Sunteți pe pagina 1din 17

Zelea Lavinia Maria

PIPP, an II, zi
Reprezentri morale la precolari
Student: Zelea Lavinia Maria
PIPP,an II, zi
Oradea,2014, zi
1
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
Argumentarea temei
Am ales aceast tem, deoarece, nc de la vrste !ra"ede, moralitatea si pune
amprenta asupra copilului, asupra modului de a se comporta i de a reac#iona n anumite
situa#ii$ %ezvoltarea moral se des!oar pe tot parcursul vie#ii, devenind din ce n ce mai
comple&$
'opilului tre(uie s i se o!ere o "am variat de e&emple, de situa#ii care au o
semni!icativ valoare moralizatoare$ )duca#ia moral tre(uie s urmreasc o(iectivul de a
!orma la copil un !el de a !i care s*i dea o trie su!leteasc, care s*i !ormeze o comportare
onora(il n !amilie, la "rdini# i n colectivul de prieteni n mi+locul crora triete$
)duca#ia moral a copiilor n !amilie se !ormeaz prin cele mai importante deprinderi de
comportament: respectul, polite#ea, cinstea, sinceritatea, decen#a n vor(ire i atitudini,
ordinea, cumptarea, "ri+a !a# de lucrurile ncredin#ate$ ,n realizarea acestor sarcini, modelul
parental a+ut cel mai mult- printele este un e&emplu pentru copil$ Prin#ii le spun copiilor ce
e (ine i ce e ru, ce e drept i ce e nedrept, ce e !rumos i ce e urt n comportamente$ Aceste
no#iuni l a+ut pe copil s se orienteze n evaluarea comportamentului su i a celor din +ur$
.ot n sens moral, !amilia l ndrum s !ie socia(il, s !ie un (un cole" i prieten$
/ormarea contiin#ei morale nate sentimentul datoriei, sentimentul de cinste i
coeziune ntre mem(rii !amiliei$
'opilul nu tre(uie instruit doar s cunoasc sentimentele morale, ci tre(uie s le i aplice n
via#, su( di!erite in!luen#e$
0
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
Introducere
1 caracteristic de!initorie a omului i umanit#ii o constituie moralitatea$ 1(iectivele
educa#iei morale se situeaz pe urmtoarele linii: !ormarea contiin#ei morale i !ormarea
conduitei morale$ /ormarea contiin#ei morale se !ace ac#ionnd asupra mai multor
componente: no#iunile i reprezentrile morale, ideile i concep#iile morale, sentimentele
morale, atitudinile morale, convin"erile morale, aspira#iile i idealul moral al
personalit#ii2'uco, 0334, p445$
'ontiin#a moral ne edi!ic asupra ceea ce nu tim, a ceea ce sim#im i trim a!ectiv,
a ceea ce dorim2Macavei,0331,p0675$
/ormarea contiin#ei morale include un ansam(lu de reprezentri, no#iuni i +udec#i
morale, convin"eri, sentimente i atitudini morale, aspira#ii i idealuri
morale2Stoica,0331,p0145$
Idealul moral este un model de comportare moral, !ormat pe (aza contientizrii
semni!ica#iei sistemului de valori morale ale societ#ii democratice2Stoica,03135$ Idealul
moral proiecteaz direc#ia desvririi morale, concentreaz nzuin#ele, aspira#iile ntr*un
model a(stract de per!ec#iune a conduitei umane2Macavei,0331,p0895$
/ormarea contiin#ei moral*civice se realizeaz prin instruirea moral*civic, pe (aza
nsuirii i n#ele"erii de ctre elevi a normelor de comportare i a sistemului de valori
morale2Stoica,03315$
:nele din o(iectivele educa#iei morale sunt !ormarea percep#iilor,
reprezentrilor,no#iunilor, +udec#ilor, ra#ionamentelor morale, !ormarea sentimentelor
morale2'ristea, 19945$
'ontiin#a este o reac#ie la ac#iunile noastre, contiin#a se mani!est prin a ac#iona i a
reac#iona !a# de ceva, prin a lua atitudine$ )ste o e&plica#ie care a !ost dezvoltat ulterior n
psi;olo"ia romneasc de ctre <$ Paveleu, care atri(uie contiin#ei semni!ica#ia de activitate
de n#ele"ere i de adaptare activ la condi#iile comple&e ale vie#ii2Marin,03385$
=u convin"erea moral este elementul de!initoriu al comportamentului uman, ci
re!lec#ia i op#iunea moral prin care este posi(il asi"urarea unei consecven#e
comportamentale n rela#ie cu varietatea stilurilor de via#- prin ele contiin#a moral
individual i e&ercit atri(utele de cunoatere, de n#ele"ere i de e&plicare a mani!estrilor
de comportament, a mo(ilurilor i a consecin#elor sale, ceea ce presupune ndoial, evocare,
deli(erare i decizie2Marin,0338,p415$
<rsta precolar are dou su(cate"orii: vrsta anteprecolar21*8 ani5 i vrsta
precolar propriu*zis28*4>? ani5$ 'on!orm lui )ri@son !actorii sociali determinan#i n
perioada precolar sunt prin#ii i mediul !amilial$2Al(u, 033?5$
%ezvoltarea reprezentrilor la copilul precolar tre(uie pus pe seama capacit#ilor lui
de a evoca, ver(al sau intuitiv, o(iecte, situa#ii,persoane n cadrul des!urrii unei activit#i
sau n conte&tul consumrii unei rela#ii ver(ale$ Prin intermediul reprezentrilor se realizeaz
e&perien#a,se dezvolt n#ele"erea concret a in!initelor aspecte ale realit#ii
o(iective2Ac;iopu, 194?5$
)ste uneori +usti!icat s considerm comportamentul cuiva ca !iind corect sau incorect,
adecvat sau inadecvat unei situa#ii, (un sau ru din punct de vedere moral sau social2Lemeni
B Miclea,033C5$
)duca#ia moral nu nseamn numai a su"era idei +uste, lar"i i umanitare, ea nu
const numai n !ormarea de sentimente luda(ile cu a+utorul unor cuvinte potrivite$ 1 !iin#
(ine educat din punct de vedere moral este cea care ac#ioneaz ntr*o !orm moral2Dinet,
19?65$
8
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
)duca#ia moral vizeaz s o!ere copilului puncte de reper care l vor a+uta s se
orienteze ntr*o lume plin de incertitudini$ 'opiii au nevoie de repere care s*i a+ute s*i
de!ineasc un mod de a !i i sensul e&isten#ei lor2Dacus,03345$
1rice educa#ie e un adevrat sistem de ac#iune moral, toate procedeele educative sunt
mai ales procedee morale2Dinet, 19?6,p0835$
Familia ca factor educativ
.reptat, se precizeaz sensul a ceea ce nu e (ine, a ceea ce e ru i a ceea ce nu e voie
s !ac$ Prin aceast mare cate"orisire a ac#iunilor posi(ile, admise i neadmise se constituie
primele norme morale ale conduitei2Ac;iopu, 194?5$
,n perioada anteprecolar copilul ncepe s !ie inte"rat n interrela#iile "rupului
!amilial i al celor ce !recventeaz !amilia$ )l ncepe s sesizeze re"ulile, interdic#iile, orarul
i stilul de via# al !amiliei2Al(u, 033?5$
%up doi ani acesta poate primi mici sarcini pe care le realizeaz$ 'uriozitatea
copilului !a# de mani!estrile i reac#iile celor din +urul su este !oarte activ, de aceea i
place s priveasc ce !ac al#ii, s contemple circula#ia de pe strad, s aud z"omotele strzii,
s o(serve modul cum mer" i vor(esc ntre ei adul#ii i copiii2Ac;iopu, 194?,p1095$
'onstituirea actului de conduit ncepe s se !ormeze ca e&presie a reac#iilor ce traduc
opozi#ia, ntre dorin# i ceea ce este permis, ntre ceea ce vrea, ceea ce tre(uie i ceea ce
poate2Ac;iopu, 194?5$
1 mare parte dintre cunotin#ele despre natur i societate, deprinderile i"ienice i
o(inuin#ele de comportare moral, copilul le datoreaz educa#iei primite n !amilie$ /amilia i
!ormeaz copilului primele deprinderi de i"ien personal i social2Ercovnicu,19?65$
,n !amilie se !ormeaz cele mai de seam deprinderi de comportare moral: respectul
!a# de prin#i i de al#i oameni, polite#ea, cinstea, sinceritatea, decen#a n atitudini, ordinea n
pstrarea lucrurilor, cumptarea, "ri+a !a# de lucruril ncredin#ate$ ,n !amilie copiii i
!ormeaz no#iuni morale i sentimente morale, nva# s aprecieze comportarea lor, li se spune
ce e (ine, ce e ru, drept i nedrept, ce e !rumos, ce e urt2Ercovnicu, 19?65$
/r triri emo#ionale pozitive i !r un !ond de sentimente cu valoare social, copilul
nu se poate !orma ca personalitate moral2Surdu,19965$
Educaia pentru societate
)duca#ia pentru societate reprezint o coordonat important a dezvoltrii
personalit#ii copilului i se mani!est ntr*un anumit mod de a ac#iona, de a "ndi i de a se
comporta$ )duca#ia intelectual tre(uie s se m(ine cu educa#ia moral, copilul cti"nd n
anii precolarit#ii, pe ln" un (a"a+ de cunotin#e, deprinderi de comportare civilizat$
)duca#ia pentru societate are rolul de a !orma copilul ca un (un cet#ean, a+utndu*l s se
inte"reze i s rela#ioneze con!orm unor norme i re"uli n cadrul "rupului, s respecte
normele de comportare n societate2Lespezanu,033?,p665$
Prin di!erite mi+loace2poveti, povestiri, poezii, situa#ii concrete5 precolarul va ti s
di!eren#ieze comportamentele pozitive i ne"ative prin raportare la re"uli cunoscute$ %e
asemenea el va cunoate e!ectele pozitive i ne"ative ale unui tip de comportament, va asimila
n mod corect no#iunile de FprietenieG, Ftoleran#G, FsinceritateG, Fcura+G, FncredereG, etc$ i
va nv#a cum s le mani!este2Lespezanu,033?,p645$
Lespezanu2033?,p67*695 a!irma c n activit#ile de educa#ie pentru societate accentul
cade pe !ormarea unor deprinderi de comportare moral i pe !ormarea unor atitudini etice
corespunztoare$ 'ele mai cunoscute metode speci!ice educa#iei morale sunt:
C
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
*supravegherea* prima care intervine n educa#ia moral i o!er o (az pentru nsuirea
normelor morale
*exemplul* are o mare valoare educativ i rspunde nevoii copilului de a imita un
comportament, de a urma un model
* e&emplele pozitive tre(uie s !ie ct mai numeroase, iar cele ne"ative tre(uie
!olosite cu aten#ie pentru a nu avea e!ecte nedorite
*aprecierea i sancionarea* aprecierea include +udecata moral i ea const n prelucrarea
rezultatelor comportamentului moral, avnd o !unc#ie de corectare a conduitei- aprecierea se
completeaz cu sanc#iunea pozitiv i ne"ativ printr*o serie de procedee: lauda, apro(area
prin mimic, recompense, ndemnuri2apreciere pozitiv5 i dezapro(ri, pedepse2apreciere
ne"ativ5
*convingerea* este metoda prin care se asi"ur n#ele"erea necesit#ii cunoaterii i respectrii
normelor morale
* ea se realizeaz prin e&plica#ie, convor(irea i e&erci#iul moral
*exerciiul moral* este o metod !oarte important, se de!inete prin aplicarea repetat a
normelor su( !orm de !apte morale pentru !ormarea priceperilor, deprinderilor i
o(inuin#elor morale
.oate activit#ile des!urate n cadrul educa#iei pentru societate sunt (o"ate n mesa+e
educative, "enernd comportamente civice i morale$ )le tre(uie s !ie o preocupare
permanent a "rdini#ei2Lespezanu,033?,p695$
r!dinia
,n perioada precolar,odat cu intrarea n "radini# tipul de rela#ii se nuan#eaz i se
diversi!ic,ampli!icndu*se conduitele din cadrul colectivelor de copii$ Are loc concomitent i
di!eren#ierea conduitelor !a# de persoane de di!erite vrste i ocupa#ii, a!late n am(ian#a
cultural*social a copilului$2Al(u,033?,p635$
Principiile educa#iei morale au valoare orientativ i instrumental pentru activitatea
educatorului n conte&tul ac#iunii educa#ional morale 2Surdu,1996, p985$
Metodele de educa#ie moral sunt destinate educrii contiin#ei morale, pe de o parte,
i conduitei morale, pe de alt parte, !r a !i separate, ca su(stan# unele de altele$ %in
cate"oria metodelor de !ormare a contiin#ei distin"em pe cele de activare a cerin#elor
morale:e&pozitiv*monolo"ate, e&plicativ*dialo"ate, participativ*
demonstrative2Surdu,1996,p9C5$
"odelul dezvolt!rii morale ela#orat de Piaget $i %o&l#erg
Are la (az investi"a#ii re!eritoare la modul n care se dezvolt concep#iile copiilor
despre moralitate$ Pia"et a construit un model al dezvoltrii morale ce se a&a pe modul n care
copiii respect re"ulile$ ,ntre 0*C ani copiii nu au cu adevrat o concep#ie despre moralitate,
sunt speci!ice +ocuri care nu au re"uli !ormale2HarIood, Miller B <asta, 03135$
Ideea de a respecta re"ulile altcuiva apare a(ia ntre vrsta de 6*? ani$ Re"ulile sociale
sunt considerate dictate din e&terior, ordinele sunt date de persoane cu autoritate2adesea
prin#ii5, iar re"ulile nu pot !i sc;im(ate$ 'opiii a!la#i n aceast etap2etapa realismului
moral5 nu se "ndesc s pun la ndoial scopul sau corectitudinea unei re"uli2HarIood,
Miller, <asta B 03135$
Pia"et constat c ma+oritatea copiilor a!la#i n aceast etap considerau c ac#iunile
care provocau mai multe daune sunt mai pu#in morale dect cele ce cauzeaz mai pu#ine
6
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
daune, indi!erent de motivele sau nten#iile persoanei care !cea ac#iunea$ 1 alt caracteristi a
acestei etape este credin#a n +usti#ia imanent* copiii cred att de puternic n autoritatea unei
re"uli i simt c tre(uie ntotdeauna s e&iste o pedeaps atunci cnd re"ula este
nclcat2HarIood, Miller B<asta, 03135$
Pia"et !undamenteaz e&perimental conceptul de dezvoltare a comportamentului uman
din perspectiva a ceea ce el numete Fmorala constrn"eriiG, potrivit creia copilul primete
de la adult un numr de re"uli crora tre(uie s se supun oricare ar !i mpre+urrile i Fmorala
cooperriiG, aceasta implicnd autonomia contiin#ei, inten#ionalitatea actelor morale,
responsa(ilitatea moral$1rice re"ul moral*su(linia J$ Pia"et*ncepe prin a !i e&terioar
contiin#ei nainte de a se interioriza e!ectiv, ea se transpune n practic atunci cnd
corespunde unei tre(uin#e interioare, n msura n care o(inuin#a cooperrii l va convin"e pe
copil de necesitatea ei, anume s nu mint, s !ie corect, disciplinat,
respectuos2Marin,0338,p465$
Ko;l(er" se inspir din studiile lui Pia"et pentru a propune o teorie a dezvoltrii
morale$ Ai el respin"e ideea c dezvoltarea moral este o simpl transmitere a re"ulilor morale
de la prin#i i al#i adul#i la copii2HarIood, Miller, <asta, 03135$
)l s*a interesat de etapele parcurse de copil n +udecata unor dileme morale$ .oate
aceste dileme sunt construite pe con!lictul dintre necesitatea de a asculta re"ula moral i
necesit#ile individuale reale i +usti!icate$ Aten#ia cercettorului a vizat mai mult
ar"umenta#ia !olosit de copil$ 2Palicica, 03305
Ko;l(er" a identi!icat trei niveluri mari de evolu#ie a +udec#ii morale, !iecare dintre ele cu
dou stadii di!erite2Palicica, 03305:
I' (ivelul premoral sau neconvenional
Standardele de +udecare sunt etic;etele culturale ale antura+ului F(un>ruG, Fare dreptate>se
nealG, iar !aptele sunt +udecate dup consecin#ele lor$
a) al moralit!ii ascult!rii
*pedeapsa i recompensa sunt criterii !oarte puternice
*evitarea pedepsei i supunerea la norm apar ca avanta+e personale imediate
#) al moralit!ii &edonismului instrumental naiv
*con!ormarea la norm este surs de (ene!icii, deci tre(uie realizat pentru c, !iind
recompensat, poate !i i plcut n consecin#ele sale
II' (ivelul moralit!ii convenionale
)ste nivelul con!ormrii la normele e&terioare i are la (az plcerea copilului de a i se
recunoate purtarea, de a avea un statut (un
a) al moralit!ii #unelor relaii
*copilul respect norma din dorin#a de a !i recunoscut ca un (iat sau o !at (un
#)al moralit!ii legii $i ordinii
*respectarea autorit#ii, a normelor i re"ulilor incepe s apar ca necesitate ce
re"lementeaz conduita tuturor i este n (ene!iciul su
4
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
III' (ivelul autonomiei morale sau interioriz!rii $i accept!rii personale a
principiilor morale
Acceptarea normelor morale apare ca !orm de identi!icare cu "rupul de re!erin#, prin
mprtirea acelorai drepturi i datorii$
a) al moralit!ii contractuale $i accept!rii democratice a legii
*standardele morale sunt n#elese ca rezultat al unei decizii mutuale
#) al moralit!ii principiilor individuale de conduit
*se cristalizeaz propriul sistem de valori morale
Modelul propus de Ko;l(er" este cel mai utilizat pentru urmrirea i n#ele"erea dezvoltrii
ra#ionamentului moral$2Palicica,03305$
*omeniile morale definite de +uriel
Povetile !olosite de .uriel sunt menite s descrie nclcri de re"uli n domenii
di!erite2HarIood, Miller B <asta, 03135:
%omeniul moral
*vizeaz drepturile i (unstarea oamenilor
*n aceast cate"orie intr pro(leme privind corectitudinea i dreptatea , minciuna, !urtul
%omeniul social
* vizeaz re"uli care ";ideaz rela#iile sociale dintre oameni: atitudinea politicoas, adresarea
corespunztoare
'opiii de C ani a!irm c o nclcare moral ar !i "reit, c;iar dac nu ar vedea nici un
adult i dac nu ar !i nici o re"ul care s o interzic2HarIood, Miller B <asta, 03135$
?
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
,E-./+A+E/E .(.I 0+.*I. *E 1E,1E+A,E
Ju;os 1l"a a !cut un studiu de cercetare re!eritor la FImportana $i rolul pove$tilor 2n
dezvoltarea copilului pre$colar3, desf!$urat la 'P'P' (r'44, Oradea'
:nele dintre o(iectivele acestui studiu au !ost s:
a+ute copiii s creasc !rumos i armonios:
a+ute la dezvoltarea i m(o"#irea ima"ina#iei-
i a+ute s nve#e mai multe lucruri despre ei nsii i despre lume n "eneral-
i a+ute s ia decizii proprii, s nve#e di!eren#a dintre (ine i ru, s !ac +udec#i de
valoare-
i a+ute s i e&prime propriile sentimente i emo#ii mai (ine-
le dezvolte ncrederea n !or#e proprii-
ndreapte aten#ia ctre aspecte pozitive ale vie#ii 2!rumuse#e, (ucurie, dra"oste etc$5,
dar !r a e&clude partea ne"ativ 2(inele nvin"e intotdeauna rul, deci e&ist i latura
ne"ativ e&pus n poveti5-
i nve#e ce nseamn prietenia- s i alea" persona+e de poveste care s le !ie
prieteni-
le modeleaze un caracter puternic 2din poveti n care e&ist eroi, zne, prin#i care se
lupt de la e"al la e"al cu montri i i nvin" L insu!l copilului !or#, cura+5-
dezvolte via#a a!ectiv a copilului 2l a+ut s ai( acces la sentimente i triri speci!ice
persona+elor i s le transpun n via#a de zi cu zi5$
Pentru evaluarea e!ectelor lipsei lecturrii de povetile copiilor precolari, s*a aplicat
prin#ilor un c;estionar$)antionul pe care a !ost aplicat este alctuit din prin#ii de la trei
"rupe de copii, cu a+utorul educatoarelor: Ile Mrioara, Ra#iu Maria, Mor"ovan Mariana,
Puie Ileana$ ';estionarul a !ost aplicat unui numr de ?3 de persoane, iar rezultatul
centralizarii arat c dei n procent de 133M copiilor le plac povetile, doar ?M din
prin#i citesc sau spun poveti copiilor zilnic, 63M sptmnal, C8M recunosc !aptul c
citesc sau spun poveti copiilor !oarte rar$
Procentele re!eritoare la solicitarea copiilor de a li se citi sunt: C6M solicit zilnic s li se
spun poveti, C8M uneori i 10M !oarte rar$ ';estionarul cuprinde i ntre(ri re!eritoare
la !recven#a mprumutrii cr#ilor de la (iliotec i ac;izi#ionrii de cr#i din li(rrii$
Responden#ii a!irm c mprumut cr#i !oarte rar sau deloc 28M imprumut cr#i5, iar
pentru a cumpra cr#i, doar 06M intr lunar ntr*o li(rrie, iar ?6M i mai rar$ %ei to#i
sunt convini de valoarea educativ a cr#ilor pentru copii i a!irm c to#i copiii tiu s
rs!oiasc o carte !r s o rup, (i(lioteca lor con#ine pu#ine cr#i pentru copii 243M5,
multe C3M$ Privitor la !recven#a cu care sunt !olosite e&presii din poveti de ctre copii,
prin#ii a!irm c 41M !olosesc !recvent cuvinte sau e&presii din poveti, 07M , rar i 11M
c;iar deloc$
15E0+IO(A,
7
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
1$'opilului dumneavoastr i plac povetile i (asmeleN
%a =u
0$'t de des i citi#i sau spune#i poveti din proprie ini#iativN
Zilnic Sptmnal Lunar /oarte rar
8$ 't de des v solicit copilul s*i spune#i povetiN
Zilnic :neori /oarte rar
C$ 'u ce !recven# intra#i ntr*o li(rrie cu inten#ia de a ac;izi#iona cr#iN
Sptmnal Lunar Rar %eloc
6$ 1(inui#i s scoate#i cr#i de la (i(liotec pentru dumneavoastr sau copilN
%a =u
4$ 'opilul d*voastr pre!er s asculte o poveste sau s se uite la un desen animatN
Poveste %esen animat
?$ 'rede#i n valoarea educativ a cr#ilor pentru copiiN
%a =u
7$ A#i constatat vreodat utilizarea unor cuvinte su e&presii din poveti n lim(a+ul copiilorN
/recvent /oarte rar %eloc
9$ 'opilul d*voastr are cr#i de poveti n (i(lioteca proprieN
Multe 'teva =iciuna
13$ tie copilul d*voastr s rs!oiasc o carte !r s o rupN
%a =u
6i#liografie
9
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
1$ Al(u, )$, Psihologia vrstelor, 033?
0$ Dacus, A$203345, Copilul de la 3 la 6 ani, )ditura .eora
8$ Dinet, A$219?65, Ideile moderne despre copii, )ditura %idactic i peda"o"ic, Ducureti
C$ 'ristea, S$219945, Pedagogie, )ditura Hardiscom, Piteti
6$ HarIood,R$ B Miller,A$ S$ B <asta, R$203135, Psihologia copilului, )ditura Polirom
4$ Lemeni, O$ B Miclea, M$2033C5, Consiliere i orientare, )ditura AS'R, 'lu+*=apoca
?$ Lespezanu, M$2033?5, Tradiional i modern n nvmntul precolar romnesc, )ditura
1m!al )sen#ial, Ducureti
7$ Macavei, )$203315, Pedagogie, Teoria Educaiei, )ditura Aramis, vol I
9$ Marin, '$ '$203385, Teoria i metateoria aciunii educative, )ditura Aramis
13$ Palicica, M$203305, Prelegeri de psihopedagogie, )ditura 1rizonturi universitare,
.imioara
11$ Stoica, M$203315, Pedagogie i psihologie, )ditura O;eor";e Ale&andru
10$ Surdu, )$219965, Prele"eri de peda"o"ie "eneral, )ditura %idactic i peda"o"ic R$A$,
Ducureti
18$ Ac;iopu, :$2194?5, Psi;olo"ia copilului, )ditura %idactic i peda"o"ic, Ducureti
1C$ Ercovnicu, <$219?65, Peda"o"ie "eneral, )ditura /acla
Juhos Olga 2;ttps:>>III$moodle$ro>preparandia>inde&$p;p>inv*prescolar>item>8?6*
importanta*si*rolul*povestilor*in*dezvoltarea*copilului*prescolar 5
1ercetare partea a II7a
13
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
1. Scopul cercetrii
'ercetarea are ca scop veri!icare nsuirii de ctre precolari a unor valori morale, prin citirea
unor poveti$
2. Obiective
1$ )viden#ierea in!luen#ei pe care o au povetile asupra contiin#ei morale a precolarilor
0$ 'unoaterea nivelului de aplica(ilitate a no#iunilor morale
8$ 'orelarea contiin#ei morale cu ac#iunile corespunztoare
3. Ipoteza
1$ Presupunem c povetile au o in!luen# puternic asupra dezvoltrii contiin#ei morale a
precolarilor$
0$ Presupunem c prin citirea i prezentarea unor poveti se vor mani!esta modi!icri pozitive
n conduita i comportamentul precolarilor$
8$ Presupunem c !amiliarizarea cu anumite concepte morale in!luen#eaz modul de
aplica(ilitate la precolari$
. !ariabilele cercetrii
,n aceast cercetare varia(ila independent este reprezentat de aplicarea
c;estionarului la prin#ii precolarilor, iar varia(ila dependent const n rspunsurile o!erite
la ntre(rile date$
Orila de o(serva#ie este varia(ila independent* !iecare precolar e supus acelorai
criterii o(seva(ile, iar varia(ila dependent const n o(serva#iile realizate, care di!er de la
un copil la altul$
".#eto$e $e cercetare
,n cadrul acestei cercetrii am utilizat Chestionarul, care se aplic prin#ilor precolarilor
cu vrste cuprins ntre 6 i ? ani, respectiv "rupele mi+locii i mari$ Am ales aceast metod
deoarece este uor de utilizat i permite aplicarea pe un numr ct mai mare de su(iec#i n
acelai timp$
1 alt metod utilizat n cadrul cercetrii a !ost ril de o!servaie, realizat n timpul
activit#ilor$
%. &escrierea eantionului $e subieci
Orila de o(serva#ie a !ost aplicat la 104 de precolari de la 8 "rupe mi+locii i 8 "rupe
mari de la Ordini#a nr$0? din 1radea, iar c;estionarul a !ost adresat prin#ilor acestor copii$
,n urma analizelor rezultatelor o(#inute cu a+utorul c;estionarului s*a constatat c la
73M dintre copii le place s asculte poveti i i solicit !oarte des prin#ii pentru a le citi$
,n propor#ie de 66M cele mai des citite poveti sunt cele clasice F:rsul pclit de vulpe, Al(*
ca*Zpada, Pun"u#a cu doi (ani, 'apra cu trei ieziG, 86M cele precum F/rumoasa din pdurea
adormit, Hansel i Oretel, Peter Pan, 'r#ile +un"lei, .arzan, Dam(iG, iar 13M poveti i
(asme din di!erite zone !olclorice$
?3M dintre povetile pre!erate sunt Peter Pan, Dam(i i povetile clasice romneti$
76M dintre trsturile de caracter ale persona+elor pre!erate sunt pozitive, iar 16M au
trasturi ne"ative de caracter$
,n propor#ie de 96M trsturile morale o(servate de prin#i la copii lor au !ost pozitive
i numai 6M ne"ative$
%ac ar putea ale"e ce persona+ s cti"e lupta,99M ar opta pentru eroul pozitiv$
11
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
'u !recven# de 46M cele mai utilizate mi+loace de a diminua i elimina un
comportament nedorit sunt o!erirea unor e&emple similare cu cea n cauz, analiza detaliat a
evenimentelor petrecute i o!erirea unor e&emple despre cum ar !i tre(uit s procedeze$
89M dintre prin#i au ales s o!ere recompense pentru !aptele morale, 43M au ales s o!ere la
nceput copiilor o stimulare pt a recompensa !aptele morale, dar pe care le reduc ast!el nct
copilul s nu se o(inuiasc s !ac ceea ce tre(uie doar pentru a primi recompensa, iar 1M
ar"umenteaz c o!er copiilor recompense indi!erent de situa#ie, deoarece sunt prea mici
pentru a le re!uza ceva$ 'ele mai des !olosite recompense se m(in n propor#ie de 73M* cele
materiale i ver(ale$
'u a+utorul "rilei de o(serva#ie s*a constat c 99M dintre su(iec#i se identi!ic cu
persona+ele pozitive, avnd un comportament moral n di!erite situa#ii cu care se con!runt$
,n urma rezultatelor am a!lat c povetile au un rol deose(it n educa#ia moral a
copiilor,deoarece ei se inspir din !aptele eroilor pre!era#i$

10
Zelea Lavinia Maria
PIPP, an II, zi
1&estionar adresat p!rinilor
Partea introductiv a c;estionarului
%epartamentul de Atiin#e ale educa#iei din cadrul :niversit#ii din 1radea or"anizeaz
o cercetare la nivelul precolarilor de "rup mi+locie i mare, prin care se dorete studierea
in!luen#ei pe care o au povetile asupra contiin#ei morale i a conduitei morale a acestora$
< adresm ru"mintea de a spri+ini acest demers tiin#i!ic$ ,n speran#a c ve#i
rspunde a!irmativ solicitrii noastre, v mul#umim anticipat$
,ncercui#i rspunsul>rspunsurile pentru care opta#i i completa#i spa#iile punctate$
1$ 't de des v solicit copilul s*i citi#i povetiN
a$ des
($ !oarte des
c$ rar
d$ deloc

0$ 'e poveti i citi#i cel mai desN
a$ Al(*ca*Zpada
($ Scu!i#a Roie
c$ :rsul pclit de vulpe
d$ Pun"u#a cu doi (ani
e$ 'apra cu trei iezi
!$ /ata (a(ei i !ata monea"ului
"$ altele
8$ 'are este>sunt povestea>povetile ei>lui pre!erat>pre!erateN
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
C$ 'u ce persona+e se identi!ic adeseaN
a$ Persona+e pozitiv
($ Persona+e ne"ativ
6$ 'e trsturi de caracter are persona+ului pre!eratN
a$ 'ura+
($ Duntate
c$ Hrnicie
d$ Prietenie
e$ Recunotin#
!$ Mrinimie
"$ Laitate
;$ Rutate
i$ Lene
+$ %umnie
@$ =erecunotin#
l$ Z"rcenie
18
4$'are sunt trsturile morale pe care le*a#i o(servat la !iul>!iica dumneavoastrN
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
?$%ac ar avea de ales ce persona+ s cti"e o lupt care ar !i acelaN %e ceN
a$ Persona+ pozitiv
($ Persona+ ne"ativ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7$A#i sesizat utilizarea unor e&presii sau cuvinte din poveti n lim(a+ul copilului
dumneavostrN 'are sunt aceleaN
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
9$'e msuri lua#i pentru diminuarea i eliminarea unui comportament nedoritN
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
13$%up ce a !cut o !apt rea i i se e&plic unde a "reit, o!er solu#ii despre modul n
care ar !i tre(uit s procedezeN
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
11$%ac copilului nu i este ndeplinit o dorin#, care este prerea lui despre ;otrrea
dumneavoastrN
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
10$ %ac copilul !ace !apte (une sau rele primete recompense indi!erent de situa#ieN
a$ =u primete recompens
($ Primete recompens pntru !aptele (une
c$ =u primete recompens pentru !aptele rele
d$ Primete recompens indi!erent de situa#ei
e$ Alte situa#ii

18$ 'e recompense o!eri#i de o(icei copilului dumneavoastrN
a$ <er(ale
($ Materiale
c$ Att ver(ale, ct i materiale
d$ Altele
1C
1C$,ntr*o anumit situa#ie "enerat de copil i e&plica#i dac a procedat sau nu corectN
a$ %a
($ =u
16$'onsidera#i c prin citirea povetilor cu caracter moral, copilul dumneavoastr n#ele"e
mai (ine di!eren#a dintre cum tre(uie s se comporte n anumite situa#ii i cum nuN
a$ %a
($ =u
16
ril! de o#servaie a comportamentului
'ume i prenume subiect($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
!)rsta cronologic($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
*enul subiectului($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Ocupaia($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&ata completrii grilei($$$$$$$$$$$$$$$$
Ora($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
+ocul $e $es,urare($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
'umele observatorului($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Scal de evaluare:
1*niciodat
0*uneori
8*des
C*!oarte des
6*ntotdeauna
=r$
crt
Indicator o(serva#ional 1otarea frecvenei
niciodat uneori des !oarte des ntotdeauna
1$ Se indenti!ic cu
persona+ele pozitive
0$ Apro( unele
comportamente ale
persona+elor ne"ative
8$ A+ut persoanele din +ur
c;iar dac nu i se cere
a+utorul
C$ 'nd ntreprinde o ac#iune
are o atitudine politicoas
6$ =u i cere iertare dac
"reete
4$ Roa" !rumos cnd are
nevoie de ceva
?$ ,i motiveaz ac#iunile prin
intermediul persona+elor
din poveti2)u !ac aa pt c
Harap*Al($$$5
7$ % e&emple de trsturi
morale pozitive ale
persona+elor din poveste
9$ Recunoate trsturile
ne"ative ale persona+elor n
!unc#ie de ac#iunile pe care
le realizeaz acestea
14
13$ 1!er situa#ii similare cu
cele ce se des!oar n
poveti
11$ Osete asemnri ale
cole"ilor cu persona+e din
poveti
1?