Sunteți pe pagina 1din 9

ARDEREA IN MOTORUL DIESEL DETERMINAREA INDICELUI CETANIC

Desfasurarea procesului de aprindere si de ardere in motorul cu aprindere prin compresiune determina natura chimica si proprietatile fizice ale combustibililor folositi in aceste motoare. In motorul cu aprindere prin compresiune, incarcatura proaspata este formata numai din aer, iar combustibilul se injecteaza catre sfarsitul cursei de compresiune a pistonului. Una dintre principalele proprietati ale combustibilului utilizat in motorul cu aprindere prin compresiune, proprietate care practic influenteaza functionarea acestui motor (linistita sau trepidanta), este punctul de autaaprindere. Cu cat punctul de autoaprindere a combustibilului este mai jos, cu atat intervalul de temperatura dintre inceputul injectiei de combustibil in cilindru si aprinderea combustibilului este mai scurt. Principalul criteriu pentru determinarea calitatilor la autoaprindere a combustibilului este cifra cetanica, care se determina in conditii identice pentru combustibilul dat si un combustibil etalon si compararea lui cu acestea din urma. In mod arbitrar s-a luat ca etalon un amestec de doua hidrocarburi pure, si anume cetanul (n-he adecanul) care are o stabilitate minima la autoaprindere si !-metil-naftalina care are o stabilitate mare la autoaprindere. "-a atribuit conventional cetanului o cifra cetanica e#ala cu $%% unitati, iar !-metilnaftalinei, o cifra cetanica e#ala cu zero. Daca, in conditii identice de incercare, un combustibil dat si un amestec de cetan si !metil-naftalina au proprietati identice la autoaprindere, atunci se numeste cifra cetanica (C.C.) a combustibilului, numarul care indica procentul de cetan (in volume) din amestecul etalon. &radul de sensibilitate la autoaprindere in functie de anumite proprietati fizice ale combustibililor se apreciaza prin indicele Diesel. In #eneral, indicele Diesel este cu '-( unitati mai mare decat cifra cetanica. In compozitia combustibililor pentru motoarele cu aprindere prin compresiune intra hidrocarburi care au cifre cetanice foarte diferite intre ele.

)stfel, alcanii neramificati au cele mai amri cifre cetanice * prin cresterea lun#imii catenei cifra cetanica creste. Cifra cetanica a izoalcanilor, este mai mica decat a alcanilor normali, scaderea ei fiind cu atat mai accentuata cu cat numarul de lanturi laterale este mai mare . + micsorare a cifrei cetanice se constata si la hidrocarburile nesaturate, efectul fiind cu atat mai pronuntat cu cat catena este mai scurta. Cifra cetanica a cicloalcanilor este considerabil mai mica decat cea a alcanilor normali si depinde de numarul de cicluri, de lun#imea catenelor laterale si de #radul lor de ramificare. Cifra cetanica este mai mare in cazul unei catene laterale lun#i si putin ramificate. Cresterea numarului de cicluri in molecula coboara mult cifra cetanica . ,idrocarburile aromatice prezinta cele mai mari intarzieri la autoaprindere si cele mai mici cifre cetanice. Influenta catenelor laterale si a numarului de cicluri aromatice din molecula asupra cifrei cetanice a acestuia este identica cu cea de la cicloalcani. Cifra cetanica este influentata deci de compozitia chimica a combustibilului . Incercarile e perimentale au aratat ca o modificare mica a ci#rei cetanice sub -% unitati influenteaza sensibil functionarea motorului, in timp ce o modificare importanta a cifrei cetanice peste (% unitati nu creeaza avantaje sensibile in ceea ce priveste calitatile de functionare a motorului. Drept componente de baza pentru fabricarea combudtibililor Diesel se folosesc, in #eneral, motorinele obtinute la distilarea primara a titeiului, precum si motorinele de cracare catalitica. .otorinele de distilare primara au cifre cetanice diferite, in functie de natura titeiului. )stfel, cifra cetanica a motorinelor provenite din titeiuri parafinoase variaza intre -( si /0, in timp ce motorinele provenite din titeiuri neparafinoase au o cifra cetanica cuprinsa intre 1- si -0. In ceea ce priveste motorina de cracare catalitica, aceasta are o compozitie aromatica pronuntata. Calitatea ei depinde in mare masura de natura chimica a produselor supuse procesului de cracare catalitica2 astfel, motorina obtinuta din materii prime parafinoase are o cifra cetanica de (%-(( unitati, pe cand cea rezultata din materii prime bo#ate in cicloalcani si aromatice are o cifra cetanica de 1%-1( unitati.

Determinarea indicelui Diesel Indicele Diesel este o constanta de caracterizare care stabiliste #radul de sensibilitate la autoaprindere a motorinelor folosite drept combustibil in motoarele Diesel. Pentru determinarea indicelui Diesel este necesar sa se cunoasca densitatea si punctul de anilina pentru motorina de cercetat. Indicele Diesel poate fi calculat cu ajutorul formulei3 ID 4 D5P)6$%% In care D este densitatea e primata in #rade )PI2 P) * punctul de anilina, e primat in #rade 7ahrenheit. Indicele Diesel poate fi de asemenea stabilit cu ajutorul unei nomo#rame, in functie de densitatea de $(,(/oC si de punctul de anilina, e primat in oC.

CALCULAREA INDICELUL CETANIC AL COMBUSTIBILILOR DE DISTILARE MEDIE PRIN ECUATIA CU PATRU VARIABILE (CONFORM SR EN ISO 4264/2002)
)ceasta metoda consta intr-un procedeu de calcul al indicelul cetanic al combustibililor de distilare medie provenitio din derivatele petroliere. 8aloarea calculata este numita indice cetanic prin ecuatia cu patru variabile. .etoda nu se aplica combustibililor ce contin aditivi pentru cresterea cifrei cetanice, hidrocarburilor individuale, combustibililor distilati proveniti din carbune. Indicele cetanic nu este un alt mod de e primare al cifrei cetanice, ci este o caracteristica suplimentara ce poate fi utilizata in anumite limite. Indicele cetanic se foloseste pentru estimarea cifrei cetanice a combustibililor Diesel atunci cind aceasta nu poate fi determinata direct pe motoarele de incercare. Daca cifra cetanica a unui combustibil a fost determinata anterior, indicele cetanic poate fi folosit pentru a verifica cifra cetanica a unor probe ulterioare din acel combustibil, cu conditia ca sursa combustibilului si modul de prelucrare sa ramina neschimbate. Domeniul recomandat pentru propprietatile combustibililor la care se aplica aceasta metoda este urmatorul3 Caracteristica combustibil Cifra cetanica Densitate la $( %C, 9#6m1 ;emperatura la care distila $% <, %C ;emperatura la care distila (% <, %C ;emperatura la care distila :% <, %C Principi ! "#$%&#i Determinarile densitatii la $( %C si temperaturile la care distila $%<, (%< si :%< se realizeaza prin metode standardizate de incercare2 astfel se determina, densitatea, cu picnometrul iar temperaturile de distilare cu aparatul echipat pentru distilarea motorinelor, indicele cetanic se calculeaza cu ajutorul unor relatii matematice. M%& &# ! cr - se determina densitatea la $( %C2 - se determina, cu apro imatie de $ C, temperaturile la care distila $%<, (%< si :%< din proba supusa incercarii, corectate la presiunea barometrica. Domeniul recomandat 1',( * (/,( 0%( * 0:( $=$ * '(: '$' * 1%0 '($ - 1/1

M%& &# c'!c ! $. "e introduc valorile masurate in ecuatia $.$ si se calculeaza indicele cetanic IC. IC 4 -(,' > %,%0:' ;$%? > (%,$1$ > %,:%$@);(%? > (%,%('1 * %,-'@);:%? > %,%%%-:(;'$%? * ;':%?) > $%=@ >/%@' Unde3 ;$%? 4 ;$%-'$(2 ;$% este temperatura la care distila $%<, in %C ;(%? 4 ;(%-'/%2 ;(% este temperatura la care distila (%<, in %C ;:%? 4 ;:%-1$%2 ;:% este temperatura la care distila :%<, in %C @ 4 Ae p(-1,(D?)B-$ D? 4 D-0(%2 D * este densitatea la $( %C, 9#6m1. '. Pentru a determina indicele cetanic, nomo#ramele $,', 1 se folosesc astfel3 a. pentru a estima indicele cetanic al combustibilului, in fi# $, se introduc valorile densitatii si temperaturii la care distila (%< produs2 b. in fi#.' se introduc valorile densitatii si temperaturii la care distila :%< produs pentru a determina factorul de corectie pentru deviatia acestor parametri de la valorile medii2 c. in fi#.1 se introduc valorile densitatii si temperaturii la care distila $%< si :%< produs pentru a determina a doilea factor de corectie pentru deviatiile acestor parametri de la valorile medii2 d. pentru a obtine indicele cetanic final, se insumeaza factorii de corectie de la fi#urile ' si 1 cu indicele cetanic estimat din fi#ura $. ($.$)

7i#.$. Indice Cetanic * corectia deviatiilor valorilor medii ale temperaturii la care distila $%< si :%< din produs

7i#.'. Indice Cetanic * corectia valorilor medii ale densitatii si temperaturii la care distila :%< din produs

7i#.1. Indice Cetanic * corectia valorilor medii ale temperaturii la care distila $%< si :%< din produs Cezultatele se e prima cu apro imatie de %,$ ca indice cetanic prin ecuatia cu patru variabile.