Sunteți pe pagina 1din 3

DETERMINAREA DENSITĂŢII PRODUSELOR PETROLIERE

1. Generalităţi

Densitatea absolută, ρ, este raportul dintre masa unui corp, în vid, m, şi


volumul său, V, la temperatura, t:

ρ t = m/V

În Sistemul Internaţional de unităţi, densitatea absolută se măsoară în kg/m3, dar


se pot folosi şi alte unităţi de măsură: t/m3, kg/L sau g/cm3.
Determinarea densităţii absolute a produselor lichide se face cu ajutorul
picnometrelor, vase de sticlă calibrate cu volum bine determinat (figura1), determinarea
efectuându-se la temperatură constantă, menţinută cu ajutorul unui termostat.
Densitatea relativă, d, este raportul dintre densitatea absolută a unui corp şi
densitatea unui corp de referinţă, aflat într-o stare dată; în cazul produselor petroliere
se consideră drept corp de referinţă apa distilată, în vid, la temperatura de 4oC şi
presiunea de 760 torri; (ρ 4 = 1,000000 kg/L sau 1000,000 kg/m3):

d4t = ρp t/ ρa 4
în care indicii ce însoţesc simbolurile densităţilor reprezintă: t – temperatura produsului
a cărui densitate se determină şi 4, temperatura corpului de referinţă
Datorită rapidităţii determinării şi preciziei suficient de bune a metodei, se
utilizează curent determinarea densităţii relative cu areometrul (densimetrul).

2. Aparatură şi reactivi

Aparatură: - densimetru sau termodensimetru (figura 2);


- termometru 0 – 50oC;
- cilindru de sticlă sau de metal (pentru determinări peste 40 oC);

Reactivi: - produs de analizat (combustibil, uleiuri minerale);


- solvenţi pentru curăţat aparatura

3. Mod de lucru
- se omogenizează produsul prin amestecare;
- produsele vâscoase sau cu puncte de congelare ridicate se încălzesc pe
baie de apă la 50 – 60oC;
- se toarnă produsul în cilindru, evitând pe cât posibil spumarea, cilindrul se
aşează pe suprafaţă plană;
- dacă s-au format bule, acestea se sparg prin apropierea unei baghete
încălzite sau a unui băţ de chibrit stins, fără a atinge suprafaţa lichidului;
- se curăţă areometrul (care trebuie să fie perfect curat şi uscat). Acesta,
ţinut de partea superioară, se introduce în lichid, observând să nu atingă
pereţii cilindrului sau partea inferioară pentru a nu se sparge;
- dacă densimetrul nu este prevăzut cu termometru, se introduce în produs
un termometru, se omogenizează produsul prin amestecare cu
termometrul sau termodensimetrul, se lasă să ia temperatura produsului şi
se citeşte temperatura concomitent cu citirea densităţii, astfel:
- când oscilaţiile densimetrului au încetat, se citeşte pe scala densimetrului
densitatea relativă, ţinând ochii la nivelul suprafeţei lichidului, notând:
- reperul din dreptul meniscului inferior – pentru produsele
transparente;
- reperul din dreptul meniscului superior – pentru produsele închise la
culoare (la această valoare se va adăuga diferenţa de densitate ce
corespunde unui milimetru de scală a densimetrului, considerînd distanţa
de la meniscul superior la suprafaţa lichidului de un milimetru)

a) b) c) d) e)

Figura 1. Picnometre
a) Gay-Lussac; b) Sprengel; c) Hubbard; d) Reischauer; e) Lipkin

Figura 2. Termodensimetru
4. Exprimarea rezultatelor
Densitatea combustibililor şi uleiurilor minerale se exprimă, de regulă, la
temperatura etalon de 15oC. Calculul densităţii, d415, când se cunoaşte d4t, se face cu
relaţia:

d415 = d4t + c (t-15)

d4t1 = d4t2 + c (t2-t1)

în care:
d4t = densitatea relativă a produsului la temperatura de determinare;
t = temperatura de determinare, în oC;
c = coeficient de corecţie pentru dilatarea lichidului la o diferenţă de
temperatură de 1oC, conform tabelului

În cazul în care temperatura la care se face determinarea este diferită cu mai


mult de 10 grade de temperatura la care s-a etalonat densimetrul, se aplică o corecţie
pentru dilatarea cubică a sticlei, conform formulei:

Densitatea corectată = densitatea citită/1+0,000024(t-t1)

în care:
0,000024 = coeficient de dilatare cubică a sticlei;
t = temperatura la care s-a efectuat determinarea, în oC;
t1 = temperatura la care s-a etalonat aparatul, în oC

Tabel cu rezultate:

Nr.
det Produs d4t toC c d415 condiţia de admisibilitate, cf.
.
1.

2.

3.

S-ar putea să vă placă și