P. 1
Deseuri periculoase

Deseuri periculoase

|Views: 5,390|Likes:
Published by gr8girl

More info:

Published by: gr8girl on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

Deşeuri periculoase

1

Cuprins

Cuprins……………………………………………………………………………....pag. 1 Capitolul I- Definiţia şi clasificarea deşeurilor……………………………………...pag. 2 Capitolul II- Managementul deşeurilor……………………………………………...pag. 5 II.1.Problema transportului deşeurilor…………………………………………….....pag.6 II.2. Depozitele de deşeuri…………………………………………………………...pag.7 Capitolul III- Deşeurile în România………………………………………………....pag.9 III.1. Problema deşeurilor în Romania......................................................................pag . 9 III.2. Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor...............................................pag 11 Capitolul IV- Deşeuri periculoase………………………………………………….pag 12 IV.1.Legislatie privind Gestiune Deseuri si Substante Chimice Periculoase............pag.14 IV.2.Listele deşeurilor periculoase………………………………………………....pag 15 IV.3.Caracteristicile deşerilor periculoase………………………………………….pag 16 Capitolul V- Transportul deşeurilor periculoase……………………………………pag 18 Capitolul VI- Reducerea şi minimizarea deşeurilor periculoase………………...…pag 19 VI.1.Metode de tratare a deşeurilor periculoase………………………………….....pag 20 Capitolul VII- Depozitarea deşeurilor periculoase………………………………….pag 21 Concluzii……………………………………………………………………….……pag 23 Bibliografie………………………………………………………………………….pag 24

2

al durabilităţii reduse a bunurilor şi al structurii consumului. sau intenţionează sau este obligat să-l arunce”.Capitolul I Definiţia şi clasificarea deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o caracteristică inevitabilă a unei societăţi industrializate sau în curs de industrializare.(Oros. Compoziţia şi cantitatea de deşeuri sunt puternic dependente de natura consumului. (XXX-2005) În momentul de faţă nu există o clasificare general acceptată a deşeurilor. Deoarece generarea excesivă de deşeuri este un simptom al proceselor de producţie ineficiente. precum şi de structura industrială şi economică. Cea mai bună clasificare generală pare a fi Reglementarea deşeurilor propusă de Comunitatea 3 . atât sub formă de materiale cât şi de energie. cantităţile de deşeuri pot fi considerate ca indicator pentru eficienţa cu care societatea utilizează materiile prime. Deşeurile reprezintă o pierdere enormă de resurse. Definiţia a fost modificată de Directiva Consiliului 91/156/CCE (Directiva cadru) astfel : “deşeu va însemna orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă. Draghici-2002) Termenul “deşeu “ este definit în legislaţia europeană în articolul 1 al Directivei Consiliului 74/442/CEE privind deşeurile: “deşeu reprezintă orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează conform prevederilor legislaţiei în vigoare”.

provenite din activitatea caznică . se pot deosebi următoarele tipuri de deşeuri: 1. care propune clasificări pentru: a.Europeană. construcţii.de toxice. c. provenite din activitatea de construcţii şi modernizare şi întreţinerea străzilor. netoxice.2.de exemplu cenuşile produse de termocentralele funcţioneaza carbine.producătorii de deşeuri. din zootehnie. instituţii.pe care normele europene le clasifica în : Deşeuri Deşeuri Deşeuri industriale inerte.mase plastice. procese şi direcţii din care provin. amendată de Directiva Consiliului 91/156/CCE clasifică deşeurile după sursă.). Deşeuri sanitare.4 Nămol oraşenesc . restaurante. rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole.Deşeuri industriale stocabile . 4 . de exemplu şi din azbest. Deşeuri municipale şi asimilabile . 3. categorie în care intră explozibilii şi substanţele radioactive. Reziduuri sunt materiile prime. agroalimentare etc. rezultat din staţiile de tratare a apelor uzate şi menajere. 1.3 Deşeuri din construcţii si demolări.tratarea şi depozitarea deşeurilor.dar cele cele netoxice. Deşeuri de producţie . 1.praf). hoteluri. 3. radioactive Deşeuri nepericuloase provenite medicale.3. 3. . materiale sau produse care sunt respinse în cursul unei fabricaţii sau a unor acţiuni umane (menaj. comerţ.(XXX-2005) Dupa provenienţă . provenite din spitale.care sunt deşeuri generale în mediul urban si rural. dispensare şi cabinete medicale. 2.magazine. furnizând baza pentru obţinerea de statistici comparabile şi compatibile privind deşeurile în Ţările Membre ale Comunităţii Europene. După destinaţie deşeurile constituie două subgrupe: recuperabile şi irecuperabile.2 Deşeuri stradale. specifice fluxurilor stradale (hârtii. de care periculoase industriale exemplu exemplu .Deşeuri industriale produse în cantitaţi foarte mari. b.colectorii de deşeuri. 1.1. 1. ramuri industriale. iar după origine pot fi grupate de asemenea în două subgrupe: rebuturi şi reziduuri. Directivei Consiliului 74/442/CEE privind deşeurile. Rebut poate fi o maşină.1 Deşeuri menajere.frunze. Deşeuri agro-zootehnice provenite din agricultură şi în special. Deşeuri speciale. 3. pe . un utilaj sau un produs care nu mai poate fi folosit direct.

care nu epuizează complet subiectul. direcţiile din care apar. -deşeuri miniere şi de la cariere. -deşeuri de lemn. Pentru descrierea unui deşeu există trei niveluri: categoria principală. Pentru o definire exactă . După direcţiile din care apar. Unele categorii de deşeuri sunt excluse din CED. este în concordanţă cu modalităţile existente de colectare şi depozitare a deşeurilor. subcategoria şi tipul.ro/Data/pdf/cap_21. În funcţie de natura şi de efectul asupra oamenilor. compoziţiei şi căilor de depozitare a deşeurilor pentru Europa ca întreg. Drăghici-2002) Catalogul European al Deşeurilor (CED) este o listă ilustrativă . un singur deşeu trebuie descris utilizând toate cele trei niveluri. şi este orientată pe process şi mod de apariţie. -deşeuri din construcţii şi demolări. -hârtie. cele mai importante fiind : deşeurile radioactive. -echipament electric şi electronic. periculoase şi benigne. -sticlă. Catalogul conţine 776 tipuri de deşeuri. -materiale plastice. -deşeuri de la furnale şi zgură din oţelării. -deşeuri verzi.Clasificarea care consideră drept criteriu sursa are avantajul că.( Oros. -textile şi îmbrăcăminte. -vehicule la sfârşitul perioadei de utilizare. explozivii neutilizaţi. în multe cazuri. (http://www.gestiuneadeseurilor.pdf) În mometul de faţă nu există un inventar realist al producerii. Aceasta este subdivizată în 20 de categorii principale. 5 . efluenţii gazoşi emişi în atmosferă. deşeurile se clasifică în trei mari categorii: radioactive. deşeurile cele mai semnificative în ceea ce priveşte în ceea ce priveşte mărunţirea sunt: -deşeuri agricole.

Deşi nu există o reţetă care să se aplice în toate situaţiile. 6 trebuie să plătească costul . În primul rând ele nu sunt privite ca şi „resturi” care trebuie îndepărtate din motive sanitare.Principiul precauţiei – trebuiesc anticipate problemele potenţiale. Iniţial reciclarea deşeurilor s-a bazat pe recuperarea deşeurilor de metale valoroase. În mod particular managementul deşeurilor din Uniunea Europeană reprezintă o provocare deosebită prin faptul că ea nu trebuie să perturbe piaţa europeană. În acest context managementul deşeurilor ocupă un rol important deoarece deşeurile nu sunt numai o potenţiala sursă de poluare. iar resturile arse şi deşeul ultim să fie depus pe platforme. . Managementul modern priveşte în alt mod deşeurile. utilizarea energiei si depozitarea deşeului ultim. ci ca o sursă de materii si materiale prime. În acest fel se pune accent pe reciclarea şi valorificarea deşeurilor. În acest fel se impune un sistem integrat de reprelucrare şi reciclare a deşeurilor bazat pe un număr mare de tehnologii. . Managementul deşeurilor este un subiect complex format dintr-o multitudine de componente. Dezvoltarea economică şi socială durabilă fără deteriorarea calităţii mediului impune un management adecvat al deşeurilor fără epuizarea resurselor naturale. ele constituind şi o sursă de materii prime secundare. . producerea biogazului. Uniunea are principii ferme pe care se bazează diferitele niveluri ale sistemelor de management al deşeurilor: .Principiul responsabilităţii producerii şi al plăţii poluării – acela care produce deşeurile sau contamineaza mediul înconjurător acţiunilor sale.Principiul proximităţii – deşeurile trebuiesc depozitate cât se poate de aproape de locul în care au fost produse. iar mai apoi recuperarea tuturor materialelor.Principiul prevenirii – producerea deşeurilor trebuie minimizată si evitată pe cât posibil.Capitolul II Managementul deşeurilor Iniţial managementul deşeurilor avea drept obiectiv îndepărtarea deşeurilor şi curăţirea oraşelor.

o Planuri de management al deşeurilor. reciclarea şi reutilizarea. o Statistici şi comparaţii utilizând date corecte. Strategia insistă de asemenea asupra necesităţii ca: . Oricum. tratarea şi depozitarea sunt foarte ieftine.Problema transportului deşeurilor O cantitate prea mare de deşeuri se transportă înca pe distante lungi. nu este o opţiune adecvata pe termen mediu si lung. transportul deşeurilor trebuie minimizat în vederea reducerii riscului de accidente şi economisirii resurselor. o Responsabilităţi adecvate stabilite prin legislaţie. depozitarea finală optimă şi îmbunătăţirea monitorizării. drept consecinţă. In unele ţări standardele privitoare la tratare si depozitare sunt îngăduitoare şi. cu costuri mari de tratare şi depozitare) în ţări în care aceste operaţii nu sunt foarte costisitoare .1. 3. Dar transferarea deşeurilor dintr-o ţară cu standarde exigente de mediu (şi.Aceste principii au căpătat o forma mai concreta în strategia generală privitoare la deşeuri a Uniunii Europene din 1996 care ierarhizeaza operaţiunile de management al deşeurilor: 1. (XXX-2008) II. cum sunt: o Instrumente economice de reglementare. deşeurile trebuiesc depozitate în locuri cât mai apropiate de acela în care au fost produse (principiul proximitatii). prevenirea apariţiei deşeurilor. Politica UE stabileşte ca. deci.Să se utilizeze mijloace manageriale noi. 7 . pe teritoriul Europei. . 2.Să se reducă deplasarea deşeurilor şi să se îmbunătăţească sistemul de reglementări privind transportul.

sunt:     modificari de peisaj si disconfort vizual. exploatare (15-30 ani). poluarea aerului. deşeurile pot fi scoase din circuitul economic (eliminate) sau reintroduse în circuit (recuperate). un depozit de deseuri inseamna eliminarea de pe suprafata afectata acestei folosinte a unui numar de 30-300 specii/ha. in ordinea in care sunt percepute de populatie. dar care in termenii conceptului de “dezvoltare durabila”. dar si cu alte elemente poluante. cat si apele scurse pe versanti influenteaza calitatea solurilor inconjuratoare. Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deseuri este un proces ce poate fi considerat temporar. refacere ecologica si postmonitorizare (15-20 ani). Depozitele neimpermeabilizate de deseuri urbane sunt deseori sursa infestarii apelor subterane cu nitrati si nitriti.2. Poluarea aerului cu mirosuri neplacute si cu suspensii antrenate de vant este deosebit de evidenta in zona depozitelor orasenesti actuale. in care nu se practica exploatarea pe celule si acoperirea cu materiale inerte. poluarea apelor de suprafata. În principiu. la fel ca deşeurile în sine şi locul lor de provenienţă. Atat exfiltratiile din depozite. fara a considera si populatia microbiologica a solului. In termeni de biodiversitate. 8 . Scurgerile de pe versantii depozitelor aflate in apropierea apelor de suprafata contribuie la poluarea acestora cu substante organice si suspensii. depozitele de deseuri se numara printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.II. urmează etapa de tratare a deşeurilor. Metodele de tratare ale deşeurilor sunt variate. Depozitele de deşeuri Odată colectate. In general. se intinde pe durata a cel putin doua generatii daca se insumeaza perioadele de amenajare (1-3 ani). Principalele forme de impact si risc determinate de depozitele de deseuri orasenesti si industriale. modificari ale fertilitatii solurilor si ale compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate. ca urmare a lipsei de amenajari si a exploatarii deficitare. fapt ce se repercuteaza asupra folosintei acestora.

explozive sau corozive. produse petroliere. Astfel de rampe se organizează în cariere în care exploatarea s-a încheiat sau în mine abandonate. depozite pentru materiale inerte şi depozite pentru un singur fel de deşeuri (monodeponie). ciori. constituie surse de risc pentru sanatate datorita continutului lor in substante toxice precum metale grele. atragerea dăunătorilor (insecte. Aceasta situatie poate genera aparitia unor amestecuri si combinatii inflamabile. instalaţii de recuperare a gazului de depozit şi de tratare a levigatului. Problema cea mai dificila o constituie materialele periculoase (inclusiv namolurile toxice. reziduuri de la vopsitorii. O rampă de gunoi realizată şi exploatată corect este o metodă relativ ieftină şi care satisface criteriile ecologice de eliminare ale deşeurilor. dar mai ales cele industriale. pesticide.Desi efectele asupra florei si faunei sunt teoretic limitate in timp la durata exploatarii depozitului. Vechile rampe. a apelor şi a solului. Actualele practici de colectare transport /depozitare a deseurilor urbane faciliteaza inmultirea si diseminarea agentilor patogeni si a vectorilor acestora: insecte. 9 . În funcţie de tipul deşeurilor acceptate depozitele se clasifică în depozite pentru deşeuri periculoase. Eliminarea deşeurilor prin depozitare în rampe (gropi) de gunoi fără vreo măsură ulterioară este actual o practică care nu mai este acceptată. sobolani. Depozitele trebuie să dispună de sisteme de pază. zguri metalurgice) care sunt depozitate in comun cu deseuri solide orasenesti. compactoare. solventi. echipamente de cântărire. caini vagabonzi. necorespunzătoare. uleiuri uzate. au efecte negative asupra mediului. cum ar fi împrăştierea de gunoaie. rozătoare) şi poluarea aerului. depozite pentru deşeuri nepericuloase. de utilaje (buldozere. laboratoare de analiză. screpere. pe de alta parte. Deseurile. Actual. încărcătoare. prezenta reziduurilor menajere usor degradabile poate facilita descompunerea componentelor periculoase complexe si reduce poluarea mediului. evolutia biosistemului fiind ireversibil modificata. reconstructia ecologica realizata dupa eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul biologic initial. depozitarea în rampe de gunoi presupune la sfârşit închiderea depozitului prin acoperire cu pământ (îngropare) şi este o practică curentă în multe ţări. excavatoare) şi de servicii de întreţinere a acestor utilaje.

Rampele pentru deşeuri organice au instalaţii de recuperare a gazului de depozit.1. Problema deşeurilor în Romania La nivelul României. Poluarea apei şi a solului se face prin levigat (lichidul scurs în urma proceselor biochimice). Dacă nu există posibilitatea de valorificare locală. problemele legate de gestionarea deşeurilor sunt. El poate fi valorificat prin ardere. mercaptani. În mod normal. aldehide. monoxid de carbon. 10 .wikipedia. care. pe rampă deşeurile sunt compactate pentru a le mări densitatea şi stabilitatea. la care se adaugă mici cantităţi de hidrogen sulfurat. esteri şi alţi compuşi organici. Principalele componente ale acestui gaz sunt metanul (54 %) şi dioxidul de carbon (45 %). care pot fi din argilă (lut) sau din folii groase de material plastic (geomembrane) sau textil (geotextile). Pentru a împiedica levigatul să se infiltreze în sol rampele moderne sunt prevăzute cu straturi izolante. se recomandă să fie totuşi ars la instalaţia de faclă deoarece dioxidul de carbon rezultat prin arderea metanului are un efect de seră mai mic decât al metanului iniţial. în lipsa unui strat izolator se infiltrează în sol şi poluează apele pânzelor freatice. Aceste poluări pot fi aşa de puternice că împiedică creşterea plantelor deasupra acestor rampe. care produc efect de seră şi contribuie la încălzirea globală.Poluarea aerului se produce prin miasme şi prin degajarea unor gaze rezultate în urma fermentării. cum ar fi dioxidul de carbon şi metanul. şi acoperite cu folii şi cu pământ. în mare parte: • cantitatea de deşeuri nu se cunoaşte cu exactitate din cauza lipsei sistemelor de cântărire.org/wiki/Gestionarea_de%C5%9Feurilor) Capitolul III Deşeurile în România III. Grosimea stratului de argilă trebuie să fie mai mare de 1 m pentru deşeuri inerte sau nepericuloase şi mai mare de 5 m pentru deşeuri periculoase (http://ro.

arată că în România.300.9%. nu este organizată o reţea comercială pentru valorificarea deşeurilor.315. din care 99. din care cca. iar reciclarea se axează doar pe acele tipuri de deseuri usor vandabile.94. Din acestea 36% au fost reciclate. Fiecare roman generează cam 5 kilograme de deşeuri pe săptămînă . în anul 2004. Romania trebuie să gestioneze eficient. urmată de industria prelucratoare. Deocamdată.20% pot fi recuperate. Statistici oficiale. • • • • colectarea deşeurilor menajere este neselectivă. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului a stabilit un obiectiv de 40% rată de reciclare a deşeurilor municipale în 2011. În România 1.în apropierea locuiţelor.6% deşeuri periculoase. ( http://www.php?page) 11 . a zonelor de agrement.000 tone de ambalaje au fost introduse pe piaţă în 2007. Din totalul deşeurilor municipale. a apelor de suprafaţă.7 milioane de tone de deşeuri.sort. au fost generate circa 36. în 2004. în medie. Cele mai mari cantităţi provin din industria extractiva .000 de tone de deşeuri. dioxid de carbon). Potrivit legislaţiei europene. adică aproximativ 100. conducând la poluare. reciclarea şi tratarea deşeurilor reprezintă o prioritate şi se regăseşte şi în angajamentele asumate de România faţă de Uniunea Europeană. Cel mai mare impact asupra populaţiei îl au deşeurile municipale care.• există cantităţi semnificative de deşeuri necolectate. ţara noastră trebuie să recicleze 55% din deşeurile de ambalaje generate în anul 2013. deşeurile depozitate au conţinut mare de materiale organice care prin descompunere generează gaze cu efect de seră ( metan.ro/index. nefiind contaminate. depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile. aproximativ 40% reprezintă materiale reciclabile. valorificarea energetică a deşeurilor nu este o practică de eliminare curentă în România. Anual. nu a fost pus la punct sistemul de colectare selectivă pe întreg teritoriul ţării. au reprezentat 380 de kilograme pe cap de locuitor. 36. iar în mediul rural aproape nimic nu se colectează organizat. depozitele nu sunt amenajate corespunzător. circa 20% din locuitorii mediului urban nu au contracte de salubrizare.000 de tone de deşeuri pe zi. Colectarea.4% reprezintă deşeuri nepericuloase şi 0.

III.2. toate depozitele necontrolate vor fi închise şi ecologizate. dar se prognozează o creştere.Instituţiile din industria sticlei. Exista operatori economici reciclatori de deşeuri de hârtie şi carton. staţii de sortare şi de compostare. sticlă. Avem opt planuri regionale pentru gestionarea deşeurilor. De asemenea. Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor România dispune de un instrument pentru reducerea poluării mediului. autorităţile publice locale trebuie să asigure colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje prin serviciile publice de salubrizare. se urmăreşte colectarea întregii cantităţi de deşeuri generate. lemn.pdf) 12 . precum şi prin amenajarea de spaţii adecvate şi amplasarea de containere pentru gunoiul diferenţiat. ci doar o reutilizare interna în gospodăria proprie sau o comercializare pe o piata nedeclarată. Aceştia preiau deşeurile de la colectorii autorizaţi.granturi-phare-deseuri. şi se vor construi noi depozite controlate. materiale feroase şi neferoase. (http://www. determinată de dezvoltarea economică a ţării. materiale plastice. În România. Populaţia a fost instruită cum să separe la sursă diferitele categorii de deşeuri. şi pentru promovarea dezvoltării durabile . hârtiei şi cartonului şi maselor plastice au început să preia aceste deşeuri de la centrele de colectare în vederea reciclării şi/sau valorificării. Nu există încă un sistem adecvat de valorificare a deşeurilor din construcţii şi demolări. Cantitatea acestui tip de deşeuri generată în România este relativ scazută. şi instalatii de reciclare. pentru îmbunătăţirea sănătaţii publice.Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD).ro/docs/Plan_regional/LUCRU %20Reg%201%20NE-%20draft%20PRGD%20revizuit. fluxul deşeurilor colectate separat va fi eficientizat.

epa. a concentraţiilor sau a caracteristicilor chimice. în SUA prima lege privind problema deşeurilor periculoase a fost trecută prin Congres. ateliere auto.. Sunt reprezentate prin compuşi metalici. rafinării. EPA a dezvoltat definiţia reglementară a deşeurilor periculoase care încorporează atât listele cât şi caracteristicile acestora. (http://www. Pentru dezvoltarea definiţiei reglementare a deşeului periculos au fost folosite două mecanisme diferite : prin listarea anumitor deşeuri specifice ca şi periculoase şi prin identificarea caracteristicilor care. vopsele. eteri. În primul rand a servit ca şi un ghid general pentru EPA în scopul dezvoltării definiţiei reglementare a deşeului periculos. Există totodată două definiţii ale deşeurilor periculoase sub programul RCAR: o definiţie statutară şi o definiţie reglementară. acizi compuşi organofosforici. unităţi medicale. fenoli. Această legislaţie este numită Actul privind Convervarea şi Recuperarea Resurselor (RCRA). dacă sunt prezente într-un deşeu îl fac periculos. depozitate sau organizate în acest fel. pesticide. transportate.Capitolul IV Deşeuri periculoase În 1976. RCRA defineşte deşeul periculos ca : un deşeu solid sau o combinaţie de deşeuri solide care. din cauza cantităţilor lor. cianuri. Definiţia statutară citată mai sus este rar folosită astăzi. fizice sau infecţioase pot cauza sau contribui semnificativ la creşterea mortalităţii sau o creştere în mod irevesibil a îmbolnăvirilor sau posedă o prezenţă substanţială sau un potenţial pericol asupra sănătăţii umane sau a mediului când sunt tratate.gov/lawsregs/laws/rcra. reziduuri de spital. solvenţi organici halogeni. industria metalurgică. Cele mai periculoase substanţe chimice sunt 13 . stocate.html) Aceste deşeuri provin în cea mai mare parte din industria chimică.

care stă la baza producerii altor substanţe toxice periculoase. Este vorba despre uleiul de motor. ceea ce reprezintă 3% din totalul deşeurilor produse în 2003. ierbicidele. Prahova. Dioxina apare de asemenea şi la arderea reziduurilor menajere conţinând plastic sau lemn tratat cu substanţe chimice clorurate. bateriile portabile. ci doar prin depozitare. cum ar fi medicamentele. Dioxina este un component al erbicidelor clorurate folosite destul de intens în agricultură. Restul. pesticidele. Constanţa. Alba. bateriile auto. vopseaua. Toate aceste tipuri au însumat o cantitate generata de peste 2.pesticidele folosite în agricultură pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Majoritatea deşeurilor periculoase provin din industria chimică (anorganică şi organică). doar o parte dintre deseurile periculoase sunt colectate separat si reciclate. produsele pentru eradicarea gandacilor.org/wiki/Gestionarea_de%C5%9Feurilor) In 2003. Olt. O altă substanţă extrem de toxică reprezintă dioxina. Acestea nu pot fi eliminate prin distrugere.wikipedia. Un caz aparte de deşeuri periculoase este cel al deşeurilor radioactive. Bacău. Pentru eliminarea deşeurilor radioactive România are nevoie de două depozite de deşeuri care să stocheze deşeurile radioactive de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. substantele folosite la deblocarea tevilor. (http://ro. Detergentii cum ar fi clorul. Deocamdata. Dolj. bateriile telefoanelor mobile. innalbitorii. în România. medicamentele si alte produse pe baza de substante chimice fac parte din categoria substantelor periculoase. Cantităţi considerabile de deşeuri periculoase au fost înregistrate în judeţele Vâlcea.2 milioane tone de deşeuri. nu sunt deocamdata colectate separat. Principalele tipuri de deşeuri periculoase generate în 2003 au fost: • • • • deşeuri de sodă calcinată (leşii caustice) fosfogips deşeuri petroliere zguri din metalurgia neferoasă (a plumbului) 14 . de la rafinarea petrolului şi din procesele termice. din totalul de 237 înscrise în Catalog European de Deseuri. inclusiv sterilul minier. vopselele. au fost identificate 145 de tipuri de deşeuri periculoase.

2004 privind gestionarea anvelopelor uzate 5. nr. 856/2002.Of. 1. 283/22. 426/2001 -M.Of. Dolj şi Vâlcea) Metalurgia este o altă activitate industrială care produce cantităti mari de deşeuri chimice şi fosfogips (judetul Bacău). Hotararea Guvernului nr.Of. nr.M.06. 162/2002) (la M. Hotararea Guvernului nr.2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (abroga HG nr.2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase 3. 659/05. Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind gestiunea deseurilor de echipamente electrice si electronice -M.Of. cu preponderenţă zguri din metalurgia aluminiului (judeţul Olt) şi altor metale neferoase (judeţul Maramureş). Hotararea Guvernului nr. 1057/2001 M. nr.O.07.11.02. 160/24. 170/2004 -M. 700/05.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile. nr. 78/2000 . nr.M.regielive.2005 15 . Legea nr.09. Legislatie privind Gestiune Deseuri si Substante Chimice Periculoase 1. inclusiv deseurile periculoase 4. 411/25. spre publicare) 7.html?in=all&s=management%20deseur%20roman) IV. 32/2005 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 6.• • • • • reziduuri halogenate din chimia organică nămoluri cianurate cu metale grele baterii uzate cu plumb deşeuri de la epurarea gazelor amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea grăsimilor din apele uzate. (http://facultate.Of. Hotararea Guvernului nr.2000 privind regimul deseurilor 2. Cea mai mare cantitate de deşeuri periculoase s-a generat. 491/10.Of. 2406/2004 -M. nr. periculoase. Hotararea Guvernului nr.ro/referate/comert/problematica_deseurilor_in_romania93839.Of.06. în cadrul industriei predominând deşeurile de sodă calcinată (judeţele Alba. nr.

De exemplu listele nu pot contoriza toate deşeurile periculoase.04. Un avantaj ar fi că listele fac procesele de identificare a deşeurilor periculoase uşoare pentru agenţii deşeurilor industriale. Hotararea Guvernului nr.Listele deşeurilor periculoase Listele deşeurilor periculoase descriu deşeurile din diferite procese industriale. Aceste deşeuri sunt descries sau enumerate în patru liste diferite. Utilizarea listelor EPA prezintă de asemenea câteva dezavantaje. deşeurile 16 . Listele desemnează un deşeu ca fiind periculos dacă el provine dintr-o categories au clasă particulară. Un alt dezavantaj este lipsa de flexibilitate a listelor. Nr 359/27. 263/2005 Privind regimul substantelor si produselor chimice periculoase (http://www. deşeuri din sectoare specifice ale industriei sau deşeuri de tipul formulelor chimice specifice. Astfel.2005 10. nefiind necesare analizele de laborator.Of. Prin compararea oricărui deşeu cu descrierile deşeurilor enumerate se poate determina uşor dacă deşeul este periculor. Deoarece procesele care produc aceste deşeuri pot decurge în sectoare diferite ale industriei. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje ( abroga HG nr. Hotararea de Guvern nr 322/2005 pentru modificarea si completarea HG nr. EPA a studiat şi enumerate sute de deşeuri periculoase a deşeurilor industriale specifice.php?id=18) IV.societatedurabila. Utilizarea listelor pentru definirea deşeurilor periculoase prezintă anumite avantaje şi dezavantaje.ro/index.8.349/2002) 9.2. Aceste liste sunt: • Lista F desemnează ca deşeuri periculoase particulare deşeurile provenite din anumite procese de fabricare sau industriale comune. Este nevoie doar de cunoştinţe despre originea deşeului pentru a determina dacă este enumerate. Legea nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere -M. listele de deşeuri periculoase pot regal când nu este necesar anumite deşeuri care nu posedă o ameninţare semnificativă asupra sănătăţii. Compoziţia actuală a deşeului nu este o consideraţie suficientă pentru a schimba încadrarea deşeului.

urmată de trei cifre (exemplu F001). Există patru criterii diferite prin care se poate încadra un deşeu ca fiind periculos. coroziune.3. 13 industrii pot genera deşeuri din lista K. Aceste deşeuri sunt clasificate în şapte grupe. 1. deşeuri periculoase acute (H). Fiecare din cele patru liste desemnează de la 30 până la câteva sute de deşeuri periculoase. Fiecărui deşeu din listă îi este alocat un cod. (Oros. deşeuri cu toxicitate caracteristică (E). Caracteristicile care dau periculozitate deşeurilor sunt: imflamabilitate. constând dintr-o literă asociată cu lista. deşeuri reactive (R). deşeuri inflamabile (I). deşeuri corozive (C). toxicitate. • Lista P şi lista U sunt similare în aceea că ambele conţin formulări pur periculoase sau comerciale ale câtorva chimicale nefolosite specifice.Caracteristicile deşerilor periculoase O caracteristică a unui deşeu periculos este o proprietate care indică capacitatea unui deşeu de a poseda o ameninţare suficientă pentru a deservii reglementărilor de deşeu periculos. De exemplu deşeurile cu codul H sunt supuse unor standarde de management mai stricte decât celelalte deşeuri. Si acestor deşeuri le sunt atribuite coduri ca şi celor din listă (exemplu D00X). Inflamabilitatea 17 . Codurile alocate implică anumite reglementări care se aplică în manevrarea deşeurilor. Drăghici-2002) IV. O caracteristică a unui deşeu periculos trebuie să fie detectată prin utilizarea metodelor de testare standard.din lista F sunt cunoscute ca şi deşeuri provenite din surse nespecifice. insă nu toate deşeurile provenite din aceste 13 industrii sunt periculoase. • Lista K desemnează ca fluxuri de deşeuri periculoase particulare acele deşeuri provenite din anumite industrii specifice. dacă acesta nu se gaseşte pe nici una din liste: Deşeurilor periculoase li se alocă câte o literă (cod) şi se clasifică în: deşeuri toxice (T). reactivitate.

Multe vopsele. 3. curăţători şi alte deşeuri industriale prezintă pericol de aprindere.Deşeurile inflamabile care pot lua foc usor şi pot susţine arderea. Cele mai inflamabile deşeuri sunt lichidele în formă fizică.Coroziunea Deşeurile corozive sunt deşeuri acide sau alcaline (bazice) care pot coroda sau dizolva uşor metale sau alte materiale. 2.Reactivitatea 18 . Testul punctului de aprindere determină temperature cea mai mică la care un compus chimic se aprinde când este expus la flacără. Această proprietate se testează printr-un test. Un deşeu este considerat coroziv dacă are pH-ul mai mic sau egal cu 2 sau mai mare sau egal cu 12.5. Deşeul de acid sulfuric din bateriile autovehiculelor este un exemplu de deşeu coroziv. Ele sunt deasemenea printre cele mai commune fluxuri de deşeuri periculoase. Un deşeu nelichid poate fi poate fi periculos datorită inflamabilităţii dacă se poate aprinde spontan şi poate arde atât de puternic încât să creeze un pericol.

Nu există o metodă de testare de încredere pentru a evalua potenţialul deşeului de a exploda sau reacţiona violent în condiţii de manevrare obişnuite. către operatorul economic care realizează operaţia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare. Exenple obişnuite sunt muniţiile şi explozibilele descărcate. Pentru efectuarea transportului este necesar si acordul agenţiei judetene pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială se află instalaţia de tratare/valorificare/eliminare. avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor. 4. Ruta de transport a deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator. şi se autorizează de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă. denumit expeditor. (Oros.Un deşeu reactiv este unul care explodează uşor sau este supus unei reacţii violente. Drăghici-2002) Capitolul V Transportul deşeurilor periculoase Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de la generator sau deţinător.Toxicitatea Scurgerea compuşilor toxici în cursurile apelor potabile de adâncime este unul din cele mai obişnuite moduri de a expune populaţia chimicalelor găsite în deşeurile industriale. 19 . denumit destinatar.

printre care: reducerea la sursă. separarea şi concentrarea deşeurilor.utilizarea proceselor de tratare care reduc cantităţile de deşeuri necesare depunerii finale. Cele mai obişnuite categorii de reduceri la sursă şi reduceri de volum sunt: substituţia materialelor.Pentru deşeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 t/an. prin întoacerea la materia primă a materialului brut când nu este complet consumat într-un process de sinteză.ro/content/articles) Capitolul VI Reducerea şi minimizarea deşeurilor periculoase Multe probleme privind deşeurile periculoase pot fi evitate chiar de la început prin reducerea deşeurilor de la sursă şi minimizarea deşeurilor. modificări de proces şi reciclarea. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale.materie primă în altul). reutilizarea. -transfer ca material brut la alt proces (deşeu într-un proces. formularul de expeditie/transport deşeuri periculoase. pe care să o pastreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzator un interval de cel putin 3 luni. (www. nu trebuie să conţină aprobarea agenţiei pentru protecţia mediului Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase. 20 . Există câteva moduri prin care cantităţile de deşeuri pot fi reduse.avocatnet. Există patru moduri de reciclare: -reciclarea directă ca material brut la generator. îndepărtarea resurselor şi reciclarea deşeurilor. segregarea la sursă.

Metode biologice Aceste procedee sunt: biodegradarea. ca de exemplu utilizarea unui deşeu alcalin pentru neutralizarea unui deşeu acid. combustibile.-utilizare pentru controlul poluării sau tratarea deşeului. tratarea anaerobă a deşeurilor. chimică. Alte procedee sunt piroliza şi oxidarea umedă. evaporare. precipitare chimică. precipitare.1. VI. flotaţie. substanţei organice mobile şi distrugerea materialelor patogene şi toxice. tratarea aerobă a deşeurilor. de oxidare-reducere. şi anume de proprietăţile acido-bazice. centrifugare. hidroliză. decantare. Metode chimice Depinde de proprietăţile chimice ale constituenţilor deşeurilor. oxidare. uscare. Tranziţie de fază: distilare. precipitare fizică. Transfer de fază: extracţie cu solvent. Metode fizice • • • • Separare de fază: sedimentare. electrodializă. termică şi biologică. îndepărtarea substanţelor volatile. -recuperarea energiei. Cel mai aplicat procedeu de tratare termică este incinerarea. stripare. extracţie şi scurgere chimică. Operaţiile chimice de tratare includ printre altele neutralizarea acido-bazică. reactivitate. de exemplu de la incinerarea deşeurilor periculoase combustibile. filtrare. dar poate servi la pregătirea materialului pentru reciclare sau depunerea finală într-o manieră care oferă siguranţă mai mare decât depunerea fără tratare. Metode termice Pot fi folosite pentru reducerea volumului. corozivitate şi altele.Metode de tratare a deşeurilor periculoase Câteva tipuri de deşeuri periculoase pot fi detoxificate sau făcute mai puţin periculoase pot fi detoxificate sau făcute mai puţin periculoase prin metode de tratare fizică. Tratarea deşeurilor periculoase poate fi costisitoare. care utilizează bacterii şi ciuperci aerobe. scurgere. 21 . mineralizarea. inflamabilitate. Separare moleculară: osmoza inversă. complexare.

în depozite sau orice alte spaţii de depozitare. la Slobozia. Drăghici-2002) Capitolul VII Depozitarea deşeurilor periculoase Depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase reprezintă activitatea agenţilor economici de a pune la păstrare şi conservare aceste produse.Au fost dezvoltate şi alte procese de tratare a deşeurilot periculoase. Fitoremedierea este procesul în care se utilizează plante vasculare pentru remedierea solurilor contaminate de suprafaţă. prevăzute cu echipamentele şi dotările necesare prin care să se asigure păstrarea şi conservarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. în special remedierea. există în acest moment un singur depozit pentru substanţe periculoase la strandarde europene în România . alte astfel de depozite sunt în construcţie. construcţiile şi orice alte locuri amenajate special în acest scop. în vederea introducerii lor în circuitul productiv sau comercial ori a utilizării pentru prestarea unor servicii către populaţie. Sunt considerate depozite sau spaţii de depozitare clădirile. 22 . Procesul de barbotare a aerului este un process de volatilizare in situ pentru striparea compuşilor volatili din apele de adâncime. (Oros.

lopeţi. prevăzute cu duze pentru stingerea incendiilor sau exploziilor . hidranţi şi furtune de apă etc. extinctoare. dacă este cazul. instalaţii de răcire cu apă.Echipamentele şi dotările necesare amenajării unui depozit sunt următoarele: • • • • • • • • ventilaţia naturală sau instalaţii de ventilaţie. instalaţii de neutralizare a produselor corosive sau toxice. furtune speciale pentru operaţiunile de încărcare-descărcare şi sisteme de drenare a scurgerilor. mijloace şi dispozitive de stingere a incendiilor. canale sau şanţuri de scurgere. ziduri sau diguri de protecţie. instalaţii de pulverizare a apei sau aburului. cum ar fi: lăzi cu nisip. La realizarea depozitelor şi spaţiilor de depozitare pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase trebuie să fie avute în vedere următoarele: 23 .

ro/referate/comert/problematica_deseurilor_in_romania93839. 24 . gradul de rezistenţă la foc al construcţiei. distanţele minime de siguranţă între depozite sau spaţii de depozitare şi alte construcţii. 2. (http://facultate. categoriile de pericol de incendiere sau explozie.1.regielive. În present deşeurile în general şi cele periculoase în particular sunt din ce în ce mai bine gestionate. Dacă sunt manageriate corespunzător deşeurile periculoase nu reprezintă un risc atât de mare pentru sănătatea populaţiei şi mediu. 3. corozivitatea şi efectele toxice sau nocive ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ce urmează a fi depozitate.html?in=all&s=management%20deseur%20roman) Concluzii Programele de management ale deşeurilor încep să ia amploare şi ajută la schimbarea percepţiei generale asupra deşeurilor şi la conştientizarea riscului pe care acestea îl constituie. sensibilitatea la coroziune şi posibilitatea de nu se impregna cu produse toxice sau nocive. Dezvolarea durabilă nu poate exista fără o bună administrare a deşeurilor.

Broşură deşeuri. Camelia Draghici-“Managementul deseurilor”. 2002. XXX -Metode şi tehnologii de gestionare a deseurilor – Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor. 2008.Bibliografie • • • • Oros Vasile. Transilvania.accesat 28.2009 25 . Editura Univ. pag. http://www.ro/docs/.Brasov.III.granturi-phare-deseuri. 2005 . XXX.1-3. 69-74 .

III.ro/index.III.php?page -accesat 28.ro/referate/comert/problematica_deseurilor_in_romania93839.pdf.accesat 28.2009 26 .avocatnet.2009 http://www.accesat 28.php?id=18.accesat 28.wikipedia.accesat 28.2009 http://www.III.org/wiki/Gestionarea_de%C5%9Feurilor -accesat 28.ro/content/articles.III.ro/index.gov/lawsregs/laws/rcra.III.sort.epa.html.regielive.III.accesat 28.III.gestiuneadeseurilor.html?in=all&s=management%20deseur%20roman.2009 http://www.2009 http://www.2009 http://ro.ro/Data/pdf/cap_21.• • • • • • • http://www.societatedurabila.2009 http://facultate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->