Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverinta de practica

Prin prezenta se adeverste ca................................................................. student/a al/a


Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Business si Turism,
grupa ............... a efrctuat stagiul de practica la S.C....................................... S.R.L. pe
perioada lunii......................., cu un numar de........... ore.
Data: .......................