Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai

Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor

Cldura specific
Coordonator:

Prof.univ.dr.ing. Petric VIZUREANU

Student:

Ing. Cosmin SANDU

IAI, 2014