Sunteți pe pagina 1din 5

1.Reprezentati triunghiul cunoasterii si explicati necesitatea implementarii acestei idei.

Principalii factori ce caracterizeaza societatea post-industriala,definita ca societate informationala,bazata pe cunoastere


sunt:cercetarea,tehnologia,educatia si inovarea.

2.Cum se clasifica cercetarea stiintifica?


Dupa:

A.Natura scopului urmarit:

-cercetari fundamentale,care vizeaza noi descoperii stiintifice sau elaborari de noi teorii de incadrare a acestora;
-cercetari derivate,din cele fundamentale,care vizeaza punerea in valoare a unor aspecte inedite ale acestora,care contribuie la largirea continutului lor cognitiv.
B.Natura mijloacelor folosite:
-cercetarea teoretica,in care se foloseste numai creierul uman si cu o extindere artificiala a lui (calculatorul);
-cercetarea experimentala,care utilizeaza mijloace materiale specifice (instrumente,instalatii,diferite materiale etc.)

3.Cum se clasifica cercetarea tehnica?


A.Natura scopului urmarit:
-cercetari aplicative,privind realizarea sau perfectionarea unei inventii tehnice pornind de la descoperirile stiintifice cele mai recente;
-cercetari de dezvoltare,privind realizarea de noi tehnologii,destinate reproducerii la scara industriala a rezultatelor cercetarii aplicative.
B.Natura mijloacelor folosite:
-cercetari teoretice,care presupun calcule si proiectare;
-cercetari experimentale,sau de incercare ,in statii pilot,standuri de proba ,necesare validarii unor tehnologii noi.

4.Definitia intreprinderii virtuale.Definitia sistemului cooperativ (reprezentare).


Intreprinderea virtuala reprezinta o alianta temporara de intreprinderi care isi propun o partajare a resurselor si cunostintelor in scopul realizarii unui
produs intr-un timp cat mai scurt,un cost cat mai mic si cu obtinerea unei satisfactii maxime din partea clientului,bazandu-se pe o infrastructura tehnica
reprezentata de tehnologiile informationale si de comunicatii/retele de calculatoare.
Un sistem cooperativ este un sistem in care mai multi utilizatori sau agenti sunt angajati intr-o activitate comuna,de obicei din locatii diferite.

5.Aplicatii de tip sincron si asincron in cadrul sistemelor cooperative.Exemple.


Asincron:
-Posta electronica (E-mail) se refera la facilitatile de schimb electronic de messaje intre utilizatori.
-Grupuri reprezinta un forum universal de discutii pe teme specifice

-Sisteme de tip workflow,permit ca documentele sa fie repartizate in cadrul unei organizatii printr-un proces specific
-Grupuri de tip calendar,permit planificarea,administrarea unui proiect,coordonarea mai multor angajati si poate oferi si planificarea si coordonarea diferitelor
echipamente
Sincron(in timp real):
-Shared whiteboards (tabla de lucru comuna),permite mai multor persoane sa vada si sa deseneze pe acelasi suport virtual chiar daca sunt in locatii diferite
-Sisteme de comunicatii video,ofera posibilitatea colaborarii si vizualizarii partenerilor si a proceselor vizate
-Sisteme de tip Chat,permit comunicarea prin scris in timp real intre mai multe persoane.

6.Definiti termenii:CAD,CAM,CAE.Reprezentati modul in care un produs poate fi proiectat si dezvoltat pe baza tehnicilor CAD-CAMCAE in cadrul intreprinderii virtuale.

7.Descrieti trei tipuri de relatii in cadrul unei intreprinderi virtuale.


-B2B este o abreviere care se refera la comertul electronic Business to Business.B2B descrie orice relatie intre o firma care vinde produse sau ofera servicii si
firma care cumpara produsul sau servicul.Principalele avantaje ale relatiei B2B:
-reducerea costurilor;
-cresterea eficientei si a vanzarilor;
-mai buna relatie cu partenerii.
-B2C este o abreviere de la Business-to-Customer.Poate fi recunoscut prin formele de adresare publica ale comertului electronic precum magazinele web.Comertul
electronic este inteles in general ca vanzarea unor bunuri si servicii catre consumatorii finali.
-C2C (customer-to-customer)-se refera la relatiile intre clienti.
-C2B(customer-to-business)-este un acronim care se refera la activiatea desfasurata de client:de a verifica,compara,analiza calitatii si a preturilor inainte de a
cumpara sau a semna o colaborare.

8.Reprezentati grafic si explicati succesiunea elementelor structurale ale MCDI.

MCDI contine 5 clase de elemente structurale:


a.Conceptia-cuprinde realizarea prototipului virtual tridimensional si testarea acestuia in conditiile de exploatare.
b.Realizarea produsului-pornind de la pregatirea fabricatiei pana la stocarea produsului finit.
c.Distributia-cuprinzand totalitatea activitatiilor legate de vanzarea-cumpararea,transportul si punerea in functiune a produsului.
d.Utilizarea produsuilui-exploatarea acestuia pana la uzura fizica sau morala.
e.Recuperarea-cuprinde operatiile de reciclare si distrugere nepoluanta atunci cand reciclarea nu este posibila.

9.Modelul cerere-oferta in cercetare-dezvoltare-inovare.

10.Formarea si pregatirea echipei in forma de T.


Echipa de cercetare trebuie sa contina un numar redus de persoane (maximum
5-6).
Persoanele din echipa trebuie sa aiba cunostinte stiintifice generale pe intreaga
plaja necesara realizarii obiectivului si cunostinte de specialitate cat mai
profunde (asa numita pregatire in forma de T).
Completarea echipei cu specialisti (cu pregatire in T) se face astfel ca sa se
acopere cat mai bine cunostintele necesare cercetarii de interfata.

11.Prezentati una din metodele de organizare si dezvoltare a


creativitatii individuale si de grup.B.Metoda Delphi

Aceasta metoda,pusa la punct in anii 64-65 (Helmen,Rand Corporation),urmareste directionari,prognoze sau chiar obtinerea unor solutii la problemele
importante,dificile,folosind grupuri de experti,combinand creativitatea individului cu lucru in echipa.
Caracteristica de baza a metodei se bazeaza pe utilizarea reactiei inverse(feedback) de opinii prin consultare reciproca ,periodica,cu efect stimulativ si corectiv,fara
a afecta contributiile personale.Temele sau chestionarele se trimit de amploarea si dificultatea temei/chestionarului.
Dupa efectuarea consultarii,se trimit fiecarui participant raspunsurile nenominalizate ale celorlalti participanti.In continuare,se pot realiza si alte consultari,pana
cand raspunsurile/rezultatele se stabilizeaza (in majoritate sau la un nivel prestabilit de organizatori).

12.Prezentati problema reducerii duratei proiectului.(generalitati,cauze,metode).


Problema reducerii duratei de desfasurare a proiectului poate sa apara:
-inainte de inceperea proiectului;
-in perioda sa de desfasurare.
Cauze:

Metode:

-presiunea pietei

-subcontractarea unor activitati

-cerinte politice

-folosirea de echipament si forta de munca suplimentara

-contracte stimulative

-determinarea activitatilor a caror durata poate fi redusa

-cauze catastrofale (inundatii,cutremure etc.)

-rearanjarea planului astfel incat actvitati critice sa se desfasoare in paralel

-accidente care provoaca intarzieri ale unor activitati

-reducerea performantelor proiectului

-necesitatea de a redistribui utilaje si forta de munca spre alte proiecte.

13.Ce este un brevet? Care sunt avantajele brevetarii inventiilor?


Un brevet este un drept exclusiv,acordat de catre stat ,pentru o inventie noua,implica o activitate inventiva si poate fi aplicata in industrie.
Avantaje:
-Pozitia puternica pe piata si avantajul asupra firmelor concurente
-Profit mai mare sau randament superior al investitiilor
-Venituri suplimentare din licentierea sau cesionarea brevetului
-Accesul la tehnologie prin licentierea reciproca
-Accesul pe piete noi
-Diminuarea riscurilor de contrafacere
-Cresterea capacitatii de atragere a subventiilor si/sau de obtinere de fonduri la o rata rezonabila a dobanzii
-Un instrument puternic pentru a actiona impotriva competitorilor neloiali
-O imagine favorabila pentru intreprindere

14.Tipuri de drepturi de proprietate intelectuala.


-Modelul de utilitate
-Desenul sau modelul industrial
-Secretul comercial
-Marca
-Dreptul de autor si drepturile conexe
-Noile soiuri de plante
-Topografia circuitelor integrate

15.Structura unei cereri de brevet.


Cererile de brevet sunt structurate in mod asemanator pretutindeni in lume si cuprind:o cerere,o descriere,revendicari,desene(daca este cazul) si un
rezumat.Documentatia pentru obtinerea brevetului poate cuprinde de la cateva pagini pana la sute de pagini,in functie de natura inventiei respective si de domeniul
tehnic in care se incadreaza.
Cererea-aceasta contine informatii de tipul:titlul inventiei,data de depozit,data de prioritate si alte date bibliografice,cum ar fi numele si adresa solicitantului si ale
inventatorului.
Descrierea-unei inventii trebuie sa fie suficient de detaliata,astfel incat orice specialist in domeniu sa poata realiza inventia,folosind descrierea si desenele,fara a
mai avea nevoie sa depuna vreun efort inventiv.
Revendicarile-precizeaza intinderea protectiei oferite de un brevet.
Desenele-sunt o modalitate vizuala de a prezenta detaliile tehnice ale inventiei.
Rezumatul-constituie o prezentare pe scurt a inventiei.

16.Care sunt etapele necesare acordarii brevetului?