Sunteți pe pagina 1din 9

Determinarea Cu, Pb, Zn din probe de sol prin

spectrometrie de absorbtie atomica in flacara


6. PARTEA EXPERIMENTAL
Determ|narea Cu b 2n d|n probe de so| pr|n spectrometr|e de absorbt|e atom|ca |n f|acara
6.1. Colectarea probelor
Pentru atingerea obiectivelor proiectului si al Iazei a Iost aleasa pentru studiu zona Baia-
Mare, deoarece zona este cunoscuta ca Ioarte poluata cu metale grele (Cu, Pb, Zn, As, Cd), att
ca urmare a unei poluari istorice ct si datorita activitatilor industriale actuale nesustinute din
punctul de vedere al protectiei mediului. n orasul Baia-Mare exista doua companii, una de
prelucrare a minereurilor neIeroase n vederea obtinerii cuprului si acidului sulIuric (Phoenix) si
cealalta de obtinere a plumbului din minereuri neIeroase 16516o1410q si deseuri (Romplumb).
De asemenea, n apropierea orasului, exista centre miniere de exploatare si prelucrare a
minereurilor neIeroase, halde de steril, care contin urme de metale grele, precum si iazuri de
decantare a solutiei reziduale de cianura dupa extractia aurului. AstIel, zona poate Ii divizata n
doua entitati: zona rezidentiala a orasului si zona agricola nconjuratoare.
n prealabil, pentru prelevarea de la supraIata, au Iost ndepartate Irunzele si pietrele,
dupa care s-au prelevat probe de la adncimea de 5 cm pe o arie de 12x12 cm
2
. Din aceleasi
puncte, au Iost prelevate probe de sol si de la adncimea de 20 cm. Probele au Iost pastrate n
pungi de plastic.

Instrumentat|e
S-a utilizat spectrometrul de absorbtie atomica AAS1 (Carl Zeiss Jena, Germania) cu
Ilacara metan-aer. Ca surse de radiatie s-au Iolosit lampi cu catod cavitar de Cu, Pb si respectiv
Zn. Lungimile de unda de lucru au Iost cele prezentate n Tab.
Tabel . Lungimile de unda de lucru la determinarea Cu, Pb, Zn prin spectrometria de absorbtie
atomica n Ilacara.
LMT LunClML uL unu (nm)
Cupru 3248
lumb 2170
Zlnc 2139

keact|v| s| so|ut|| stoc
enLru dlzolvarea probelor sau uLlllzaL PnC
3
63 sl PCl 37 La prepararea soluLlllor sLoc
monoelemenL sau foloslL pulberl meLallce ulLrapure precum sl PnC
3
sl PCl
5olotlo stoc Je 1000 mq l
1
co sa preparaL prln dlzolvarea a 10000 g cupru meLallc 9999 in PnC
3
11
dupa care sa compleLaL la 1 L cu apa dlsLllaLa SoluLla de 100 mg L
1
Cu sa obLlnuL prln dlluarea a 10 mL
dln soluLla precedenLa la balon coLaL de 100 mL cu soluLle de PnC
3
2 (v/v)
5olotlo stoc Je 1000 mq l
1
2o sa preparaL prln dlzolvarea a 10000 g zlnc meLallc 9999 in PCl 11 sl sa
compleLaL la 1L cu apa dlsLllaLa SoluLla de 100 mgL

Zn sa obLlnuL prln dlluarea a 10 mL dln soluLla
precedenLa la balon coLaL de 100 mL cu soluLle de PCl 2 (v/v)
5olotlo stoc Je plomb Je 1000 mql
1
9b sa preparaL prln dlzolvarea a 10000g plumb meLallc 9999 in
PnC
3
11 sl compleLare la 1L cu apa dlsLllaLa SoluLla de 100 mgL
1
b sa obLlnuL prln dlluarea a 10mL dln
soluLla precedenLa la balon coLaL de 100 mL cu soluLle de PnC
3
2(v/v)
6.4. Prepararea probei
nalnLe de anallza probele de sol au fosL uscaLe la aer Llmp de o sapLamna dupa care au fosL
marunLlLe la 2 mm omogenlzaLe sl slLaLe penLru indeparLarea radaclnllor sl a pleLrelor lracLlunea mal
mlca de 2mm a fosL mo[araLa sl slLaLa prln slLa de 90 3m robele au fosL aduse la masa consLanLa prln
uscare in eLuva la LemperaLura de 103I3
o
C
Sa uLlllzaL procedeul de solublllzarea a probel cu apa regala care permlLe o deLermlnare a
canLlLaLll LoLale de meLale dln sol enLru aceasLa dlnLro proba colecLaLa in veclnaLaLea SLaLlel de
lloLaLle a mlnereurllor se cnLaresc 3 probe paralele de aproxlmaLlv 23 g de sol cu o exacLlLaLe de
00001g in vase de reacLle de 230 ml Se umezesLe proba cu 0310 ml apa sl se adauga sub aglLare 21
ml acld clorhldrlc sl apol 7 ml acld azoLlc plcaLura cu plcaLura penLru a reduce spumarea Se aLaseaza un
refrlgerenL sl un vas de absorbLle in care se lnLroduc 13 ml PnC
3
03 molL
1
sl se lasa 16 ore la
LemperaLura camerel penLru a permlLe oxldarea lenLa a maLerlel organlce dln sol
Se ridica ncet temperatura amestecului de reactie pna cnd se ating conditiile de
reIlux si se mentin timp de 2 ore, asigurnd ca zona de condensare sa Iie mai mica de 1/3 din
naltimea reIrigerentului, apoi se lasa sa se raceasca. Se adauga continutul din vasul de absorbtie
n vasul de reactie, prin reIrigerent, clatind att vasul de absorbtie ct si reIrigerentul cu nca 10
ml acid azotic 0,5 molL
-1
.
Proba se Iiltreaza, Iiltratul Iiind colectat ntr-un balon cotat de 100 ml. Din extractul
astIel obtinut se iau 0.2 mL si se dilueaza la balon cotat de 50 mL. Continutul de Cu, Pb si Zn se
determina din aceasta solutie.
6.5. Preparea solutiilor de calibrare la determinarea Cu, Pb si Zn prin
spectrometria de absorbtie atomica n flacara.
Intervalele de concentratie pentru care s-a Iacut calibrarea pentru cele 3 elemente
sunt:
Cu: 0 - 5 mgL
-1
; Pb: 0 - 20 mgL
-1
; Zn: 0 - 10 mgL
-1

Solutiile de calibrare pentru cupru se prepara astIel: se pipeteaza cte 0,0 ml; 1,0 mL;
2,0 mL; 2,5 mL ; 5,0 mL din solutia de 100 mgL
-1
Cu ntr-o serie de baloane cotate de 100 ml.
Se adauga n Iiecare balon 2 ml acid azotic. Se aduce la cota cu apa distilata si se omogenizeaza.
Solutiile de calibrare vor contine 0,0; 1,0; 2,0; 2,5; 5,0 mgL
-1
Cu.
6.2.5.2. Solutii de calibrare pentru plumb. Se pipeteaza cte 0,0ml; 5,0ml ; 10,0ml ;
15,0ml ; 20,0ml din solutia de 100 mgL
-1
plumb ntr-o serie de baloane cotate de 100ml. Se
adauga n Iiecare balon 2ml acid azotic. Se aduce la cota cu apa distilata si se omogenizeaza
Ioarte bine solutia. Solutiile de calibrare vor contine 0,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 g/ml Pb.
6.2.5.3.Solutii de calibrare pentru zinc. Se pipeteaza cte 0,0ml; 2,0ml; 4,0ml;
8,0ml;10,oml din solutia de 100 mgL
-1
zinc ntr-o serie de baloane cotate de 100ml. Se adauga n
Iiecare balon 2ml acid azotic. Se aduce la cota cu apa distilata si se omogenizeaza Ioarte bine
solutia. Solutiile de calibrare vor contine 0,0; 2,0; 4,0; 8,0; 10,0 g/ml Zn.

6.6. Ridicarea curbelor de calibrare
Curbele de calibrare au Iost ridicate pe baza absorbantelor solutiilor de calibrare.
Pentru aceasta, au Iost aspirate n Ilacara solutiile de calibrare n ordinea crescatoare a
concentratiei, pentru Iiecare element. Prelucrarea datelor s-a Iacut la calculator cu programul
CL, obtintndu-se ecuatiile curbelor de calibrare si coeIicientii de corelatie (Tabel ).
Curba de calibrare la determinarea Cuprului

Dreapta de calibrare pentru Plumb
Dreapta de calibrare pentru Zinc
Tabel cuatiile curbelor de calibrare si coeIicientii de corelatie pentru Cu, Pb si Zn.
Cu Pb Zn
cuatia curbei de
calibrare
y 0,0936x
0,0064

CoeIicient de corelatie (R) 0.991
6.7. Determinarea Cu, Pb si Zn
Dupa trasarea curbelor de calibrare, se masoara absorbantele probelor de analizat
preparate ca mai sus. Din ecuatia dreptei de calibrare se determina continutul elementului n
proba lichida. Pe baza cantitatii de proba cntarita si a coeIicientului de dilutie se calculeaza
continutul raportat la masa uscata de sol n mg Kg
-1
. Datele experimentale pentru cele 3 probe
independente sunt prezentate n Tab.
Proba 1 Proba 2 Proba 3
masa (g)
A
Cu

Cu (mg L
-1
)
Cu (g Kg
-1
)
A
Pb

Pb (mg L
-1
)
Pb (g Kg
-1
)
A
Pb

Pb (mg L
-1
)
Pb (g Kg
-1
)

unde y
i
sunt valorile calculate a semnalelor etaloanelor pentru valorile concentratiilor
c
i
a etaloanelor pe baza ecuatiei dreptei de calibrare.
Pentru n-2 grade de libertate calibrare si un coeIicient de ncredere de 95 se
exprima rezultatele pentru coeIicientii dreptei sub Iorma b t S
b
si a t S
a
, unde t este variabil
Student pentru n-2 grade de libertate si 95coeIicient de ncredere. Valorile lui t se iau din
tabelele CoeIicientul de corelatie (r) a dreptei si se calculeaza cu relatia :

n

_
i

r

ni

n aceste ecuatii semniIicatiile notatiilor sunt:
y
i
valorile de semnal pentru concentratiile etaloanelor c
i
, iar valorile barate sunt
semnalul mediu si concentratia medie a etaloanelor.
n numar de etaloane utilizate la trasarea dreptei de calibrare.
Deviatia standard la determinarea concentratiei probei necunoscute este:
S
c
\
unde c
i
sunt concentratiile probei necunoscute determinate experimental.
L C
i

Valoarea medie a concentratiei: C


n
unde n este numarul de determinari.
Deviatia relativa standard procentuala la determinarea concentratiei este:
S
c

RDS 100
C


C
Gradul de regasire(R)este : R 100

Unde este valoarea certiIicata a concentratiei de element n proba.
6.2.7. Trasarea dreptelor de calibrare si determinarea continutului de element
din proba de sol
6.2.7.1 Trasarea dreptei de calibrare pentru cupru
Dupa trasarea dreptei de calibrare s-a masurat absorbanta a trei probe luate din
extractul de sol obtinndu-se urmatoarele valori:
1. 0,22
2. 0,2
3. 0,315
S-au calculat apoi concentratiile de cupru din cele trei probe din extractul de sol si
concentratia medie obtinndu-se valorile :
0,22 0,064 0,2 0,0064 0,315 0,064
C
1
2,28 ; C
2
2,06 ; C
3
3,29
0,0936 0,0936 0,0936
+
C 2,549145 - 2,55
Deviatia standard la determinarea concentratiei probei necunoscute:
(2,28 2,55)
2
(2,06 2,55)
2
(3,29 2,55)
2

SD \ 0,66
2
uevlaLla relaLlva sLandard procenLuala la deLermlnarea
S 066 100
8Su 100 264
C 23
L s 4303 066
C 233 + 147
v3 173