Sunteți pe pagina 1din 2

** pentru avizare construcii noi sau existente

Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului Sibiu
Domnului Inspector ef
CERERE
pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
nr. ........................ din ........................

Subsemnatul/Subsemnata..............................................................................,
CNP........................................., cu domiciliul n judeul .....................,
municipiul/oraul/comuna.........................., sectorul/satul .........................., str.
.......................................................... nr. ........, bl. .........., sc. ........., et. ......., ap.
........, codul potal .............................................., telefon
............................................................., fax ................................................, e-mail
................................................................................................., n calitate de
............................................................... la ..............................................................,
n conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor i ale Hotrrii Guvernului nr. 1739/2006, solicit:
1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia
anexat;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru.....................................,
avnd destinaia........................................................................................................,
amplasat() n judeul ............................., municipiul/oraul/comuna.....................,
sectorul/satul ..............................., str. ....................................................................,
nr..........., bl. ..........., sc....... ..., et. .........., ap. ............., codul potal......................,
telefon/fax ..........................................................., e-mail ........................................
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civil, aprobate prin Ordinul
ministrului administratiei si internelor, nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt
conforme cu originalul.

Datele referitoare la constructie/amenajare sunt completate de ctre


proiectant : ................................................................................................................

Date referitoare la constructie/amenajare:

a) destinatia i tipul construciei/amenajrii :


............................................................................................................................;
b) categoria i clasa de importan : ...................................................................;
c) aria construit i desfurat : .........................................................................
............................................................................................................................;
d) volumul i regimul de nlime : ....................................................................
............................................................................................................................;
e) nr. maxim utilizatori : ....................................................................................;
f) gradul de rezisten la foc : ............................................................................;
g) riscul de incendiu - categoria de pericol : ......................................................
............................................................................................................................;
h) distanele de siguran fa de vecinti : .....................................................
............................................................................................................................;

Data ...............................

Semntura ...........................