Sunteți pe pagina 1din 91

Tehnologii de tratare a atmosferei

Proiect de an
Instalaie de separare continu a HCl din efluentul gazos al unei secii de zincare acid
prin absorbie n ap
www.referat.ro
An uniersitar !"#" $ !"##
C%P&I'(
CAPIT)*%* #. T+,A -+ P&)I+CTA&+
CAPIT)*%* !.,+,)&I% T+H'IC
CAPIT)*%* .. (%&(A -+ P)*%A&+
!.# Procesul tehnologic de zincare slab acida
!.! Proprietati ale componentului efluentului gazos
!.. +fectele acidului clorhidric
!./ -eterminarea HCl din aer
CAPIT)*%* /. T+H')*)0IA A-)PTATA
/.# Conditii de calitate a aerului
/.! 1ariante tehnologice
/.. Alegerea ariantei optime
/./ -escrierea tehnologiei adoptate. +laborarea schemei bloc. +laborarea schemei
tehnologice
CAPIT)*%* 2. -I,+'(I)'A&+A T+H')*)0ICA A %TI*A3+*)&
2.#. Tipuri de utila4e. Alegere5 descriere
2.#.# Alegerea tipului de coloana
2.#.!. Alegerea umputurii pentru coloana
2.#.. -ispozitie interioare pentru coloane cu umplutura
2.#./. ,ateriale de constructie pentru coloane
2.#.2.Probleme de coroziune
2.!. 6ilan de materiale pentru absorbie
2... -imensionarea coloanei de absorbie
2...#. Calculul diametrului coloanei de absorbie
2...!. Calculul nlimii coloanei cu umplutur
2...!.#. Calculul coeficientului global de transfer de mas
2...!.!. Calculul fortei motrice medii 7diferenta medie de potential global8
2..... Calculul inaltimii coloanei
2./. -imensionarea racordurilor coloanei de absorbie
2.2. Calculul pierderilor de presiune la curgerea gazului prin coloan
2.9. -imensionarea pompei centrifuge
2.: -imensionarea entilatorului
2.; -imensionarea asului de neutralizare
2.<. Calculul puterii agitatorului
Powered b= www.referate>gratis.ro
2.#" -imensionarea utila4elor de depozitare
2.##. ?i@e tehnice
CAPIT)*%* 9. +AP*)ATA&+A I'(TA*ATI+I
9.# 6ilantul de masa pentru instalatie
9.!.Consumul de materii prime 5 auBiliare @i utiliti . Consumuri specifice
CAPIT)*%*. :. C)'T&)*%*5 A%T),ATICA&+A (I &+0*A&+A P&)C+(+*)&
T+H')*)0IC+
CAPIT)*%* ;.T+H'ICA (+C%&ITATII (I I0I+'A ,%'CII. ,A(%&I P.(.I.
+P%&A&+A AP+*)& &+CI-%A*+ (I P&)T+CTIA ,+-I%*%I A,6IA'T
CAPIT)*%* <. ')TI%'I -+ A,P*A(A&+ A %TI*A3+*)& (I -+ (TA6I*I&+ A
T&A(++*)& &+T+*+*)& -+ C)'-%CT+
CAPIT)*%* #". (CHIT+
CAPIT)*%* ##. 6I6*I)0&A?I+
Powered b= www.referate>gratis.ro
Capitolul #.Tema de proiectare
( se ntocmeasc proiectul de inginerie tehnologic pentru o instalaie de separare
continu a HCl din efluentul gazos al unei secii de zincare acid prin absorbie n ap.
(e dau urmtoarele date de proiectare D
>
presiunea de lucru a coloanei de absorbie D pE#atm
>
debitul olumetric al efluentului gazos D ,
1
E2""" m
.
Fh
>
concentraia HCl n amestec gazos iniial D =iE!:2 mgFm
.
>
gradul de separare al amesteculuiD GE<.5# H
>
coeficientul de eBces al absorbantului D IE#5#
>
concentraia iniial HCl n absorbantD "H
>
temperatura absorbantului la intrareD tE!"
"
C.
Powered b= www.referate>gratis.ro
#.#. ,emoriu tehnic
Proiectul de tehnologii de protecie a atmosferei are ca tem de proiectare o instalaie de
separare continu a acidului clorhidric din efluentul gazos al unei secii de zincare acid prin
metoda absorbiei n ap.
Proiectul este prezut cu ## capitole5 fiecare aJnd mai multe subcapitole.
Kn primul capitol5 intitulat LTema de proiectareL se prezint scopul lucrrii5 proiectarea
unei instalaii de absorbie a acidului clorhidric @i se dau datele de proiectare.
Kn capitolul ! este prezentat ,emoriul tehnic.
Kn urmtorul capitol se prezint sursa de poluareD procesul de zincare slab acid
7subcapitolul ..#85 proprietile efluentului gazos 7acid clorhidric5 aer8 $subcap...!5 efectele
acidului clorhidric 7subcap....85 metode de determinare ale acidului clorhidric din aer
7subcap.../8.
Kn capitolul / este detaliat tehnologia adoptatD subcapitolul /.# trateaz condiiile de
calitate ale aerului5 subcapitolul /.! trateaz ariantele tehnologice disponibile de depoluare a
fluBurilor gazoase de acid clorhidric5 subcapitolul /.. prezint 4ustificarea alegerii ariantei
optime> absorbia5 subcapitolul /./ prezint descrierea tehnologiei adoptate5 elaboreaz schema
bloc @i schema de tehnologie aleas.
Capitolul 2 se nume@te L-imensionarea tehnologic a utila4elorL @i cuprinde urmtoarele
subcapitoleD 2.# $ tipuri de utila4e5 alegerea lor @i descriere acestora 7 2.#.# $ alegerea tipului de
coloan5 2.#.! $ alegerea umpluturii pentru coloan5 2.#.. $ alegerea dispozitielor interioare ale
coloanei5 2.#./ $ alegerea materialului de construcie pentru coloane5 2.#.2 $ problemele de
coroziune85 2.! $ bilanul de materiale n coloana de absorbie5 2.. $ dimensionarea coloanei de
absorbie 7 2...# $ calculul diametrului coloanei de absorbie5 2...! $ calculul nlimii coloanei
de umplutur prin ! metode de calcul5 cu 2...!.# $ calculul coeficienilor de transfer de mas5
2...!.! $ calculul forei motrice medii5 2.... $ calculul nlimii coloanei85 2./ $ dimensionarea
racordurilor coloanei de absorbie5 2.2 $ calculul pierderilor de presiune la curgerea gazului prin
coloan5 2.9 $ dimensionarea pompei centrifuge5 2.: $ dimensionarea entilatorului5 2.; $
dimensionarea asului de neutralizare5 2.< $ calculul puterii agitatorului5 2.#" $ dimensionarea
rezerorului5 2.## $ fi@ele tehniceM acest capitol a aut drept scop calculul tuturor dimensiunilor
necesare proiectrii instalaiei.
%rmtorul capitol trateaz probleme de eBploatare a instalaiei de absorbie5 referitoare la
bilanul de mas pentru instalaie 79.#85 consumul de materiale prime5 auBiliare5 @i utiliti 79.!8.
Capitolul : se refer la controlul5 automatizarea @i reglarea sistemelor tehnologice5 cu
automatizarea parial a coloanei de absorbie.
Capitolul ; prezint problemele legate de protecia muncii n instalaii de absorbie i
msuri P.(.I.
Capitolul urmtor5 capitolul <5 face referiri la noiuni de amplasare a utila4elor @i de
stabilire a traseelor reelelor de conducte.
Capitolul #" cuprinde . schie ale pieselor desenateD schia instalaiei de absorbie5 schia
coloanei de absorbie @i schia pompei centrifuge.
Kn capitolul ## este enumerat bibliografia.
Powered b= www.referate>gratis.ro
Capitolul .. (ursa de poluare
..#. Procesul tehnologic de zincare slab acid
)peraia de zincare este un procedeu de acoperire electrolitic cu un strat de zinc 5a
diferitelor piese n scopul prote4rii suprafeelor mpotria coroziunii i n acelai timp pentru a
le da un aspect frumos.
?luBul tehnologic al procesului de acoperiri metalice prin zincare consta n trecerea
succesi a pieselor metalice prin bai n care se desf@oar urmtoarele operaii D

?igura ..#. ?luBul tehnologi al pocesului
)peraia de degresarea chimic se realizeaz cu soluii alcaline puternic tensioactie la o
temperatur de 2">9"
"
C.Aceast operaie este urmat apoi de splare5 apa ce rezult n urma
splrii este eacuata n mod periodic n bazinul de captare.
-ecaparea se realizeaz cu a4utorul unei soluii de HCl de concentraie de !">."H5 durata
acestei operaiei fiind n funcie de calitatea pieselor supuse zincrii. *a sfJr@itul acestei operaii
piesele care au fost supuse decaprii sunt splate .
Cincarea se realizeaz prin electroliz n soluie slab acid. Anozii formai din zinc pur
sunt amplasai pe prile laterale ale bii de zincare iar piesele supuse zincrii se suspend ape
bar catodica situat central n baie. )mogenizarea soluiei din baie este asigurat prin barbotarea
de aer comprimat.
Pasiarea se realizeaz prin cromare cu reacti specific n mediu de H')
.
. Aceasta
operaia ofer o nuan de albastru strlucitor @i o bun rezisten la coroziune.
Toate bile sunt prezute cu sisteme de captare a gazului 5 gaze care sunt aspirate de un
aspirator @i trimise la sistemul de epurare al efluentului.
Powered b= www.referate>gratis.ro
Apele rezultate de la toate bile de splare se colecteaz ntr>un bazin de colectare.
Astfel tehnologia de zincare reprezint o surs de poluare atJt pentru ap cJt @i pentru aer.
Poluanii coninui n efluenii gazo@i ai atelierului pot fi componeni ai bailor de
degresare5 decapare5 zincare @i pasiare care au o tensiune de apori ridicat.
HCl este principalul poluant coninut n efluentul gazos.
..!. Proprieti ale componenilor efluentului gazos
..!.# Proprietile aerului
Aerul este un amestec de gaze a crui compoziie se menine aproBimati constant
7tab.#8D
Tabelul ..#. Compoziia chimic a aerului
0AC+ C),%'+5 H ol 0AC+ &A&+5 H ol
'! $ :;5"< H! $ 2 B #">2
)! $ !"5<2 He $ 25! B #">/
Ar > "5<. 'e $ #5; B #">.
C)! $ "5". Nr $ # B #">/
Ae $ < B #">9
Caracteristicile fizico>chimice ale aerului se raporteaz la condiii normale i anume la
temperatur de " C @i presiune de :9" mm Hg. Kn aceste condiii 5 olumul pe care l ocup #
mol de aer 7olumul molar8 este de !!5/#/ cmO.
,asa molecular a aerului pur 5far poluani5 ,aer 5calculat pe baza fraciilor olumice
@i a maselor moleculare ale gazelor componente este !;5<99 gFmol.
-ensitatea aerului 7greutatea specific85 n condiii normale esteD PaerE #5!<. gFcmO
7QgFmO8.
%miditatea aerului atmosferic este dat de ap eBistent n compoziia acestuia5 sub
form de apori5 picturi5 cristale5 proenit din eaporarea apelor de suprafa 7n cea mai mare
parte85 din stratul superficial al solului 5 din procesul de transpiraie a plantelor sau din actiiti
industriale.
%miditatea aerului poate fi de trei tipuriD
a8 umiditatea absolut 7%s8 $cantitatea de ap eBistent ntr>un olum de aer la un
moment dat 7gFm.8M
b8 umiditatea maBim 7%m8 $cantitatea de ap pe care o poate primi un olum de aer la o
anumit temperatur 7gFm.8. (e mai nume@te @i presiune de saturaie cu apori de ap a aerului la
temperatura considerat.
c8 umiditatea relati 7%r8 $cantitatea de ap eBistent ntr>un olum de aer atmosferic @i
raportat la cantitatea maBim pe care ar putea>o cuprinde acela@i olum de aer la o anumit
temperatur. Altfel spus5 umiditatea relati reprezint raportul dintre umiditatea absolut @i
umiditatea maBim5 respecti raportul dintre presiunea aporilor de ap 7constatat
eBperimental8 @i presiunea aporilor de ap la saturaie.
%miditatea aerului 7respecti presiunea aporilor de ap8 este strJns legat de
temperatur.)dat cu cre@terea temperaturii crete @i presiunea aporilor de ap. Aerul sturat cu
apori de ap a aea o presiune mai ridicat decJt aerul uscat5 din cauza presiunii suplimentare
a aporilor la saturaie.
Pentru determinarea umiditii relatie este necesar rcirea aerului @i obserarea
temperaturii la care ncepe condensarea aporilor de ap5 a@a numitul punct de rou. *a
Powered b= www.referate>gratis.ro
temperatura corespunztoare punctului de rou5 aerul este sturat cu apori de ap @i a aea o
presiune de apori corespunztoare alorii de saturaie la acea temperatur. Aceast presiune de
apori 5 corespunztoare punctului de rou5 a reprezenta n acela@i timp presiunea de apori a
arului la temperatura pentru care se determin umiditatea5 adic umiditatea absolut.
%miditatea relati se a determina fcJnd raportul dintre umiditatea absolut 7eBprimat
prin presiunea de apori la temperatura punctului de rou8 @i umiditatea maBim 7eBprimat prin
presiunea aporilor saturai la temperatura considerat5 luat din tabele8.
Temperatura aerului dintr>un loc sau dintr>o regiune ca @i regimul ei zilnic5 sezonier @i
anual este determinat n primul rJnd de radiaia solar. Temperatura aerului nregistreaz ariaii
importante atJt pe orizontal cJt @i pe ertical. *a modificarea temperaturii contribuie ! factori
importani5@i anumeD
factorul astronomic 5 determinat de faptul c aBa polilor este nclinat spre (oare
7ara este mai eBpus polul nord5 iarna acela@i pol este mai puin eBpus iar la echinociu aBa
polilor este perpendicular pe aBa PmJnt $ (oare8. Pentru simplificare5 factorul astronomic se
refer la ariaiile de temperatur ce decurg din derularea ciclic a zilelor @i nopilor. Ciclurile
diurne @i nocturne determin cantitatea de energie primit de la (oare @i implicit5 ariaiile de
temperatur ntre noapte @i zi.
suma factorilor fizici @i geografici.
Temperatura aerului este influenat de altitudine 7scade cu nlimea85 de caracteristicile
solului 7culoare5 compoziie85 de eBistena suprafeelor de ap 7timp de nclzire diferit fa de
sol85 a egetaiei 7care reine o parte din radiaia solar85 de nebulozitatea atmosferei 7care
diminueaz cantitatea energiei solare ce atinge suprafaa PmJntului8 @i de prezena centrelor
populate 7care interin cu surse suplimentare de cldur8.
Presiunea aerului
-atorit greutii sale specifice5 aerul atmosferic eBercit o presiune asupra tuturor
corpurilor de pe PmJnt. Prin urmare5 presiune atmosferic reprezint fora cu care aerul apas
asupra PmJntului datorit greutii sale. Presiunea eBercitat depinde de temperatur @i
circulaia maselor de aer.
Presiunea aerului se eBprim n mm HgFcmR sau n milibari 7:2" mm Hg E#""" mb8.
Kn (.I. unitatea de msur pentru presiune este pascalul 7'FmR8.
Kn funcie de mai muli factori5 presiunea atmosferic prezint diferite ariaii. Cele mai
importante sunt ariaiile datorate altitudinii. Kn acest sens trebuie reinut faptul c la nielul
mrii @i la "C presiunea atmosferic este de :9" mm Hg 7numit presiune atmosferic normal8
@i ea scade treptat cu altitudinea mic@orJndu>se cu #mm Hg pentru fiecare #"5.. m.
(olubilitatea aerului n ap
(olubilitatea aerului n ap5 lipsit de C)! @i 'H.5 la tE #;"C @i pE:9" mm Hg este de #<5.;
mlF#"""ml apS,.(urpeanu>Chimia mediuluiT
..!.! Proprietile HCl
Powered b= www.referate>gratis.ro
Acidul clorhidric5 7HCl85 este un gaz foarte corosi5 toBic @i incolor5 care formeaz apori
n contact cu umiditatea. 1aporii constau n acid hidrocloric ce se formeaz atunci cJnd HCl se
dizol n ap. Acidul clorhidric gazos5 ca @i cel hidrocloric sunt substane importante n chimie5
@tiin @i industrie 7aproB. . milioane tone de acid hidrocloric sunt produse anual pentru utilizarea
n curirea oelului naintea galanizrii8. Acidul hidrocloric este folosit n producia de cloruri5
pentru rafinarea minereului n producia de staniu @i tantal5 pentru pilirea @i curirea produselor
metalice5 n electroplatinarea pentru ndeprtarea pietrei de pe boilere5 pentru neutralizarea
sistemelor bazice5 ca reacti de laborator5 drept catalizator @i solent n sinteze organice5 n
realizarea fertilizatorilor @i coloranilor5 pentru hidroliza amidonului @i a proteinelor n prepararea
diferitelor produse alimentare5 n industria teBtil5 a cauciucului5 fotografic. 'umele de acid
clorhidric se refer deseori la acidul hidrocloric5 n mod gre@it5 @i nu la acidul clorhidric gazos.
Kn tabelul urmtor sunt date unele proprieti fizice ale acestui gazD
Tabelul ..!. Proprietile fizice ale HCl
Proprieti generale
-enumire Acid clorhidric
?ormula molecular HCl
,asa molar .9./9"9 gFmol
?orm 0az incolor5 higroscopic
Proprieti fizice
-ensitate gaz #./:: gFl5 7!2UC8
(olubilitate n ap
:.5. gF#"" ml 7#;)C5 # atm8
:! gF#"" ml 7!"UC5 # atm8
Temp topire >##/.!UC 7#2;.; N8
Temp fierbere >;2.#UC 7#;:.< N8
Const aciditate 7pNa8 >/
+nergie de formare 0ibbs ><25! Q3Fmol 7!2"C8
+ntalpia standard formare ><!5. Q3Fmol 7!2)C8
+ntalpia standard de disociere
Kn atomi
/.#59 Q3Fmol 7!2)C8
(tructur
?orma moleculei
*iniar5 distana internuclear
"5#!: nm
,oment dipolar #."2 -
Powered b= www.referate>gratis.ro
Proprieti chimice ale HClD
,olecula de HCl este o molecul simpl5 diatomic5 alctuit dintr>un atom de H @i un
atom de Cl5 conectate printr>o legtur coalent5 simpl. -eoarece atomul de Cl este mai
electronegati decJt cel de H5 legtura coalent ntre atomi este polar. -eoarece molecula are
per total un moment de dipol mare cu o sarcin parial negati V> pe atomul de Cl @i una
poziti VW5 pe atomul de H5 molecula este polar. -in acest moti5 HCl este foarte solubil n ap
@i n ali soleni polari.
Kn contact cu apa5 HCl ionizeaz imediat5 formJnd cationul H
.
)
W
@i anionul Cl>5 printr>o
reacie chimic reersibil n apD
HCl W H
!
) X H
.
)
W
W Cl
Y
&ezultatul soluiei se nume@te acid hidrocloric @i este un acid tare. Constanta de disociere
sau ionizare Na este foarte mare5 ceea ce nseamn c HCl disociaz sau ionizeaz practic total n
ap.
Chiar n absena apei5 HCl se comport ca un acid. -e eBemplu5 poate dizola anumii ali
soleni5 ca metanolul @i alte molecule protonate sau ioni @i s se comporte ca un acid catalizator
pentru reacii chimice5 unde sunt dorite condiii anhidreD
HCl W CH
.
)H X CH
.
)WH
!
W Cl
Y
HCl cedeaz un proton moleculei de metanol.
-atorit naturii acide5 HCl este un gaz corosi5 n mod deosebit n prezena umiditii.
Proprieti fiziologice
SC.'eniescu $Chimie 0eneralT
HCl este singurul acid anorganic care apare liber5 cu o funcie important n
organismul animalelor @i anume n sucul gastric al mai tuturor ertebratelor. Concentraia de HCl
din sucul stomacal al omului este de circa "5.H. HCl este secretat de mucoasa stomacului @i are
rolul de actia una dintre enzimele digestiei 7pepsina8.
HCl este un gaz fara culoare5 cu miros iritant5 mai dens decat aerul7densitatea #5!9;8. (e
lichefiaza prin racire dand un lichid fara culoare care nu conduce curentul electric si fierbe la
>;2
"
C5 solidificandu>se la >##/5;
"
C.
Cel gazos fumega in aer deoarece5 fiind foarte solubil in apa5 se dizola in apa din
atmosfera formand un fel de ceata.
Prin dizolarea sa in apa se dezolta caldura. %n litru de apa dizola5 la "
"
C5 2".l acid
clorhidric gazos.
(oluatia apoasa de HCl se mai numeste si spirt de sare.
(olutia de /!5<H HCl gazos are densitatea #5!#5 iar cea de .:>.<H are densitatea de #5#<.
(olutia apoasa de HCl este buna conducatoare de electricitate5 deoarece prin dizolarea in
apa acidul clorhidric se disociaza in ioni de hidrogen si ioni de clor.
In stare gazoasa sau in stare anhidra 5 acidul clorhidric nu conduce curentul electric
deoarece atomii de clor si de hidorgen sunt legati intre ei prin legaturi coalente.
In presenta apei5 structura polara a moleculelor de HCl trece in structura ionica si
disociatia electrolitica a acidului clorhidric este posibila.
In solutie apoasa HCl esre un acid tare deorece este puternic disociat.S#T
*a temperatura obisnuita5 acidul clorhidric gazos5 perfect uscat5 nu ataca ma4oritatea
metalelor si nici oBizii lor.
Powered b= www.referate>gratis.ro
*a temperatura inalta5 insa5acidul clorhidric atac metalele7 formJnd cloruri i ap85 cu
eBcepia metalelor nobile ca aurul5 tantalul 7germaniul85 cuprul5 argintului i mercurulD
HCl poate fi prezent in atmosfera ca urmare a eliminarii din diferite procese tehnologice.
HCl este un compus foarte reactie5 care are actiune negatie asupra metalelor5 cu
dega4are de H
!
. Poate fi o sursa de incendiu si eBplozie.
In general necesita masuri speciale de pastrare si conserare. Astfel conserarea probelor
se face in recipienti de sticla sau unele alia4e si materiale plastice rezistente la acest produs.
HCl poate produce asupra organismului uman intoBicatii si poate genera reactii secundare
cum ar fi aparitia unor substante deosebit de toBice5 in special hidrogenul arseniat ca urmare a
reactiei cu metalele si alia4e.
(olubilitatea HCl in apa la #;
"
C este de D
t E #;
"
C l E //;
l E coeficientul de absorbtie5 la care presiunea totala este egala cu :9" mm Hg.
Z E masa de grame de gaz ce sunt adsorbite de #""g HCl cand presiunea totala la #;
"
C
este :9"mm Hg.
Z E :.5#g
la #;
"
C AE/2#5! cm
.
densitatea acid E #5!"9/ 7H greutatea HCl in solutie8
A E nr. de cm
.
HCl absorbiti de # cm
.
H
!
) la :9"mm Hg.
S,anescu (.5 Cucu ,.5 -iaconescu ,.5 Chimia sanitara a mediuluiT
S'enitescu5 ,anualul inginerului chimistT
.... +fectele HCl
Acidul clorhidric este un compus foarte reacti ce are aciune negati asupra tuturor
metalelor5cu dega4are de hidrogen.+l poate fi o surs de incendiu i de eBplozie.Acesta poate
produce asupra organismului uman intoBicatii i poate genera reacii secundare cum ar fi apariia
unor substane deosebit de toBice 5n special hidrogenul arseniat 5ca urmare a reaciei cu metale
i alia4e.
Kn ceea ce prie@te efectele asupra mediului trebuie de remarcat faptul c ploile acide pot
conine HCl gazos dizolat n ap aJnd efecte negatie asupra solului @i plantelor. Kn plus HCl
umed poate contribui la distrugerea cldirilor precum @i a staturilor din marmur. &eacia cu
hipocloritul de sodiu @i permanganatul de potasiu produce gaze toBice de clor. Acidul clorhidric
este corozi cu metalele reactioneaza cu acestea producJnd hidrogenul.Acidul clorhidric
reactioneaza cu amoniacul producand fum dens alb de clorur de amoniu.
Acidul clorhidric influeneaza pH>ul apei aand efecte nocie asupra organismelor
acatice.
Acidul clorhidric este corosi @i toBic pentru ochi5 piele @i mucoase. Inhalarea sau
eBpunerea acut poate cauza tuse5 rgu@eal5 inflamaii @i ulceraii ale traiectului respirator5 dureri
de piept @i edem pulmonar
+Bpunerea acut oral poate cauza corodarea membranelor mucoaselor5 esofagului @i
stomacului5 nsoit de ameeli5 om @i diaree. Contactul cu pielea poate produce arsuri seere @i
ulceraii
Au fost raportate iritaii pulmonare5 leziuni ale cilor respiratorii superioare5 edeme ale
laringelui la cei eBpu@i la inhalri acute.
Powered b= www.referate>gratis.ro
+Bpunerea cronic la acid clorhidric duce la gastrit5 bron@it cronic5 dermatit @i
fotosensibilitate la cei care lucreaz cu HCl. +Bpunerea prelungit la concentraii mici poate
cauza decolorarea dinilor @i erodarea lor.
Inhalaia cronic cauzeaz hiperplazia mucozitii nazale5 leziuni ale laringelui5 traheii5 precum @i
ale caitii nazale n cazul @obolanilor.
../. -eterminarea HCl din aer conform (TA(>ului ..<F;"
Acidul clorhidric poate fi prezent n atmosfer ca urmare a eliminrii din diferite procese
tehnologice.
Principiul metodei
Acidul clorhidric reacioneaz cu sulfocianura de mercur 7II8 formJnd un compleB
slab disociat 7HgCl
/
8
!>
. (ulfocianul eliberat reacioneaz cu fierul trialent formJnd sulfocianura
feric5 de culoare brun>ro@cat5 proporional cu cantitatea de ioni clorur.
/HCl W Hg7(C'8
!
X !H(C' W H
!
SHgCl
/
T 7#8
.H(C' W ?e
.W
X ?e7(C'8
.
W .H
W
7!8
Interferene
*a determinarea HCl din aer prin metoda spectrofotometric interfer aerosolii de
cloruri5 bromuri5 ioduri. Interferena acestora se elimin prin filtrarea aerului care se recolteaz
folosind un filtru de hJrtie5 plasat naintea asului de absorbie.
&eactii
HidroBid de sodiu5 soluie "5"# '
(ulfocianur mercuric5 soluie alcoolic "5. H 7n alcool metilic8
Alaun feriamoniacal5 'H
/
?e7()
/
8
!
[#!H
!
)5 soluie 9H n H')
.
2'
(oluie etalon stoc. (e dizol "5!"/9 g NCl ntr>un flacon cotat de 2" ml @i se
aduce la semn cu ap distilat. # ml soluie corespunde la ! mg HCl.
(oluie etalon de lucruD se dilueaz !52 ml soluie etalon stoc cu ap distilat la
#"" ml. # ml soluie corespunde la 2" \g HCl.
&ecoltarea probelor
(e aspir aerul de analizat ntr>un absorbitor care conine #" ml soluie de 'a)H
"5"#'. -ebitul de aspiraie este de !52>. lFmin.
,odul de lucru
Coninutul absorbitorului se aduce cantitati ntr>un flacon cotat de !2 ml @i se
completeaz olumul la !" ml. (e adaug !52 ml sulfocianur mercuric @i !52 ml alaun
feriamoniacal5 agitJnd flaconul dup adugarea fiecrui reacti. -up #" min se msoar
absorbanta la ]E/:" nm fa de un martor preparat cu ap distilat @i aceea@i reactii.
Kn paralel5 se traseaz curba de etalonare pentru cantiti de HCl cuprinse ntre ">
2" \g @i se determin coninutul de HCl din proba de analizat.
-atele de etalonare se trec ntr>un tabel de formD
Cantitate HCl5 \g " #" !" ." /" 2"
(oluie etalon de lucru5 ml " "5! "5/ "59 ".; #
Ap distilat5 ml completare la !" ml
(ulfocianur mercuric5 ml !52 !52 !52 !52 !52 !52
Powered b= www.referate>gratis.ro
Alaun feriamoniacal5 ml !52 !52 !52 !52 !52 !52
Absorbana5 ]E/:" nm
Tabelul .... -atele de etalonare
(e traseaz curba de etalonare AEf7C8
Calculul rezultatelor
Concentraia de HCl din proba de aer analizat se calculeaz cu relaiaD
HCl 7mgFm
.
8ECBF1
Kn careD
CB $ cantitatea de HCl n proba fotometrat5 \g
1 $ olumul de aer recoltat5 lSCaharia5 (urpateanu $ A6C metode de analizaT
S(TA( ..<F;" $ -eterminarea HClT
Capitolul /. Tehnologia adoptata
/.#. Conditii de calitate a aerului
%nul din cel mai important standard de mediu este standardul de calitate a aerului care
preede concentraiile maBime admisibile 7C,A8 ntr>o anumit perioad de timp ale unor
Powered b= www.referate>gratis.ro
poluani importani n zonele prote4ate>(TA( #!2:/>;:.Aceste concentraii sunt prezentate n
tabelul .D
Tabelul /.#. Concentraiile maBim admise ale diferiilor poluani ai aerului
(ubstana poluant
Concentraia maBim admisibil5 mgFm
.
,etod de analiz
,edie de scurt
durat
,edie zilnic
# ! . /
." minute !/ ore
Acid clorhidric "5. "5"# (TA( #"</.>;<
^ ,etodele de analiz sunt conform ,inisterului (ntii.
.
(TA( #!2:/>;:. Aer in zonele prote4ate. Condiii de calitate.
Acest standard de calitate a aerului cuprinde dou pri @i anumeD
#. Indicaii generaleM
!. Condiii de calitate.
Kn prima parte sunt enunate o serie de noiuni care izeaz concentraiile poluanilor @i
modul lor de calcul.
Astfel5 prin concentratie medie lunar sau anual se inelege media aritmetic a
concentraiilor medii zilnice obinute n perioada respecti . Pentru calculul concentraiei medii
lunare sunt necesare minimum #2 alori medii zilnice.
(e constat c n &omania sunt specificate mai mult normele priind
concentraiile medii admisibile de scurt durat sau zilnice @i mai puin cele de lung durat5
lunare sau anuale.
-e asemenea5 trebuie facute unele precizri @i anumeD
> concentraia unui poluant n aer este o mrime aleatoare caracterizat prin fluctuaii
impreizibile5 datorate preponderent turbulenei atmosferice dar @i fluctuaiilor emisieiM
> se define@te norma de calitate a aerului pentru un poluant dat ce trebuie sa cuprind
concentraia maBim admis medie pentru un interal de timp5 frecen f asociata C.,.A. @i
interalul de referin IM
> norma pentru un poluant5 ntr>un punct dat din zona de interes5 este respectat dac
C.,.A. medie pe interalul _ este atinsa sau dep@it cu o frecen cel mult egal cu f in
interalul de timp IM
> pentru un poluant dat se stabilesc C.,.A. corespunzJnd mai multor perioade de
mediere.
'ormatiul romJnesc preede cea mai mare parte a cazurilor concentraii maBime admise
medii pe ." minute @i pe !/ ore. 3ustificarea este ca o C.,.A. medie pe !/ ore nu este suficient
de restricti ea singura5 n sensul c5 datorit ariabilitii mari a concentraiei poluantului5
respectarea normei nu ar asigura automat mpotria unor concentraii de scurt durat
inacceptabil de mari.
Kn cea de>a doua parte a standardului priind condiiile de calitate a aerului sunt
prezentate principalele substane chimice poluante @i concentraiile lor maBim admisibile5
principalele aspecte priind pulberile sedimentabile @i 5 respecti5 radioactiitatea.
Concentraia maBim admis este pentru urmtoarele substane cu aciune sinergic5 dac
sunt prezente simultan in aerD

()
!
5 ')
!
si 'H
.

()
!
si ?7compusi anorganici

()
!
si aerosoli de H
!
()
/

()
!
si pulberi in suspensie
Powered b= www.referate>gratis.ro

')
!
si pulberi in suspensie

HCl5 H')
.
si aerosoli de H
!
()
/
*egislaia n domeniul proteciei atmosferei este reprezentat n principal de *egea
Proteciei mediului nr.#.:F#<25 republicat prin *egea nr.#2<F#<<< @i completat prin %.0.
nr.<#F!""! @i reglementrile 4uridice @i tehnice priind factorul de mediu>aer @i anume a calittii
acestuia n diferite zone cum ar fiD zone prote4ate5 zone cu emisii importante de fluBuri gazoase
ca urmare a desf@urarii unor actiiti social>economice.
&eglementrile priind protecia atmosferei sunt cuprinse n capitolul III5 sectiunea a !>a
n care sunt specificate urmtoarele aspecte importante.
Art./#. Prin protecia atmosferei se urmre@te preenirea5 limitarea deteriorrii @i
ameliorrii calitii acesteia pentru a eita manifestarea unor efecte negatie asupra mediului5
sntii umane @i a bunurilor materiale.
Art./!. Autoritatea central pentru protecia mediului promoeaz politicile regionale @i
globale5 fundamentJnd principiile @i actiunile specifice atJt la niel naional5 cJt @i local5 priind
protecia atmosferei.
Art./..Autoritatea publica central pentru protecia mediului5 cu consultarea ministerelor
competente5 elaboreaz norme tehnice5 standardele @i regulamentele de aplicare priindD
calitatea aerului n funcie de factorii poluani din atmosferM
emisiile de poluani atmosferici pentru surse fiBe @i mobile5 precum @i condiiile
de restricie sau de interdicie pentru utilizareM
calitatea combustibililor @i carburanilor5 precum @i reglementrile priind
introducerea pe pia @i transportul acestoraM
pragul fonic @i reglementri pentru limitarea zgomotelorM
supraegherea calitii aerului5 proceduri de preleare @i analiz5 amplasarea
punctelor @i instrumentelor pentru probare @i analiz5 frecena msuratorilor @i alteleM
identificarea5 supraegherea @i controlul agenilor economici a cror actiitate este
generatoare de risc potenial @i poluare atmosfericM
sistemul de notificare rapid 5 n caz de poluare acuta a atmosferei cu efecte
transfrontiere5 a autoritatilor desemnate cu aplicarea Conentiei priind efectele transfrontiere ale
accidentelor industriale.
Art.//. Autoritatea public central pentru protecia mediului supraegheaz @i
controleaz aplicarea preederilor legale priind protecia atmosferei5 n care scopD
constat apariia episoadelor de poluare a atmosferei5 d alerte @i emite prognoze
legate de acesteaM
dispune ncetarea temporar sau definiti a actiitilor generatoare de poluare
n ederea aplicrii unor msuri de urgen sau pentru nerespectarea programului pentru
conformareM
solicit msuri tehnologice5 aplic restricii @i interdicii n ederea preenirii5
limitrii sau eliminrii emisiilor de poluaniM
aplic sanciunile prezute de lege n caz de nerespectare a msurilor dispuse.
)rdinul /9!F#<<. al ,inistrului Apelor Pdurilor @i Proteciei ,ediului 7,AP,8 preede
normele de limitare preenti a emisiilor de poluani n atmosfer a@a cum sunt prezentate la
punctele #>2D
-ac debitul masic este "52 QgFh5 emisiile sub form de pulberi la toate categoriile de
substane poluante nu trebuie s dep@easc 2" mgFm.5 la o dimensiune a diametrului mediu al
particulelor dp 2 mm.
*imitare poluani atmosferici. SC. Caharia>*egislaia pentru protecia mediuluiT
Powered b= www.referate>gratis.ro
Tabelul /.!. *imitare poluanti atmosfeici
'r. crt.
(ubstana -ebit masic
gFh
Concentraii
emisii5 mgFm
.
-enumirea (imbol
Clasa #
#
"5!
# Cadmiu @i compu@ii si Cd
! ,ercur @i compu@ii si Hg
Clasa ! 2 #
# Arsen @i compu@ii si5
eBcepie hidrogenul arseniat
As
! Cobalt @i compu@ii si Co
. 'ichel @i compu@ii si 'i
Clasa .
!2
2
# Crom @i compu@ii si Cr
! Cianur C'
. Cupru @i compu@ii si Cu
/ ?luoruri sub form de
pulberi
?
2 Plumb @i compu@ii si Pb
9 ,angan @i compu@ii si ,n
+tc `..
Tabelul /...*imitare substante anorganice sub forma e apori si gaze
'r. crt. (ubstana -ebit masic
gFh
Concentraii
emisii5 mgFm
.
Clasa # #" #
# Clorur de cianogen
! Hidrogen arseniat
. Hidrogen fosforat
Clasa !
2"
2
# Acid clorhidric
! 6rom @i clor
. ?luor @i compu@ii si
/ Hidrogen sulfurat
Clasa . 2"" ."
# Compu@i clorurai
! Amoniac
Clasa /
2""
2""
# )Bizi de sulf
! )Bizi de Azot
+tc `..
/.!. 1ariante tehnologice de reducere a poluanilor gazo@i din aer
Actiitile industrial @i cele antropice emit n atmosfer o multitudine de poluani @i
pentru reinerea acestora din atmosfera se pot utiliza diferite procese5cele mai utilizate fiind
urmtoareleDabsorbia5adsorbia5 codensarea5 reinerea pe membrane.
+Bist dou categorii de msuri de reducere a emisiilor poluante n atmosfer D
Powered b= www.referate>gratis.ro
,etode care ofer posibilitatea recuperrii poluanilor gazo@i @i refolosirea
acestora
,etode distructie n cadrul crora au loc transformri ireersibile ale poluanilor
n substane nepoluante
) subclasificare a acestor metode este prezentat n figur !D

?igura /.#.Clasificarea msurilor de reinere a poluanilor gazo@
Absorbia
+ste operaia de separare a unuia sau a mai multor componeni dintr>un amestec gazos pe
baza solubilitii diferite a acestora ntr>un lichid numit absorbant.Absorbia poate aa loc fie
prin dizolarea gazului n lichid 7absorbie fizic85fie printr>o reacie chimic ntre gaz i
absorbant 7chemosorbie8.
Aceast operaie difer de purificarea pe cale umed prin faptul c absorbia se refer la
gaze 5 .iar purificarea umed se refer la particule. ,ulte gaze pot fi u@or absorbite de ap cu sau
fr aditii chimici.
Absorbia fizic
Acest tip de absorbie implica prezena a doua faze5@i anume una lichid @i una gazoas.
Concentraia gazului dizolat n soluia aflat n echilibru cu faza gazoas se mai nume@te
solubilitatea gazului.Kn ceea ce prie@te solubilitatea gazelor se @tie c aceasta cre@te odat cu
crestera temperaturii.
Absorbia chimic
Acest proces este cel mai utilizat deoarece 5cele mai multe dintre procesele de depoluare a
aerului prin absorbie sunt bazate pe reacia dintre gazul poluant @i lichidul absorbant sau un alt
component present n soluia absorbant.Acest proces prezint efectul cel mai puternic atunci
cJnd reacia e ireersibil.'u eBista o linie de demarcaie eBact intre absorbia fizic @i
chemoabsorbtie.
Powered b= www.referate>gratis.ro
Masuri pentru reducerea poluanilor gazoi din aer
&ecuperare -istrugere
Ardere
Procedee
biologice
Ardere suplimentara
termica ?iltrare biologica
(palatoare biologice
recuperati
Condensare
Adsorbie
Absorbie
Ardere suplimantara
catalitica
regenerati
recuperati
(eparare prin
membrane
regenerati
Prin procesul de absorbie se pot reine urmtorii compu@i D C)5 C)
!
5 H
!
(5 oBizii de azot5
()
!
5 ()
.
5 H?5 HCl @i compu@i organici.
)peraia iners acestiu proces 5@i anume de trecere n faza gazoas a unui component
dizolat n lichid se nume@te desorbie . -esorbia urmeaz absorbia 5 mai ales n cazul
recuperrii @i se face prin nclzirea indirect cu abur 5 la temperatur ridicat solubilitatea
componentului dizolat fiind mult mai mic 5 el trece n faz gazoas @i este eacuate cu o pomp
de id sau antrenat de abur la un condensator.
Absorberele pentru poluani gazo@i pot funciona D
>numai cu apM
>cu ap 5 cu sau fr reglarea pH>uluiM
>cu ap5 cu sau fr reglarea pH>ului 5 @i cu aditii chimici.
Adsorbia
+ste operaia de transfer de mas prin care un material solid su lichid 7adsorbant8reine
pe suprafaa s substane solide5lichide sau gazoase 7adsorbit8 din mediul fluid
ncon4urtor.Adsorbia este deobicei urmat de desorbie.
-esorbia este operaia prin care substanele adsorbite sunt puse n libertate5 adsorbantul
rezultat putJnd fi reutilizat n procesul de adsorbie. -ac substana adsorbit nu poate fi
ndeprtat prin desorbie 5adsorbantul este reactiat prin alte operaii7 de eBemplu calcinarea8
+Bist . caracteristici ale adsorbiei care o deosebesc de alte procedeeD
>reinerea particolelor mici5
>reinerea unor substane ce se gsesc n concentraii minime n materialul supus
absorbiei5
>selectiitatea adsorbanilor fa de unii componeni ai amestecului.
Adsorbia poate fi aplicat pentruD
>rafinarea produselor petroliere5 a uleiurilor5 a zaharului5 a grsimilorM
>separarea benzenului din gazele de cocserieM
>condiionarea aeruluiM
>recuperarea metalelor.
?uncie de forele ce interin ntre moleculele adsorbantului i cele ale substanelor
adsorbite deosebim mai multe tipuri de adsorbieD adsorbia fizic5 adsorbia chimic5 persorbia.
Swww.mmediu.roT
Powered b= www.referate>gratis.ro
?igura /.!.Instalaia de adsorbie fizic $desorbtie a unui omponent gazos dintr>un amestec de
gaze
/... Alegerea ariantei optime
Absorbia n ap5 soluie acid sau alcalin se recomand n special pentru emisiile care
conin H?5 HCl5 Cl!5 C)15 ()!5 H!(5 'H.
Pentru separarea unui amestec gazos binar5 n cazul nostru aer @i HCl5 se poate utiliza
oricare dintre metodele utilizate anterior.
Kn cazul dat5 gradul de separare al solutului trebuie s fie ridicat. Capacitatea de producie
este relati mic5 costul inestiiei5 eBploatrii @i al ntreinerii instalaiei trebuie s fie cJt mai
mic.
%tilizarea metodei de separare prin condensare @i difuziune prin membrane este
neeconomica deoarece instalaiile corespunztoare sunt costisitoare5 consumul de energie @i
costul de fabricaie sunt foarte ridicate.
%tilizarea adsorbiei pentru separare necesita totodat regenerarea adsorbantului ceea ce
implic un consum sporit de energie.
AJnd n edere natura componentului din amestecul gazos5 gradul de separare cerut5
costul materiei prime5 costul inestiiei @i al eBploatrii5 se alege ca metoda de separare absorbia.
Proprietile de separare ale HCl n ap sunt D
TE#;
"
C D aer D#<5.; cm
.
aer``````# cm
.
ap
HCl D/2# cm
.
HCl ``````# cm
.
ap
S'eniescu5 ,anualul inginerului chimist5 ol II5 +d. Tehnic5 6ucure@ti5 #<2!T
Kn acest conteBt adoptm ca modalitate de separare a HCl din aer5 se alege operaia de
absorbie a HCl n ap5 ceea ce implic o instalaie simpl @i o eficien mare.
/./. -escrierea tehnologiei adoptate. +laborarea schemei bloc. +laborarea sschemei
tehnologice
(epararea HCl din amestecul gazos iniial constituit din aer W HCl se realizeaz prin
absorbie n apa ntr>o coloan.
(chema bloc a procedeului este redat n figura./.#D
Powered b= www.referate>gratis.ro

?igura /.#. (chema bloc a procedeului
?igura /.!. (chema tehnologic
#>entilator
!>coloana de absorbie
.>rezeror de depozitare ap
/>pompa centrifug
2>rezeror stocare soluie HCl
9>as de neutralizare
Powered b= www.referate>gratis.ro
:>rezeror de stocare a soluiei de HCl #"H
;>as de preparare a soluiei de 'a)H de #"H
<>canalizare.
?luBul gazos contaminat cu HCl este introdus n coloana de absorbie cu a4utorul
entilatorului7#8 @i strbate coloana n sens ascendent.Cu a4utorul unei pompe centrifuge este
introdus n coloan de absorbie un fluB de ap5@i strbate coloana n sens descendent.Cele dou
faze gazoas @i lichid au o circulaie n contracurent n interiorul coloanei astfel ncJt HCl din
faza gazoas este transferat n faz lichid.?luBul gazos purificat cu o concentraie mai mic de
." mgFmO este eliminat pe la partea superioar a coloanei5iar la partea inferioar a coloanei este
eliminat fluBul lichid a soluiei de HCl @i apa format n coloan.Acest fluB depozitat intrun
as728 prin cdere liber.
-in asul de stocare a soluiei de HCl @i ap cu a4utorul pompei centrifuge este adus n
asul de neutralizare @i se realizeaz neutralizarea acesteia cu o soluie de #" H'a)H.
1asul este prezut cu un agitator de palete pentru o omogenizare mai bun.(oluia de
'a)H de #"H este format n asul de preparare7;8 n care se introduce ap @i 'a)H.1asul este
prezut cu un agitator de palete.
(oluia de 'a)H de #"H este stocat n rezerorul :.Kn asul de neutralizare apa care
rezult este derersat la canal doar dac concentraia HCl din ap este mai mic decJt
concentraia HCl prezut n 'TPA ""!.
Capitolul 2. -imensionarea tehnologic a utila4elor
2.#. Tipuri de utila4e. Alegere. -escriere
2.#.# Alegerea tipului de coloana
Kn alegerea tipului de coloana pentru separarea unui amestec gazos se ine cont de mai
muli factori i anumeD
- de caracteristicile constructieM
- de factorii hidrodinamiciM
> de caracteristicile fazelor participante.
Powered b= www.referate>gratis.ro
%tila4ele de absorbie pot fi clasificate dup principiul de funcionare5 n patru categoriiD
> absorbere de suprafaM
> absorbere cu pulerizareM
> absorbere cu barbotareM
> absorbere cu pelicul sau fil.
Kn scopul realizrii unei eficaciti ridicate5 absorberele trebuie s satisfac o serie de
condiiiD
> s ofere o suprafa de contact mare prin dispersarea unei faze n cealaltM
> s asigure contactarea fazelor n contracurent pentru o separare cJt mai aansatM
> iteza celor doua faze s fie mareM
> cderea de presiune la curgerea fazelor prin utila4 s fie micM
> s asigure eacuarea cldurii atunci cand absorbia este nsoi de efecte termice
ridicateM
> s realizeze un grad de separare mare pentru soluiiM
> s eite obturarea seciunii de curgere atunci cJnd fazele conin impuriti mecanice sau
apare tendina cristalizrii unui component din faza lichidM
> s prezinte o siguran n functionare5 un cost redus al inestiiei5 ntreinerii i
eBploatrii utila4uluiM
> materialul din care e confecionat utila4ul s aib o bun rezistena la coroziune.
a8 Absorbere de suprafata
> se concretizeaz sub forma turilelor5 aselor Callarius i a serpentinelor. (unt
confecionate din materiale rezistente la coroziune5 respecti din gresie5 ceramic5 grafit5 cuar.
Aceste absorbere au o suprafa de contact mic fapt pentru care eficacitatea lor este sczut. -in
acest moti sunt utilizate numai pentru gaze uor solubile.
b8 Absorbere cu pulerizare
-in aceast categorie de utila4e fac parte coloanele cu stropire5 absorberele cu diacuri5
absorberele mecanice cu trunchiuri de con i absorberele cu strat fluidizat trifazic. (uprafaa de
contact ntre faze este generat prin dispersia fazei lichide sub forma de picaturi n masa fazei
gazoase i este dat de suprafaa tuturor picturilor eBistente la un moment dat. Cu cJt fineea
picturilor i fineea gazului sunt mai mari cu atJt eficacitatea acestor gaze este mai mare.
c8 Absorbere cu barbotare
Aceste coloane sunt de regul sub form de coloan prezute n interior cu mai multe
talere cu clopoei5 ale sau talere perforate. ?uncionarea coloanelor de absorbie se
bazeaz pe dispersia fazei gazoase sub form de bule n straturile de absorbant eBistente
pe talere. Kn figura 2.#.# este reprezentat schematic o coloan de absorbie cu talere
perforate.
Powered b= www.referate>gratis.ro

?igura 2.#. Coloana de absorbtie cu talere perforate.
?aza lichid 7absorbantul8 intra n coloan pe la partea superioar pe primul taler i curge
prin cdere liber din taler n taler prin tuburile deersoare eBistente pe fiecare taler pJn la baza
coloanei. ?aza gazoas intra pe la partea inferioar i trece prin orificiile talerelor5 barboteaz n
stratul de lichid de pe fiecare taler5 i5 iese prin racordul aflat la Jrful coloanei. Transferul de
masa are loc numai n straturile de lichid de pe taler.
d8 Absorbere cu pelicul
Kn cazul acestor utila4e5 absorbantul curge sub form de film suire prin fascicule de ei
sau straturi cu umplutur5 n contracurent cu faza gazoas. -in aceast categorie de utila4e fac
parte coloanele cu umplutur i utila4ele tip schimbtor de cldur cu fascicul de ei. Coloanele
cu umpultur se utilizeaz cel mai frecent la absorbie.
Coloana cu umplutura 5 ?igura 2.#.! este constituit dintr>un corp cilindric ertical5
grtare care au rolul de a susine straturile de umplutur5 dispozitie pentru distribuia
absorbantului i dispozitie pentru redistribuirea absorbantului.

?igura 2.! Coloana cu umplutura.
?aza lichid este distribuit la Jrful coloanei printr>un dispoziti de distribuie i curge
sub form de film subire pe suprafaa umpluturii n sens descendent5 iar la ieirea din fiecare
Powered b= www.referate>gratis.ro
strat de umplutur este redistribuit. Kn contracurent cu absorbantul5 prin golurile straturilor de
umplutur circul faza gazoas. Contactul dintre faze fiind continuu5 concentraia solutului
ariaz continuu pe nlimea coloanei.
Principalele aanta4e ale coloanelor cu umplutur fa de cele cu talere suntD
> prezint nlime mai mica decJt coloanele cu talere echialenteM
> necesit curare mai rar decat cele cu talere7de obicei la reiziile anuale8M
> prezint rezisten hidrodinamic mai micM
> prezint transfer de mas mai bun dac determinatul de iteza este transferul prin faza
gazoasM
> prezint eficacitate de separare mai mareM
> se pot prelucra faze puternic corozieM
> costurile de inestiie i eBploatare sunt mai miciM
> pot prelucra sisteme care spumeaz deoarece posibilitatea formrii spumei este redus la
coloanele cu umplutur.
-ate fiind aanta4ele menionate mai sus precum i proprietile sistemului gazos
prelucrat pentru separarea amestecului aer>amoniac se utilizeaz o coloan de umplutur.
-intre aparatele pentru absorbie cea mai larg utilizare n practic o au coloanele cu
umplutura i cele cu talere. Aceste coloane difer prin modul de contactare diferenial sau n
trepte a fazelor lichid i gazoas.
Alegerea coloanelor cu talere sau cu umplutur depinde de mai muli factori care au fost
grupai nD caracteristici contructie5 factori hidrodinamici i caracteristicile fazelor participante.
Kn tabelul 2.#.# sunt prezentate n funcie de aceti factori condiiile n care se pot utiliza
coloanele cu umplutur sau cu talere. Prin urmare tabelul 2.#.# permite alegerea tipului de
coloan care este indicat pentru un anumit scop.
Tabelul 2.#. Alegerea tipului contructi de coloana n funcie de caracteristicile
constructie5 hidrodinamice i de natura sistemului.
Caracteristicile
sistemului
Condiii n care se
recomand
utilizarea
coloanelor cu
umplutur
Condiii n care se recomand
utilizarea coloanelor cu talere
Caracteristici
contructie
a.-imensiuni
principale
(paiul este limitat
pe nalime.
(paiul este limitat pe
orizontal .
b.ConeBiuni
laterale
'u necesit
scoaterea sau
introducerea
intremediar a
unui lichid sau gaz
+ste necesar scoaterea sau
intoducerea intermediar a unui
lichid sau gaz.
c. curairea
coloanei
Curairea coloanei
trebuie efectuat
foarte rar .
Curairea coloanei trebuie
efectuat periodic .
d. costul coloanei Pentru diametru
pJn la "5:2 .
Pentru diametre mai mari de #5!2
Powered b= www.referate>gratis.ro
?actori hidrodinamici a. debitele celor
dou fluide
-ebite de lichid i
gaz nu prea
mari.*a mrirea
debitului de gaz
crete cantitatea
de lichid reinut
fapt care duce la
micorarea
seciunii libere de
trecere a
lichidului.
-ebite ariabile de lichid sau de
gaz .
a. debitele celor
dou fluide
-ebite de lichid i
gaz nu prea
mari.*a mrirea
debitului de gaz
crete cantitatea
de lichid reinut
fapt care duce la
micorarea
seciunii libere de
trecere a
lichidului.
-ebite ariabile de lichid sau de
gaz .
b. cderea de
presiune
Cderi de presiune
mici .
Cderi de presiune mari
c. iteza de
curgere a fluidelor
1iteze mici la
curgerea fazei
gazoase i lichide.
1iteze mici la curgerea celor
dou faze .
d. eficacitatea 1alori ale
eficacitii n
limite largi .
1alori ale eficacitii n limite
largi.
e. funcionarea
discontinu
*a capaciti mici
i temperaturi
apropiate de cea a
mediului ambiant .
*a capaciti i temperaturi in
limite largi.
f. capacitatea de
producie
Pentru capaciti
mici i medii de
producie.
Pentru capaciti mari de
producie.
Caracteristicile fazelor
participante
a.sisteme corozie (isteme cu grad
nalt de coroziune
(isteme fr aciune corozi .
b. sisteme care
spumeaz
(isteme ce
prezint spumare
puternic.
(isteme fr spumare.
c. sisteme care
conin solide sau
slamuri
(isteme care nu
conin solide sau
slamuri .
(isteme care conin solide sau
slamuri n concentraie mare .
d. sisteme
termolabile
(isteme stabile din
punct de edere
termic
(isteme care nu prezint
stabilitate din punct de edere
termic
Powered b= www.referate>gratis.ro
e. sisteme
Jscoase
(isteme cu
Jscozitate mare.
(isteme cu Jscozitate mica .
f. sisteme cu
dega4ri de
cldur
(isteme cu
dega4ri
nensemnate de
cldur la
absorbie.
(isteme cu dega4ri mari de
cldur la absorbie.
Kn final se alege coloana cu umplutur.
2.#.!. Alegerea umputurii pentru coloan
%mpluturile utilizate pentru coloane se pot mpari n trei categoriiD
> corpuri de umplere de form neregulatM
> corpuri de umplere de forma definitM
> grtare.
%mpluturile utilizate trebuie s prezinte o serie de caracteristiciD
>s prezinte suprafa specific mareM
>s realizeze o distribuie a fazei lichide cJt mai uniform pe suprafaa umpluturii i deasemenea
o distribuie cJt mai uniform a fazei gazoase n golurile umpluturiiM
>s aib rezisten mic la curgerea fazelorM
>s asigure o bun ametecare a fazelorM
>s aib o rezisten mecanic i chimic bun.
>s fie ieftine i uor de procurat.
Pentru a fi eficiente5 umpluturile trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiiiD s prezinte
o suprafa mare raportat la unitatea de olum5 s realizeze o distribuie uniform a fazei
gazoase printre golurile umpluturii5 s prezinte o rezisten mic la curgerea fazelor5 s realizeze
o amestecare bun a celor dou faze5 s prezinte o rezisten mecanic i chimic
corespunztoare5 s fie ieftine i uor de procurat.
Corpurile de umplere de form neregulat sunt n general foarte rar ntrebuinate deoarece
corpurile au dimensiuni diferite i pentru a obine o mrime cJt mai uniform este necesar o
sortare cu atenie.
Corpurile de umplere de forma definit sunt cele mai rspJndite umpluturi n cadrul
industriei chimice i se concretizeaz n inele &aschig5 ei 6erl5 inele Pall5 ei Intalor5 etc. (unt
confecionate din materiale ceramice5 plastice5 tabl de diferite caliti5 carborund5 etc. Kn tabelul
2.#.! sunt date principalele caracteristici ale cJtora corpuri de umplere.
Pentru a eita formarea canalelor prefereniale de curgere se utilizeaz urmtoarele metodeD
>se aran4eaz cJt mai uniform umplutura n stratM
>se asigur o distribuie uniform a fazei lichide n seciunea transersal a stratuluiM
>pentru aceasta se utilizeaz corpuri de umplere cu diametru de cel puin ; ani mai mic
decJt diametrul coloaneiM
>se folosesc mai multe straturi de umplutur.
Tabelul 2.!. Caracteristicile principale ale cJtora corpuri de umplere.
Tipul
umpluturii
,aterialul -imensiuni
7mm8
(uprafaa
specific
7m
!
Fm
.
8
1olumul
liber 7m
.
Fm
.
8
-ensitatea
7QgFm
.
8
Inele
&asching 7n
gramada8
ceramica #2B#2B! .." "5:# 9<"
Powered b= www.referate>gratis.ro
Pentru acest caz s>au ales inele &asching de tipul #"B#"B#52.
Corpurile de umplere pot fi aezate n mod regulat n coloan sau turnate. *a umpluturile
aezate n rac distribuia lichidului depinde de forma i mrimea corpurilor de umplere5
diametrul coloanei5 naltimea stratului i distribuia iniial. %mpluturile de diametre mici duc la
formarea unor pungi de lichid datorit capilare ce apar la punctele de contact dintre corpuri ceea
ce determin micorarea suprafeei udat a umpluturii i prin urmare scderea eficacitii
coloanei.
Kn scopul realizrii unei bune distribuii a lichidului n seciunea transersal a stratului
de umplutur se recomand ca diametrul nominal al corpurilor de umplere s fie de cel puin ;
ori mai mic decJt diametrul coloanei.
+itarea formrii canalelor se realizeaz prin turnarea uniform a umpluturii n strat5
distribuia uniform a fazei lichide mprirea umpluturii n mai multe straturi ntre care se
interpun dispozitie interioare pentru redistribuirea lichidului .
0rtarele se contruiesc din lemn5 materiale ceramice5 metalice5 plastice n form simpl
ca bare paralele sau forme compleBe care permit diri4area celor dou fluide. Kn timp ce grtarele
simple se demonteaz uor5 realizeaz o cdere de presiune mic5 nu se nfund cJnd lichidul
conine particule solide n suspensie5 grtarele compleBe asigur o umezire aproape complet a
umpluturii prentJmpin apariia unor curgeri prefereniale i a pungilor de lichid.
0rtarele se monteaz n coloane de suprapunere. ) larg utilizare i>au gsit n ultimul
timp grtarele Noch>(ulzer5 0litsch5 (pra=pacQ5 (tedman.
(e alege ca material de umplutur inele ceramice &aschig cu diametrul #"B#"B#52.
2.#.. -ispozitie interioare pentru coloane cu umplutur.
-ispozitiele interioare care se utilizeaz n cazul coloanelor cu umplutur sunt grtarele
de susinere a umpluturii5 distribuitoarele i redistribuitoarele pentru faza lichid.
2.#...#. 0rtarele de susinere.
-intre cele mai echi i mai simple grtare de susinere a umpluturii sunt plcile perforate
care i mai gsesc i astzi o larg utilizare n special cJnd se lucreaz cu debite mici de lichid
i gaze. (eciunea liber pentru trecerea celor dou faze este mai mic decJt n stratul cu
umplutur fapt care determin n cazul unor debite mari de lichid i de gaz o cdere mare de
presiune i o reducere a eficacitii coloanei. %n astfel de grtar utilizat este cel prezentat n
figura 2.#...
?igura 2... 0rtar de susine a umpluturii
Acest grtar este confecionat din mai multe platbande fiBate prin sudur de o placa de
baz5 distana dintre platbade fiind astfel aleas ncat seciunea liber a grtarului s fie egal sau
Powered b= www.referate>gratis.ro
mai mare decJt cea a umpluturii. Pentru a nu permite cderea umpluturii printre platbande
acestea se acoper cu cJtea straturi de corpuri de umplere cu dimensiuni mai mari sau se
acoper cu o sit metalic. Kn locul platbandelor se pot utiliza bare din metal sau plci din gresie
dac mediul este corozi. *iteratura indic i alte tipuri de grtare suport cum sunt cele formate
din mai multe grinzi din tabl perforat cu orificii de form alungit sunt fiBate pe o plac de
baz de asemenea perforat. (eciunea liber de trecere a fazelor este mai mare de ;2H.
2.#...!. -istribuitoare pentru faza lichid
-istribuitoarele tip taler sunt formate dintr>o plac cu diametrul de !2">#;"" mm
prezut cu orificii circulare n care se fiBeaz ei de distribuiie aJnd diametre cuprinse ntre
!2 i 2" mm.
Pentru coloanele cu diametru de peste ! m se pot utiliza dispozitie sub forma unor plci
plane perforate cu guri de diametre 2>9 mm i care sunt ncon4urate de un contur crenelat aJnd
rolul unui deersor.

?igura 2./.-istribuitoare de tip taler .
2.#..... &edistribuitoare pentru faza lichid
'ecesitatea utilizrii mai multor straturi de umplutur ntr>o coloan determin folosirea
unor dispozitie pentru redistribuirea lichidului. Pentru redistribuirea absorbantului pot fi
utilizate dispozitiele de distribuie speciale cunoscute sub denumirea de redistribuitoare.
Astfel de dispozitie de redistribuire a lichidului const din dou plci suprapuse care
ndeplinesc rolul de suport5 redistribuitor5 alimentare i eacuare a fazelor. Placa superioar este
identic cu grtarul de susinere 5 iar placa inferioar este preazut cu orificii cu diametrul de .>
2 mm i orificii cu diametrul de .>#" cm n care se fiBeaz ei. -ispozitiul are nlimea total
egal cu .2" mm.
Conurile de distribuie sunt cele mai simple dispozitie pentru redistribuirea fazei lichide
care diri4eaz lichidul ce se scurge pe corpul interior al utila4ului ctre aBul acestuia. Aceste
dispozitie se aeaz unul fa de altul la distan de 7#59>!8 din diametrul coloanei i prezint
ca dezaanta4 principal micorarea seciunii coloanei.
Powered b= www.referate>gratis.ro
%n alt dispoziti pentru redistribuire foarte simplu const dintr>un buzunar ngust fiBat de
mantaua utila4ului de la care pleac radial nclinat trei sau mai multe ei. Prin ei lichidul
adunat n buzunarul dispozitiului se scurge spre aBul utila4ului.
2.#./. ,ateriale de construcie pentru coloane
Corpul cilindric al coloanelor cu talere sau umplutur se construiesc din oel>carbon5
fonta5 oeluri speciale aliate cu Cr5 'i i ,o5 oeluri emailate5 oeluri metalizate sau cptuite cu
materiale rezistente la aciunea corozi a celor dou faze care particip la absorbie.
+lementele interioare ale coloanelor cu umplutur i cu talere sunt confecionate din
materiale specificate anterior. Kn cazul coloanelor cu umplutur5 dac substanele cu care se
lucreaz sunt puternic corozie5 corpul acestor utila4e se cptuesc n interior cu o crmid
antiacid sau se torcreteaz cu chit antiacid. Alegerea materialelor necesare pentru corpul i
elementele interioare ale absorberului se face n funcie de natura substanelor ehiculate prin
coloan i aciunea lor corozi.
Kn continuare se prezint detaliat modul de alegere al materialelor de construcie pentru
diferite utila4e precum i tipuri de materiale indicate.
,aterialul cel mai des folosit n industria chimic este tabla din oel. Kn functie de
compoziia sa chimic5 tabla din oel poate fiD oel carbon5 oel slab aliat i oel aliat.
> Tabla din oel carbon i oel aliat se utilizeaz frecent n construcia utila4elor cu
condiia ca acestea s nu conin fluide toBice5 inflamabile5 eBplozie fisurant sub sarcin.
> Table din oel aliat se utilizeaz n cazul mediilor corozie i la temperaturi ridicate.
Cea mai mare parte a oelurilor sunt aliate cu Cr i 'i. Kn ederea preenirii coroziunii
intercristaline se stabilizeaz cu titan si niobiu.
> Tablele placate constituie soluia tehnic i economic conenabil pentru rezolarea
problemelor legate de coroziune chimic. (e utilizeaz o combinaie de oel $ carbon sau
slabaliat i un placa4 de oel anticorozi nalt aliat. 0rosimea placa4ului trebuie s fie
aproBimati #" H din grosimea stratului de baz.
> ?onta se utilizeaz pentru construcia recipienilor care lucreaz la presiuni interioare de
calcul de "5. $ "59 ,Pa i presiuni eBterioare de calcul "59 $ #5! ,Pa i diametre respecti mai
mici de .""">#""" mm. ?onta cu adaosuri de Cr5 'i5 (i5 sau ,o poate fi utilizat n medii
corozie 7acizi5 detergeni i alte medii corozie8. ?onta cu 'i sau fonta austenitica este
rezistent la soluii alcaline concentrate5 acid sulfuric i ali acizi anorganici la temperaturi de
pJn la ;2"
o
C.
> ,ateriale metalice neferoase utilizate n construcia recipienilor5 atJt ca materialul de
baz cJt i ca material de protecie suntD cuprul5 aluminiul5 nichelul5 titanul5 zirconiul5 niobiul5
molibdenul5 etc.8. cuprul i alia4ele lui este folosit ca material de
Construcia pentru utila4e n cazul mediilor corozie i temperaturi mai mici de !2"
o
C.
Aluminiul se utilizeaz la temperaturi mai mici de !""
o
C pentru medii puternic corozie 7acid
azotic concentrat8. 'ichelul5 n stare pur sau aliat5 poate fi utilizat la topituri de alcalii.
> ,aterialele nemetalice pot fi anorganice i organice. -intre cele anorganice fac parteD
sticla5 gresia5 porelanul5 etc. Acestea se recomand la temperaturi foarte nalte.
,aterialele nemetalice organice folosite n construcia recipienilor fac parte din
categoria compuilor macromoleculari 7policlorura de inil5 polietilena i polipropilena8.
Acestea se pot folosi n construcia recipienilor i ca protecii anticorozie. Kn tebelul 2.#./.# se
indic compoziia chimic a unor mrci de oeluri inoBidabile conform normelor I()
7)rganizaia internaional de standardizare8 i +uronorm 7folosit n 0ermania85 iar n tabelul
2.#./.! se indic corespondena ntre mrcile de oeluri inoBidabile din dierse ri.
Pentru alegerea corect a unui oel inoBidabil sau orice alt material metalic se a ine
seama de urmtoarele elementeD
> proprietile fizice5 chimice i mecanice ale oeluluiM
Powered b= www.referate>gratis.ro
> condiiile de lucru 7temperatur5 presiune8M
> economicitatea realizrii produsului pentru a aea fiabilitatea ridicat.
Kn tabelul 2.#./.! se prezint unele medii de lucru 7concentraiile i temperatura8 i
calitile de oel recomandat. Aceste recomandri constituie doar repere de plecare pentru
folosirea raional a oelurilor inoBidabile.
Tabelul 2...)eluri inoBidabile conform normelor I() i +uronorm.
Clasa ,arca
I()
9;.FAIII
+uronorma
;;>:#
Compoziia chimic H
C (i ,n ,o Cr 'i
,artensitice
?eritice
# A9Cr #. a"5"; # # > ##52>
#/
a"52
. A#!Cr #. "5"<>
"5#2
# # > ##52>
#/
a#
2 A."Cr #. "5!9>
"5.2
# # > #!>#/ a#
: A#!Cr (#. "5";>
"5#2
# #52 "59 #!>#/ a#
?eritice ; A;Cr #! a"5# # #52 > #9>#; a"52
;a A#" Cr(#: a"5#!" # #52 a"59 #9>#; a"52
< > "5#>"5! # # > #9>#; a"52
<c A;Cr,o #: a# # # > #9>#; "5<>#5.
A>#b A#"2Cr,o
#:
"5<2>
#5!
# # a"5:2 #9>#; a"52
Austenitice #" A.Cr'i
#;."
a"5". # ! > #:>#< <>#!
## A9r'i #;." a"5": # ! > #:>#< ;>##
#! A#"'i #;. a"5#! # ! > #:>#< ;>#"
#< A.Cr'i,o
#:.#!.!
a"5". # ! !>!52 #9>
#;52
##>#/
!" A9Cr'i,o
#:.#!.!
a"5": # ! !>!52 #9>
#;52
>
!" A9Cr'i,o
#:.#...
a"5": # ! !52>. #9>
#;52
##52>#/52
A9Cr'i,o
#:.#...
a"5": # ! !52>. #9>
#;52
##52>#/52
!2 > a"5": # ! .>/ #:52>
#<52
#.>#9
Tabelul 2./. )eluri recomandate pentru dierse medii.
,ediu de lucru ,rci de oeluri recomandate
'r.
crt.
-enumire Concentraii
H
Temperatura
N
Pierderi din greutate "5# gFm
!
h
sau diminuarea grosimii "5#
mmFan
#. Acid
clorhidric
solutie
# !<. C!C'-#:>#!M A!Cr'i,)#;>
#!M C;C'-T#:>#!M
A#"Cr'i,oTi#;.#"M
C#"Cr'i,oTi#;.#"


Powered b= www.referate>gratis.ro
2.#.2. Probleme de coroziune
,aterialele metalice5 precum i cele nemetalice sufer n timpul eBploatrii un proces
de degradare chimic sau electrochimic a mediului de lucru.
Coroziunea este un proces compleB de distrugere a materialului datorit aciunii
mediului ncon4urtor prin procesele chimice i electrochimice ce se desfoar la interfaa
metal>gaz5 metal>lichid5 ce dau reacii eterogene.
&eaciile de coroziune pot fi clasificate n trei tipuri de procese i anumeD
> coroziune cu dega4are de hidrogenD
!'a W !H
!
) X !'a)H W H
!
Cn W !'a)H X 'a
!
Cn)
!
W H
!
> coroziune cu reducere de oBigenD
!?e W !H
!
) W )
!
X ?e7)H8
!
>coroziune cu reducere de ioni fericiD
?e W ?e
!
7()8
/
X .?e()
/
Kn general5 reaciile catalitice sunt cuD
>reducerea ionilor de hidrogenD
!H
W
W !e> X H
!
>reducerea ionilor de oBigenD
)
!W
W !H
!
) W /e> X /)H
>
>reducerea ionilor fericiD
?e
.W
W e> X ?e
!W
Coroziunea metalelor cu reducerea ionilor de hidrogen are loc n acizi neoBidani i n
alcalini.,etalele alcaline i magneziul se corodeaza cu reducerea ionilor de hidrogen i n medii
neutre. (e remarc faptul c5 n general5 are loc corodarea metalelor cu reducerea ionilor de
oBigen n medii neutre.Acest tip de coroziune este important 5 deoarece n condiiile
atmosferice5n contact cu apa i cu soluiile srurilor neutre5 metalele se corodeaz cu dega4area
ionilor de oBigen.Kn medii acide i bazice este posibil reducerea catodic a oBigenului5dar
principala reacie este reducerea ionilor de hidrogen.
Kn industria chimic se ntJlnesc frecent coroziuni prin reducerea ionilor ferici5 datorit
contactului metalului cu soluia dierselor substane chimice.
?enomenul de coroziune const dintr>un schimb de ioni ntre metal i mediu de lucru i
orice modificare a acestui schimb este foarte important.Kn timpul coroziunii5 pe metal se
stabilete un anumit potenial a crui aloare se afl ntre alorile standard ale potenialelor
pariale de electrod. -eplasarea celor dou poteniale de echilibru la potenialul de coroziune
este o consecin a fenomenului de polarizaiei proceselor de electrod 5 fenomene ce au loc
instantaneu 5 odat cu apariia contactului metal> mediu de lucru.
Polarizaia este deplasarea potenialului de echilibru5 la o nou aloare5 sub aciunea
trecerii curentului electric propriu de coroziune5 produs de reaciile electrochimice con4ugate de
electrod. Polarizaia este o fran n dezoltarea coroziunii i datorita ei dup o perioad de atac5
se formeaz 5 n condiii bine precizate5 straturi subiri de metal pur5 de compui chimici care
prote4eaz mpotria atacului de lucru 5 adic are loc pasiizarea metalului. Kn cazul oelurilor
inoBidabile intereseaz pasiitatea elementelor componente fier5 nichel5 crom.
?actori care influeneaz iteza proceselor de coroziune
Powered b= www.referate>gratis.ro
) cauz frecent de intensificare a distrungerii prin coroziune a utila4elor care in n
contact cu soluii de electrolii o constitue efectul galanic ce apare la mbinarea a dou piese
confecionate din dou materiale de metale diferite. -e eBemplu la contactul dintre cupru i fier 5
cuprul este prote4at $ n dauna fierului $ care este mai intens corodat. ?ierul trece n soluie sub
form de ioni 7?eW85 iar procesul corozi respecti este cunoscut sub denumirea de coroziune de
contact.
)Bigenul constitue cel mai comun factor care intensific coroziunea 5 mai ales n medii cu
pH cuprins ntre 9 i ;.
1iteza fluidelor ehiculate ca i gradul n care ele transport suspensii abrazie.Kn acest
scop5 poate fi amintit efectul caitaiei5 fenomen care apare la iteze mari ale fluidelor.
Coroziunea de tip punctiform care este mai gra la oelurile inoBidabile. Kn acest tip de
coroziune apar guri de diametre mai mari sau foarte mici5 n reme ce restul suprafeei este
caracterizat prin iteze mici5 prin greuti mari la depistarea n timp i prin pagube foarte mari.
(e poate diminua sau elimina acest tip de coroziune printr>un mod corespunztor de finisare a
suprafeei.
%n alt factor care agraeaz procesele de coroziune este legat de fenomenele de
coroziune sub tensiune7o solicitare mecanic acioneaz simultan cu una chimic sau
electrochimic8. (olicitrile mecanice sunt5 n general5 tensiuni reziduale proenite de la
prelucrarea la rece5 tratamente termice i sudur5 sau apar n cursul eBploatrii din cauze eBterne.
Coroziunea la oboseal este un caz particular a acestui tip 7nu este prezent nici un agent
corozi8 i se datoreaz unor tensiuni aprute periodic7ciclic8.
Apariia coroziunii sub tensiune este de obicei legat i de seciunea combinat a unui
reacti asupra unui anumit material metalic 7de eBemplu soluii de 'H
/
)H sau 'a)H5 n cazul
oelului carbon sau soluii de cloruri5 soluii de acid azotic sau sulfuric5 n cazul oelurilor
inoBidabile austenitice8.
Creterea temperaturii constituie un element de agraare a coroziunii sub tensiune.
Punctele de fisurare ale coroziunii sub tensiune le constituie defectele de structur
metalografic precum i dislocrile datorit unor solicitri mecanice. Influena atomilor din
defectele respectie5 precum i agresiitatea mediului sunt factori determinani pentru modul de
desfaurare a procesului corozi.
*a aluminiu5 cupru5 oeluri>carbon i oeluri inoBidabile feritice apar procese corozie
intergranulare5 n care zonele anodice sunt amplasate la marginea cristalelor structurii metalice.
*a alia4ele slab aliate5 o alt form de coroziune structural o constituie fragilizarea la hidrogen.
*a unele oeluri inoBidabile apar procese corozie intergranulare n soluii apoase care
conin ioni hidroBil sau de clor n unele cazuri aparJnd n lipsa tensiunilor mecanice.
*a oelurile inoBidabile austenitice acest tip de coroziune apare n medii alcaline 7soluii
sau apori contaminai8 sub form de rupturi inter sau transcristaline5 la temperaturi i timp de
eBploatare diferite.
(ub tensiuni5 apar frecent procese de coroziune transgranular la oelurile austenitice
mai ales cJnd mediile din eBploatare conin cloruri. %nele adaosuri 7,o sau Ti8 mresc
sensibilitatea la acest tip de coroziune. Kn aceste medii cu ioni clor s>au obserat debutul unui
proces corozi punctiform i dezoltarea lui5 n continuare5 pe calea clasic a coroziunii sub
tensiune.
> -efecte de proiectare5 de eBecuie sau de eBploatare 7fante5 interstiii5 depuneri5 etc.8
datorit unor posibile schimbri ale condiiilor 7de eBemplu concentraia diferenial n oBigen
sau de ioni a mediului5 prezena unor piese realizate din alt material etc.8 accentueaz aciunea i
dezoltarea proceselor corozie.
> Parametrii unor procese chimice care influeneaz apariia i desfurarea proceselor
corozie care se ntJlnesc ntr>o anumit instalatie chimica suntD concentratia unor substante care
intra in compozitia mediului5 impuritatile5 temperatura5 ph>ul5 gradul de aerare5 iteza cu care
Powered b= www.referate>gratis.ro
circula fluidul5 inhibitorii5 modul si ritmicitatea cu care se efectueaza pornirea si oprirea
instalatiei respectie.
Temperatura mediului agresi mrete iteza de coroziune n mod eBponenial. *a unele
schimbtoare de cldur la care se ating temperaturi de #""UC5 eaporarea apei din porii stratului
de rugin agraeaz i mai mult efectul corozi. *a fel de gra este apariia unor condensate
agresie la utila4ele n care are loc un transfer de cldur.
Prezena oBigenului 7introdus de pompe i neetaneiti8 este un pericol care poate fi
diminuat fie printr>o proiectare5 un monta4 i o ntreinere mai ingri4it5 fie prin introducerea unui
inhibitor.
%miditatea5 mai des n cazul n care produsele n stare anhidr nu sunt agresie este
duntoare.
Proiectarea trebuie fcut corespunztor pentru a eita apariia umiditii.
Impuritile pot aea aciune bun ntr>un mediu corozi 7de eBempluD inhibitorii8 dar pot
aea i aciune duntoare 7de eBemplu prezena ionilor de Cl> care duneaz strii pasie a unor
suprafee metalice sau a ionilor C'> care dau compleci cu metalele ca aurul i argintul8.
Produsele de coroziune5 cu eBcepia cazului cJnd apar sub forma de filme continui i
compacte5 mpiedicJnd accesul agenilor corozii5 accelereaz produsele de coroziune.Trebuie
eitat5 de asemenea5 apariia unor produi de coroziune n suspensii n lichide 7faorizani ai
proceselor corozie localizate8.
,icroorganismele generatoare de procese biocorozie sunt ali factori de intensificare sau
apariie a fenomenelor corozie.
?actorii geometrici sunt o alt categorie care influeneaz procesele corozie. +itarea
apariiei unor locuri n care s se nregistreze colectarea unor cantiti de lichide stagnante i
apariia unor fante sunt rezolri impuse proiectantului.
Atmosferele industriale sunt poluate cu gaze5 apori i aerosoli purtai de cureni de aer.
-in punct de edere chimic5 aceti poluani pot fi acizi5 baze5 sruri sau soleni organici.
Cunoaterea gradului gradului de poluare a unei atmosfere industriale nseamn
cunoaterea D compoziiei chimice5 a proporiei i a agresiitii poluanilor. Atunci cJnd
poluanii sunt solizi 5 trebuie cunoscut dimensiunea particulelor5 forma i densitatea lor.
Temperatura nregistrat n timpul eBploatrii ca i umiditatea relati trebuie bine cunoscute.
Trebuie subliniat faptul c5 n afara pagubelor materiale5 coroziunea are i consecine
sociale care conduc i la pagube. (e pot aminti astfel consecinele referitoare la dezastre
7incendii5 eBplozii5 dega4ri nocie5 distrugeri de cldiri 85 la sntate5 degradarea esteticii
instalaiilor5 cldirilor i a peisa4ului ncon4urator.
(copul i mi4loacele de combatere a coroziunii
Kn combaterea coroziunii5 n industria chimic5 se urmrete s se creeze o uniformitate a
suprafeei care se apr5 s se realizeze o polarizare a cuplurilor de coroziune posibile s apar5
s se ascund metalul5 printr>un strat de oBizi sau un material oarecare aJnd anumite
caracteristici fizico>chimice5 s se diminueze agresiitatea unui anumit mediu5 prin introducerea
unor inhibitori sau prin modificarea procesului tehnologic i s se diminueze efectele agresie
ale unui anumit mediu prin modificarea unor profile sau mbinri. (e urmrete5 de asemenea5 s
se mreasc durata n eBploatarea utila4elor i s se diminueze riscurile de a fi impurificate
semifabricatele i produsele.
Posibilitile de combatere a coroziunii pot fi actie sau pasie. Kn tabelul 2.#.2. sunt
prezentate eBemple i se dau precizrile necesare.
Powered b= www.referate>gratis.ro
Tabel 2.2. ,etode de combatere i reducere a proceselor corozie
Tipul Procedeul +Bemple Aanta4e -ezaanta4e
Acti 7se
acioneaz
nemi4locit
asupra
proscesului
corozi8
Alegerea unui
material de
construcie
foarte rezistent.
-urata foarte
mare5 n
eBploatare5
impurificri
eBcluse5 opriri
rare ale
procesului
tehnologic5
cheltuieli de
ntreinere.
Inestiie mare5
uneori5 materialul
este deficitar.
+Bcluderea
printr>o
proiectare
competena5 a
profilelor5
pieselor sau
mbinrilor
faorizante
pentru apariia
proceselor
corozie.
+liminarea apariiei
unor fante la unele
mbinri.
Idem
Interenia n
procesul
tehnologic
pentru
eliminarea unor
medii corozie.
-egazarea apei de
alimentarea
rcitoarelor.
Ieftinirea
inestiiei5
durat mrit
n eBploatare5
micorarea
pericolului
impurificrii
produselor i
a necesitii
introducerii
unor purificari
suplimentare.
%neori cheltuieli mai
mari necesare pentru
cercetare.
Introducerea n
medii corozie
a unor
inhibitori.
Ieftinirea
inestiiei5
durata n
eBploatare
mrit.
%neori sunt necesare
faze de purificare
suplimentare.
&eglarea
procesului
electrochimic
prin
modificarea
potenialului.
Protecia catodic sau
anodic.
Cheltuieli
aferente
ntreinerii5
nlocuirilor5
controlului i
opririi
instalaiei
scad.
Inestiia se mrete.
Pasi 7se Cptuiri5 Cptuiri mecanice
Powered b= www.referate>gratis.ro
introduc
unele unele
acoperiri
metalice sau
nemetalice8
peliculizri sau
acoperiri
metalice.
prin laminare la cald
sau rece5 presare5
topire5 etc.
Idem Idem
-epuneri electrolitice
din soluii apoase sau
topituri ale unor
sruri ale metalelor.
Idem Idem
-epuneri chimice din
soluii sau topituri ale
unor metale. Idem Idem
-epuneri chimice din
soluii sau topituri ale
unor metale. Idem Idem
-epuneri prin imersie
n metale topite
7cositorirea i
zincarea la cald8
Idem Idem
Kncrcare cu sudur. Idem Idem
Acoperire local cu
metal topit
7plumbuire
omogen8.
Idem Idem
Cptuiri5
peliculizri sau
acoperiri
nemetalice
Cptueli cu crmizi
sau plci ceramice
antiacide.
Idem Idem
(cliiseli cu
cimenturi rezistente
la medii agresie.
Idem Idem
+mailri Idem Aplicabilitate
limitat.
Acoperiri cu
materiale ceramice
rezistente la
temperaturi mari.
)Bidare chimic
7brunri5 eloBri.
pasiri5 etc.8
+ficacitate i
aplicabilitate limitat.
Cromalari
Cptuiri5
peliculizri sau
acoperiri
organice cu
materiale
termoplastice
sau termorigide
Cptuiri cu rini
fenolice.
'erezistene la medii
alcaline i ocuri
mecanice.
Cptuiri cu folii de
materiale
termoplastice.
*imit a temperaturii
maBime de regim la
care pot fi folosite5
Powered b= www.referate>gratis.ro
utila4ele dein mai
grele.
Cauciucri de diferite
tipuri.
Idem
Acoperiri sinterizate
cu pulberi organice
de sintez
7termorigide sau
termoplastice8 i
naturale prin
pulerizare.
Idem
Acoperiri cu
materiale dizolate n
soleni care5 dup
aplicare se ntresc5
prin eliminarea
solenilor.
&efacere
periodic
2.!. 6ilan de materiale pentru absorbie
Powered b= www.referate>gratis.ro
)peratia de absorbtie presupune eBistenta a doua faze5 gazoasa respecti lichida care sunt
constituite din unul sau mai multi componenti. Pentru simplificarea bilantului de materiale in cele
ce urmeaza se considera faza gazoasa formata din componentii A si 65 A fiind solutul si 6 inertul5
iar faza lichida din componentul A proenit din faza gazoasa si C fiind absorbantul.
Pentru calculul bilanului de materiale se dau date de echilibru5 i anume D
B>concentraia HCl n lichid M
=>concentraia HCl n gaz M
Kn calculul bilanului se or notaD
> ?ractii masiceD
[ ] amestec kg A kg y x F 5 5
bb bb
> ?racii molare D
1
]
1

+ ap kmoli HCl kmoli


HCl kmoli
x
A
5

1
]
1

+ aer kmoli HCl kmoli


HCl kmoli
y
A
5
> &apoarte molareD
1
]
1

ap kmoli
HCl kmoli
X
A
5

1
]
1

aer kmoli
HCl kmoli
Y
A
5
&elaiile de legatur dintre fraciile molare i rapoartele molare suntD
#
A
A
A
x
X
x

#
A
A
A
y
Y
y

)peraia de absorbie presupune eBistena a dou faze D faza gazoas @i faza lichid .
?aza gazoas este format din doi componeni D
HCl care se absoarbe n faza lichid M
Inertul 7aer8.
?aza lichida este constituit din ap pur .
Kn figura 2.#. este reprezenatat o coloan de absorbie cu umplutur n care sunt
specificate fluBurile de materiale care participa la procesul de absorbtie.
?ig. 2.#. Coloana de absorbtie cu umplutura
%ndeD 0 > debit de inert7aer8 n faza gazoas5 SQmol aerFhTM
* $ debitul de absorbant 7ap 8 din faza lichid5 SQmolHClF hTM
Powered b= www.referate>gratis.ro
f i
Y Y 5
> concentraia solutului 7HCl8 n faza gazoas la intrareio respecti ieiredin
coloan5 S Qmol HCl FQmol aerT
f i
X X 5
> concentraia solutului 7HCl 8 n faza lichid la intrare i respecti iesire din
coloan5 SQmol HCl FQmol aerT
Pentru coloan se poate scrie urmtoarea ecuaie de bilan de materialeD
'
A
E 0 7ci > cf8 E * 7Af > Ai8
unde D
A
N
> debitul de solut transferat din faza gazoas n faza lichid S Qmol HCl FhT.
-ate de proiectare D
P E # atmM
,
1
E2/"" m
.
Fh M > debit amestec gazosM
ci E !<" mgFm
.
M > concentraia HCl n amestecul iniial M
G E <.5< H M > grad de separare al amestecului M
I E #5! M > coeficient de eBces al absorbantuluiM
Ai E " M > concentraia HCl din absorbant
T E !"dC 5 > temperatura absorbantului la intrare M
Kn continuare se calculeaz debitul de aer ca fiindD
0 E 0
e
7#>c
i
8
%ndeD 0 E 0 > debit de aer SQmol aerFhTM
0e E debitul de fluB gazos SQmol aerWHClFhT

i
Y
ci > concentraia iniial a HCl n faz gazoas SQmol HClF Qmol aer TM
iar
f V
m
M
G
V


unde D
v
M
E debitul olumic de amestec gazos5 Sm h F
.
T M
m
V
E olumul molar 5 SQmolFmOTM
/ 5 !!
m
V
SQmolFmOTM
":# 5 !/#
/ 5 !!
2/""
f G
SQmoli gaz7aerWHCl8
Pentru calcularea debitului de aer este neoie sa se stie aloarea lui
i
Y
care se calculeaz
astfelD
/ / . / .
#" :; 5 #
2 5 .9
/ 5 !!
#" < 5 ! F #" < 5 ! F !<"


i i
Y m kg m mg y
1
]
1

ap kmoli
HCl kmoli
tiindu>se alorile lui 0e si
i
Y
5 0 are aloareaD
1
]
1h
aer kmoli
G "!; 5 !/# 8 #" :< 5 # # 7 ":# 5 !/#
/
Kn scopul caracterizrii eoluiei procesului de absorbie se introduce noiunea de grad de
separareD
i
f
i
f i
i
A
Y
Y
Y G
Y Y G
Y G
N

#
8 7
i are aloare D GE<.5< H
Powered b= www.referate>gratis.ro
tiindu>se relaia de legtur dintre G 5 f
Y

i
i
Y
i alorile lui G i
i
Y
se calculeazD
1
]
1


,
_


,
_
aer kmoli
HCl kmoli
Y Y
i f
2 /
#" ";2; 5 #
#""
< 5 <.
# #" :; 5 #
#""
#
Iar f
y
esteD
[ ] [ ] [ ]
. . . 9
2
F !/ F 9<. 5 #: F #" 9<. 5 #:
/ 5 !!
2 5 .9 #" ";2; 5 #
m mg m mg m kg y
f
<

7aloare
ce reprezint ;" H din C,AE ." SmgFmOT8
Kn continuare se calculeaz debitul molar5 debitul masic i debitul olumic de HCl la
intrarea n coloan 5 ca fiindD
0 [ c
i
E !/#5"!;[#5:;[#"
/
E /5!<[#"
!
S

T
0 [ c
i
[ .952 E !/#5"!;[#5:;[#"
/
[.952E#5299 S
h HCl kg F
T
[ ] h m Y G
i
F #" #". 5 <9 / 5 !! #" :; 5 # "!; 5 !/# / 5 !!
. ! /

-ebitul masic de aer n coloana de absorbie esteD
0 [ !;5<E !/#5"!;[!;5<E9<925:# S T
-eci se poate calcula cantitatea de HCl transferat din aer n ap 5'
A
5 ca debite molare
i masice5 ca fiindD
'
A
E 0 [ 7c
i
> c
f
8 E!/#5"!;[7#5:;[#"
/
> #5";2;[#"
2
8E /5""9[#"
!


'
A
E/5""9 [ #"
!
[ .952 E #5/9!! S T
Calculul debitului de absorbant 7*8 @i concentraia HCl n ap 7A
f
8
Calculul debitului de absorbant se face utilizJnd ecuaiaD
* E I [ *
min
5SQmol apFhT
unde D *> consum real de absorbant M
I > coeficient de eBces al absorbantului.
I E #5!
*
min
E debit minim de absorbant SQmol C F hT
ar debitul minim de absorbant5
min
L
5 se calculeaz cu relaiaD
i f
A
X X
N
L

^
min
Powered b= www.referate>gratis.ro
Af^ E AmaB
A
^
f
E A
maB
E aloarea de echilibru a lui B
f
pentru care concentraia la ie@ire c
f
n faz gazoas M
-eterminarea debitului minim de absorbant implic cunoaterea concentraiei solutului
din faza lichid final la echilibru corespunztoare concentraiei solutului din faza gazoas
iniial. Acest lucru necesit date de echilibru .
-eterminarea concentraiei B
^
f
se poate face grafic5 sau la concentraii mici analitic 5
utilizJnd ecuaia Henr=D
P
A
E H
A [
B
A

unde D P
A
> presiunea parial a solutului n faz gazoas .
H
A
>constanta Henr= pentru componentul A 7HCl8M
B
A
>fracia molar a solutului 7HCl 8 din faza lichid.
Conform legii lui -alton putem scrie D

A
A
y
P
P

%nde D P
A
E presiunea parial a HCl n amestecul gazos M
P E presiunea total M
=
A
E fracia molar a componentului HCl.
-eci 5 P
A
E P [ =
A
5 relaie pe care o nlocuim n ecuaia Henr=D
P [ =
A
E H
A
[ B
A
(e determin fracia molar a HCl din amestecul gazos ca fiindD
1
]
1

gaz kmoli
HCl kmoli
Y
Y
y
i
i
Ai
/
/
/
#" ::< 5 #
#" :; 5 # #
#" :; 5 #
#
H
A
E "5""!"< [#"
9
mmHg E !5:2 atm.7&.C. Tudose5?enomene de transfer i utila4e n
industria chimic5pg.##!8.
Kn continuare se calculeaz raportul molar a HCl din amestecul de ap si HClD
1
]
1

8 7
#" /9< 5 9
:2 5 !
#" ::< 5 # #
2
/
HCl ap kmoli
HCl kmoli
p
y p
x
A
Ai
A
1
]
1

ap kmoli
HCl kmoli
x
x
X X
A
A
A f
2
2
2
^
#" /9< 5 9
#" /9< 5 9 #
#" /9< 5 9
#
"
i
X
tiindu>se alorile
^
f i
X si X
se poate calcula aloarea debitului minim de absorbant5 ca
fiindD
1
]
1

h
ap kmoli
X
N
L
f
A
!9 5 9#<
#" /9< 5 9
#" ""9 5 /
2
!
^
min
Powered b= www.referate>gratis.ro
Kn continuare se calculeaz debitul de absorbant i apoi concentraia solutului n faza
lichid la ieirea din coloanD
1
]
1


h
ap kmoli
L L ##! 5 :/. !9 5 9#< ! 5 #
min
1
]
1

ap kmoli
HCl kmoli
L
N
X X X L N
A
f i f A
2
!
#" .<# 5 2
##! 5 :/.
#" ""9 5 /
8 7
Pe baza celor calculate pJn acum se ntocme@te bilanul de materiale la intrare @i la
ie@ire din coloana de absorbie .
Tabelul 2.!.#. 6ilanul de materiale la intrare
Intrare
?aza Component -ebit
Concentrai
e
Qmol Fs Qg Fs s m F
.
A7c8 B7=8
x 7
y
8
A
2
#" #<! 5 #

2
#" 2"; 5 /.

2
#" :"# 5 !9

/
#" :; 5 #

/
#" ::< 5 #

0azoasa 6
!
#" 9<2 5 9

#5<.2 #5/<<:
!
#" <; 5 <<

!
#" <; 5 <<

Total
!
#" 9<9! 5 9

#5<.2// #5/<<<: # #
A " " " " " "
*ichida C
!
#" 9/! 5 !"

.5:#29
.
#" :#29 5 .

# # #
Total
!
#" 9/! 5 !"

.5:#29
.
#" :#29 5 .

# # #

Tabelul 2.!.!. 6ilanul de materiale la ieire
Iesire
?aza Component -ebit
Concentrai
e
QmolFs QgFs m
.
Fs A7c8 B7=8
x 7
y
8
A
:
#" !: 5 :

2
#" 92/ 5 !

2
#" 9!; 5 #

2
#" ";2; 5 #

2
#" ";2; 5 #

0azoasa 6
!
#" 9<2 5 9

#5<.2 #5/<<:
!
#" << 5 <<

!
#" << 5 <<

Total
!
#" 9<2 5 9

#5<.2"! #5/<<:# # #
A
9
#" #!; 5 ##

/
#" "9! 5 /

/
#" 9". 5 !

2
#" .<# 5 2

2
#" .<# 5 2

*ichida C
!
#" 9/! 5 !"

.5:#29
.
#" :#29 5 .

<<5<<[#"R <<5<<[#"R
Total
!
#" 9/. 5 !"

.5:#9
.
#" <:9 5 .

# #
Pe baza datelor obinute se construie@te curba de echilibru c
A
funcie de A
A

Pentru construirea curbei de echilibru se procedeaz astfel D
#. (e admit alori pentru B 7fracia molar a HCl n ap 8 de la " pJn la o aloare superioar
a lui B care s fie mai mare decJt aloarea calculat din A
f
.
"
i
x
Powered b= www.referate>gratis.ro
1
]
1

+

+

8 7
#" .<# 5 2
#" .<# 5 2 #
#" .<# 5 2
#
2
2
2
ap HCl kmoli
HCl kmoli
X
X
x
f
f
f
?igura 2.!. 0raficul cu linia de operare sicea de echilibru
-eterminarea concentratiei A
f

^
!. (e alege un pas
gBE#[#"
.. Conform ecuaiei Henr= @i ecuaiei -alton 5 pentru fiecare B admis se calculeaz p
^
HCl
5 =
^
HCl.
Pentru BE" aemD
"
"
"
"

X
Y
y
p
HCl
HCl
Pentru
2
#" #

x aemD
2
2
2
2
#" #
#" :2 5 !
#" :2 5 !
#" :2 5 !

X
Y
y
p
HCl
HCl
Pentru
2
#" !

x aemD
2
2
2
2
#" !
#" 2 5 2
#" 2 5 2
#" 2 5 2

X
Y
y
p
HCl
HCl
Pentru
2
#" .

x aemD
2
2
2
2
#" .
#" !2 5 ;
#" !2 5 ;
#" !2 5 ;

X
Y
y
p
HCl
HCl
Pentru
2
#" /

x aemD
2
2
2
2
#" /
#" ##
#" ##
#" ##

X
Y
y
p
HCl
HCl
Pentru
2
#" 2

x aemD
2
2
2
2
#" 2
#" :2 5 #.
#" :2 5 #.
#" :2 5 #.

X
Y
y
p
HCl
HCl
Pentru
2
#" /9< 5 9

x
aemD
2
2
2
2
#" /9< 5 9
#" :< 5 #:
#" :< 5 #:
#" :< 5 #:

X
Y
y
p
HCl
HCl
Pentru
2
#" :

x aemD
2
2
2
2
#" :
#" !2 5 #<
#" !2 5 #<
#" !2 5 #<

X
Y
y
p
HCl
HCl
Powered b= www.referate>gratis.ro
Pentru
2
#" ;

x aemD
2
2
2
2
#" ;
#" !!
#" !!
#" !!

X
Y
y
p
HCl
HCl
Tabelul 2.!... Presiunea parial a solutului din faza gazoas la diferite concentraii
'r. Crt
x
HCl
p
HCl
y
X Y
# " " " " "
!
2
#" #

2
#" :2 5 !

2
#" :2 5 !

2
#" #

2
#" :2 5 !

.
2
#" !

2
#" 2 5 2

2
#" 2 5 2

2
#" !

2
#" 2 5 2

/
2
#" .

2
#" !2 5 ;

2
#" !2 5 ;

2
#" .

2
#" !2 5 ;

2
2
#" /

2
#" ##

2
#" ##

2
#" /

2
#" ##

9
2
#" 2

2
#" :2 5 #.

2
#" :2 5 #.

2
#" 2

2
#" :2 5 #.

:
2
#" /9< 5 9

2
#" :< 5 #:

2
#" :< 5 #:

2
#" /9< 5 9

2
#" :< 5 #:

;
2
#" :

2
#" !2 5 #<

2
#" !2 5 #<

2
#" :

2
#" !2 5 #<

<
2
#" ;

2
#" !!

2
#" !!

2
#" ;

2
#" !!

Powered b= www.referate>gratis.ro
2...-imensionarea coloanei de absorbie
2...#.Calculul diametrului coloanei cu umplutur
-iametrul coloanei cu umplutur se determin funcie de debitul de amestec gazos care
intr n coloan conform ecuaieiD
f
v
i
i
f v
v
M

v M
/
/
!
5SmT
undeD
V
M
Edebitul olumic de amestec gazos ce intr n coloan5 SmOFsTM
f
v
Eiteza ficti a gazului n coloana cu umplutur7reprezint iteza cu care gazul
circul prin coloan ca i cum nu ar eBista umplutur85 SmFsTM
-iEdiametrul interior al coloanei cu umplutur5 SmTM
-in datele de proiectare se cunoaste D
V
M
E 2/"" SmOFhT E#52 SmOFsT.
1iteza ficti 5 f
v
5 se calculeaz funcie de iteza de nec 5
i
v
5 itez ce se poate
determina cu a4utorul ecuaiei lui NafaroD
#!2 5 "
!2 5 "
.
#9 5 " !
:2 5 # lg

,
_


,
_

,
_l
g
l
l g i
G
L
A
g
a vundeD aEsuprafaa specific a umpluturii5 SmRFmOTM
hEolumul liber al umpluturii5 SmOFmOTM
g

Edensitatea amestecului gazos care circul prin coloan5 SQgFmOTM


l

Edensitatea apei5 SQgFmOTM


l

EJscozitatea dinamic a apei5 ScPTM


AEconstant numeric ce depinde de tipul de umplutur5
*Edebitul masic de absorbant5 SQgFsTM
0Edebitul masic de aer5 SQgFsTM
Pentru calcularea itezei de nec se cunosc urmtoarele dateD
a i h se scot din tabel funcie de dimensiunile corpurilor de umplere pentru inelele
i au alorileD
a E.." S mRFmOT
h E"5:# S mOFmOT
densitatea amestecului gazos se calculeaza funcie de densitatea aerului5
aer

5 i
densitatea acidului clorhidric 5
HCl

5cu a4utorul formuleiD


HCl HCl aer aer g
y y +
unde
aer
y
b
5 respecti
b
HCl
y
sunt fraciile masice ale aerului5 respecti a acidului clorhidric din
amestecul gazos i au alorileD
aer
y
E<<5<::2
!
#"

S Qg HClFQg amestec gazosT


HCl
y
E!5!/9;
/
#"

S Qg aerFQg amestec gazosT


iar alorile densitilor aerului5 respecti a acidului clorhidric au alorileD
aer

E#5!< SQg aerFmOT


HCl

E#529 SQg HClFm


.
T
Conform acestor date densitatea amestecului gazos are aloareaD
!< 5 # """#<2 5 " !;<:# 5 # 29 5 # #" !/9; 5 ! !< 5 # #" <::2 5 <<
/ !
+ +

g
SQgFmOT
densitatea apei are aloareaD
l

E#""" SQgFmOT
Jscozitatea apei are aloareaD
l

E#ScPT
pentru umpluturi cu inele 5A are aloareaD
AE"5"!!
debitul masic de absorbant5 respecti de aer au alorileD
*E.5:#29 SQgFsT
0E#5<.2 SQgFsT
CunoscJnd aceste date se poate calcula deci aloarea itezei de nec5i anumeD
( ) ( )
[ ] s m v
v v v
v v
v
!
! ! !
! !
!
F "/< 5 #
#"": 5 # #../ 5 " #!#! 5 " #" #!#! 5 "
;:/; 5 " #!#! 5 " lg /.2/ 5 " #:: 5 # :2 5 # "!! 5 " #!#! 5 " lg
#"""
!< 5 #
<.2 5 #
:#29 5 .
:2 5 # "!! 5 "
#""" :# 5 " ;# 5 <
# !< 5 # .."
lg
! ! ;:/; 5 " !
! !
#!2 5 " !2 5 "
.
#9 5 " !

,
_


,
_

,
_

1iteza ficti reprezint o aloare ntre "5; i "5< din iteza de nec. Kn cazul acesta s>a
ales ca iteza ficti s fieD
f
v
E"5;[#5"/<E"5;.<! S mFsT
CunoscJnd aloarea itezei fictie se poate calcula diametrul interior5
i

5ca fiindD
[ ] m
i
2"< 5 #
;.<! 5 " #/ 5 .
2 5 # /

tiind aloarea diametrului interior5


i

5 se poate calcula i diametrul eBterior5


ext

5 al
coloanei de absorbie 5 ca fiindD
+ !
i ext

unde i este grosimea peretelui coloanei de absorbie i are aloarea de !2 mm. Aadar aloarea
diametrului eBterior 5
ext

5 esteD
ext

E#52"< W!["5"!2E#522< SmT


2...!. Calculul nlimii coloanei cu umplutur
Knlimea coloanei cu umplutur este determinat de nlimea stratului de umplutur din
coloana de absorbie.Knlimea umpluturii ntr>o coloan de absorbie se poate calcula prin .
metodeD
#.din aria de transfer de mas determinat din ecuaia de proiectare5 i anumeD

a H"

A
i
/
!
undeD AEsuprafaa de transfer de mas corespunztoare umpluturii5 SmRTM
i

Ediametrul interior al coloanei cu umplutur5 SmTM


HuEnlimea stratului de umplutur5 SmTM
jEcoeficientul de udare al umpluturii.
a E suprafaa specific a umpluturii5 SmRFmOTM
!.-in numarul de trepte teoretice de contact si inaltimea echialenta cu o treapta
teoreticaD

#$%% & H
% "

%ndeD
%
&
E numarul de trepte teoretice
I+TT E inaltimea echialenta unei trepte teoretice e contact
.. -in numarul unitatilor globale de transer si inaltimea unitatii globale de transfer

#'% N'% H
"

%nde D '%T Enumarul unitatilor de tansfer
I%T E inaltimea globala a unitatii de transfer
#. -eterminarea nlimii umpluturii din aria de transfer de mas se realizeaz calculJnd mai
ntJi suprafaa de transfer de mas din ecuaiile de transfer de mas raportate la cele doua faze.
+cuaiile de transferde mas pentru cele doua faze suntD
pentru raportarea la faza gazoas5 ecuaia de transfer de mas are formaD
Ame( g g A
Y A ) N
pentru raportarea la faza lichid5ecuaia de transfer de mas are formaD
Ame( l l A
X A ) N
undeD
A
N
Edebitul de acid clorhidric separat n coloan5SQmolFsTM
g
)
Ecoeficientul global de transfer de mas cJnd raportarea se face la faza gazoas5
SQmolFmR[sTM
l
)
Ecoeficientul global de transfer de mas cJnd raportarea se face la faza lichid5
SQmolFmR[sTM
Ame(
Y
E fora motrice global a transferului de mas cJnd raportarea se face la faza
gazoas5 SQmol HClFQmol aerTM
Ame(
X
Efora motrice global a transferului de mas cJnd raportarea se face la faza
lichid5 S Qmol HClFQmol apTM
l g
A A 5
Earia de transfer de mas cJnd raportarea se face la faza gazoas5respecti la faza
lichid5 SmRT.
2...!.#. Calculul coeficienilor globali de transfer de mas
Coeficienii globali de transfer de mas se calculeaz cu a4utorul coeficienilor
indiiduali de transfer de mas 5determinai la rJndul lor utilizJnd relaii criteriale.
Coeficientul global de transfer de mas raportat la faza gazoas5N=5 se calculeaz cu
relatiaD
x y
y
k
m
k
)
+

#
#
iar coeficientul global de transfer de mas raportat la faza lichid5NB5 se calculeaz cu relaiaD
y x
x
k m k
)

# #
#
undeD x y
k k 5
E coeficienii indiiduali de transfer de mas prin filmul gazos i respecti lichidM
m E panta medie a curbei de echilibru.
Pentru faza gazoas
Pentru calculul coeficientului indiidual de transfer de mas n filmul gazos n cazul
utilizrii umpluturii constituit din inele &aschig se folosssete releiaD
.. 5 " ; 5 "
&e *c C *h
undeD (hEcriteriul (herwoodM
&eEcriteriul &e=noldsM
(cEcriteriul (chmidtM
CE constant adimensional ce poate lua alori ntre "5# i "5!.Kn acest caz aloarea lui C
este #52.
Pentru calcularea criteriului (herwood se utilizeaz urmtoarea relaieD
g a
g

( k
*h
5

undeD g a

5 Ecoeficientul de difuzie a HCl n aer 5i are aloareaD


9
5
#" #.


g a

SmRFsT 7Palo5pg. 2!"8


Qg E coeficientul indiidual de transfer de mas 5 raportat la faza gazoas5 SmFsTM
d E diametrul echialent al corpurilor de umplere 5 ,5 i se calculeaz cu relaiaD
.
9

p
V
(
unde 1p este olumul unui corp de umplere5mO5 i se calculeaz cu relaiaD
( )
! !
/
i e p

H
V


undeD HEnlimea corpului de umplere5SmTM
e

Ediametrul eBterior al corpului de umplere5 SmTM


i

Ediametrul interior al corpului de umplere5 SmT.


Pentru Inele &asching7n grmad8 din ceramic de dimensiuni #2B#2B! 7mm8 aemD
HE#2 SmmTE
.
#" #2

SmT
-eE#2 SmmTE
.
#" 22

SmT
s
e i
!
unde s este grosimea peretelui corpului de umplere i este sE! SmmTE
.
#" !

SmT5 iar diametrul
interior al corpului de umplere esteD
-
i
E#2 > ![!E## SmmT E
.
#" ##

SmT
Conform datelor de mai sus olumul unui corp de umplere esteD
( ) ( ) [ ]
9
!
.
!
.
.
#" !!/9 5 # #" ## #" #2
/
#" #2 #/ 5 .

p
V SmOT
tiind aloarea lui 1p se poate calcula diametrul echialent al corpurilor de umplere5d5
aJnd aloareaD
!
.
9
#" .!; 5 #
#/ 5 .
#" !!/9 5 # 9( S mT
Conform datelor obinute pJn acum criteriul (herwood capt formaD
g
g
k
k
*h

2. 5 #"!#
#" #.
#" .!; 5 #
9
!
Pentru calcularea alorii criteriului &e=nolds se utilizeaz relaiaD
g
g
a
+

/
&e
undeD aEsuprafaa specific a umpluturii5mRFmO5i are n cazul de fa aloareaD
aE.." SmRFmOT
kgEJscozitatea fazei gazoase 5Pa[s5 i are aloareaD
g

E"5"#; ScPTE#5;[#"
2
SPa[sT
ZgEdebitul masic specific de gaz5 SQgFmR[sT 5 i se calculeaz cu relaiaD
!
/

G
+
g

undeD 0Edebitul masic de aer5 SQgFsT5 i are aloarea D


0E#5<.2 SQgFsT
-E diametrul interior al coloanei de absorbie5 SmT5 i are aloareaD
-E#52"< SmT
tiind alorile lui 0 i ale lui -5 se determin aloarea lui Zg ca fiindD
";!2 5 #
2"< 5 # #/ 5 .
<.2 5 # /
!

g
+
SQgFmR[sT
CunoscJnd alorile lui a5 kg i Zg se poate calcula criteriul &e=nolds care capt
aloareaD
<9 5 :!;
#" ; 5 # .."
";!2 5 # /
&e
2

Pentru calcularea alorii criteriului (chmidt se folosete relaiaD


g a g
g

*c
5

undeD g

E Jscozitatea fazei gazoase 5 Pa[s5 i are aloareaD


g

E "5"#; ScPT E#5;[#"


2
SPa[sT
g

Edensitatea amestecului gazos 5SQgFmOT 5i are aloareaD


P g E #5!< SQgFmOT 7aloare calculat la subcapitolul 2...#8
-a5g E coeficientul de difuzie a HCl n aer5 i are aloareaD
9
5
#" #.


g a

SmRFsT 7Palo5pag2!"8
Conform datelor de mai sus 5criteriul (chmidt are aloareD
":/ 5 #
#" #. !< 5 #
#" ; 5 #
9
2

*c
tiind alorile criteriului &e=nolds5a lui (chmidt i a lui C se poate calcula criteriul
(herwood ca fiindD
( ) ( ) <9# 5 !< "!/ 5 # "2; 5 #<2 #2 5 " ":/ 5 # <9 5 :!; #2 5 "
.. 5 " ; 5 "
*h
CunoscJnd cele doua forme ale criteriului (herwood i egalJndule se poate afla aloare
coeficientului indiidual de transfer de mas 5Qg.Aadar conform datelor obinute aloarea
coeficientului indiidual esteD
"!<.. 5 "
2. 5 #"!#
<9# 5 !<
<9# 5 !< 2. 5 #"!#
g g
k k
SmFsT
KntrucJt coeficientul indiidual de transfer de mas trebuie sa aib ca untitate de msur
SQmol HClF7s[mR[Qmol HClF Qmol aer8T5aloarea obinut anterior n mFs se mulete cu
densitatea gazului5Pg5 i se mparte la masa molecular5,5 a gazului.-eoarece raportul dintre
densitate i masa molecular reprezint inersul olumului molar51m5 coeficientul indiidual 5
Q= poate fi scrisD
.
#" ."< 5 #
/ 5 !!
"!<.. 5 "


m
g g
g y
V
k
M
k k

1
1
1
1
]
1


kmolaer
kmolHCl m s
kmolHCl
!
Pentru faza lichid
Coeficientul indiidual de transfer de mas din faza lichid se determin din criteriul
(helwood5(h5 din ecuaia criterial aleas pentru faza lichidD
& m
*c C *h &e
undeD coeficientul i eBponenii m i n sunt tabelai n tabelul :.!.:Fpg.##/ 7 ?enomene de
transfer i utila4e n industria chimic $ndrumar de proiectare8.Pentru Inele &aschig de
dimensiuni #2B#2B! au alorileD
CE "5"#. M mE"52" M nE"52 pentru Zll.;".
-eci 5
2 5 " 2 5 "
&e "#. 5 " *c *h
unde D &eE criteriul &e=noldsM
(c Ecriteriul (chmidt.
Criteriul &e=nolds se calculeaz cu relaiaD
l e
l
(
+

/
&e
n careD Z
l
E debitul masic de lichid SQgFmR[hTM
k
l
E Jscozitatea apei la temperatura din coloan SPa[sT57din Palo8 i are aloareaD
k
l
E
.
#"

SPa[sT
d
e
Ediametrul echialent SmT 5ce se calculeaz cu relaiaD
d
e
E 5 SmT
unde a este suprafaa specific a umpluturii SmRFmOT i are aloareaD aE//" mRFmO.-eci de capt
aloareaD
.
#" ". 5 .
.."
#


e
(
SmT
Pentru calcularea debitului masic specific de lichid se folosete relaiaD
!
/

L
+
l

SQgFmR[sT
n careD *E debitul masic de absorbant5SQgFsT i are aloareaD
*E .5:#29 SQgFsT
-E diametrul interior al coloanei de absorbie5SmT i are aloareaD
- E #52"< SmT
CunoscJnd aceste alori se poate calcula aloare lui Zl D
":;9 5 !
2"< 5 # #/ 5 .
:#29 5 . /
!

l
+
SQgFmR[sT
tiind alorile Zl5 de i kl se poate calcula aloarea criteriului &e=nolds ca fiindD
.
. .
#" ". 5 !://
#" #" ". 5 .
":;9 5 ! /
&e


Pentru calcularea criteriului (chmidt5(c5 se utilizeaz relaiaD
l a l
l

*c
5

n careD k
l
E Jscozitatea apei la temperatura din coloan SPa[sT i are aloareaD
k
l
E
.
#"

SPa[sT
P
l
E densitatea apei SQgFmOT i are aloareaD
P
l
E<<; SQgFmOT
-A5lE coeficientul de difuzie a HCl n ap SmOFsT i are aloareaD
<
5
#" :9 5 #


l a

SmRFsT
Conform acestor date aloarea criteriului (chimdt esteD
.! 5 29<
#" :9 5 # <<;
#"
<
.

*c
tiind alorile criteriului &e=nolds i a lui (chmidt se poate calcula criteriul (herwood ca
fiindD
( ) ( ) ;#: 5 2#. ;9 5 !. 2## 5 #929 "#. 5 " .! 5 29< #" ". 5 !:// "#. 5 "
2 5 "
2 5 "
.
*h
1aloarea criteriului (herwood se calculeaz cu a4utorul eBpresieiD
g a
l

l k
*h
5

n careD Q
l
E coeficientul indiidual de transfer de mas prin filmul lichid5SmFsT
l Elungimea caracteristic SmT5 i se calculeaz cu relaiaD

.
!
!
g
l
l
l

5SmT
undeD
kl EJscozitatea apei SPa[sT i are aloareaD
klE #"mO SPa[sT
Pl E densitatea apei SQgFmOT i are aloareaD
PlE<<; SQgFmOT
g Eacceleraia graitaional SmRFsT i are aloareaD
gE<5;# SmRFsT
Cu a4utorul acestor date aloarea lungimii caracteristice 5l5 esteD
( )
2
.
!
!
.
#" 9; 5 /
;# 5 < <<;
#"

l SmT
-eci criteriul (herwood capt formaD
l
l
k
k
*h

< 5 !92<"
#" :9 5 #
#" 9; 5 /
<
2
CunoscJnd cele doua forme ale criteriului (herwood i egalJndule se poate afla aloare
coeficientului indiidual de transfer de mas 5Ql.Aadar conform datelor obinute aloarea
coeficientului indiidual esteD
!92<"5<[Q
l
E2#.5;#:
!
#" <.!. 5 #
< 5 !92<"
;#: 5 2#.


l
k
SmFsT
KntrucJt coeficientul indiidual de transfer de mas trebuie sa aib ca untitate de msur
Qmol HClF7s[mR[Qmol HClF Qmol ap85aloarea obinut anterior n mFs se mulete cu
densitatea apei5 P
l
5 i se mparte la masa molecular 5 ,5 a apei5 i Q
x
poate fi scrisD
1
1
1
1
]
1ap kmoli
HCl kmoli m s
HCl kmoli
M
k k
l
l
l x !
!
":#/ 5 #
#;
<<;
#" <.!. 5 #
Panta medie a curbei de echilibru 5m5 conform graficului esteD
( )
( )
:2< 5 !
#" / 9
#" ## 2 5 #9
2
2

,C
A,
tg m
Acum se pot calcula coeficienii globali de transfer de masD
.
.
#" ./"9 5 #
299: 5 ! </! 5 :9.
#
":#/ 5 #
:2 5 !
#" ."< 5 #
#
#

y
)
.
.
#" 2;; 5 .
:<: 5 !:: <.. 5 "
#
#" ."< 5 # :2 5 !
#
":#/ 5 #
#
#

x
)
2...!.!. Calculul forei motrice medie a procesului
Pentru liniile de echilibru i operare drepte 5fora motoare a operaiei de absorbie este
dat de media logaritmica diferenelor eBtreme de potenial.Pentru gcmed i gAmed se
utilizeaz ecuaiileD
!
#
! #
ln
Y
Y
Y Y
Y
me(!
#
! #
ln
X
X
X X
X
me(-aca D
!
#
X
X

sau
!
#
Y
Y

! 5atunci gcmed i gAmed se calculeaz astfelD


!
! #
Y Y
Y
me(
+

!
#
X X
X
me(
+


?ig 2...#. Calculul diferenelor gc
#
i gc
!
?ig. 2...!.Calculul diferenelor gA
#
i
gA
!
Concentraiile de echilibru
^ ^ ^ ^
5 5 5
f i f i
X X Y Y
se determin pe baza legii lui Henr=D
8 # 7 #
8 # 7 #
8 # 7 #
8 # 7 #
^
^
^
^
k X
X k
Y
k X
X k
Y
k Y
Y k
X
k Y
Y k
X
i
i
f
f
f
i
i
i
f
f
f
i
+

n care Q este constanta de echilibru i este D Q E


Conform acestor relaii alorile concentraiilor de echilibru suntD

2 ^
#" .< 5 "


i
X
SQmoli HClFQmoli apT

2 ^
#" /9< 5 9


f
X
SQmoli HClFQmoli apT

2 ^
#" ;! 5 #/


i
Y
SQmoli HClFQmoli aerT

"
^

f
Y
SQmoli HClFQmoli apT
(e cunoscD
"
i
X
SQmoli HClFQmoli apT
2
#" .<# 5 2


f
X
SQmoli HClFQmoli apT
/
#" :; 5 #


i
Y
SQmoli HClFQmoli aerT
2
#" ";2; 5 #


f
Y
SQmoli HClFQmoli aerT
CunoscJnd alorile concentraiilor de echilibru i cele ale concentraiilor ale liniei de
operare putem aflaD

2 2 2 ^
#
#" ":; 5 # #" .<# 5 2 #" /9< 5 9


f f
X X X
SQmoli HClFQmoli apT
2 2 ^
!
#" .< 5 " " #" .< 5 "


i i
X X X
SQmoli HClFQmoli apT

2 2 / ^
#
#" <; 5 ! #" ;! 5 #/ #" :; 5 #


i i
Y Y Y
SQmoli HClFQmoli aerT
2 2 ^
!
#" ";2; 5 # " #" ";2; 5 #


f f
Y Y Y
SQmoli HClFQmoli aerT
Pentru a afla ce formul se folosete pentru calcularea forei motoare medie calculmD
! :9/# 5 !
#" .< 5 "
#" ":; 5 #
2
2
!
#
>

X
X
deci D gAmed E
2
2
2
2 2
#" 9:: 5 "
#" .< 5 "
#" ":; 5 #
ln
#" .< 5 " #" ":; 5 #


SQmoli HClFQmoli apT
! ://2 5 !
#" ";2; 5 #
#" <; 5 !
2
2
!
#
>

Y
Y
deci D
2
2
2
2 2
#" ;:9! 5 #
#" ";2; 5 #
#" <; 5 !
ln
#" ";2; 5 # #" <; 5 !me(
Y
SQmoli HClFQmoli apT
&eenim la ecuaia transferului de masD
'
A
E
Y
) [A[ gcmedE
X
) [A[ gAmed
(e scoate A ca fiindD
me( X
A
me( Y
A
X )
N
Y )
N
A

#.
/#9 5 //!
#" ;:9! 5 # #" ./"9 5 #
#" #!:; 5 ##
2 .
9

A
SmRT
!.
#"; 5 /2;
#" 9:: 5 " #" 2;; 5 .
#" #!:; 5 ##
2 .
9

A
SmRT
-ar D


a H"

A
i
/
!
i se scoate Hu ca fiindD
[ ]
[ ] m
a
A
H"
m
a
A
H"
i
i
;9. 5 "
< 5 " .." 2"< 5 # #/ 5 .
#"; 5 /2; / /
;.. 5 "
< 5 " .." 2"< 5 # #/ 5 .
/#9 5 //! / /
! !
! !


2...!...Calculul inaltimii umpluturii din numarul de trepte teoretice si inaltimea
echialenta a unei trepte teoretice
#$%% & H
% "

Inaltimea echialenta cu o treapta teoretica se poate determina eBperimental sau
folosind ecuatii empirice din literatura. Aceasta marime depinde de dimensiunile si forma
umpluturii5 geometria aparatului5 natura sistemului de lucru 5 de hidrodinamica fazelor si
de modul de contactare a acestora.In cazul de fata se a utiliza urmatoarea ecuatieD
&elatia NafaroD

/ 5 "
! 5 #
#
!""
f
v a
#$%%
,
_


%ndeD h E olumul liber al umpluturii5 SmOFmOTM
a E suprafata specifica a umpluturii5 SmRFmOTM
f E iteza fictia a gazului5 SmFsT M
'umarul de trepte teoretice se determin prin metoda grafic5 pentru aceasta se
reprezint n sistemul de coordonate cA 5 AA 5 curba de echilibru i linia de operare.
?ig. 2..`..-iagrama de echilibru
%
& E ; trepte
#$%% "5#.2
Knlimea coloanei cu umplutur esteD
"; 5 # #.2 5 " ; H"
SmT
Pentru calculul nalimii coloanei de absorbie se alege
;9. 5 " H"
SmT
2..... Calculul nlimii coloanei
(e calculeaz folosind formulaD
c
h H H H" H + + + !
! #
%nde D H E nalimea coloanei de absorbie5 SmTM
c
h
E nlimea capacului5 SmT5 i are aloarea de "5/2 SmT M
H
#
E nlimea de deasupra umpluturii i are aloarea de "52 SmTM
H
!
E nlimea de dedesubtul umpluturii i are aloarea de # SmT M
HE "5;9. W "52 W # W !["5/2 E .5!9. SmT
2./. -imensionarea racordurilor coloanei cu umplutur
Kn orice tehnologie din industria chimic se folosesc materiale solide5 lichide i
gazoase care sunt n continu micare. Transportul gazelor i lichidelor este comod5
deoarece acestea au proprietatea de a curge. Pentru transportul solidelor se folosesc alte
tehnici i anumeDdizolarea solidului ntr>un lichid5 mrunire5 antrenare cu un
gaz7transport pneumatic85 sau cu un lichid.
Transportul fluidelor se face prin conducte i canale7fluidul nu umple seciunea
canalului8.
-imensiunile conductelor5 diametrul i lungimea5 depind deD debitul i
proprietile fluidului transportat i distana de transport. *ungimea conductelor nu se
calculeaz ci se stabilete n funcie de condiiile de amplasare a utila4elor ntre care se
realizeaza transportul.
&acordurile coloanei de absorbie au rolul de a alimenta i respecti de a eacua
fazele din i n coloan. )rice racord este format dintr>o ea i o flan ansamblate
prin sudur5 acesta permiJnd coneBiunea coloanei cu celelalte elemente ale instalaiei.
-iametrul oricrui racord se calculeaz din debitul olumetric de fluid care
circul prin racordD
v
Mv
(
(
v Mv
/
/
!
undeD , E debitul masic de fluid ce circul prin racord 5 SQgFsT M
E iteza de circulaie a fluidului prin racord 5 SmFsT5 7&.C. Tudose i
colaboratorii 5#<<"5 Tabel :.<.#. 5 pag. !:"8D
> pentru faza gazoasaD E #!n#9 mFsM
> penrtru faza lichid D E #. mFs la intrare
Pentru faza lichida la iesireDE.
d E diametrul interior al racordului 5 SmT.
1aloarea diametrului obinut prin calcul se rotun4e@te la o aloare nominal
conform (TA( /"/F.>;;7&.C. Tudose i colaboratorii 5 #<<" 5 AneBa 2 5 pag. .2!8.

?ig. 2./.#. Coloana de absorbie cu numrul racordurilor
&acord #D racordul de alimentare a amestecului gazos aer i HCl n coloanD
v
G
(

o /
#
undeD 0 E #52 s m F
.
M
E#/ mFsM
m ( .9< 5 "
#/ #/ 5 .
2 5 # /
#

X
#! /"9
2

A&exa
*%A*
(
mm
&acord ! D racordul de eacuare a aerului cu HClD
v
G
(

/
!
undeD 0E#5/<<: s m F
.
M
E #/ mFs M
.9< 5 "
#/ #/ 5 .
/<<: 5 # /
!

(
m X
#! /"9
2

A&exa
*%A*
(
mm
&acord .D racordul de alimentare cu absorbant D
v
L
(

o /
.
unde D s m L F #" :#29 5 .
. .
M
E . mFs M
".<: 5 "
. #/ 5 .
#" :#29 5 . /
.
.

( m X
. /;
2

A&exa
*%A*
(
mm
&acordul / D racordul de eacuare a amestecului ap si HCl D

v
L
(
f

/
/
unde D
s m L
f
F #" <:9 5 .
. .

M
E . mFsM
"/# 5 "
. #/ 5 .
#" <:9 5 . /
.
/

( m X
. /;
2

A&exa
*%A*
(
mm
*ungimea racordurilor se adoptD
* 7&#5&!5&.5&/8 E <" mm

2.2.Calculul pierderii de presiune la curgerea gazului prin coloan
Pierderile de presiune prin umplutura stropit gP se calculeaz funcie de
pierderea de presiune prin coloana uscat 5 utilizJnd ecuaia lui 3aoranQoD
"scat
P ) P
undeD gPuscat E pierderea de presiune prin umplutura uscatM
N E coeficient care depinde de natura absorbantului 5 debitul specific de absorbant
i caracteristicile umpluturiiM
Pentru calcululcderii de presiune prin umplutura strbtut numai de faza
gazoas se folosete ecuaia lui NosatQin>AQonianD
!
!
v
(
H
P
g
e
"
"scat


undeD ] E coeficient de frecareM
HuEnlimea umpluturii 5 SmT i are aloarea HuE #5/"9 m M
de E diametrul echialent al umpluturii 5 SmT 5 i se calculeaz cu relaiaM
a
(
e

/
h E porozitatea stratului de umplutur5 i are are aloarea hE "5:# S
. .
F m m T57&.C.
Tudose i colaboratorii 5#<<" 5 Tabel nr :.!.!. 5pag <28M
a E suprafaa specific a umpluturii 5 SmRFmOT i are aloare a E .." SmRFmOT 5
7&.C. Tudose i colaboratorii 5#<<" 5 Tabel nr :.!.!. 5pag <28M
E iteza gazului prin stratul de umplutur5 i se calculeaz cu relaiaD
E

f
v
5 SmFsT
f
v
Eiteza ficti a fazei gazoase 5 SmFsT i are aloarea
;.<! 5 "
f
v
mFs M
g

E densitatea fazei gazoase 5 SQgFmOT i are aloarea


!< 5 #
g

QgFmOM
Conform datelor de mai sus se pot calculaD
.
#" 9"9 5 ;
.."
:# 5 " /

e
(
SmT
#;! 5 #
:# 5 "
;.<! 5 "
v
SmFsT
Coeficientul de frecare este o funcie de regimul de curgere a gazului prin stratul
de umplutur.
Pentru D
/" &e
g 5
g
&e
#/"/" &e >
g 5 ! 5 "
&e
#9
g

n care D
g
f g
g
e g
g
a
v ( v

/
&e

unde

g Jscozitatea dinamic a fazei gazoase5 SPa[sT i are aloare
2
#" ; 5 #


g
SPa[sTM
""! 5 :!<
#" ; 5 # .."
;.<! 5 " !< 5 # /
&e
2


g
Pentru ca g
&e
l /" 5aloarea coeficientului de frecare esteD
!;# 5 /
:.: 5 .
#9
8 ""! 5 :!< 7
#9
! 5 "

tiind alorile parametrilor ] 5 Hu 5 5 g

i
e
(
calculam pierderea de presiune
prin umplutura uscat D
;29 5 .;9 !< 5 #
!
#;! 5 #
#" 9"9 5 ;
;9. 5 "
!;# 5 /
!
.

"scat
P
Pa
Coeficientul N depinde de parametrul de stropire A5care se calculeaz cu relaiaD
.
#
.
!
!
1
1
]
1

,
_

g
- a +
A
l
l
unde D l
+
E debitul specific al fazei lichide 5 SQgFmR[sT i are aloareaD
":;9 5 !
l
+
SQgFmR[sT
l

E densitatea fazei lichide 5 SQgFmOT i are aloareaD


#"""
l QgFmO
b E coeficient adimensional ce se calculeaz cu relaiaD
. 5 "
&e
:/ 5 #
l
-
iar
l e
l
l
(
+

/
&e
5 unde l

este ascozitpatea dinamic a fazei lichide 5 SPa[sT i are


aloarea
.
#"

l
Pa[s .
1aloarea criteriului &e=nolds pentru faza lichida esteD
.
. .
#" ##: 5 <99
#" #" 9"9 5 ;
":;9 5 ! /
&e


l
tiind aloarea lui &el se poate calcula aloarea lui b ca fiindD
( )
!
. 5 "
.
#" :;9 5 !
#" ##: 5 <99
:/ 5 #

-
(e calculeaz aloarea parametrului de stropire A D
[ ]
!
.
#
. 9
.
#
!
.
!
#" ::: 5 # #" /! 5 # "#: 5 <!! #" .! 5 /
;# 5 < !
#" :;9 5 !
:# 5 "
.."
#"""
":;9 5 !


1
1
]
1


,
_

A
Coeficientul N se calculeaz cu relaiaD
";!9 5 # #" ::: 5 #
:# 5 "
.."
#" 92 5 # # #" 92 5 # #
.
!
.
#"
.
.
#"

,
_

,
_

A
a
)
tiind aloarea coeficientului N i a pierderii de presiune prin umplutura uscat
se calculeaz pierderea de presiune prin umplutura stropit ca fiindD
;# 5 /#; ;29 5 .;9 ";!9 5 # P
SPaT
2.9. -imensionarea pompei centrifuge
Pompa este o ma@in care transform energia mecanic5 primit de la o surs de
antrenare5 n energie hidraulic. Pompa trebuie s posede anumite caliti alabile pentru
orice tip de instalaie5 dintre care menionm D
> siguran n funcionare5 adic n condiiile unei eBploatri corecte5 pompa
trebuie s funcioneze nentrerupt o perioad de timp acceptabil5 pJn la opririle
necesare reiziilor M
> asigurarea parametrilor hidraulici solicitai. Prin aceasta se nelege c pompa
trebuie s realizeze caracteristicile nominale contractate5 care sunt cele la care pompa a
funciona cea mai mare parte a timpului ei de eBploatare .
> ntreinerea simpl5 acces uor . Prin aceasta se nelege c operaiile de
ntreinere s se limiteze la un numr cJt mai redus de interenii care s se efectueze n
timpul eBploatrii .
Kn ceea ce prie@te alegerea unei pompe proiectantul trebuie s aib n edere
cJtea criterii care pot fi grupate n dou categorii principale D
Criterii generale
Criterii specifice .
Knainte de alegerea pompei trebuie determinate cJt mai precis curba caracteristic
a reelei @i condiiile de lucru ale instalaiei . -up stabilirea acestora se iau n considerare
criteriile cu caracter specific @i anume D curbele caracteristice raportate la densitatea
lichidului ce urmeaz a fi ehiculat 5 Jscozitate5 temperatura delucru 5 natura
lichidului 5 alura curbei caracteristice a pompei.
-ebitul @i nlimea manometric a pomepi trebuie s satisfac alorile maBime
cerute de consumator . Ace@ti parametri determin alegerea tipului de pomp adecat.
Pompele cu mi@cri alternatie se recomand a fi utilizate pentru debite mici @i
mi4locii pJn la #2"m
.
Fh @i presiuni de refulare ridicate5 #"">#2" bar.
Pompele centrifuge utilizate pentru debite @i presiuni mi4locii 5 2"">9""m
.
Fh @i
nlimi de refulare !">2" m coloan de lichid .
Pompele rotatie sunt utilizate atunci cJnd se cer debite continui la presiuni
relati nalte 5 iar lichidele transportate se caracterizeaz prin Jscoziti mari.
Pompele aBiale sunt utilizate pentru debite foarte mari ;"""">#""""" m.Fh @i
nlimi de refulare reduse 9>#2 m coloan de lichid .
Pompele fr elemente mobile sunt folosite mai puin pentru transportul lichidelor
@i mai mult pentru transazarea lor.
-e@i pompele centrifuge au un randament mai mic decJt pompele cu piston 5 ele
au cJtea caliti importante D
dimensiuni reduse @i posibilitatea de a fi cuplate direct cu motorul de
acionareM
pot transporta lichide care conin faz solid n suspensie 5 deoarece nu au
supape ce se pot nfunda @i deteriora.
debitul pompelor centrifuge este uniform 5 fr pulsaii @i poate fi reglat
printr>un robinet montat pe conducta de refulareM
subansamblele pompelor centrifuge pot fi confecionate din materiale
rezistente la agenii corosii.
Aanta4ele menionate fac c pompele centrifuge s fie cele mai utilizate pompe.
-upa stabilirea tipului pompei i a caracteristicilor acesteia5 trebuie considerate
criteriile cu caracter general i anumeD sigurana n funcionare5 calculul economic5
situatia pompei din punctul de edere al tipizarii5 respecti posibilitatile de procurare a
pieselor de schimb.
In concluzie5 intre caracteristicile si conditiile de lucru ale instalatiei si parametrii
functionali constructii ai pompei eBista o dependenta directa 5 care trebuie analizata in
faza de alegere a pompei.
-imensionarea pompei presupune calculul puterii consumate @i a nlimii
manometrice. Puterea instalat a pompei se calculeaz cu urmtoarea relaieD

C i&st
P P
Sp T
unde D I E coeficient de instalare 7se alege n funcie de
C
P
8M
Pc E puterea necesar transportului apei prin sistem 5 i se calculeaza cu formulaD
%
% v
C
P M
P

#"""
5SQpT
unde D ,1 E debitul olumic de soluie transportat 5 mOFsM

%
randamentul total al agregatului de pompare5i poate aea aloareD / 5 "
%
n"59

%
P energia necesar transportului unitii de olum de ap n condiiile
menionate.
+nergia necesar transportului unitii de olum se calculeaz cu a4utorul ecuaii
6ernoulli i conine termeniiD
>diferena de presiune static 5
st
P
M
>diferena de presiune corespunztoare energiei poteniale 5 geom
P
M
>energia cinetic 5
(i&
P
M
>pierderea de presiune prin frecare 5 f
P
M
>pierderea de presiune prin rezistene locale 5
rl
P
M
rl f (i& geom st %
P P P P P P + + + +
5 SPaT
[ ]


!
" # #
!
v
P
Pa P
(i&
st
unde D P E densitatea lichidului transportat 5 SQgFmOT M
P E #""" QgFmO
E iteza cu care circula lichidul prin conduct 5 SmFsT i are aloarea E . mFsM
/2"" #"""
!
.
!

(i&
P SPaT
(i& i rl
P P
unde
i

reprezint suma coeficienilor de rezisten local corespunztoare
rezistenelor locale de pe traseul de transport. Coeficienii de rezisten local se citesc
din &.C. Tudose i colaboratorii5 Kndrumar de proiectare 5 pag. !2:5 Tabelul :.;.!. 5
funcie de tipul de rezisten local.Pe traseul de transport aemD
> intrare n eaa 5 qE "52 M
> ieire din ea 5 qE # M
> . coturi de <"U 5 qE "5:M
> ! entile normale 5 q E 9 .
( ) :"!"" /2"" 9 ! : 5 " . # 2 5 " + + +
rl
P
Pa
(i& f
P
(
L
P
n care D * E lungimea total a conductei 5 SmT57se a msura din plana de amplasare8M
d E diametrul conductei de refulare 5 SmT5 7cunoscut din calculul racordurilor8M
]Ef7&e5 dFe8
#!9"""
#"
#""" #" /! .
&e
.
.

( v
undeD P E densitatea lichidului 5 SQgFmOTM

E Jscozitatea dinamic a lichidului5 SPa[sTM


e E rugozitatea absolut a conductei 5 SmT 5
.
#" ! 5 "

e SmTM
]E"5"/#
*E#:5# SmT
;9 5 :2##: /2""
#" /!
# 5 #:
"/# 5 "
.

f
P SPaT
geom geom
H g P
Hgeom se calculeaz prin msurarea pe schi reprezentat la scar a amplasrii
utila4elor dimensional 5 i reprezint distana pe ertical din tre seciunile de transport5
SmT.
92 5 <
geom
H
SmT
2 5 </999 92 5 < ;# 5 < #"""
geom
P
Pa
.9 5 !///;/ 2 5 </999 ;9 5 :2##: :"!"" /2"" " + + + +
%
P SPaT
;! 5 #
2 5 " #"""
.9 5 !///;/ #" :#29 5 .
.

C
P
Qp
I E #5.
[ ]
[ ] h m M
k. P
v
i&st
F .:9 5 #.
.99 5 ! ;! 5 # . 5 #
.


g
P
H
l
%
m

unde Hm reprezint nlimea manometric a reelei 5 SmT.


<!! 5 !/
;# 5 < #"""
.9 5 !///;/

m
H
SmT
(e alege o pompD PC'>/">.#25 nE#/2" rotFmin
2.:. -imensionarea entilatorului
1entilatoarele sunt masini care transpoarta gazele prin ridicarea presiunii lor cu
a4utorul unui rotor cu palete. -upa forma rotorului si modul in care actioneaza asupra
gazului se deosebescD
1entilatoare aBiale sau cu elice5 in care un rotor in forma de elice impinge gazul
paralel cu aBa rotorului M
1entilatoare centrifugale cu o cu o constructie asemanatoare pompelor centrifugeM
(uflantele fac parte din categoria compresoarelor olumice rotatie5 prin rotirea
unor elemente se transporta de la aspiratie catre refulare olume de gaz. +Bista o gama
ariata de suflante dintre care mai utilizate sunt D suflante cu inel lichid5 suflante cu
tambur si lamele5 suflante cu pistoane rotatie5 etc.
Ca si in cazul pompelor5 atat entilatoarele cat si suflantele trebuie sa posede o
serie de calitati5 cum ar fi D
siguranta in functionare M
asigurarea parametrilor solicitati de instalatie M
intretinere simpla.
Alegerea tipului de utila4
Pentru alegerea entilatorului sau suflantei corespunzatoare unei situatii date5
proiectantul are la dispozitie tabelele si curbele caracteristice ale utila4elor fabricate de
dierse intreprinderi. Aceste cataloage contin de obicei in mod complet elementele
necesare alegerii5 si anume D debitul de gaz5 presiunea totala dezoltata5 turatia rotorului5
felul cupla4ului5 puterea motorului de actionare5 dimensiunile utila4ului5 domeniul de
utilizare.
Alegerea utila4ului trebuie facuta prin confruntarea acestor elemente cu instalatia
proiectata. ?actorii care caracterizeaza instalatia sunt in general numerosi si diferiti5 cu
proprietati simultane si reclamand conditii deseori opuse5 astfel incat alegerea utila4ului
optim deine in mod ineitabil un compromis intre diferite cerinte si impuse de spatiul
disponibil5 cost5 consum de energie5 niel de zgomot5 obligatiitatea respectarii cu
strictete a parametrilor5 etc.
%na din problemele ce se pun la alegerea unui entilator este fiBarea tipului
constructi DaBial sau centrifugal.
Cand instalatia are rezistenta mica sau negli4abila si in special nu contine
conducte de transport5 entilatorul indicat este cel aBial5 cu palete plane5 neprofilate.
&andamentul acestor entilatoare este scazut5 dar consumul de putere este redus datorita
presiunii mici necesare5 astfel incat criteriul priitor la randament poate fi subordonat
aanta4elor aduse de spatiu si cost.
Cand instalatia contine conducte de transport si necesita presiuni mai marisunt
recomandate entilatoarele centrifugale5 care pot fi cu palete inclinate in sensul rotatiei
sau iners5 sau cupalete drepte.
-in eBaminarea comparatia a calitatilor celor doua tipuri de entilatoare5 rezulta
ca entilatoarele cu palete inclinate in sensul opus rotatiei sunt cele mai potriite
instalatiilor industriale.
Cand instalatiile au rezistente ariabile5 este recomandabil ca entilatoarele sa
aiba caracteristici de presiune cu panta cat mai inclinata5 incat la ariatii mari de presiune
sa nu rezulte modificari mari ale debitelor.
&andamentul entilatorului constituie un alt criteriu de alegere5 deoarece
determina marirea consumului de energie. Importanta acestiu criteriu nu trebuie insa
eBagerata5 deoarece randamentele mari se obtin in detrimentul ltor calitati in special a
costului entilatorului.
) alta problema este alegerea pozitiei de monta4 a entilatorului care trebuie astfel
facuta incat la racordarea acestuia in instalatie sa rezulte un traseu al conductelor pe
aspiratie si refulare5 cat mai scurt si mai simplu.
,ateriale de constructie
Alegerea materialelor de constructie a entilatorului se a face in functie de natura
gazelor transportate5 temperatura5 agresiitate termica precum si de continutul de
particule solide.
Puterea necesara motorului de antrenare a entilatorului se calculeaza cu relatiaD
%
% v
C
P M
P

#"""
5SQpT
in careD , > debitul olumic de gaz transportat5 m
.
Fs M
rPT> presiunea totala de entilator5 Pa M
kT $ randamentul total al instalatiei de entilatie M kT E "52 n "5:.
Presiunea totala a entilatorului dedusa din ecuatia 6ernoulli5 care se calculeaza
cu relatia D
"scat f rl st (i& %
P P P P P P + + + +
Presiunea dinamicaD

g (i&
v
P
!
!
5SPaT
unde D > iteza medie a gazului pe conducta de refulare M E #/ mFs
Pg E #5!< QgFmO
/! 5 #!9 !< 5 #
!
#/
!

(i&
P 5 SPaT
Presiune statica D

# !
P P P
st

Pierderile de presiune datorate frecarilor D
(i& f
P
(
L
P
undeD * E lungimea conductei de transport M *E#5< SmT
d E diametrul interior al racordului de intrare a gazului M
dE/"9>!^#!E.;! mm
] E coeficient de frecare M ] E "5".
;9/ 5 #; /! 5 #!9
#" .;!
< 5 #
". 5 "
.

f
P SPaT
Pierderile de presiune datorate rezistenelor locale D
(i& i rl
P P
unde i

reprezint suma coeficienilor de rezisten local corespunztoare
rezistenelor locale de pe traseul de transport. Coeficienii de rezisten local se citesc
din &.C. Tudose i colaboratorii5 Kndrumar de proiectare 5 pag. !2:5 Tabelul :.;.!. 5
funcie de tipul de rezisten local. Pe traseul de transport aemD
> intrare n eaa 5 qE "52 M
> ieire din ea 5 qE # M
> un entil normal 5 q E 9 .
( ) #2 5 </; /! 5 #!9 9 # 2 5 " + +
rl
P
SPaT

"scat
P
.;95;29 SPaT
!< 5 #/;" ;29 5 .;9 ;9/ 5 #; #2 5 </; " /! 5 #!9 + + + +
%
P SPaT
//# 5 /
2 5 " #"
!< 5 #/;" 2 5 #
#"
. .

%
% v
P M
P
SQpT
2 5 #
.9""
2/""

v
M
SmOFsT
i&stalata
P P
undeD I E factor de instalareM I E #52 n #5!. Alegem I E #5/
!#: 5 9 //# 5 / / 5 #
i&st
P
SQpT
Pentru a alege tipul de entilator5 rPT trebuie eBprimat n mm col de apa D
#2"< 5 "
;# 5 < #"""
!< 5 #/;"
f


g
P
P
%
%
Sm col H
!
)T E#2"5< Smm col / H
!
T
?unctie de rP
%
si , V 5 din diagrama pentru alegerea entilatoarelor5 seria 1(
7fig :.;.:5 pag !9: > indrumar8 se alege tipul de entilator ca fiindD
1( /5 /Qp5 :"" rotaiiFmin
2.; -imensionarea asului de neutralizare
Pentru neutralizarea solutiei acide rezultate in urma operatiei de absorbtie se
foloseste 'a)H #"H.
Pentru dimensionarea unui rezeror se porneste de la dimensionarea olumul
asului de neutralizare D
1
0
E

C
V
M
undeD 1
0
Eolumul real al asului de neutralizareM
1C Eolumul teoretic al asului de neutralizareM
s E grad de umplere a rezerorului cu lichid.
1olumul asului de neutralizare este D
( ) [ ]
.
#
m t M M V
sol V vas
+
n careD t E timpul de stationare a solutiei in rezerorul de neutralizare M t E #52 ore
#
V
M
E debitul de solutie 7 HCl / H +
!
8 care iese din instalatie M Sm
.
FhT
sol
M
E debit de solutie de neutralizare M Sm
.
F hT .
HCl W 'a)H X 'aCl W H!)
,HCl E .952 SgFmolT
,'a)H E /" SgFmolT
-ebitul de HCl care iese din coloana de absorbie D
/
#" "9! 5 /


m
M SQgFsT
Conform reaciei de neutralizare5 se calculeaz debitul masic necesar de 'a)H
SQgFhT D
,
Na/H
E
/
/
#" /2! 5 /
2 5 .9
#" "9! 5 / /"SQgFsT
Calculam debitul olumic de soluie #"H 'a)H necesar pentru neutralizareD
,
sol
E "!:! 5 #9 .9"" #" /2! 5 /
#"
#" /2! 5 / #""
.
/


SQgFhTM
NaH
V
M
E

sol
M
.
#" "!:! 5 #2
#"""
"!:! 5 #9


S h m F
.
TM
undeD
Na/H
V
M
Edebitul de solutie de 'a)H #"H.
Na/H
sol

E apa

E#"""SQgFm
.
T M
[ ] h m M
V
F .#.9 5 #/ .9"" #" <:9 5 .
. .
#


Putem calcula acum olumul consumat D
( ) [ ]
. .
/<. 5 !# 2 5 # #" "!:! 5 #2 .#.9 5 #/ m V
C
+

s E grad de umplere a rezerorului cu lichid
s E "5:2 n "5; . Alegem s E "5:;
[ ]
.
29 5 !:
:; 5 "
/<. 5 !#
m V
r

Pentru a calcula diametrul5 -5 a rezerorului 5 se alege o aloare a raportului

H
.
AlegemD

H
E #5:
!
/
r

V H

H
: 5 # : 5 #
-E
[ ] m
V
r
:// 5 !
: 5 # #/ 5 .
29 5 !: /
: 5 #
/
. .

HE#5:[-E#5:[!5:// E /5992 SmT .


2.<. Calculul puterii agitatorului
Agitatorul are rolul de a omogeniza cele doua solutii 7acida si bazica8 in ederea
neutralizarii lor.
1om alege un agitator cu palete.
Puterea agiatatorului este D
. 2
S T
&e
m
ag
c
P & ( .
M
undeD c5 m Econstante care depind de tipul agitatoruluiM c E 95; M m E "5! M
n E numar turaii M n E9" SrotaiiFminT E # rotatieFsec M
d E diametrul agitatorului SmT M
P E densitatea lichidului SQgFm
.
T M P E #""" SQgFm
.
T.
!
.
&e
ag
& (


M
k E ascozitatea apeiM k E #"
>.
SPa[sTM
[ ] m

(
.

M
undeD - E diametrul asului de neutralizare. - E!5;/SmT M
d E
[ ] m

<#2 5 "
.
:// 5 !
.

M
!
.
&e
ag
& (

E
9
.
!
#" 2#! 5 !
#"
8 <#2 5 " 7 # . #"""

[ ] . P
i&stalat
;; 5 !!; #""" <#2 5 " #
8 #" 2#! 5 ! 7
; 5 9
2 .
! 5 " 9


2.#" -imensionarea rezerorului
Kn aceast instalatie om aea doua rezeroareD
Pentru solutie acidaM
Pentru ap.
Alegem rezeror cilindric de suprafa dispus orizontal pe supori de beton.
-imensiunile rezerorului depind de olumul de fluid depozitat care poate fi
considerat ca produsul dintre debitul olumic de fluid produs sau consumat n instalatie
i durata de colectare sau consum.
1olumul de lichid 71c#8 pentru rezror # D
t M V
v c

# 5 SmOT
undeD , > debit masic de apa SmOFhT M
t > timp de stationare in as 5 SoreT M
t E ; ore M
,
V
E T F S .:9 5 #. .9"" #" :#29 5 .
. .
h m

M
1olumul rezeroruluiD
.
""; 5 #": ; .:9 5 #. m t M V
V c
M
c
V
Eolumul consumat de solutie in rezerorul # M
[ ]
.
#< 5 #.:
:; 5 "
""; 5 #":
m
V
V
c
r

M
r
V Eolumul real al solutiei din rezerorul #.
s E coeficient de umplere 7"5: n "5;28. Alegem "5;/.
Calculam raportul D

L


L

L
; 5 # ; 5 #
M
[ ] m
V

r
9 5 /
; 5 # #/ 5 .
#< 5 #.: /
; 5 #
/
. .

M
*E#5;[-E#5;[/59E;5!; SmT.
1olumul de lichid 71c!8 pentru rezeror ! M
,V E [ ] h m F .#/ 5 #/ .9"" #" <:9 5 .
. .


M
tE ; ore M
[ ] M 2#! 5 ##/ ; .#/ 5 #/
.
m t M V
V c

[ ] M ;# 5 #/9
:; 5 "
2#! 5 ##/
.
m
V
V
c
r

s E coeficient de umplere 7"5: n "5;28. Alegem "5:;.


Calculam raportul D

L
pentru rezeror !.
L

L
: 5 # : 5 #
.
m
V

r
; 5 /
: 5 # #/ 5 .
;# 5 #/9 /
: 5 #
/
. .

.
. #9 5 ; ; 5 / : 5 # : 5 # m L
1I.?ise tehnice
?ia tehnic nr.#D
-enumirea utila4uluiD Coloan de absorbie.
InstalaieD instalaie de absorbie cu ap a acidului clorhidric5 emanat dintr>o secie de
zincare acid.
Parametri funcionaliD
-ebit de efluent gazos la intrareD 2/"" m
.
Fh5 debit de efluent gazos la ieire 2/:! m
.
FhM
-ebit de lichid la intrareD#..:95#9 SQgFhTM
Temperatura de lucruD !"
"
CM
Presiunea de lucruD # atmM
Parametri constructiiD
(uprafaa de transfer de masD
Knlime umpluturD "5;9. m
-iametru coloan D#5229 m
Knlime coloanD .5!9. m
,ateriale de construciiD oel
Prescripii tehniceD
Poziia de monta4D ertical
IzolaieD nu
ConeBiuniD cu pompa centrifug 7parte inferioar85 cu rezerorul de stocare soluie
acid clorhidric 7racord superior85 cu suflanta 7racord lateral stJng8.
?ia tehnic nr.!
-enumirea utila4uluiD Pomp centrifug5 PC' /">.#2
InstalaieD instalaie de absorbie cu ap a acidului clorhidric5 emanat dintr>o secie de
zincare acid.
Parametri funcionaliD
Putere pomp D !5.99 QpM
Turaia de regimD #/2" rotaiiFmin.
Parametri constructiiD
-iametrul nominal al racordului de refulareD 2"[.52 mmM
-iametrul nominal al rotoruluiD #!2mm
Presiunea total pe pompD !///;/5.9 Pa
Prescripii tehniceD
Poziie de monta4D erticalM
IzolaieD nu
ConeBiuniD cu coloana de absorbie i cu rezerorul de stocare ap.
?ia tehnic nr. .
-enumirea utila4uluiD1entilator 1( > /
InstalaieD instalaie de absorbie cu ap a acidului clorhidric5 emanat dintr>o secie de
zincare acid.
Parametri funcionaliD
Putere entilatorD / QpM
Turaia de regimD :"" rotaiiFmin.M
Presiunea total pe suflantD#/;"5!< PaM
Parametri constructiiD
-iametrul rotoruluiD /"" mmM
Prescripii tehniceD
Poziia de monta4D #/ 7(TA( !.:9 $ 9.8M
ConeBiuniD cu coloana de absorbie.
?ia tehnic nr. /
-enumirea utila4uluiD 1as de neutralizare
InstalaieD instalaie de absorbie cu ap a acidului clorhidric5 emanat dintr>o secie de
zincare acid.
Parametri funcionaliD
-ebit de soluie din asD #/5.!; QgFh.
Parametri constructiiD
1olum as de neutralizareD !:529 m
.
M
-iametru as de neutralizare D !5:// mM
Knlime rezerorD /5992 m.
Prescripii tehniceD
Poziie de monta4D erticalM
ConeBiuniD cu pompa centrifug5 cu rezeror stocare soluie hidroBid de sodiu.
?ia tehnic nr.2
-enumirea utila4uluiD &ezeror de stocare pentru ap.
InstalaieD instalaie de absorbie cu ap a acidului clorhidric5 emanat dintr>o secie de
zincare acid.
Parametri funcionaliD
-ebit de soluie din asD #.5.:9 SmOFhT.
Parametri constructiiD
1olum rezerorD #.:5#< Sm
.
TM
-iametru rezerorD /59 SmTM
*ungime rezerorD ;5!; SmT.
Prescripii tehniceD
Poziie de monta4D orizontalM
ConeBiuniDcu coloana de absorbie.
?ia tehnic nr.9
-enumirea utila4uluiD &ezeror de stocare pentru soluia acid.
InstalaieD instalaie de absorbie cu ap a acidului clorhidric5 emanat dintr>o secie de
zincare acid.
Parametri funcionaliD
-ebit de soluie din asD #/5.#/ SmOFhT.
Parametri constructiiD
1olum rezerorD #/95;# Sm
.
TM
-iametru rezerorD /5; SmTM
*ungime rezerorD ;5#9 SmT.
Prescripii tehniceD
Poziie de monta4D orizontalM
ConeBiuniDcu rezerorul de stocare a soluiei de hidroBid de sodiu.


Cap. 9. +Bploatarea instalaiei
9.# 6ilanul de mas pentru instalaie
6ilanul de mas pentru instalaie este dat de urmtoarea relaie D
iesire rare
M M
int
,aer W ,HCl W ,apa W ,'a)H W ,apa sol 'a)H E ,apa sol 'a)H W ,
^
apa abs W ,'aCl W ,
^
aer W ,apa
%nde D ,aer $ debit masic de aer intrat n coloan de absorbie SQgFhT M
,aer E 9<925:# SQgFhT.
,HCl $ debit masic de HCl intrat odat cu faza gazoas SQgFhT M
,
HCl
E #5299 SQgFhT.
,apa abs $ debit de ap care intr n coloan de absorbie SQgFhT M
,apa abs E #..:95"#9 SQgFhT.
,'a)H $ debit masic de 'a)H care intr n asul de neutralizare SQgFhT M
,'a)H E #59"!: SQgFhT.
,apa sol 'a)H $ debit masic de ap folosit pentru obinerea soluiei de 'a)H SQgFhT M
,apa sol 'a)H E #/5/!/2 SQgFhT .
,'aCl $ debit masic de 'aCl rezultat n urma neutralizrii SQgFhT M
,'aCl E !5.// SQgFhT .
,
^
aer $ debit masic de aer care iese din coloana de absorbie SQgFhT M
,
^
aer E 9<925:# SQgFhT .
,
^
apa abs $ debit masic de ap care iese din coloana de absorbie SQgFhT M
,
^
apa abs E #..:95"#9 SQgFhT .
,apa $ debit masic de ap de reacie SQgFhT M
,apa E "5:!#! SQgFhT .
9<925:# W #5299 W #..:95"#9 W #59"!:W #/5/!/2 E #/5/!/2 W #..:95"#9 W !5.// W
9<925:# W "5:!#!
!".2<5.#<! E !".2<5!#2:
9.!.Consumul de materii prime5 auBiliare @i utiliti. Consumuri
specifice.
)peraiile sau proceselechimice pot decurge continuu sau discontinuu. )peraia
este continu atunci cJnd instalaia este alimentat continuu @i uniform cu materii prime
@i utiliti 5 @i debiteaz nentrerupt produsul.
?ondul anual de timp pentru operaiile continue se calcleaz considerJnd c
instalaia funcioneaz .." zile Fan 5 n trei schimburi de ; ore.
'ecesarul de materii prime @i utiliti se eBprim n funcie de natura strii de
agregare a fazelo dup cum urmeazD
faze solide $ debit n tFzi @i QgFh M
>compoziia n fracii masice
faze gazoase $ debitul n 'm
.
Fh @i QmolFh
>compoziia n fracii molare .
faze lichide $debitul n tFzi @i QgFhM
>compoziia n fracii masice.
Consumul specific reprezint cantitatea de materie prim 5 utiliti 5 raportat la
ton de produs finit .Consumul specific de materii prime se stabile@te pe baza bilanului
de materiale @i se eBprim sub forma ton materii prime Fton de produs finit 5 iar
consumurile specifice de utiliti din bilnaul termic @i puterea necesar n instalaie @i se
eBprim 5 funcie de natura lor 5 n toneFton produs finit 5 Q3Fton produs finit sau
QpFtona produs finit.STudose &.5 Ibanescu I.5 ?enomene de transfer si utila4e in industrie5
#<<"T
Tabel nr. 9.#. Consumul de materii prime 5 auBiliare @i utiliti
'r.crt. -enumire Consum )bseraii
)rar Cilnic Anual
# Absorbant
ap
#..:95#9 QgFh .!#5"!; tFzi #"2<.<5!/
tFan
TE!"dC
! Amestec
gazos iniial
2/"" m
.
Fh #!<9""
m
.
Fzi
/5!:9;[#"
:
m
.
Fan
/
#" :; 5 #


i
Y
. HidroBid de
sodiu
#59"!:! QgFh .;5/92QgFzi #!9<.52/
QgFan
#"H
/ +nergie
electric
##5/": QpFh !:.5:9;
QpFzi
<"./.5//
QpFan
Curent trifazat
Pentru consumul de energie se calculeaza astfel D

$&
el

! [ Pinst p W ! [ Pinst ag W Pinst E ! [ !5.99W ! [ "5!!< W 95!#:E ##5/": SQpFhT

Capitolul :. Controlul automatizarea @i reglarea proceselor tehnologice
Procesele continue se recomand a fi supuse reglrii automate deoareceD
consumul de materii prime @i auBiliare este raionalM
cre@te productiitatea muncii prin eliminarea timpilor moriM
utila4ele lucreaz continuu la sarcini ridicate ceea ce se reflect n cre@terea
capacitii de producieM
cre@te calitatea produselor prin meninerea la alori optime a parametrilor de
lucruM
scade numrul personalului de deserire7operatori8M
se mbunte@te atJt securitatea muncii cJt @i condiiile de munc.
Automatizarea aplicat numai la cJia parametri sau cJtea utila4e se nume@te
automatizare parial. Prin opoziie5 eBist @i automatizare compleB care asigur
funcionarea ntregii instalaii de fabricaie fr interenia direct a omului.
Kn cadrul proiectului de an se a face numai reglarea parial atJt a parametrilor
cJt @i a utila4elor.
:.#. (tabilirea parametrilor de trebuiesc msurai @i reglai
Pe baza analizei structurii procesului tehnologic se stabilesc parametrii @i
mrimile ce se impun a fi msurai @i reglai5 pentru c instalaia s rspund pe deplin
imperatielor funcionrii automate7calitate5 cantitate5 economicitate5 etc.8. -up ce s>au
stabilit parametrii reglai se trece la poziionarea pe schema tehnologic a buclelor de
reglare automat5 cu precizarea parametrului reglat7debit5 presiune5 temperatur5
concentraie etc8. Pentru indicarea parametrului @i a funciei aparatului se fac combinaii
leterale n care prima liter reprezint parametrul msurat sau controlat5 iar urmtoarele
redau funcia aparatului. (imbolurile literale pentru unii parametri msurai sau reglai @i
funcia aparatului sunt date mai 4osD
-enumirea parametrului (imbolul parametrului
Concentraia ........................................A
-ebitul .................................................?
,ielul.................................................*
Presiunea...............................................P
:.!. &eglarea automat a instalaiilor de absorbie
Kn absorbie concentraia soluiei la ie@ire din absorbitor poate s fie impus.
Pentru acest caz debitul de absorbant trebuie s fie corelat cu debitul @i compoziia
amestecului gazos astfel ncJt continuu s rezulte n obsorbitor soluie cu aceea@i
concentraie. Corelarea menionat se face n a@a numitul Lbloc de raportL care este legat
de regulatoarele de debit a amestecului gazos @i a absorbantului. (emnalul de ie@ire din
blocul de raport constituie intrarea pentru cel de al doilea regulator de debit.
Kn figur7:.#..8 este dat schema de reglare automat pentru condiiile de mai
nainte.
?ig. :.!.# (chema de reglare automat a unei coloane de absorbie
-in figura7:.!.#8 rezult c semnalul de la traductorul de debit fiBat pe
alimentarea cu amestec gasos este trecut la blocul de raport N76&85 iar semnalul de ie@ire
din bloc constituie intrarea pentru regulatorul de debit pentru absorbant. Astfel5 debitul de
absorbant5 este meninut n raport N fa de debitul amestecului gazos @i soluia rezultat
are mereu aceea@i concentraie.
*a Jrful absorbitorului s>a prezut reglarea automat a presiunii gazului5 iar la
baza lui5 reglarea nielului soluiei. -ac absorbitorul lucreaz la presiunea atmosferic
nu se poate pune problema reglrii presiunii5 iar dac concentraia soluiei la ie@irea din
absorbitor nu este impus n mod riguros se renun la blocul de raport.
?igura7:.!.!8 conine schema de reglare automat a unei coloane de desorbie prin
stripare cu abur5 n ipoteza c debitul de soluie7absorbant mbogit8 care proine de la
coloana de absorbie5 este ariabil5 deoarece nielul acestei soluii5 la baza coloanei5 se
menine constant5 iar cantitatea de absorbant ariaz funcie de debitul de gaz.
?ig. :.!.!. (chema de automatizare a unei coloane de desorbie
-ebitul aburului introdus la baza coloanei este corectat de ctre blocul de raport
N76&8 funcie de debitul de absorbant mbogit.
-ac partea superioar a coloanei lucreaz n regim de fracionare @i la presiune5
se regleaz temperatura @i presiunea din aceast zon. 1asul separator se preede cu dou
sisteme de reglare automat pentru niel 7(&A>*8 deoarece cJnd (&A>* pentru ap nu
funcioneaz corect5 apare posibilitatea de a se pierde produs aloros pe conducta de
scurgere a apei. -ac desorberul nu lucreaz n regim de fracionare se pot comite
reglrile de la partea superioar a coloanei. Kn astfel de cazuri se poate preedea o
reglare numai a debitului de ap funcie de temperatur ei la ie@ire din condensator5 astfel
ncJt condensarea s fie total5 iar temperatura condensului cJt mai sczut.
(tudentul a ntocmi schema de reglare automat a acestor utila4e funcie de
scopul urmrit n realizarea cumulat a celor dou operaii7absorbie>desorbie8 de
eBemplu5 recuperarea unui component al amestecului gasos5 obinerea unei soluii de
concentraie dat5 eitarea polurii mediului ncon4urtor etc.STudose &.5 Ibanescu I.5
?enomene de transfer @i utila4e n industrie5 #<<"T
Capitolul ;. Tehnica securitii @i igiena muncii. ,suri
P.(.I. +purarea apelor reziduale @i protecia mediului ambiant.
;.#. Tehnica securitii @i msuri de protecia muncii.
Protecia muncii cuprinde masurilor luate pentru a se asigura tuturor oamenilor
muncii condiiile de munc5 pentru a>i feri de accidente @i boli profesionale. Protecia
muncii face parte integrant din procesul de munc.
Kn industria chimic problema proteciei muncii este deosebit de importanta
deoarece pe lJng factorii de periculozitate comuni cu alte ramuri induatriale> elemente
mobile7periculoase8 ale utila4elor5 aciunea curentului electric5 dega4ri importante de
cldur5 zgomote @i trepidatii> interin @i numero@i factori specifici industriei chimice5
cum ar fiD
>dega4ari de substane toBiceM
> prezenta frecen a unor substane inflamabileM
> posibilitatea eBplozilor cauzate de amestecuri eBplozieM
> operaii cu lichide agresie care pot prooca arsuri chimiceM
> temperaturi ridicate.
Protecia muncii are urmtoarele trei aspecteD
>protectia 4uridica a muncii reprezentat de legislaia referitoare la protecia
muncii5 legislaie constituit n principal dinD
> Codul munciiM
> *egea nr.2F#<92 cu priire #a protecia munciiM
> HC, nr. !;<9F#<99 cu priire la accidentele de muncM
> *eges nr.lF#<:" priind organizarea @i disciplina munciiM
> -ecretul /""F#<;#M
> Alte HC,>uri5 -ecrete elaborate de Consiliul de (tat5 instruciuni @i ordine
elaborate de ministere.
> protecia sanitar a muncii cuprinde msurile pentru crearea unor condiii
fiziologice normale de munc @i de suprimare a riscului mbolnirilor profesionale.
> protecia tehnic a muncii consta n msuri tehnice @i organizatorice pentru
u@urarea muncii @i preenirea accidentelor de munc .
Kn baza legistaltiei5 ,inisterul ,uncii mpreun cu ,inisterul (ntii au stabilit
t'orme republicane de protecie a munciiu care cuprind cadrul general de tehnica a
securitii muncii @i normele de igiena a muncii5 ambele obligatorii pentru toate
ministerele.
*a proiectarea ntreprinderilor ohimice este necesar s se determine n prealabil
categoria de pericol pe care l prezint procesul tehnologic proiectat5 dup care se trece la
amplasarea cldirilor @i a construciilor pe planul general de ansamblu. *a amplasarea
cldirilor din industria chimic trebuie s se eite terenurile prea apropiate de regiuni sau
cartiere unde eBista pericole de incendii sau eBplozii. -istana care trebuie prezut este
funcie de categoria de pericol de incendiu a fabricaiei @i gradul de rezistent la foc al
cldirilor. %na din msurile de baz ale tehnicii securitii la amplasarea cldirilor
industriale este izolarea corect a cldirilor5 a construciilor @i depozitelor.
'ormele departamentale de protecie a muncii elaborate de ,inisterul Industriei
Chimice cuprind atJt normele de tehnica securitltii muncii cJt @i normele de igiena a
muncii. ,surile de tehnica securitii muncii se pot clasifica. n msuri generale5 care se
refer n principal la alegerea amplasementului ntreprinderii5 la planul general al acesteia
@i la protecia muncii n cldirile industriale5 msuri speciale5 care se refer la
particularitile tehnice ale proceselor @i msuri de protecie indiidual a muncitorului
care se refer la folosirea echipamentului @i materialelor de protecie indiidual
prezute de norme.
Kn industria chimic s aplic atJt normele specifice acestei industrii cJt @i norme de
tehnica securitii muncii pentru actiiti nespecifce industriei chimice5 dar care eBista n
dierse uniti chimice. -e eBemplu. n normele departamentale ela.borJte de ,inisterul
Industriei Chimice nu eBista un capitol de tehnica a securitii priind echipamentele
electrice5 dar normele departamentale corespunztoare au o larg aplicare n industria
chimic.
'ormele de tehnica securitii muncii elaborate de ,.I.Ch. sunt grupate n 9
capitoleD
a8 Tehnica securitii muncii la instalaii5 aparate @i ma@ini.
b8 Tehnica securitii muncii la ntreinere5 reparaii @i interenii.
c8 Tehnica securiti muncii pentru procese fizice @i chimice.
d8 Tehnica securitii muncii la depozitare.
e8 Tehnica securitii muncii la manipulare5 ambalare @i transport.
f8 Tehnica securitii muncii n laboratoare.
Kn continuare se or prezenta n linii generale probleme tratate n fiecare din
capitolele menionate.
a8 Acest capitol trateaz problemele de securitate a muncii la organele de ma@ini
n mi@care5 la echipamente de transmitere @i dispozitiele de acionare a utila4elor5 la
conducte @i armature5 aparate de msur @i control5 ase de reacie5 utila4e sub presiune5
aparate pentru operaii unitare7centrifuge5 eBtractoare5 usctoare5 filtre5 malaBoare5 etc8
precum @i la principalele utila4e din industria celulozei @i hJrtiei.
Kn preambul la acest grup de norme se precizeaz c proiectantul e obligat s>i
acorde tot atJta importan realizrii condiiilor de securitate cJt acorda @i parametrilor
tehnici @i economici a instalaie proiectate. +l este obligat c dintre ! instalaii similare s
aleag pe aceea care prezint cele mai bune condiii de securitate @i cele mai u@oare
condiii de munc.
b8 Kn acest capitol se dau norme cu caracter organizatoric @i tehnic. Pentru orice
interenie sau reparaie se ntocme@te un plan de aciune cu sarcini defalcate pe anga4ai5
plan care cuprinde toate msurile de protecie a muncii. Pentru locurile de munca unde
eBista pericole de eBplozie @i incendiu se ntocme@te de ctre @eful seciei permisul de
lucru cu foc aprobat de inginerul @ef. Pentru lucrrile la instalaii sub presiune5 intrarea n
ase de reacie5 rezeroare5 instalaii n care se prelucreaz substane foarte agresie este
necesar n plus permisul de lucru ntocmit de @eful seciei. +ste strict interzis nceperea
oricrei lucrri de reparaie sau interenie fr a se face n prealabil tuturor celor ce
eBecuta operaia respecti instructa4ul de protecie a muncii.
c8 -up un capitol introducti n care se precizeaz c absorbia noBelor de orice
gen se face la locul unde se produc ele5 fiind contraindicata absorbia lor prin entilaie
general @i ca alimentarea utila4elor cu substane toBice5 corozie5 iritante5 inflamabile @i
cele care dega4a praf se a face mecanizat @i etan@5 se trateazD
>tehnica securitii muncii la efectuarea unor procese chimice unitare7halogenri5
sulfonri5 esterificri5 polimerizri etc8 M
>tehnica securitii muncii la efectuarea unor operaii fizice unitare7eBtracie5
decantare5 centrifugare5 filtrare5 absorbie5 distilare @i rectificare5 uscare5 etc.8M
> tehnica securitii muncii la operaii cu substane toBice5 inflamabile5 eBplozie5
corozie5 caustice.
d8 (e dau norme referitoare la amplasarea @i depozitatea substanelor toBice5
inflamabile @i eBplozie. +ste interzis depozitarea n aceea@i ncpere a substanelor
toBice5 inflamabile @i eBplozie cu dierse materiale. -e asemenea5 substanele chimice
care ar putea reaciona unele cu altele dega4Jnd substane periculoase trebuie depozitate
la distan unele de altele n ncperi separate.
e8 -eoarece statisticile arat c .2H din accidentele de munc se nregistreaz la
operatlile de manipulare5 aceast problem prezint o deosebit importanta. 'ormele
pred ca aceste operaii s se eBecute numai sub supraegherea unui conductor al
procesului de munca instruit special n acest scop. *ucrul tinerilor sub #9 ani la operaiile
manuale de ncrcare5 descrcare @i transport este interzis.
f8 -in ansamblul normelor referitoare la aceaata problema5 norme care se refer la
entilaie5 manipularea sticlriei5 a dispozitielor de nclzire @i utila4elor sub presiune5 a
substanelor toBice5 inflamabile5 etc.5 trebuie reinut obligaia general5 pentru munca de
cercetare5 de a se aplica @i respecta n taate fazele metodologice de lucru adecat priind
protecia muncii.
'orme de igiena a muncii.
'ormele de igiena a muncii se refer la principalii factori profesionali nocii din
mediul de producie. +le stabilesc alorile limita sau optime ale acestor factori5 alori
care prein mbolnirile profesionale @i asigur condiii normale de lucru.
Kn aceste norme sunt tratate probleme referitoare la efortul fizic7mase maBime
admise la ridicat5 distaatele de transport manual5 etc8. microclimatul ncperilor de
lucru7temperatura5 umiditate5 iteza curenilor de aer5 radiaii termice. etc.85 precum @i
preenirea mbolnirilor profesionale @i a accidentelor de munca proocate de gaze5
apori @i pulberi.
(e dau concentraiile maBime admise7C,A8 n atmosfera zonei de lucru5 n
mgFm. aer5 la circa /"" substane5 de asemenea norme referitoare la iluminat5 niel de
zgomot @i ibraii.

;.!. ,suri P.(.I
Incendiile @i eBploziile se produc numai atunci cJnd sunt prezente n cantiti
suficiente trei elementeD substana combustibil5 oBigenul @i cldura. f
Cauzele principale ale incendiilor @i eBploziilor se datoresc5pe de o parte
aprinderii @i autoaprinderii5 iar pe de alt parte nerespectrii parametrilor procesului
tehnologic5 lipsei de instructa45 de atenie5 de curenie etc.
+Bploziile pot fi proocate de dep@irea instantanee a limitei de rezisten a
pereilor aselor7cazane5 butelii de gaze5 reactoare5 rezeroare5 etc8. produs de presiunea
gazelor sau aporilor. +Bploziile produse de gaze combustibile5 apori sau praf n
amestecul cu aerul sau oBigenul au loc numai la anumite concentraii5 care ariaz cu
presiunea @i temperature amestecului.
Incendiul izbucne@te ca urmare a depiozitarii n secii a unor substane uros
inflamabile sau eBplozie5 care dep@esc cantitile admise5 precum @i a depozitarii lor
necorespunztoare I ambala4e deteriorate5 lJng surse de cldur @i lipsa de supraeghere
a lor. Cea mai frecent cauza de aprindere este flacra direct produs de diferite surse.
Cldura dega4at n cursul unor reacii chimice eBoterme5 poate constitui de
asemenea5 o surs de apindere5 proocJnd incendiul. -eosebit de periculos este contacul
acizilor concentrai7H!()/5 H').8 cu substanele combustibile.
Kn timpul desf@urrii proceselor tehnologice sunt cazuri cJnd incendiile sau
eBploziile se produc datorit aprinderii substanelor combustibile5 fie de la o scJnteie
electric5 fie prin nclzirea eBagerat a conductorilor electrici @i aprinderea materialului
izolant.
Incendiile mai pot fi proocate5 de asemenea5 din cauza electricitii statice @i a
descrcrilor atmosferice.
-eci5 msurile generale preenirii incendiilor sau eBploziilor sunt5 n principal5
urmtoareleD
> eitarea sau reducerea substanei combustibileM
> eitarea sau reducerea sursei de cldurM
> eitarea sau reducerea oBigenului5 aeru#ui a substanelor cu un coninut mare de
oBigenM
> mpiedicarea contactu#ui substanei combustibile cu sursa de cldurM
> controlul permanent al surselor de cldur @i cunoa@terea caracteristicilor
periculoase ale substanelor combustibileM
> msuri de siguran pentru ecranarea sursei de cldur @i oprirea accesului
substanelor combustibile n eentuala zona de ardereM
> controlul automat al concentraiilor de oBigen n zona de pericolM
,ateriale folosite pentru stingerea incendiilor
,aterialele stingtoare sunt acele materiale care5 folosite ntr>un anumit mod n
zona de ardere5 acioneaz defaorabil asupra condiiilor necesare arderii5 oprind arderea.
,aterialele stingtoare se folosesc fie n stare gazoas5 lichida sau solid5 fie sub forma
unor amestecuri de lichide cu gaze sau lichide cu substane solide5 ns procesul @i
rapiditatea aplicrii sunt factorii hotrJtori al stingerii incendiilor.
Cele mai rspJndite substane stingtoare sunt Dapa5 aburul5 soluiile apoase de
sruri5 tetraclorura de carbon5 bioBidul de carbon5 spuma chimic @i mecanic5 prafurile
stingtoare.
Apa. ?olosirea apei la stingerea incendiilor se bazeaz pe proprietile ei de racier
@i izolare termic. Proprietile de rcire a apei se datoresc capacitii de absorbie a
cldurii @i cldurii latente de aporizare5 care au o aloare importanta. &cirea
suprafeelor aprinse a fi cu atJt mai mare cu cJt cantitatea de ap transformat n apori
a fi mai mare.
%nele substane reacioneaz iolent cu apa5 producJnd o dega4are mare de
cldur @i de gaze5 care pot da na@tere incendiilor @i eBploziilor. Astfel carbura de
calciu7carbidul8 reacioneaz cu apa dega4Jnd acetilena @i cldura .
*a stingerea incendiilor se folosesc 4eturi de ap compacte sau pulerizate.
Aburul. (tingerea incendiilor cu a4utorul aburului se bazeaz pe reducerea
concentraiei de oBigen din zonele de ardere5 7la o concentraie a aburului de .2H ol.
arderea nceteaz8. ?olosirea aburului pentru stingerea substanelor gazoase5 lichide @i
solide se face n locurile unde eBista instalaii de cazane @i sisteme fiBe de stingere.
Kn afar de reducerea concentraiei de oB=gen din zona de ardere5 la
stingerea incendiilor contribuie @i efectul mechanic al 4etului. Acest procedeu se folose@te
la stingerea incendiului la coloanele de rectificare5 la conducte5 etc.
(oluii apoase de sruri. Kn scopul mbunatirii calitii apei se folosesc ca
adaosuri Dclorura de calciu5 sulfatul de sodiu5 sulfatul de amoniu5 etc. prin eaporarea apei
apei aceste soluii formeaz la suprafaa materialului aprins un strat de sare care se
tope@te5 iar n unele cazuri se dezagrega. Kn urma dezagregrii se dega4a gaze
necombustibile care reduc concentraia oBigenului n zona de ardare5 contribuind astfel la
stingerea incendiului.
(oluiile de sruri se folosase la stingtoarele manuale.
Tetreclorura de carbon se utilizeaz la stingerea incendiului la instalaii electrice
de nalt tensiune5 la motoarele cu ardere intern5 la sunstantele lichide @i solide pe o
suprafa mic5 etc.
6ioBidul de carbon > nu arde @i este un slab conductor de electricitate5 ceea ce
permite folosirea lui la stingerea incendiilor izbucnite n instalaiile electrice. Introdus n
zonele de ardere5 bioBidul de carbon dilueaz atmosfera5 reducJnd concentraia substanei
combustibile @i a oBigenului din atmosfera de ardere5 mic@orJnd sau oprind arderea.
6ioBidul de carbon nu poate opri adrerea pentru o serie de substane ca
bumbacul 5 peliculele cinematografice5 etc.5 care pot s ard @i n mediu inert.
(pumele stingtoare. (puma este format din bule de gaz ncon4urate de un strat
subire de lichid. Kn present se folosesc dou feluri de spume D chimice @i
mecanice7aeromecanice8. (puma chimic este rezultatul unei reacii chimice @i se
compune din bulIe de gaz7C"!8 care au un neli@ din soluii apoase de sruri. (pumele
mecanice se realizeaz prin amestecarea mecanic a soluiei. -ensitatea spumelor este
mic @i n consecin plutesc pe suprafaa lichidelor u@oare7benzina5 petrol5 esteri. etc8
separJnd flacr de substan combustibil.
Prafuri stingtoare. Kn compoziia acestor prafuri intra diferite saruri7carbonat de
sodiu5 bicarbonat de sodiu5 alaun5etc.8 substane care prentJmpina aglomerarea
sarurilor7tale5 Qiselgur5 praf de azbest8 @i substane care contribuie la topirea lor7clorura
de sodium5 clorura de calciu8.
Prafurile stingtoare mpiedica dezoltarea arderii prin acoperirea suprafeelor
solide aprinse cu un strat izolator care prin topirea sarii contribuie mai acti la stingerea
incendiului. -ega4area unor sruri5 produce gaze incombustibile care contribuie la
stingerea incendiului.
(tingtoarele de incendiu cu praf sunt acionate prin presiunea unui gaz
incombustibil7C"!85 4etul de praf acionJnd mecanic asupra zonei de ardere. 3eturile de
praf aJnd o conductiitate electric mica pot fi utilizate pentru stingerea incendiilor
instalaiilor electrice.STudose &.5 Ibanescu I.5 ?enomene de transfer @i utila4e n industrie5
#<<"T.

Capitolul <. 'oiuni de amplasare a utila4elor @i de stabilire a traseelor reelelor
de conducte.
) instalaie trebuie s fie cJt mai simpl5 cu trasee @i legturi de conducte cJt mai
scurte.(implicitatea unei instalaii indica o bun concepie @i o proiectare economic.Kn
componena oricrei instalaii chimice intra n general acelea@i tipuri de utila4e.*a
stabilirea amplasamentului utila4elor trebuie s se cunoasc procesul tehnologic5 scema
tehnologic de legtura cu toate conductele5 entilele5 instrumentele5 cu dimensiunile
sicaracteristicile lor.Trebuie s se aib n edere urmtoarele principii5 comune tuturor
instalaiilorD
Conductele de aspiraie la pompe @i compresoare s fie scurteM
Conductele prin care circul fluide calde sau reci la care trebuie eitate
pierderile de cldur s fie scurteM
Amplasarea utila4elor trebuie astfel realizat5 ncJt conductele prin care
circul fluide calde sau reci s aib un traseu care s permit compensarea dilatrii
termiceM
( se utilizeze la maBimum echipamentul mobil pentru monta45 reizie @i
ntreinereM n acest scop utila4ele trebuie amplasate cJt mai aproape de sol5 inJnd seama
de necesitile tehnologice.Trebuie s se asigure accesul la utila4ein ederea demolrii @i
scoaterii lor din instalaie @i combaterea incendiuluiM
*a repetarea unor utila4e se eita monta4ul tn oglindaucare scumpe@te
lucrrile de proiectare @i ngreuneaz eBploatarea5 operatorul fiind obi@nuit s aib
acelea@i elemente ale instalaiei n aceea@i poziieM se recomanda c monta4ul s se repete
identic @i cu acelea@i poziii relatie la toate elementele instalaiei.
Concepia ansamblului de monta4 trebuie astfel realizat5 ncJt s se asigure
centralizarea comenzilor la punctual unic de comand.
;.#.Cota de amplasament pe mai multe nieluri
*a construcia e@afoda4elor pentru instalaii n aer liber sau pentru coloane5
condensatoare5 ase de refluB5 fierbtoare se recomanda urmtoarele nlimi intre
plan@eeD
'ielul Instalaii cu
capaciti mici
Instalaii industriale
cu capacitate mari
'ielul I />/52m /.2>9m
'ielul II ..2>/m />9m
'ielul III ..2>/m />9m
'ielul I1 ..2>/m />9m
*a amplasarea utila4elor pe mai multe nieluri @i la stabilirea traseelor de
conducte se au n edere nlimile din tabelulD
Instalaii de
capacitate mici
Instalaii de
capacitate mari
0rosimea plan@eului
de beton
"./>".9m ".9>#m
0rosimea plan@eului
metalic
"..>".2m "./>".9m
Knlimea rezerat
fasciculului de conducte
orizontal5 suporturi etc.
"..>"./m "./>".2m
Knlimea pentru
conducte @i utila4e locale la
cota "
!.9>.m .>2m
Knlimea rezerat
pentru utila4e @i conducte la
celelalte nieluri
!.2>.m .>2m
;.!.&ecomandri priind amplasarea unor utila4e tip
(chimbtoarele de cldur @i alte utila4e care nu au o poziie impus de procesul
tehnologic trebuie a@ezate cJt mai aproape de sol.Trebuie s se eite amplasarea sub
platforme a schimbtoarelor de cldura sau a utila4elor care necesita demontri frecente.
Kn continuare se dau cJtea date referitoare la amplasarea utila4elor tip.
Kntre asele de refluB se las o distan la eBterior de minim #m.
Pompele cu debite mici se amplaseaz n grupuri5 cu conducte commune deasupra
solului.-istana dintre pompele aceluia@i grup e determinate de tipul pompei.*a pompele
cu aspiraie aBial5 intre fundaii se las o distan de ".9>#m.*a pompelecu racorduri
laterale distana e determinate de coturile racordurilor @i se lasa minim "59m intre prile
proeminene ale conductelor.
Knlimea la care se a@eaz utila4ele se aliniaz pentru fiecare caz n parte5 aJnd
n edere urmtoarele elementeD nlimea trebuie astfel aleasa ncJt pompele s lucreze
necatD cJnd acest lucru nu e posibil se a allege tipul de pomp @i se a calcula nlimea
de aspiraie.
-istana minim de la sol a prii inferioare a utila4ului a fi de "59m atunci cJnd
nu sunt entile cu manera curent la partea inferioar.
Pentru entilele care se monteaz lateral sau pe capac5 ti4a entilului a fi la #59>
#5;m fata de pardoseal.
Kn cazul utila4elor cu capace demontabilese pred platforme de acces cu
nlimea de la platforma pJn la flan@a de ".9m.
*a stabilirea nlimii de a@ezare a utila4elor se mai ine seama se posibilitile se
eacuare prin cdere liber.(e urmre@te de asemenea5 ca utila4ele s fie astfel amplasate5
ncJt s permit citirea n bune condiii a indicaiilor instrumentelor de control @i
manerare manual a entilelor.
;...Traseele reelelor de conducte interne
Planurile de monta4 cu traseele de conducte se eBecut ntr>o faz final @i au n
edere urmtoarele aspecteD
(e recomanda amplasarea n grup sau n reea a conductelor. Pe suporii
reelelor de conducte se las un spaiu de rezer de !2HM
*a primul niel sub primul plan@eu se ncruci@eaz maBimum ! nieluri de
conducte. Kn sens longitudinal trec conductele de utiliti @i cele tehnologice5 iar dedesubt
trec5 transersal5 conductele de la pompeM
Kn cazul instalaiilor dispuse pe mai multe nieluri cu reele de conducte
erticale5 se fac schie @i calcule specialeM la instalaiile cu utila4e lJng zid5 lJng perete
trebuie lsat o zon pentru burlane de entilaie5 cabluri electrice5 conducte orizontale de
distribuie a nielului respectie @i o alt zon a reelelor erticale de conducteM
*a instalaiile cu utila4e dispuse central5 lJng zid se menine zona
burlanelor de entilaie5 cabluri electrice5 etc.5 iar central lJng stJlpii cldirilor se duc
conducte erticale @i orizontale.
-istana dintre ! conducte necinate @i distana dintre conducta @i perete trebuie
astfel aleasa ncJt s asigure montarea u@oar @i s nu ngreuneze ntreinerea @i repararea
conductelor.
Instalarea conductelor deasupra sau chiar n imediata ecintate a aparaturii
electrice trebuie eitat.
*a amplasarea n reea a conductelor5 cele prin care se transporta fluide corozie
se a@eaz separate @i mai 4os decJt celelalte5 pentru preenirea stopirii acestora din urm
din cauza curgerilor accidentale sau neetansaitati.STudose &.5 Ibanescu I.5 ?enomene de
transfer @i utila4e n industrie5 #<<"T
Capitolul ##. 6ibliografie
#.,ioara (urpateanu5 Carmen Caharia $ A6C metode de analiza a calitatii
factorilor de mediu5 +ditura Tehnica5 Iasi !""!
!. ,anescu (.5 Cucu ,.5 -iaconescu ,.5 Chimia sanitara a mediului5 +ditura
medicala5 6ucuresti #<</
.. 'enitescu5 ,anualul inginerului chimist5 1ol II5 +ditura Tehnica5 6ucuresti
#<2!T
/. www.epa.go> H=drogen chloride
2. (TA( ..<F;" $ -eterminarea HCl
9. (zep AleBandru5 6andrabur ?. $ +lecroliza solutiilor de 'aCl prin procedeul cu
membrana schimbatoare de ioni $ +d. Cerni5 Iasi5#<<;
:. Tudose &.5 Ibanescu I.5 ?enomene de transfer si utila4e in industrie5 #<<"
;. www.didactic.roFfilesF2
<. httpDFFreferat.clopotel.roFciteste>referat>Clorulbsibcompusiiblui>;!//.html
Powered b= www.referate>gratis.ro