Sunteți pe pagina 1din 5

PUNCTAJ UNITATE:

____________________________________
(Unitatea de nvmnt)

PUNCTAJ ISJ:

Nr. ______ / _________ 2014

FIA DE EVALUARE
Detalierea punctajelor prevzute la punctul IV din Anexa nr. 2 la Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic n anul colar 2014-2015 aprobat prin OMEN nr. 5451/2013
Aprobat n Consiliul de Administraie al ISJ Constana din data de 30.01.2014
NUMELE I PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC___________________________________________________________
UNITATEA COLAR_________________________________________________________________________________
SPECIALITATEA_____________________________________________________________________________________

Nr.
crt.

Criteriul
evaluat

I.

Nivelul
studiilor

Punctaj
MEN

Itemii evaluai
A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale
pedagogice cu diplom/certificat de absolvire

B. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale


pedagogice cu diplom/certificat de absolvire care i-au echivalat studiile
conform art. 248 alin (3) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare

7,5

C. Absolveni ai colegiului universitar (institutori) cu diplom de absolvire i


absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice
i studii universitare de scurt durat

D. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de


absolvire i absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale
pedagogice i studii universitare de scurt durat care i-au echivalat studiile
conform art. 149 alin (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare

8,5

E. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale


pedagogice cu diplom/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic
universitar (institutori) i studii universitare de lung durat sau ciclul I de studii
universitare de licen sau ciclul II de studii universitare de masterat

F. Profesori de instruire practic/maitri instructori, absolveni de :


1. coal postliceal/coal de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat
de competene profesionale
2. coal postliceal/coal de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat
de competene profesionale care i-au echivalat studiile conform art. 248 alin (3)
din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare

5
6,5

G. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai


institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplom de absolvire

H. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai


institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au
echivalat studiile conform art. 149 alin (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare

8,5

I. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de


licen

J. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de


licen si cu studii postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre

9,5

K. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat cu


diplom de licen sau ai ciclului II de studii universitare de masterat

10

L. Absolveni cu diplom in specialitate ai nvmntului universitar de lung


durata sau ai ciclului II de studii universitare de masterat i cu:
1

o alt licen

studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre

studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre

studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre

2,5

5
6

masterat in sistem postuniversitar


cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre

3
2

Punctaj
unitate
colar

Punctaj
comisia
judeean

studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu


durata mai mic de 3 semestre

studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar


cu durata mai mic de 3 semestre

Not
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de
activitate/pretransfer n specializarea dobndit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor
studiilor superioare de lung durat/ciclului I de studii universitare de licen/ciclului II de studii universitare de
masterat
2. Punctajul de la literele A-K nu se cumuleaz
3. Punctajul de la literele K-L se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat,
universitar/postuniversitar de la litera L punctele 1-8

a. Definitivat

b. Grad didactic II

c. Grad didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I

10

d. Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n


domeniul specializrii/specializrilor nscrise pe diploma de licen

14

Categorii pentru antrenori


2

II.

a. Categoria a IV-a

b. Categoriile a II-a i a III-a

c. Categoria I

10

Media de absolvire pentru debutani (0-2 ani) sau antrenori categoria a V-a

Gradul
didactic

Media 10
3

Media 9 - 9,99

2,5

Media 8 - 8,99

Media 7 - 7,99

1,5

Media 6 - 6,99

Not
1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobandit
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad
didactic la care s-a obinut media 10 (definitivat, gradul didatic II respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest
calificativ cu nota 10.
Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2011/2012 i 2012/2013)
i echivalentul acestora n puncte

III.

IV.

Rezultate
obinute n
activitatea
didactic

Activitatea
metodic i
tiintific
dovedit
prin
documente
justificative

Foarte bine

10

Bine

Satisfacator

Nesatisfacator

Not
a. Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial
din anul colar 2013-2014
b. Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul
pentru anul colar 2012-2013 i calificativul parial din anul colar 2013-2014
c. In cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor 2 ani colari, se iau n considerare calificativele pentru
ultimii 2 ani colari n care cadrul didactic i-a desfasurat activitatea
d. In cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la
punctul a.
1. Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari incheiai* (2011-2012 i 2012-2013) la nivelul:
max.
6p

a. Unitii de nvmnt
Activitatea n comisia metodic
- responsabil catedr / comisie metodic

0,25/an

- lecie demonstrativ

0,15/an

- referat

0,10/an

- material didactic

0,10/an

Responsabil cu activitatea de perfecionare

0,25/an

Activitate educativ / director / director adjunct

0,25/an

Structuri consultative de dialog social (membru C.A. / membru comisie paritar /


lider sindical)

0,25/an

Rezultate la concursuri i olimpiade colare:


- pregtire elevi

0,10/an

- membru n comisia de organizare

0,15/an

- membru n comisia de evaluare

0,25/an

- asistent/supraveghetor

0,15/an

- rezultate concursuri (elevi calificai n etapele superioare)

0,25/an

Altele:
- realizarea unei reviste / monografii a colii

0,25/an

- membru n colectivul de redacie al revistei / monografiei colii

0,10/an

- articole publicate n revista colii

0,10/an

- coordonator / membru n comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii

0,25/an

- activiti metodico-tiintifice extracolare (excursii i tabere tematice, trgul


ofertelor educaionale, activiti cultural-artistice i sportive)

0,05/an

- metodist al Inspectoratului colar / CCD / inspector

max.
8p
0,40/an

- formator local / judeean (document justificativ)

0.25/an

- membru al consiliului consultativ al inspectoratului colar

0.25/an

- membru n comisii de elaborare de subiecte i de evaluare a lucrrilor scrise


la concursuri de ocupare a posturilor didactice

0,25/an

- responsabil / coordonator cerc pedagogic / ndrumtor practic pedagogic

0,25/an

- referat cerc pedagogic

0,10/an

- lecie demonstrativ la cerc pedagogic

0,10/an

- referate / lucrri la simpozioane / sesiuni de comunicri / conferine la


nivelul judeului (adeverin atestat de inspectorul colar de specialitate)

0,40/an

- membru al comisiei de dialog social la nivelul judeului

0,10/an

b. Judeului

- expert n management educaional

0,25

Concursuri i olimpiade de specialitate locale / judeene


- pregtire elevi

0,20/an

- membru n comisia de organizare

0,20/an

- membru n comisia de elaborare subiecte / comisia de evaluare

0,30/an

- asistent / supraveghetor

0,20/an

- rezultate la concursuri i olimpiade colare etapa local (premiul I = 0,40,


premiul II = 0,30, premiul III = 0,20, meniune = 0,10) / judeean (premiul I =
0,60, premiul II = 0,45, premiul III = 0,30, meniune = 0,15)

max
4/an

Formator naional

max.
10 p
0,50/an

Membru al comisiei naionale de specialitate

0,50/an

Membru al unei alte comisii naionale de specialitate / al comisiei de evaluare la


olimpiade colare

0,25/an

Articole publicate n reviste naionale de specialitate

0,50/an

Referate / lucrri susinute la simpozioane / sesiuni de comunicri, conferine la


nivel naional avizate de M.E.N.

0,25/an

c. Naional

Rezultate la concursuri i olimpiade etapa naional (premiul I = 0,80, premiul II


= 0,60, premiul III = 0,40, meniune = 0,20)
d. International

max
3/an
max.
12 p

Performane profesionale atestate prin documente recunoscute de M.E.N.

0,50/an

Lucrri publicate n revistele de specialitate

1/an

Rezultate la concursuri i olimpiade

3/an

Participare la simpozioane / sesiuni de comunicri / conferine / colocvii /


congrese de specialitate la nivel internaional avizate de M.E.N.

1/an

Altele - parteneriate intercolare

0,50/an

*Pentru nvtori / institutori din nvmntul primar / profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului
didactic. n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru
nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se
poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a
cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.
Not
a. Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea
metodic i tiintific din anul colar 2013-2014
b. Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea
metodic i tiinific din anul colar 2012-2013
c. La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la
grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a
d. In cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea
metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea
e. Pentru directorii/directorii adjunci numii n funcii de conducere se acord la subcriteriul a) cte 2 puncte pentru
fiecare an colar n care a ndeplinit funcia de conducere. Vechimea minim necesar pentru acordarea punctajului
este de 6 luni n funcia de conducere respectiv (fr a depi punctajul maxim)
f. Pentru inspectorii colari din ISJ Constana se acord la subcriteriul a) cte 2,5 puncte pentru fiecare an colar n
care a ndeplinit funcia de conducere. Vechimea minim necesar pentru acordarea punctajului este de 6 luni n
funcia de conducere respectiv (fr a depi punctajul maxim).
2. Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative
viznd calitatea activitii specifice domeniului de nvmnt, n ultimii 5 ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ)
a. metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de M.E.N. (participarea n
colective de elaborare) 2 p / motodologie, regulament, instruciune

max.
6p

b. programe colare aprobate de M.E.N. (participarea n colective de elaborare)


1 p / program colar

max.
4p

c. manuale colare aprobate de M.E.N. 7 p / manual mprite la numrul de


autori
d. monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN 5 p / monografie / lucrare
mprite la numrul de autori

max.
10 p

e. ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin 1 punct pentru


fiecare ghid / auxiliar curricular mprite la numrul de autori

max.
4p

f. articole de specialitate / studii de specialitate, publicate n reviste de


specialitate, la nivel judeean sau naional nregistrate cu ISSN:
- 0,5p/articol mprite la numrul de autori articol, dar nu mai mult de 3 puncte
pentru toate articolele;
- 1 punct/studiu mpartit la numrul de autori studiu, dar nu mai mult pe 4 puncte
pentru toate studiile

max.
7p

g. cri n domeniul educaional / de specialiate, publicate cu ISBN, cu referent


tiinific din domeniu 5 puncte pentru fiecare carte publicat mprite la
numrul de autori

max.
10 p

h. mijloace de nvmnt omologate de ctre M.E.N. maxim 5 puncte


mprite la numrul de autori

max.
5p

3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de M.E.N.


n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ): formator AEL,
Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig, Arion, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune, altele
dect cele punctate anterior 1 p / program sau proiect

max.
5p

4. Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare


continu acreditate de MEN n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii
dosarului la ISJ), finalizate cu Certificat de competen profesional sau
adeverin echivalent:
a. program de lung durat (90 de credite) - 3 puncte
b. program de durat medie (60 de credite) - 2 puncte
c. program de scurt durat (30 de credite) - 1 punct
d. program cu mai puin de 30 de credite - 0,5 puncte

max.
6p

Not:Punctajele de la punctul 4 lit.a-d pot fi cumulate


5. Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul
programelor de formare continu aprobate de M.E.N. sau alte instituii abilitate
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate in ultimii 5
ani calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ) cu
adeverin/certificat/diplom 0,5 / 10 ore curs

max.
5p

Not: Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate n alt specializare se
evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea postului didactic / catedrei solicitate. Cadrele didactice
care au desfurat activitate metodic i tiintific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga
activitate.
V.

Criterii de
vechime

Vechimea efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei cte 0,5


puncte pentru fiecare an ntreg de nvmnt
Not: Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate
ca personal didactic calificat.

Total
punctaj

PUNCTAJ I

PUNCTAJ II

PUNCTAJ III

PUNCTAJ IV

PUNCTAJ V

PUNCTAJ TOTAL

Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii social umanitare, n
urmtoarea ordine :
a.
So /soie cu activitate n nvmnt, n aceeai localitate

b.
c.
d.
e.
f.

So /soie cu domiciliul n localitate


Prini cu domiciliul n localitate
Starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de
munc)
Soul /soia s lucreze n nvmnt
Alte cauze obiective dovedite cu acte (unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n
intreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare n localitate)

Se va depune n dosar cu in, FR FOLII DE PLASTIC, mpreun cu documentele justificative certificate conform cu originalul
de conducerea unitii colare la care este angajat cadrul didactic n anul colar 2013-2014.
Toate filele dosarului vor fi aezate n ordine conform fiei de evaluare i numerotate.
DIRECTOR,

CADRU DIDACTIC EVALUAT,


DE ACORD CU PUNCTAJUL ACORDAT,

NUMELE __________________________________

NUMELE __________________________________

SEMNTURA ______________________________

SEMNTURA_______________________________

L.S.