Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

11
11
11
x
x

HOTRREA
privind aprobarea vnzrii, fr licitaie public, a cotei de parte din terenul intravilan aflat n
proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, ctre soii Hrdu Gheorghe-Petru i Hrdu
Aurelia, proprietari ai cotei de parte din construcia nscris n C.F. nr. 401144 Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 25.06.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea domnului Hrdu Gheorghe-Petru nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.10568/09.12.2013, prin care solicit aprobarea cumprrii terenului aferent construciei situat n
localitatea Periam, strada Platanilor, nr.40, jud.Timi;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.4675/18.06.2015 ntocmit de doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei comunei Periam, prin care propune
consiliului local aprobarea vnzrii cotei de parte din terenul intravilan situat n Comuna Periam,
Jud. Timi, evideniat n C.F. nr.401144 Periam (Nr. CF vechi 3188), avnd nr.cad.C1 Top.532-533/a,
n suprafa total de 1.694 mp, aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniul privat;
- raportul de evaluare ntocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. i nregistrat la Primria Comunei
Periam sub nr.4734/19.06.2015;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.555 i art.557 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- terenul este proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, conform extrasului de carte
funciar pentru informare nr.401144 Periam (Nr. CF vechi 3188), avnd nr.cad.: C1 Top: 532-533/a
(pct.B nscrieri privitoare la proprietate: B5 - Comuna Periam, domeniul privat, cota actual 1/1
parte);
- faptul c terenul care urmeaz a fi vndut soilor Hrdu Gheorghe-Petru i Hrdu Aurelia
va aduce o cretere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.45 alin.3, ale art.119, ale
art.121 alin.1 i ale art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
1

Art.1. Se aprob vnzarea, fr licitaie public, a cotei de parte din terenul intravilan
aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, ctre soii Hrdu Gheorghe-Petru i
Hrdu Aurelia, proprietari ai cotei de parte din construcia nscris n C.F. nr.401144 a Comunei
Periam (Nr. CF vechi 3188), avnd nr.cad.C1 Top.532-533/a, n suprafa total de 1.694 mp.
Art.2. Vnzarea terenului se va face n baza raportului de evaluare ntocmit de ctre S.C. Ircons
Eval S.R.L. i nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.4734/19.06.2015 i care constituie Anexa
nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Se aprob raportul de evaluare ntocmit de ctre S.C. Ircons Eval S.R.L. prin care s-a
stabilit suma de 24.309 lei pentru ntregul teren n suprafa total de 1.694 mp.
Art.4. Se aprob vnzarea cotei de parte din terenul descris la art.1 al prezentei hotrri cu
suma de 12.154,50 lei, sum care reprezint contravaloarea terenului n cauz. Preul terenului aferent
casei de locuit aflat n proprietatea soilor Hrdu Gheorghe-Petru i Hrdu Aurelia va fi achitat de
ctre cumprtori la data semnrii contractului de vnzare-cumprare.
Cheltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi suportate de ctre cumprtorii terenului.
Art.5. Plata contravalorii terenului se va face n lei la casieria Primriei Comunei Periam, iar
contractul se va ncheia n form autentic n faa notarului public.
Art.6. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitra Cornel, este mputernicit de ctre Consiliul
Local Periam s semneze contractul de vnzare-cumprare.
Art.7. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul primar Dumitra
Cornel, precum i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Compartimentului
Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam.
Art.8. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- Soilor Hrdu Gheorghe-Petru i Hrdu Aurelia;
- Notarului public;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

COZMA VASILE

____________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

______________________________________

Nr.64 din 25.06.2015