Sunteți pe pagina 1din 5

Atributiile si raspunderile ordonatorilor de credite

Ordonatori de credite
Ordonatorii de credite sunt conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic care au o
stransa legatura cu executia bugetului consolidat, respectiv cu activitatea de ncasare a
veniturilor bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget. Un ordonator de
credite, indiferent de rang: principal, secundar sau/i teriar poart rspunderea direct,
ntreag, unipersonal n ce privete execuia bugetului asupra cruia i
exercit aceast autoritate. Toate deciziile ordonatorului de credite poart rspunderea
unipersonal a acestuia, fr acoperiri, influene, determinri obiectiveetc.
Categorii de ordonatori de credite:
Conform Legii 500 / 2002, n funcie de rolul pe care l au pe linia finnarii bugetare,
ordonatorii de credite sunt:
1.Ordonatori principali
conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic(BS,BASS,B fondurilor speciale),
crora li se aprob finanarea pentru bugeteleaprobate n condiiile legii. Pentru bugetul de
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali
sunt: minitrii, conductorii celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale, conducatorii altor autoritati publice siconducatorii institutiilor publice autonome.
Pentru bugetele locale, ordonatorii principali sunt preedinii consiliilor judeene, primarul
general al Municipiului Bucureti i primariicelorlalte unitai administrativ teritoriale.
2.Ordonatorii secundari de credite
- sunt conductorii institutiilor publice aflate n subordinea altor institutii (conduse de
ordonatori principali de credite - Directiile de sanatate publica judetene, Inspectoratele scolare
judetene, Consiliul de cultura judetean s.a..) si care pot avea la rndul lor institutii n
subordine (conduse de ordonatorii tertiari de credite).
3.Ordonatorii tertiari de credite
- sunt conductorii institutiilor publice aflate n subordinea unor institutii publice (conduse de
ordonatorii de credite secundari): unitati militare, instante judecatoresti, unitati ale
jandarmeriei.
Rolul ordonatorilor de credite
ordonatorii principali de credite
repartizeaz creditele bugetare aprobate prin BS,BASS si B fondurilor special pe unitati
ierarhic
inferioare
in
raport
cu
sarcinile
acestora
cuprinse
in bugetele respective si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii in
conformitate cu prevederile legale. Ordonatorii principali repartizeaz creditele bugetare dup
reinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuii bugetare
prudente, cu excepia cheltuielilor de personal i a celor care decurg din obligaii
internaional, care sunt repartizate integral. Repartizarea sumelor reinute n proporie de 10%
se face semestrul al doilea, dup examinarea de ctre Guvern a execuiei bugetare pe primul
semestru
ordonatorii secundari de credite
repartizeaz creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor

publice subordonate, ai cror conductori sunt ordonatori teriari de credite, n raport cu


sarcinile acestora;
ordonatorii teriari de credite
utilizeaz creditele bugetare care le-au fost repartizatenumai pentru realizarea sarcinilor
instituiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i n condiiile
stabilite prin dispoziiile legale.
Raspunderi si atributii generale
1.La nivelul bugetului de stat
Raspunderile si atributiile ordonatorilor de credite sunt corespunzator pozitiei pe care se afla
in reteaua bugetara. In general, se pot formula o serie de atributii si sarcini ale
ordonatorilor de credite, indiferent de nivelul ierarhic pe care se afla. Astfel, la nivelul
bugetului administratiei centrale de stat, ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a
utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru
cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea
dispozitiilor legale.
Ordonatorii de credite rspund de:
a)elaborarea i fundamentarea proiectului de buget propriu;
b)urmrirea modului de realizare a veniturilor;
c)angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare aprobate i a
veniturilor bugetare posibil de ncasat;
d)integritatea bunurilor aflate n proprietatea sau n administrarea instituiei pe care o conduc;
e)organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare
asupra situaiei patrimoniului aflat n administrare i execuiei bugetare;
f)organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului
de investiii publice;
g)organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora;
h)organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i)alte atribuii stabilite de dispoziiile legale.
2.La nivelul bugetelor locale
La nivelul bugetelor locale ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza
creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict
legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.La
acest nivel, ordonatorii de credite raspund de indeplinirea urmatoarelor obiective:
a)Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;
b)Urmarirea modului de realizare a veniturilor;
c)Organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
d)Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare
asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
e)Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului
de lucrari de investitii publice;
f)Organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
g)Angajarea, lichidarea si ordonanta cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si
aprobate potrivit prevederilor legii;

h)Integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc;


i)Alte atributii stabilite de dispozitiile legale. Atat in cazul bugetului de stat, cat si bugetelor
locale, ordonatorii principali si secundari pot refuza aprobarea deschiderii de noi credite
bugetare subordonatilor lor, atunci cndconstata incalcari ale disciplinei financiare si bugetar:
efectuarea de cheltuieli inaintea
alocarii sumelor,
schimbarea
destinatiei
sumelor primite, netinerea evidentei bugetare la zi etc.
Raspunderi si atributii specifice la nivelul bugetului de stat
Ordonatorii principali de credit ai bugetului de stat au urmatoarele raspunderi si atributii:
Pana la data de 1 mai a fiecarui an, trebuie sa comunice Ministerului Economiei si Finantelor
propunerile de modificare a veniturilor si cheltuielilor pentru bugetul de stat si bugetul
fondurilor speciale pe anul viitor, fata de anul in curs.
Ordonatorilor principali de credite, le revine sarcina de a asigura, totodata, utilizarea
rationala si eficienta a acestor fonduri, realizarea obiectivelor de investitii in termenele
aprobate. De asemenea, legat de proiectele de investitii, ei actualizeaza si aproba valoarea
fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, in functie de evolutia preturilor.
Pana cel mai tarziu la data de 1 iunie a fiecarui an, vor depune la Ministerul Economiei si
Finantelor propunerile pentru proiectul bugetului de stat si bugetele fondurilor speciale pentru
anul urmator, potrivit metodologiei stabilita de Ministerul Economiei si Finantelor.
Repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetul de stat si bugetele
fondurilor speciale, pe unitatile ierarhice inferioare, in raport cu sarcinile acestora, cuprinse,
potrivit legii, in bugetele respective si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu.
Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza trimestrial necesitatea
mentinerii
unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, sarcinile au
fost desfiintate sau amanate si de a propune Ministerul Economiei si Finantelor anularea
creditelor respective. Cu valoarea creditelor bugetare anulate sau reduse la ordonatorii
principali de credite finantati din bugetul de stat se majoreaza Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat.
Ordonatorii secundari de credite ai bugetului de stat au urmatoarele raspunderi si atributii:
Aproba efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetele proprii si ale celor din bugetele
fondurilor speciale atasate.
Repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitatile subordonate, ai caror conducatori sunt
ordonatorii tertiari de credite.
Vireaza creditele bugetare de la o subdiviziune la alta a clasificatiei economice, potrivit
competentelor ce le sunt atribuite prin lege.
Efectueaza controlul asupra activitatii institutiilor subordonate.
Raspunderile si atributiile ordonatorilor tertiari de credite ai bugetului de stat se
refera la obligatia acestora de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita
prevederilor si destinatiilor aprobate in bugetul propriu de venituri si cheltuieli, pentru
cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective, cu respectarea criteriilor de
legalitate, realitate, oportunitati si eficienta.

Raspunderi si atributii specifice la nivelul bugetelor localeOrdonatorii principali de


credit ai bugetelor locale au urmatoarele raspunderi si atributii principale:
Intocmesc si prezinta propunerile pentru proiectele bugetelor locale echilibrate, la Directiile
Generale ale Finantelor Publice, pana la data de 15 mai a fiecarui an,
urmand ca acestea sa depuna la Ministerul Economiei si Finantelor proiectele bugetelor locale
pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data de 1 iunie a
fiecarui an. Proiectele bugetelor locale se prezinta spreaprobare consiliilor locale Judetene si
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de
la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat.
data cu proiectul anual al bugetului local elaboreaza si prezinta o prognoza al acestuia pe
urmatorii 3 ani, precum si programul de investitii publice detaliat pe obiective si peani de
executie.
Stabilesc prioritatile in repartizarea valorilor pe fiecare obiectiv inscris in programul de
investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinatie
asigurand, totodata, utilizarea rationala si eficienta a acestor fonduri, precum si
realizarea
obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate.
Initiaza actiuni de implementare a finantarii bugetare pe baza de programe care vor fiind
tocmite de catre institutiile si serviciile publice de interes local, in scopul finantarii
unor actiuni, obiective sau proiecte. Programele intocmite cu aceasta ocazie sunt analizate de
catre ordonatorii principali de credite si apoi propuse spre aprobare ca anexe la bugetul local.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizeaza pe trimestre veniturile si
cheltuielile prevazute in bugetele proprii si bugetele institutiilor si serviciilor publice
subordonate, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada necesara
pentru efectuarea cheltuielilor.
Aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si repartizeaza creditele bugetare
aprobate prin bugetele locale, pe unitati ierarhic inferioare in raport cu sarcinile prevazute in
bugetele respective.
Aproba virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si al
institutiilor subordonate.
Ordonatorii secundari de credite ai bugetelor locale aproba efectuarea cheltuielilor din
bugetele proprii si repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitati ierarhic inferioare ai
caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite.
Ordonatorii tertiari de credite ai bugetelor locale utilizeaza creditele bugetare care
le-au fost repartizate de ordonatorul secundar de credite numai pentru nevoile unitatilor pe
care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.
Atribuiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr. 500/2002. Acestea
privesc delegarea
calitii
de ordonator
ctre nlocuitori, elaborarea proiectelor bugetelor anuale, repartizarea creditelor bugetare,
asigurarea unei execuii bugetare prudente .a.
Prin lege, delegarea atribuiilor de ordonator de credite este stabilit ca posibil numai n
cazul ordonatorilor principali. Pot fi nlocuitori de drept lociitorii
acestora, secretarii generali sau alte persoane mputernicite/desemnate prin acte
normative
n acest
scop. Prin
actul de delegare ordonatorii
principali
de credite
vor precise limitele i condiiile delegrii. Dintre atribuii menionm:

-realizarea veniturilor bugetare;


-ordonanarea cheltuielilor bugetare n limita prevederilor i destinaiilor aprobate;
-repartizarea cheltuielilor bugetare pe ordonatori secundari/teriari, aa cum s-a artat mai sus;
-deschiderea lunar de credite bugetare n limitele creditelor aprobate pe an, trimestre, luni,
capitole etc.;
-aducerea la ndeplinire a reglementrilor specifice fiecrui exerciiu bugetar
-organizarea i inerea la zi a contabilitii;-ndeplinirea obligaiilor care revin ordonatorilor
de credite n fundamentarea proiectelor de buget potrivit calendarului bugetar