Sunteți pe pagina 1din 35

Axa 1

Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local


Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban
492

492

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

TOTAL Domeniul 1.1

Total Valoare
Eligibila

Prefinantare
Dedusa

FEDR

Buget de Stat

10

Buget Local

11

Alte Surse
Publice

Privat

12

13

Total cheltuieli
eligibile

14=8+10+11+12+13

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare
15

Prefinantare
acordata

16

7,212,257,485.87

1,623,488,131.50

327,659,508.16

356,131,291.24

65,112,756.11

143,894.07

0.00

2,044,876,072.92

476,858,990.66

392,697,038.38

6950

Nord Est

Finalizat

Cresterea Sigurantei Si Prevenirea


Criminalitatii In Zona De Actiune A
Municipiului Moinesti Prin
Achizitionarea De Echipamente
Specifice Si Amenajarea Unui
Centru De Supravegehere

6955

Nord Est

In implementare

Reabilitare Infrastructura De Strazi


In Municipiul Moinesti

Municipiul Moinesti

APL

13,781,487.00

5,950,899.59

424,997.04

1,307,198.22

148,124.45

0.00

0.00

7,406,222.26

1,728,637.29

689,074.35

6956

Nord Est

Finalizat

Modernizarea si amenajarea
parcului Bai in Municipiul Moinesti

Municipiul Moinesti

APL

3,102,541.00

2,171,998.84

155,127.05

477,109.90

54,063.43

0.00

0.00

2,703,172.17

630,791.99

155,127.05

Municipiul Moinesti

APL

2,449,340.80

871,221.70

122,467.04

191,376.02

21,685.67

0.00

0.00

1,084,283.39

255,442.43

122,467.04

Municipiul Moinesti

APL

1,437,382.84

948,480.89

71,869.14

208,347.08

23,608.73

0.00

0.00

1,180,436.70

278,648.67

71,869.14

6957

Nord Est

In implementare

Reutilizare cladire in scopul


transformarii in centru social in
Municipiul Moinesti

7011

Nord Est

Finalizat

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in zona de actiune a
municipiului Vaslui, prin
achizitionarea de echipamente
specifice si amenajarea unui centru
de supraveghere

Municipiul Vaslui

APL

1,016,865.50

765,917.07

213,403.87

168,244.38

19,064.54

0.00

0.00

953,225.99

227,678.24

213,403.87

7022

Nord Est

In implementare

Reabilitare infrastructura de strazi


in municipiul Vaslui

Municipiul Vaslui

APL

44,546,227.50

14,321,035.68

6,681,934.12

3,145,815.56

356,466.37

0.00

0.00

17,823,317.61

4,200,889.58

6,681,934.12

7023

Nord Est

Reabilitare, modernizare si
extindere infrastructura de transport
public cu crearea unui terminal
In implementare
intermodal, precum si reabilitare,
extinderea iluminatului public in
municipiul Vaslui

Municipiul Vaslui

APL

19,947,725.40

14,612,295.47

2,992,158.81

3,209,794.82

363,716.13

0.00

0.00

18,185,806.42

4,308,631.41

2,992,158.81

7024

Nord Est

Reabilitare zona pietonala centrala


In implementare si iluminat arhitectural in municipiul
Vaslui

Municipiul Vaslui

APL

7,611,327.49

5,557,856.96

1,396,771.09

1,220,860.93

138,341.19

0.00

0.00

6,917,059.08

1,479,616.64

1,396,771.09

7025

Nord Est

Finalizat

Reabilitare si schimbare destinatie


infrastructura pentru servicii sociale
in municipiul Vaslui

Municipiul Vaslui

APL

1,457,969.60

1,153,250.64

330,055.05

253,327.60

28,705.68

0.00

0.00

1,435,283.92

338,318.53

330,055.05

7188

Nord Est

In implementare

REABILITARE RETELE DE
STRAZI URBANE, TROTUARE SI
ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL
COMANESTI, JUDETUL BACAU

ORASUL COMANESTI

APL

42,950,644.77

56,968.15

0.00

12,513.85

1,418.00

0.00

0.00

70,900.00

13,643.25

0.00

7189

Nord Est

In implementare

REABILITAREA SI
MODERNIZAREA CENTRULUI DE
ORASUL COMANESTI
TINERET IN ORASUL
COMANESTI, JUDETUL BACAU

APL

876,447.59

9,746.45

0.00

2,140.95

242.60

0.00

0.00

12,130.00

2,879.70

0.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 1 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

ORASUL COMANESTI

APL

2,687,977.25

23,413.99

0.00

5,143.21

582.80

0.00

0.00

29,140.00

6,851.85

0.00

7190

Nord Est

In implementare

REABILITAREA SI
MODERNIZAREA CLADIRII
CENTRULUI 5 IN ORASUL
COMANESTI, JUDETUL BACAU

7412

Nord Est

In implementare

Reabilitare Infrastructura Drumuri


Si Poduri Precum Si Amenajare
Statii De Autobuz In Orasul
Flaminzi

Orasul Flamanzi

APL

15,044,790.00

8,364,293.27

648,929.17

1,837,333.88

208,196.44

0.00

0.00

10,409,823.59

2,456,843.56

752,239.50

7413

Nord Est

In implementare

CREAREA UNUI CENTRU DE


SPRIJINIRE A AFACERILOR IN
ORASUL FLAMINZI

Orasul Flamanzi

APL

1,286,746.76

477,786.75

0.00

104,880.01

582,666.73

0.00

0.00

1,165,333.49

279,680.02

0.00

7414

Nord Est

Finalizat

Crestera Sigurantei Si Prevenirea


Criminalitatii In Orasul Flaminzi Prin
Achizitionarea De Echipamente
Specifice Si Amenajarea Unui
Centru De Supraveghere

Orasul Flamanzi

APL

975,878.05

449,746.19

0.00

98,793.03

11,194.68

0.00

0.00

559,733.90

130,311.88

0.00

7415

Nord Est

Finalizat

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in Municipiul Roman

Municipiul Roman

APL

310,792.48

132,776.69

0.00

29,166.25

3,304.96

0.00

0.00

165,247.90

36,493.89

0.00

Municipiul Roman

APL

21,880,427.00

15,083,573.59

3,282,064.05

3,313,317.66

375,446.77

0.00

0.00

18,772,338.02

4,440,019.53

3,282,064.05

7416

Nord Est

Finalizat

Reabilitarea infrastructurii publice


urbane a municipiului roman zonele Scuar Hotel, pietonal Stefan
cel Mare, centru istoric urban
Stefan cel Mare, cartierele Favorit
si Cuza Voda

7432

Nord Est

Finalizat

Reabilitarea si modernizarea
strazilor inelului principal de
circulatie din municipiul Botosani

Municipiul Botosani

APL

26,015,891.19

17,969,448.89

4,086,411.30

3,947,240.48

447,279.37

0.00

0.00

22,363,968.74

5,292,428.60

4,086,411.30

7433

Nord Est

Finalizat

Modernizare si reabilitare accese


pietonale si carosabile precum si
iluminat arhitectural in municipiul
Botosani

Municipiul Botosani

APL

24,715,029.00

13,298,671.86

3,707,254.35

2,921,239.05

331,018.61

0.00

0.00

16,550,929.52

3,902,572.19

3,707,254.35

7434

Nord Est

Finalizat

Reabilitarea, modernizarea
parcurilor si a spatiilor verzi precum
si reabilitarea si modernizarea
iluminatului ornamental aferent
acestora, in municipiul Botosani

Municipiul Botosani

APL

5,926,539.29

3,506,591.15

909,848.40

770,271.73

87,282.93

0.00

0.00

4,364,145.81

1,033,348.98

909,848.40

7436

Nord Est

Finalizat

Reutilizare cladire in scopul


transformarii in centru social in
municipiul Botosani

Municipiul Botosani

APL

2,720,573.00

893,608.49

408,085.95

196,293.59

22,242.90

0.00

0.00

1,112,144.98

249,967.76

408,085.95

7437

Nord Est

Finalizat

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in zona de actiune a
municipiului botosani prin
achizitionarea de echipamente
specifice si amenajarea unui centru
de supraveghere

Municipiul Botosani

APL

1,554,225.00

1,232,834.15

233,133.75

270,809.24

30,686.61

0.00

0.00

1,534,330.00

359,348.55

233,133.75

7570

Nord Est

In implementare

Reabilitarea retelei de strazi urbane


in orasul Negresti

Orasul Negresti

APL

24,246,134.57

13,542,679.47

4,271,885.56

2,974,838.75

337,092.19

0.00

0.00

16,854,610.41

3,982,809.20

4,271,885.55

Orasul Negresti

APL

717,764.76

419,522.41

107,664.71

92,153.96

10,442.38

0.00

0.00

522,118.75

117,954.82

107,664.71

Municipiul Pascani

APL

15,877,158.00

130,224.68

0.00

28,605.67

3,241.44

0.00

0.00

162,071.79

33,543.90

0.00

7592

Nord Est

Finalizat

Reabilitarea si modernizarea
centrului de tineret in orasul
Negresti, judetul Vaslui

10810

Nord Est

In implementare

Reabilitare Infrastructura Strazi Si


Pietonal In Municipiul Pascani

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 2 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Municipiul Pascani

APL

589,118.00

327,956.84

0.00

72,040.30

8,163.21

0.00

0.00

408,160.35

96,466.85

0.00

10811

Nord Est

Finalizat

Cresterea Sigurantei Si Prevenirea


Criminalitatii In Zona De Actiune A
Municipiului Pascani Prin
Achizitionarea De Echipamente
Specifice Si Amenajarea Unui
Centru De Supraveghere

10833

Nord Est

In implementare

Amenajare Parc In Municipiul


Pascani

Municipiul Pascani

APL

2,813,501.61

330,341.98

0.00

72,564.22

8,222.58

0.00

0.00

411,128.78

94,424.53

0.00

10834

Nord Est

In implementare

Reabilitare, Modernizare Si Dotare


Cu Echipamente Specifice A
Centrului Social (centru De
Plasament) In Municipiul Pascani

Municipiul Pascani

APL

2,047,097.25

29,726.16

0.00

6,529.76

739.92

0.00

0.00

36,995.84

6,950.68

0.00

Nord Est

Crearea de spatii publice urbane in


municipiul Piatra Neamt, prin
construirea unui pod si a unei arii
In implementare de parcari in zona intersectiei Piata Municipiul Piatra Neamt
Stefan Cel Mare, Str. Orhei, Bdul
Dacia si amenajarea complexa a
Paraului Cuejdiu

APL

35,442,338.40

19,738,962.26

5,318,912.85

4,335,938.82

491,324.50

0.00

0.00

24,566,225.58

5,808,328.89

5,318,912.85

11177

Nord Est

Restaurarea si punerea in valoare


a zonei istorice si culturale - Curtea
Domneasca, din municipiul Piatra
In implementare Neamt - prin amenajari urbanistice, Municipiul Piatra Neamt
amenajari ale circulatiilor pietonale
si carosabile - pasaj auto subteran,
parcaje subterane

APL

26,261,395.14

19,736,139.27

3,955,766.85

4,335,318.71

491,254.27

0.00

0.00

24,562,712.25

5,822,065.20

3,955,766.85

11178

Nord Est

In implementare

Reabilitarea si modernizarea
spatiilor din strada Stefan cel Mare
Municipiul Piatra Neamt
nr. 23 Piatra Neamt, pentru
furnizarea unor servicii sociale

APL

2,716,661.56

2,151,219.15

863,047.50

472,545.34

53,546.21

0.00

0.00

2,677,310.70

522,007.83

863,047.50

11258

Nord Est

In implementare

AMENAJARE ZONA CENTRALA


IN MUNICIPIUL ONESTI,
JUDETUL BACAU

MUNICIPIUL ONESTI

APL

8,773,137.79

2,649,212.18

438,656.89

581,936.47

65,941.81

0.00

0.00

3,297,090.46

778,528.36

438,656.89

11259

Nord Est

In implementare

MODERNIZARE STRAZI IN
CARTIERUL LANUL GARII,
MUNICIPIUL ONESTI

MUNICIPIUL ONESTI

APL

6,907,840.65

3,952,044.85

517,000.01

868,121.86

98,370.75

0.00

0.00

4,918,537.46

1,177,363.60

517,000.01

11260

Nord Est

In implementare

AMENAJARE SPATII VERZI IN


MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL
BACAU

MUNICIPIUL ONESTI

APL

1,855,091.71

767,891.37

0.00

168,678.07

19,113.66

0.00

0.00

955,683.10

226,643.94

0.00

11269

Nord Est

In implementare

SISTEM DE MONITORIZARE
PENTRU PREVENIREA
INFRACTIONALITATII IN
MUNICIPIUL ONESTI

MUNICIPIUL ONESTI

APL

515,957.00

207,418.63

25,797.85

45,562.40

5,162.88

0.00

0.00

258,143.91

61,589.45

25,797.85

12041

Nord Est

In implementare

Modernizarea spatiilor publice


urbane din cartierele Stadion,
Centru si Bodea din municipiul
Campulung Moldovenesc, judetul
Suceava

Municipiul Campulung
Moldovenesc

APL

19,578,261.72

4,350,438.15

2,436,461.94

955,634.52

108,287.20

0.00

0.00

5,414,359.87

1,280,934.65

2,936,739.25

11176

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 3 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Municipiul Campulung
Moldovenesc

APL

334,369.78

249,186.94

50,155.46

54,737.39

6,202.54

0.00

0.00

310,126.87

74,324.08

50,155.46

12043

Nord Est

Finalizat

Cresterea sigurantei publice si


prevenirea criminalitatii in cartierele
Stadion, Centru si Bodea din
municipiul Campulung
Moldovenesc, judetul Suceava

12183

Nord Est

In implementare

Regenerarea municipiului Husi, prin


modernizarea spatiilor publice
urbane

Municipiul Husi

APL

43,197,040.00

17,971,373.62

6,506,646.00

3,947,663.29

447,327.27

0.00

0.00

22,366,364.18

5,328,577.95

6,506,646.00

12184

Nord Est

Finalizat

Creare parc nou in municipiul Husi

Municipiul Husi

APL

2,377,244.11

1,585,920.24

356,586.62

348,369.53

39,475.30

0.00

0.00

1,973,765.07

460,935.64

356,586.62

Municipiul Husi

APL

2,142,260.00

801,543.92

321,339.00

176,070.33

19,951.29

0.00

0.00

997,565.54

230,249.36

321,339.00

12185

Nord Est

Finalizat

Crearea unui centru consultativ


pentru cetatenii municipiului Husi

12186

Nord Est

Finalizat

Cresterea nivelului de securitate


sociala in municipiul Husi prin
implementarea unui sistem de
supraveghere video

Municipiul Husi

APL

1,379,990.09

605,922.80

206,998.51

133,099.42

15,082.07

0.00

0.00

754,104.29

178,387.91

206,998.51

12384

Nord Est

In implementare

MODERNIZAREA SPATIILOR
PUBLICE URBANE DIN
CARTIERUL DE VEST AL
ORASULUI BUHUSI

ORASUL BUHUSI

APL

10,201,472.00

1,726,698.98

96,566.44

379,293.55

42,979.43

0.00

0.00

2,148,971.96

506,381.73

510,073.60

12385

Nord Est

DEZVOLTAREA SI
MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII UTILITATILOR
In implementare
PUBLICE URBANE SI A
SPATIILOR VERZI DIN
CARTIERUL DE VEST AL
ORASULUI BUHUSI

ORASUL BUHUSI

APL

1,751,651.00

398,547.24

0.00

87,546.47

9,920.28

0.00

0.00

496,013.99

115,776.83

0.00

12386

Nord Est

In implementare

REABILITAREA, MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII SOCIALE DIN
CARTIERUL DE VEST AL
ORASULUI BUHUSI

ORASUL BUHUSI

APL

668,112.62

363,238.07

44,863.80

79,790.32

9,041.38

0.00

0.00

452,069.77

106,572.20

44,863.80

12387

Nord Est

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM


DE SUPRAVEGHERE SI
MONITORIZARE VIDEO PENTRU
In implementare
CRESTEREA SIGURANTEI
POPULATIEI IN CARTIERUL DE
VEST AL ORASULUI BUHUSI

ORASUL BUHUSI

APL

1,004,135.00

124,988.77

0.00

27,455.52

3,111.11

0.00

0.00

155,555.40

36,704.82

50,206.75

12494

Nord Est

In implementare

APL

27,677,352.98

3,598,204.72

523,532.52

790,395.94

89,563.28

0.00

0.00

4,478,163.94

1,064,006.03

1,387,792.55

12495

Nord Est

Finalizat

REABILITAREA SI
MODERNIZAREA CLADIRII
DESTINATE FURNIZARII
SERVICIILOR SOCIALE

MUNICIPIUL DOROHOI

APL

1,022,591.23

809,597.25

57,288.95

177,839.33

20,151.77

0.00

0.00

1,007,588.35

224,737.55

57,288.95

12809

Nord Est

In implementare

Reabilitarea Infrastructurii Rutiere


Oras Gura Humorului

Orasul Gura Humorului

APL

6,728,427.41

2,181,955.67

680,219.78

479,297.06

54,311.28

0.00

0.00

2,715,564.01

648,649.40

680,219.78

In implementare

ACCESE SI PARCARI IN ZONA


CATEDRALEI ORTODOXE SI PE
STR. MARLY, ORASUL GURA
HUMORULUI, JUDETUL
SUCEAVA

ORASUL GURA
HUMORULUI

APL

2,507,910.59

81,084.29

0.00

17,811.30

2,018.28

0.00

0.00

100,913.87

23,609.78

0.00

12811

Nord Est

Axa 1 - Domeniul 1.1

REABILITARE SI MODERNIZARE
URBANA IN MUNICIPIUL
MUNICIPIUL DOROHOI
DOROHOI

Page 4 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Orasul Gura Humorului

APL

2,248,158.05

1,745,052.75

224,815.80

383,325.22

43,436.28

0.00

0.00

2,171,814.25

518,708.35

224,815.80

12834

Nord Est

Finalizat

Realizarea Unui Sistem De


Monitorizare Video Pentru
Cresterea Sigurantei Si Prevenirea
Criminalitatii In Orasul Gura
Humorului

13216

Nord Est

In implementare

Reabilitare strazi, pod si pasaj,


modernizare parcuri si creare statii
modulare de transport public in
comun in Municipiul Suceava

Municipiul Suceava

APL

33,480,487.45

18,328,238.68

8,343,397.20

4,026,053.68

456,300.03

0.00

0.00

22,810,592.39

5,355,295.12

8,343,397.20

13217

Nord Est

Finalizat

Reabilitarea zonei centrale a


municipiului Suceava, prin creare
parcaje subterane, reabilitare
pietonal si strazi

Municipiul Suceava

APL

27,534,906.21

18,651,175.13

4,566,443.31

4,096,991.19

464,248.29

0.00

0.00

23,212,414.61

5,417,216.83

4,566,443.31

13218

Nord Est

Finalizat

Modernizare iluminat public pe


artera principala in municipiul
Suceava

Municipiul Suceava

APL

9,326,730.83

6,909,147.04

1,418,889.21

1,517,690.69

171,976.27

0.00

0.00

8,598,814.00

2,013,514.19

1,418,889.21

13220

Nord Est

Finalizat

Centru pentru sustinerea traditiilor


bucovinene

Municipiul Suceava

APL

5,509,341.00

1,886,683.52

951,016.50

414,150.05

2,300,833.56

0.00

0.00

4,601,667.13

1,104,400.13

951,016.50

Municipiul Suceava

APL

1,733,606.20

1,357,010.22

260,776.35

298,086.26

33,777.27

0.00

0.00

1,688,873.75

403,236.01

260,776.35

13221

Nord Est

Finalizat

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in Municipiul Suceava,
prin achizitionarea de echipamente
specifice si amenajarea unui
Centru de Supraveghere

19419

Nord Est

In implementare

Axa de dezvoltare Nord-Sud pasaj


Octav Bancila

Municipiul Iasi

APL

70,769,213.66

24,676,021.19

7,076,921.37

5,420,432.78

614,213.39

0.00

0.00

30,710,667.36

7,275,894.33

7,076,921.37

In implementare

Dezvoltare retea rutiera in zona


culturala, istorica si turistica a
municipiului Iasi

Municipiul Iasi

APL

56,165,666.23

38,576,314.25

11,055,950.67

8,473,826.36

960,206.99

0.00

0.00

48,010,347.60

11,422,047.23

11,055,950.67

Municipiul Iasi

APL

63,016,935.23

37,511,910.74

10,949,288.66

8,240,015.22

933,712.78

0.00

0.00

46,685,638.74

11,053,238.37

10,949,288.66

MUNICIPIUL BACAU

APL

3,592,649.60

680,237.59

179,632.48

149,423.68

16,931.86

0.00

0.00

846,593.13

201,627.81

359,264.96

20468

Nord Est

21006

Nord Est

In implementare

Dezvoltarea axei de transport EstVest in municipiul Iasi

23665

Nord Est

In implementare

REABILITAREA SI DOTAREA CU
ECHIPAMENTE A CENTRULUI
SOCIAL PENTRU INGRIJIRE
PERSOANE VARSTNICE

23666

Nord Est

In implementare MODERNIZARE CALEA MOINESTI

MUNICIPIUL BACAU

APL

30,283,402.75

11,131,919.01

991,897.38

2,445,281.53

277,085.72

0.00

0.00

13,854,286.26

3,297,003.40

1,514,170.00

23941

Nord Est

In implementare

Centrul tehnologic regional Iasi

Municipiul Iasi

APL

13,305,864.00

3,983,998.20

0.00

874,536.20

4,858,534.36

0.00

0.00

9,717,068.76

2,332,096.50

0.00

32522

Nord Est

In implementare

Dezvoltare Si Reabilitare Artera


Functionala Sud - Municipiul Iasi

Municipiul Iasi

APL

70,823,443.11

11,331,024.88

0.00

2,489,017.91

282,041.70

0.00

0.00

14,102,084.49

3,345,957.00

0.00

35282

Nord Est

In implementare

CRESTEREA ACCESIBILITATII
SPRE ZONA CENTRALA,
ECONOMICA SI COMERCIALA A
POLULUI DE CRESTERE IASI

MUNICIPIUL IASI

APL

7,295,614.07

1,256,002.10

13,967.20

275,898.41

31,263.28

0.00

0.00

1,563,163.79

369,714.89

364,780.70

37372

Nord Est

In implementare

REABILITARE PASAJ LETEA DIN


MUNICIPIUL BACAU

MUNICIPIUL BACAU

APL

5,842,434.00

3,392,121.01

143,208.09

745,126.77

84,433.64

0.00

0.00

4,221,681.42

1,001,207.21

292,121.70

37787

Nord Est

In implementare

REABILITARE INFRASTRUCTURA
URBANA, ZONA I. L. CARAGIALE
- MILCOV - INTERSECTIE
STRADA LETEA DIN MUNICIPIUL
BACAU

MUNICIPIUL BACAU

APL

24,200,404.35

132,376.63

0.00

29,078.38

3,294.99

0.00

0.00

164,750.00

38,240.00

0.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 5 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

MUNICIPIUL BACAU

APL

2,429,681.80

541,167.03

116,931.21

118,874.90

13,470.26

0.00

0.00

673,512.19

159,872.09

121,484.00

16

37788

Nord Est

REABILITARE SI MODERNIZARE
IMOBIL STRADA HENRI COANDA
In implementare
NR. 9 CU DESTINATIA DE
LOCUINTE SOCIALE

38151

Nord Est

In implementare

REABILITAREA, MODERNIZAREA
SI EXTINDEREA CAMINULUI DE
PENSIONARI SF. CUVIOASA
PARASCHEVA

MUNICIPIUL IASI

APL

8,868,280.00

989,614.87

88,169.45

217,382.73

24,632.59

0.00

0.00

1,231,630.19

288,302.32

443,414.00

38499

Nord Est

In implementare

REABILITARE INFRASTRUCTURA
URBANA, ZONA MIORITEI - 9
MAI- VANTULUI- VADU
BISTRITEI

MUNICIPIUL BACAU

APL

15,177,579.00

130,694.44

0.00

28,708.86

3,253.13

0.00

0.00

162,656.43

34,469.59

0.00

39823

Nord Est

In implementare

SISTEM DE MANAGEMENT DE
TRAFIC IN MUNICIPIUL IASI

MUNICIPIUL IASI

APL

73,567,806.21

8,386.10

0.00

1,842.12

208.74

0.00

0.00

10,436.96

2,480.88

0.00

40624

Nord Est

CONSOLIDARE SI RESTAURARE
In implementare IMOBIL IN VEDEREA INFIINTARII
MUZEULUI MUNICIPAL IASI

MUNICIPIUL IASI

APL

19,366,315.69

86,554.55

0.00

19,012.92

2,154.43

0.00

0.00

107,721.90

0.00

0.00

40795

Nord Est

In implementare

MODERNIZAREA RETELEI DE
LINII TRAMVAI IN POLUL DE
CRESTERE

MUNICIPIUL IASI

APL

89,430,416.47

6,702,862.19

0.00

1,472,377.32

166,841.62

0.00

0.00

8,342,081.13

0.00

0.00

In implementare

CREARE SI MODERNIZARE
SPATII VERZI IN MUNICIPIUL
BACAU

MUNICIPIUL BACAU

APL

14,934,241.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45048

Nord Est

45250

Nord Est

In implementare

REABILITARE STRAZI, PODURI


SI PASAJ

MUNICIPIUL SUCEAVA

APL

34,674,299.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47991

Nord Est

In implementare

REABILITAREA MANASTIRII
GOLIA - ETAPA II

JUDETUL IASI

APL

24,933,358.14

150,796.06

0.00

33,124.46

3,753.48

0.00

0.00

187,674.00

0.00

0.00

APL

10,254,262.31

4,548,873.18

512,713.11

999,223.54

113,226.46

0.00

0.00

5,661,323.18

1,331,159.02

512,713.11

7245

Sud Est

In implementare

Reabilitare/modernizare spatii verzi


si parcuri in Mun Medgidia

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Medgidia

7247

Sud Est

Finalizat

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in Municipiul Medgidia,
prin achizitionarea de echipamente
specifice si amenajarea unui centru
de supraveghere

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Medgidia

APL

1,395,016.00

927,771.28

0.00

203,797.93

23,093.25

0.00

0.00

1,154,662.46

263,190.01

0.00

7248

Sud Est

Reabilitare, modernizare strazi,


In implementare parcari, pod si spatii de transport in
Municipiul Medgidia

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Medgidia

APL

11,120,459.12

78,793.83

0.00

17,308.16

1,961.27

0.00

0.00

98,063.26

23,535.11

0.00

7251

Sud Est

Finalizat

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in zona de actiune a
Municipiului Buzau, prin
achizitionarea de echipamente
specifice si amenajarea unui centru
de supraveghere

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Buzau

APL

2,219,425.00

1,284,162.90

221,942.50

282,084.33

31,964.22

0.00

0.00

1,598,211.45

378,453.59

221,942.50

7263

Sud Est

In implementare

Reabilitarea monumentului istoric


Ansamblul Conacului Marghiloman
(Vila Albatros, Parc Marghiloman),
Municipiul Buzau

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Buzau

APL

21,324,004.00

5,161,214.95

1,538,093.82

1,133,732.95

128,468.34

0.00

0.00

6,423,416.24

1,504,206.00

2,132,400.00

7265

Sud Est

In implementare

Reabilitare retea de drumuri si statii


de transport din zona de actiune
urbana a Municipiului Buzau

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Buzau

APL

26,092,705.38

9,582,085.83

1,304,635.27

2,104,839.02

238,508.64

0.00

0.00

11,925,433.49

2,837,495.57

1,304,635.27

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 6 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Focsani

APL

2,766,596.92

407,928.73

0.00

118,163.56

13,389.64

0.00

0.00

539,481.93

157,667.20

130,000.00

7266

Sud Est

Sistem de supraveghere in vederea


In implementare
cresterii sigurantei si prevenirii
criminalitatii in Municipiul Focani

7267

Sud Est

In implementare

Modernizare si extindere spatii


verzi in zona de actiune Sud-Est

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Focsani

APL

10,172,451.50

1,320,708.84

0.00

290,112.14

32,873.90

0.00

0.00

1,643,694.88

386,886.91

508,622.58

7268

Sud Est

In implementare

Reabilitare si modernizare spatii


publice urbane de actiune sud-est

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Focsani

APL

34,746,581.46

3,266,899.57

1,402,903.97

717,620.13

81,316.75

0.00

0.00

4,065,836.45

950,381.34

1,737,329.07

7299

Sud Est

In implementare

Reabilitare/modernizare strazi
orasenesti si reabilitare retele de
apa in zona de interventie a
Municipiului Ramnicu Sarat

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Ramnicu Sarat

APL

18,632,634.25

6,553,572.53

931,631.71

1,439,583.75

163,125.66

0.00

0.00

8,156,281.94

1,942,405.64

931,631.71

7300

Sud Est

In implementare

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in zona de actiune
urbana a Municipiului Rm. Sarat

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul


Ramnicu Sarat

APL

751,210.00

22,980.10

0.00

5,047.90

572.00

0.00

0.00

28,600.00

6,864.00

0.00

7544

Sud Est

In implementare

Dezvoltarea integrata a orasului


Ianca - Modernizarea spatiilor
publice urbane si modernizarea
spatiilor verzi in UAT a orasului
Ianca

Unitatea administrativ
teritoriala Oras Ianca

APL

43,547,710.26

215,834.96

0.00

47,411.17

5,372.37

0.00

0.00

268,618.50

58,396.27

2,177,385.51

7545

Sud Est

Realizarea unui sistem de


In implementare supraveghere in vederea sigurantei
si prevenirii criminalitatii

Unitatea administrativ
teritoriala Oras Ianca

APL

1,200,694.24

50,139.76

0.00

11,013.90

1,248.03

0.00

0.00

62,401.69

14,976.41

0.00

Unitatea Administrativ
Teritoriala Orasul
Harsova

APL

1,670,146.20

936,042.08

83,507.31

205,614.71

23,299.11

0.00

0.00

1,164,955.90

275,186.17

83,507.31

7659

Sud Est

Finalizat

Achizitionarea de echipamente de
informare si comunicare pentru
accesul larg al cetatenilor la
informatii de interes public (tabele
de afisaj), in orasul Harsova, jud
Constanta

7660

Sud Est

Finalizat

Achizitionarea si instalarea de
sisteme de supraveghere pentru
cresterea sigurantei publice si
prevenirea criminalitatii

Unitatea Administrativ
Teritoriala Orasul
Harsova

APL

2,862,740.00

1,198,099.02

143,137.00

263,179.19

29,822.01

0.00

0.00

1,491,100.22

351,588.53

143,137.00

7843

Sud Est

In implementare

Reabilitarea si modernizarea
infrastructurii de interes public
(strazi)

Unitatatea AdministrativTeritoriala Orasul Panciu

APL

10,944,448.00

2,875,731.22

547,222.00

631,694.55

71,580.13

0.00

0.00

3,579,005.90

844,489.39

547,222.00

7845

Sud Est

In implementare

Crearea si modernizarea zonelor


verzi, mobilier stradal, parcuri si
zone florale

Unitatatea AdministrativTeritoriala Orasul Panciu

APL

3,872,549.00

1,897,654.51

234,370.00

416,846.32

47,234.71

0.00

0.00

2,361,735.54

565,232.51

462,560.95

7846

Sud Est

In implementare

Reabilitarea cladirilor in scopul


utilizarii pentru servicii sociale

Unitatatea AdministrativTeritoriala Orasul Panciu

APL

2,911,649.00

1,024,270.09

145,582.45

224,995.24

25,495.22

0.00

0.00

1,274,760.55

305,942.51

145,582.45

7847

Sud Est

In implementare

Instalarea de sisteme de
supraveghere pentru cresterea
Unitatatea Administrativsigurantei cetatenilor si prevenirea Teritoriala Orasul Panciu
criminalitatii

APL

959,337.00

71,368.48

20,418.60

15,677.08

1,776.44

0.00

0.00

88,822.00

21,317.28

47,966.85

7848

Sud Est

In implementare

APL

4,622,600.41

1,684,142.27

47,226.51

369,945.37

41,919.17

0.00

0.00

2,096,006.81

501,005.91

231,130.02

Axa 1 - Domeniul 1.1

Dezvoltarea si modernizarea
iluminatului public in municipiul
Adjud

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Adjud

Page 7 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

7849

Sud Est

7850

Sud Est

7851

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

12

13

Total cheltuieli
eligibile

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

10

11

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Adjud

APL

2,997,195.04

365,454.31

99,361.02

80,231.66

9,142.05

0.00

0.00

454,828.02

94,578.47

149,859.75

Finalizat

Crearea si modernizarea spatiilor


publice urbane: Strazi orasenesti si
trotuare str. Constructorilor

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Adjud

APL

2,128,129.30

852,538.91

106,406.47

187,272.08

21,220.64

0.00

0.00

1,061,031.63

253,694.70

106,406.47

Sud Est

In implementare

Creare parc in zona blocurilor ANL;


Modernizare parc zona Garii - Str.
Sirect; Modernizare spatii pe
aliniamentele DN2;DN 11 si strazile
orasenesti

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Adjud

APL

1,599,486.74

336,748.26

79,974.34

73,971.47

8,382.05

0.00

0.00

419,101.78

90,296.57

159,948.68

7862

Sud Est

In implementare

Reabilitare si modernizare claire cu


echipamente specifice inclusiv
echipamente de informare si
comunicare:Centru comunitar
pentru persoane de varsta a 3-a

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Adjud

APL

1,383,046.06

392,229.26

0.00

101,348.91

11,484.29

0.00

0.00

505,062.46

135,668.23

69,152.30

7863

Sud Est

In implementare

Achizitionarea si instalarea de
echipamente necesare pentru
cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Adjud

APL

2,513,589.56

844,615.57

0.00

185,531.61

21,023.41

0.00

0.00

1,051,170.59

240,445.59

0.00

7894

Sud Est

Modernizarea spatiilor publice


urbane:strazile Victoriei,
I.H.Radulescu, M.Bravu, G.Cosbuc,
Unitatea Administrativ
In implementare
G. Vernescu: trotuare, scuaruri,
Teritoriala Orasul Macin
zone pietonale si parcari aferente
strazilor din zona blocurilor A1, A2,
A4, 13, 14, 15

APL

4,890,677.68

2,833,982.97

244,533.88

622,523.95

71,001.03

0.00

0.00

3,527,507.95

846,491.49

244,533.88

7895

Sud Est

In implementare

Modernizarea parcurilor Macin,


parc Primarie si parc Casa de
Unitatea Administrativ
Cultura: crearea spatiilor verzi in
Teritoriala Orasul Macin
zona blocurilor A1,A2, A4 si in zona
blocurilor 13, 14, 15 etc.

APL

1,763,829.59

906,683.49

88,191.47

199,165.69

22,568.36

0.00

0.00

1,128,417.54

269,664.13

88,191.47

7896

Sud Est

In implementare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Orasul Macin

APL

1,682,700.38

60,893.86

34,103.60

13,376.19

1,515.72

0.00

0.00

75,785.77

14,950.26

84,135.02

7897

Sud Est

Finalizat

Consolidarea, reabilitarea si
modernizarea cladirii din str. Cetatii
Unitatea Administrativ
nr.19 corp A si B in scopul utilizarii
Teritoriala Orasul Macin
acestora pentru servicii sociale
destinate copiilor - centru de zi

APL

3,125,650.60

1,552,091.86

312,565.06

340,938.67

38,633.27

0.00

0.00

1,931,663.80

453,094.20

312,565.06

APL

1,254,647.48

514,970.78

0.00

113,120.53

12,818.19

0.00

0.00

640,909.50

153,802.28

0.00

7898

Sud Est

Axa 1 - Domeniul 1.1

Finalizat

Achizitionarea si instalarea de
echipamente necesare pentru
cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii (sisteme de
supraveghere video) in municipiul
Tecuci

Unitatea administrativ
Teritoriala Municipiul
Tecuci

Buget de Stat

Modernizarea spatiilor publice


In implementare urbane - zona Casa de Cultura din
orasul Adjud

Achizitionarea si instalarea de
echipamente necesare pentru
cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii (sisteme de
supraveghere video)

Prefinantare
Dedusa

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

Page 8 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Sud Est

In implementare

Dezvoltarea si modernizarea
spatiilor verzi (gradini publice,
parcuri, mobilier urban - Parc
Dendrologic Tecuci

Unitatea administrativ
Teritoriala Municipiul
Tecuci

APL

7,165,253.51

1,800,411.94

358,262.67

395,485.61

44,814.23

0.00

0.00

2,240,711.78

531,266.10

358,262.67

7900

Sud Est

Reabilitarea, modernizarea si
extinderea spatiilor publice urbane:
strazi orasenesti, trotuare, scuaruri,
zone pietonale, parcari - str.1
In implementare Decembrie 1918, str. Bradului, str.
AL.Lapusneanu, Str. Aleea Cpt
Gh.Decuseara si Str. Aleea Teilor tronson aferent zonei de actuine
urbana

Unitatea administrativ
Teritoriala Municipiul
Tecuci

APL

14,022,066.95

1,812,594.63

245,768.48

398,161.74

45,117.49

0.00

0.00

2,255,873.86

537,133.71

701,103.34

7901

Sud Est

Imbunatatirea serviciilor urbane,


In implementare infrastructura publica urbana, zona
urbana vest municipiul Tulcea

Unitatea administrativ
Teritoriala Municipiul
Tulcea

APL

21,754,263.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7902

Sud Est

Finalizat

Imbunatatirea infrastructurii
serviciilor sociale, respectiv
achizitionarea de echipamente
pentru cereterea sigurantei si
prevenirea crimilatitatii zona urbana
vest Municipiul Tulcea

Unitatea administrativ
Teritoriala Municipiul
Tulcea

APL

1,554,965.92

1,085,504.65

0.00

238,446.26

27,019.40

0.00

0.00

1,350,970.31

323,012.06

0.00

13506

Sud Est

Finalizat

Modernizarea Bulevardului
Otelarilor, strazilor Stadionului,
Frunzei si Gheorghe Asachi din
Municipiul Galati

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Galati

APL

43,661,959.47

32,631,634.22

2,183,097.97

7,167,994.32

812,237.32

0.00

0.00

40,611,865.86

9,591,882.15

2,183,097.97

13507

Sud Est

In implementare

Modernizare Strada Unirii din


Municipiul Galati

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Galati

APL

8,620,014.00

2,566,130.86

862,001.40

563,686.49

63,873.83

0.00

0.00

3,193,691.18

750,139.09

862,001.40

13508

Sud Est

In implementare

Modernizare Centru Multifuctional


de servicii socio-medicale pentru
persoane varstnice

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Galati

APL

3,248,321.00

716,100.23

263,957.51

157,301.41

17,824.53

0.00

0.00

891,226.17

205,153.08

324,832.10

13509

Sud Est

In implementare Modernizare Gradina Publica Galati

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Galati

APL

8,470,747.00

4,080,854.32

423,537.35

896,416.67

101,576.96

0.00

0.00

5,078,847.95

1,196,711.71

423,537.35

13510

Sud Est

Finalizat

Modernizarea Parcului Rizer din


Municipiul Galati

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Galati

APL

8,214,065.85

3,171,948.30

821,406.59

696,762.75

78,953.30

0.00

0.00

3,947,664.35

930,235.62

821,406.59

19839

Sud Est

Finalizat

Modernizarea si reabilitarea strazii


Calea Calarasilor din municipiul
Braila, pe tronsonul cuprins intre
Bd. Dorobantilor si Bd
Independentei

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

29,741,443.67

17,148,855.90

4,461,216.55

3,766,985.77

426,853.92

0.00

0.00

21,342,695.59

5,029,990.90

4,461,216.55

19840

Sud Est

Finalizat

Modernizarea si reabilitarea strazii


Calea Galati, pe tronsonul cuprins
intre bd. Dorobantilor si str. Malaeru
colt cu str. Costache Negruzzi

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

8,254,610.00

6,237,498.10

1,238,191.50

1,370,153.59

155,258.20

0.00

0.00

7,762,909.89

1,832,266.49

1,238,191.50

19841

Sud Est

In implementare

Sistem de supraveghere in vederea


cresterii sigurantei si prevenirii
criminalitatii in Municipiul Braila

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

2,844,677.68

1,258,423.01

426,701.65

276,430.19

31,323.54

0.00

0.00

1,566,176.74

368,877.11

426,701.65

21464

Sud Est

In implementare

Reabilitare Casa Petre Stefanescu


Goanga

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

1,505,160.81

966,443.33

75,258.04

212,292.78

24,055.84

0.00

0.00

1,202,791.95

283,898.31

75,258.04

7899

Stadiul
implementarii

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 9 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

10

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

21465

Sud Est

Finalizat

Reabilitare pasaj pietonal platou


Piata Independentei, Municipiul
Braila

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

4,188,799.40

3,045,547.08

209,439.97

668,996.95

75,807.02

0.00

0.00

3,790,351.05

887,727.20

209,439.97

Parteneriatul dintre
Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Galati si Unitatea
Administrativ Teritoriala
Judetul Galati

APL

4,774,663.41

1,903,356.07

477,466.34

418,098.74

47,376.64

0.00

0.00

2,368,831.45

547,186.34

477,466.34

25321

Sud Est

In implementare

Centrul multicultural "Dunarea de


Jos" str. Domneasca nr. 91,
Municipiul Galati, Judetul Galati

25332

Sud Est

In implementare

Parcare drum de centura Municipiul


Galati

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Galati

APL

5,794,511.00

399,285.72

0.00

96,109.43

10,890.59

0.00

0.00

506,285.74

125,661.84

289,725.55

26051

Sud Est

In implementare

Reabilitare zona de promenada


cuprinsa intre Calea Calarasilor si
Faleza Dunarii

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

12,911,021.30

8,770,045.79

1,291,102.14

1,926,463.10

218,296.13

0.00

0.00

10,914,805.02

2,589,895.06

1,291,102.14

28682

Sud Est

In implementare

Reabilitare si modernizare anexa


Camin persoane varstnice "Sf
Petru si Pavel" str. Zambilelor nr 1
(fost nr.2), Braila

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

1,458,811.92

642,480.15

99,238.80

141,129.74

15,992.03

0.00

0.00

799,601.92

183,160.48

99,238.80

29212

Sud Est

Finalizat

Parcare verde - Construirea unei


parcari supraetajate, zona spital
clinic de urgenta Constanta, judetul
Constanta

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

13,669,231.03

7,800,474.31

2,050,384.65

1,713,483.17

194,162.38

0.00

0.00

9,708,119.86

2,290,230.70

2,050,384.65

32292

Sud Est

In implementare

Restaurarea si consolidarea cladirii


teatrului Maria Filotti Braila

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

16,257,909.00

203,461.86

0.00

44,693.24

5,064.39

0.00

0.00

253,219.49

57,753.68

0.00

33202

Sud Est

In implementare

Modernizare strazi in orasul


Techirghiol, jud. Constanta

Unitatatea AdministrativTeritoriala Oras


Techirghiol

APL

3,902,839.34

344,298.00

0.00

75,629.86

8,569.96

0.00

0.00

428,497.82

102,839.47

0.00

36545

Sud Est

In implementare

Modernizarea unor strazi in orasul Unitatea Administrativ


Ovidiu
Teritoriala Orasul Ovidiu

APL

7,662,988.16

1,176,879.36

383,149.40

258,517.99

29,293.82

0.00

0.00

1,464,691.17

345,516.04

383,149.40

37277

Sud Est

Finalizat

Modernizarea unor strazi in Orasul Unitatea Administrativ


Murfatlar
Teritoriala Oras Mufatlar

APL

5,671,030.00

3,390,995.86

283,551.50

744,879.61

84,405.63

0.00

0.00

4,220,281.10

997,457.13

283,551.50

37599

Sud Est

In implementare

Cantina Sociala si centru de zi in


localitatea Navodari - reabilitare si
modernizare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Oras
Navodari

APL

3,851,143.87

100,437.50

0.00

22,062.50

2,500.00

0.00

0.00

125,000.00

30,000.00

0.00

37600

Sud Est

Imbunatatirea accesului intre


Municipiul Constanta si platforma
In implementare industriala Navodari prin largirea si
modernizarea Bulevardului
Mamaia-Navodari

Unitatea Administrativ
Teritoriala Oras
Navodari

APL

46,796,740.45

632,389.61

0.00

138,913.21

15,740.87

0.00

0.00

787,043.69

120,311.15

0.00

37685

Sud Est

In implementare

Restaurarea si reamenajarea
promenadei si apatiilor verzi din
zona Vraja Marii - Cazino -Port
Tomis

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

11,898,985.90

7,365,137.74

586,380.44

1,617,855.42

183,326.34

0.00

0.00

9,166,319.50

2,165,689.27

673,227.93

37835

Sud Est

In implementare

Reabilitare si modernizare Parc


Monument

Unitatea administrativ
Teritoriala Municipiul
Braila

APL

7,500,050.00

762,353.38

207,902.38

167,461.56

18,975.82

0.00

0.00

948,790.76

219,951.88

375,002.50

In implementare

Restaurarea si reamenajarea
integrala a zonei istorice - Piata
Ovidiu

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

9,297,841.70

6,609,779.09

0.00

1,451,930.33

164,524.67

0.00

0.00

8,226,234.09

1,952,932.47

0.00

38330

Sud Est

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 10 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

8,563,544.20

4,762,137.47

428,177.21

1,046,070.04

118,534.84

0.00

0.00

5,926,742.35

1,397,424.13

428,177.21

38332

Sud Est

In implementare

Imbunatatirea accesului in
statiunea Mamaia prin construirea
unor pasarele pietonale

38333

Sud Est

In implementare

Parcul Seniorilor

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

5,086,420.00

177,909.33

0.00

39,080.28

4,428.36

0.00

0.00

221,417.97

52,078.11

0.00

38607

Sud Est

In implementare

Promenada turistica Mamaia

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

52,413,390.00

1,687,778.27

418,088.02

370,744.08

42,010.67

0.00

0.00

2,100,533.02

488,820.22

2,620,669.50

38656

Sud Est

In implementare

Reabilitarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din zona Metropolitana Asociatia de Dezvoltare
constanta, localitatea Lumina, in
Intercomunitara Zona
vederea utilizarii acesteia drept
Metropolitana Constanta
centru de tineret

ADI

2,384,131.52

1,447,567.53

119,206.57

317,978.42

0.00

36,031.57

0.00

1,801,577.52

429,502.62

119,206.57

38658

Sud Est

In implementare

Reabilitarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din Zona Metropolitana Asociatia de Dezvoltare
Constanta, Localitatea Mihail
Intercomunitara Zona
Kogalniceanu, in vederea utilizarii Metropolitana Constanta
acesteia drept centru pentru tineret

ADI

5,977,534.00

727,347.79

263,934.95

159,772.10

0.00

18,104.50

0.00

905,224.39

215,404.95

597,753.40

38675

Sud Est

In implementare

APL

38,396,603.57

6,843,252.60

891,710.18

1,503,216.04

170,336.08

0.00

0.00

8,516,804.72

2,012,271.77

1,919,830.18

38676

Sud Est

Reabiltarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din Zona Metropolitana Asociatia de Dezvoltare
In implementare Constanta, localitatea Poarta Alba, Intercomunitara Zona
in vederea utilizarii acesteia drept Metropolitana Constanta
centru pentru tineret

ADI

2,136,695.81

1,349,875.55

106,834.79

296,519.03

0.00

33,599.87

0.00

1,679,994.45

401,586.78

213,669.58

38677

Sud Est

In implementare

Reabilitarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din Zona Metropolitana Asociatia de Dezvoltare
Constanta, localitatea Corbu, in
Intercomunitara Zona
vederea utilizarii acesteia drept
Metropolitana Constanta
centru de tineret

ADI

2,052,563.65

1,183,947.43

102,628.18

260,070.57

0.00

29,469.74

0.00

1,473,487.74

351,713.15

102,628.18

39235

Sud Est

In implementare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Orasul
Techirghiol

APL

2,074,804.83

44,842.53

12,542.70

9,850.29

1,116.18

0.00

0.00

55,809.00

13,394.16

103,740.24

39237

Sud Est

Extindere UAMS Agigea prin


In implementare infiintarea unui centru de ingrijire a
persoanelor cu afectiuni Alzheimer

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Constanta

APL

5,066,225.00

27,680.58

0.00

6,080.42

689.00

0.00

0.00

34,450.00

5,388.00

0.00

39514

Sud Est

In implementare

Reabilitarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din zona Metropolitana
constanta, Localitatea Agigea, in
vederea utilizarii acesteia drept
centru pentru tineret

Asociata pentru
Dezvoltare
Intercomunitara "Zona
Metropolitana
Constanta"

ADI

2,232,974.00

17,375.69

0.00

3,816.81

0.00

432.50

0.00

21,625.00

5,190.00

111,648.70

39516

Sud Est

In implementare

Reabilitarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din zona Metropolitana
constanta, Localitatea Valu lui
Traian, in vederea utilizarii acesteia
drept centru pentru tineret

Asociata pentru
Dezvoltare
Intercomunitara "Zona
Metropolitana
Constanta"

ADI

1,453,614.00

278,192.83

72,680.70

61,108.90

0.00

6,924.57

0.00

346,226.30

82,862.81

72,680.70

Axa 1 - Domeniul 1.1

Reamenajarea integrata a zonei


pietonale din centrul istoric al
Municipiului Constanta

Parc de recreere in orasul


Techirghiol

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

Page 11 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

10

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

39517

Sud Est

In implementare Parc de recreere in orasul Navodari

Unitatea Administrativ
Teritoriala Oras
Navodari

APL

2,076,555.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103,827.79

39522

Sud Est

In implementare

Promenada turistica Eforie Nord

Unitatea Administrativ
Teritoriala Oras Eforie

APL

7,965,235.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aamenajare integrata a zonei de


acces in portiul Turistic Tomis si
Plaja Modern

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

34,404,167.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ADI

3,300,420.00

18,625.13

0.00

4,091.27

0.00

463.60

0.00

23,180.00

5,563.20

0.00

39621

Sud Est

In implementare

39623

Sud Est

Reabilitarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din zona Metropolitana Asociatia de Dezvoltare
In implementare constanta, localitatea Cumpana, in Intercomunitara Zona
vederea utilizarii acesteia drept
Metropolitana Constanta
centru de tineret

39731

Sud Est

In implementare

Parc de recreere in orasul Eforie

Unitatea Administrativ
Teritoriala Oras Eforie

APL

2,424,713.32

28,122.50

0.00

6,177.50

700.00

0.00

0.00

35,000.00

8,400.00

0.00

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Constanta

APL

23,144,555.00

117,061.92

0.00

25,714.28

2,913.80

0.00

0.00

145,690.00

34,965.60

0.00

40035

Sud Est

In implementare

Modernizarea drumului judetean


intre Ovidiu - Poarta alba (Dj 228
A)

40036

Sud Est

In implementare

Centru de excelenta in turism si


servicii Tomis

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Constanta

APL

4,053,753.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

APL

10,458,980.00

281,225.00

0.00

61,775.00

7,000.00

0.00

0.00

350,000.00

84,000.00

0.00

40038

Sud Est

In implementare

Centrul Multifuctional educativ


pentru tineret

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Constanta

40039

Sud Est

In implementare

Centru productiv mestesugaresc


pentru sustinerea activitatilor
turistice si de agrement Ovidiu

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Constanta

APL

5,619,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40040

Sud Est

In implementare

Cresterea atractivitatii turistice a


complexului muzeal de stiinte ale
naturii Constanta

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Constanta

APL

9,773,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40652

Sud Est

In implementare

Reabilitarea, extinderea si dotarea


unei cladiri din Zona Metrolpolitana
Constanta, localitatea Tuzla, in
vederea utilizarii acesteia drept
centru de tineret

Asociata pentru
Dezvoltare
Intercomunitara "Zona
Metropolitana
Constanta"

ADI

3,911,171.60

689,150.77

0.00

151,381.60

0.00

17,153.72

0.00

857,686.09

0.00

195,558.58

43405

Sud Est

construire parcare multietatjata


In implementare P+7E+T, in statiunea Mamaia, zona
Cazino -Abatros

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Constanta

APL

23,511,874.92

365,224.30

0.00

80,226.61

9,090.84

0.00

0.00

454,541.75

0.00

0.00

7602

Sud
Muntenia

Reabilitare si modernizare strazi


In implementare urbane, poduri, trotuare si parcari in
Orasul Costesti, judetul Arges

UAT Orasul Costesti

APL

32,162,027.66

10,458,172.13

4,646,796.80

2,297,283.62

260,315.44

0.00

0.00

13,015,771.19

3,115,383.71

4,775,872.21

7604

Sud
Muntenia

Finalizat

Realizare sistem de supraveghere


video pentru cresterea sigurantei
cetatenilor si prevenirea
criminalitatii in Orasul Costesti,
judetul Arges

UAT Orasul Costesti

APL

960,003.00

588,550.49

144,000.45

129,283.34

14,649.67

0.00

0.00

732,483.50

175,512.62

144,000.45

7605

Sud
Muntenia

Finalizat

Modernizarea strazii IC BRATIANU


din orasul Mioveni prin crearea a
doua benzi suplimentare

UAT Orasul Mioveni

APL

5,207,990.00

2,440,947.27

0.00

536,188.17

60,757.88

0.00

0.00

3,037,893.32

708,719.83

0.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 12 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

7606

Sud
Muntenia

Finalizat

Modernizarea podului peste rul


Argeel prin crearea a 2 benzi
suplimentare de acces n oraul
Mioveni

UAT Orasul Mioveni

APL

7,584,935.00

5,343,825.13

0.00

1,173,845.85

133,013.68

0.00

0.00

6,650,684.66

1,568,686.42

0.00

7607

Sud
Muntenia

In implementare

Reabilitarea infrastructurii publice


urbane oras Sinaia "VIA SINAIA
DESIGN-VERDE-DESCHIS"

UAT Orasul Sinaia

APL

65,158,382.13

7,645,340.85

0.00

1,679,405.92

190,300.95

0.00

0.00

9,515,047.72

2,276,258.36

0.00

7609

Sud
Muntenia

In implementare

Cresterea accesibilitatii cetatenilor


la servicii de utilitati prin extinderea
sistemului de iluminat public in
orasul Mioveni

UAT Orasul Mioveni

APL

1,474,085.00

319,447.66

0.00

70,131.39

7,991.15

0.00

0.00

397,570.20

94,613.87

0.00

7610

Sud
Muntenia

In implementare

Achizitionarea si instalarea de
echipamente de supraveghere
necesare pentru cresterea
sigurantei si prevenirea criminalitatii
in orasul Sinaia, Judetul Prahova

UAT Orasul Sinaia

APL

1,406,450.00

545,691.89

0.00

119,868.85

13,582.87

0.00

0.00

679,143.61

162,663.68

70,322.50

7644

Sud
Muntenia

In implementare

Reabilitarea/modernizarea si
extinderea spatiilor publice urbane,
strazi si spatii verzi in Municipiul
Moreni

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Moreni

APL

10,140,834.00

4,244,822.38

507,041.70

932,434.53

105,658.30

0.00

0.00

5,282,915.21

1,259,092.18

507,041.70

7645

Sud
Muntenia

Parteneriatul dintre
Reabilitare si modernizare Ceentru Unitatea Administrativ
de recuperare si reabilitare
teritoriala Municipiul
In implementare
persoane cu handicap uicani,
Moreni si Unitatea
Municipiul Moreni
Administrativ Teritoriala
Judetul Dambovita

APL

2,055,041.04

58,403.36

0.00

12,829.12

1,453.72

0.00

0.00

72,686.20

15,554.13

0.00

7646

Sud
Muntenia

Finalizat

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in Municipiul Moreni
prin achizitionarea de echipamente
specifice si amenajarea unui centru
de supraveghere

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul
Moreni

APL

610,356.00

394,670.04

0.00

85,221.22

11,297.34

0.00

0.00

491,188.60

114,780.48

0.00

7731

Sud
Muntenia

Finalizat

Implementarea unui sistem de


supraveghere video pentru
cresterea sigurantei cetatenilor din
orasul Mioveni

UAT Orasul Mioveni

APL

2,188,385.60

747,626.69

0.00

164,226.66

18,609.24

0.00

0.00

930,462.59

211,171.57

0.00

7887

Sud
Muntenia

Reabilitare si modernizare
infrastructura utilitati publice
urbane,reabilitarea si modernizarea
In implementare spatiilor publice urbane in zona A a
zonei de actiune urbana din
Municipiul Trgovite, judeul
Dmbovia

UAT Municipiul
Trgovite

APL

61,263,318.19

551,209.37

308,704.69

120,943.64

13,857.41

0.00

0.00

686,010.42

146,065.50

9,189,497.73

7888

Sud
Muntenia

Reabilitare si modernizare
infrastructura utilitati publice
urbane,reabilitarea si modernizarea
In implementare spatiilor publice urbane in zona B a
zonei de actiune urbana din
Municipiul Trgovite, judeul
Dmbovia

UAT Municipiul
Trgovite

APL

56,486,096.61

730,654.79

375,773.26

160,316.66

18,368.67

0.00

0.00

909,340.12

187,315.41

8,472,914.49

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 13 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

UAT Municipiul
Trgovite

APL

2,605,175.21

13,659.50

7,650.00

2,998.80

341.70

0.00

0.00

17,000.00

3,530.00

390,776.28

7889

Sud
Muntenia

In implementare

Dotarea cu echipamente pentru


cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in zona de actiune
urbana din Municipiul Trgovite,
judeul Dmbovia

7890

Sud
Muntenia

Finalizat

Sistem pentru managementul


iluminatului public in Municipiul
Alexandria

UAT Municipiul
Alexandria

APL

19,490,097.37

8,240,741.63

2,923,514.61

1,810,194.03

205,121.13

0.00

0.00

10,256,056.79

2,434,900.21

2,923,514.61

UAT Municipiul
Alexandria

APL

7,676,884.15

5,513,979.42

1,151,532.62

1,211,222.60

137,249.04

0.00

0.00

6,862,451.06

1,629,847.81

1,151,532.62

7922

Sud
Muntenia

Finalizat

Sistem pentru managementul


traficului rutier in Municipiul
Alexandria

7923

Sud
Muntenia

Finalizat

Sistem de supraveghere in vederea


cresterii sigurantei si prevenirii
criminalitatii in Municipiul
Alexandria

UAT Municipiul
Alexandria

APL

2,791,093.35

1,469,571.37

418,664.00

322,811.88

36,579.25

0.00

0.00

1,828,962.50

434,690.34

418,664.00

10695

Sud
Muntenia

In implementare

Cresterea calitatii infrastructurii


rutiere in municipiul Curtea de
Arges

UAT Municipiul Curtea


de Arges

APL

37,955,187.00

17,235,380.33

5,693,278.05

3,785,992.06

429,007.63

0.00

0.00

21,450,380.02

5,118,493.35

5,693,278.05

10696

Sud
Muntenia

In implementare

Revitalizarea utilitatii cladirilor


degradate prin infiintarea unui
centru de recreere pentru
pensionari si a unui centru de zi
pentru persoanele cu dizabilitati in
municipiul Curtea de Arges

UAT Municipiul Curtea


de Arges

APL

4,566,602.00

2,022,900.76

684,990.30

444,358.40

50,352.23

0.00

0.00

2,517,611.39

590,694.60

684,990.30

10697

Sud
Muntenia

In implementare

Cresterea sigurantei si securitatii


cetatenilor din municipiul Curtea de
Arges, prin implementarea unui
sistem de supraveghere video

UAT Municipiul Curtea


de Arges

APL

1,597,547.96

1,073,301.54

239,632.19

235,765.67

26,715.66

0.00

0.00

1,335,782.87

318,179.79

239,632.19

10868

Sud
Muntenia

In implementare

Modernizarea unor tronsoane de


drum din oraul Comarnic

UAT Orasul Comarnic

APL

7,875,509.00

45,948.15

0.00

10,093.15

1,143.70

0.00

0.00

57,185.00

12,061.90

0.00

10869

Sud
Muntenia

Modernizarea unor poriuni de


drum din cartierele Ghioseti, Vatra
In implementare
Sat, Poiana i Podul Lung n oraul
Comarnic

UAT Orasul Comarnic

APL

5,815,289.00

21,935.55

0.00

4,818.45

546.00

0.00

0.00

27,300.00

5,727.00

0.00

10870

Sud
Muntenia

In implementare

Realizarea unui centru de afaceri n


oraul Comarnic

UAT Orasul Comarnic

APL

4,213,916.00

120,081.91

0.00

26,359.45

146,441.35

0.00

0.00

292,882.71

70,291.85

0.00

10887

Sud
Muntenia

In implementare

Utiliti platforma industrial IMM Slobozia

UAT Slobozia

APL

13,224,387.00

2,808,348.95

0.00

616,466.85

3,424,815.81

0.00

0.00

6,849,631.61

1,643,911.59

0.00

10888

Sud
Muntenia

In implementare

Reabilitarea functionala a pietei


revolutiei -Slobozia

UAT Slobozia

APL

38,405,046.00

67,820.26

0.00

14,889.02

1,791.42

0.00

0.00

84,500.70

16,729.75

0.00

18127

Sud
Muntenia

In implementare

Modernizare Pod Arges

UAT Municipiul Pitesti

APL

9,059,866.25

3,361,775.03

0.00

738,460.84

83,678.27

0.00

0.00

4,183,914.14

992,401.32

0.00

18128

Sud
Muntenia

In implementare

Modernizare pod peste Rul


Doamnei, Pitesti

UAT Municipiul Pitesti

APL

3,168,576.25

613,919.63

158,428.81

134,856.02

15,281.13

0.00

0.00

764,056.78

170,460.80

158,428.81

18129

Sud
Muntenia

In implementare

Sistem de supraveghere pentru


cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in zona: Podul viilorParc trand din municipiul Piteti

UAT Municipiul Piteti

APL

2,312,822.46

84,412.40

47,275.15

18,542.37

2,101.12

0.00

0.00

105,055.89

21,769.19

115,641.12

18130

Sud
Muntenia

Finalizat

Modernizare parcare Bowling in


Municipiul Pitesti

UAT Municipiul Pitesti

APL

2,569,150.25

1,771,802.18

0.00

389,201.09

44,102.11

0.00

0.00

2,205,105.38

522,395.13

0.00

18132

Sud
Muntenia

In implementare

Modernizare parc strand

UAT Municipiul Pitesti

APL

5,413,554.54

187,818.14

0.00

41,256.89

4,674.97

0.00

0.00

233,750.00

47,526.00

270,677.72

24175

Sud
Muntenia

Finalizat

Creare Parc Lunca Argeului

UAT Municipiul Piteti

APL

19,461,386.59

13,799,342.38

1,946,138.65

3,031,218.35

343,480.83

0.00

0.00

17,174,041.56

4,064,406.54

1,946,138.65

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 14 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

12

13

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

10

11

24241

Sud
Muntenia

In implementare

Modernizare Iluminat public in zona


Podul Viilor-Calea Campulung

UAT Municipiul Pitesti

APL

1,411,151.00

51,646.37

0.00

11,344.85

1,285.54

0.00

0.00

64,276.76

9,742.00

0.00

24747

Sud
Muntenia

Finalizat

Cresterea capacitatii de trafic prin


realizarea legaturii rutiere intre DN1
si DN1B (realizarea drumului
judetean de centura DJ 236), in
zona de nord a Municipiului Ploiesti

UAT Judetul Prahova

APL

27,835,539.00

19,651,885.40

1,391,776.95

4,316,811.17

489,157.05

0.00

0.00

24,457,853.62

5,196,999.33

1,391,776.95

25385

Sud
Muntenia

In implementare

Modernizare strazi zona II Calea


Campulung

UAT Municipiul Pitesti

APL

3,507,371.53

140,980.99

0.00

30,968.44

3,509.16

0.00

0.00

175,458.59

36,736.48

0.00

25922

Sud
Muntenia

In implementare

Realizare Centru Multifunctional

UAT Municipiul Pitesti

APL

13,887,527.00

31,483.83

0.00

6,915.86

783.67

0.00

0.00

39,183.36

18,432.00

0.00

UAT Municipiul Ploiesti

APL

6,906,585.39

2,940,730.80

0.00

645,972.61

73,198.03

0.00

0.00

3,659,901.44

871,524.34

0.00

32202

Sud
Muntenia

Finalizat

Reabilitarea/modernizarea si
echiparea specifica a centrului de
primire in regim de urgenta
Ciresarii Ploiesti

32472

Sud
Muntenia

In implementare

Realizarea parcului municipal


Ploiesti Vest, a cailor de acces si a
retelelor edilitare specifice - Parc
Municipal Ploiesti Vest.

UAT Municipiul Ploiesti

APL

72,183,509.15

1,579,865.80

0.00

347,039.60

39,324.60

0.00

0.00

1,966,230.00

471,895.20

0.00

33082

Sud
Muntenia

In implementare

Modernizare strzi lnriei ,Trgul


din Vale ,Costache Negri din
Municipiul Pitesti

UAT Municipiul Pitesti

APL

15,167,910.00

97,826.13

0.00

21,488.88

2,434.99

0.00

0.00

121,750.00

22,940.00

0.00

36395

Sud
Muntenia

In implementare

Reabilitarea/modernizarea/extinder
ea si echiparea specifica a centrului
de ingrijire si asistenta pentru
persoane adulte cu handicap
Liliesti-Baicoi

UAT Orasul Baicoi

APL

7,069,160.07

71,786.42

0.00

15,768.89

1,786.84

0.00

0.00

89,342.15

21,442.11

0.00

37288

Sud
Muntenia

In implementare

Centrul de afaceri multifunctional


Lumina Verde Ploiesti, judetul
Prahova

UAT Judetul Prahova

APL

29,238,179.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37648

Sud
Muntenia

In implementare

Reabilitarea/modernizarea i
echiparea specific a Centrului de
Recuperare i Reabilitare
Neuropsihiatric pentru Persoane
Adulte cu Handicap, comuna
Aricetii Rahtivani (sat Nedelea)

U.A.T Judeul Prahova

APL

8,397,634.32

874,606.08

0.00

192,119.44

21,769.90

0.00

0.00

1,088,495.42

255,589.43

0.00

38846

Sud
Muntenia

In implementare

Restaurarea si consolidarea
Muzeului ceasului Nicolae
Simache, Ploiesti

U.A.T Judeul Prahova

APL

6,271,031.95

74,743.15

0.00

16,418.38

1,860.43

0.00

0.00

93,021.96

21,293.27

0.00

39250

Sud
Muntenia

Cresterea mobilitatii transportului


public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 102 cu lucrari vizand
calea de rulare, statii cu peroane
In implementare
adaptate persoanelor cu dizabilitati,
material rulant, elemente de
semnalizare si automatizare- etapa
I : Bucla Nord-Intersectie Republicii

UAT Municipiul Ploiesti

APL

47,244,464.27

1,268,404.85

0.00

278,622.85

31,571.99

0.00

0.00

1,578,599.69

378,863.95

0.00

39328

Sud
Muntenia

In implementare

Realizarea parcului municipal


Ploiesti Vest, a cailor de acces si a
reteleei edilitare specifice - Centru UAT Municipiul Ploiesti
de excelenta in afaceri pentru tinerii
intreprinzatori

APL

8,151,110.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 15 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

39407

Sud
Muntenia

Cresterea mobilitatii transportului


public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 102 cu lucrari vizand
calea de rulare, statii cu peroane
In implementare adaptate persoanelor cu dizabilitati, UAT Municipiul Ploiesti
material rulant, elemente de
semnalizare si automatizare - etapa
II : Intersectie Republicii - Bucla
Vest

39600

Sud
Muntenia

In implementare

Pasaj rutier Podul Viilor din


Municipiul Pitesti

39749

Sud
Muntenia

In implementare

"O sansa pentru o noua raza de


soare"-Reabilitarea/modernizarea
si echiparea specifica a
complexului de servicii comunitare
"Raza de soare"

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

APL

64,433,160.22

1,700,898.09

0.00

373,626.03

42,337.23

0.00

0.00

2,116,861.35

508,046.74

0.00

UAT Municipiul Pitesti

APL

32,652,756.00

512,649.08

0.00

112,610.53

12,760.40

0.00

0.00

638,020.01

103,608.50

0.00

U.A.T Judeul Prahova

APL

2,792,643.56

696,027.12

0.00

152,892.08

17,324.89

0.00

0.00

866,244.09

202,387.03

0.00

Sud
Muntenia

Cresterea mobilitatii transportului


public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 101 cu lucrari vizand
calea de rulare, statii cu peroane
In implementare
UAT Municipiul Ploiesti
adaptate persoanelor cu dizabilitati,
material rulant, elemente de
semnalizare si automatizare - etapa
I

APL

27,249,878.48

628,988.85

0.00

138,166.19

15,656.23

0.00

0.00

782,811.27

187,674.37

0.00

40253

Sud
Muntenia

Cresterea mobilitatii transportului


public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 101 cu lucrari vizand
calea de rulare, statii cu peroane
In implementare
UAT Municipiul Ploiesti
adaptate persoanelor cu dizabilitati,
material rulant, elemente de
semnalizare si automatizare - etapa
II

APL

56,780,562.33

1,365,385.17

0.00

299,925.93

33,985.93

0.00

0.00

1,699,297.03

407,831.31

0.00

41958

Sud
Muntenia

In implementare

Cresterea accesibilitatii catre


partea de nord a Polului de
Crestere,in special catre Spitalul
Judetean Prahova, prin realizarea
pasajului rutier in continuare DJ102
peste DN1B

U.A.T Judeul Prahova

APL

77,125,927.56

6,738,866.96

0.00

1,480,286.27

167,737.82

0.00

0.00

8,386,891.05

0.00

3,856,296.38

42109

Sud
Muntenia

In implementare

PROIECT URBAN-Reabilitare
infrastructura urbana in Municipiul
Pitesti

UAT Municipiul Pitesti

APL

87,823,252.15

2,641,492.84

0.00

580,240.80

65,749.67

0.00

0.00

3,287,483.31

0.00

0.00

48114

Sud
Muntenia

In implementare

Accesibilitate si fluidizare trafic


catre zona industriala Ploiesti Vest
si Platforma industriala Brazi

Parteneriatul dintre UAT


Municipiul Ploiesti si
UAT Judetul Prahova,
condus si reprezentat
de UAT Municipiul
Ploiesti

APL

89,884,766.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6726

Sud Vest

In implementare

Reabilitare centrul istoric, strazile


Lipscani si Mihail Eminescu

UAT Municipiul Slatina

APL

9,303,405.00

4,388,440.94

615,449.07

963,982.35

109,233.15

0.00

0.00

5,461,656.44

1,300,272.90

615,449.07

40252

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 16 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

10

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

6727

Sud Vest

Finalizat

Sistem de supraveghere video


centru istoric si zone principale de
interes public si social

UAT Slatina

APL

1,005,290.08

658,151.93

150,793.51

144,572.27

16,382.13

0.00

0.00

819,106.33

194,351.50

150,793.51

6728

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare spatii verzi, alei de


acces rutier si pietonal, mobilier
urban adiacent str Sg MJ
Dorobantu Ctin, Basarabilor,
Centrura Basarabilor si Arcului

UAT Slatina

APL

11,077,922.34

6,482,128.81

553,896.12

1,423,890.16

161,347.32

0.00

0.00

8,067,366.29

1,910,945.48

553,896.12

UAT Slatina

APL

12,359,079.09

5,207,120.67

1,853,861.86

1,143,816.77

129,610.97

0.00

0.00

6,480,548.41

1,529,739.78

1,853,861.86

6730

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare spatii verzi, alei de


acces rutier si pietonal, mobilier
urban str. Tunari, ec Teodoroiu,
Artileriei si AI Cuza (Sistematizare
pe verticala Cartier Tunari, strazile
Tunari, Ec Teodororiu, Artileriei, AI
Cuza)

6731

Sud Vest

In implementare

Reabilitare spatii verzi, alei de


acces rutier si pietonal, mobilier
urban zona strazii Cornisei-Spital

UAT Slatina

APL

2,628,420.75

1,419,949.54

131,421.03

311,911.75

35,344.11

0.00

0.00

1,767,205.40

416,474.48

131,421.03

Reabilitare spatii verzi, alei de


acces rutier si pietonal, mobilier
urban str. Cireasov, Prelungirea
Tunari, AI Cuza (Sistematizare pe
verticala cartier cuprins intre SC
Minatex, str Crisan si SC
Comprem)

UAT Slatina

APL

10,545,225.15

6,428,012.75

1,581,783.76

1,412,002.81

160,000.30

0.00

0.00

8,000,015.86

1,894,959.74

1,581,783.77

6763

Sud Vest

Finalizat

6764

Sud Vest

Finalizat

Amenajare zona N Iorga

UAT Slatina

APL

7,355,251.54

4,960,353.19

1,199,420.54

1,089,610.88

123,468.65

0.00

0.00

6,173,432.72

1,455,245.99

1,199,420.54

UAT Slatina

APL

2,891,312.74

743,901.73

0.00

163,408.42

18,516.52

0.00

0.00

925,826.67

215,098.62

0.00

6765

Sud Vest

In implementare

Reabilitare spatii verzi, alei de


acces rutier si pietonal, a
mobilierului urban - zona str.
Arcului, Manastirii, Ctin
Brancoveanu (sistematizare pe
verticala Cartier Arcului - str
manastirii, Ctin Brancoveanu)

6766

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare spatii verzi, alei de


acces rutier si pietonal, mobilier
urban adiacent str Unirii, Libertatii,
Crisan (sistematizare pe verticala
cartier Unirii, str Lbertatii, str.
Crisan)

UAT Slatina

APL

4,330,615.95

2,417,896.56

216,530.79

531,124.75

60,184.12

0.00

0.00

3,009,205.43

709,032.60

216,530.79

6767

Sud Vest

In implementare

Reabilitare ansamblu strazi zona


Strehareti si Nicolae Balcescu

UAT Slatina

APL

13,021,847.65

4,346,445.04

651,092.38

954,757.37

108,187.79

0.00

0.00

5,409,390.20

1,277,370.86

651,092.38

UAT SLATINA

APL

14,642,520.89

8,571,245.80

533,424.20

1,882,793.88

213,347.76

0.00

0.00

10,667,387.44

2,529,862.03

786,214.98

UAT Slatina

APL

3,498,699.14

2,229,183.32

524,804.87

489,671.26

55,486.81

0.00

0.00

2,774,341.39

654,341.49

524,804.87

6768

Sud Vest

In implementare

Reabilitare ansamblu str.


Basarabilor, Banului, Manastirii,
Milcovului, Poenii, Cuza Voda
(reabilitare inel secundar str.
Basarabilor-str Banului-str Cuza
Voda-str. Poenii)

6769

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare strazi zona Clegiul


Agricol Carol I si reab zona CN
Agricol I-manas Strehareti
(Reabilitare strazi CA Carol I)

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 17 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

6770

Sud Vest

Finalizat

7042

Sud Vest

In implementare

7043

Sud Vest

7044
7046

Sud Vest
Sud Vest

Titlu Proiect

4
Reabilitare zona prin amenajare
pod Saracesti

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

UAT Slatina

APL

3,971,448.78

Modernizare retele stradale zona Turi

UAT Motru

APL

In implementare

Modernizare retele stradale zona Luri+M-uri, jud Gorj

UAT Motru

APL

In implementare

Modernizarea retele stradale zona


Aleea Muncii-bl. B1G-B2G-J2-J5
(Zona H-uri)

UAT Motru

In implementare

Sistem de supraveghere video in


municipiul Motru

Prefinantare
Dedusa

FEDR

Buget de Stat

10

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

2,531,177.93

595,717.31

556,008.60

63,003.79

0.00

0.00

3,150,190.32

744,572.86

595,717.31

2,759,798.00

1,811,766.66

137,989.90

397,979.85

45,096.87

0.00

0.00

2,254,843.38

532,252.20

137,989.90

3,396,436.00

1,765,858.16

169,821.80

387,895.41

43,954.16

0.00

0.00

2,197,707.73

520,415.53

169,821.80

APL

1,639,472.20

1,001,294.98

120,309.65

219,948.41

24,923.35

0.00

0.00

1,246,166.74

294,378.46

120,309.65

UAT Motru

APL

1,093,273.00

850,754.37

68,392.50

186,880.08

21,176.23

0.00

0.00

1,058,810.68

252,593.49

68,392.50

UAT Dr Tr Severin

APL

23,501,691.80

12,227,225.52

3,843,084.12

2,685,880.88

304,349.11

0.00

0.00

15,217,455.51

3,646,837.88

3,843,084.12

7104

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare si modernizare parte


carosabila si trotuare din Mun D T
Severin sector 1

7105

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare si modernizare parte


carosabila si trotuare din Mun D T
Severin sector II

UAT Dr Tr Severin

APL

18,548,765.00

9,803,675.92

2,938,089.75

2,153,514.36

244,427.42

0.00

0.00

12,201,617.70

2,919,575.62

2,938,089.75

7106

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare retele strazi urbane in


Municipiul Drobeta Turnu Severin
sector 3

UAT Dr Tr Severin

APL

9,764,328.38

5,492,051.74

1,570,603.11

1,206,405.90

136,703.20

0.00

0.00

6,835,160.84

1,635,080.71

1,570,603.11

7108

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare retele strazi urbane in


Municipiul Drobeta Turnu Severin
sector IV

UAT Dr Tr Severin

APL

7,041,443.69

3,928,510.82

1,137,666.55

859,529.85

101,207.42

0.00

0.00

4,889,248.09

1,168,061.63

1,137,666.55

UAT Dr Tr Severin

APL

15,049,848.16

10,832,731.49

752,492.40

2,379,560.80

269,638.65

0.00

0.00

13,481,930.94

3,230,317.97

752,492.40

7109

Sud Vest

In implementare

REABILITARE RETELE STRAZI


URBANE DR TR SEVERIN
SECTOR 5

7110

Sud Vest

Finalizat

Reabilitare si modernizare retele


strazi urbane in Municipiul Drobeta
Turnu Severin

UAT Dr Tr Severin

APL

21,295,707.05

11,553,560.69

3,255,407.55

2,526,397.79

299,084.11

0.00

0.00

14,379,042.59

3,515,490.15

3,255,407.55

7111

Sud Vest

Finalizat

Siguranta si securitate sociala in


municipiul Drobeta Turnu Severin
prin sisteme de supraveghere video

UAT Dr Tr Severin

APL

1,932,079.68

1,439,883.43

438,077.86

316,290.51

35,840.29

0.00

0.00

1,792,014.23

424,930.73

438,077.86

7146

Sud Vest

In implementare

MODERNIZAREA SPATIILOR
PUBLICE URBANE IN
DRAGASANI

UAT MUNICIPIUL
DRAGASANI

APL

5,676,042.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7147

Sud Vest

In implementare

DEZVOLTAREA SI
MODERNIZAREA ILUMINATULUI
PUBLIC SI SPATIILOR VERZI IN
DRAGASANI

UAT MUNICIPIUL
DRAGASANI

APL

6,353,389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7148

Sud Vest

Finalizat

Reabilitarea muzeului viei si vinului,


monument istoric in mun Dragasani

UAT Dragasani

APL

4,244,102.78

900,936.54

212,205.14

197,903.30

22,425.31

0.00

0.00

1,121,265.15

267,473.11

212,205.14

7150

Sud Vest

Finalizat

Modernizarea infrastructurii fizice a


serviciilor sociale in Mun Dragsani

UAT Dragasani

APL

2,780,910.00

630,768.44

139,045.50

138,557.10

15,700.52

0.00

0.00

785,026.06

187,206.15

139,045.50

7151

Sud Vest

Modernizarea strazilor, trotuarelor


In implementare si infiintarea de parcari auto in Mun
Bailesti

UAT Bailesti

APL

31,136,569.00

3,608,844.50

1,556,828.45

792,733.10

89,828.12

0.00

0.00

4,491,405.72

1,061,616.96

1,556,828.45

7152

Sud Vest

Finalizat

Modernizare si extindere parcul


Tineretului in mun Bailesti, jud. Dolj

UAT Bailesti

APL

3,515,781.00

2,107,650.80

175,789.05

462,974.94

55,737.86

0.00

0.00

2,626,363.60

615,536.10

175,789.05

Finalizat

Sistem de supraveghere urban in


Mun Bailesti, jud. Dolj

UAT Bailesti

APL

1,010,661.00

505,151.26

50,533.05

110,963.53

12,573.77

0.00

0.00

628,688.56

147,955.25

50,533.05

7156

Sud Vest

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 18 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

Prefinantare
Dedusa

FEDR

Buget de Stat

10

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

14=8+10+11+12+13

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare
15

Prefinantare
acordata

16

7532

Sud Vest

Modernizare Strazi In Municipiul


In implementare Targu Jiu Etapa II/I (in Cadrul Unui
Plan Integrat

UAT Municipiul Tg Jiu

APL

14,938,058.92

8,701,769.16

2,061,820.54

1,911,465.16

216,596.63

0.00

0.00

10,829,830.95

2,599,158.72

2,061,820.54

7533

Sud Vest

In implementare

Modernizare strazi in Municipiul


Targu Jiu etapa II/2 (in cadrul unui
proiect integrat)

UAT Municipiul Tg Jiu

APL

25,879,413.17

12,899,057.08

6,932,271.41

2,833,458.09

321,071.74

0.00

0.00

16,053,586.91

3,846,943.09

7,152,492.15

UAT Municipiul Tg Jiu

APL

4,765,757.00

1,784,651.25

718,058.55

392,023.58

44,421.95

0.00

0.00

2,221,096.78

530,332.89

718,058.55

7534

Sud Vest

Finalizat

Creare si modernizare spatii


publice urbane zona adiacenta
strazii Bicaz, mun Targu Jiu

7538

Sud Vest

Finalizat

Sisteme de supraveghere pentru


cresterea sigurantei (in scoli)

UAT Municipiul Tg Jiu

APL

382,540.69

185,559.56

18,630.26

40,760.75

4,618.77

0.00

0.00

230,939.08

55,425.40

18,630.26

11144

Sud Vest

In implementare

Reabilitarea si reamenajarea
cartierului "Orasul nou"

UAT Orasul Bals

APL

16,618,336.50

5,663,591.59

830,916.83

1,244,087.00

140,973.03

0.00

0.00

7,048,651.62

1,684,101.48

830,916.83

11145

Sud Vest

Finalizat

Modernizarea strazii Mainesti, oras


Bals, jud Olt

UAT Orasul Bals

APL

1,747,927.00

988,827.13

87,396.35

217,209.69

24,613.00

0.00

0.00

1,230,649.82

281,584.05

87,396.35

11147

Sud Vest

Finalizat

Modernizare strada Teis, oras Bals,


jud Olt

UAT Orasul Bals

APL

2,986,719.02

1,424,032.91

149,335.96

312,808.72

35,445.74

0.00

0.00

1,772,287.37

407,741.06

149,335.96

11148

Sud Vest

Finalizat

Modernizare strada M Viteazul,


oras Bals, jud Olt

UAT Orasul Bals

APL

3,207,866.00

1,423,318.61

160,393.30

312,651.82

35,427.96

0.00

0.00

1,771,398.39

418,983.33

160,393.30

Finalizat

Montat camere de luat vederi in


cartierul "Orasul Nou"

UAT Orasul Bals

APL

626,353.71

287,920.03

31,317.67

63,245.65

7,166.64

0.00

0.00

358,332.32

85,101.47

31,317.67

Sud Vest

Modernizare strazi, trotuare si


In implementare infiintare de parcare auto in Orasul
Filiasi, judetul Dolj

UAT Orasul Filiasi

APL

11,637,374.00

1,884,210.90

581,868.70

413,893.25

46,900.08

0.00

0.00

2,345,004.23

554,335.33

581,868.70

11298

Sud Vest

Finalizat

Sistem de supraveghere urban, in


orasul Filiasi, jud. Dolj

UAT Orasul Filiasi

APL

307,878.00

225,955.45

15,393.90

49,634.27

5,624.28

0.00

0.00

281,214.00

66,928.62

15,393.90

11342

Sud Vest

In implementare

Modernizarea cailor
pietonale,amenajarea unor parcari
si amenajarea unei zone verzi in
orasul Dabuleni, judetul Dolj

UAT Dabuleni

APL

6,656,078.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11343

Sud Vest

In implementare

Realizarea unui sisitem de


supraveghere in orasul Dabuleni,
jud. Dolj

UAT Dabuleni

APL

634,435.78

24,988.85

0.00

5,346.09

765.06

0.00

0.00

31,100.00

6,926.69

0.00

12192

Sud Vest

Finalizat

Artera de legatura intre strada


Stirbei Voda si strada Morilor,
inclusiv podul peste raul Olanesti in
mun. Ramnicu Valcea

UAT RM Valcea

APL

3,894,425.00

2,250,986.73

1,168,327.50

494,460.68

56,029.54

0.00

0.00

2,801,476.95

665,514.53

1,168,327.50

12194

Sud Vest

Finalizat

Extindere si modernizare sistem de


supraveghere video cu dispecerat,
pe linia sigurantei publice si
prevenirea criminalitatii, la nivelul
mun. Ramnicu Valcea

UAT RM Valcea

APL

2,695,365.17

1,393,887.98

808,609.56

306,186.96

34,695.40

0.00

0.00

1,734,770.34

414,214.62

808,609.56

13144

Sud Vest

In implementare

Modernizare parc Zavoi in mun Rm


Valcea

UAT RM Valcea

APL

20,416,741.50

71,261.83

0.00

15,653.65

1,773.80

0.00

0.00

88,689.28

14,486.57

0.00

UAT RM Valcea

APL

10,705,570.94

4,303,202.00

1,605,835.64

945,258.45

107,111.45

0.00

0.00

5,355,571.90

1,276,819.51

1,605,835.64

UAT MUNICIPIUL
RAMNICU VALCEA

APL

27,710,299.37

8,004,458.98

0.00

1,758,291.24

199,239.80

0.00

0.00

9,961,990.02

2,371,826.49

0.00

11149
11297

Sud Vest

13832

Sud Vest

Finalizat

Pod peste raul Olanesti in


prelungire strada Carol I, inclusiv
legaturile cu calea lui Traian si
Strada Morilor

19072

Sud Vest

In implementare

PASAJ DENIVELAT SUPRATERAN


PE BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 19 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

UAT MUN RAMNICU


VALCEA

APL

2,082,088.00

1,146,693.95

0.00

251,887.34

28,542.47

0.00

0.00

1,427,123.76

338,846.84

0.00

22283

Sud Vest

Finalizat

LARGIRE PASAJ HERVIL, PASAJ


INFERIOR PE CF, PIATRA OLTPODU OLT KM 293+808

24672

Sud Vest

In implementare

Prelungire bdul Tineretului spre sud


cu bd Dem Radulescu de la
intersectia cu str Ostroveni pana la
intersectia cu DN 67

UAT MUN RAMNICU


VALCEA

APL

16,321,209.22

4,021,575.75

0.00

883,395.30

100,101.45

0.00

0.00

5,005,072.50

806,298.12

0.00

UAT MUN Craiova

APL

43,505,413.01

24,257,975.50

7,151,126.51

5,328,603.20

608,286.38

0.00

0.00

30,194,865.08

7,275,826.60

7,151,126.51

UAT RM VALCEA

APL

10,231,230.70

3,512,525.34

0.00

771,575.27

87,430.62

0.00

0.00

4,371,531.23

658,080.49

0.00

24753

Sud Vest

Finalizat

Construirea unui pasaj suprateran


in vederea descongestionarii
traficului ruteir din zona
metropolitana Craiova- realizare
pasaj denivelat suprateran pestet
intersectia de la km 0 al mun.
Craiova in vederea preluarii
traficului auto pe E70, respectiv str.
Calea Bucuresti-bdb. Nicolae
Titulescu

28183

Sud Vest

In implementare

Amenajare si modernizare strada


Aurelian Sacerdoteanul si str.
Patriarh Iustinian Marina mun Rm
Vacea, jud. Valcea

28413

Sud Vest

REABILITAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN
ZONA DE N-V A POLULUI DE
CRESTERE CRAIOVA, IN
In implementare
VEDEREA FLUIDIZARII
TRAFICULUI IN ZONA
METROPOLITANA CRAIOVA

UAT MUN Craiova

APL

42,762,239.00

25,247,331.10

2,388,528.85

5,545,928.99

628,433.88

0.00

0.00

31,421,693.97

7,579,177.86

2,388,528.85

31254

Sud Vest

In implementare

Modernizarea infrastructurii de
transport in comun pentru
fluidizarea traficului fortei de munca
intre cele doua platforme
industriale ale Polului de Crestere
Craiova

UAT MUN Craiova

APL

48,528,240.00

10,176,391.11

1,913,952.82

2,235,386.46

253,301.60

0.00

0.00

12,665,079.17

3,029,797.23

2,426,412.00

32692

Sud Vest

Construirea unui pasaj subteran in


vederea descongestionarii traficului
rutier in Zona Metropolitana
Craiova-realizare pasaj denivelat
In implementare
subteran pe sub intersectia strazii
Aries cu strada A. I. Cuza si
respectiv cu Strada Imparatul
Traian in vederea prelu

UAT MUN Craiova

APL

53,725,235.71

30,940,830.17

2,686,261.79

6,796,585.59

770,151.35

0.00

0.00

38,507,567.11

8,506,432.76

2,686,261.79

37666

Sud Vest

CENTRU DE DEZVOLTARE
In implementare TEHNOLOGILA SI EXCELENTA IN
AFACERI CRAIOVA

UAT Mun. Craiova

APL

3,507,020.00

737,222.07

0.00

161,829.23

899,051.29

0.00

0.00

1,798,102.59

430,781.77

0.00

Sud Vest

REABILITAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE PE
RELATIA NORD-SUD-EST A
POLULUI DE CRESTERE
In implementare
CRAIOVA IN VEDEREA
FLUIDIZARII TRAFICULUI IN
ZONA METROPOLITANA
CRAIOVA

UAT Mun. Craiova

APL

66,490,386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38384

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 20 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

38624

Sud Vest

In implementare

39070

Sud Vest

In implementare

Titlu Proiect

4
Amenajare si revitalizare centrul
istoric al Mun Craiova

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

10

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

UAT Mun. Craiova

APL

61,480,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Business Center Sud Craiova

UAT MUN Craiova

APL

3,883,767.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UAT MUN Craiova

APL

8,166,922.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39307

Sud Vest

In implementare

Reabilitare si modernizare camin


pentru persoane varstnice in
municipiul Craiova

39958

Sud Vest

In implementare

Centru de sprijin al IMM-urilor si


institutelor de cercetare si inovare

UAT Mun. Craiova

APL

3,152,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40122

Sud Vest

In implementare

Reabilitare, consolidare, extindere


si dotare Camin cultural nr. 1
Pielesti

Parteneriat UAT Mun


Craiova si UAT Com
Pielesti

APL

2,509,021.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40125

Sud Vest

In implementare

Reabilitare si dotare Camin Cultural


Constantin Argetoianu

Parteneriat UAT Mun


Craiova si UAT Com
Breasta

APL

591,605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

In implementare

Reabilitare si dotare Camin Cultural


Mischii

Parteneriat UAT Mun


Craiova si UAT Com
Mischii

APL

1,267,450.00

38,060.99

0.00

8,360.63

947.38

0.00

0.00

47,369.00

11,368.56

63,372.50

40136

Sud Vest

40755

Sud Vest

In implementare

Amenajare parcare subterana in


zona Teatrului National

UAT Mun Craiova

APL

84,070,008.40

560,740.42

0.00

123,174.47

13,957.45

0.00

0.00

697,872.34

0.00

0.00

40756

Sud Vest

In implementare

Reabilitare teatriu de vara din


Parcul "Nicolae Romanescu"

UAT Mun Craiova

APL

4,345,029.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217,151.49

40796

Sud Vest

In implementare

DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI
ECOLOGIC IN MUNICIPIUL
CRAIOVA

UAT Mun Craiova

APL

32,594,338.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41280

Sud Vest

In implementare

Reabilitare pod peste raul Olt

UAT Rm Valcea

APL

21,744,739.06

126,797.05

0.00

27,852.74

3,156.12

0.00

0.00

157,805.91

0.00

0.00

Sud Vest

Reabilitare si mdoernizare baza de


In implementare agrement Ostroveni in municipiul
Ramnicu Valcea

UAT RM Valcea

APL

31,078,268.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Unitatea administrativteritoriala municipiul


Hunedoara

APL

33,428,783.50

16,549,406.38

5,014,317.53

3,635,308.30

411,932.96

0.00

0.00

20,596,647.64

4,875,739.02

5,014,317.53

45761

6748

Vest

Finalizat

Reabilitare si modernizare retea


stradala: str. Avram Iancu, str. Aurel
Vlaicu, str. Carpati, str. Victoriei, bdul Dacia, b-dul 1848, b-dul
Libertatii, b-dul Republicii, b-dul
Traian - mun. Hunedoara

6749

Vest

Finalizat

Reabilitarea i extinderea Parcului


Tineretului Hunedoara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Hunedoara

APL

1,554,897.00

587,795.21

233,234.55

129,117.44

14,630.85

0.00

0.00

731,543.50

169,609.69

233,234.55

6750

Vest

Finalizat

Sistem de supraveghere video


pentru sigurana cetenilor n
municipiul Hunedoara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Hunedoara

APL

2,927,750.00

1,419,744.31

439,162.50

311,866.68

35,339.00

0.00

0.00

1,766,949.99

420,871.10

439,162.50

6907

Vest

Finalizat

Reabilitarea peisager a Parcului


Pescaru i a spaiilor verzi
aferente strzii Republicii i strzii
Funicular, oras Boca, judeul
Cara-Severin

Unitatea Administrativ
Teritorial Oraul Bocsa

APL

3,438,218.00

2,564,301.96

171,910.90

563,284.75

63,828.30

0.00

0.00

3,191,415.01

745,114.61

171,910.90

6908

Vest

In implementare

Modernizare strzi n oraul Boca

Unitatea Administrativ
Teritorial Oraul Bocsa

APL

14,187,638.24

4,903,294.64

0.00

1,077,077.17

122,048.41

0.00

0.00

6,102,420.22

1,436,825.92

0.00

6909

Vest

Finalizat

Achiziia de sisteme de
supraveghere n vederea creterii
Unitatea Administrativ
suguranei i prevenirii criminalitii Teritorial Oraul Bocsa
n cartier Boca Romana

APL

325,861.00

145,653.71

16,293.00

31,994.87

3,625.49

0.00

0.00

181,274.07

38,393.77

16,293.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 21 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Unitatea Administrativ
Teritorial Oraul
Jimbolia

APL

19,046,142.20

6,382,310.75

952,307.11

1,401,963.72

158,862.74

0.00

0.00

7,943,137.21

1,906,352.93

952,307.11

6993

Vest

In implementare

Modernizare strzi, nfiinare piste


pentru biciciclete i modernizare
iluminat public n oraul Jimbolia

6994

Vest

In implementare

Achiziionarea i instalarea de
echipamente de supraveghere
pentru creterea siguranei i
prevenirea criminalitii n oraul de
frontier Jimbolia

Unitatea Administrativ
Teritorial Oraul
Jimbolia

APL

3,088,632.75

64,104.83

0.00

14,081.53

1,595.63

0.00

0.00

79,781.99

19,147.71

0.00

7283

Vest

In implementare

Modernizare strzi i parcri n


zona Cap linie Petrila - Cap linie
Lonea

Unitatea Administrativ
Teritorial Oraul Petrila

APL

51,318,564.36

11,565,369.35

6,751,715.81

2,540,494.97

287,874.80

0.00

0.00

14,393,739.12

3,439,826.18

7,697,836.50

Consiliul Local al
Orasului Petrila

APL

471,000.00

314,990.00

70,650.00

69,191.95

7,840.45

0.00

0.00

392,022.40

94,043.36

70,650.00

7284

Vest

Finalizat

Reducerea infractionalitatii in zona


Cap linie Petrila-Cap linie Lonea
din Orasul Petrila

7289

Vest

Finalizat

Reabilitare strzi zona central a


municipiului Petroani

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Petroani

APL

7,772,094.00

5,714,075.80

1,165,814.10

1,255,176.57

142,229.65

0.00

0.00

7,111,482.02

1,677,235.81

1,165,814.10

7290

Vest

Finalizat

Sistem de supraveghere video in


zona centrala a Municipiului
Petrosani

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Petroani

APL

546,587.00

390,177.02

81,988.05

85,707.83

9,711.94

0.00

0.00

485,596.79

114,819.60

81,988.05

7435

Vest

Finalizat

Reabilitare zon pietonal i


parcuri n centrul municipiului
Petroani

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Petroani

APL

14,781,477.47

9,790,035.75

2,365,021.80

2,150,518.14

243,684.77

0.00

0.00

12,184,238.66

2,882,956.15

2,365,021.80

7439

Vest

In implementare

Reabilitare Palat Cultural Lupeni

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Lupeni

APL

6,933,794.24

1,900,198.11

410,243.22

417,405.06

47,298.03

0.00

0.00

2,364,901.20

558,630.55

693,379.42

7440

Vest

Finalizat

Sistem de supraveghere video


urban

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Lupeni

APL

638,971.00

380,067.87

0.00

83,487.22

9,460.31

0.00

0.00

473,015.40

113,523.69

0.00

7492

Vest

In implementare

Reabilitarte i modernizare strzi n Unitatea Administrativ


Oraul Lipova
Teritorial Orasul Lipova

APL

25,157,090.94

2,567,846.91

1,155,948.93

564,063.43

63,916.53

0.00

0.00

3,195,826.87

747,007.89

2,576,192.50

7493

Vest

Reabilitarea cldirii Casa Armatei i


pregtirea ei pentru centru
Unitatea Administrativ
In implementare
Recreativ Orenesc Lipova, jude Teritorial Orasul Lipova
Arad

APL

2,430,603.20

1,204,145.95

121,530.16

264,507.47

29,972.53

0.00

0.00

1,498,625.95

353,660.28

121,530.16

7494

Vest

Finalizat

Sistem de monitorizare video a


Unitatea Administrativ
zonelor cu infracionalitate ridicat
Teritorial Orasul Lipova
din Lipova

APL

486,367.40

225,014.95

24,318.37

49,427.68

5,600.86

0.00

0.00

280,043.49

66,550.43

24,318.37

7495

Vest

In implementare

Modernizare Centru Urban Oraul Unitatea Administrativ


Pecica
Teritorial Orasul Pecica

APL

22,615,515.71

6,358,244.23

1,722,144.52

1,396,677.18

158,263.69

0.00

0.00

7,913,185.10

1,883,893.73

2,101,240.73

Unitatea Administrativ
Teritorial Orasul Pecica

APL

411,690.28

172,880.13

20,584.51

37,975.54

4,303.17

0.00

0.00

215,158.84

51,398.12

20,584.51

Unitatea administrativteritoriala orasul


Sannicolau Mare

APL

65,546,685.67

19,402,328.82

9,832,002.85

4,261,992.57

482,945.32

0.00

0.00

24,147,266.71

5,766,676.20

9,832,002.85

Prevenirea criminalitatii si cresterea Unitatea administrativsigurantei cetateanului prin


teritoriala orasul
monitorizare video
Sannicolau Mare

APL

1,496,740.00

439,158.15

0.00

96,467.22

10,931.13

0.00

0.00

546,556.50

131,173.56

0.00

7496

Vest

7642

Vest

7643

Vest

Axa 1 - Domeniul 1.1

Finalizat

Amplasare sistem de camere de


supraveghere pe strzilee
1,2,3,401 i zona Pdurice

Modernizarea si reabilitarea
infrastructurii urbane a orasului
Sannicolau Mare prin realizarea de
In implementare
drumuri orasenesti si trotuare,
sisteme de gestionare a apelor
pluviale de suprafata, modernizare
parcuri

Finalizat

Page 22 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Alte Surse
Publice

Privat

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

18695

Vest

Finalizat

Reabilitare pasaj rutier Micalaca

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

APL

11,433,647.39

5,981,378.29

0.00

1,313,893.29

148,883.10

0.00

0.00

7,444,154.68

1,762,126.47

0.00

18696

Vest

In implementare

Reabilitare pasaj rutier Grdite

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

APL

13,417,112.19

8,245,312.56

0.00

1,811,198.11

205,234.91

0.00

0.00

10,261,745.58

2,446,856.85

0.00

Amenajare treceri la nivel cu liniile


de tramvai

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

APL

15,464,853.12

9,451,809.07

0.00

2,076,221.91

235,265.94

0.00

0.00

11,763,296.92

2,799,069.70

0.00

Legtur rutier Cmpul Linitii Centura Arad

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

APL

8,322,521.10

5,074,186.69

0.00

1,114,615.99

126,302.08

0.00

0.00

6,315,104.76

1,496,474.81

0.00

APL

7,318,153.32

5,154,458.79

0.00

1,132,248.88

128,300.17

0.00

0.00

6,415,007.84

1,524,139.41

0.00

18697

18698

Vest

Vest

Finalizat

In implementare

10

Buget Local

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

18699

Vest

Finalizat

Reamenajare zon de agrement


Pdurice

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

18700

Vest

In implementare

Modernizare Centru de zi pentru


varstnici Micalaca

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

APL

319,522.41

145,114.25

0.00

31,876.37

3,612.05

0.00

0.00

180,602.67

39,533.20

0.00

22127

Vest

Finalizat

Amenajare Piaa Victoriei din


Municipiul Deva

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Deva

APL

8,967,016.91

5,979,935.33

448,350.84

1,313,576.34

148,847.18

0.00

0.00

7,442,358.85

1,775,515.35

448,350.84

25625

Vest

Finalizat

Reabilitare strada Iancu Vcrescu


tronsonul cuprins ntre b-dul
Regele Carol i b-dul 16 Decembrie
1989

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

3,699,565.90

1,717,958.28

369,956.60

377,373.52

42,761.89

0.00

0.00

2,138,093.69

499,385.30

369,956.60

26443

Vest

In implementare

Structuri locale pentru sprijinirea


afacerilor n comuna Dumbrvia Incubator de afaceri

Parteneriatul dintre
UATM Timioara i
UATC Dumbrvia

APL

3,552,547.85

430,964.35

0.00

94,601.95

525,566.27

0.00

0.00

1,051,132.57

252,271.81

0.00

28378

Vest

In implementare

Sistem de supraveghere video n


zona de aciune urban

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Deva

APL

2,818,010.00

145,312.48

67,303.89

31,919.92

3,616.99

0.00

0.00

180,849.39

43,391.69

140,900.50

30894

Vest

In implementare

Sistem integrat de management al


traficului rutier n Municipiul Deva

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Deva

APL

13,381,660.00

8,591,227.11

0.00

1,887,183.06

213,845.09

0.00

0.00

10,692,255.26

2,555,574.94

0.00

31468

Vest

Finalizat

Sistem de informare i comunicare


facil pentru ceteni - Panouri
informative

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

3,631,933.08

2,807,996.20

363,193.30

616,815.59

69,894.12

0.00

0.00

3,494,705.91

832,134.94

363,193.30

31507

Vest

In implementare

Reabilitarea spaiilor publice din


Centrul Istoric al Municipiului
Timioara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

52,287,673.37

3,900,358.97

1,226,142.62

856,768.33

97,084.23

0.00

0.00

4,854,211.53

1,153,699.69

2,614,383.67

31814

Vest

In implementare

Reabilitarea infrastructurii publice


urbane a malurilor canalului Bega

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

34,807,351.91

615,966.36

0.00

135,305.62

15,332.07

0.00

0.00

766,604.05

174,450.64

0.00

31925

Vest

Finalizat

Modernizarea Parcului Rozelor din


Municipiul Timisoara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

4,545,956.11

3,162,909.02

454,595.62

694,777.15

78,728.29

0.00

0.00

3,936,414.46

932,670.90

454,595.62

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

7,810,403.22

5,324,464.26

554,463.28

1,169,592.96

132,531.77

0.00

0.00

6,626,588.99

1,587,870.02

554,463.28

32312

Vest

In implementare

Modernizare Strada Cloca i


extindere la 4 benzi - sectorul
Bulevardul Cetii - Strada Ovidiu
Balea

32382

Vest

Finalizat

Reabilitarea Parcului Municipal


"Cetate"

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Deva

APL

4,321,821.13

3,222,408.74

216,091.06

707,847.10

80,209.30

0.00

0.00

4,010,465.14

951,938.92

216,091.06

Infrastructura regional de afaceri


i inovare n sectorul IT&C

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

14,434,135.66

4,725,624.78

0.00

1,037,332.28

5,762,957.07

0.00

0.00

11,525,914.13

2,766,219.39

0.00

34472

Vest

Axa 1 - Domeniul 1.1

In implementare

Page 23 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Deva

APL

4,195,895.40

2,880,338.94

209,794.77

632,706.69

71,694.80

0.00

0.00

3,584,740.43

854,454.62

209,794.77

35117

Vest

In implementare

Reabilitare spaiu urban n zona


central a Municipiului Deva, str.
Avram Iancu i trotuar adiacent
Parcului Cetate

36437

Vest

In implementare

Centru Judeean Multifuncional


pentru Susinerea Afacerilor
Timioara

Unitatea Administrativ
Teritorial Judeul Timi

APL

59,457,145.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37592

Vest

In implementare

Amenajare complex rutier zona


Michelangelo

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

55,650,148.67

14,619,267.95

0.00

3,211,326.43

363,889.68

0.00

0.00

18,194,484.06

4,310,232.67

0.00

37692

Vest

In implementare

Parc Tehnologic pentru Energie


Alternativ Timioara

Unitatea Administrativ
Teritorial Judeul Timi

APL

38,758,743.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38282

Vest

In implementare

Reabilitarea, modernizarea i
echiparea infrastructurii Serviciului
pentru Protecia Copilului i
Familiei Timioara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

1,006,432.80

111,135.18

0.00

24,412.40

2,766.27

0.00

0.00

138,313.85

32,616.37

0.00

38456

Vest

In implementare

Reabilitarea centrului de zi pentru


copii cu dizabilitati "Podul Lung"
Timisoara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

4,131,517.56

1,257,863.02

206,575.88

276,307.18

31,309.61

0.00

0.00

1,565,479.81

370,744.21

206,575.88

39375

Vest

Centru regional de competene i


In implementare dezvoltare a furnizorilor n sectorul
automotive

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

9,812,510.85

289,100.39

0.00

63,461.06

352,561.45

0.00

0.00

705,122.90

169,229.49

0.00

39400

Vest

In implementare

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea Cantinei
de Ajutor Social Timioara pentru
dezvoltarea unui centru social de
urgen pentru persoane fr
adpost

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

3,227,872.20

40,631.81

0.00

8,925.34

1,011.38

0.00

0.00

50,568.53

11,464.20

0.00

40138

Vest

In implementare

Sistem de supraveghere pentru


creterea siguranei i prevenirea
criminalitii n Municipiul Timioara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

3,179,234.90

31,348.55

0.00

6,886.15

780.30

0.00

0.00

39,015.00

9,363.60

0.00

40139

Vest

In implementare

Modernizarea staiilor de transport


public intermodal la nivelul polului
de cretere Timioara

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

5,653,427.21

91,856.12

0.00

20,177.48

2,286.40

0.00

0.00

114,320.00

25,408.80

0.00

40166

Vest

In implementare

Reabilitare strada Iancu Vcrescu


tronsonul cuprins ntre b-dul
Regele Carol i Splaiul Tudor
Vladimirescu

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

6,693,385.17

1,976,928.65

287,721.20

434,260.00

49,207.92

0.00

0.00

2,460,396.57

582,299.13

334,669.26

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

24,663,570.43

245,710.71

0.00

53,973.79

6,116.01

0.00

0.00

305,800.51

0.00

0.00

40311

Vest

In implementare

Reabilitare linie de tramvai i


modernizare trame stradale pe
Strada tefan cel Mare n
Mubicipiul Timioara - Traseu 1 Tronsonul cuprins ntre Str. t. O.
Iosif i intersecia cu Str. 1
Decembrie

40398

Vest

In implementare

Trafic management i
supraveghere video

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

43,725,010.79

171,766.47

0.00

37,730.91

4,275.46

0.00

0.00

213,772.84

0.00

0.00

40778

Vest

In implementare

Reabilitare cladire pentru persoane


in dificultate

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Timioara

APL

2,992,485.20

100,424.87

0.00

22,059.71

2,499.70

0.00

0.00

124,984.28

0.00

0.00

Centru de zi pentru ngrijirea


copiilor n Comuna Dumbrvia

Parteneriatul dintre
UATM Timioara i
UATC Dumbrvia

APL

7,035,988.82

98,772.06

0.00

21,696.66

2,458.55

0.00

0.00

122,927.27

0.00

0.00

40794

Vest

Axa 1 - Domeniul 1.1

In implementare

Page 24 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

40812

Vest

Extindere reea troleibuz


Parteneriatul dintre
Dumbrvia (accesibilizarea zonei UATM Timioara, UATC
In implementare
prin extinderea reelei de troleibuze
Dumbrvia si UATJ
Timioara - Dumbrvia
Timis

43206

Vest

In implementare

Modernizare complex de educatie


interculturala pentru copii si tineret
"Curcubeu"

45060

Vest

In implementare

45620

Vest

48121

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

APL

17,222,949.22

146,021.13

0.00

32,075.58

3,634.63

0.00

0.00

181,731.34

0.00

0.00

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

APL

542,598.55

4,149.53

0.00

911.50

103.29

0.00

0.00

5,164.32

0.00

0.00

Reabilitarea i refuncionalizarea
spaiului public din zona Parcului
I.C. Brtianu

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Deva

APL

37,980,165.52

217,085.60

0.00

7,754.03

45,335.36

0.00

0.00

270,174.99

0.00

0.00

In implementare

Amenajare piste de biciclete n


Municipiul Arad

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Arad

APL

27,875,504.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vest

In implementare

Extindere reea troleibuz Ghiroda


(Accesibilizarea zonei prin
extinderea reelei de troleibuz
Timioara - Ghiroda)

Parteneriatul dintre
UATM Timioara i
UATC Ghiroda

APL

24,620,149.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7325

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea si modernizarea
Centrului Comunitar pentru Tineret
CETIN-Strada Liviu Rebreanu nr.
18

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Bistrita

APL

2,001,367.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7326

Nord Vest

Finalizat

Sisteme de supraveghere in
vederea prevenirii criminalitatii in
centul istoric al municipiului Bistrita

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Bistrita

APL

1,704,775.31

928,261.99

170,477.52

203,905.71

23,105.47

0.00

0.00

1,155,273.17

268,911.47

170,477.52

7327

Nord Vest

Finalizat

Restaurarea si consolidarea cladirii


monument istoric de categoria A Strada Nicolae Titulescu nr. 8 Centru de arta traditionala "Casa
cu lei"

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Bistrita

APL

2,853,094.50

1,663,261.03

285,309.46

365,358.52

41,400.39

0.00

0.00

2,070,019.94

473,038.53

285,309.46

7328

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea cladirii Centrului


Municipal de Cultura "George
Cosbuc"-Bistrita, monument istoric
din categoria A

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Bistrita

APL

16,036,649.67

877,186.13

0.00

192,686.19

21,834.14

0.00

0.00

1,091,706.46

242,740.73

0.00

7329

Nord Vest

Finalizat

Reabilitarea si modernizarea
parcului municipal Bistrita

UAT Municipiul Bistrita

APL

14,262,947.76

5,793,987.00

713,147.38

1,272,730.18

144,218.73

0.00

0.00

7,210,935.91

1,706,735.82

713,147.38

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Bistrita

APL

10,290,445.98

4,646,362.57

1,029,044.60

1,020,638.47

115,653.07

0.00

0.00

5,782,654.11

1,363,468.09

1,029,044.60

7330

Nord Vest

Finalizat

Reabilitarea si modernizarea
strazilor din zona centrala a
municipiului Bistrita

7331

Nord Vest

In implementare

Regenerarea urbana a centrului


istoric Bistrita, Axa turistica 1, 2, 3

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Bistrita

APL

36,395,295.32

2,095,910.45

91,335.54

460,396.01

52,169.51

0.00

0.00

2,608,475.97

624,480.46

1,819,764.76

7352

Nord Vest

In implementare

Reabilitare Drum DC8 Borsa,


Maramures

UAT Borsa

APL

17,554,116.90

11,111,714.67

0.00

2,440,843.36

276,582.82

0.00

0.00

13,829,140.85

3,312,343.62

0.00

UAT Borsa

APL

1,599,969.28

1,074,419.79

79,998.46

236,011.33

26,743.48

0.00

0.00

1,337,174.60

317,066.64

79,998.46

7353

Nord Vest

Finalizat

Modernizare Centru Social


Multifunctional de Zi pentru
Varstnici Borsa, Maramures

7354

Nord Vest

In implementare

Siguranta publica in municipiul


Zalau prin sisteme de
supraveghere video amplasate in
spatii publice

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Zalau

APL

747,994.17

378,909.22

74,799.42

83,232.69

9,431.48

0.00

0.00

471,573.39

108,842.52

74,799.42

7355

Nord Vest

Finalizat

Sistem de management al traficului


in municipiul Zalau

Primaria Municipiului
Zalau

APL

12,464,129.75

8,018,086.04

623,206.48

1,761,284.61

199,578.98

0.00

0.00

9,978,949.63

2,372,839.83

623,206.48

In implementare

Amenajare peisagera a parcului


central municipal Zalau, judetul
Salaj

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Zalau

APL

3,818,726.49

1,914,827.48

381,872.64

420,618.63

47,662.16

0.00

0.00

2,383,108.27

542,372.27

381,872.64

7356

Nord Vest

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 25 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

10

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

14=8+10+11+12+13

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare
15

Prefinantare
acordata

16

7357

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea cladirii monument


istoric - cladirea "Transilvania"

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Zalau

APL

7,849,528.33

3,539,639.03

784,952.84

777,531.15

88,105.51

0.00

0.00

4,405,275.69

1,051,273.82

784,952.84

7365

Nord Vest

Finalizat

Modernizare infrastructura publica


UAT Orasul Targu Lapus
urbana

APL

13,958,393.17

7,442,673.35

697,919.66

1,634,887.17

185,256.33

0.00

0.00

9,262,816.85

2,167,999.64

697,919.66

UAT Orasul Targu Lapus

APL

2,761,330.35

1,415,931.58

138,066.52

311,029.15

35,244.08

0.00

0.00

1,762,204.81

405,841.23

138,066.52

7366

Nord Vest

Finalizat

Reabilitare si modernizare centru


de servicii sociale pentru tinerii in
situatii de dificultate

7517

Nord Vest

Finalizat

Reabilitarea, modernizarea si
extinderea spatiilor verzi in
municipiul Marghita

UAT Municipiului
Marghita

APL

2,562,372.00

1,547,809.47

116,649.00

339,997.97

38,526.69

0.00

0.00

1,926,334.13

454,019.52

116,649.00

7542

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea strazilor din zona de


nord a municipiului Marghita

UAT Municipiului
Marghita

APL

8,588,468.03

5,176,405.49

0.00

1,137,069.78

128,846.44

0.00

0.00

6,442,321.71

1,528,593.20

0.00

UAT Municipiului
Marghita

APL

568,595.00

247,145.06

0.00

54,288.87

6,151.71

0.00

0.00

307,585.64

72,380.55

0.00

7543

Nord Vest

Finalizat

Realizarea unui sistem de


monitorizare video in vederea
reducerii infractionalitatii din
municipiul Marghita

7628

Nord Vest

Finalizat

Amenajare centru social pentru


varstnici in orasul Negresti -Oas

UAT Negresti Oas

APL

1,922,498.00

580,434.48

96,124.90

127,500.55

14,447.64

0.00

0.00

722,382.67

174,216.08

96,124.90

7631

Nord Vest

In implementare

Modernizarea strazilor: Oasului,


Vraticel, Unirii, Cornetului, Morii,
Valea Cerbului

UAT Negresti Oas

APL

11,954,709.60

1,277,054.96

150,595.35

280,522.96

31,787.32

0.00

0.00

1,589,365.24

370,307.52

1,195,470.96

Finalizat

Centru de afaceri in orasul


Negresti-Oas

UAT Negresti Oas

APL

978,873.42

205,811.86

62,838.82

45,178.21

237,224.75

0.00

0.00

488,214.82

107,768.77

62,838.82

UAT Oras Viseu de Sus

APL

787,531.70

383,498.01

0.00

84,240.70

9,545.89

0.00

0.00

477,284.60

114,548.25

0.00

UAT Oras Viseu de Sus

APL

11,626,364.70

1,000,221.78

242,855.91

219,712.69

24,896.62

0.00

0.00

1,244,831.09

296,998.83

581,318.24

7653

Nord Vest

7654

Nord Vest

Finalizat

Implementarea unui sistem de


supraveghere video urban in
localitatea Viseu de Sus

7657

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea infrastructurii si
imbunatatirea serviciilor urbane
orasul Viseu de Sus, judetul
Maramures

7678

Nord Vest

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in orasul Baia Sprie
In implementare prin achizitionarea de echipamente
specifice si amenajarea unui centru
de supraveghere

UAT Baia Sprie

APL

1,793,475.00

812,033.82

89,673.75

178,374.57

20,212.42

0.00

0.00

1,010,620.81

240,592.74

89,673.75

7679

Nord Vest

In implementare

Reabilitare infrastructura strazi,


accese carosabile si petonale,
precum si amenajare spatii verzi in
orasul Baia Sprie

UAT Baia Sprie

APL

15,647,730.00

8,660,676.72

509,488.64

1,902,438.64

215,573.75

0.00

0.00

10,778,689.11

2,558,624.99

782,386.50

12032

Nord Vest

In implementare

Reabiliare strada 1 Decembrie


1918 - axa de dezvoltare

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Carei

APL

6,143,050.63

2,348,829.47

307,152.53

515,953.19

58,464.96

0.00

0.00

2,923,247.62

693,126.80

307,152.53

12033

Nord Vest

Finalizat

Reabilitare si modernizare cantina


sociala din municipiul Carei

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Carei

APL

1,227,769.16

521,405.60

122,776.92

114,469.13

13,043.25

0.00

0.00

648,917.98

145,799.12

122,776.92

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Carei

APL

2,738,771.06

991,361.97

219,868.88

217,766.50

24,676.06

0.00

0.00

1,233,804.53

291,151.67

273,877.10

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Carei

APL

8,098,996.75

1,669,532.39

541,959.50

366,528.31

41,764.31

0.00

0.00

2,077,825.01

490,513.33

809,899.68

12034

Nord Vest

In implementare

Cresterea calitatii vietii prin


modernizarea spatiilor verzi si
dezvoltarea iluminatului public in
cartierele Mihai Viteazu I, Mihai
Viteazu II si Republicii din
municipiul Carei

12035

Nord Vest

In implementare

Renasterea Centrului Cultural al


municipiului Carei

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 26 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

UAT Municipiul Carei

APL

2,480,861.47

1,509,100.26

124,043.07

331,307.14

37,750.98

0.00

0.00

1,878,158.38

439,626.82

124,043.07

12036

Nord Vest

Finalizat

Modernizarea spatiilor publice


urbane din cartierele Mihai Viteazu
I si Mihai Viteazu II din municipiul
Carei

12037

Nord Vest

In implementare

Reintegrarea vechii cazarmi prin


infiintarea centrului social Carei

Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul
Carei

APL

6,940,771.00

2,385,243.44

694,077.10

523,952.04

59,371.35

0.00

0.00

2,968,566.83

694,291.21

694,077.10

18149

Nord Vest

In implementare

Cresterea accesibilitatii urbane prin


modernizarea strazii Granicerilor
din Municipiul Baia Mare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

APL

17,575,069.88

4,737,171.88

878,753.00

1,040,585.98

117,913.42

0.00

0.00

5,895,671.28

1,392,668.64

878,753.00

18151

Nord Vest

In implementare

Modernizarea si extindrea centrului


social pentru persoane cu
dizabilitati PHOENIX

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

APL

1,762,307.45

26,312.05

0.00

8,025.96

909.46

0.00

0.00

35,247.47

10,653.65

88,115.37

18163

Nord Vest

In implementare

Cresterea accesibilitatii urbane prin


modernizarea strazii Oborului din
Municipiul Baia Mare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

APL

10,335,328.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18164

Nord Vest

Cresterea accesibilitatii urbane prin


In implementare modernizarea strazii Electrolizei din
Municipiul Baia Mare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

APL

8,096,604.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18165

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea si promovarea
identitatii culturale si istorice Piata
Cetatii - Turnul Stefan

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

APL

7,020,259.25

233,164.31

0.00

51,217.79

5,803.72

0.00

0.00

290,185.82

33,086.06

0.00

APL

12,587,932.93

191,069.89

0.00

41,970.50

4,756.61

0.00

0.00

237,797.00

46,946.28

0.00

18166

Nord Vest

In implementare

Cresterea calitatii vietii urbane prin


amenajarea Parcului Public Central

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

18182

Nord Vest

Imbunatatirea transportului public


urban prin extinderea retelei de
In implementare troleibuz si a infrastructurii aferente
in Baia Mare - cartierul Vasile
Alecsandri

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

APL

12,179,605.00

4,190,443.38

608,980.25

920,489.42

104,304.74

0.00

0.00

5,215,237.54

1,229,934.99

608,980.25

18183

Nord Vest

In implementare

Dezvoltarea eco-retelei urbane si a


infrastructurii de agrement in
cartierul Vasile Alecsandri

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Baia Mare

APL

5,230,175.53

1,200,982.78

148,631.96

263,812.65

29,893.79

0.00

0.00

1,494,689.22

351,980.24

261,508.00

19602

Nord Vest

Finalizat

Restaurarea ansamblului
monument istoric parcul central
Simion Barnutiu si Cazino din
Municipiul Cluj

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj Napoca

APL

30,323,085.03

14,276,117.37

4,548,462.75

3,135,948.63

355,348.27

0.00

0.00

17,767,414.27

4,225,681.53

4,548,462.75

19603

Nord Vest

Modernizarea liniei de tramvai pe


In implementare ruta Piata Garii - Bulevardul Muncii
in Municipiul Cluj Napoca

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj Napoca

APL

66,606,979.90

40,115,490.89

10,001,046.99

8,811,927.99

998,518.74

0.00

0.00

49,925,937.62

11,857,485.46

10,001,046.99

19604

Nord Vest

In implementare

Modernizarea liniei de tramvai pe


ruta Manastur - Piata Garii in
Municipiul Cluj Napoca

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj Napoca

APL

56,032,447.78

36,432,988.35

8,448,461.47

8,003,014.87

906,857.23

0.00

0.00

45,342,860.45

10,755,956.45

8,448,461.47

20028

Nord Vest

In implementare

Centru multifunctional social al


serviciului public de asistenta
sociala (SPAS) Satu Mare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Satu Mare

APL

2,272,892.80

422,680.32

69,721.35

92,847.64

10,520.99

0.00

0.00

526,048.95

121,006.22

113,644.64

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 27 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Nord Vest

Imbunatatirea calitatii mediului si a


serviciilor urbane in zona periferica
str. I.L. Caragiale a municipiului
In implementare
Satu Mare - zone de locuinte si
platforme industriale - prin
reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii urbane

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Satu Mare

APL

5,948,731.29

631,808.69

69,409.61

138,785.60

15,726.41

0.00

0.00

786,320.70

186,572.85

297,436.56

20039

Nord Vest

Decongestionarea traficului in zona


centrala a municipiului Satu Mare
prin reabilitarea si dezvoltarea
In implementare infrastructurii urbane intre pasajul
peste calea ferata, platforma
industriala pentru accesarea
centurii de ocolire nordica

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Satu Mare

APL

18,545,112.20

38,664.05

0.00

8,493.10

962.39

0.00

0.00

48,119.54

11,548.70

0.00

20041

Nord Vest

In implementare

Sistem de supraveghere video


pentru siguranta spatiilor publice
din municipiul Satu Mare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Satu Mare

APL

1,336,182.99

38,349.29

0.00

8,423.96

954.55

0.00

0.00

47,727.80

11,454.68

0.00

20969

Nord Vest

In implementare

Centrul tehnologic, de inovare si de


afaceri in municipiul Satu Mare

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Satu Mare

APL

2,775,332.95

66,077.84

0.00

14,504.89

80,582.73

0.00

0.00

161,165.46

38,679.71

0.00

UAT Municipiul Oradea

APL

40,011,404.00

8,513,993.07

0.00

1,499,352.85

582,787.32

0.00

0.00

10,596,133.24

2,476,004.71

0.00

20038

Stadiul
implementarii

22178

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea si refunctionalizarea
Corpurilor B, C, D si E din
CETATEA ORADEA in vederea
demararii celei de-a II-a etape de
reabilitare si refunctionalizare si
introducerii in circuitul turistic al
CETATII ORADEA CETATEA
ORADEA, CENTRU
MULTICULTURAL MULTI

22179

Nord Vest

In implementare

Reabilitare si Modernizare Centru


de Ingrijire Copii din Piata 1
Decembrie nr. 9 Oradea

UAT Municipiul Oradea

APL

2,463,228.20

793,615.89

0.00

174,328.81

19,753.99

0.00

0.00

987,698.69

233,440.52

0.00

22183

Nord Vest

Reabilitarea Pasajului Vulturul


Negru (Sistem de canalizare si
pavaj interior) si iluminat
In implementare arhitectural in vederea unei optime
exploatari turistice si a inscrierii
acestui monument in circuitul al
Secessionului

UAT Municipiul Oradea

APL

2,733,369.00

1,457,668.06

0.00

320,197.14

36,282.98

0.00

0.00

1,814,148.18

427,342.00

0.00

27999

Nord Vest

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj Napoca

APL

1,654,522.30

610,033.72

0.00

134,002.43

15,184.41

0.00

0.00

759,220.56

177,677.98

0.00

Reabilitare, modernizare si refacere


In implementare
UAT Municipiul Oradea
scuaruri in Piata Unirii

APL

16,998,646.00

152,712.70

0.00

33,545.48

3,801.19

0.00

0.00

190,059.37

45,614.24

0.00

31623

Nord Vest

Finalizat

Locuinte sociale de calitate (str.


Albac nr. 21)

32553

Nord Vest

In implementare

Cresterea calitatii vietii si


asigurarea unor conditii la nivel
european prin regenerarea
sustinuta a Zonei Rezidentiale
Solidaritatii din municipiul Satu
Mare - Solidreg

32554

Nord Vest

In implementare

Reabilitarea patrimoniului istoric si


cultural din municipiul Satu Mare Teatrul de Nord

Axa 1 - Domeniul 1.1

UAT Municipiul Satu


Mare

APL

9,121,605.88

886,088.98

0.00

194,641.82

22,055.72

0.00

0.00

1,102,786.52

263,330.41

0.00

UAT Municipiul Satu


Mare

APL

11,131,575.51

2,051.34

0.00

450.60

51.06

0.00

0.00

2,553.00

612.72

0.00

Page 28 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

32704

Nord Vest

In implementare

Retea de statii self-service de


inchiriere de biciclete

Parteneriatul dintre UAT


Municipiul Cluj Napoca,
UAT Comuna Floresti si
UAT Comuna Apahida

APL

13,690,949.56

4,103,406.55

0.00

901,370.57

102,138.30

0.00

0.00

5,106,915.42

1,214,896.10

0.00

33802

Nord Vest

In implementare

Centru Comunitar Judetean complex de servicii sociale pentru


copii si adulti Cluj

UAT Judetul Cluj

APL

7,439,053.22

1,338,471.93

371,952.66

294,014.07

33,316.04

0.00

0.00

1,665,802.04

397,049.88

371,952.66

APL

72,815,106.05

1,108,577.92

0.00

243,514.63

27,593.72

0.00

0.00

1,379,686.27

329,801.36

0.00

36304

Nord Vest

In implementare

Modernizarea tramei stradale de


acces in zona industriala

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj

37583

Nord Vest

In implementare

Centru multifunctional de servicii


sociale integrate pentru persoane
varstnice nr. 2, str. Decebal nr. 21,
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj

APL

5,152,891.68

46,578.92

0.00

10,231.71

1,159.40

0.00

0.00

57,970.03

13,912.81

0.00

37584

Nord Vest

In implementare

Centru regional de excelenta


pentru industrii creative

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

51,981,994.10

3,838,683.95

0.00

842,637.94

4,681,321.90

0.00

0.00

9,362,643.79

2,247,034.51

0.00

37736

Nord Vest

In implementare

Case sociale integrate pentru


comunitate (Iuliu Coroianu nr.5)

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

8,150,470.95

925,640.71

0.00

203,329.92

23,040.21

0.00

0.00

1,152,010.84

274,950.69

0.00

37764

Nord Vest

Modernizarea si extinderea
sistemului de transport public in
In implementare
comun in zona metropolitana Cluj etapa 1

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

28,129,760.87

3,072,777.10

0.00

674,978.41

76,484.81

0.00

0.00

3,824,240.32

916,849.12

0.00

38755

Nord Vest

In implementare

Centrul multifunctional de servicii


sociale integrate-"TARA
MINUNILOR"

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj-Napoca

APL

3,267,283.97

62,401.02

0.00

13,707.25

1,553.24

0.00

0.00

77,661.51

17,613.11

0.00

38360

Nord Vest

Finalizat

Modernizarea si dotarea centrului


maternal Luminita

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

651,481.46

340,843.98

32,574.07

74,871.14

8,483.98

0.00

0.00

424,199.10

101,249.06

32,574.07

40147

Nord Vest

In implementare

Parc industrial Tetarom IV

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

34,963,454.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40748

Nord Vest

In implementare

Modernizare si dotare complex de


servicii pentru recuperarea si
reabilitarea copiilor cu handicap
sever Pinochio

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

1,169,479.60

90,522.79

0.00

19,884.59

2,253.21

0.00

0.00

112,660.59

0.00

0.00

40800

Nord Vest

In implementare

Centru TEAM (Tehnologie, evolutie,


antreprenoriet, microintreprindere) Zona Metropolitana Cluj - de
sprijinire a afacerilor

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

46,818,399.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40801

Nord Vest

In implementare

Centrul multifunctional de servicii


sociale integrate pentru persoane
varstnice nr.1 Str. St. O. Iosif nr.1-3

Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Cluj

APL

5,335,130.87

83,825.46

0.00

18,413.43

2,086.51

0.00

0.00

104,325.40

0.00

0.00

42801

Nord Vest

In implementare

Dezvoltare Parc Industrial Tetarom


I - edificare cladiri, extindere si
modernizare infrastructura

UAT Judetul Cluj

APL

61,464,221.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43187

Nord Vest

In implementare

Refacerea infrastructurii Orasului


Comoara, modernizare cai de
acces spre centrul istoric

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj

APL

31,079,886.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 29 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Incluziunea grupurilor defavorizate


In implementare
prin crearea de locuri de munc
durabile n zona Pata Rt

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Cluj

APL

1,577,555.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48037

Nord Vest

6888

Centru

Finalizat

Lucrri de intervenie la obiectivul


DN1, Sebe- Alba Iulia, Km
378+0.20, Pasaj superior peste
calea ferat Alba Iulia

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Alba Iulia

APL

13,285,374.60

6,017,939.86

3,213,328.19

1,321,924.57

149,793.14

0.00

0.00

7,489,657.57

1,760,423.73

3,213,328.19

6905

Centru

Finalizat

Reparatii capitale. Strazi cu dotare


tehnico-edilitara in Municipiul Alba
Iulia

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Alba Iulia

APL

29,026,489.00

12,470,023.83

7,596,562.86

2,739,215.26

310,392.62

0.00

0.00

15,519,631.71

3,681,285.93

7,596,562.86

6922

Centru

In implementare

Modernizare DN 74 de la KM
99+870 la KM 103+175, STRADA
Zlatnei si Calea Motilor, Municipiul
Alba Iulia, Judetul Alba

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Alba Iulia

APL

17,934,378.40

8,644,803.24

4,223,843.01

1,898,951.80

215,178.67

0.00

0.00

10,758,933.71

2,566,163.39

5,380,313.52

6924

Centru

Finalizat

Modernizarea DN 1- E81 de la Km
382+ 400 pnla Km 385+160
str. Alexandru Ioan Cuza inclusiv
podul peste Rul Ampoi i Pasajul
peste CF Alba Iulia

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Alba Iulia

APL

24,143,904.40

11,767,105.95

3,621,585.66

2,584,809.18

292,896.27

0.00

0.00

14,644,811.40

3,473,023.21

3,621,585.66

6927

Centru

In implementare

Reabilitarea centrului istoric Alba


Iulia Fortificaia de tip Vauban
ci de cces, iluminat exterior i
mobilier urban

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Alba Iulia

APL

59,716,343.85

20,944,311.94

10,446,242.73

4,600,710.72

521,326.96

0.00

0.00

26,066,349.62

6,142,031.87

17,914,903.16

6964

Centru

Finalizat

Reconstruire i punere n valoare


acces latura de vest Cetatea Alba
Carolina, Fortificaia de tip Vauban,
Municipiul Alba - Iulia

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Alba Iulia

APL

51,510,763.55

21,877,432.09

7,726,614.54

4,805,683.57

544,553.39

0.00

0.00

27,227,669.05

6,461,215.37

7,726,614.54

6987

Centru

Finalizat

Reabilitare si modernizarea
Caminului de persoane varstnice
Alba Iulia

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Alba Iulia

APL

2,180,573.93

1,520,581.40

654,172.18

334,016.96

37,848.95

0.00

0.00

1,892,447.31

438,386.14

654,172.18

7058

Centru

In implementare

Modernizare centrala termica


strada Borsecului si
refunctionalizare in centru social
integrat

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Toplita

APL

4,527,500.00

1,965,627.75

226,375.00

431,777.58

48,926.66

0.00

0.00

2,446,331.99

581,966.67

226,375.00

7068

Centru

In implementare

Modernizarea strazilor din


Municipiul Toplita Judetul Harghita

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Toplita

APL

33,630,580.00

6,951,370.43

995,155.81

1,526,965.63

173,027.27

0.00

0.00

8,651,363.33

2,064,494.48

1,681,529.00

7085

Centru

Finalizat

Intarirea sigurantei publice prin


instalarea de camere de
supraveghere

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Toplita

APL

1,465,947.00

794,888.58

73,297.35

174,608.38

19,785.65

0.00

0.00

989,282.61

236,230.05

73,297.35

7670

Centru

In implementare

Reabilitarea unor strazi din zona de


actiune urbana a Municipiului
Sfantu Gheorghe

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sfntu Gheorghe

APL

12,161,088.60

1,885,683.18

608,054.43

414,216.66

46,936.73

0.00

0.00

2,346,836.57

547,639.55

608,054.43

7716

Centru

In implementare

Crearea i amenajarea spaiilor


verzi din strada Cimitirului,
Municipiul Sfntu Gheorghe

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sfntu Gheorghe

APL

2,125,412.60

1,297,528.87

106,270.63

285,020.34

32,296.93

0.00

0.00

1,614,846.14

378,163.73

106,270.63

7717

Centru

Amenajarea spaiilor pietonale din


In implementare centrul istoric al Municipiului Sfntu
Gheorghe

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sfntu Gheorghe

APL

4,411,075.60

80,306.86

0.00

17,640.52

1,998.93

0.00

0.00

99,946.31

18,914.57

0.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 30 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Miercurea Ciuc

APL

28,091,627.74

13,041,629.58

4,233,064.43

2,864,776.11

324,620.54

0.00

0.00

16,231,026.23

3,828,625.80

4,233,064.43

7724

Centru

In implementare

Reabilitarea i modernizarea
cldirilor destinate serviciilor
sociale: Dezvoltarea infrastructurii
publice urbane:modernizarea
spaiilor publice urbane: strada
Petofi Sandor, Piaa Majlath
Gusztav Karoly i Piaa Libertii
din Miercurea Ciuc

7725

Centru

Finalizat

Reabilitarea i echiparea cantinei


sociale din Municipiul Sfntu
Gheorghe

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sfntu Gheorghe

APL

1,057,168.60

655,217.35

52,858.43

143,927.64

16,309.08

0.00

0.00

815,454.07

188,704.59

52,858.43

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sfntu Gheorghe

APL

1,455,731.80

1,042,138.01

86,015.03

228,920.19

25,939.97

0.00

0.00

1,296,998.17

302,111.70

86,015.03

7727

Centru

Finalizat

Restaurarea, refunctionalizarea
"Casei Bene" din Municipiul Sfantu
Gheorghe

7728

Centru

In implementare

Program de dezvoltare a
infrastructurii publice
urbane:Modernizarea spatiilor
verzi:Parcul Central din Miercurea
Ciuc

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Miercurea Ciuc

APL

3,413,601.00

2,432,213.16

170,680.05

534,269.59

60,540.48

0.00

0.00

3,027,023.23

709,559.78

170,680.05

7729

Centru

Finalizat

Reabilitarea i modernizarea
cldirilor destinate serviciilor
sociale: CENTRU PENTRU
TINERET FAZA 1

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Miercurea Ciuc

APL

1,771,645.45

1,142,019.52

265,746.82

250,860.56

28,426.13

0.00

0.00

1,421,306.21

332,525.10

265,746.82

19609

Centru

Finalizat

Modernizare centru recuperare si


reabilitare copii cu handicap Alea
Streiu, nr. 8 Sibiu

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sibiu

APL

1,614,126.31

1,028,938.95

80,706.32

226,020.81

25,611.42

0.00

0.00

1,280,571.18

299,893.13

80,706.32

19613

Centru

Finalizat

Modernizare strada Faurului

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sibiu

APL

1,530,841.05

859,531.23

76,542.05

188,808.04

21,394.59

0.00

0.00

1,069,733.86

246,215.62

76,542.05

Modernizare strada Turnului si


Piateta Targu Pastelui

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sibiu

APL

5,485,031.79

1,952,577.66

274,251.59

428,910.97

48,601.82

0.00

0.00

2,430,090.45

565,733.33

274,251.59

Finalizat

Sistem de monitorizare pentru


siguranta populatiei

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Targu Mures

APL

2,738,012.50

1,849,582.17

136,900.63

406,286.57

46,038.13

0.00

0.00

2,301,906.87

548,910.14

136,900.63

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Targu Mures

APL

25,832,152.27

11,934,007.04

3,007,213.90

2,622,130.36

297,125.26

0.00

0.00

14,853,262.66

3,527,702.78

3,007,213.90

19614

22055

Centru

Centru

In implementare

28213

Centru

In implementare

Modernizare retea stradala la


nivelul Municipiului Tirgu MuresTransa I

30782

Centru

Finalizat

Pasaj rutier calea ferat - Str.


Independenei/Pasaj rutier Str.
Independenei

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

18,961,658.00

11,917,493.55

2,844,248.70

2,614,877.56

299,605.94

0.00

0.00

14,831,977.05

3,575,127.04

2,844,248.70

30812

Centru

Finalizat

Amenajare Piaa Unirii

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

4,233,916.55

2,249,053.47

635,087.48

493,196.29

56,821.14

0.00

0.00

2,799,070.90

668,696.11

635,087.48

32172

Centru

Finalizat

Drumuri acces zona economica


CORESI

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

24,870,600.00

11,826,728.40

1,243,530.00

2,594,962.33

297,324.10

0.00

0.00

14,719,014.83

3,529,563.58

1,243,530.00

32222

Centru

In implementare

Modernizare retea stradala la


nivelul Municipiului Tirgu MuresTransa II

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Tirgu Mures

APL

32,489,118.00

7,924,417.67

0.00

1,740,709.05

197,247.48

0.00

0.00

9,862,374.20

2,363,209.63

1,624,455.90

33812

Centru

In implementare

Proiect integrat de reactualizare si


modernizare urbana - CENTRUL
ISTORIC RASNOV

Unitatea administrativteritorial Orasul


Rasnov

APL

14,653,886.45

231,464.10

0.00

50,844.32

5,761.40

0.00

0.00

288,069.82

69,136.76

0.00

Reabilitarea cladirii
Cinematografului PATRIA

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

8,776,323.80

5,503,675.52

438,816.19

1,207,589.31

128,362.45

0.00

0.00

6,839,627.28

1,630,948.13

438,816.19

33922

Centru

Axa 1 - Domeniul 1.1

Finalizat

Page 31 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

Prefinantare
Dedusa

FEDR

10

Alte Surse
Publice

Privat

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Centru

Finalizat

Modernizare strada Ocnei

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sibiu

APL

3,110,794.74

1,327,399.55

155,539.74

291,581.86

33,040.44

0.00

0.00

1,652,021.85

380,240.18

155,539.74

36154

Centru

In implementare

Modernizare strada 9 Mai

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sibiu

APL

5,568,925.06

524,517.33

0.00

115,217.56

13,055.82

0.00

0.00

652,790.71

149,450.79

0.00

Finalizat

Reabilitarea caminului pentru


persoane varstnice din Municipiul
Brasov

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

5,559,852.00

2,019,589.21

0.00

443,630.98

50,269.82

0.00

0.00

2,513,490.01

599,849.15

0.00

Asociatia de dezvoltare
intercomunitara Agentia
Metropolitana pentru
Dezvoltare Durabila
Brasov

ADI

2,190,578.60

68,859.95

38,565.00

15,126.05

0.00

1,714.00

0.00

85,700.00

5,592.00

109,528.93

Centru

Buget Local

36153

36162

Buget de Stat

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

37582

Centru

In implementare

Achizitia si instalarea
echipamentelor specifice pentru
cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in unitatile de
invatamant si pe domeniul public
din localitatile Codlea, Sacele,
Rasnov, Predeal si Ghimbav

37675

Centru

In implementare

Reabilitare cladire cu destinatie de


locuinte sociale in Municipiul
Brasov

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

3,740,892.00

170,105.27

0.00

37,366.00

4,234.11

0.00

0.00

211,705.38

50,150.82

0.00

37677

Centru

In implementare

Amenajare zona turistica Poiana


Brasov - amenajare spatii
agrement si divertisment

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

34,299,341.50

781,212.12

0.00

171,485.59

952,697.71

0.00

0.00

1,905,395.42

457,294.90

0.00

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

3,170,509.00

920,091.05

0.00

202,110.85

22,902.08

0.00

0.00

1,145,103.98

272,376.97

0.00

37750

Centru

In implementare

Achizitia si instalarea
echipamentelor specifice pentru
cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in unitatile de
invatamant si pe domeniul public
din Municipiul Brasov

38390

Centru

In implementare

Dublare pasaj rutier Fartec

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

15,454,089.99

10,633,067.38

0.00

2,335,701.78

264,668.76

0.00

0.00

13,233,437.92

3,230,619.29

0.00

APL

8,779,465.00

2,656,914.63

0.00

583,628.42

66,133.53

0.00

0.00

3,306,676.58

785,496.43

0.00

39063

Centru

In implementare

Centru multifuctional de servicii


sociale

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

39082

Centru

In implementare

Centru Comunitar in Comuna


Vulcan

Parteneriatul dintre
Unitatea administrativteritorial Municipiul
Braov si Unitatea
administrativ-teritorial
Comuna Vulcan

APL

1,950,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39429

Centru

In implementare

Centru de Dezvoltare si Cercetare


Aplicata Transilvania Motorland

Parteneriatul dintre
Unitatea administrativteritorial Municipiul
Braov si Unitatea
administrativ-teritorial
Comuna Tarlungeni

APL

69,895,520.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39604

Centru

In implementare

Amenajare zona turistica Poiana


Brasov - Extindere capacitate
parcare si constructie terminal
transport public

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

24,906,003.00

73,577.54

0.00

16,162.34

1,831.43

0.00

0.00

91,571.31

21,288.00

0.00

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 32 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braov

APL

51,184,366.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40003

Centru

Dezvoltare zon economic Braov


In implementare Nord - Centru de afaceri, transfer
tehnologic i incubator de afaceri

40004

Centru

In implementare

Amenajare de staii capt de linie


pentru mijloacele de transport n
comun

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braov

APL

27,775,196.00

117,792.34

0.00

25,874.73

2,931.98

0.00

0.00

146,599.05

27,529.71

0.00

40134

Centru

In implementare

Managementul informatizat al
sistemului de transport n comun

UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIAL
MUNICIPIUL BRAOV

APL

20,748,285.34

69,064.18

0.00

15,170.91

1,719.09

0.00

0.00

85,954.18

20,516.73

0.00

40746

Centru

In implementare

Constructie Viaduct Calea Surii


Mici - Kogalniceanu, in Municipiul
Sibiu

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sibiu

APL

38,381,495.59

261,308.30

0.00

57,400.02

6,504.25

0.00

0.00

325,212.57

0.00

0.00

40802

Centru

In implementare

Sistem integrat de parcari


parcare spitalul militar Regina
Maria

Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul
Braov

APL

23,943,362.11

167,137.03

0.00

36,713.98

4,160.23

0.00

0.00

208,011.24

0.00

0.00

40810

Centru

In implementare

Proiect ascensor plan inclinat


acces Cetatea Rasnov

Unitatea administrativteritorial Orasul


Rasnov

APL

14,491,360.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40846

Centru

In implementare

Modernizarea integrat a
sistemelor de iluminat public i
creterea siguranei publice din
Municipiul Braov

UAT MUNICIPIUL
BRASOV

APL

10,870,030.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40896

Centru

In implementare

CENTRU AGREMENT SI SPA


PREDEAL

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Braov

APL

40,304,542.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

In implementare

Modernizare spaiu public zona


central cartier iglari (strada
Cuptorului)

Unitatea administrativteritorial Municipiul


Sibiu

APL

4,209,342.52

58,804.72

0.00

12,917.28

1,463.71

0.00

0.00

73,185.71

0.00

0.00

In implementare

Reabilitare centru istoric n


Municipiul Codlea

UAT MUNICIPIUL
CODLEA

APL

12,791,620.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Centru

In implementare

Accesibilitatea n zona turistic


Clbucet Cioplea - Predeal

UAT Oraul Predeal

APL

55,080,126.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45725

Centru

Modernizare strazi in Municipiul


Sibiu: Strada Magheranului, Strada
In implementare
UAT MUNICIPIUL SIBIU
Calea Gusteritei, Strada Macaralei
si Strada Otelarilor

APL

16,600,000.00

80,526.42

0.00

17,688.75

2,004.40

0.00

0.00

100,219.57

0.00

0.00

6806

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Crearea unui parc de utilitate


publica in cartierul Ion Creanga

Consiliul local al
sectorului 2 Bucuresti

APL

7,558,660.72

4,243,712.00

377,933.04

879,375.30

158,445.99

0.00

0.00

5,281,533.29

1,242,456.76

377,933.04

6807

Bucuresti
Ilfov

Finalizat

Sistem de supraveghere video si


management informational pentru
cresterea sigurantei sociale si
prevenirea criminalitatii in arealul
Ion Creanga

Consiliul local al
sectorului 2 Bucuresti

APL

2,690,462.00

1,283,991.96

134,523.10

266,066.79

47,939.97

0.00

0.00

1,597,998.72

379,884.17

134,523.10

7071

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizare strazi zona Baicului


(24 strazi)

Consiliul local al
sectorului 2 Bucuresti

APL

14,128,575.81

191,660.78

107,339.58

39,715.64

7,155.97

0.00

0.00

238,532.39

45,210.38

706,428.79

7093

Bucuresti
Ilfov

Consiliul local al
sectorului 2 Bucuresti

APL

2,707,817.08

1,628,400.24

135,390.85

337,434.52

60,799.02

0.00

0.00

2,026,633.78

477,317.61

135,390.85

Consiliul local al
sectorului 2 Bucuresti

APL

2,554,145.26

1,184,323.76

127,707.26

245,413.70

44,218.67

0.00

0.00

1,473,956.13

350,054.73

127,707.26

41741
45632
45717

7094

Centru
Centru

Bucuresti
Ilfov

Axa 1 - Domeniul 1.1

Finalizat

Finalizat

Amenajare arhitecturala si
peisagistica in zona Baicului
Sistem supraveghere video si
management informational pentru
cresterea sigurantei sociale si
prevenirea criminalitatii in arealul
Baicului

Page 33 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

10

11

12

13

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

7547

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in Sectorul 3

Sectorul 3 al
Municipiului Bucuresti

APL

1,008,403.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7740

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Regenerarea infrastructurii rutiere


si edilitare in orasul Chitila jud.Ilfov

UAT Orasul Chitila

APL

37,166,759.60

13,294,745.85

1,858,337.98

2,920,376.65

330,920.87

0.00

0.00

16,546,043.37

3,946,673.50

1,858,337.98

In implementare

Dezvoltarea si modernizarea
sistemului de iluminat public in
orasul Chitila

Consiliul local al
Orasului Chitila

APL

2,040,239.63

53,995.20

0.00

11,860.80

1,344.00

0.00

0.00

67,200.00

13,303.00

0.00

7802

Bucuresti
Ilfov

7803

Bucuresti
Ilfov

Finalizat

Creare parc tineret in orasul Chitila

Consiliul local al
Orasului Chitila

APL

1,893,325.80

1,392,508.88

0.00

305,884.03

34,661.08

0.00

0.00

1,733,053.99

408,973.31

0.00

7804

Bucuresti
Ilfov

Finalizat

Modernizarea parcului Cartier


Chitila

Consiliul Local al
Orasului Chitila

APL

963,112.35

694,545.00

0.00

152,566.50

17,287.99

0.00

0.00

864,399.49

203,965.94

0.00

7805

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Cresterea sigurantei si prevenirea


criminalitatii in orasul Chitila prin
introducerea si implementarea
sistemului de supraveghere Video

UAT Orasul Chitila

APL

2,651,850.41

65,003.15

0.00

14,278.85

1,618.00

0.00

0.00

80,900.00

16,191.00

0.00

7806

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizare urbanistica: spatii


verzi in cartierul Militari, zona 1

Consiliul local al
sectorului 6 Bucuresti

APL

21,920,321.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bucuresti
Ilfov

Modernizare urbanistica: strazi,


In implementare trotuare, parcari in cartierul Militari,
zona 1

Consiliul local al
sectorului 6 Bucuresti

APL

23,766,890.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consiliul local al
sectorului 6 Bucuresti

APL

27,980,707.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7807

7809

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizare urbanistica : spatii


verzi in cartierul Drumul Taberei,
zona 1

7811

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Asigurarea sigurantei publice in


cartierele Drumul Taberei si Militari

Consiliul local al
sectorului 6 Bucuresti

APL

2,873,372.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19610

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizarea arhitecturala si
peisagistica a spatiilor verzi
aferente zonelor de locuinte din
orasul Bragadiru

Orasul Bragadiru

APL

14,193,574.64

5,619,680.65

709,678.73

1,234,441.37

139,880.03

0.00

0.00

6,994,002.05

1,667,078.12

709,678.73

19611

Bucuresti
Ilfov

Modernizarea din punct de vedere


In implementare arhitectural si peisagistic a Parcului
de agrement din orasul Bragadiru

Orasul Bragadiru

APL

18,524,696.11

4,416,213.71

926,234.80

970,083.04

109,924.45

0.00

0.00

5,496,221.20

1,309,831.59

926,234.80

19652

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Achizitionarea si instalarea
sistemului de supraveghere video
pentru cresterea sigurantei si
prevenirea criminalitatii in orasul
Bragadiru

Orasul Bragadiru

APL

2,820,551.95

881,752.05

141,027.60

193,689.15

21,947.77

0.00

0.00

1,097,388.97

261,645.33

141,027.60

19915

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Dezvoltarea si modernizarea
sistemului de iluminat public, cu
retea subterana, in orasul
Pantelimon

UAT Orasul Pantelimon

APL

12,410,648.68

610,631.69

0.00

134,133.78

15,199.30

0.00

0.00

759,964.77

181,087.01

0.00

19916

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Achizitionarea si instalarea
sistemului de supraveghere video
pentru cresterea sigurantei si
prevenirea criminalitatii in orasul
Pantelimon

UAT Orasul Pantelimon

APL

2,653,622.46

1,291,595.92

0.00

283,717.08

32,149.25

0.00

0.00

1,607,462.25

383,945.83

0.00

20029

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizare drumuri in orasul


Voluntari, judetul Ilfov

Orasul Voluntari

APL

57,940,844.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,897,042.24

Axa 1 - Domeniul 1.1

Page 34 of 35

TOTAL SUME AUTORIZATE (intre 12.07.2007 si 28.02.2014)

Regiune

Cod SMIS

Stadiul
implementarii

Titlu Proiect

Denumire Beneficiar
Proiect

Tipul
Beneficiarului

Total Valoare
Eligibila

FEDR

Prefinantare
Dedusa

Buget de Stat

Buget Local

Alte Surse
Publice

Privat

Total cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
aferente TVA pentru
cheltuielile publice
efectuate de
beneficiarii definii
prin OG nr 29/2007
cu modificrile
ulterioare

10

11

12

13

14=8+10+11+12+13

15

Prefinantare
acordata

16

20030

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizare arhitecturala si
peisagistica a spatiilor verzi din
zona de blocuri aferenta strazii
Lotusului din orasul Voluntari

Orasul Voluntari

APL

3,806,861.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190,343.06

20031

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Dezvoltarea si modernizarea
sistemului de iluminat public, cu
retea subterana, in orasul Voluntari

Orasul Voluntari

APL

19,038,233.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

951,911.69

20032

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Crearea parcului de interes public


Pipera, din orasul Voluntari

Orasul Voluntari

APL

8,655,658.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,782.94

20084

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizare arhitecturala si
peisagistica a aliniamentelor verzi
stradale din orasul Voluntari

Orasul Voluntari

APL

11,413,215.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

570,660.76

20085

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Achizitionarea si instalarea
sistemului de supraveghere video
pentru cresterea sigurantei si
prevenirea criminalitatii in zona de
actiune Voluntari

Orasul Voluntari

APL

2,733,869.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136,693.46

20918

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Crearea parcului "dintre Flori" amenajarea arhitecturala si


peisagistica a acestuia, orasul
Buftea

Orasul Buftea

APL

12,305,310.01

42,721.20

0.00

9,384.31

1,063.38

0.00

0.00

53,168.89

9,815.76

0.00

20920

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Extinderea sistemului de
supraveghere video pentru
cresterea sigurantei si prevenirea
criminilatitatii in orasul Buftea

Orasul Buftea

APL

2,012,520.02

3,665.30

0.00

805.13

91.23

0.00

0.00

4,561.66

516.00

0.00

20930

Bucuresti
Ilfov

Crearea unei zone verzi de utilitate


In implementare publica pentru cartierul Flamanzeni,
din orasul Buftea

21685

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Modernizarea arhitecturala si
peisajistica a Parcului Drumul
Taberei

21686

Bucuresti
Ilfov

In implementare

Achizitionarea si instalarea
sistemului de supraveghere video
pentru cresterea sigurantei si
prevenirea criminalitatii in parcul
Drumul Taberei
TOTAL Domeniul 1.1

Axa 1 - Domeniul 1.1

Orasul Buftea

APL

4,492,346.81

8,702.06

0.00

1,911.53

216.60

0.00

0.00

10,830.19

1,507.20

0.00

Consiliul local al
sectorului 6 Bucuresti

APL

60,790,495.23

4,592,389.78

13,139.29

1,008,782.55

114,309.67

0.00

0.00

5,715,482.00

1,355,923.23

3,039,524.76

Consiliul local al
sectorului 6 Bucuresti

APL

1,247,790.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,389.50

7,212,257,485.87

1,623,488,131.50

327,659,508.16

356,131,291.24

65,112,756.11

143,894.07

0.00

2,044,876,072.92

476,858,990.66

392,697,038.38

Page 35 of 35

S-ar putea să vă placă și