Sunteți pe pagina 1din 11

ROMANIA

MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


Directia Conservarea Naturii si a Diversitatii Biologice

Formular standard pentru caracterizarea


ARIILOR NATURALE PROTEJATE

1. Denumirea ariei protejate:

2. Codul ariei protejate:

Rezervaia Natural Lacul Rodeanu

3. Incadrarea teritorial-administrativa:
Judetul / Judetele

Ialomia

Localitatea / Localitatile
pe al caror teritoriu administrativ
se afla aria protejata

Comuna Jilavele

4. Categoria si tipul ariei protejate:


I

II

III

Aria protejata
include:
este inclusa in:
Transfrontiera cu:
* marcati cu x

Categoria*
IV V VI
x

Caracteristici tipologice*
b z g s p f m u l SPA SAC
x

5. Suprafata / Lungimea

6. Altitudinea

Suprafata (ha)
Lungimea (m)

Maxima
62

51 conf. PUG
1100

Minima
63

Medie
64

7. Statutul legislativ (actul de declarare)


Tipul actului
Nr.
Data

Lege

JCM

HCM

HG

OM

OG

CJ

CL

Altele

8. Localizarea geografica
8.1.

N
44o52
26o28

Coordonate Lat.
Geografice Long.

S
44o45
26o37

Central

8.2.

Indicativul
hartilor
topografice

1:25.000
1:100.000

8.3.

Delimitarea
descriptiva

Limita
N
NE
E
SE
S
SV
V
NV

Descrierea

oseaua DN1 D i teren din domeniul privat al comunei Jilavele


Proprietari de pmnt (proprietate privat)
Pune din domeniul privat al comunei Jilavele
Hotar comuna Adncata, pune din domeniul privat al comunei.

9. Cai de acces*:
CFR

CFF

DN
X

DJ

DL

DF

DA

* marcati cu x
Detaliere: Drumul Naional DN1 D Urziceni - Jilavele
Localitati apropiate:

10. Incadrarea in Regiunea Biogeografica Europeana (conform normelor europene):


X

Alpina
11.

Continentala

Panonica

Stepica

Pontica

Incadrarea in Ecoregiunea Romaniei


(conform Strategiei Nationale pentru Conservarea Biodiversitatii):

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ecoregiunea
Carpatii Orientali
Carpatii Meridionali
Muntii Banatului
Muntii Apuseni
Podisul Transilvaniei
Subcarpatii Getici
Subcarpatii de Curbura
Podisul Sucevei
Dealurile Crisanei
Dealurile Banatului
Campia Somesului

12. Localizarea biogeografica:


Retea 10/10km
Retea 5/5km
Retea 2/2km
Se completeaza de MAPPM.

Coordonate
Biogeografice

Nr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ecoregiunea
Campia Banatului si Crisurilor
Campia Moldovei
Podisul Central al Moldovei
Podisul Getic
Campia Gavanu-Burdea
Silvostepa Campiei Romane
Stepa Campiei Romane
Podisul Dobrogei
Lunca inundabila a Dunarii
Delta Dunarii
Marea Neagra (apele teritoriale)

13. Criterii de identificare a habitatelor:


13.1.
Vegetatie*

13.2.
Geomorfologice*

13.3.
Geologice*

Alpina
Subalpina
Padure
Pajisti
Pasuni
Fanete
Stancarii
Dune
Saraturi
Stepa
Zone umede
Mlastini / Turbarii

Munte
Platou
Piemont
Podis
Deal
Campie
Terasa
Lunca
Riu
Lac
Balta
Litoral
Mare

Domeniul cristalin
Domeniul sedimentar
Domeniul eruptiv
Izvor termal
Izvor mineralizat
Emanatii de gaze si noroi

Alte aspecte postvulcanice

Fereastra geologica
Petec de acoperire
Olistolite
Aflorimente
Depozit fosilifer
Aspecte mineralogice rare

***
Izvor
Caldare glaciara
Caldera vulcanica
Chei
Defileu
Pestera
Relief carstic exogen
Dune de nisip
Stancarii

* marcati cu x

14. Principalele tipuri de habitate din aria protejata:


Tipuri majore
Habitate de coasta
Dune de nisip continentale sau maritime
Habitate de apa dulce / Zone umede
Mlastini / Turbarii
Formatiuni ierboase / Pajisti si arbusti / Tufisuri
Paduri
Stancarii
Pesteri
TOTAL
* marcati cu x

Suprafata

51 ha

3 ha

100%

15. Caracterizarea generala a ariei protejate (descriptiv)

I. BIOTOPUL
a) Aspecte geologice / geomorfologice
Pe fundul lacului Rodeanu se afl un orizont cu nmol, care n trecut era folosit de locuitorii
satelor vecine.
b) Aspecte pedologice
Cadrul Natural aparine Cmpiei Drgneti Adncata, iar din punct de vedere geologic
depozitele au un caracter aluvial (Holocen) n estul teritoriului ariei protejate i loessoid
(Pleistocen) n restul teritoriului.
c) Aspecte hidrologice
Lacul Rodeanu nu are un bazin de receptie, sursele sale de alimentare fiind apele de precipitatii
si din izvoare.
In anii secetosi (1959) salinitatea se intensifica ajungand la 25.1357 g/l
In anii cu precipitatii abundente, salinitatea s-a redus la 5.195 g/l (P Gastescu 1970, 1971).
Lacul are forma aproape circulara cu diametrul de cca 1,1 km, iar adancimea sa variaza intre
0,2-1,5 m.
d) Aspecte climatologice
Temperatura medie anuala este de 10 -10,5 o C, iar precipitatiile insumeaza 500 -550 mm/an.

I. BIOCENOZA
a) Vegetatia
Vegetatia ierboasa a sitului se incadreaza in categoriile de pajisti uscate secundare si pajisti de
saraturi.
Dintre speciile intalnite amintim: ciulei (ceratocarpus arenarius), iarba scaioasa (tragus
recemosus), coltii babei (tribulus terrestris), vrtejul pamantului (medicago minima), cornuti
(xanthium strumarium), troscot (polygonum lapathifolium), stir (amarantus blitoides), coada
soricelului (achillea millefolium), musetel (matricaria chamomilla), firua (poa pratensis ssp
angustifolia), piuuri (festuca spp, etc).
In zona imediat apropiata lacului, vegetatia hidrofila este bine reprezentata: stuf (Phragmites
communis), papura (Typha angustifolia), rogoz (Carex riparia), lintita (Lemna minor), broscarita
(Patamogeton natans), iarba broastelor (Hydrocharis morsus ranae), pestisoara (Salvinia natans).
In regiune este renumit Stuful de Rodeanu, folosit in trecut la invelit case.

b) Fauna
Speciile faunistice intalnite in zona, sunt legate de doua tipuri de medii sau biotopuri:
- de campuri stepice sau cel mai adesea cultivate,
- de biotopuri umede

Caracteristice campurilor deschise, cultivate sau nu, sunt mamiferele roztoare: popndu
(Citellus citellus), hrciog (Cricetus cricetus), oarecele de stepa (Sicista subtilis), dihor de step
(Mustela eversmanni), oarecele, de miun (Mus musculus), Orbetele mic (Spalax leucodon),
obolanul de cmp (Apodemus agrarius), soarecele pitic (Micomys minutus pratensis), iepurele
de camp (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes), cartita (Talpa europaea).
Dintre psri amintim: prepelia (Coturnix coturnix), potrniche (Perdix perdix), ciocarlia de stol
(Calandrella brachidactyla), ciocarlia de Baragan (Melanocorypha calandra), ciocarlanul
(Galerida cristata), fa de cmp (Anthus campestris), prigoria (Merops apiaster), dumbrveanca
(Coracias garrulus), cioara (Corvus corone), coofana (Pica pica), graurul (Sturnus vulgaris),
fazanul (Phasianus colchicus).
n zona au fost observate si pasari rapitoare: Circus macrourus (erete alb), Buteo lagopus
(orecarul nclat), Aquila ravax (aquila de step), Milvus milvus (gaia).
n cadrul biotopurilor umede exista o serie de animale: arpele de apa (Natrix tessellata),
Broasca testoasa de apa (Emys orbicularis), Broasca mare de lac (Rana ridibunda), Broasca de
mlastina (Rana arvalis), Broasca de lac (Rana esculenta), Buhaiul de balta (Bombina bombina),
specii de Triton (Triturus vulgaris, Triturus cristatus).
Ihtiofauna este reprezentata de: caras (Carassius carassius), crap (Cyprinus carpio), Babusca
(Rutilus rutilus), roioara (Scardinus erythrophtalmus), s.a.
Datorita fenomenului de saraturare a apelor nu exista o bogata fauna piscicola.
Din observatiile efectuate de dl. Profesor Petre Teodor, reprezentant al Societii Ornitologice
Romne, membru al filialei Cygnus ndrei, in zona Lacului Rodeanu si in zona limitrofa
acestuia, numarul speciilor de pasari identificate este de 46. Dup ncadrarea in categoriile
specificate in anexele Directivei Consiliului 2009/147/EC i ale OUG 57/2007, privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice; rezulta
urmatoarea situatie:
11 specii de pasari enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se
regsesc i n Anexa 3, lit a - OUG 57/2007 (specii a caror conservare necesita desemnarea
ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica), i anume:
Ixobrychus minutus (Starc pitic), Nycticorax nycticorax (Starc de noapte), Recurvirostra
avosetta (Ciocntors), Himantopus himantopus (Piciorong, Cataliga), Tringa glareola (Fluerar de
mlastina), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Melanocorypha calandra (Ciocrlie de Brgan),
Egretta garzetta (Egreta mic), Sterna hirundo (Chira de balta), Coracias garrulus
(Dumbraveanca), Tringa glareola (Fluerar de mlastina).
35 specii de psri cu migraie regulat nemenionate n anexa I a Directivei Consiliului
2009/147/EC, i anume: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba (Codobatur
alba), Miliaria calandra (Presur sur), Falco tinnunculus (Vnturel rosu, vinderel), Larus
cachinnans (Pescru argintiu), Larus ridibundus (Pescru rztor), Upupa epops (Pupza),
Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf), Alauda arvensis (Ciocrlie de cmp), Anser albifrons
(Grlita mare), Anser anser (Gsca de vara), Anas platyrhynchos (Raa mare), Aythya ferina
(Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potrniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra
(Liia), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Vanellus vanellus (Nag), Pica pica (coofana),
Corvus monedula (Stncua), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone cornix (Cioara griv),
Corvus frugilegus (Cioara de semntur), Ardea cinerea (Strc cenuiu), Podiceps cristatus
(Corcodel mare), Cuculus canorus (Cuc), Charadrius dubius (Prundra gulerat mic),
Acrocephalus arundinaceus (Lcar mare), Acrocephalus scirpaceus (Lcar de stuf), Galerida
cristata (Ciocrlan), Phalacrocorax carbo (Cormoran mare), Parus caeruleus (Piigoi albastru),
Saxicola rubetra (Mrcinar mare), Saxicola torquata (Mrcinar negru), Tringa stagnatilis
(Fluierar de lac).

Dintre cele 35 specii de psri cu migraie regulat sus menionate, 6 specii se regsesc i n
Anexa 4B - OUG 57/2007, i anume: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba
(Codobatur alba), Miliaria calandra (Presur sur), Falco tinnunculus (Vnturel rosu, vinderel),
Upupa epops (Pupza), Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf).
Dintre cele 35 specii de psri cu migraie regulat sus menionate, 14 specii se regsesc i
n Anexa 5C - OUG 57/2007, i anume: Alauda arvensis (Ciocrlie de cmp), Anser albifrons
(Grlita mare), Anser anser (Gsca de vara), Anas platyrhynchos (Raa mare), Aythya ferina
(Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potrniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra
(Liia), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Pica pica (coofana), Corvus monedula
(Stncua), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone cornix (Cioara griv), Corvus frugilegus
(Cioara de semntur)
16. Specii protejate:
Grup major
Mamifere

Nr.
Specii
3

Specii enumerate n Directiva Consiliului


92/43/CEE i n anexele 3 i 4A ale OUG 57/2007:
Spermophilus citellus (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A)
Sicista subtilis (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A)
Mustela eversmanni (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A)

Specie enumerat n Directiva Consiliului


92/43/CEE i n anexa 4A a OUG 57/2007:
Cricetus cricetus (DH, OUG 57/2007, a 4A)

1
2

Pasari

Lista speciilor protejate*

11

Specie enumerat n anexa 4B a OUG 57/2007:


Spalax leucodon (OUG 57/2007, a 4B)
Specii enumerate n anexa 5B a OUG 57/2007:
Lepus europaeus (OUG 57/2007, a 5B)
Vulpes vulpes (OUG 57/2007, a 5B)
specii de pasari enumerate n anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC, care se regsesc i n
Anexa 3, lit a - OUG 57/2007:
Ixobrychus minutus (Starc pitic),
Nycticorax nycticorax (Starc de noapte),
Recurvirostra avosetta (Ciocntors),
Himantopus himantopus (Piciorong, Cataliga),
Tringa glareola (Fluerar de mlastina),
Circus aeruginosus (Erete de stuf),
Melanocorypha calandra (Ciocrlie de Brgan),
Egretta garzetta (Egreta mic),
Sterna hirundo (Chira de balta),
Coracias garrulus (Dumbraveanca),
Tringa glareola (Fluerar de mlastina)

specii de psri cu migraie regulat nemenionate


n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC,
care se regsesc n Anexa 4B - OUG 57/2007:

**

Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic),


Motacilla alba (Codobatur alba),
Miliaria calandra (Presur sur),
Falco tinnunculus (Vnturel rosu, vinderel),
Upupa epops (Pupza),
Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf)

14

specii de psri cu migraie regulat nemenionate


n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC,
care se regsesc n Anexa 5C - OUG 57/2007:
Alauda arvensis (Ciocrlie de cmp),
Anser albifrons (Grlita mare),
Anser anser (Gsca de vara),
Anas platyrhynchos (Raa mare),
Aythya ferina (Rata cu cap castaniu),
Perdix perdix (Potrniche),
Coturnix coturnix (Prepelita),
Fulica atra (Liia),
Gallinula chloropus (Gainusa de balta),
Pica pica (coofana),
Corvus monedula (Stncua),
Sturnus vulgaris (Graur),
Corvus corone cornix (Cioara griv),
Corvus frugilegus (Cioara de semntur),

Reptile

Amfibieni

Specie enumerat n Directiva Consiliului


92/43/CEE i n anexele 3 i 4A ale OUG 57/2007:
Emys orbicularis (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A)

Specie enumerat n Directiva Consiliului


92/43/CEE i n anexa 4A a OUG 57/2007:
Natrix tessellata (DH, OUG 57/2007, a 4A)

Specii enumerate n Directiva Consiliului


92/43/CEE i n anexele 3 i 4A ale OUG 57/2007:
Bombina bombina (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A)
Triturus cristatus (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A)

Specie enumerat n Directiva Consiliului


92/43/CEE i n anexa 4A a OUG 57/2007:
Rana arvalis (DH, OUG 57/2007, a 4A)

Specii enumerate n Directiva Consiliului


92/43/CEE i n anexa 5A a OUG 57/2007:
Rana ridibunda (DH, OUG 57/2007, a 5A)
Rana esculenta (DH, OUG 57/2007, a 5A)

Pesti

Specie enumerat n anexa 4B a OUG 57/2007:


Triturus vulgaris vulgaris (OUG 57/2007, a 4B)
Specie enumerat n anexa 4B a OUG 57/2007:
Carassius carassius (OUG 57/2007, a 4B)

Nu au fost studiate
Nu au fost studiate

Nevertebrate
Plante

pentru fiecare specie se vor mentiona:


* (in paranteza): conventiile internationale sub a caror protectie se gaseste:
Bdv
Conventia de la Rio de Janeiro (Legea 58/1994)
Ber
Conventia de la Berna (Legea 13/1993)
Bon
Conventia de la Bonn (Legea 13/1998)
C
Conventia CITES (Legea 69/1994)
DH
Directiva Habitate 92/43/EEC
DP
Directiva Pasari 79/409/EEC
** pentru fiecare specie, se va mentiona categoria de vulnerabilitate:
v vulnerabile, / p periclitate, / r rare, / e endemice.

17. Specii endemice de flora:


Starea populatiei*
In declin
ca efective

Nefavorabila
In declin
ca areal

Denumirea stiintifica

Ca efective

Nr

Denumirea
populara

Ca areal

Favorabila

1
* marcati cu x
18. Specii endemice de fauna:
Starea populatiei*
In declin
ca efective

Nefavorabila
In declin
ca areal

Denumirea stiintifica

Ca efective

Nr

Ca areal

Favorabila

Denumirea
populara

1
* marcati cu x

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pasunat
Agricultura
Tratamente agrochimice
Apicultura
Folosinte de apa
Irigare
Desecari
Piscicultura
Pescuit

Permise

Activitati

Traditionale

Nr.
Crt.

Existente

19. a) Activitati care se desfasoara in perimetrul ariei protejate*:

Caracterul impactului negativ


manifestat asupra ariei protejate
Permanent

Periodic

Sporadic

Nu e cazul

10
11
12
13
14
15
16
17

Altele

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Amenajari hidrotehnice
Prelucrarea lemnului
Amenajari turistice
Amenajari balneo-climaterice
Inundari
Retele electrice
Cariere / Balastiere
Exploatari forestiere
(defrisari, igienizari etc.)
Exploatari hidrocarburi
Exploatari miniere metalifere
Exploatari miniere nemetalifere
Amenajari comerciale
Vanatoare
Braconaj (de diferite tipuri)
Colectari de material biologic
Cai de transport si circulatie
Amenajari industriale
Urbanizare
Turism

* marcati cu x

Accidental

Caracterul
impactului*
Permanent

Radioactiva

Sol

Poluantul
Apa

Sursa care cauzeaza impactul

Aer

Nr

Sonora

19. b) Activitati care se desfasoara in afara perimetrului ariei protejate


si care exercita un impact negativ asupra acesteia:
Tipul de influenta*
(poluare)

20. Aspecte de deteriorare:

Avansat

Incipient

Deteriorarea

Nr

Antropica

Naturala

Cauza

Degradat

Caracterizarea deteriorrii*
Stadiul
Dinamica
Stationara

Evolutiva

Continua

Periodica

* marcati cu x
21. Regimul terenurilor
Situatia cadastrala
Nr.
parcelei

Suprafata
(ha)

HB 26L
T73

51

Forma de proprietate*

Lungimea
(m)

DNP

DPJ

1100

DPL

PJ

PF

Categoria de folosinta*
Mixt

Pd

Ps

Lv

Vi

Ar

marcati cu x
22. Administrarea ariei protejate*:
22.1
APM

Administrator
22.2
Calitatea
de administrator
este stabilita prin:

Inst. st.

Regii
X

Lege

ONG

S.C.

HG

S.A.

OM

Pers. fizice

A.T.

CJ

Proprietarul

CL

22.3
Plan de management

Exista si se aplica
Exista, dar nu se aplica
Nu exista

22.4
Permanent

Periodic (specificati cand)

Supraveghere
Paza
22.5
Planificat
Controlul

MAPPM
Academia Romana
APM
Alte organe

Np

Neplanificat

22.6
Amenajari / Dotari

Existente

Necesare

Observatii

Altele

Imprejmuire
Panouri de avertizare / atentionare
Panouri explicative
Panouri pentru orientare (harti)
Cladiri administrative
Statiuni stiintifice
Centre de vizitare / informare
Cladiri pentru paza / supraveghere
Amenajari pentru observare / supraveghere
Bariere
Puncte de intrare
Poteci / drumuri pentru vizitare
Trasee turistice marcate
Locuri de campare
Amenajari pt. colectarea deseurilor
Vetre de foc

23. Bibliografia si documentatia existenta referitoare la aria protejata


- pentru lucrari stiintifice se completeaza numele autorului, titlul, pagina, anul
aparitiei, editura;
- pentru articole se completeaza numele autorului, titlul articolului, pagina, periodicul
si anul aparitiei;
- documente nepublicate, rapoarte stiintifice, lucrari de doctorat, master, licenta si
documentatii ale diferitelor institutii care contin informatii cu privire la aria
respectiva;
- alte documentatii, ghiduri etc.
24. Datele institutiei care completeaza formularul:
Denumirea institutiei
Adresa

AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI IALOMIA


Str. Mihai Viteazul nr.1, mun. Slobozia, jud. Ialomia

Tel/ Fax/ e-mail

0243/232971, 0243/215949-fax

Persoana care completeaza


formularul
Data

Mihai Reasilvia, Stroe Cristina

25. Anexe grafice