Sunteți pe pagina 1din 3

Materie examen statistica

1 punct oficiu
1. Teorie(2 subiecte de 1 pct/1,5 puncte fiecare, depinde cum vrea profa). La teorie vor fi
intrebari deschise/grile/combinate.
2. Probleme(3 de aceeasi intindere, avand restul punctajului,adik 7 puncte sau 6)
Materia de invatat pentru teorie:
a. Noiuni i concepte de baza:
Populatie(totala si partiala)
Unitatea statistica
Variabila+clasificari+exemple+scale de masurare
Date statistice+clasificare
b. Observarea statistica:
Definitii
Programul observarii
Metode de observare: recensamant, sondaj, ancheta.
c. Serii de date univariate:
Tendinta centrala
Media, mediana, mod+cuartile
Variatia(indicatori simpli, sintetici si regula de compunere a variabilitatii)
Forma distributiei(asimetria si boltirea)
Indicatori Excel(cum se numesc ,semnificatia lor si interpretarea)
d. Sondajul statistic:
Definitii
Dezavantaje
Avntaje
Tipuri de sondaj: repetat/nerepetat, pentru variabila alternativa sau
nonalternativa
e. Legaturi intre variabile:
Clasificarea legaturilor, metoda grafica, metoda regresiei liniare, metoda
corelatiei parametrice si neparametrice
f. Serii cronologice:
Definitie
Tipologie
Reprezentare grafica
Sistem de indicatori
Metode de ajustare mecanice si analitice
Alegerea celei mai potrivite metode
Previziunea
Tipuri de aplicatii:
a. Date univariate:
Serie simpla
Distributie de frecvente(absolute si relative)
Pe variante
Pe intervale de variatie
Cerinte:
Grafic+analiza formei distributiei
Tendinta centrala
Variatia (+valori extreme)
Asimetria
Media si dispersia unei variabile alternative
Sondaj
b. Regula de compunere a variabilitatii:
Ex:
1. Fie da un tabel de genul:
Zona Vanzari
Centrala 5,7,3,4,5
Periferica 8,7,8,9,5
2. Fie un tabel de genul:
Zona ni xi S
i
2
sau S
i
sau V
i

Centrala
Periferica

c. Legaturi:
Un tabel de genul:
xi yi
.
.
.
.
.
.
Atentie: a zis k poate sa inverseze, sa puna xi in locul lui yi.
-corelograma
-regresia liniara
-corelatia parametrica(cov(x,y) si r
xy
-
corelatia neparametria Spearman si Kendall
d. Serii cronologice:
tabelul va fi ceva de genul:
timpul Y
t

.
.
.

.
.
.
-grafic+ tipul seriei
-sisteme de indicatori(absoluri, relativi, medii)
-metode mecanice de ajustare( mediu si I mediu)
-metode analitice de ajustare( trendul liniar)
-alegerea metodei celei mai potrivite si previziunea