Sunteți pe pagina 1din 9

REAL HYPER MAGAZINE SRL

ALEGEREA
REPREZENTANTILOR
SALARIATILOR 2014

Introducere
Conform prevederilor din Codul Muncii, la angajatorii la care sunt incadrati
cel putin 20 de salariati si la care organizatiile sindicale nu sunt
reprezentative, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de
reprezentantii lor alesi si mandatati special in acest scop.
In cadrul Real Hyper Magazine, se va alege cate un reprezentant al salariatilor in
cadrul fiecarui magazin.

Conditii
Poate fi ales reprezentant al salariatilor orice
angajat cu capacitate deplina de exercitiu
(capacitatea deplina de exercitiu se dobandeste
la implinirea varstei de 18 ani, cu exceptia
persoanelor aflate sub interdictie
judecatoreasca).
Durata mandatului reprezentantilor alesi ai
salariatilor este de 2 ani.

Etape pentru alegerea


reprezentantului
1. Informarea angajatilor despre procesul de alegere a
reprezentantilor salariatilor (Anexa nr. 1 Afis informare).
Afisele vor fi asezate in cat mai multe locuri de interes
pentru angajati (intrare si iesire din magazin, holuri, sala
de mese, panou etc.). Daca la sfarsitul termenului de
inscriere nu s-a prezentat nicio candidatura, Directiunea
magazinului va face propuneri concrete de numire a cel
putin un candidat. Candidatii se vor prezenta la Biroul
Resurse Umane, vor completa formularul de inscriere
(Anexa nr. 2 Formular inscriere) si, impreuna cu
Specialistul HR, vor participa la realizarea descrierii
personale.

Etape pentru alegerea


reprezentantului
2. Aducerea la cunostinta salariatilor a descrierii
personale a fiecarui candidat (o scurta
prezentare insotita de fotografie) Anexa nr. 3.

Descrierea personala. Acestea vor fi de


asemenea afisate in cat mai multe locuri de
interes pentru angajati, pe masura inscrierii
fiecarui candidat.

Etape pentru alegerea


reprezentantului
3. Votul salariatilor se va pregati in prealabil
urna si se vor tipari buletinele de vot cu numele
si functia fiecarui candidat (Anexa nr. 4 Buletin
de vot). Angajatii alegatori vor bifa casuta din
dreptul candidatului preferat si vor introduce
buletinul de vot in urna special amenajata. De
asemenea, vor semna pe lista de participanti la
vot in dreptul numelui lor.

Etape pentru alegerea


reprezentantului
Fiecare angajat are dreptul sa voteze pentru un
singur candidat, prin urmare va bifa doar o
casuta de pe buletinul de vot. In cazul in care se
bifeaza mai multi candidati, buletinul va fi anulat.
Se va asigura deplina confidentialitate a fiecarui
vot.
Este dreptul fiecarui salariat de a-si manifesta
adeziunea pentru unul sau altul dintre candidati,
cu exceptia situatiilor exceptionale in care nu
este prezent la lucru (concedii medicale,
concedii fara plata, concedii de odihna etc.).

Etape pentru alegerea


reprezentantului
4. Numararea voturilor va fi realizata de catre o
comisie din care va face parte obligatoriu
reprezentantulal HR. Candidatul care a strans cele mai
multe adeziuni pe buletinele de vot (dar nu mai putin de
jumatate din numarul total al angajatilor magazinului) va
fi desemnat reprezentantul salariatilor pentru magazin.
In cazul in care exista mai multi candidati si niciunul
dintre ei nu a adunat minimul de voturi (jumatate din
numarul total al angajatilor magazinului), va fi organizat
un al 2-lea tur de scrutin unde vor participa doar primii 2
clasati.
In cadrul fiecarui magazin va fi incheiat un Proces verbal
de alegere a reprezentantilor salariatilor (Anexa nr. 5
Proces verbal).

Etape pentru alegerea


reprezentantului
5. Aducerea la cunostinta angajatilor a rezultatului
procesului de vot si a datelor de contact ale
reprezentantului ales al salariatilor la nivelul fiecarui
magazin / serviciilor centrale (Anexa nr. 6 Afis castigator
vot).
Listele cu semnaturi si procesele verbale de alegere vor
fi arhivate la dep. HR in original, in vederea anexarii lor
la Contractul Colectiv de Munca (lista va cuprinde cel
putin informatiile cuprinse in Anexa nr. 7 Model lista
semnaturi)