Sunteți pe pagina 1din 1

Imputernicire de ridicare a Registrului Unic de Control

S.C. NEXT RECRUITMENT SRL


Sediul Craiova, str.Sararilor, nr28,bl.M7,sc.1,jud.Dolj
C.U.I. 30326816

Imputernicire

Prin prezenta se deleaga pentru ridicarea Registrului unic de control, conform Legii nr.
252/2003, D-nul/D-na COJOCARU CATALINA LAURA care se legitimeaza cu B.I./C.I.
Seria DX, nr. 700302, eliberat de SPCLEP CRAIOVA la data de 20.04.2010.
Conducatorul
S.C.NEXT RECRUITMENT SRL
Nume si prenume
RAMONA RADULESCU
Semnatura
Stampila

S-ar putea să vă placă și