Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJATOR....................................

SEDIUL............................................

CUI..................................................

TELEFON.........................................

Nr............../....................................

Catre: AJOFM Bacau

Prin prezenta va inaintam documentele necesare in vederea incheierii conventiei


prevazute de art. 85, alin ....... din Leg nr. 76/2002, pentru un nr de ........... persoane.

ANGAJATOR

DECLARATIE

Subsemnata(ul) ...................................................., cu CNP ..................................,


domiciliat in localitatea..............................................., str........................................., nr.
........., sc ....................., ap................., judetul Bacau, declar ca sunt de acord cu
prelucrarea datelor cu caracter personal in vedereab acordarii drepturilor prevazute de
Leg. nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Data................................. Semnatura.................................

Numarul din registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal este 545.

S-ar putea să vă placă și