...............................................................................346
5.6. Analiza ratelor de rentabilitate.......................................................................................349
5.6.1. ...............................................................................................................................Anal
iza ratei rentabilitii comerciale...................................................................................349
5.6.2. ...............................................................................................................................Anal
iza ratei rentabilitii resurselor consumate.................................................................354
5.6.3. ................................................................................................................................Anal
iza ratei rentabilitii economice...................................................................................358
5.6.4. ................................................................................................................................Anal
iza ratei rentabilitii financiare....................................................................................365
5.6.5. ................................................................................................................................Anal
iza efectului de prghie financiar (levier financiar)..................................................372
5.7. Analiza pragului de rentabilitate....................................................................................373
5.7.1. Analiza pragului de rentabilitate pe produs.......................................................375
5.7.2. Analiza pragului de rentabilitate la nivelul ntreprinderii...........................................379
5.8. Particulariti privind analiza performanelor firmelor cotate la burs...................................380
5.8.1.Profitul pe aciune - EPS (Earningsper Share).........................................................381
5.8.2.Vnzrile pe aciune - SPS (Salesper Share)............................................................385
5.8.3.Dividendul pe aciune - DPS (Dividendper Share)...................................................385
5.8.4.Rata randamentul aciunii - DY (Dividend Yield).....................................................386
5.8.5.Rata rentabilitii totale anuale pentru acionari - TSR
(Total Shareholder Returri)......................................................................................387
5.8.6. Coeficientul de capitalizare bursier - PER
(Price Earnings Ratio).............................................................................................387
5.8.7...........................................................................................Rata
pre pe valoarea contabil a unei aciuni - PBV (Price-to-Book Value).....................388
5.8.8.Rata pre pe venituri din vnzri pe aciune - P/S
(Price-to-Sales Ratio)..............................................................................................389
5.8.9. Rata pre pe cash-flow pe aciune (Price-to-Cash-Flow Ratio)................................389
5.8.10..................................................................................................Rata
SHARPE..............................................................................................................................389
5.8.11.Lichiditatea aciunii (Marketability)......................................................................390
5.8.12..................................................................................................Freef
loat
390
Capitolul 6. Analiza indicatorilor de creare de valoare.................................................................393

6.1. Conceptul de creare de valoare n cadrul ntreprinderii........................................................394


6.2. Managementul prin valoare..................................................................................................402
6.3. Sistemul de indicatori utilizai n analiza valorii create de firm..........................................407

6.4. Crearea de valoare i responsabilitate social corporativ....................................................413


6.5. Concluzii..............................................................................................................................416
Capitolul 7. Analiza poziiei financiare..........................................................................................421
7.1. Bilanul - surs de informaii pentru analiza poziiei financiare...........................................422
7.2. Analiza structurii patrimoniului...........................................................................................428
7.2.1. Analiza structurii activului.......................................................................................429
7.2.2. Analiza structurii surselor de finanare....................................................................432

7.3. Analiza activului net.............................................................................................................434


7.4. Analiza corelaiei fond de rulment-necesar de fond de rulmenttrezorerie net......................................................................................................................439

7.5. Analiza lichiditii i solvabilitii........................................................................................449


7.6. Analiza echilibrului econmico-financiar prin metoda ratelor..............................................452
7.7. Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante....................................................................454
7.7.1. Analiza factorial a vitezei de rotaie a activelor circulante.....................................455
7.7.2. Efectele econmico-financiare ale modificrii vitezei de rotaie
a activelor circulante................................................................................................457

7.7.3. Analiza vitezei de rotaie pe elemente componente ale activelor circulante.............458


7.7.4. Analiza corelativ a vitezei de rotaie a stocurilor i creanelor
cu cea a obligaiilor..................................................................................................460
Capitolul 8. Analiza fluxurilor de trezorerie...................................................................................465
8.1....................................................................................................... Aspe
cte generale privind situaia fluxurilor de trezorerie: definiie, obiective, prezentare, clasificare
.............................................................................................................................................466
8.2. Modaliti de construire a fluxurilor de trezorerie: metoda direct
i metoda indirect................................................................................................................468
8.3. Rate financiare utilizate n analiza fluxurilor de trezorerie...................................................478
8.4. Previzionarea trezoreriei.......................................................................................................485
Capitolul 9. Analiza riscului.............................................................................................................493
9.1. Abordri conceptuale privind riscul.....................................................................................494
9.2. Consideraii privind riscul la nivelul afacerii........................................................................494

9.2.1.Analiza riscului economic (de exploatare)................................................................495


9.2.2.Analiza riscului financiar.........................................................................................499
9.2.3.Analiza riscului de faliment......................................................................................501
9.3. Consideraii privind riscul la nivelul investiiilor n active financiare...................................503
9.3.1. Diversificarea riscului unei investiii........................................................................504
9.3.2. Rolul riscului n evaluarea activelor financiare........................................................506

Titlu: Analiza economico-financiar a firmei


Autor: Vasile Robu, Ion Anghel, Elena-Claudia erban
Locul, editura, anul ediiei: Bucurei: Editura
Economic, 2014
Cota: 005 /R 62
Localizare: Colecia de patrimoniu (1 ex.), Sala de lectur

Nr.1 (2 ex.)
Cuprins:

Click pentru a descarca cuprinsul