Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE STIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


DEPARTAMENTUL DE INFORMATIC ECONOMIC
DISCIPLINA: ALGORITMI SI STRUCTURI DE DATE
ANUL UNIVERSITAR 2011/2012
PROGRAMA ANALITIC
1. Introducere n algoritmi
1.1 Noiunea de algoritm
1.2 Caracteristici ale unui algoritmi
1.3 Reprezentarea algoritmilor (scheme logicei programe pseudocod)
1.4 Structuri de control (liniar, alternativ i repetitiv)
2. Algoritmi numerici
2.1 Numere aproximative
2.2 Rezolvarea numeric a ecuaiilor algebrice i transcendente; metoda njumtirii intervalului,
metoda coardei, metoda tangentei, metoda aproximaiilor succesive
2.3 Rezolvarea sistemelor de ecuaii algebrice liniare; metode directe (Gauss, Gauss-Jordan);
metode iterative (Jacobi, Gauss-Seidel)
3. Complexitatea algoritmilor
3.1. Noiuni despre timpul de execuie i complexitatea algoritmilor
3.2. Exemplificri
4. Sortri
4.1. Metode de sortare care nu iau n considerare structura i valorile cheilor (Sortarea prin
selecie, Sortarea prin inserie, Sortarea prin metoda bulelor, Sortarea prin amestecare, Sortarea prin inserie
cu diminuarea incrementului, Sortarea rapid, Sortarea prin interclasare, Sortarea prin metoda ansamblelor)
4.2. Metode de sortare care in cont de valorile cheilor (Sortarea prin compartimentare, Sortarea
prin numrare)
4.3. Metode de sortare care utilizeaz baze de numeraie (Sortarea radix prin interschimbare,
Sortarea radix direct)
4.4. Metode de sortare extern (Sortare prin interclasare utiliznd 3 benzi, Sortare prin interclasare
utiliznd 4 benzi, Sortare prin interclasare natural, Sortare prin interclasare multipl echilibrat)
5. Recursivitate
5.1 Noiuni generale legate de recursivitate
5.2. Algoritmi recursivi
6. Tehnici de programare:
6.1 Metoda Greedy
6.2 Metoda BackTracking
6.3 Metoda Branch and Bound
6.4 Metoda Divide-et-impera
6.5. Metode euristice
6.6 Programare dinamic
7.

Structuri de date
7.1 Aspecte generale
7.2. Fiierul
7.3. Tabloul
7.4. Tabela de dispersie
7.5. Lista liniar simplu nlnuit
7.6. Lista liniar circular simplu nlnuit
7.7. Lista liniar dublu nlnuit

7.8. Structura de tip stiv


7.9. Structura de tip coad
7.10. Grafuri neorientate i orientate - terminologie, proprieti, metode de reprezentare;
Reprezentare, prelucrare
7.11. Arbori terminologie, proprieti, metode de reprezentare; Arbori binari; Arbori binari de
cutare
Bibliografie:
[Aho83] Aho A, Hopcroft J, Ullman J Data Structures and Algorithms, Addison Wesley, 1983
[Bologa06] Bologa Cristian Algoritmi i structuri de date, Editura Risoprint, 2006.
[Cormen00] Cormen, Th.; Leiserson Ch; Rivest, R. -Introducere n Algoritmi, Ed Agora 2000 (traducere)
[Giumale96] Giumale C., Negreanu L., Clinoiu S., -Proiectarea i analiza algoritmilor. Algoritmi de
Sortare, ed. ALL, Bucuresti, 1996
[Knuth99] - Arta programrii calculatoarelor, vol, 1, 2, 3, ed. Teora, 1999 (traducere)
[Negrescu01] Negrescu Liviu, -Limbajele C i C++ pentru nceptori. Vol. 1 i 2. Ed. Microinformatica,
Cluj-Napoca, 1994 (reeditate 2001)

Titular disciplina:
Lect. Dr. Cristian Bologa

DIRECTOR DE DEPARTAMENT:
Conf. univ. dr. Gheorghe SILAGHI