Sunteți pe pagina 1din 5

COROZIUNEA ELECTROCHIMICA

In coroziunea electroch metalul reactioneaza cu un electrolit cu care e in contact formanduse ioni


solvatati sau compusi precum oxizi sau saruri greu solubile care precipita pe suprafata metalului putand
astfel pasiva.
Viteza de coroziune,in cazul coroziunii electroch,se exprima prin densitatea de curent implicat in
procesul de coroziune.Distrugerea metalelor prin coroziune electroch este un process mixt de oxidare
anodica a metalului cuplat cu un proces de reducere catodica a unor specii prezente in sist.
Cele 2 procese de oxidare anodica si respective catodica se desfasoara la un potential comun numit
POTENTIAL DE COROZIUNE.

TEORIILE COROZIUNII ELECTROCHIMICE


1) Teoria s.n. PILA METALELOR DE COROZIUNE
Conform acestei teorii,coroziunea metalelor este determinate de formarea si functionarea unui nr f mare
de micropile de coroziune pe suprafata metalului sau a aliajului,at cand acesta ia contact cu un
electrolit.Ca urmare,anumite zone de pe suprafata metalului vor functiona preponderant anodic si se
distrug si alte zone vor functiona preponderant catodic si se pasiveaza.
Aceasta teorie este in masura sa explice procesul de coroziune in cazul suprafetei neomogene si este
necorespunzatoare in cazul suprafetei electroch omogene.
Aparitia acestei pile locale se exprima prin prezenta impuritatilor de metal mai mobil in metalul de
baza.De asemenea si unele dezordini structurale,deformatii sau tensiuni interne ale metalului respective
pot duce la aparitia micropilelor de coroziune.
2)TEORIA COROZIUNII OMOGENE
Conform acestei teorii,coroziunea apare intrun mediu dat din cauza stabilitatii dinamice a metalului in
rap cu o forma oxadata a sa.Conform acestei teorii nu este necesara preexistenta unor locuri anodice si
catodice pe suprafata metalului.Procesul anodic,adica procesul de dizolvare a metalului,va fi intotdeauna
cuplat cu un proces catodic de depolarizare.

TERMODINAMICA COROZIUNII ELECTROCHIMICE


Pt majoritatea metalelor aflate in cond atmosferice,starea metalica este termodinamic instabila.Tendinta
metalelor de a trece in stare ionica difera mult de la un metal la altul si se poate caracteriza d.p.d.v
energetic prin variatia entalpiei libere de reactie care insoteste procesul de ionizare a metalului.Se poate
spune ca un process electroch se produce spontan daca entalpia libera este negativa.
 r G  0   r G   zFE
E   K ,r   a ,r
 zF   K ,r   a ,r   0   K ,r   a ,r
NERNST
RT
r   0  ln aM z
zF
 r -potentiallul reversibil (de echilibru)
E-tensiunea electromotoare
F-const lui Faraday

DIAGRAME POURBAIX
Stabilitatea termod.a unui metal variaza odata cu variatia potentialului electric si odata cu variatia pH-
ului sol de electrolit cu care metalul este in contact.Au fost trasate diagrame in coordinate de petrol-pH
pt o serie de metale mai uzuale.Pe suprafata acestor diagrame sunt reprezentate graphic echilibrele care
stabilesc intre metal,ioni si oxizi ai metalului in fct de potential si pH.

Fe 2  Fe3  e 
 Fe3 
 Fe2    0, 059 lg
0

Fe3  Fe 2 
Fe  Fe 2  2e 
0, 059
 Fe2 0  lg  Fe 2 
Fe 2
Fe  2 H 2O  Fe  OH  2  H 
2

Ac nu este dependent de val ε,ci este dependent de val pH-ului.Pe suprafata lor pot sa se reprezinte
domeniile de stabilitate ale metalului si cele de potential si pH in care acesta se corodeaza.
Sub linia de jos,Fe este imun la coroziune.Odata cu cresterea ε electric,Fe are tendinta sa treaca in forme
oxidate,ionizanduse.La cresterea pH-ului in zona 9-13 apare o intrerupere in domeniul in care Fe se
corodeaza,regiunea corespunde formarii Fe(OH)2.

CINETICA COROZIUNII ELECTROCHIMICE


Caracteristic coroziunii electroch e transferal de electroni si de ioni prin interfata metal-electrolit.Acest
transfer se produce ca urmare a existentei unei diferente de potential electric la aceasta interfata.Un sist
de coroziune implica cel putin 2 reactii care se produc simultan pe suprafata metalului si care sunt legate
intre ele printrun potential mixt de coroziune.

COROZIUNEA METALULUI OMOGEN


In absenta unei…………………..,un electrod imersat intro sol de electrolit prezinta un potential de
echilibru pt reactia care se produc la interfata electro-electrolit.

1) M  M z   ze 
A : M  M z   ze  ( proces _ care _ se _ desf . _ prepoderent _ anodic )
K : M z   ze   M
ia1    , ik 1    -densitatea de current anodic respective catodic

i1     ia1     ik1   
  z F    z F 
i1     i01  exp  a1 1 1   exp  c1 1 1  
  RT   RT 
1     r ,1
1 -supratensiunea,  a1 -coef de transfer anodic
2) H 2  2 H   2e 
A : H 2  2 H   2e 
K : 2 H   2e   H 2 ( proces _ care _ se _ desf . _ prepoderent _ catodic )
i2     ia 2     ik 2   
  z F    z F 
i2     i02  exp  a 2 2 2   exp  c 2 2 2  
  RT   RT 
2     r ,2
1   cor   r ,1
2   cor   r ,2
  z F   z F  
i     icor exp  a1 1    cor   r ,1   exp  c 2 2    cor   r ,2  
  RT   RT  

S-ar putea să vă placă și