Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 11


Prezeni: 11
Pentru: 11
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea Planului de situaie pentru imobilul nscris n C.F. nr.401272 a Comunei Periam,
avnd nr.cad. C1, Top: 759-764/a/1/a/4, imobil aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniu public,
documentaie ntocmit de P.F.A. ing.Comloan tefan

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea nr.67/2004
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 25.06.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.4799/23.06.2015 ntocmit de ctre domnul
Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i
Transport Public al Primriei Comunei Periam;

- Planul de situaie pentru imobilul nscris n C.F. nr.401272 Periam (Nr. C.F. vechi: 2423), avnd
nr.cad.C1, Top: 759-764/a/1/a/4, reprezentnd cinematograf cu nr.727 i teren n suprafa de 1.951 mp,
imobil care se afl n proprietatea Comunei Periam, domeniu public, n documentaie ntocmit de P.F.A.
ing.Comloan tefan i nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.4761/22.06.2015;
- prevederile art.23 lit.b i ale art.28-36 din O.A.P. nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare, recepie i nscriere n evidenele de cadastru i carte funciar, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeului Timi, precum i al
municipiilor, oraelor i i comunelor din judeul Timi - Anexa nr.60 - Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 i lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c, ale art.45 alin.3, ale art.115 alin.1 lit.b
i ale art.117 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob Planul de situaie pentru imobilul nscris n nr.401272 Periam (Nr. C.F. vechi:
2423), avnd nr.cad.C1, Top: 759-764/a/1/a/4, reprezentnd cinematograf cu nr.727 i teren n suprafa de
1

1.951 mp, imobil care se afl n proprietatea Comunei Periam, domeniu public, plan ntocmit de P.F.A.
ing.Comloan tefan, conform Anexei nr.1 la prezenta hotrre i care face parte integrant din aceasta.
Art.2. Se aprob rectificarea suprafeei iniiale din cartea funciar a imobilului, conform
Planului de situaie nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.4761/22.06.2015 i menionat la art.1 al
prezentei hotrri, pentru imobilul nscris n C.F. nr.401272 a comunei Periam, respectiv rectificarea
suprafeei de 1.951 mp cu suprafaa de 1.936 mp rezultat din msurtori.
Art.3. Se aprob corectarea adresei din cartea funciar a imobilului mai sus descris, ntruct
adresa corect este Periam, nr.de conscriere vechi 728 (n loc de nr.727, cum greit a fost notat n cartea
funciar), iar n urma denumirii strzilor i a renumerotrii imobilelor adresa actual este: Periam, Str.
Magnoliei, nr.27.
Art.4. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
Primarul Comunei Periam i domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico - Social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei
Periam.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- B.C.P.I. Snnicolau-Mare;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

COZMA VASILE
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 66 din 25.06.2015


2