Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia nr.

04F
31.05.2015

Art. 1 La data de 31.05.2015 se anuleaza urmatoarele facturi neutilizate:


- de la serie VIP nr. 208 la seria VIP nr. 250.

Art. 2 Prezenta decizie se va comunica persoanelor implicate, cu confirmare de


primire pe baza de semnatura si va fi dusa la indeplinire de aceste
persoane precum si de compartimentele functionale ale societatii.