Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I

MEDICIN VETERINAR DIN BUCURETI

FACULTATEA de AGRICULTURA

Prof. univ Dr. ALECU Ioan Niculae

PROIECT

MANAGEMENT IN AGRICULTURA

Student Simion Cristina


Grupa

1403

- 2015 -

Tema proiectului
Se va ntocmi proiectul bugetului de venituri i cheltuieli pentru
exploataia

...............SC

TD

BODRA

SRL............,

din

localitatea

............Sarateni................, judeul ..........Ialomita.............., pe baza urmtoarelor


elemente:
1. Condiii naturale:
- temperatura medie anual .......................10,5...........................;
- precipitaii medii anuale ..........................550...........................;
- tipul

de

sol

dominant

.................cernoziom

cambic............................. ................................................................................
.......................................
2. Mrimea i structura categoriilor de folosin a terenului:
- suprafaa total ........117............. ha ( ......100......%);
- teren agricol ............116.7............... ha ( ............%);
- teren arabil ................116............. ha ( ............%);
o din care irigat ...0........... ha ( ............%);
- puni naturale .........0............. ha ( ............%);
- fnee naturale ..........0.............. ha ( ............%);
- livezi ........................0.4.............. ha ( ............%);
- vii ......................0.3....................... ha ( ............%);
- teren neproductiv .........0.3........... ha ( ............%).

Reprezentai schema exploataiei agricole

3. Structura culturilor din anul precedent:


Nr
crt
1
2
3
4

Denumirea culturii
Grau
Porumb
Rapita
Mazare
Total arabil

Suprafaa
(ha)
42
39
19
16
116

Suprafaa
(%)
36.20
33.62
16.37
13.79
100

4. Produciile medii la hectar realizate n ultimii 3 5 ani:


tone / ha

Nr
crt
1
2
3
4

Denumirea
culturii
Grau
Porumb
Rapita
Mazare

Producia realizat n anii


2010 2011 2012 2013 2014
4,2
4.5
4,3
4,9
5,1
6.9
6,9
7,3
8.7
9.5
2.4
2.5
2.3
2.7
2.8
1.7
1.6
1.5
1.8
2.0

Producia
programat
5.5
10
3
2.3

LIVRAREA PRODUCIEI
Nr
crt
1

Produs
Baloti paie grau

Cantitate

Pre

Valoare total

(t)

(lei / t)

(lei)

71.4

200

14280

Grau

231

780

Porumb

370.5

550

180180
203775

Rapita

53.2

1100

58520

32

5000

160000

5
Mazare
6
7

616755
TOTAL VENITURI

produsul princ. (lei)Din care cheltuieli ptr

Cheltuieli pe hectar (lei/ha)

Costul de producie (lei/t)

.2047

8001

0539

9536.

84626.

135403

12
5289.

2644.5

0.95

03

98

1.727

1864

9322

1596.

6
3009

3821.

33914.

644366

3
1784.

637.48

513

2.50

54

04

.7946

9495

1989

22376

4
3372

5000

443722

231223

4402.3

.898

2.43

.42

9.9379

92292

(lei)Cheltuieli indirecte comune

(lei)Cheltuieli de aprovizionare

Cheltuieli totale (lei)


.2

Cheltuieli directe (lei)

725.70
6544

146203

426
1.3
859
9
3748.

Contribuie pentru asigurri


sociale, fondul de omaj,
impozit (lei)

Salarii (lei)

de teri (lei)Lucrri i servicii executate

Lucrri mecanice proprii (lei)

(lei)Materii prime i materiale

La produsul secundar

La produsul secundar

Prod.total
(t)
La produsul principal

Prod.medie
(kg/ha)
La produsul principal

Suprafaa

CULTURA

Nr. crt

PRODUCIA VEGETAL I COSTURILE

Grau

42

5500

231.0

1736,
8

1703.
9

62.0

755.16

10941
.84

1588
10.4

2016
7.81

178978
.2

167638
.2116

Porumb

39

9500

370.5

1045.

1345.

565.6

6396.936

6117.

1297

1647

146203

345

28.5

4.62

560.1

864.4

3721.

81
7509

1550.

2633.

Rapita

Mazare

TOTAL

19

16

116

2800

2000

53.2

32.0

4893.
18

22.1

82.9

384.656

121.771

7658.523

394.61

REZULTATE FINANCIARE PE PRODUSE

Nr.
crt

Denumirea produselor

Baloti paie grau

(produs secundar)
Grau

Elemente pe UM
Costuri de
Preuri de vanzare
producie
(lei/t)
(lei/t)

Total
Cantitatea
(t)

Denumirea produselor

Porumb

TOTAL PORUMB

Venituri
(lei)

Rezultate economicofinanciare
(lei)

100

200

71.4

7140

14280

7140

725.707

780

231

178978.2

180180

1201.788

186118.2

194460

8341.788

TOTAL GRAU

Nr.
crt

Cheltuieli
(lei)

Elemente pe UM
Costuri de
Preuri de vanzare
producie
(lei/t)
(lei/t)
394.611

550

Total
Cantitatea
(t)
370.5

Cheltuieli
(lei)

Venituri
(lei)

Rezultate economicofinanciare
(lei)

146203.2

203775

5751.795

146203.2

203775

5751.795

Nr.
crt

Denumirea produselor

Mazare

2644.59

5000

Total
Cantitatea
(t)
32

TOTAL MAZARE

Nr.
crt

Denumirea produselor

Rapita

Elemente pe UM
Costuri de
Preuri de vanzare
producie
(lei/t)
(lei/t)

TOTAL RAPITA

Elemente pe UM
Costuri de
Preuri de vanzare
producie
(lei/t)
(lei/t)
637.482

1100

Cheltuieli
(lei)

Venituri
(lei)

846227

160000

75673.02

846227

160000

75673.02

Total
Cantitatea
(t)
53.2

Rezultate economicofinanciare
(lei)

Cheltuieli
(lei)

Venituri
(lei)

Rezultate economicofinanciare
(lei)

33914

58520

24605.96

33914

58520

24605.96

Memoriu justificativ
- minim 2 pagini ! Plecand de la cheltuielile rezultate din fisele tehnologice va trebui sa realizati un
plan de productie din care sa rezulte rentabilitatea activitatii !
Trebuie sa comentati rezultatul financiar planificat pe intreaga ferma si pe
fiecare cultura in parte.
Trebuie sa descrieti etapele realizarii planului de productie, trebuie sa explicati
ce modificari ati facut in fisele tehnologice primite si rationamentul dupa care
ati facut ajustarile (obtinerea de PROFIT) .
Dupa descrierea rezultatelor financiare pe care doriti sa le obtineti va trebui sa
va ganditi la metodele prin care intentionati sa imbunatatiti si mai mult
activitatea in urmatorii ani. (ex. : utilizarea altor hibrizi, schimbarea rotatiei,
imbunatatirea tehnologiilor de cultivare, reducerea pierderilor, irigarea
culturilor, achizitionare de utilaje mai performante, cresterea suprafetei
cultivate, specializarea fortei de munca si/sau inlocuirea ei cu mijloace
mecanizate, imbunatatirea, integrarea pe verticala, etc.)

Spor la treaba !