Sunteți pe pagina 1din 4

1

2
5

4
6

7
8
14

17

1
0

11

12

15

13
16

19

18

1.

toate certificatele medicale vor fi vizate de medicul de familie, FARA EXCEPTIE

2.

pentru urgenta medico-chirurgicala se completeaza codul numeric si se pune stampila


unitatii in cazul in care codul de indemnizatie este 06 ( vezi punctul 5). Pentru boli
infectocontagioase se completeaza in acelasi fel, daca codul de indemnizatie este 05

3.

se bifeaza initial sau in continuare in functie se situatie. Daca in ziua anterioara primei zile
de medical nu a existat alt concediu medical cu acelasi cod de diagnostic, se bifeaza
initial (daca in ziua anterioara a avut medical dar cu alt cod de diagnostic se bifeaza
initial) Daca in perioada anterioara concediului medical a existat alt concediu, fara
intrerupere si cu acelasi cod de diagnostic, se bifeaza in continuare Daca medicul care a
eliberat certificatul a gresit completarea lui, se refuza primirea lui (daca angajatul solicita,
refuzul se poate face in scris, cu motivarea clara a refuzului si cu mentiunea prevederii
legate incalcate)

4.

se va completa corect luna si anul pentru care este eliberat certificatul

5.

se completeaza obligatoriu:
a. Pentru certificatul eliberat de medicul de familie (vezi parafa pct.15)
i. Daca codul de indemnizatie este 06 :
1. se completeaza obligatoriu pct.2, cu cod, semnatura si stampila
2. nr de zile acordat nu poate fi mai mare de 5
ii. Daca codul de indemnizatie este 01 sau 09 :
1. numarul de zile acordate nu poate fi mai mare de 14
iii. Daca codul de indemnizatie este 15
1. va exista obligatoriu viza medicului de medicina muncii la pct.18 iar
la codul de diagnostic va fi trecut RM
b. Pentru certificatul eliberat de medic de specialitate in ambulator/CMI(vezi parafa
pct.15 si inscrierea de la pct.7)
i. Daca codul de indemnizatie este 06,
1. se completeaza obligatoriu pct.2, cu cod, semnatura si stampila
2. nr de zile acordat nu poate fi mai mare de 5
ii. Daca codul de indemnizatie este 01 sau 09 :

1. in cazul in care se depasesc 90 de zile calendaristice in ultimele 12


luni, certificatul are in mod obligatoriu avizul medicului expert (vezi
pct.17)
iii. Daca codul de indemnizatie este 15
1. va exista obligatoriu viza medicului de medicina muncii la pct.18 iar
la codul de diagnostic va fi trecut RM
c. Pentru certificatul eliberat de spital (vezi inscrierea de la pct.7 si stampila de la pct
14 pe care se vede denumirea unitatii emitente)
i. Codul de indemnizatie 06 se poate acorda doar pentru perioada de
spitalizare si se completeaza obligatoriu pct.2, cu cod, semnatura si stampila
d. Pentru orice emitent, daca codul de indemnizatie este 08, atunci codul de diagnostic
este 995
6.

Se va verifica corectitudinea completarii datelor personale (nume, prenume, CNP, adresa)

7.

se va verifica tipul medicalului: ambulator sau spitalizare. Diferenta consta in posibilitatea


acordarii unui numar nelimitat de zile cm pentru cod indemnizatie 06 daca este spitalizare
si limitat la maxim 5 zile daca este ambulator.

8.

se completeaza doar pentru concediul acordat la iesirea din spital. Nu se acorda niciodata
cod indemnizatie 06 pentru aceast tip de concediu. In cazul in care pentru spitalizare se
acorda cod indemnizatie 06, pentru concediu acordat la iesire se va completa alt certificat
cu cod indemnizatie 01. La externare nu pot fi acordate mai mult de 21 de zile. Acest tip de
concediu se acorda doar in continuare (are anterior internare).

9.

Data acordarii:
a. Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei
acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical "in continuare".
b. In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate
de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore
c. Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru
luna in curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:
i. in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate, cod
indemnizatie 08 si cod diagnostic 995 si doar daca este in continuare)
ii. pentru perioada de internare in spital
iii. pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg (vezi parafa de
la punctul 15)

iv. situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor
sociale peste 90 de zile (vezi parafa de la punctul 17)
v. in caz de carantina (vezi parafa de la punctul 19)
10.

numarul de zile de medical: se calculeaza din prima pana in ultima zi de concediu ( de


exemplu: 01.04.2009 05.04.2009 : sunt 5 zile cm)

11.

data de la care se acorda concediul. Nu poate avea o retroactivitate mai mare de o zi fata de
data acordarii trecuta la pct 9. Exceptiile sunt mentionate la pct.9 lit.c. Nu poate fi
ulterioara decat in cazul in continuare

12.

Data pana la care este acordat concediul. Nu poate depasi ultima zi din luna in care
concediul a inceput.

13.

Codul de diagnostic este de tip numeric, de la 001 la 999, cu exceptia concediului pentru
risc maternal (cod indemnizatie 15) care este notat RM

14.

Se va verifica existenta stampilei unitatii emitente. Aici se verifica daca este


a.

internare - trebuie sa fie stampila de spital, cu sectia in care este internat,

b. Cabinet medical stampila CMI sau Spital cu mentiunea AMBULATOR


15.

se va verifica existenta parafei medicului care a emis certificatul

16.

viza medicului sef de sectie este obligatorie in cazul in care, la externarea din spital,
concediul medical depaseste 7 zile calendaristice (max 21!)

17.

in cazul in care angajatul beneficiaza de peste 90 zile cm in ultimele 12 luni, este


obligatoriu avizul medicului expert.

18.

in cazul concediului pentru risc maternal (cod indemnizatie 15) este obligatorie viza
medicului de medicina muncii.

S-ar putea să vă placă și