Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAIILOR

C.C.A.C.D.S.
Confort si Calitatea Aerului in Cladiri cu Destinatii Speciale

Aplicatia 5 :

Calculul debitului total si specific de aer exterior necesar ventilarii unei sali de clasa.

PROFESOR COORDONATOR:

STUDENT:

2014-2015

Aplicatia Nr.5
Sa se calculeze debitul total si specific de aer exterior necesar ventilarii unei Sali de clasa
cu 20 de persoane avand volumul V=168 m3 , daca se cunosc urmatoarele date:
1. Co = 320 ppm = 320/0.559 mg/m3 = 572.45 mg/m3;

2. Concentratia interioara la echilibru: Cint,eq= 750 ppm(CO2)= 1341.68 mg/m3;


3. Concentratia de dioxid de carbon in aerul exterior: Cext=100 ppm(CO2)= 178.89 mg/m3;
4. Varsta copiilor: 13 ani.
Calculul se face pentru urmatoarele valori ale eficientei ventilarii:

v =

0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 ;

q [m3/h];
qspec[m3/h pers];

q=

N pers g CO2
v (C , eqC ext )

GCO 2
v (C , eqC ext )

gco2= f (varsta elevi) [mg/h]

Varsta elevi = 13 ani => gco2 = 33.5 g/h pers = 33.5x0.559x1000 = 18726.5 ppm/h pers
GCO2 = 20 pers x 18726.5 ppm/h pers = 374530 ppm/h = 670000 mg/h

Pentru v=0.7:
q=

GCO 2
v (C , eqC ext )

q
n= V

==

Pentru v=0.8:

823.14
168

670000 mg/h
0.7(1341.68178.8) mg/m3

= 4.9

h-1;

= 823.14 m3/h;

q=

GCO 2
v (C , eqC ext )

q
n= V

==

720.25
168

670000 mg/h
0.8(1341.68178.8) mg/m3

= 4.29

= 720.25 m3/h;

h-1;

Pentru v=0.9:
q=

GCO 2
v (C , eqC ext )

q
n= V

640.22
= 168

670000 mg/h
3
0.9(1341.68178.8) mg/m

= 3.81

= 640.22 m3/h;

h-1;

Pentru v=1:
q=

GCO 2
v (C , eqC ext )

q
n= V

823.14
= 168

670000 mg/h
1(1341.68178.8)mg/m3

= 3.43

= 576.2 m3/h;

h-1;

Se reprezinta grafic:
Cint () = Cint,eq+(Co-Cintr,eq) e

-n

Pentru = 0.7:

Cint(1)=

746.80

Cint(2)=

749.98

Cint(3)=

750.00

Cint(4)=

750.00

Cint(5)=

750.00

Cint(6)=

750.00

Cint(7)=

750.00

Cint(8)=

750.00

Cint(9)=

750.00

Cint(10)=

750.00

Cint(11)=

750.00

Cint(12)=

750.00

Cint(13)=

750.00

Cint(14)=

750.00

Cint(15)=

750.00

Cint(16)=

750.00

Cint(17)=

750.00

Cint(18)=

750.00

Cint(19)=

750.00

Cint(20)=

750.00

Cint(21)=

750.00

Cint(22)=

750.00

Cint(23)=

750.00

Cint(24)=

750.00

Evolutia concentratiei interioare in timp


751.00

750.00

749.00
Evolutia concentratiei
interioare in timp

748.00

747.00

746.00

745.00
0

10

15

20

25

30