Sunteți pe pagina 1din 17

Implementarea sistemului

HACCP la porumbul
furajer

Dumitrache Ana-Maria
Simion Cristina

Notiuni generale despre


HACCP
HACCP descrie un sistem de
control al sigurantei alimentare,
ce
propune
o
abordare
structurat si strict asupra
riscurilor identificabile.

Abordarea sistemului HACCP consta in:


Descrierea factorilor de risc asociati cu

toate etapele productiei alimentare, de la


achizitionarea materiei prime, pn la
vnzarea produsului finit si consumul
acestuia.
Identificarea punctelor critice de control n
care este necesar controlul riscurilor
identificate.
Stabilirea procedurilor prin care punctele
critice de control pot fi eficient
monitorizate.

Punctul

critic de control (PCC): o locatie, o


etapa, o operatiune sau materie prim care,
daca nu este controlat poate deveni un risc
referitor la conformitatea produsului sau la
siguranta consumatorului.

Notiunea

de factor de risc, const n


fenomene, procese, actiuni din exteriorul sau
interiorul unui sistem (sistem biologic, de
exemplu) care poate pertuba sistemul (sau
relatiile dintre elementele sistemului). O
cultur oarecare de porumb, bine ngrijit,
reprezint un sistem ale crui elemente si
relatii sunt initiate, dirijate si controlate de
om. Orice interventie din afar sau din
interior care poate perturba acest sistem
este definit ca un pericol. Probabilitatea ca
acest pericol s afecteze sistemul luat n
cauz reprezint riscul sau cu alte cuvinte
riscul este probabilitatea unui pericol de a
afecta sistemul.

cultur oarecare de porumb, bine ngrijit,

reprezint un sistem ale crui elemente si


relatii sunt initiate, dirijate si controlate de om.
Orice

interventie din afar sau din interior care

poate perturba acest sistem este definit ca un


pericol.
Probabilitatea

ca acest pericol s afecteze

sistemul luat n cauz reprezint riscul sau cu


alte cuvinte riscul este probabilitatea unui
pericol de a afecta sistemul.

Studiul

factorilor de risc necesit o anumit


sistematizare, categorisire,tipizare. De exemplu, in cazul
porumbului furajer pot actiona diversi factori de risc
cum ar fi:, factori de risc biologic(agenti patogeni,
duntori), factori de risc chimic si biochimic,factori de
risc climatic/meteorologic, recoltare intarziata, colectare
si conditionare gresita, depozitare necorespunzatoare,
s.a.
Pentru a reduce sau elimina riscurile ce pot
aparea in procesul tehnologic al culturii se
determina puncte critice de control (PCC).

Intarzierea
semanatului

Efectuarea
corecta si la timp
a lucrarilor de
pregatire a
patului
germinativ si
semanat

Calamitati
naturale(grin
dina, seceta,
inundatii)
Asigurarea
culturii,
indiguiri,
desecari si
irigat

Infestarea cu boli,
daunatori si buruieni
in vegetatie

Efectuarea la timp a
tratamentelor
pentru controlul
bolilor, buruienilor si
daunatorilor

Aplicarea
tratamentelor
chimice in afara
perioadei
optime,
Respectarea
dozelor si a
perioadei optime
pentru evitarea
fitotoxicitatii

Recoltarea
intarziata

Semanatul in
perioada optima,
pregatirea
echipamentelor de
recoltat si
transportat la timp

Pregatirea incorecta a
combinei de recoltat

Reglarea corecta a
combinei si
respectare epocii
optime de recoltare,
pentru a evita
deteriorarea
produsului agricol

Infestare cu
impuritati la
recolectare,
transport si
depozitarea
produsului
Transportul
produselor cu
echipamente
curate,fara
impuritati si
colectarea corecta a
acestora

Aparitia proceselor
chimice si
fiziologice in cazul
transportului si unei
depozitari
necorespunzatoare

Depozitarea in
spatii special
amenajate ce
permit controlul
produsului agricol

Conditionarea
incorecta a
produsului in
perioada
depozitarii
Controlul
umiditatii,
temperaturii,aer
ului si
daunatorilor

Va multumim!