Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

JUDEUL TIMI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Comuna Periam; CIF 4759543
307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 9
Pentru: 9
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind revocarea Hotrrii Consiliului Local Periam nr.46 din 30.04.2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 28.05.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nr.3994/27.05.2015 ntocmit de domnul Marica
Florian - inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico - Social,
Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L.Periam nr.46/30.04.2015 privind aprobarea contractrii unui mprumut n
valoare de maximum 719.232 lei, n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea
i completarea unor acte normative, precum i alte msuri;
- prevederile art.XII alin.2 lit.b pct.2 din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea i completarea
unor acte normative, precum i alte msuri;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.39 alin.1, ale art.45
alin.3, precum i ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.5-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia
Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se revoc Hotrrea nr.46/30.04.2015 privind aprobarea contractrii unui mprumut n
valoare de maximum 719.232 lei, n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea
i completarea unor acte normative, precum i alte msuri, adoptat de Consiliul Local Periam.
Art.2. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
1

L.S.

Consiliului Local Periam;


D.G.R.F.P. Timioara;
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
La dosarul edinei;
Ateniei publice prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de internet
www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE
DEDE
EDIN,
PREEDINTELE
EDIN,

COZMA
VASILE
.

_______________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 58 din 28.05.2015