Sunteți pe pagina 1din 7

DETERMINAREA DENSITATII PRODUSELOR PETROLIERE

Densitatea (masa specifica) a unui corp este raportul dintre masa lui m si volumul sau V : = m / V Greutatea specifica este raportul dintre greutatea corpului G si volumul lui V : =G/V Deoarece greutatea unui corp este egala cu produsul dintre masa m si acceleratia caderii libere g, greutatea specifica este: = mg / V In timp ce densitatea unui corp este invariabila, greutatea specifica este variabila in diferite locuri ale globului pamantesc, conditiile de temperatura si de presiune ramanand aceleasi !entru a se evita infuenta acceleratiei se foloseste termenul de densitate relativa d (masa specifica relativa), care repre"inta raportul dintre greutatea specifica a corpului la o temperatura data si greutatea specifica a unui corp de referinta (etalon), determinate in acelasi loc, sau raportul dintre densitatea corpului si densitatea unui corp de referinta, aflat intr#o stare data De cele mai multe ori, in industria petroliera, termenii de greutate specifica si densitate, sunt luati in sens relativ In lucrarea de fata prin densitate se intelege densitate relativa Densitatea relativa constituie una dintre caracteristicile de ba"a ale produselor petroliere, servind la stabilirea calitatii si dand indicatii asupra acestora Densitatea produselor lichide, semisolide si solide In mod conventional s#a luat drept corp de referinta pentru aceste produse apa distilata in vid (fara urme de ga") la temperatura pentru care densitatea ei este ma$ima (%o&) si la presiunea de '() torr (*,)*+,- bar) Densitatea apei, in g/cm+, de la ) # %)o& este data in ./0. Densitatea corpului la temperatura t, raportata la densitatea apei la % o&, se notea"a dt% care in sistemul &G. se e$prima in g/cm +, iar in sistemul 12. in 2g/m + !entru a putea fi comparate, densitatile trebuie e$primate la aceasi temperatura In tara noastra cat si in alte tari, temperatura de referinta este ,)o& sau *-o& (d*-%) Densitatea varia"a mult cu temperatura3 aceasta variatie se considera ca este liniara 4a temperaturi mai mari aceasta variatie nu mai este liniara, (fig*)

Densitatea la o temperatura t se poate calcula utili"ind nomograma din fig , sau relatia: dt% = dt5% 6 c(t5 7t) in care: dt% si dt5% sunt densitatile produsului la temperaturile t si t53 c este un coeficient de corectie pentru variatia densitatii la o crestere a temperaturii cu *)& !entru produsele petroliere valoarea coeficientului c este data in tabelul * In lipsa unor tabele cu coeficienti de corectie pentru produsele petroliere, densitatea la o temperatura t se poate calcula cu relatia urmatoare: dt% = d,) % * 6 8,( *)#((t # ,))

In ca"urile in care densitatea se determina cu mare preci"ie (de e$emplu cu picnometrul) la calcularea acesteia trebuie sa se tina seama si de faptul aparatul pierde o parte din greutatea sa, intrucat se cantareste in aer /abel * Valorile medii ale coeficientilor de corectie a densitatii pentru produse petroliere
Densitatea citita &oeficientul de corectie pentru dilatarea lic9idului la o crestere a temperaturii cu * )& c ),)))8*) ),))):8' ),)))::% ),))):') ),))):-' ),))):%% ),))):+* ),))):*: ),))):)),)))'8, ),)))'': ),)))'(),)))'-, ),)))'+: ),)))',),)))'*, Densitatea citita &oeficientul de corectie pentru dilatarea lic9idului la o crestere a temperaturii cu * )& c ),)))(88 ),)))(:),)))('+ ),)))(() ),)))(%' ),)))(++ ),)))(,) ),)))()' ),)))-8% ),)))-:* ),)))-(' ),)))--% ),)))-%* ),)))-,: ),)))-*-

),(8)) 7 ),(888 ),'))) 7 ),')88 ),'*)) 7 ),'*88 ),',)) 7 ),',88 ),'+)) 7 ),'+88 ),'%)) 7 ),'%88 ),'-)) 7 ),'-88 ),'()) 7 ),'(88 ),'')) 7 ),''88 ),':)) 7 ),':88 ),'8)) 7 ),'888 ),:))) 7 ),:)88 ),:*)) 7 ),:*88 ),:,)) 7 ),:,88 ),:+)) 7 ),:+88 ),:%)) 7 ),:%88

),:-)) 7 ),:-88 ),:()) 7 ),:(88 ),:')) 7 ),:'88 ),::)) 7 ),::88 ),::)) 7 ),:888 ),8))) 7 ),8)88 ),8*)) 7 ),8*88 ),8,)) 7 ),8,88 ),8+)) 7 ),8+88 ),8%)) 7 ),8%88 ),8-)) 7 ),8-88 ),8()) 7 ),8(88 ),8')) 7 ),8'88 ),8:)) 7 ),8:88 ),88)) 7 *,)))

&orectia care se face in acest ca" valorii densitatii se numeste corectie de vid, iar ; = valoarea sa se calculea"a cu formula: in care : da este densitatea aerului in conditiile de determinare a densitatii, in g/m43 m 7 masa probei, in g V 7 volumul probei, in m4 <eaplicarea acestei corectii da o eroare mai mica de ),*= &alculul densitatii unui produs la temperatura to& in raport cu apa la to& se face cu formula: dtt = dt% / dta in care : dt% este densitatea produsului la temperatura to& in raport cu apa la %o&3 dta # densitatea apei la temperatura t o& (densitatea apei de la ) 7 +) o& este data in ./0. +-#-:, ve"i tab ,) !entru determinarea densitatii in cele mai bune conditii si pentru a se obtine valori reproductibile se impune luarea unor masuri inainte inceperii anali"ei, printre care cele mai importante sunt urmatoarele: # # # # produsele lic9ide sa fie filtrate si uscate in scopul desidratarii si obtinerii lor cu un aspect transparent3 produsele vascoase sa fie omogeni"ate la o temperatura mai inalta decat aceea la care se face determinarea3 intreaga aparatura sa fie intr#o perfecta stare de curatenie (aparatele de sticla vor fi curatate cu amestec cromic, daca este ca"ul)3 cand determinarea se face cu picnometrul, cantaririle se vor efectua la balanta analitica cu o preci"ie de ),* mg !entru determinarea densitatii cu preci"ie foarte mare si cand se aplica corectia de vid, cantaririle se vor face la microbalanta cu o preci"ie de , *)#+mg 3 in ca"ul utili"arii unei balante analitice cu o preci"ie la cantarire de ),*mg, preci"ia determinarii densitatii este de > ),))), # Determinarea densitatii cu areometrul sau cu termoareometrul da ),88:,+

(),88:,+ #

m V

1etoda este folosita pentru titeiuri si produse petroliere lic9ide a caror vasco"itate nu depaseste +-o? la -)o&3 pentru produsele cu vasco"itate mai mare se diluea"a cu un volum egal de petrol rafinat de densitate cunoscuta avand aceeasi temperatura ca si produsul de cercetat 1etoda se ba"ea"a pe determinarea volumului di"locuit de un areometru sau termoareometru care se cufunda in lic9idul a carui densitate se determina, in momentul in care pluteste in lic9id fara sa oscile"e 0reometrul este un corp plutitor de sticla cu peretii subtiri, de forma cilindrica, avand capatul inferior ingreunat cu alice de plumb sau cu mercur si partea superioara cu diametrul mai mic, in interiorul careia este fi$ata scara densitatii cu divi"iuni de ),))*3 ),)), sau ),))/ermoareometrul este un areometru preva"ut la partea inferioara cu un termometru montat in interior care masoara temperatura la care se face determinarea !entru determinarea densitatii produselor petroliere se intrebuintea"a o serie de aerometre sau termoaerometre care sa acopere toata gama densitatilor cuprinse intre ),(*) si *,))) !rodusul de anali"at se toarna intr#un cilindru de sticla sau metal, curat si uscat, mentinut in po"itie verticala 0reometrul sau termoareometrul perfect curat si uscat tinut de partea superioara, se introduce in lic9id astfel incat sa nu atinga cilindrul &itirea densitatii se face dupa stabilirea po"itiei areometrului sau termoareometrului si dupa ce temperatura produsului devine stationara Dupa citirea densitatii se citeste si temperatura produsului la termoareometru, sau termometrul introdus in lic9id, cand se utili"ea"a areometru Densitatea citita la temperatura produsului este recalculata la temperatura de referinta 0tunci cand temperatura la care se e$ecuta determinarea este diferita cu minimum *) o& de temperatura la care s#a etalonat areometrul sau termoareometrul se aplica corectia pentru dilatatia cubica a sticlei, conform formulei: Densitatea corectata = in care: densitatea citita * 6 ),))),%(t # t*)

),)))),% este coeficientul de dilatatie cubica a sticlei3 t # temperatura la care s#a e$ecutat determinarea, in o&3 t* # temperatura la care s#a etalonat aparatul, in o& !entru produsele cu vasco"itate mai mare de +-o? la -)o&, care se diluea"a cu un volum egal de petrol, calculul densitatii se face cu formula: d = ,d* 7 d, in care: d este densitatea produsului de anali"at, la temperatura determinarii3 d* 7 densitatea amestecului, la temperatura determinarii3 d, 7 densitatea petrolului, folosit pentru diluare, la aceeasi temperatura !reci"ia determinarii este de ),)))- la repetabilitate si ),))* la reproductibilitate pentru produsele cu o vasco"itate pana la +- o? la -)o&, de ),)), la repetabilitate si ),))+ la reproductibilitate pentru cele cu vasco"itate de peste ,-o? la -)o& 4a ga"ele lic9efiate densitatea se masoara cu a@utorul areometrului introdus intr# un aparat de sticla in care se afla ga"ul lic9efiat respectiv 0paratul este format dintr#un vas cilindric de sticla groasa, etansat la ambele capete cu garnituri speciale si prins intr#o armatura metalica, avand la partea inferioara doua ventile cu ac pentru intrarea si iesirea ga"ului lic9efiat 4a partea superioara a aparatului, un alt ventil cu ac serveste pentruevacuarea ga"ului lic9efiat 0reometrul se introduce in aparat numai la montarea acestuia Determinarea densitatii cu balanta Mohr !estphal 1etoda este folosita pentru toate produsele petroliere lic9ide, cu e$ceptia eterului de petrol si a ga"olinei Aalanta 1o9r#Bestp9al este compusa dintr#o parg9ie cu brate neegale re"emata pe o prisma de metal Aratul scurt are fi$at la capat o contragreutate preva"uta cu ac, iar cel lung este impartit in *) divi"iuni egale3 dintre acestea noua sunt insemnate prin cate o crestatura, iar a "ecea are un mic carlig de care este agatat, cu o sarma de otel subtire, plutitorul din sticla, etalonat, preva"ut in interior cu un termometru !arg9ia este adusa la

ec9ilibru cu a@utorul suruburilor de calare &orpul plutitorului este introdus apoi intr#un cilidru de sticla !rodusul de anali"at cu visco"itatea de ma$imum +- )? la -) )& este turnat (prin scurgere pe o bag9eta) in cilindru pina ce corpul plutitor si circa *- mm din lungimea sirmei de suspendare sunt cufundate in produs .e restabileste ec9ilibrul balantei prin ase"area de greutati pe pirg9ie, incepind cu cea mai mare si apoi se determina densitatea prin citirea notatiilor de pe bratul pirg9iei, in dreptul greutatilor respective, la temperatura indicata de termometru Densitatea la temperatura determinarii (dt) se calculea"a cu relatia: dt = dtnda 6 ),))*,(* 7 dtn) in care: dtn = densitatea necorectata, citita la temperatura t ( )&), g/cm+3 da = densitatea apei, citita la temperatura t ( )&), g/cm+ (conform tabelului ,)3 ),))*,(* 7 dtn) = corectia de vid (),))*, repre"inta densitatea aerului in g/cm+ la ,) )& si presiune de '() mm Cg) /abel , Densitatea apei la temperaturi cuprinse intre *) si +) )&, g/cm+
/emperatura, )& *) ** *, *+ *% **( *' *: *8 ,) Densitatea, g/cm+ ),888') ),888(* ),888-) ),888+: ),888,),888*) ),88:8% ),88:': ),88:() ),88:%* ),88:,* /emperatura, )& ,* ,, ,+ ,% ,,( ,' ,: ,8 +) Densitatea, g/cm+ ),88'88 ),88''' ),88'-% ),88'+) ),88')),88('8 ),88(-, ),88(,% ),88-8),88-(-

Densitate astfel obtinuta este apoi recalculata la temperatura de referinta Determinarea densitatii cu picnometrul 0ceasta metoda este folosita pentru toate produsele petroliere atunci cand se cere o mare preci"ie in determinare sau cand celelalte metode nu pot fi aplicate ?a se ba"ea"a pe compararea maselor unor volume egale de produs si apa !icnometrele sunt vase calibrate de sticla, preva"ute cu dopuri slefuite, de diferite forme si capacitati, avand un volum precis, marcat pe sticla

.e utili"ea"a mai multe tipuri de picnometre dintre care unele sunt pre"entate in figura + 4a determinarea densitatii cu picnometrul este necesar sa se verifice cifra de apa a acestuia cel putin o data la ,) de determinari Cifra de apa a picnometrului este masa apei distilate, la ,)o&, continuta de picnometru astupat cu dop si umplut complet, inclusiv canalul capilar, sau la picnometrele nepreva"ute cu capilare, pana la reper !icnometrul curat si uscat, dupa ce a stat circa *9 in camera de balante pentru a lua temperatura acesteia, este cantarit, impreuna cu dopul, pe balanta analitica cu preci"ia de ),))), g 0poi se umple cu apa distilata de *:#,) o&, cu o pipeta, curata si uscata, dupa care este sters la e$terior si introdus, astupat, in termostat sau baia de apa la ,) > ),* o&, unde se mentine +) min ?$cesul de apa iesit prin tubul capilar este indepartat cu o 9artie de filtru Dupa aceasta, picnometrul este scos din termostat sau din baie, este sters perfect la e$terior si se cantareste cu aceeasi preci"ie &ifra de apa se calculea"a cu formula: m = m2 m1, in care: m este cifra de apa a picnometrului, in g m* 7 masa picnometrului gol, in g m, 7 masa picnometrului cu apa distilata la ,)o&, in g Densitatea la ,)o& in raport cu apa la ,)o& se calculea"a cu relatia: d,) ,) = m+ # m* m

in care: m+ este masa picnometrului cu produs la ,)o&, in g Densitatea astfel obtinuta este recalculata in densitate d,)% !reci"ia determinarii densitatilor obtinute cu picnometrul este cuprinsa intre ),))% si ),))),