Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre,

Primarul Municipiului SIBIU


CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism
Subsemnatul1 __________________________________, CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu
domiciliul/sediul2 n judeul_____________________,municipiul/oraul/comuna____________________________,
satul__________________, sectorul___,cod potal________, str.____________________________,nr.________,
bl.____, sc.____,et.____,ap.____, telefon/fax__________________e-mail________________________________, n
calitate de / reprezentant al_______________________________________CUI_______________________, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii , republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism in scopul:______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

1.
Elaborarea
documentaiei
pentru
e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
n conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) din efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor
geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de
Lege, privind:
cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum

1.1 Lucrri de construire


i a altor exploatri de suprafa sau subterane.

1.2 Lucrri de desfiinare


a) lucrri de construire, reconstruire,
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter
consolidare,
modificare,
extindere,
reabilitare, provizoriu, necesare n vederea organizrii executrii
schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor lucrrilor, n condiiilor prevzute la art. 7 alin, (11) din
de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora Legea nr. 50/1991;
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau
cu exceptia celor prevazute la cert. 12 din Legea nr.
rulote;
50/1991;
b)
lucrri de construire, reconstruire,
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu,
extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe
conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme
valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la i reclame, precum si anexe gospodaresti ale
constructii, reprezentand monumente istorice, stabilite exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i) cimitire noi i extinderi.
potrivit legii;
c) lucrri de construire, reconstruire,
modificare, extindere, reparare, modernizare si 2.Operaiuni notariale privind circulaia imobiliar:
reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel,
vanzari,
cumparari,
concesionari,
drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile
cesionari,
dezmembrari,
parcelari,
tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de
comasari,
partaje,
succesiuni etc.
alibi, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de
instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti
de producere, transport, distributie a energiei electrice
3. Adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor
si/sau termice precum si de reabilitare si publice (denumire)*___________________________
retehnologizare a celor existente;
____________________________
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de
4. Cereri n justiie.
spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a
5. Alte scopuri prevzute de lege (definire)*______
spaiilor publice;
____________________________________________

pentru imobilul
teren i/sau
construcii, situate n judeul ______________________________________
municipiul/oraul/comuna_____________________, satul__________________________, sectorul_____________,
cod potal____________, str. ___________________________ nr._____bl._____,sc._____,et._______,ap.______,
sau identificat prin3 __________________________________________________________________________.
n sprijinul identificrii imobilului anexez:
- planul cadastral/topograpic actualizat la zi, scara 1:___________, precum i extrasul de carte funciar
pentru informare, eliberate de OCPI4;
- ____________________________________________________________________________________________
Suprafaa terenului i/sau construciei pentru care solicit certificatul de urbanism este de _________m2.
Data..

Semntura5
..
L.S.

PRECIZRI
privind completarea formularului
Cerere
pentru emiterea certificatului de urbanism

1) Numele i prenumele solicitantului:


- persoan fizic sau
- reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii solicitantului n
cadrul firmei.
2) Domiciliul / sediul firmei:
Pentru persoan fizic:
- se completeaz cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoan juridic:
se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
3) Alte elemente de identificare:
n situaia n care amplasamentul imobilului nu este evideniat n planurile cadastrale sau topografice ale
localitii/teritoriului administrativ (la scrile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, dupa caz) aflate n gestiunea oficiului de
cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, dup caz,
informaii privind:
- localitatea, numrul cadastral i numarul de carte funciar, n cazul n care legea nu dispune altfel; sau
- elemente de reper, general cunoscute; sau
- numrul de ordine i suprafaa de teren nscrise n Registrul agricol; sau
- plan de situaie extras din cadrul unor studii i/sau planuri urbanistice elaborate anterior n zon.
4) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenierea imobilelor n cauz, astfel:
- pentru imobilele nenscrise n evidenele de cadastru i publicitate imobiliar: Plan de ncadrare n zon, la una
din scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1000, 1:500, dup caz, eliberat, la cerere, de ctre oficiul de cadastru i
publicitate imobiliar;
- pentru imobilele nscrise n evidenele de cadastru i publicitate imobiliara: Extras din planul cadastral de pe
ortofotoplan i extrasul de carte funciar pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de ctre oficiul de
cadastru i publicitate imobiliar.
5) La rubrica Semntura:
- se va nscrie i n clar numele solicitantului: persoan fizica sau reprezentant al persoanei juridice.

* Se face precizarea dupa caz